Ε' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 Ε' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Γενική Παρατήρηση Οι βασικές τιμές των υλικών του ακολούθου πίνακα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις, πλην Φ.Π.Α. (υλικά επί τόπου του έργου) 021 ΟΙΚ Νερό m 3 2, ΟΙΚ Άσβεστος άνυδρος σε βώλους kg 0, ΟΙΚ Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας των χαρτοσάκκων kg ΟΙΚ Γύψος λευκός (πλαστικός) kg 0, ΟΙΚ Άμμος κονιαμάτων m 3 13, ΟΙΚ Άμμος κονιδεμάτων m 3 13, ΟΙΚ Σκύρα διαστάσεων 0,7 έως 0,3 cm m 3 11, ΟΙΚ Διάτρητοι πλίνθοι 19x9x6 cm τεμ 0, ΟΙΚ Πλάκες τσιμέντου 0,50x0,50x0,05 m m 2 7, ΟΙΚ Ξυλεία πελεκητή (για ικριώματα, στέγες κλπ.) εσωτερικού m 3 280, ΟΙΚ Ξυλεία πριστή λευκή ελάτης εγχώρια m 3 210, ΟΙΚ Ήλοι κοινοί (βελόνες) kg 0, ΟΙΚ Σίδηρος οπλισμών κυκλικής διατομής (Χ.Ο.Σ.) kg 0, ΟΙΚ Πλέγμα δομικού χάλυβος (ST IV) kg 0, ΟΙΚ Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα kg 0, ΟΙΚ Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή πλευράς κάτω των 8 cm kg 0, ΟΙΚ Λαμαρίνα μαύρη πάχους άνω των 2 mm kg 0, ΟΙΚ Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδος kg 0, ΟΙΚ Μόλυβδος σε χελώνες kg 1, ΟΙΚ Μόλυβδος σε φύλλα kg 1, ΟΙΚ Πυρίτιδα με ανάλογη θρυαλλίδα και καψύλια kg 4, ΟΙΚ Βενζίνη It 0, ΟΙΚ Ορυκτέλαιο kg 3, ΟΙΚ Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0, ΟΙΚ Υδρόπισσα (Μπλακ) kg 0, ΟΙΚ Μολυβδόκολλα kg 510 ΟΙΚ Υαλοβάμβακας kg 3, ΟΙΚ Ύφασμα λινάτσας m 2 0, Χαρτόνι μονώσεως m 2 1, ΟΙΚ Κόλλα φορμάϊκας kg 2, Σιδηροσωλήν μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμέτρου 1/2 ins, πάχους 2,65 mm m 1,38.2 διαμέτρου 3/4 ins, πάχους 2,65 mm m 1,70.3 διαμέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm m 2,68.4 διαμέτρου 1 1/4 ins, πάχους 3,25 mm m διαμέτρου 1 1/2 ins, πάχους 3,25 mm m 3,97.6 διαμέτρου 2 ins, πάχους 3,65 mm m 5,50.7 διαμέτρου 2 1/2 ins, πάχους 3,65 mm m 6,90.8 διαμέτρου 3 ins, πάχους 4,05 mm m 9,05.9 διαμέτρου 4 ins, πάχους 4,50 mm m 13, Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) 1 από 38

2 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ διαμέτρου 1/2 ins, πάχους 2,65 mm m 1,87.2 διαμέτρου 3/4 ins, πάχους 2,65 mm m 2,50.3 διαμέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm m 3,61.4 διαμέτρου 1 1/4 ins, πάχους 3,25 mm m 4,66.5 διαμέτρου 1 1/2 ins, πάχους 3,25 mm m 5,51.6 διαμέτρου 2 ins, πάχους 3,65 mm m 7,36.7 διαμέτρου 2 1/2 ins, πάχους 3,65 mm m 9,30.8 διαμέτρου 3 ins, πάχους 4,05 mm m 12,14.9 διαμέτρου 4 ins, πάχους 4,50 mm m 17, Χαλυβδοσωλήν μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 10/13 mm m.2» 14/18 mm m.3» 18/22 mm m.4» 22/26 mm m.5» 25/29 mm m.6» 30/35 mm m.7» 32/37 mm m.8» 35/40 mm m.9» 38/43 mm m.10» 44/49 mm m.11» 51/56 mm m.12» 57/63 mm m.13» 64/70 mm m 16,57.14» 70/76 mm m 16,84.15» 76/83 mm m 20,10.16» 82/89 mm m 24,00.17» 88/95 mm m -.18» 94/102 mm m -.19» 100/108 mm m -.20» 106/114 mm m 34, /121 mm m 39, /127 mm m 40, /141 mm m /152 mm m 56,07.25» 150/159 mm m 60, /191 mm m 88, /219 mm m /244 mm m /267 mm m.30» 310/324 mm m 568 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1/2 ins τεμ 3,68.2» 3/4 ins τεμ 4,57.3» 1 ins τεμ 5,72.4» 11/4 ins τεμ 9,95.5» 11/2 ins τεμ 12,82.6» 2 ins τεμ 20, Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο 2 από 38

3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ διαμέτρου 1/2 ins τεμ 4,82.2» 3/4 ins τεμ 5,67.3» 1 ins τεμ 6,95.4» 11/4 ins τεμ 11,65 5» 11/2 ins τεμ 15,17.6» 2 ins τεμ 23,77.7» 2 1/2 ins τεμ 60,34.8» 3 ins τεμ 94,41.9» 4 ins τεμ 570 Φλάντζα μετά λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Ονομαστικής πιέσεως 10 bar διαμέτρου 10 mm τεμ.2.2» 15 mm τεμ.2.3» 20 mm τεμ.2.4» 25 mm τεμ.2.5» 32 mm τεμ.2.6» 40 mm τεμ.2.7» 50 mm τεμ.2.8» 65 mm τεμ.2.9» 80 mm τεμ.2.10» 100 mm τεμ.2.11» 125 mm τεμ.2.12» 150 mm τεμ.2.13» 175 mm τεμ.2.14» 200 mm τεμ.2.15» 250 mm τεμ Ονομαστικής πιέσεως 16 bar διαμέτρου 10 mm τεμ.3.2» 15 mm τεμ 2,41.3.3» 20 mm τεμ 3,54.3.4» 25 mm τεμ 4,53.3.5» 32 mm τεμ 6,57.3.6» 40 mm τεμ 6,68.3.7» 50 mm τεμ 8,65.3.8» 65 mm τεμ 10,81.3.9» 80 mm τεμ 13, » 100 mm τεμ 17, » 125 mm τεμ 23, » 150 mm τεμ 28, » 175 mm τεμ.3.14» 200 mm τεμ 37, » 250 mm τεμ 56, Ονομαστικής πιέσεως 25 bar διαμέτρου 200 mm τεμ.4.15» 250 mm τεμ 571 Χαλκοσωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 10 mm, πάχους τοιχώματος 0,75 mm m 1, εξωτερικής διαμέτρου 12 mm, πάχους τοιχώματος 0,75 mm m 1,85 3 από 38

4 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.5.1 εξωτερικής διαμέτρου 15 mm, πάχους τοιχώματος 0,75 mm m 2, εξωτερικής διαμέτρου 18 mm, πάχους τοιχώματος 0,80 mm m 2, εξωτερικής διαμέτρου 22 mm, πάχους τοιχώματος 0,90 mm m 4, εξωτερικής διαμέτρου 28 mm, πάχους τοιχώματος 0,90 mm m 5, εξωτερικής διαμέτρου 35 mm, πάχους τοιχώματος 1,00 mm m 7, εξωτερικής διαμέτρου 42 mm, πάχους τοιχώματος 1,20 mm m 10, εξωτερικής διαμέτρου 54 mm, πάχους τοιχώματος 1,20 mm m 13, Σωλήν πλατικός αποχετεύσεως υδάτων (υδρορροή) διατομής 6x10 cm m 2, Εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου 10 cm τεμ 3,40.2» 12 cm τεμ 4, Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 80 mm m.2» 100 mm m 7,50.3» 125 mm m.4» 150 mm m 11,10.5» 200 mm m 12,40.6» 250 mm m 17,00.7» 300 mm m 21,60.8» 400 mm m 26,60.9» 500 mm m 38,40.10» 600 mm m 52, Χυτοσιδηρούς σωλήνας αποχετεύσεως φυγοκεντρικής χυτεύσεως διαμέτρου 50 mm, πάχους... mm m 15,30.2 διαμέτρου 100 mm, πάχους... mm m 18,35.3 διαμέτρου 125 mm, πάχους... mm m 24,20.4 διαμέτρου 150 mm, πάχους... mm m 30,20.5 διαμέτρου 200 mm, πάχους... mm m 48, Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου 100 mm τεμ 3,46.9» 120 mm τεμ 4, Εύκαμπτος σωλήνας αποχετεύσεως (αναρροφήσεως) βαρέως τύπου διαμέτρου 100 mm m.2» 125 mm m.3» 150 mm m 588 Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων διαμέτρου 80 mm m.2» 100 mm m.3» 125 mm m.4» 150 mm m.5» 200 mm m 592 Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για το διαχωρισμό ελαίων και βενζίνης από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστη ικανότητα διελεύσεως μείγματος 1,5 It/s τεμ.4 μέγιστη ικανότητα διελεύσεως μείγματος 3,0 It/s τεμ.7 μέγιστη ικανότητα διελεύσεως μείγματος 6,0 It/s τεμ 593 Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για το διαχωρισμό λίπους από χυτοσίδηρο ή 4 από 38

5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστη ικανότητα διελεύσεως μείγματος 2,0 It/s τεμ.3 μέγιστη ικανότητα διελεύσεως μείγματος 3,0 It/s τεμ.4 μέγιστη ικανότητα διελεύσεως μείγματος 4,0 It/s τεμ.6 μέγιστη ικανότητα διελεύσεως μείγματος 7,0 It/s τεμ 601 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins τεμ 2,86.2» 3/4 ins τεμ 3,35.3» 1 ins τεμ 602 Πλωτήρ υδαταποθήκης (Φλοτέρ) με βαλβίδα διαμέτρου 1/2 ins τεμ.2» 3/4 ins τεμ 6,85.3» 1 ins τεμ 603 Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins τεμ 1,87.2» 3/4 ins τεμ 2,18.3» 1 ins τεμ 3,98.4» 11/4 ins τεμ 4,85.5» 11/2 ins τεμ 6,75.6» 2 ins τεμ 9,54.7» 2 1/2 ins τεμ 19,26.8» 3 ins τεμ 22,65.9» 4 ins τεμ 38, Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως Ονομαστικής πιέσεως 10 bar διαμέτρου 40 mm τεμ 56,00.3.2» 50 mm τεμ 68,00.3.3» 65 mm τεμ 86,00.3.4» 80 mm τεμ 104,00.3.5» 100 mm τεμ 134,00.3.6» 125 mm τεμ 179,00.3.7» 150 mm τεμ 220,00.3.8» 200 mm τεμ 324,00.3.9» 250 mm τεμ 512, » 300 mm τεμ 724, » 350 mm τεμ.3.12» 400 mm τεμ.3.13» 500 mm τεμ.3.14» 600 mm τεμ 609 Κρουνός ορειχάλκινος, κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων διαμέτρου 1/2 ins τεμ 3,37.2» 3/4 ins τεμ 4,97.3» 1 ins τεμ 8,50.4» 11/4 ins τεμ.5» 11/2 ins τεμ 612 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα (κλαπέ) 5 από 38

6 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 1/2 ins τεμ 6,22.1.2» 3/4 ins τεμ 9,01.1.3» 1 ins τεμ 12,91.1.4» 11/4 ins τεμ 18,63.1.5» 11/2 ins τεμ 25,77.1.6» 2 ins τεμ 32,89.1.7» 2 1/2 ins τεμ 61,00.1.8» 3 ins τεμ 79,70.1.9» 4 ins τεμ 139, Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Κοινός διαμέτρου 1/2 ins τεμ 2,73.1.3» 3/4 ins τεμ 5,14.1.4» 1 ins τεμ 7, Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου 1/2 ins τεμ 31, Επί νιπτήρος διαμέτρου 1/2 ins τεμ 33, Νεροχύτου διαμέτρου 1/2 ins τεμ 40, Λουτήρα ή λεκάνης καταιονιστήρα διαμέτρου 1/2 ins με σταθερό καταιονιστήρα τεμ.4.2 με κινητό καταιονιστήρα τεμ.4.3 με σταθερό και κινητό καταιονιστήρα τεμ 620 Λεκάνη αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως από πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθήμενου) τύπου τεμ 62,80.2 Χαμηλής πίεσης από πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθήμενου) τύπου, με το δοχείο πλύσεως τεμ 74,00.3 "Τούρκικου" τύπου από πορσελάνη τεμ 36, Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι υψηλής πιέσεως, τύπου Νιαγάρα), χυτοσιδηρούν περιεκτικότητας 12 It τεμ 54, Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως κυλινδρικό ή πρισματοειδές πατητό ή τραβηκτό) περιεκτικότητας 10 It τεμ 19, Επιστόμιο πλύσεως λεκάνης τούρκικου τύπου (αχιβάδα) διαμέτρου 1 1/4 ins Ορειχάλκινο τεμ 9,09.2 Νικελέ τεμ 625 Λεκάνη ουρητηρίου Τοίχου από πορσελάνη επίπεδη ή γωνιακή τεμ 32,60.2 Όρθια επίτοιχη μιας θέσεως, υαλώδους πορσελάνης διαστάσεων περίπου 1,04x0,46 m με την αναλογούσα αρμοκαλύπτρα τεμ 230, Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40x50 cm τεμ 22,20.2»» 42x56 cm τεμ 27,30.3»» 46x64 cm τεμ.4»» 50x68 cm τεμ 6 από 38

7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ Σιφώνι Νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο διαμέτρου 1 1/4 ins τεμ 12,23.2 Νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιας σκάφης τεμ.3 Νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών τεμ 630 Λουτήρας Χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος, χωνευτού ή ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1,60 m τεμ.1.2 μήκους περίπου 1,70 m τεμ 251, Καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς, εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου μήκους περίπου 1,10 m τεμ 207, Λεκάνη καταιονιστήρος Χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70x70 cm τεμ 44, διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 80x80 cm τεμ Χυτοσιδηρά εσμαλτωμένη διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70x70 cm τεμ.2.2 διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 75x75 cm τεμ Υαλώδους πορσελάνης διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70x70 cm τεμ 39, Λεκάνη πυγολουτήρα (μπιντέ) Από πορσελάνη τεμ 38,00.2 Με πίδακα, από πορσελάνη τεμ 635 Πολτοποποιητής απορριμμάτων βαρέως τύπου, για τοποθέτηση κάτωθεν νεροχύτου ηλεκτροκίνητος, πλήρης Ισχύος 1 1/2 HP τεμ 5089, HP τεμ 6679, HP τεμ 7339, Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 κοχλίες νικελέ διαστάσεων 36x48 cm τεμ.2» 42x60 cm τεμ 637 Εταζέρα Πορσελάνης μήκους 0,50 cm τεμ.1.2» 0,60 cm τεμ 10, Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη με κρύσταλλο διαστάσεων 12x60 cm τεμ 11, Ποτηριοθήκη Μονή επιχρωμιωμένη τεμ 3,78.2 Από πορσελάνη, διαστάσεων 15x15 cm, μονή τεμ 4, Σαπωνοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 7,5x15 cm τεμ 4,80.3» 15x15 cm τεμ 4, Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 30x15 cm με χειρολαβή τεμ 9, Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως από πορσελάνη Απλό τεμ.2 Διπλό τεμ 5, Πετσετοθήκη 7 από 38

8 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, σταθερή Μονή τεμ.1.2 Διπλή τεμ 7, Ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, περιστροφική Μονή τεμ.2.2 Διπλή τεμ Πορσελάνης Μονή τεμ.3.2 Διπλή τεμ 5, Χαρτοθήκη Επιχρωμιωμένη Απλή τεμ 2, Με καπάκι τεμ Πορσελάνης διαστάσεων 15x15 cm τεμ 5, Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος μαύρου τεμ.2 χρώματος λευκού τεμ 16,10.3 διαφόρων χρωμάτων τεμ 648 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη "Ευρωπαϊκού" (καθήμενου) τύπου ύψους 35 cm τεμ 21, Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, πλήρης Φορητός Γομώσεως 3 kg τεμ 20,34.1.2» 6 kg τεμ 25, kg τεμ 39, Τροχήλατος Γομώσεως 50 kg τεμ 219,36.2.2» 75 kg τεμ.2.3» 100 kg τεμ 661 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος, φορητός, πλήρης γομώσεως 2 kg τεμ 38,00.2» 6 kg τεμ 58, Ηλεκτροκίνητο αντλητικο συγκρότημα ύδατος αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες στροφών, μίας βαθμίδας παροχής 1,0 m3h τεμ 1170, ,6 m3h τεμ 1403, ,5 m3h τεμ 1403, ,0 m3h τεμ 1403, ,0 m3h τεμ 1587, ,0 m3h τεμ 2455, ,5 m3h τεμ 2455, ,0 m3h τεμ 2455, ,0 m3h τεμ 2595, ,0 m3h τεμ 3198, ,0 m3h τεμ 3198, ,0 m3h τεμ 4269,00 8 από 38

9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ ,0 m3h τεμ στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1,0 m3h τεμ 1170, ,6 m3h τεμ 1403, ,5 m3h τεμ 1587, ,0 m3h τεμ 1587, ,0 m3h τεμ 1903, ,0 m3h τεμ 2716, ,5 m3h τεμ 2716, ,0 m3h τεμ 2716, ,0 m3h τεμ 3258, ,0 m3h τεμ 4541, ,0 m3h τεμ 4541, ,0 m3h τεμ 4541, ,0 m3h τεμ 4541, στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1,0 m3h τεμ 1644, ,6 m3h τεμ 2012, ,5 m3h τεμ 2012, ,0 m3h τεμ 2012, ,0 m3h τεμ 2317, ,0 m3h τεμ 3983, ,5 m3h τεμ 3983, ,0 m3h τεμ 3983, ,0 m3h τεμ 4284, ,0 m3h τεμ 5792, ,0 m3h τεμ 5792, ,0 m3h τεμ 6729, ,0 m3h τεμ 667 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ ΦΩΛΕΑ Σιδερένιο κιβώτιο με την άτρακτο περιελίξεως τεμ 60,00.2 Κανναβοσωλήνας διαμέτρου 1 3/4 ins, μήκους 20,00 m τεμ 40,00.3 Κρουνός πυροσβεστικός διαμέτρου 2 ins με ταχυσύνδεσμο από αλουμίνιο τεμ 18,00.4 Ταχυσύνδεσμος διαμέτρου 1 3/4 ins τεμ 5,00.5 Πυροσβεστικός αυλός ρυθμιζόμενος, για σωλήνα διαμέτρου 1 3/4 ins τεμ 16, Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως για πίεση λειτουργίας Έως 6 bar, πλήρες χωρητικότητας 150 It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ Έως 10 bar, πλήρες 9 από 38

10 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ χωρητικότητας 150 It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ 684 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 10 It ισχύος 2000 W τεμ 71, χωρητικότητας 20 It ισχύος 2000 W τεμ 80, χωρητικότητας 30 It ισχύος 2000 W τεμ χωρητικότητας 50 It ισχύος 3000 W τεμ χωρητικότητας 60 It ισχύος 3000 W τεμ 101, χωρητικότητας 80 It ισχύος 3000 W τεμ 106, χωρητικότητας 100 It ισχύος 4000 W τεμ χωρητικότητας 120 It ισχύος 4000 W τεμ 685 Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) κατασκευασμένος σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς DIN χωρητικότητας 150 It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ DIN χωρητικότητας 800 It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ 686 Ψύκτης ύδατος, αυτοτελής ωριαίας ικανότητας 200 ποτηριών ύδατος τεμ 410, Προϊόντα από υαλοβάμβακα Πάπλωμα από υαλοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 16 kg/m 3 με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 10 μικρών, ενισχυμένου με υαλοπίλημα επί χάρτου 10 από 38

11 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ πάχους 3 cm m 2 2,58.1.2» 4 cm m 2 3,02.1.3» 5 cm m 2 3, Πάπλωμα από υαλοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 60 kg/m 3 με φερομένου επί γαλβανισμένου ενισχυτικού δικτυωτού πλέγματος (κοτετσόσυρμα) πάχους 5 cm m 2.2.2» 6 cm m 2.2.3» 8 cm m 2.2.4» 10 cm m Πάπλωμα από υαλοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m 3 με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 3 cm m 2 4,50.3.2» 5 cm m 2 6, Πλάκες από υαλοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 16 kg/m 3 χωρίς επικάλυψη αλουμινίου πάχους 3 cm m 2 1,29.4.2» 4 cm m 2 1,67.4.3» 5 cm m 2 2,08.4.4» 6 cm m 2 2,58.4.5» 8 cm m 2 3, Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια Δίστηλα Αξονικού ύψους 905 mm m 2 21,20.1.2» 655 mm m 2 23,80.1.3» 505 mm m 2 26,65.1.4» 355 mm m 2 30, Τρίστηλα Αξονικού ύψους 905 mm m 2 18,85.2.2» 655 mm m 2 20,45.2.3» 505 mm m 2 22,30.2.4» 355 mm m 2 25, Τετράστηλα Αξονικού ύψους 905 mm m 2 18,50.3.2» 655 mm m 2 19,70.3.3» 505 mm m 2 21,20.3.4» 355 mm m 2 23, Θερμαντικά σώματα ρούνταλ Τύπου Κ Κ 140 m 138, Κ 140/1 m 129, Κ140 m 306, Κ 140/1 m 324, Κ140 m 612, Κ 140/1 m 516, Κ140 m 917, Κ140 m 1221, Κ 280 m 163, Κ 280/1 m 152,00 11 από 38

12 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ280 m 417, Κ 280/1 m 381, Κ280 m 833, Κ 280/1 m 608, Κ280 m 1250, Κ280 m 1667, Κ 420 m 300, Κ 420/1 m 240, Κ420 m 685, Κ 560 m 372, Κ 560/1 m 295, Κ560 m 850, Κ 700 m 450, Κ 700/1 m 354, Κ700 m 1059, Κ 840 m 520, Κ 840/1 m 422, Κ840 m 1204, Τύπου Η Η 140 m 117, Η 210 m 136, Η 280 m 146, Η 350 m 157, Η 420 m 173, Η 490 m 190, Η 560 m 208, Η 630 m 233, Η 700 m 251, Η 770 m 271, Η 840 m 288, Η 910 m 311, Η 980 m 323, Η350 m 368, Η420 m 428, Η490 m 467, Η560 m 520, Η630 m 571, Η700 m 608, Η770 m 713, Η840 m 753, Η910 m 791, Η980 m 829, Η 420 Μ 280 m 211, Η 560 Μ 420 m 281, Η 700 Μ 560 m 326, Η 560 Μ 560 m 665, Η 700 Μ 560 m 798, Η 980 Μ 700 m 1372,00 12 από 38

13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ Τύπου Ι I 600 μήκους 0,49 m τεμ 167, I 800» τεμ 181, I 1000» τεμ 198, I 1200» τεμ 220, I 1400» τεμ 247, I 1600» τεμ 257, I 1800» τεμ 275, I 2000» τεμ 294, I 2200» τεμ 327, I 2400» τεμ 348, I 2800» τεμ 390, I 3200» τεμ 434, I 3600» τεμ 466, I 600» τεμ 363, I 800» τεμ 460, I 1000» τεμ 477, I 1200» τεμ 523, I 1400» τεμ 577, I 1600» τεμ 635, I 1800» τεμ 688, I 2000» τεμ 685, I 2200» τεμ 759, I 2400» τεμ 813, I 2800» τεμ 955, I 3200» τεμ I 3600» τεμ.3.27 IK 655» τεμ 283, IK 905» τεμ 372, I 655 Μ 560 m 378, I 905 Μ 840 m 506, I 655 Μ 560 m 904, I 905 Μ 840 m 1204, Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα αμέσου αποδόσεως, φυσικής ανακυκλοφορίας ισχύος 1000 W τεμ W τεμ W τεμ 710 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins τεμ.2» 3/4 ins τεμ 712 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη, επινικελωμένη, διαμέτρου 1/4 ins τεμ 714 Λέβης χυτοσιδηρούς Νερού Θερμαντικής ισχύος kcal/h τεμ 1750,00.1.2» kcal/h τεμ 1990,00.1.3» kcal/h τεμ 2290,00 13 από 38

14 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.1.4» kcal/h τεμ 2570,00.1.5» kcal/h τεμ 2920,00.1.6» kcal/h τεμ 4060,00.1.7» kcal/h τεμ 4460,00.1.8» kcal/h τεμ 4940,00.1.9» kcal/h τεμ 5790, » kcal/h τεμ 6890, Με καυστήρα (αυτόνομος) νερού Θερμαντικής ισχύος kcal/h τεμ 2510,00.2.2» kcal/h τεμ 2750,00.2.3» kcal/h τεμ 3080,00.2.4» kcal/h τεμ 3470,00.2.5» kcal/h τεμ 3829,00.2.6» kcal/h τεμ 5140,00.2.7» kcal/h τεμ 5540,00.2.8» kcal/h τεμ 6080,00.2.9» kcal/h τεμ 7710, » kcal/h τεμ 8810, Λέβης χαλύβδινος Νερού Θερμαντικής ισχύος kcal/h τεμ 670,00.1.2» kcal/h τεμ 750,00.1.3» kcal/h τεμ 825,00.1.4» kcal/h τεμ 925,00 1.5» kcal/h τεμ 1180,00.1.6» kcal/h τεμ 1330,00.1.7» kcal/h τεμ 1400,00.1.8» kcal/h τεμ 1580,00.1.9» kcal/h τεμ 1945, » kcal/h τεμ 2130, » kcal/h τεμ.1.12» kcal/h τεμ 4200, » kcal/h τεμ 5300, » kcal/h τεμ.1.15» kcal/h τεμ 8500, » kcal/h Τεμ Με καυστήρα (αυτόνομος) νερού Θερμαντικής ισχύος kcal/h τεμ 1420,00.2.2» kcal/h τεμ 1510,00.2.3» kcal/h τεμ 1615,00.2.4» kcal/h τεμ 1715,00.2.5» kcal/h τεμ 2080,00.2.6» kcal/h τεμ 2230,00.2.7» kcal/h τεμ 2520,00.2.8» kcal/h τεμ 2740,00.2.9» kcal/h τεμ 5098, » kcal/h τεμ.2.11» kcal/h τεμ 14 από 38

15 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ » kcal/h τεμ 7500, » kcal/h τεμ 8950, » kcal/h τεμ.2.15» kcal/h τεμ 13000, » kcal/h τεμ 717 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητος καύσεως έως 10 kg/h τεμ 480,00.2» 10 έως 20 kg/h τεμ 513,00.3» 20 έως 30 kg/h τεμ 895,00.4» 40 έως 50 kg/h τεμ.5» 50 έως 60 kg/h τεμ 720 Διάφορα υλικά και όργανα Κεντρικής θερμάνσεως Ηλεκτρική αντίσταση 1000 W, 380 V με θήκη εμβαπτίσεως και κάλυμμα κεφαλής τεμ.2 Θερμοστάτης εμβαπτίσεως πλήρης με υποδοχή βολβού τεμ.3 Πλωτήρας Φ 10 cm από φύλλο χαλκού 1 mm τεμ.7 Δείκτης στάθμης πετρελαίου ωρολογιακού τύπου, διαμέτρου 10 cm ενδείξεως από 0 έως 2,00 m πλαστικός με πλωτήρα τεμ.8 Μανόμετρο πετρελαίου διαμέτρου 80 mm τεμ.9 Συστολή Φ 2 ins χ 2 1/2 ins με ορειχάλκινο πώμα Φ 2 1/2 ins τεμ.10 Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου τεμ.10,1 ικανότητος 16 It/h.11 Μανομετρικός δείκτης στάθμης ύδατος διαμέτρου 10 cm ενδείξεως 0 έως 50 m τεμ 6, Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεβράνη Χωρητικότητα 12 It τεμ 32, It τεμ 35, It τεμ 41, It τεμ 56, It τεμ 84, It τεμ 118, It τεμ 224, It τεμ 267, It τεμ 376, It τεμ It τεμ It τεμ It τεμ 2000, Κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα - στοιχείου (F.C.U.) Δαπέδου με περίβλημα Παροχής 200 C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ Δαπέδου χωρίς περίβλημα Παροχής 200 C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ 15 από 38

16 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ Οριζόντια με περίβλημα Παροχής 200 C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ Οριζόντια χωρίς περίβλημα Παροχής 200 C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ C.F.M. τεμ 730 Αεραγωγοί Από αμιαντοσωλήνα Διαστάσεων 100x200x8 mm m.1.2» 150x150x8 mm m.1.3» 150x200x8 mm m.1.4» 150x300x8 mm m.1.5» 200x200x8 mm m.1.6» 200x300x8 mm m.1.7» 200x400x9 mm m.1.8» 250x250x8 mm m.1.9» 300x300x9 mm m.1.10» 300x400x9 mm m » 400x400x10 mm m Από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 50 mm m.2.2» 71 mm m.2.3» 80 mm m.2.4» 90 mm m.2.5» 100 mm m 1,79.2.6» 112 mm m.2.7» 125 mm m 2,11.2.8» 140 mm m 2,46.2.9» 150 mm m 2, » 160 mm m 2, » 180 mm m 3, » 200 mm m 3, Ψυκτικό συγκρότημα παραγωγής ψυχρού ύδατος ηλεκτροκίνητο εμβολοφόρο υδρόψυκτο, με συμπυκνωτή και ψύκτη ύδατος, αυτόνομο Ικανότητος 5 ψ.τ. τεμ 7650,00.2» 8 ψ.τ. τεμ 8960,00.3» 10 ψ.τ. τεμ 16570,00.4» 16 ψ.τ. τεμ 22900,00.5» 20 ψ.τ. τεμ 25740,00.6» 25 ψ.τ. τεμ 28060,00 16 από 38

17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ » 30 ψ.τ. τεμ 31540,00.8» 40 ψ.τ. τεμ 34390,00.9» 50 ψ.τ. τεμ 50970,00.10» 60 ψ.τ. τεμ 55020,00.11» 70 ψ.τ. τεμ 59610,00.12» 80 ψ.τ. τεμ 67730,00.13» 90 ψ.τ. τεμ 74590,00.14» 100 ψ.τ. τεμ 86090,00.15» 110 ψ.τ. τεμ 95270,00.16» 120 ψ.τ. τεμ , Ψυκτικό συγκρότημα παραγωγής ψυχρού ύδατος, φυγοκεντρικό, υδρόψυκτο, με συμπυκνωτή και ψύκτη ύδατος, αυτόνομο Ικανότητος 100 ψ.τ. τεμ ,00.2» 112 ψ.τ. τεμ ,00.3» 125 ψ.τ. τεμ ,00.4» 150 ψ.τ. τεμ ,00.5» 160 ψ.τ. τεμ ,00.6» 180 ψ.τ. τεμ ,00.7» 200 ψ.τ. τεμ ,00.8» 224 ψ.τ. τεμ ,00.9» 250 ψ.τ. τεμ ,00.10» 280 ψ.τ. τεμ ,00.11» 315 ψ.τ. τεμ ,00.12» 355 ψ.τ. τεμ ,00.13» 400 ψ.τ. τεμ ,00.14» 450 ψ.τ. τεμ ,00.15» 500 ψ.τ. τεμ ,00.16» 560 ψ.τ. τεμ , Πύργος ψύξεως ύδατος Ικανότητος 5ψ.τ. τεμ.2» 10 ψ.τ. τεμ.3» 15 ψ.τ. τεμ.4» 20 ψ.τ. τεμ.5» 25 ψ.τ. τεμ.6» 30 ψ.τ. τεμ.7» 35 ψ.τ. τεμ.8» 40 ψ.τ. τεμ.9» 45 ψ.τ. τεμ.10» 50 ψ.τ. τεμ.11» 60 ψ.τ. τεμ.12» 75 ψ.τ. τεμ.13» 100 ψ.τ. τεμ.14» 125 ψ.τ. τεμ.15» 150 ψ.τ. τεμ.16» 200 ψ.τ. τεμ.17» 225 ψ.τ. τεμ.18» 260 ψ.τ. τεμ.19» 300 ψ.τ. τεμ 17 από 38

18 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.20» 350 ψ.τ. τεμ.21» 400 ψ.τ. τεμ.22» 450 ψ.τ. τεμ.23» 500 ψ.τ. τεμ.24» 600 ψ.τ. τεμ.25» 700 ψ.τ. τεμ.26» 800 ψ.τ. τεμ.27» 900 ψ.τ. τεμ 757 Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πιέσεως Για ψύξη, θέρμανση, ύγρανση μιας ζώνης κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου Παροχή CFM Απόδοση Θερμαντική B.T.U./h Απόδοση Ψυκτική B.T.U./h τεμ τεμ τεμ τεμ 12730, τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ 760 Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός πλήρης με αντιδονητικες βάσεις Απλής αναρροφήσεως Διαμέτρου πτερωτής 410 mm, παροχής έως m3/h για 80 mm Υ.Σ. τεμ 3380, Κυκλοφορητής ύδατος Χαμηλής πιέσεως Παροχής έως 2,50 m 3 /h τεμ 139, Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m 3 /h τεμ 208,00.1.3» 4,00» 6,00 m 3 /h τεμ 389,00.1.4» 6,00» 9,00 m 3 /h τεμ 535,00.1.5» 9,00» 12,00 m 3 /h τεμ 535,00.1.6» 12,00» 16,00 m 3 /h τεμ 555,00.1.7» 16,00» 20,00 m 3 /h τεμ 670,00.1.8» 20,00» 25,00 m 3 /h τεμ 755,00.1.9» 25,00» 30,00 m 3 /h τεμ 755, » 30,00» 40,00 m 3 /h τεμ 839, » 40,00» 60,00 m 3 /h τεμ 920, » 60,00» 80,00 m 3 /h τεμ.1.13» 80,00» 100,00 m 3 /h τεμ Υψηλής πιέσεως Παροχής έως 2,50 m 3 /h τεμ 402, Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m 3 /h τεμ 555,00.2.3» 4,00» 6,00 m 3 /h τεμ 555,00.2.4» 6,00» 9,00 m 3 /h τεμ 555,00 18 από 38

19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ » 9,00» 12,00 m 3 /h τεμ 670,00.2.6» 12,00» 16,00 m 3 /h τεμ 755,00.2.7» 16,00» 20,00 m 3 /h τεμ 839,00.2.8» 20,00» 25,00 m 3 /h τεμ 839,00.2.9» 25,00» 30,00 m 3 /h τεμ 920, » 30,00» 40,00 m 3 /h τεμ 920, » 40,00» 60,00 m 3 /h τεμ.2.12» 60,00» 80,00 m 3 /h τεμ.2.13» 80,00» 100,00 m 3 /h τεμ 786 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα εξαερισμού σωληνώσεων ύδατος Με σπείρωμα 3/8 ins Για πίεση λειτουργίας έως 2 bar τεμ 20, Για πίεση λειτουργίας έως 5 bar τεμ 20, Σύνδεσμος διαστολικός Κοχλιωτής συνδέσεως Ονομαστικής διαμέτρου 15 mm τεμ -.1.2» 20 mm τεμ 145,00.1.3» 25 mm τεμ 193,00.1.4» 32 mm τεμ 212,00.1.5» 40 mm τεμ 232,00.1.6» 50 mm τεμ 277, Φλαντζωτής συνδέσεως Ονομαστικής διαμέτρου 32 mm τεμ 170,00.2.5» 40 mm τεμ 170,00.2.6» 50 mm τεμ 198,00.2.7» 65 mm τεμ 251,00.2.8» 80 mm τεμ 290, Συγκολλητής συνδέσεως Ονομαστικής διαμέτρου 15 mm τεμ.3.2» 20 mm τεμ.3.3» 25 mm τεμ 145,00.3.4» 32 mm τεμ 150,00.3.5» 40 mm τεμ 161,00.3.6» 50 mm τεμ 186,00.3.7» 65 mm τεμ 226,00.3.8» 80 mm τεμ 261,00.3.9» 100 mm τεμ 299, Ατμοφράκτης Ορειχάλκινος κοχλιωτός για πίεση λειτουργίας έως 10 bar Διαμέτρου 1/4 ins τεμ.1.2» 3/8 ins τεμ.1.3» 1/2 ins τεμ.1.4» 3/4 ins τεμ.1.5» 1 ins τεμ.1.6» 11/4 ins τεμ.1.7» 11/2 ins τεμ.1.8» 2 ins τεμ.1.9» 2 1/2 ins τεμ 19 από 38

20 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.1.10» 3 ins τεμ Ορειχάλκινος κοχλιωτός για πίεση λειτουργίας έως 16 bar Διαμέτρου 1/4 ins τεμ.2.2» 3/8 ins τεμ.2.3» 1/2 ins τεμ.2.4» 3/4 ins τεμ.2.5» 1 ins τεμ.2.6» 11/4 ins τεμ.2.7» 11/2 ins τεμ.2.8» 2 ins τεμ.2.9» 2 1/2 ins τεμ.2.10» 3 ins τεμ 792 Βαλβίδα Τρίοδη ηλεκτροκίνητη δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins τεμ.5.2» 3/4 ins τεμ.5.3» 1 ins τεμ.5.4» 1 1/4 ins τεμ.5.5» 1 1/2 ins τεμ.5.6» 2 ins τεμ.5.7» 2 1/2 ins τεμ Τρίοδη ηλεκτροκίνητη δύο θέσεων, βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως Διαμέτρου 2 1/2 ins τεμ.6.2» 3 ins τεμ.6.3» 4 ins τεμ.6.4» 5 ins τεμ.6.5» 6 ins τεμ Τρίοδη ηλεκτροκίνητη προοδευτικής λειτουργίας, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins τεμ Διαμέτρου 3/4 ins τεμ.7.3» 1 ins τεμ.7.4» 1 1/4 ins τεμ.7.5» 1 1/2 ins τεμ.7.6» 2 ins τεμ.7.7» 2 1/2 ins τεμ Τρίοδη ηλεκτροκίνητη προοδευτικής λειτουργίας, βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως Διαμέτρου 2 1/2 ins τεμ.8.2» 3 ins τεμ.8.3» 4 ins τεμ.8.4» 5 ins τεμ.8.5» 6 ins τεμ Τρίοδη χειροκίνητη κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins τεμ.9.2» 3/4 ins τεμ.9.3» 1 ins τεμ.9.4» 1 1/4 ins τεμ 20 από 38

21 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ » 1 1/2 ins τεμ.9.6» 2 ins τεμ.9.7» 2 1/2 ins τεμ.9.8» 3 ins τεμ Τρίοδη χειροκίνητη φλαντζωτής συνδέσεως (κοχλιωτές έως 1 1/2 ins) Διαμέτρου 1/2 ins τεμ.10.2» 3/4 ins τεμ.10.3» 1 ins τεμ.10.4» 11/4 ins τεμ.10.5» 11/2 ins τεμ.10.6» 2 ins τεμ.10.7» 2 1/2 ins τεμ.10.8» 3 ins τεμ.10.9» 4 ins τεμ.10.10» 5 ins τεμ Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική ρυθμίσεως θερμοκρασίας ύδατος, φλαντζωτής συνδέσεως Ονομαστικής διαμέτρου 15 mm τεμ 955, » 20 mm τεμ 1018, » 25 mm τεμ 1052, » 32 mm τεμ 1182, » 40 mm τεμ 1262, » 50 mm τεμ 1360, » 65 mm τεμ.11.11» 80 mm τεμ.11.12» 100 mm τεμ Δίοδη υγράνσεως, ηλεκτρομαγνητική δύο θέσεων Ονομαστικής διαμέτρου 3/8 ins τεμ.13.2» 1/2 ins τεμ.13.3» 3/4 ins τεμ.13.4» 1 ins τεμ.13.5» 1 1/4 ins τεμ.13.6» 1 1/2 ins τεμ.13.7» 2 ins τεμ 794 Μειωτής πιέσεως ρευστού ΡΝ 16 bar Κοχλιωτός (νερού) Ονομαστικής διαμέτρου 1/2 ins τεμ.1.2» 3/4 ins τεμ.1.3» 1 ins τεμ.1.4» 1 1/4 ins τεμ.1.5» 1 1/2 ins τεμ.1.6» 2 ins τεμ Φλαντζωτός (νερού και ατμού) Ονομαστικής διαμέτρου 15 mm τεμ 872,00.2.2» 20 mm τεμ 968,00.2.3» 25 mm τεμ 952,00.2.4» 32 mm τεμ 1060,00.2.5» 40 mm τεμ 1110,00 21 από 38

22 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.2.6» 50 mm τεμ 1199,00.2.7» 65 mm τεμ 1644,00.2.8» 80 mm τεμ 1811,00.2.9» 100 mm τεμ 2443, Σύστημα αντισταθμίσεως καιρού με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη, δείκτη εξωτερικής θερμοκρασίας και δέκτη επαφής τεμ.2 Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων τεμ.3 Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας τεμ.4 Θερμοστάτης αεραγωγού και εμβαπτισεως δύο θέσεων τεμ.5 Θερμοστάτης αεραγωγού και εμβαπτισεως προοδευτικής λειτουργίας τεμ 797 Θερμόμετρο Εμβαπτίσεως κεντρικής θερμάνσεως ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως "C τεμ 798 Υδροστάτης Επαφής τεμ.2 Εμβαπτίσεως με φωλιά τεμ.3 Χώρου δύο θέσεων τεμ.4 Χώρου προοδευτικής λειτουργίας τεμ.5 Αεραγωγού δύο θέσεων τεμ 801 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών τεμ Πλαστικός ευθύς Διαμέτρου 11 mm m 0, » 13,5 mm m 0, » 16 mm m 0, » 23 mm m 0, Πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου 11 mm m 0, » 13,5 mm m 0, » 16 mm m 0, » 23 mm m 0, Χαλύβδινος ευθύς Διαμέτρου 13,5 mm m 1,31.7.2» 16 mm m 1,37.7.3» 21 mm m 1,91.7.4» 29 mm m 2,62.7.5» 36 mm m 3, Χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου 11 mm m.8.2» 13,5 mm m 2,01.8.3» 16 mm m 2, Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Διαμέτρου 70 mm τεμ 0, Διαστάσεων 80x80 mm τεμ 0, » 100x100 mm τεμ 0, » 155x155 mm τεμ -.2.5» 200x200 mm τεμ από 38

23 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ Χαλύβδινο ή κράμματος μετάλλου Φ 70 mm για ένα σωλήνα έως 16 bar εξόδων τεμ 803 Χαλύβδινος οχετός υποδαπέδιας ή ενδοδαπέδιας διανομής Διαστάσεων 70x28 mm m.2» 100x28 (50+50) mm m 14,70.3» 175x28 (100+75) mm m 23,10.4» 240x28 ( ) mm m 27,80.5» 240x28 ( ) mm m 29, Κυτίο διακλαδώσεως ενδοδαπέδιας διανομής οχετού Διαστάσεων 90x90 mm τεμ.2» 100x100 mm τεμ 9,50.3» 175x175 mm τεμ 805 Κεφαλή λήψεων ενδοδαπέδιας διανομής Ενός ρευματοδότου τεμ 41,00.2 Δύο ρευματοδοτών τεμ 44,20.3 Μιας τηλεφωνικής συνδέσεως τεμ 43,90.4 Δύο τηλεφωνικών συνδέσεων τεμ 50,00.5 Ενός ρευματοδότου και μιας τηλεφωνικής συνδέσεως τεμ 47,10.6 Δύο ρευματοδοτών και δύο τηλεφωνικών συνδέσεων τεμ 56, Αγωγός Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος Διατομής 1 mm 2 m 0, » 1,5 mm 2 m 0, » 2,5 mm 2 m 0, » 4 mm 2 m 0, » 6 mm 2 m 0, » 10,0 mm 2 m 0, Τύπου HO7V-R (ΝΥΑ) πολύκλωνος Διατομής 6 mm 2 m 0, » 10 mm 2 m 0, » 16 mm 2 m 1,28.2.4» 25 mm 2 m 2,09.2.5» 35 mm 2 m 2,88.2.6» 50 mm 2 m 4,07.2.7» 70 mm 2 m 5,66.2.8» 95 mm 2 m 7,72.2.9» 120 mm 2 m.2.10» 150 mm 2 m.2.11» 185 mm 2 m.2.12» 240 mm 2 m.2.13» 300 mm 2 m Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Διατομής 1,5 mm 2 m 0, » 2,5 mm 2 m 0, » 4 mm 2 m 0, » 6 mm 2 m 0, » 10 mm 2 m 0, » 16 mm 2 m 1,46 23 από 38

24 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 813 Αγωγός γυμνός χάλκινος Μονόκλωνος Διατομής 2,5 mm 2 m 0, » 4 mm 2 m 0, » 6 mm 2 m 0, » 10 mm 2 m 0, Πολύκλωνος Διατομής 10 mm 2 m 0, » 16 mm 2 m 1,43.2.3» 25 mm 2 m 2,30.2.4» 35 mm 2 m 3,12.2.5» 50 mm 2 m 4,46.2.6» 70 mm2 m 6,24.2.7» 95 mm 2 m 8,48.2.8» 120 mm 2 m 10,71.2.9» 150 mm 2 m 13, Καλώδιο τύπου A05VV - U, R (NYM) Μονοπολικό Διπολικό Διατομής 2x1,5 mm 2 m 0, » 2x2,5 mm 2 m 0, » 2x4 mm 2 m 0, » 2x6 mm 2 m 1,21.2.5» 2x10 mm 2 m 2,00.2.6» 2x16 mm 2 m 3,02.2.7» 2x25 mm 2 m.2.8» 2x35 mm 2 m Τριπολικό Διατομής 3x1,5 mm 2 m 0, » 3x2,5 mm 2 m 0, » 3x4 mm 2 m 1,17.3.4» 3x6 mm 2 m 1,69.3.5» 3x10 mm 2 m 2,80.3.6» 3x16 mm 2 m -.3.7» 3x25 mm 2 m.3.8» 3x35 mm 2 m Τετραπολικό Διατομής 4x1,5 mm 2 m 0, » 4x2,5 mm 2 m 1,01.4.3» 4x4 mm 2 m 1,53.4.4» 4x6 mm 2 m 2,21.4.5» 4x10 mm 2 m.4.6» 4x16 mm 2 m.4.7» 4x25 mm 2 m.4.8» 4x35 mm 2 m Πενταπολικό Διατομής 5x1,5 mm 2 m 0, » 5x2,5 mm 2 m 1,23 24 από 38

25 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ » 5x4 mm 2 m 1,90.5.4» 5x6 mm 2 m 2,76.5.5» 5x10 mm 2 m 4, Καλώδιο τύπου NYIFY Διπολικό Διατομής 2x1,5 mm 2 m 0, Τριπολικό Διατομής 3x1,5 mm 2 m 0, » 3x2,5 mm 2 m 0, Καλώδιο τύπου NYFAF Διπολικό Διατομής 2x0,75 mm 2 m 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) Μονοπολικό Διατομής 1x1,5 mm 2 m.1.2» 1x2,5 mm 2 m.1.3» 1x4 mm 2 m.1.4» 1x6 mm 2 m.1.5» 1x10 mm 2 m.1.6» 1x16 mm 2 m 1,38.1.7» 1x25 mm 2 m 2,22.1.8» 1x35 mm 2 m 3,00.1.9» 1x50 mm 2 m 4, » 1x70 mm 2 m 5, » 1x95 mm 2 m 8, » 1x120 mm 2 m 10, » 1x150 mm 2 m 12, » 1x185 mm 2 m 15, » 1x240 mm 2 m 20, » 1x300 mm 2 m 24, » 1x400 mm 2 m Διπολικό Διατομής 2x1,5 mm 2 m 0, » 2x2,5 mm 2 m 0, » 2x4 mm 2 m 0, » 2x6 mm 2 m 1,34.2.5» 2x10 mm 2 m 2,05.2.6» 2x16 mm 2 m 3,08.2.7» 2x25 mm 2 m 4,96.2.8» 2x35 mm 2 m 6,21.2.9» 2x50 mm 2 m 8, » 2x70 mm 2 m.2.11» 2x95 mm 2 m.2.12» 2x120 mm 2 m.2.13» 2x150 mm 2 m.2.14» 2x185 mm 2 m.2.15» 2x240 mm 2 m Τριπολικό 25 από 38

26 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διατομής 3x1,5 mm 2 m 0, » 3x2,5 mm 2 m 0, » 3x4 mm 2 m 1,31.3.4» 3x6 mm 2 m 1,77.3.5» 3x10 mm 2 m 2,83.3.6» 3x16 mm 2 m 4,44.3.7» 3x25 mm 2 m 6,94.3.8» 3x35 mm 2 m 9,26.3.9» 3x50 mm 2 m 12, » 3x70 mm 2 m 17, » 3x95 mm 2 m 24, » 3x120 mm 2 m 30, » 3x150 mm 2 m 37, » 3x185 mm 2 m 46, » 3x240 mm 2 m 60, Τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής Διατομής 3x25+16 mm 2 m 8,46.4.2» 3x35+16 mm 2 m 10,54.4.3» 3x50+25 mm 2 m 14,97.4.4» 3x70+35 mm 2 m 20,87.4.5» 3x95+50 mm 2 m 28,44.4.6» 3x mm 2 m 36,26.4.7» 3x mm 2 m 43,73.4.8» 3x mm 2 m 54,94.4.9» 3x mm 2 m 70, Τετραπολικό Διατομής 4x1,5 mm 2 m 0, » 4x2,5 mm 2 m 1,07.5.3» 4x4 mm 2 m 1,63.5.4» 4x6 mm 2 m 2,29.5.5» 4x10 mm 2 m 3,66.5.6» 4x16 mm 2 m 5,79.5.7» 4x25 mm 2 m 9,07.5.8» 4x35 mm 2 m 12,00.5.9» 4x50 mm 2 m 17, » 4x70 mm 2 m.5.11» 4x95 mm 2 m 32, » 4x120 mm 2 m 39, » 4x150 mm 2 m 50, Πενταπολικό Διατομής 5x1,5 mm 2 m 0, » 5x2,5 mm 2 m 1,30 6.3» 5x4 mm 2 m 1,96.6.4» 5x6 mm 2 m 2,84.6.5» 5x10 mm 2 m 4, Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΗ εξόδων τεμ εξόδων τεμ 1,21 26 από 38

27 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ Ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 80x80 mm εξόδων τεμ 0, εξόδων τεμ 0, Ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 90x90 mm εξόδων τεμ 0, εξόδων τεμ 0, Ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 100x100 mm εξόδων τεμ 1, Αγωγός τύπου Υ θερμοπλαστικής μονώσεως Φ 1x0,6 mm m Διαμέτρου 0,8 mm Φ 1x0,8 mm m 0, Φ 2x0,8 mm m 0, Α-2Υ (St) 2Y τηλεφωνικό υπόγειο ή σωληνώσεων διαμέτρου 0,8 mm Διαμέτρου 2x2x0,8 mm m 0, Διακόπτης χωνευτός Με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Απλός μονοπολικός τεμ 0,88.1.2» διπολικός τεμ.1.3» τριπολικός τεμ Με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ τεμ 1, Τραβηκτός, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Απλός τεμ Πιεστικό κομβίο Εντάσεως 6 Α, τάσεως 250 V τεμ 1, Ρευματοδότης Χωνευτός βακελίτου διπολικός χωρίς γείωση Εντάσεως 10 Α τεμ Α τεμ Χωνευτός βακελίτου διπολικός με γείωση Εντάσεως 10 Α τεμ Α τεμ Χωνευτός SCHUKO Εντάσεως 10 Α τεμ 2, Α τεμ 2, Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνα (κολάρο) χάλκινο επικασσιτερωμένο Διαμέτρου σε mm Φ 13,5 mm τεμ 0, Φ 16 mm τεμ 0, Φ 21 mm τεμ 0, Φ 27 mm τεμ 3, Φ 36 mm τεμ 3, Διαμέτρου σε ins Φ 1/2 ins τεμ 0, Φ 3/4 ins τεμ 0, Φ 1 ins τεμ 3, Φ 1 1/4 ins τεμ 3,80 27 από 38

28 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.2.5 Φ 2 ins τεμ 6, Φ 2 1/2 ins τεμ 6, Φ 3 ins τεμ 7, Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) Απλός μονοπολικός Εντάσεως 25 Α τεμ 2, Α τεμ 2, Απλός διπολικός Εντάσεως 25 Α τεμ 5, Α τεμ 5, Απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α τεμ 8, Α τεμ 8, Α τεμ 11, Α τεμ 16, Α τεμ 19, Ενδεικτική λυχνία τάσεως λειτουργίας ως 500 V στεγανών διανομών τεμ 2, μεταλλικών πινάκων και πεδίων τεμ 2, Τηλεχειριζόμενος διακόπτης Εντάσεως 16 Α μονοπολικός τεμ 15,68.7.2» 40 Α μονοπολικός τεμ 852 Μαχαιρωτός διακόπτης όπισθεν πίνακος Τριπολικός Εντάσεως 63 Α τεμ 26, Α τεμ 43, Α τεμ 85, Α τεμ 184, Α τεμ 231, Α τεμ 865, Τετραπολικός Εντάσεως 63 Α τεμ 25, Α τεμ 46, Α τεμ 95, Μεταγωγικός Τριπολικός Εντάσεως 63 Α τεμ Α τεμ Α τεμ Α τεμ 300, Α τεμ 470, Α τεμ 580, Μεταγωγικός Τετραπολικός Εντάσεως 63 Α τεμ Α τεμ Α τεμ 330, Α τεμ 490, Α τεμ 620,00 28 από 38

29 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ Α τεμ 856 Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός Τριών ασφαλειών Ν Η κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση Εντάσεως 100 Α τεμ 49, Α τεμ Α τεμ 221, Α τεμ 265, Ρευματοδότης πίνακος SCHUKO Διπολικός Εντάσεως 16 Α τεμ 5, Μικροαυτόματος Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Εντάσεως 6 Α τεμ 3, Α τεμ 4, Α τεμ 3, Α τεμ 3, Α τεμ 3, Α τεμ 3, Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός Εντάσεως 6 Α τεμ 9, Α τεμ 9, Α τεμ 9, Α τεμ 9, Α τεμ 9, Όργανα ενδείξεως Αμπερόμετρο διαστάσεων 96x96 mm τεμ 18, Αμπερόμετρο διαστάσεων 96x96 mm με το μετασχηματιστή εντάσεως Σχέσεως μετασχηματισμού 100/5 Α τεμ 26, /5 Α τεμ 26, /5 Α τεμ 28, /5 Α τεμ 35, /5 Α τεμ 45, /5 Α τεμ Βολτόμετρο Διαστάσεων 96x96 mm τεμ 17, Μετρητής συχνότητος 50 Hz, ισχύος 3 VA, τάσεως λειτουργίας 220 V τεμ 84, Μετασχηματιστής χαμηλής τάσης Μονοφασικός 220 V προς 42 V προστασίας Ρ Ισχύος 400 VA τεμ 30, Μετασχηματιστής ισχύος σειράς 20 kv ψύξεως με φυσική κυκλοφορία ελαίου Ισχύος 50 kva τεμ kva τεμ kva τεμ kva τεμ kva τεμ kva τεμ kva τεμ 10000, kva τεμ - 29 από 38

30 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ kva τεμ 12900, kva τεμ 14900, kva τεμ 17300, kva τεμ 19950, kva τεμ 23150, kva τεμ 27150, kva τεμ kva τεμ 49800, Μετασχηματιστής ισχύος σειράς 20 kv υπαιθρίου τύπου, ελαιόψυκτος Ισχύος 250 kva τεμ 10540, kva τεμ kva τεμ 12900, kva τεμ 14900, kva τεμ 17500, kva τεμ 19920, kva τεμ 23450, kva τεμ 28650, Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος τριφασικού εναλλασομένου ρεύματος Τάσεως 230/400 V 50 περιόδων Ισχύος 50 kva τεμ 15202, kva τεμ kva τεμ 18635, kva τεμ 27586, kVA τεμ kva τεμ 31400, kva τεμ kva τεμ kva τεμ kva τεμ 42846, kva τεμ kva τεμ 45488, kva τεμ kva τεμ 72194, kva τεμ 89508, Κυψέλη μέσης τάσεως σειράς 20 kv Σταθερού τύπου αποζεύκτου Ονομαστικής εντάσεως 400 Α τεμ Α τεμ 2742, Α τεμ 3093, Σταθερού τύπου διακόπτου φορτίου Ονομαστικής εντάσεως 400 Α τεμ.2.2» 630 Α τεμ 3220, Α τεμ 3442, Σταθερού τύπου διακόπτου φορτίου μετ' ασφαλειών Ονομαστικής εντάσεως 400 Α τεμ.3.2» 630 Α τεμ 4293,00.3.3» 1250 Α τεμ 869 Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 20 kv 30 από 38

31 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ Εσωτερικού χώρου Διατομής 35 mm 2 τεμ.1.2» 50 mm 2 τεμ.1.3» 70 mm 2 τεμ.1.4» 95 mm 2 τεμ Εξωτερικού χώρου Διατομής 35 mm 2 τεμ.2.2» 50 mm 2 τεμ.2.3» 70 mm 2 τεμ.2.4» 95 mm 2 τεμ 871 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με μία λυχνία 40 W τεμ 20, Με δύο λυχνίες 40 W τεμ 32, Με μία λυχνία 65 W τεμ 23, Με δύο λυχνίες 65 W τεμ 37, Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με μία λυχνία 40 W τεμ.7.4 Με δύο λυχνίες 40 W τεμ 47, Με μία λυχνία 65 W τεμ Με δύο λυχνίες 65 W τεμ 54, Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, χωρίς την αξία των λαμπτήρων Τοίχου ή οροφής με σφαιρικό κώδωνα (Αρματούρα) προστασίας IP Για λαμπτήρες 60 W τεμ 4,32.9.3» 100 W τεμ Στεγανό τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (Χελώνη) προστασίας IP Βακελιτου.19.1α Για λαμπτήρες 60 W τεμ 3, Χυτοσιδηρούν.19.2α Για λαμπτήρες 60 W τεμ.19.2β»» 100 W τεμ 10, Στεγανό τοίχου ή οροφής με σφαιρικό κώδωνα (Αρματούρα) προστασίας IP από 38

32 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Για λαμπτήρες 60 W τεμ 4, Αναρτημένο με ανταυγαστήρα, για λαμπτήρες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως απλό, προστασίας IP Για ένα λαμπτήρα 1x250 W τεμ 57, Για ένα λαμπτήρα 1x400 W τεμ 61, Αναρτημένο με ανταυγαστήρα, για λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απλό, προστασίας IP Για ένα λαμπτήρα 1x250 W τεμ 70, Για ένα λαμπτήρα 1x400 W τεμ 84, Λαμπτήρας Λυχνίες Πυρακτώσεως W τεμ 0, W τεμ 0, W τεμ 0, W τεμ 0, W τεμ 1, W τεμ 1, Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής W τεμ 19, W τεμ 20, W τεμ 23, W τεμ 27, W τεμ Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής W τεμ 19, W τεμ 22, W τεμ 25, W τεμ W τεμ Ατμών νατρίου χαμηλής πιέσεως W τεμ W τεμ 32, W τεμ 34,80 32 από 38

33 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ W τεμ 46, W τεμ 57, W τεμ 81, Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως W τεμ 5, W τεμ 3, W τεμ 3, W τεμ W τεμ 8, W τεμ 16, W τεμ 42, W τεμ 58, Φθορισμού W τεμ 1, W τεμ 1, W τεμ 1, W τεμ 1, W τεμ 2, W τεμ 1, W τεμ W τεμ 2, W τεμ 2, W τεμ 1, Ιωδίνης W τεμ 3, W τεμ 9, Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτροσυγκολλητός με ραφή Ονομαστικής πιέσεως 6 έως 16 bar Διαμέτρου 150 mm m 16,32.1.4» 200 mm m 21,40.1.5» 250 mm m 27,84.1.6» 300 mm m 35,62.1.7» 350 mm m 39,18.1.8» 400 mm m 50,78.1.9» 500 mm m 63, » 600 mm m 84, » 700 mm m 108, » 800 mm m 141, » 900 mm m 199, » 1000 mm m 221, Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες Τύπου σύρτου, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πιέσεως 6 bar Διαμέτρου 50 mm τεμ.1.2» 80 mm τεμ.1.3» 100 mm τεμ.1.4» 125 mm τεμ.1.5» 150 mm τεμ 33 από 38

34 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.1.6» 200 mm τεμ.1.7» 250 mm τεμ.1.8» 300 mm τεμ Τύπου πεταλούδας, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πιέσεως 6 bar Διαμέτρου 300 mm τεμ 2656,00.2.5» 350 mm τεμ 2987,00.2.6» 400 mm τεμ 3213,00.2.7» 500 mm τεμ 4685,00.2.8» 600 mm τεμ 5790,00.2.9» 700 mm τεμ 6854, » 800 mm τεμ Τύπου πεταλούδας, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστική πιέσεως 10 bar Διαμέτρου 300 mm τεμ 2926,00.3.3» 400 mm τεμ 3484,00.3.4» 500 mm τεμ 5154,00.3.5» 600 mm τεμ 6370,00.3.6» 700 mm τεμ 7541,00.3.7» 800 mm τεμ 915 Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα Τύπου ελαστικής εμφράξεως, ή παρομοίου, από υλικό χυτοσίδηρο, ονομαστικής πιέσεως 10 bar Διαμέτρου 150 mm τεμ 400,00.1.2» 200 mm τεμ 620,00.1.3» 250 mm τεμ 1015,00.1.4» 300 mm τεμ 1525,00.1.5» 350 mm τεμ 2530,00.1.6» 400 mm τεμ 3070, Τύπου ελαστικής εμφράξεως, ή παρομοίου, από υλικό χυτοσίδηρο, ονομαστικής πιέσεως 16 bar Διαμέτρου 100 mm τεμ 295,00.2.2» 125 mm τεμ 380,00.2.3» 150 mm τεμ 413,50.2.4» 200 mm τεμ 641,00.2.5» 250 mm τεμ 1049,00.2.6» 300 mm τεμ 1580, Φίλτρο αναρροφήσεως με ωτίδες, από χυτοσίδηρο και γαλβανισμένο διάτρητο έλασμα Ονομαστικής πιέσεως 10 bar Διαμέτρου 150 mm τεμ 227,00.1.2» 200 mm τεμ 284,00.1.3» 250 mm τεμ 387,00.1.4» 300 mm τεμ 454,00.1.5» 350 mm τεμ 506,00.1.6» 400 mm τεμ.1.7» 500 mm τεμ 928 Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 kv, μονοπολικό υπαίθριο τεμ 185, Βραχίονες στύλων φωτισμού από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα τύπου 34 από 38

35 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 υπερβαρέως, πράσινης ετικέτας (ISO-MEDIUM βαρείς) Καμπύλοι Μονοί Οριζόντια προβολή Διάμετρος ,80 m 2 ins τεμ 47, ,20 m 3 ins τεμ 72, Διπλοί Οριζόντια προβολή Διάμετρος ,80 m 2 ins τεμ 71, ,20 m 3 ins τεμ 100, Τριπλοί Οριζόντια προβολή Διάμετρος ,80 m 2 ins τεμ 99, Ευθύγραμμοι Μονοί Οριζόντια προβολή Διάμετρος ,00 m 2 ins τεμ 30, ,50 m 2 ins τεμ 31, ,00 m 3 ins τεμ 55, Διπλοί Οριζόντια προβολή Διάμετρος ,00 m 2 ins τεμ 37, ,50 m 2 ins τεμ 45, ,00 m 3 ins τεμ 77, Ιστοί φωτιστικών σωμάτων Σιμεντοϊστοί κοινού τσιμέντου κορυφής 110 mm μήκους 5,00 m τεμ 134,00.1.2» 6,00 m τεμ 463,00.1.3» 7,00 m τεμ 187,00.1.4» 9,00 m τεμ 241,00.1.5» 10,00 m τεμ 268,00.1.6» 11,00 m τεμ 295,00.1.7» 12,00 m τεμ 323,00.1.8» 13,00 m τεμ 341,00.1.9» 14,00 m τεμ 365, Σιδηροϊστοί εξαγωνικοί από έλασμα πάχους 4 mm, μαζί με τον κλωβό αγκυρώσεως μήκους 5,00 m τεμ 332,00.2.2» 6,00 m τεμ 399, Σιδηροϊστοί εξαγωνικοί από έλασμα πάχους 6 mm, μαζί με τον κλωβό αγκυρώσεως μήκους 9,00 m τεμ 664,00.3.2» 10,00 m τεμ 751,00.3.3» 13,00 m τεμ 960,00.3.4» 14,00 m τεμ 1010,00 35 από 38

36 B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σιδηροϊστός εξαγωνικός από ελάσματα πάχους 8,7 και 6 mm, μαζί με τον κλωβό αγκυρώσεως Τα πρώτα 3 μέτρα από έλασμα πάχους 8 mm, τα επόμενα 4,2 μέτρα από έλασμα πάχους 7 mm και το υπόλοιπο μήκος από έλασμα πάχους 6 mm. Επειδή ο ιστός προορίζεται να παραλάβει πρόσθετα φορτία από την στερέωση πάνω σ' αυτόν βραχίονα για την ανάρτηση αγωγών ηλεκτρικής τροφοδοτή σεως ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, ειδικές ενισχύσεις πρέπει να υπάρχουν στη θέση της θυρίδας του ακροκιβωτίου και στη θέση συγκολλήσεως των ελασμάτων των διαφόρων τμημάτων του ιστού μήκους 13,00 m τεμ 935,00.4.2» 14,00 m τεμ 1010, Σιδηροϊοτός τηλεσκοπικός Το πρώτο τμήμα μήκους 2 m από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου 6 ins, πάχους 4,25 mm, το δεύτερο από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου 5 ins, πάχους 4 mm, το τρίτο από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 4 ins, πάχους 4,05 mm και το τελευταίο τμήμα από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 3 ins, πάχους 3,65 mm μήκους 9,00 m τεμ 425, μήκους 10,00 m τεμ 440, Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού κλπ.), προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες Βραχίονος για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως Ισχύος 1x80 W τεμ.1.2» 1x125 W τεμ 71,00.1.3» 1x250 W τεμ 114,00.1.4» 1x400 W τεμ Βραχίονος για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως Ισχύος 1x150 W 134,00 τεμ.3.2» 1x250 W τεμ 348,00.3.3» 1x400 W τεμ Κορυφής για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως Τύπου φανού Ισχύος 1x125 W τεμ.7.1.3» 1x250 W τεμ Προβολείς Ιωδίνης Ισχύος 500 W τεμ » 1000 W τεμ 933 Ακροκιβώτια ιστών ηλεκτροφωτισμού Για μονό βραχίονα τεμ 12,50.2 Για διπλό βραχίονα τεμ 14,50.3 Για τριπλό βραχίονα τεμ 934 Χρονοδιακόπτης για οδικό ηλεκτροφωτισμό Χρονοδιακόπτης με ωρολογιακό μηχανισμό και διάταξη ημερησίου προγράμματος για την αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισμού με εφεδρία 12 ωρών τεμ 69, Πλαστικός κώδωνας φωτιστικού σώματος οδικού ηλεκτροφωτισμού Για φωτιστικό σώμα ισχύος 250 W τεμ.2 Για φωτιστικό σώμα ισχύος 400 W τεμ 945 Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου 36 από 38

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ. ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Α.Τ. Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 72/2011 A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8578.8 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύστημα κλιματισμού με VRV-INVERTER ισογείου Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 27 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο : Χώρος Υποδοχής Σπηλαίου Δράκου Αριθμός Μελέτης : 185/2011 A.T. : 76 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΝΤΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΝΤΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΝΤΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΣΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 1.1. Η μελέτη αυτή αφορά την εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης στην Λαμία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Εργοδότης ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ Έργο ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ Θέση ΟΔΟΣ ΑΧΑΙΩΝ 135 & ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο.Τ.121/2 Ημερομηνία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ35/04-09-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk8i4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 28Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο.

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ : 104 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.06.01 Δήμος : ΚΩ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΟΙΚ-20.02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ. ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΧΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ GR-47A Α/Α ΑΡ.ΤΙΜ ΚΩΔ.ΥΛΙΚ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Η X Ψ (kg) 1 3126 430014006 1Α 210 160 55 2,315 2 3133 430016519 3Β 280 55 45 2,3 3 3130 430014043

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Ο.Τ.290, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών A.T.: 68 ΑΤΗΕ Ν5001.4 Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:42/2011 Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.T.: 137 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελ.: 16/2012 Προϋπολογισµός: 25.500,36

Αρ.Μελ.: 16/2012 Προϋπολογισµός: 25.500,36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Περαία, 21 Ιουνίου 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 17.998 Αρ. Αποφ.: 205 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ.

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. Θερμοστατική κεφαλή & διακόπτης Κεφάλαιο 12 Oventrop Rossweiner Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297 Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. 302 Rossweiner Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc 1. Σωλήνας θέρμανσης δαπέδου MULTIPEX Σωλήνας MULTIPEX PE - Xc 17 2 Πέντε στρωμάτων με φράγμα οξυγόνου και προστασία φράγματος Αντοχή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. K.Μ. : Π 48/2015 ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ35/04-09-2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜ/ΝΩΝ 4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292 Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTIBETON

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTIBETON (1 από 4) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTIBETON 1. Multibeton Σωλήνας 17Χ2 1,95 /μέτρο (συσκευασία: 200/300 μέτρα /ρολό) 2. Multibeton μεταλλικές λάμες στήριξης σωλήνα 4,60 /μέτρο (συσκευασία:

Διαβάστε περισσότερα