ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και οι αρμοδιότητές του περιγράφονται στο υπ αριθμ. Π.Δ. 242/1999 (ΦΕΚ 201Α/ ) Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Π.Δ. 320/2001 (ΦΕΚ 217Α/ ) που αναφέρεται στις τροποποιήσεις του Π.Δ. 242/99. Συνοπτικά αναφέρεται ότι η αποστολή του Υπουργείου Ναυτιλίας εστιάζεται στην χάραξη και άσκηση της Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής όπως αυτή διαμορφώνεται τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο καθώς και όλο το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που την διέπει. Το έργο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επικεντρώνεται στις παρακάτω βασικές αρμοδιότητες του: Μέριμνα για την οργάνωση, βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας, σύνδεση αυτής με την εθνική οικονομία, στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού, εξυπηρέτηση των θαλασσίων συγκοινωνιών, προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, έρευνα και διάσωση, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς και άσκηση της λιμενικής πολιτικής της χώρας. Ναυτική εκπαίδευση, ρύθμιση των θεμάτων ναυτικής εργασίας, οργάνωση, διοίκηση ή εποπτεία Οργανισμών και Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων. Εποπτεία της διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οργάνωση και διοίκηση της πλοηγικής υπηρεσίας. Αστυνόμευση των πλοίων, λιμένων, θαλάσσιου χώρου, καθώς και των θαλασσίων συνόρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις. Διοίκηση και λειτουργία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 2/181

3 Η διάρθρωση του Υ.Ε.Ν. έχει ως εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) διαρθρώνεται ως εξής: Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γενικός Γραμματέας Υ.Ε.Ν. Γενικός Γραμματέας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής Αρχηγός Λιμενικού Σώματος Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος Προϊστάμενοι Κλάδων Γενικός Διευθυντής Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος Κλάδος Α Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας Κλάδος Β Λιμενικής Αστυνομίας Κλάδος Γ Ναυτιλιακής Πολιτικής Κλάδος Δ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων Κλάδος Ε Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι: Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού και Εξωτερικού Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ, κ.λ.π.) ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επίσης σημειώνεται ότι το Υ.Ε.Ν. εποπτεύει τους ακόλουθους φορείς: Γραφεία Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 3/181

4 Λιμενικοί Οργανισμοί - Ταμεία Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) Οίκος Ναύτη (ΟΝ) Β ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι. Αρμοδιότητες & Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής Η Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛ&ΛΠ) συστάθηκε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με το Άρθρο 17 του Νόμου 2932/2001 (Φ.Ε.Κ. 145Α/ ), όπου και περιγράφονται η αποστολή και οι αρμοδιότητες της. Συνοπτικά αναφέρεται ότι η ΓΓΛ&ΛΠ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και το έργο της επικεντρώνεται στις παρακάτω βασικές αρμοδιότητες: Το συνολικό σχεδιασμό και τη χάραξη της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής, όπως αυτή διαμορφώνεται σε Εθνικό, Κοινοτικό και Παγκόσμιο επίπεδο, για την ανάπτυξη των λιμένων με σύγχρονη υποδομή, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, των πλοίων και των φορτίων. Την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, που συνεστήθη με το Άρθρο 19 του Νόμου 2932/2001. Εποπτεύει όλους τους Λιμενικούς Οργανισμούς ΑΕ, τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία Οι υπηρεσίες της ΓΓΛ&ΛΠ, διαρθρώνονται σε διευθύνσεις και γραφεία ως ακολούθως: α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής β. Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής γ. Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών δ. Διεύθυνση Οργάνωσης λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων ε. Πλοηγική Υπηρεσία στ. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 4/181

5 Σημειώνεται επίσης, ότι η ΓΓΛ&ΛΠ εποπτεύει όλους τους Φορείς Διαχείρισης των λιμένων της Ελληνικής επικράτειας. ΙΙ. Η Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (ΔΛΠ) της ΓΓΛ&ΛΠ Η Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα: α. Επιτελικού Λιμενικού Σχεδιασμού β. Ανάπτυξης Λιμενικού Τομέα γ. Διεθνών Οργανισμών Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α. Τμήμα Επιτελικού Λιμενικού Σχεδιασμού Η μελέτη και εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής για σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, τη βελτίωση των όρων, των συνθηκών και της ποιότητας των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά. Ο συντονισμός της δράσης όλων των συναρμόδιων σε θέματα λιμένων οργάνων Διοίκησης στο πλαίσιο της ασκούμενης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Ο καθορισμός του ρόλου των λιμένων στο εθνικό σύστημα μεταφορών και στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, καθώς και των λειτουργιών τους, στο πλαίσιο του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού. Η συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για θέματα εθνικής ασφαλείας της άμυνας της χώρας, καθώς και τις λιμενικές αρχές της χώρας στο πλαίσιο της λιμενικής πολιτικής. β. Τμήμα Ανάπτυξης Λιμενικού Τομέα Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνδεση των λιμένων με το συνολικό μεταφορικό δίκτυο της χώρας (οδικό, σιδηροδρομικό, αεροπορικό), για την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος μεταφορών και συνδυασμένων μεταφορών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 5/181

6 Η χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης και εξυπηρέτησης λιμενικού τομέα για την υποστήριξη ενός ανταγωνιστικού συστήματος συνδυασμένων μεταφορών. Η ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλων, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων-προτάσεων ή την επίλυση προβλημάτων ειδικής φύσης λιμενικής πολιτικής και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες ή προγράμματα που αφορούν στο δημόσιο λιμενικό τομέα. γ. Διεθνών Οργανισμών Η συμμετοχή και ο συντονισμός των ενεργειών υποστήριξης των θέσεων της χώρας στις εργασίες τόσο των Διεθνών Οργανισμών, όσο και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση θεμάτων λιμενικής πολιτικής και της συναφούς νομοθεσίας, καθώς επίσης εισήγηση μέτρων για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της λιμενικής πολιτικής σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ε.Ε. και σε διεθνές επίπεδο. Ο χειρισμός θεμάτων λιμενικής πολιτικής και απαλλαγής των λιμενικών τελών στα πλαίσια της αμοιβαιότητας διμερών σχέσεων και συμφωνιών με τρίτες χώρες. ΙΙΙ. Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (ΔΛΥ) της ΓΓΛ&ΛΠ Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα: α. Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών β. Μελετών και Έργων γ. Μηχανοργάνωσης - Βάσης Δεδομένων και Προβολής Λιμενικού Τομέα α. Τμήμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών Η μέριμνα της επιθεώρησης των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, η έγκριση του προγραμματισμού συντήρησης-αυτών, καθώς επίσης και η μέριμνα της εκτέλεσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 6/181

7 από τους αρμοδίους φορείς έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η εξασφάλιση χρηματικών πόρων βελτίωσης, αναβάθμισης και ανάθεσης εκτέλεσης έκτακτων επισκευαστικών εργασιών-αναγκών ή παρεμβάσεων στους λιμένες της χώρας και η εκτέλεσή τους από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προτεραιότητες. Η ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την εκπόνηση μελετών λιμενικού τομέα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες και έργα που αφορούν στο δημόσιο λιμενικό τομέα Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των χώρων της Ζώνης Λιμένα. Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία, στα μέσα φορτοεκφόρτωσης και στα λιμάνια και η μέριμνα προσαρμογής των ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων στις εξελίξεις αυτές. Η υποστήριξη και συνδρομή στο Έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του άρθρου δέκατου ένατου του Ν. 2932/2001. β. Τμήμα Μελετών και Έργων Η ανάθεση εκπόνησης μελετών εκτέλεσης λιμενικών έργων σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (άρθρο δέκατο ένατο, παρ. 2.α του Ν. 2932/2001) κατά τις διατάξεις του Ν. 619/77 και των εκτελεστικών του Π.Δ. όπως ισχύουν. Ο έλεγχος της επάρκειας των μελετών και έργων του λιμενικού τομέα και της συμβατότητας αυτών με την εθνική λιμενική πολιτική, τους τύπους των πλοίων και τις ανάγκες της περιοχής ή της χώρας. Η διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, εκτέλεση λιμενικών έργων, τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέματα εντός και εκτός Ζώνης Λιμένα. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 7/181

8 Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) των λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Ο καθορισμός των ενδεικνυόμενων μέτρων, για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεσης έργων ή επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές. γ. Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Βάσης Δεδομένων και Προβολής Λιμενικού Τομέα. Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τα λιμάνια της χώρας, η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης λιμενικής υποδομής της χώρας (έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των λιμένων της Χώρας, απαιτήσεις των πλοίων ακτοπλοΐας και των χαρακτηριστικών τους κλπ.) καθώς και των λιμενικών τελών και επιβαρύνσεων που ισχύουν σε κάθε λιμένα, των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των έργων στον αιγιαλό και παραλία, των παρεμβάσεων, των στοιχείων λιμένων εκτός της χώρας, των Οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν τα λιμάνια, η καταγραφή όλων των θεμάτων που αποστέλλονται σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για θέματα κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας, όπως επίσης και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή. Ο καθορισμός των ενδεικνυόμενων μέτρων, για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεσης έργων ή επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές. Η ηλεκτρονική αποτύπωση των λιμένων της χώρας. Η δημιουργία Τράπεζας δεδομένων για το λιμενικό δυναμικό της χώρας στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης καθώς και η προβολή των λιμένων (διαφήμιση, δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς, εκθέσεις, κ.λπ.). Η τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε θέματα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 8/181

9 Η συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων για την τεχνική συγκρότηση του χερσαίου και πλωτού εξοπλισμού και των ευκολιών γενικά των λιμανιών. Η τήρηση για κάθε λιμάνι στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων και ο προσδιορισμός των θέσεων που είναι δυνατή η εγκατάσταση ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών βιομηχανιών μέσα στη χερσαία ζώνη, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ή αρχές. ΙV. Η Διεύθυνση Οργάνωσης-Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΔΟΛΕΛ) της ΓΓΛ&ΛΠ Η Διεύθυνση Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων συγκροτείται από τα εξής τμήματα: α. Εποπτείας Φορέων Διοίκησης Λιμένων β. Παραχώρησης και Εκμετάλλευσης Χώρων Λιμένων γ. Τιμολογιακής Πολιτικής Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, όπως πιο κάτω: α. Τμήμα Εποπτείας Φορέων Διοίκησης Λιμένων Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. της χώρας και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των Δημοτικών, Διαδημοτικών και Νομαρχιακών Λιμενικών Ταμείων της χώρας καθώς και η παροχή αρωγής και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων. Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης στα αρμόδια δικαστήρια. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 9/181

10 Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επί των θεμάτων ασφαλείας, τάξης και ομαλής λειτουργίας των λιμένων της χώρας και ασφαλείας ναυσιπλοΐας. β. Τμήμα Παραχώρησης και Εκμετάλλευσης Χώρων Λιμένων Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κατασκευή έργων λιμενικής υποδομής και ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης. Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης των υφισταμένων ή προβλεπόμενων να κατασκευασθούν εγκαταστάσεων, καθώς και η μέριμνα για την εναρμόνιση των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων με τις απαιτήσεις της συνολικής λιμενικής πολιτικής. γ. Τμήμα Τιμολογιακής Πολιτικής Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τα πάσης φύσεως λιμενικά τιμολόγια, δικαιώματα και τέλη στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων, του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης φαριών τελών και πλοηγικών δικαιωμάτων. Η εποπτεία του καθορισμού από τους αρμόδιους φορείς διοίκησης των λιμένων χώρων παραβολής ή πρυμνοδέτησης τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα και της τιμολογιακής πολιτικής για τα συγκεκριμένα σκάφη. Η συγκέντρωση συναφών στοιχείων και καταγραφή της τιμολογιακής πολιτικής μεγάλων λιμένων ξένων χωρών για μελέτη και ανάλογη αξιοποίηση. Ι. Η Εθνική Λιμενική Πολιτική - Δίκτυα Μεταφορών: Το νέο σύστημα μεταφορών Η γεωμορφολογική κατάσταση της χώρας και η ύπαρξη εκτεταμένου νησιωτικού χώρου προσδίδουν στη λειτουργία του λιμενικού συστήματος βαρύνουσα σημασία σε όρους ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 10/181

11 οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο, η λιμενική λειτουργία πραγματοποιείται σήμερα σε ένα εντελώς νέο διαφοροποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις που έχουν συντελεσθεί στη ναυπηγική και στη λιμενική βιομηχανία, στην παγκόσμια οικονομία και στο εμπόριο, όπως είναι η τεχνολογική πρόοδος, η ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου και των συνδυασμένων μεταφορών καθορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας και ανάπτυξης των λιμένων, προσδιορίζουν τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις διαμόρφωσης του λιμενικού προϊόντος. Στρατηγική επιδίωξη της εθνικής πολιτικής μεταφορών αποτελεί η ανάπτυξη των μεταφορών κατά τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και οι στόχοι της ισόρροπης ανάπτυξης και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η οργάνωση των μεταφορών δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταφορικής δραστηριότητας και τις ανάγκες για εξοικονόμηση ενέργειας. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας πολιτικής μεταφορών με αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής που θα μπορεί να εξυπηρετήσει αφενός διαφορετικά μέσα μεταφοράς και αφετέρου τις ανάγκες για ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Στα πλαίσια αυτά και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους επιβάτες και στους χρήστες των λιμένων και ειδικότερα στον χώρο της πληροφόρησης και ενημέρωσης. Το παρών έργο με τον κωδικό ΝΑΥΤΙΛΟΣ στοχεύει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Υ.Ε.Ν. Για κάλυψη των αναγκών και την προώθηση των στρατηγικών στόχων του, το Υ.Ε.Ν. έχει τα τελευταία χρόνια σχεδιάσει και υλοποιήσει μία σειρά έργων πληροφορικής και επικοινωνιών. Τα έργα αυτά αποτέλεσαν την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας του Υ.Ε.Ν. με σκοπό : την αναβάθμιση του εποπτικού και διοικητικού ρόλου του υπουργείου και τον συνεχή εκσυγχρονισμό τόσο του διοικητικού όσο και του επιχειρησιακού του χαρακτήρα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 11/181

12 Μερικοί από τους στόχους των πρόσφατων δράσεων που αναπτύχθηκαν αφορούσαν: Την κάλυψη βασικών αναγκών για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την δημιουργία υποδομών εποπτικού και διοικητικού χαρακτήρα στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας σε κεντρικό επίπεδο. Την προσφορά καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) καθώς και η ενίσχυση των υποδομών τους. Την ενίσχυση υποδομών με την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και την εγκατάσταση δικτυακών υποδομών για την ανταλλαγή πληροφοριών με την περιφέρεια. Την έναρξη υλοποίησης της πρώτης φάσης του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων Τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη δικτύου AIS για κάλυψη περιοχής Ν ΑΙΓΑΙΟΥ από τα ΠΕΠ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ Όσον αφορά το επίπεδο υποδομών, το ΥΕΝ, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο δεδομένων / φωνής όπως περιγράφεται παρακάτω : Α. Περιοχή Πειραιά Στο δίκτυο της περιοχής ΠΕΙΡΑΙΑ (Metropolitan Area Network) είναι συνδεδεμένες τριάντα εννέα (39) Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. καθώς και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Το δίκτυο αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) Κεντρικούς Η/Υ (Servers) και τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) Προσωπικούς Υπολογιστές. Β. Υπόλοιπη Ελλάδα Στο Πανελλαδικό Δίκτυο Ευρείας Περιοχής του Υ.Ε.Ν. (Wide Area Network) είναι συνδεδεμένες σαράντα τέσσερις (44) Λιμενικές Αρχές. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 12/181

13 Το δίκτυο αποτελείται από σαράντα τέσσερις (44) Κεντρικούς Η/Υ (Servers) και ενενήντα δύο (92) Προσωπικούς Υπολογιστές. Το δίκτυο εκτός της μεταφοράς δεδομένων εξυπηρετεί και υπηρεσίες τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς κόστος. Συγκεκριμένα σε οκτώ (8) Κεντρικά Λιμεναρχεία έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με κλήση διψήφιου αριθμού, μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου του Υ.Ε.Ν. και αντίστροφα. Σχεδιασμός για ένταξη στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 13/181

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Υποέργα 1,2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 14/181

15 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο αυτό, είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον σύνθετα ολοκληρωμένα έργα πληροφορικής για την εξυπηρέτηση του κοινού που διακινείται μέσω των λιμανιών της χώρας. Πρόκειται να ανοίξει νέους δρόμους και δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμένων και του κλάδου της ακτοπλοΐας και να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και ευκολίες στο επιβατικό κοινό, το οποίο πλέον θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και πλήρους ενημέρωσης σχετικά με τα δρομολόγια και τις κινήσεις των πλοίων και άλλων μεταφορικών μέσων. Κατ αυτόν τον τρόπο το επιβατικό κοινό αναμένεται να απαλλαγεί από την ταλαιπωρία αναζήτησης πληροφοριών από το λαβύρινθο των επί μέρους εμπλεκομένων φορέων. Παράλληλα το έργο θα επιτρέψει στο ΥΕΝ να έχει σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση στοιχείων αναφορικά με τη θέση των πλοίων, τα οποία είναι σημαντικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ενώ ταυτόχρονα θα θέσει τις βάσεις και την υποδομή για τη δημιουργία ενός ενδολιμενικού ηλεκτρονικού δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των λιμένων της Χώρας. Το κεντρικό σύστημα αρχικά θα εγκατασταθεί στους χώρους της ΓΓΛΛΠ η σε άλλους χώρους που θα υποδειχθούν κατά την υπογραφή της σύνδεσης και στην συνέχεια με αποκλειστική ευθύνη και κόστος που θα βαρύνει τον ανάδοχο το σύστημα θα μεταφερθεί στο νέο κτίριο του Υπουργείου στο λιμάνι.. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με το έργο αυτό θα: Εγκατασταθούν στα λιμάνια πινακίδες ενημέρωσης για πληροφόρηση του επιβατηγού κοινού, σχετικά με τις αφίξεις-αναχωρήσεις των πλοίων. Θα αναπτυχθεί Δικτυακός τόπος πληροφόρησης συνδυασμένων δρομολογίων και μεταφορικών μέσων. Οι προσφερόμενες από το internet Portal/Vortal πληροφορίες και υπηρεσίες θα αποτελούν υπερσύνολο του περιεχομένου και των λειτουργιών που παρέχονται από τα λοιπά μέσα ενημέρωσης όπως Information Kiosks, πίνακες ενημέρωσης κλπ. Θα επιτευχθεί διάχυση των δεδομένων μέσω information kioskι ηλεκτρονικών πινακίδων. Πληροφόρηση με δυναμικά στοιχεία, όπως θέση πλοίων και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 15/181

16 αναμενόμενοι χρόνοι άφιξης κλπ. Θα επιτευχθεί διάθεση και ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των λιμένων. Θα επιτευχθεί ανάπτυξη υποδομών δικτύων στα λιμάνια για την υποδοχή των παραπάνω και ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών. Προσφερθούν υπηρεσίες πληροφόρησης συνδυασμένων μεταφορών δηλαδή πλοίο σε συνδυασμό με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο Η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής (εξοπλισμού και λογισμικού) για την διάθεση ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τη διάθεση αυτοματοποιημένων συναλλαγών με το διαδίκτυο, στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών είναι απολύτως αναγκαία για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και της ποιότητας αυτών προς τους επισκέπτες της χώρας μας, ιδιαίτερα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την προβολή της χώρας το Η σημερινή κατάσταση των λιμένων της χώρας μας στον τομέα της πληροφόρησης είναι πραγματικά ελλιπής και στις περισσότερες περιπτώσεις μηδαμινή χωρίς την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο εκσυγχρονισμός των λιμανιών και της ακτοπλοΐας σε συνδυασμό με τη στροφή του επιβατηγού κοινού στη χρήση των θαλάσσιων μεταφορών, επιβάλλουν την υποστήριξη και αυτοματοποίηση των υποδομών ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, πληροφόρησης και βέλτιστης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Τα λιμάνια της χώρας διοικούνται είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς μορφής Α.Ε, είτε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 2932, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001, ΑΡΘΡΟ 21). Σημαντικές πληροφορίες θα παρέχονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσω των εξοπλισμένων κέντρων των παραπάνω λιμένων σε όλα τα λιμάνια της χώρας που θα εγκατασταθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός. Σημειώνεται ότι η επέκταση του έργου είναι απλή και απαιτείται απλώς η επέκταση του δικτύου των αρχικών λιμένων και η εγκατάσταση της συγκεκριμένης υποδομής στα λιμάνια που επιθυμούν προκειμένου να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει το σύστημα. Συγκεκριμένα, η υποδομή που θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κεντρικά ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 16/181

17 Υποδομή συστήματος για το Automatic Identification System Base Station AIS Operator Station),, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2002/59/ΕΚ Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης και κεντρικό σύστημα ελέγχου αυτών και των information kiosks, Call Center, Τηλεφωνικό Κέντρο Επικοινωνίας,. Σημειώνεται ότι οι υποδομές Call Centre και Portal / Vortal θα είναι κεντρικές υποδομές, χωρίς να επαναλαμβάνονται σε κάθε PoP λιμένα Διαδικτυακή Πύλη - Vortal (voice, mobile and corporate portal) Κεντρικό Δικτυακό κόμβο για την Υποδομή δικτύων ευρυζωνικών ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας (VPN, MAN, LAN κλπ) Συστήματα Ελέγχου Επιβίβασης / Κεντρικό Σύστημα Εξυπηρέτησης. H λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού συστήματος θα παρέχεται από τον τεχνικό ανάδοχο σχεδόν πλήρως, στην βάση συμφωνίας outsourcing που θα πρέπει να εξασφαλίζει συνθήκες υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Λειτουργίες που δεν θα καλύπτει ο φορέας παροχής, αφορούν λειτουργίες ενημέρωσης περιεχομένου για τις οποίες ορίζονται υπεύθυνοι στις λιμενικές αρχές οι οποίοι και θα εκπαιδευθούν κατάλληλα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από την υλοποίηση του παρόντος έργου μπορούν να χωρισθούν ενδεικτικά, στις κάτωθι δύο ενότητες: 1. Υπηρεσίες προς τους πολίτες και επιχειρήσεις: Πληροφόρηση δρομολογίων με στοιχεία για δρομολόγια ανά εταιρία, προορισμό, τύπο πλοίου κλπ. Πληροφόρηση αναχωρήσεων - αφίξεων. Πληροφόρηση καιρικών συνθηκών, απαγορεύσεων απόπλου κλπ (η βασική πληροφορία θα λαμβάνεται από την ΕΜΥ). Ανακοινώσεις πληροφορίες στα πλαίσια διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών στα δρομολόγια ακτοπλοΐας. Ανακοινώσεις πληροφορίες στα πλαίσια διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών στα λιμάνια. Έλεγχος επιβατών στα σημεία επιβίβασης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 17/181

18 2. Υπηρεσίες εσωτερικές των Λιμενικών Οργανισμών Παρακολούθηση πλοίων ακτοπλοΐας μέσω AIS και άλλων σχετικών υποχρεωτικών δράσεων όπως προβλέπεται από την Κοινοτική Νομοθεσία. Παροχή ευρυζωνικών ενοποιημένων υπηρεσιών με συγκεκριμένο SLA για την απαραίτητη διασύνδεση των μελών του συστήματος. Σημειώνεται ότι το δίκτυο που θα αξιοποιηθεί είναι το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΗΣ. Οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται είναι: Φωνητική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη. Ελεγχόμενη φωνητική επικοινωνία με το δημόσιο (public) PSTN δίκτυο. Δικτυακές υπηρεσίες δεδομένων με διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες διασύνδεσης του δικτύου Ναυτίλος-1 στα μέλη του, Διασύνδεση Διεπαφές με τις ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια, χώρου, οι οποίες θα προσφέρουν απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών και με τα ηλεκτρονικά συστήματα των λοιπών μέσων μεταφορών. Ασφάλεια, κατόπτευση και διαχείριση εκτάκτων περιστατικών στους χώρους των λιμένων. Οι κύριοι άμεσα ωφελημένοι από την ανάπτυξη του καινοτομικού συστήματος μπορούν χαρακτηριστικά να κωδικοποιηθούν στους κάτωθι τρεις κατηγορίες (τηρουμένων των κανόνων διάθεσης πληροφοριών στο εμπόριο και των εξαιρέσεων του δικαιώματος πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες): Επιβατικό κοινό Επιχειρήσεις (Ναυτιλιακές εταιρείες, Ταξιδιωτικά πρακτορεία που θα λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες με την κατάσταση που επικρατεί στα λιμάνια) Ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση (ΥΕΝ, Οργανισμοί Λιμένων, ΟΤΑ, ΕΟΤ, ΟΣΕ, Υπουργείο Μεταφορών και τους εποπτευόμενους από αυτό Οργανισμούς. ) Οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 18/181

19 συναλλαγές με τις Υπηρεσίες του ΥΕΝ, θα πραγματοποιούνται μέσω INTRANET ενώ με τις υπόλοιπες Δημόσιες Υπηρεσίες μέσω INTERNET. Η διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα θα είναι εφικτή με τη διάθεση π.χ XML interface ( όπου αυτό είναι εφικτό, αλλιώς θα ακολουθούνται πρωτόκολλα που θα έχουν ως βάση διεθνή πρωτόκολλα επικοινωνίας), περιεχομένου για την ενσωμάτωση των πληροφοριών που ενδιαφέρουν άλλες υπηρεσίες και ηλεκτρονικές πύλες, είτε του ΥΕΝ είτε άλλων οργανισμών π.χ. ΕΟΤ, συστήματα ναυτιλιακών εταιρειών και πρακτορείων, τουριστικές πύλες για την Ελλάδα, κ.α. Συμπληρωματικά, θα υπάρχουν κατάλληλες εφαρμογές ενημέρωσης του περιεχομένου για δεδομένα που θα εισάγονται από χρήστες του συστήματος με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Αναφέρουμε ενδεικτικά λειτουργίες επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλα συστήματα καθώς και λειτουργίες ενημέρωσης που θα πρέπει να υποστηρίζονται: Πρόσβαση σε πληροφορίες δρομολογίων που δίνει το ΝΑΥΤΙΛΟΣ Ι προς άλλα συστήματα Απόκτηση στο ΝΑΥΤΙΛΟΣ Ι της πληροφορίας δρομολογίων και διαθεσιμότητας από τα εμπορικά συστήματα των ακτοπλοϊκών εταιρειών Ενημέρωση του συστήματος από στελέχη λιμένων με έκτακτες αλλαγές δρομολογίων, δρομολόγια πλοίων που δεν υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων, αποβάθρες αναχώρησης κ.α. Απόκτηση στο ΝΑΥΤΙΛΟΣ Ι της πληροφορίας θέσης των πλοίων από τα συστήματα AIS Για την αναβάθμιση και την ολοκλήρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών το σύστημα ΝΑΥΤΙΛΟΣ πρέπει να έχει την δυνατότητα μελλοντικά να διασυνδεθεί και με άλλα πληροφοριακά συστήματα σύμφωνα πάντα με το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΠΔΗΔ). Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά συστήματα με τα οποία κάποιες διεπαφές - διασυνδέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες να πραγματοποιηθούν για την ολοκληρωμένη λειτουργία του όλου συστήματος: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 19/181

20 Πληροφοριακά συστήματα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών εταιρειών για αυτόματη ενημέρωση των δρομολογίων των πλοίων. (Η διασύνδεση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες θα γίνει μέσω της ανάπτυξης ειδικού λογισμικού interface). Πληροφοριακά συστήματα του ΥΕΝ όπου είναι εφικτό, για να λαμβάνονται αναφορές σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις θέσεις των πλοίων. Πληροφοριακά συστήματα κρατικών και λοιπών οργανισμών με σημαντική πληροφορία για το ΥΕΝ (όπως ΕΟΤ, Υπουργείο Μεταφορών, Αεροδρόμια, ΟΣΕ κλπ) Την ΕΜΥ για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν καθώς επίσης και Το κέντρο επιχειρήσεων του ΥΕΝ για τη λήψη χρήσιμων πληροφοριών (π.χ. βλάβες πλοίων, ατυχήματα, απαγορεύσεις απόπλου κλπ). Η Διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα ενός Πληροφοριακού Συστήματος για μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί - με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται από το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΔΗΔ) και οι οποίες θα υιοθετηθούν και στη περίπτωση του συστήματος ορίζονται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες. Προδιαγραφές Διασυνδεσιμότητας (Interconnection Specifications) Προδιαγραφές Ολοκλήρωσης Δεδομένων Προδιαγραφές Διαχείρισης Περιεχομένου και Metadata Προδιαγραφές Πρόσβασης Πληροφοριών Για τη μορφή των πληροφοριών για την υλοποίηση του ΝΑΥΤΙΛΟΣ θα ακολουθηθούν τεχνολογίες XML (επισημαίνεται ότι όλες οι διεθνείς προσπάθειες βασίζονται στα ανοικτά πρότυπα XML του διεθνούς οργανισμού W3C Με την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών θα υπάρξει η δυνατότητα ενημέρωσης του επιβατηγού κοινού για τα δρομολόγια πλοίων (αφίξεις / αναχωρήσεις), διαθεσιμότητα εισιτηρίων, τουριστικές πληροφορίες, καιρικών συνθηκών αλλά και ανακοινώσεις ΥΕΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 20/181

21 Το έργο θα ολοκληρωθεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία ως εξής. Εντός έξι (06) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης θα έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί πλήρως ο εξοπλισμός και η φωνητική πύλη (call center) στο λιμάνι του Πειραιά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός σε δεκαοκτώ (18) μήνες συμπεριλαμβανομένων και όλων των δοκιμών και ελέγχων Στη συνέχεια ακολουθεί προτεινόμενη σχηματική παρουσίαση του ΝΑΥΤΙΛΟΣ Ι. ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Ι Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του ΝΑΥΤΙΛΟΣ Ι ενδεικτικά θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Object oriented γλώσσες προγραμματισμού Ανοικτές προδιαγραφές αρχιτεκτονικής ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 21/181

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα