Εκκρεµεί η εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά µε την ανωτέρω συγχώνευση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκκρεµεί η εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά µε την ανωτέρω συγχώνευση."

Transcript

1 Για την Πληρέστερη Ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά µε τη Συγχώνευση δι Απορροφήσεως από την Space Hellas Eµπορία Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές Τηλεπ/κου Εξοπλισµού & Υπηρεσιών Α.Ε. της κατά 100% θυγατρικής της SPACE NET Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε. Εκκρεµεί η εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά µε την ανωτέρω συγχώνευση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 331 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

2 2

3 Περιεχόµενα 1 ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 8 2 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Μετοχική σύνθεση Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την SPACE HELLAS AE υπέρ της απορροφούµενης εταιρίας SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε: Μέλη.Σ. και ιευθυντικά Στελέχη που είναι κοινά : Αλλες ιεταιρικές Συµφωνίες : 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 10 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 11 5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 11 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ SPACE HELLAS AE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατηγορίες πωλούµενων προϊόντων Κατηγορίες παρεχόµενων υπηρεσιών Νέες δραστηριότητες µέσα στο ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΗΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜ/ΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.Σ. & ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ή & ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 36 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ EΚ ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ( ) 65 3

4 SPACE NET A.E SPACE ικτυακές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ SPACE ROMANIA SRL ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPACEPHONE A.E.Ε DELTA SINGULAR Eκπαιδευτική A.E GARNETT ASSOCIATES ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK A.E ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ SPACE NET A.E ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΗΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜ/ΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.Σ. & ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ή & ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε»ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/ ΓΕΝΙΚΑ Ίδρυση, Έδρα και ιάρκεια της Εταιρείας Σκοπός της Εταιρείας Μετοχικό Κεφάλαιο Εκπροσώπηση της Εταιρείας Τηρούµενα βιβλία Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Ο ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ SPACE HELLAS A.E ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SPACE HELLAS AE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟυΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης: Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης: ΜΕΤΟΧΕΣ Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 126 4

5 16.10 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Λογιστικές µέθοδοι ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ενσώµατα πάγια στοιχεία Συµµετοχές Αποθέµατα Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ιαθέσιµα & ισοδύναµα διαθεσίµων Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα ικαιώµατα εργαζοµένων Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία Μισθώσεις Φόρος εισοδήµατος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΜΕΡΗ ( ΛΠ 24) ΑΠΟ ΕΩΣ _ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ΚΑΙ ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού την 1 η Ιανουαρίου 2004 και 1 η Ιανουαρίου Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE HELLAS A.E. Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση. Σ. Χρήσης Πίνακας Ταµειακών Ροών Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαµήνου Περιοδικές Καταστάσεις Εξαµήνου Περιοδικές Καταστάσεις Α Τριµήνου Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE HELLAS Α.Ε. Χρήσης Ενοποιηµένος Ισολογισµός Χρήσης Ενοποιηµένο Προσάρτηµα Χρήσης Ενοποιηµένη Έκθεση. Σ. Χρήσης Ενοποιηµένος Πίνακας Ταµειακών Ροών Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαµήνου Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Εξαµήνου Ενοποιηµένες Περιοδικές Καταστάσεις Α Τριµήνου Οικονοµικές Καταστάσεις SPACE NET A.E. Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση. Σ. Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις Space ικτυακές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις Space ROMANIA SRL Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις SPACEPHONE A.E. Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση. Σ. Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Χρήσης Ισολογισµός Χρήσης Προσάρτηµα Χρήσης Έκθεση. Σ. Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις GARNETT ASSOCIATES A.E Προσωρινός Ισολογισµός Χρήσης

6 6

7 1 ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά µε την συγχώνευση µε απορρόφηση του 100% της θυγατρικής εταιρείας «SPACE NET Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Ανώνυµη Εταιρία» µε διακριτικό τίτλο «SPACE NET A.E.» (εφεξής «η απορροφώµενη εταιρεία») από την «SPACE HELLAS A.E. Εµπόριο Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές» (εφεξής «SPACE HELLAS A.E.» η «απορροφώσα εταιρεία»). Η SPACE HELLAS κατείχε το 99,9% των µετοχών της εταιρείας SPACE NET A.E.και κατόπιν απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου Νο 790 Πρακτικού της SPACE HELLAS A.E. στις 13 εκεµβρίου 2004 η SPACE HELLAS A.E. κατέστη 100% µέτοχος της SPACE NET µε την έγκριση της αγοράς του 0,1% των µετοχών της SPACE NET. Στην συνέχεια στο ιοικητικό Συµβούλιο Νο 792 Πρακτικού της εταιρείας SPACE HELLAS A.E. την 17 ην εκεµβρίου 2004 αποφασίστηκε η συγχώνευση των εταιρειών SPACE HELLAS A.E. Εµπόριο Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές και SPACE NET Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Ανώνυµη Εταιρία, µε απορρόφηση της δεύτερη από την πρώτη. Με την από 3 η Μαρτίου 2005 συνεδρίαση τα ιοικητικά Συµβούλια των ανωτέρω εταιρειών ενέκριναν τους όρους και το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της Εταιρείας µε την εταιρεία «SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της οποίας η Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των µετοχών της και ορισµός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή του σχεδίου αυτού µετά των εκπροσώπων της απορροφουµένης ως και κάθε άλλης συµβάσεως και πράξεως για την ολοκλήρωση της απορρόφησης. Η συγχώνευση µε απορρόφηση της της δεύτερης, δηλαδή της SPACE NEΤ, από την πρώτη, δηλαδή την SPACE HELLAS, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/93, όπως τα νοµοθετήµατα αυτά ισχύουν µέχρι σήµερα, επειδή έκριναν ότι αυτό συµφέρει και τις δύο εταιρείες, αφού έχουν παρεµφερές αντικείµενο και επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς. Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε Αρ. Πρωτ. Κ την της σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με τη συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας SPACE NET από την SPACE HELLAS προσδοκάται ότι: Θα επιτευχθεί καλύτερη, ορθολογικότερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση και συντονισµός των επιχειρήσεων και των στελεχών τους, δεδοµένου ότι η συγχωνευόµενη εταιρεία δραστηριοποιείται σε παράλληλο τοµέα, Θα δηµιουργηθεί ένα ισχυρό σχήµα ενισχυµένο τόσο σε επίπεδο οικονοµικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, Θα επιτευχθεί µείωση των λειτουργικών δαπανών. Η συγχώνευση των εταιριών αναµένεται να προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στην Απορροφώσα τα οποία συνοψίζονται στα εξής: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ισχυροποίηση στον ευρύτερο κλάδο Μείωση λειτουργικού κόστους µέσω οικονοµιών, οι οποίες θα προκύψουν λόγω της συγχώνευσης Ορθολογικότερη διαχείριση και κατανοµή αρµοδιοτήτων των στελεχών και του προσωπικού 7

8 1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Όπως ορίζει το σηµείο 1 του άρθρου 331 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου και σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της η καθαρή θέση της απορροφούσας εταιρίας SPACE HELLAS ΑΕ ανέρχεται σε ποσό ,17 και η καθαρή θέση της απορροφόµενης εταιρίας SPACE NET ΑΕ ανέρχεται σε ποσό ,39. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η καθαρή θέση της απορροφόµενης εταιρίας SPACE NET ΑΕ ανέρχεται σε ποσοστό 17,52% της καθαρής θέσης της απορροφούσας εταιρίας SPACE HELLΑS ΑΕ και ως εκ τούτου η απορροφούσα εταιρία SPACE HELLAS ΑΕ υποχρεούται σε έκδοση Πληροφοριακού Σηµειώµατος. 1.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η Απορροφόµενη Εταιρεία SPACE NET, όσο και η απορροφούσα εταιρεία SPACE HELLAS AE, δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις τους δεν έχουν καταστεί οριστικές, έχουν όµως καταθέσει αίτηση για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις παραπάνω αναφερόµενες ανέλεγκτες χρήσεις µε Αρ.Πρωτ.19700/ και Αρ. Πρωτ 862/ , 2591/ αντίστοιχα στην ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. Τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου θα γνωστοποιηθούν άµεσα στο επενδυτικό κοινό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 331 σηµείο 3 του κανονισµού του ΧΑ. 2 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2.1 Μετοχική σύνθεση Η SPACE HELLAS AE κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφώµενης εταιρίας SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε 8

9 2.2 Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την SPACE HELLAS AE υπέρ της απορροφούµενης εταιρίας SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε: Εγκεκριµένο χρηµατοδοτικό όριο ποσού ,00 ALPHA BANK AΕ υπέρ της απορροφούµενης εταιρίας SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ µε εγγύηση της απορροφώσας SPACE HELLAS AE. 2.3 Μέλη.Σ. και ιευθυντικά Στελέχη που είναι κοινά : Μέλη.Σ. SPACE HELLAS A.E. SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Μανωλόπουλος ηµήτριος Πρόεδρος.Σ. Πρόεδρος.Σ. Μπέλλος Χρήστος Αντιπρόεδρος.Σ. Αντιπρόεδρος.Σ ροσινός Παρασκευάς ιευθύνων Σύµβουλος ιευθύνων Σύµβουλος Λαγογιάννης Γιώργος Μέλος.Σ. & Γενικός /ντης Μέλος.Σ. Γκιόκας Αναστάσιος Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. 2.4 Αλλες ιεταιρικές Συµφωνίες : A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1 2 Σύµβαση Εγκατάστασης Συσκευών fleet tracking για τα οχήµατα πελατών της SPACE HELLAS A.E. Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού που στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου επί της οδού Λ.Μεσογείων 302 Χολαργός. 3 Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράνωσης στην SPACE NET A.E Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών για τη χρήση Τηλεφωνικού Κέντρου από την SPACE NET A.E. Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού που στεγάζεται στον 6ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εµµ.Μπενάκη 59 Αθήνα. Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού που στεγάζεται στον 5ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εµµ.Μπενάκη 59 Αθήνα. Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού που στεγάζεται στον 7ο όροφο του κτιρίου επί των οδών Καρυοφίλλη Κυρίλλου Γιαννιτσών. 8 Σύµβαση για την Εγκατάσταση ή Επισκευή συσκευών fleet tracking. 9

10 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας SPACE HELLAS A.E. (στο εξής ή «απορροφούσα» ή «SPACE HELLAS») καθώς και της απορροφόµενης εταιρίας SPACE NET AE (στο εξής ή «απορροφόµενη» ή «SPACE NET» στους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, τηλ. (210) (υπεύθυνοι κα Ελένη Ζερβού ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών, κα Λουκία Νορ υπεύθυνη τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του Σηµειώµατος καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 331 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι: η κα Ελένη Ζερβού, ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών της SPACE HELLAS A.E., κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφόρος Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή τηλ ο κος Γεώργιος Λαγογιάννης Γενικός ιευθυντής της SPACE HELLAS A.E., κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφόρος Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών, που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση, πλην της εκκρεµοδικίας η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 7.1 του πληροφοριακού Σηµειώµατος καθώς και τις Σηµειώσεις των ισολογισµών της απορροφούσας εταιρίας. Η αποροφούσα και η απορροφόµενη εταιρία ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης και των δύο εταιριών διενήργησε ο Ορκωτής Ελεγκτής Λογιστής κος ήµος Πιτέλης (Α.Μ./ΣΟΕ 14481) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Τα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος, µαζί µε τους αντίστοιχους ισολογισµούς. Η αποροφούσα συνέταξε για όγδοη φορά Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις την Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2004 περιλαµβάνουν πέραν της µητρικής Εταιρίας, τις εταιρείες SPACE NET A.E., SPACE ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και SPACE ROMANIA SRL (υπό εκκαθάριση), οι οποίες ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης και SPACEPHONE A.E., DELTA SINGULAR Εκπαιδευτική Α.Ε., GARNETT A.E. (υπό εκκαθάριση) οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Ο κος ήµος Πιτέλης διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. 10

11 Επίσης ο κος ήµος Πιτέλης διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της διοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Η αποροφούσα και η απορροφόµενη έχουν ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., τελών χαρτοσήµου, Φόρους µεγάλης ακίνητης περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρους αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 2002, τα δε οικονοµικά τους στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η εταιρία δεν προέβη σε καµία δηµόσια προσφορά /ανταλλαγή µετοχών, ούτε και δέχτηκε ανάλογη προσφορά /ανταλλαγή µετοχών από τρίτους κατά την τελευταία οικονοµική χρήση. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ H τιµή της µετοχής της Space Hellas, κατά την περίοδο 2/1/ /12/2004 κατέγραψε µια σχετική σταθερή πορεία, ξεκινώντας από τα 0,77 ευρώ στις αρχές του έτους και κλείνοντας στα 0,69 ευρώ στα τέλη του εκεµβρίου O µέσος όρος των τεµαχίων που διακινήθηκαν σε ηµερήσια βάση ανήλθε σε µετοχές ανά συνεδρίαση. Συµπληρωµατικά από την 1/1/ /6/2005 κατέγραψε µια σχετική σταθερή πορεία, ξεκινώντας από τα 0,69 και κλείνοντας στα 0,57 στα τέλη Ιουνίου Σηµειώνεται ότι οι βασικοί µέτοχοι συνεχίζουν να διατηρούν τα ποσοστά συµµετοχής τους αναλλοίωτα από την ηµεροµηνία δηµόσιας εγγραφής (Σεπτέµβριος 2000). ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ & ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ SPACE HELLAS AE , ,10 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ /1/04 21/1/04 6/2/04 25/2/04 12/3/04 31/3/04 20/4/04 6/5/04 24/5/04 10/6/04 28/6/04 14/7/04 30/7/04 18/8/04 3/9/04 Ογκος Συναλλαγών ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 21/9/04 7/10/04 25/10/04 11/11/04 29/11/04 15/12/04 31/12/04 Tιµή µετοχής 19/1/05 4/2/05 22/2/05 10/3/05 31/3/05 18/4/05 6/5/05 24/5/05 9/6/05 28/6/05 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

12 7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΑΠΟ 1/1/ /6/ % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2/1/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2004 9/4/ /4/2004 7/5/ /5/2004 4/6/ /6/2004 2/7/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/2004 8/10/ /10/2004 5/11/ /11/2004 3/12/ /12/ /12/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2005 8/4/ /4/2005 6/5/ /5/2005 3/6/ /6/2005 Απόδοση Μετοχής Απόδοση Γενικού είκτη ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ 1/1/ /6/ % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2/1/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2004 9/4/ /4/2004 7/5/ /5/2004 4/6/ /6/2004 2/7/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/2004 8/10/ /10/2004 5/11/ /11/2004 3/12/ /12/ /12/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2005 8/4/ /4/2005 6/5/ /5/2005 3/6/ /6/2005 Απόδοση Μετοχής Απόδοση είκτη Παράλληλης Αγοράς Απόδοση είκτη Πληροφορικής 12

13 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Oι µετοχές της Space Hellas A.E. ανέρχονται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η καθεµία. Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το ΚΝ2190/1920 (στο εξής ο «Νόµος») και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα ιδιοκτησίας στην περιουσία της Εταιρίας και ανάλογη συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρίας, σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού της. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή την παρακολουθούν σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µέτοχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για την µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν οριστεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώµατα των συγκύριων µετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν µπορούν να ασκηθούν. Οι µέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των µετόχων, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόµο και το καταστατικό, πέντε (τουλάχιστον) ηµέρες πριν από την πιο πάνω ηµέρα σύγκλησης της Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθµό των µετοχών µε τον οποίον επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, απευθυνόµενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον ο προς κατάθεση αριθµός µετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασµό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασµών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειµένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσµευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας, µέσα στην ίδια προθεσµία. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: 1. να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 40, 40ε του Ν2190/1920, και 2. να ζητήσουν τη σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 13

14 τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας και το Ετήσιο ελτίο. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου, να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ SPACE HELLAS AE 7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «SPACE HELLAS Ανώνυµη Εταιρία Εµπόριο- Αντιπροσωπείες- Εισαγωγές- Εξαγωγές» και διακριτικό τίτλο «SPACE COM A.E.» συνεστήθη µε το υπ αρ / συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κων/νου Χριστοδούλου, το οποίο εγκρίθηκε µε την Απόφαση υπ αρ. ΕΜ 4728/ του Νοµάρχη Αττικής, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2929/ / ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά 100 ετής και έδρα της ο ήµος Αγίας Παρασκευής, Ν. Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 312. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της που εγκρίθηκε µε την υπ αρ. ΕΜ 4247/99 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6299/ ΤΑΕ & ΕΠΕ, η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε 50ετής. Η Εταιρία έχει αριθµό ΜΑΕ 13966/06/Β/86/95 και αριθµό Φορολογικού Μητρώου Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κωδικοποιηµένου Καταστατικού της απορροφούσας Εταιρίας, σκοπός της είναι η επί κέρδει «α) ενέργεια πάσης φύσεως εµπορικών πράξεων β) Αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού γ) Εισαγωγαί - εξαγωγαί παντός είδους εµπορευµάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών και δη τοιούτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, οπτικών κ.λ.π. δ) Ανάληψις εκτελέσεως παντός είδους µελετών, παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τρίτους και δη τεχνικών τοιούτων της ηµεδαπής ή και της αλλοδαπής ε) ιεκπεραίωσις πάσης φύσεως µεσιτικών εργασιών εν τω εσωτερικώ και τω εξωτερικώ στ) Συµµετοχή της συνιστώµενης Εταιρίας και συνεργασία µε επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής ή τύπου, ή εις κοινοπραξίας του εσωτερικού και εξωτερικού επιδιωκούσας συναφείς ή ετέρους σκοπούς προς τους τοιούτους της Εταιρίας ζ) Χρηµατοδοτήσεις και επενδύσεις κεφαλαίων του εσωτερικού και εξωτερικού η) Οιαδήποτε εν γένει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή εκδήλωσις συνδεδεµένη αµέσως ή εµµέσως µε τους σκοπούς της Εταιρίας θ) Η Ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής µονάδος παραγωγής οιασδήποτε φύσεως προϊόντων και η εµπορία των προϊόντων αυτών και ι) Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ια) η παροχή παντός είδους και φύσεως υπηρεσιών εκµισθώσεων εξοπλισµού και παγίων και ιβ) Η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους είτε υπέρ των 14

15 συνδεδεµένων µε την παρούσα εταιριών, είτε υπέρ άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, αλλά µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας.» Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιλαµβάνει διατάξεις περιοριστικές των δικαιωµάτων της µειοψηφίας των µετόχων, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του ΚΝ 2190/20. Η Εταιρία λειτουργεί υπό το καθεστώς του ΚΝ 2190/1920. Έγγραφα τα οποία αφορούν την Εταιρία είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε εκδηλώσει ενδιαφέρον, τηρουµένων των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή. H Eταιρεία δεν έχει εξαρτήσεις από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµεταλλεύσεως, βιοµηχανικές ή οικονοµικές συµβάσεις, ή νέες µεθόδους κατασκευής, οι οποίες να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τη δραστηριότητα ή την αποδοτικότητα της Εταιρίας. Κατά της εταιρείας υφίστανται δύο εκκρεµείς δίκες: 1) Η πρώτη αφορά απαίτηση των Σωτηρίου Ντουµάνη, Ευαγγελίας συζ. Σωτ. Ντουµάνη και Ελένης θυγ. Σωτ. Ντουµάνη (κατασκευαστών του κτιρίου επί της οδού Μεσογείων 302 στο οποίο στεγάζονται γραφεία της Εταιρίας) κατά της «SPACE HELLAS» και κατά της Σοφίας συζ. Ιωάννου Ματιάτου (δικαιοπαρόχου της Εταιρίας για το ακίνητο της επί της Λεωφόρου Μεσογείων), ύψους κεφαλαίου δρχ (ήδη ,06 ), που έχει εγερθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την από (αριθ. καταθ. 3788/95) αγωγή. Με την αγωγή τους οι ενάγοντες ζητούν να καταδικασθούν οι εναγόµενοι και έκαστος εξ αυτών εις ολόκληρον στην καταβολή του ως άνω ποσού, επικαλούµενοι ζηµία τους µε τον ισχυρισµό ότι η αγορά από την Εταιρία του δικαιώµατος υψούν επί του ως άνω οικοπέδου συνιστούσε παραβίαση διάταξης του εργολαβικού συµβολαίου µεταξύ αυτών και της Σοφίας Ματιάτου, σύµφωνα µε την οποία το δικαίωµα αυτό ανήκε κατά 25% στην οικοπεδούχο και κατά 75% στους εργολήπτες, και µεταφέροντας συντελεστή δόµησης από άλλο ακίνητο ανήγειραν οριζόντιες ιδιοκτησίες του τέταρτου και πέµπτου ορόφου στο ως άνω ακίνητο. Η ως άνω αγωγή συζητήθηκε την και επ αυτής έχει εκδοθεί και δηµοσιευθεί η υπ αριθ. 2931/96 προδικαστική απόφαση του παραπάνω ικαστηρίου, µε την οποία διετάχθησαν αποδείξεις. Μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας µε τη λήψη µαρτυρικών καταθέσεων η συζήτηση της υπόθεσης, που προσδιορίσθηκε για την δικάσιµο της , αναβλήθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. Η µετ αναβολή συζήτηση θα διεξαχθεί την ) Η δεύτερη αγωγή αφορά απαίτηση του Κωνσταντίνου Πουλάκη κατά της SPACE HELLAS, της εταιρείας MASTER HELLAS A.E. και έξι φυσικών προσώπων ύψους κεφαλαίου που έχει εγερθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την από (αριθ. καταθ /2003) αγωγή. Αντικείµενο της αγωγής είναι η διεκδίκηση αποζηµίωσης για πράξεις που αφορούν στην εταιρεία MASTER HELLAS A.E, µε την οποία η εταιρεία SPACE HELLAS ουδεµία µετοχική ή διοικητική σχέση έχει. Η συζήτηση της αγωγής έχει προσδιοριστεί για την Κατά τη γνώµη του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εταιρίας κ. Κώστα Αργυρόπουλου, και οι δύο αγωγές είναι παντελώς αβάσιµες, αόριστες και καταχρηστικές και προβλέπεται η απόρριψή τους από το ικαστήριο. Η Εταιρία έχει συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. Οι συµµετοχές αυτές την είναι οι ακόλουθες: SPACE NET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.: Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική Εταιρία της SPACE HELLAS A.E. Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100 % στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. SPACE ROMANIA SRL.(υπό εκκαθάριση): Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική Εταιρία της SPACE HELLAS A.E. Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100 % στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών. SPACE ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ : Η Εταιρία αποτελεί θυγατρική Εταιρία της SPACE HELLAS A.E. Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100 % στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάλυψη, η εργολαβική ή οποιαδήποτε µορφή εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων. SPACEPHONE A.E.: Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η SPACE HELLAS A.E. κατέχει ποσοστό συµµετοχής 50% στο µετοχικό της Εταιρίας. ΕΛΛΑΣ ΚΟΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Η SPACE HELLAS συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε ποσοστό 1%. 15

16 ΓΚΑΡΝΕΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση) : Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα πληροφορικής. Η συµµετοχή της Space Hellas A.E. στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσοστό 50%. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Υ. Η συµµετοχή της SPACE HELLAS A.E στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό 25%. Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου «Εκσυγχρονισµός Ε.Μ.Υ. στα Πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 ( Ε )» συµβατικής αξίας ,00 περίπου. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΑ. Η συµµετοχή της SPACE HELLAS A.E στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό 30%. Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του δηµοπρατηθέντος έργου «Ανάπτυξη ικτύου Μετεωρολογικών Radar» συµβατικής αξίας ,21 περίπου. 7.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H Space Hellas από το 1985 δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής και υποδοµής Τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις σε ηµόσιους Οργανισµούς, σε Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η εταιρία δραστηριοποιείται (µε προϊόντα και υπηρεσίες) στους εξής τοµείς: Υποδοµή δικτύωσης για εταιρικά δίκτυα ή το ιαδίκτυο (data networking). Υποδοµή τηλεφωνικής διασύνδεσης σε ενδο-εταιρικό επίπεδο (enterprise telephony). οµηµένη καλωδίωση για σύγχρονα κτίρια (structured cabling). Υποδοµή για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών φορέων (telecom infrastructure). Εξειδικευµένες εφαρµογές που αξιοποιούν υφιστάµενα δίκτυα, προσδίδοντας αξία σε αυτά (value added services). Eρευνητικά κι αναπτυξιακά προγράµµατα, τοπικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης κι επισκευής. Σύµφωνα µε απόφαση του.σ. της εταιρίας, η Space Hellas προχώρησε στην απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας Space Net A.E. διευρύνοντας έτσι τον τοµέα δραστηριοτήτων της και µε τα ακόλουθα αντικείµενα: Εξειδικευµένα προϊόντα λογισµικού. Πλατφόρµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων (fleet management). Πλατφόρµα για ηλεκτρονική διαχείριση ταξιδίων. Τηλε-εκπαίδευση. Προϊόντα Business Intelligence για την υποστήριξη IT συστηµάτων και υποδοµών. Υπηρεσίες παγκόσµιας διασύνδεσης µέσω του δικτύου της British Telecom. Οµάδα εξειδικευµένων µηχανικών σε έρευνα κι ανάπτυξη νέων προϊόντων, κυρίως λογισµικού Κατηγορίες πωλούµενων προϊόντων Τα προϊόντα που κυρίως διαθέτει η Space Hellas, επιτρέπουν τη δηµιουργία ενός σύγχρονου επικοινωνιακού δικτύου, που µπορεί να περιορίζεται µέσα σε ένα κτίριο ή να εκτείνεται σε µια ευρύτερη περιοχή, σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά ακόµη και πέρα από αυτή. Για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, η Space Hellas συνεργάζεται µε διεθνείς και καταξιωµένους κατασκευαστικούς οίκους. Οι Cisco Systems, Vanguard Managed Systems (πρώην Motorola ND), Alcatel, Rad Data Communications, 3Com είναι ενδεικτικά µερικοί από τους σηµαντικότερους συνεργάτες της εταιρίας. Τα προϊόντα που κυρίως η εταιρία προωθεί στην Ελληνική αγορά είναι εξειδικευµένες τηλεπικοινωνιακές συσκευές απαραίτητες για τη λειτουργία ενός δικτύου, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης-πελάτη και την επιθυµητή τεχνολογία. Έτσι, η Space Hellas διαθέτει: Γέφυρες δικτύου (bridges). Συγκεντρωτές (hubs). Μεταγωγείς (switches). ροµολογητές (routers). 16

17 Κόµβους και συσκευές πρόσβασης σε ποικίλα δίκτυα (Χ.25, frame relay, cell relay/atm, IP). Πολυπλέκτες (multiplexers). Προϊόντα ασφαλούς µετάδοσης δεδοµένων (firewalls, encryptors). Λοιπές συσκευές δικτύων, όπως terminal servers, FDDI concentators, εξυπηρετητές εκτυπώσεων (printer servers), κλπ. Modems όλων των ειδών (voiceband, baseband, dial-up, xdsl, fiber optic, miniature modems). Network Interface Cards (NIC) για όλους τους τύπους τοπικών δικτύων και Η/Υ. Μετατροπείς διεπαφής (interface converters). Συστήµατα κεντρικής διαχείρισης δικτύων. Συσκευές ελέγχου αξιοπιστίας κι απόδοσης δικτύου (test equipment, network analyzers). Προϊόντα ασύρµατης ζεύξης για τοπικά δίκτυα. Προϊόντα οπτικής ζεύξης (laser optics). Προϊόντα µικροκυµατικής ζεύξης. Προϊόντα δορυφορικών επικοινωνιών. Ασύρµατους διαµορφωτές / αποδιαµορφωτές (modems). Συσκευές ψηφιοποίησης φωνής. Συστήµατα οπτικής τηλεδιάσκεψης (videoconference). Προϊόντα δοµηµένης καλωδίωσης. Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει στους πελάτες της: Τηλεφωνικά κέντρα. Καταγραφικά συστήµατα τηλεφωνικών εντολών. Προϊόντα υποδοµής τηλεπικοινωνιακών οργανισµών (π.χ. συγκεντρωτές γραµµών). Πλατφόρµα τιµολόγησης (billing) υπηρεσιών παρεχόµενων από τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς. Συστήµατα αποθήκευσης δεδοµένων (storage). Όλα τα προϊόντα διατίθενται µε εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών. Η πρόταση αξίας της εταιρίας προς την αγορά (value proposition) έγκειται στον κατάλληλο κάθε φορά συνδυασµό επί µέρους προϊόντων (από τα παραπάνω) ώστε να συντίθεται η λεγόµενη «ολοκληρωµένη λύση». Οι απαιτήσεις της αγοράς και η συνεχώς αυξανόµενη πολυπλοκότητα της τεχνολογίας στρέφουν τους πελάτες από την απλή προµήθεια µεµονωµένων προϊόντων στην προµήθεια της λεγόµενης ολοκληρωµένης λύσης. Η ικανότητα της εταιρίας να ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή, συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και την διαφοροποιεί από την πολυάριθµη οµάδα των (απλών) «διανοµέων» προϊόντων (distributors) Κατηγορίες παρεχόµενων υπηρεσιών Οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν: Ανάλυση, µελέτη και σχεδίαση δικτύων. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. Έλεγχο ασφάλειας δικτύων και πληροφορικής. Εκπαίδευση και µεταφορά τεχνογνωσίας. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση). Εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες (δοκιµές δικτύων, έλεγχος απόδοσης δικτύων κλπ.). Outsourcing δικτύων. Παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας πάνω σε υφιστάµενα δίκτυα (π.χ. πλατφόρµα λογισµικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση). ιαχείριση έργου (project management). Είναι εξαιρετικά σηµαντικό ότι το έµψυχο δυναµικό της Space Hellas υποστηρίζει την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συσκευών που προµηθεύει. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αλλά κι οτιδήποτε παράγει η εταιρία (π.χ. µελέτες δικτύων) είναι πιστοποιηµένα µε ISO 9001:

18 Εν τέλει, ο τρόπος µε τον οποίο η Space Hellas προσεγγίζει την αγορά (δηλαδή µε συνδυασµό προϊόντων, λύσεων και κυρίως υποστηρικτικών υπηρεσιών) συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και διασφαλίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό τη διαχρονικότητα της σχέσης της εταιρίας µε τον πελάτη (customer loyalty). Στο πελατολόγιο της εταιρίας συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων: Τράπεζες και χρηµατο-πιστωτικά ιδρύµατα (ενδεικτικά Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Emporiki Bank, Citibank, Aspis Bank). Τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί (ενδεικτικά Όµιλος ΟΤΕ, Cosmote, Vodafone, Telestet). Internet service providers (ενδεικτικά OTEnet, Forthnet). Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (ενδεικτικά Athens Hilton, DeltaSingular, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Glaxo Welcome). Οργανισµοί και φορείς του δηµόσιου τοµέα (ενδεικτικά ΕΗ, Ολυµπιακή Αεροπορία). Πανεπιστήµια (ενδεικτικά ΕΜΠ, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) Νέες δραστηριότητες µέσα στο 2004 Η Space Hellas χαρακτηρίζεται από τη συστηµατική προσπάθεια εύρεσης και προώθησης νέων, καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, σε όλα τα χρόνια από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα. Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων συνδυάζεται µε προσεκτική εξέταση του εκάστοτε περιβάλλοντος και πάντα µετράται η σχέση «απαιτούµενη επένδυση προσδοκώµενο αποτέλεσµα». Με γνώµονα τη βασική αυτή αρχή, η Space Hellas δεν έπαψε και το 2004 να αναζητά νέες ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας. Ένας πρώτος τοµέας στον οποίο εστίασε την προσοχή της, ήταν ο χώρος της φυσικής ασφάλειας. Τα γεγονότα των τελευταίων ετών στη διεθνή σκηνή έχουν αυξήσει την ανάγκη λήψης προληπτικών µέτρων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων σε εγκαταστάσεις κι ευαίσθητα σηµεία παρουσίας οργανισµών κι επιχειρήσεων. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν µια σειρά από προηγµένες τεχνολογικές λύσεις (συστήµατα περιµετρικής φύλαξης, αισθητήρες, κάµερες, συστήµατα ελέγχου πρόσβασης, συστήµατα ψηφιακής καταγραφής κι αποθήκευσης δεδοµένων κλπ.). Η προστιθέµενη αξία της εταιρίας έγκειται στο ότι είναι σε θέση να σχεδιάσει και να οργανώσει έτσι την κατάλληλη λύση, που η παρακολούθηση ενός χώρου να γίνεται από µακριά, µε τη µεταφορά των λαµβανόµενων στοιχείων (εικόνα, ήχος κλπ.) σε ένα κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης και διαχείρισης της πληροφορίας. Επίσης, µέσα στο 2004, η Space Hellas προχώρησε σε συνεργασία µε τον πρωτοπόρο Αυστριακό κατασκευαστή Frequentis. Η Frequentis ειδικεύεται στην κατασκευή συστηµάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σε συστήµατα επικοινωνίας µεταξύ ελεγκτών του κέντρου ελέγχου και οδηγών οχηµάτων (αεροπλάνα, τραίνα κλπ.) και έχει επιτύχει χιλιάδες εγκαταστάσεις σε όλο τον πλανήτη. Με τη συνεργασία αυτή, η εταιρία είναι σε θέση να καλύψει σηµαντικό µέρος των αναγκών της Ελληνικής Πολιτικής και Πολεµικής Αεροπορίας, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αντίστοιχων αεροδροµίων, που βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισµού κι επέκτασης. Επίσης µέσα στο 2004, η εταιρία συνέχισε την προσπάθεια εµπλουτισµού των πακέτων τεχνικής υποστήριξης προς πελάτες αλλά και τη διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών, προσδοκώντας υψηλότερα περιθώρια µικτού κέρδους σε σύγκριση µε εκείνα της πώλησης εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών ή πληροφορικής, όπου ο ανταγωνισµός είναι πολλές φορές εξοντωτικός. 18

19 7.3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της Εταιρίας την περίοδο , σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία, εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (σε χιλ. )* Κατηγορία Παγίου Αξία Κτήσεως εως 31/12/2001 Προσθήκες** 1/1/02-31/12/04 ιαφορές αναπρ. Ν.2065/92 Αξία Κτήσης έως 31/12/04 Αποσβέσεις έως 31/12/2001 Αποσβέσεις 1/1/ /12/2004 ιαφορές Αναπρ. Ν.2065/92 Συν.Αξία Αποσβέσεων έως 31/12/04 Α. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 283,65 0,00 283,65 58,13 170,19 228,32 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 283,65 0,00 0,00 283,65 58,13 170,19 0,00 228,32 Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 Γήπεδα-οικόπεδα 237,05 0,00 106,67 343,72 0,00 0,00 0,00 Κτίρια & τεχν. Έργα 2.915,48-187,03 255, ,31 850,13 633,20 147, ,97 Μηχανήµατα-τεχν. Εγκατ.- Μηχ. Εξοπλ ,25-171, ,05 730,29-148,78 581,51 Μεταφορικά µέσα 399,54-363,94 35,60 201,96-173,54 28,43 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 2.978, , , ,72-575,75 963,98 Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες 1,21-1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Β 8.115, ,96 362, , ,11-357,20 147, ,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β ) 8.399, ,96 362, , ,24-187,01 147, ,21 * Τυχόν ιαφορές Μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ** Προσθήκες µ είον µειώσεις. 19

20 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η συνολική αξία κτήσεως των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων µετά τις προσθήκες, ανέρχεται στο ποσό των 6.005,37 χιλ. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων έγινε κατά την εταιρική χρήση 2004 µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992. Έτσι, η αξία κτήσεως των κτιρίων αυξήθηκε κατά 255,86 χιλ. και των συσσωρευµένων αποσβέσεων κατά 147,64 χιλ. και των γηπέδων κατά 106,67 χιλ.. Η διαφορά αναπροσαρµογής 214,88 χιλ. του έτους 2004 συµψήφησε ζηµιές προηγουµένων χρήσεων. Οι καθαρές επενδύσεις όσον αφορά τις προσθήκες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων κατά την περίοδο ήταν µικρότερες από τις µειώσεις που προήλθαν από καταστροφή λόγω τεχνολογικής απαξίωσης αυτών, λύση µισθώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων και χρησιµοποίηση µέρος του παγίου εξοπλισµού ως χρηµατοδοτικό µέσο. Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τις χρήσεις 2003 και 2004, έγιναν µε το νέο Π..299/2003 βάσει των κατώτερων συντελεστών ενώ για τις χρήσεις 2001 και 2002 βάσει του Π.. 100/1998. Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας δεν υπάρχουν ενέχυρα ή εµπράγµατα βάρη. 7.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, από την ίδρυσή της έως σήµερα, έχει ως ακολούθως: Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε κατά την σύσταση της, σε δραχµές, διαιρούµενο σε 500 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µία (ΦΕΚ 2929/ ) και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της µε µετρητά. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της (ΦΕΚ 3290/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση 500 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της (ΦΕΚ 2181/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση 500 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της (ΦΕΚ 509/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της (ΦΕΚ 427/ ) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχµές µε την έκδοση 200 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µια, µε κεφαλαιοποίηση α) διαφορών αναπροσαρµογής, ύψους δραχµές (σύµφωνα µε την Ε. 2665/88 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών), β) και µε καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση δραχµές Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της (ΦΕΚ 6330/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µια. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. 20

21 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της (ΦΕΚ 4708/ ) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µια, µε κεφαλαιοποίηση α) διαφορών αναπροσαρµογής, ύψους δραχµές (σύµφωνα µε το Ν. 2065/92), β) και µε καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση δραχµές Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , οι µετοχές της Εταιρίας µετατράπηκαν από ανώνυµες σε ονοµαστικές (ΦΕΚ 6373/ ). Έτσι οι κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές αντικαταστάθηκαν από κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της (ΦΕΚ 138/ & ΦΕΚ 1099/ ) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας και τιµή έκδοσης δραχµές η κάθε µια. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της (ΦΕΚ 1684/ ) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές εκάστης, µε κεφαλαιοποίηση α) διαφορών αναπροσαρµογής ακινήτων σύµφωνα µε το Ν. 2065/92, ύψους δραχµές β) αφορολόγητων αποθεµατικών Ν. 1828/89 και απόφασης /89 που σχηµατίσθηκαν στις χρήσεις , ύψους δραχµές, και γ) κερδών προηγούµενης χρήσης που εµφανίζονταν στον λογαριασµό «Υπόλοιπο κερδών εις νέον», ποσού δραχµές. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχµές διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µια. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 6299/ ) µειώθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµές. Επίσης µε την απόφαση της ιδίας Γενικής Συνέλευσης το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές µε την έκδόση ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµών εκάστης. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσια δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές διηρηµένο σε πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ) µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµών εκάστης, ολοσχερώς καταβεβληµένο. Με την απόφαση της αυτής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δώδεκα εκατοµµύρια εξακόσιες ενενήντα µία χιλιάδες διακόσιες πενήντα ( ) δραχµές µε την έκδοση εννιακοσίων µία χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχµών. Οι µετοχές αυτές αποφασίστηκε να καλυφθούν µε δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 350/85, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων αφενός µεν ανακλήθηκε η από 6/5/1999 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων όσον αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά δραχµές µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 125 δραχµές της κάθε µιάς, από τις οποίες θα εκαλύπτοντο µε δηµόσια εγγραφή µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και θα εκαλύπτοντο µε ιδιωτική τοποθέτηση, λόγω παρέλευσης του χρόνου που ορίζει ο Νόµος για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην µη έγκριση της δηµόσιας εγγραφής και της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες ( ιοικητικό Συµβούλιο Χ.Α. και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), αφετέρου δε εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχµές µε την 21

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα