Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ"

Transcript

1 Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Ιούλιος 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 3 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΩΝ, ΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 10ΕΤΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ( ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Α ΠΙΛΟΤΙΚΟ, Β ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 1 ΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΣ Α.Π.: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΣ Α.Π.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ) ΟΣ Α.Π.: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣ Α.Π.: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΟΥ Α.Π.: ΥΠΟ ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ 2 ΟΥ Α.Π.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 65 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

3 5.5.5 ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ / ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΈΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 87 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.) ως επίσηµος σύµβουλος της πολιτείας (άρθρο 2, Ν. 1474/84), µεταξύ των άλλων, και σε θέµατα δασικών πόρων, δασικής πολιτικής, προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος, και µε γνώµονα α) την προάσπιση της δηµόσιας περιουσίας επί δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, γ) την επιτυχή και οµαλή δηµιουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΕΚ) και δ) τον διοικητικό εκσυγχρονισµό της Χώρας, συνέταξε και θέτει υπόψιν της ελληνικής κοινής γνώµης, το παρόν Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΣΕΣ) για την κατάρτιση ασικών Χαρτών σε εθνική κλίµακα. Σκοπός του ΣΕΣ είναι νa καθορισθούν οι βασικοί στόχοι του έργου, να περιγραφούν οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τη πραγµατοποίηση των τεθέντων στόχων, να αναλυθεί η επικινδυνότητά τους και να τεκµηριωθεί η δυνατότητα, το χρονοδιάγραµµα και οι προϋποθέσεις υλοποίησής του σε εθνική κλίµακα. Το παρόν ΣΕΣ βασίζεται κυρίως στη συγκροτηµένη και λεπτοµερή µελέτη της Οµάδας Εργασίας του ΓΕΩΤΕΕ που συστάθηκε µε σχετική απόφαση του.σ. του ΓΕΩΤΕΕ στην υπ. αριθµ. 19/ συνεδρίασή του, το περιεχόµενο της οποίας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ µε αριθµό 482/τ. Υ.Ο.../ (αριθµός απόφασης 3613/ περί «Σύστασης και Συγκρότησης Αµειβόµενης Οµάδας Εργασίας στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.») και στις απόψεις των µελών της Επιτροπής Κτηµατολογίου ασολογίου του ΓΕΩΤΕΕ. Η εν λόγω Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους: α) Τον κ. Σταύρο Τσιλίκουνα του Μιχαήλ, Προϊστάµενο του Τµήµατος ασικού Κτηµατολογίου & Αποτερµατισµού ασών και ασικών Εκτάσεων της ιεύθυνσης ασικών Χαρτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, ως Πρόεδρο. β) Τον κ. Μόσχο Βογιατζή του Αθανασίου, Υποδιευθυντή / Επικεφαλής ασικών Χαρτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ως µέλος. γ) Τον κ. Αθανάσιο Μπουζινέκη του Κωνσταντίνου, Ιδιώτη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Κίνησης ασολόγων, ως µέλος. δ) Τον κ. Φώτιο Φασούλα του Τηλέµαχου, Ιδιώτη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελµατιών, ως µέλος. ε) Τον κ. Νικόλαο Χλύκα του Απόστολου, Ιδιώτη, Πρόεδρο του Πανελλαδικού Συνδέσµου Μελετητών Γεωτεχνικών, ως µέλος. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 1/87

5 Συντονιστής της Οµάδας Εργασίας έχει οριστεί µε την ίδια απόφαση εκ µέρους του ΓΕΩΤΕΕ ο κ. Στέργιος ιαµαντόπουλος του Ιωάννη, ασολόγος, µέλος του.σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το ΣΕΣ αντανακλά επίσης ιδέες και προτάσεις από την µέχρι σήµερα πρόσφατη εµπειρία της κατάρτισης ασικών Χαρτών στα προγράµµατα του ΕΚ, την επαγγελµατική/επιστηµονική αντίληψη για την υλοποίηση του έργου καθώς και τις απαιτήσεις της κοινωνίας για σχεδιασµό και εφαρµογή αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Για τη σύνταξη του ΣΕΣ χρησιµοποιήθηκαν και στοιχεία από: α) την πρόταση του ΤΕΕ1 (2005) και β) το Επιχειρησιακό Σχέδιο2 που είχε εκπονήσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (2007). Σήµερα, έχουµε τη δυνατότητα να προσδιορίσουµε µε αρκετή βεβαιότητα: Το πραγµατικό κόστος και τον χρόνο που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Τις προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλίσει η Ελληνική Πολιτεία για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Το ρόλο των επαγγελµατιών και των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην εκπόνησή του. Τους οικονοµικούς πόρους για την οµαλή χρηµατοδότησή του. Η κατάρτιση των ασικών Χαρτών µέχρι την οριστική και αµετάκλητη κήρυξή τους ως οριστικών, αποτελεί υποχρέωση για τις σηµερινές γενιές και ανάγκη για τις µελλοντικές γενιές. Απαιτείται όµως, προβολή του έργου και των πλεονεκτηµάτων του και ευρεία υποστήριξη από όλους τους εµπλεκόµενους και πρωτίστως από την ελληνική κοινωνία στους στόχους και τους αντικειµενικούς σκοπούς του ΣΕΣ. 1 Άξονες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού για την Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου 2 Υποδοµές δεδοµένων και τεχνολογίας πληροφοριών για την δηµιουργία ενός σύγχρονου Ε.Κ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 2/87

6 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η κατάρτιση των ασικών Χαρτών έχει ως αντικείµενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό, που ως γνωστόν δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα. Ειδικότερα, η κατάρτιση ασικών Χαρτών έχει ως αντικειµενικό σκοπό το διαχρονικό (σήµερα και στο παρελθόν) και χωρικό (γεωγραφικό) προσδιορισµό και αποτύπωση των δασών και δασικών εκτάσεων. Η όλη διαδικασία συνίσταται στην έρευνα των εκτάσεων που είτε σήµερα είτε στο παρελθόν καλύπτονται από δασική βλάστηση, στην κωδικοποίηση των στοιχείων και στην ορθή απεικόνιση τους επί κατάλληλου χαρτογραφικού υλικού, µε γνώµονα τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών (ΦΕΚ 1811, Τεύχος Β, ). Η διερεύνηση της βλάστησης στο παρελθόν για την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων πραγµατοποιείται µε τη χρήση αεροφωτογραφιών λήψης 1945/1960, αλλά και προγενέστερης λήψης όπου υπάρχουν (π.χ. για το Ν. Αττικής χρησιµοποποιούνται και αεροφωτογραφίες λήψης 1937), ως το µοναδικό και αρχαιότερο υλικό, το οποίο καλύπτει ενιαία την ελληνική επικράτεια ενώ η οριοθέτηση και καταγραφή των υφιστάµενων δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων συνίσταται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της βλάστησης, που καλύπτει µια έκταση, διαµέσου ερµηνείας αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης, επαληθευόµενης επί τους εδάφους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Εθνικής Απογραφής ασών (1992) τα δάση και οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν έκταση στρέµ., (49,3% της ελληνικής επικράτειας). Σε αυτές πρέπει να προστεθούν και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, που καλύπτουν κατ εκτίµηση, έκταση στρέµ. και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης ασικών Χαρτών καταγράφονται στο πλαίσιο της κατάρτισης ασικών Χαρτών. Ο συνδυασµός της φωτοερµηνείας δύο στερεοµοντέλων αεροφωτογραφιών διαφορετικής ηµεροµηνίας λήψης, µιας παλαιάς (1945/1960) και µιας πρόσφατης (π.χ. 2007) που καλύπτουν την ίδια περιοχή, µπορεί να αποδόσει από πλευράς κάλυψης χρήσεων γης, τις παρακάτω καταστάσεις: εκτάσεις που ήταν και παρέµειναν δάση και δασικές. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 3/87

7 εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, και εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστηµα που µεσολάβησε. Η ως άνω καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων στοχεύει στην: α) Προβολή των εµπραγµάτων δικαιωµάτων του Ελληνικού ηµοσίου επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις διαδικασίες του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΕΚ) και την ολοκληρωµένη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος, β) Αποκάλυψη και διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας, σηµαντικό µέρος της οποίας είναι τα δάση, οι δασικές και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις και στην γ) ηµιουργία βασικής πληροφοριακής υποδοµής για την δηµιουργία του «ασολογίου» και µέσω αυτών στην δ) Περιβαλλοντική προστασία δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 4/87

8 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 Θεσµικό πλαίσιο Συνταγµατικό και νοµοθετικό πλαίσιο αναφοράς Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων απορρέει από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του Συντάγµατος (2001): «Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον.» Επιπλέον στο ίδιο άρθρο περιλήφθηκε και η ερµηνευτική δήλωση για την έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης ως ακολούθως: «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά.» Η συνταγµατική όµως αυτή προστασία δεν αφορά µόνο τα υφιστάµενα δάση και δασικές εκτάσεις αλλά επεκτείνεται και στο παρελθόν. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγµατος: «ηµόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που µε άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισµό.» Η συνταγµατική αυτή διάταξη, συνιστά υποχρεωτική έρευνα στο παρελθόν για την καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν απωλέσει την δασική τους µορφή (δασική βλάστηση) λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας, όχι όµως και το δασικό τους χαρακτήρα και άρα εµπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Η προστασία των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στηρίζεται στο Ν. 998/1979 "περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189, Α ) και το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303, Α ) καθώς και στο Ν 86/1969 για όσες διατάξεις αυτού δεν τροποποιήθηκαν από τα ανωτέρω. Ο Ν. 3208/2003 ενσωµάτωσε στην ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 5/87

9 παρ. 1 του άρθρου 1, την προστατευτική διάταξη του Συντάγµατος για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, την ερµηνευτική δήλωση του Συντάγµατος για την έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης του άρθρου 24, όπως και τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 117, θέσπισε κριτήρια (π.χ. έκταση, πυκνότητα) και εξειδίκευσε την έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης (παρ. 1, άρθρο 1), ως ακολούθως: «3. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλλον δηµιουργείται σε µια έκταση όταν: I. Φύονται στην εν λόγω έκταση άγρια ξυλώδη φυτά, δυνάµενα µε δασική εκµετάλλευση να παράγουν δασικά προϊόντα (δασοπονικά είδη). II. Το εµβαδόν της εν λόγω έκτασης στην οποία φύονται εν όλω ή σποραδικά τα ως άνω δασικά είδη είναι κατ' ελάχιστον 0,3 εκτάρια, µε γεωµετρική µορφή κατά το δυνατόν αποστρογγυλωµένη ή σε λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τριάντα (30) µέτρων. Η δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλλον δηµιουργείται και σε εκτάσεις µε µικρότερο εµβαδόν από 0,3 εκτάρια, όταν λόγω της θέσης τους βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης µε άλλες γειτονικές εκτάσεις που συνιστούν δάσος ή δασική έκταση. III. Οι κόµες των δασικών ειδών σε κατακόρυφη προβολή καλύπτουν τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (συγκόµωση 0,25) της έκτασης του εδάφους. Τα δασικά οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τις επόµενες διακρίσεις: α) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα τα δασικά είδη έχουν ευδιάκριτη κατακόρυφη δοµή (ορόφους) και οι κόµες τους καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό του εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη του 0,30), η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δάσος, µε την προϋπόθεση ότι η συγκόµωση του ανορόφου υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά (0,15) και σε περίπτωση έλλειψης υπορόφου η συγκόµωση του ανορόφου υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατοστά (0,25). β) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα η ξυλώδης βλάστηση αποτελείται από δασοπονικά είδη αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων που εµφανίζονται σε θαµνώδη µορφή, η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δασική έκταση, εφόσον οι κόµες των ειδών αυτών καλύπτουν ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 6/87

10 ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό του εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη του 0,25). γ) Στην έννοια των δασικών οικοσυστηµάτων περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις που απώλεσαν για οποιονδήποτε λόγο τη δασική βλάστηση και δεν αποδόθηκαν µε πράξεις της διοίκησης, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε άλλες χρήσεις. Οι εν λόγω εκτάσεις διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 117 του Συντάγµατος, κηρύσσονται αναδασωτέες και διατηρούν το χαρακτήρα που είχαν πριν από την καταστροφή τους. 4. Ως δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων. Στις εν λόγω εκτάσεις, πέραν επιτρεπτών επεµβάσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α) και τα άρθρα 45 έως 61 του παρόντος νόµου, ουδεµία άλλη επέµβαση επιτρέπεται. Οι εκτάσεις των περιπτώσεων α', δ' και ε' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτής της παραγράφου, έστω και αν περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις. 5. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, καθώς και οι εκτάσεις που κηρύσσονται ή έχουν κηρυχθεί µε πράξη της αρµόδιας αρχής ως δασωτέες ή αναδασωτέες.» Επιπλέον, ο Ν. 3208/2003 περιέγραψε επακριβώς και προέβλεψε τη χαρτογράφηση και λοιπών µη δασικών εκτάσεων (οι οποίες για λόγους οικονοµίας ονοµάζονται χορτολιβαδικές), που βρίσκονται όµως υπό τη διοίκηση και διαχείριση της ασικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως (παρ. 2 του άρθρου 1): «Οι δηµόσιες µη εποικιστικές εκτάσεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 6, καθώς και οι δηµόσιες εκτάσεις που λόγω της βλάστησης δεν εµπίπτουν στις παραγράφους 1, 2 και 4, αλλά ευρίσκονται επί κλιτύων ορέων, που δεν παραδόθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 στις γεωργικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, µε µέριµνα της οποίας χαρτογραφούνται.» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 7/87

11 3.1.2 Ιδιοκτησιακό καθεστώς δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων Η προστασία των δασών που επιβάλλεται µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος, αφορά όλα τα δάση και τις δασικές εκτάσεις ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, και συνεπώς το λεγόµενο ιδιοκτησιακό θέµα, δεν έχει να κάνει άµεσα µε την προστασία των δασών, αλλά µε την προστασία της δασικής ιδιοκτησίας του ηµοσίου. Στα δάση, στις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, ισχύει το υπέρ του ηµοσίου µαχητό τεκµήριο κυριότητας. Στην πράξη, το µαχητό τεκµήριο λειτουργεί µε τη λογική, ότι όποια έκταση έχει δασική βλάστηση ανήκει κατά τεκµήριο στο ηµόσιο, εκτός αν υπήρξε διοικητική αναγνώριση (µέσω Συµβουλίου Ιδιοκτησίας ασών και απόφασης Υπουργού Γεωργίας) ή τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίων σε αντιδικία µε το ηµόσιο. Το τεκµήριο κυριότητας απορρέει από το σύστηµα της οθωµανικής νοµοθεσίας και συµπυκνώνεται στη σύµβαση της Κωνσταντινούπολης ( ), στα πρωτόκολλα του Λονδίνου ( και ) και στην ελληνοτουρκική σύµβαση ( ). Το ηµόσιο αναγνωρίστηκε κύριος κάθε έκτασης, η οποία πριν από το Β.. της 17/ «περί ιδιωτικών δασών» ήταν δάσος και το Β.. 3/ «περί χορτολιβαδικών εκτάσεων» ήταν χορτολιβαδικές, µε εξαίρεση εκείνες για τις οποίες υπήρχε έγγραφη απόδειξη Οθωµανικής Αρχής, ότι πριν από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ανήκαν σε ιδιώτες, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι υποβλήθηκαν µέσα στην ανατρεπτική προθεσµία που ορίζει το συγκεκριµένο Β.. Παρελθούσης της ανωτέρω προθεσµίας, θεωρούνται όλα τα δάση, περί των οποίων δεν παρουσιαστούν οι, ως άνω, απαιτούµενοι τίτλοι, ως αδιαφιλονίκητα Εθνικά και θέλουν διατίθεσθαι ως τοιαύτα (Β / «περί διακρίσεως κτηµάτων»). Και ενώ η απόκτηση κυριότητας επί ακινήτου ήταν επιτρεπτή µε έκτακτη χρησικτησία (άρθ. 51, ΕισΝΑΚ), µια σειρά από Π.. «περί δικαιοστασίου», που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. ΞΗ/1912 «περί αναστολής παραγραφών» από µέχρι και πέραν του έτους 1926 µε το Ν.. της 22-/ «περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της αεροπορικής αµύνης» και άρθ. 4, Α.Ν. 1539/1938, καθιερώνουν το απαράγραπτο των δικαιωµάτων του δηµοσίου επί ακινήτων κτηµάτων και ορίζουν ότι, προκειµένου περί δηµοσίων κτηµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα δηµόσια δάση, για την κτήση επ`αυτών κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, έπρεπε η τριακονταετής (30) νοµή µε διάνοια κυρίου και καλή πίστη του νοµέα που να είχε συµπληρωθεί µέχρι και στις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 8/87

12 Σύµφωνα µε την παρ. 1, άρθ. 62 του Ν. 998/1979, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διεκδικεί εµπράγµατο δικαίωµα επί δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων (σε συνδυασµό µε το άρθ. 74 του ίδιου νόµου) οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη του δικαιώµατός του, προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Το ίδιο άρθρο όµως ορίζει σαφώς ότι: «Κατ' εξαίρεσιν η διάταξη αυτή δεν ισχύει εις τας περιφέρειας των Πρωτοδικείων των Ιονίων νήσων, της Κρήτης και των νοµών Λέσβου, Σάµου και Χίου και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων». Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το υπέρ του ηµοσίου µαχητό τεκµήριο κυριότητας δεν ισχύει στις περιοχές αυτές και συνεπώς το ηµόσιο οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη του δικαιώµατός του. Μέχρι σήµερα, σε όλες περιοχές που κτηµατογραφήθηκαν στα πλαίσια του ΕΚ, το ηµόσιο υπερασπίστηκε τα εµπράγµατα δικαιώµατά του επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων µε την επίκληση του υπέρ του µαχητού τεκµηρίου κυριότητας και του δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα των εκτάσεων, όπως αυτός διερευνήθηκε και καταγράφηκε στον αντίστοιχο δασικό χάρτη της περιοχής. Οι παλιότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις, δεν οδήγησαν στην ουσιαστική αντιµετώπιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών και δασικών εκτάσεων, καθόσον: α) Ο ν. 248/1976 «Περί φύλλου καταγραφής, Μητρώου ιδιοκτησίας και οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των δηµοσίων δασικών εκτάσεων» (Α 6), δεν οδήγησε στην κατάρτιση δασικού κτηµατολογίου. Οι ρυθµίσεις αυτού του νόµου, ενώ δεν προσέφεραν σχεδόν τίποτε στην επίλυση του ιδιοκτησιακού θέµατος, είχαν ως αποτέλεσµα την προσθήκη νέων προβληµάτων στο ήδη περίπλοκο θέµα της δασικής ιδιοκτησίας. β) Ο ν. 998/1979 δεν αντιµετώπισε συστηµατικά το ιδιοκτησιακό θέµα των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων και στις ελάχιστες περιπτώσεις ρυθµίσεις τέτοιου είδους θεµάτων (π.χ. ρητινευόµενα δάση, αναδασωθέντες αγροί, κ.λπ.) διέλαβε διατάξεις περίπλοκες, χρονοβόρες και δύσκαµπτες, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες από αυτές να µείνουν αδρανείς. Με τον τελευταίο νόµο 3208/2003 επιχειρήθηκε και η αντιµετώπιση χρόνιων προβληµάτων και η επίλυση υφιστάµενων αµφισβητήσεων επί της κυριότητας των δασών και δασικών εκτάσεων. Ο ανωτέρω νόµος διέκρινε τα δάση και τις δασικές εν γένει εκτάσεις από άποψη ιδιοκτησίας σε δηµόσιες και ιδιωτικές (παρ. 1, άρθρο 9) και περιέλαβε µια καταγραφή των νόµων µε τους οποίους θεµελιώνονται δικαιώµατα κυριότητας, νοµής και κατοχής τρίτων στα δάση και στις εν γένει δασικές εκτάσεις ενώ γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένες διατάξεις, ώστε να ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 9/87

13 αρθούν οι αµφισβητήσεις επί των δικαιολογητικών που θεµελιώνουν εµπράγµατα δικαιώµατα (άρθρο 10). Ειδικότερα, ρυθµίστηκε εν µέρει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, των δασωµένων αγρών, δηλ. εκτάσεων που στο παρελθόν ήταν αγροτικές αλλά σήµερα έχουν δασική µορφή, και κτηµάτων µε δασική βλάστηση εντός ευρύτερων αγροτικών περιοχών, ως ακολούθως (άρθρο 12): «1. Μεταβιβάσεις εν ζωή ή αιτία θανάτου ακινήτων που εµφανίζονται µε αγροτική µορφή στις αεροφωτογραφίες των ετών λήψης 1945 ή 1960 θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές έναντι του ηµοσίου, ανεξάρτητα από τη µορφή που απέκτησαν τα ακίνητα αυτά αργότερα, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί. 2. Θεωρούνται, οµοίως, έγκυρες και ισχυρές έναντι του ηµοσίου οι µεταβιβάσεις εν ζωή ή αιτία θανάτου αγροκτηµάτων, που βρίσκονται σε ευρύτερες αγροτικές περιοχές και µέρος αυτών καλύπτεται από άγρια ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση οποιασδήποτε µορφής ή διάπλασης, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και η έκταση των αγροκτηµάτων αυτών, που καλύπτεται από άγρια ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση, δεν εφάπτεται µε δηµόσιο δάσος ή δασική έκταση. 3. Η διαχείριση των εκτάσεων της πρώτης παραγράφου που εµφανίζουν τη µορφή δάσους, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 67 παράγραφος 4 περίπτωση α' του Ν. 998/1979, όπως ισχύουν, διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.» Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, αναγνωρίζεται ιδιωτικό εµπράγµατο δικαίωµα επί δασών και δασικών εκτάσεων, εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις (αγροτική µορφή σε παλαιότερες αεροφωτογραφίες (1945 ή 1960), ύπαρξη σχετικών τίτλων, κ.λπ.). Με την παρ. 8 όµως του άρθρου 21 του ως άνω νόµου, όλες οι ανωτέρω εκτάσεις εκτός αν πρόκειται για δάση που σήµερα αποτελούνται από τα είδη δρυός, πεύκης, οξυάς, ελάτης, πλατάνου, σκλήθρου και καστανιάς, δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και κατά συνέπεια ο δασικός τους χαρακτήρας αναιρείται: «8. Εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 και δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, δεν υπάγονται στις διατάξεις του δασικού νόµου, εφόσον εµφανίζουν στην αεροφωτογραφία των ετών 1945 ή 1960 αγροτική µορφή.» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 10/87

14 Με την εφαρµογή του Ν. 3127/2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των Ν. 2308/1995 και 2664/1998 για την κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 67/ ), το τεκµήριο κυριότητας υπέρ Ελληνικού ηµοσίου υπό προϋποθέσεις (άρθρο 4) δεν ισχύει για τις εντός Σχεδίου Πόλεως περιοχές Κατάρτιση ασικών Χαρτών Το ηµόσιο τις περισσότερες φορές αγνοεί ποια ακίνητα του ανήκουν και η ιοίκηση προβαίνει στην έκδοση διοικητικών πράξεων, χωρίς πρώτα να µεριµνά για την προστασία των όποιων δικών του δικαιωµάτων, θεωρώντας ότι αυτό ουδέποτε µπορεί να απολέσει τα εµπράγµατα δικαιώµατά του λόγω ακριβώς του «απαραγράπτου» αυτών. Επιπλέον, ελλείψει κτηµατολογίου για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, η ιοίκηση µέχρι και σήµερα προβαίνει στην περιστασιακή έκδοση διοικητικών πράξεων, που αφορούν στο δασικό ή µη χαρακτήρα και µορφή διάσπαρτων ανά τη χώρα εκτάσεων, γεγονός που δηµιουργεί συνθήκες συναλλαγής και δεν οδηγεί στην αποτελεσµατική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων. Λόγω των αναφεροµένων αδυναµιών των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και ειδικότερα του ν. 248/1976 και δεδοµένου ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου της χώρας, η διαδικασία καταγραφής των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων περιελήφθη στο νόµο 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α ) «Εθνικό κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 (περί κατάρτισης ασικών Χαρτών) και ρυθµίστηκε η ένταξη των δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων στη διαδικασία κτηµατογράφησης για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η κατάρτιση και η ανάρτηση του δασικού χάρτη βασίζεται και περιγράφεται στα ανωτέρω άρθρα 27 και 28, όπως αυτά τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3127/2003 και το άρθρο 5 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/ ). Οι διατάξεις των δύο αυτών άρθρων ρυθµίζουν το περιεχόµενο των δασικών χαρτών, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την κατάρτιση των προσωρινών δασικών χαρτών µέχρι και την κύρωσή τους ως οριστικούς, τις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και τις διαδικασίες αναγνώρισης της δασικής ιδιοκτησίας. Σύµφωνα λοιπόν µε τις κείµενες διατάξεις των άρθρων αυτών παρατίθενται τα παρακάτω: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 11/87

15 Ορισµός ασικού Χάρτη: Ο ορισµός του δασικού χάρτη δίνεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 2664/3208, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 3208/2003: «Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και οι εκτάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίµακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συµπληρωθεί µε τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών, αποτελεί το προσωρινό δασικό χάρτη.» Είναι προφανές ότι ενώ στα άρθρα 27 και 28 του Ν. 2664/1998 περιγράφονται οι διαδικασίες κατάρτισης του δασικού χάρτη, ο προσδιορισµός των εκτάσεων που αποτελούν περιεχόµενο του δασικού χάρτη απορρέει από το Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 1734/1987 και Ν. 3208/2003. Πιο συγκεκριµένα, οι εκτάσεις (δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση, δασωτέες ή αναδασωτέες) που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο και που αποτελούν µεταξύ άλλων το δασικό χάρτη, περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003, που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 του παρόντος. Επιπρόσθετα, στο περιεχόµενο του δασικού χάρτη περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις της παρ. 18 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τη παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3208/2003: «οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από τις Επιτροπές Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 998/1979, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ίδιου νόµου, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τη κατάρτιση του προσωρινού δασικού χάρτη...» Πρόκειται δηλ. για τις τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισµού ως δασικές ή µη δασικές, που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και υπάρχουν στο αρχείο των ανωτέρω υπηρεσιών. Στις διαδικασίες κατάρτισης του δασικού χάρτη περιλαµβάνεται και η οριοθέτηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων, των εκτάσεων δηλ. που όπως προαναφέρθηκε δεν εµπίπτουν στις δασικές εκτάσεις, αλλά εξακολουθούν να τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας και χαρτογραφούνται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1, Ν. 3208/2003. Όσον αφορά στα αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισµό των δασών και δασικών εκτάσεων, αυτά αποσαφηνίζονται στην παρ. 1 του άρθρου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 12/87

16 27, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3208/2003: «..Τα αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισµό των δασών και δασικών εκτάσεων λαµβάνονται από την παλαιότερη και την πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη αεροφωτογραφίας. Εάν η παλαιότερη αεροφωτογράφηση δεν καλύπτει την εξεταζόµενη περιοχή ή η χρησιµοποίησή της λόγω κλίµακας ή ποιότητας καθίσταται απρόσφορη, χρησιµοποιείται η αεροφωτογράφηση έτους λήψης 1960.» Η κλίµακα του χαρτογραφικού υλικού καθορίζεται στις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης ασικών Χαρτών και είναι 1: Με την ως άνω διάταξη εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγµατος, για την υποχρεωτική έρευνα του χαρακτήρα των εκτάσεων στο παρελθόν. Η έρευνα αυτή για να έχει αποτέλεσµα, θα πρέπει να βασιστεί σε ένα υλικό που θα απεικονίζει τη βλαστητική κατάσταση των εκτάσεων στο παρελθόν. Απώτερο τέτοιο υλικό, που καλύπτει πλήρως και ενιαία τον ελλαδικό χώρο, είναι οι αεροφωτογραφίες του 1945 και σε περίπτωση έλλειψής τους οι αεροφωτογραφίες Επιπλέον και λόγω του απαράγραπτου των δικαιωµάτων του δηµοσίου επί των ανωτέρω εκτάσεων θα έπρεπε η έρευνα για το χαρακτήρα των εκτάσεων να ανάγεται σε χρόνο προ του 1836 (βλ. παρ. 3 του παρόντος) αλλά επειδή κατάλληλο τέτοιο υλικό (αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό) δεν υφίσταται προ της ανωτέρω ηµεροµηνίας, ούτε φυσικά κατά τις διαδοχικές περιόδους απελευθέρωσης της χώρας µας, η έρευνα βασίζεται στην πρώτη ενιαία αεροφωτογράφηση που πραγµατοποιήθηκε ποτέ στη χώρα µας το 1945 ή και σε αεροφωτογραφίες προγενέστερης λήψης όπου αυτές υπάρχουν. Επισηµαίνεται ότι και οι κτηµατικοί χάρτες των δασών και δασικών εκτάσεων, που καταρτίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας από τις δασικές υπηρεσίες και σε εφαρµογή του Ν. 248/1976 βασίστηκαν στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή και σε παλαιότερης λήψης όπου υπήρχαν. Όσον αφορά στον όρο «πλησιέστερη», εννοείται η χρησιµοποίηση αεροφωτογραφιών που λήφθησαν πλησιέστερα στο χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη. Αρµοδιότητες: Για την κατάρτιση και ανάρτηση του δασικού χάρτη αρµόδια υπηρεσία είναι τα Τµήµατα ασικών Χαρτογραφήσεων που εδρεύουν στις /νσεις ασών των Νοµών: «Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται κατά νοµό από τις προβλεπόµενες στη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του παρόντος νόµου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 13/87

17 υπηρεσίες των ιευθύνσεων ασών της Περιφέρειας στο νοµό.», (παρ. 1, άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5, Ν.3208/2003), «Ο χάρτης αυτός, µετά από την κατά τα ανωτέρω κατάρτισή του, αναρτάται από υπάλληλο της υπηρεσίας του άρθρου 28 παράγραφος 10 του παρόντος σε εµφανή θέση των γραφείων της, στα οικεία δηµοτικά ή κοινοτικά καταστήµατα και στο οικείο ασαρχείο..», (παρ. 2, άρθρο 27, Ν. 2664/1998). Όµως ο νόµος παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης δασικών χαρτών στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. µε αναθέσεις σε ιδιώτες δασολόγους εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις (παρ. 7, άρθρο 28, Ν. 2664/1998): «7. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης των δασικών χαρτών από τις υπηρεσίες του άρθρου 28 του παρόντος, είναι δυνατή, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η ανάθεση εκτέλεσης των ως άνω εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24 άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978 "περί κατηγοριών µελετών" (ΦΕΚ 116 Α'). Ο τρόπος ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των ως άνω εργασιών καθορίζεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στις περιοχές οι οποίες κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση, σύµφωνα µε το ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α'), για τις οποίες δεν υφίσταται δασικός χάρτης, οι εργασίες κατάρτισής του, εάν η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εκδοθεί µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κήρυξη της περιοχής υπό κτηµατογράφηση, εκτελούνται από την "Κτηµατολόγιο Ανώνυµη Εταιρεία" µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία δασολόγων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.» Με το πέρας της ανάρτησης και την εξέταση των αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης κηρύσσεται οριστικός µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας (παρ. 4, άρθρο 27, Ν. 2664/1998 όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε το άρθρο 5, Ν. 2308/2003): «4. Μετά από την κατά τα ανωτέρω εξέταση όλων των αντιρρήσεων και τις ανάλογες διορθώσεις, ο προσωρινός δασικός χάρτης, αφού κυρωθεί από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, κηρύσσεται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Επί των οριστικών δασικών χαρτών σηµειώνονται οι περίµετροι όλων των δασικών εν γένει εκτάσεων, στις οποίες εφαρµόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη επιτρέπεται η αναµόρφωσή του µε την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόµο, σύµφωνα µε πράξεις αρµόδιων οργάνων, που ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 14/87

18 εκδίδονται κατ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας. Η κατά τα ανωτέρω αναµόρφωση των δασικών χαρτών κυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, που λαµβάνεται µετά από εισήγηση της οικείας ιεύθυνσης ασών.» Με την ανωτέρω διάταξη, ο δασικός χάρτης έχει καθολική ισχύ και εφαρµογή σε όλη την έκταση της Περιφέρειας και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή. Σε σχέση µε το δασολόγιο, ο οριστικός δασικός χάρτης αποτελεί προϋπόθεση για τη κατάρτιση του προβλεπόµενου από την παρ. 1 του άρθρου 24 του Συντάγµατος δασολογίου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3, Ν. 3208/2003: «1. Σε προθεσµία πέντε µηνών από την κύρωση του δασικού χάρτη, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α), καταρτίζεται και τηρείται µε µέριµνα των υπηρεσιών της κάθε ιεύθυνσης ασών Νοµαρχιακού επιπέδου, το ασολόγιο του Νοµού. Το δασολόγιο καταρτίζεται µε µορφή Βιβλίου Γενικού ασολογίου στο οποίο καταχωρούνται τα εµφαινόµενα στο δασικό χάρτη δάση και δασικές εκτάσεις κατά µερίδες και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η τήρησή του και σε ηλεκτρονική µορφή.» Η µελέτη κατάρτισης δασικών χαρτών βασίζεται πλέον σε νέες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 1811, Τεύχος Β, ) και περιλαµβάνει τρία (3) διακριτά στάδια εκπόνησης και παράδοσης, και στην περίπτωση που εργοδότης είναι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προβλέπεται η εµπλοκή των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της ορθότητας των ορίων των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 4.3 των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών. 3.2 Η µέχρι σήµερα πορεία κατάρτισης των ασικών Χαρτών Ανασκόπηση της πρώτης 10ετίας σχεδιασµού και υλοποίησης του έργου Σύνταξη Μελετών ασικών Χαρτών στα πλαίσια του Εθνικού Κτηµατολογίου, ( ) Η αναγκαιότητα της καταγραφής των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, όπως και των εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί αυτών έχει αναγνωριστεί από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους και αποτελεί πλέον ζητούµενο από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και της επιστηµονικής κοινότητας. Όµως το έργο της κατάρτισης των ασικών Χαρτών ξεκίνησε µόλις το 1997 µε την ένταξη περιοχών στο ΕΚ. Βασίστηκε δε, στις τεχνικές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 15/87

19 προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών (ΦΕΚ 1358, Τεύχος Β, ). Το έργο που έχει εκτελεστεί µέχρι σήµερα συνοπτικά είναι η δηµιουργία του θεσµικού πλαισίου για τη κατάρτιση ασικών Χαρτών και η κατάρτισή τους για το 5,85% της ελληνικής επικράτειας, η οποία καταλαµβάνει έκταση ,24 στρέµ., σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. υστυχώς κανείς από τους ασικούς Χάρτες δεν έχει κυρωθεί ως οριστικός, µε τα γνωστά αποτελέσµατα στη διαδικασία κτηµατογράφησης και στην οµαλή πορεία του ΕΚ. Η σύνταξη των ασικών Χαρτών υλοποιήθηκε κατά την διάρκεια της πρώτης γενιάς κτηµατογράφησης, µε την εκπόνηση µελετών που ανατέθηκαν, για µεν το Α Πιλοτικό, το 1997, για το Β Πιλοτικό το 2000 και για το 1ο Κύριο το Το σύνολο των τριών προγραµµάτων αφορά συνολικά 323 δηµοτικά διαµερίσµατα (ΟΤΑ προ «Καποδίστρια»), καλύπτουν έκταση ,45 στρέµµατα και περιλαµβάνουν στρέµµατα δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Πίνακας 3.1: Ενηµερωµένα Συγκεντρωτικά Στοιχεία των Μελετών ασικών Χαρτών ανά Πρόγραµµα ΕΚ. Συνολική Έκταση δασών, Πρόγραµµα ηµοτικά ιαµερίσµατα Συµβάσεις ασικών Χαρτών Έκταση (σε δασικών & χορτολιβαδικών στρέµµατα) (σε στρέµµατα) Α Πιλοτικό , Β Πιλοτικό , ο Κύριο , Σύνολο , Η γεωγραφική κατανοµή των περιοχών που περιλαµβάνονταν στα προηγούµενα προγράµµατα ήταν αρκετά εκτεταµένη (Χάρτης 1). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 16/87

20 Xάρτης 1. Περιοχές κάλυψης ασικών Χαρτών (Πρόγραµµα Α & Β Πιλοτικό, Α Κύριο ΕΚ). Από την επεξεργασία των παραδοτέων των µελετών κτηµατογράφησης του Α, Β Πιλοτικού και Α Κυρίου προγράµµατος του ΕΚ, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία (Πίνακας 2 (ΤΕΕ 2005) & Πίνακας 3). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 17/87

21 Πίνακας 3.2: ηλωθείσες Εκτάσεις από Ελληνικό ηµόσιο Βάσει ήλωσης ασικών Υπηρεσιών (Α Πιλοτικό, Β Πιλοτικό και 1 ου Κύριο Πρόγραµµα). Συνολικό Εµβαδόν ηλωµένων ασικών Πολυγώνων (σε στρ.) Συνολικό Εµβαδόν Κτηµατογραφηθείσας Εκτασης Ποσοστό Έκτασης Βάσει ήλωσης /νσεων ασών Σύνολο Γεωτεµαχίων εντός Σχεδίου Πόλης ηλωµένων από ασικές Υπηρεσίες Ποσοστό επί του Συνόλου των Γεωτεµαχίων κλ.1: ,28% ,5% Πίνακας 3.3: Ενηµερωµένα Στατιστικά Στοιχεία των Μελετών ασικών Χαρτών (Α Πιλοτικό, Β Πιλοτικό και 1 ου Κύριο Πρόγραµµα). Συνολικό Εµβαδόν Εκτάσεων (σε στρ.) άση και ασικές Χορτολιβαδικές ασωµένες Εκτάσεις Οικονοµική εξέλιξη του έργου (Α Πιλοτικό, Β Πιλοτικό και 1 ου Κυρίου Προγράµµατος) Το κόστος των µελετών ασικών Χαρτών, αποτέλεσε σηµείο τριβών και αντιπαραθέσεων. Το κόστος τους θεωρήθηκε και διαφηµίστηκε ψευδώς ως ένας από τους βασικούς παράγοντες για την εκτίναξη του αρχικού προϋπολογισµού των 3 προγραµµάτων (Α, Β Πιλοτικού και Α Κυρίου) του Εθνικού Κτηµατολογίου από σε (ΤΕΕ, 2005)! Η αποκατάσταση της αλήθειας αποτελεί κρίσιµη παράµετρο της αποτίµησης της 10ετίας αλλά και του µελλοντικού σχεδιασµού. Από τα στοιχεία της µελέτης του ΤΕΕ (2005), προκύπτει ότι το κόστος των εργασιών κατάρτισης ασικών Χαρτών (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 18/87

22 κόστους των χαρτογραφικών υποβάθρων) ανέρχεται σε περίπου και µόλις το 4% του συνολικού τελικού κόστους των µελετών κτηµατογράφησης των προγραµµάτων Α, Β Πιλοτικού και Α Κυρίου. Σύµφωνα µε το ΤΕΕ, «η αναγωγή του κόστους στην µονάδα του τελικού προϊόντος, δηλαδή την κτηµατολογική εγγραφή επιβεβαιώνει ότι το µέσο τελικό κόστος της εγγραφής (χωρίς το κόστος των υποβάθρων) µπορεί να µην ξεπερνάει τα 40 µε συµβατικό χρόνο περαίωσης κτηµατογράφησης τα 3 χρόνια.» Με το Ν. 3481/2006, το κόστος της κτηµατολογικής εγγραφής (δικαίωµα) ορίσθηκε στα 35. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η αναγωγή του κόστους του ασικού Χάρτη (χωρίς το κόστος της παραγωγής χαρτογραφικών υποβάθρων) στη µονάδα κτηµατολογικής εγγραφής είναι 1,40. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 19/87

23 4. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού το οποίο χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή, όταν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση µε τους στόχους που πρέπει να τεθούν ή µε σκοπό την επίτευξή τους. Κατά την ανάλυση SWOT µελετώνται τα ισχυρά (Strengths) και ασθενή (Weaknesses) σηµεία της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. 4.1 SWOT Ανάλυση H πορεία του έργου µέχρι σήµερα, αποκάλυψε τα συσσωρευµένα από την ανεξαρτησία της χώρας, ιδιοκτησιακά προβλήµατα τα οποία δεν επιλύθηκαν ελλείψει διαχρονικής πολιτικής βούλησης. Από την µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατάρτιση των ασικών Χαρτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: νοµοθετικής και επιχειρησιακής φύσεως αλληλένδετα µεταξύ τους. Αυτά αφορούν: α) στη διαµορφωθείσα θεσµική κατάσταση επί του δασικού ή όχι χαρακτήρα των εκτάσεων όσο και στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και τα προβλήµατα που επέφεραν στη διαδικασία της κτηµατογράφησης, β) στο συντονισµό και στην εµπλοκή υπηρεσιών άλλων υπουργείων (Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Εσωτερικών) και γ) στις διαδικασίες και στο χρονικό προγραµµατισµό υλοποίησης του έργου σε σχέση µε τη δηµιουργία του ΕΚ. Ταυτόχρονα όµως την παρούσα χρονική στιγµή και µε βάση την εµπειρία που έχει αποκτηθεί από όλους τους εµπλεκόµενους, έχει διαµορφωθεί ένα θετικό περιβάλλον και παρουσιάζονται ευκαιρίες για τη οριστική διευθέτηση του θέµατος της κατάρτισης των ασικών Χαρτών. Ειδικότερα τα ισχυρά και ασθενή σηµεία του έργου της κατάρτισης ασικών Χαρτών καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που εντοπίστηκαν και αναλύονται στα παραπάνω κεφάλαια, αναφέρονται ως ακολούθως: Ισχυρά σηµεία Η κατάρτιση, έως το στάδιο της κύρωσης, των ασικών Χαρτών αποτελεί απόρροια της συνταγµατικής υποχρέωσης για την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 20/87

24 προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η οποία δεν αφορά µόνο τα υφιστάµενα δάση αλλά επεκτείνεται και στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτηθεί σηµαντική εµπειρία τόσο στην κατάρτιση των ασικών Χαρτών όσο και στην επίλυση των θεµάτων που αφορούν στην ανάρτηση και κύρωση αυτών, από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (φορείς του δηµοσίου, αναδόχους κ.λπ.). Η κατάρτιση των ασικών Χαρτών αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Εθνικού Κτηµατολογίου και πρωταρχική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτού. Το κόστος της κατάρτισης των ασικών Χαρτών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και συγκρινόµενο µε την προσδοκόµενη και επιδιωκόµενη υπεραξία του έργου είναι µάλλον χαµηλό. Ασθενή σηµεία Τα ασθενή σηµεία της κατάρτισης των ασικών Χαρτών τα οποία έγιναν αντιληπτά κατά την υλοποίηση του έργου της σύνταξης των ασικών Χαρτών την περίοδο περιγράφονται ως ακολούθως: Η σύνταξη ασικών Χαρτών εντάχθηκε στις υφιστάµενες συµβάσεις κτηµατογράφησης µε αποτέλεσµα συνεχείς υπερβάσεις στο χρόνο υλοποίησης λόγω έλλειψης πρωτογενών δεδοµένων και αδυναµίες εσωτερικού συντονισµού µεταξύ αναδόχων και δασολόγων. Οργανωτικές αδυναµίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., του φορέα υλοποίησης του έργου, δυσχέραιναν τη κατάσταση. Ασαφείς ως ένα βαθµό τεχνικές προδιαγραφές. Έλλειψη συντονισµού µεταξύ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και ασικών Υπηρεσιών οδήγησε σε καθυστερήσεις που αφορούσαν: - στον έγκαιρο έλεγχο ασικών Χαρτών από τις αρµόδιες ασικές Υπηρεσίες και - στην ολοκλήρωση του έργου. Πολιτικές και διοικητικός µηχανισµός οδήγησαν στην µη ολοκλήρωση της ανάρτησης και κύρωσης των ασικών Χαρτών. Ελλείψει κυρωµένων δασικών χαρτών, ο έλεγχος νοµιµότητας τίτλων για τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων βασίστηκε στις δηλώσεις/ενστάσεις του Ελληνικού ηµοσίου όσο και στο κατάλογο µε τα αναγκαία στοιχεία, που συµπεριλήφθησαν εν τέλει στο ν. 3208/2003, για την αναγνώριση µιας δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης ως ιδιωτικής. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 21/87

25 Οι δηλώσεις/ενστάσεις των ασικών Υπηρεσιών εκ µέρους του Ελληνικού ηµοσίου βασίστηκαν στις κείµενες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και σε υπουργικές εγκυκλίους για την υπεράσπιση των εµπραγµάτων δικαιωµάτων του ηµοσίου που σε συνδυασµό µε την αριθ. 173/2002 οµόφωνη γνωµοδότηση του τµ. Α του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από την τότε Υπουργό ΠΕ.ΧΩ..Ε., το ηµόσιο οφείλει να επικαλείται οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο αφενός περί της φύσεως δεδοµένης έκτασης ως δάσους, δασικής ή χορτολιβαδικής, αφετέρου δε περί της τυχόν κυριότητας του δηµοσίου επ αυτής, κάνοντας, εν προκειµένω χρήση και του οπωσδήποτε ισχύοντος γενικού εκ της δασικής νοµοθεσίας τεκµηρίου κυριότητος του δηµοσίου, ενώ προς αντίκρουση αντίστοιχα εκ µέρους ιδιώτη των κατά τα άνω προβαλλοµένων δικαιωµάτων του ηµοσίου, θα πρέπει να προσκοµίζονται αρµοδίως εκείνα τα στοιχεία που κατά τις κείµενες διατάξεις θα δύνατο να ανατρέψουν το υπέρ του ηµοσίου τεκµήριο. Όσον αφορά στις ενστάσεις ιδιωτών κατά του Ελληνικού ηµοσίου για δάση και δασικές εκτάσεις και αντιστρόφως οι αποφάσεις των επιτροπών στηρίχθηκαν στον ως άνω κατάλογο των αναγκαίων στοιχείων. Υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση των ενστάσεων εις βάρος του ΕΚ. Ευκαιρίες Έχει ωριµάσει πλέον, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και κοινωνίας η απαίτηση για την οριστική διευθέτηση του προβλήµατος της απουσίας κυρωµένων ασικών Χαρτών στην Ελλάδα. Κατά την τρέχουσα χρονική στιγµή υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες χρηµατοδότησης του έργου της κατάρτισης των ασικών Χαρτών. Απειλές Επίσης υπάρχουν πλέον τα κατάλληλα εργαλεία και οι τεχνολογικές εφαρµογές για την κατά το δυνατόν ταχύτερη και ακριβέστερη κατάρτιση των ασικών χαρτών. Ο Ν. 2664/1998 προέβλεψε µία διαφανής και εφαρµόσιµη διαδικασία για την κατάρτιση των ασικών Χαρτών, αλλά παρέλειψε κρίσιµες διατάξεις για τη επίτευξη του ανωτέρω σκοπού στη πράξη. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 22/87

26 Ο Ν. 3127/2003 προέβλεψε µία διαδικασία για τον περιορισµό των εµπραγµάτων δικαιωµάτων του Ελληνικού ηµοσίου στις αστικές περιοχές αλλά παρέλειψε να θέσει τις προυποθέσεις για τη δηµιουργία βασικής υποδοµής πληροφοριών για τα όρια των εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεως και τις διαδικασίες εφαρµογής των διατάξεών του. Η ισχύουσα δασική νοµοθεσία (Ν. 3208/2003) αµφισβητείται για τη συνταγµατικότητά της µετά την προσφυγή του ΓΕΩΤΕΕ και της Πανελλήνιας Ένωσης ασολόγων ηµοσίων Υπαλλήλων στο ΣΤΕ. Η απόφαση του ΣΤΕ ακόµη αναµένεται! Επιπλέον, η ερµηνευτική εγκύκλιος για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου έχει αποσυρθεί µε αποτέλεσµα να υπάρχει σύγχυση για την εφαρµογή του από τις δασικές υπηρεσίες. 4.2 Συµπεράσµατα Το τελικό προϊόν της κατάρτισης ασικών Χαρτών αποτελεί ο κυρωµένος ασικός Χάρτης, που όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει για κανένα ΟΤΑ για τον οποίο έχει συνταχθεί, λόγω του αµφισβητούµενου νοµοθετικού πλαισίου (Ν. 3208/2003), της οργανωτικής αδυναµίας των δασικών υπηρεσιών και της έλλειψης χρηµατοδότησης του έργου. Η σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί κοµβικό σηµείο τόσο για την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων όσο και για την οµαλή δηµιουργία και επιτυχία του του ΕΚ και βεβαίως του ασολογίου. Η Ελληνική Πολιτεία, µέσω των αρµοδίων φορέων της, έχει την πλήρη ευθύνη και υποχρέωση να εξασφαλίσει την ύπαρξη κυρωµένων δασικών χαρτών, και µάλιστα σε χρόνο τέτοιο που να προηγείται της ολοκλήρωσης της κτηµατογράφησης ανά περιοχή. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω όµως απαιτείται η διαµόρφωση ενός προγράµµατος ολοκλήρωσης, ήτοι η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασµού και η κατάστρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του έργου µε στόχο αφενός τη χάραξη ενιαίας γραµµής επιχειρησιακού προσανατολισµού και τη διαµόρφωση πλαισίου λήψης αποφάσεων µακροπρόθεσµου χαρακτήρα και αφετέρου τον σχεδιασµό υλοποίησης του σχεδίου, την εξειδίκευση και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται επιχειρησιακά αλλά και τη χρηµατοοικονοµική µελέτη του έργου. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 23/87

27 5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ) Στο παρόν κεφάλαιο, που έχει στόχο να προσδιορίσει τους στόχους Στρατηγικού Σχεδιασµού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου ολοκλήρωσης της κατάρτισης των ασικών Χαρτών, αναπτύσσονται στο επίπεδο του Στρατηγικού Σχεδιασµού οι στόχοι και οι πολιτικές και στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Σχεδίου οι δράσεις του προγράµµατος (περιγραφή, κόστος, κίνδυνοι) και µια χρηµατοοικονοµική ανάλυση (στοιχεία για χρηµατοοικονοµική µελέτη). 5.1 Στρατηγικοί Στόχοι Ο κύριοι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται µε το παρόν ΣΕΣ είναι: α) O σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου προγράµµατος για την ολοκλήρωση της κατάρτισης των ασικών Χαρτών σε εθνική κλίµακα και β) Η δηµιουργία και η τήρηση ενός σύγχρονου χωρικού συστήµατος πληροφοριών για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις (Σύστηµα Πληροφοριών Εκτάσεων ασών/ ασικών, ΣΠΕ ) σε εθνική κλίµακα, εντός χρονικού ορίζοντα όχι µεγαλύτερου της 15ετίας. Επισηµαίνεται ότι µε τον όρο κατάρτιση ασικών Χαρτών νοούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνταξη και την ανάρτησή τους έως την κύρωσή τους ως οριστικών. Ο αντικειµενικός σκοπός που επιτυγχάνεται σε εφαρµογή του πρώτου στρατηγικού στόχου είναι όχι µόνο η σύνταξη των ασικών Χαρτών αλλά και η ανάρτησή τους µε στόχο την κύρωσή τους από την Πολιτεία ως οριστικούς. Ο αντικειµενικός σκοπός που επιτυγχάνεται σε εφαρµογή του δεύτερου στρατηγικού στόχου είναι η δηµιουργία για πρώτη φορά ενός συστήµατος πληροφοριών για τα οριστικά όρια των δασών και δασικών εκτάσεων και το χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός/µη δασικός) αλλά µεταγενέστερα και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, το οποίο θα διέπετε από τις αρχές: της οργάνωσης των πληροφοριών ανά αυτοτελή επιφάνεια δάσους/δασικής έκτασης, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 24/87

28 της δηµοσιότητας, της διασφάλισης της δηµόσιας πίστης, ώστε να προστατεύεται κάθε καλόπιστος συναλλασσόµενος πολίτης αλλά και το Ελληνικό ηµόσιο και της καταλληλότητας ως συστήµατος δεκτικού καταχώρισης και πρόσθετων πληροφοριών (ανοικτό σύστηµα). Στο ανωτέρω σύστηµα πληροφοριών, θα βασιστεί µεταγενέστερα και η δηµιουργία του ασολογίου. Από τις παραγωγικές δυνατότητες του απαιτούµενου ανθρώπινου δυναµικού, το µέγεθος των εκτάσεων, την αλληλουχία των προβλεπόµενων δράσεων και υποπρογραµµάτων και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης αυτών, είναι εφικτό να τεθεί χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης η 15ετία. 5.2 Επιχειρησιακοί Στόχοι Οι κύριοι επιχειρησιακοί στόχοι για την υλοποίηση των ανωτέρω στρατηγικών στόχων και την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης (σύνταξη, ανάρτηση και κύρωση) ασικών Χαρτών σε εθνική κλίµακα, αφορούν µια σειρά από υποπρογράµµατα, τα οποία προκύπτουν από την αναγκαιότητα χωρικού και χρονικού προγραµµατισµού της υλοποίησης αυτού και προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν σταδιακά εντός της 15ετίας: α) Υποπρόγραµµα κατάρτισης ασικών Χαρτών σε πυρόπληκτες περιοχές, β) Υποπρόγραµµα κατάρτισης ασικών Χαρτών σε προστατευόµενες περιοχές ( ίκτυο Φύσης 2000), γ) Υποπρόγραµµα κατάρτισης ασικών Χαρτών στο σύνολο των νησιωτικών περιοχών της Χώρας, και δ) Υποπρόγραµµα κατάρτισης ασικών Χαρτών στις υπόλοιπες περιοχές της Χώρας. Επιπρόσθετα στους ανωτέρω επιχειρησιακούς στόχους λαµβάνονται υπόψιν τα παλαιά προγράµµατα του ΕΚ (Α και Β Πιλοτικό και Α Κύριο) και το σηµερινό επιχειρησιακό πρόγραµµα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για 113 ΟΤΑ, αλλά και τα µελλοντικά προγράµµατα του ΕΚ, που θα υλοποιούνται συµπληρωµατικά έως το τέλος της 15ετίας. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης ασικών Χαρτών σε εθνική κλίµακα απαιτείται να υλοποιηθεί και το παρακάτω υποπρόγραµµα: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 25/87

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Διεύθυνση Δασών Χανίων

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Διεύθυνση Δασών Χανίων ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Διεύθυνση Δασών Χανίων Αντικείμενο Δασικών Χαρτών Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα ΚΜ σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη 6.2.2017 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Απόστολος Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Μάρτιος 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» Σκοπός : διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εδεσσα 20-01--2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: οικ 669 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών

Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών Στέργιος Διαμαντόπουλος Δασολόγος εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών Τι είναι οι Δασικοί Χάρτες / τι σκοπό επιτελούν 2 θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 2664/1998 Παρουσιάζουν ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Μάιος 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» Σκοπός : διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: «Κατάρτιση- Ανάρτηση Δασικών Χαρτών»

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: «Κατάρτιση- Ανάρτηση Δασικών Χαρτών» ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: «Κατάρτιση- Ανάρτηση Δασικών Χαρτών» Λένα Γρηγοροπούλου, MSc, Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ., Στέλεχος Τμήματος Τεκμηρίωσης Περιβαλλοντικής Πληροφορίας Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών & Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών

Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών Στέργιος Διαμαντόπουλος Δασολόγος εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών Τι είναι οι Δασικοί Χάρτες / τι σκοπό επιτελούν 2 θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 2664/1998 Παρουσιάζουν ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών. Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της.

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών. Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της. ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σηµαντική εµπειρία και την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου»

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος, Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 27-01-2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ. Πρωτ: 10901 ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Μάρτιος 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» Σκοπός : διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατερίνη: 13 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16 /2015 Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 3 του Ν. 998/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 14 Ιουνίου 2011 2 Ένα σύντομο ιστορικό Ενα σύντομο ιστορικό με τα σημαντικότερα στάδια για την καταγραφή των δασών και δασ.εκτάσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΣΩΣΕΩΝ & Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 03-02-2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 6324 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3713 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 317 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη δασικής έκτασης, εμβαδού 823,50 τ.μ., στη θέση «Άσπρος Ανήφορος»

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κτηματολογίου-Δάση & Δασικές εκτάσεις. Χρυσή Πότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. chryssyp@survey.ntua.gr

Σημειώσεις Κτηματολογίου-Δάση & Δασικές εκτάσεις. Χρυσή Πότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. chryssyp@survey.ntua.gr Σημειώσεις Κτηματολογίου-Δάση & Δασικές εκτάσεις Χρυσή Πότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. chryssyp@survey.ntua.gr Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών

Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών Ημερίδα: «ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση 22.6.2017 Κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα 11 και 47Β του Ν.998/1979, όπως ισχύουν σήμερα και μετά την τελευταία τροποποίησή τους από το Ν.4467/2017 ( ΦΕΚ Α 56/13.4.2017). --------------------- Ν.998/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία Αριθ. Πρωτ. 56/3447

Λαμία Αριθ. Πρωτ. 56/3447 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤ ΡΩ ΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Λαμία 20-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 2. Πληροφορίες για τους πολίτες, σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες, δικαιολογητικά 3. Θεσμικό πλαίσιο Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµία

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 153394 / 919 ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 1. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών: α) των δύο (2) μηνών για την υποβολή πρότασης από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/ ) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/ ) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 14-09-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 4648/159850 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διημερίδα «Ο ΑΤΜ στην Εκτίμηση, Αξιοποίηση και Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας» Αθήνα, 23/6/2017 Νικόλαος Ζαχαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : FAX :

Τηλέφωνο : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ Ε ΑΦΗ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ /3/2017

ΜΑΡΤΙΟΣ /3/2017 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Συμβολαιογραφική θεώρηση των διατάξεων του ν.3889/2010 μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του ν. 4389/2016, που διέπουν πλέον τους δασικούς χάρτες. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΘΕΜΑ: 16 ο Παραλαβή της µελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Διονυσίου 5 Ταχ. Κώδ.: 185 45 Πειραιάς Πληρ.: Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Χαρακτηρισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Χαρακτηρισμοί ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Χαρακτήρας δασών και δασικών εκτάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Χαρακτηρισμοί Άρθρο... Προσωρινή επίλυση αμφισβητήσεων 1. Μέχρι την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλίας Χατζηστεφάνου Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Μελετητής Δ.Ε Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. H διαδικασία οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3025 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 240 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Σχέδιο Νόµου Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 157 Ο.Τ.Α.) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ- ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79)

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-12 -2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 7733/260715 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Π.Α ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12. 5. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 16456 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΧΕΤ: το υπ αριθ πρωτ 8455/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (µονάδα Βέροιας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΧΕΤ: το υπ αριθ πρωτ 8455/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (µονάδα Βέροιας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ Υ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : 3 /νση : Βικέλα 4 ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Πληροφορίες: Ανδρεάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 03 Φεβρουαρίου 2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 25692 ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ».

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ». Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ». ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ 18/5/2017 : ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο «αιγιαλός»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού από τη Δασική Υπηρεσία

Ανάπτυξη διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού από τη Δασική Υπηρεσία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. :οικ /885 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. :οικ /885 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 10-2-2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. :οικ. 12060/885 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Προς: όπως Π.Α. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2739

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2739 Τεύχος Α 94/27.05.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2739 εξουσιοδότηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να θεσπίζει κάθε αναγκαία πράξη και να ρυθμίζει κάθε σχετικό ζήτημα.» Άρθρο 152 Καταργούμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη :

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 23-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 3630/127967 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Ενημερωτικό έντυπο επί του Δασικού Χάρτη και της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων Λαμία Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέλεχος Τμήματος Χωρικών Μεταβολών της Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου

Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέλεχος Τμήματος Χωρικών Μεταβολών της Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ «Οι χαρτογραφικές πτυχές της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων στις περιοχές του Λειτουργούντος Κτηματολογίου, στις οποίες εντοπίζονται σημαντικά σφάλματα στον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα