ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Θέμα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Θέμα:"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ για την Τήρηση Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων Κίνησης: Επιπτώσεις & Ζητήματα Ενσωμάτωσης στην Εθνική Έννομη Τάξη» Επιβλέπουσα: Δρ. Λίλιαν Μήτρου Σπουδαστής: ΑΘΗΝΑ 2007

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Δρ. Λίλιαν Μήτρου για την αμέριστη προσοχή και πολύτιμη βοήθεια της καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Ευχαριστώ ακόμη την Κα Ευδοκία Μπουντουρά, (Υπουργείο Δικαιοσύνης), τον Κο Γεώργιο Βασιλείου (Υπουργείο Ανάπτυξης), τον Κο Σταμάτη Μαργωμένο (Υπουργείο Ανάπτυξης), καθώς και τον Δρ. Γεώργιο Μπράνη (ΑΔΑΕ) για την συμβολή τους στην παρούσα εργασία. 1

3 Περίληψη Η κοινοτική Οδηγία 2006/24/ΕΚ επιτάσσει την καθολική καταγραφή και αποθήκευση για μεγάλα χρονικά διαστήματα συγκεκριμένων δεδομένων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ευρωπαίων πολιτών. Το μέτρο αποσκοπεί στην χρήση της παραπάνω τεράστιας ποσότητας προσωπικών δεδομένων για τους λόγους της καταπολέμησης του εγκλήματος και εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικοιστορικό πλαίσιο της υιοθέτησης νομοθετικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας και της οργανωμένης εγκληματικότητας. Η παρούσα εργασία στοχεύει κατά πρώτον στην παρουσίαση και αποτίμηση των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας χρησιμοποιώντας διεθνώς παραδεκτές αρχές κανονιστικής ποιότητας και παρουσιάζοντας τις δυνάμει ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις τους. Το δεύτερο σκέλος της εργασίας στοχεύει στην κριτική παράθεση των επίκαιρων ζητημάτων εναρμόνισης και ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη. Για την συγγραφή της εργασίας αναζητήθηκε και μελετήθηκε τόσο η σχετική διεθνής όσο και ελληνική βιβλιογραφία, αρθρογραφία και νομοθετική παραγωγή όσο και δελτία τύπου και ανακοινώσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω βιβλιοθηκών και του διαδικτύου. Σχετικό υλικό σε προφορική μορφή αναζητήθηκε υπό μορφή προσωπικών συζητήσεων και συνεντεύξεων. Η παραπάνω μελέτη υποδεινκύει ότι ένα καθεστώς διατήρησης δεδομένων επικοινωνίας του συνόλου των πολιτών συνιστά καταρχήν μία κατάσταση έντονα δυσανάλογου περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών. Παράλληλα δημιουργεί δυνάμει ένα περιβάλλον παρεμπόδισης της άσκησης άλλων ατομικών δικαιωμάτων και θέτει τις προυποθέσεις για ευρύτερες δυσμενείς κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνέπειες προς χάρην ενός αμφιλεγόμενα καλύτερου επιπέδου δημόσιας ασφάλειας. Σε επιταγή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας προτείνεται η εθνική ενσωμάτωση της Οδηγίας με τον πιο ανώδυνο για τα ατομικά δικαιώματα τρόπο. Λέξεις Κλειδιά: Οδηγία 2006/24/ΕΚ, Οδηγία 2002/58/ΕΚ, Διατήρηση ή Τήρηση Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων, δεδομένα κίνησης και θέσης, προσωπικά δεδομένα, ιδιωτικότητα, εμπιστευτικότητα επικοινωνιών, Δημόσια Ασφάλεια, Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας. 2

4 Abstract The European Community Directive 2006/24/EC enforces the blanket retention of specific electronic communications data of European citizens for relatively long periods of time. The measure aims in using this vast quantity of citizens personal data for the purposes of the fight against crime. In historic and social terms this is part of a greater effort in the adoption of more effective legal measures striving against international terrorism and organised crime. This study presents and then evaluates the directive s legal provisions. It does so through the use of internationally declared principles of good law making while also weighing the wider sociopolitical and economic implications of such provisions. It then goes on in presenting and discussing in the spotlight harmonisation issues as well as issues concerning the forthcoming transposition of the directive in greek national law. In the course of this study a field research was carried out across the international & national bibliography and law making literature while the respective material was reached in either paper or electronic form through libraries and the internet. Relevant material in oral format was accessed through personal discussions and interviews. This work suggests that a blanket data retention regime burdens the fundamental human rights of privacy and confidentiality of correspondence in a highly disproportionate way. At the same time it creates an environment that further impedes the exercise of other fundamental rights and sets the ground for wider social, political and economic implications all for the sake of an arguably improved level of public security. In concordance with the constitutionally established principle of proportionality, it is strongly recommended that the transposition of the directives provisions in greek national law is pursued so as to impose the least burden to the affected fundamental rights and freedoms of natural and legal persons. Key-words: Directive 2006/24/EC, Directive 2002/58/EC, Telecommunications Data Retention, Traffic data, Location data, Personal Data, Privacy, Confidentiality of Correspondence, Public Security, Fight against Terrorism and Organized Crime. 3

5 Πίνακας Περιεχομένων Ευχαριστίες.1 Περίληψη.2 Abstract 3 Πίνακας Περιεχομένων..4 Εισαγωγή.6 Κεφάλαιο 1: Θεσμική Αναδρομή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Θεμελιώδη Κείμενα & Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κοινοτικό Δίκαιο Εθνικό Δίκαιο Δίκαιο Κρατών Μελών της ΕΕ Ιστορικό Ένταξης Οδηγίας στα πλαίσια του Πρώτου Πυλώνα Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ Αντικείμενο Οδηγίας και σχετικοί Ορισμοί Υπόχρεοι της Διατήρησης Δεδομένων Κατηγοριοποίηση και Είδη Διατηρούμενων δεδομένων Χρονικά Διαστήματα Διατήρησης Αποζημίωση των Παρόχων Προστασία, Ασφάλεια και Προσβασιμότητα των δεδομένων Στατιστική αξιολόγηση της Οδηγίας Κεφάλαιο 3: Αξιολόγηση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ Βασικοί άξονες αξιολόγησης της Οδηγίας Σαφήνεια, Γνωστοποίηση και Νομιμότητα των Σκοπών Αναγκαιότητα, Καταλληλότητα και Αναλογικότητα Προσβασιμότητα και Ασφάλεια των Τηρούμενων Δεδομένων Κεφάλαιο 4: Επιπτώσεις της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ Κοινωνικές Επιπτώσεις Πολιτικές Επιπτώσεις Οικονομικές Επιπτώσεις Κεφάλαιο 5: Θέματα Εναρμόνισης της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ Θεσμικά Θέματα Οικονομοτεχνικά Θέματα Προτάσεις Κεφάλαιο 6: Θέματα Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ στην Ελληνική Έννομη Τάξη Θεσμικά Ζητήματα Οικονομοτεχνικά Ζητήματα Προτάσεις Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα..88 Πίνακας Βιβλιογραφίας 93 Παράρτημα Α: Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ

6 (Κενή Σελίδα) 5

7 Εισαγωγή Εισαγωγή Η ιστορική συγκυρία των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Νέα Υόρκη της 11 ης Σεπτεμβρίου 2001, σε συνδυασμό με τις εν συνεχεία οργανωμένες επιθέσεις στη Μαδρίτη (2004) και το Λονδίνο (2005) σηματοδότησαν την απαρχή μίας περιόδου «παγκοσμιοποιημένης ανασφάλειας» με κύριο αίτημα και σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Συνοδεύτηκε η εντατική αυτή προσπάθεια με την επιστράτευση - μεταξύ άλλων πρόσφορων μέσων - των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την μεγάλης έκτασης και διεισδυτικότητας καταγραφή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών των φυσικών και νομικών προσώπων για προληπτικούς λόγους 1. Σε αυτό το ευρύτερο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο υιοθετήθηκε η κοινοτική Οδηγία 2006/24/ΕΚ για την υποχρεωτική αποθήκευση συγκεκριμένων δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του συνόλου των ευρωπαίων πολιτών με σκοπό την ευρεία χρήση τους για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας 2. Στον αντίποδα της παραπάνω θεώρησης η «Κοινωνία της Πληροφορίας» στην αρχή του 21 ου αιώνα, έχει εξελιχθεί στο βαθμό που να απαιτεί την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων των φορέων της έναντι των νέων 1 COM (2005) 438 τελικό, 2005/0182(COD), Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ», Βρυξέλλες, Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 «για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ» ΕΕ L 105/54, , Βλ. Παράρτημα Α. 6

8 κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνολογική εξέλιξη και τη χρήση της 3. Η θεσμική θωράκιση των προϋποθέσεων της ελευθερίας και συμμετοχής στο νέο ηλεκτρονικό κοινωνικό γίγνεσθαι, από δυσανάλογους περιορισμούς και παρεμβάσεις, εκφράζεται με την κατοχύρωση του δικαιώματος στην «πληροφοριακή ελευθερία». Η «πληροφοριακή ελευθερία» πραγματώνεται συνδυασμένα μέσα από τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, στην προστασία του ιδιωτικού βίου, στην ελευθερία και στο απόρρητο των επικοινωνιών, αλλά και στα κατά επέκταση δικαιώματα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού και δη στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων 4. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατοχυρώθηκε θεσμικά κυρίως προκειμένου να διαφυλάξει τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων και της προστασίας της ιδιωτικότητας τους στην νέα τεχνολογικά διαμορφωμένη κοινωνική πραγματικότητα. Η προστασία αυτή θεωρήθηκε αναγκαία λόγω της δυνατότητας αυτοματοποιημένης και μαζικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, με την βοήθεια των ταχύτατα εξελισσόμενων ΤΠΕ για απεριόριστους, ενίοτε παράνομους ή αθέμιτους σκοπούς 5. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας η προστασία της ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας (eprivacy) στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εξειδικεύτηκε θεσμικά με την Κοινοτική Οδηγία 2002/58/ΕΚ 6 και σύντομα ακολούθησαν οι ενσωματώσεις της στα Κανονιστικά Κείμενα των Κρατών Μελών συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος με τον ν. 3471/ Μήτρου, Λ. (2005), «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλεια», Συμβολή για τον Τιμητικό Τόμο του Νομικού Συμβουλίου το Κράτους, Κράτους (επεξεργασμένη μορφή εισήγησης που παρουσιάστηκε στην κοινή εκδήλωση των DAAD, Alexander von Humboldt και της Γερμανικής Πρεσβείας με θέμα «Προστασία προσωπικών δεδομένων στην εποχή καταπολέμησης της τρομοκρατίας», Αθήνα, , σελ 1. 4 Βλ. αθροιστικά: Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (άρθρα 7 και 8), Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Ελληνικό Σύνταγμα 1975/86/01 Άρθρα 9, 9Α,19. 5 Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας σε συνδυασμό με την χρήση ταχύτατων μικροεπεξεργαστών ψηφιακών δεδομένων, ψηφιακών μέσων αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας και κύρια η χρήση ευρυζωνικών τεχνολογιών έχει αυξήσει τρομακτικά τις δυνατότητες για ταχεία και υψηλής περιεκτικότητας μετάδοση, αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων μέσω των υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 6 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, «σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), ΕΕ L 201/37, Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ Α 133/ ) 7

9 Σε πρώτη ανάγνωση διαφαίνεται ότι η προώθηση στην παγκόσμια ατζέντα της προτεραιότητας της καταπολέμησης της τρομοκρατίας συνθέτει ένα περιβάλλον σύγκρουσης μεταξύ ατομικών δικαιωμάτων και συλλογικών αγαθών και συγκεκριμένα ένα νέο ιστορικό πλαίσιο έντονου περιορισμού του ατομικού δικαιώματος της «ελευθερίας» προς όφελος μίας προληπτικού τύπου προστασίας της «δημόσιας ασφάλειας» 8. Στην Ευρώπη η θεσμική αναζήτηση μίας πιο ευδιάκριτης στάθμισης μεταξύ των θεμελιωδών αυτών έννομων αγαθών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών οδήγησε τελικά στην θέσπιση της εν λόγω Οδηγίας 2006/24/ΕΚ (επονομαζόμενη ως Οδηγία Τήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων -Data Retention Directive) η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2002/58/ΕΚ και αναφέρεται στην για προληπτικούς λόγους υποχρεωτική και καθολική διατήρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα συγκεκριμένων εξωτερικών δεδομένων επικοινωνίας - των χρηστών-συνδρομητών - από τους πάροχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δικτύων. Τα δεδομένα αυτά δεν αφορούν το περιεχόμενο της επικοινωνίας αλλά δεδομένα που μεταξύ άλλων προσδιορίζουν το είδος, τους αποδέκτες, την χρονική στιγμή, την διάρκεια και την γεωγραφική θέση των μερών της επικοινωνίας. Σκοπός του μέτρου είναι η διασφάλιση της ευχερούς πρόσβασης στα δεδομένα αυτά από τις διωκτικές αρχές για τις ανάγκες διερεύνησης, εξιχνίασης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Η ρύθμιση παρότι σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται να αφορά κυρίως ζητήματα αστυνομικής συνεργασίας (μία θεματική ενότητα που κατεξοχήν αντιμετωπίζεται στα πλαίσια του Τρίτου Πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)) αποφασίσθηκε τελικά στα πλαίσια του Πρώτου Πυλώνα της ΕΕ με πρόταση της Επιτροπής και την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αποφασιστική διαδικασία. Ως νομική βάση για μία τέτοια επιλογή αποτέλεσε το επιχείρημα ότι στόχος της ρύθμισης είναι η εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών σε ότι αφορά τις σχετικές υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων επικοινωνίας από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 8 Ανθόπουλος, Χ. (2005), «Κράτος πρόληψης και δικαίωμα στην ασφάλεια», στο Ανθόπουλος Χ./Κοντιάδης Ξ./Παπαθεοδώρου Θ. (επιμ.), Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Αθήνα, Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλας, σελ

10 και προκειμένου να προστατευθεί η κοινή εσωτερική αγορά από τις ανισοβαρείς επιπτώσεις της υποχρέωσης αυτής στα κράτη μέλη 9. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε με πρακτικούς όρους την έκταση και ένταση των δυνάμει επιπτώσεων της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ. Το «φυσικό ανάλογο» (σε αντιδιαστολή με το «ηλεκτρονικό» ανάλογο) αυτής της ρύθμισης αντιστοιχεί στην συστηματική και ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου βιντεοκαταγραφή και αποθήκευση των φυσικών κινήσεων όλων των πολιτών καθιστώντας τους οιωνοί ύποπτους σοβαρών ποινικών αδικημάτων 10. Ένα τέτοιο απρόσμενα περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο, δεν είχε ιστορικά έως σήμερα κάνει την εμφάνιση του σε τέτοια έκταση και κλίμακα 11. Επομένως η Οδηγία 2006/24/ΕΚ σηματοδοτεί μία ιστορικής σημασίας καμπή στον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες της σύγχρονης φιλελεύθερης και δημοκρατικής πολιτείας. Σε πρώτη ανάγνωση διαφαίνεται ότι η τεχνολογική δυνατότητα και ευκολία καθολικής ηλεκτρονικής επιτήρησης και διατήρησης προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας σε άρρητο συνδυασμό με την ιστορική συγκυρία της ανάδυσης της κοινωνίας της «διακινδύνευσης» και της «ανασφάλειας» έχει επηρεάσει σημαντικά την θεσμική μας κρίση, τα πρότυπα ελευθερίας και την ουσιαστική μορφή και ποιότητα της δημοκρατίας μας 12. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση και αποτίμηση των ρυθμίσεων της νέας Οδηγίας 2006/24/ΕΚ χρησιμοποιώντας κοινά αποδεκτές και θεσμοθετημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρχές αξιολόγησης κανονιστικής ποιότητας. Τόσο τα αποτελέσματα όσο και οι δυνάμει μεσοπρόθεσμες 9 Βλ. γνώμη εισηγητή για την νομική βάση της διατήρησης δεδομένων επικοινωνίας στην Έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά με την Πρωτοβουλία της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και της Μεγάλης Βρετανίας για μία απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου που αφορά την φύλαξη δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία και διατήρηση σχετίζονται με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τα οποία υπάρχουν σε δημόσια δίκτυα επικοινωνίας, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη αξιοποίνων πράξεων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τρομοκρατία», Έγγραφο Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Α6-0174/2005 Τελικό, , (Εισηγητής Έκθεσης : Alexander Nuno Alvaro). 10 Τσόλιας Γ. «Η διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την Οδηγία 2006/24/ΕΚ», ΔιΜΜΕ 3/2006-Έτος 3 ο. 11 Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 1995/46/ΕΚ αναφέρθηκε σε «ιστορική εξέλιξη χωρίς προηγούμενο». 12 Μανωλεδάκης Ι., (2005) «Κοινωνία της διακινδύνευσης: Μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας», στο Ανθόπουλος Χ./Κοντιάδης Ξ./Παπαθεοδώρου Θ. (επιμέλεια), [2005], Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Αθήνα, Α.Ν. Σάκκουλας, σελ

11 επιπτώσεις της Οδηγίας χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του θεσμού της υποχρεωτικής και αδιάκριτης τήρησης των εξωτερικών στοιχείων επικοινωνίας. Ακολουθεί μία παρουσίαση των θεμάτων εναρμόνισης της Οδηγίας σε κοινοτικό επίπεδο η οποία προηγείται επίκαιρης ανάδειξης των σημαντικών ζητημάτων ενσωμάτωσης των θεσμικών επιταγών της Οδηγίας στην ημεδαπή έννομη τάξη. της 10

12 Κεφάλαιο 1 Θεσμική Αναδρομή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κεφάλαιο 1: Θεσμική Αναδρομή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Είναι σημαντικό να εντάξουμε την Οδηγία 2006/24/ΕΚ και γενικότερα την διατήρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων επικοινωνίας για τους σκοπούς καταπολέμησης του εγκλήματος στο ιστορικό θεσμικό περιβάλλον που προηγήθηκε της θέσπιση της. Aυτή η κανονιστική αναδρομή εξυπηρετεί δύο ως επί το πλείστον σκοπούς: Πρωταρχικά την περιγραφή της διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής θεσμικής «κληρονομιάς» πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το νέο νομοθετικό γίγνεσθαι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία. Κατά δεύτερο στην σύνδεση της εξεταζόμενης οδηγίας τόσο με τις θεσμικές όσο και με τις ιστορικές εξελίξεις που συνέβαλλαν στην υιοθέτηση της. Η πληροφοριακή ελευθερία 13 είναι συνισταμένη επιμέρους συστατικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην προστασία των ηλεκτρονικών προσωπικών δεδομένων κατέχει εξέχουσα θέση. Τα προσωπικά 13 Βλ. Σωτηρόπουλος, Β. & Ταλίδου, Ζ. (2006), «Η προληπτική διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για σκοπούς καταπολέμησης του εγκλήματος (Οδηγία 2006/24/ΕΚ), ΔιΜΜΕ 2/2006-Έτος 3 ο, σελ

13 δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή υπόκεινται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της πολυσυλλεκτικότητας 14 κατά την συλλογή τους και της εντατικότητας κατά την επεξεργασία τους και άρα διευκολύνουν την μεγάλης έκτασης και έντασης αθέμιτη και παράνομη χρήση τους. Επομένως πέρα του γενικού νομοθετικού πλαισίου ο διεθνής, κοινοτικός και εθνικός νομοθέτης εύλογα θεσμοθέτησε πρόσθετες διατάξεις οι οποίες και εξειδικεύουν την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 1.1 Θεμελιώδη Κείμενα & Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η πρώτη ευρέως αποδεκτή διεθνής κατοχύρωση της προστασίας της προσωπικής ζωής και της ιδιωτικής επικοινωνίας προκύπτει από το άρθρο 8, παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης όπου ρητά αναφέρεται ότι: «κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή, το σπίτι και η αλληλογραφία του» 15. Η προστασία της πληροφοριακής ελευθερίας στον τομέα των ηλεκτρονικού τύπου προσωπικών δεδομένων κατοχυρώθηκε διεθνώς με νομικά δεσμευτικό τρόπο για πρώτη φορά στις 28 Ιανουαρίου 1981 με την Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση 108) 16. Η Σύμβαση 108 έχει τίτλο την «Προστασία των Ατόμων από την Αυτόματη Επεξεργασία 14 Πολυσυλλεκτικότητα υπό την έννοια της εύκολης δυνατότητας απόκτησης τους από πολλαπλά και εξ αποστάσεως σημεία συλλογής ιδίως μέσω διασυνδεδεμένων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο αγγλικός τεχνικός όρος χρησιμοποιείται στην τεχνολογία δικτύων πληροφορικής ως multicast (πολυσυλλεκτικός) και αφορά την ταυτόχρονη μετάδοση μίας πληροφορίας σε πολλαπλούς αποδέκτες. Βλ Βλ. παρ. 1, Άρθρο 8, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, Νο 5, Ρώμη 4.ΧΙ.1950, Στο ίδιο άρθρο στην παρ. 2 αναφέρεται ότι «...δεν επιτρέπεται ανάμειξη από δημόσια αρχή στην άσκηση του παραπάνω δικαιώματος παρά μόνον αν είναι σύμφωνη με τον νόμο και είναι αναγκαία σε μία δημοκρατική κοινωνία για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας ή οικονομικής ευημερίας μίας χώρας, για την αποτροπή αταξίας ή εγκλήματος, την προστασία της υγείας και των ηθών, καθώς και για την προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των άλλων» Βλ. ιστοθέση για πλήρες κείμενο ΕΣΔΑ n+on+human+rights+and+its+protocols/ 16 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Στρασβούργο, Βλ. ιστοθέση 12

14 Προσωπικών Δεδομένων» 17. Αποτελεί εξειδίκευση και συμπλήρωση της έννοιας της προστασίας του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου όπως αυτή θεσπίστηκε με το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του Άρθρου 5 της Σύμβασης 108 για την ποιότητα των προσωπικών δεδομένων 18, αυτά πρέπει να είναι συλλέγονται με θεμιτά και νόμιμα μέσα και δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας παρά μόνο για νόμιμους και συγκεκριμένους σκοπούς (αρχή του σκοπού). Πρέπει τα δεδομένα που καταγράφονται να είναι αναγκαία (αρχή της αναγκαιότητας), πρόσφορα και συναφή (αρχή της καταλληλότητας), ακριβή, ενημερωμένα και επικαιροποιημένα (αρχή της ακρίβειας) και όχι δυσανάλογα σε ότι αφορά την υλοποίηση των προκαθορισμένων και συγκεκριμένων σκοπών (αρχή της αναλογικότητας). Εξίσου ιστορικά και εννοιολογικά σημαντική είναι η διαβάθμιση των δεδομένων σε ευαίσθητα και μη 19. Εγγυήσεις για την ασφάλεια, ακεραιότητα και την δυνατότητα στην πρόσβαση και διάδοση των προσωπικών δεδομένων καταγράφηκαν εκεί για πρώτη φορά, δηλώνοντας ρητά ότι κατάλληλα μέτρα ασφαλείας χρειάζεται να τηρούνται για την προστασία ηλεκτρονικών αποθηκευμένων αρχείων από την εκ παραδρομής ή χωρίς εξουσιοδότηση καταστροφή ή απώλεια τους καθώς και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις, μετατροπές ή διαδόσεις 20. Το θεμελιώδες αυτό κείμενο για την προστασία από την αυτοματοποιημένη και εμμέσως πλην σαφώς με ηλεκτρονικά μέσα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο για την διάνθιση τόσο του εθνικού, συνταγματικού όσο και κοινοτικού δικαίου στους χρόνους που ακολούθησαν. Η ιστορική σημασία της Σύμβασης αυτής είχε ως αποτέλεσμα την συμβολική καθιέρωση της 28 Ιανουαρίου ημερομηνία 17 Η αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει γίνει σήμερα ουσιαστικά συνώνυμη της ηλεκτρονικού τύπου επεξεργασία δεδομένων σε ψηφιακή μορφή ιδίως λόγω της δυνατότητας που έχουν τα δεδομένα αυτά να υπόκεινται σε μαζική επεξεργασία από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παράγοντας τα προϊόντα της επεξεργασίας σε ελάχιστο χρόνο. 18 Βλ. άρθρο 5, εδάφια 5α-5 ε ο.π. Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, Βλ. άρθρο 6, ο.π. Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, Βλ. άρθρο 7, ο.π. Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης,

15 κατοχύρωσης της Σύμβασης 108 το ως την παγκόσμια ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την Σύμβαση 108 και κατά τις δεκαετίες του 80 και 90, οι χρονικές στιγμές θέσπισης νομικά δεσμευτικών κειμένων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για την ενσωμάτωση και πιο εμπεριστατωμένη προστασία των ηλεκτρονικών προσωπικών δεδομένων, διέφεραν ανάλογα με τον βαθμό κοινωνικοπολιτικής ευαισθησίας, τις συνταγματικές παραδόσεις και τον βαθμό ωρίμανσης των κοινοτικών και εθνικών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με ιδιαίτερη αναφορά στο Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και σε κάποιες περιπτώσεις με μνεία των διατάξεων της Σύμβασης 108 έχει εκδώσει ένα σώμα αποφάσεων σχετικών με τους όρους χρήσης δεδομένων τηλεπικοινωνίας όπως αυτές χρησιμοποιήθηκαν μετά από επεξεργασία για τους λόγους της καταπολέμησης του εγκλήματος Κοινοτικό Δίκαιο Στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την ΕΕ 22 ή Ένωση οφείλει σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ και προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις των Κρατών μελών και να τα θεωρεί ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου Η Κοινότητα έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση 108 σε επίπεδο Κρατών μελών. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο έχει εμπλουτιστεί και με το άρθρο 286 της Συνθήκης για την ΕΕ όπου και επεκτείνετε η προστασία προσωπικών δεδομένων έναντι επεξεργασιών στις οποίες προβαίνουν όργανα και υπηρεσίες της Κοινότητας 21 Για μία κριτική επισκόπηση της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ, Βλ. De Hert, P., (2005) Balancing security and liberty within the European human rights framework. A critical reading of the Court s case law in the light of surveillance and criminal law enforcement strategies after 9/11, Utrecht Law Review, Vol. No. 1, pp Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μάαστριχτ, Επίσημη Εφημερίδα C 191, 29 Ιουλίου 1992, Βλ. ιστοθέση 14

16 και πήρε πιο εμπεριστατωμένη μορφή με τον Κανονισμό 45/ Στον Κανονισμό αυτό ανατέθηκε ο έλεγχος του επιπέδου της προστασίας αυτής σε έναν ανεξάρτητο εποπτικό όργανο, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και η προστασία αυτή αφορούσε και δεδομένα που διακινούνται στο πλαίσιο των εσωτερικών δικτύων επικοινωνίας των κοινοτικών οργάνων και υπηρεσιών. Στα πλαίσια του Πρώτου Πυλώνα της ΕΕ, η Σύμβαση 108 χρησιμοποιήθηκε ως βασική πηγή δικαίου για την σύνταξη της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, το βασικό νομοθετικό κείμενο πλαίσιο για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών της Κοινότητας σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων 24. Ακολούθησε η ειδικότερη ρύθμιση για την εναρμονισμένη προστασία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών η Οδηγία 97/66/ΕΚ 25 - η οποία τελικά αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2002/58/ΕΚ 26. Η Οδηγία 97/66/ΕΚ επέτρεπε την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας από τους πάροχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μόνον για τους σκοπούς της επεξεργασίας σχετικούς με την εκτέλεση της σύμβασης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και όπου αυτή διενεργείται με την συγκατάθεση του συνδρομητή των υπηρεσιών αυτών 27. Σε αντιδιαστολή με το παραπάνω το άρθρο 15 της νέας οδηγίας 2002/58/ΕΚ έδωσε την δυνατότητα (αλλά όχι επιβάλλοντας την υποχρέωση) στα κράτη μέλη να διατηρούνται προληπτικά με συστηματικό και καθολικό τρόπο ηλεκτρονικά προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας για ορισμένα 23 Βλ. άρθρο 2, Κανονισμός (ΕΚ) Νο. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18 ης Δεκεμβρίου 2000 «για την προστασία των ατόμων από επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων από τα Κοινοτικά όργανα και Υπηρεσίες και την ελεύθερη διακίνηση τους» Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L8, , σελ Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». ΕΕ L281/31, Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 «περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» ΕΕ L 024/01, Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 «σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)» ΕΕ L 201/37, Βλ. ο.π. εδάφια 2,3, άρθρο 6, Οδηγία 97/66/ΕΚ. 15

17 χρονικά διαστήματα «για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της εθνικής άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας, και για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων» 28. Το άρθρο 15 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ αποτελεί τον πρόδρομο της νέας Οδηγίας 2006/24/ΕΚ για την υποχρεωτική διατήρηση των δεδομένων επικοινωνίας και σε συνδυασμό με τα γεγονότα της 11ης Σεπτ στην Νέα Υόρκη είναι η πρώτη σημαντική ευρωπαϊκή θεσμική καμπή στον τρόπο σκέψης σε ότι αφορά την διατήρηση των ηλεκτρονικών προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας για τους σκοπούς καταπολέμησης του εγκλήματος. Κατ ουσία μετατόπισε αισθητά το σημείο στάθμισης υπέρ της ανάγκης για περισσότερη ασφάλεια και εις βάρος της προστασίας του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και ιδιωτικότητας του ατόμου. 1.3 Εθνικό Δίκαιο Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 108 για την προστασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα από αυτοματοποιημένες επεξεργασίες μεταφέρθηκε ως είχε στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν. 2068/ Ο εθνικός νομοθέτης ενσωμάτωσε το γενικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Οδηγίας 95/46/ΕΚ με τον Ν.2472/ Το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων και μάλιστα με ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία τους από επεξεργασία «ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα» κατοχυρώθηκε και συνταγματικά με το Άρθρο 9Α του Συντάγματος 1975/86/01. Ακολούθησε η ενσωμάτωση της καταργηθείσας Οδηγίας 97/66/ΕΚ για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών με τον Ν. 2774/1999. Πρόσφατα και αργοπορημένα σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη έγινε η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ με τον Ν.3471/2006 για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» ο οποίος κατά κύριο λόγο κατάργησε τον Ν.2774/1999 και εναρμόνισε σε μεγάλο βαθμό τον Ν.2472/ Βλ. ο.π. εδάφιο 1, άρθρο 15, Οδηγία 2002/58/ΕΚ. 29 Ν. 2068/1992 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α 118/ ). 30 Ν.2774/1999 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» (ΦΕΚ Α 287/ ) (Καταργήθηκε με τον Ν. 3471/2006). 16

18 με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Η διακριτική ευχέρεια που έδωσε το άρθρο 15 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προληπτικού χαρακτήρα καθολική διατήρηση ηλεκτρονικών δεδομένων επικοινωνίας για ορισμένα χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στις διωκτικές αρχές, δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος στον Έλληνα κοινό νομοθέτη και καμία σχετική διάταξη δεν ενσωματώθηκε στον Ν.3471/2006. Η διατήρηση είναι σήμερα επιτρεπτή στην ελληνική επικράτεια μόνον για λόγους της διακρίβωσης της χρέωσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και μετά από συγκατάθεση του συνδρομητή 31. Προκειμένου οι διωκτικές αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνιών συγκεκριμένου κατηγορούμενου εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει την προστασία και άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τον Ν. 2225/1994 για την ελευθερία της επικοινωνίας και της ανταπόκρισης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν. 3115/2003 με τον οποίο και ιδρύθηκε η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ.) και ορίζονται τα αδικήματα του ποινικού δικαίου για τα οποία είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου. Η διαδικασία της άρσης διέπεται από το π.δ. 47/ εφαρμόζεται μόνον κατόπιν έκδοσης εντάλματος από δικαστική αρχή. και Επομένως η ελληνική πρακτική για τις περιπτώσεις της εξιχνίασης εγκλημάτων αντιμετωπίζει το αίτημα αποθήκευσης δεδομένων επικοινωνίας ως άρση του απορρήτου η οποία εφαρμόζεται περιπτωσιολογικά επί ειδικού κατηγορητηρίου και επί συγκεκριμένων υπόπτων και όχι σε γενικευμένη βάση όπως μία καθολικού και υποχρεωτικού τύπου διατήρηση δεδομένων επικοινωνίας χωρίς συγκεκριμένο κατηγορητήριο και επί του συνόλου του πληθυσμού. 1.4 Δίκαιο Κρατών Μελών της ΕΕ 31 Βλ.ο.π. άρθρο 5, Ν.3471/ ΠΔ 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για την διασφάλιση του» (ΦΕΚ Α 64/ ). 17

19 Κάποιες χώρες κράτη μέλη της ΕΕ όπως η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 33, υιοθέτησαν ρυθμίσεις οι οποίες επέβαλαν την υποχρέωση της καθολικής και συστηματικής τήρησης δεδομένων επικοινωνίας κίνησης για λόγους που αφορούσαν την καταπολέμηση του εγκλήματος σύμφωνα με το Άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Τελικά παρουσιάστηκε μία έντονη ανομοιογένεια σε ότι αφορά τις κατηγορίες δεδομένων που διατηρούνται και τα χρονικά διαστήματα υποχρεωτικής διατήρησης τους η οποία εντάθηκε με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τον Μάιο του Ιστορικό Ένταξης Οδηγίας στα πλαίσια του Πρώτου Πυλώνα Υπό την προεδρία της Ιρλανδίας και λίγο μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 2004 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με Διακήρυξη του στις 25 Μαρτίου τάχθηκε υπέρ της ανάληψης κοινών μέτρων καταπολέμησης της Τρομοκρατίας μέρος των οποίων αφορούσε την επεξεργασία νομικών διατάξεων για την διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από τους πάροχους των δημόσια προσβάσιμων δικτύων επικοινωνιών. Ως παρεπόμενο της παραπάνω διακήρυξης και στο πλαίσιο της Συνόδου του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο τέλος Απριλίου 2004, οι εκπρόσωποι της Γαλλίας/Σουηδίας/Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου κατέθεσαν μία κοινή πρόταση για την υιοθέτηση μίας Απόφασης- Πλαίσιο για την προσωρινή φύλαξη δεδομένων τηλεπικοινωνίας 34. Επομένως η ρύθμιση αυτή τέθηκε στα πλαίσια του Τρίτου Πυλώνα της ΕΕ για το λόγο ότι αφορά σε μεγάλο βαθμό την αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των Κ-Μ σε ποινικές υποθέσεις και εν ολίγης την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Η πρόταση στα 33 Για μία πιο αναλυτική παράθεση ρυθμίσεων σε άλλα κράτη μέλη Βλ. Kosta, E., Valcke, P. (2006), Retaining the Data Retention Directive, ELSEVIER, Computer Law and Security Report 22, pp «Πρωτοβουλία της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και της Μεγάλης Βρετανίας για μία απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου που αφορά την φύλαξη δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία και διατήρηση σχετίζονται με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τα οποία υπάρχουν σε δημόσια δίκτυα επικοινωνίας, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη αξιοποίνων πράξεων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τρομοκρατία», Έγγραφο του Συμβουλίου 8958/04 της 28 ης Απριλίου

20 πλαίσια του Τρίτου Πυλώνα επιδίωκε την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικής για όλα τα Κράτη Μέλη διατήρησης ορισμένων δεδομένων τηλεπικοινωνίας από τους πάροχους τηλεπικοινωνιών και ερχόταν να αναιρέσει το άρθρο 15 της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ (μία ρύθμιση του Πρώτου πυλώνα για την κοινή εσωτερική αγορά) το οποία και ρύθμιζε συναφές θέμα αφήνοντας την επιλογή της διατήρησης στην διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους. Η πρόταση τέθηκε σε ευρεία δημόσια διαβούλευση και διατυπώθηκαν γνώμες από πολλούς θεσμικούς εταίρους και τέθηκαν θέματα που αφορούσαν την αναλογικότητα του μέτρου εν όψει των σκοπών, η συμβατότητα της με τις διατάξεις της ΕΣΔΑ καθώς και η επιλογή της νομικής της βάσης της ρύθμισης στα πλαίσια του Τρίτου Πυλώνα. Εφόσον το ίδιο ζήτημα είχε προηγούμενα ρυθμιστεί με Οδηγία στα πλαίσια του Πρώτου Πυλώνα ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις των παρόχων στην κοινή εσωτερική αγορά των τηλεπικοινωνιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Σεπτεμβρίου 2005 απέρριψε την ως άνω πρόταση-πρωτοβουλία. Αντίθετα αντιμετώπισε θετικά την εναλλακτική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση Οδηγίας για την υποχρεωτική διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων η οποία είχε υποβληθεί μερικές μέρες νωρίτερα 35. Με τον τρόπο αυτό μία ρύθμιση που είχε μεταξύ άλλων κύριο σκοπό την προληπτική τύπου καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας μία κατεξοχήν ομόφωνη διακυβερνητικού τύπου θεματική στα πλαίσια του Τρίτου Πυλώνα 36 - ακολούθησε τελικά την διαδικασία της 35 COM (2005) 438 τελικό, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινoτήτων, «Πρόταση για μία Οδηγία για την διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ» Βρυξέλλες, Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η κοινοτική ορολογία αναφέρεται στους τρεις πυλώνες της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπονοώντας τις τρεις κατηγορίες τομέων στους οποίους παρεμβαίνει σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικούς τρόπους η Ένωση : Πρώτος πυλώνας : η κοινοτική διάσταση, η οποία αντιστοιχεί στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στις Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ΕΚΑΧ και της Ευρατόμ : ιθαγένεια της Ένωσης, πολιτικές της Κοινότητας, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, κλπ. Δεύτερος πυλώνας : η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που προβλέπεται στον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτος πυλώνας : η αστυνομική και η δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα, που καλύπτεται από τον Τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά μεταξύ των τριών πυλώνων έγκειται βασικά στις διατάξεις που τους διέπουν. 19

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής αποτελούν σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Αιγυπτιάδου Δικηγόρος -Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

Απόρρητο Επικοινωνιών και Προστασία Προσωπικών εδοµένων

Απόρρητο Επικοινωνιών και Προστασία Προσωπικών εδοµένων Απόρρητο Επικοινωνιών και Προστασία Προσωπικών εδοµένων Λίλιαν Μήτρου Επικ. Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου ικηγόρος Αντικείµενο της εισήγησης ιερεύνηση των σηµείων τοµής (και έντασης) µεταξύ της έννοιας του απορρήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου New Technologies in Security and Citizens Rights Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Νέες προκλήσεις Για την (κυβερνο)ασφάλεια Για την προστασία κρίσιμων υποδομών Για την σύλληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 35/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 152 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ EBUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Επεξεργασία: Ξένια Πασσά,Μίνα Ζούλοβιτς ικονοµικά θέµατα: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου»

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 37/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΚ και του ΕΣ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Γιολάντα Κουκουλέτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα