ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913"

Transcript

1 ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ B Μέρος Στὸ προηγούμενο, πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου, παρουσιάσθηκαν τὰ προηγηθέντα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων κύρια γεγονότα, ἡ στρατιωτικὴ προπαρασκευὴ ἐν ὄψει τῆς συγκρούσεως, καθὼς καὶ ἡ πορεία τοῦ Α Βαλκανικοῦ Πολέμου μέχρι καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ μεταφερθοῦμε στὸν διεξαγόμενο κατὰ θάλασσα ἀγῶνα εἰς τὸ Αἰγαῖο Πέλαγος. Τὸ ἰσοζύγιο τῶν ναυτικῶν δυνάμεων Ἑλλάδος-Τουρκίας ἔκλινε ἐλαφρῶς ὑπὲρ τῶν Τούρκων ἀριθμητικά, ὅμως ποιοτικὰ ἰσοσταθμίζετο ἀπὸ τὴν ὑπεροχὴ σὲ ταχύτητα καὶ ἐξοπλισμὸ τοῦ πολεμικοῦ «Ἀβέρωφ» καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τοῦ ἑνὸς ὑποβρυχίου ποὺ διέθεταν οἱ Ἕλληνες (οἱ Τοῦρκοι δὲν διέθεταν). Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς νήσου Λήμνου τὴν 8 η Ὀκτωβρίου 1912 ἔδωσε τὴ δυνατότητα στὸν Στόλο μας, ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη, νὰ μετακινηθεῖ στὸν Μοῦδρο καὶ νὰ ἐγκαταστήσει ἐκεῖ τὴ βάση του, ἔχοντας σὲ ἄμεση ἐπιτήρηση τὰ Στενά, ἐντὸς τῶν ὁποίων ἐναυλοχοῦσε ὁ Τουρκικὸς Στόλος. Λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, τὴ νύκτα τῆς 18 ης Ὀκτωβρίου, ὁ τολμηρὸς Ὑποπλοίαρχος Ν. Βότσης, κυβερνήτης τορπιλοβόλου, εἰσέρχεται χωρὶς νὰ γίνει ἀντιληπτὸς στὸν λιμένα καὶ βυθίζει μὲ τορπιλισμὸ τὸ τουρκικὸ θωρηκτό «Φετὶχ Μπουλέντ». Τὸ κατόρθωμά του ἀνέβασε στὰ ὕψη τὸ ἠθικὸ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τοῦ λαοῦ, ἐνῷ εἶχε ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὰ τουρκικὰ στρατεύματα. Λίγο ἀργότερα, τὴ νύκτα τῆς 8 ης Νοεμβρίου, μιὰ ἄλλη τολμηρὴ ἐνέργεια ἔλαβε χώρα στὸ λιμάνι τῶν Κυδωνιῶν (Ἀιβαλί), ὅπου εἰσῆλθε τὸ τορπιλοβόλο 14, μὲ κυβερνήτη τὸν Ὑποπλοίαρχο Ν. Ἀργυρόπουλο, προκειμένου νὰ αἰχμαλωτίσει καὶ ρυμουλκήσει τουρκικὴ κανονιοφόρο. Οἱ Τοῦρκοι πρόφθασαν καὶ ἄνοιξαν τοὺς κρουνοὺς καὶ ἐβύθισαν τὸ πλοῖο τους. Τὰ νέα ὅπλα τῆς ἀεροπορίας καὶ τοῦ ὑποβρύχιου ἀγῶνα δὲν ὑστέρησαν σὲ δράση. Ἔτσι ἔχουμε τὸν παγκοσμίως πρῶτο βομβαρδισμὸ ἀπὸ ἀέρος, ἀπὸ τὸν κυβερνήτη ἑνὸς ὑδροπλάνου, τὸν Ὑπολοχαγὸ Μουτούση, μὲ συγκυβερνήτη τὸν Σημαιοφόρο Μωραϊτίνη, τοῦ τουρκικοῦ ναυστάθμου μέσα στὰ Στενά, μὲ αὐτοσχέδιες βόμβες ριπτόμενες μὲ τὰ χέρια. Ἐπίσης, ὁ πρῶτος παγκοσμίως τορπιλισμὸς ἀπὸ θέση καταδύσεως ἔγινε τὴν 9 η Δεκεμβρίου ἀπὸ τὸ ὑποβρύχιο «Δελφίν», μὲ κυβερνήτη τὸν Ὑποπλοίαρχο Παπαρρηγόπουλο, κατὰ τοῦ τουρκικοῦ θωρηκτοῦ «Μετζιτιέ». Ἡ τορπίλη, πρὶν φθάσει στὸν στόχο της, ἀναπήδησε καὶ ἐβυθίσθη, 134

2 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαναλάβουμε ἐδῶ τὴ μεγάλη ὑπηρεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὸν πόλεμο αὐτόν, μὲ τὸ νὰ καταστήσει ἀπαγορευτικὲς τὶς θαλάσσιες μεταφορὲς τῶν Τούρκων καὶ ἔτσι νὰ μὴ μπορέσουν αὐτοὶ νὰ ἐνισχύσουν τὸ βαλκανικὸ θέατρο μὲ τὶς δυνάμεις τους τῶν περιοχῶν Δαμασκοῦ καὶ Σμύρνης. Χάρτης 4: Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου προφανῶς ἀπὸ κατασκευαστικὴ ἀστοχία, πρᾶγμα ὅμως ποὺ δὲν μειώνει τὸ γεγονός. Μετὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ Ἡγεσία ἄρχισε νὰ προσανατολίζεται πρὸς τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, δεδομένου ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ στὸ Αἰγαῖο ἐξασφάλιζε τὶς ἀναγκαῖες μεταφορὲς στρατευμάτων, ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους. Ἔτσι, ναυτικὲς δυνάμεις καὶ μεταφερόμενα τμήματα στρατοῦ ἄρχισαν τὸν ἀγῶνα ἐπανάκτησης τῶν νήσων, τῶν πλείστων ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου, ὄχι μακρὰν τῶν τουρκικῶν ἀκτῶν. Τὰ μεγαλύτερα νησιά, ἡ Λέσβος καὶ ἡ Χίος, ἀνάγκασαν τὰ τμήματά μας σὲ σκληρὸ ἀγῶνα κάποιες φορές, ἀγῶνα ἑνὸς μηνὸς καὶ 40 ἡμερῶν ἀντίστοιχα, ἕως ὅτου οἱ φρουρές των, ἀπὸ περίπου ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλῖτες σὲ κάθε νησί, ἀναγκασθοῦν σὲ παράδοση. Στὴ Σάμο ἡ ἐξέλιξη ὑπῆρξε διαφορετική, ἀφοῦ ἐκεῖ ἡ ὑπὸ τὸν Θεμ. Σοφούλη ἐπανάσταση ἀπεμάκρυνε τὴν τουρκικὴ φρουρά, ἀπέκτησε τὴν αὐτονομία τῆς νήσου καὶ ἐκήρυξε τὴν πρόθεσή της γιὰ ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Εἰς τὸν Χάρτη 4 φαίνεται ἡ ἀπελευθέρωση τῶν νήσων κατὰ ἡμερομηνία. Ἀρχὰς Δεκεμβρίου, ὁ Ὀθωμανικὸς Στόλος ἀπεφάσισε νὰ ἐξέλθει τῶν Στενῶν καὶ νὰ ἀναμετρηθεῖ μὲ τὸν ἀντίπαλο, σὲ μιὰ προσπάθεια ἀνάκτησης τῆς κυριαρχίας στὸν θαλάσσιο χῶρο τοῦ Αἰγαίου. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ περίμενε ὁ Ναύαρχος Π. Κουντουριώτης, καὶ ἔπλευσε ὁλοταχῶς πρὸς τὰ Στενά. Ἔτσι, τὴν 3 η Δεκεμβρίου 1912 ἔλαβε χώρα ἡ ναυμαχία τῆς Ἕλλης (ἀκρωτήριο τοῦ Ἑλλησπόντου) κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ναύαρχος ἐπέδειξε ἰδιαίτερο ἐπιθετικὸ πνεῦμα. Ὁ Τουρκικὸς Στόλος ὑποστὰς ζημίες καὶ ἀπώλειες προσωπικοῦ ἀναγκάσθηκε νὰ ἐπανακάμψει στὸ ὁρμητήριό του, ἐνῷ ἡ νίκη ἔκλινε καταφανῶς ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων. Μετὰ ἕνα μῆνα περίπου, τὴν 5 η Ἰανουαρίου 1913, ὁ Τουρκικὸς Στόλος ἀποπειράθηκε καὶ πάλιν ἔξοδο ἀπὸ τὰ Στενά, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ Ναύαρχος Κουντουριώτης, ἐπιβαίνων τοῦ «Ἀβέρωφ», ὅπως καὶ κατὰ τὴ ναυμαχία τῆς Ἕλλης, ἀνάγκασε τὸν ἀντίπαλο νὰ ἐπιστρέψει στὸ κρησφύγετό του, ἐπιτυγχάνοντας δεύτερη νίκη καὶ ταὐτόχρονα πλήρη ἔλεγχο καὶ κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο Πέλαγος. Αὐτὴ ἦτο ἡ ναυμαχία τῆς Λήμνου, 135

3 Χάρτης 5: Ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὸ μέτωπο τῆς Ἠπείρου μετὰ τὴν ὁποία ὁ Τουρκικὸς Στόλος δὲν ἐπανεμφανίσθη ἕως τὴ λήξη τοῦ πολέμου. Ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαναλάβουμε ἐδῶ τὴ μεγάλη ὑπηρεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὸν πόλεμο αὐτόν, μὲ τὸ νὰ καταστήσει ἀπαγορευτικὲς τὶς θαλάσσιες μεταφορὲς τῶν Τούρκων καὶ ἔτσι νὰ μὴ μπορέσουν αὐτοὶ νὰ ἐνισχύσουν τὸ βαλκανικὸ θέατρο μὲ τὶς δυνάμεις τους τῶν περιοχῶν Δαμασκοῦ καὶ Σμύρνης. Παράλληλα μὲ τὶς ναυτικὲς ἐπιχειρήσεις, ἡ Στρατιὰ Θεσσαλίας, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, στράφηκε μὲ τὸ μεγάλο μέρος τῶν δυνάμεών της πρὸς τὰ δυτικά, μὲ γενικὴ κατεύθυνση τὴν Ἔδεσσα καὶ Φλώρινα. Κινούμενη μὲ ταχὺ ρυθμὸ καὶ ἐκδιώκοντας διάσπαρτες τουρκικὲς δυνάμεις, εἰσῆλθε στὴν πόλη τῆς Φλωρίνης τὴν 7 η Νοεμβρίου, προφθάνοντας μιὰ Σερβικὴ δύναμη, διότι ἐν τῷ μεταξὺ οἱ Σέρβοι εἶχαν καταλάβει τὸ Μοναστήρι. Τὴν 11 η Νοεμβρίου ἀπελευθερώνεται ἡ Καστοριά, καὶ τὴν 7 η Δεκεμβρίου τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα εἰσέρχονται στὴν Κορυτσά (δὲν ἔχει δημιουργηθεῖ εἰσέτι τὸ Ἀλβανικὸ κράτος). Μετὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτή, εἰς τὸ γενικὸ Στρατηγεῖο, στοὺς Ἐπιτελεῖς, κατέστη ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ἐπεμβάσεως στὸ μέτωπο Ἠπείρου, ὅπου ὁ Σαπουντζάκης ναὶ μὲν εἶχε ἐπιτελέσει ἀρκετά, ὅμως θὰ ἦτο παράλογο νὰ τοῦ ζητηθεῖ καὶ ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ διαμερίσματος αὐτοῦ καὶ τῶν Ἰωαννίνων, ἀφοῦ ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει δὲν διέθετε τὶς πρὸς τοῦτο ἀπαραίτητες δυνάμεις. Συμφωνοῦντος δὲ καὶ τοῦ Διαδόχου, ἄρχισε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου ἡ μετάγγιση τμημάτων πρὸς τὴν Ἤπειρο, ἀκόμα καὶ ἐκ τῶν ἀπελευθερωθεισῶν νήσων, πρὸς συγκρότηση τῆς ἀναγκαίας 136

4 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 δύναμης. Τὴν ἀρχηγία καὶ ἐδῶ ἀνέλαβε ὁ Διάδοχος, καὶ μὲ σύντονες προπαρασκευαστικὲς ἐνέργειες καὶ μὲ τὴν πεῖρα τῶν προηγουμένων ἀγώνων τὸ Τμῆμα Ἠπείρου, ποὺ πλέον ἀριθμοῦσε περὶ τὶς ἀνδρῶν, ἀνέλαβε ἐπιθετικὲς ἐπιχειρήσεις, μὲ κύρια κατεύθυνση πρὸς τὸ ὀχυρὸ Μπιζάνι καὶ τὰ Ἰωάννινα. Γιὰ τὰ ὀχυρὰ τοῦ Μπιζανίου τὸ Στρατηγεῖο εἶχε πολὺ καλὴ πληροφόρηση, καὶ ἔτσι τὸ πῦρ τοῦ πυροβολικοῦ ὑπῆρξε ἀπόλυτα ἐπιτυχές. Οἱ τολμηρὲς κινήσεις τῶν εὐζωνικῶν ταγμάτων τοῦ Ἰατρίδη καὶ τοῦ Βελισσαρίου ἀπὸ τὸ ἀριστερὸ πλευρὸ καὶ ἡ ἰσχυρὰ κατὰ μέτωπον ἐπίθεση στὸν τομέα Μπιζανίου ἔφεραν σὲ δεινὴ θέση τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς ἀνάγκασαν σὲ ὑποχώρηση. Ἡ κατάσταση σὲ λίγο ἔφερε σὲ ἀδιέξοδο τὸν Ἐσσὰτ πασᾶ, καὶ τὴν 21 η Φεβρουαρίου 1913 ὁ στρατός μας εἰσῆλθε στὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων, ἐξαναγκάσας τὶς τουρκικὲς δυνάμεις σὲ παράδοση (Χάρτης 5). Οἱ ἐπιχειρήσεις δὲν σταμάτησαν μὲ τὴν κατάληψη τῶν Ἰωαννίνων. Οἱ δυνάμεις μας συνέχισαν τὴν προέλασή των, καὶ ἐντὸς τῆς πρώτης ἑβδομάδος τοῦ Μαρτίου ἀπελευθέρωσαν τὸ Ἀργυρόκαστρο, τὴ Χειμάρα, τοὺς Ἁγίους Σαράντα, τὴν Πρεμετή, τὸ Τεπελένι καὶ τὴν Κλεισούρα, ὑποστηριζόμενες στὴν προσπάθειά τους αὐτὴ καὶ ἀπὸ τὸν στόλο μας τοῦ Ἰονίου, τόσο μὲ τὴ διάθεση ἀποβατικῶν ἀγημάτων, ὅσο καὶ κυρίως μὲ πυρά. Γιὰ πρώτη φορὰ Ἑλληνικὸς στρατὸς πατοῦσε τὰ Βορειοηπειρωτικὰ χώματα, μὲ τοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ πανηγυρίζουν ἀπὸ ἐνθουσιασμό. Θὰ ἀκολουθήσουν ἄλλες δύο φορές (τὸ 1914 καὶ τὸ ), χωρὶς ὅμως μέχρι σήμερα οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ ἔχουν τύχει δικαίωσης. Οἱ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ἤχθησαν εἰς τὸ πέρας κατὰ τὸν πλέον ἐπιτυχῆ τρόπο. Ἡ λήξη τοῦ Α Βαλκανικοῦ Πολέμου ἐσφραγίσθη μὲ τὴ Συνθήκη Εἰρήνης τοῦ Λονδίνου τῆς 17 ης Μαΐου 1913, μεταξὺ ἀφ ἑνὸς μὲν τῶν νικητριῶν συμμάχων χωρῶν Ἑλλάδος, Σερβίας, Μαυροβουνίου καὶ Βουλγαρίας, ἀφ ἑτέρου δὲ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Μὲ τὴ Συνθήκη αὐτὴ παρεχωρήθησαν στὶς νικήτριες χῶρες ὅλα τὰ ἐδάφη δυτικὰ τῆς γραμμῆς Αἴνου-Μηδείας (στὴ σημερινὴ Ἀνατολικὴ Θράκη), πλὴν τῆς Ἀλβανίας. Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία παρέμενε στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο μόνο μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ δυτικὰ αὐτῆς μέχρι τὴν προαναφερθεῖσα γραμμή. Τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου περιήρχοντο στὴν Ἑλλάδα (ἡ Σάμος ἑνώθηκε μὲ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος, καί, ὡς πρὸς τὴν Κρήτη, ἡ Πύλη παρῃτεῖτο ὅλων τῶν ἐπ αὐτῆς κυριαρχικῶν δικαιωμάτων της). Β Βαλκανικὸς πόλεμος Ὁ πόλεμος αὐτὸς ἦτο ἐνδοσυμμαχικός, κυρίως τῶν χωρῶν Ἑλλάδος καὶ Σερβίας κατὰ τῆς Βουλγαρίας. Λέγουμε κυρίως, διότι τελικὰ ἐνεπλάκησαν τόσο ἡ Ρουμανία, ὅσο καὶ αὐτὴ ἡ Τουρκία. Ἦτο πόλεμος μικρᾶς μὲν διαρκείας (32 ἡμερῶν), μεγάλης δὲ σκληρότητος. Τὸν πόλεμο ἄρχισε τὴν 16 η Ἰουνίου 1913 ἡ Βουλγαρία μὲ νυκτερινὲς ἐπιθετικὲς ἐνέργειες κατὰ τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων στὶς περιοχὲς Νιγρίτας καὶ Παγγαίου ὄρους, ταὐτόχρονα δὲ καὶ κατὰ τῶν Σέρβων στὶς περιοχὲς τοῦ Ἰστὶπ καὶ τῆς Γευγελῆς. Οἱ Βούλγαροι, θεωροῦντες ἑαυτοὺς ὡς τοὺς Πρώσσους τῶν Βαλκανίων καὶ ἔχοντες κατὰ νοῦν τὴ Μεγάλη Βουλγαρία τῆς Συνθήκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (τοῦ Μαρτίου 1878, ἡ ὁποία ἀναθεωρήθηκε μὲ τὸ Συνέδριο τοῦ Βερολίνου τοῦ Ἰουλίου 1878), ἐπεδίωξαν νὰ ἐπεκταθοῦν πέραν τῶν κτηθέντων κατὰ τὸν προηγηθέντα πόλεμο ἐδαφῶν, εἰς βάρος τῶν πρῴην συμμάχων τους, Σέρβων καὶ Ἑλλήνων. 137

5 Τόσο οἱ Σέρβοι ὅσο καὶ οἱ Ἕλληνες ἀντέδρασαν ἀμέσως, διότι ἀντελήφθησαν τὶς βουλγαρικὲς προθέσεις καὶ καλῶς ἐξέλαβαν τὶς προαναφερθεῖσες ἐνέργειες ὡς ἔναρξη ἑνὸς ἀκήρυκτου πολέμου ἀπὸ πλευρᾶς Βουλγαρίας. Πρώτη ἑλληνικὴ ἀντίδραση ἦτο ἡ ἐκκαθάριση τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὶς βουλγαρικὲς μονάδες ποὺ εἶχαν ζητήσει τὴν παραμονή τους γιὰ ἀνάπαυση (στὸν Α Βαλκανικὸ Πόλεμο) καὶ δὲν εἶχαν εἰσέτι ἀποσυρθεῖ. Μονάδες τῆς ΙΙ Μεραρχίας, μετὰ ἀπὸ ὁλονύκτια συμπλοκή, ἀνάγκασαν τοὺς Βουλγάρους νὰ παραδοθοῦν. Αἰχμαλωτίσθηκαν 19 ἀξιωματικοί, ὁπλῖτες καὶ 80 κομιτατζῆδες. Πρώτη μάχη τοῦ πολέμου αὐτοῦ ἦτο ἡ τοῦ Κιλκίς-Λαχανᾶ. Ἡ δύναμη τῶν Βουλγάρων στὴν περιοχὴ Κιλκίς-Λαχανᾶ ἀνήρχετο σὲ , ὀργανωμένη σὲ μία Στρατιά, τὴ 2 α, ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγο Ἰβάνωφ, μὲ τὸ στρατηγεῖο του στὶς Σέρρες. Ὁ στρατός μας, ὑπὸ τὴ διοίκηση καὶ πάλι τοῦ Βασιλέως τώρα Κωνσταντίνου (εἶχε διαδεχθεῖ τὸν δολοφονηθέντα τὴν 5 η Μαρτίου 1913 στὴ Θεσσαλονίκη πατέρα του, Βασιλέα Γεώργιο Α ), διέθεσε 4 Μεραρχίες εἰς τὸν τομέα Κιλκὶς καὶ 3 Μεραρχίες εἰς τὸν τομέα Λαχανᾶ, οἱ ὁποῖες ἐπετέθησαν κατὰ μέτωπο, μὲ κάλυψη ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς Δοϊράνης ἀπὸ τὴν Ταξιαρχία Ἱππικοῦ. Ἡ μάχη διήρκεσε ἐπὶ τριήμερον (19-21 Ἰουνίου) καὶ ἦτο ἡ φονικώτερη μάχη τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, μὲ πολλὲς ἀπώλειες ἑκατέρωθεν. Ὁ ἀγὼν ἔπρεπε νὰ κερδηθεῖ μὲ κάθε θυσία, ἄλλως ἡ ζημία θὰ ἦτο μεγάλη, τοὐλάχιστον ὡς πρὸς τὴν ἐξασφάλιση τοῦ χώρου τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Οἱ Διοικητὲς Ταγμάτων καὶ Συνταγμάτων προηγοῦντο, γιὰ νὰ ἐμψυχώνουν τοὺς ὁπλῖτες των, μὲ ἀποτέλεσμα στὴ μάχη αὐτὴ νὰ φονευθοῦν δέκα Διοικητὲς στὴν πρώτη γραμμή, κἄτι ποὺ δὲν εἶχε ἕως τότε συμβεῖ στὴν Οἱ Διοικητὲς Ταγμάτων καὶ Συνταγμάτων προηγοῦντο, γιὰ νὰ ἐμψυχώνουν τοὺς ὁπλῖτες των, μὲ ἀποτέλεσμα στὴ μάχη αὐτὴ νὰ φονευθοῦν δέκα Διοικητὲς στὴν πρώτη γραμμή, κἄτι ποὺ δὲν εἶχε ἕως τότε συμβεῖ στὴν ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ ἱστορία, καὶ ὄχι μόνο. ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ ἱστορία, καὶ ὄχι μόνο. Πρέπει νὰ μνημονευθοῦν τὰ ὀνόματά τους. Αὐτοί, λοιπόν, ἦσαν οἱ Καμπάνης, Παπακυριαζής, Καμάρας, Καραγιαννόπουλος, Κορομηλᾶς, Διαλέτης, Ἰατρίδης, Κατσιμίδης, Κουτήφαρης καὶ Χατζόπουλος. Ἐδῶ ἔπεσε στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ ὁ ἥρωας τοῦ Μπιζανίου Ἰατρίδης, ἐνῷ λίγο ἀργότερα, στὴ Τζουμαγιὰ τῆς Βουλγαρίας, θὰ ἔπιπτε καὶ ὁ ἕτερος ἥρωας τοῦ Μπιζανίου Βελισσαρίου, ἡγούμενος τοῦ Τάγματός του. Οἱ ἐχθρικὲς δυνάμεις, πιεζόμενες καὶ μὲ πολλὲς ἀπώλειες σὲ ἄνδρες καὶ πολεμικὸ ὑλικό, ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς θέσεις τους καὶ νὰ ὑποχωρήσουν μὲ τὸν κύριο ὄγκο τους διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Στρυμόνα ποταμοῦ. Τὴν ἐκδικητικὴ μανία τους πλήρωσαν ἀκριβὰ ἡ Νιγρίτα, τὸ Σιδηρόκαστρο, οἱ Σέρρες, τὸ Δοξάτο Δράμας καὶ ἄλλες πόλεις καὶ χωριά. Διέπραξαν φόνους προκρίτων καὶ ἁπλῶν ἀνθρώπων, ἐμπρησμούς, καταστροφὲς καὶ λεηλασίες. Μόνον οἱ ἐπιτεθεῖσες στὸν τομέα Κιλκὶς Μεραρχίες εἶχαν περὶ τὶς ἀπώλειες, ἐνῷ οἱ Μεραρχίες τοῦ τομέως Λαχανᾶ περὶ τὶς Αἰχμαλωτίστηκαν Βούλγαροι 138

6 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖτες καὶ ἐκυριεύθησαν 19 πυροβόλα, ὅπλα καὶ ἄφθονο πολεμικὸ ὑλικό. Ὁ στρατός μας μετὰ τὴ νίκη του στὸ Κιλκὶς καὶ τὸν Λαχανᾶ προήλασε μὲ τὸν ὄγκο του διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Στρυμόνα ποταμοῦ καὶ ἑκατέρωθεν αὐτοῦ διὰ Στρωμνίτσης καὶ Νευροκοπίου καί, ἀφοῦ ἐξεπόρθησε τὰ φύσει ὀχυρὰ Στενὰ τῆς Κρέσνας, συνέχισε μαχόμενος στὸν χῶρο τῆς Τζουμαγιᾶς, μέσα στὴ Βουλγαρία, μὲ νικηφόρα ἀποτελέσματα. Στὸν χρόνο ποὺ συνέβαιναν αὐτά, ἡ VII Μεραρχία, μεταφερθεῖσα ἀπὸ τὸ διαμέρισμα τῆς Ἠπείρου, ἀπηλευθέρωσε τὴν Ξάνθη στὶς 12 Ἰουλίου. Τὴν ἰδίαν ἡμέρα μὲ τὴ σύμπραξη Στρατοῦ καὶ Ναυτικοῦ ἀπελευθερώθηκε καὶ ἡ Ἀλεξανδρούπολη, ἐνῷ τὴν 14 Ἰουλίου τμήματα τῆς ἰδίας Μεραρχίας εἰσέρχονται καὶ ἀπελευθερώνουν τὴν Κομοτηνή. Ἤδη κατὰ τῶν Βουλγάρων εἶχε ταχθεῖ καὶ ἐνεργήσει καὶ ἡ Ρουμανία, ἀλλὰ καὶ ἡ Τουρκία στὸν χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, ἀνακαταλαμβάνουσα τὴν Ἁδριανούπολη. Πιεζομένη πανταχόθεν ἡ Βουλγαρία ἐξαναγκάσθηκε σὲ σύναψη ἀνακωχῆς, μὲ κατάπαυση τοῦ πυρὸς τὴν 18 η Ἰουλίου Ἡ λήξη τοῦ Β Βαλκανικοῦ Πολέμου ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου τῆς 28 ης Ἰουλίου 1913, μεταξὺ τῆς Βουλγαρίας καὶ τῶν πρῴην συμμάχων της, Ἑλλάδος, Σερβίας καὶ Μαυροβουνίου, στοὺς ὁποίους εἶχε προστεθεῖ καὶ ἡ Ρουμανία. Ἡ Ἑλλάδα ἐξασφάλισε μὲ τὴ Συνθήκη αὐτὴ ὁλόκληρη τὴ Μακεδονία, ὄχι ὅμως καὶ τὴ Δυτικὴ Θράκη, ποὺ ὁ στρατός της εἶχε ἀπελευθερώσει. Ἀπολογισμός Ἡ ἐξόρμηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τὰ ἔτη γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος τοῦ Ἔθνους στέφθηκε ἀπὸ ἐπιτυχία Ἡ ἐξόρμηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τὰ ἔτη γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος τοῦ Ἔθνους στέφθηκε ἀπὸ ἐπιτυχία καὶ ἔχει καταγραφεῖ στὴν ἱστορία ὡς τὸ δεύτερο μεγαλούργημα μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ Οἱ στρατηγικοὶ ἀναλυτές (ἡμέτεροι καὶ ξένοι) σημειώνουν ὅτι, γιὰ τὸν χρόνο τῆς διαρκείας τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τὶς διατεθεῖσες δυνάμεις, τὸ ἀποτέλεσμα φαίνεται ἀπίστευτο. καὶ ἔχει καταγραφεῖ στὴν ἱστορία ὡς τὸ δεύτερο μεγαλούργημα μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ Οἱ στρατηγικοὶ ἀναλυτές (ἡμέτεροι καὶ ξένοι) σημειώνουν ὅτι, γιὰ τὸν χρόνο τῆς διαρκείας τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τὶς διατεθεῖσες δυνάμεις, τὸ ἀποτέλεσμα φαίνεται ἀπίστευτο. Ἐπέστρεψαν στὴν ἀγκάλη τῆς μητέρας Πατρίδος ἡ Ἤπειρος (πλὴν Βορείου Ἠπείρου), ἡ Μακεδονία (Ἀνατολική, Κεντρικὴ καὶ Δυτική), τὰ νησιὰ τοῦ Βορείου καὶ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, καθὼς καὶ ἡ Κρήτη (παραιτηθείσης τῆς Τουρκίας τῶν ἐπὶ τῆς νήσου κυριαρχικῶν δικαιωμάτων της μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Λονδίνου τὸ 1913). Ἡ Ἑλλάδα τῶν τ. χιλ. διπλασιάστηκε στὰ τ. χιλ., ὁ δὲ πληθυσμός της ἀπὸ 2,8 ἔφτασε στὰ 5 ἑκατομμύρια κατοίκους. Ἡ Ἑλλάδα ὡς κράτος ἀνδρώθηκε, ἔγινε στρατιωτικὰ ἰσχυρή, οἰκονομικὰ βιώσιμη καὶ πολιτικὰ ὑπολογίσιμη δύναμη. Μεγάλα τὰ κέρδη ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους, μεγάλες ὅμως καὶ οἱ 139

7 ἀπώλειες σὲ ἀνθρώπινο δυναμικό: ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖτες (νεκροί, τραυματίες, ἀγνοούμενοι) ἀπὸ τὸν Στρατό, 29 ἀπὸ τὸ Ναυτικὸ καὶ 2 ἀξιωματικοὶ ἀπὸ τὴν Ἀεροπορία ἦτο ὁ ἀπολογισμός. Αὐτὸ ἦτο τὸ τίμημα ποὺ κατέβαλαν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς χώρας, περίπου τὸ ἕνα τρίτο τῆς συνολικῆς δυνάμεώς τους. Μέγα τὸ κατόρθωμα τοῦ Ἔθνους, ποὺ ὀφείλεται: Στὸ ὅραμα καὶ στὴ διορατικότητα τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, καὶ κυρίως τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ Στρατιωτικῶν Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Στὴ σωστὴ προετοιμασία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τοῦ λαοῦ, ἰδίως κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, Ἐδημιουργήθησαν ὁ Στρατὸς καὶ τὸ Ναυτικὸ τῆς «Μεγάλης Ἰδέας», τὸ ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἐθνικοῦ ὁράματος. Στὴ σωστὴ ἐκτίμηση γιὰ τὶς προθέσεις τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς ὡς πρὸς τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα (διάλυση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορία καὶ ἀνακατανομὴ τῶν ἐδαφῶν της) καὶ στὴν ἀρίστη ἐκμετάλλευση τῆς διεθνοῦς συγκυρίας. Στὴν ἀπαγόρευση τῶν τουρκικῶν διὰ θαλάσσης μεταφορῶν ἀπὸ τὸ Ναυτικό μας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀδυναμία ἐνισχύσεως τοῦ βαλκανικοῦ θεάτρου μὲ δυνάμεις ἀπὸ τὴ Μ. Ἀσία (ὁ λόγος γιὰ τοὐλάχιστον ἄνδρες). Στὴν ἔγκαιρη στροφὴ τῆς Στρατιᾶς Θεσσαλίας πρὸς Θεσσαλονίκη μὲ τὴν ἐπιμονὴ τοῦ Βενιζέλου, ποὺ ὑπῆρξε καὶ τὸ προοίμιο τοῦ ἐπιτυχοῦς Β Βαλκανικοῦ Πολέμου. Στὴν ὁμοψυχία καὶ τὴν ἑνότητα Λαοῦ-Στρατοῦ-Ἡγεσίας (πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς) καὶ στὸ ξεδίπλωμα στρατιωτικῶν ἀρετῶν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἀπὸ ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλῖτες, στρατευμένους καὶ ἐθελοντές. Οἱ πρωταγωνιστικὲς ἡγετικὲς φυσιογνωμίες στὴ διάρκεια τῶν πολέμων ποὺ ἐξιστορήθησαν ἦσαν αὐτὲς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν, τοῦ Διαδόχου καὶ μετέπειτα Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ἀρχιστρατήγου τῶν χερσαίων ἐπιχειρήσεων, καὶ τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτη, Διοικητοῦ τοῦ Πολεμικοῦ Στόλου. Στὸν φαῦλο κύκλο μας πρέπει νὰ βροῦμε μιὰ ἀρχή, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Παιδεία. Ἐπίλογος Ἡ ἐξιστόρηση τῆς στρατιωτικῆς πλευρᾶς τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων ἔγινε στὸ πλαίσιο ἑορτασμοῦ τῆς συμπλήρωσης 100 χρόνων ἀπὸ τὰ πολὺ σημαντικὰ ἐκεῖνα γεγονότα τῆς νεώτερης ἱστορίας μας. Ἡ 100ή ἐπέτειος συμπίπτει μὲ μιὰ βαθύτατη ἠθική (πρωτίστως), πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση καὶ κάμψη τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν κοιτίδα του, τὴν Ἑλλάδα. Δὲν θὰ ἦταν ἐπιτρεπτὸ νὰ κλείσουμε, χωρὶς μιὰ ἀναφορὰ στὴν πολύπλευρη κρίση ποὺ ὅλοι μας βιώνουμε. Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὴν πτώχευση τοῦ 140

8 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχή, ἀκολούθησε τὸ μεγαλούργημα τοῦ Ὅπως τὴν πτώχευση τοῦ 1932 ἀκολούθησε τὸ Ἔπος τοῦ Φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἡ Χώρα μπορεῖ νὰ ἀναγεννᾶται ἀπὸ τὶς κρίσεις της καὶ τὶς στάχτες της. Αὐτὸ ὅμως δὲν δέχομαι ὅτι γίνεται μοιραῖα, κατὰ τύχη, ἀλλὰ ἀπὸ δυναμικὲς ἡγεσίες καὶ μὲ λαϊκὴ ὁμοψυχία. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἱκανοὶ γιὰ τὰ καλύτερα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ χειρότερα. Ἔτσι, μετὰ τοὺς Βαλκανικοὺς θριάμβους εἴχαμε διχασμὸ καὶ Μικρασιατικὴ καταστροφή, ὅπως μετὰ τὸ εἴχαμε καὶ πάλι διχασμὸ καὶ ἕναν ἐμφύλιο, ποὺ πρόσθεσε νέες καταστροφὲς πρότυπον πρὸς ἀποφυγήν. Ἡ Χώρα εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ὀρθοποδήσει, νὰ ξαναβρεῖ τὴν ἐκτίμηση καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν ξένων καὶ τὸν φόβο τῶν ἐπιβούλων. Αὐτὸ δὲν θὰ γίνει ἀπὸ τοὺς ξένους, ἀλλὰ ἐπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Δικαιοῦμαι, νομίζω, λόγῳ προηγούμενης ἰδιότητός μου, νὰ θίξω ἰδιαιτέρως τὸν τομέα τῆς Ἀμύνης, πρὶν κλείσω αὐτὸ τὸ ἄρθρο. Ἡ κρίση ἔχει πλήξει καὶ τὸν τομέα αὐτόν, καὶ πολὺ φοβοῦμαι ὅτι κάποιοι γύρω μας ἐννοῶ στὸν γεωγραφικὸ περίγυρό μας χαίρονται γι αὐτό. Ἂς σκεφθοῦν οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες ὅτι, ἂν θέλουν ξένες ἐπενδύσεις, ἂν θέλουν Ἂς σκεφθοῦν οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες ὅτι, ἂν θέλουν ξένες ἐπενδύσεις, ἂν θέλουν τουρισμὸ καὶ γενικώτερα οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, αὐτὴ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μόνο σὲ βέβαιο περιβάλλον ἀσφαλείας. Τὸ κλειδὶ γιὰ ἕνα τέτοιο περιβάλλον εἶναι οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας. πάνω στὴν κατοχικὴ καταστροφή. Καὶ τώρα, λοιπόν, ὅπως τὸ , μᾶς χρειάζεται ὅραμα, ἐθνικὴ στρατηγική, ὁμοψυχία καὶ πατριωτικὸ φρόνημα, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ τέλμα. Ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ διορθώσουμε τὴν Παιδεία μας, νὰ στρατευθοῦν γιὰ τὰ κοινὰ ἱκανοὶ ἄνθρωποι, μὲ γνώση καὶ θέληση καὶ πρὸ παντὸς ἀνιδιοτέλεια, νὰ ἐπικρατήσει ἀξιοκρατία. Στὸν φαῦλο κύκλο μας πρέπει νὰ βροῦμε μιὰ ἀρχή, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Παιδεία. Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν πολλὰ νὰ μᾶς διδάξουν, καὶ πρέπει νὰ μποῦν στὰ σχολεῖα μας. Διαβάζουν πολλοὶ τὸν Ἡγεμόνα τοῦ Μακιαβέλλι, ἀλλὰ πόσοι γνωρίζουν τὸν Ἡγεμόνα τοῦ Μεγάλου Φωτίου, τοῦ Πατριάρχη, μὲ τίτλο... Τί ἐστὶν ἔργον ἄρχοντος. Ὁ Φώτιος μᾶς δίδει πρότυπον ἡγεμόνος πρὸς μίμησιν, ἐνῷ ὁ Μακιαβέλλι τουρισμὸ καὶ γενικώτερα οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, αὐτὴ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μόνο σὲ βέβαιο περιβάλλον ἀσφαλείας. Τὸ κλειδὶ γιὰ ἕνα τέτοιο περιβάλλον εἶναι οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας. Ἂν αὐτές λόγῳ κρίσης ἀπωλέσουν τὶς ἀποτρεπτικὲς καὶ κατασταλτικὲς δυνατότητές τους, θὰ ἀκολουθήσουν προκλητικὲς ἐνέργειες, κρίσεις τύπου Ἰμίων, δημιουργία πολεμικῆς ἀτμόσφαιρας, συγκρουσιακῆς, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἠρεμία νὰ δεινοπαθοῦν, καὶ μαζί τους νὰ δεινοπαθεῖ καὶ ἡ ὅποια ἀναπτυξιακὴ προσπάθεια. Δὲν ἐπεκτείνουμε ἄλλο, ὅμως ἂς μελετήσουμε τὴν περίπτωση τοῦ θαύματος τοῦ Ἂς διδαχθοῦμε ἐπιτέλους ἀπὸ τὴν ἱστορία μας. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ Ἀκαδημαϊκός, Στρατηγὸς ἐ.ἀ., πρῴην Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ 141

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 739 Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι (1912-1913) Πόντος. Ἕνα ὁδοιπορικὸ στὴν ἱστορία Τὸ μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Lautsi καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1912-1913)

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1912-1913) ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1912-1913) ΙΚ ΙΙΙ ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚ ΙΙΙ ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚ ΙΙΙ ΤΣΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία Διωγμοὶ χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (1912-1918), πρὸ τοῦ μεγάλου διωγμοῦ τοῦ 1922 τοῦ Γιώργου Λεκάκη Συγγραφέως - Λαογράφου www.lekakis.com Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΧΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΑΙΩΝΑ Εἰρήνη Ἀρτέμη Τὸ χρονικὸ διάστημα 1201-1204 γίνεται ἡ Δ Σταυροφορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Οἱ παλιοὶ φίλοι τὰ λεγαν, ὅπως κάθε βράδυ σχεδὸν ἀπ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, καὶ τώρα στὴ σύνταξη, δὲν ἄλλαξαν τὶς συνήθειές τους, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ἦταν πιὸ ἀνήσυχοι πολλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ) ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 1 1 7 1 15 13 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Πανουργιᾶ & Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2012 ISBN 978-960-9527-42-2

Μαργαρίτα Πανουργιᾶ & Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2012 ISBN 978-960-9527-42-2 Μαργαρίτα Πανουργιᾶ & Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2012 ISBN 978-960-9527-42-2 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΔΕΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΥΜΕ τοὺς ΗΡΩΕΣ πού ἔπεσαν γιὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΙΜΟΥΜΕ τοὺς ΗΡΩΕΣ πού ἔπεσαν γιὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 13 (93), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Ἐδῶ καὶ δύο μῆνες ἔχουμε ἤδη εἰσέλθει στὸ νέο σωτήριο ἔτος 2010. Ὅπως εἶναι φυσικὸ, εὐχὴ ὅλων μας εἶναι ὁ καινούργιος χρόνος νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό πρόγραμμα. Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Χαριλάου Τρικούπη 153 114 72 Ἀθήνα Τηλ: 210 36 37 442 213 029 79 96 Fax: 210 36 37 012

Πολιτικό πρόγραμμα. Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Χαριλάου Τρικούπη 153 114 72 Ἀθήνα Τηλ: 210 36 37 442 213 029 79 96 Fax: 210 36 37 012 Πολιτικό πρόγραμμα Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 2015 Ἡ πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», θεωρεῖ ὅτι ἡ πολιτικὴ εἶναι Ἀρχές, εἶναι παιδεία, εἶναι πολιτισμός. Ἡ Πατρίδα μας πρέπει νὰ κυβερνηθεῖ μὲ ἕναν σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΟΣ Ζ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΙΜΗ: 0.50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; Τ ὸ ξημέρωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η Μεγάλη Ιδέα 19 ος αιώνας : εθνικά οράματα και εθνικές αποτυχίες Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος του 1830 δεν περιλαμβανόταν παρά ένα μικρό τμήμα των περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα