Οδηγιες φαξ. Ελληνικά. Διαμόρφωση του φαξ. Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ. Επίλυση προβλημάτων. Παράρτημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγιες φαξ. Ελληνικά. Διαμόρφωση του φαξ. Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ. Επίλυση προβλημάτων. Παράρτημα"

Transcript

1 Οδηγιες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του φαξ... 4 Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ Διαχείριση πρωτοτύπων...10 Χειρισμός του χαρτιού...10 Αποστολή φαξ...10 Λήψη Φαξ...12 Επιλογή των ρυθμίσεων Αποστολής/Λήψης...13 Εκτύπωση αναφορών...15 Επίλυση προβλημάτων Μηνύματα σφάλματος...16 Προβλήματα και λύσεις...16 Παράρτημα Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια...18 Προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη...19 Λίστα μενού λειτουργίας Φαξ...20 Ελληνικά

2 Προειδοποιήσεις, μηνύματα προσοχής και σημειώσεις Ακολουθήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, καθώς διαβάζετε τις οδηγίες σας: w Προειδοποίηση: Οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να τηρούνται πιστά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς. c Προσοχή: Τα μηνύματα προσοχής πρέπει να τηρούνται για να αποφευχθεί βλάβη στον εξοπλισμό. Οι σημειώσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή. Συμβουλή: Οι συμβουλές περιλαμβάνουν υποδείξεις για τη χρήση του εκτυπωτή. Σημείωμα πνευματικών δικαιωμάτων Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήματα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, ως φωτοαντίγραφα, με εγγραφή σε κάποιο άλλο μέσο ή με άλλο τρόπο, του παρόντος εγγράφου ή τμήματος αυτού, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλους εκτυπωτές. Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές της δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι του αγοραστή του προϊόντος ή έναντι τρίτων για ζημιές, απώλειες, έξοδα ή δαπάνες στα οποία υποβάλλεται ο αγοραστής ή τρίτοι ως συνέπεια ατυχήματος, κακής χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μεταβολών στο προϊόν ή λόγω της αδυναμίας (εκτός από τις ΗΠΑ) συμμόρφωσής του με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation. Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων διαφορετικών από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation. Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κατά τη χρήση καλωδίων διασύνδεσης διαφορετικών από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation. Η επωνυμία EPSON είναι σήμα κατατεθέν και η επωνυμία EPSON STYLUS και Exceed Your Vision αποτελούν εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation. Γενική Επισήμανση: Τα ονόματα άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι για λόγους αναγνώρισης και μόνο και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των κατά περίπτωση κατόχων τους. Η Epson αποποιείται κάθε δικαιώματος σε αυτά τα σήματα. Όταν χρειαστεί να επεξεργαστείτε το φύλλο κλήσης με ένα πλήκτρο, φωτοτυπήστε και χρησιμοποιήστε την εικόνα στα αριστερά.

3 Διαμόρφωση του φαξ Αυτό το προϊόν επιτρέπει την αποστολή φαξ εισάγοντας αριθμούς φαξ, επιλέγοντας καταχωρήσεις από μια λίστα ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης ή χρησιμοποιώντας ένα κουμπί κλήσης με ένα πλήκτρο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις πληροφορίες της κεφαλίδας φαξ και να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις για την εκτύπωση αναφορών, την αποστολή και τη λήψη. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη συσκευή για αυτόματη λήψη φαξ ή να τη ρυθμίσετε ώστε να ζητά επιβεβαίωση πριν από τη λήψη φαξ. Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τη συσκευή σε τηλεφωνική γραμμή/γραμμή ISDN και συνδέστε ένα τηλέφωνο/αυτόματο τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή/γραμμή ISDN για να λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις. Σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής Ελληνικά Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος Απενεργοποίηση συσκευής Όταν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί, τα παρακάτω δεδομένα που υπάρχουν στην προσωρινή μνήμη του εκτυπωτή διαγράφονται. Δεδομένα λήψης φαξ Δεδομένα αποθηκευμένα στο στοιχείο Delayed Fax (Καθυστ.αποστολή) Δεδομένα επανάκλησης Επίσης, εάν η συσκευή παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ρολόι μπορεί να μηδενιστεί προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία του. Ελέγξτε το ρολόι όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Όταν η συσκευή βρίσκεται σε αδράνεια για 13 λεπτά, η οθόνη προβάλλει μόνο το ρολόι, εξοικονομώντας ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το P On) για επιστροφή της οθόνης στην προηγούμενη κατάσταση. Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος" στο Βασικός οδηγός λειτουργίας. α Σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής σε αυτόματο τηλεφωνητή α Επίτοιχη πρίζα τηλεφώνου Επίτοιχη πρίζα τηλεφώνου α α Διαμόρφωση του φαξ 3

4 Σύνδεση DSL β γ Σύνδεση ISDN (δύο αριθμοί τηλεφώνου) α α β α Επίτοιχη πρίζα τηλεφώνου β Διαιρέτης α Επίτοιχη πρίζα ISDN γ Μόντεμ DSL β Προσαρμογέας τερματικού ή δρομολογητής ISDN Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του μόντεμ DSL. Σύνδεση ISDN (ένας αριθμός τηλεφώνου) α β Επίτοιχη πρίζα ISDN Προσαρμογέας τερματικού ή δρομολογητής ISDN Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προσαρμογέα τερματικού ή του δρομολογητή ISDN. β α Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προσαρμογέα τερματικού ή του δρομολογητή ISDN. Διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του φαξ Πριν από την αποστολή ή τη λήψη φαξ, μπορείτε να δημιουργήσετε μια επικεφαλίδα φαξ, να επιλέξετε τις προτιμήσεις φαξ και να καταρτίσετε μια λίστα ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης με τους αριθμούς φαξ που χρησιμοποιείτε συχνά. Έλεγχος της επιλεγμένης περιοχής Πριν από τη χρήση της συσκευής πρέπει να επιλέξετε την περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. 2. Πατήστε u ή d για να επιλέξετε 7.Maintenance (7.Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4 Διαμόρφωση του φαξ

5 3. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 11.Country/Region (11.Χώρα/Περιφέρ.) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4. Εάν θέλετε να αλλάξετε την περιοχή, χρησιμοποιήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε την περιοχή σας. 5. Πατήστε OK. Εμφανίζεται μια οθόνη πληροφοριών. 6. Πατήστε το πλήκτρο 1 (για Ναι) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να αλλάξετε την περιοχή. Όταν αλλάξετε την περιοχή, οι ρυθμίσεις φαξ επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. 7. Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Εναλλαγή λειτουργίας λήψης Όταν έχετε συνδέσει τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο απάντησης για το τηλέφωνο και τη συσκευή έτσι ώστε η σύνδεση να πραγματοποιείται μετά την απάντηση από το άλλο μέρος (φαξ ή καλών). Εάν είναι φαξ, μπορείτε να το ρυθμίσετε σε αυτόματη έναρξη λήψης. Η ρύθμιση Rings to Answer (Χτύπ. πριν Απάντ.) μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή. 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. 2. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 5.Fax Setting (5.Ρυθμ. Φαξ) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 3. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 5.Communication (5.Επικοινωνία) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 4. Rings to Answer (4.Χτύπ. πριν Απάντ.) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. Η ρύθμιση 5.Rings to Answer (5.Χτύπ. πριν Απάντ.) μπορεί να εμφανίζεται, ανάλογα με την περιοχή. 5. Πατήστε u ή d για να ορίσετε τον αριθμό των χτυπημάτων πριν την απάντηση και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε η τιμή των χτυπημάτων πριν απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής να είναι μικρότερη από την τιμή στη ρύθμιση Rings to Answer (Χτύπ. πριν Απάντ.). 7. Για τον τρόπο ρύθμισης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του τηλεφώνου σας. 8. Πατήστε [Auto Answer/Space] και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματης απάντησης. 9. Πατήστε OK. 10.Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία αν η επιλογή Rings to Answer (Χτύπ. πριν Απάντ.) έχει ρυθμιστεί σε πέντε χτυπήματα και ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει ρυθμιστεί σε τέσσερα. Όταν η κλήση απαντηθεί πριν από το τέταρτο χτύπημα ή όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιείται στο τέταρτο χτύπημα Αν το άλλο μέρος είναι φαξ, συνδέεται αυτόματα στη συσκευή και ξεκινά η λήψη του φαξ. Αν το άλλο μέρος είναι καλών, το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως συνήθως ή ο καλών μπορεί να αφήσει μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή. Όταν η κλήση συνεχίζεται στο πέμπτο χτύπημα και το συνδεδεμένο τηλέφωνο δεν έχει αυτόματο τηλεφωνητή ή ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος Η συσκευή συνδέεται με την τηλεφωνική γραμμή. Αν το άλλο μέρος είναι φαξ, η συσκευή λαμβάνει και αρχίζει να εκτυπώνει το φαξ. Η συσκευή συνδέεται με την τηλεφωνική γραμμή. Αν το άλλο μέρος είναι καλών, η συσκευή εξακολουθεί να εισέρχεται σε λειτουργία φαξ. Ελληνικά Διαμόρφωση του φαξ 5

6 Όταν η λήψη φαξ ξεκινά αυτόματα, η γραμμή μεταφέρεται από το τηλέφωνο στη συσκευή και το τηλέφωνο αποσυνδέεται. Κατά τη λήψη φαξ, τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όταν η λειτουργία Αυτόματης Απάντησης είναι στη θέση Off, μπορείτε να λαμβάνετε χειροκίνητα φαξ σηκώνοντας το ακουστικό. (& "Χειροκίνητη λήψη φαξ" στη σελίδα 13) Η ρύθμιση Rings to Answer (Χτύπ. πριν Απάντ.) μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή. Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου σε λειτουργία φαξ Κατά την εισαγωγή αριθμών κλήσης και χαρακτήρων σε λειτουργία φαξ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω κουμπιά και αριθμητικά πλήκτρα. Εισαγωγή αριθμού κλήσης l, r Μετακίνηση του δρομέα αριστερά ή δεξιά. [Auto Answer/ Space] [Speed Dial/Group Dial/Backspace] Εισαγωγή διαστήματος ή μετακίνηση του δρομέα ένα χαρακτήρα δεξιά. Διαγραφή χαρακτήρα ή μετακίνηση του δρομέα ένα διάστημα αριστερά. Εισαγωγή χαρακτήρων l, r Μετακίνηση του δρομέα αριστερά ή δεξιά. [Auto Answer/Space] [Speed Dial/Group Dial/Backspace] Εισαγωγή διαστήματος ή μετακίνηση του δρομέα ένα χαρακτήρα δεξιά. Διαγραφή χαρακτήρα ή μετακίνηση του δρομέα ένα διάστημα αριστερά. Δημιουργία πληροφοριών κεφαλίδας Πριν από την αποστολή ή λήψη φαξ, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα φαξ προσθέτοντας πληροφορίες όπως αριθμό τηλεφώνου ή όνομα. Εισαγωγή πληροφοριών κεφαλίδας 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. 2. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 5.Fax Setting (5.Ρυθμ. Φαξ) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. [Redial/Pause] Εισαγωγή παύσης (-) και μετακίνηση του δρομέα ένα χαρακτήρα δεξιά. 3. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 6.Header (6.Κεφαλ. & Ωρα) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4. Επιλέξτε 1.Fax Header (1.Κεφαλ. Φαξ) και έπειτα πατήστε OK. Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής πληροφοριών κεφαλίδας. 6 Διαμόρφωση του φαξ

7 5. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα υπόλοιπα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για να εισάγετε τις πληροφορίες κεφαλίδας (& "Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου σε λειτουργία φαξ" στη σελίδα 6). Μπορείτε να εισάγετε έως 40 χαρακτήρες. 6. Πατήστε OK. Επιστρέφετε στην οθόνη 1.Fax Header (1.Κεφαλ. Φαξ). Ρύθμιση του αριθμού τηλεφώνου σας Μετά την εισαγωγή των πληροφοριών κεφαλίδας, μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αριθμού τηλεφώνου σας. 1. Πατήστε d μία φορά για να επιλέξετε 2.Your Phone Number (2.Ο Αριθ. Τηλεφ. σας) από το μενού Header (Κεφαλ. & Ώρα) και έπειτα πατήστε OK. Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής αριθμού τηλεφώνου. 2. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα υπόλοιπα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (& "Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου σε λειτουργία φαξ" στη σελίδα 6). Μπορείτε να εισάγετε έως 20 ψηφία. Κατά την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου σας, το πλήκτρο "*" δεν είναι διαθέσιμο ενώ το πλήκτρο "#" λειτουργεί ως "+" (για διεθνείς κλήσεις). 3. Πατήστε OK. Επιστρέφετε στην οθόνη 2.Your Phone Number (2.Ο Αριθ. Τηλεφ. σας). 4. Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας Αν δεν έχετε ορίσει ακόμα την ημερομηνία ή την ώρα ή θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να τις αλλάξετε από το μενού Maintenance (Συντήρηση). 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. 2. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 7.Maintenance (7.Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 3. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 9.Date/Time (9.Ημερ./Ώρα) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4. Χρησιμοποιήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας και πατήστε OK. 5. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να αλλάξετε την ημερομηνία και έπειτα πατήστε OK. 6. Χρησιμοποιήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 12ωρη ή 24ωρη ένδειξη και πατήστε OK. 7. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να αλλάξετε την ώρα. 8. Εάν επιλέξατε 12ωρη ένδειξη, χρησιμοποιήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε AM (π.μ.) ή PM (μ.μ.). 9. Πατήστε OK. Επιστρέφετε στην οθόνη 9.Date/Time (9.Ημερ./Ώρα). 10.Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Για να επιλέξετε θερινή ώρα, ορίστε την επιλογή Daylight Saving Time (Θερινή Ώρα) σε On. Ρύθμιση της λίστας ταχείας κλήσης Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα ταχείας κλήσης που θα περιλαμβάνει έως και 60 αριθμούς φαξ, για τους επιλέγετε γρήγορα κατά την αποστολή φαξ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ονόματα για αναγνώριση των παραληπτών και να εκτυπώσετε τη λίστα ταχείας κλήσης. Δημιουργία νέας λίστας ταχείας κλήσης 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. Ελληνικά Διαμόρφωση του φαξ 7

8 2. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 5.Fax Setting (5.Ρυθμ. Φαξ) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 3. Χρησιμοποιήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 2.Speed Dial Setup (2.Ρύθμ. Ταχ. Κλ.) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4. Επιλέξτε 1.Create (1.Προσθ. Κατ.) και έπειτα πατήστε OK. Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι αριθμοί καταχώρησης ταχείας κλήσης. 5. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό ταχείας κλήσης που θέλετε να καταχωρήσετε. Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι και 60 αριθμούς ταχείας κλήσης. 6. Πατήστε OK. 7. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα υπόλοιπα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας (& "Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου σε λειτουργία φαξ" στη σελίδα 6). Μπορείτε να εισάγετε έως 64 ψηφία. 8. Πατήστε OK. 9. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα υπόλοιπα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για να εισάγετε ένα όνομα αναγνώρισης για την καταχώρηση ταχείας κλήσης (& "Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου σε λειτουργία φαξ" στη σελίδα 6). Μπορείτε να εισάγετε έως 30 χαρακτήρες. 10.Πατήστε OK. Επιστρέφετε στην οθόνη 1.Create (1.Προσθ. Κατ.). 11.Εάν θέλετε να προσθέσετε και άλλη καταχώρηση ταχείας κλήσης, πατήστε OK και επαναλάβετε τα βήματα 5 μέχρι Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Επεξεργασία καταχώρησης ταχείας κλήσης 1. Επιλέξτε 2.Edit (2.Επεξ. Κατ.) από το μενού Speed Dial Setup (Ρύθμ. Ταχ. Κλ.) και στη συνέχεια πατήστε OK. Εμφανίζονται οι καταχωρημένοι αριθμοί ταχείας κλήσης. 2. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό ταχείας κλήσης που θέλετε να επεξεργαστείτε και στη συνέχεια πατήστε OK. 3. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα υπόλοιπα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου (& "Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου σε λειτουργία φαξ" στη σελίδα 6). 4. Πατήστε OK. 5. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα υπόλοιπα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για να επεξεργαστείτε το όνομα ταχείας κλήσης (& "Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου σε λειτουργία φαξ" στη σελίδα 6). 6. Πατήστε OK. Επιστρέφετε στην οθόνη 2.Edit (2.Επεξ. Κατ.). 7. Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Διαγραφή καταχώρησης ταχείας κλήσης 1. Επιλέξτε 3.Delete (3.Διαγρ. Κατ.) από το μενού Speed Dial Setup (Ρύθμ. Ταχ. Κλ.) και στη συνέχεια πατήστε OK. Εμφανίζονται οι καταχωρημένοι αριθμοί ταχείας κλήσης. 2. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό της καταχώρησης ταχείας κλήσης που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε OK. 3. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πατήστε το πλήκτρο 1 key (για Ναι) για να διαγράψετε την καταχώρηση ή πατήστε το πλήκτρο 2 (για Όχι) για ακύρωση. 8 Διαμόρφωση του φαξ

9 4. Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Ρύθμιση της λίστας ομαδικής κλήσης Η λίστα ομαδικής κλήσης επιτρέπει την εύκολη αποστολή του ίδιου μηνύματος φαξ σε πολλούς αριθμούς φαξ. Πριν δημιουργήσετε μια καταχώρηση ομαδικής κλήσης, πρέπει να καταχωρήσετε έναν αριθμό φαξ ως καταχώρησης ταχείας κλήσης. Μπορείτε να εγγράψετε έως και 60 καταχωρήσεις σε συνδυασμό με τις καταχωρήσεις ταχείας κλήσης και τις καταχωρήσεις ομαδικής κλήσης. Δημιουργία νέας λίστας ομαδικής κλήσης 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. 2. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 5.Fax Setting (5.Ρυθμ. Φαξ) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 3. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 3.Group Dial Setup (3.Ρύθμιση ομαδικής κλήσης) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4. Επιλέξτε 1.Create (1.Προσθ. Κατ.) και έπειτα πατήστε OK. Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι αριθμοί καταχώρησης ομαδικής κλήσης. 5. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό ομαδικής κλήσης που θέλετε να καταχωρήσετε. 6. Πατήστε OK. Η οθόνη προβάλλει το στοιχείο Enter Name (Εισαγ. Ονόμ.). 7. Πατήστε τα πλήκτρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε ένα όνομα για την καταχώρηση ομαδικής κλήσης (έως 30 χαρακτήρες). Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για την εισαγωγή γραμμάτων από το Α έως το Ζ (κεφαλαία ή πεζά), αριθμούς από το 0 έως το 9 και διάφορα σύμβολα. 8. Πατήστε OK. 9. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό ταχείας κλήσης που θέλετε να καταχωρήσετε στη λίστα ομαδικής κλήσης. 10.Πατήστε P για την προσθήκη της καταχώρησης ταχείας κλήσης στην ομαδική κλήση. Πατήστε P ξανά για την ακύρωση της προσθήκης της καταχώρησης ταχείας κλήσης που επιλέξατε. 11.Επαναλάβετε το βήμα 9 μέχρι 10 για να προσθέσετε άλλες καταχωρήσεις ταχείας κλήσης στη λίστα ομαδικής κλήσης. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 30 καταχωρήσεις ταχείας κλήσης σε μια ομαδική κλήση. 12.Πατήστε OK για την ολοκλήρωση της δημιουργίας μιας λίστας ομαδικής κλήσης. 13.Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Επεξεργασία καταχώρησης ομαδικής κλήσης 1. Επιλέξτε 2.Edit (2.Επεξ. Κατ.) από το μενού Group Dial Setup (Ρύθμιση ομαδικής κλήσης) και στη συνέχεια πατήστε OK. Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι αριθμοί καταχώρησης ομαδικής κλήσης. 2. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό ομαδικής κλήσης που θέλετε να επεξεργαστείτε. 3. Επαναλάβετε τα βήματα 6 μέχρι 13 στην προηγούμενη ενότητα για την επεξεργασία της λίστας ομαδικής κλήσης. Διαγραφή καταχώρησης ομαδικής κλήσης 1. Επιλέξτε 3.Delete (3.Διαγρ. Κατ.) από το μενού Group Dial Setup (Ρύθμιση ομαδικής κλήσης) και στη συνέχεια πατήστε OK. Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι αριθμοί καταχώρησης ομαδικής κλήσης. 2. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό της καταχώρησης ομαδικής κλήσης που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε OK. 3. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πατήστε το πλήκτρο 1 key (για Ναι) για να διαγράψετε την καταχώρηση ή πατήστε το πλήκτρο 2 (για Όχι) για ακύρωση. 4. Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Ελληνικά Διαμόρφωση του φαξ 9

10 Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ Διαχείριση πρωτοτύπων Κατά την αποστολή φαξ, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή τη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων. Ανατρέξτε στις ενότητες "Τοποθέτηση πρωτοτύπων στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων" και "Τοποθέτηση των πρωτοτύπων στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων" στο Βασικό οδηγό λειτουργίας. Χειρισμός του χαρτιού Πριν από τη λήψη φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό χαρτί μεγέθους A4 στον τροφοδότη χαρτιού. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση χαρτιού" στο Βασικό οδηγό λειτουργίας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Αυτόματης Σμίκρυνσης έχει οριστεί στο στοιχείο On (& "Επιλογή των ρυθμίσεων Αποστολής/Λήψης" στη σελίδα 13). Εάν οι σελίδες του εισερχόμενου φαξ είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος χαρτιού A4 που έχετε τοποθετήσει, το μέγεθος του φαξ μειώνεται ώστε να χωρέσει ή εκτυπώνεται σε πολλαπλές σελίδες, ανάλογα με τη ρύθμιση Αυτόματης Σμίκρυνσης που επιλέξατε (&). Αποστολή φαξ Πριν από την αποστολή φαξ, τοποθετήστε το πρωτότυπό σας στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφω ή στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων. Στη συνέχεια στείλτε το φαξ πληκτρολογώντας έναν αριθμό φαξ, με επανάκληση του προηγούμενου αριθμού φαξ ή επιλέγοντας μια καταχώρηση από τη λίστα ταχείας κλήσης. Εισαγωγή ή επανάκληση ενός αριθμού φαξ 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ. 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον αριθμό φαξ. Μπορείτε να εισάγετε έως 64 ψηφία. Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού φαξ που χρησιμοποιήσατε, πατήστε [Redial/Pause] αντί να εισάγετε έναν αριθμό φαξ. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός φαξ που καλέσατε. 3. Πατήστε D x [B&W] ή το κουμπί E x [Color]. Επειδή τα φαξ με χρώμα δεν μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη, ο εκτυπωτής καλεί τον αριθμό φαξ και αποστέλλει με φαξ το έγγραφό σας σε πραγματικό χρόνο. Εάν η συσκευή φαξ του παραλήπτη εκτυπώνει μόνο ασπρόμαυρα φαξ, τα δεδομένα σας αποστέλλονται αυτόματα σε ασπρόμαυρο φαξ ανεξάρτητα από ποια επιλογή έχετε κάνει Color ή B&W. Για να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή την αποστολή φαξ, πατήστε y Stop/Clear. 4. Αν χρησιμοποιείτε τη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων, βλέπετε αυτήν την οθόνη μετά τη σάρωση του πρωτοτύπου. Αν θέλετε να αποστείλετε και άλλη σελίδα πατήστε το πλήκτρο 1 (για Ναι), ανοίξτε το κάλυμμα της επιφάνειας εγγράφων, αφαιρέστε το πρώτο πρωτότυπο, τοποθετήστε το επόμενο και κλείστε το κάλυμμα. Στη συνέχεια πατήστε OK για να στείλετε την επόμενη σελίδα. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να στείλετε όσες σελίδες θέλετε. Αν δεν θέλετε να στείλετε άλλη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο 2 (για Όχι). 10 Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ

11 Αν ο αριθμός φαξ είναι κατειλημμένος ή υπάρχει άλλο πρόβλημα σύνδεσης, εμφανίζεται μια οθόνη πληροφοριών επανάκλησης και η συσκευή σας καλεί ξανά τον αριθμό μετά από ένα χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Περιμένετε για την επανάκληση, ή πατήστε [Redial/Pause] κατά την αντίστροφη μέτρηση για επανάκληση για να καλέσετε τον αριθμό αμέσως. Τα έγγραφα που έχουν σαρωθεί μέχρι το σημείο εκείνο θα μεταδοθούν μετά από 20 δευτερόλεπτα. Αριθμοί φαξ ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ. 2. Πατήστε [Speed Dial/Group Dial/Backspace]. Εμφανίζεται το πρώτο όνομα καταχώρησης ή αριθμός ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης από τη λίστα σας. 3. Για να στείλετε φαξ στην πρώτη καταχώρηση ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης, πατήστε το κουμπί OK. Για να επιλέξετε μια διαφορετική καταχώρηση ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης, πατήστε u ή d για να εμφανιστεί η καταχώρηση ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί με τον αριθμό καταχώρησης ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης. 4. Επαναλάβετε τα βήματα 3 μέχρι 4 της προηγούμενης ενότητας για να στείλετε φαξ. Αν χρησιμοποιείτε λίστα ομαδικής κλήσης, είναι διαθέσιμο μόνο το στοιχείο B&W. Αριθμοί φαξ κλήσης με ένα πλήκτρο Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στις καταχωρήσεις Αρ.1 έως No.5 στη λίστα ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης με τα κουμπιά κλήσης με ένα πλήκτρο. Αυτά τα κουμπιά είναι διαθέσιμα στις λειτουργίες Αντιγραφή/Φαξ. 1. Πατήστε ένα κουμπί κλήσης με ένα πλήκτρο για να επιλέξετε την καταχώρηση ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης. 2. Εκτελέστε τα βήματα 3 μέχρι 4 για την εισαγωγή ή επανάκληση ενός αριθμού φαξ (& "Εισαγωγή ή επανάκληση ενός αριθμού φαξ" στη σελίδα 10). Αν χρησιμοποιείτε λίστα ομαδικής κλήσης, είναι διαθέσιμο μόνο το στοιχείο B&W. Αποστολή μετάδοσης Η μετάδοση επιτρέπει την απλή αποστολή του ίδιου μηνύματος φαξ σε πολλούς αριθμούς φαξ χρησιμοποιώντας την ταχεία κλήση/ομαδική κλήση, την επανάκληση ή εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να στείλετε έως και σε 30 αριθμούς τηλεφώνου. 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ. 2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας την ταχεία κλήση, την ομαδική κλήση, το κουμπί κλήσης με ένα πλήκτρο, την επανάκληση ή εισάγοντας τον αριθμό απευθείας με το αριθμητικό πληκτρολόγιο. 3. Πατήστε OK. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Ελληνικά Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ 11

12 4. Πατήστε το πλήκτρο 1 (για Ναι) για να προσθέσετε ακόμα έναν αριθμό, έπειτα επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3. Αν δεν χρειάζεται να προσθέσετε έναν ακόμα αριθμό φαξ, πατήστε το πλήκτρο Εκτελέστε τα βήματα 3 μέχρι 4 από "Εισαγωγή ή επανάκληση ενός αριθμού φαξ" στη σελίδα 10. Αν χρησιμοποιείτε λίστα ομαδικής κλήσης, είναι διαθέσιμο μόνο το στοιχείο B&W. Χρονοδιακόπτης μετάδοσης Μπορείτε να ορίσετε την ώρα αποστολής ενός φαξ. 1. Εκτελέστε τα βήματα 1 μέχρι 2 για την εισαγωγή ή επανάκληση ενός αριθμού φαξ (& "Εισαγωγή ή επανάκληση ενός αριθμού φαξ" στη σελίδα 10). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λίστες ταχείας κλήσης/ομαδικής κλήσης ή την κλήση με ένα πλήκτρο για την επιλογή των αριθμών φαξ. 2. Πατήστε x Menu, πατήστε u ή d για να επιλέξετε 3.Delayed Fax (3.Καθυστ.αποστολή) και έπειτα πατήστε OK. 3. Πατήστε u ή d για να επιλέξετε On και, στη συνέχεια, πατήστε r. 4. Ορίστε την ώρα που θέλετε να στείλετε το φαξ και έπειτα πατήστε OK. 5. Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε 6. Πατήστε D x [B&W]. Η έγχρωμη αποστολή δεν είναι διαθέσιμη για το χρονοδιακόπτη μετάδοσης. Αφού σαρωθεί, το φαξ αποστέλλεται την ώρα που ορίσατε. Για να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή την αποστολή φαξ, πατήστε y Stop/Clear. Αποστολή φαξ από το συνδεδεμένο τηλέφωνο Εάν το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή σας, μπορείτε να στείλετε δεδομένα φαξ μετά την πραγματοποίηση σύνδεσης. 1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφω ή στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων. 2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό από το τηλέφωνο που συνδέεται στον εκτυπωτή. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 3. Πατήστε το πλήκτρο 1 (για Αποστολή). 4. Ακολουθήστε τα βήματα 3 μέχρι 4 από την Αποστολή Φαξ (& "Εισαγωγή ή επανάκληση ενός αριθμού φαξ" στη σελίδα 10). 5. Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του. Για να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή την αποστολή φαξ, πατήστε y Stop/Clear. Λήψη Φαξ Υπάρχουν τρεις τρόποι για τη λήψη φαξ. Αυτόματη λήψη φαξ Η συσκευή λαμβάνει και εκτυπώνει αυτόματα φαξ όταν βρίσκεται σε λειτουργία Αυτόματης Απάντησης. 1. Τοποθετήστε απλό χαρτί A4 στον τροφοδότη χαρτιού. 2. Πατήστε [Auto Answer/Space] και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματης απάντησης. 12 Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ

13 Χειροκίνητη λήψη φαξ Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στη συσκευή και η λειτουργία Αυτόματης Απάντησης είναι στη θέση Off, μπορείτε να λαμβάνετε δεδομένα φαξ μετά την πραγματοποίηση σύνδεσης. 1. Τοποθετήστε απλό χαρτί A4 στον τροφοδότη χαρτιού. 2. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, σηκώστε το ακουστικό που έχετε συνδέσει στον εκτυπωτή. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 3. Πατήστε το πλήκτρο 2 (για λήψη). 4. Αν θέλετε να λάβετε φαξ, πατήστε το πλήκτρο 1 (για Ναι). 5. Αν εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη, τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στη θέση του. 6. Πατήστε OK για την εκτύπωση του φαξ μετά τη λήψη των δεδομένων. Λήψη φαξ από την υπηρεσία πληροφοριών φαξ (Λήψη με ανίχνευση) Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή φαξ τρίτου μέρος για το προϊόν σας. Αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται την υπηρεσία πληροφοριών φαξ. 1. Τοποθετήστε απλό χαρτί A4 στον τροφοδότη χαρτιού. 2. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. 3. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 4.Fax Mode (4.Λειτ. Φαξ) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε Poll to Receive (Ανίχν.) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 5. Πατήστε x Menu. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ του τρίτου μέρους. 7. Πατήστε x D [B&W] ή x E [Color] για την έναρξη της μετάδοσης. Επιλογή των ρυθμίσεων Αποστολής/Λήψης Η συσκευή έχει ρυθμιστεί για την αποστολή και τη λήψη φαξ με χρήση των παρακάτω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. Ρύθμιση και Επιλογές Resolution (Ανάλυση) Contrast (Αντίθεση) Auto Reduction (Αυτ. Σμίκρυνσ.) Περιγραφή Standard (Κανονικό) (προεπιλογή), Fine (Καλό), Photo (Φωτο). Ρύθμιση της ανάλυσης κατά την ανάγνωση εγγράφων. ±0 (προεπιλογή), +4 έως -4 Ρύθμιση της αντίθεσης κατά την ανάγνωση εγγράφων και για εκτυπώσεις. On (προεπιλογή), Off Επιλέξτε εάν τα εισερχόμενα φαξ σε μεγάλο μέγεθος θα μειώνονται για να χωρέσουν στο μέγεθος χαρτιού A4 ή θα εκτυπώνονται στο αρχικό μέγεθός τους σε πολλαπλές σελίδες. Ελληνικά Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ 13

14 Ρύθμιση και Επιλογές Περιγραφή Ρύθμιση και Επιλογές Περιγραφή Last Transmission Report (Τελ. Μετάδ.) Dial Mode (Λειτουργία κλήσης) DRD Off, On Error (Στο Σφάλμ.) (προεπιλογή), On Send (Στην Αποσ.) Επιλογή με την οποία ρυθμίζετε εάν ή πότε η συσκευή θα τυπώνει αναφορές για τα εξερχόμενα φαξ. Επιλέξτε Off για να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση αναφορών, επιλέξτε On Error (Στο Σφάλμ.) για εκτύπωση αναφορών μόνο σε περίπτωση σφάλματος ή On Send (Στην Αποσ.) για εκτύπωση αναφορών κάθε φορά που αποστέλλετε φαξ. Tone (Τόνος) (προεπιλογή), Pulse (Παλμός) Αυτή η ρύθμιση μπορεί να μην εμφανίζεται ανάλογα με την περιοχή. Υποδεικνύει τον τύπο του συστήματος τηλεφώνου, στο οποίο συνδέσατε το προϊόν. All (Όλα) (προεπιλογή), Single (Μονό), Double (Διπλό), Triple (Τριπλό), Double & Triple (Διπλό&Τριπ.) Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι στη θέση On ή Off ανάλογα με την περιοχή. Επιλογή για τον τύπο του χτυπήματος απάντησης κατά τη λήψη φαξ. Για να επιλέξετε μια ρύθμιση διαφορετική από τη ρύθμιση All (Όλα) (ή Off) και να έχετε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών μοτίβων, πρέπει να διαμορφώσετε κατάλληλα το τηλεφωνικό σας σύστημα. ECM On (προεπιλογή), Off Ρύθμιση για τη χρήση της Λειτουργίας Διόρθωσης Σφαλμάτων στην αυτόματη αίτηση επαναμετάδοσης δεδομένων φαξ που έχουν ληφθεί και στα οποία έχουν εντοπιστεί σφάλματα. V.34 On (προεπιλογή), Off Rings to Answer (Χτύπ. πριν Απάντ.) Ρύθμιση της ταχύτητας με την οποία πραγματοποιείται η μετάδοση και η λήψη φαξ. Η επιλογή On αντιστοιχεί σε 33,6 Kbps και η επιλογή Off σε 14,4 Kbps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Η προεπιλεγμένη τιμή διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να μην εμφανίζεται ανάλογα με την περιοχή. Ρύθμιση του αριθμού των χτυπημάτων που ακούγονται πριν την αυτόματη λήψη φαξ από τη συσκευή. 14 Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ

15 Ρύθμιση και Επιλογές Dial Tone Detection (Εντοπ. Τόνου Κλ.) Περιγραφή On (προεπιλογή), Off Όταν έχει ρυθμιστεί σε On, η συσκευή καλεί αυτόματα τον αριθμό μόλις εντοπίσει έναν τόνο κλήσης. Η συσκευή ίσως δεν εντοπίζει τους τόνους κλήσης όταν είναι συνδεδεμένη σε τηλεφωνικό κέντρο (Private Branch Exchange, PBX) ή τερματικό προσαρμογέα (Terminal Adaptor, ΤΑ). Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε Off. Εκτύπωση αναφορών 1. Τοποθετήστε απλό χαρτί στον τροφοδότη χαρτιού. 2. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. 3. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 5.Fax Setting (5.Ρυθμ. Φαξ) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το στοιχείο 1.Print Report (1.Αναφορά εκτύπωσης) και έπειτα πατήστε OK. 5. Πατήστε u ή d για να προβάλλετε μία από τις παρακάτω επιλογές: 1.Fax Log (Αρχ.Φαξ) 2.Last Transmission (Τελευτ. Μετάδοση) 3.Speed Dial List (Λίστα ταχ. κλ.) 4.Group Dial List (Λίστα ομαδικής κλήσης) 5.Reprint Faxes (Ανατύπ. Φαξ) 6.Protocol Trace (Πρωτόκ. Ίχνους) 6. Αν επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκτός από το 1.Fax Log (1.Αρχ.Φαξ), μεταβείτε στο βήμα 7. Αν επιλέξετε 1.Fax Log (1.Αρχ.Φαξ), πατήστε OK και έπειτα πατήστε ξανάs OK. 7. Πατήστε D x [B&W] ή E x [Color] για την εκτύπωση της αναφοράς που επιλέξατε. 8. Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε Μενού Fax Log (Αρχ.Φαξ) Last Transmission (Τελευτ. Μετάδοση) Speed Dial List (Λίστα ταχ. κλ.) Group Dial List (Λίστα ομαδικής κλήσης) Reprint Faxes (Ανατύπ. Φαξ) Protocol Trace (Πρωτόκ. Ίχνους) Περιγραφή Εκτύπωση του αρχείου επικοινωνίας για όλες τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες. Εκτύπωση της τελευταίας επικοινωνίας στο αρχείο καταγραφής (μετάδοση και λήψη ανίχνευσης). Εκτύπωση της λίστας ταχείας κλήσης. Εκτύπωση της λίστας ομαδικής κλήσης. Επανεκτύπωση των φαξ που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής. Εκτύπωση του τελευταίου πρωτοκόλλου ίχνους για μία επικοινωνία. Ελληνικά Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ 15

16 Επίλυση προβλημάτων Ανατρέξτε στο Βασικός οδηγός λειτουργίας ή στις ηλεκτρονικές Οδηγίες χρήστη για βοήθεια σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή με υπολογιστή. Μηνύματα σφάλματος Μηνύματα σφάλματος Κανένας τόνος κλήσης Ημιτελής εργασία φαξ Λύση Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο σωστά και ότι η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί. Προβλήματα και λύσεις Προβλήματα λειτουργίας φαξ Εάν έχετε προβλήματα με την αποστολή φαξ, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου έχει συνδεθεί σωστά και ότι η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί συνδέοντας ένα τηλέφωνο. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ του παραλήπτη είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Εάν έχετε προβλήματα λήψης φαξ, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά, το καλώδιο του τηλεφώνου έχει συνδεθεί σωστά και η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί. Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή σε γραμμή DSL, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο DSL για να λειτουργήσει το φαξ. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών DSL για το απαραίτητο φίλτρο. Εάν η γραμμή του τηλεφώνου σας παρουσιάζει παράσιτα ή γενικά θόρυβο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση V.34 και προσπαθήστε να στείλετε φαξ ξανά (& "Επιλογή των ρυθμίσεων Αποστολής/Λήψης" στη σελίδα 13). Αν το πρόβλημα επιμείνει, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ECM (Λειτουργίας Διόρθωσης Σφαλμάτων) και προσπαθήστε να στείλετε φαξ ξανά. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. 2. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 6.Restore Default Settings (6.Επαναφ. Εργοστ. Ρυθμ.) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 3. Πατήστε u ή d για να προβάλλετε μία από τις παρακάτω επιλογές: 1.Reset Fax Send/Receive Settings (Αρχικ. Ρυθμίσ. Παραμ. Φαξ) 2.Reset Fax Data Settings (Αρχικ. Ρυθμ. Δεδ. Φαξ) 3.Reset Settings, excluding Fax (Αρχικ. Εξαίρ. Ρυθμίσ. Φαξ) 4.Reset All Settings (Αρχικ. Όλων Ρυθμ.) 4. Πατήστε OK για την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων που επιλέξατε. 5. Πατήστε το πλήκτρο 1 (για Ναι) για την επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. 6. Πατήστε x Menu για να επιστρέψετε 16 Επίλυση προβλημάτων

17 Μενού Περιγραφή Reset Fax Send/Receive Settings (Αρχικ. Ρυθμίσ. Παραμ. Φαξ) Επαναφορά των παρακατω στοιχείων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις: Scan & Print Setup (Ρύθμ. Σάρ. & Εκτ.) (Resolution (Ανάλυση)/Contrast (Αντίθεση)/Auto Reduction (Αυτ. Σμίκρυνσ.)/Last Transmission Report (Τελ. Μετάδ.)), Communication (Επικοινωνία) (Dial Mode (Λειτουργία κλήσης)/drd/ecm/v.34/ Rings to Answer (Χτύπ. πριν Απάντ.)/Dial Tone Detection (Εντοπ. Τόνου Κλ.)) Ελληνικά Reset Fax Data Settings (Αρχικ. Ρυθμ. Δεδ. Φαξ) Reset Settings, excluding Fax (Αρχικ. Εξαίρ. Ρυθμίσ. Φαξ) Reset All Settings (Αρχικ. Όλων Ρυθμ.) Επαναφορά των παρακάτω στοιχείων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις: Speed Dial Setup (Ρύθμ. Ταχ. Κλ.), Group Dial Setup (Ρύθμιση ομαδικής κλήσης), Header (Κεφαλ. & Ώρα) (Fax Header (Κεφαλ. Φαξ)/Your Phone Number (Ο Αριθ. Τηλεφ. σας)), Fax Log (Αρχ.Φαξ) Επαναφορά όλων των στοιχείων εκτός από τις ρυθμίσεις Φαξ στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επαναφορά όλων των στοιχείων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επίλυση προβλημάτων 17

18 Παράρτημα Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, φροντίστε να διαβάσετε και να τηρήσετε τις ακόλουθες οδηγίες για την ασφάλεια: Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τον εκτυπωτή. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος πληροί τις σχετικές τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που υποδεικνύεται στην ετικέτα. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή φθαρμένο καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης ή μια πρίζα τοίχου δεν υπερβαίνει το όριο της ονομαστικής τιμής αμπέρ. Αποφύγετε σημεία όπου υπάρχουν ξαφνικές μεταβολές θερμότητας ή υγρασίας, κραδασμοί, δονήσεις, σκόνη ή άμεση έκθεση στο φως του ήλιου. Μην φράσσετε και μην καλύπτετε τα ανοίγματα στη θήκη και μην εισάγετε αντικείμενα στις υποδοχές. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, αρκετά μεγαλύτερη από τη βάση του. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά όταν βρίσκεται σε κλίση ή γωνία. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος του εκτυπωτή απέχει τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο, ώστε να αερίζεται επαρκώς. Μην ανοίγετε τη μονάδα σάρωσης κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων, της εκτύπωσης ή της σάρωσης. Μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Αποφύγετε την επαφή του εκτυπωτή με υγρά. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα στον εκτυπωτή ή στο χώρο γύρω από αυτόν. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τον εκτυπωτή, εκτός των συγκεκριμένων περιπτώσεων που αναφέρονται στην τεκμηρίωση. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε τον εκτυπωτή και αναθέστε την επισκευή του σε έμπειρο προσωπικό: βλάβη στο καλώδιο ή στο βύσμα τροφοδοσίας, εισροή υγρών στον εκτυπωτή, πτώση του εκτυπωτή ή ζημιά στο περίβλημα, μη ομαλή λειτουργία ή εμφανώς αισθητή αλλαγή στην απόδοση του εκτυπωτή. Όταν φυλάσσετε ή μεταφέρετε τον εκτυπωτή, μην τον γέρνετε, μην τον ακουμπάτε στο πλάι και μην τον γυρνάτε ανάποδα καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή μελανιού. Προσέξτε μην πιαστούν τα δάχτυλά σας στο κάλυμμα, όταν κλείνετε τη μονάδα σάρωσης. Κατά την τοποθέτηση των πρωτοτύπων, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων. Μην τοποθετείτε τίποτε άλλο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων εκτός από πρωτότυπα έγγραφα. 18 Παράρτημα

19 Οδηγίες Ασφαλείας Τηλεφωνικού Εξοπλισμού Κατά τη χρήση τηλεφωνικού εξοπλισμού, θα πρέπει πάντα να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό. Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου σε περίπτωση καταιγίδας. Ενδέχεται να σημειωθεί ηλεκτροπληξία λόγω κεραυνού. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να δηλώσετε διαρροή αερίου από σημείο κοντά στο χώρο της διαρροής. Φροντίστε να έχετε πρόχειρο το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Για τους χρήστες στην Ευρώπη: Η Seiko Epson Corporation με το παρόν δηλώνει ότι η συσκευή αυτή, το μοντέλο C362A, συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για χρήση μόνο στις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Σλοβενία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία. Για τους χρήστες της Νέας Ζηλανδίας: Γενική προειδοποίηση Η χορήγηση Telepermit για οποιοδήποτε στοιχείο τερματικού εξοπλισμού υποδηλώνει ότι η Telecom αποδέχεται ότι το στοιχείο αυτό καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη σύνδεση στο δίκτυο. Δεν υποδηλώνει αναγνώριση του προϊόντος από την Telecom, ούτε αποτελεί εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Τέλος, δεν διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε στοιχείο θα λειτουργεί σωστά από κάθε άποψη σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εξοπλισμού Telepermit άλλου κατασκευαστή ή διαφορετικό μοντέλο, ούτε υποδηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν είναι συμβατό με όλες τις υπηρεσίες δικτύου της Telecom. Προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη Αυτός ο εκτυπωτής σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη του, οι οποίοι μένουν αποθηκευμένοι ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Συνιστούμε να εφαρμόζετε την παρακάτω διαδικασία για τη διαγραφή της μνήμης εάν παραχωρήσετε τον εκτυπωτή σε άλλο πρόσωπο ή τον απορρίψετε. Διαγραφή της μνήμης 1. Πατήστε Mode [Copy/Fax] για να επιλέξετε τη λειτουργία Φαξ και έπειτα πατήστε το x Menu. 2. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 6.Restore Default Settings (6.Επαναφ. Εργοστ. Ρυθμ.) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 3. Πατήστε το βέλος u ή d για να επιλέξετε 4.Reset All Settings (4.Αρχικ. Όλων Ρυθμ.) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. 4. Πατήστε το πλήκτρο 1 (για Ναι) για την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων. Θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στη μνήμη. Ελληνικά Παράρτημα 19

20 Λίστα μενού λειτουργίας Φαξ Λειτουργία Φαξ και ρυθμίσεις μενού Φαξ Μενού Resolution (Ανάλυση) Contrast (Αντίθεση) Delayed Fax (Καθυστ.αποστ ολή) Fax Mode (Λειτ. Φαξ) Ρύθμιση και Επιλογές Standard (Κανονικό), Fine (Καλό), Photo (Φωτο.) -4 έως +4 Off, On Sending (Αποστ.), Poll to Receive (Ανίχν.) Fax Setting (Ρυθμ. Φαξ) Print Report (Αναφορά εκτύπωσης) Speed Dial Setup (Ρύθμ. Ταχ. Κλ.) Group Dial Setup (Ρύθμιση ομαδικής κλήσης) Fax Log (Αρχ.Φαξ) Last Transmission (Τελευτ. Μετάδοση) Speed Dial List (Λίστα ταχ. κλ.) Group Dial List (Λίστα ομαδικής κλήσης) Reprint Faxes (Ανατύπ. Φαξ) Protocol Trace (Πρωτόκ. Ίχνους) Create (Προσθ. Κατ.) Edit (Επεξ. Κατ.) Delete (Διαγρ. Κατ.) Create (Προσθ. Κατ.) Edit (Επεξ. Κατ.) Delete (Διαγρ. Κατ.) Print (Εκτύπωση), View (Προβολή) 20 Παράρτημα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Εισαγωγή Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη... 4 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ X5400 Series

Οδηγός Φαξ X5400 Series Οδηγός Φαξ X5400 Series Ιανουάριος 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...5 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...5 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...8 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 18x

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 18x Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 18x Oδηγίες χειρισµού Αποσυσκευασία του τηλεφώνου σας Στο κουτί θα βρείτε: - Το ασύρµατο ακουστικό - Η µονάδα βάσης - ύο επαναφορτιζόµενες κυψέλες µπαταρίας για κάθε ακουστικό -Ένα κάλυµµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί δοχείων μελανιού

Κωδικοί δοχείων μελανιού Βασικός οδηγός Κωδικοί δοχείων μελανιού BK C M Y Μαύρο Κυανό Ματζέντα Κίτρινο T6641 T6642 T6643 T6644 http://www.epson.eu/pageyield Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των δοχείων μελανιού της Epson,

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D450 D455 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 6500 Series

Οδηγός χρήσης 6500 Series Οδηγός χρήσης 6500 Series Μάιος 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. www.philips.com/welcome CD290 CD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. www.philips.com/welcome CD290 CD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD290 CD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 3 2 Το τηλέφωνό σας 4 Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση του τηλεφώνου 3 1.1. Κουμπιά και υλικό 3 1.2. Μενού εφαρμογών..4 1.3. Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα