Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση Κύρια σηµεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία"

Transcript

1 Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004 Περίληψη στα ελληνικά Κύρια σηµεία Οι ΤΠΕ συνεχίζουν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία Ο ρόλος των ΤΠΕ στην παγκόσµια οικονοµία παραµένει ουσιώδης, οι δε προοπτικές του τοµέα των ΤΠΕ έχουν βελτιωθεί αισθητά. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εξακολουθούν να διαδραµατίζουν ουσιώδη ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία. Η συµµετοχή του τοµέα των ΤΠΕ στην οικονοµική δραστηριότητα αυξάνεται και οι ΤΠΕ είναι σηµαντικοί παραγωγικοί πόροι που επηρεάζουν τις οικονοµικές επιδόσεις. Οι προοπτικές του τοµέα βελτιώνονται, µολονότι µε αργότερο ρυθµό από τον αναµενόµενο. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

2 Η ανάκαµψη διευρύνεται και η επίδοση στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Κίνα και την Κορέα είναι ισχυρή. Στις αρχές του 2002 οι επενδύσεις στις ΤΠΕ άρχισαν να αυξάνονται και η ανάκαµψη του τοµέα συντελούµενη αρχικά στις Ηνωµένες Πολιτείες διευρύνεται στην Ιαπωνία και την Ευρώπη. Από το 2002 και έπειτα οι αποστολές αγαθών ΤΠΕ επαυξάνονταν τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και στον Καναδά. Ο κλάδος των ηµιαγωγών δείχνει τη σταθερή πορεία ανάκαµψης που καθοδηγείται από την επίδοση της Κίνας και της Κορέας η οποία είναι ισχυρή ήδη από το Η ανάκαµψη συντελείται κυρίως στις συναλλαγές Η/Υ και εξαρτηµάτων. Ο κλάδος των επικοινωνιακών εξοπλισµών ενισχύεται, λόγω των επενδύσεων στην ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας και τις τεχνολογίες ασύρµατης δικτύωσης (WiFi) και µεταφοράς φωνής και εικόνας µέσω ιαδικτύου (VoIP) (βλέπε γράφηµα). Οι κορυφαίες επιχειρήσεις ΤΠΕ και ιαδικτύου είναι και πάλι προσοδοφόρες, η δε συγκέντρωση στον τοµέα των ΤΠΕ αυξάνεται. Τα συνολικά έσοδα των 250 κορυφαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΤΠΕ µειώθηκαν ελαφρά κατά το , αλλά το 2003 σηµείωσαν εκ νέου κέρδη ύστερα από µεγάλες απώλειες κατά το 2001 και κυρίως το Κατά την τριετία τα έσοδα των επιχειρήσεων υπηρεσιών λογισµικού, τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠ) και τηλεπικοινωνιών αυξήθηκαν κατά πάνω από 5% ετησίως, ενώ τα έσοδα του κλάδου των επικοινωνιακών εξοπλισµών µειώθηκαν δραµατικά. Οι επιχειρήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών αντιπροσωπεύουν το 40% της δραστηριότητας στις χώρες του ΟΟΣΑ, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία το ένα τέταρτο η κάθε µια. Τα επιχειρηµατικά συγκροτήµατα ηλεκτρονικής της Ιαπωνίας υποχώρησαν στη γενική κατάταξη, ενώ οι επιχειρήσεις της κινεζικής Ταϊπέι, της Κίνας και της Σιγκαπούρης κατατάχθηκαν ψηλότερα. Η συγκέντρωση αυξήθηκε, καθώς οι µεγάλες επιχειρήσεις συνεπάγονται µεγαλύτερα µερίδια εσόδων. Οι 50 κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του ιαδικτύου µεγεθύνονταν κάθε χρόνο. Συγκεκριµένα τα συνδυασµένα έσοδα έφτασαν σχεδόν στο νεκρό σηµείο εκµετάλλευσης το 2003 µετά από πολύ µεγάλες απώλειες κατά το µε τις µεγαλύτερες εταιρείες να καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

3 Η µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του τοµέα των ΤΠΕ, που απορροφά το ήµισυ των κεφαλαίων υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου, είναι ισχυρή. Το 2001 ο τοµέας των ΤΠΕ αντιπροσώπευε περίπου το 10% του επιχειρηµατικού ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ (8% το 1995) και απασχολεί περισσότερους από 17 εκατοµµύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από το 6% της απασχόλησης σε επιχειρήσεις. Η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε γρήγορα και οι αναπτυσσόµενοι κλάδοι (υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας) συνέχισαν να µεγεθύνονται, όµως η παραγωγικότητα στον τοµέα της µεταποίησης µειώθηκε από το 2001 και έπειτα. Οι ΤΠΕ διατήρησαν τον ηγετικό τους ρόλο στην τεχνολογία ελκύοντας το ήµισυ των κεφαλαίων υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου καθ όλη τη διάρκεια του 2003 και αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο των επιχειρηµατικών δαπανών Ε&Τ και το ένα πέµπτο των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ευρυζωνική πρόσβαση ανά 100 κατοίκους, Subscribers per 100 inhabitants 25 DSL Cable Other Ireland Poland Czech Republic Slovak Republic Mexico Turkey Greece 0 Korea Canada Iceland Denmark Belgium Netherlands Switzerland Sweden Japan United States Finland Norway Austria OECD France EU 15 Germany Spain United Kingdom Portugal Italy Australia Luxembourg New Zealand Hungary Ireland Poland Czech Republic Slovak Republic Mexico Turkey Greece Πηγή: ΟΟΣΑ. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

4 Η παραγωγή αγαθών ΤΠΕ και υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ µετατοπίζεται στην Ασία. Ο παγκόσµιος τόπος παραγωγής αγαθών ΤΠΕ µετατοπίστηκε στην Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες. Το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ιαπωνία αντιπροσώπευαν λιγότερο από τα δύο τρίτα της παγκόσµιας παραγωγής αγαθών ΤΠΕ σηµειώνοντας πτώση από τα τέσσερα πέµπτα του Αντίθετα η προέλευση των υπηρεσιών ΤΠ και των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ είναι παγκόσµια. Το 2004 το εµπόριο ΤΠΕ σηµειώνει ισχυρή αύξηση και οι εµπορικές συναλλαγές της Κίνας είναι υψηλότερες από της Ιαπωνίας. Το 2004 το παγκόσµιο εµπόριο αυξάνεται µε ρυθµό διπλάσιο από το ρυθµό του ΑΕΠ και το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών ΤΠΕ µε ακόµα πιο γρήγορο ρυθµό (οι εµπορικές συναλλαγές αγαθών ΤΠΕ των χωρών του ΟΟΣΑ αναµένεται να αυξηθούν κατά 10%) ωθούµενο από την ισχυρότερη παγκόσµια οικονοµία, το κινέζικο εµπόριο και τις διεθνείς διαδικασίες εφοδιασµού. Το εµπόριο αγαθών ΤΠΕ της Κίνας κατέγραφε θεαµατική αύξηση: 28% ετησίως από το 1996 σε σύγκριση µε το 4% των χωρών του ΟΟΣΑ. Επιπλέον το εµπόριο της Κίνας είναι µεγαλύτερο και πιο ισορροπηµένο σε σχέση µε την Ιαπωνία η οποία προσανατολίζεται στις εξαγωγές, αλλά µικρότερο σε σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες οι οποίες προσανατολίζονται στις εισαγωγές. Εµπόριο αγαθών ΤΠΕ και συνολικό εµπόριο στις χώρες του ΟΟΣΑ, είκτης 1996 = 100 τρέχουσα τιµή δολαρίου ΗΠΑ 160 Total merchandise trade Total ICT Πηγή: Βάση δεδοµένων ιεθνών Εµπορικών Στατιστικών Στοιχείων (ITS) του ΟΟΣΑ. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

5 Η Ιρλανδία είναι η κύρια χώρα εξαγωγής προϊόντων λογισµικού. Οι χώρες, οι βιοµηχανίες και οι επιχειρήσεις ωφελούνται από τη χρήση των ΤΠΕ και του ιαδικτύου, όταν η χρήση αυτή συνδυάζεται µε επενδύσεις σε δεξιότητες και οργάνωση. Η Ιρλανδία και οι Ηνωµένες Πολιτείες επικρατούν στο εµπόριο υπηρεσιών λογισµικού και ΤΠΕ και είναι οι µεγαλύτεροι εξαγωγείς αγαθών λογισµικού. Στον ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα των υπηρεσιών πληροφορικής και πληροφοριών οι εξαγωγές της Ιρλανδίας ανέρχονταν στα 10,4 δις δολάρια ΗΠΑ το 2002 σε σύγκριση µε τα 6,9 δις δολάρια ΗΠΑ στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι χώρες, οι βιοµηχανίες και οι επιχειρήσεις ωφελούνται από τις επενδύσεις στις ΤΠΕ και το ιαδίκτυο. Όµως τα οφέλη είναι άνισα. Οι ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ και αυξανόµενο µερίδιο των επενδύσεων και συνεπώς συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ. Ο τοµέας παραγωγής ΤΠΕ συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, όµως, µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Αυστραλία, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας συντελείται γρηγορότερα στις βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ. Η χρήση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις έχει θετικά αποτελέσµατα όταν συνδυάζεται µε συµπληρωµατικές δεξιότητες και οργάνωση. Ο τοµέας των ΤΠΕ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθµό παγκοσµιοποίησης Ο τοµέας των ΤΠΕ είναι ο πιο παγκοσµιοποιηµένος και ο ορθολογισµός της παραγωγής αυξάνει την εξειδίκευση και το ενδοεταιρικό εµπόριο. Οι επιχειρήσεις ΤΠΕ επεκτείνονται διεθνώς αποκτώντας πρόσβαση σε αγορές, δεξιότητες και τεχνολογία... Ο τοµέας των ΤΠΕ παγκοσµιοποιείται όλο και πιο πολύ. Το εµπόριο αυξάνεται γρηγορότερα από τις δαπάνες και την παραγωγή. Το εµπόριο αγαθών ΤΠΕ αυξάνεται µε ρυθµό σχεδόν διπλάσιο από τις συναλλαγές εµπορευµάτων, ενώ οι υπηρεσίες ΤΠΕ αυξάνονται ακόµα γρηγορότερα. Η παγκόσµια ορθολογική οργάνωση της παραγωγής επέφερε την εξειδίκευση των χωρών σε µικρότερο φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών. Το ενδοκλαδικό εµπόριο δείχνει ότι ο τοµέας αγαθών ΤΠΕ εξειδικεύεται συνεχώς. Οι δε ενδοεταιρικές εµπορικές συναλλαγές σε παγκόσµιο επίπεδο είναι υψηλές. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΤΠΕ επεκτείνονται διεθνώς, αποκτούν πρόσβαση σε αγορές, δεξιότητες και τεχνολογία και επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακας. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις σε ΤΠΕ κατευθύνονται κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών, ως επακόλουθο της απορύθµισης και της απελευθέρωσης του εµπορίου. Οι διεθνείς επενδύσεις και συγχωνεύσεις και εξαγορές συντελούνται κυρίως στον κλάδο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

6 κυρίως µέσω των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η προσφυγή σε διεθνείς πηγές για την παροχή επιχειρηµατικών υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την ΤΠ και τις ΤΠΕ επεκτάθηκε γρήγορα. Οι χώρες του ΟΟΣΑ αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα των εξαγωγών, αλλά η Ινδία είναι η κύρια χώρα εξαγωγής. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι η πιο κοινή µορφή επέκτασης των επιχειρήσεων. Ο τοµέας των ΤΠΕ χαρακτηριζόταν από έντονη δραστηριότητα προς αυτήν την κατεύθυνση κατά τη δεκαετία 90, λόγω των µεγάλων συµφωνιών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και τις υψηλές αποτιµήσεις στο χρηµατιστήριο αξιών. Παρά τις αιφνίδιες µειώσεις, η διασυνοριακή επέκταση των επιχειρήσεων ΤΠΕ παραµένει υψηλότερη από αυτήν που σηµειωνόταν στα µέσα της δεκαετίας του 90 και εντάθηκε κατά το 2003 και το πρώτο µισό του 2004, καθώς ο οικονοµικός κύκλος ακολουθεί ανοδική πορεία. Η πρακτική της προσφυγής σε διεθνείς πηγές για την παροχή επιχειρηµατικών υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την ΤΠ και τις ΤΠΕ (offshoring) ωθείται από την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών και αγαθών (digital delivery), την ανεπάρκεια δεξιοτήτων, τις ανάγκες αποδοτικότητας και τη µείωση του κόστους. Ο ανταγωνισµός και η απελευθέρωση του τοµέα των υπηρεσιών επιφέρουν την εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε περιοχές όπου το κόστος είναι χαµηλότερο και η ποιότητα υψηλή. εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία όσον αφορά τις διεθνείς πηγές εφοδιασµού, αλλά στις χώρες του ΟΟΣΑ το µερίδιο των εξαγωγών υπηρεσιών πληροφορικής, πληροφοριών και άλλων επιχειρηµατικών υπηρεσιών µειώθηκε µόνο κατά 2,4 ποσοστιαίες µονάδες φτάνοντας το 77,1% κατά την εφταετία Η Ινδία και η Ιρλανδία αύξησαν σηµαντικά τις εξαγωγές τους και ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες επεκτείνονται γρήγορα. Η απασχόληση εργαζοµένων σε τρίτες χώρες µπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα των εταιρειών. Η διασφάλιση της ελαχιστοποίησης του κόστους προσαρµογής και της πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης είναι ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης των ανησυχιών για την απώλεια των θέσεων εργασίας. Η απασχόληση εργατικού δυναµικού σε τρίτες χώρες (οffshoring) µπορεί να αποφέρει αποταµίευση κόστους στις επιχειρήσεις, αλλά ενδέχεται επίσης να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας στη χώρα προέλευσης και τη δηµιουργία νέων θέσεων στη χώρα υποδοχής. Ωστόσο τα κέρδη αποδοτικότητας και η αποταµίευση κόστους στηρίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή η επιβολή µέτρων προστατευτισµού δεν ενδείκνυται, αντίθετα η διαδικασία προσαρµογής θα πρέπει να αντισταθµίζει το κόστος προσαρµογής, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και θα πρέπει να διευκολύνει τους εργαζοµένους στην εύρεση νέων ευκαιριών απασχόλησης. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

7 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) επεκτείνεται, αλλά η υιοθέτηση πιο πολύπλοκων εφαρµογών συντελείται µε αργό ρυθµό Οι Η/Υ και το ιαδίκτυο είναι σήµερα ευρέως διαδοµένα, αλλά η υιοθέτηση ολοκληρωµένων διαδικασιών ηλεκτρονικού επιχειρείν συντελείται µε αργότερο ρυθµό. Στις χώρες του ΟΟΣΑ οι Η/Υ και το ιαδίκτυο είναι ευρέως διαδεδοµένα. Παρά την υψηλή επιχειρηµατική συνδεσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένης της ευρυζωνικής πρόσβασης, η εφαρµογή ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ είναι σχετικά περιορισµένη (π.χ. λήψη παραγγελιών, διαχείριση προµηθευτών). Η πρόκληση συνίσταται στην αύξηση της αποτελεσµατικής χρήσης του λογισµικού ηλεκτρονικού επιχειρείν και την αναδιάρθρωση των σχέσεων µε τον προµηθευτή και τον πελάτη. Υψηλή επιχειρηµατική συνδεσιµότητα, αλλά χαµηλή υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, 2003 ή πιο πρόσφατο έτος Εκατοστιαίο ποσοστό όλων των επιχειρήσεων 100 Use of Internet Having a web site or a homepage % of employees using computer Using Internet for Banking and financial Services 30 Purchasing products online Receiving orders online 0 Canada 2002 Belgium Denmark Spain Austria Finland Sweden Island Norway Having sold products over Internet marketplace Χρήση ιαδικτύου, επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικό κόµβο ή ιστοσελίδα, εκατοστιαίο ποσοστό υπαλλήλων που χρησιµοποιούν Η/Υ, χρήση του ιαδικτύου για τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ηλεκτρονική αγορά προϊόντων, ηλεκτρονική λήψη παραγγελιών, επιχειρήσεις που έχουν πουλήσει προϊόντα µέσω της αγοράς του ιαδικτύου. Πηγή: ΟΟΣΑ σύµφωνα µε εθνικά δεδοµένα. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

8 Νέες υποσχόµενες τάσεις αναδύθηκαν...αλλά είναι πιθανό να δηµιουργείται ένα νέο «χάσµα ηλεκτρονικού επιχειρείν» όσον αφορά τις πιο προηγµένες εφαρµογές. Πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο µόνο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών εργασιών. Εντούτοις πρόσφατα οι συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών αυξάνονται σταθερά, η διεθνοποίηση συνεχίζεται, το ιαδίκτυο υποστηρίζει τις συναλλαγές off-line, και οι µικρές επιχειρήσεις αρχίζουν αν υιοθετούν πιο πολύπλοκες εφαρµογές παραγγελιών και εφοδιαστικής (logistics). Ωστόσο οι επιχειρήσεις που έχουν προσαρµόσει πλήρως τις επιχειρηµατικές τους διαδικασίες και συστήµατα είναι σχετικά λίγες. Η ολοκλήρωση των συστηµάτων ηλεκτρονικών παραγγελιών µε άλλες λειτουργίες (π.χ. εµπορία) στο εσωτερικό της επιχείρησης ή η ολοκλήρωση µε προµηθευτές και πελάτες στο εξωτερικό της επιχείρησης παραµένουν σπάνιες και απαντώνται κυρίως στις µεγάλες επιχειρήσεις. Καθώς το χάσµα της «ετοιµότητας προς ηλεκτρονική επιχειρηµατική δραστηριότητα» (e-readiness) µεταξύ των µικρών και των µεγάλων επιχειρήσεων συρρικνώνεται, ένα νέο «χάσµα ηλεκτρονικού επιχειρείν» όσον αφορά τις πιο προηγµένες εφαρµογές πιθανό να διευρύνεται. Η επιτυχία των ΤΠΕ εξασφαλίζεται µόνο µε τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της διοίκησης, την εφαρµογή καινοτοµιών στην οργάνωση και τα προϊόντα και την ευθυγράµµιση των ΤΠΕ µε την εταιρική στρατηγική. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της χρήσης µεθόδων ηλεκτρονικού επιχειρείν µπορεί να µην είναι άµεσα. Από τις µελέτες περιπτώσεων για την περίοδο συνεπάγεται ότι τα αποτελέσµατα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αντανακλώντας την υπερβολική αισιοδοξία και τις δυσκολίες µέτρησης. Ο οικονοµικός κύκλος είναι επίσης σηµαντικός. Συγκεκριµένα σε περίοδο ύφεσης οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ για τον ορθολογισµό και την περικοπή του κόστους και σε περίοδο ανάκαµψης για την εξωτερική επέκταση και την ανάπτυξη των αγορών. Η αξιοποίηση του δυναµικού των ΤΠΕ καθ όλη τη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου απαιτεί τη συνεπή αύξηση των δεξιοτήτων και βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, την εφαρµογή καινοτοµιών στην οργάνωση (π.χ. νέα επιχειρηµατικά πρότυπα, πιο επίπεδες οργανωτικές δοµές) και τα προϊόντα, καθώς και την ευθυγράµµιση των ΤΠΕ µε την εταιρική στρατηγική. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

9 Οι εταιρείες που έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ωφελούνται από τις πιο προηγµένες µορφές ηλεκτρονικού επιχειρείν κατά µήκος των αλυσίδων αξιών τους. Η δραστηριοποίηση στον τοµέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των επιχειρήσεων και οι δυσκολίες για τον εντοπισµό της αιτιώδους σχέσης µεταξύ της χρήσης του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του αντίκτυπου είναι πολλές. Ωστόσο οι επιχειρήσεις που απασχολούν επαρκώς καταρτισµένο και καινοτόµο εργατικό δυναµικό και δεν απορρίπτουν τις οργανωτικές αλλαγές ωφελούνται σηµαντικά από την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο το µήκος των αλυσίδων αξιών τους. Η ενσωµάτωση πιο προηγµένων διαδικασιών ηλεκτρονικού επιχειρείν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της επιχείρησης υπόσχεται αποσβέσεις σε αποδοτικότητα. Η πρόσβαση στις ΤΠΕ από ιδιώτες και νοικοκυριά είναι ευρεία και το ψηφιακό χάσµα µετατρέπεται σε χάσµα «χρήσης» Βασιζόµενα στους Η/Υ το ιαδίκτυο και η ευρυζωνική πρόσβαση διαδόθηκαν γρήγορα. Η πρόσβαση από το σπίτι είναι υψηλότερη από αυτήν στο χώρο εργασίας, ενώ η χρήση του ιαδικτύου µειώνει τη χρήση άλλων µέσων Όµως το χάσµα «χρήσης» αντικαθιστά το Οι προσωπικοί Η/Υ και το ιαδίκτυο παρέχουν τον εξοπλισµό και τη συνδεσιµότητα στα άτοµα και τα νοικοκυριά, ούτως ώστε να επωφεληθούν από τις ΤΠΕ. Οι προσωπικοί Η/Υ διαδόθηκαν αργά, αλλά το ιαδίκτυο και η ευρυζωνική πρόσβαση βασιζόµενα στους Η/Υ διαδόθηκαν γρήγορα. Οι προσωπικοί Η/Υ είναι το κυριότερο µέσο πρόσβασης στο ιαδίκτυο, αλλά η πρόσβαση µέσω κινητών συσκευών αυξάνεται. Η υιοθέτηση των ΤΠΕ εξαρτάται από παράγοντες όπως το εισόδηµα, το επίπεδο εκπαίδευσης, την ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια, την ηλικία και το φύλο, ενώ οι κύριοι λόγοι µη δικτύωσης είναι η απουσία ανάγκης και το κόστος. Η πρόσβαση στο ιαδίκτυο από το σπίτι ήταν υψηλότερη απ ό,τι στο χώρο εργασίας ήδη από το , αλλά οι χρήστες από το χώρο εργασίας είναι πιθανότερο να έχουν πρόσβαση από το σπίτι. Η χρήση επηρεάζεται από τις συσκευές ευρυζωνικής ή νέου είδους πρόσβασης και από την εκπαίδευση. Μολονότι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο παραµένει η σηµαντικότερη δραστηριότητα, η εστιασµένη αναζήτηση πληροφοριών, οι ειδήσεις και οι προσωπικές τραπεζικές εργασίες αυξάνονται, όπως και η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τις αγορές off-line. Ο χρόνος που αφιερώνεται στο ιαδίκτυο επηρεάζει το χρόνο που αφιερώνεται στα άλλα µέσα. Οι διαφορές σχετίζονται όλο και πιο πολύ µε την άνιση χρήση, η οποία στρέφεται σταδιακά από το απλό χάσµα της «πρόσβασης» στο πιο πολύπλοκο χάσµα της «χρήσης». Το ιαδίκτυο µεγεθύνει τις OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

10 χάσµα «πρόσβασης». Η δηµόσια πολιτική µπορεί να υποστηρίξει την ευρύτερη διάδοση και χρήση. κοινωνικές διαφορές, ως συνέπεια της ανάδυσης νέων χρήσεων, υποδεικνύοντας ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε θέµατα «τρόπου χρήσης». Η δηµόσια πολιτική που εστιάζεται σε ένα κατάλληλο σύνολο θεµάτων συνδεσιµότητας, περιεχοµένου και διανοµής θα βοηθήσει να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τις ΤΠΕ. Οι πολιτικές θα πρέπει να εστιαστούν στην ανταγωνιστικότητα των υποδοµών, τη ζήτηση όσον αφορά τη διάδοση και την παροχή περιεχοµένου, την ευρύτερη εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον αλφαβητισµό, ούτως ώστε να επεκταθεί η χρήση των ΤΠΕ πέρα από τη συνδεσιµότητα. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

11 ιείσδυση προσωπικών Η/Υ, ιαδικτύου, ευρυζωνικής πρόσβασης και καταναλωτικών αγαθών σε ποσοστό νοικοκυριών µεγαλύτερο από 5% (Ηνωµένες Πολιτείες, Ιαπωνία και Γαλλία) %...United States, Color TV (Y1=1965) Broadband (Y1=2000) Internet (Y1=1994) VCR (Y1=1980) PC (Y1=1984) 0 Y % Japan, Internet 1 (Y1=1998) Broadband (Y1=2000) VCR (Y1=1985) Color TV (Y1=1968) PC (Y1=1988) 0 Y % and France Color TV (Y1=1973) Broadband (Y1=2002) Internet (Y1=1999) VCR (Y1=1985) PC (Y1=1987) 0 Y Μερίδιο των νοικοκυριών που χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο. Οι συσκευές πρόσβασης περιλαµβάνουν προσωπικούς Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (PDA), κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών µε δυνατότητα πρόσβασης στο ιαδίκτυο, τηλεοράσεις, κ.λπ. Πηγή: ΟΟΣΑ σύµφωνα µε εθνικά δεδοµένα. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

12 Η ψηφιακή παροχή προϊόντων και πληροφοριών µέσω των πληροφοριακών δικτύων αυξάνεται Η ψηφιακή παροχή αυξάνεται γρήγορα και η ποικιλία των επισκέψεων στο ιαδίκτυο καταδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων του τοµέα αυτού. Το οµότιµο δίκτυο (peer-to-peer) έφτασε γρήγορα τα 10 εκατοµµύρια ταυτόχρονους χρήστες. Το ιαδίκτυο και τα άλλα πληροφοριακά δίκτυα διανέµουν όλο και περισσότερο πληροφορίες και προϊόντα συνδυάζοντας την ευρύτερη πρόσβαση στην αγορά µε τη µεγαλύτερη αλληλεπίδραση µε τον πελάτη. Οι εκατοµµύρια επισκέψεις στο ιαδίκτυο υποδεικνύουν τη δυναµική της ψηφιακής παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Οι επισκέψεις είναι πιο συχνές όσον αφορά τους Η/Υ και το ιαδίκτυο, τους ενήλικες, τις ειδήσεις και τα µέσα ενηµέρωσης, την ψυχαγωγία και τις αγορές. Η υγεία, η ιατρική και η πολιτική κατέχουν την πρώτη θέση µεταξύ των χρήσεων που δε σχετίζονται µε την ψυχαγωγία. Τα µερίδια της αγοράς συγκεντρώνονται κυρίως σε επιχειρηµατικές και χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες (καθιερωµένες επιχειρήσεις) και τις αγορές, τις µικρές αγγελίες και την απασχόληση (νέες επιχειρήσεις). Το οµότιµο δίκτυο αναπτύσσεται γρήγορα φτάνοντας τα 10 εκατοµµύρια ταυτόχρονους χρήστες µε σηµαντικό αντίκτυπο στη δικτυακή κίνηση, ιδιαίτερα λόγω της στροφής από τα ακουστικά στα οπτικά αρχεία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση περιλαµβάνουν την ευρυζωνική πρόσβαση και την ιδιότητα του µαθητή, ενώ οι νεότεροι χρήστες είναι οι πιο δραστήριοι στον τοµέα αυτό. Οι επιχειρηµατικές εφαρµογές για τη διανοµή πληροφοριών και προϊόντων αναπτύσσονται επίσης. Ταυτόχρονοι χρήστες του δικτύου FastTrack και άλλων οµότιµων (P2P) δικτύων, Αύγουστος 2002-Απρίλιος 2004 Simultaneous P2P Users 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 August, 2002 September, 2002 FastTrack All Monitored Netw orks October, 2002 November, 2002 December, 2002 January, 2003 February, 2003 March, 2003 April, 2003 May, 2003 June, 2003 July, 2003 August, 2003 September, 2003 October, 2003 November, 2003 December, 2003 January, 2004 February, 2004 March, 2004 April, 2004 Πηγή: ΟΟΣΑ σύµφωνα µε δεδοµένα από την εταιρεία BigChampagne. Η µαύρη γραµµή δείχνει την τάση όλων των υπό παρακολούθηση δικτύων (All Monitored Networks). OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

13 Η ψηφιακή παροχή επιχειρηµατικών υπηρεσιών ωθείται από τις δυνατότητες ψηφιοποίησης, κωδικοποίησης και ανάθεσης εργασιών σε τρίτους. Πολλές εφαρµογές στον τοµέα της υγείας αποτελούν δοκιµαστικά προγράµµατα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να µεταµορφώσουν το σύνολο του τοµέα. Η ψηφιακή παροχή επιχειρηµατικών υπηρεσιών ωθείται τόσο από τους προµηθευτές που επιθυµούν να διευρύνουν το φάσµα των υπηρεσιών τους, το πελατολόγιο και την αλληλεπίδραση µε τους πελάτες, καθώς και να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα του κόστους, όσο και από τους αγοραστές που αντιδρούν στις ανταγωνιστικές πιέσεις, την αύξηση του κόστους, την απώλεια δεξιοτήτων και τις διακυµάνσεις της ζήτησης. Οι υπηρεσίες λογισµικού και ΤΠ κατατάσσονται στην πρώτη θέση, αλλά όλες οι επιχειρηµατικές υπηρεσίες χρησιµοποιούν την ψηφιακή παροχή για την ανταλλαγή εγγράφων και τις υπηρεσίες πελατών. Οι χώρες που διαθέτουν καλά οργανωµένη υποδοµή και ισχυρές επιχειρηµατικές υπηρεσίες επικρατούν στον τοµέα αυτόν. Η ψηφιακή παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξάνεται επίσης στον τοµέα της υγείας και κυρίως κατά την παροχή συνήθων υπηρεσιών υγειονοµικής και ιατρικής περίθαλψης, καθώς και τις προηγµένες ιατρικές ειδικότητες. Το πεδίο δυνατοτήτων περιλαµβάνει τα αρχεία των ασθενών και τις έξυπνες κάρτες, την ψηφιακή απεικόνιση, την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών, την ανίχνευση ασθενειών, την έρευνα και την εκπαίδευση. Οι κινητήριοι παράγοντες περιλαµβάνουν την περιστολή του κόστους, την ποιότητα και την καθολική πρόσβαση στην υγεία. Τα κύρια εµπόδια συµπεριλαµβάνουν τη διάρθρωση των ιδρυµάτων και των ειδικοτήτων υγείας, την υφιστάµενη υποδοµή ΤΠΕ, τα συστήµατα ασφάλισης και πληρωµών, τη φτωχή συνεργασία, καθώς και την απουσία επισταµένης και συνεπούς αξιολόγησης των ωφελειών και των κοστών. Οι δεξιότητες ΤΠΕ διαδραµατίζουν ακόµα σηµαντικότερο ρόλο στην οικονοµία Οι δεξιότητες ΤΠΕ χρησιµοποιούνται πιο πολύ και πιο έντονα. Η απασχόληση εργατικού δυναµικού που διαθέτει δεξιότητες ΤΠΕ τόσο σε επίπεδο ειδικού όσο και σε επίπεδο χρήστη είναι ευρεία και αυξήθηκε µε το πέρασµα του χρόνου. Η απασχόληση ειδικών στον τοµέα των ΤΠΕ (π.χ. επαγγελµατίες της πληροφορικής, ηλεκτρονικοί µηχανικοί) είναι υψηλή σε λίγους κλάδους (εξοπλισµός γραφείου και Η/Υ, όργανα ακρίβειας, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, υπηρεσίες πληροφορικής). Ωστόσο η απασχόληση προσωπικού που χρησιµοποιεί εντατικά τις ΤΠΕ (π.χ. τεχνικοί, προσωπικό γραφείου) είναι υψηλή κυρίως στις υπηρεσίες πληροφορικής, ασφάλισης, χονδρικής, τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και µερικές υπηρεσίες µεταποίησης. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

14 Ειδικοί στις ΤΠΕ και χρήστες ΤΠΕ στη συνολική απασχόληση, Ηνωµένες Πολιτείες και ΕΕ των 15, Εκατοστιαία Ποσοστά US narrow EU15 narrow US broad EU15 broad Πηγή: ΟΟΣΑ στοιχεία βασισµένα στις Έρευνες Εργατικού υναµικού της ΕΕ (EULFS) και την πρόσφατη απογραφή του πληθυσµού των ΗΠΑ. Η απασχόληση προσωπικού καταρτισµένου στις ΤΠΕ σχετίζεται µε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας. Η κατανοµή δεξιοτήτων ΤΠΕ είναι όµοια στην Ευρώπη, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Κορέα και την Αυστραλία υποδεικνύοντας ότι η χρήση των ΤΠΕ συνιστά γνώρισµα του κάθε επιµέρους τοµέα. Σε επίπεδο τοµέα η υψηλή απασχόληση εργαζοµένων καταρτισµένων στις ΤΠΕ σχετίζεται µε υψηλότερα επίπεδα προστιθέµενης αξίας ανά εργαζόµενο δείχνοντας ότι η απασχόληση των εν λόγω εργαζοµένων σχετίζεται µε οικονοµικά οφέλη και υποδεικνύοντας ότι η αποτελεσµατική χρήση είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα Η εκπαίδευση δεν είναι σήµερα η κύρια πηγή δεξιοτήτων ΤΠΕ, αντίθετα η κατάρτιση και η πιστοποίηση ίσως να προσφέρουν καλύτερη εξειδίκευση. Η ζήτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ καλύπτεται εν µέρει µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης δεν αποτελεί τη σηµαντικότερη οδό απόκτησης των εν λόγω δεξιοτήτων, όµως οι µαθητές αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες, καθώς τα σχολεία εξοπλίζονται καλύτερα, και παράλληλα οι τίτλοι σπουδών σε σχετικούς τοµείς αποκτούνται µέσω της επίσηµης εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεδοµένων των γρήγορων αλλαγών στη ζήτηση, η κατάρτιση και τα πιστοποιητικά επάρκειας πιθανόν να είναι αποτελεσµατικότερα για την απόκτηση εξειδικευµένων δεξιοτήτων. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

15 Η ανάθεση εργασιών σε τρίτους και η µετανάστευση, που µειώθηκε από το 2001 και έπειτα, ίσως να βοηθήσουν στην ανεύρεση δεξιοτήτων ΤΠΕ. Η ζήτηση δεξιοτήτων µπορεί επίσης να καλυφθεί µέσω της ανάθεσης εργασιών σε τοπικούς ή διεθνείς εξωτερικούς συνεργάτες και µέσω της µετανάστευσης. Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την ΤΠ και τις ΤΠΕ αυξάνεται, µολονότι το µέγεθος και η γεωγραφική διανοµή της πρακτικής αυτής εξαρτάται από κινητήριες δυνάµεις όπως οι δεξιότητες, η ζήτηση και η µείωση του κόστους, αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστα επίσηµα στοιχεία. Η πλειοψηφία των χωρών ενθάρρυνε την εισροή µεταναστών καταρτισµένων στην ΤΠ, αν και η µεταναστευτική ροή µειώθηκε από το 2001 και έπειτα. Η πρόσληψη µέσω ιαδικτύου είναι ένας νέος τρόπος για την ικανοποίηση της µεταβαλλόµενης ζήτησης δεξιοτήτων που είναι σχετικά πιο σηµαντικός και αυξανόµενος στους τοµείς που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

16 Οι νέες τεχνολογικές εφαρµογές στηρίζουν τη µελλοντική οικονοµική συµβολή των ΤΠΕ Οι νέες τεχνολογίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Η νανοτεχνολογία και οι τεχνολογίες πλέγµατος παρέχουν µεγαλύτερες δυνατότητες σε χαµηλότερο κόστος.. Η νανοτεχνολογία, οι τεχνολογίες πλέγµατος υπολογιστικών συστηµάτων (Grid), η τεχνολογία αυτόµατης αναγνώρισης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID), η τεχνολογία ασύρµατης δικτύωσης (WiFi) και οι τεχνολογίες για την ανίχνευση ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων (anti-spam) ωριµάζουν και εφαρµόζονται όλο και περισσότερο στο εµπόριο. Η συντελούµενη εφαρµογή της νανοτεχνολογίας στις ΤΠΕ θα βελτιώσει την απόδοση των ΤΠΕ κατά µήκος ενός ευρέος φάσµατος εφαρµογών µε όλα τα σχετιζόµενα οικονοµικά οφέλη. Όµως απαιτείται µεγαλύτερη έρευνα και ανάπτυξη κυρίως όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία, το περιβάλλον κ.λπ. Η τεχνολογία πλέγµατος υπολογιστικών συστηµάτων (Grid) εστιάζεται στην εκµετάλλευση της συλλογικής υπολογιστικής ισχύος των διασυνδεδεµένων µηχανών και απαιτεί καθιερωµένους κανόνες, υπολογιστικούς πόρους και προστασία των δεδοµένων στο υπολογιστικό πλέγµα. Κυβερνητικές δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία στον τοµέα της νανοτεχνολογίας USD millions W. Europe Japan USA Other Πηγή: National Science Foundation, OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

17 Οι τεχνολογίες RFID και WiFi παρέχουν νέες δυνατότητες ιχνηλάτησης και επικοινωνιών όµως ο έλεγχος των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ιαδικτύου και την αύξηση των ωφελειών. Η τεχνολογία αυτόµατης αναγνώρισης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio frequency identification -RFID) εφαρµόζεται στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις µεταφορές, την ασφάλεια, τα καταναλωτικά αγαθά και τον τοµέα των υπηρεσιών. Οι προκλήσεις για την τεχνολογία RFID περιλαµβάνουν την ασφάλεια και την υποκλοπή δεδοµένων, ενώ παράλληλα εγείρονται ζητήµατα σχετικά µε το προσωπικό απόρρητο και την εξακρίβωση ταυτότητας. Η τεχνολογία ασύρµατης δικτύωσης (WiFi) παρέχει ευπροσάρµοστη ευρυζωνική πρόσβαση, όµως υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την πρόσβαση και τους λαθραίους χρήστες, καθώς και ζητήµατα που αφορούν την κρυπτογράφηση και την προστασία των µεταφερόµενων δεδοµένων. Τα ανεπιθύµητα ηλεκτρονικά µηνύµατα αποτελούν το 60% των µηνυµάτων και καταβάλλονται διεθνείς προσπάθειες (Οµάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ) για την αναχαίτιση του φαινοµένου. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν κυµαίνονται από την απλή ενόχληση έως το υψηλό οικονοµικό κόστος, τη δυνατότητα µετάδοσης επικίνδυνων ιών και την τροµοκρατία µέσω του κυβερνοχώρου. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK: 2004 EDITION ISBN OECD

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Περιεχόμενα 4 10 17 28 1. Eισαγωγή 1.1. Oι τεχνολογίες ενεργοποιητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η εξάπλωση του «Κινητού» Internet και παράγοντες που το επηρεάζουν ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία Σαλαµπάσης Μιχαήλ 1, Σαµαθρακής Βαγής 2 και Μπάτζιος Χρήστος 3 1 Τµήµα Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS)

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συγγραφείς: Κέρστιν Σιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέμης Κότσιαλος, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: +30 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ιούλιος 2009 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ιούλιος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα