Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα «Απογραφή των Βορειοηπειρωτών Ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα «Απογραφή των Βορειοηπειρωτών Ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις»"

Transcript

1 Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα «Απογραφή των Βορειοηπειρωτών Ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις» του Δημητρίου Αχ. Πάσχου Κόνιτσα

2 «Απογραφή των Βορειοηπειρωτών Ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις» του Δημητρίου Αχ. Πάσχου Ο όρος απογραφή όσο και αν ακούγεται απλός είναι μία ιδιαίτερη διαδικασία σύνθετη και πολυσήμαντη της οποίας τα αποτελέσματα διαμορφώνουν μία νέα τάση στο κράτος το οποίο την διενεργεί προκειμένου να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα που μέσω αυτής διαπιστώθηκαν. Για να κατανοήσουμε την έννοια ως βασική αρχή της εισηγήσεως θα κάνουμε μία εγκυκλοπαιδική αναφορά στις βασικές αρχές και τους όρους που περικλείει η έννοια της απογραφής αλλά και μία σύντομη αναφορά στην ιστορία του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος. Ας δούμε όμως τι σημαίνει και τι περικλείει ο όρος απογραφή. Με τον όρο στατιστική απογραφή εννοούμε κυρίως την απογραφή του πληθυσμού, δηλαδή την περιοδική και ταυτόχρονη εξακρίβωση της καταστάσεως αυτού. Η έννοια της καταστάσεως του πληθυσμού ενός σύγχρονου κράτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, έχει ευρύτατο και ποικίλο χαρακτήρα μεγάλης σημασίας, και αυτό γιατί αποτελεί την βάση πολλών εθνογραφικών, διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικών ερευνών. Η απογραφή αποτελεί το μέσο με το οποίο μπορούμε να εξακριβώσουμε τον αριθμό των κατοίκων του κράτους, των κατοικουμένων τόπων και περιοχών, των οικογενειών, των οικοδομών, ακόμα και την σύνθεση του πληθυσμού μέσω της οποίας εξετάζουμε τα ανθρωπολογικά, βιολογικά και κοινωνικά στοιχεία του πληθυσμού. Η συλλογή πληροφοριών ως προς τον αριθμό και την κατά περιφέρεια κατανομή του πληθυσμού, καθώς και διάκριση του κατά φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, τόπο γεννήσεως κ.α. εφοδιάζει την διοίκηση του κράτους με στοιχεία απαραίτητα όπως π.χ. την κατανομή του πληθυσμού ανά νομό για την διάκριση των εκλογικών περιφερειών, τη σύσταση δήμων και κοινοτήτων καθώς και τα περί της διοικήσεως αυτών, τα περί ληξιαρχικών πράξεων και τα περί της διεξαγωγής των στρατιωτικών υποχρεώσεων, καθώς και τα περί εκπαιδεύσεως. Αλλά τι φανερώνουν οι απογραφές πληθυσμών; Η απογραφή μιας κοινωνίας εκτός από τα ποσοτικά στοιχεία, αποτυπώνει μια σειρά από αντιλήψεις, τάσεις, συνήθειες και επιλογές των πολιτών της σε άμεση σχέση με την καθημερινότητά τους και ότι αυτή περικλείει. Οι απογραφές πληθυσμού αποτελούν μέσα με τα οποία τα κράτη σχεδιάζουν, αναδιαμορφώνουν και επαναδιαπραγματεύονται τις πολιτικές οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνιών. Η ανακαταδιανομή του οικονομικού πλεονάσματος, η επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, η φυσιογνωμία της εκπαίδευσης, η πολιτική εκπροσώπηση γεωγραφικών περιοχών βασίζονται και στα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσω των απογραφών. 2

3 Τα στοιχεία των απογραφών δεν αποτελούν και δεν αποτελούσαν ποτέ μόνο δεδομένα στατιστικών επεξεργασιών, κατάλληλα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον συνολικό αριθμό των πολιτών μιας χώρας, το φύλο, τις ηλικίες, τα επαγγέλματα, την οικογενειακή κατάσταση. Ο τονισμός του ποσοτικού χαρακτήρα της απογραφής, «πόσοι είμαστε», υποβαθμίζει τις ποιοτικές και ουσιαστικές της διαστάσεις. Η απογραφή του πληθυσμού μιας κοινωνίας σε δεδομένη χρονική στιγμή αποτυπώνει μια σειρά από αντιλήψεις, τάσεις, συνήθειες και επιλογές των πολιτών της σε άμεση σχέση με την καθημερινότητά τους όπως είδη προανέφερα. Μελετώντας κάποιος τα αποτελέσματα μιας απογραφής, ή καλύτερα περισσότερων από μία, μπορεί να παρατηρήσει-διαπιστώσει και να επισημάνει τις αλλαγές που επισυμβαίνουν στην πορεία του χρόνου αναφορικά με το αν μια κοινωνία είναι ή γίνεται πολυπολιτισμική, τη δομή των οικογενειών, τις επιλογές των πολιτών σχετικά με την εκπαίδευση, τον χρόνο ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία, την οικονομική τους επιφάνεια, τα επαγγέλματα που εξασκούν, τις γλώσσες που μιλούν, την θρησκεία ή τα δόγματα που πιστεύουν κ.ά. Μια απογραφή λοιπόν μας προσφέρει ή καλύτερα αποτελεί την ταυτότητα μιας κοινωνίας, το «ποιοι είναι» αυτοί που καλούνται να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που διενεργεί την απογραφή. Ας συμφωνήσουμε προς το παρόν ότι οι υποκειμενικές και συλλογικές ταυτότητες δεν μπορούν να περιορισθούν-συρρικνωθούν σε μερικές δεκάδες ερωτήματα ενός ερευνητικού φυλλαδίου. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να συμφωνήσουμε ταυτόχρονα ότι αυτού του τύπου οι κοινωνικές αναπαραστάσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στον βαθμό που υποβοηθούν την χάραξη πολιτικών στρατηγικών με αποδέκτες τους ίδιους τους πολίτες. Κατά συνέπεια, λοιπόν, έχει σημασία να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι απογραφές των πληθυσμών αποτελούν αναπαραστάσεις στην κατασκευή των οποίων ενέχονται το κράτος, η επιστήμη αλλά κυρίως οι ίδιοι οι πολίτες. Η εικόνα που πρόκειται να διαμορφώσουμε σε λίγες μέρες για οποιαδήποτε κοινωνία μέσω της απογραφής, δεν θα πρέπει να αναζητηθεί μόνο στα στατιστικά δεδομένα της, το αποτέλεσμα δηλαδή της απογραφικής διαδικασίας, αλλά θα πρέπει να τονισθεί πως εξίσου σημαντικός είναι και ο επιλεκτικός χαρακτήρας σύνταξης του ερωτηματολογίου που έχει ως παραλήπτη τον πολίτη, αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με τα θρησκευτικά πιστεύω των πολιτών, την ομιλούσα γλώσσα και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η σιωπή ή αντίθετα η «φλυαρία» των απογραφών δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο αλλά το θεμελιακό χαρακτηριστικό των απογραφών του σύγχρονου κόσμου. 3

4 Κάθε απογραφή αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον που την παράγει και δεν αποτελεί ένα «αντικειμενικό» στατιστικό μέγεθος δηλαδή δεν αντικατοπτρίζει-αντανακλά απαραίτητα την πραγματικότητα. Ο χαρακτήρας των απογραφών είναι κατά κύριο λόγο ιστορικός. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στα τεχνικής φύσεως ζητήματα πραγματοποιήσεως τους, στις συνεχώς εξελισσόμενες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, αλλά κυρίως στις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις κάθε κοινωνίας σχετικά με το τι θεωρείται άξιο απογραφής και τι όχι, τους τρόπους «ανάγνωσης» των απογραφικών δεδομένων, τις λογικές που χαρακτηρίζουν και διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων, καθώς και τη στάση των ίδιων των πολιτών έναντι αυτής. Η δήλωση ψευδών στοιχείων δεν αποτελεί εξαίρεση στην απογραφική κυρίως πληθυσμιακή διαδικασία. Απηχούσε και απηχεί τον φόβο, την καχυποψία και την ανασφάλειά των πολιτών απέναντι στους κρατικούς μηχανισμούς στις παράνομες μεθοδεύσεις και στα ιδιοτελή συμφέροντα και κίνητρα των εκάστοτε κυβερνώντων, ασκούντων εξουσία. χώρα. Επιπλέον, τα ερωτήματα των απογραφών διαφέρουν από χώρα σε Οι απογραφές βρέθηκαν συχνά στο επίκεντρο σύγκρουσης μεταξύ εθνικών μειονοτικών ομάδων και κρατικών μηχανισμών. Η διαμόρφωση των εθνών - κρατών και το ξέσπασμα των εθνικισμών τόσο τον 19ο αιώνα όσο και τον 20ό έθεσαν σύντομα τις απογραφές του πληθυσμού στην υπηρεσία δόμησης και διάδοσης της εθνικιστικής ιδεολογίας. Έτσι, μειονότητες οι οποίες δεν πληρούσαν τους όρους τού ανήκειν σε ένα έθνος, όρους διαφορετικούς ανάλογα με το είδος του εθνικισμού, την ιστορική συγκυρία και την παράδοση κάθε κράτους, «εξαφανίστηκαν» συχνά από τις επίσημες καταγραφές των πληθυσμών ή βαφτίστηκαν με άλλο όνομα, θύματα της συγκυρίας και της ιδεολογικής σκλήρυνσης. Η ιδεολογία της Σοβιετικής Ένωσης και η δημιουργία των ανεξάρτητων κρατών μετά την πτώση αυτής σήμανε την έναρξη της συστηματικής επαναξιολόγησης των απογραφών του σοβιετικού καθεστώτος αναφορικά με τις εθνικές-μειονοτικές ομάδες οι οποίες απογράφονταν μέχρι τότε ως πληθυσμιακά τμήματα, αφομοιωμένα, σύμφωνα με την κρατική ιδεολογία, στην προοπτική του κομμουνισμού. Αξιοσημείωτο παράδειγμα αυτής της πολιτικής αποτέλεσε η Αλβανία κατά τον 20 ο αιώνα. Ο Benedict Anderson στο έργο του Φαντασιακές Κοινότητες έχει υποστηρίξει ότι οι απογραφές αποτέλεσαν έναν από τους εξουσιαστικούς θεσμούς με τους οποίους τα αποικιακά αλλά και τα νεοσύστατα κράτη εδραίωσαν την κυριαρχία τους σε βάρος των κατακτημένων κατηγοριοποιώντας τους με μονοσήμαντες ταυτότητες, χωρίς καμιά ανεκτικότητα απέναντι στους τρόπους με τους οποίους οι ντόπιοι πληθυσμοί αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους. 4

5 Έτσι, πολλαπλές, ασαφείς και πολιτικά διφορούμενες ταυτότητες συρρικνώθηκαν άλλοτε στη φυλετική διάκριση και άλλοτε στη διάκριση με κριτήριο τη γεωγραφία. Η οργάνωση των γραφειοκρατικών μηχανισμών βασίστηκε σε αυτή τη συστηματική ποσοτική καταγραφή των εθνοφυλετικών ιεραρχιών, με αποτέλεσμα οι ντόπιοι να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σύμφωνα με την εγκαθιδρυμένη επίσημη κρατική αντίληψη των διαχωρισμών. Η Βόρειος Ήπειρος ως κομμάτι της ενιαίας Ηπείρου υπήρξε πάντα ένα κομμάτι με αυτόχθονα Ελληνικό πληθυσμό από αρχαιοτάτων χρόνων έως σήμερα, μία από τις γνησιότερες περιοχές της Ελληνικής γης τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τον μεσαίωνα που αποτέλεσε μάλιστα έναν από τους κυριότερους προμαχώνες των Βυζαντινών. Στα νεότερα χρόνια αναδείχθηκε ως κοιτίδα πολιτισμού, παιδείας και λαϊκής τέχνης. Ωστόσο με την συγκρότηση της Αλβανίας ως Κράτος με τη Συνθήκη του Λονδίνου (17-30 Μαΐου 1913) και με τον καθορισμό των συνόρων της από το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (17 Δεκεμβρίου 1913) στο τότε νεοσύστατο αλβανικό κράτος συμπεριελήφθη και το Βόρειο τμήμα της Ηπείρου, που από τότε μετονομάστηκε Βόρειος Ήπειρος, τμήμα το οποίο είχε ήδη απελευθερωθεί κατά τον Α Βαλκανικό Πόλεμο ( ), από τον ελληνικό στρατό. Επειδή οι κάτοικοι της περιοχής ήταν Έλληνες αντέδρασαν στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων που αγνόησε τόσο την εθνική τους ταυτότητα όσο και την εκπεφρασμένη βούλησή τους για ένωση με την Μητέρα Ελλάδα. Επαναστάτησαν και δημιούργησαν την ανεξάρτητη πολιτεία της Αυτονόμου Ηπείρου (17 Φεβρουαρίου 1914), η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας την 17η Μαΐου 1914 και ως αποτέλεσμα είχε την παραχώρηση πλήρους καθεστώτος Αυτονομίας (εκπαιδευτικής, θρησκευτικής, δικαστικής και διοικητικής) στους νομούς Αργυροκάστρου και Κορυτσάς και υπεγράφη από την Αλβανία και τις έξι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής: Η.Π.Α., Γαλλία, Αγγλία, Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία και Ρωσία. Ο Ελληνισμός εντός των αλβανικών συνόρων έκτοτε επίσημα, ονομάστηκε Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός, ενώ η ίδια η Αυτόνομη Πολιτεία το καθεστώς της οποίας επικυρώθηκε με το Πρωτόκολλο της Κερκύρας, αναγνωρίστηκε με την ονομασία Βόρειος Ήπειρος, δημιουργήθηκε έτσι για την Ελληνική Κοινότητα εντός των αλβανικών συνόρων, ένα Εθνικό Θέμα γνωστό στη διεθνή διπλωματική σκηνή ως Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα. Το πρώτο βήμα εκχώρησης της Βορείου Ηπείρου στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος έγινε το Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1921, με την αποδοχή από την Κοινωνία των Εθνών της αλβανικής δήλωσης «Περί αναγνώρισης των μειονοτήτων» στην επικράτειά της. Στα χρόνια που ακολούθησαν το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα απασχόλησε την διεθνή διπλωματία επίσημα δύο φορές. 5

6 Την πρώτη το 1946, με προσφυγή στην Κοινωνία των Εθνών, όπου το ζήτημα δεν λύθηκε, αλλά αποφασίστηκε να αφεθεί στην αρμοδιότητα των Μεγάλων Δυνάμεων και να τεθεί προς επίλυση μαζί με το Γερμανικό και το Αυστριακό Ζήτημα. Επίσης το 1960 ο Νικήτα Χρουτσόφ, ηγέτης της ισχυρής τότε Σοβιετικής Ενώσεως ζήτησε από το σταλινικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα να παραχωρήσει αυτονομία στους Έλληνες Βορειοηπειρώτες, αίτημα το οποίο, ο αλβανός δικτάτορας δεν έκανε δεκτό και η άρνηση του αυτή ήταν και ένα από τα ζητήματα που τον οδήγησαν σε βαθιά ρήξη με την τότε Σοβιετική Ένωση. Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα από τότε εκκρεμεί, ενώ τα άλλα δύο αντίστοιχα, το Γερμανικό και το Αυστριακό Ζήτημα είχαν αίσιο τέλος αφού το Αυστριακό λύθηκε το 1955 με την ουδετερότητα και το Γερμανικό, το 1991 με την Ένωση των δύο Γερμανιών. Από το 1924 που οι αλβανικοί πληθυσμοί εμφάνισαν το πρώτο πυρήνα οργανωμένου κράτους και κυρίως μετά το 1928, το αλβανικό κράτος έκαμε τεράστιες προσπάθειες για αφαίρεση από τους ελληνικής εθνικότητας υπηκόους της, των όρων «Βόρειος Ήπειρος» και «Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός», και με άνανδρες μεθοδεύσεις κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την αντικατάσταση τους με τον όρο «Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας». Από τότε αυθαίρετα το αλβανικό κράτος προσδιόρισε τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ως «μειονοτικούς», μονολότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου ζούσαν ελληνικοί αμιγείς πληθυσμοί που αποτελούσαν αδιαμφισβήτητα την πλειοψηφία στην περιοχή. Γι αυτό οι όροι αυτοί δεν έγιναν ποτέ αποδεκτοί από τον ίδιο τον ελληνικό πληθυσμό στην Αλβανία παρά τις εκτοπίσεις, τις εξορίες και το κλίμα τρομοκρατίας που προσπάθησαν να δημιουργήσουν όλες οι αλβανικές κυβερνήσεις χωρίς καμία εξαίρεση. Άλλωστε ο προσδιορισμός αυτός εκ μέρους του αλβανικού κράτους έγινε τότε για τους εξής λόγους: 1. για να θέσει σε μειονεκτική θέση την Ελληνική Εθνική Κοινότητα σε όλο της το φάσμα στα πλαίσια της νεοσύστατης αλβανικής κοινωνίας και να στερήσει από την νέα γενιά των Βορειοηπειρωτών την εθνική ταυτότητα και τα όνειρα για εθνική αυτοτέλεια, 2. για να έχει το αλβανικό κράτος «λυμένα τα χέρια» ώστε να επιφέρει, μέσω πληθυσμιακών αλλοιώσεων, τον αφελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, που κατοικούνταν από αμιγές ελληνικό στοιχείο έτσι ώστε να μπορεί να μειωθεί τόσο αισθητά ο πληθυσμός των γηγενών Ελλήνων που με μία μελλοντική πληθυσμιακή απογραφή να απαξιωθούν τα δικαιώματα του και οι αξιώσεις του έτσι ώστε ο απαράγραπτος εθνικός στόχος της ένωσης με την μητέρα Ελλάδα να φαντάζει αδύνατος και κωμικός. Λόγω της διχαστικής αλβανικής πολιτικής που με δόλια μέσα προσπάθησε να προωθήσει συστηματικά και μεθοδευμένα με άκομψο και συχνά απαράδεκτο τρόπο την διάσπαση της Ελληνικής κοινότητας και την γκετοποιήση της με απώτερο στόχο τον αφανισμό αυτής εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια εθνικού διχασμού ανάμεσα στους Βορειοηπειρώτες έτσι 6

7 κατά την διάρκεία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, η Ελληνική Εθνική Κοινότητα διασπάστηκε σε δύο κινήματα. Το ένα κίνημα υποστήριζε με θέρμη το δρόμο της εθνικής ολοκλήρωσης ακολουθώντας την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών και, το άλλο, βάσει της Χάρτας του Ατλαντικού, ετάχθη στο πλευρό του κομμουνιστικού αντάρτικου με την προσδοκία να λάβει μετά τον πόλεμο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Εντούτοις το σταλινικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα που εγκαθιδρύεται μετά τον πόλεμο, κατεδίωξε απηνώς τους πρώτους με σκοπό τον αφανισμό τους τον οποίο και τελικά πέτυχε και απογοήτευσε τους δεύτερους καθώς μεθόδευσε την απώλεια της εθνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας. Ταυτόχρονα, αν και αναγνώρισε συνταγματικά την ύπαρξη «Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας» στην Αλβανία, παραβίαζε συστηματικά τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα. Αντιμετώπιζε δυσμενώς και με ιδιαίτερη σκληρότητα τους Ελληνικής καταγωγής πολίτες, καλλιεργώντας ένα ιδιόμορφο αυθύπαρκτο σύστημα μειονοτικής συνείδησης, στη θέση της εθνικής ελληνικής συνείδησης. Υπονόμευε την εθνική και θρησκευτική συνείδηση, την ελευθερία έκφρασης, την πολιτιστική παράδοση, και προσπαθούσε να διασπάσει την ψυχική ενότητα του Ελληνισμού στην Βόρειο Ήπειρο και την κοινή πατρογονική πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους που αντικατοπτριζόταν στον τρόπο ζωής των Βορειοηπειρωτών, διοχετεύοντας συστηματικά και τεχνηέντως, λαογραφικά, πολιτιστικά και λοιπά στοιχεία που νόθευαν την γνησιότητα της ταυτότητάς του, τον απομάκρυναν από την παράδοσή του και την ιστορία του και του έδιναν έναν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση εθνικιστικών αλβανικών και κατ επίφαση, ιδεολογικών σκοπών. Η κατάργηση της θρησκείας λειτούργησε όχι μόνο ως παραβίαση θεμελιακών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ως βαρύ πλήγμα στους αδιάρρηκτους δεσμούς με τον υπόλοιπο ελληνισμό και το βασικό πολιτιστικό θησαυροφυλάκιό του. Το αθεϊστικό κομουνιστικό καθεστώς χτύπησε αμείλικτα κάθε διαμαρτυρία προς την πολιτική του με φυλακίσεις, εξορίες και πολύμορφη τρομοκρατία που ως αποκλειστικό σκοπό είχαν την συρρίκνωση και την προσπάθεια αφομοίωσης βαθμηδόν καθώς και τον αφανισμό τελικά αν αυτό θα ήταν εφικτό της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας. Σήμερα παρά την επιθυμία για εκδημοκρατισμό της χώρας, απέναντι στην Ελληνική Εθνική Κοινότητα ακολουθείται η ίδια σχεδόν πολιτική με μικρές κατ επίφαση αλλαγές η οποίες δυστυχώς καλύπτονται πίσω από τα ευρωπαϊκά πολιτικά πρότυπα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία η αλβανική κυβέρνηση επικαλείται μόνο θεωρητικά, χωρίς στην πραγματικότητα να προχωρά στην εφαρμογή τους. 7

8 Αυτό είναι φανερό και αδιαμφισβήτητο αφού η συμμετοχή στους μηχανισμούς του κράτους γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι ελληνικής εθνικότητας υπήκοοι της Αλβανίας απεμπολούν την εθνική τους συνείδηση και την διεκδίκηση των εθνικών δικαιωμάτων. Ακόμα θα πρέπει να μας προβληματίσει ο έλεγχος μεγάλου τμήματος των αιρετών εκπροσώπων της «Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας» από την Αλβανική κυβέρνηση που προσπαθεί για πολλοστή φορά να παρεισφρήσει και να αλλοιώσει κάθε προσπάθεια έκφρασης ατομικής, πολιτικής ακόμα και θρησκευτικής και να δημιουργήσει νέο διχασμό εκ των έσω στην Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας που αυτή την φορά θα έχει ολέθρια αποτελέσματα. Ακόμα παρατηρείται επαναδραστηριοποίηση των παλιών δομών των μυστικών υπηρεσιών με στόχο την εξάλειψη κάθε ζωντανού κυττάρου του Ελληνισμού της Αλβανίας αφού η οποιαδήποτε μορφή και φωνή διαμαρτυρίας των Βορειοηπειρωτών καταπνίγεται πριν ακόμα ακουστεί. Η επιβολή της αλβανικής συνειδήσεως στους κατοίκους του κράτους, αποτέλεσε την κυρίαρχη και τη μόνη κρατική ιδεολογία, παρά την διαδοχική εναλλαγή συστημάτων, πολιτευμάτων και προσανατολισμών με αποτέλεσμα την αλλοίωση της εθνικής συνειδήσεως μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Βορείου Ηπείρου. Έτσι όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν από την αλβανική επικράτεια και άσκησαν διακυβέρνηση στην χώρα για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα εφήρμοσαν μακρόπνοα και μεθοδευμένα σχέδια πλήρους αφανισμού των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. Ο αφελληνισμός της Βορείου Ηπείρου προωθήθηκε με πλήθος συνταγματικών, νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων οι οποίες χαρακτηρίζονταν πάντοτε από πολύμορφες ενέργειες, χρονικώς παράλληλες και αλληλολοσυμπληρούμενες, ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο από την δημιουργία του αλβανικού κράτους και για όλες τις κυβερνήσεις που ανέλαβαν την εξουσία αυτού έως σήμερα είναι σε πρώτο στάδιο ο αφελληνισμός και, σε δεύτερο στάδιο ο εξαλβανισμός των αλβανών υπηκόων με ελληνική καταγωγή και όχι μόνο. Οι ενέργειες του αλβανικού κράτους στοχεύουν πάντοτε στην παραχάραξη της ιστορικής μνήμης, της ιστορικής γεωγραφίας, και της πολιτιστικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής παραδόσεως. Στην διαστρέβλωση της σύγχρονης πραγματικότητας, με την επιβολή περιοριστικών μέτρων (μειονοτικές ζώνες, αναγνωρισμένες περιοχές), την αλλοίωση δημογραφικών στοιχείων, καθώς και την υπονόμευση της ιστορικής προοπτικής, με επεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την θρησκευτική ελευθερία. Πιο αναλυτικά, οι παρεμβάσεις και μεθοδεύσεις σε βάρος του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού επικεντρώθηκαν στους εξής τομείς: στον γεωγραφικό και εδαφικό, στον πληθυσμιακό και ληξιαρχικό, στον απογραφικό που μας αφορά άμεσα, στον ονοματοδοτικό και τοπωνυμικό, στον γλωσσικό και εκπαιδευτικό, στον ιστορικό και πολιτισμικό, στον θρησκευτικό και τελικά στον πολιτικό και ιδεολογικό χώρο. 8

9 Η δημιουργία και η συντήρηση επιπλάστων προβλημάτων σχετίζεται με την ανασφάλεια που καλλιεργείται στα πλαίσια του αλβανικού κράτους με δεδομένο στόχο την Ελληνική Εθνική Κοινότητα η οποία οδηγείται σε δημογραφική αποψίλωση του πληθυσμού. Κύριος λόγος της φυγής προς την Ελλάδα είναι ανασφάλεια που αισθάνονται οι Έλληνες της Αλβανίας, καθώς και ο μαρασμός της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι γνωστό ότι η οικονομία της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας στηρίζεται, όπως σχεδόν σε όλο το Νότο της Αλβανίας, στην γεωργία, την κτηνοτροφία και το εμπόριο. Οι υφαρπαγές και οι κλοπές ζώων, οι ληστείες εξοπλισμών, οι προκλητικές απαγωγές και οι εκβιασμοί κατά των Ελλήνων επιχειρηματιών και το συνεχόμενο κλίμα τρομοκρατίας που εντέχνος καλλιεργείτε και υποθάλπεται από τις αλβανικές αρχές δεν επιτρέπει την άνθιση του οικονομικού τομέα στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου και συμβάλλει στον μαρασμό της. Ακόμα προωθείτε δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού της Βορείου Ηπείρου στις περιοχές όπου ο Ελληνισμός αποτελούσε και αποτελεί πλειοψηφία με την προώθηση της εσωτερικής μετανάστευσης από τον Βορρά της Αλβανίας στο νότο έτσι σε μία μελλοντική απογραφή ο Ελληνισμός θα παρουσιαστεί συρρικνούμενος ενώ ο αλβανικός πληθυσμός υπό αύξηση. Επιπρόσθετο δε πρόβλημα αποτελεί η προσπάθεια συγκεκριμένων οργάνων του αλβανικού κράτους να καλλιεργήσουν εσωτερικές τριβές μεταξύ των Ελλήνων, ως άτομα, ομάδες και κοινωνικά στρώματα κυρίως μέσω ιδεολογιών και ιδεολογημάτων με σκοπό τον διχασμό και τον αποπροσανατολισμό από τα αγνά ιδεώδη του Ελληνισμού και την αντικατάσταση τους από ιδιοτελή κίνητρα ή ανταλλάγματα. Ακόμα το Αλβανικό καθεστώς προσπαθεί να πλήξει άμεσα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Βορειοηπειρωτών με τον αποκλεισμό τους από το δικαίωμα διεκδίκησης ιδιοκτησιών στις πόλεις, μέσω πλειστηριασμών ή άλλων τρόπων που προβλέπει το νομικό πλαίσιο της χώρας καθώς και την παράνομη αφαίρεση ακινήτων χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία την μη κατοχή τίτλων ιδιοκτησίας αναγνωρισμένων από το αλβανικό κράτος. Έτσι είναι φανερό από τα προαναφερθέντα πως η πολιτική αφελληνισμού και καταπάτησης των θεμελιωδών και αυτονόητων για τα πολιτισμένα δημοκρατικά κράτη συνεχίζεται σταθερή και σιωπηρή, αμείωτη και συστηματική, με χαμηλούς τόνους και προσεκτικά κεκαλυμμένη με ευρωπαϊκούς όρους ίσως πιο φοβερή από ποτέ αφού διαπνέενται από τις ίδιες πρακτικές και συνεχίζουν το μακρόπνοο και μεθοδευμένο σχέδιο του πλήρους αφανισμού των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. Οι σιωπηρές και υποχθόνιες μεθοδεύσεις που εφαρμόζονται σήμερα καθώς και οι χαμηλοί τόνοι που προσπαθούν να κρατήσουν στα πλαίσια της προσέγγισής τους με την Ενωμένη Ευρώπη, μας ωθούν να συνάγουμε αβίαστα και υπεύθυνα με ότι αυτό συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι οι ποικιλότροποι διωγμοί του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού με απώτερο σκοπό τον πλήρη αφανισμό του δεν έχουν σταματήσει. Απεναντίας μόνο την τελευταία δεκαετία είμαστε θλιβεροί μάρτυρες ενός απίστευτου ξεριζωμού του ελληνικού στοιχείου στην Αλβανία από τις πατρογονικές του 9

10 εστίες και σε πολύ λίγα χρόνια αν δεν δράσει η Ελληνική πολιτεία και οι Βορειοηπειρώτες εξίσου συντονισμένα και μεθοδικά για την ενίσχυση και υποστήριξη σε κάθε επίπεδο και τομέα με σκοπό να ανανήψει και να ενισχυθεί ο Ελληνισμός της Αλβανίας φοβάμαι πως θα γίνουμε μάρτυρες της ευόδωσης των σχεδίων των Αλβανικών Κυβερνήσεων για αλβανοποίηση του Βορειοηπειρωτικού χώρου. Γι αυτό τον λόγο θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις από την Διεθνή Κοινότητα προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία της εθνικής ταυτότητας, καθώς και την διοικητική αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση των Ελληνικών περιοχών της Βορείου Ηπείρου. Αν αυτό επιτευχθεί πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο όπως θα έχετε είδη καταλάβει από τα προαναφερθέντα θα έχει επιτευχθεί μερική αυτονομία στα πλαίσια του αλβανικού κράτους και πλήρως αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου για αυτοπροσδιορισμό και αυτοδιάθεση των λαών. Η επιμονή των μελών της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας της Αλβανίας και των εκπροσώπων της σε όλα τα επίπεδα (όπου αυτοί υπάρχουν και η παρουσία τους είναι αισθητή) σε θέματα που αφορούν την εθνικότητα, όπως είναι το αίτημα να συμπεριληφθεί το λήμμα της εθνικότητας στην απογραφή του πληθυσμού της χώρας καθώς και η εγγραφή της εθνικότητας ως προσωπικό στοιχείο τόσο στα ληξιαρχικά μητρώα, όσο και στις ταυτότητες, δημιουργεί την εντύπωση ότι η Ελληνική Εθνική Κοινότητα φαίνεται να εκδηλώνει στάσεις που δεν αρμόζουν στα Ευρωπαϊκά πρότυπα αφού δείχνει ανοιχτά στην διεθνή κοινότητα ότι δεν εμπιστεύεται το αλβανικό κράτος και δεν ξεχνά τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για σεβασμό των δικαιωμάτων της, ούτε τις διαρκείς προσπάθειες για νοθεία και αλλοίωση των αποτελεσμάτων πλείστων «δημοκρατικών» διαδικασιών που προβλέπονται από το σύνταγμα της Αλβανίας. Στην ουσία οι Βορειοηπειρώτες ενώ πιστεύουν ότι η ένταξη της Αλβανίας στην Ευρώπη αποτελεί και για τους ίδιους την καλύτερη λύση όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρώπινων και εθνικών δικαιωμάτων, εκδηλώνουν ταυτόχρονα τις επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις των αλβανικών αρχών προς την κατεύθυνση αυτή καθώς πιστεύουν ότι οι αλβανικές αρχές επικαλούμενες νομικές ρυθμίσεις στηριζόμενες σε Ευρωπαϊκά πρότυπα προσπαθούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις συνέχισης της ίδιας μέχρι τώρα πολιτικής ως προς την ποιοτική και ποσοτική συρρίκνωση και τη δημογραφική και εθνολογική αλλοίωση προκειμένου να πετύχουν την εξουδετέρωση της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας ως αυτοχθόνου και ιστορικής εθνικής οντότητας. Ο φόβος και οι επιφυλάξεις αυτές προκύπτουν από το γεγονός ότι η κυβέρνηση των Τιράνων, ούτε επί κομμουνιστικού καθεστώτος, ούτε στην μεταπολιτευτική περίοδο αναγνώρισε το αύτοχθον της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας στην Αλβανία και την γεωγραφική της συνέχεια με την Ελλάδα. Δεν την αναγνωρίζει συνεπώς ούτε ως κληρονόμο του πλούσιο Ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας της Ενιαίας Ηπείρου. Παρά την προσπάθεια για αφανισμό ή έστω σημαντική συρρίκνωση του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού με σκοπό την απαξίωση αυτού γεγονός 10

11 είναι ότι οι Αλβανικές κυβερνήσεις από την ίδρυση του Αλβανικού κράτους δεν έχουν εκδώσει επίσημα ένα ντοκουμέντο που να προσδιορίζει σε όλες τις διαστάσεις την φύση, την καταγωγή, τις δομές, το μέγεθος, τις στάσεις και τις σχέσεις της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας στην Αλβανία με τον αλβανικό λαό και το κράτος. Ωστόσο για λόγους σκοπιμότητας και λαϊκιστικής μικροπολιτικής που εξυπηρετεί τα αλβανικά συμφέροντα υπάρχουν σκόρπια έγγραφα από επίσημους και μη φορείς τα οποία κάνουν απόπειρα παραχάραξης της ιστορίας καθώς ισχυρίζονται ότι ο ιστορικός χάρτης της Αλβανίας περιλαμβάνει την Πρέβεζα και την Άρτα και ότι ο πολιτισμός στην περιοχή της Ηπείρου, κυρίως στο Βόρειο τμήμα της, είναι δημιούργημα και παράδοση η οποία ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα θεωρούν πως συμπεριλαμβάνονται ή καλύτερα είναι απόγονοι πλείστων Ελληνικών φυλών που βέβαια δεν τις αναγνωρίζουν ως Ελληνικές. Έτσι γράφουν όπως αναφέρει βιβλίο της Ακαδημίας Επιστημών των Τιράνων που εκδόθηκε το 2003 και φέρει τον τίτλο «Η ιστορία του Αλβανικού λαού», πως «Μεταξύ των Ιλλυρικών φύλων που έπαιξαν πότε περισσότερο και πότε λιγότερο σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής είναι οι Θεσπρωτείς, οι οποίοι κατοικούσαν στην παραθαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, καθώς και οι Χάονες οι οποίοι κατοικούσαν βορειότερα τα βόρεια σύνορα των οποίων έφθαναν μέχρι τα Ακροκεραύνια όρη και τον αυχένα του ποταμού Δρίνου. Ακόμα γράφουν ότι οι Μολοσσοί κατοικούσαν στη γόνιμη πεδιάδα των Ιωαννίνων». Με την ίδια νοοτροπία διεκδικήσεων αντιμετωπίζεται μέχρι τις ημέρες μας, ιστορικά, γεωγραφικά και δημογραφικά από την Αλβανία το βόρειο και νότιο τμήμα της Ηπείρου σε όλα τα ιστορικά και γεωγραφικά σχολικά εγχειρίδια από την τέταρτη τάξη δημοτικού μέχρι και το πανεπιστήμιο. Οι αλβανικές κυβερνήσεις, πριν και μετά το 1990, συνεχίζουν να τηρούν την ίδια στάση όσον αφορά την καταγωγή του ελληνικού στοιχείου στην Αλβανία. Ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες κάτοικοι της Ηπείρου εγκαταστάθηκαν στα εδάφη που βρίσκονται σήμερα κατά τον 18ο αιώνα. Τα ιστορικά και γλωσσικά δεδομένα, αναφέρει το εγκυκλοπαιδικό λεξικό της Ακαδημίας Επιστημών των Τιράνων στο λήμμα «Δρόπολη», αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι της Δρόπολης, ελληνικής εθνικότητας αφίχθησαν εδώ τον 18 ο αιώνα ως κολίγοι στα τσιφλίκια των αλβανών γαιοκτημόνων. Στην ίδια εγκυκλοπαίδεια, η Χειμάρρα αναφέρεται ως Ιλλυρική πόλη της Χαονίας από τον 5 ο π.χ αιώνα. Οι υπόλοιπες περιοχές με αμιγή Ελληνικό πληθυσμό όπως αυτές του Βούρκου, του Φοινικιού, του Θεολόγου, της Γράβας, του Μεσοποτάμου και της Λειβαδιάς στους νομούς Αγίων Σαράντα, Δελβίνου και Μαύρης Ρίζας καθώς και στο νομό Αργυρόκαστρου, απλώς αναφέρονται ως διοικητικές μονάδες της αλβανικής επικράτειας, χωρίς να αναφερθεί η ελληνική καταγωγή του πληθυσμού. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή του Πωγωνίου νομού Αργυροκάστρου, για την οποία αναφέρεται η ελληνική καταγωγή. Η περιοχή του Αλίκου και άλλες περιοχές όπου κατοικούν Έλληνες δεν αναφέρονται καθόλου. Η παράληψη και η ηθελημένη αποσιώπηση της Χειμάρρας ως περιοχής με Ελληνικό στοιχείο καθώς και η γεωγραφική και ουσιαστική ταύτιση της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας μόνο με την περιοχή της Δρόπολης συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια των αλβανικών αρχών 11

12 προκειμένου να διακόψουν την εδαφική συνέχεια των περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό με στόχο να δικαιολογήσουν και να τεκμηριώσουν την πολιτική εποικισμού από Αλβανούς του Βορρά στις «μειονοτικές» περιοχές, όπως προκύπτει από τις μετοικίσεις, την συγκρότηση νέων οικισμών και την αλλαγή των ονομάτων περιοχών και χωριών. Παράλληλα έγινε προσπάθεια για γεωγραφική και δημογραφική αλλοίωση του χώρου διαμονής του Ελληνικού στοιχείου. Η πυκνότητα των κινήσεων δημογραφικής αλλοίωσης αποκορυφώνεται κατά τις δεκαετίες του 60 και 70. Εκείνη την εποχή ολόκληρες περιοχές όπως της Χειμάρρας καθώς και χωριά όπως η Μουζίνα, η Πετσά το Γαρδικάκι, η Σέλτση δεν αναγνωρίστηκαν ως ελληνικά. Η Χειμάρρα, παρά το γεγονός ότι η Τουρκική διοικητική διαίρεση την έφερε ενωμένη διοικητικά με το Δέλβινο, στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος μόνο επί δυο έτη , ενώθηκε στην υποπεριφέρεια Δελβίνου. Στη συνέχεια προσκολλήθηκε στο νομό Αυλώνας. Επίσης με την διοικητική διαίρεση του 1993 οι τρεις νομοί με αναγνωρισμένο αμιγές ελληνικό πληθυσμό χωρίζονται για πρώτη φορά σε δυο διαφορετικές περιφέρειες του νομού Αργυροκάστρου στην ομώνυμη περιφέρεια και οι νομοί Δελβίνου και Αγίων Σαράντα στην περιφέρεια Αυλώνας στην οποία και ανήκει πλέον και η Χειμάρρα όπως προανέφερα με σαφή σκοπιμότητα από μέρους της αλβανικής κυβερνήσεως. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν οι μειονοτικές ζώνες των 99 χωριών. Γεγονός είναι ότι στην Αλβανική νομοθεσία δεν υπάρχει καμιά νομική ρύθμιση που να αναγνωρίζει επίσημα τις καθαρές μειονοτικές ζώνες δηλαδή τις περιοχές με αμιγή Ελληνικό πληθυσμό. Ωστόσο στην πράξη εφαρμοζόταν και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα να διατηρείται με αυστηρότητα το καθεστώς των επίπλαστων μειονοτικών ζωνών. Μεγάλο πλήγμα δέχθηκε ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου ακόμα με την δημογραφική αποψίλωση η οποία επιτεύχθηκε μέσω των πολιτικών διωγμών φυλακίσεων και εξορίας των αντιφρονούντων. Από έρευνα της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Επιβεβαιώνουμε την Ταυτότητά μας» που δρα στο Αργυρόκαστρο προκύπτει ότι εκτοπίστηκε με τον τρόπο αυτό (φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης, κλπ) το 10 με 12 τοις εκατό των Ελλήνων από τις αμιγείς ελληνικές περιοχές. Έτσι αποδυνάμωσαν την επαρχία με αποτέλεσμα την φθίνουσα γεωργική παραγωγή των ελληνικών περιοχών του αλβανικού κράτους, που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τα ελληνικά χωριά, δημιουργώντας σκληρότερες συνθήκες εργασίες και εξευτελιστικές αποδοχές που ανάγκαζαν τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες να βρουν με οποιονδήποτε τρόπο και όρους κυρίως με μικτούς γάμους καταφύγιο στις πόλεις και τα άλλα αστικά κέντρα. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η διάχυση της ελληνικής διανόησης στην αλβανική επικράτεια για δήθεν ανάγκες του καθεστώτος με πρόφαση οτι το επάγγελμά τους δεν είχε καμιά σχέση με την οικονομικόκοινωνική ανάπτυξη των ελληνικών περιοχών. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα αντλούμαι την πληροφορία ότι το 35 με 42 τοις εκατό των Ελληνικών οικογενειών πρώτης γενιάς από τις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό έχουν μετοικήσει στο βάθος της αλβανικής επικράτειας. Στην ίδια διαπίστωση όσον αφορά τους μικτούς γάμους κατέληξε και το «Κέντρο Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών των Τιράνων» μετά από έρευνά του. Σε ερωτηματολόγιο για τις διεθνικές σχέσεις και τους 12

13 μικτούς γάμους στο νότο της Αλβανίας που αφορούν τα άτομα ελληνικής εθνικότητας προέκυψε ότι το 50 τοις εκατό των ερωτηθέντων στις πόλεις Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα και Δελβίνου ανήκουν στην κατηγορία των μικτών γάμων. Συγκεκριμένα. Ο πληθυσμός της πόλης της Χειμάρρας το 1990 ανέρχονταν στις άτομα. Ο αριθμός των φυλακισμένων επί δικτατορικού καθεστώτος για πολιτικούς λόγους ανέρχεται σε άτομα με ποινές φυλάκισης από χρόνια, πέντε άτομα εκτελέστηκαν, τρία άτομα δικάστηκαν με 101 χρόνια. 100 οικογένειες εκτοπίστηκαν. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με στοιχεία του συλλόγου Χειμαρριωτών στα Τίρανα, ο αριθμός Χειμαρριωτών στην αλβανική επικράτεια, κυρίως στις πόλεις Τίρανα, Δυρράχιο, Αυλώνα, Φίερι και Λιούσνια υπολογίζεται στις δέκα χιλιάδες. Ενώ ο αριθμός των χειμαρριωτών απόφοιτων των αλβανικών πανεπιστημίων αγγίζει τα 380 άτομα. Η Δρόβιανη ένα αμιγώς και αυτό πληθυσμιακά χωριό, ένα από τα σημαντικότερα της Βορείου Ηπείρου που διακρίθηκε και ξεχώρισε για την προσφορά της στα γράμματα, τον πολιτισμό και τον κλήρο του έθνους με το δεύτερο, μετά των Ιωαννίνων ιεροδιδασκαλείο στην Ήπειρο από τα 1735, και με 14 εκκλησίες. Στην μεταπολεμική περίοδο του Χότζα, 29 άτομα φυλακίστηκαν, 8 εκτελέστηκαν. Από τους 18 ελληνοδιδάσκαλους που σπούδασαν στην Ελλάδα, 7 φυλακίστηκαν και 9 απέδρασαν στην Ελλάδα για να σωθούν. Ταυτόχρονα 122 Δροβιανίτες είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων στην Αλβανία. Από αυτούς μόνο 14 υπηρέτησαν στην περιοχή και οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Αλβανική επικράτεια. Λόγω των διωγμών και των δύσκολων συνθηκών ζωής απομακρύνθηκαν από το χωριό 135 οικογένειες. Σαν αποτέλεσμα αν το 1913 αριθμούσε κάτοικους. Το 1990 είναι μόλις 780 κάτοικοι. Η Πολύτσιανη, είναι ένα άλλο εξίσου σημαντικό κέντρο για τον Ελληνισμό της Αλβανίας. Το 1913 αριθμούσε 1650 κατοίκους. Το 1985 στο χωριό κατοικούσαν 585 άτομα, 136 οικογένειες Ελλήνων και 23 οικογένειες Αλβανών αξιωματικών. Το χωριό απαριθμεί 19 φυλακισμένους με συνολική διάρκεια ποινών 680 χρόνια φυλάκισης και 95 καταδιωγμένες οικογένειες. Από την Πολύτσιανη απομακρύνθηκαν 250 οικογένειες. Μόνο στην Αυλώνα αριθμούνται 156 πολυτσιανίτικες οικογένειες το Η Δίβρη είναι ένα ακόμα γνωστό χωριό για την προσφορά του στον Ελληνισμό. Ο πληθυσμός της 1899 ανέρχονταν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Αγών» των Αθηνών της ίδιας εποχής, σε 1100 άτομα. Το 1990 σε 700 άτομα. Μέχρι το 1967 οδηγήθηκαν στις φυλακές 35 Διβριώτες, πέντε απ αυτούς ήταν γυναίκες. Τα συνολικά χρόνια φυλάκισης ανέρχονται σε 268. Τέσσερις καταδικάστηκαν με θανατική ποινή και δυο πέθαναν στη φυλακή. Στην ίδια περίοδο, 25 άτομα απέδρασαν προς Ελλάδα αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκτόπιση 17 οικογενειών. Ωστόσο από τότε που ιδρύθηκε το αλβανικό κράτος δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μια ρεαλιστική απογραφή του πληθυσμού χωρίς μεθοδεύσεις, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και με δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού της εθνικότητας. Η τελευταία απογραφή πληθυσμού στην οποία συμπεριλαμβάνεται το στοιχείο της εθνικότητας, είναι αυτή του 1989, την οποία επικαλούνται 13

14 σήμερα τα Τίρανα για να ισχυριστούν ότι ο αριθμός της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας στην Αλβανία, που αφορά μόνο τα 99 χωριά και όχι όλη την Αλβανική επικράτεια είναι άτομα. Ταυτόχρονα σε κανέναν Έλληνα που επί κομμουνιστικού καθεστώτος του αφαιρέθηκε αυθαίρετα η ελληνική εθνικότητα, δεν επετράπη ξανά η διεκδίκησή της έστω και με δικαστική απόφαση. Για την επιβεβαίωση του πλαστού αυτού αριθμού της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας στην Αλβανία, αρκεί να κάνουμε μια απλή αριθμητική σύγκριση. Σύμφωνα με δημογραφικά στοιχεία των τοπικών αρχών των νομών όπου υπάρχουν οι περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό, η φυσιολογική δημογραφική αύξηση των Ελλήνων στις περιοχές αυτές κατά την περίοδο είναι 14,50 ανά χίλια άτομα. Την ίδια περίοδο στην αλβανική επικράτεια η δημογραφική αύξηση είναι 16,05 ανά χίλια άτομα. Αν έστω λάβουμε υπόψη και τον κακόβουλο αριθμό των Ελλήνων που μας δίνει η κυβέρνηση του Βασιλιά Ζώγκου το 1939 δηλαδή περίπου Έλληνες, μας προκύπτει ότι οι Έλληνες της Αλβανίας από το 1939 μέχρι το 1989 αυξήθηκαν μόνο 1,7 φορές την στιγμή που ο αλβανικός λαός αυξήθηκε για την ίδια περίοδο τουλάχιστον 4 φορές. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία όσον αφορά την δημογραφική αποψίλωση και εθνική αλλοίωση συμπληρώνει η συνεχιζόμενη πολιτική των Τιράνων με αποκορύφωμα αυτή του κομμουνιστικού καθεστώτος. Το Σταλινικό κομμουνιστικό καθεστώς αντιμετώπιζε δυσμενώς τους πολίτες Ελληνικής καταγωγής, καλλιεργώντας ένα ιδιόμορφο αυθύπαρκτο σύστημα μειονοτικής συνείδησης, στη θέση της Εθνικής Ελληνικής Συνείδησης. Οι Έλληνες αναγκάστηκαν να ενστερνιστούν και να υιοθετήσουν την τακτική του καθεστώτος προκειμένου να επιβιώσουν έπρεπε να απεμπολήσουν την εθνική τους συνείδηση. Σε αυτή την τραγική κατάσταση συνέβαλε και η κατάργηση της θρησκείας που λειτούργησε για την Εθνική Ελληνική Κοινότητα όχι μόνο ως παραβίαση του θεμελιακού ανθρώπινου δικαιώματος του πιστεύω και της ελεύθερης θρησκευτικής έκφρασης, αλλά και ως βαρύ πλήγμα στους αδιάρρηκτους δεσμούς με τον πατριαρχικό Ελληνισμό και την πολιτιστική κληρονομιά του. Όταν στην αλβανική νομοθεσία αρχίζοντας από το Σύνταγμα της Αλβανίας προβλέπεται ρητά η κατοχύρωση δικαιωμάτων βάσει της εθνικής καταγωγής και εθνικότητας και έχει διαπιστωθεί από Διεθνείς φορείς ότι η βασισμένη σε ευρωπαϊκά πρότυπα, αλβανική νομοθεσία περί ανθρωπίνων και εθνικών δικαιωμάτων δεν εφαρμόζει αυτά που η ίδια προβλέπει, όταν οι αλβανικές αρχές αδιαφορούν και κωλυσιεργούν αποκαλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο έλλειμμα βούλησης για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών αρχών σε κάθε πρωτοβουλία που έχει σχέση με τα ανθρώπινα και εθνικά δικαιώματα, τότε νομίζω ότι όχι μόνο είναι δικαιολογημένο το αίτημα των αδελφών μας Βορειοηπειρωτών για την αναγραφή της εθνικότητας στα ληξιαρχικά μητρώα και σε κάθε επίσημο έγγραφο επιβεβαίωσης της προσωπικής ταυτότητας, αλλά θα πρέπει να επισημαίνουμε ότι η επίσημη αλβανική κυβέρνηση επικαλείται τώρα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα για να πετύχει ότι δεν έχει αποτελειώσει το κομμουνιστικό καθεστώς όσον αφορά τον αφελληνισμό και εξαφάνιση της Ελληνικής Εθνικής Κοινότητας στην Αλβανία. 14

15 Δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε από την αλβανική κυβέρνηση να εναρμονιστεί με τις αποφάσεις που η ίδια έχει λάβει και οι οποίες την δεσμεύουν να λάβει συγκεκριμένα μέτρα στην κατεύθυνση της προάσπισης των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας. Δεν το έκανε στο παρελθόν και μάλλον δεν το κάνει στο παρόν δεν θα το κάνει και στο μέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διφορούμενης πολιτικής της Αλβανίας είναι το σχετικά πρόσφατο περιστατικό που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2001 όταν η Αλβανική Κυβέρνηση δημιούργησε, με υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα νέο υπουργείο, το Υπουργείο Μειονοτήτων και διόρισε υπουργό από την Ελληνική Κοινότητα ανακοινώνοντας μάλιστα ότι προτίθεται να δώσει λόγο στην Εθνική Ελληνική Κοινότητα ξεκινώντας με το έκδοση της μειονοτικής ταυτότητας σε ολόκληρη της χώρα και όχι μόνο στις λεγόμενες «παραδοσιακές μειονοτικές περιοχές». 5 μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο 2002, η Αλβανία αντί να αναβαθμίσει το υπουργείο αυτό, το κατήργησε σιωπηρά, πριν καλά-καλά εδραιωθεί ως θεσμός και αναλάβει τα καθήκοντά του έναντι των μειονοτήτων για την υλοποίηση των Συμφωνιών του ΟΑΣΕ. Η Αλβανία πρέπει να σεβαστεί το διεθνές πρότυπο να αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης των μειονοτήτων και να αναγνωρίσει την ύπαρξη, και χωρίς εδαφικά όρια, της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας. Αποτελεί μεγάλης σημασίας ευκαιρία η δυνατότητα που παρέχεται στους υπηκόους της Αλβανίας μετά από το έτος 2001 να δηλώσουν την Εθνική καταγωγή τους. Γι αυτό τον λόγο οι Βορειοηπειρώτες θα πρέπει να κατανοήσουν την μεγάλη σημασία της απογραφής, την δύναμη που τους δίνει η πληθυσμιακή υπεροχή στον τόπο τους και να μεταβούν εφ όσον έχουν την αλβανική υπηκοότητα με κάθε τρόπο για να απογραφούν έτσι ώστε να μπορέσει να καθοριστεί ο πραγματικός αριθμός του Ελληνισμού της Αλβανίας και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση για σεβασμό των δικαιωμάτων τους και αυτοδιοίκηση. Η Βόρειος Ήπειρος με την διενέργεια μίας νέας απογραφής, μπορεί να μετατραπεί σε μια πατρίδα όπου θα μπορεί και πάλι να αναπτυχθεί και να αναγεννηθεί ο ελληνισμός στα χώματα που έζησε 3000 χρόνια. Η ευθύνη ανήκει σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και βαραίνει ιδιαίτερα την ηγεσία του, αλλά βαραίνει κυρίως τους Βορειοηπειρώτες που θα πρέπει να αφήσουν τις κενές δικαιολογίες και τα φληναφήματα, να ανεχθούν την τρομοκρατία και τις πιέσεις που θα υποστούν από το αλβανικό παρακράτος το οποίο βασίζει την δύναμη του στην διατήρηση ενός καθεστώτος δημιουργίας φόβου και διχασμού και να ορθώσουν το παράστημα τους ούτος ώστε να διαμορφωθεί μία πάγια εθνική στρατηγική που θα έχει ως κύριο μέλημα της την διοικητική αυτοτέλεια, την διεκδίκηση των απαράγραπτων δικαιωμάτων, την ελευθερία έκφρασης, εκπαίδευσης στην μητρική γλώσσα κ.α. στην πολύπαθη και μαρτυρική Βόρειο Ήπειρο. Έτσι θα διαμορφωθεί μία αρραγής εθνική ταυτότητα και θα αρθρωθεί ένας ρωμαλέος εθνικός λόγος. 15

16 Όταν οι κυβερνήσεις κωφεύουν προκλητικά-εθελοτυφλούν και προσπαθούν να ξεχάσουν τους σκλάβους ακόμα αδελφούς μας της Βορείου Ηπείρου, όταν δεν τους παρέχουν ένα χέρι βοηθείας-ένα απάγκιο ασφαλείας τότε εμείς ως Έλληνες ως απλοί πολίτες οφείλουμε, έχουμε ιερό χρέος, να απαλύνουμε τον πόνο τους, να ενισχύσουμε τους ψίθυρους που εκφράζουν την απόγνωση τους, να αφουγκραστούμε αυτή την φοβισμένη ακόμα φωνή τους που διστάζει να υψώσει τον τόνο της, να ορθώσει το ανάστημα της και να την ενισχύσουμε ώστε να γίνει κραυγή που με τρόπο δεικτικό και επιτακτικό θα διεκδικεί τα απαράγραπτα δίκαια της, για αυτονομία, ελευθερία έκφρασης λόγου αλλά και των θεμελιωδών θρησκευτικών δικαιωμάτων, Ελληνική παιδεία και αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του αλβανικού κράτους. Ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου που έζήσε την σκλαβιά και την καταπίεση, την φίμωση και την προσπάθεια συρρίκνωσης πιστεύω πως θα συνεχίσει τον αγώνα του αγόγγυστα και με ένταση για την εκπλήρωση των δικαίων και ιερών σκοπών του, θα στιγματίζει και θα καταδεικνύει τα κακός δρώμενα και με πίστη στον πανάγαθο θεό και την πατρίδα στο τέλος θα βγει νικητής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Η παιδεία στη Βόρειο Ήπειρο (19 ος και 20 ος αι.) Απ. Π. Παπαθεοδώρου ανάτυπον Αθήναι Πρακτικά Α πανελληνίου επιστημονικού συνεδρίου ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Κόνιτσα Ορθοδοξία και Ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο Φ. Οικονόμου, Αθήνα Η Εσταυρωμένη Βόρειος Ήπειρος Μητροπολίτου δρυινουπόλεως Σεβαστιανού Αθήναι 1985 (έκδοση Δ) 5. Η Εθνική Ελληνική Μειονότης είς την Αλβανίαν και το σχολικόν αυτής ζήτημα Γ. Χ. Παπαδοπούλου, εκδόσεις Ι.Β.Ε., Ιωάννινα Η Ελληνικότης της Βορείου Ηπείρου Δήμητρας Ζούρα-Σταθοπούλου, Αθήναι Οι αρχαίοι κάτοικοι της Βορείου Ηπείρου Δημ. Ευαγγελίδη, Αθήναι Τα σχολεία της Ενιαίας Ηπείρου Φ. Οικονόμου, Αθήναι Ο Χριστιανισμός στην Βόρειο Ήπειρο κατά τους πρωτοχριστιανικούς Και Βυζαντινούς χρόνους. Θεοδ. Ζήση, (ανάτυπο 1988) 10. Περιπέτειες της Ελληνικής γλώσσας στην Βόρειο Ήπειρο 16

17 Αχ. Λαζάρου, (ανάτυπο 1988) 11. Οι Έλληνες Αρβανίτες Μαρίας Δεδέ, εκδόσεις Ι.Β.Ε., Ιωάννινα Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη, εκδόσεις Φόινιξ 13. Οι αγώνες του Καποδίστρια για την επέκταση προς Βορράν των Ελληνικών συνόρων Ελένης Ε. Κούκου, (ανάτυπο 1992) 14. Βόρειος Ήπειρος πρωτογενές λαογραφικό υλικό εναποκείμενο στο σπουδαστήριο λαογραφίας του πανεπιστημίου Αθηνών Μαρίας Μηλίγκου-Μαραντώνη, (κριτική θεώρηση) (ανάτυπο 1992) 15. Το Αλβανικό σύνταγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αι αρχαί Του Ο.Η.Ε. Νικολάου Αθ. Αντωνοπούλου, (ανάτυπο 1988) 16. Η οικουμενική διακήρυξις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. (40 έτη εφαρμογής) Νικολάου Αθ. Αντωνοπούλου, (ανάτυπο 1989) 17. Το εκκλησιαστικόν ζήτημα της Αλβανίας (αρμοδιότητες καιδικαιοδοσίες του Οικουμενικού θρόνου) Βλασίου Ι.Φειδά, (ανάτυπο 1992) 18. Η Ελληνική πολιτική στο Βορειοηπειρωτικό ζήτημα Δημητρίου Γ. Μιχαλόπουλου, (ανάτυπο 1992) 19. Ιστορική θεώρηση των Ελληνικών πόλεων της Βορείου Ηπείρου κατά την αρχαιότητα Ιωάννου Τουλουμάκου, (ανάτυπο 1992) 20. Βόρειος Ήπειρος, αρχαιολογικά μνημεία και ευρήματα Αθαν. Π. Λέκκα, εκδόσεις ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. Αθήνα Συνοπτική ιστορία της Βορείου Ηπείρου Αθαν. Π. Λέκκα, εκδόσεις ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. Αθήνα Βόρειος Ήπειρος- Στο μονοπάτι της αυτονομίας Παναγιώτη Χ. Κουμάντου, Καλαμάτα Αυτόνομη Βόρειος Ήπειρος Ζήση Χρ. Δρούβη, Αθήνα Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός-αγώνας για επιβίωση Εθνολογική-ιστορική-νομική-διπλωματική προσέγγιση του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος Πρακτικά ημερίδος 3 Μαρτίου 2002 πολεμικό μουσείο Αθηνών Σ.Φ.Ε.Β.Α.-ΠΑ.ΣΥ.Β.Α, Σημειώσεις του ιστορικού κ. Γιάννης Γιαννιτσιώτης 17

18 με θέμα: Τι φανερώνουν οι απογραφές πληθυσμών; 26. Ηπειρώτες και Αλβανοί Σπύρου Στούπη Ι.Β.Ε., Ιωάννινα Η Ελληνική Εθνική Μειονότης εις την Αλβανίαν και το σχολικόν ζήτημα αυτής. Γ. Χ. Παπαδοπούλου Ι.Β.Ε., Ιωάννινα Όψεις του Αλβανικού εθνικού ζητήματος Θεοφάνη Μαλκίδη Ι.Β.Ε., Ιωάννινα Η ταυτότητα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού Γρηγόρη Κατσαλίδα, (επιμέλεια Νίκου Θ. Υφαντή) Ι.Β.Ε., Ιωάννινα Αγνοούνται Βορειοηπειρώτες, σύμφωνα με πρόσφατη απογραφή πληθυσμού στην Αλβανία. Άρθρο του Κώστα Σαρδέλη στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ» 19/10/ Ο Γ. Κλεμανσώ και το Βορειοηπειρωτικό ( ) Άρθρο του Απ. Π. Παπαθεοδώρου στο «Βορειοηπειρωτικό Βήμα» Μάιος Ιούνιος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Dr. Ηλίας Γαλανός Δημοτικός Σύμβουλος Φραγκφούρτης Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- 1 υ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Β ΤΑΞΗ 3 Ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΛΕΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΜΑΙ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ρατσισμός ονομάζεται η στάση, κατά την οποία τα μέλη μιας φυλής ή εθνικής ομάδας θεωρούν ως μειονεκτούντα τα μέλη άλλης φυλής ή εθνικής ομάδας και ως συνέπεια αυτού αναπτύσσουν μία έντονη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. α) Πότε εµφανίστηκαν τα αλβανικά φύλα στη Βόρεια Ήπειρο, σε ποιες οµάδες διακρίνονται και ποια τα χαρακτηριστικά τους; β) Πώς θα χαρακτηρίζατε, κάτω απ αυτές τις συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Μεταβολές 2008-2009 Ιούνιος 2009 PI0960/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ *Η έρευνα του 2008 δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση του ECONOMIST, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, η ανθρωπιά διαθέτει σήμερα «ανταλλακτική αξία», παρότι ως έννοια αναφέρεται στη βοήθεια που κάποιος προσφέρει στο συνάνθρωπο. Παλαιότερα, εύχρηστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

html

html https://www.youtube.com/watch?v=kyhycwpc06s http://vimeo.com/17503101 http://pat61lib.squat.gr/digital_archive_iles/ 044-198.html ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Πρόκειται για την πίστη στην υπεροχή μιας φυλής έναντι κάποιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PARLEMETER: 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 PARLEMETER: 2015 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΑΤ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τετάρτη 23 Μαΐου, 2012 «Τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών»

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σελ. 77: «Μέσα στην Εθνοσυνέλευση (1862 1864). όπως ονομάστηκαν» «Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων»

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ 21 η ΜΑΪΟΥ 1864 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 152 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 [1] Σεβασμιώτατε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα. Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα. Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Δομή της εισήγησης Η επίσημη πολιτική της ΕΕ στο θέμα των Θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών»

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» ΟΜΙΛΙΑ Βουλευτή β Αθηνών, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Στο συνέδριο του ΚΕΠΠ με θέμα: «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό»

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τούτες τις ημέρες μπροστά στα μάτια μας, με τη θάλασσα της Μεσογείου να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα

Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα 02.2016 1 ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα Γ 2 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας 03 Γ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 1. Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ

ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ Κάποιοι ορισμοί.. Δημογραφία: επιστημονικός κλάδος που έχει ως αντικείμενο τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΟΠΣΑ Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και κύριοι, Με χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Ελλάδα Τουρκία στον 21 ο αιώνα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Ελλάδα Τουρκία στον 21 ο αιώνα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, με θέμα: «Ελλάδα Τουρκία στον 21 ο αιώνα» Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 Είναι ιδιαίτερη χαρά που απευθύνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα