Εκκρεµεί η εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά µε την ανωτέρω συγχώνευση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκκρεµεί η εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά µε την ανωτέρω συγχώνευση."

Transcript

1 Για την Πληρέστερη Ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά µε τη Συγχώνευση δι Απορροφήσεως από την Space Hellas Eµπορία Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές Τηλεπ/κου Εξοπλισµού & Υπηρεσιών Α.Ε. της κατά 100% θυγατρικής της SPACE NET Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε. Εκκρεµεί η εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά µε την ανωτέρω συγχώνευση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 331 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

2 2

3 Περιεχόµενα 1 ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 8 2 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Μετοχική σύνθεση Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την SPACE HELLAS AE υπέρ της απορροφούµενης εταιρίας SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε: Μέλη.Σ. και ιευθυντικά Στελέχη που είναι κοινά : Αλλες ιεταιρικές Συµφωνίες : 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 10 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 11 5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 11 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ SPACE HELLAS AE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατηγορίες πωλούµενων προϊόντων Κατηγορίες παρεχόµενων υπηρεσιών Νέες δραστηριότητες µέσα στο ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΗΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜ/ΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.Σ. & ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ή & ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 36 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ EΚ ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ( ) 65 3

4 SPACE NET A.E SPACE ικτυακές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ SPACE ROMANIA SRL ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPACEPHONE A.E.Ε DELTA SINGULAR Eκπαιδευτική A.E GARNETT ASSOCIATES ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK A.E ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ SPACE NET A.E ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΗΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜ/ΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.Σ. & ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ή & ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε»ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/ ΓΕΝΙΚΑ Ίδρυση, Έδρα και ιάρκεια της Εταιρείας Σκοπός της Εταιρείας Μετοχικό Κεφάλαιο Εκπροσώπηση της Εταιρείας Τηρούµενα βιβλία Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Ο ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ SPACE HELLAS A.E ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SPACE HELLAS AE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟυΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης: Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης: ΜΕΤΟΧΕΣ Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 126 4

5 16.10 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Λογιστικές µέθοδοι ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ενσώµατα πάγια στοιχεία Συµµετοχές Αποθέµατα Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ιαθέσιµα & ισοδύναµα διαθεσίµων Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα ικαιώµατα εργαζοµένων Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία Μισθώσεις Φόρος εισοδήµατος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΜΕΡΗ ( ΛΠ 24) ΑΠΟ ΕΩΣ _ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ΚΑΙ ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού την 1 η Ιανουαρίου 2004 και 1 η Ιανουαρίου Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE HELLAS A.E. Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση. Σ. Χρήσης Πίνακας Ταµειακών Ροών Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαµήνου Περιοδικές Καταστάσεις Εξαµήνου Περιοδικές Καταστάσεις Α Τριµήνου Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE HELLAS Α.Ε. Χρήσης Ενοποιηµένος Ισολογισµός Χρήσης Ενοποιηµένο Προσάρτηµα Χρήσης Ενοποιηµένη Έκθεση. Σ. Χρήσης Ενοποιηµένος Πίνακας Ταµειακών Ροών Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαµήνου Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Εξαµήνου Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Α Τριµήνου Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE NET A.E. Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση. Σ. Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις Space ικτυακές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις Space ROMANIA SRL Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις SPACEPHONE A.E. Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση. Σ. Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση. Σ. Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις GARNETT ASSOCIATES A.E Προσωρινός Ισολογισµός Χρήσης

6 6

7 1 ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά µε την συγχώνευση µε απορρόφηση του 100% της θυγατρικής εταιρείας «SPACE NET Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Ανώνυµη Εταιρία» µε διακριτικό τίτλο «SPACE NET A.E.» (εφεξής «η απορροφώµενη εταιρεία») από την «SPACE HELLAS A.E. Εµπόριο Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές» (εφεξής «SPACE HELLAS A.E.» η «απορροφώσα εταιρεία»). Η SPACE HELLAS κατείχε το 99,9% των µετοχών της εταιρείας SPACE NET A.E.και κατόπιν απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου Νο 790 Πρακτικού της SPACE HELLAS A.E. στις 13 εκεµβρίου 2004 η SPACE HELLAS A.E. κατέστη 100% µέτοχος της SPACE NET µε την έγκριση της αγοράς του 0,1% των µετοχών της SPACE NET. Στην συνέχεια στο ιοικητικό Συµβούλιο Νο 792 Πρακτικού της εταιρείας SPACE HELLAS A.E. την 17 ην εκεµβρίου 2004 αποφασίστηκε η συγχώνευση των εταιρειών SPACE HELLAS A.E. Εµπόριο Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές και SPACE NET Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Ανώνυµη Εταιρία, µε απορρόφηση της δεύτερη από την πρώτη. Με την από 3 η Μαρτίου 2005 συνεδρίαση τα ιοικητικά Συµβούλια των ανωτέρω εταιρειών ενέκριναν τους όρους και το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της Εταιρείας µε την εταιρεία «SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της οποίας η Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των µετοχών της και ορισµός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή του σχεδίου αυτού µετά των εκπροσώπων της απορροφουµένης ως και κάθε άλλης συµβάσεως και πράξεως για την ολοκλήρωση της απορρόφησης. Η συγχώνευση µε απορρόφηση της της δεύτερης, δηλαδή της SPACE NEΤ, από την πρώτη, δηλαδή την SPACE HELLAS, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/93, όπως τα νοµοθετήµατα αυτά ισχύουν µέχρι σήµερα, επειδή έκριναν ότι αυτό συµφέρει και τις δύο εταιρείες, αφού έχουν παρεµφερές αντικείµενο και επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς. Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε Αρ. Πρωτ. Κ την της σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με τη συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας SPACE NET από την SPACE HELLAS προσδοκάται ότι: Θα επιτευχθεί καλύτερη, ορθολογικότερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση και συντονισµός των επιχειρήσεων και των στελεχών τους, δεδοµένου ότι η συγχωνευόµενη εταιρεία δραστηριοποιείται σε παράλληλο τοµέα, Θα δηµιουργηθεί ένα ισχυρό σχήµα ενισχυµένο τόσο σε επίπεδο οικονοµικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, Θα επιτευχθεί µείωση των λειτουργικών δαπανών. Η συγχώνευση των εταιριών αναµένεται να προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στην Απορροφώσα τα οποία συνοψίζονται στα εξής: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ισχυροποίηση στον ευρύτερο κλάδο Μείωση λειτουργικού κόστους µέσω οικονοµιών, οι οποίες θα προκύψουν λόγω της συγχώνευσης Ορθολογικότερη διαχείριση και κατανοµή αρµοδιοτήτων των στελεχών και του προσωπικού 7

8 1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Όπως ορίζει το σηµείο 1 του άρθρου 331 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου και σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της η καθαρή θέση της απορροφούσας εταιρίας SPACE HELLAS ΑΕ ανέρχεται σε ποσό ,17 και η καθαρή θέση της απορροφόµενης εταιρίας SPACE NET ΑΕ ανέρχεται σε ποσό ,39. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η καθαρή θέση της απορροφόµενης εταιρίας SPACE NET ΑΕ ανέρχεται σε ποσοστό 17,52% της καθαρής θέσης της απορροφούσας εταιρίας SPACE HELLΑS ΑΕ και ως εκ τούτου η απορροφούσα εταιρία SPACE HELLAS ΑΕ υποχρεούται σε έκδοση Πληροφοριακού Σηµειώµατος. 1.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η Απορροφόµενη Εταιρεία SPACE NET, όσο και η απορροφούσα εταιρεία SPACE HELLAS AE, δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις τους δεν έχουν καταστεί οριστικές, έχουν όµως καταθέσει αίτηση για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις παραπάνω αναφερόµενες ανέλεγκτες χρήσεις µε Αρ.Πρωτ.19700/ και Αρ. Πρωτ 862/ , 2591/ αντίστοιχα στην ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. Τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου θα γνωστοποιηθούν άµεσα στο επενδυτικό κοινό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 331 σηµείο 3 του κανονισµού του ΧΑ. 2 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2.1 Μετοχική σύνθεση Η SPACE HELLAS AE κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφώµενης εταιρίας SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε 8

9 2.2 Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την SPACE HELLAS AE υπέρ της απορροφούµενης εταιρίας SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε: Εγκεκριµένο χρηµατοδοτικό όριο ποσού ,00 ALPHA BANK AΕ υπέρ της απορροφούµενης εταιρίας SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ µε εγγύηση της απορροφώσας SPACE HELLAS AE. 2.3 Μέλη.Σ. και ιευθυντικά Στελέχη που είναι κοινά : Μέλη.Σ. SPACE HELLAS A.E. SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Μανωλόπουλος ηµήτριος Πρόεδρος.Σ. Πρόεδρος.Σ. Μπέλλος Χρήστος Αντιπρόεδρος.Σ. Αντιπρόεδρος.Σ ροσινός Παρασκευάς ιευθύνων Σύµβουλος ιευθύνων Σύµβουλος Λαγογιάννης Γιώργος Μέλος.Σ. & Γενικός /ντης Μέλος.Σ. Γκιόκας Αναστάσιος Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. 2.4 Αλλες ιεταιρικές Συµφωνίες : A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1 2 Σύµβαση Εγκατάστασης Συσκευών fleet tracking για τα οχήµατα πελατών της SPACE HELLAS A.E. Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού που στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου επί της οδού Λ.Μεσογείων 302 Χολαργός. 3 Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράνωσης στην SPACE NET A.E Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών για τη χρήση Τηλεφωνικού Κέντρου από την SPACE NET A.E. Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού που στεγάζεται στον 6ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εµµ.Μπενάκη 59 Αθήνα. Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού που στεγάζεται στον 5ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εµµ.Μπενάκη 59 Αθήνα. Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού που στεγάζεται στον 7ο όροφο του κτιρίου επί των οδών Καρυοφίλλη Κυρίλλου Γιαννιτσών. 8 Σύµβαση για την Εγκατάσταση ή Επισκευή συσκευών fleet tracking. 9

10 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας SPACE HELLAS A.E. (στο εξής ή «απορροφούσα» ή «SPACE HELLAS») καθώς και της απορροφόµενης εταιρίας SPACE NET AE (στο εξής ή «απορροφόµενη» ή «SPACE NET» στους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, τηλ. (210) (υπεύθυνοι κα Ελένη Ζερβού ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών, κα Λουκία Νορ υπεύθυνη τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του Σηµειώµατος καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 331 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι: η κα Ελένη Ζερβού, ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών της SPACE HELLAS A.E., κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφόρος Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή τηλ ο κος Γεώργιος Λαγογιάννης Γενικός ιευθυντής της SPACE HELLAS A.E., κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφόρος Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών, που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση, πλην της εκκρεµοδικίας η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 7.1 του πληροφοριακού Σηµειώµατος καθώς και τις Σηµειώσεις των ισολογισµών της απορροφούσας εταιρίας. Η αποροφούσα και η απορροφόµενη εταιρία ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης και των δύο εταιριών διενήργησε ο Ορκωτής Ελεγκτής Λογιστής κος ήµος Πιτέλης (Α.Μ./ΣΟΕ 14481) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Τα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος, µαζί µε τους αντίστοιχους ισολογισµούς. Η αποροφούσα συνέταξε για όγδοη φορά Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις την Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2004 περιλαµβάνουν πέραν της µητρικής Εταιρίας, τις εταιρείες SPACE NET A.E., SPACE ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και SPACE ROMANIA SRL (υπό εκκαθάριση), οι οποίες ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης και SPACEPHONE A.E., DELTA SINGULAR Εκπαιδευτική Α.Ε., GARNETT A.E. (υπό εκκαθάριση) οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Ο κος ήµος Πιτέλης διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. 10

11 Επίσης ο κος ήµος Πιτέλης διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της διοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Η αποροφούσα και η απορροφόµενη έχουν ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., τελών χαρτοσήµου, Φόρους µεγάλης ακίνητης περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρους αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 2002, τα δε οικονοµικά τους στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η εταιρία δεν προέβη σε καµία δηµόσια προσφορά /ανταλλαγή µετοχών, ούτε και δέχτηκε ανάλογη προσφορά /ανταλλαγή µετοχών από τρίτους κατά την τελευταία οικονοµική χρήση. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ H τιµή της µετοχής της Space Hellas, κατά την περίοδο 2/1/ /12/2004 κατέγραψε µια σχετική σταθερή πορεία, ξεκινώντας από τα 0,77 ευρώ στις αρχές του έτους και κλείνοντας στα 0,69 ευρώ στα τέλη του εκεµβρίου O µέσος όρος των τεµαχίων που διακινήθηκαν σε ηµερήσια βάση ανήλθε σε µετοχές ανά συνεδρίαση. Συµπληρωµατικά από την 1/1/ /6/2005 κατέγραψε µια σχετική σταθερή πορεία, ξεκινώντας από τα 0,69 και κλείνοντας στα 0,57 στα τέλη Ιουνίου Σηµειώνεται ότι οι βασικοί µέτοχοι συνεχίζουν να διατηρούν τα ποσοστά συµµετοχής τους αναλλοίωτα από την ηµεροµηνία δηµόσιας εγγραφής (Σεπτέµβριος 2000). ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ & ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ SPACE HELLAS AE , ,10 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ /1/04 21/1/04 6/2/04 25/2/04 12/3/04 31/3/04 20/4/04 6/5/04 24/5/04 10/6/04 28/6/04 14/7/04 30/7/04 18/8/04 3/9/04 Ογκος Συναλλαγών ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 21/9/04 7/10/04 25/10/04 11/11/04 29/11/04 15/12/04 31/12/04 Tιµή µετοχής 19/1/05 4/2/05 22/2/05 10/3/05 31/3/05 18/4/05 6/5/05 24/5/05 9/6/05 28/6/05 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

12 7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/ /6/ % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2/1/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2004 9/4/ /4/2004 7/5/ /5/2004 4/6/ /6/2004 2/7/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/2004 8/10/ /10/2004 5/11/ /11/2004 3/12/ /12/ /12/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2005 8/4/ /4/2005 6/5/ /5/2005 3/6/ /6/2005 Απόδοση Μετοχής Απόδοση Γενικού είκτη ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ 1/1/ /6/ % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2/1/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2004 9/4/ /4/2004 7/5/ /5/2004 4/6/ /6/2004 2/7/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/2004 8/10/ /10/2004 5/11/ /11/2004 3/12/ /12/ /12/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2005 8/4/ /4/2005 6/5/ /5/2005 3/6/ /6/2005 Απόδοση Μετοχής Απόδοση είκτη Παράλληλης Αγοράς Απόδοση είκτη Πληροφορικής 12

13 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Oι µετοχές της Space Hellas A.E. ανέρχονται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η καθεµία. Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το ΚΝ2190/1920 (στο εξής ο «Νόµος») και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα ιδιοκτησίας στην περιουσία της Εταιρίας και ανάλογη συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρίας, σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού της. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή την παρακολουθούν σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µέτοχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για την µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν οριστεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώµατα των συγκύριων µετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν µπορούν να ασκηθούν. Οι µέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των µετόχων, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόµο και το καταστατικό, πέντε (τουλάχιστον) ηµέρες πριν από την πιο πάνω ηµέρα σύγκλησης της Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθµό των µετοχών µε τον οποίον επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, απευθυνόµενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον ο προς κατάθεση αριθµός µετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασµό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασµών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειµένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσµευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας, µέσα στην ίδια προθεσµία. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: 1. να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 40, 40ε του Ν2190/1920, και 2. να ζητήσουν τη σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 13

14 τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας και το Ετήσιο ελτίο. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου, να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ SPACE HELLAS AE 7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία Εµπόριο- Αντιπροσωπείες- Εισαγωγές- Εξαγωγές» και διακριτικό τίτλο «SPACE COM A.E.» συνεστήθη µε το υπ αρ / συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κων/νου Χριστοδούλου, το οποίο εγκρίθηκε µε την Απόφαση υπ αρ. ΕΜ 4728/ του Νοµάρχη Αττικής, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2929/ / ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά 100 ετής και έδρα της ο ήµος Αγίας Παρασκευής, Ν. Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 312. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της που εγκρίθηκε µε την υπ αρ. ΕΜ 4247/99 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6299/ ΤΑΕ & ΕΠΕ, η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε 50ετής. Η Εταιρία έχει αριθµό ΜΑΕ 13966/06/Β/86/95 και αριθµό Φορολογικού Μητρώου Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κωδικοποιηµένου Καταστατικού της απορροφούσας Εταιρίας, σκοπός της είναι η επί κέρδει «α) ενέργεια πάσης φύσεως εµπορικών πράξεων β) Αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού γ) Εισαγωγαί - εξαγωγαί παντός είδους εµπορευµάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών και δη τοιούτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, οπτικών κ.λ.π. δ) Ανάληψις εκτελέσεως παντός είδους µελετών, παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τρίτους και δη τεχνικών τοιούτων της ηµεδαπής ή και της αλλοδαπής ε) ιεκπεραίωσις πάσης φύσεως µεσιτικών εργασιών εν τω εσωτερικώ και τω εξωτερικώ στ) Συµµετοχή της συνιστώµενης Εταιρίας και συνεργασία µε επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής ή τύπου, ή εις κοινοπραξίας του εσωτερικού και εξωτερικού επιδιωκούσας συναφείς ή ετέρους σκοπούς προς τους τοιούτους της Εταιρίας ζ) Χρηµατοδοτήσεις και επενδύσεις κεφαλαίων του εσωτερικού και εξωτερικού η) Οιαδήποτε εν γένει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή εκδήλωσις συνδεδεµένη αµέσως ή εµµέσως µε τους σκοπούς της Εταιρίας θ) Η Ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής µονάδος παραγωγής οιασδήποτε φύσεως προϊόντων και η εµπορία των προϊόντων αυτών και ι) Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ια) η παροχή παντός είδους και φύσεως υπηρεσιών εκµισθώσεων εξοπλισµού και παγίων και ιβ) Η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους είτε υπέρ των 14

15 συνδεδεµένων µε την παρούσα εταιριών, είτε υπέρ άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, αλλά µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας.» Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιλαµβάνει διατάξεις περιοριστικές των δικαιωµάτων της µειοψηφίας των µετόχων, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του ΚΝ 2190/20. Η Εταιρία λειτουργεί υπό το καθεστώς του ΚΝ 2190/1920. Έγγραφα τα οποία αφορούν την Εταιρία είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε εκδηλώσει ενδιαφέρον, τηρουµένων των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή. H Eταιρεία δεν έχει εξαρτήσεις από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµεταλλεύσεως, βιοµηχανικές ή οικονοµικές συµβάσεις, ή νέες µεθόδους κατασκευής, οι οποίες να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τη δραστηριότητα ή την αποδοτικότητα της Εταιρίας. Κατά της εταιρείας υφίστανται δύο εκκρεµείς δίκες: 1) Η πρώτη αφορά απαίτηση των Σωτηρίου Ντουµάνη, Ευαγγελίας συζ. Σωτ. Ντουµάνη και Ελένης θυγ. Σωτ. Ντουµάνη (κατασκευαστών του κτιρίου επί της οδού Μεσογείων 302 στο οποίο στεγάζονται γραφεία της Εταιρίας) κατά της «SPACE HELLAS» και κατά της Σοφίας συζ. Ιωάννου Ματιάτου (δικαιοπαρόχου της Εταιρίας για το ακίνητο της επί της Λεωφόρου Μεσογείων), ύψους κεφαλαίου δρχ (ήδη ,06 ), που έχει εγερθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την από (αριθ. καταθ. 3788/95) αγωγή. Με την αγωγή τους οι ενάγοντες ζητούν να καταδικασθούν οι εναγόµενοι και έκαστος εξ αυτών εις ολόκληρον στην καταβολή του ως άνω ποσού, επικαλούµενοι ζηµία τους µε τον ισχυρισµό ότι η αγορά από την Εταιρία του δικαιώµατος υψούν επί του ως άνω οικοπέδου συνιστούσε παραβίαση διάταξης του εργολαβικού συµβολαίου µεταξύ αυτών και της Σοφίας Ματιάτου, σύµφωνα µε την οποία το δικαίωµα αυτό ανήκε κατά 25% στην οικοπεδούχο και κατά 75% στους εργολήπτες, και µεταφέροντας συντελεστή δόµησης από άλλο ακίνητο ανήγειραν οριζόντιες ιδιοκτησίες του τέταρτου και πέµπτου ορόφου στο ως άνω ακίνητο. Η ως άνω αγωγή συζητήθηκε την και επ αυτής έχει εκδοθεί και δηµοσιευθεί η υπ αριθ. 2931/96 προδικαστική απόφαση του παραπάνω ικαστηρίου, µε την οποία διετάχθησαν αποδείξεις. Μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας µε τη λήψη µαρτυρικών καταθέσεων η συζήτηση της υπόθεσης, που προσδιορίσθηκε για την δικάσιµο της , αναβλήθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. Η µετ αναβολή συζήτηση θα διεξαχθεί την ) Η δεύτερη αγωγή αφορά απαίτηση του Κωνσταντίνου Πουλάκη κατά της SPACE HELLAS, της εταιρείας MASTER HELLAS A.E. και έξι φυσικών προσώπων ύψους κεφαλαίου που έχει εγερθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την από (αριθ. καταθ /2003) αγωγή. Αντικείµενο της αγωγής είναι η διεκδίκηση αποζηµίωσης για πράξεις που αφορούν στην εταιρεία MASTER HELLAS A.E, µε την οποία η εταιρεία SPACE HELLAS ουδεµία µετοχική ή διοικητική σχέση έχει. Η συζήτηση της αγωγής έχει προσδιοριστεί για την Κατά τη γνώµη του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εταιρίας κ. Κώστα Αργυρόπουλου, και οι δύο αγωγές είναι παντελώς αβάσιµες, αόριστες και καταχρηστικές και προβλέπεται η απόρριψή τους από το ικαστήριο. Η Εταιρία έχει συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. Οι συµµετοχές αυτές την είναι οι ακόλουθες: SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.: Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική Εταιρία της SPACE HELLAS A.E. Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100 % στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. SPACE ROMANIA SRL.(υπό εκκαθάριση): Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική Εταιρία της SPACE HELLAS A.E. Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100 % στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών. SPACE ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ : Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική Εταιρία της SPACE HELLAS A.E. Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100 % στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάλυψη, η εργολαβική ή οποιαδήποτε µορφή εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων. SPACEPHONE A.E.: Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 50% στο µετοχικό της Εταιρίας. ΕΛΛΑΣ ΚΟΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Η SPACE HELLAS συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε ποσοστό 1%. 15

16 ΓΚΑΡΝΕΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση) : Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα πληροφορικής. Η συµµετοχή της Space Hellas A.E. στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσοστό 50%. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. Η συµµετοχή της SPACE HELLAS A.E στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό 25%. Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου «Εκσυγχρονισµός Ε.Μ.Υ. στα Πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 ( Ε )» συµβατικής αξίας ,00 περίπου. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ. Η συµµετοχή της SPACE HELLAS A.E στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό 30%. Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου «Ανάπτυξη ικτύου Μετεωρολογικών Radar» συµβατικής αξίας ,21 περίπου. 7.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H Space Hellas από το 1985 δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής και υποδοµής Τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις σε ηµόσιους Οργανισµούς, σε Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η εταιρία δραστηριοποιείται (µε προϊόντα και υπηρεσίες) στους εξής τοµείς: Υποδοµή δικτύωσης για εταιρικά δίκτυα ή το ιαδίκτυο (data networking). Υποδοµή τηλεφωνικής διασύνδεσης σε ενδο-εταιρικό επίπεδο (enterprise telephony). οµηµένη καλωδίωση για σύγχρονα κτίρια (structured cabling). Υποδοµή για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών φορέων (telecom infrastructure). Εξειδικευµένες εφαρµογές που αξιοποιούν υφιστάµενα δίκτυα, προσδίδοντας αξία σε αυτά (value added services). Eρευνητικά κι αναπτυξιακά προγράµµατα, τοπικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης κι επισκευής. Σύµφωνα µε απόφαση του.σ. της εταιρίας, η Space Hellas προχώρησε στην απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας Space Net A.E. διευρύνοντας έτσι τον τοµέα δραστηριοτήτων της και µε τα ακόλουθα αντικείµενα: Εξειδικευµένα προϊόντα λογισµικού. Πλατφόρµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων (fleet management). Πλατφόρµα για ηλεκτρονική διαχείριση ταξιδίων. Τηλε-εκπαίδευση. Προϊόντα Business Intelligence για την υποστήριξη IT συστηµάτων και υποδοµών. Υπηρεσίες παγκόσµιας διασύνδεσης µέσω του δικτύου της British Telecom. Οµάδα εξειδικευµένων µηχανικών σε έρευνα κι ανάπτυξη νέων προϊόντων, κυρίως λογισµικού Κατηγορίες πωλούµενων προϊόντων Τα προϊόντα που κυρίως διαθέτει η Space Hellas, επιτρέπουν τη δηµιουργία ενός σύγχρονου επικοινωνιακού δικτύου, που µπορεί να περιορίζεται µέσα σε ένα κτίριο ή να εκτείνεται σε µια ευρύτερη περιοχή, σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά ακόµη και πέρα από αυτή. Για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, η Space Hellas συνεργάζεται µε διεθνείς και καταξιωµένους κατασκευαστικούς οίκους. Οι Cisco Systems, Vanguard Managed Systems (πρώην Motorola ND), Alcatel, Rad Data Communications, 3Com είναι ενδεικτικά µερικοί από τους σηµαντικότερους συνεργάτες της εταιρίας. Τα προϊόντα που κυρίως η εταιρία προωθεί στην Ελληνική αγορά είναι εξειδικευµένες τηλεπικοινωνιακές συσκευές απαραίτητες για τη λειτουργία ενός δικτύου, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης-πελάτη και την επιθυµητή τεχνολογία. Έτσι, η Space Hellas διαθέτει: Γέφυρες δικτύου (bridges). Συγκεντρωτές (hubs). Μεταγωγείς (switches). ροµολογητές (routers). 16

17 Κόµβους και συσκευές πρόσβασης σε ποικίλα δίκτυα (Χ.25, frame relay, cell relay/atm, IP). Πολυπλέκτες (multiplexers). Προϊόντα ασφαλούς µετάδοσης δεδοµένων (firewalls, encryptors). Λοιπές συσκευές δικτύων, όπως terminal servers, FDDI concentators, εξυπηρετητές εκτυπώσεων (printer servers), κλπ. Modems όλων των ειδών (voiceband, baseband, dial-up, xdsl, fiber optic, miniature modems). Network Interface Cards (NIC) για όλους τους τύπους τοπικών δικτύων και Η/Υ. Μετατροπείς διεπαφής (interface converters). Συστήµατα κεντρικής διαχείρισης δικτύων. Συσκευές ελέγχου αξιοπιστίας κι απόδοσης δικτύου (test equipment, network analyzers). Προϊόντα ασύρµατης ζεύξης για τοπικά δίκτυα. Προϊόντα οπτικής ζεύξης (laser optics). Προϊόντα µικροκυµατικής ζεύξης. Προϊόντα δορυφορικών επικοινωνιών. Ασύρµατους διαµορφωτές / αποδιαµορφωτές (modems). Συσκευές ψηφιοποίησης φωνής. Συστήµατα οπτικής τηλεδιάσκεψης (videoconference). Προϊόντα δοµηµένης καλωδίωσης. Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει στους πελάτες της: Τηλεφωνικά κέντρα. Καταγραφικά συστήµατα τηλεφωνικών εντολών. Προϊόντα υποδοµής τηλεπικοινωνιακών οργανισµών (π.χ. συγκεντρωτές γραµµών). Πλατφόρµα τιµολόγησης (billing) υπηρεσιών παρεχόµενων από τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς. Συστήµατα αποθήκευσης δεδοµένων (storage). Όλα τα προϊόντα διατίθενται µε εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών. Η πρόταση αξίας της εταιρίας προς την αγορά (value proposition) έγκειται στον κατάλληλο κάθε φορά συνδυασµό επί µέρους προϊόντων (από τα παραπάνω) ώστε να συντίθεται η λεγόµενη «ολοκληρωµένη λύση». Οι απαιτήσεις της αγοράς και η συνεχώς αυξανόµενη πολυπλοκότητα της τεχνολογίας στρέφουν τους πελάτες από την απλή προµήθεια µεµονωµένων προϊόντων στην προµήθεια της λεγόµενης ολοκληρωµένης λύσης. Η ικανότητα της εταιρίας να ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή, συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και την διαφοροποιεί από την πολυάριθµη οµάδα των (απλών) «διανοµέων» προϊόντων (distributors) Κατηγορίες παρεχόµενων υπηρεσιών Οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν: Ανάλυση, µελέτη και σχεδίαση δικτύων. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. Έλεγχο ασφάλειας δικτύων και πληροφορικής. Εκπαίδευση και µεταφορά τεχνογνωσίας. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση). Εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες (δοκιµές δικτύων, έλεγχος απόδοσης δικτύων κλπ.). Outsourcing δικτύων. Παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας πάνω σε υφιστάµενα δίκτυα (π.χ. πλατφόρµα λογισµικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση). ιαχείριση έργου (project management). Είναι εξαιρετικά σηµαντικό ότι το έµψυχο δυναµικό της Space Hellas υποστηρίζει την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συσκευών που προµηθεύει. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αλλά κι οτιδήποτε παράγει η εταιρία (π.χ. µελέτες δικτύων) είναι πιστοποιηµένα µε ISO 9001:

18 Εν τέλει, ο τρόπος µε τον οποίο η Space Hellas προσεγγίζει την αγορά (δηλαδή µε συνδυασµό προϊόντων, λύσεων και κυρίως υποστηρικτικών υπηρεσιών) συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και διασφαλίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό τη διαχρονικότητα της σχέσης της εταιρίας µε τον πελάτη (customer loyalty). Στο πελατολόγιο της εταιρίας συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων: Τράπεζες και χρηµατο-πιστωτικά ιδρύµατα (ενδεικτικά Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Emporiki Bank, Citibank, Aspis Bank). Τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί (ενδεικτικά Όµιλος ΟΤΕ, Cosmote, Vodafone, Telestet). Internet service providers (ενδεικτικά OTEnet, Forthnet). Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (ενδεικτικά Athens Hilton, DeltaSingular, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Glaxo Welcome). Οργανισµοί και φορείς του δηµόσιου τοµέα (ενδεικτικά ΕΗ, Ολυµπιακή Αεροπορία). Πανεπιστήµια (ενδεικτικά ΕΜΠ, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) Νέες δραστηριότητες µέσα στο 2004 Η Space Hellas χαρακτηρίζεται από τη συστηµατική προσπάθεια εύρεσης και προώθησης νέων, καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, σε όλα τα χρόνια από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα. Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων συνδυάζεται µε προσεκτική εξέταση του εκάστοτε περιβάλλοντος και πάντα µετράται η σχέση «απαιτούµενη επένδυση προσδοκώµενο αποτέλεσµα». Με γνώµονα τη βασική αυτή αρχή, η Space Hellas δεν έπαψε και το 2004 να αναζητά νέες ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας. Ένας πρώτος τοµέας στον οποίο εστίασε την προσοχή της, ήταν ο χώρος της φυσικής ασφάλειας. Τα γεγονότα των τελευταίων ετών στη διεθνή σκηνή έχουν αυξήσει την ανάγκη λήψης προληπτικών µέτρων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων σε εγκαταστάσεις κι ευαίσθητα σηµεία παρουσίας οργανισµών κι επιχειρήσεων. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν µια σειρά από προηγµένες τεχνολογικές λύσεις (συστήµατα περιµετρικής φύλαξης, αισθητήρες, κάµερες, συστήµατα ελέγχου πρόσβασης, συστήµατα ψηφιακής καταγραφής κι αποθήκευσης δεδοµένων κλπ.). Η προστιθέµενη αξία της εταιρίας έγκειται στο ότι είναι σε θέση να σχεδιάσει και να οργανώσει έτσι την κατάλληλη λύση, που η παρακολούθηση ενός χώρου να γίνεται από µακριά, µε τη µεταφορά των λαµβανόµενων στοιχείων (εικόνα, ήχος κλπ.) σε ένα κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης και διαχείρισης της πληροφορίας. Επίσης, µέσα στο 2004, η Space Hellas προχώρησε σε συνεργασία µε τον πρωτοπόρο Αυστριακό κατασκευαστή Frequentis. Η Frequentis ειδικεύεται στην κατασκευή συστηµάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σε συστήµατα επικοινωνίας µεταξύ ελεγκτών του κέντρου ελέγχου και οδηγών οχηµάτων (αεροπλάνα, τραίνα κλπ.) και έχει επιτύχει χιλιάδες εγκαταστάσεις σε όλο τον πλανήτη. Με τη συνεργασία αυτή, η εταιρία είναι σε θέση να καλύψει σηµαντικό µέρος των αναγκών της Ελληνικής Πολιτικής και Πολεµικής Αεροπορίας, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αντίστοιχων αεροδροµίων, που βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισµού κι επέκτασης. Επίσης µέσα στο 2004, η εταιρία συνέχισε την προσπάθεια εµπλουτισµού των πακέτων τεχνικής υποστήριξης προς πελάτες αλλά και τη διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών, προσδοκώντας υψηλότερα περιθώρια µικτού κέρδους σε σύγκριση µε εκείνα της πώλησης εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών ή πληροφορικής, όπου ο ανταγωνισµός είναι πολλές φορές εξοντωτικός. 18

19 7.3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της Εταιρίας την περίοδο , σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία, εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (σε χιλ. )* Κατηγορία Παγίου Αξία Κτήσεως εως 31/12/2001 Προσθήκες** 1/1/02-31/12/04 ιαφορές αναπρ. Ν.2065/92 Αξία Κτήσης έως 31/12/04 Αποσβέσεις έως 31/12/2001 Αποσβέσεις 1/1/ /12/2004 ιαφορές Αναπρ. Ν.2065/92 Συν.Αξία Αποσβέσεων έως 31/12/04 Α. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 283,65 0,00 283,65 58,13 170,19 228,32 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 283,65 0,00 0,00 283,65 58,13 170,19 0,00 228,32 Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 Γήπεδα-οικόπεδα 237,05 0,00 106,67 343,72 0,00 0,00 0,00 Κτίρια & τεχν. Έργα 2.915,48-187,03 255, ,31 850,13 633,20 147, ,97 Μηχανήµατα-τεχν. Εγκατ.- Μηχ. Εξοπλ ,25-171, ,05 730,29-148,78 581,51 Μεταφορικά µέσα 399,54-363,94 35,60 201,96-173,54 28,43 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 2.978, , , ,72-575,75 963,98 Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες 1,21-1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Β 8.115, ,96 362, , ,11-357,20 147, ,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β ) 8.399, ,96 362, , ,24-187,01 147, ,21 * Τυχόν ιαφορές Μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ** Προσθήκες µ είον µειώσεις. 19

20 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η συνολική αξία κτήσεως των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων µετά τις προσθήκες, ανέρχεται στο ποσό των 6.005,37 χιλ. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων έγινε κατά την εταιρική χρήση 2004 µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992. Έτσι, η αξία κτήσεως των κτιρίων αυξήθηκε κατά 255,86 χιλ. και των συσσωρευµένων αποσβέσεων κατά 147,64 χιλ. και των γηπέδων κατά 106,67 χιλ.. Η διαφορά αναπροσαρµογής 214,88 χιλ. του έτους 2004 συµψήφησε ζηµιές προηγουµένων χρήσεων. Οι καθαρές επενδύσεις όσον αφορά τις προσθήκες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων κατά την περίοδο ήταν µικρότερες από τις µειώσεις που προήλθαν από καταστροφή λόγω τεχνολογικής απαξίωσης αυτών, λύση µισθώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων και χρησιµοποίηση µέρος του παγίου εξοπλισµού ως χρηµατοδοτικό µέσο. Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τις χρήσεις 2003 και 2004, έγιναν µε το νέο Π..299/2003 βάσει των κατώτερων συντελεστών ενώ για τις χρήσεις 2001 και 2002 βάσει του Π.. 100/1998. Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας δεν υπάρχουν ενέχυρα ή εµπράγµατα βάρη. 7.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, από την ίδρυσή της έως σήµερα, έχει ως ακολούθως: Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε κατά την σύσταση της, σε δραχµές, διαιρούµενο σε 500 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µία (ΦΕΚ 2929/ ) και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της µε µετρητά. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της (ΦΕΚ 3290/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση 500 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της (ΦΕΚ 2181/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση 500 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της (ΦΕΚ 509/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της (ΦΕΚ 427/ ) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχµές µε την έκδοση 200 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µια, µε κεφαλαιοποίηση α) διαφορών αναπροσαρµογής, ύψους δραχµές (σύµφωνα µε την Ε. 2665/88 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών), β) και µε καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση δραχµές Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της (ΦΕΚ 6330/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µια. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. 20

21 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της (ΦΕΚ 4708/ ) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µια, µε κεφαλαιοποίηση α) διαφορών αναπροσαρµογής, ύψους δραχµές (σύµφωνα µε το Ν. 2065/92), β) και µε καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση δραχµές Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , οι µετοχές της Εταιρίας µετατράπηκαν από ανώνυµες σε ονοµαστικές (ΦΕΚ 6373/ ). Έτσι οι κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές αντικαταστάθηκαν από κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της (ΦΕΚ 138/ & ΦΕΚ 1099/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µια. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της (ΦΕΚ 1684/ ) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές εκάστης, µε κεφαλαιοποίηση α) διαφορών αναπροσαρµογής ακινήτων σύµφωνα µε το Ν. 2065/92, ύψους δραχµές β) αφορολόγητων αποθεµατικών Ν. 1828/89 και απόφασης /89 που σχηµατίσθηκαν στις χρήσεις , ύψους δραχµές, και γ) κερδών προηγούµενης χρήσης που εµφανίζονταν στον λογαριασµό «Υπόλοιπο κερδών εις νέον», ποσού δραχµές. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µια. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 6299/ ) µειώθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµές. Επίσης µε την απόφαση της ιδίας Γενικής Συνέλευσης το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές µε την έκδόση ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµών εκάστης. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσια δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές διηρηµένο σε πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ) µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµών εκάστης, ολοσχερώς καταβεβληµένο. Με την απόφαση της αυτής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δώδεκα εκατοµµύρια εξακόσιες ενενήντα µία χιλιάδες διακόσιες πενήντα ( ) δραχµές µε την έκδοση εννιακοσίων µία χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµών. Οι µετοχές αυτές αποφασίστηκε να καλυφθούν µε δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 350/85, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων αφενός µεν ανακλήθηκε η από 6/5/1999 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων όσον αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά δραχµές µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 125 δραχµές της κάθε µιάς, από τις οποίες θα εκαλύπτοντο µε δηµόσια εγγραφή µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και θα εκαλύπτοντο µε ιδιωτική τοποθέτηση, λόγω παρέλευσης του χρόνου που ορίζει ο Νόµος για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην µη έγκριση της δηµόσιας εγγραφής και της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες ( ιοικητικό Συµβούλιο Χ.Α. και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), αφετέρου δε εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχµές µε την 21

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα