ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 15 Α.1 Προτεινόμενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας/των Α.2 Ορισμός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.2.1. Γενική Περιγραφή του περιεχομένου και σκοπός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.3 Αντιστοίχιση με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, σε τετραψήφια ανάλυση και με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας, σε τουλάχιστον διψήφια ανάλυση Α.3.1 Αντιστοίχιση με ΣΤΕΠ Α.3.2 Αντιστοίχιση με ΣΤΑΚΟΔ Α.4 Ιστορική εξέλιξη του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.4.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας Α.4.2 Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Α.5 Αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας /δυναμική του επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας 19 Α.5.1 Γενική περιγραφή των τάσεων μεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά οι κλάδοι στους οποίους εντάσσονται οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή/ και ειδικότητα Α.5.2 Είδος επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο το επάγγελμα και αναπτυξιακή δυναμική του επαγγέλματος/ή και της ειδικότητας Α.6 Απασχόληση, τάσεις-προοπτικές Α.6.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της απασχόλησης Α.6.2 Τάσεις και Προοπτικές Α.7 Υφιστάμενες μορφές άσκησης του επαγγέλματος ή /και της ειδικότητας, τάσεις εξέλιξης Α.7.1 Υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας23 Α.7.2 Τάσεις εξέλιξης των πιο δυναμικών και πολυπληθών ειδικεύσεων Α.8 Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο επάγγελμα/ειδικότητα Α.9 Συνδικαλιστικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα, έντυπα ή άλλα μέσα πληροφόρησης ή άλλες πηγές Α.9.1 Συνδικαλιστικές-επαγγελματικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα

3 Α.9.2 Έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης Α.9.3 Άλλες πηγές πληροφόρησης Α.10 Τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος/ειδικότητας Α.10.1 Άδειες λειτουργίας Α.10.2 Άδειες εργασίας Α.11 Τίτλοι και θέσεις-διαβαθμίσεις στην επαγγελματική ιεραρχία Α.11.1 Τίτλοι και θέσεις- διαβαθμίσεις επαγγελματικής ιεραρχίας Α.12 Συνθήκες εργασίας (συμπεριλαμβανομένων υγιεινής και ασφάλειας) Α.13 Δυνατότητες απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Β.1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» Γ.1 ΓΝΩΣΕΙΣ Γ.2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Ε.1 ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ε.2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ε.3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ως Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών ορίζεται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει γενική και σε βάθος κατάρτιση στις Τηλεπικοινωνίες, τα Τηλεπικοινωνιακά συστήματα καθώς και στα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται για τη λειτουργία των συστημάτων για την παροχή Υπηρεσιών. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συγκεντρωτική Παρουσίαση Κύριων και Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών και Εργασιών του Περιγράμματος ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΛ 1: Εγκαθιστά τον εξοπλισμό νέων Συστημάτων ή επέκτασης υπαρχόντων σύμφωνα με τη μελέτη και τους τεχνικούς κανονισμούς. ΕΕΛ 1.1 : Εγκαθιστά τον εξοπλισμό των Συστημάτων Μεταγωγής. ΕΕ 1.1.1: Παραλαμβάνει και αποσυσκευάζει τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση των Συστημάτων. ΕΕ 1.1.2: Τοποθετεί και συναρμολογεί τα υλικά του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Μεταγωγής. ΕΕ 1.1.3: Συνδέει με τις απαραίτητες καλωδιώσεις τις Τηλεπικοινωνιακές Μονάδες Μεταγωγής μεταξύ τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές. ΕΕ 1.1.4: Συνδέει με τις απαραίτητες καλωδιώσεις τις συνδρομητικές μονάδες των συστημάτων Μεταγωγής με το Δίκτυο Πρόσβασης. ΕΕ 1.1.5: Εκτελεί κατόπιν οδηγιών την αρχικοποίηση, την παραμετροποίηση και τη ρύθμιση του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Μεταγωγής. ΕΕ 1.1.6: Δοκιμάζει και ελέγχει κατόπιν οδηγιών την ορθή λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Μεταγωγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕ 1.1.7: Υλοποιεί με τον κατάλληλο προγραμματισμό του συστήματος τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που έχουν προβλεφθεί στη μελέτη του συστήματος και ελέγχει διεξοδικά την ορθή λειτουργία τους. ΕΕ 1.1.8: Συμμετέχει στη διαδικασία παράδοσης της Τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης Μεταγωγής στους τεχνικούς που αναλαμβάνουν την υποστήριξη της λειτουργίας της, υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο όπου φαίνονται και τα αποτελέσματα των δοκιμών και μετρήσεων. ΕΕΛ 1.2 : Εγκαθιστά τον εξοπλισμό των Συστημάτων Μετάδοσης. ΕΕ 1.2.1: Παραλαμβάνει και αποσυσκευάζει τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση των Συστημάτων. EE 1.2.2: Εγκαθιστά και συνδέει μέσα μετάδοσης (οπτικές ίνες) και δοκιμάζει αυτά για τη σωστή λειτουργία τους. 4

5 ΕΕ 1.2.3: Τοποθετεί και συναρμολογεί τα υλικά του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Μετάδοσης. ΕΕ 1.2.4: Συνδέει με τις απαραίτητες καλωδιώσεις τις Τηλεπικοινωνιακές Μονάδες Μετάδοσης μεταξύ τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές. ΕΕ 1.2.5: Συνδέει με τις απαραίτητες καλωδιώσεις τις συνδρομητικές μονάδες των συστημάτων Μετάδοσης με το Δίκτυο Πρόσβασης. ΕΕ 1.2.6: Εκτελεί κατόπιν οδηγιών την αρχικοποίηση, την παραμετροποίηση και τη ρύθμιση του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Μετάδοσης. ΕΕ 1.2.7: Δοκιμάζει και ελέγχει κατόπιν οδηγιών την ορθή λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Μετάδοσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕ 1.2.8: Δοκιμάζει και ελέγχει κατόπιν οδηγιών την ορθή λειτουργία των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Συστήματος Μετάδοσης και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕ 1.2.9: Συμμετέχει στη διαδικασία παράδοσης της Τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης Μετάδοσης στους τεχνικούς που αναλαμβάνουν την υποστήριξη της λειτουργίας της και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕΛ 1.3 : Εγκαθιστά τον εξοπλισμό των Ασύρματων Συστημάτων. ΕΕ 1.3.1: Παραλαμβάνει και αποσυσκευάζει τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση των Συστημάτων. ΕΕ 1.3.2: Τοποθετεί και συναρμολογεί τα υλικά του Ασύρματου Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος. ΕΕ 1.3.3: Συνδέει με τις απαραίτητες καλωδιώσεις τις Ασύρματες Τηλεπικοινωνιακές Μονάδες μεταξύ τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές. ΕΕ 1.3.4: Εγκαθιστά τον εξοπλισμό του ασύρματου δικτύου πρόσβασης. ΕΕ 1.3.5: Συνδέει με τις απαραίτητες καλωδιώσεις τις συνδρομητικές μονάδες των ασύρματων συστημάτων με το Ασύρματο Δίκτυο Πρόσβασης. ΕΕ 1.3.6: Εκτελεί κατόπιν οδηγιών την αρχικοποίηση, την παραμετροποίηση και τη ρύθμιση του Ασύρματου Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος. ΕΕ 1.3.7: Δοκιμάζει και ελέγχει κατόπιν οδηγιών την ορθή λειτουργία του Ασύρματου Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕ 1.3.8: Δοκιμάζει και ελέγχει κατόπιν οδηγιών την ορθή λειτουργία των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ασύρματου Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕ 1.3.9: Συμμετέχει στη διαδικασία παράδοσης της Ασύρματης Τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης στους τεχνικούς που αναλαμβάνουν την υποστήριξη της λειτουργίας της και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕΛ 1.4: Εγκαθιστά τον εξοπλισμό των Δικτύων Επιχειρησιακών Πελατών. ΕΕ 1.4.1: Παραλαμβάνει και αποσυσκευάζει τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση των Συστημάτων. ΕΕ 1.4.2: Εγκαθιστά τη δομημένη καλωδίωση στο χώρο του επιχειρησιακού πελάτη σύμφωνα με τη μελέτη. ΕΕ 1.4.3: Τοποθετεί και συναρμολογεί τα υλικά του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου του Επιχειρησιακού Πελάτη. ΕΕ 1.4.4: Συνδέει με τις απαραίτητες καλωδιώσεις τα υλικά του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου του Επιχειρησιακού Πελάτη μεταξύ τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές. ΕΕ 1.4.5: Συνδέει με τις απαραίτητες καλωδιώσεις τις συνδρομητικές μονάδες των Δικτύων Επιχειρησιακών Πελατών με το Δίκτυο Πρόσβασης. ΕΕ 1.4.6: Εκτελεί κατόπιν οδηγιών την αρχικοποίηση, την παραμετροποίηση και τη ρύθμιση του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Επιχειρησιακών Πελατών. 5

6 ΕΕ 1.4.7: Δοκιμάζει και ελέγχει κατόπιν οδηγιών την ορθή λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Επιχειρησιακών Πελατών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕ 1.4.8: Δοκιμάζει και ελέγχει κατόπιν οδηγιών την ορθή λειτουργία των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Επιχειρησιακών Πελατών και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕ 1.4.9: Συμμετέχει στη διαδικασία παράδοσης της Τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης Δικτύου Επιχειρησιακών Πελατών στους τεχνικούς που αναλαμβάνουν την υποστήριξη της λειτουργίας της και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. ΕΕΛ 1.5: Εγκαθιστά τον εξοπλισμό των Δικτύων Πρόσβασης Χαλκού και Οπτικών Ινών. ΕΕ 1.5.1: Παραλαμβάνει και αποσυσκευάζει τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση των Συστημάτων. ΕΕ 1.5.2: Εγκαθιστά τα καλώδια χαλκού και οπτικών ινών του Δικτύου πρόσβασης από το χώρο του παρόχου έως την είσοδο του χώρου του συνδρομητή. ΕΕ 1.5.3: Εγκαθιστά τα κατάλληλα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για τη σύνδεση των καλωδίων χαλκού και οπτικών ινών. ΕΕ 1.5.4: Εγκαθιστά τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επαύξηση εμπλουτισμό του συνδρομητικού δικτύου χαλκού και οπτικών ινών. ΕΕ 1.5.5: Ενημερώνει τη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των νέων δικτύων που εγκατέστησε. ΕΕ 1.5.6: Συνδέει το εσωτερικό δίκτυο στο χώρο του συνδρομητή με το συνδρομητικό δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. ΚΕΛ 2 : Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των Συστημάτων. ΕΕΛ 2.1: Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των Συστημάτων Μεταγωγής. ΕΕ 2.1.1: Παραλαμβάνει τα εγκατεστημένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Μεταγωγής, εκτελεί τις προβλεπόμενες τελικές δοκιμές και συνυπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο κατόπιν οδηγιών. ΕΕ 2.1.2: Εισάγει στα συστήματα διαχείρισης όλα τα στοιχεία των νέων Συστημάτων Μεταγωγής, κατόπιν οδηγιών, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους μέσω αυτών. ΕΕ 2.1.3: Εκτελεί οδηγίες για την παρακολούθηση της λειτουργίας των Συστημάτων Μεταγωγής μέσω των συστημάτων διαχείρισης. ΕΕ 2.1.4: Εισάγει στις βάσεις δεδομένων των Συστημάτων Μεταγωγής, κατόπιν οδηγιών, τις αλλαγές στοιχείων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. ΕΕ 2.1.5: Υλοποιεί μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας των Συστημάτων Μεταγωγής σύμφωνα με υπάρχουσες μελέτες ή οδηγίες. ΕΕ 2.1.6: Φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων των Συστημάτων Μεταγωγής προβαίνοντας τακτικά στη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. ΕΕ 2.1.7: Εκτελεί τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή προγράμματα προληπτικής συντήρησης των Συστημάτων Μεταγωγής. ΕΕΛ 2.2 : Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των Συστημάτων Μετάδοσης. ΕΕ 2.2.1: Παραλαμβάνει τα εγκατεστημένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Μετάδοσης, εκτελεί τις προβλεπόμενες τελικές δοκιμές και συνυπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο κατόπιν οδηγιών. ΕΕ 2.2.2: Εισάγει στα συστήματα διαχείρισης όλα τα στοιχεία των νέων Συστημάτων Μετάδοσης, κατόπιν οδηγιών, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους μέσω αυτών. 6

7 ΕΕ 2.2.3: Εκτελεί οδηγίες για την παρακολούθηση της λειτουργίας των Συστημάτων Μετάδοσης μέσω των συστημάτων διαχείρισης. ΕΕ 2.2.4: Εισάγει στις βάσεις δεδομένων των Συστημάτων Μετάδοσης, κατόπιν οδηγιών, τις αλλαγές στοιχείων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. ΕΕ 2.2.5: Υλοποιεί μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας των Συστημάτων Μετάδοσης σύμφωνα με υπάρχουσες μελέτες ή οδηγίες. ΕΕ 2.2.6: Φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων των Συστημάτων Μετάδοσης προβαίνοντας τακτικά στη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. ΕΕ 2.2.7: Εκτελεί τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή προγράμματα προληπτικής συντήρησης των Συστημάτων Μετάδοσης. ΕΕΛ 2.3 : Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των Ασύρματων Συστημάτων. ΕΕ 2.3.1: Παραλαμβάνει τα εγκατεστημένα Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, εκτελεί τις προβλεπόμενες τελικές δοκιμές και συνυπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο κατόπιν οδηγιών. ΕΕ 2.3.2: Εισάγει στα συστήματα διαχείρισης όλα τα στοιχεία των νέων Ασύρματων Συστημάτων, κατόπιν οδηγιών, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους μέσω αυτών. ΕΕ 2.3.3: Εκτελεί οδηγίες για την παρακολούθηση της λειτουργίας των Ασύρματων Συστημάτων μέσω των συστημάτων διαχείρισης. ΕΕ 2.3.4: Εισάγει στις βάσεις δεδομένων των Ασύρματων Συστημάτων, κατόπιν οδηγιών, τις αλλαγές στοιχείων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. ΕΕ 2.3.5: Εισάγει προγράμματα μέτρησης κίνησης, εξάγει τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες και υλοποιεί τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων ποιότητας επικοινωνίας. ΕΕ 2.3.6: Φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων των Ασύρματων Συστημάτων προβαίνοντας τακτικά στη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. ΕΕ 2.3.7: Εκτελεί τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή προγράμματα προληπτικής συντήρησης των Ασύρματων Συστημάτων. ΕΕΛ 2.4 : Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των Δικτύων Επιχειρησιακών Πελατών. ΕΕ 2.4.1: Παραλαμβάνει τα εγκατεστημένα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα του Επιχειρησιακού Πελάτη, εκτελεί τις προβλεπόμενες τελικές δοκιμές και συνυπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο κατόπιν οδηγιών. ΕΕ 2.4.2: Εισάγει στα συστήματα διαχείρισης όλα τα στοιχεία των νέων Δικτύων του Επιχειρησιακού Πελάτη, κατόπιν οδηγιών, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους μέσω αυτών. ΕΕ 2.4.3: Εκτελεί οδηγίες για την παρακολούθηση της λειτουργίας των Δικτύων του Επιχειρησιακού Πελάτη μέσω των συστημάτων διαχείρισης. ΕΕ 2.4.4: Υλοποιεί μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας των Δικτύων του Επιχειρησιακού Πελάτη σύμφωνα με υπάρχουσες μελέτες ή οδηγίες. ΕΕ 2.4.5: Φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων των Δικτύων του Επιχειρησιακού Πελάτη προβαίνοντας τακτικά στη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. ΕΕ 2.4.6: Εκτελεί τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή προγράμματα προληπτικής συντήρησης των Δικτύων του Επιχειρησιακού Πελάτη. ΕΕ 2.4.7: Συντάσσει και αποστέλλει στον πελάτη τα στατιστικά στοιχεία της ποιότητας λειτουργίας του δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του συμβολαίου επιπέδου ποιότητας (SLA). 7

8 ΕΕΛ 2.5 : Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των Δικτύων Πρόσβασης Χαλκού και Οπτικών Ινών. ΕΕ 2.5.1: Παραλαμβάνει τα εγκατεστημένα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Πρόσβασης χαλκού και οπτικών ινών, εκτελεί τις προβλεπόμενες τελικές δοκιμές και συνυπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο κατόπιν οδηγιών. ΕΕ 2.5.2: Παρακολουθεί τη λειτουργική κατάσταση των καλωδίων χαλκού μέσω συστημάτων εποπτείας. ΕΕ 2.5.3: Εγκαθιστά τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στο χώρο του συνδρομητή. ΕΕ 2.5.4: Δοκιμάζει και ελέγχει την ορθή λειτουργία του συνδρομητικού δικτύου από το άκρο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου μέχρι το χώρο του συνδρομητή. ΕΕ 2.5.5: Ενημερώνει τις βάσεις δεδομένων με τις αλλαγές των στοιχείων του δικτύου πρόσβασης. ΚΕΛ 3 : Ενημερώνεται από το αρμόδιο τμήμα για το είδος της εμφανιζόμενης βλάβης, εντοπίζει τη θέση της βλάβης και συμβάλλει στην άρση της. Μεταγωγής. ΕΕΛ 3.1: Ενημερώνεται, εντοπίζει και αίρει τις εμφανιζόμενες βλάβες στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΕΕ 3.1.1: Παραλαμβάνει τηλεφωνικά ή με δελτία βλαβών τις αναφορές βλαβών από τους συνδρομητές πελάτες. ΕΕ 3.1.2: Διερευνά χρησιμοποιώντας διαγνωστικά προγράμματα τα αίτια που προκάλεσαν τη βλάβη. ΕΕ 3.1.3: Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα όργανα για να προβεί στις απαραίτητες μετρήσεις προκειμένου να εντοπίσει τη θέση της βλάβης. ΕΕ 3.1.4: Ιεραρχεί ανάλογα με τη σπουδαιότητα της βλάβης τη χρονολογική σειρά αποκατάστασής των και συμβάλλει στην άρση των είτε με αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού (εφόσον οφείλεται σε αυτό) είτε με διόρθωση του software. ΕΕ 3.1.5: Διαβιβάζει τη βλάβη στο αρμόδιο τμήμα στις περιπτώσεις που αυτή εντοπίζεται σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Μετάδοσης. ΕΕΛ 3.2 : Ενημερώνεται, εντοπίζει και αίρει τις εμφανιζόμενες βλάβες στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΕΕ 3.2.1: Παραλαμβάνει τηλεφωνικά ή με δελτία βλαβών τις αναφορές βλαβών από τους συνδρομητές πελάτες. ΕΕ 3.2.2: Διερευνά χρησιμοποιώντας διαγνωστικά προγράμματα τα αίτια που προκάλεσαν τη βλάβη. ΕΕ 3.2.3: Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα όργανα για να προβεί στις απαραίτητες μετρήσεις προκειμένου να εντοπίσει τη θέση της βλάβης. ΕΕ 3.2.4: Ιεραρχεί ανάλογα με τη σπουδαιότητα της βλάβης τη χρονολογική σειρά αποκατάστασής των και συμβάλλει στην άρση των είτε με αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού (εφόσον οφείλεται σε αυτό) είτε με διόρθωση του software. ΕΕ 3.2.5: Διαβιβάζει τη βλάβη στο αρμόδιο τμήμα στις περιπτώσεις που αυτή εντοπίζεται σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του. ΕΕΛ 3.3 : Ενημερώνεται, εντοπίζει και αίρει τις εμφανιζόμενες βλάβες στα Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. ΕΕ 3.3.1: Παραλαμβάνει τηλεφωνικά ή με δελτία βλαβών τις αναφορές βλαβών από τους συνδρομητές πελάτες. ΕΕ 3.3.2: Διερευνά χρησιμοποιώντας διαγνωστικά προγράμματα τα αίτια που προκάλεσαν τη βλάβη. 8

9 ΕΕ 3.3.3: Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα όργανα για να προβεί στις απαραίτητες μετρήσεις προκειμένου να εντοπίσει τη θέση της βλάβης. ΕΕ 3.3.4: Ιεραρχεί ανάλογα με τη σπουδαιότητα της βλάβης τη χρονολογική σειρά αποκατάστασής των και συμβάλλει στην άρση των είτε με αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού (εφόσον οφείλεται σε αυτό) είτε με διόρθωση του software. ΕΕ 3.3.5: Διαβιβάζει τη βλάβη στο αρμόδιο τμήμα στις περιπτώσεις που αυτή εντοπίζεται σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του. ΕΕΛ 3.4 : Ενημερώνεται, εντοπίζει και αίρει τις εμφανιζόμενες βλάβες των Δικτύων Επιχειρησιακών Πελατών. ΕΕ 3.4.1: Παραλαμβάνει τηλεφωνικά ή με δελτία βλαβών τις αναφορές βλαβών από τους συνδρομητές πελάτες. ΕΕ 3.4.2: Διερευνά χρησιμοποιώντας διαγνωστικά προγράμματα τα αίτια που προκάλεσαν τη βλάβη. ΕΕ 3.4.3: Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα όργανα για να προβεί στις απαραίτητες μετρήσεις προκειμένου να εντοπίσει τη θέση βλάβης. ΕΕ 3.4.4: Ιεραρχεί ανάλογα με τη σπουδαιότητα της βλάβης τη χρονολογική σειρά αποκατάστασής των και συμβάλλει στην άρση των είτε με αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού (εφόσον οφείλεται σε αυτό) είτε με διόρθωση του software. ΕΕ 3.4.5: Διαβιβάζει τη βλάβη στο αρμόδιο τμήμα στις περιπτώσεις που αυτή εντοπίζεται σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του. ΕΕ 3.4.6: Ενημερώνει τα πληροφοριακά συστήματα με τα στοιχεία των βλαβών και τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν για την άρση τους. ΕΕΛ 3.5 : Ενημερώνεται, εντοπίζει και αίρει τις εμφανιζόμενες βλάβες στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Πρόσβασης Χαλκού και Οπτικών Ινών. ΕΕ 3.5.1: Παραλαμβάνει τηλεφωνικά ή με δελτία βλαβών τις αναφορές βλαβών από τους συνδρομητές πελάτες. ΕΕ 3.5.2: Διερευνά χρησιμοποιώντας διαγνωστικά προγράμματα τα αίτια που προκάλεσαν τη βλάβη. ΕΕ 3.5.3: Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα όργανα για να προβεί στις απαραίτητες μετρήσεις προκειμένου να εντοπίσει τη θέση της βλάβης. ΕΕ 3.5.4: Ιεραρχεί ανάλογα με τη σπουδαιότητα της βλάβης τη χρονολογική σειρά αποκατάστασής των και συμβάλλει στην άρση των είτε με αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού (εφόσον οφείλεται σε αυτό) είτε με διόρθωση του software. ΕΕ 3.5.5: Διαβιβάζει τη βλάβη στο αρμόδιο τμήμα στις περιπτώσεις που αυτή εντοπίζεται σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του. ΕΕ 3.5.6: Ενημερώνει τα πληροφοριακά συστήματα με τα στοιχεία των βλαβών και τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν για την άρση τους. 9

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του «Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών». Ως Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών ορίζεται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει γενική και σε βάθος κατάρτιση στις Τηλεπικοινωνίες, τα Τηλεπικοινωνιακά συστήματα καθώς και στα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται για τη λειτουργία των συστημάτων για την παροχή Υπηρεσιών. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε ανοδική εξέλιξη. Βέβαια συμβαίνουν ανακατατάξεις, δημιουργία νέων επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις άλλων ακόμα και πτωχεύσεις κάποιων άλλων. Ταυτόχρονα η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία με αποτέλεσμα να μειώνεται σχετικά ο αριθμός των εργαζομένων που απαιτείται για την υποστήριξη των νέων δικτύων και υπηρεσιών. Συνολικά οι εξελίξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως στις εμπορικές και στις εξειδικεύσεις των πωλήσεων, αλλά και στους τηλεπικοινωνιακούς τεχνικούς. Οι εξελίξεις στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών έδωσαν νέα ώθηση στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και με συνέπεια τα κράτη να θεσπίσουν νέους νόμους για τη ρύθμιση του νέου τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος. Μέσα στις νέες αυτές συνθήκες ενισχύεται ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενώ συνολικά ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών συμμετέχει με ποσοστό περίπου 8% στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) των ανεπτυγμένων τηλεπικοινωνιακά χωρών. Το μέλλον του τηλεπικοινωνιακού τομέα προδιαγράφεται σημαντικό. Νέες τεχνολογίες εμφανίζονται που οδηγούν με τη σειρά τους σε ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων δυνατοτήτων, οι οποίες διευκολύνονται από τη σύγκλιση των δικτυακών τεχνολογιών, αλλά και τη σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες όπως το γρήγορο Internet, η τηλεόραση με τη χρήση πρωτοκόλλου ΙΡ (IPTV), το Video κατ απαίτηση (Video on Demand) και όλες αυτές πάνω από ένα κοινό δίκτυο πρόσβασης. Ο συνδυασμός όλων αυτών των υπηρεσιών - τεχνολογιών αφορά και τους οικιακούς χρήστες αλλά και τις επιχειρήσεις τα επιχειρησιακά δίκτυα. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι στις σημερινές συνθήκες ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών καλείται να υποστηρίξει ολοένα και πολυπλοκότερα δίκτυα, τεχνολογίες και υπηρεσίες που απαιτούν υψηλότερη κατάρτιση και επομένως για να αντεπεξέλθει επιτυχώς είναι αναγκαίο να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται συνεχώς στα νέα αυτά αντικείμενα. 10

11 Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου επαγγελματικού περιγράμματος, η μετέπειτα θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης, καθώς και η επαρκής νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος, θεωρείται ότι θα συντελέσουν σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή λειτουργικότητα και ανάπτυξη του κλάδου. Την ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών ανέλαβε η ένωση των φορέων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ και ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργαζομένων και εργοδοτών στο συγκεκριμένο επάγγελμα αναλαμβάνοντας το ρόλο των εμπειρογνωμόνων, και επιστημονικά στελέχη των φορέων της ένωσης. Συγκεκριμένα ως εμπειρογνώμονες στην ομάδα ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος συμμετείχαν οι κ.κ: Χρήστος Ζαμπίρας, Ιωάννης Γραμματίκας, Αθανάσιος Καρδάρας. Το μεθοδολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η παρούσα μελέτη προσδιορίζεται από τη ευρωπαϊκή και διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων και τα αντίστοιχα διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα και αναπτύχθηκε βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ [110998/ (ΦΕΚ 566Β )] για την πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και εξειδικεύονται στους παρακάτω άξονες: Ενότητα Α: Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος / ειδικότητας. Ενότητα Β: Ανάλυση του επαγγέλματος / ειδικότητας - «προδιαγραφές». Ενότητα Γ: Απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος/ ειδικότητα. Ενότητα Δ: Προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων. Ενότητα Ε: Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων. Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για το επάγγελμα: Η βιβλιογραφική έρευνα γραφείου, για την επισκόπηση της σχετικής με το επάγγελμα βιβλιογραφίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (κλαδικές μελέτες και επαγγελματικές μονογραφίες), τη συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και των στοιχείων που διαθέτουν οι επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις του επαγγέλματος. Μια παραλλαγή της μεθόδου Delphi με βάση ερωτηματολόγιο που συνέταξαν τα επιστημονικά στελέχη της ομάδας, ο Κώστας Δημουλάς, η Ειρήνη Βαρβιτσιώτη και η Χριστίνα Σπηλιώτη. Βάσει του ερωτηματολογίου, η ανάλυση του επαγγέλματος έγινε σε 4 επίπεδα: Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες (Επαγγελματικές Δραστηριότητες) Επαγγελματικές Εργασίες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες Οι συνεντεύξεις με κατόχους θέσεων εργασίας βάσει οδηγού συνέντευξης με προεπιλεγμένους άξονες που συνέταξαν τα επιστημονικά στελέχη. 11

12 Διαδικασίες ανασκόπησης και ανάδρασης με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών (Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος και Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας) καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Η τελική σύνθεση του εν λόγω Επαγγελματικού Περιγράμματος πραγματοποιήθηκε από τον Νάτση Παναγιώτη σε τρεις φάσεις από τις οποίες και προέκυψε το τελικό παραδοτέο. 12

13 The present study concerns the development of the occupational profile of Telecommunications Technician. In Greece this specific occupation refers to the employee who has general and in-depth training in the Telecommunications, the Telecommunications systems as well as in the systems of information technology, that are required for the operation of Telecommunications systems. While the development of the technology is visible in all over Greece, it is expected that the number of the employees which is required for the support of new networks and services has increased. This development has also influenced the number of the expected employers in the sector of the Telecommunications. The specific occupational profile development was undertaken by the following organizations: GSEE, SEV, KEK-INE/GSEE. In this framework a group of experts was formed where representatives form the employees and employers organisations participated, as security experts together with the scientific staff of the organizations. In particular: Christos Zampiras, Ioannis Grammatikas, Athanassios Kardaras participated as Telecommunications experts. The present study was developed in the framework structured by the European and international bibliography regarding occupational profile development and security services international occupational descriptions, based on certain rules defined in the Common Ministry Decision [110998/ (ΦΕΚ 566Β )] regarding occupational profiles accreditation. The above mentioned rules define the sections of the study: Section A: Title and definition of the occupation. Section B: Occupational analysis Section C: Knowledge, skills and abilities necessary for occupational practice. Section D: Recommended ways for acquiring the necessary qualifications. Section E: Indicative ways for accessing the necessary knowledge, skills and abilities. On the present study we valorized the following occupational information selection methods: Bibliographical research for reviewing the relevant bibliography in national and international level. A variation of Delphi method based on a questionnaire developed by the scientific experts, Kostas Dimoulas, Eirini Varvitsioti and Christina Spilioti. Occupational analysis was conducted on 4 levels: Key Occupational functions Occupational activities Occupational tasks Knowledge, skills and abilities Interviews with job incumbents based on an interview guide with pre-selected axis, developed by the scientific experts. 13

14 Review and feedback processes with the employees and employers organizations (the Federation of Security Officers in Greece and the Association of Security Industry). The final synthesis of the occupational profile was conducted by Natsis Panagiotis in three phases by which result the final output. 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» Α.1 Προτεινόμενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλματος Τα τελευταία χρόνια η αλματώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστού επαγγέλματος για τον τεχνικό που ασχολείται με τη μετάδοση πληροφορίας και τις τηλεπικοινωνίες. Πρόκειται για επάγγελμα ανεξάρτητο από τα παραπλήσια επαγγέλματα όπως αυτό του ηλεκτρονικού κ.α., στα οποία συμπεριλαμβανόταν μέχρι προσφάτως. Ο πιο δόκιμος και αποδεκτός από την αγορά εργασίας τίτλος του επαγγέλματος αυτού είναι: Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών. Α.2 Ορισμός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.2.1. Γενική Περιγραφή του περιεχομένου και σκοπός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Ως Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών ορίζεται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει γενική και σε βάθος κατάρτιση στις Τηλεπικοινωνίες, τα Τηλεπικοινωνιακά συστήματα καθώς και στα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται για τη λειτουργία των συστημάτων για την παροχή Υπηρεσιών. Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα με τα οποία απασχολείται ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών, είναι συνοπτικά τα εξής: Τηλεφωνικά κέντρα μεταγωγής, συστήματα μετάδοσης, συστήματα οπτικής πολυπλεξίας, συστήματα ασύρματων επικοινωνιών, συστήματα καλωδίων συμβατικής τεχνολογίας και οπτικών ινών, συστήματα πρόσβασης και ευρυζωνικής πρόσβασης, συστήματα κινητών επικοινωνιών, συστήματα επικοινωνιών δεδομένων, δικτύων υπολογιστών και διαδικτύωσης, συστήματα μετάδοσης φωνής με τη χρήση των πρωτοκόλλων ΙΡ, συστήματα ιδιωτικών τηλεφωνικών κέντρων, συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κ.α. Ειδικότερα ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των ανωτέρω τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και δικτύων, ασκώντας τα παρακάτω καθήκοντα: Εγκαθιστά τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Δοκιμάζει τις νέες Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις για την καλή ποιότητα και λειτουργία αυτών πριν τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Συντηρεί τις εγκαταστάσεις αυτές σύμφωνα με τα προγράμματα των κατασκευαστριών εταιριών ώστε αυτές να λειτουργούν αξιόπιστα. Επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών που εκδηλώνονται. 15

16 Εκτελεί τακτικούς ελέγχους μέσω κατάλληλων προγραμμάτων για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Πραγματοποιεί εισαγωγή δεδομένων στις Βάσεις Δεδομένων των συστημάτων (Data Bases) όπου αυτό δεν γίνεται αυτόματα από τα άλλα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας. Συντηρεί και αποκαθιστά βλάβες στο δίκτυο πρόσβασης. Συντηρεί και αποκαθιστά βλάβες στο δίκτυο μετάδοσης. Εγκαθιστά και υποστηρίζει τη λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των δικτύων των επιχειρησιακών πελατών. Εγκαθιστά, συντηρεί και αίρει τις βλάβες στα τηλεπικοινωνιακά καλωδιακά συστήματα, τόσο των καλωδίων χαλκού όσο και καλωδίων οπτικών ινών. Α.3 Αντιστοίχιση με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, σε τετραψήφια ανάλυση και με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας, σε τουλάχιστον διψήφια ανάλυση Α.3.1 Αντιστοίχιση με ΣΤΕΠ 92 Η εξάσκηση των καθηκόντων του συγκεκριμένου επαγγέλματος, όσον αφορά την ταξινόμηση του επαγγέλματος αυτού βάσει του ΣΤΕΠ 92, υπάγεται σε επίπεδο τριψήφιας ανάλυσης στον κωδικό 746 δηλαδή στους «Εγκαταστάτες και συντηρητές τηλεγραφικού και τηλεφωνικού εξοπλισμού» και ως τετραψήφια ανάλυση στο 7460 όπου περιλαμβάνονται οι εγκαταστάτες, επισκευαστές και συντηρητές τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφώνων, τηλεγραφικού και τηλετυπικού εξοπλισμού, καθώς και οι τεχνίτες που εκτελούν παρόμοιες εργασίες. Εξαιρούνται οι εφαρμοστές ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (7450) Α.3.2 Αντιστοίχιση με ΣΤΑΚΟΔ Σχετικά με το ΣΤΑΚΟΔ σε διψήφια ανάλυση, το συγκεκριμένο επάγγελμα υπάγεται στο 64 (της κατηγορίας Θ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ») και σε τετραψήφια ανάλυση στο «Τηλεπικοινωνίες» όπου περιλαμβάνονται τα ασκούμενα καθήκοντα του Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών, εκτός από την παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων έστω κι αν γίνεται σε συνδυασμό με τη μετάδοσή τους τα οποία ρητά εξαιρούνται και υπάγονται στην τετραψήφια ανάλυση και αντίστοιχα (ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές δραστηριότητες, υπαγόμενα στην κατηγορία Ξ «Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα»). 16

17 Α.4 Ιστορική εξέλιξη του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.4.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας Στις αρχές του 20 ου αιώνα τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα υποστήριζαν τη μεταφορά φωνής, ενώ οι κύριες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονταν στο κοινό ήταν η απλή τηλεφωνία και η τηλεγραφία. Την εποχή αυτή ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας υποστήριζε σχετικά απλές και ηλεκτρομηχανικής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και χρησιμοποιούσε για την εργασία του απλά, συμβατικά εργαλεία, όπως το πολύμετρο, απλές γέφυρες μετρήσεων, το κολλητήρι κ.α, για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Την περίοδο αυτή η μετάδοση των τηλεπικοινωνιακών σημάτων γινόταν σχεδόν αποκλειστικά μέσω εναέριων χάλκινων αγωγών που στηρίζονταν σε ξύλινους στύλους. Αμέσως μετά τον Β παγκόσμιο πόλεμο, το 1949, με την ίδρυση του ΟΤΕ δόθηκε σημαντική ώθηση τόσο στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας, όσο και στα επαγγέλματα τα συναφή με τις τηλεπικοινωνίες. Ιδιαίτερα, οι τεχνικοί που ασχολούνταν με τις τηλεπικοινωνίες απέκτησαν ίσως για πρώτη φορά υπόσταση επαγγέλματος, με εξειδικεύσεις και με επαγγελματική εκπαίδευση που παρεχόταν κυρίως στις επαγγελματικές σχολές του ΟΤΕ, για τους απόφοιτους συναφών ειδικοτήτων των κατώτερων, μέσων αλλά και ανώτερων τεχνολογικών σχολών της χώρας. Στο τέλος της δεκαετίας του 1960, με την εφαρμογή της κωδικοποίησης της φωνής και την σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας, ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών άρχισε να εγκαθιστά και να υποστηρίζει περισσότερο σύνθετα και πολύπλοκης τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακά συστήματα και να χρησιμοποιεί πολύπλοκα όργανα ελέγχου (παλμογράφο, αναλυτές γραμμής, όργανα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, νέας τεχνολογίας γέφυρες κ.τ.λ.). Την περίοδο αυτή εμφανίστηκαν και νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όπως η τηλετυπία, οι δορυφορικές επικοινωνίες στη στεριά και θάλασσα κ.α. Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 με την πλήρη ψηφιοποίηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και τη μεταφορά μέσω αυτού όχι μόνον της παραδοσιακής φωνής αλλά και των δεδομένων, άρχισε να χρησιμοποιεί, ως κύριο εργαλείο για τον έλεγχο του δικτύου, τον Η/Υ και όργανα που η λειτουργία τους στηρίζεται στις λειτουργίες του Η/Υ. Την περίοδο αυτή εμφανίζονται σύγχρονα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα με δυνατότητες παροχής νέων υπηρεσιών όπως: ψηφιακή τηλεφωνία, εικονοτηλεφωνία, τηλεομοιοτυπία, τηλεδιάσκεψη, κινητές επικοινωνίες, μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύων υπολογιστών, καλωδιακή τηλεόραση, διαδικτυακές υπηρεσίες, ευρυζωνικές υπηρεσίες κ.α. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη γινόταν συνήθως μέσω των μεγάλων κρατικών εταιριών, με μονοπωλιακή θέση στον τομέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η θέση του Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών σε αυτές ήταν κυρίαρχη, επειδή οι κρατικές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες ήταν το αποκλειστικό σχεδόν πεδίο δραστηριοποίησης του. Μέχρι 17

18 τότε ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών θεωρείτο ειδικότητα του επαγγέλματος του Ηλεκτρονικού. Υπήρχαν βέβαια και άλλα συναφή επαγγέλματα, όπως αυτό του Ραδιοτεχνίτη, του Εγκαταστάτη και Συντηρητή τηλεγραφικού και τηλεφωνικού εξοπλισμού, του Εγκαταστάτη και Συντηρητή τηλεφωνικών και τηλεγραφικών γραμμών, του ραδιοτηλεγραφητή κ.τ.λ. Την τελευταία δεκαπενταετία, όμως, με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας και την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών δημιουργούνται οι αντικειμενικές συνθήκες για την αυτοτελή ύπαρξη του επαγγέλματος του Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών με εξειδικεύσεις ανάλογα με το τηλεπικοινωνιακό σύστημα απασχόλησης. Το νέο αυτό επάγγελμα τείνει πλέον να μη θεωρείται ως ειδικότητα του επαγγέλματος του ηλεκτρονικού και αποκτά νέο περιεχόμενο, διευρύνοντας το ρόλο του στην αγορά, συμπεριλαμβάνοντας και δραστηριότητες των συναφών επαγγελμάτων που προαναφέραμε σε ένα ενιαίο σύνολο. Προκύπτει έτσι το επάγγελμα του Τεχνικού που ασχολείται με όλα τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, το επάγγελμα του Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών. Α.4.2 Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Το επάγγελμα του Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών περιγράφεται και οριοθετείται για πρώτη φορά με το παρόν περίγραμμα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που το διέπει. Υπάρχουν όμως νομοθετήματα και εγκύκλιοι που αφορούν συναφή επαγγέλματα που έχουν περιγραφεί από παλιότερα. Πρόσφατα αναφέρονται επαγγέλματα ειδικότητες των ΙΕΚ, στις οποίες υπάρχει και ο όρος Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών. Αυτά είναι του Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών, του Τεχνικού Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης Πληροφορίας, του Τεχνικού ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Συναφείς είναι και οι ειδικότητες των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων: Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού. Αυτά, όπως αναφέρεται και στο σχετικό ιστότοπο του ΟΕΕΚ, διέπονται από: Το Β.Δ. 510/1971 Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου, την εγκύκλιο 77260/Β/6071/ του ΥΜΕ και το Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α / Σχετικές αναφορές για τις διαδικασίες χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη και Ραδιοηλεκτρολόγου υπάρχουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Συνολικά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα εξής: Π.Δ. 258/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 510/71 περί χορηγήσεων αδειών άσκησης του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδοτεχνίτου» (ΦΕΚ 235/Α / ) 18

19 Ν 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 273/ ) Ν 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 273/ ) 44465/ κοινή απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών ( ΦΕΚ Β φύλλο 7) 77260/Β/6071/ εγκύκλιος του ΥΜΕ «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας Π.Δ. 346/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανικών του Τμήματος Ηλεκτρονικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 158/ ) Β.Δ. 510/1971 «Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου» (ΦΕΚ 152/Α / ) Α.5 Αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας /δυναμική του επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας Α.5.1 Γενική περιγραφή των τάσεων μεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά οι κλάδοι στους οποίους εντάσσονται οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή/ και ειδικότητα. Οι Τηλεπικοινωνίες αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους βασικούς κλάδους για την ανάπτυξη των οικονομιών και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κλάδους αιχμής. Μέχρι το τέλος περίπου της δεκαετίας του 1980, η τηλεπικοινωνιακή αγορά χαρακτηριζόταν από μεγάλες κρατικές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, που παρείχαν όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε μορφή μονοπωλιακή. Ήταν η περίοδος κατά την οποία η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών απαιτούσε μεγάλες επενδύσεις ενώ τα διαφαινόμενα κέρδη από αυτές δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη (ιδιαίτερα μετά το τέλος της δεκαετίας του 1970), η σύγκλιση των τεχνολογιών, υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, η εμφάνιση νέων τομέων και υπηρεσιών, όπως οι κινητές επικοινωνίες, το διαδίκτυο κ.α. καθώς και η δομική αλλαγή που σημειώθηκε στη ζήτηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις, δημιούργησαν νέες συνθήκες και δυνατότητες για τις οποίες έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, δεδομένου ότι 19

20 άρχισε να γίνεται εμφανής η δυνατότητα αποκόμισης κερδών από τις επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη διαμορφούμενη στο πλαίσιο της Ε.Ε πολιτική για την ανάπτυξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής αγοράς που θα μπορούσε να ανταγωνισθεί τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στις τηλεπικοινωνίες, οδήγησαν σε μια θεμελιώδη αλλαγή. Τα κρατικά τηλεπικοινωνιακά μονοπώλια σταδιακά ιδιωτικοποιήθηκαν και η αγορά στο σύνολό της απελευθερώθηκε με την είσοδο σε αυτήν ιδιωτικών εταιριών, που αξιοποιώντας τις υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και δημιουργώντας και δικές τους, δραστηριοποιήθηκαν ανταγωνιστικά στους πιο κερδοφόρους τομείς της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Οι εξελίξεις αυτές έδωσαν με τη σειρά τους νέα ώθηση στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και ανάγκασε τα κράτη να θεσπίσουν νέους νόμους για τη ρύθμιση του νέου τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος. Μέσα στις νέες αυτές συνθήκες ενισχύεται ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενώ συνολικά ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών συμμετέχει με ποσοστό περίπου 8% στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) των ανεπτυγμένων τηλεπικοινωνιακά χωρών. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, η πληροφορία ως κοινωνικό αγαθό και η πρόσβαση σε αυτήν, αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία και εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» για να υποδηλώσει τις νέες συνθήκες μέσα από τις οποίες τα κράτη, με την πολιτική και τις ρυθμίσεις τους, τείνουν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών. Αντίστοιχες εξελίξεις εμφανίζονται και στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, που η αξία της υπολογίζεται σήμερα σε 12 δις. ευρώ. Είναι μια αγορά που σήμερα αριθμεί 50 περίπου μεγάλες ή μικρότερες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, που δραστηριοποιούνται στη σταθερή τηλεφωνία, στην κινητή τηλεφωνία, στις υπηρεσίες διαδικτύου, στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και σε άλλους συναφείς τομείς. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι εμφάνιση νέων υπηρεσιών, η εξάπλωση των υπηρεσιών του διαδικτύου δημιούργησαν συνθήκες μέσα στις οποίες η ευρεία χρήση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεων των περισσότερων κλάδων της οικονομίας. Μέσα στις συνθήκες αυτές δεκάδες μεγάλες επιχειρήσεις (όπως τράπεζες, βιομηχανίες, ασφαλιστικές εταιρίες κ.α.) αλλά και εκατοντάδες ή και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περισσότερων κλάδων της οικονομίας υλοποιούν και λειτουργούν ενδοεπιχειρησιακά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για να εξυπηρετούν τη λειτουργία, αλλά και τους πελάτες τους. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εταιριών που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης επιχειρησιακών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 20

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

1 ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙKΤΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Γνωρίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Η Γέννηση του Σύγχρονου Γραφείου: Στις αρχές του 19 ου αιώνα οι επιχειρήσεις ήταν κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Ηλεκτρονική είναι η τεχνολογία που ασχολείται με την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα)

Διαβάστε περισσότερα

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ H εταιρία LINK ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1990. Αρχικές της δραστηριότητες υπήρξαν η εµπορία οπτικού παθητικού εξοπλισµού, η αντιπροσώπευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ομιλία Νίκου Σηφουνάκη Πολιτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 1 ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ Α. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Είναι ισότιµο µε το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ABSTRACT... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ». 17 Α.1 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Στην πορεία της τεχνολογικής ανάπτυξης της Χώρας οι υποδομές των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ ΣΥΝΟΨΗ ABSTRACT 3 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ; ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΤΙ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 B2 Axis 3 Measure 3.2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 8590 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί Τ.Ε. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στην πανηγυρική εκδήλωση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του «Δικτυωθείτε» Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι στην

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Σταθερού Τηλεφώνου

Η Εξέλιξη του Σταθερού Τηλεφώνου Σχ. Έτος 2011-2012 1o ΓΕ.Λ. Ελευθερίου Κορδελιού Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Τμήμα Α5 Η τεχνολογική εξέλιξη του τηλεφώνου Πώς επηρέασε την κοινωνικότητα του ατόμου και τις διαπροσωπικές σχέσεις Η Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»... 16 Α.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Opinion Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Γιάννης Κουλίας H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνοψη - Abstract Ενότητα Α: «Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος η/ και ειδικότητας Α.1. Προτεινόμενος γενικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Τα δομικά στοιχεία της ΚτΠ Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Βασικές Υπηρεσίες Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Grand Resort Lagonissi

Grand Resort Lagonissi ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ. Γιάννη ΑΛΑΒΑΝΟΥ στο 3 ο Συνέδριο Ευρυζωνικότητας «Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου» Grand Resort Lagonissi Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Σχολή ΣΘΕΕ Σχόλη Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων Πρόγραμμα Σπουδών SAE Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη Διάθεση Προσφορά Νέων ΥπηρεσιώνΕφαρμογών Rapporteurs: Δρ. Ιωάννης Π. ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ Γιώργος ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα