IAN Ντους νιπτήρα. Assembly, operating and safety instructions. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IAN 85879. Ντους νιπτήρα. Assembly, operating and safety instructions. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας"

Transcript

1 Basin Spray Shower Attachment Basin Spray Shower Attachment Assembly, operating and safety instructions Ντους νιπτήρα Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας IAN _mio_Waschbeckenbrause_cover_LB7_GR.indd :10

2 GB / CY Assembly, operating and safety instructions Page 3 GR / CY Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας Σελίδα _mio_Waschbeckenbrause_cover_LB7_GR.indd :10

3 Basin Spray Shower Attachment Proper use This product is suitable for all pressure-tight hot water systems such as central heating boilers, instantaneous water heaters, pressurised boilers and the like. It is not suitable for low-pressure water heaters such as wood or coal burning bath geysers, oil or gas bath geysers, open electrically heated water tanks. If in doubt please seek the advice of a plumber or heating engineer. The product is intended for personal use only and not for medical or commercial use. Description of parts 1 Wash basin hand shower 2 Screw 3 Wall mounting 4 Dowel 5 Push button 6 Shower hose 7 Seal (ø 19 mm) 8 Fitting connection 9 Adapter piece 10 Seal (ø 21 mm) 11 Aerator Technical data Wash basin hand shower: approx. 180 x 33 mm (length x ø) Shower hose: approx. 125 cm, 21 mm (½ ) standard connection Fitting connection: M22 internal thread (with adapter piece) M24 external thread (without adapter piece) Safety advice RISK OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO IN- FANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. Keep the product away from children. The product is not a toy. CAUTION! RISK OF INJURY! Please ensure that no parts are damaged and that all parts are correctly assembled. Incorrect assembly could lead to injury. Please note that seals are wear parts and therefore will require to be replaced from time to time. Damaged parts could adversely affect safety and proper function. CAUTION! RISK OF DAMAGE TO PROPERTY! Have the installation done by experienced persons only. Leaks or escape of water can lead to serious damage to buildings or household fittings and furniture. Check all connections for leaks carefully. Ensure that all seals are correctly seated to prevent leakage of water. CAUTION! DANGER OF SCALDING! When making the hot water setting please ensure that the temperature of the water is not too high. Please read carefully through these operating instructions before installing and using the product. Keep all the safety advice and instructions in a safe place for future reference! Do not use the wall mounting for holding onto or for support. The fastening materials and the wall mounting itself are not designed for the loads which would arise. The assembly is only to be carried out by competent persons. Operation Note: with fittings with a M22 external thread please insert the supplied fitting connection with the adapter piece (M22 internal thread) screwed on, see fig. C. GB/CY _mio_Waschbeckenbrause_content_LB7_GR.indd :10

4 With fittings with a M24 internal thread please insert the supplied fitting connection without the adapter piece (M24 external thread), see fig. D. Note: cover each of the parts which are to be screw connected with a damp cloth or plastic clips. This will prevent them from becoming scratched. Assembly: Please refer to fig. B - D. Maintenance and cleaning Please note that sanitary fittings require special care and attention. Therefore you should follow the following advice: Never use corrosive or alcohol-based materials for cleaning, as these could damage the product. Clean your fittings with clean water, mild detergent and a soft cloth or leather only. Screw out the aerator 11 at regular intervals and remove lime deposits or foreign bodies. Non-observance of the above care advice can be expected to result in damage to the surface of the fittings. In this event your rights under the warranty may be invalidated. Disposal The packaging is wholly composed of environmentally friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre. Information Potability of mains water Find out about the potability of your mains water supply. Your local water authority or water supply company will be able to inform you. The following general recommendations apply to the potability of the water from your pipework: Let the water run freely for a short time if it has been stagnating in the pipework for more than four hours. Do not use any of this stagnant water in the preparation of food or for drinking. This applies particularly as far as babies and infants are concerned. Failure to observe this advice may result in risks to health. Fresh water can be readily distinguished from stagnant as fresh water is noticeably cooler. Do not use stagnant water from chromiumplated pipework for the preparation of food or for drinking or for personal hygiene if you are allergic to nickel. This water may contain high quantities of nickel and trigger an allergic reaction. Do not use water from lead pipework for preparing food or drink for babies or infants. Do not use it for preparing food or drink during pregnancy. Lead dissolves in drinking water and is particularly damaging to the health of babies and young children. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. 4 GB/CY 85879_mio_Waschbeckenbrause_content_LB7_GR.indd :10

5 Ντους νιπτήρα Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για όλα τα συστήματα θερμού νερού που είναι ανθεκτικά στην πίεση όπως κεντρική θέρμανση, ταχυθερμοσίφωνο, boiler κ.α. Δεν είναι κατάλληλο για θερμοσίφωνο χαμηλής πίεσης όπως π.χ. θερμαντήρες λουτρού με ξύλο ή άνθρακα, με πετρέλαιο ή αέριο, ανοιχτούς ηλεκτροσυσσωρευτές. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν υδραυλικό ή σε ειδικό σύμβουλο. Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση, όχι για ιατρική ή επαγγελματική χρήση. Περιγραφή μερών 1 Τηλέφωνο για μπαταρία νιπτήρα 2 Βίδες 3 Στήριγμα τοίχου 4 Παρέμβυσμα 5 Πλήκτρο 6 Λάστιχο ντους 7 Στεγανοποιητικό (ø 19 mm) 8 Σύνδεση μπαταρίας 9 Τεμάχιο προσαρμογέα 10 Στεγανοποιητικό (ø 21 mm) 11 Αεριστήρας Τεχνικά χαρακτηριστικά Τηλέφωνο για μπαταρία νιπτήρα: περ. 180 x 33 mm (Μ x ø) Λάστιχο ντους: περ. 125 cm, 21 mm (½ ), Στάνταρ σύνδεση Σύνδεση μπαταρίας: Εσωτερικό σπείρωμα M22 (με προσαρμογέα) Εξωτερικό σπείρωμα M24 (χωρίς προσαρμογέα) Υποδείξεις ασφάλειας ΚΙΝ- ΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝ- ΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ! Μην αφήνετε τα παιδιά ποτέ χωρίς επίβλεψη με το υλικό συσκευασίας. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣ- ΜΟΥ! Βεβαιωθείτε, ότι όλα τα μέρη είναι συναρμολογημένα κατάλληλα και χωρίς βλάβες. Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι όλες οι ροδέλες και τα στεγανοποιητικά αποτελούν μέρη φθοράς, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται περιστασιακά. Φθαρμένα μέρη μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την λειτουργία. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ! Η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένα άτομα. Μη στεγανά σημεία ή διαρροές νερού ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές υλικές φθορές του κτιρίου ή στην οικοσυσκευή. Συνεπώς, ελέγξτε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις για στεγανότητα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι στεγανώσεις έχουν τοποθετηθεί σωστά, για να αποφύγετε διαρροή νερού μέσω μη στεγανών σημείων. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑ- ΤΟΣ! Προσέξτε κατά τη ρύθμιση ζεστού νερού, ώστε η θερμοκρασία του νερού να μην είναι πολύ ζεστά ρυθμισμένη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν την εγκατάσταση και τη χρήση. Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφάλειας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση! Μη χρησιμοποιείτε τη βάση τοίχου για να κρατιέστε ή να στηρίζεστε σε αυτή. Τα υλικά στερέωσης και η βάση τοίχου δεν είναι κατάλληλα για να δεχθούν ένα τέτοιο φορτίο. Η συναρμολόγηση πρέπει να ανατίθεται μόνο σε εξειδικευμένα άτομα. GR/CY _mio_Waschbeckenbrause_content_LB7_GR.indd :10

6 Χειρισμός Υπόδειξη: Σε μπαταρίες με εξωτερικό σπείρωμα M22 παρακαλούμε εισάγετε την παρεχόμενη σύνδεση μπαταρίας έχοντας βιδωμένο τον προσαρμογέα (εσωτερικό σπείρωμα M22) (βλέπε εικ. C). Σε μπαταρίες με εσωτερικό σπείρωμα M24, εισάγετε παρακαλούμε την παρεχόμενη σύνδεση μπαταρίας χωρίς τον προσαρμογέα (εξωτερικό σπείρωμα M24) (βλέπε εικ. D). Υπόδειξη: Καλύψτε τα εξαρτήματα που πρέπει να βιδωθούν ανάλογα με ένα νωπό πανί ή με πλαστικούς συνδετήρες, ώστε τα μέρη να μην γδαρθούν. Εγκατάσταση: Δράστε ως εξής όπως περιγράφεται στις Έικ. Β-D. Συντήρηση και καθαρισμός Λάβετε υπόψη σας ότι οι μπαταρίες απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα. Για το λόγο αυτό λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες: Μην χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα ή μέσα που περιέχουν αλκοόλ για καθαρισμό, επειδή αυτά θα μπορούσαν να βλάψουν το προϊόν. Καθαρίζετε τις μπαταρίες σας μόνο με καθαρό νερό, ήπια καθαριστικά μέσα και ένα απαλό πανί ή δέρμα. Ξεβιδώνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον αεριστήρα 11 και απομακρύνετε υπολείμματα αλάτων ή ξένα σώματα. Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών φροντίδας, θα προκληθούν ζημιές στην εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος. Αξιώσεις εγγυοδοσίας δεν μπορούν κατόπιν να έχουν ισχύ. Απόρριψη Δυνατότητες για απόρριψη του αχρηστεμένου προϊόντος μπορείτε να πληροφορηθείτε στην διοίκηση του δήμου ή της κοινότητάς σας. Πληροφορίες Δυνατότητα πόσης του νερού βρύσης Ενημερωθείτε από τις τοπικές υπηρεσίες σχετικά με τη δυνατότητα πόσης του νερού του δήμου / της κοινότητάς σας. Σε γενικές γραμμές, σχετικά με τη δυνατότητα πόσης του νερού βρύσης ισχύει η ακόλουθη σύσταση: Αφήνετε το νερό να τρέξει από τη βρύση για σύντομο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση που έχει παραμείνει στάσιμο στους σωλήνες περισσότερες από τέσσερις ώρες. Για την παρασκευή φαγητών και ποτών, και ιδιαίτερα για τη βρεφική τροφή, μη χρησιμοποιείτε στάσιμο νερό. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκύψουν ενοχλήσεις για την υγεία. Το φρέσκο νερό μπορείτε να το αναγνωρίσετε από το γεγονός ότι εξέρχεται από τη βρύση αισθητά πιο κρύο από το νερό που έχει μείνει στάσιμο. Μη χρησιμοποιείτε στάσιμο νερό από επιχρωμιωμένους αγωγούς για τη διατροφή και / ή τη σωματική υγιεινή, εάν είστε αλλεργικός στο νικέλιο. Τέτοιο νερό ενδέχεται να περιέχει αυξημένη ποσότητα νικελίου και μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μη χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό από αγωγούς μολύβδου για την παρασκευή βρεφικής τροφής ή / και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για την παρασκευή τροφίμων. Ο μόλυβδος μεταφέρεται μέσα στο πόσιμο νερό και επιφέρει βλάβες στην υγεία, ιδιαίτερα στα βρέφη και στα μικρά παιδιά. Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που μπορείτε να τα πετάξετε στους τοπικούς χώρους ανακύκλωσης. 6 GR/CY 85879_mio_Waschbeckenbrause_content_LB7_GR.indd :10

7 1 You need Χρειάζεστε: 1 x 9 1 x 1 1 x 2 1 x 3 1 x 4 1 x 6 2 x 7 1 x 8 1 x 11 2 x 10 A1 A _mio_Waschbeckenbrause_content_LB7_GR.indd :10

8 B C M D 10 6 M _mio_Waschbeckenbrause_content_LB7_GR.indd :10

9 IAN OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 D Neckarsulm Model-No.: Z31386 Version: 12 / 2012 by ORFGEN Marketing Last Information Update Έκδοση των πληροφοριών: 01 / 2013 Ident.-No.: Z IAN _mio_Waschbeckenbrause_cover_LB7_GR.indd :10

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS GB / CY GR / CY Operation and Safety Notes Page 3 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Z31431 POP-UP TENT ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Z31431 POP-UP TENT ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας POP-UP TENT Operation and Safety Notes ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας 7 Z31431 86293_rok_Wurfzelt_Cover_GB_GR.indd 4 21.01.13 14:53 GB / CY Operation and Safety Notes Page 3 GR / CY

Διαβάστε περισσότερα

LED SOLAR SPOTLIGHT. Assembly, operating and safety instructions ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας 7 Z31171

LED SOLAR SPOTLIGHT. Assembly, operating and safety instructions ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας 7 Z31171 LED SOLAR SPOTLIGHT Assembly, operating and safety instructions ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας 7 Z31171 GB / CY Assembly, operating and safety instructions Page 3

Διαβάστε περισσότερα

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes 2973-010L 2973-016L halogen Clip Lamp Halogen Clip Lamp Operation and Safety Notes Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Supply Scope...Page 7 Technical data...page 7

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Supply Scope...Page 7 Technical data...page 7 Table of Contents Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Supply Scope...Page 7 Technical data...page 7 Important safety advice...page 7 Before use...page 9 Bringing into service

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

IAN 96894 COMPRESSOR PKO 270 A1. COMPRESSOR PKO 270 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual

IAN 96894 COMPRESSOR PKO 270 A1. COMPRESSOR PKO 270 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual COMPRESSOR PKO 270 A1 GB IE CY COMPRESSOR PKO 270 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ PKO 270 A1 Указания за обслужване и безопасност Превод

Διαβάστε περισσότερα

BELT SANDER PBS 900 A1

BELT SANDER PBS 900 A1 BELT SANDER PBS 900 A1 BELT SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BANDSCHLEIFER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION Operating instructions Οδηγία χρήσης RP69011 Automassage SB1 Seite 1 Freitag, 12. August 2011 9:50 09 English.........................................

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

SIH20. Εισπνευστήρας Οδηγίες χρήσης... 1-16. Nebuliser Instructions for use... 17-32. Service: Τηλ.: 00800 44144962 Phone: 800 92440

SIH20. Εισπνευστήρας Οδηγίες χρήσης... 1-16. Nebuliser Instructions for use... 17-32. Service: Τηλ.: 00800 44144962 Phone: 800 92440 SIH20 Εισπνευστήρας Οδηγίες χρήσης... 1-16 Nebuliser Instructions for use... 17-32 Service: Τηλ.: 00800 44144962 Phone: 800 92440 0344 Ελληνικά Περιεχόμενα 1 Γνωριμία...3 2 Επεξήγηση των συμβόλων...3 3

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW Translation of the original instructions ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 104447

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 74308 CONVECTION HEATER SKD 2300 A1. CONVECTION HEATER Operating instructions. ΑΕΡΌΘΕΡΜΟ Οδηγία χρήσης. KONVEKTOR Bedienungsanleitung

IAN 74308 CONVECTION HEATER SKD 2300 A1. CONVECTION HEATER Operating instructions. ΑΕΡΌΘΕΡΜΟ Οδηγία χρήσης. KONVEKTOR Bedienungsanleitung CONVECTION HEATER SKD 2300 A1 CONVECTION HEATER Operating instructions ΑΕΡΌΘΕΡΜΟ Οδηγία χρήσης KONVEKTOR Betjeningsvejledning KONVEKTOR Bedienungsanleitung IAN 74308 RP74308_Konvektor_Cover_GR_DK.indd

Διαβάστε περισσότερα

Operation and Safety Notes. Αθλητικό ρολόι-lcd. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 89432

Operation and Safety Notes. Αθλητικό ρολόι-lcd. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 89432 LCD Sports Watch LCD Sports Watch Operation and Safety Notes Αθλητικό ρολόι-lcd Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 89432 GB / CY Operation and Safety Notes Page 4 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Mini Φούρνος / Mini Oven J2001B. Περιεχόμενα / Contents. GR... Σελίδες 3-8. EN... Pages 9-14

Mini Φούρνος / Mini Oven J2001B. Περιεχόμενα / Contents. GR... Σελίδες 3-8. EN... Pages 9-14 Mini Φούρνος / Mini Oven J2001B Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-14 2 GR Mini Φούρνος J2001B Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Συμβουλές Ασφαλείας Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

PRESSURE WASHER PHD 150 A1

PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας 68584_par_Hochdruckreiniger_PHD100A1_Cover_GB_IE_.indd

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Iσιωτικό μαλλιών 2 σε 1 Hair straightener 2 in 1 LN-112 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC FRUIT PRESERVER & JAM MAKER SEAD 1800 B1

ELECTRIC FRUIT PRESERVER & JAM MAKER SEAD 1800 B1 ELECTRIC FRUIT PRESERVER & JAM MAKER SEAD 1800 B1 ELECTRIC FRUIT PRESERVER & JAM MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΊΗΣΗΣ Οδηγία χρήσης EINKOCHAUTOMAT Bedienungsanleitung IAN 89015 RP89015_Einkochautomat_Cover_LB6.indd

Διαβάστε περισσότερα

SCH-17 Convection Heater Θερμοπομπός

SCH-17 Convection Heater Θερμοπομπός SCH-17 Convection Heater Θερμοπομπός GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Freezer. Καταψύκτης INVMVF86A. English/Ελληνικά

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Freezer. Καταψύκτης INVMVF86A. English/Ελληνικά Υ Ε Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ INVMVF86A Υ Σ Κ Ε Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα