Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ"

Transcript

1 Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Ιούλιος 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 3 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΩΝ, ΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 10ΕΤΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ( ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Α ΠΙΛΟΤΙΚΟ, Β ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 1 ΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΣ Α.Π.: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΣ Α.Π.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ) ΟΣ Α.Π.: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣ Α.Π.: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΟΥ Α.Π.: ΥΠΟ ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ 2 ΟΥ Α.Π.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 65 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

3 5.5.5 ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ / ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΈΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 87 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.) ως επίσηµος σύµβουλος της πολιτείας (άρθρο 2, Ν. 1474/84), µεταξύ των άλλων, και σε θέµατα δασικών πόρων, δασικής πολιτικής, προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος, και µε γνώµονα α) την προάσπιση της δηµόσιας περιουσίας επί δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, γ) την επιτυχή και οµαλή δηµιουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΕΚ) και δ) τον διοικητικό εκσυγχρονισµό της Χώρας, συνέταξε και θέτει υπόψιν της ελληνικής κοινής γνώµης, το παρόν Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΣΕΣ) για την κατάρτιση ασικών Χαρτών σε εθνική κλίµακα. Σκοπός του ΣΕΣ είναι νa καθορισθούν οι βασικοί στόχοι του έργου, να περιγραφούν οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τη πραγµατοποίηση των τεθέντων στόχων, να αναλυθεί η επικινδυνότητά τους και να τεκµηριωθεί η δυνατότητα, το χρονοδιάγραµµα και οι προϋποθέσεις υλοποίησής του σε εθνική κλίµακα. Το παρόν ΣΕΣ βασίζεται κυρίως στη συγκροτηµένη και λεπτοµερή µελέτη της Οµάδας Εργασίας του ΓΕΩΤΕΕ που συστάθηκε µε σχετική απόφαση του.σ. του ΓΕΩΤΕΕ στην υπ. αριθµ. 19/ συνεδρίασή του, το περιεχόµενο της οποίας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ µε αριθµό 482/τ. Υ.Ο.../ (αριθµός απόφασης 3613/ περί «Σύστασης και Συγκρότησης Αµειβόµενης Οµάδας Εργασίας στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.») και στις απόψεις των µελών της Επιτροπής Κτηµατολογίου ασολογίου του ΓΕΩΤΕΕ. Η εν λόγω Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους: α) Τον κ. Σταύρο Τσιλίκουνα του Μιχαήλ, Προϊστάµενο του Τµήµατος ασικού Κτηµατολογίου & Αποτερµατισµού ασών και ασικών Εκτάσεων της ιεύθυνσης ασικών Χαρτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, ως Πρόεδρο. β) Τον κ. Μόσχο Βογιατζή του Αθανασίου, Υποδιευθυντή / Επικεφαλής ασικών Χαρτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ως µέλος. γ) Τον κ. Αθανάσιο Μπουζινέκη του Κωνσταντίνου, Ιδιώτη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Κίνησης ασολόγων, ως µέλος. δ) Τον κ. Φώτιο Φασούλα του Τηλέµαχου, Ιδιώτη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελµατιών, ως µέλος. ε) Τον κ. Νικόλαο Χλύκα του Απόστολου, Ιδιώτη, Πρόεδρο του Πανελλαδικού Συνδέσµου Μελετητών Γεωτεχνικών, ως µέλος. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 1/87

5 Συντονιστής της Οµάδας Εργασίας έχει οριστεί µε την ίδια απόφαση εκ µέρους του ΓΕΩΤΕΕ ο κ. Στέργιος ιαµαντόπουλος του Ιωάννη, ασολόγος, µέλος του.σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το ΣΕΣ αντανακλά επίσης ιδέες και προτάσεις από την µέχρι σήµερα πρόσφατη εµπειρία της κατάρτισης ασικών Χαρτών στα προγράµµατα του ΕΚ, την επαγγελµατική/επιστηµονική αντίληψη για την υλοποίηση του έργου καθώς και τις απαιτήσεις της κοινωνίας για σχεδιασµό και εφαρµογή αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Για τη σύνταξη του ΣΕΣ χρησιµοποιήθηκαν και στοιχεία από: α) την πρόταση του ΤΕΕ1 (2005) και β) το Επιχειρησιακό Σχέδιο2 που είχε εκπονήσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (2007). Σήµερα, έχουµε τη δυνατότητα να προσδιορίσουµε µε αρκετή βεβαιότητα: Το πραγµατικό κόστος και τον χρόνο που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Τις προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλίσει η Ελληνική Πολιτεία για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Το ρόλο των επαγγελµατιών και των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην εκπόνησή του. Τους οικονοµικούς πόρους για την οµαλή χρηµατοδότησή του. Η κατάρτιση των ασικών Χαρτών µέχρι την οριστική και αµετάκλητη κήρυξή τους ως οριστικών, αποτελεί υποχρέωση για τις σηµερινές γενιές και ανάγκη για τις µελλοντικές γενιές. Απαιτείται όµως, προβολή του έργου και των πλεονεκτηµάτων του και ευρεία υποστήριξη από όλους τους εµπλεκόµενους και πρωτίστως από την ελληνική κοινωνία στους στόχους και τους αντικειµενικούς σκοπούς του ΣΕΣ. 1 Άξονες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού για την Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου 2 Υποδοµές δεδοµένων και τεχνολογίας πληροφοριών για την δηµιουργία ενός σύγχρονου Ε.Κ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 2/87

6 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η κατάρτιση των ασικών Χαρτών έχει ως αντικείµενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό, που ως γνωστόν δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα. Ειδικότερα, η κατάρτιση ασικών Χαρτών έχει ως αντικειµενικό σκοπό το διαχρονικό (σήµερα και στο παρελθόν) και χωρικό (γεωγραφικό) προσδιορισµό και αποτύπωση των δασών και δασικών εκτάσεων. Η όλη διαδικασία συνίσταται στην έρευνα των εκτάσεων που είτε σήµερα είτε στο παρελθόν καλύπτονται από δασική βλάστηση, στην κωδικοποίηση των στοιχείων και στην ορθή απεικόνιση τους επί κατάλληλου χαρτογραφικού υλικού, µε γνώµονα τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών (ΦΕΚ 1811, Τεύχος Β, ). Η διερεύνηση της βλάστησης στο παρελθόν για την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων πραγµατοποιείται µε τη χρήση αεροφωτογραφιών λήψης 1945/1960, αλλά και προγενέστερης λήψης όπου υπάρχουν (π.χ. για το Ν. Αττικής χρησιµοποποιούνται και αεροφωτογραφίες λήψης 1937), ως το µοναδικό και αρχαιότερο υλικό, το οποίο καλύπτει ενιαία την ελληνική επικράτεια ενώ η οριοθέτηση και καταγραφή των υφιστάµενων δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων συνίσταται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της βλάστησης, που καλύπτει µια έκταση, διαµέσου ερµηνείας αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης, επαληθευόµενης επί τους εδάφους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Εθνικής Απογραφής ασών (1992) τα δάση και οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν έκταση στρέµ., (49,3% της ελληνικής επικράτειας). Σε αυτές πρέπει να προστεθούν και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, που καλύπτουν κατ εκτίµηση, έκταση στρέµ. και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης ασικών Χαρτών καταγράφονται στο πλαίσιο της κατάρτισης ασικών Χαρτών. Ο συνδυασµός της φωτοερµηνείας δύο στερεοµοντέλων αεροφωτογραφιών διαφορετικής ηµεροµηνίας λήψης, µιας παλαιάς (1945/1960) και µιας πρόσφατης (π.χ. 2007) που καλύπτουν την ίδια περιοχή, µπορεί να αποδόσει από πλευράς κάλυψης χρήσεων γης, τις παρακάτω καταστάσεις: εκτάσεις που ήταν και παρέµειναν δάση και δασικές. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 3/87

7 εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, και εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστηµα που µεσολάβησε. Η ως άνω καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων στοχεύει στην: α) Προβολή των εµπραγµάτων δικαιωµάτων του Ελληνικού ηµοσίου επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις διαδικασίες του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΕΚ) και την ολοκληρωµένη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος, β) Αποκάλυψη και διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας, σηµαντικό µέρος της οποίας είναι τα δάση, οι δασικές και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις και στην γ) ηµιουργία βασικής πληροφοριακής υποδοµής για την δηµιουργία του «ασολογίου» και µέσω αυτών στην δ) Περιβαλλοντική προστασία δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 4/87

8 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 Θεσµικό πλαίσιο Συνταγµατικό και νοµοθετικό πλαίσιο αναφοράς Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων απορρέει από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του Συντάγµατος (2001): «Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον.» Επιπλέον στο ίδιο άρθρο περιλήφθηκε και η ερµηνευτική δήλωση για την έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης ως ακολούθως: «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά.» Η συνταγµατική όµως αυτή προστασία δεν αφορά µόνο τα υφιστάµενα δάση και δασικές εκτάσεις αλλά επεκτείνεται και στο παρελθόν. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγµατος: «ηµόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που µε άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισµό.» Η συνταγµατική αυτή διάταξη, συνιστά υποχρεωτική έρευνα στο παρελθόν για την καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν απωλέσει την δασική τους µορφή (δασική βλάστηση) λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας, όχι όµως και το δασικό τους χαρακτήρα και άρα εµπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Η προστασία των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στηρίζεται στο Ν. 998/1979 "περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189, Α ) και το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303, Α ) καθώς και στο Ν 86/1969 για όσες διατάξεις αυτού δεν τροποποιήθηκαν από τα ανωτέρω. Ο Ν. 3208/2003 ενσωµάτωσε στην ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 5/87

9 παρ. 1 του άρθρου 1, την προστατευτική διάταξη του Συντάγµατος για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, την ερµηνευτική δήλωση του Συντάγµατος για την έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης του άρθρου 24, όπως και τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 117, θέσπισε κριτήρια (π.χ. έκταση, πυκνότητα) και εξειδίκευσε την έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης (παρ. 1, άρθρο 1), ως ακολούθως: «3. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλλον δηµιουργείται σε µια έκταση όταν: I. Φύονται στην εν λόγω έκταση άγρια ξυλώδη φυτά, δυνάµενα µε δασική εκµετάλλευση να παράγουν δασικά προϊόντα (δασοπονικά είδη). II. Το εµβαδόν της εν λόγω έκτασης στην οποία φύονται εν όλω ή σποραδικά τα ως άνω δασικά είδη είναι κατ' ελάχιστον 0,3 εκτάρια, µε γεωµετρική µορφή κατά το δυνατόν αποστρογγυλωµένη ή σε λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τριάντα (30) µέτρων. Η δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλλον δηµιουργείται και σε εκτάσεις µε µικρότερο εµβαδόν από 0,3 εκτάρια, όταν λόγω της θέσης τους βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης µε άλλες γειτονικές εκτάσεις που συνιστούν δάσος ή δασική έκταση. III. Οι κόµες των δασικών ειδών σε κατακόρυφη προβολή καλύπτουν τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (συγκόµωση 0,25) της έκτασης του εδάφους. Τα δασικά οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τις επόµενες διακρίσεις: α) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα τα δασικά είδη έχουν ευδιάκριτη κατακόρυφη δοµή (ορόφους) και οι κόµες τους καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό του εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη του 0,30), η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δάσος, µε την προϋπόθεση ότι η συγκόµωση του ανορόφου υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά (0,15) και σε περίπτωση έλλειψης υπορόφου η συγκόµωση του ανορόφου υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατοστά (0,25). β) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα η ξυλώδης βλάστηση αποτελείται από δασοπονικά είδη αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων που εµφανίζονται σε θαµνώδη µορφή, η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δασική έκταση, εφόσον οι κόµες των ειδών αυτών καλύπτουν ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 6/87

10 ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό του εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη του 0,25). γ) Στην έννοια των δασικών οικοσυστηµάτων περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις που απώλεσαν για οποιονδήποτε λόγο τη δασική βλάστηση και δεν αποδόθηκαν µε πράξεις της διοίκησης, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε άλλες χρήσεις. Οι εν λόγω εκτάσεις διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 117 του Συντάγµατος, κηρύσσονται αναδασωτέες και διατηρούν το χαρακτήρα που είχαν πριν από την καταστροφή τους. 4. Ως δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων. Στις εν λόγω εκτάσεις, πέραν επιτρεπτών επεµβάσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α) και τα άρθρα 45 έως 61 του παρόντος νόµου, ουδεµία άλλη επέµβαση επιτρέπεται. Οι εκτάσεις των περιπτώσεων α', δ' και ε' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτής της παραγράφου, έστω και αν περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις. 5. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, καθώς και οι εκτάσεις που κηρύσσονται ή έχουν κηρυχθεί µε πράξη της αρµόδιας αρχής ως δασωτέες ή αναδασωτέες.» Επιπλέον, ο Ν. 3208/2003 περιέγραψε επακριβώς και προέβλεψε τη χαρτογράφηση και λοιπών µη δασικών εκτάσεων (οι οποίες για λόγους οικονοµίας ονοµάζονται χορτολιβαδικές), που βρίσκονται όµως υπό τη διοίκηση και διαχείριση της ασικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως (παρ. 2 του άρθρου 1): «Οι δηµόσιες µη εποικιστικές εκτάσεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 6, καθώς και οι δηµόσιες εκτάσεις που λόγω της βλάστησης δεν εµπίπτουν στις παραγράφους 1, 2 και 4, αλλά ευρίσκονται επί κλιτύων ορέων, που δεν παραδόθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 στις γεωργικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, µε µέριµνα της οποίας χαρτογραφούνται.» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 7/87

11 3.1.2 Ιδιοκτησιακό καθεστώς δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων Η προστασία των δασών που επιβάλλεται µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος, αφορά όλα τα δάση και τις δασικές εκτάσεις ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, και συνεπώς το λεγόµενο ιδιοκτησιακό θέµα, δεν έχει να κάνει άµεσα µε την προστασία των δασών, αλλά µε την προστασία της δασικής ιδιοκτησίας του ηµοσίου. Στα δάση, στις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, ισχύει το υπέρ του ηµοσίου µαχητό τεκµήριο κυριότητας. Στην πράξη, το µαχητό τεκµήριο λειτουργεί µε τη λογική, ότι όποια έκταση έχει δασική βλάστηση ανήκει κατά τεκµήριο στο ηµόσιο, εκτός αν υπήρξε διοικητική αναγνώριση (µέσω Συµβουλίου Ιδιοκτησίας ασών και απόφασης Υπουργού Γεωργίας) ή τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίων σε αντιδικία µε το ηµόσιο. Το τεκµήριο κυριότητας απορρέει από το σύστηµα της οθωµανικής νοµοθεσίας και συµπυκνώνεται στη σύµβαση της Κωνσταντινούπολης ( ), στα πρωτόκολλα του Λονδίνου ( και ) και στην ελληνοτουρκική σύµβαση ( ). Το ηµόσιο αναγνωρίστηκε κύριος κάθε έκτασης, η οποία πριν από το Β.. της 17/ «περί ιδιωτικών δασών» ήταν δάσος και το Β.. 3/ «περί χορτολιβαδικών εκτάσεων» ήταν χορτολιβαδικές, µε εξαίρεση εκείνες για τις οποίες υπήρχε έγγραφη απόδειξη Οθωµανικής Αρχής, ότι πριν από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ανήκαν σε ιδιώτες, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι υποβλήθηκαν µέσα στην ανατρεπτική προθεσµία που ορίζει το συγκεκριµένο Β.. Παρελθούσης της ανωτέρω προθεσµίας, θεωρούνται όλα τα δάση, περί των οποίων δεν παρουσιαστούν οι, ως άνω, απαιτούµενοι τίτλοι, ως αδιαφιλονίκητα Εθνικά και θέλουν διατίθεσθαι ως τοιαύτα (Β / «περί διακρίσεως κτηµάτων»). Και ενώ η απόκτηση κυριότητας επί ακινήτου ήταν επιτρεπτή µε έκτακτη χρησικτησία (άρθ. 51, ΕισΝΑΚ), µια σειρά από Π.. «περί δικαιοστασίου», που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. ΞΗ/1912 «περί αναστολής παραγραφών» από µέχρι και πέραν του έτους 1926 µε το Ν.. της 22-/ «περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της αεροπορικής αµύνης» και άρθ. 4, Α.Ν. 1539/1938, καθιερώνουν το απαράγραπτο των δικαιωµάτων του δηµοσίου επί ακινήτων κτηµάτων και ορίζουν ότι, προκειµένου περί δηµοσίων κτηµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα δηµόσια δάση, για την κτήση επ`αυτών κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, έπρεπε η τριακονταετής (30) νοµή µε διάνοια κυρίου και καλή πίστη του νοµέα που να είχε συµπληρωθεί µέχρι και στις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 8/87

12 Σύµφωνα µε την παρ. 1, άρθ. 62 του Ν. 998/1979, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διεκδικεί εµπράγµατο δικαίωµα επί δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων (σε συνδυασµό µε το άρθ. 74 του ίδιου νόµου) οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη του δικαιώµατός του, προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Το ίδιο άρθρο όµως ορίζει σαφώς ότι: «Κατ' εξαίρεσιν η διάταξη αυτή δεν ισχύει εις τας περιφέρειας των Πρωτοδικείων των Ιονίων νήσων, της Κρήτης και των νοµών Λέσβου, Σάµου και Χίου και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων». Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το υπέρ του ηµοσίου µαχητό τεκµήριο κυριότητας δεν ισχύει στις περιοχές αυτές και συνεπώς το ηµόσιο οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη του δικαιώµατός του. Μέχρι σήµερα, σε όλες περιοχές που κτηµατογραφήθηκαν στα πλαίσια του ΕΚ, το ηµόσιο υπερασπίστηκε τα εµπράγµατα δικαιώµατά του επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων µε την επίκληση του υπέρ του µαχητού τεκµηρίου κυριότητας και του δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα των εκτάσεων, όπως αυτός διερευνήθηκε και καταγράφηκε στον αντίστοιχο δασικό χάρτη της περιοχής. Οι παλιότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις, δεν οδήγησαν στην ουσιαστική αντιµετώπιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών και δασικών εκτάσεων, καθόσον: α) Ο ν. 248/1976 «Περί φύλλου καταγραφής, Μητρώου ιδιοκτησίας και οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των δηµοσίων δασικών εκτάσεων» (Α 6), δεν οδήγησε στην κατάρτιση δασικού κτηµατολογίου. Οι ρυθµίσεις αυτού του νόµου, ενώ δεν προσέφεραν σχεδόν τίποτε στην επίλυση του ιδιοκτησιακού θέµατος, είχαν ως αποτέλεσµα την προσθήκη νέων προβληµάτων στο ήδη περίπλοκο θέµα της δασικής ιδιοκτησίας. β) Ο ν. 998/1979 δεν αντιµετώπισε συστηµατικά το ιδιοκτησιακό θέµα των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων και στις ελάχιστες περιπτώσεις ρυθµίσεις τέτοιου είδους θεµάτων (π.χ. ρητινευόµενα δάση, αναδασωθέντες αγροί, κ.λπ.) διέλαβε διατάξεις περίπλοκες, χρονοβόρες και δύσκαµπτες, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες από αυτές να µείνουν αδρανείς. Με τον τελευταίο νόµο 3208/2003 επιχειρήθηκε και η αντιµετώπιση χρόνιων προβληµάτων και η επίλυση υφιστάµενων αµφισβητήσεων επί της κυριότητας των δασών και δασικών εκτάσεων. Ο ανωτέρω νόµος διέκρινε τα δάση και τις δασικές εν γένει εκτάσεις από άποψη ιδιοκτησίας σε δηµόσιες και ιδιωτικές (παρ. 1, άρθρο 9) και περιέλαβε µια καταγραφή των νόµων µε τους οποίους θεµελιώνονται δικαιώµατα κυριότητας, νοµής και κατοχής τρίτων στα δάση και στις εν γένει δασικές εκτάσεις ενώ γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένες διατάξεις, ώστε να ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 9/87

13 αρθούν οι αµφισβητήσεις επί των δικαιολογητικών που θεµελιώνουν εµπράγµατα δικαιώµατα (άρθρο 10). Ειδικότερα, ρυθµίστηκε εν µέρει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, των δασωµένων αγρών, δηλ. εκτάσεων που στο παρελθόν ήταν αγροτικές αλλά σήµερα έχουν δασική µορφή, και κτηµάτων µε δασική βλάστηση εντός ευρύτερων αγροτικών περιοχών, ως ακολούθως (άρθρο 12): «1. Μεταβιβάσεις εν ζωή ή αιτία θανάτου ακινήτων που εµφανίζονται µε αγροτική µορφή στις αεροφωτογραφίες των ετών λήψης 1945 ή 1960 θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές έναντι του ηµοσίου, ανεξάρτητα από τη µορφή που απέκτησαν τα ακίνητα αυτά αργότερα, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί. 2. Θεωρούνται, οµοίως, έγκυρες και ισχυρές έναντι του ηµοσίου οι µεταβιβάσεις εν ζωή ή αιτία θανάτου αγροκτηµάτων, που βρίσκονται σε ευρύτερες αγροτικές περιοχές και µέρος αυτών καλύπτεται από άγρια ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση οποιασδήποτε µορφής ή διάπλασης, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και η έκταση των αγροκτηµάτων αυτών, που καλύπτεται από άγρια ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση, δεν εφάπτεται µε δηµόσιο δάσος ή δασική έκταση. 3. Η διαχείριση των εκτάσεων της πρώτης παραγράφου που εµφανίζουν τη µορφή δάσους, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 67 παράγραφος 4 περίπτωση α' του Ν. 998/1979, όπως ισχύουν, διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.» Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, αναγνωρίζεται ιδιωτικό εµπράγµατο δικαίωµα επί δασών και δασικών εκτάσεων, εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις (αγροτική µορφή σε παλαιότερες αεροφωτογραφίες (1945 ή 1960), ύπαρξη σχετικών τίτλων, κ.λπ.). Με την παρ. 8 όµως του άρθρου 21 του ως άνω νόµου, όλες οι ανωτέρω εκτάσεις εκτός αν πρόκειται για δάση που σήµερα αποτελούνται από τα είδη δρυός, πεύκης, οξυάς, ελάτης, πλατάνου, σκλήθρου και καστανιάς, δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και κατά συνέπεια ο δασικός τους χαρακτήρας αναιρείται: «8. Εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 και δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, δεν υπάγονται στις διατάξεις του δασικού νόµου, εφόσον εµφανίζουν στην αεροφωτογραφία των ετών 1945 ή 1960 αγροτική µορφή.» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 10/87

14 Με την εφαρµογή του Ν. 3127/2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των Ν. 2308/1995 και 2664/1998 για την κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 67/ ), το τεκµήριο κυριότητας υπέρ Ελληνικού ηµοσίου υπό προϋποθέσεις (άρθρο 4) δεν ισχύει για τις εντός Σχεδίου Πόλεως περιοχές Κατάρτιση ασικών Χαρτών Το ηµόσιο τις περισσότερες φορές αγνοεί ποια ακίνητα του ανήκουν και η ιοίκηση προβαίνει στην έκδοση διοικητικών πράξεων, χωρίς πρώτα να µεριµνά για την προστασία των όποιων δικών του δικαιωµάτων, θεωρώντας ότι αυτό ουδέποτε µπορεί να απολέσει τα εµπράγµατα δικαιώµατά του λόγω ακριβώς του «απαραγράπτου» αυτών. Επιπλέον, ελλείψει κτηµατολογίου για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, η ιοίκηση µέχρι και σήµερα προβαίνει στην περιστασιακή έκδοση διοικητικών πράξεων, που αφορούν στο δασικό ή µη χαρακτήρα και µορφή διάσπαρτων ανά τη χώρα εκτάσεων, γεγονός που δηµιουργεί συνθήκες συναλλαγής και δεν οδηγεί στην αποτελεσµατική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων. Λόγω των αναφεροµένων αδυναµιών των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και ειδικότερα του ν. 248/1976 και δεδοµένου ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η κατάρτιση του Εθνικού Κτηµατολογίου της χώρας, η διαδικασία καταγραφής των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων περιελήφθη στο νόµο 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α ) «Εθνικό κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 (περί κατάρτισης ασικών Χαρτών) και ρυθµίστηκε η ένταξη των δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων στη διαδικασία κτηµατογράφησης για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η κατάρτιση και η ανάρτηση του δασικού χάρτη βασίζεται και περιγράφεται στα ανωτέρω άρθρα 27 και 28, όπως αυτά τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3127/2003 και το άρθρο 5 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/ ). Οι διατάξεις των δύο αυτών άρθρων ρυθµίζουν το περιεχόµενο των δασικών χαρτών, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την κατάρτιση των προσωρινών δασικών χαρτών µέχρι και την κύρωσή τους ως οριστικούς, τις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και τις διαδικασίες αναγνώρισης της δασικής ιδιοκτησίας. Σύµφωνα λοιπόν µε τις κείµενες διατάξεις των άρθρων αυτών παρατίθενται τα παρακάτω: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 11/87

15 Ορισµός ασικού Χάρτη: Ο ορισµός του δασικού χάρτη δίνεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 2664/3208, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 3208/2003: «Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και οι εκτάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίµακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συµπληρωθεί µε τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών, αποτελεί το προσωρινό δασικό χάρτη.» Είναι προφανές ότι ενώ στα άρθρα 27 και 28 του Ν. 2664/1998 περιγράφονται οι διαδικασίες κατάρτισης του δασικού χάρτη, ο προσδιορισµός των εκτάσεων που αποτελούν περιεχόµενο του δασικού χάρτη απορρέει από το Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 1734/1987 και Ν. 3208/2003. Πιο συγκεκριµένα, οι εκτάσεις (δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση, δασωτέες ή αναδασωτέες) που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο και που αποτελούν µεταξύ άλλων το δασικό χάρτη, περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003, που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 του παρόντος. Επιπρόσθετα, στο περιεχόµενο του δασικού χάρτη περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις της παρ. 18 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τη παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3208/2003: «οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από τις Επιτροπές Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 998/1979, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ίδιου νόµου, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τη κατάρτιση του προσωρινού δασικού χάρτη...» Πρόκειται δηλ. για τις τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισµού ως δασικές ή µη δασικές, που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και υπάρχουν στο αρχείο των ανωτέρω υπηρεσιών. Στις διαδικασίες κατάρτισης του δασικού χάρτη περιλαµβάνεται και η οριοθέτηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων, των εκτάσεων δηλ. που όπως προαναφέρθηκε δεν εµπίπτουν στις δασικές εκτάσεις, αλλά εξακολουθούν να τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας και χαρτογραφούνται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1, Ν. 3208/2003. Όσον αφορά στα αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισµό των δασών και δασικών εκτάσεων, αυτά αποσαφηνίζονται στην παρ. 1 του άρθρου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 12/87

16 27, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3208/2003: «..Τα αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισµό των δασών και δασικών εκτάσεων λαµβάνονται από την παλαιότερη και την πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη αεροφωτογραφίας. Εάν η παλαιότερη αεροφωτογράφηση δεν καλύπτει την εξεταζόµενη περιοχή ή η χρησιµοποίησή της λόγω κλίµακας ή ποιότητας καθίσταται απρόσφορη, χρησιµοποιείται η αεροφωτογράφηση έτους λήψης 1960.» Η κλίµακα του χαρτογραφικού υλικού καθορίζεται στις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης ασικών Χαρτών και είναι 1: Με την ως άνω διάταξη εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγµατος, για την υποχρεωτική έρευνα του χαρακτήρα των εκτάσεων στο παρελθόν. Η έρευνα αυτή για να έχει αποτέλεσµα, θα πρέπει να βασιστεί σε ένα υλικό που θα απεικονίζει τη βλαστητική κατάσταση των εκτάσεων στο παρελθόν. Απώτερο τέτοιο υλικό, που καλύπτει πλήρως και ενιαία τον ελλαδικό χώρο, είναι οι αεροφωτογραφίες του 1945 και σε περίπτωση έλλειψής τους οι αεροφωτογραφίες Επιπλέον και λόγω του απαράγραπτου των δικαιωµάτων του δηµοσίου επί των ανωτέρω εκτάσεων θα έπρεπε η έρευνα για το χαρακτήρα των εκτάσεων να ανάγεται σε χρόνο προ του 1836 (βλ. παρ. 3 του παρόντος) αλλά επειδή κατάλληλο τέτοιο υλικό (αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό) δεν υφίσταται προ της ανωτέρω ηµεροµηνίας, ούτε φυσικά κατά τις διαδοχικές περιόδους απελευθέρωσης της χώρας µας, η έρευνα βασίζεται στην πρώτη ενιαία αεροφωτογράφηση που πραγµατοποιήθηκε ποτέ στη χώρα µας το 1945 ή και σε αεροφωτογραφίες προγενέστερης λήψης όπου αυτές υπάρχουν. Επισηµαίνεται ότι και οι κτηµατικοί χάρτες των δασών και δασικών εκτάσεων, που καταρτίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας από τις δασικές υπηρεσίες και σε εφαρµογή του Ν. 248/1976 βασίστηκαν στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή και σε παλαιότερης λήψης όπου υπήρχαν. Όσον αφορά στον όρο «πλησιέστερη», εννοείται η χρησιµοποίηση αεροφωτογραφιών που λήφθησαν πλησιέστερα στο χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη. Αρµοδιότητες: Για την κατάρτιση και ανάρτηση του δασικού χάρτη αρµόδια υπηρεσία είναι τα Τµήµατα ασικών Χαρτογραφήσεων που εδρεύουν στις /νσεις ασών των Νοµών: «Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται κατά νοµό από τις προβλεπόµενες στη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του παρόντος νόµου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 13/87

17 υπηρεσίες των ιευθύνσεων ασών της Περιφέρειας στο νοµό.», (παρ. 1, άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5, Ν.3208/2003), «Ο χάρτης αυτός, µετά από την κατά τα ανωτέρω κατάρτισή του, αναρτάται από υπάλληλο της υπηρεσίας του άρθρου 28 παράγραφος 10 του παρόντος σε εµφανή θέση των γραφείων της, στα οικεία δηµοτικά ή κοινοτικά καταστήµατα και στο οικείο ασαρχείο..», (παρ. 2, άρθρο 27, Ν. 2664/1998). Όµως ο νόµος παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης δασικών χαρτών στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. µε αναθέσεις σε ιδιώτες δασολόγους εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις (παρ. 7, άρθρο 28, Ν. 2664/1998): «7. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης των δασικών χαρτών από τις υπηρεσίες του άρθρου 28 του παρόντος, είναι δυνατή, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η ανάθεση εκτέλεσης των ως άνω εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24 άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978 "περί κατηγοριών µελετών" (ΦΕΚ 116 Α'). Ο τρόπος ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των ως άνω εργασιών καθορίζεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στις περιοχές οι οποίες κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση, σύµφωνα µε το ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α'), για τις οποίες δεν υφίσταται δασικός χάρτης, οι εργασίες κατάρτισής του, εάν η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εκδοθεί µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κήρυξη της περιοχής υπό κτηµατογράφηση, εκτελούνται από την "Κτηµατολόγιο Ανώνυµη Εταιρεία" µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία δασολόγων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.» Με το πέρας της ανάρτησης και την εξέταση των αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης κηρύσσεται οριστικός µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας (παρ. 4, άρθρο 27, Ν. 2664/1998 όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε το άρθρο 5, Ν. 2308/2003): «4. Μετά από την κατά τα ανωτέρω εξέταση όλων των αντιρρήσεων και τις ανάλογες διορθώσεις, ο προσωρινός δασικός χάρτης, αφού κυρωθεί από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, κηρύσσεται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Επί των οριστικών δασικών χαρτών σηµειώνονται οι περίµετροι όλων των δασικών εν γένει εκτάσεων, στις οποίες εφαρµόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη επιτρέπεται η αναµόρφωσή του µε την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόµο, σύµφωνα µε πράξεις αρµόδιων οργάνων, που ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 14/87

18 εκδίδονται κατ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας. Η κατά τα ανωτέρω αναµόρφωση των δασικών χαρτών κυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, που λαµβάνεται µετά από εισήγηση της οικείας ιεύθυνσης ασών.» Με την ανωτέρω διάταξη, ο δασικός χάρτης έχει καθολική ισχύ και εφαρµογή σε όλη την έκταση της Περιφέρειας και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή. Σε σχέση µε το δασολόγιο, ο οριστικός δασικός χάρτης αποτελεί προϋπόθεση για τη κατάρτιση του προβλεπόµενου από την παρ. 1 του άρθρου 24 του Συντάγµατος δασολογίου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3, Ν. 3208/2003: «1. Σε προθεσµία πέντε µηνών από την κύρωση του δασικού χάρτη, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α), καταρτίζεται και τηρείται µε µέριµνα των υπηρεσιών της κάθε ιεύθυνσης ασών Νοµαρχιακού επιπέδου, το ασολόγιο του Νοµού. Το δασολόγιο καταρτίζεται µε µορφή Βιβλίου Γενικού ασολογίου στο οποίο καταχωρούνται τα εµφαινόµενα στο δασικό χάρτη δάση και δασικές εκτάσεις κατά µερίδες και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η τήρησή του και σε ηλεκτρονική µορφή.» Η µελέτη κατάρτισης δασικών χαρτών βασίζεται πλέον σε νέες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 1811, Τεύχος Β, ) και περιλαµβάνει τρία (3) διακριτά στάδια εκπόνησης και παράδοσης, και στην περίπτωση που εργοδότης είναι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προβλέπεται η εµπλοκή των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της ορθότητας των ορίων των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 4.3 των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών. 3.2 Η µέχρι σήµερα πορεία κατάρτισης των ασικών Χαρτών Ανασκόπηση της πρώτης 10ετίας σχεδιασµού και υλοποίησης του έργου Σύνταξη Μελετών ασικών Χαρτών στα πλαίσια του Εθνικού Κτηµατολογίου, ( ) Η αναγκαιότητα της καταγραφής των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, όπως και των εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί αυτών έχει αναγνωριστεί από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους και αποτελεί πλέον ζητούµενο από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και της επιστηµονικής κοινότητας. Όµως το έργο της κατάρτισης των ασικών Χαρτών ξεκίνησε µόλις το 1997 µε την ένταξη περιοχών στο ΕΚ. Βασίστηκε δε, στις τεχνικές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 15/87

19 προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών (ΦΕΚ 1358, Τεύχος Β, ). Το έργο που έχει εκτελεστεί µέχρι σήµερα συνοπτικά είναι η δηµιουργία του θεσµικού πλαισίου για τη κατάρτιση ασικών Χαρτών και η κατάρτισή τους για το 5,85% της ελληνικής επικράτειας, η οποία καταλαµβάνει έκταση ,24 στρέµ., σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. υστυχώς κανείς από τους ασικούς Χάρτες δεν έχει κυρωθεί ως οριστικός, µε τα γνωστά αποτελέσµατα στη διαδικασία κτηµατογράφησης και στην οµαλή πορεία του ΕΚ. Η σύνταξη των ασικών Χαρτών υλοποιήθηκε κατά την διάρκεια της πρώτης γενιάς κτηµατογράφησης, µε την εκπόνηση µελετών που ανατέθηκαν, για µεν το Α Πιλοτικό, το 1997, για το Β Πιλοτικό το 2000 και για το 1ο Κύριο το Το σύνολο των τριών προγραµµάτων αφορά συνολικά 323 δηµοτικά διαµερίσµατα (ΟΤΑ προ «Καποδίστρια»), καλύπτουν έκταση ,45 στρέµµατα και περιλαµβάνουν στρέµµατα δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Πίνακας 3.1: Ενηµερωµένα Συγκεντρωτικά Στοιχεία των Μελετών ασικών Χαρτών ανά Πρόγραµµα ΕΚ. Συνολική Έκταση δασών, Πρόγραµµα ηµοτικά ιαµερίσµατα Συµβάσεις ασικών Χαρτών Έκταση (σε δασικών & χορτολιβαδικών στρέµµατα) (σε στρέµµατα) Α Πιλοτικό , Β Πιλοτικό , ο Κύριο , Σύνολο , Η γεωγραφική κατανοµή των περιοχών που περιλαµβάνονταν στα προηγούµενα προγράµµατα ήταν αρκετά εκτεταµένη (Χάρτης 1). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 16/87

20 Xάρτης 1. Περιοχές κάλυψης ασικών Χαρτών (Πρόγραµµα Α & Β Πιλοτικό, Α Κύριο ΕΚ). Από την επεξεργασία των παραδοτέων των µελετών κτηµατογράφησης του Α, Β Πιλοτικού και Α Κυρίου προγράµµατος του ΕΚ, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία (Πίνακας 2 (ΤΕΕ 2005) & Πίνακας 3). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 17/87

21 Πίνακας 3.2: ηλωθείσες Εκτάσεις από Ελληνικό ηµόσιο Βάσει ήλωσης ασικών Υπηρεσιών (Α Πιλοτικό, Β Πιλοτικό και 1 ου Κύριο Πρόγραµµα). Συνολικό Εµβαδόν ηλωµένων ασικών Πολυγώνων (σε στρ.) Συνολικό Εµβαδόν Κτηµατογραφηθείσας Εκτασης Ποσοστό Έκτασης Βάσει ήλωσης /νσεων ασών Σύνολο Γεωτεµαχίων εντός Σχεδίου Πόλης ηλωµένων από ασικές Υπηρεσίες Ποσοστό επί του Συνόλου των Γεωτεµαχίων κλ.1: ,28% ,5% Πίνακας 3.3: Ενηµερωµένα Στατιστικά Στοιχεία των Μελετών ασικών Χαρτών (Α Πιλοτικό, Β Πιλοτικό και 1 ου Κύριο Πρόγραµµα). Συνολικό Εµβαδόν Εκτάσεων (σε στρ.) άση και ασικές Χορτολιβαδικές ασωµένες Εκτάσεις Οικονοµική εξέλιξη του έργου (Α Πιλοτικό, Β Πιλοτικό και 1 ου Κυρίου Προγράµµατος) Το κόστος των µελετών ασικών Χαρτών, αποτέλεσε σηµείο τριβών και αντιπαραθέσεων. Το κόστος τους θεωρήθηκε και διαφηµίστηκε ψευδώς ως ένας από τους βασικούς παράγοντες για την εκτίναξη του αρχικού προϋπολογισµού των 3 προγραµµάτων (Α, Β Πιλοτικού και Α Κυρίου) του Εθνικού Κτηµατολογίου από σε (ΤΕΕ, 2005)! Η αποκατάσταση της αλήθειας αποτελεί κρίσιµη παράµετρο της αποτίµησης της 10ετίας αλλά και του µελλοντικού σχεδιασµού. Από τα στοιχεία της µελέτης του ΤΕΕ (2005), προκύπτει ότι το κόστος των εργασιών κατάρτισης ασικών Χαρτών (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 18/87

22 κόστους των χαρτογραφικών υποβάθρων) ανέρχεται σε περίπου και µόλις το 4% του συνολικού τελικού κόστους των µελετών κτηµατογράφησης των προγραµµάτων Α, Β Πιλοτικού και Α Κυρίου. Σύµφωνα µε το ΤΕΕ, «η αναγωγή του κόστους στην µονάδα του τελικού προϊόντος, δηλαδή την κτηµατολογική εγγραφή επιβεβαιώνει ότι το µέσο τελικό κόστος της εγγραφής (χωρίς το κόστος των υποβάθρων) µπορεί να µην ξεπερνάει τα 40 µε συµβατικό χρόνο περαίωσης κτηµατογράφησης τα 3 χρόνια.» Με το Ν. 3481/2006, το κόστος της κτηµατολογικής εγγραφής (δικαίωµα) ορίσθηκε στα 35. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η αναγωγή του κόστους του ασικού Χάρτη (χωρίς το κόστος της παραγωγής χαρτογραφικών υποβάθρων) στη µονάδα κτηµατολογικής εγγραφής είναι 1,40. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 19/87

23 4. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού το οποίο χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή, όταν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση µε τους στόχους που πρέπει να τεθούν ή µε σκοπό την επίτευξή τους. Κατά την ανάλυση SWOT µελετώνται τα ισχυρά (Strengths) και ασθενή (Weaknesses) σηµεία της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. 4.1 SWOT Ανάλυση H πορεία του έργου µέχρι σήµερα, αποκάλυψε τα συσσωρευµένα από την ανεξαρτησία της χώρας, ιδιοκτησιακά προβλήµατα τα οποία δεν επιλύθηκαν ελλείψει διαχρονικής πολιτικής βούλησης. Από την µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατάρτιση των ασικών Χαρτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: νοµοθετικής και επιχειρησιακής φύσεως αλληλένδετα µεταξύ τους. Αυτά αφορούν: α) στη διαµορφωθείσα θεσµική κατάσταση επί του δασικού ή όχι χαρακτήρα των εκτάσεων όσο και στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και τα προβλήµατα που επέφεραν στη διαδικασία της κτηµατογράφησης, β) στο συντονισµό και στην εµπλοκή υπηρεσιών άλλων υπουργείων (Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Εσωτερικών) και γ) στις διαδικασίες και στο χρονικό προγραµµατισµό υλοποίησης του έργου σε σχέση µε τη δηµιουργία του ΕΚ. Ταυτόχρονα όµως την παρούσα χρονική στιγµή και µε βάση την εµπειρία που έχει αποκτηθεί από όλους τους εµπλεκόµενους, έχει διαµορφωθεί ένα θετικό περιβάλλον και παρουσιάζονται ευκαιρίες για τη οριστική διευθέτηση του θέµατος της κατάρτισης των ασικών Χαρτών. Ειδικότερα τα ισχυρά και ασθενή σηµεία του έργου της κατάρτισης ασικών Χαρτών καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που εντοπίστηκαν και αναλύονται στα παραπάνω κεφάλαια, αναφέρονται ως ακολούθως: Ισχυρά σηµεία Η κατάρτιση, έως το στάδιο της κύρωσης, των ασικών Χαρτών αποτελεί απόρροια της συνταγµατικής υποχρέωσης για την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 20/87

24 προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η οποία δεν αφορά µόνο τα υφιστάµενα δάση αλλά επεκτείνεται και στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτηθεί σηµαντική εµπειρία τόσο στην κατάρτιση των ασικών Χαρτών όσο και στην επίλυση των θεµάτων που αφορούν στην ανάρτηση και κύρωση αυτών, από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (φορείς του δηµοσίου, αναδόχους κ.λπ.). Η κατάρτιση των ασικών Χαρτών αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Εθνικού Κτηµατολογίου και πρωταρχική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτού. Το κόστος της κατάρτισης των ασικών Χαρτών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και συγκρινόµενο µε την προσδοκόµενη και επιδιωκόµενη υπεραξία του έργου είναι µάλλον χαµηλό. Ασθενή σηµεία Τα ασθενή σηµεία της κατάρτισης των ασικών Χαρτών τα οποία έγιναν αντιληπτά κατά την υλοποίηση του έργου της σύνταξης των ασικών Χαρτών την περίοδο περιγράφονται ως ακολούθως: Η σύνταξη ασικών Χαρτών εντάχθηκε στις υφιστάµενες συµβάσεις κτηµατογράφησης µε αποτέλεσµα συνεχείς υπερβάσεις στο χρόνο υλοποίησης λόγω έλλειψης πρωτογενών δεδοµένων και αδυναµίες εσωτερικού συντονισµού µεταξύ αναδόχων και δασολόγων. Οργανωτικές αδυναµίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., του φορέα υλοποίησης του έργου, δυσχέραιναν τη κατάσταση. Ασαφείς ως ένα βαθµό τεχνικές προδιαγραφές. Έλλειψη συντονισµού µεταξύ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και ασικών Υπηρεσιών οδήγησε σε καθυστερήσεις που αφορούσαν: - στον έγκαιρο έλεγχο ασικών Χαρτών από τις αρµόδιες ασικές Υπηρεσίες και - στην ολοκλήρωση του έργου. Πολιτικές και διοικητικός µηχανισµός οδήγησαν στην µη ολοκλήρωση της ανάρτησης και κύρωσης των ασικών Χαρτών. Ελλείψει κυρωµένων δασικών χαρτών, ο έλεγχος νοµιµότητας τίτλων για τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων βασίστηκε στις δηλώσεις/ενστάσεις του Ελληνικού ηµοσίου όσο και στο κατάλογο µε τα αναγκαία στοιχεία, που συµπεριλήφθησαν εν τέλει στο ν. 3208/2003, για την αναγνώριση µιας δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης ως ιδιωτικής. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 21/87

25 Οι δηλώσεις/ενστάσεις των ασικών Υπηρεσιών εκ µέρους του Ελληνικού ηµοσίου βασίστηκαν στις κείµενες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και σε υπουργικές εγκυκλίους για την υπεράσπιση των εµπραγµάτων δικαιωµάτων του ηµοσίου που σε συνδυασµό µε την αριθ. 173/2002 οµόφωνη γνωµοδότηση του τµ. Α του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από την τότε Υπουργό ΠΕ.ΧΩ..Ε., το ηµόσιο οφείλει να επικαλείται οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο αφενός περί της φύσεως δεδοµένης έκτασης ως δάσους, δασικής ή χορτολιβαδικής, αφετέρου δε περί της τυχόν κυριότητας του δηµοσίου επ αυτής, κάνοντας, εν προκειµένω χρήση και του οπωσδήποτε ισχύοντος γενικού εκ της δασικής νοµοθεσίας τεκµηρίου κυριότητος του δηµοσίου, ενώ προς αντίκρουση αντίστοιχα εκ µέρους ιδιώτη των κατά τα άνω προβαλλοµένων δικαιωµάτων του ηµοσίου, θα πρέπει να προσκοµίζονται αρµοδίως εκείνα τα στοιχεία που κατά τις κείµενες διατάξεις θα δύνατο να ανατρέψουν το υπέρ του ηµοσίου τεκµήριο. Όσον αφορά στις ενστάσεις ιδιωτών κατά του Ελληνικού ηµοσίου για δάση και δασικές εκτάσεις και αντιστρόφως οι αποφάσεις των επιτροπών στηρίχθηκαν στον ως άνω κατάλογο των αναγκαίων στοιχείων. Υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση των ενστάσεων εις βάρος του ΕΚ. Ευκαιρίες Έχει ωριµάσει πλέον, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και κοινωνίας η απαίτηση για την οριστική διευθέτηση του προβλήµατος της απουσίας κυρωµένων ασικών Χαρτών στην Ελλάδα. Κατά την τρέχουσα χρονική στιγµή υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες χρηµατοδότησης του έργου της κατάρτισης των ασικών Χαρτών. Απειλές Επίσης υπάρχουν πλέον τα κατάλληλα εργαλεία και οι τεχνολογικές εφαρµογές για την κατά το δυνατόν ταχύτερη και ακριβέστερη κατάρτιση των ασικών χαρτών. Ο Ν. 2664/1998 προέβλεψε µία διαφανής και εφαρµόσιµη διαδικασία για την κατάρτιση των ασικών Χαρτών, αλλά παρέλειψε κρίσιµες διατάξεις για τη επίτευξη του ανωτέρω σκοπού στη πράξη. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 22/87

26 Ο Ν. 3127/2003 προέβλεψε µία διαδικασία για τον περιορισµό των εµπραγµάτων δικαιωµάτων του Ελληνικού ηµοσίου στις αστικές περιοχές αλλά παρέλειψε να θέσει τις προυποθέσεις για τη δηµιουργία βασικής υποδοµής πληροφοριών για τα όρια των εγκεκριµένων Σχεδίων Πόλεως και τις διαδικασίες εφαρµογής των διατάξεών του. Η ισχύουσα δασική νοµοθεσία (Ν. 3208/2003) αµφισβητείται για τη συνταγµατικότητά της µετά την προσφυγή του ΓΕΩΤΕΕ και της Πανελλήνιας Ένωσης ασολόγων ηµοσίων Υπαλλήλων στο ΣΤΕ. Η απόφαση του ΣΤΕ ακόµη αναµένεται! Επιπλέον, η ερµηνευτική εγκύκλιος για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου έχει αποσυρθεί µε αποτέλεσµα να υπάρχει σύγχυση για την εφαρµογή του από τις δασικές υπηρεσίες. 4.2 Συµπεράσµατα Το τελικό προϊόν της κατάρτισης ασικών Χαρτών αποτελεί ο κυρωµένος ασικός Χάρτης, που όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει για κανένα ΟΤΑ για τον οποίο έχει συνταχθεί, λόγω του αµφισβητούµενου νοµοθετικού πλαισίου (Ν. 3208/2003), της οργανωτικής αδυναµίας των δασικών υπηρεσιών και της έλλειψης χρηµατοδότησης του έργου. Η σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί κοµβικό σηµείο τόσο για την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων όσο και για την οµαλή δηµιουργία και επιτυχία του του ΕΚ και βεβαίως του ασολογίου. Η Ελληνική Πολιτεία, µέσω των αρµοδίων φορέων της, έχει την πλήρη ευθύνη και υποχρέωση να εξασφαλίσει την ύπαρξη κυρωµένων δασικών χαρτών, και µάλιστα σε χρόνο τέτοιο που να προηγείται της ολοκλήρωσης της κτηµατογράφησης ανά περιοχή. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω όµως απαιτείται η διαµόρφωση ενός προγράµµατος ολοκλήρωσης, ήτοι η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασµού και η κατάστρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του έργου µε στόχο αφενός τη χάραξη ενιαίας γραµµής επιχειρησιακού προσανατολισµού και τη διαµόρφωση πλαισίου λήψης αποφάσεων µακροπρόθεσµου χαρακτήρα και αφετέρου τον σχεδιασµό υλοποίησης του σχεδίου, την εξειδίκευση και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται επιχειρησιακά αλλά και τη χρηµατοοικονοµική µελέτη του έργου. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 23/87

27 5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ) Στο παρόν κεφάλαιο, που έχει στόχο να προσδιορίσει τους στόχους Στρατηγικού Σχεδιασµού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου ολοκλήρωσης της κατάρτισης των ασικών Χαρτών, αναπτύσσονται στο επίπεδο του Στρατηγικού Σχεδιασµού οι στόχοι και οι πολιτικές και στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Σχεδίου οι δράσεις του προγράµµατος (περιγραφή, κόστος, κίνδυνοι) και µια χρηµατοοικονοµική ανάλυση (στοιχεία για χρηµατοοικονοµική µελέτη). 5.1 Στρατηγικοί Στόχοι Ο κύριοι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται µε το παρόν ΣΕΣ είναι: α) O σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου προγράµµατος για την ολοκλήρωση της κατάρτισης των ασικών Χαρτών σε εθνική κλίµακα και β) Η δηµιουργία και η τήρηση ενός σύγχρονου χωρικού συστήµατος πληροφοριών για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις (Σύστηµα Πληροφοριών Εκτάσεων ασών/ ασικών, ΣΠΕ ) σε εθνική κλίµακα, εντός χρονικού ορίζοντα όχι µεγαλύτερου της 15ετίας. Επισηµαίνεται ότι µε τον όρο κατάρτιση ασικών Χαρτών νοούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνταξη και την ανάρτησή τους έως την κύρωσή τους ως οριστικών. Ο αντικειµενικός σκοπός που επιτυγχάνεται σε εφαρµογή του πρώτου στρατηγικού στόχου είναι όχι µόνο η σύνταξη των ασικών Χαρτών αλλά και η ανάρτησή τους µε στόχο την κύρωσή τους από την Πολιτεία ως οριστικούς. Ο αντικειµενικός σκοπός που επιτυγχάνεται σε εφαρµογή του δεύτερου στρατηγικού στόχου είναι η δηµιουργία για πρώτη φορά ενός συστήµατος πληροφοριών για τα οριστικά όρια των δασών και δασικών εκτάσεων και το χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός/µη δασικός) αλλά µεταγενέστερα και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, το οποίο θα διέπετε από τις αρχές: της οργάνωσης των πληροφοριών ανά αυτοτελή επιφάνεια δάσους/δασικής έκτασης, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 24/87

28 της δηµοσιότητας, της διασφάλισης της δηµόσιας πίστης, ώστε να προστατεύεται κάθε καλόπιστος συναλλασσόµενος πολίτης αλλά και το Ελληνικό ηµόσιο και της καταλληλότητας ως συστήµατος δεκτικού καταχώρισης και πρόσθετων πληροφοριών (ανοικτό σύστηµα). Στο ανωτέρω σύστηµα πληροφοριών, θα βασιστεί µεταγενέστερα και η δηµιουργία του ασολογίου. Από τις παραγωγικές δυνατότητες του απαιτούµενου ανθρώπινου δυναµικού, το µέγεθος των εκτάσεων, την αλληλουχία των προβλεπόµενων δράσεων και υποπρογραµµάτων και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης αυτών, είναι εφικτό να τεθεί χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης η 15ετία. 5.2 Επιχειρησιακοί Στόχοι Οι κύριοι επιχειρησιακοί στόχοι για την υλοποίηση των ανωτέρω στρατηγικών στόχων και την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης (σύνταξη, ανάρτηση και κύρωση) ασικών Χαρτών σε εθνική κλίµακα, αφορούν µια σειρά από υποπρογράµµατα, τα οποία προκύπτουν από την αναγκαιότητα χωρικού και χρονικού προγραµµατισµού της υλοποίησης αυτού και προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν σταδιακά εντός της 15ετίας: α) Υποπρόγραµµα κατάρτισης ασικών Χαρτών σε πυρόπληκτες περιοχές, β) Υποπρόγραµµα κατάρτισης ασικών Χαρτών σε προστατευόµενες περιοχές ( ίκτυο Φύσης 2000), γ) Υποπρόγραµµα κατάρτισης ασικών Χαρτών στο σύνολο των νησιωτικών περιοχών της Χώρας, και δ) Υποπρόγραµµα κατάρτισης ασικών Χαρτών στις υπόλοιπες περιοχές της Χώρας. Επιπρόσθετα στους ανωτέρω επιχειρησιακούς στόχους λαµβάνονται υπόψιν τα παλαιά προγράµµατα του ΕΚ (Α και Β Πιλοτικό και Α Κύριο) και το σηµερινό επιχειρησιακό πρόγραµµα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για 113 ΟΤΑ, αλλά και τα µελλοντικά προγράµµατα του ΕΚ, που θα υλοποιούνται συµπληρωµατικά έως το τέλος της 15ετίας. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης ασικών Χαρτών σε εθνική κλίµακα απαιτείται να υλοποιηθεί και το παρακάτω υποπρόγραµµα: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ σελ. 25/87

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κτηματολογίου-Δάση & Δασικές εκτάσεις. Χρυσή Πότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. chryssyp@survey.ntua.gr

Σημειώσεις Κτηματολογίου-Δάση & Δασικές εκτάσεις. Χρυσή Πότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. chryssyp@survey.ntua.gr Σημειώσεις Κτηματολογίου-Δάση & Δασικές εκτάσεις Χρυσή Πότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. chryssyp@survey.ntua.gr Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α)

Άρθρο 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) 1 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δ/νση Δασών Νομού Λέσβου ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 04/2014 απόφαση, η Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η. Προς όλους τους συµβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η. Προς όλους τους συµβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ----------- Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ...1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...2 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ...2 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

3) Δασονομείο Γενναδίου

3) Δασονομείο Γενναδίου ANAΡΤΗΤEO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30-7 -2015 AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ αρ.πρωτ.: 51971 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ Tμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ.

Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ. Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ. ΠΡΟΣ: To Γεωτεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Βενιζέλλου 64 Τ.Κ. 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Υπ όψη Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις Πηγή: Νόμος και Φύση ΣτΕ Ολ. 32/2013 [Αντισυνταγματικότητα του ν. 3147/2003 ως προς τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης] Πρόεδρος: Π. Πικραμένος Εισηγητής: Ν. Ρόζος Δικηγόροι: Δ. Νικόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα