Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Άραξος ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας του λατομείου...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Άραξος ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας του λατομείου..."

Transcript

1 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10.gr Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Άραξος ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας του λατομείου... Υπόμνημα προς το Υορέα Διαχείρισης Κοτυχίου - τροφυλιάς με το οποίο ζητούν την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. Δ της ΚΤΑ 12365/ κατέθεσαν οι λατομικές επιχειρήσεις του Αράξου «LAFARGE BETON Α.Ε.Β.Ε», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΛΑΣΟΜΙΚΗ Α.Ε.» προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και πέραν της Οι τρείς λατομικές επιχειρήσεις, αφού δεν έκανα τίποτα για τη μετεγκατάστασή τους σε άλλη περιοχή, όπως είχαν υποχρέωση, τώρα εκβιάζουν και ζητούν συνέχιση των εξορυκτικών τους δραστηριοτήτων οι οποίες ποτέ δεν σταμάτησαν παρότι η ισχύουσα ΚΤΑ προέβλεπε μόνο εργασίες αποκατάστασης του τοπίου. Είναι ολοφάνερο ότι ο Άραξος είναι η εύκολη λύση με μικρό κόστος εξόρυξης πολύ καλή ποιότητα υλικών, εύκολη πρόσβαση και φυσικά τεράστια κέρδη. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η λειτουργία των λατομείων έχει ημερομηνία λήξης. Σην εξέλιξη αυτή την επιβάλει η προστασία της υγείας των κατοίκων του Αράξου και η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, που σαφώς είναι πάνω από τα κέρδη των επιχειρήσεων. Θεωρείται σκόπιμη η αδράνεια των επιχειρήσεων να βρουν νέους χώρους για τις εξορυκτικές τους δραστηριότητες, προκειμένου να εκβιάζουν με τον τρόπο αυτό τη λειτουργία του Αράξου. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, όχι γιατί το λένε οι οικολογικές οργανώσεις αλλά γιατί το επιβάλλουν διεθνείς συνθήκες αλλά και Τπουργικές και Νομαρχιακές αποφάσεις. ήμερα το θέμα βρίσκεται στο παρά 5 χωρίς να διαφαίνεται λύση στο πρόβλημα των αδρανών στο νομό. Έρτεηαι κομηά ζας ηλεκηρομικά κάθε Τρίηη.gr με θέμαηα Πολιηιζμού και Περιβάλλομηος ποσ αθορούμ ηημ Δσηική Ελλάδα

2 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.2 Αιτωλοακαρνανία νέες σχολικές μονάδες Τέσσερα νέα έργα, στον τομέα της σχολικής στέγης στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικού προϋπολογισμού , παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης μετά την έγκριση δημοπράτησής τους από την Επιτροπή Τποδομών και Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας. Οι τέσσερις νέες σχολικές μονάδες που δημοπρατούνται στις 21 Δεκεμβρίου 2010 είναι οι εξής: «Ανέγερση 4ου Δημοτικού χολείου Μεσολογγίου» προϋπολογισμός, «Ανέγερση 7ου Δημοτικού χολείου Αγρινίου» προϋπολογισμός, «Ανέγερση Δημοτικού χολείου Λεπενούς» προϋπολογισμός, «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο διδακτήριο του γυμνασίου Γαβαλούς» προϋπολογισμός, Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τρία πρώτα σχολεία θα χρηματοδοτηθούν από το Ε..Π.Α. Μαζί με τα έργα οδοποιίας που ήδη έχουν ενταχθεί (με προϋπολογισμό ) η Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται, μεταξύ των τριών Νομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην πρωτοπορία απορρόφησης κονδυλίων από την Σέταρτη Προγραμματική Περίοδο (Ε..Π.Α.). Μεσολόγγι κλείνει η Δημοτική Επιχείρηση Αλυκών Σουρλίδας ; Τον Απρίλιο του 1982, με μια ιστορικού χαρακτήρα απόφαση του τότε Τπουργού Βιομηχανίας Αναστάση Πεπονή, παραχωρήθηκε κατ αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δήμο Μεσολογγίου η Αλυκή της Σουρλίδας, έκτασης 1750 στρεμμάτων, μαζί με τις υφιστάμενες ε- γκαταστάσεις, τα κτίρια και το μηχανολογικό εξοπλισμό. Η δημοτική επιχείρηση που συστάθηκε το 1988, έπρεπε μέχρι τις 31/12/2007 να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ως τέτοια από το 2011 και μετά. Σο Δεκέμβριο του 2010, με απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού υμβουλίου, έγινε πράξη η διάλυση της επιχείρησης και δηλώθηκε εμπράκτως η αδυναμία να αξιοποιηθεί παραγωγικά μια ακόμη εκμεταλλεύσιμη πηγή της περιοχής. Σα τελευταία έξι χρόνια έγιναν απανωτά λάθη, που οδήγησαν την επιχείρηση σε οικονομικό αδιέξοδο. Η αρχή έγινε με το δάνειο των χιλ. και επιτόκιο 5,9% του Σο ίδιο χρονικό διάστημα η επιχείρηση συσσώρευσε μεγάλη οφειλή στο ΙΚΑ της τάξης των , ενώ χρωστά ακόμη φόρους και τέλη αξίας 98 χιλ.. τις 31/8/2006 υπογράφτηκε σύμβαση με την εταιρεία «ΚΑΛΑ Α.Ε.» για τη διάθεση όλης της παραγωγής αλατιού μέχρι το 2011, με σταθερή τιμή 23,50 τον τόνο. Με δεδομένο ότι υπάρχει απαγορευτικό θεσμικό κενό στον «Καλλικράτη» τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τον νέα Δημοτική Αρχή της πόλης. «Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη ξεκινήσαμε συζητήσεις, όχι μόνο για τη σωτηρία των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αλλά και για την αξιοποίησή τους. Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, θα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε το Δημοτικό υμβούλιο, ώστε εκείνο να λάβει την τελική και πλέον πρόσφορη απόφαση υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος» δηλώνει ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος του νέου δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Παναγιώτης Α. Κατσούλης. Σηείληε ζήμερα ηημ είδηζή ζας και εμημερώζηε όλοσς μας, για ηα καλώς αλλά και ηα κακώς κείμεμα ζηημ περιοτή ζας

3 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.3

4 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.4 Ναύπακτος Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που επικρατεί σε πολλές περιοχές και συνοικίες της πόλης της Ναυπάκτου. Οι χώροι όπου βρίσκονται οι κάδοι των απορριμμάτων έχουν μετατραπεί σε μικρές χωματερές με τους ασυνείδητους πολίτες να πετούν τα βαριά αντικείμενα και κάθε λογής σκουπίδι γύρω από τους κάδους. Σραγική είναι και η αδιαφορία του δήμου Ναυπάκτου και της υπηρεσίας Καθαριότητας για την περισυλλογή των βαρέων αντικειμένων. Πρώτη στάση στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς και μάλιστα κοντά στον χείμαρρο της Βαριάς. Κάποτε στο σημείο αυτό υπήρχε κάδος, ο οποίος τελικά απομακρύνθηκε και οι πολίτες αδιαφορώντας για το γεγονός ότι λίγα εκατοστά από το σημείο περνά το ποτάμι πετούν ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια τους. Δεύτερη στάση στην περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος της Αφροξυλιάς του δήμου Ναυπάκτου. Η εικόνα μιλά από μόνη της. τρώματα, κουτιά από μπογιές, σακούλες, ξύλα, πτώματα ζώων είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα μας. Σο συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ναυπάκτου Θέρμου και καθημερινά διέρχονται από το σημείο δεκάδες αυτοκίνητα και πεζοί. Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής η υπηρεσία καθαριότητας έχει πολύ καιρό να μαζέψει τα ογκώδη σκουπίδια. Ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία ελλοχεύει. Σρίτη στάση, ο οικισμός των δευτέρων εργατικών κατοικιών. Και εδώ οι κάδοι έχουν μετατραπεί σε μίνι χωματερές. Κρεβάτια και όλα τα συναφή βρίσκονται πεταμένα και περιμένουν. Όμως και οι πολίτες της Ναυπάκτου έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την όλη κατάσταση. Προκειμένου να απαλλαχτούν από τα αντικείμενα αυτά, αντί να επικοινωνήσουν με το δήμο, τα πετούν στους κάδους απορριμμάτων. Δυστυχώς η περιβαλλοντική παιδεία δεν υπάρχει σε πολλούς συνανθρώπους μας. Από την άλλη όμως και η αδιαφορία της υπηρεσίας Καθαριότητας είναι προκλητική. Να σημειωθεί πως η αποκομιδή των υπολοίπων σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα στους κάδους γίνεται κανονικά. Άραγε οι υπάλληλοι της καθαριότητας δεν θα έπρεπε να ενημερώνουν για το ότι υπάρχουν ογκώδη σκουπίδια και που, ώστε να μαζευτούν; Ή δεν τους αφορά. Πρόσφατα μάλιστα ο δήμος προμηθεύτηκε και ένα γερανοφόρο όχημα για την αποκομιδή των βαρέων αντικειμένων. Σι φταίει άραγε και έχουμε αυτή την εικόνα; Εμείς. Ηλεία οικολογικό έγκλημα στον Αλφειό ποταμό Οικολογικό έγκλημα με τη σφραγίδα της νομαρχίας Ηλείας και των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών συντελείται στο φράγμα του ποταμού Αλφειού στην Ηλεία. Όταν η νομαρχία Ηλείας κατασκεύασε στο φράγμα το μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, οι προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση προέβλεπαν κατασκευή ιχθυόσκαλας για να μπορούν τα ψάρια να ανεβαίνουν ανεμπόδιστα τον ποταμό μέχρι τις πηγές του ώστε να αναπαράγονται. «Όπως όλα δείχνουν σήμερα, η ιχθυόσκαλα κατασκευάστηκε μόνο και μόνο για να μπορέσει η νομαρχία να εξασφαλίσει την άδεια» καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής. Η κατασκευή είναι τέτοια που κάνει την είσοδο των ψαριών στην ιχθυόσκαλα αδύνατη γιατί στη βάση της είναι αρκετά υπερυψωμένη, τα νερά που τρέχουν είναι λίγα επειδή ο κύριος όγκος έχει προβλεφθεί να κατευθύνεται στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που η στάθμη του ποταμού πέφτει, τρέχει ελάχιστο νερό. Παράλληλα στις 2 εισόδους της, τα δέντρα και τα χόρτα έχουν κατασκευάσει έναν αδιαπέραστο φράκτη 100 περίπου μέτρων. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής από το χωριό Μακρίσια έως και τα σύνορα της Αρκαδίας είναι ανάστατοι επειδή βλέπουν τα ψάρια να έχουν εξαφανιστεί με ότι αυτό συνεπάγεται για την ιχθυοπανίδα και την οικολογική ισορροπία της περιοχής. «Αν η ιχθυόσκαλα δεν είχε κατασκευαστεί πρόχειρα ή ήταν πιο κοντά στην είσοδο του φράγματος δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα» αναφέρουν οι κάτοικοι και διαμαρτύρονται γιατί όπως λένε αν και έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές της νομαρχίας, νομαρχιακούς συμβούλους και τους βουλευτές του νομού, κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Παράλληλα ο ποταμός Αλφειός έχει μετατραπεί σε δεξαμενή αποβλήτων. Έρευνα που έκαναν επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Πατρών σε τμήματα του ποταμού σε Αρκαδία και Ηλεία, διαπίστωσαν υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων, βαρέων μετάλλων και ενώσεων. Επισημαίνουν ότι κύρια πηγή ρύπανσης είναι η καύση του λιγνίτη που γίνεται στη Μεγαλόπολη και η τέφρα από την επεξεργασία.

5 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.5 Πάτρα πρωτοβουλία ΜΚΟ για την ηχορύπανση Δίκτυο για τη μείωση της ηχορύπανσης συγκρότησαν οχτώ φορείς και οργανώσεις της πόλης των Πατρών, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που τα τελευταία χρόνια έχει οξυνθεί ιδιαίτερα. το Δίκτυο αυτό συμμετέχουν η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) η κίνηση «ΠΡΟΣΑΗ», οι «Πολίτες Πάτρας εν Δράσει», η «Κοινοτοπία», ο ύλλογος Γονέων θεραπευτικής κοινότητας «Γέφυρα» και ο σύλλογος «ΟΞΤΓΟΝΟ». Σο Δίκτυο έχει σκοπό την προώθηση κοινών εθελοντικών δράσεων από τους παραπάνω συλλόγους για την ευαισθητοποίηση των Πατρινών στο θέμα της ηχορύπανσης. Αρωγός στη προσπάθεια και το «Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής». Σο Δίκτυο προγραμματίζει γι αυτή τη χρονιά μια σειρά δράσεων σχετικών με το θέμα όπως έκδοση φυλλαδίου και αφίσας, συνεντεύξεις τύπου, σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή, συνεργασία με θεσμικούς φορείς τη πόλης, φυλλάδιο με τη σχετική νομοθεσία, συνεργασία με τους υπεύθυνους Αγωγής Τγείας των σχολείων για τη δυνατότητα στήριξης προγραμμάτων για την ηχορύπανση. ε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της «ΠΡΟΣΑΗ», συζητήθηκε και εγκρίθηκε το Γενικό χέδιο του Προγράμματος και αποφασίστηκε το πρόγραμμα δράσεων. Πηγή: ΟΙΚΙΠΑ Αιτωλ/νία αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ στο Μύτικα Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας και το Δήμο Αλυζίας με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας», συνολικού προϋπολογισμού ύψους Η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας ως φορέας έχων διαχειριστική επάρκεια αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου. Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης είναι απαραίτητη για την ένταξη του έργου στο τομεακό πρόγραμμα του ΤΠΕΚΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ)». κοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση και επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων ρύπανσης του υπόγειου, του επιφανειακού αλλά και εμμέσως του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος που υφίσταται τις ακραίες συνέπειες από την έλλειψη αποχέτευσης στον αναπτυσσόμενο οικισμό του Μύτικα του Δήμου Αλυζίας. Σο έργο αποτελείται α- πό : Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας, το οποίο αποτελεί τμήμα της μελέτης με τίτλο «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κανδήλα, Μύτικα και Βάρνακα Δήμου Αλυζίας», που δημοπρατήθηκε με ανοικτή διαδικασία και στην παρούσα φάση βρίσκεται στην διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί με εφαρμογή του μειοδοτικού συστήματος δημοπράτησης. ΕΕΛ Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί με το σύστημα «μελέτη - κατασκευή». Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή ΕΕΛ Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας. Γιαηί προζπαθείηε με ηομ δύζκολο ηρόπο? Διαθημιζηείηε με ταμηλό κόζηος και σ- υηλή αποηελεζμαηικόηηηα Πάμφ από παραλήπηες ηοσ Επικοιμωμία : ηηλ./fax gr

6 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.6

7 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.7 Αμβρακικός νεκρός κόλπος ; Νεκρή θάλασσα κινδυνεύει να γίνει ο Αμβρακικός Κόλπος, εάν συνεχιστεί η σημερινή ανεξέλεγκτη κατάσταση ρύπανσης. Ήδη κάτω από τα 35 μέτρα βάθος δεν υπάρχει καθόλου οξυγόνο, ενώ και από το βάθος των 25 μ. το οξυγόνο είναι ελάχιστο! Πρόκειται για εντυπωσιακά και άκρως ανησυχητικά ευρήματα έρευνας του Δικτύου Εργαστηρίων «Ψκεανός» του Πανεπιστημίου Πατρών. Ένας από τους πλουσιότερους σε αλιεύματα κόλπους αργοπεθαίνει. «Μεγάλη έκπληξη για τους ερευνητές αποτέλεσε η ανακάλυψη της ανοξικής ζώνης, κάτω από τα μ. βάθος, στην οποία δεν υπάρχει ζωή, ούτε βεβαίως ψάρια. Τπάρχουν μόνο κάποια βακτήρια που ζουν χωρίς οξυγόνο. Σα βακτήρια διασπούν τα αργιλικά ορυκτά του πυθμένα χρησιμοποιώντας το οξυγόνο που υπάρχει σε αυτά για τη σήψη της οργανικής ύλης και παράγοντας υδρόθειο και μεθάνιο, αέρια που είναι τοξικά για οποιονδήποτε οργανισμό. Αυτή είναι η αιτία για τη δυσοσμία, που εμφανίζεται κατά καιρούς στην περιοχή, και τη μαύρη λάσπη του πυθμένα. Σην «εξαφάνιση» του οξυγόνου προκαλεί η πληθώρα οργανικής ύλης που πέφτει στον Αμβρακικό. Σα απόβλητα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης εκχύνονται ανεπεξέργαστα στον κόλπο, τροφοδοτώντας τον με οργανική ύλη. Επίσης, μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων, λόγω και της ανεξέλεγκτης χρήσης τους, μεταφέρονται με τη βροχή στον κόλπο και με τη σειρά τους υποβοηθούν στην αύξηση του φυτοπλαγκτού στο θαλασσινό νερό, το οποίο επίσης μετατρέπεται σε οργανική ύλη. Η διαδικασία αργού θανάτου του Αμβρακικού έχει αρχίσει εδώ και χρόνια και για να σωθεί ο Κόλπος πρέπει να δημιουργηθούν μονάδες βιολογικής επεξεργασίας οικιακών και κτηνοτροφικών αποβλήτων και να ελαττωθεί η εισροή λιπασμάτων. Υπεύθυνος: Κατσαντώνης Κώστας τηλ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γάμοι - Βαπτίσεις Ομιλίες - Σχολικά θεατρικά Πάρτυ - Χοροί Συλλόγων. Ειδικές ηιμές για Στολεία, Σσλλόγοσς & Δήμοσς

8 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.8 Ελλάδα. μαθητές στην Πινακοθήκη Αβέρωφ με πρωτοβουλία της COSMOTE Πάνω από 300 μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, ξεναγήθηκαν στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στο Μέτσοβο, από τις 22 έως 25 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της COSMOTE. Η εταιρεία με αφορμή τη στήριξη της Πινακοθήκης, και συγκεκριμένα της έκθεσης τριών καταξιωμένων Ελλήνων γλυπτών, που έχουν κοινή καταγωγή από την Ήπειρο, των Θόδωρου Παπαγιάννη, Κυριάκου Ρόκου & Γιώργου Φουλιαρά, αποφάσισε να προσφέρει σε μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς τους, ένα πρωτότυπο ταξίδι στο κόσμο της γλυπτικής. Με στόχο να συνεισφέρει στην προβολή της τέχνης και την προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας μας η COSMOTE, ανέλαβε με επιτυχία τη διοργάνωση επισκέψεων σχολείων που προέρχονταν όχι μόνο από το Νομό Ιωαννίνων αλλά και από τις περιοχές της Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Σρικάλων, Άρτας, Υιλιππιάδας, Πρεβέζης και Υλώρινας. Η ανταπόκριση, τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, ήταν ιδιαίτερα θετική καταδεικνύοντας την ανάγκη των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας να γίνονται και αυτοί κοινωνοί σημαντικών δράσεων, που πολλές φορές περιορίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η COS- MOTE προσπαθώντας να αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας δίνει ουσιαστικό παρών σε ολόκληρη τη χώρα, με σειρά ενεργειών εταιρικής υπευθυνότητας, και συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας. Πληροφορίες: Γραφείο Σύπου - Διεύθυνση Εταιρικών χέσεων τηλ φαξ:

9 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.9 Αμφιλοχία - Βόνιτσα βρέθηκαν πόροι για τον δρόμο Με πόρους που θα προέρχονται από τα διόδια των Μαλγάρων και το Σαμείο Εθνικής Οδοποιίας, δεσμεύτηκε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι θα γίνουν οι εργασίες στον δρόμο Αμφιλοχία-Βόνιτσα, ο Τφυπουργός Τποδομών Γιάννης Μαγκριώτης. Ο Τφυπουργός είχε συνομιλία με τον βουλευτή Αιτωλ/νίας του ΚΚΕ Νίκο Μωραΐτη, μετά από την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή, για την ανάγκη συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την άρση της επικινδυνότητας του δρόμου Αμφιλοχία-Βόνιτσα. Αφορμή για την τελευταία ερώτηση του βουλευτή, ήταν ο θάνατος ενός ακόμη ανθρώπου, λίγο έξω από τη Βόνιτσα σε τροχαίο δυστύχημα. Πριν μερικούς μήνες υπήρχαν δεσμεύσεις για απόδοση ποσού 500 χιλιάδων ευρώ από το Τπουργείο Οικονομικών για τις εργασίες αυτές. Σα χρήματα όμως δεν εκταμιεύθηκαν ποτέ και τώρα αναζητείται τρόπος ώστε να εξευρεθούν πόροι από αλλού, μιας και τα έργα είναι κρίσιμα, για την άρση της επικινδυνότητας του α- παρχαιωμένου αυτού οδικού δικτύου, που έχει πολλά σημεία παγίδες. περί Οδικής Ασφάλειας και Διοδίων ο λόγος Απόσπασμα από την παρέμβαση του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκου Σσούκαλη στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, επαναφέρει στην επικαιρότητα το σοβαρό θέμα της οδικής ασφάλεια του «αυτοκινητόδρομου» Κορίνθου Πατρών και Αντιρρίου- Ιωαννίνων. «Επικροτούμε την τήρηση της νομιμότητας. Είναι όμως νομιμότητα το να πληρώνει κάποιος διόδια προκαταβολικά για την κατασκευή ε- νός δρόμου; Είναι νομιμότητα κάποιος που ξεκινάει από την Αθήνα για να φτάσει στα Γιάννενα μαζί με τα διόδια της Γέφυρας αυτήν τη στιγμή, χωρίς αναπροσαρμογές, να χρειάζεται περίπου 25 με 30 ευρώ, κινούμενος σε αυτόν το δρόμο, που δεν ξέρει και αν θα φτάσει στον προορισμό του; Ξέρετε ότι αυτήν τη στιγμή αυτοί που δεν πληρώνουν τα διόδια, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή διαμαρτυρία, είναι οι μεταφορείς και ιδιαίτερα οι ξένοι, οι οποίοι αρνούνται να πληρώσουν και κανένας δεν τους φέρνει αντίρρηση, γιατί αυτοί το θεωρούν αυτονόητο ότι σε αυτό το δρόμο δεν πρέπει να πληρώνουν; Έτσι, λοιπόν, η νομιμότητα είναι σχετική σε αυτές τις περιπτώσεις» τόνισε ο βουλευτής. Έχει άδικο; Το αγρόκτημα βρίσκεται στο χωριό Σρίκορφο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, πολύ κοντά στη Ναύπακτο και το Μεσολόγγι και δίπλα στο ποταμό Εύηνο. Μέσα σε σπάνια φυσική ομορφιά από πλατάνια και πεύκα το αγρόκτημα καταλαμβάνει έκταση 44 στρεμμάτων. Διαθέτει 8 ανεξάρτητες επιπλωμένες κατοικίες 42 m2 έκαστη, όπου μπορεί να φιλοξενήσει ως και 4 άτομα. Οι χώροι των κατοικιών είναι υψηλής αισθητικής εναρμονισμένοι στο φυσικό περιβάλλον και διαθέτουν τζάκι, κουζίνα, στήλη υδρομασάζ, καλοριφέρ, air condition, tv satellite, dvd, σαλόνι, τραπεζαρία. το Αγρόκτημα βρίσκονται άλογα ελάφια, 2 ελληνικά ποιμενικά, 1 σκύλος Αγ.Βενάρδου, γάτες, κατσίκια, πρόβατα, αγελάδα. Επίσης γειτνιάζει με δύο στάνες αιγοπροβάτων. Οι επισκέπτες μπορούν να ασχοληθούν με τις περιποιήσεις όλων αυτών των ζώων ή ανάλογα την εποχή να ασχοληθούν με γεωργικές εργασίες όπως το όργωμα, ο θερισμός, η σπορά, το μάζεμα καρπών κ.α. Επιπλέον διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό για Rafting, Μountain bike, Σοξοβολία, Ιππασία, Paintball καθώς και Trekking. Σηλέφωνα επικοινωνίας : &

10 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.10 Αχελώος δια της πλαγίας οδού η εκτροπή ; Στην συζήτηση της αίτησης του Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο υμβούλιο της Επικρατείας (.Σ.Ε.),για την ανάκληση της απόφασης 141/2010 του τε με την οποία απαγορεύεται η συνέχιση των εργασιών της εκτροπής του Αχελώου μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης για τη νομιμότητα των έργων αυτών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το υμβούλιο της Επικρατείας, παρευρέθηκε ο βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης. «Θεωρώ απαράδεκτη την εμμονή του Τ- πουργείου ΠΕΦΨΔΕ, να επαναφέρει δια της πλαγίας ο- δού το θέμα της εκτροπής του ΑΦΕΛΨΟΤ, με το πρόσχημα της συντήρησης των τοιχωμάτων της σήραγγας για δήθεν περιβαλλοντικούς όρους, όταν το έργο της εκτροπής αυτό καθ εαυτό είναι ένα έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος. ήμερα που εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η εκδίκαση, κάθε τέτοια ενέργεια εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους προσβάλλει τους κανόνες, τους θεσμούς και τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σέλος θεωρώ απαράδεκτη την εμμονή ολοκλήρωσης του έργου με κατασπατάληση σημαντικών πόρων από το Π.Δ.Ε. σε μια εποχή «αιματηρών» περικοπών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αφού για το έργο της εκτροπής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταβάλλει ούτε ένα Ευρώ, όταν σημαντικά άλλα έργα, όπως οδικά δίκτυα π.χ. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ καθυστερούν λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης αναδεικνύοντας τις σοβαρές ευθύνες του ΤΠΕΦΨΔΕ σε σχέση με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες», δήλωσε μεταξύ άλλων. Κεφαλόβρυσο - Αιτωλικό αποχετευτικό δίκτυο Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Νομαρχιακό υμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, ανάμεσα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας και το Δήμο Αιτωλικού, με τίτλο: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Κεφαλόβρυσου- Αιτωλικού», συνολικού προϋπολογισμού ύψους ,00 κοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης του υπόγειου, του επιφανειακού αλλά και του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος που υφίσταται τις ακραίες συνέπειες από το πεπαλαιωμένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων του οικισμού του Αιτωλικού και την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Κεφαλόβρυσο του Δήμου Αιτωλικού.

11 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.11

12 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.12 Δημόσια Υγεία λουκέτο στα σφαγεία Αμφιλοχίας και Θέρμου Στο άμεσο κλείσιμο εννέα σφαγείων στην περιφέρεια, προχώρησε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων κ. Μιλένα Αποστολάκη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών. Πρόκειται για τα σφαγεία Αμφιλοχίας, Θέρμου, Αγιάς Μετσόβου, Ερεσού, Καλαμπάκας, Φανίων, Ληξουρίου και Φονδρογιάννη στην Κέρκυρα. Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις αναστολής λειτουργίας των σφαγείων, οι μονάδες αυτές δεν τηρούσαν τους όρους υγιεινής, δεν είχαν εκσυγχρονιστεί και γενικά δεν τηρούσαν την κοινοτική και εθνική νομοθεσία λειτουργίας τους. Η υπουργός επισήμανε ότι η λειτουργία των ακατάλληλων σφαγείων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας καθώς η Ε.Ε έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ανοχής σε απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας, μονάδων σφαγής ζώων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Σα επαπειλούμενα υψηλά πρόστιμα, η επαπειλούμενη έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας προς τους Ευρωπαίους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας καθώς και το ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγής ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων, καθιστούν την άμεση αναστολή λειτουργίας των παραπάνω σφαγείων επιβεβλημένη. Κατέληξε δε, τονίζοντας ότι πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος στις τοπικιστικές σκοπιμότητες και την αδιαφορία πολλών ετών καθώς επίσης και ότι δε μπορεί το κέρδος να μπαίνει πάνω από την υγεία των καταναλωτών και την ποιότητα διατροφής. Υγεία ολοήμερη λειτουργία και στο νοσοκομείο του Ρίου Εικοσιπέντε νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό ύστημα Τγείας ξεκίνησαν την ολοήμερη λειτουργία τους, σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργού Τγείας Ανδρέα Λοβέρδου και του υφυπουργού Οικονομικών, Υίλιππου αχινίδη. τόχος η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι πλέον θα έχουν περισσότερες ώρες καθημερινά για εξετάσεις και επεµβάσεις στα δηµόσια νοσοκομεία. Ανάμεσα στα νοσοκομεία που θα λειτουργούν και το απόγευμα, από τις έως τις 22.00, περιλαμβάνεται και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. τον κατάλογο του υπουργείου περιλαμβάνονται επίσης: Σα Πανεπιστημιακά Ιωαννίνων και Ηρακλείου, "Αγία οφία", "Αγλαΐα Κυριακού", "Ευαγγελισμός", ΚΑΣ, "Άγιος άββας", "Γεννηματάς" Α- θήνας, "Ερυθρός", Κρατικό Νίκαιας, "Σζάνειο", "Αττικόν", "Μεταξά", "Θριάσιο", "Παπανικολάου", "Παπαγεωργίου", ΑΦΕΠΑ, Αλεξανδρούπολης, "Θεαγένειο", Καβάλας, Λάρισας, Βόλου και το Γενικό Ηρακλείου και Φανίων. Η απόφαση ορίζει, ως ολοήμερη λειτουργία, την άμεση ένταξη στο πρόγραμμα των κλινικών ιατρείων, που τώρα λειτουργούν τα απογευματινά ιατρεία. ταδιακά, θα ενταχθούν οι διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και αργότερα οι χειρουργικές πράξεις. ε ότι αφορά στις δαπάνες, στη σχετική υπουργική απόφαση αναφέρεται πως θα επιβαρύνεται το Σαµείο του ασθενούς, για την ιατρική επίσκεψη αλλά και για τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεµβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται πέραν του τακτικού ωραρίου. Αν ο α- σθενής δεν είναι ασφαλισμένος, καταβάλλει στο νοσοκομείο αμοιβή για τις πράξεις αυτές, με το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο.σα έσοδα από την ολοήμερη λειτουργία, θα καλύπτουν τα έξοδα της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου.

13 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.13

14 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.14 Μεσολόγγι ο Γιάννης Καλπούζος στη "Διέξοδο" Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 στις 7 το απόγευμα, στα πλαίσια των μηνιαίων συναντήσεων των φίλων της "Λέσχης Ανάγνωσης" του Κέντρου Λόγου και Σέχνης "Διέξοδος" στο Μεσολόγγι, θα παρουσιασθεί και θα αναλυθεί το μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου "Ιμαρέτ, τη σκιά του ρολογιού". τη συνάντηση αυτή, οι βιβλιόφιλοι της "Λέσχης Ανάγνωσης" θα έχουν τη χαρά να ακούσουν τον ίδιο τον συγγραφέα κ. Γιάννη Καλπούζο να μιλάει για το βιβλίο του αφού, μετά την παρουσίασή του απο την συγγραφέα Ακακία Κορδόση και την ανάλυση του έργου απο τις κυρίες Μαρία Υιλιπποπούλου, Ιφιγένεια Μάρκου - Μπεμπέλη και Ραλλού Κυριακοπούλου, ο συγγραφέας θα συζητήσει με το κοινό όλες τις παραμέτρους του βραβευμένου και πολυσυζητημένου βιβλίου του που έχει πουλήσει σε διάστημα δύο ετών πάνω από αντίτυπα. Η υπόθεση του βιβλίου εκτυλίσσεται στην τουρκοκρατούμενη Άρτα το Δύο αγόρια γεννιούνται την ίδια νύχτα. Ένας Έλληνας και ένας Σούρκος που η μοίρα τους κάνει ομογάλακτους. Σο μυθιστόρημα παρακολουθεί τη ζωή τους με φόντο την άγνωστη ιστορία της περιοχής και μια ολόκληρη εποχή αναπαρίσταται με μοναδικό τρόπο. Έλληνες, Σούρκοι, Εβραίοι, ο παππούς Ισμαήλ, η "μικρή" ακόμη Ελλάδα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο φανατικός Ντογάν, οι συγκρούσεις, οι επαναστάσεις, η συνύπαρξη, οι Απόκριες, το Ραμαζάνι, τα πρόσωπα και οι συνήθειες των κατοίκων των τριών φυλών, ο πλούτος μαζί με την εξαθλίωση. Όλοι έχουν θέση στο ιμαρέτ του Θεού. Πάτρα έκθεση φωτογραφίας στη λέσχη "ΗΔΤΥΨ" 4 διαφορετικοί φωτογράφοι, 4 διαφορετικά θέματα, 4 διαφορετικοί λόγοι για να τους επισκεφτείτε O Αντρέας Μιχαλόπουλος, ο Οδυσσέας Ξεριζωτής, ο Βασίλης πύρου και ο Νίκος Τφαντής, 4 μέλη της φωτογραφικής λέσχης Πάτρας "ΗΔΤΥΨ" παρουσιάζουν την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου ξεχωριστές θεματικές ενότητες που θα σας ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο της φωτογραφίας. Ιντεάλ -Αγίου Νικολάου 2-14 τηλ: Ναύπακτος θεατρικό εργαστήρι Ειρήνης Ευαγγελάτου Ένα θεατρικό εργαστήρι, σημείο αναφοράς για την πόλη της Ναυπάκτου. Αποτελεί ένα σημείο έκφρασης του πολιτισμού που κρύβει ο καθένας μας μέσα του. Σο Θεατρικό Εργαστήρι που ξεκίνησε η ηθοποιός Ειρήνη Ευαγγελάτου, είναι ένας καλλιτεχνικός πολυχώρος που προσκαλεί όλους όσους ενδιαφέρονται, να μυηθούν στην τέχνη του θεάτρου και αν το επιθυμούν να ενταχθούν σε μια θεατρική ομάδα. Σο εργαστήρι διατηρεί τμήματα για παιδιά, για εφήβους και για ενήλικες, καθώς και τμήμα προετοιμασίας για εισαγωγικές εξετάσεις στις δραματικές σχολές. Διδάσκονται: θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμός, παντομίμα/μιμική, έκφραση ρόλου, δραματοποίηση, σωματικό θέατρο, ενώ κατά καιρούς διοργανώνονται και σεμινάρια με εξωτερικούς συνεργάτες. τόχος του είναι να δημιουργήσει Ομάδες, όπου οι συμμετέχοντες, παίζουν, δημιουργούν, εκφράζονται και επικοινωνούν με τον εαυτό τους και τους γύρω τους, μέσα από την ολιστική και κοινωνική τέχνη του θεάτρου. Οι ομάδες του εργαστηρίου ενθαρρύνονται να ανεβάζουν παραστάσεις, ενώ παράλληλα το εργαστήρι διατηρεί και επαγγελματική θεατρική ομάδα με την συμμετοχή των δασκάλων. Πληροφορίες : τηλ και >>> Αμφίσσης 4, Ναύπακτος mail:

15 Τρίτη 7 Δεκεμβρίου υύλλο 10 σελ.15 Ναύπακτος παγκόσμια ημέρα Ανθρώπων με Αναπηρία «Ελάτε μαζί μας» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης, αφιερωμένης στην Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρώπων με Αναπηρία, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Σην εκδήλωση διοργάνωσαν το Ειδικό Δημοτικό χολείο Ναυπάκτου, το ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου, το Κέντρο Ημέρας του υλλόγου «Αλκυόνη» και τα τμήματα ένταξης των χολείων της πόλης. την όμορφη εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από όλα τα σχολεία της Ναυπάκτου και από όλες τις βαθμίδες. τα παιδιά δόθηκε η ευκαιρία, σε ένα τεράστιο χαρτί, να ζωγραφίσουν με χειρομπογιές και να γράψουν συνθήματα για την παγκόσμια ημέρα, αποτυπώνοντας μέσα από τη φαντασία τους εικόνες συμβολικές, για το δικαίωμα όλων στην ισότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην ισότιμη εκπαίδευση και στην αξιοπρεπή διαβίωση. Ναύπακτος δίψα για πινγκ- πονγκ Με συμμετοχές από όλες τις ηλικίες πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010, το 1ο Σουρνουά πινγκ πονγκ που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας. Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 10:30 το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου και παραβρέθηκαν και τους παρακολούθησαν, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου, εκπρόσωπος του Νομάρχη Αιτωλ/νίας Θύμιου ώκου, του νέου Δημάρχου Ναυπακτίας Γιάννη Μπουλέ και πολύς κόσμος. τις δέκα κατηγορίες, ανά ηλικία, η συμμετοχή ήταν μεγάλη και έξω από κάθε προσδοκία των διοργανωτών. Ξεπέρασαν τους ενενήντα όσοι πήραν μέρος στους αγώνες, με ηλικίες από εννέα μέχρι και εξήντα ετών, καταδεικνύοντας ότι η νεολαία της Ναυπάκτου, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες διψούν για τέτοιου είδους διοργανώσεις. Σο τουρνουά έγινε προς τιμή των εννέα εργαζόμενων που υπέγραψαν πριν από 60 χρόνια, στις 6 Δεκεμβρίου 1950, το καταστατικό ίδρυσης του Εργατικού Κέντρου. Σην διοργάνωση χρηματοδότησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ τα τραπέζια του πινγκ πονγκ και τις ρακέτες έκανε δωρεά η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ: Πράσινο+Μπλε Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Μεναίχμου 1 Χανή Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας τηλ. / fax Τπεύθυνος έκδοσης : Ξύδης Σάσος

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011 - υύλλο 12.gr Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Δυτική Ελλάδα με προβλήματα τα έργα ; ημαντικά και από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

.gr. .gr. Κορινθιακός το πρώτο βήμα... Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας

.gr. .gr. Κορινθιακός το πρώτο βήμα... Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Σρίτη 9 Νοεμβρίου 2010 - υύλλο 6.gr Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Κορινθιακός το πρώτο βήμα... ΓΙΑΒΑΣΔ ΗΜΔΡΑ ΣΙ ΘΔΔΙ ΣΧΝ 2 ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΗΜΑΡΥΧΝ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Ναύπακτος όχι για ΦΤΣΑ Αδρανών Τλικών στη Βελβίνα ;

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Ναύπακτος όχι για ΦΤΣΑ Αδρανών Τλικών στη Βελβίνα ; Τρίτη 19 Απριλίου 2011 - υύλλο 26.gr Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Ναύπακτος όχι για ΦΤΣΑ Αδρανών Τλικών στη Βελβίνα ; Ανακοίνωση εξέδωσε ο Εκπολιτιστικός

Διαβάστε περισσότερα

.gr. .gr. Αχελώος προεκλογικός παραλογισμός ; συνεχίζεται.. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας

.gr. .gr. Αχελώος προεκλογικός παραλογισμός ; συνεχίζεται.. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - τεύχος 3.gr Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Αχελώος προεκλογικός παραλογισμός ; συνεχίζεται.. Προεκλογική περίοδος και το

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Αιτωλοακαρνανία τέλος του 2011 η απόφαση για Αχελώο

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Αιτωλοακαρνανία τέλος του 2011 η απόφαση για Αχελώο Τπίηη 31 Μαΐος 2011 - θύλλο 31.gr Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Αιτωλοακαρνανία τέλος του 2011 η απόφαση για Αχελώο Προς το τέλος της χρονιάς θα

Διαβάστε περισσότερα

.gr. .gr. Μεσολόγγι. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - υύλλο 24

.gr. .gr. Μεσολόγγι. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - υύλλο 24 Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - υύλλο 24.gr Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Μεσολόγγι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις εορτασμού Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Διαβάστε περισσότερα

.gr. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός. Αστακός Αιτωλ/νίας. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2010 - τεύχος 1

.gr. Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός. Αστακός Αιτωλ/νίας. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας. Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2010 - τεύχος 1 Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2010 - τεύχος 1.gr Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημέρωση Δυτικής Ελλάδας Οικολογία - Περιβάλλον - Πολιτισμός Αστακός Αιτωλ/νίας Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το Πλατυγιάλι Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Φιλαρμονική Ναυπάκτου. «Καλήν εσπέραν άρχοντες...» Συνέντευξη Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος Είναι σημαντικό το τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας

Φιλαρμονική Ναυπάκτου. «Καλήν εσπέραν άρχοντες...» Συνέντευξη Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος Είναι σημαντικό το τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 22 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος Είναι σημαντικό το τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας σελ. 06 Φιλαρμονική Ναυπάκτου

Διαβάστε περισσότερα

27410.75055 27410.20368 27410.75065 & - - 197-10 2008 - ΤΙΜΗ:

27410.75055 27410.20368 27410.75065 & - - 197-10 2008 - ΤΙΜΗ: Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 197 - Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 191 - Πέμπτη 29 Μαΐου 2008 - ΤΙΜΗ: 0, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ.

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 182 - Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Σικυωνίων Χρόνος 4ος Αρ. φύλλου 45 Νοέμβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ! ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΙΣ! Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ναύπλιο 8 & 9 Νοεμβρίου Τα συμπεράσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 179 - Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 180 - Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

04.02.2009. Αυτοπεραίωση για 700.000 επιχειρήσεις επαγγελματίες. Η εκστρατεία εναντίον της τσιμεντοποίησης των ελληνικών ακτών

04.02.2009. Αυτοπεραίωση για 700.000 επιχειρήσεις επαγγελματίες. Η εκστρατεία εναντίον της τσιμεντοποίησης των ελληνικών ακτών Η καθημερινή ενημέρωση του ΤΕΕ έχει ως κύριες πηγές τη δράση του ΤΕΕ και των άλλων φορέων των Μηχανικών, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, γενικότερες δραστηριότητες που αφορούν τους Μηχανικούς. Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ απαραίτητη η μελέτη των υδάτινων πόρων και η μεθοδολογία της διαχείρισής τους. σελ. 8. ολα νομιμα απαντα το Υ.πε.Κ.α.

ΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ απαραίτητη η μελέτη των υδάτινων πόρων και η μεθοδολογία της διαχείρισής τους. σελ. 8. ολα νομιμα απαντα το Υ.πε.Κ.α. ζωντανό ραδιόφωνο γιατί τα καλύτερα, αρχίζουν από Κ www.kapparadio.gr Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 8 ο - αρ. φύλλού 358 - ςαββατο 8 & ΚύριαΚΗ 9 οκτωβριού 2011 - τιμη: 0,50 Δηλωση Ο υπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

θεατρικές παραστάσεις για το περιβάλλον και τη διατροφή Γυμνασίου Θέρμου «Καθαρές πηγές ενέργειας» σελ. 16

θεατρικές παραστάσεις για το περιβάλλον και τη διατροφή Γυμνασίου Θέρμου «Καθαρές πηγές ενέργειας» σελ. 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 24 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη Ανδριάνα Μπάμπαλη Προσπαθώ να τηρώ τα βασικά όπως η ανακύκλωση! σελ. 06 θεατρικές παραστάσεις για το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

«Έφυγε» άλλος ένας φίλος μας... Καλό ταξίδι Γιάννη

«Έφυγε» άλλος ένας φίλος μας... Καλό ταξίδι Γιάννη ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 203 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 - ΤΗΛ. 210 6610069 - ΕΒΡΟΥ 25 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ 153 44 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 ΕΥΡΩ - ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΗΓΗ" ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00-22:00

Διαβάστε περισσότερα

Η λιμενική ζώνη του Κιάτου μας ανήκει!

Η λιμενική ζώνη του Κιάτου μας ανήκει! Αριθμός φύλλου: 79 Ιανουάριος 2012 Διανέμεται δωρεάν ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Η λιμενική ζώνη του Κιάτου μας ανήκει! Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Σωτήρης Μενούνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ουτοπία συναντά την πραγματικότητα Έτοιμος να αναλάβει ο Πέτρος

Η ουτοπία συναντά την πραγματικότητα Έτοιμος να αναλάβει ο Πέτρος ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Χωρεμης ΤΕΝΤΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κόρινθος. Πατρών 73 Κιάτο. Ελ. Βενιζέλου 57 τηλ. 2742025520 και 2741075510 ζωντανό ραδιόφωνο γιατί τα καλύτερα, αρχίζουν από Κ www.kapparadio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Πρώτη προτεραιότητα, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

των Σικυώνιων πολιτών στο λιθάνθρακα

των Σικυώνιων πολιτών στο λιθάνθρακα Χρόνος 4ος Αρ. φύλλου 38 Απρίλιος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ των Σικυώνιων πολιτών στο λιθάνθρακα Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η λαϊκή συνέλευση που οργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικές εκλογές: στην τελική ευθεία.

Δημοτικές εκλογές: στην τελική ευθεία. ΤΕΥΧΟΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ έκδοση για την ποιότητα ζωής στη Θέρμη ΆποψηΜηνιαία Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ μέχρι θανάτου για το δικαίωμά σου να το λες Βολταίρος και όχι μόνο...

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα ελπίδας. στην κρίση 87.9. kappa. Ξεμπλοκάρουν τα έργα σελ. 7. Στο επίκεντρο τα προϊόντα της Ελληνικής γης

Μήνυμα ελπίδας. στην κρίση 87.9. kappa. Ξεμπλοκάρουν τα έργα σελ. 7. Στο επίκεντρο τα προϊόντα της Ελληνικής γης 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 9 ο - αρ. φύλλού 402 - ςαββατο 29 & ΚύριαΚΗ 30 ςεπτεμβριού 2012 - τιμη: 0,50 πρωτοβουλια απο τη μαρινοπουλοσ α.ε. μηνυμα ελπιδασ απο τον περιφερειαρχη

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης)

Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης) επικ χαλ ιοπουλιτών οινωνία Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης) Τριμηνιαία έκδοση του Εκπ. Συλλόγου Χαλκιοπουλιτών Ο Άγιος Ανδρέας ο Ερημίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑ ΜΝΗΜΗΣ & ΑΓΑΠΗΣ

ΔΩΡΕΑ ΜΝΗΜΗΣ & ΑΓΑΠΗΣ Αξία Φύλλου: 0,01 Κωδικός Ταχυδρομείου 7023 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 5ος Αρ. Φύλλου 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΕΚΠΕΜΠΕI Xάνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Κορινθιακοσ Τυποσ Φιλλύρα 13-20200 ΚΙΑΤΟ Τηλ. 27420-20394,fax 2742027064 ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1980, Αρ. Φύλλ: 359, Ιούνιος 2010 ΚΩ ΙΚΟΣ: 2289 e-mail: papamimis1@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ ΠΑΡΟΥ www.fonitisparou.gr 16 3233 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 08 Έτος: 64ο Νεα περίοδος Φύ ο: 35 Έτος Ίδρυσης 1945 Ενώ ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα