38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40"

Transcript

1 Ο Αντιρευματικός ύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα Ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών στην Κύπρο

2 - 2 - Σο εγχειρίδιο Παροχές και Τπηρεσίες στους Κύπριους Ρευματοπαθείς δημιουργήθηκε με σκοπό να ενημερώσει για υπηρεσίες και ωφελήματα που προσφέρονται σε άτομα με αναπηρία από το δημόσιο τομέα. Περιεχόμενα: Θεματικές Ενότητες ελίδες Τπουργείο Τγείας 3-10 Τπουργείο Εργασίας και Κ.Α Σμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Τπουργείο Οικονομικών 24 Υοιτητική Φορηγία 25 Τπουργείο Παιδείας 26 Τπουργείο Εσωτερικών Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 29 Κέντρο Έρευνας και υμβουλευτικών 30 Τπηρεσιών Medic Alert 30 Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης 31 Αναπήρων Αρχή Σηλεπικοινωνιών Κύπρου Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη Κοινοτικά Παντοπωλεία Δήμοι 38 Διεθνείς αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40

3 - 3 - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σαυτότητα Νοσηλείας Σαυτότητα Νοσηλείας εκδίδεται κατά κανόνα σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Σέλη που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρέχουν τα κρατικά νοσηλευτήρια 1. Όλοι οι δικαιούχοι ασθενείς που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσηλευτηρίων θα καταβάλλουν το ποσό των 3,00 για επίσκεψη σε γενικό γιατρό και το ποσό των 6,00 για επίσκεψη σε ειδικό γιατρό. 2. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλουν το τέλος των 0,50 για κάθε χορηγούμενο φάρμακο και για κάθε εργαστηριακή εξέταση με μέγιστη δυνατή χρέωση τα 10,00 ανά συνταγή φαρμάκων ή ανά έντυπο παραπομπής εργαστηριακών εξετάσεων αντίστοιχα. 3. Σα τέλη για φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις θα καταβάλλονται με τη χρήση των «ενσήμων υγείας» τα οποία θα προαγοράζονται και θα επικολλούνται στις συνταγές φαρμάκων και στα έντυπα παραπομπής εργαστηριακών εξετάσεων. Σα ένσημα υγείας θα είναι διαθέσιμα στα κρατικά νοσηλευτήρια και στα ταχυδρομεία. 4. Ασθενείς οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι ταυτότητας νοσηλείας εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των κρατικών νοσηλευτηρίων καταβάλλοντας 15,00 για επίσκεψη σε γενικό γιατρό και το ποσό των 30,00 για επίσκεψη σε ειδικό γιατρό. Σμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Σα Σμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των κρατικών νοσοκομείων παραμένουν στη διάθεση οποιουδήποτε πολίτη τα έχει ανάγκη. Οι ασθενείς που επισκέπτονται τα Σμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών καταβάλλουν το ποσό των 10,00, ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν. Από το πιο πάνω τέλος εξαιρούνται κάποιες ευάλωτες κατηγορίες πολιτών όπως είναι οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, οι στρατιώτες, οι ανάπηροι αγώνων, ένοικοι συγκεκριμένων ιδρυμάτων κλπ. Για τη διεκδίκηση απαλλαγής από το πιο πάνω τέλος απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας νοσηλείας. Προϋποθέσεις για απόκτηση ταυτότητας νοσηλείας Σαυτότητα Νοσηλείας εκδίδεται κατά κανόνα σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Ο πολίτης ο οποίος διεκδικεί Σαυτότητα Νοσηλείας θα πρέπει: (α) να έχει καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστέες απολαβές ή/και έχουν λογιστεί υπέρ του εξομοιούμενες περίοδοι ασφάλισης, τουλάχιστον για τρία συνολικά έτη (β) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ταυτότητα νοσηλείας θα πρέπει να έχει τακτοποιημένες τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Tα εισοδηματικά κριτήρια είναι ως ακολούθως: Σαυτότητα νοσηλείας παρέχεται σε Άτομα χωρίς εξαρτώμενους των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 15, καθώς και σε μέλη οικογενειών των

4 οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 30,750.00, αυξανόμενο κατά 1, για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. ημαντική είναι και η διαφοροποίηση του όρου «εξαρτώμενος» που σύμφωνα με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται σε παιδιά ηλικίας μέχρι 21 ετών ή και μεγαλύτερα νοουμένου ότι εξακολουθούν να συντηρούνται από τους γονείς, όπως είναι οι φοιτητές, οι στρατιώτες, κλπ. Οι πάσχοντες από συγκεκριμένες χρόνιες ασθένειες θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται επιπρόσθετες παροχές αναλόγως της ασθένειας τους. Με βάση σχετική αίτηση και την Σαυτότητα Ρευματοπαθή του Α..Κ., το Τπουργείο Τγείας εκδίδει Κάρτα Νοσηλείας (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και κανονισμών) ως ακολούθως: Δικαιούχοι Πλήρης Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, ιατρικές επισκέψεις, όλα τα φάρμακα, ακτινολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μη Δικαιούχοι Σις σχετικές με την ασθένεια εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις και τα σχετικά φάρμακα. -Φορήγηση όλων των Βιολογικών Θεραπειών καθώς και των σχετικών με τις Ρευματοπάθειες Υαρμάκων. Με απευθείας συνταγογράφηση και από ιδιώτη Ειδικό Ρευματολόγο. -Ακτινολογικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις. Με απευθείας παραπεμπτικό και από ιδιώτη Ειδικό Ρευματολόγο. Πληροφορίες: YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Γωνία Προδρόμου 1 & Φείλωνος Λευκωσία, Κύπρος Σηλεφωνικό Κέντρο: /301 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) για ιατρικά αναγκαίες παροχές κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΦ Η ΕΚΑΑ εξασφαλίζει το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην περίπτωση προσωρινής επίσκεψης σε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου. Δικαιούχοι της ΕΚΑΑ είναι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και οι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. τον κάτοχο της ΕΚΑΑ παραχωρείτε η ιατρικά αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αν, κατά την προσωρινή επίσκεψη του σε χώρα- κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΦ, αρρωστήσει και απευθυνθεί σε κρατικά ή συμβεβλημένα με το σύστημα υγείας της χώρας επίσκεψης ιατρικά ιδρύματα. Η κάρτα είναι ατομική και εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας. Για την εξασφάλιση της κάρτας χρειάζεται να συμπληρώσετε έντυπο από την ιστοσελίδα του Τπουργείου Τγείας ή να το ζητήσετε από το Τπουργείο Τγείας ή το πλησιέστερο Νοσοκομείο. Η ΕΚΑΑ έχει διάρκεια ενός χρόνου ή λιγότερο ανάλογα με τη λήξη του δικαιώματος σας για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κύπρο και χρειάζεται τουλάχιστο δέκα εργάσιμες μέρες από την υποβολή της αίτησης για να εκδοθεί. Πληροφορίες: - 4 -

5 - 5 - YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Γωνία Προδρόμου 1 & Φείλωνος Λευκωσία, Κύπρος Σηλεφωνικό Κέντρο: /301 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Προσθετικά μέλη, αναπηρικά υποδήματα κ.λ.π παρέχονται απο το κέντρο κατασκευής προσθετικών μελών του Τπουργείου. Σηλ: Πρόγραμμα Κατ οίκον Νοσηλείας Τπουργείου Τγείας Με την Κατ οίκον Νοσηλεία, η νοσηλευτική φροντίδα μεταφέρεται στα άτομα, οικογένειες και κοινότητες στον χώρο της καθημερινής τους ζωής. Σο πρόγραμμα εφαρμόζεται από νοσηλευτές Γενικής Νοσηλευτικής με εξειδίκευση στον Σομέα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Σο πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει στα άτομα ολοκληρωμένη, ανθρωποκεντρική και προσιτή νοσηλευτική κατ οίκον φροντίδα. Η Κατ οίκον Νοσηλεία έχει σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων ατόμων που είναι: Άτομα τρίτης ηλικίας που διαμένουν στο σπίτι με διαπιστωμένες ανάγκες για νοσηλευτική φροντίδα Άτομα με χρόνια παθολογικά νοσήματα ή με ειδικές ανάγκες υγείας Άτομα με οξέα προβλήματα υγείας, στα οποία μπορεί να προσφερθεί θεραπεία στο σπίτι Άτομα που χρειάζονται νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι μετά από παραμονή τους στο νοσοκομείο Άτομα που χρειάζονται ανακουφιστική φροντίδα ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους τόχοι του προγράμματος Κατ Οίκον Νοσηλείας Η προαγωγή της υγείας Η πρόληψη της ασθένειας Η έγκαιρη διάγνωση και ο περιορισμός των επιπτώσεων της ασθένειας Η προσφορά επιδέξιας επιστημονικής φροντίδας στο άρρωστο άτομο εκτός νοσοκομείου Η αποκατάσταση του ατόμου στο δυνατότερο επίπεδο αυτοφροντίδας. Παραπομπές Oι παραπομπές μπορεί να γίνουν από οποιοδήποτε κυβερνητικό ή ιδιώτη γιατρό, νοσηλευτικής γενικής ή ψυχικής υγείας, άλλο λειτουργό υγείας, κοινωνικό λειτουργό, ή και από άτομο συγγενικό ή φιλικό του πελάτη. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και η παράδοση ειδικού εντύπου από τον παραπέμποντα στην Κοινοτική Τπηρεσία και η ενημέρωση του πελάτη και της οικογένειας για την παραπομπή. Η Τπηρεσία λειτουργεί με δύο προγράμματα: Α. Πρόγραμμα Μακροπρόθεσμης Παρακολούθησης Κάτοχοι Κάρτας Νοσηλείας με δωρεών ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

6 Κάτοικοι κοινοτήτων που καλύπτει το κάθε πρόγραμμα. Άτομα που χρήζουν κατ οίκον νοσηλεία πέραν του ενός μήνα. Άτομα κλινήρης ή με περιορισμένη κινητικότητα, τα οποία έχουν οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα. Άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον τα οποία χρειάζονται συμβουλευτική και καθοδήγηση σε θέματα υγείας Β. Πρόγραμμα Βραχυπρόθεσμης Παρακολούθησης Κάτοχοι Κάρτας Νοσηλείας με δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Κάτοικοι κοινοτήτων που καλύπτει το πρόγραμμα. Άτομα που χρήζουν κατ οίκον νοσηλεία λιγότερη από ένα μήνα. Άτομα που έχουν περιοριστεί στο σπίτι ή στο κρεβάτι για μικρό χρονικό διάστημα είτε για μετεγχειρητικούς λόγους ή για οποιοδήποτε άλλο παθολογικό πρόβλημα και χρειάζονται κατ οίκον φροντίδα. Πρόγραμμα Κατ Οίκον Νοσηλείας Τπουργείου Τγείας Ο ρόλος και η προσφορά του Κοινοτικού Νοσηλευτή Αξιολόγηση του ατόμου στο περιβάλλον που ζει, με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών υγείας και προβλημάτων. Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στο άτομο ώστε να εμποδίζεται η εισαγωγή του σε νοσηλευτήριο Καθοδήγηση και λήψη προληπτικών μέτρων για αποφυγή προβλημάτων ή επιπλοκών που προκύπτουν από μία παθολογική κατάσταση. Διδασκαλία και εκπαίδευση ατόμου/ οικογένειας/ φροντιστή για τη σωστή αντιμετώπιση της ασθένειας και των συμπτωμάτων της. Εκπαίδευση και παρότρυνση ατόμων/ οικογενειών/ ομάδων για υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής. Εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων για αυτοφροντίδα. Ενημέρωση και ενδυνάμωση των ατόμων/ οικογενειών ώστε να αξιοποιούν τις υπηρεσίες/πόρους της κοινότητας που ζουν. υμβουλευτική καθοδήγηση για τη δημιουργία και διατήρηση υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος. Χυχολογική υποστήριξη του αρρώστου ατόμου ή του ατόμου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ζωής του καθώς και της οικογένειας. Ενθάρρυνση και στήριξη του ατόμου/οικογένειας/ κοινότητας για λήψη αποφάσεων που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Πληροφορίες : Διασυνδετική / υμβουλευτική Τπηρεσία Γ.Ν.Λ. τηλ: φαξ: ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΛΕΤΚΨΙΑ Δήμος Λευκωσίας/Δήμος Αγίου Δομετίου τηλ: , , ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ Kριτήρια διακοπής Κατοίκον Νοσηλείας και από τα δυο προγράμματα - Όταν κρίνεται από το Κοινοτικό Νοσηλευτή ότι ο πελάτης και η οικογένεια του δεν χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη και φροντίδα. - Όταν ο πελάτης εγκαταλείψει την χώρα. - ε περίπτωση που ο ίδιος ο πελάτης θέλει να διακόψει τις κατ οίκον επισκέψεις.

7 - Όταν μετακομίσει σε άλλη περιοχή και δεν είναι δυνατό να παρακολουθείται από άλλο πρόγραμμα Κατ οίκον Νοσηλείας. - Όταν δεν υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες για την παρουσία του Κοινοτικού Νοσηλευτή - ε περίπτωση θανάτου. ε όλες τις περιπτώσεις ενημερώνετε και ο παραπέμπων Γιατρός. Πληροφορίες : Δήμος τροβόλου τηλ: , ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΚΑΣΑΜΙΑ Δήμος Λακατάμιας /Δήμος Ανθούπολης Σηλ: , ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΕΓΚΨΜΗ Δήμος Έγκωμης τηλ: ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΡΙΟΤ Δήμος Γερίου τηλ: , ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΕΤΡΤΦΟΤ Ευρίχου, Ποτάμι, Βυζακιά, Νικιτάρι, ινά Όρος, Καλιάνα, Σεμπριά, Κοράκου, Λινού, Υλάσου, Κατίδατα, Άγιος Θεόδωρος ολέας. Σηλ: ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΛΙΝΟΠΕΣΡΑ Δήμος Λεμεσού, Μέσα Γειτονιά, Άγιο Αθανάσιο, Γερμασόγια. Σηλ: ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΤΠΕΡΟΤΝΣΑ Κυπερούντα, Γαλάτα, Φαντριά, Κ.Αμίαντο, Δύμες, Ποταμίτισσα, Κακοπετριά. Σηλ: , ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤ Αγρό, Άγιο Ιωάννη, Κάτω Μύλο, Άγιος Θεόδωρος Αγρού.Σηλ: ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΟΜΟΔΟΤ Όμοδος, Κοιλάνι, Βάσα, Ποταμιου, Μαλιά, Πλάτρες, Υοινί, Άρσος. Σηλ: ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗ ΦΡΤΟΦΟΤ Πόλη Φρυσοχούς, Θελέτρα, Κάθηκας, Πάνω και Κάτω Αρόδες, Ίνια, Δρούσια, Κρήτου Σέρα. Σηλ: ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Η παροχή ποιοτικής φροντίδας για την ψυχική υγεία που να καλύπτει, πέραν από τη θεραπεία και την αποκατάσταση, τους τομείς της πρόληψης των ψυχικών διαταραχών και των τοξικοεξαρτήσεων, καθώς και τον τομέα της προαγωγής της ψυχικής υγείας και υγειών διαπροσωπικών σχέσεων. Η οργάνωση της φροντίδας αυτής θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου και της οικογένειας του, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς. (κρατικούς, κοινοτικούς, εθελοντικούς. κ.α) ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Λευκωσίας : - Κέντρο θεραπείας του εθισμού με χορήγηση υποκατάστατων οπιοειδών Γέφυρα. - Περσέας. - Χυχιατρική Κλινική Λευκωσίας. - Μονάδα εργασιακής Αποκατάστασης Λευκωσίας. - Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας Παιδιών και Εφήβων. - Κοινοτική Τπηρεσία Χυχικής Τγείας Σομέας Α.

8 Κέντρο Ημέρας Σομέας Β. - Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας Υυλακών. - Κέντρο Ημέρας Α. - Κοινοτικό Μέγαρο Χυχικής Τγείας - Νοσοκομείο Αθαλάσσας. - Κέντρο Ατομικής και Οικογενειακής Χυχοθεραπείας. - Θε.μ.ε.α. - Κέντρο πολλαπλής παρέμβασης. Λεμεσός : - Κέντρο Εντατικής Χυχολογικής Θεραπείας για την Απεξάρτηση Ενήλικων Φρηστών. - Μέρα. - Χυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. - Σμήμα Παιδικής και Εφηβικής Χυχιατρικής Λεμεσού. - Κοινοτική Ομάδα Χυχικής Τγείας Λεμεσού. - Κέντρο Ημέρας. - Προμηθέας. - Άνωση. - ωσσίβιο. Λάρνακα-Αμμόχωστος : - Κέντρο Ημέρας Λάρνακας. - Κοινοτική Τπηρεσία Χυχικής Τγείας Λάρνακας και Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου. Πάφος : - Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας. - Σμήμα Παιδιών και Εφήβων Πάφου. ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΚΟΠΟΙ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Οι κοποί και οι τόχοι των Τπηρεσιών Χυχικής Τγείας είναι : Ο εκσυγχρονισμός των θεραπευτικών προσεγγίσεων με βάση τις κατευθυντήριες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλλαγή του τρόπου θεραπευτικής προσέγγισης από τον παραδοσιακό ασυλικό τρόπο στο σύγχρονο, με επίκεντρο τον ασθενή και τις εξατομικευμένες του ανάγκες στο χώρο όπου ζει και εργάζεται, με βάση το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο. Η περαιτέρω αποκέντρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η εδραίωση της παροχής ψυχιατρικής φροντίδας με κοινωνικό και κοινοτικό προσανατολισμό, μέσω του θεσμού της πλήρους τομεοποίησης ολόκληρης της Ελεύθερης Κύπρου. Η αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών και προγραμμάτων σε εξειδικευμένους τομείς. Η περαιτέρω μείωση των ασθενών του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών που παραμένουν στο Νοσοκομείο αυτό. Η μετεξέλιξη του

9 Νοσοκομείου Αθαλάσσας σε δευτεροβάθμιο Κέντρο Χυχικής Τγείας που θα προσφέρει θεραπευτικά και αποκαταστασιακά προγράμματα, αποκλειστικά σε ψυχικά ασθενείς. Η συστηματική και προγραμματισμένη ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού σε θέματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και η πρόληψη της ψυχικής ασθένειας. Η ευαισθητοποίηση του κοινού στα προβλήματα και τις ανάγκες των ψυχικά ασθενών και η καταπολέμηση της προκατάληψης για την ψυχική ασθένεια. Η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η δημιουργία περισσότερων ενδιάμεσων δομών όπως Κέντρα Ημέρας, Ξενώνες, Κέντρα Ημερήσιας Περίθαλψης και Υροντίδας καθώς αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής αποκατάστασης, είναι και η στεγαστική αποκατάσταση. Η Δημιουργία Μονάδων Εργασιακής Αποκατάστασης μια σε κάθε επαρχία. Η εργασιακή επανένταξη αποτελεί για την Ε.Ε. το βασικότερο άξονα για μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τον λόγο αυτό οι Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας συμπεριέλαβαν στο τρατηγικό τους χέδιο Ανάπτυξης στην παρούσα φάση λειτουργεί μια Μονάδα στη Λευκωσία και μια στη Λεμεσό. Η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της επιστήμης και στις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα και η διασφάλιση ψηλού επιπέδου λειτουργίας των εξωνοσοκομειακών δομών με θέσπιση σχετικής νομοθεσίας. Η επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα θέματα τοξικοεξαρτήσεων στους τομείς Πρόληψης, Αποτοξίνωσης, Απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης. Παραπομπή ασθενών σε Χυχολόγους /Χυχιάτρους στο Δημόσιο τομέα /Νοσοκομεία : Ο ασθενής πρέπει να επισκεφθεί τα εξωτερικά ιατρεία της περιοχής του και να ρωτήσει για το που υπάρχουν Χυχολόγοι. Καλό είναι να το γνωρίζουν οι ασθενείς για να έχουν την πιο σωστή και πιο αποτελεσματική θεραπεία τους. Πιο κάτω φαίνονται σε όλη την Κύπρο που έχουν πρόσβαση να επισκεφθούν τα εξωτερικά ιατρεία της περιοχής τους : - 9 -

10 ΛΕΤΚΨΙΑ ΛΕΜΕΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΝΟΗΛΕΙΑ 1. Νοσοκομείο Αθαλάσσας 2. Χυχιατρική Κλινική 3. Σμήμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων (Σ.Ε.Ν.Ε.) 4. Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων (ΘΕ.Μ.Ε.Α.) ΕΞΨΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΔΟΜΕ 5. Κοινοτικό Κέντρο Χυχικής Τγείας Σομέα Α -υμβουλευτικό Κέντρο Λατσιών -Εξωτερικά Ιατρεία Αγλαντζιάς -Εξωτερικά Ιατρεία Καϊμακλίου 6. Κοινοτικό Κέντρο Χυχικής Τγείας Σομέα Β Λευκωσίας -υμβουλευτικό Κέντρο τροβόλου -Εξωτερικά Ιατρεία τροβόλου -Εξωτερικά Ιατρεία Γ.Ν.Λ/σίας -Εξωτερικά Ιατρεία Ιδαλίου -Εξωτερικά Ιατρεία Λακ/μειας -Εξωτερικά Ιατρεία Αγ.Δομετίου 7. Κέντρο Ημέρας 8. Κέντρο υμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας ΠΕΡΕΑ 9. Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης 10. Μονάδα Φορήγησης Τποκατάστατων ΓΕΥΤΡΑ 11. Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης (Μ.ΕΡ.Α.) 12. Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας Παιδιών και Εφήβων 13. Κέντρο Πρόληψης και Χυχοκοινωνικής Παρέμβασης 14. Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας στο Σμήμα Υυλακών 15. Κέντρο Χυχοθεραπείας ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΝΟΗΛΕΙΑ 16. Χυχιατρική Κλινική 17. Κλινική Απεξάρτησης και Αποκατάστασης «ΑΝΨΗ» ΕΞΨΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΔΟΜΕ 18. Κέντρο Κοινοτικής Χυχικής Τγιεινής (Παλαιό Ν/μείο Λ/σού) -Εξωτερικά Ιατρεία Παλαιό Ν/μείο Λ/σού -Εξωτερικά Ιατρεία Ν/μείου Κυπερούντας -υμβουλευτικά Κέντρα στους Δήμους Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, Αγ.Αθανασίου και Γερμασόγειας 19. Κέντρο Ημέρας 20. Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας Παιδιών και Εφήβων (Παλαιό Ν/μείο Λ/σού) 21. Κέντρο Πρόληψης και υμβουλευτικής ΠΡΟΜΗΘΕΑ 22. Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης (Μ.ΕΡ.Α.) 23. Κέντρο Χυχολογικής Απεξάρτησης Ενηλίκων σε ήπια χρήση «Ανάκαμψη» 24. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ενήλικων Φρηστών ΕΞΨΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΔΟΜΕ 25. Κοινοτικό Κέντρο Χυχικής Τγείας (Παλαιό Ν/μείο Λ/κας) -Εξωτερικά Ιατρεία (Παλαιό Ν/μείο Λ/κας) -Εξωτερικά Ιατρεία Κοφίνου -Εξωτερικά Ιατρεία Αθηένου -υμβουλευτικό Κέντρο Αραδίππου 26. Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας Παιδιών και Εφήβων Λάρνακας Ελ. Αμμοχώστου 27. Κέντρο Ημέρας ΑΜΜΟΦΨΣΟ ΕΞΨΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΔΟΜΕ 28. Κοινοτικό Κέντρο Χυχικής Τγείας Παραλιμνίου 29. Μονάδα Παιδιατρικής Εργοθεραπείας ΠΑΥΟ ΕΞΨΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΔΟΜΕ 30. Κοινοτικό Κέντρο Χυχικής Τγείας (Ν/μείο Πάφου) 31. Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου Πόλης Φρυσοχούς 32. Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας Παιδιών και Εφήβων Πάφου 33. Κέντρο Ημέρας

11 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΑΥΑΛΙΕΨΝ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τις 10 Ιουλίου 2014 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Τπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο <Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014> που αφορά στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για κάθε οικογένεια που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. το πλαίσιο της υπό αναφορά μεταρρύθμισης του κοινωνικού συστήματος, έχει συσταθεί στο ΤΕΠΚΑ η Τπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας με ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου που προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τη διαχείριση των διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων που καταβάλλονται από το ΤΕΠΚΑ. Ημερομηνία Εφαρμογής του ΕΕΕ και υποβολής αιτήσεων Τπάρχουν ξεχωριστά χρώματα για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις ακόλουθες κατηγορίες αιτητών : Ι) Αίτηση για Δικαιούχος του Επιδόματος υνταξιούχων με Φαμηλά Εισοδήματα χρώμα γκρίζο ιι) Αίτηση για Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (άλλους από τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος και τους χαμηλοσυνταξιούχους ) χρώμα μπλε ΙΙΙ) Αίτηση για Πολίτες της ΕΕ χρώμα πράσινο Ιv) Αίτηση για Τπηκόους Σρίτης Φώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος ή διεθνούς προστασίας ή συμπληρωματικής προστασίας χρώμα πορτοκαλί vi) Έντυπο Εξουσιοδότησης χρώμα άσπρο - Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής της Νομοθεσίας. - Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα κατά τόπους ταχυδρομικά γραφεία ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση : Θεμιστοκλή Δέρβη αρ.46 MEDSON Tower, 1066 Λευκωσία. - Έντυπα αιτήσεων είναι δυνατό να εκτυπωθούν από το κάτω μέρος της σελίδας αυτής. Δικαιούται να υποβάλλει αίτηση για ΕΕΕ - Πολίτης της Δημοκρατίας - Πολίτης της Ένωσης (υπήκοος τρίτης χώρας ) ο οποίος έχει καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο - Είτε υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει νομικό καθεστώς που προβλέπεται στον περί Προσφύγων Νόμο, εξαιρουμένων των αιτητών ασύλου - Είτε πρόσωπο το οποίο αποτελεί θύμα κατά την έννοια του Περί Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των θυμάτων Νόμου.

12 Ο αιτητής πρέπει να είναι είτε : - Άνω των 28 ετών - Έγγαμο άτομο οποιασδήποτε ηλικίας - Μόνος γονέας οποιασδήποτε ηλικίας - Ορφανό άτομο οποιασδήποτε ηλικίας - Ανάπηρο άτομο οποιασδήποτε ηλικίας - Ενήλικο άτομο που πριν τη συμπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας του τελούσε υπό τη φροντίδα του Διευθυντή Τπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση και δεν καθίσταται δικαιούχο για ΕΕΕ ακόμα και αν έχει (5) έτη νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία οποιοσδήποτε πρόσωπο το οποίο : - Είναι μοναχός σε μοναστήρι - Είναι εθνοφρουρός - Είναι φοιτητής πλήρης φοίτησης. εξαιρουμένου του 18 ου της ηλικίας του τελούσε υπό τη φροντίδα του Διευθυντή των Τπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Είτε είναι άτομο με αναπηρία - Είτε είναι ορφανός - Είναι εκούσια άνεργος Κριτήρια για την Παροχή του ΕΕΕ Για να μπορέσει κάποιος να είναι δικαιούχος για την παροχή του ΕΕΕ θα πρέπει : 1. Σο σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ιδίου και της οικογενειακής του μονάδας να μην υπερβαίνει συνολικά τις με βάση την εκτίμηση του κτηματολογίου. Από τον υπολογισμό της αξίας της περιουσίας εξαιρείται η κατοικία στην οποία διαμένει ο αιτητής και η οικογένεια του εφόσον το εμβαδόν της δεν υπερβαίνει τα 150 τμ στην περίπτωση που ο αιτητής είναι μόνο ένα πρόσωπο ή τα 300 τμ στις άλλες περιπτώσεις. 2. Οι καταθέσεις του αιτητή και των μελών της οικογενειακής του μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των συν για κάθε πρόσθετο πρόσωπο που ανήκει στην οικογενειακή μονάδα. 3. Σο σύνολο της αξίας των μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, εισπρακτέων λογαριασμών και άλλων παρόμοιων στοιχείων, που είναι στην κατοχή των μελών της οικογενειακής μονάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των Σο σύνολο των εισοδημάτων των μελών της οικογενειακής μονάδας, πρέπει να είναι χαμηλότερο από το σύνολο των αναγκών που υπολογίζονται με βάση του ΕΕΕ. Προϋποθέσεις για να καταστεί ο αιτητής δικαιούχος του ΕΕΕ σε σχέση με το εισόδημα του Για να καταστεί ο αιτητής δικαιούχος του ΕΕΕ θα πρέπει το σύνολο των εισοδημάτων του να είναι μικρότερο από το συνολικό μηνιαίο ποσό του ΕΕΕ και να πληροί και όλα τα άλλα κριτήρια.

13 Παροχές του ΕΕΕ Σο ΕΕΕ αποτελείται : Α) από το μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί στις ανάγκες διαβίωσης του αιτητή/δικαιούχου που περιλαμβάνονται στο ελάχιστο καλάθι διαβίωσης Β) από το μηνιαίο ποσό που μπορεί να παραχωρείται για παροχή στέγασης Και σε οποιονδήποτε δικαιούχο ΕΕΕ καταβάλλονται : Α) δημοτικά ή άλλα παρόμοια τέλη Β) βοήθεια για κάλυψη εκτάκτων αναγκών ή και αναγκών φροντίδας Ποσά του ΕΕΕ Σα μηνιαία ποσά που αντιστοιχούν στο καλάθι διαβίωσης είναι : για τον αιτητή /δικαιούχο για το/τη σύζυγο και για κάθε μέλος της οικογένειας ηλικίας άνω των 14 ετών για κάθε μέλος της οικογένειας κάτω των 14 ετών Β) Σα μηνιαία ποσά που αντιστοιχούν στην παροχή στέγασης είναι : 1. Επίδομα για κάλυψη των τόκων του στεγαστικού δανείου Σο επίδομα για τόκους στεγαστικού δανείου είναι ίσο με το μηνιαίο επίδομα ενοικίου Οικογενειακή Μονάδα Η οικογενειακή μονάδα αποτελείται από : - Σον αιτητή/δικαιούχο - Σο/τη σύζυγο εφόσον διαμένει στην ίδια κατοικία με τον αιτητή / δικαιούχο - Σα ανήλικα παιδιά του εφόσον διαμένουν στην ίδια κατοικία με τον αιτητή /δικαιούχο - Σα ενήλικα παιδιά του που είναι άγαμα και ηλικίας κάτω των 28 ετών, ανεξάρτητα του χώρου διαμονής τους εφόσον η διαμονή τους βρίσκεται στη Δημοκρατία ε περίπτωση άγαμου ορφανού προσώπου που δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας του, η οικογενειακή μονάδα περιλαμβάνει τον αιτητή / δικαιούχο και τα άγαμα αδέλφια του κάτω των 28 ετών. Ανάγκη Υροντίδας Βοήθεια από το ΕΕΕ Α)τους δικαιούχους ΕΕΕ μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας από τις Τπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Β)ε περίπτωση που ο δικαιούχος ΕΕΕ ζητήσει φροντίδα (υπάρχει ειδικός χώρος στην αίτηση) τότε θα τύχει αξιολόγησης από τις Τπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και ανάλογα με τις ανάγκες του θα λάβει την αντίστοιχη φροντίδα Τπηρεσίες Υροντίδας

14 Η φροντίδα περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες φροντίδες όπως κατοίκον φροντίδα στο σπίτι, ιδρυματική φροντίδα, ημερήσια φροντίδα, φροντίδα ανάπαυλας, παιδική φροντίδα και προστασία και πάνες ακράτειας σε περιπτώσεις που έχουν αυτή την ανάγκη. Εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του επιδόματος Ψς εισόδημα λογίζεται : - Σο εισόδημα από εργασία μισθωτού ή αυτοεργοδοτούμενου - Ποσά που λαμβάνονται ως διατροφή από υπόχρεο πρόσωπο - Οποιοδήποτε επίδομα ή χορήγημα λαμβάνεται. Εξαιρούνται τα αναπηρικά επιδόματα η φοιτητική χορηγία και το επίδομα εθνοφρουρού - Οποιοδήποτε εισόδημα από συντάξεις ή συνταξιοδοτικά σχέδια - Οποιοδήποτε εισόδημα από αξιοποίηση περιουσίας που ανήκει στην οικογένεια, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ενοίκια ή από τόκους - Από το μηνιαίο εισόδημα από εργασία είτε για τον αιτητή /δικαιούχο είτε για τον/την σύζυγο, εάν το εισόδημα είναι μεγαλύτερο από 500 τα, πρώτα 170 δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ΕΕΕ. Για εισοδήματα μικρότερα των 500 το ποσό που δεν λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται ως εξής : 1) Σα πρώτα 50 δεν λαμβάνονται υπόψη και 2) Από τα επόμενα 50 μέχρι τα 200 δεν λαμβάνεται υπόψη το 40%αυτού του μέρους του εισοδήματος, και 3) Από τα επόμενα 200 μέχρι τα 500 δεν λαμβάνεται υπόψη το 20% αυτού του μέρους του εισοδήματος - Από το μηνιαίο εισόδημα από εργασία για κάθε ενήλικο τέκνο που είναι κάτω των 28 ετών, τα πρώτα 480 λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά 50%. Αυτό σημαίνει ότι για εισόδημα του τέκνου μέχρι και 480, δεν μειώνεται καθόλου η παροχή του ΕΕΕ για την υπόλοιπη οικογένεια, αφού στο μηνιαίο επίδομα θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται και τα 240 για το τέκνο αυτό. Για εισοδήματα τέκνου που υπερβαίνουν τα 480, μόνο ένα μικρό μέρος λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα της οικογένειας ως εξής : Α) Από τα επόμενα λαμβάνεται υπόψη το 10% αυτού του μέρους του εισοδήματος, και Β) Από τα επόμενα 1000 μέχρι 2000 λαμβάνεται υπόψη το 15% αυτού του μέρους του εισοδήματος, και Γ)Για εισοδήματα του τέκνου σας που υπερβαίνουν τα 2000, λαμβάνεται υπόψη το 20% αυτού του μέρους του εισοδήματος 4) Εάν ο αιτητής /δικαιούχος ή ο /η σύζυγος είναι ανάπηρο πρόσωπο, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα τα πρώτα 512 από το εισόδημα από εργασία. Επιδόματα που λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα στον υπολογισμό του ΕΕΕ - Επίδομα τέκνου. - Επίδομα μονογονεικής οικογένειας. - Επίδομα ανεργίας. - υντάξεις ανικανότητας και αναπηρίας. - υντάξεις και επιδόματα εξωτερικού.

15 Μηνιαία σύνταξη που παρέχεται δυνάμει του Περί Ανακουφίσεων Παθόντων Νόμου (εξαιρούνται τα αναπηρικά επιδόματα που παρέχονται βάση του πιο πάνω νόμου). - Πασχαλινό επίδομα. - Επιχορηγήσεις και παροχές του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και του Σμήματος Αλιείας. - Κατά χάριν μηνιαίο χορήγημα σε βετεράνους αγωνιστές και σε χήρο/α βετεράνου αγωνιστή του Β παγκόσμιου πολέμου. Εισοδήματα και Επιδόματα που δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ΕΕΕ - Επίδομα κηδείας. - Επίδομα τοκετού. - Υοιτητική χορηγία. - Επίδομα εθνοφρουρού. - χέδιο ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα. - υνεισφορές αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. - Διατροφή από υπόχρεο πρόσωπο εφόσον αποδεδειγμένα δεν λαμβάνεται (προσκομίζονται τα απαιτούμενα παραστατικά). - Όλα τα επιδόματα ή και χορηγίες ή και βοηθήματα που παρέχονται βάση νομοθεσίας ή σχεδίων που εφαρμόζει το Σμήμα της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία. - Όλα τα επιδόματα ή και βοηθήματα ή και χορηγήματα που παρέχονται σε άτομο με αναπηρία λόγω της αναπηρίας του. - Από το μηνιαίο εισόδημα των τέκνων που προέρχεται από σχέδια κατάρτισης ή απόκτησης πρακτικής εμπειρίας, δεν λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα τα πρώτα 512 ευρώ. - Οποιαδήποτε από τα ποσά τα οποία παρέχονται στον αιτητή ή/ και δικαιούχο ή/ και σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ανήκουν στην οικογενειακή μονάδα από το Σαμείο Λαχείου Πρόνοιας ως οικονομική βοήθεια ή και από το ΤΕΠΚΑ ως έκτακτη οικονομική βοήθεια με έγκριση του Τπουργού. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ: ύνταξη Ανικανότητας Δικαιούνται ασφαλισμένοι μισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόμενοι καθώς και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 63 χρονών και που: (α) ήταν ανίκανοι για εργασία για 156 ημέρες (β) προβλέπεται να παραμένουν μόνιμα ανίκανοι για εργασία, δηλαδή να μη μπορούν να κερδίζουν από εργασία που εύλογα αναμένεται να εκτελούν, πάνω από το 1/3, ή αν πρόκειται για ασφαλισμένους ηλικίας μεταξύ 60 και 63 ετών πάνω από το 1/2 του ποσού που συνήθως κερδίζουν υγιείς εργαζόμενοι της ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας και μόρφωσης, και (γ) πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις εισφοράς.

16 Προϋποθέσεις: - ο ασφαλισμένος να ήταν ανίκανος για εργασία για 156 τουλάχιστο ημέρες και να προβλέπεται ότι θα παραμείνει μόνιμα ανίκανος για εργασία, δηλαδή να μην μπορεί να κερδίσει από εργασία πάνω από το 1/3 του ποσού που συνήθως κερδίζει υγιής εργαζόμενος της ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας και μόρφωσης στη ίδια περιφέρεια, ή πάνω από το 1/2 του ποσού που συνήθως κερδίζει αν είναι ηλικίας μεταξύ χρόνων. - Να έχουν περάσει τρία χρόνια από την ημέρα ασφάλισης του μέχρι την ημέρα που κρίνεται μόνιμα ανίκανος για εργασία και την περίοδο αυτή να έχει πληρωμένες εισφορές στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών που να μην είναι λιγότερες από 156 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. - Να έχει εβδομαδιαίο μέσο όρο πληρωμένων και πιστωμένων ασφαλιστέων αποδοχών στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών ίσο τουλάχιστο με το 1/4 του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών Ύψος της σύνταξης: το ποσό της βασικής σύνταξης για ποσοστό ανικανότητας 100% είναι 60% του εβδομαδιαίου μέσου όρου αποδοχών για δικαιούχο χωρίς εξαρτώμενο, 80% για δικαιούχο με έναν εξαρτώμενο, 90% με δύο εξαρτώμενους και 100% για δικαιούχο με τρείς ή περισσότερους εξαρτώμενους. Όταν το ποσό ανικανότητας είναι κάτω του 100% η σύνταξη ανικανότητας καθορίζεται ως ακολούθως: (α)αν το ποσοστό ανικανότητας είναι 50%-66 2/3 % και ο ασφαλισμένος είναι ηλικίας χρονών πληρώνεται σύνταξη ίση με το 60% της σύνταξης που θα πληρωνόταν στον ασφαλισμένο αν ήταν 100% ανίκανος για εργασία (β) Αν το ποσοστό ανικανότητας είναι μεταξύ 66 2/3% και 75%, πληρώνεται σύνταξη ίση με το 75% της σύνταξης που θα πληρωνόταν στον ασφαλισμένο αν ήταν 100% ανίκανος για εργασία (γ) Αν το ποσοστό ανικανότητας είναι μεγαλύτερο από 75% αλλά μικρότερο από 100%, πληρώνεται σύνταξη ίση με 85% της σύνταξης που θα πληρωνόταν στον ασφαλισμένο αν ήταν 100% ανίκανος για εργασία (δ) Οι δικαιούχοι σύνταξης ανικανότητας δικαιούνται δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα Κυβερνητικά Νοσοκομεία ή Ιδρύματα Επίδομα Ασθενείας Επίδομα ασθενείας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό. Ασφαλισμένοι που είναι ηλικίας κάτω των 16 χρόνων ή πέραν των 63 χρόνων δεν δικαιούνται επίδομα. Σο όριο των 63 χρόνων παρατείνεται μέχρι το 65 ο έτος της ηλικίας αν ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη γήρατος. Επίδομα ασθενείας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόμενοι, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό. Ασφαλισμένοι που είναι ηλικίας κάτω των 16 χρόνων ή πέραν των 63 χρόνων δεν δικαιούνται επίδομα. Σο όριο των 63 χρόνων παρατείνεται μέχρι το 65 ο έτος της ηλικίας αν ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη γήρατος. Ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας για τις μέρες που είναι άνεργος, ικανός να εργαστεί και πρόθυμος να αναλάβει κατάλληλη εργασία. Προϋποθέσεις: - ο ασφαλισμένος να μην εργάζεται λόγω ασθενείας και να μην παίρνει ολόκληρο το μισθό του από τον εργοδότη του για την περίοδο της ασθένειας του.

17 Να έχουν περάσει 26 τουλάχιστον εβδομάδες από τη ασφάλιση του μέχρι την ημέρα που αρχίζει η ανικανότητα του για εργασία και στην περίοδο αυτή να έχει πληρώσει εισφορές πάνω σε αποδοχές που να μην είναι στο σύνολο τους λιγότερες από 26 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. - Να έχει πληρωμένες ή πιστωμένες ασφαλιστικές αποδοχές μέσα στο προηγούμενο έτος εισφορών, οι οποίες στο σύνολο τους να μην είναι λιγότερες από 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Για να πάρει επίδομα ασθενείας ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο να δηλώνεται η φύση της ασθένειας του αιτητή και η περίοδος ανικανότητας για εργασία, καθώς και από άλλα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης. Ύψος επιδόματος: Σο επίδομα ανεργίας περιλαμβάνει βασικό επίδομα και συμπληρωματικό επίδομα. Σο εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος είναι ίσο με το 60% του εβδομαδιαίου μέσου όρου των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών του δικαιούχου μέσα στον προηγούμενο χρόνο και αυξάνεται κατά 1/3 για τον/την εξαρτώμενο/η σύζυγο και κατά 1/6 για καθένα από τα παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα του. Σο εβδομαδιαίο ποσό του συμπληρωματικού επιδόματος είναι ίσο με 50% του εβδομαδιαίου μέσου όρου ασφαλιστέων αποδοχών του δικαιούχου πάνω από τις βασικές ασφαλιστικές αποδοχές, σε καμία όμως περίπτωση δεν πληρώνεται συμπληρωματικό επίδομα πιο ψηλό από το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Πληροφορίες : ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΑΥΑΛΙΕΨΝ ΣΗΛΕΥΨΝΑ Κεντρικά Γραφεία Τπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας Πληροφορίες Τποκατάστημα Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αγίου Ανδρέα Πληροφορίες Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού Πληροφορίες Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας Πληροφορίες Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου Πληροφορίες Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου Πληροφορίες

18 χέδιο καταβολής Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε εργοδότες και σε Εργοδοτούμενα άτομα με αναπηρία Φορηγία σε άτομα με αναπηρία, η οποία περιλαμβάνει την εισφορά τους στο Σαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και χορηγία σε εργοδότη, η οποία περιλαμβάνει τις εισφορές για τους εργοδοτούμενους στο Σαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Σαμείο Αδειών και Πλεονάζοντος Προσωπικού. Πληροφορίες : Kλήμεντος 9, Σ.Κ Λευκωσία /4 χέδιο «Αναζήτηση Εργασίας» Προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία. υγκεκριμένα προσφέρονται: υπηρεσίες για εξεύρεση και τοποθέτηση σε κατάλληλη εργασία(σε άνεργούς και άτομα που αναζητούν καλύτερη εργασία), συμβουλές και πληροφορίες για επαγγέλματα και τις προοπτικές τους τοπικά ή Παγκύπρια, πληροφορίες για τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ανέλιξης σε διάφορα επαγγέλματα, πληροφορίες για τους όρους απασχόλησης και την εργασιακή νομοθεσία και ειδική εξυπηρέτηση σε ομάδες ατόμων, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση και διατήρηση εργασίας. τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας λειτουργεί μια νέα υπηρεσία η οποία έχει στόχο να βοηθήσει άτομα με οποιαδήποτε αναπηρία ή πρόβλημα υγείας να βρούν εργασία στον ιδιωτικό τομέα η οποία να ταιριάζει με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά ατομικών συναντήσεων με εξειδικευμένους υμβούλους Εργασίας. Πληροφορίες : Λειτουργική Τποστήριξη Διαδικτιακού υστήματος Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: ΛΕΤΚΨΙΑ Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: Σοπικό Γραφείο Εργασίας Αγλαντζιάς Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: Σοπικό Γραφείο Εργασίας Λακατάμιας Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ:

19 Σοπικό Γραφείο Εργασίας Λατσιά Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: Σοπικό Γραφείο Εργασίας Κακοπετριάς Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: ΛΕΜΕΟ Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: Τπηρεσίες Απασχόλησης Επαρχιακού Γραφείο Λεμεσού Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: Σοπικό Γραφείο Εργασίας Ύψωνας Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: Σοπικό Γραφείο Εργασίας Ανατολικής Λεμεσού Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: Σοπικό Γραφείο Εργασίας Αγρού Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: υμμετοχή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πελενδρίου Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: ΠΑΥΟ Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: Σοπικό Γραφείο Εργασίας Πόλης Φρυσοχού Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: ΛΑΡΝΑΚΑ / ΑΜΜΟΦΨΣΟ Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λαρνακας / Αμμοχώστου Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: Σοπικό Γραφείο Εργασίας Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ:

20 Σοπικό Γραφείο Εργασίας Αραδίππου Σηλέφωνα: Αριθμός Υαξ: ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Αποστολή του Σμήματος, που συστάθηκε την 1/1/2009, είναι να αναλάβει ως κεντρικός φορέας, τη διαμόρφωση, το συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες, με τη συνεργασία των συναρμόδιων Τπουργείων, καθώς και του κοινωνικού εταίρου, της Κυπριακής υνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες. Όραμα του Σμήματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες. τρατηγικός στόχος ο σχεδιασμός και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, που θα ανοίξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική ενσωμάτωση τους. Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας Δικαιούχοι: Άτομα που δεν μπορούν να βαδίσουν και έχουν ανάγκη συνεχούς και μόνιμης χρήσης τροχοκαθίσματος Παροχή: 333,43 μηνιαίως από 1/1/2012 (επιδέχεται τιμαριθμικές αναπροσαρμογές ανά εξάμηνο) Σηλ. Επικοινωνίας: Επίδομα Υροντίδας σε Σετραπληγικά Άτομα Δικαιούχοι: Άτομα που παρουσιάζουν μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές κινήσεις και στα τέσσερα άκρα. Παροχή: 854,30 μηνιαίως. Σηλ. Επικοινωνίας: Επίδομα Υροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα Δικαιούχοι: Άτομα που παρουσιάζουν μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές κινήσεις και στα δύο κάτω άκρα. Επίσης περιλαμβάνει και άτομα με μηδενική κίνηση και στα δυο άνω άκρα, έστω και αν παρουσιάζουν κίνηση στα κάτω άκρα. Παροχή: 350 μηνιαίως Σηλ. Επικοινωνίας : Επίδομα Διακίνησης Δικαιούχοι: Άτομα των οποίων η οξύτητα και των δυο οφθαλμών είναι τέτοια ώστε αυτή και στον καλύτερο οφθαλμό δεν υπερβαίνει τα 6/36 Άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα Παροχή: 51 μηνιαίως σε άτομα με σοβαρά προβλήματα στα κάτω άκρα τα οποία εργάζονται ή φοιτούν 102 μηνιαίως σε άτομα τυφλά που εργάζονται ή φοιτούν 102 σε άτομα με τετραπληγία ανεξαρτήτως του αν εργάζονται ή φοιτούν Σηλ. Επικοινωνίας: χέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Απόκτηση Αναπηρικού Αυτοκινήτου Δικαιούχοι:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (τα επιδόματα του συγκεκριμένου τμήματος παρέχονται στους ασθενείς ανεξαρτήτως των εισοδηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε Ερωτήματα που Πιθανό να Προκύψουν αναφορικά με το ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-3

Απαντήσεις σε Ερωτήματα που Πιθανό να Προκύψουν αναφορικά με το ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-3 Απαντήσεις σε Ερωτήματα που Πιθανό να Προκύψουν αναφορικά με το ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-3 ΜΕΡΟΣ Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΛ 4-6 ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης Κοινωνική Υπηρεσία και Κοινωνικές Παροχές Θεοδώρα Γεωργίου Κοινωνική Λειτουργός Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας Οι Υπηρεσίες του Τομέα Κοινωνικής Υπηρεσίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012)

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο αφορά την παροχή οικονοµικής βοήθειας για απόκτηση / συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για µόνιµη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-4 ΜΕΡΟΣ Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΛ 5-6 ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ 7-11 ΜΕΡΟΣ Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση, μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί στόχο και επιδίωξη κάθε κυπριακής οικογένειας. Το κράτος στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, οφείλει να ενισχύσει την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κυριακή Βαρνάβα Ανώτερη Νοσηλευτική Λειτουργός Κοινοτική Νοσηλεύτρια 28/11/2009 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κυπερούντα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο

Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο Για επίσηµη χρήση Κοινότητες µε πληθυσµό κάτω 500 κατοίκων Πράσινη Γραµµή Γραµµή αντιπαράθεσης Πολύτεκνοι Ευρωπαίος Πολίτης Επαναπατρισθείς Ανάπηροι Αίτηση για παραχώρηση δανείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 01 09 16-30 09 16 I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 01 09 16-30 09 16 I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει την έναρξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Γενικές Οδηγίες 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. Κινητό Τηλέφωνο. Α. Μέση Εκπαίδευση. Β. Πιστοποιητικά επιτυχίας σε Ξένες Γλώσσες. Επίπεδο

ΜΕΡΟΣ Α. Κινητό Τηλέφωνο. Α. Μέση Εκπαίδευση. Β. Πιστοποιητικά επιτυχίας σε Ξένες Γλώσσες. Επίπεδο ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο αιτητή Αριθμός Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας Ημερ. Γέννησης Διεύθυνση Κατοικίας: Ταχ. Κώδικας Πόλη/Χωριό Τηλ. Επικοινωνίας Κινητό Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2010 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες ο γονέας εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνικοοικονομικά μόρια.. Συνολικά: Μόρια απόστασης Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2016 ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΡΟΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΡΟΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΡΟΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5 : Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5 : Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι Κανόνας 5 : Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015)

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καταγράφει τις αρχικές πληροφορίες των δυνητικά ωφελούμενων από το πρόγραμμα.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καταγράφει τις αρχικές πληροφορίες των δυνητικά ωφελούμενων από το πρόγραμμα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καταγράφει τις αρχικές πληροφορίες των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ P Ο Οδηγός αυτός παρέχει τις πιο κάτω πληροφορίες: 1. Τι είναι το Δελτίο Στάθμευσης των ατόμων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ (Νοέμβριος 2016)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ (Νοέμβριος 2016) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ (Νοέμβριος 2016) 1. Σκοπός των Προγραμμάτων Σκοπός των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Το Γραφείο Σταδιοδρομίας δέχεται αιτήσεις από Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, για εργασία ως ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για καλύτερη αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων στον χώρο εργασίας.

Πρόσθετα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για καλύτερη αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων στον χώρο εργασίας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) (Νοέμβριος 2016) 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (Έντυπο Ε.Τ.9) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.:.. Αρ. Αιτ.:.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμος του 2014. Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Εισαγωγή O Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2014 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση. Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνικοοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2014 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254, 2048

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα