Ετερογενής σπάνια ομάδα όγκων με εμβρυϊκή προέλευση από το μεσέγχυμα. Είναι κακοήθεις όγκοι του συνδετικού ιστού (των οστών, των χόνδρων, των μυών,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετερογενής σπάνια ομάδα όγκων με εμβρυϊκή προέλευση από το μεσέγχυμα. Είναι κακοήθεις όγκοι του συνδετικού ιστού (των οστών, των χόνδρων, των μυών,"

Transcript

1

2 Ετερογενής σπάνια ομάδα όγκων με εμβρυϊκή προέλευση από το μεσέγχυμα. Είναι κακοήθεις όγκοι του συνδετικού ιστού (των οστών, των χόνδρων, των μυών, του λίπους, των περιτονιών, των αγγείων, των νεύρων κ.λ.π.). Μπορεί να εμφανισθούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος

3 Υπάρχουν περισσότεροι από 60 υποτύποι σαρκωμάτων που χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Όγκοι μαλακών μορίων (και σπλάχνων) Πρωτοπαθείς όγκοι των οστών Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού (GIST- Gastrointestinal Stromal Tumor) EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY (ESMO)/European Sarcoma Network Working Group: Clinical Practice Guidelines Sarcoma and GIST 2012

4 Να ανακαλύψει την αλλοίωση (απλή α/α;). Να εκτελέσει τις εξετάσεις με την σωστή σειρά και να γνωρίζει την εξέταση που πρέπει να ακολουθήσει για την ακτινολογική διερεύνηση της βλάβης. (U/S - Απλή α/α CT MRI - Σπινθηρογράφημα). Να αναδείξει τα απεικονιστικά γνωρίσματα της βλάβης, και την εντόπισή της (Απλή α/α CT για οστά, MRI για μάζες μαλακών μορίων). Διαφορική Διάγνωση (ή Διάγνωση σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις) Σταδιοποίηση (τοπική επέκταση απομακρυσμένες μεταστάσεις) (MRI CT). Να γνωρίζει τι ειδικές πληροφορίες χρειάζεται ο χειρουργός (π.χ. μέγεθος, έκταση, διήθηση μυελού, μαλακών μορίων κ.λ.π.). Να αναγνωρίζει τα όρια των μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων και πότε πρέπει να προχωρήσει σε βιοψία (FNA - FNB υπό CT) Να παρακολουθεί την θεραπεία και τις πιθανές επιπλοκές (CT MRI). Να έχει πιο ενεργό ρόλο στην θεραπευτική αντιμετώπιση (εμβολισμοί, χημειοεμβολισμοί, εφαρμογή RF σαν αναλγητική αγωγή)

5 ή τουλάχιστον να είναι σε θέση να μπορεί διακρίνει μια κακοήθη βλάβη, από μία καλοήθη (οστικές αλλοιώσεις).

6 Απλή Ακτινογραφία: α) συνήθως αποτελεί την πρώτη απεικονιστική εξέταση στην διερεύνηση μίας οστικής βλάβης, β) είναι ανέξοδη και εύκολη στην απόκτησή της, γ) κυρίως όμως αποτελεί την καλύτερη εξέταση για την εκτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών ενός οστικού όγκου. Σάρκωμα Ewing` s (άτυπο-μεταδιάφυση)

7 CT: α) βοηθά στην καλύτερη εκτίμηση της υφής του όγκου (θεμέλιος ουσία matrix), της μορφής της οστικής καταστροφής (pattern), της λεπτομέρειας του φλοιού, της επέκτασης της βλάβης στα μαλακά μόρια και στην ανακάλυψη κυστικών βλαβών ή βλαβών που περιέχουν λίπος. β) κυρίως αποτελεί την εξέταση εκλογής για την σταδιοποίηση του όγκου (έλεγχος για απομακρυσμένες μεταστάσεις) και την διενέργεια βιοψίας. Σάρκωμα Ewing` s (άτυπο-μεταδιάφυση)

8 Ανάδειξη της αγγείωσης (αρτηριακή) Καλύτερη απεικόνιση σε διάφορα επίπεδα Περισσότερες ανατομικές και κλινικές πληροφορίες Καλύτερος σχεδιασμός χειρουργικής θεραπείας

9 MRI: είναι η εξέταση εκλογής για την τοπική σταδιοποίηση του όγκου (καταδεικνύει καλύτερα την μυελική ή την εξωφλοιϊκή διήθηση, την σχέση του όγκου με τις σημαντικές νευροαγγειακές δομές και την πιθανή συνύπαρξη skip lesion ). Η απεικόνιση με MRI στους περισσότερους όγκους δεν είναι ειδική και χρειάζεται συνεκτίμηση με τις απλές α/ες και τα ευρήματα της CT. T2 *ΠΡΟΣΟΧΗ: πάντα η MRI πρέπει να προηγείται της βιοψίας γιατί η ανάπτυξη οιδήματος ή αιμορραγίας αλλοιώνει την αρχική απεικόνιση του όγκου. Σάρκωμα Ewing` s (άτυπο-μεταδιάφυση)

10 Η διάγνωση βασίζεται:

11 Η διάγνωση βασίζεται:

12 Υφή(Matrix) Οστεογενής (οστεοβλαστική) Χονδρογενής (οστεολυτική με εστίες αποτιτάνωσης) Ινογενής (Οστεοδιαυγαστική) οστεοσάρκωμα χονδροσάρκωμα

13 Όρια Σκληρυντικά Σαφώς αφοριζόμενα μη σκληρυντικά 1. σκληρυντικά Λυτικά ασαφώς αφοριζόμενα 2. σαφώς αφοριζόμενα μη σκληρυντικά 3. Λυτικά Ασαφώς αφοριζόμενα

14 Μορφή οστικής καταστροφής (Pattern) Γεωγραφική «Σκωροφαγωμένη» Διηθητική Γεωγραφική Οστική καταστροφή που περιορίζεται σε μία περιοχή. Υποδηλώνει αργή ανάπτυξη (καλοήθεις και αργά αναπτυσσόμενοι κακοήθεις όγκοι και κοκκιώματα) «Σκωροφαγωμένη» Διηθητική Διάχυτη οστική καταστροφή. Υποδηλώνει ταχεία ανάπτυξη (αυξημένη πιθανότητα κακοήθειας)

15 ABC: ανευρυσματική κύστη CMF: χονδρομυξοειδές ίνωμα FD: ινώδης δυσπλασία NOF: μη οστεοποιό ίνωμα SBC: μονήρης οστική κύστη HPT: brown tumor υπερπαραθυρεοειδισμού Εντόπιση οστικών όγκων

16 Περιοστική αντίδραση Λεπτή Συμπαγής Διασπασμένη

17 Απλή κύστη Σάρκωμα Ewing` s (10 ετών)

18 Οστεοσάρκωμα (18 ετών)

19 Οστεοσάρκωμα (23 ετών) («skip» μετάσταση στην διάφυση (MRI) και αποτιτανωμένη μετάσταση στον πνεύμονα) T1

20 Χονδροσάρκωμα (40 ετών)

21 Χονδροσάρκωμα (46 ετών)

22 είναι η εξέταση εκλογής για την ανάδειξη και τοπική σταδιοποίηση του όγκου (καταδεικνύει καλύτερα την διήθηση και την σχέση του όγκου με τις σημαντικές νευροαγγειακές δομές). Η απεικόνιση με MRI στους περισσότερους όγκους, καλοήθεις και κακοήθεις δεν είναι ειδική (χαμηλή ένταση στην Τ1, μέτρια - υψηλή στην Τ2) και χρειάζεται συνεκτίμηση και με τα ευρήματα της CT. Περιορισμός της MRI: η ανάδειξη μικρών αποτιτανώσεων και φυσαλίδων αέρα εντός των βλαβών.

23 T1 T1 Σάρκωμα

24 Σταδιοποίηση (απομακρυσμένες μεταστάσεις) FNA - Core Biopsy Η μάζα μπορεί να μην αναδειχθεί όταν δεν υπάρχει αρκετό μεσομύιο λίπος, λόγω ίσης πυκνότητας με τους περιβάλλοντες μύες, το μέγεθος ή η επέκταση της βλάβης μπορεί να υπερεκτιμηθεί λόγω του περιβάλλοντος οιδήματος ή της αιμορραγίας.

25 Λίπωμα Λιποσαρκωματα

26 α) συνήθως είναι φυσιολογική, αποτελεί όμως την πρώτη απεικονιστική εξέταση στην διερεύνηση μίας βλάβης, β) μπορεί να αναδείξει: οίδημα μαλακών μορίων, παρουσία λίπους, αποτιτανώσεων, υποκείμενη οστική αλλοίωση. Ως αρχική εξέταση ρουτίναs και σε follow up για πρώιμη τοπική υποτροπή σαρκώματος. Παρουσία η όχι μάζας, ακριβής εντόπιση, συσχέτιση του όγκου με τα παρακείμενα όργανα (κοιλία, πύελος), συμπαγής ή κυστική υφή. Εκτίμηση της αγγείωσης της βλάβης με U/S καθοδήγηση

27 Λίπωμα Αιμαγγείωμα με φλεβόλιθους

28 Εκτίμηση της μεταβολικής δραστηριότητας της βλάβης. Για την σταδιοποίηση τον έλεγχο για υπολειπόμενη νόσο μετά χειρουργική θεραπεία την ανταπόκριση στην θεραπεία τον έλεγχο πιθανών υποτροπών Δεν προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ανάδειξη μεταστάσεων, σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους, στην αρχική σταδιοποίηση του πρωτοπαθούς σαρκώματος Η FDG-PET έχει αποδειχθεί ότι είναι η καλύτερη εξέταση στην ανάδειξη οστικών και λεμφαδενικών μεταστάσεων σε παιδιά με σάρκωμα

29 FDG-PET: Οστεοσάρκωμα 26 ετών, SUV 7,5

30 Νέα μέθοδος η οποία υπόσχεται καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία PET/MRI Imaging in High-Risk Sarcoma: First Findings and Solving Clinical Problems. Case Reports in Oncological Medicine Volume 2013, Article ID , 6 pages PET/MRI: ραβδομυοσάρκωμα σε ασθενή 51 ετών. Ανταπόκριση στην θεραπεία (χωρίς ελάττωση του μεγέθους της βλάβης)

31 Τυπική απεικόνιση: ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ Σαφή και ομαλά όρια Μικρό μέγεθος Επιφανειακή εντόπιση Ομοιογενής πυκνότητα-ένταση σήματος ιδιαίτερα στην Τ2 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ Ασαφή και ανώμαλα όρια Μεγάλο μέγεθος (>5 εκ.) Εν τω βάθει εντόπιση Ανομοιογένεια πυκνότητας-έντασης σήματος, με νεκρώσεις ή κυστική εκφύλιση Διήθηση αγγείων, νεύρων, εγγύς οστών

32 και κακοήθεις βλάβες μπορεί να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις καλοήθεις. οι περισσότερες κακοήθεις βλάβες (στα άκρα) αναπτύσσονται σαν Χ.Ε. μεταξύ των μυικών μαζών απωθώντας μάλλον, παρά διηθώντας τα πέριξ ανατομικά μόρια. ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Όταν τα χαρακτηριστικά μιας βλάβης δεν είναι ειδικά τότε πιθανή κακοήθεια δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

33 Νευριλήμωμα Νευρινοσάρκωμα

34 Λιπώματα Γαγγλιακές κύστεις Αιμαγγειώματα - AVM Βλάβες που περιέχουν αιμοσιδηρίνη (μελάχρους λαχνοοζώδης υμενίτις) Μερικοί νευρογενείς όγκοι (νευρίνωμα, σβάνωμα)

35

36 Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα T1 T1+C T1+C T2

37 Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα (σπλήν) Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα (οπισθοπεριτοναϊκό)

38 Λειομυοσάρκωμα σπερματικού τόνου CT+C

39 T1+C Λειομυοσάρκωμα T2 T2

40 Λειομυοσάρκωμα στομάχου CT+C Λειομύωμα στομάχου CT+C

41 Καλώς διαφοροποιημένο λιποσάρκωμα T1 T2

42 Μυξωματώδες λιποσάρκωμα T1 T2

43 Λιποσαρκώματα Λίπωμα

44 Ινοσάρκωμα T1 T1 FS+C T2

45 Συνοβιοσάρκωμα (παραρθρική εντόπιση, 30% άμορφες αποτιτανώσεις) T1+C T2

46 Νευρινοσάρκωμα T1+C T1 T1 FS+C T2

47 Εμβρυϊκό ραβδομυοσάρκωμα

48 Ραβδομυοσάρκωμα T1+C T1+C

49 Σταδιοποίηση Τι ψάχνουμε; CT/MRI (βασική) Βοηθά στην οριοθέτηση της βλάβης. Προεγχειρητική εκτίμηση CT (θώρακος) Αναζήτηση μεταστάσεων στους πνεύμονες (συνήθης εντόπιση στα σαρκώματα) CT (κοιλίας) Αναζήτηση διηθημένων λεμφαδένων Σπινθηρογράφημα οστών Έλεγχος οστικών μεταστάσεων PET/CT Μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την «δραστηριότητα» της βλάβης και την ανταπόκριση στην θεραπεία

50 CT U/S Απλές, ασφαλείς, ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι, σύντομες και με ελάχιστο κόστος. Η διαγνωστική ακρίβεια των μεθόδων εξαρτάται από την εμπειρία του επεμβατιστή ακτινολόγου και του κυτταρολογικού ή παθολογοανατομικού εργαστηρίου FNA 60-96%. (διάκριση καλοήθους από κακοήθη βλάβη) Είναι χρήσιμη για την επιβεβαίωση υποτροπής. (Δεν συστήνεται για την αρχική διαγνωστική εκτίμηση μιας ύποπτης μάζας μαλακών μορίων) FNB-CORE BIOPSY 97,6% (Tumor Grading 86.3%) Δυνατότητα ανοσοϊστοχημικής ανάλυσης ακριβούς παθολογοανατομικής διάγνωσης The role of core needle biopsy in the diagnosis of suspected soft tissue tumours. Strauss DC, Qureshi YA, Hayes AJ, Thway K, Fisher C, Thomas JM. J Surg Oncol Oct 1;102(5):523-9 Προσοχή στην επιλογή της πύλης εισόδου και της πορείας της βελόνας (συνεργασία ορθοπεδικού και επεμβατιστή ακτινολόγου)

51 Σ. Ewing Χονδροσάρκωμα

52 χονδροσάρκωμα

53 Baseline απεικονιστικός έλεγχος 3 μήνες μετά την επέμβαση* (Περίπου το 50% των σαρκωμάτων των μαλακών μορίων υποτροπιάζουν, τα περισσότερα εντός 2 ετών.*) CT σε ασθενείς με ενδοκοιλιακό ή οπισθοπεριτοναϊκό όγκο. MRI, PET/CT σε ασθενείς με όγκους των άκρων. Αν δεν υπάρχει όζος με υψηλής έντασης σήμα στην Τ2, ή διάχυτη περιοχή υψηλού σήματος, σταματά ο έλεγχος. (ακρίβεια 99% F.A. RAMON ET AL, MAGNEVIST 1994). Εάν υπάρχει υψηλής έντασης σήμα στην Τ2, τότε χορηγούμε παραμαγνητική ουσία, για την Δ.Δ. μεταξύ υγρώματος - αιματώματος - νέκρωσης (δεν προσλαμβάνουν) και υποτροπής - φλεγμονής - μετακτινικών αλλοιώσεων (προσλαμβάνουν). *Soft Tissue Sarcomas. J.N.Cormier, R.E.Pollock. CA Cancer J Clin 2004;54;94-109

54 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ CT MRI ελάττωση του μεγέθους ελάττωση της σκιαγραφικής ενίσχυσης Λειτουργικές και μεταβολικές MR τεχνικές Diffusion-Weighted imaging Perfusion imaging MR spectroscopy (choline peak: ενδεικτικό κακοήθειας)

55 ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ (GIST- Gastrointestinal Stromal Tumor) Σαρκώματα μαλακών μορίων που αναπτύσσονται στο γαστρεντερικό Μπορούν να εμφανιστούν σε όλο το μήκος του γαστρεντερικού - πιο κοινή θέση στον στόμαχο (4560%) Πολύ σπάνια μπορεί να εμφανιστούν στο μεσεντέριο, στο περιτόναιο, στο επίπλουν, στην χοληδόχο κύστη, στο πάγκρεας, στο ήπαρ και στην ουροδόχο κύστη (εξωγαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι E-GIST) Θεωρούνται ως δυνητικά κακοήθεις (ιδιαίτερα οι βλάβες με μέγεθος μεγαλύτερο των 5cm) Μονήρεις ή πολλαπλοί Αναπτύσσονται ενδοαυλικά ή εξωαυλικά Μεταστάσεις, κυρίως αιματογενώς, πιο συχνά στο ήπαρ και το περιτόναιο

56 ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ (GIST- Gastrointestinal Stromal Tumor) CT κοιλίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό Βοηθά στην εκτίμηση της βλάβης, μπορεί να αποκαλύψει από πού εξορμάται, εάν έρχεται σε επαφή ή διηθεί γειτονικές δομές, Διερεύνηση μεταστάσεων (ήπαρ). FNA - FNB Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS) Βοηθητική εξέταση στις περιπτώσεις όπου είναι αμφίβολη η ακριβής τοποθεσία της βλάβης ή το ακριβές μέγεθος της βλάβης. Δυνατότητα FNA (αποφυγή κινδύνου διασποράς;). Δ.Δ. λέμφωμα, germ cell tumors (σε παιδιά), όγκοι επινεφριδίων

57 GIST

58 Υψηλού βαθμού κακοήθειας GIST

59 ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ (GIST- Gastrointestinal Stromal Tumor) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΘΕΡΕΠΕΙΑ Για ασθενείς με πλήρη χειρουργική εξαίρεση GIST, CT κάθε 3-6 μήνες για τρία με πέντε χρόνια, μετά ανά έτος Για ασθενείς με πιο επιθετικούς όγκους ή με μεταστατική νόσο που λαμβάνουν imatinib συνιστάται CT άνω-κάτω κοιλίας κάθε 3-6 μήνες Guidelines from the National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

60 Bone Sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines. Published in 2012 Ann Oncol 2012; 23 (Suppl 7): vi100-vi109. Authors: The ESMO / European Sarcoma Network Working Group Soft Tissue and Visceral Sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines. Published in 2012 Ann Oncol 2012; 23 (Suppl 7): vi92-vi99. Authors: The ESMO / European Sarcoma Network Working Group Gastrointestinal Stromal Tumours: ESMO Clinical Practice Guidelines. Published in 2012 Ann Oncol 2012; 23 (Suppl 7): vi49-vi55. Authors: The ESMO / European Sarcoma Network Working Group FDG PET/CT in Initial Staging of Adult Soft-Tissue Sarcoma. Hindawi Publishing Corporation Sarcoma Volume 2012, Article ID , 7 pages Advanced Modalities for the Imaging of Sarcoma. Dalia Fadul, MD, Laura M. Fayad, MD*Surg Clin N Am 88 (2008) Contemporary Imaging in Sarcoma. Jonathan Landa, Lawrence H. Schwartz. The Oncologist 2009;14: Current Diagnosis and Management of Retroperitoneal Sarcoma. John E. Mullinax, MD, Jonathan S. Zager, MD, and Ricardo J. Gonzalez, MD. Cancer Control July 2011, Vol. 18, No. 3 High-Grade Soft-Tissue Sarcomas: Tumor Response Assessment Pilot Study to Assess the Correlation between Radiologic and Pathologic Response by Using RECIST and Choi Criteria1. Radiology: Volume 251: Number 2 May 2009 Musculoskeletal tumors: how to use anatomic, functional, and metabolic MR techniques. Fayad LM, Jacobs MA, Wang X, Carrino JA, Bluemke DA. Radiology Nov;265(2): The role of core needle biopsy in the diagnosis of suspected soft tissue tumours. Strauss DC, Qureshi YA, Hayes AJ, Thway K, Fisher C, Thomas JM. J Surg Oncol Oct 1;102(5):523-9

61

TITLOS. Κλίκ στα περιεχόμενα

TITLOS. Κλίκ στα περιεχόμενα TITLOS (Κάντε κλίκ σε κάθε κουμπί, για να μεταβείτε απ ευθείας στην σχετική διαφάνεια, ή κάντε κλίκ οπουδήποτε μέσα στις διαφάνειες -εκτός από την διαφάνεια περιεχομένων- για να μεταβείτε στην επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Ζ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΣΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 8 Μπεσλίκας Θεόδωρος Α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α.1. Όγκοι των

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση 11 ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση Αντώνιος Γ. Αγγουλές 1, Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος 2 1. Δ Ορθοπαιδικό Τμήμα «Ασκληπιείο» Βούλας. 2. Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Θεσσαλονίκη, 22-24/11/2013. Χ. Τριαντοπούλου Δ/ντρια Ακτινολογικού τμήματος «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Θεσσαλονίκη, 22-24/11/2013. Χ. Τριαντοπούλου Δ/ντρια Ακτινολογικού τμήματος «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Θεσσαλονίκη, 22-24/11/2013 Χ. Τριαντοπούλου Δ/ντρια Ακτινολογικού τμήματος «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο Μερικά δεδομένα 50-60% των ασθενών αναπτύσσουν ηπατικές μεταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 101 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Βασίλειος Μανιάτης Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης - Απεικονιστής Συνεργάτης Διαγνωστικού Κέντρου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ- Μαγνητική Τομογραφία Η εξέλιξη της Μαγνητικής Τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

H e l l e n i c. R a d i o l o g y TPIMHNH EKΔΟΣΗ THΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ AKTINOΛΟΓΙΚΗΣ ETAIPEIAΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 TOMOΣ 45, ΤΕΥΧOΣ 4

H e l l e n i c. R a d i o l o g y TPIMHNH EKΔΟΣΗ THΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ AKTINOΛΟΓΙΚΗΣ ETAIPEIAΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 TOMOΣ 45, ΤΕΥΧOΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 TOMOΣ 45, ΤΕΥΧOΣ 4 H e l l e n i c R a d i o l o g y Π. KYPIAKOY 21, 115 21 AΘHNA ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 012066 TPIMHNH EKΔΟΣΗ THΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ AKTINOΛΟΓΙΚΗΣ ETAIPEIAΣ PACS... and more.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ιάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ιάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 2012 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Ι. Μπουκοβίνας,. Παπαμιχαήλ, Ν. Ανδρουλάκης, Α. Αθανασιάδης, Χ. Χριστοδούλου, Ε. Χρυσού, Χ. Εμμανουηλίδης, Χ. ερβένης, Ρ. Κατωπόδη, Π. Κουντουράκης, Θ. Μακατσώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261

Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261 Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα Ε. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα οι οποίοι περιβάλλονται από παχιά κάψα συνδετικού ιστού. Οι εκκριτικοί πόροι εκβάλλουν στην προστατική μοίρα της ουρήθρας.

Διαβάστε περισσότερα

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler»

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» «Διαγνωστική προσπέλαση του καρκίνου του μαστού με μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» Κωνσταντάτου Ελένη Α.Μ. 1114 Ειδικευόμενη ιατρός ακτινολογίας Τριμελής επιτροπή : Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματικοί Όγκοι Πεπτικού Συστήματος: Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Στρωματικοί Όγκοι Πεπτικού Συστήματος: Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Στρωματικοί Όγκοι Πεπτικού Συστήματος: Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Δημήτρης Τζιλβές Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Α Α.Ν.Θ. Θεαγένειο Μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ (Mερική ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) P. Albers (chairman), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi, A. Horwich, M.P. Laguna

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ιαφοροποιηµένος καρκίνος του θυρεοειδούς Μετεγχειρητική αντιµετώπιση και παρακολούθηση ασθενών 1

ιαφοροποιηµένος καρκίνος του θυρεοειδούς Μετεγχειρητική αντιµετώπιση και παρακολούθηση ασθενών 1 18 ιαφοροποιηµένος καρκίνος του θυρεοειδούς Μετεγχειρητική αντιµετώπιση και παρακολούθηση ασθενών 1 Ι. ΤΖΑΒΑΡΑ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2 Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1 Ενδοκρινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής 2 Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝOΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ MR ΣΤΟ MATLAB»

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝOΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ MR ΣΤΟ MATLAB» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Υ.Τ Λ.ΘΑΝΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Υ.Τ Λ.ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Υ.Τ Λ.ΘΑΝΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ World Health Organization (WHO, 1999) Μη μικροκυτταρικό (80%) αδενοκαρκίνωμα πλακώδες μεγαλοκυτταρικό

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΗΡηΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟσ ΟΖΟσ επεμβατικεσ μεθοδοι διαγνωσησ και αντιμετωπισησ ιουλιοσ 2010 τευχοσ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από την Αντικαρκινική

Διαβάστε περισσότερα

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς 20. ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Οι εξαρτηματικοί όγκοι είναι συχνοί στη γυναικολογική πρακτική και συχνά παρουσιάζουν διλήμματα στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιπλέκονται με οξεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία

Ο γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ.9, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 57-68, 2010 Ο γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία Διαμαντής Ι. Κελλαρτζής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα