616, , ,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "616,00 1232,00 1597,00"

Transcript

1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε ασφαλισµένο που προβλέπεται από το κάθε σχέδιο ξεχωριστά είναι κατά περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας και όχι ετησίως. 2. ωµάτιο και τροφή (Μονόκλινο): Καλύπτονται τα έξοδα εκατόν τοις εκατόν (100%) για κάθε µέρα παραµονής του ασθενή (διανυκτέρευση) στο Νοσοκοµείο / Κλινική σε µονόκλινο δωµάτιο και στα δύο σχέδια. 3. Έξοδα νοσηλείας / εγχείρησης: Καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας ή εγχείρησης εκατόν τοις εκατόν (100%) και στα δύο σχέδια. 4. Αµοιβή θεράποντος ιατρού / χειρούργου και αναισθησιολόγου: Καλύπτονται τα έξοδα για την αµοιβή του θεράποντος ιατρού ή του χειρούργου και του αναισθησιολόγου εκατόν τοις εκατόν (100%) και για τα δύο σχέδια. 5. Φάρµακα και διαγνωστικές εξετάσεις: Καλύπτονται τα έξοδα εκατόν τοις εκατόν (100%) για φάρµακα και διαγνωστικές εξετάσεις και στα δύο σχέδιο που γίνονται κατά την διάρκεια παραµονής του ασθενή στο Νοσοκοµείο / Κλινική. 6. Φυσιοθεραπεία: Καλύπτονται τα έξοδα εκατόν τοις εκατόν (100%) για φυσιοθεραπεία που παρέχεται από προσοντούχο φυσιοθεραπευτή και στοχεύει στην αποκατάσταση σωµατικής βλάβης µετά από ατύχηµα ή ασθένεια που συνέβηκε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 7. Ραδιοθεραπεία / Χηµειοθεραπεία: Καλύπτονται τα έξοδα εκατόν τοις εκατόν (100%) για ραδιοθεραπεία / χηµειοθεραπεία πέραν από τα έξοδα οποιασδήποτε εγχείρησης καρκίνου. 8. Μεταµόσχευση Οργάνου: Καλύπτονται τα έξοδα εκατό τοις εκατό (100%) για µεταµόσχευση των πιο κάτω οργάνων και ή ιστών: καρδιάς, βαλβίδας, πνεύµονα, συκωτιού, παγκρέατος, νεφρού, µυελού των οστών, παραθυρεοειδή, µυϊκού ιστού και κερατοειδούς χιτώνα του οφθαλµού. εν καλύπτει αγορά οργάνου προς µεταµόσχευση περιλαµβανοµένων και των οποιωνδήποτε εξόδων δότη που µπορεί να πραγµατοποιηθούν πριν την µεταµόσχευση. 9. Έξοδα παραµονής γονιού σε Νοσοκοµείο για περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου (0-18) ετών: Καλύπτονται τα έξοδα δωµατίου και τροφής που θα πληρώσει ή χρεωθεί ο γονιός για παραµονή του σε περίπτωση παραµονής ανηλίκου ασφαλισµένου παιδιού στο Νοσοκοµείο / Κλινική. Η κάλυψη είναι εκατόν τοις εκατόν (100%) για το Χρυσό και για το Αργυρό µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού κατά περίπτωση νοσηλείας. 10. Χειρουργικές επεµβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία: Καλύπτονται τα έξοδα εκατόν τοις εκατόν (100%) και στα δύο σχέδια για οποιαδήποτε καλυπτόµενη περίπτωση χειρουργικής επέµβασης που δεν χρειάζεται ο ασφαλισµένος ασθενής να διανυκτερεύσει σε Νοσοκοµείο / Κλινική. 11. Κάλυψη εξόδων νοσοκόµας κατ οίκον: Καλύπτονται τα έξοδα για κατ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας που µετά την έξοδο του ασφαλισµένου ασθενή από το Νοσοκοµείο / Κλινική συστήνεται από τον θεράποντα ιατρό ως ιατρικώς αναγκαίο και παρέχεται από διπλωµατούχο εγγεγραµµένο νοσοκόµο. Η κάλυψη είναι εκατόν τοις εκατόν (100%) και µέχρι 20 ηµέρες ετησίως για το Χρυσό και για το Αργυρό µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού.

2 12. Ασθενοφόρο εντός Κύπρου για κάθε περιστατικό: Καλύπτονται τα έξοδα για µεταφορά του ασφαλισµένου ασθενή στο Νοσοκοµείο µετά από επείγον περιστατικό που του συµβαίνει. Η κάλυψη είναι εκατόν τοις εκατόν (100%) για το Χρυσό και για το Αργυρό µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού. 13. Επίδοµα Νοσηλείας: Καλύπτεται το ηµερήσιο ποσό που αναγράφεται στο κάθε σχέδιο ξεχωριστά και µέχρι 20 ηµέρες / διανυκτερεύσεις κατά περίπτωση νοσηλείας όταν ο ασφαλισµένος ασθενής εξαιτίας ατυχήµατος ή ασθένειας που καλύπτεται, διανυκτερεύσει σε Νοσοκοµείο και δεν υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση. 14. Επείγουσα Ιατρική βοήθεια στο Εξωτερικό: Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος βρίσκεται στο εξωτερικό για διακοπές ή για επαγγελµατικό ταξίδι σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου πλην της χώρας διαµονής του και του συµβαίνει επείγον περιστατικό τότε ο Οργανισµός µε τον οποίο η Εταιρεία µας είναι συµβεβληµένη θα του παρέχει Ιατρική βοήθεια ως ακολούθως. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι η διάρκεια του κάθε ταξιδιού δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Καλύπτονται τα έξοδα εκατόν τοις εκατόν (100%). Περίθαλψη σε Νοσοκοµείο ή επαναπατρισµό: Μετά από επείγον περιστατικό όπως αναφέρεται στο 14 πιο πάνω ο Οργανισµός αυτός εφόσον ο ασθενής χρειάζεται περίθαλψη σε νοσοκοµείο θα αναλάβει να τον µεταφέρει στο πιο πλησιέστερο Νοσοκοµείο για ιατρική περίθαλψη ή αν το πιο πλησιέστερο Νοσοκοµείο είναι η χώρα διαµονής του τότε θα µεριµνήσει για τον επαναπατρισµό του. Τα έξοδα καλύπτονται εκατό τοις εκατό (100%). Μεταφορά συνοδού του παθόντος: Εφόσον ο ασφαλισµένος ασθενής συνοδεύεται και λόγω του προβλήµατος του έχει µεταφερθεί σε Νοσοκοµείο που βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτή που διαµένει ο συνοδός, τότε θα µεριµνήσει και για τη µεταφορά του συνοδού έτσι ώστε να είναι κοντά στο ασφαλισµένο ασθενή. Τα έξοδα καλύπτονται εκατό τοις εκατό (100%). Μετάβαση στενού συγγενή του παθόντος στο τόπο νοσηλείας: Εφόσον ο ασφαλισµένος µετά το επείγον περιστατικό που του συνέβηκε στο εξωτερικό επιβάλλεται να παραµείνει στο Νοσοκοµείο πέραν των έξη (6) ηµερών και δεν συνοδεύεται από άλλο στενό συγγενή, τότε η Εταιρεία θα πληρώσει τα έξοδα µετάβασης ενός στενού συγγενή στο τόπο νοσηλείας. Μεταφορά σορού στην Κύπρο: Αν κατά τη διάρκεια του ασφαλισµένου στο εξωτερικό του συµβαίνει θάνατος τότε η Εταιρεία θα µεριµνήσει να µεταφέρει τη σορό του στη Κύπρο. Τα έξοδα µεταφοράς της σορού καλύπτονται εκατόν τοις εκατόν (100%). 15. Ταξιδιωτικές ιευκολύνσεις: Ασφαλισµένος που πρόκειται να ταξιδεύσει στο εξωτερικό µπορεί µέσον του Οργανισµού που είναι συµβεβληµένος µε την Εταιρεία µας να ζητήσει να του γνωστοποιήσει διευθύνσεις, ονόµατα, και αριθµούς τηλεφώνων ξενοδοχείων, εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων, παροχή πληροφοριών για τουριστικά κέντρα, εστιατόρια και συναντήσεις γκολφ. Όπου είναι δυνατόν και κατόπιν επιθυµίας του ασφαλισµένου θα γίνεται κράτηση για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω διευκολύνσεις για λογαριασµό του. Όλα τα έξοδα βαρύνουν τον ασφαλισµένο. 16. Έξοδα τοκετού: Καλύπτονται τα έξοδα για φυσιολογικό τοκετό, καισαρική τοµή και αποβολή (επιβεβληµένη) συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξόδων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης όπως ιατρικές εξετάσεις, αναλύσεις, ultrasound κλπ., και επιπλοκές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η κάλυψη είναι εκατόν τοις εκατόν (100%) για το Χρυσό και για το Αργυρό είναι µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη τοκετού είναι όπως η διάγνωση της εγκυµοσύνης έγινε έξη (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία ένταξης της ασφαλισµένης στο Ασφαλιστήριο. 17. Έξοδα µετατροπής κατοικίας: Σε περίπτωση ατυχήµατος η ασθένειας του ασφαλισµένου συνέπεια του οποίου καθηλώνεται σε τροχοκάθισµα για την υπόλοιπη ζωή του η Εταιρεία θα κάνει εκείνες τις αλλαγές στη κατοικία του έτσι ώστε να µπορεί να αυτοσυντηρείται. Τα έξοδα αυτών των αλλαγών καλύπτονται και από τα δύο σχέδια και µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού.

3 Β. Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη: 1. Το ανώτατο όριο εξόδων που καλύπτεται κάτω από τα δύο σχέδια είναι ετησίως και µέχρι του ποσού που αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών. 2. Φάρµακα, Ακτινογραφίες, Αναλύσεις / ιαγνωστικές εξετάσεις / CT-Scan / MRI: Καλύπτονται τα έξοδα εκατόν τοις εκατόν (100%) που γίνονται για την αγορά φαρµάκων, για ακτινογραφίες, αναλύσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, CT-Scan, MRI κατόπιν οδηγιών και παραπεµπτικού του θεράποντα ιατρού. 3. Αµοιβή ιατρού: Καλύπτεται η αµοιβή του θεράποντα ιατρού εκατόν τοις εκατόν (100%) εφόσον ο ασφαλισµένος ασθενής επισκέπτεται τον ιατρό ως εξωτερικός ασθενής. 4. Φυσιοθεραπεία: Καλύπτονται τα έξοδα για φυσιοθεραπεία συνέπεια ατυχήµατος ή ασθένειας και από τα δύο σχέδια, και η κάλυψη είναι εκατόν τοις εκατόν (100%) για το Χρυσό και για το Αργυρό µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φυσιοθεραπεία να γίνεται κατόπιν παραπεµπτικού του θεράποντα ιατρού. 5. Αγορά Ιατρικών Βοηθηµάτων: Καλύπτονται τα έξοδα για την αγορά ιατρικών βοηθηµάτων σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας όπως βοηθήµατα ακοής, βοηθήµατα λόγου (ηλεκτρονικός λάρυγγας) συσκευές περπατήµατος και υποστήριξης, τεχνητά άκρα, κολλάρα, κοιλιακοί επίδεσµοι, ορθοπεδικά στηρίγµατα καµπύλης, κάλτσες σύσφιξης. Η κάλυψη που παρέχεται είναι εκατόν τοις εκατόν (100%) για το Χρυσό και για το Αργυρό µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού. 6. Χειροπρακτική, Οστεοπαθητική, Οµοιοπαθητική, Βελονισµός: Καλύπτονται τα έξοδα εκατόν τοις εκατόν (100%) και µέχρι του ποσού που αναγράφεται στους Πίνακες Παροχών για χειροπρακτική, οστεοπαθητική, οµοιοπαθητική ή βελονισµός σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας που συµβαίνει στον ασφαλισµένο κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και καλύπτεται. 7. Χρόνιες Παθήσεις: Καλύπτονται τα έξοδα για χρόνιες παθήσεις εκατόν τοις εκατόν (100%) και από τα δύο σχέδια νοουµένου ότι η χρόνια πάθηση δηµιουργήθηκε µετά την ασφάλιση έκαστου µέλους. 8. Εξαρτώµενα µέλη: Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαµα τεκνά που δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατον όγδοον (18 ον ) έτος της ηλικίας και δεν εργάζονται ή εκτελούν τη στρατιωτικής τους θητεία σαν κληρωτοί ή φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στη Κύπρο και δεν έχουν συµπληρώσει το έικοστον πέµπτον (25 ον ) έτος της ηλικίας τους. 9. Προϋπάρχουσες παθήσεις: Κάθε ασφαλισµένος θα γεµίσει το έντυπο εισδοχής του στο σχέδιο, όπως και το Ιατρικό Ιστορικό που θα τον εφοδιάσει η Ασφαλιστική Εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ. Αν υπάρχουν ασφαλισµένη µε προϋπάρχουσες παθήσεις, τότε η Εταιρεία θα αποφάσισε κατά πόσο θα γίνει κάποιος αποδεχτός µε αύξηση του ασφαλίστρου που θα αποφασίσει η Εταιρεία ή δεν θα τον δεχθεί για ασφάλιση. 10. Χρόνιες παθήσεις: Προϋπάρχουσες αρρώστιες όπου γίνεται θεραπευτική αγωγή δεν καλύπτονται (π.χ. διαβήτη δεν θα καλύπτονται φάρµακα ή εξετάσεις που παίρνονται τώρα ή θα παίρνονται στο µέλλον ή οποιεσδήποτε εξετάσεις για έλεγχο καθώς επίσης και τυχόν έξοδα που προέλθουν από ακόλουθα ή επιπλοκές από διαβήτη). Το σχέδιο καλύπτει τις χρόνιες παθήσεις 100% νοουµένου ότι η χρόνια πάθηση δηµιουργήθηκε µετά την ασφάλιση του µέλους. 11. Ένταξη στο σχέδιο: Πριν την συµπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63 ου ) έτους νοουµένου ότι είναι µέλος της ΟΕΛΜΕΚ και εργάζεται ως καθηγητής µπορεί να ενταχθεί στο σχέδιο. Στο σχέδιο µπορεί κάποιος να παραµείνει µέχρι το ογδόντα πέντε (85) έτος της ηλικίας του νοουµένου ότι είναι µέλος ή θα κάνει ατοµικό συµβόλαιο και θα πληρώνει τα ασφάλιστρα που θα ισχύουν τότε στα ατοµικά συµβόλαια.

4 12. Ετήσιες Γενικές εξετάσεις Check-up: Κατά τη λήξη της πρώτης Ασφαλιστικής Περιόδου εφόσον η εµπειρία του Συµβολαίου είναι κάτω του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) ο κυρίως ασφαλισµένος νοουµένου ότι έχουν περάσει δώδεκα (12) µήνες από την ένταξη θα δικαιούται να πραγµατοποιήσει ένα ετήσιο check-up, το οποίο θα περιλαµβάνει τα πιο κάτω: Ιατρική Εξέταση και Καρδιογράφηµα Αναλύσεις Αίµατος Γενική Αίµατος / Σάκχαρο / Κρεατινίνη / Ουρικό Οξύ / Χοληστερόλη / HDL Χοληστερόλη / LDL- Χοληστερόλη / Τριγλυκερίδια Ακτινογραφία θώρακος 13. Γυναικολογικά Προβλήµατα: Έξοδα για γυναικολογικά προβλήµατα καλύπτονται αν εκδηλώθηκαν έξη (6) µήνες και για πρώτη φορά µετά την ηµεροµηνία ένταξης της ασφαλισµένη στο Ασφαλιστήριο. Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η παροχή της Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης λήγει αυτόµατα µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού (60 ου ) έτους της ηλικίας. 2. Αν Ασφαλισµένος για έξοδα που πραγµατοποίησε εισπράξει για το ίδιο και το αυτό περιστατικό από οποιαδήποτε άλλη πηγή, τότε η Εταιρεία δεν θα πληρώσει κανένα ποσό εκτός αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του ποσού που εισέπραξε και του ποσού που δαπάνησε, οπότε τη διαφορά αυτή η Εταιρεία θα τη καταβάλει σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου. 3. Η κάλυψη που παρέχεται είναι καθ όλο το 24ωρο τόσο στη Κύπρο όσο και στο Εξωτερικό. Η Εταιρεία παρέχει το δικαίωµα στον Ασφαλισµένο να επιλέξει οποιοδήποτε Νοσοκοµείο ή Κλινική για τη θεραπεία του σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισραήλ ή την Κύπρο. Στη περίπτωση που θα επιλέξει άλλη χώρα πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Ισραήλ τότε η Εταιρεία θα καλύψει τα λογικά και αναγκαία έξοδα που θα χρεωνόταν αν η θεραπεία γινόταν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Η Εταιρεία θα εκδώσει για κάθε µέλος την COSMOCARD η οποία θα παρουσιάζετε από το µέλος προς το Νοσοκοµείο ή Κλινική είτε στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό ενόσω υπάρχει παραµονή σαν εσωτερικός ασθενής. Χρησιµοποιώντας αυτή τη κάρτα το Νοσοκοµείο θα µας ενηµερώνει γραπτώς για τη θεραπεία και τα έξοδα που θα γίνουν και τα οποία θα πληρώνουµε κατευθείαν εµείς το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε το τι προνοεί το Συµβόλαιο.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Όσον αφορά τις απαιτήσεις, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε και γραπτώς την διαδικασία και τα διάφορα δικαιολογητικά που χρειαζόµαστε µε κάθε απαίτηση, ούτως ώστε να αποφεύγουµε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην διεκπεραίωση και πληρωµή αυτών. 1. Θα πρέπει να ορισθεί από την Οργάνωση σας ένα άτοµο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για το ταµείο Υγείας και το οποίο θα παραλαµβάνει όλες τις απαιτήσεις τις οποίες θα αποστέλλει στην Εταιρεία για διεκπεραίωση. Το Τµήµα Οµαδικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας θα έχει στενή συνεργασία µαζί του. Οποιεσδήποτε απορίες που τυχόν θα έχουν µέλη του ταµείου αυτού θα πρέπει να µεταβιβάζονται στο άτοµο αυτό και µε τη σειρά του θα τα χειρίζεται µαζί µας για τη καλύτερη δυνατή λύση των καθότι είναι πολύ δύσκολο το κάθε µέλος να έρχεται σε επαφή µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο του. 2. Σε περίπτωση προγραµµατισµένης εισαγωγής Ασφαλισµένου σε Νοσοκοµείο ή Κλινική θα θέλαµε να µας ενηµερώνετε τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εισαγωγή σε κλινική, την ηµεροµηνία εισαγωγής δίνοντας µας στοιχεία (Κλινικής, Ιατρού, ηµεροµηνίας εισαγωγής και περιγραφή του προβλήµατος). Έχοντας αυτά, θα διαπραγµατευόµαστε εµείς κατευθείαν µε την κλινική για όλες τις χρεώσεις και θα πληρώνεται απευθείας ή Κλινική από την Εταιρεία µας ανάλογα µε την περίπτωση. Αυτό θα απαλλάξει και εσάς τους ίδιους να πληρώνεται την Κλινική. Σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών που χρειάζονται εισαγωγή µε παραµονή στην Κλινική θα µας ενηµερώνετε προ της εξόδου από την Κλινική. Για τα περαιτέρω θα ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία.

5 3. Όταν ο Ασφαλισµένος πραγµατοποιεί έξοδα εκτός Νοσοκοµείου ή Κλινικής θα πληρώνει ο ίδιος τα έξοδα αυτά και θα υποβάλλει απαίτηση προς την Εταιρεία για την πληρωµή τους. 4. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στα Κεντρικά µας Γραφεία έγκαιρα. Οι απαιτήσεις που είναι ολοκληρωµένες θα διευθετούνται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από της παραλαβής όλων των δικαιολογητικών και θα εκδίδεται επιταγή επ ονόµατι του Ασφαλισµένου υπαλλήλου. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία θα ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑ ( 10) ΕΥΡΩ για κάθε µέρα που θα καθυστερεί η πληρωµή της κάθε απαίτησης. Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Το έντυπο «Αποδεικτικά Στοιχεία για Αποζηµίωση Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης» θα χρησιµοποιείται για οποιαδήποτε περίπτωση απαίτησης είτε για Ενδονοσοκοµειακή είτε για Εξωνοσοκοµειακή περίπτωση και θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: 1. Παρακαλούµε όπως τα µέρη Ι-ΙV του εν λόγω εντύπου συµπληρώνονται από τον θεράποντα ιατρό και χρησιµοποιείται σαν συνταγολόγιο τόσο για τα φάρµακα όσο για αναλύσεις και ακτινογραφίες, που τυχόν θα χρειαστούν για το πρόβληµα. Μαζί µε το έντυπο αυτό θα πρέπει να προσκοµίζονται και οι πρωτότυπες αποδείξεις για το κάθε έξοδο που γίνεται εκ µέρους σας. 2. Το µέρος του ίδιου εντύπου/ ήλωση Απαίτησης Ασφαλισµένου, παρακαλούµε όπως συµπληρώνεται από τον Ασφαλισµένο και να απαντά όλες τις ερωτήσεις που αναφέρονται. 3. Σε περίπτωση που δεν θα θέλατε ο γιατρός να συµπληρώνει τα µέρη Ι-ΙV του εντύπου αυτού τότε µπορούµε να δεχθούµε απόδειξη του Ιατρού στην οποία θα αναφέρεται η διάγνωση, αντίγραφο της συνταγής που δίνεται από τον γιατρό για φάρµακα ή ακτινογραφίες ή αναλύσεις και τις πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις αυτών. Τα πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει πάλι να συνοδεύονται από το πιο πάνω έντυπο µε το µέρος ήλωση Απαίτησης Ασφαλισµένου πλήρως συµπληρωµένο από τον ασφαλισµένο Τέλος το έντυπο αυτό εφόσον έχει συµπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό και τον Ασφαλισµένο και υπογραφεί όπου χρειάζεται µαζί µε όλες τις πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις που αφορούν τα έξοδα που έγιναν, θα παραδίδεται στο υπεύθυνο άτοµο που έχει ορίσει η Οργάνωση σας, το οποίο µε τη σειρά του θα µας τα αποστέλλει για διευθέτηση των απαιτήσεων αυτών Τα ετήσια ασφάλιστρα κατά κατηγορία µέλους και κατά επιλογή σχεδίου έχουν ως ακολούθως: Κατηγορία Μέλους Μέλος Μέλος + σύζυγος Χρυσό 616, ,00 Μέλος + σύζυγος + 1 εξαρτώµενο 1597,00 Μέλος + σύζυγος + 2 ή περισσότερα εξαρτώµενα 1962,00 ιευκρινίζετε ότι: α.) Τα πιο πάνω ασφάλιστρα έχουν υπολογισθεί µε µέση ηλικία ετών καθότι, δεν έχουµε τις ηµεροµηνίες γεννήσεων των µελών που θα λάβουν µέρος στην ασφάλιση. β.) Λόγω εθελοντικής βάσης που ζητάτε για την κάλυψη των µελών σας, θα πρέπει κάθε µέλος να συµπληρώσει ένα Ιατρικό Ερωτηµατολόγιο που θα σας εφοδιάσει η Εταιρεία µας, καθώς επίσης και το έντυπο Κάρτα Συµµετοχής στην ασφάλιση. Ελάχιστος αριθµός µελών για συµµετοχή στην έναρξη είναι διακόσια (200) µέλη.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ CARE 4U ΧΡΥΣΟ ΠΑΡΟΧΕΣ Α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ( ) Ανώτατο όριο εξόδων για κάθε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας 1, ωµάτιο και τροφή (Μονόκλινο) 100% 2. Έξοδα Νοσηλείας / Εγχείρησης 100% 3. Αµοιβή Ιατρού/ Χειρούργου και Αναισθησιολόγου 100% 4. Φάρµακα και ιαγνωστικές Εξετάσεις 100% 5. Φυσιοθεραπεία 100% 6. Ραδιοθεραπεία / Χηµειοθεραπεία 100% 7. Μεταµόσχευση οργάνου 100% 8. Έξοδα παραµονής γονιού σε νοσοκοµείο για κάθε περίπτωση νοσηλείας ανήλικου (0-18) 100% 9. Χειρουργικές επεµβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία 100% 10. Κάλυψη εξόδων νοσοκόµας κατ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας 100% (Mε ανώτατο όριο τις 20 µέρες ετησίως) 11. Ασθενοφόρο εντός Κύπρου για κάθε περιστατικό 100% 12. Επίδοµα νοσηλείας 175 (Με ανώτατο όριο τις 20 µέρες / διανυκτερεύσεις κατά περίπτωση νοσηλείας) Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια στο Εξωτερικό 13. Περίθαλψη σε Νοσοκοµείο και επαναπατρισµός 100% 14. Μεταφορά παθόντος στο πλησιέστερο Νοσοκοµείο 100% 15. Μεταφορά συνοδού του παθόντος 100% 16. Μετάβαση στενού συγγενή του παθόντος στο τόπο νοσηλείας 100% 17. Μεταφορά σορού στη Κύπρο 100% 18. Ταξιδιωτικές διευκολύνσεις (διευθέτηση ξενοδοχείου, εισιτηρίων κλπ) ΝΑΙ Έξοδα Τοκετού 19. Φυσιολογικός τοκετός περιλαµβανοµένων όλων των εξόδων προ του τοκετού 100% 20. Καισαρική τοµή περιλαµβανοµένων όλων των εξόδων προ του τοκετού 100% 21. Αποβολή 100% Μετατροπή Κατοικίας 22. Έξοδα µετατροπής κατοικίας, µέχρι Β. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ( ) Ανώτατο όριο ετησίως Φάρµακα κατόπιν συνταγής 100% 2. Ακτινογραφίες / Αναλύσεις / ιαγνωστικές εξετάσεις / CT-Scan / MRI κλπ 100% 3. Αµοιβή ιατρού 100% 4. Ραδιοθεραπεία / Χηµειοθεραπεία 100% 5. Φυσιοθεραπεία 100% 6. Αγορά Ιατρικών Βοηθηµάτων κατά περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µέχρι Χειροπρακτική, Οστεοπαθητική, Οµοιοπαθητική, Βελονισµός 100% µέχρι 515

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ TAMEIO YΓΕΙΑΣ ΕΤΥΚ ( ΤΥ-ΕΤΥΚ ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ορθή συμπλήρωση των εντύπων απαίτησης του Ταμείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας για Οικονομικούς Μετανάστες και Αλλοδαπούς Health insurance for immigrant

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα