Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών"

Transcript

1 Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

2 ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2

3 ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ανακύκλωση είναι η επεξεργασία «άχρηστων» υλικών, με σκοπό την δημιουργία νέων προϊόντων -αποτρέπει τη συνεχή σπατάλη νέων πόρων -μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών -εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια -βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων -Τα υλικά που μπορούν να επεξεργαστούν με τη διαδικασία της ανακύκλωσης ονομάζονται «ανακυκλώσιμα» και περιλαμβάνουν το γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, σίδηρο, πλαστικό, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κ.ά. 3

4 ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 4

5 ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ -Η χημική διάσπαση των νεκρών οργανισμών, ζωικών ή φυτικών με αποτέλεσμα να επιστρέφουν στο περιβάλλον τα συστατικά των οργανικών υλών -Στα πολυμερή: η διεργασία που περιλαμβάνει σχάση των δεσμών ενός μακρομορίου με αποτέλεσμα τη μείωση της μοριακής του μάζας και την αλλαγή των φυσικοχημικών του ιδιοτήτων. -Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αποικοδόμησης πολυμερών όπως η θερμική, η μηχανική, η χημική κλπ. -Η πιο γνωστή και πιο οικονομική όμως από τις τεχνολογίες διάσπασης του πλαστικού υλικού είναι η Φωτο-Βιοαποικοδόμηση. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, μικρή ποσότητα "διασπαστή" προστίθεται στο πλαστικό και αλλάζει την συμπεριφορά τού πλαστικού. 5

6 ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ; Η ανακύκλωσή τους είναι η πιο σημαντική διαδικασία όσον αφορά την διαχείριση των πλαστικών αλλά υπάρχουν πολλά εμπόδια στην ολοκλήρωσή της διότι: -Η συλλογή των πλαστικών αποβλήτων είναι δύσκολη -Στη διάρκεια της διαδικασίας ένα ποσοστό των απορριμμάτων παραμένει ως απόβλητο εξαιτίας των ουσιών που περιέχουν τα Πλαστικά -Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανακύκλωση εάν δεν προηγηθεί διαχωρισμός των διαφορετικών ειδών πλαστικού. Τα ΡΕΤ, ΡΡ, PVC, ΡΕ δεν μπορούν να αναμειχθούν ώστε να παραχθεί δευτερογενής ύλη ενώ το PVC δεν πρέπει να ανακυκλωθεί 6

7 ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ; Μετά το διαχωρισμό τους τα πλαστικά μπορούν να αξιοποιηθούν: -για την κατασκευή προϊόντων με παραπλήσιες ιδιότητες με τα παρθένα υλικά και προϊόντων με ιδιότητες κατώτερες των παρθένων υλικών -ως καύσιμα για την παραγωγή θερμότητας, -για την παραγωγή οργανικών ενώσεων, με πυρόλυση και χημική ανακύκλωση 7

8 ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ; 8

9 ΠΟΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ; -Όλα τα πλαστικά προϊόντα έχουν κάποιους τρόπους για να αναγνωρίζουμε σε ποιό πολυμερές ανήκουν και πώς ανακυκλώνονται -International Standarization Organization (ISO) American Society for Testing and Materials (ASTM) Society of the Plastics Industry (SPI) -Το σύμβολο αυτών των κωδικών έχει τρία μη συνεχόμενα βέλη διευθετημένα σε ένα τρίγωνο. Στη μέση του τριγώνου αυτού υπάρχει ένας αριθμός, με ή χωρίς την συντομογραφική ονομασία του εκάστοτε πλαστικού. -το σύστημα κωδικοποίησης αναπτύχθηκε το 1988 στις ΗΠΑ από τη βιομηχανία πλαστικών για να διευκολύνει την ανακύκλωση των πλαστικών. -Η χρήση αυτού του κώδικα αποτελεί ένα είδος προτύπου για κάποια πλαστικά προϊόντα που πωλούνται στην αγορά αλλά δεν είναι υποχρεωτικός. -Ο κώδικας προβλέπει εφτά κατηγορίες πλαστικών με βάση το βασικό υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος κάθε τύπος πλαστικού και τα συνήθη προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιείται. 9

10 ΠΟΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ; 10

11 ΠΟΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ; 11

12 ΠΟΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ; 12

13 Παραλλαγές συμβολισμού Το σύμβολο της ανακύκλωσης μπορεί να εμφανιστεί και με άλλες παραλλαγές. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει το σχήμα των βελών του τριγώνου ή η σειρά των αρχικών γραμμάτων του είδους του πλαστικού. 13

14 R - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -Υπάρχουν και κάποια σύμβολα για τα πλαστικά προϊόντα που έχουν ήδη ανακυκλωθεί. -Για να τα εντοπίζουμε υπάρχει το πρόθεμα R το οποίο υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει κατασκευαστεί από αναγεννημένη πρώτη ύλη, δηλαδή από άλλα προϊόντα που έχουν ήδη ανακυκλωθεί. 14

15 ΠΩΣ; 15

16 ΠΩΣ; Η επιλογή της καλύτερης μεθόδου και τεχνολογίας διαχείρισης αποβλήτων εξαρτάται κατά πολύ από τις τοπικές συνθήκες (αποστάσεις μεταφοράς, συστήματα συλλογής, αγορές για το υλικό που έχει περισυλλεγεί, νομοθεσία κ.λπ.). Σε άλλες χώρες, οι μέθοδοι συλλογής υπαγορεύονται είτε από το νόμο είτε από τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν υποδομές για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων με χρήσιμο τρόπο και αυτά αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Θέλοντας μια αποδοτική τεχνολογία της ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων θα πρέπει να έχουμε: -Ανάπτυξη διαχωρισμού απορριμμάτων και συλλογικής μεθόδου -Ανακάλυψη οικονομικότερων μεθόδων ανακύκλωσης -Η εύρεση-ανάπτυξη αγορών ικανών, τέτοιων που να μπορούν να απορροφήσουν τα τελικά προϊόντα -Έλεγχος της ποιότητας των ανακυκλωμένων υλικών βάση προτύπων 16

17 ΤΥΠΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Οι τύποι των πλαστικών απορριμμάτων που ανακυκλώνονται χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: -Είδη πλαστικών μη αναμεμειγμένων με άλλα υλικά που μπορούν να επανέρθουν στην αρχική τους κατάσταση μέσω της παραγωγικής διαδικασίας από την οποία προήλθαν. -Απορρίμματα πλαστικών μειγμάτων που γνωρίζουμε την σύστασή τους, χωρίς πλαστικές προσμίξεις. -Οικιακά απορρίμματα, είτε βιομηχανικών είτε εμπορικών εφαρμογών, τα οποία δεν περιέχουν πλαστικές προσμίξεις. 17

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ανάλογα με το είδος της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας διεργασίας-ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες: 1. Πρωτογενής ανακύκλωση 2. Δευτερογενής ανακύκλωση 3. Τριτογενής ανακύκλωση 4. Τεταρτογενής ανακύκλωση 18

19 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Πρωτογενής, ή εσωτερική ή ανακύκλωση κλειστού βρόγχου είναι η ανατροφοδότηση του σκάρτου παραγωγής στις μονάδες, για την παραγωγή προϊόντων εφάμιλλων με τα υπόλοιπα υλικά. Τα ελαττωματικά προϊόντα (8-9% της παραγωγής) μπορεί να έχουν ελαττώματα στη σύνθεση ή στη μορφή τους. Τότε αυτό τεμαχίζεται και. ανατροφοδοτείται στην μηχανή μορφοποίησης μαζί με το παρθένο πολυμερές Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε θερμοπλαστικά διότι οι επανειλημμένες θερμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν θερμική αποσύνθεση και να μειωθούν οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού. Οι βιομηχανίες πλαστικών υποχρεούνταν, να ανακυκλώνουν το 20% της παραγωγής τους, είτε αυτή η ποσότητα είναι σκάρτη είτε 19 όχι.

20 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Αναφέρεται στην επεξεργασία απορριμμάτων που περιέχουν διάφορα πλαστικά σε τυχαίες συστάσεις προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν χαμηλότερης ποιότητας. Τα πλαστικά προς ανακύκλωση τα ξεχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες: -Πλαστικά απορρίμματα νοικοκυριών -Άλλα πλαστικά απορρίμματα 20

21 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 21

22 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συλλογή/διαλογή - Συστήματα συλλογής όπου γίνεται ο διαχωρισμός κατά είδη του πλαστικού. Είναι γνωστά ως bring schemes συστήματα επιστροφής και εφαρμόζονται στην Βρετανία από τον σύνδεσμο RECOUP. Σ αυτά χρησιμοποιούνται κάδοι διάφορων τύπων - Συστήματα συλλογής όπου γίνεται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων προϊόντων από τον καταναλωτή. Είναι γνωστά ως συστήματα περισυλλογής από τον δρόμο 22

23 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ διαχωρισμός/καθαρισμός Σε αυτό το στάδιο τα πλαστικά απορρίμματα πλένονται για να απομακρυνθούν οι ρύποι/ ακαθαρσίες που πιθανόν να περιέχουν, και αναμορφώνονται σε νέα πλαστικά προϊόντα με καλύτερη ποιότητα στο τελικό προϊόν -Αρχικά έχουμε τη μεταφορά του υλικού που έχει συλλεχθεί στα Κέντρα Ανάκτησης Υλικών MRFs. -Ελέγχεται εάν πρόκειται για πλαστικά που προέρχονται από συστήματα συλλογής με επιστροφή, έπειτα στην συνέχεια περνάνε από λεπτομερή διαχωρισμό σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, χωρίζονται στα είδη τους και παράλληλα γίνεται έλεγχος, για την απομάκρυνση των μη ανακυκλώσιμων. -Αν όμως το υλικό έχει συλλεχθεί με μέθοδο περισυλλογής από το δρόμο ή με άλλη παρεμφερή μέθοδο τότε πρέπει πρώτα να γίνει διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών μεταξύ τους και στη συνέχεια να οδηγηθούν στους χώρους διαχωρισμούταξινομημένα κατά είδος. 23

24 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ διαχωρισμός/καθαρισμός -Τα πλαστικά που προέρχονται από συστήματα συλλογής με επιστροφή είναι συνήθως ενός είδους. Όταν περιέχει ένα είδος πλαστικού οδηγείται στα MRFs όπου αφού αφαιρεθούν χειρωνακτικά όλες οι μη ανακυκλώσιμες πλαστικές ύλες συμπιέζεται και δεματιάζεται σε μπάλες. Έπειτα αυτές οι μπάλες οδηγούνται σε εγκαταστάσεις καθαρισμού ( cleaning facilities ) όπου γίνετε η άλεση. -Στην συνέχεια γίνεται η απομάκρυνση των πλαστικών προσμίξεων (καπάκια, ετικέτες, βάσεις) μαζί με το πλύσιμο όλων των τεμαχιδίων (micro sorting/cleaning). Αφού γίνει έλεγχος για τα επίπεδα μολύνσεων των τεμαχιδίων πηγαίνουν στην ανακύκλωση. 24

25 25

26 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ BENZER 26

27 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τεχνικές διαχωρισμού Ο διαχωρισμός των πλαστικών μπουκαλιών γίνεται συνήθως με δύο τρόπους, τον χειρωνακτικό και τον μηχανικό διαχωρισμό 1. Χειρωνακτικός (Manual): Με οπτική αναγνώριση των ειδών :διαφανή, αδιαφανές, ανάλογα με το χρώμα και ανάλογα με τους κωδικούς. Υπάρχει και ακριβής μέθοδος και μη ακριβής 2. Μηχανικός (Mechanical): Διαχωρισμός με βάση την πυκνότητα, την επίπλευσή τους στο νερό (PVC,PS,PET καταβυθίζονται, οι πολυολεφίνες επιπλέουν), το ιξώδες, τη διαλυτότητα, την τάση ατμών και τους τοξικούς διαλύτες που περιέχουν 3. Ηλεκτρομαγνητικός διαχωρισμός (Electromagnetic separation): Πρόκειται για εξειδικευμένη μέθοδο που βασίζεται στην ανίχνευση πολικών μονάδων με ακτίνες Χ μέσω ενός ανιχνευτή. Τα πολικά μόρια φθορίζουν όταν δεχτούν ακτίνες Χ δηλαδή έχουμε μετατόπιση του ανακλώμενου φωτός.. Ο ανιχνευτής μετρά τα εκλυόμενα ποσά ενέργειας και θέτει σε λειτουργία το σύστημα διαχωρισμού των μπουκαλιών PVC στο μεταφορέα. 4. Διαχωρισμός με φασματοσκοπία (NIR 27

28 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τεχνικές διαχωρισμού 28

29 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τεχνικές τεμαχισμού -Μηχανήματα με δίσκους τεμαχισμού -Περιδινώμενα μηχανήματα τεμαχισμού με μαχαίρια -Μείωση μεγέθους πολυμεμβρανωδών πλαστικών συσκευασιών με Μηχανήματα διαχωρισμού 29

30 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τεχνικές τεμαχισμού 30

31 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 31

32 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 32

33 ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 33

34 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 34

35 ΤΑ ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ; Τα θερμοσκληρυνόμενα για να έχουν σταθερότητα πρέπει να υπακούουν σε κάποιες συνθήκες όπως: -κατάλληλη θερμική-μηχανική-χημική σταθερότητα -Δεν μπορούν να τηχθούν αλλά πρέπει να υποστούν μια κατεργασία διαφορετικού τύπου. -εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα για την μέγιστη αξιοποίηση των σκάρτων υλικών κυρίως για την ανάκτηση νέου υλικού από τους χώρους απόρριψης. 35

36 Τεχνικες ανακύκλωσης θερμοσκληρυνόμενων -Ενσωμάτωση αλεσμένου μετακαναλωτικού υλικού σε νέα θερμοπλάστικά ή θερμοσκληρυνόμενα συστήματα -Ανάκτηση των πρωτογενών υλικών μέσω διεργασιών υδρόλυσης ή γλυκόλυσης -Ανάκτηση της χημικής ή θερμικής αξίας του μη λειτουργικού πλέον αντικειμένου μέσω πυρόλυσης και κλιβανισμού. 36

37 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 37

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗ ΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Τομέας Μηχανικής Γενικό τμήμα Πολυτεχνείο Κρήτης τηλ. 7259; email: gotsis@science.tuc.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Τομέας Μηχανικής Γενικό τμήμα Πολυτεχνείο Κρήτης τηλ. 7259; email: gotsis@science.tuc. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Τομέας Μηχανικής Γενικό τμήμα Πολυτεχνείο Κρήτης τηλ. 7259; email: gotsis@science.tuc.gr 3 Ιανουαρίου, 2010 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή 1 Εισαγωγή 2 Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Διατριβή Ειδίκευσης. «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες ανακτημένης ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο»

Διατριβή Ειδίκευσης. «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες ανακτημένης ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» Διατριβή Ειδίκευσης «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2012. Α Τάξη Λυκείου

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2012. Α Τάξη Λυκείου 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2012 Α Τάξη Λυκείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι η ανακύκλωση και ποιοι οι κύριοι στόχοι της...3 Τα υλικά που ανακυκλώνονται...4 Μπλε κάδοι ανακύκλωσης...5 Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών vi Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISBN 978-960-456-282-4 Copyright, Μάϊος 2012, E. Μπόκαρης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας υπάρχει πλαστικό. Αποτελεί μεγάλο μέρος των. συσκευασιών για τρόφιμα και αναψυκτικά και για τους περισσότερους από εμάς

Όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας υπάρχει πλαστικό. Αποτελεί μεγάλο μέρος των. συσκευασιών για τρόφιμα και αναψυκτικά και για τους περισσότερους από εμάς ΜΕΙΩΝΩ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ Ένας πλαστικός αιώνας ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ Όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας υπάρχει πλαστικό. Αποτελεί μεγάλο μέρος των συσκευασιών για τρόφιμα και αναψυκτικά και για τους περισσότερους από

Διαβάστε περισσότερα

ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μετσόβιο Πoλυτεχνείο Τμήμα: Χημικών Μηχανικών Όνομα φοιτητή: Λύτρας Γεώργιος Α.Μ: ΜΠΕ/0827 Eπιβλέπων καθηγητής: Παπασπυρίδης Κωνσταντίνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ : ΠΕ 09 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ : ΠΕ04 02

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέμα: Σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέμα: Σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος Θέμα: Σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελινός Κωνσταντίνος- Χατζηαντωνίου Μαρία Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κυριότερες κατηγορίες στερών αποβλήτων... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παραγωγή ΑΣΑ στην Ευρώπη... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κυριότερες κατηγορίες στερών αποβλήτων... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παραγωγή ΑΣΑ στην Ευρώπη... 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κυριότερες κατηγορίες στερών αποβλήτων... 5 1.1 Γενικά... 6 1.2 Αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ)... 8 1.2.1 Σύσταση ΑΣΑ... 10 1.2.2 Παραγωγή Απορριμμάτων... 11 1.2.3 Ορισμοί για τα στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία και Καθημερινή ζωή

Χημεία και Καθημερινή ζωή Χημεία και Καθημερινή ζωή Φωτο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά του Δρ Νίκου Κατσαρού 15/1/2007 *Ο Δρ Νίκος Κατσαρός είναι Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ» ΜΠΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Επιβλέπων:καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σώστε το περιβάλλον σας Β Λυκείου

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σώστε το περιβάλλον σας Β Λυκείου Λύκειο Αγίου Γεωργίου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σώστε το περιβάλλον σας Β Λυκείου Ασημάκης Σπύρος Γούλας Παναγιώτης Δούνη Σωτηρία Ζαφείρα Ελένη Κακοσούρη Μαρία Κόκορης Κώστας Λοιδώρης Θανάσης Νταλιάνης Παναγιώτης Παπαδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΙΚΩΝ ΚΑΙΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΙΚΩΝ ΥΛΙΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ Α.Μ. 31114

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο κλάδος του πλαστικού από το 2004 έως και σήµερα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΡ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΜΕΡΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ... 5 Α.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ... 6 Α.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 Α.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 Α.3.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού - Φωτοβολταϊκά συστήματα

Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού - Φωτοβολταϊκά συστήματα Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.Εφ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.:36499 Α.Μ.:35734 Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ]

[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ] [3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ] [ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ] [ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ] ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος....4 1.1 Εισαγωγή...5 1.2 Ορισµός...5 1.3 Παραγωγή ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΥΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΥΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : Χρυσούλα Σκορδούλη AM:4324 Σπυρίδων Λάζαρης ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη + Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:«ΑΠΟΒΛΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, MONITORS)»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:«ΑΠΟΒΛΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, MONITORS)» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:«ΑΠΟΒΛΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, MONITORS)» Επιβλέπων καθηγητής : κ. Σινιόρος Παναγιώτης Συνεπιβλέπων καθηγητής : κ. Νικολής Βασίλης Σπουδαστής : Αραβαντινός-Ρουσέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο Παράρτηµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 Ο ΣΙΔΗΡΟΣ...4 ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ...5 ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ...5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ...9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ...10 Η ανακύκλωση του σιδήρου!...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συσκευασία Τροφίμων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συσκευασία Τροφίμων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συσκευασία Τροφίμων Factors affecting Food Packaging ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα