ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες"

Transcript

1 ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες Ηλεκτροµειωτήρες Ευθύγραµµοι - Γωνιακοί Οδηγίες επιλογής Τεχνικά Χαρακτηριστικά ιαστάσεις Γ. Λαµπράκη 10, Λυκόβρυση ΑΘΗΝΑ Τηλ. : Fax. : Θεσσαλονίκη, ΒΙΠΕ Σίνδου, Σίνδος Τηλ.: Fax.: e

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Επιλογή του κατάλληλου µειωτήρα. 2 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑΣ C 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά ευθύγραµµων µειωτήρων σειράς C 7 ιαστασιολόγιο σειράς C (µε πέλµατα) 53 ιαστασιολόγιο σειράς C (µε φλάντζα) 58 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑΣ MVF 65 Τεχνικά χαρακτηριστικά γωνιακών µειωτήρων σειράς VF 67 ιαστασιολόγιο σειράς MVF 80 ιαστάσεις οπών Μειωτήρων τύπου MVF 86 Βάρη των µειωτήρων τύπου MVF και σειράςc 90 ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΑ 93 Τεχνικά χαρακτηριστικά µειωτήρων σειράς ΤΑ 93 ιαστασιολόγιο της σειράς ΤΑ 99 1

3 Επιλογή του κατάλληλου µειωτήρα Οι βασικοί συντελεστές που πρέπει να ληφθούν υπ όψη προκειµένου να επιλέξουµε έναν ηλεκτροµειωτήρα είναι: Ισχύς εισόδου (HP 1 ή KW 1 ) - Ισχύς εξόδου (HP 2 ή KW 2 ) Ροπή εξόδου (Μ 2 ) Στροφές εισόδου (n 1 ) Στροφές εξόδου (n 2 ) Λόγος µειώσεως ( i ) Βαθµός απόδοσης µειωτήρα (n d ) Συντελεστής λειτουργίας (s.f.) [service factor]. Στροφές n 1,n 2. Οι στροφές εισόδου (n 1 ) καθορίζονται πλήρως από τον τύπο του κινητήρα. Οι στροφές εξόδου (n 2 ) προκύπτουν εάν διαιρέσουµε τις πρώτες µε το λόγο µείωσης (i) του µειωτήρα. n1 n2 = i Γενικά θεωρείται προτιµότερο οι στροφές εισόδου να µην υπερβαίνουν τις 1400rpm. Πάντως σε γενικές γραµµές στροφές εισόδου µέχρι 3000rpm είναι επιτρεπτές εκτός εάν υπάρχει ειδική υπόδειξη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντελεστές που πρέπει να χρησιµοποιούνται προκειµένου να υπολογίσουµε την µεταφερόµενη ισχύ σε περίπτωση που οι στροφές εισόδου είναι µεγαλύτερες των 1400rpm, θεωρώντας συντελεστή λειτουργίας s.f.=1. n 1 (Rpm) Ισχύς 1400 HP 1 KW HP 1 x1.3 KW 1 x HP 1 x1.4 KW 1 x HP 1 x1.8 KW 1 x1.8 Σηµείωση : Οι τιµές των HP 1,KW 1 θα πρέπει να ληφθούν από τους πίνακες που ακολουθούν όπου οι στροφές εισόδου είναι 1400rpm. Ισχύς HP 1, KW 1 Η ισχύς που αναφέρεται στον κατάλογο είναι η ισχύς εισόδου ( η ισχύς που αποδίδει ο κινητήρας). Η ισχύς εξόδου υπολογίζεται από τη σχέση: HP 2 (KW 2 ) = HP 1 (KW 1 ) x n d Ροπή εξόδου Μ 2 Η ροπή εξόδου που αναφέρεται στον κατάλογο είναι η πραγµατική διότι στον υπολογισµό έχει ληφθεί υπ` όψη ο βαθµός απόδοσης του µειωτήρα. Για τη σωστή επιλογή θα πρέπει η τιµή της ροπής του µειωτήρα που θα επιλέξουµε να είναι λίγο µεγαλύτερη της ροπής που απαιτεί η µηχανή την οποία θα συνδέσουµε. 2

4 Συντελεστής λειτουργίας (s.f.) Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ένας µειωτήρας λειτουργεί υπό µεταβλητό φορτίο είναι προτιµότερο να επιλέγεται µε βάση ένα κατάλληλο συντελεστή, ώστε να λαµβάνονται υπ` όψη οι συνθήκες λειτουργίας του. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συντελεστές λειτουργίας που θα πρέπει να λαµβάνονται για τη σωστή επιλογή µειωτήρα. 1. Για συνεχή λειτουργία η για διακοπτόµενη µε λιγότερες από 10 εκκινήσεις ανά ώρα. Φορτίο Ώρες λειτουργίας ηµερησίως <0.5h 0.5-2h 2-10h 10-24h Κανονικό Ελαφρύ Βαρύ Για διακοπτόµενη λειτουργία µε 10 ή περισσότερες εκκινήσεις ανά ώρα. Φορτίο Ώρες λειτουργίας ηµερησίως <0.5h 0.5-2h 2-10h 10-24h Κανονικό Ελαφρύ Βαρύ Σηµείωση: Οι παραπάνω τιµές θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν επί 1.2 εφ` όσον πρόκειται για : Λειτουργία σε δύο κατευθύνσεις Στιγµιαίες υπερφορτίσεις Λόγος µειώσεως (i) Αποτελεί χαρακτηριστικό του µειωτήρα και προσδιορίζεται από τη σχέση: n i = 1 n2 Βαθµός απόδοσης (n d ) Μπορούµε να τον προσδιορίσουµε από τα στοιχεία του καταλόγου σύµφωνα µε τη σχέση: HP n = 2 d ή n HP = KW2 d 1 KW1 M 2 n2 M 2 n2 όπου HP2 = και KW2 = Ο βαθµός αποδόσεως επηρεάζεται από τη θερµοκρασία, τον τύπο του λιπαντικού, την ταχύτητα περιστροφής καθώς και από τεχνικά χαρακτηριστικά του µειωτήρα. Στην γραφική παράσταση που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχέση του βαθµού απόδοσης µε το λόγο µείωσης για µειωτήρες µε µία, δύο και τρεις βαθµίδες µείωσης. 3

5 nd i Επιλογή µειωτήρα Έχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία µπορεί πλέον να γίνει η σωστή επιλογή µειωτήρα από τον κατάλογο. Όλα τα στοιχεία του καταλόγου έχουν υπολογιστεί µε s.f.=1. εάν γνωρίζουµε την απαιτούµενη ροπή θα πρέπει KW να εκλέξουµε µειωτήρα τέτοιο ώστε:μ 2 Μ sf.. ή για την απαιτούµενη ισχύ : KW1 sf... n ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑΣ C Τύπος Έδραση Με πέλµατα Ρ Με φλάντζα F Με φλάντζα UF d 4

6 Λίπανση Οι µειωτήρες C C414 παραδίδονται µε συνθετικό λάδι και δεν χρειάζονται άλλη συντήρηση ή λίπανση.οι υπόλοιποι µειωτήρες λιπαίνονται µε λάδι, και έχουν όλοι πώµα εισαγωγής λαδιού και δείκτη στάθµης λαδιού, προσφέρονται δε χωρίς λάδι και πρέπει απαραιτήτως να πληρωθούν µε λάδι πριν τεθούν σε λειτουργία σύµφωνα µε τις ποσότητες (σε lt.) που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: Τύπος Έδραση P F Β3 B5 V1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C702-C C C802-C C C902-C C C1002-C C Προσφέρονται µε συνθετικό λάδι Οι µειωτήρες που παραδίδονται µε συνθετικό λάδι (C112-C414) είναι ικανοί να δουλεύουν σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από 0 ο C o C. Για τους υπόλοιπους το λάδι που χρησιµοποιείται πρέπει να έχει το κατάλληλο ιξώδες σύµφωνα µε τις τιµές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα : 5

7 Είδος φορτίου t a 0 o C - 20 o C Ορυκτέλαιο Συνθετικό ISO VG ISO VG t a 20 o C - 40 o C Ορυκτέλαιο Συνθετικό ISO VG ISO VG Ελαφρύ Μέτριο Βαρύ t a : θερµοκρασία περιβάλλοντος Οι στάθµη του λαδιού πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αλλάζεται σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνονται παρακάτω : Θερµοκρασία λαδιού ( o C) Χρόνος επαναλίπανσης (h) Ορυκτέλαιο συνθετικό λάδι < Ακολουθούν πίνακες µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µειωτήρων και τις διαστάσεις τους. Η µονάδα µέτρησης τις ροπής Μ 2 στους πίνακες που ακολουθούν είναι το [Nm], οι στροφές n 2 σε [RPM]. Ο συντελεστής ασφαλείας (S) εκφράζει το λόγο της µεγίστης ροπής του µειωτήρα προς την ονοµαστική ροπή Μ 2 και τέλος το i τη σχέση µειώσεως των στροφών που επιτυγχάνει ο εκάστοτε µειωτήρας. 6

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά ευθύγραµµων µειωτήρων σειράς C 0.12kW / 0.16HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

9 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

10 0.18kW / 0.25HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

11 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

12 0.25kW / 0.33HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

13 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

14 0.37 kw / 0.5 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

15 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

16 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C kw / 0.75 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

17 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

18 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

19 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C kw / 1 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

20 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

21 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

22 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C kw / 1.5 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

23 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

24 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

25 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C

26 1.5 kw / 2 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

27 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

28 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

29 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C kw / 3 HP Τύπος i S M 2 n

30 Τύπος i S M 2 n

31 Τύπος i S M 2 n

32 Τύπος i S M 2 n kw / 4 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

33 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

34 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

35 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C

36 4 kw / 5.5 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

37 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

38 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C

39 5.5 kw / 7.5 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

40 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

41 7.5 kw / 10 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

42 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

43 9.2 kw / 12.5 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

44 Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

45 11 kw / 15 HP Τύπος i S M 2 n

46 Τύπος i S M 2 n

47 15 kw / 20 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

48 18.5 kw / 25 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

49 22 kw / 30 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

50 30 kw / 40 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

51 37 kw / 50 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C kw / 60 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C

52 55 kw / 75 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C kw / 100 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C C C

53 90 kw / 125 HP Τύπος i S M 2 n 2 C C C C C C C C C C C C C C

54 ιαστασιολόγιο σειράς C (µε πέλµατα) Τύπος Α ΑΒ Β ΒΒ Β 1 C D DB E F GA H HD K M C112 P M C212 P C213 P C312 P C313 P M M C352 P C353 P M C354 P C412 P C413 P M C414 P C512 P C513 P M C514 P 53

55 ιαστασιολόγιο σειράς C (µε πέλµατα) ΤΥΠΟΣ L L 1 N P ΤΥΠΟΣ L L 1 N P ΤΥΠΟΣ L L 1 N P C112 C313 C P 63 P63 P C112 C313 C P 71 P71 P C112 C313 C P 80 P80 P C C C P P P C112 C313 C P 100 P100 P C112 C313 C P 112 P112 P C212 C C P63 P P C212 C C P71 P71 P C212 C C P80 P80 P C C C P P P C212 C C P100 P100 P C212 C C P112 P112 P C213 C354 C P63 P63 P C213 C354 C P71 P71 P C213 C354 C P80 P80 P C C C P P P C213 C354 C P100 P100 P C213 C354 C P112 P112 P C312 C C P63 P P C312 C C P71 P P C312 C C P80 P P C C C P P P C312 C P100 P C312 C P112 P

56 ιαστασιολόγιο σειράς C (µε πέλµατα) Τύπος Α ΑΒ Β ΒΒ C D DB E F GA H HD K M C612 P C613 P M C614 P C702 P C703 P M C704 P C802 P C803 P M C804 P C902 P C903 P M C904 P C1002 P C1003 P C1004 P M

57 ιαστασιολόγιο σειράς C (µε πέλµατα) ΤΥΠΟΣ L L 1 N P ΤΥΠΟΣ L L 1 N P ΤΥΠΟΣ L L 1 N P C C704 C P63 P63 P C C704 C P71 P71 P C C704 C P80 P80 P C C C P P P C C704 C P100 P100 P C C704 C P112 P112 P C C C P P P C C C P P80 P C P180 C614 P63 C614 P71 C614 P80 C614 P90 C614 P100 C614 P112 C P80 C P90 C P100 C P112 C P132 C P160 C P180 C P C P90 C P100 C P112 C P132 C P160 C P180 C P C P C P63 C P71 C P C P C P C P112 C804 P C P C P250 C P C P C P C P100 C P C P C904 P C904 P

58 ιαστασιολόγιο σειράς C (µε πέλµατα) ΤΥΠΟΣ L L 1 N P ΤΥΠΟΣ L L 1 N P C P100 C P112 C P132 C P160 C P180 C P200 C P C1004 P80 C1004 P90 C1004 P100 C1004 P112 C1004 P132 C1004 P160 C1004 P C P250 C P

59 ιαστασιολόγιο σειράς C (µε φλάντζα) Τύπος Ν Β D DB E F GA H HD P M N 1 T C112 F M C212 F C213 F M C312 F C313 F M

60 ιαστασιολόγιο σειράς C (µε φλάντζα) ΤΥΠΟΣ L L 1 N 3 ΤΥΠΟΣ L L 1 N 3 C112 C F 63 F C112 C F 71 F C112 C F 80 F C C F F C112 C F 100 F C112 C F 112 F C212 F C212 F C212 F C F C212 F C212 F C213 F C213 F C213 F C F C213 F C213 F C312 F C312 F C312 F C F C312 F C312 F

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih-

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih- ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού Gold Star STARVERT ih- Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών Στροφών Starvert-iH

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.abb.com/motors&generators > Motors (Ηλεκτροκινητήρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ.- Μηχ. Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Γ & Φ/Β ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Γ &

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Ευρετήριο εικόνων Ευρετήριο πινακίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΕΙΡΙΑΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 144 52 Μεταµόρφωση Τηλ. 2841 084, fax. 2841 084 e-mail:powersv@netor.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 144 52 Μεταµόρφωση Τηλ. 2841 084, fax. 2841 084 e-mail:powersv@netor.gr Συνεργασία Συστήµατος Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) και Ηλεκτρογεννήτριας (H/Z). Προβλήµατα και προτεινόµενες λύσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το άρθρο αυτό αναλύει τα προβλήµατα συνεργασίας ενός συστήµατος αδιάλειπτης

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. 1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Παναγιώτης Κυριακού, Διπλ. Μηχανολόγος - Μηχανικός Product Specialist, Compressor Technique Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα... Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας BA 168 GR Edition 06/09

Οδηγίες λειτουργίας BA 168 GR Edition 06/09 Danfoss Bauer GmbH 73726 Esslingen Οδηγίες λειτουργίας BA 168 GR Edition 06/09 Περιεχόμενα σελίδα Δήλωση ΕΚ κατασκευαστή 2 Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία κινητήρων με μειωτήρα στροφών 3-4 Κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Μέτρηση απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων εργαστηριακά µε τη χρήση ηλιακού προσοµοιώτη

ιπλωµατική Εργασία: Μέτρηση απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων εργαστηριακά µε τη χρήση ηλιακού προσοµοιώτη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών ιπλωµατική Εργασία: Μέτρηση απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΑΡΛΗΣ Τριφασική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου. για την µεταφορά και απόθεση αλατιού της αλυκής Πολιχνίτου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου. για την µεταφορά και απόθεση αλατιού της αλυκής Πολιχνίτου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 80.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μειωτήρες και ηλεκτροµειωτήρες. Έκδοση 07/2006 11359005 / EL

Εγχειρίδιο. Μειωτήρες και ηλεκτροµειωτήρες. Έκδοση 07/2006 11359005 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μειωτήρες και ηλεκτροµειωτήρες Έκδοση 07/2006 11359005 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF

DC Inverter Multi VRF Toyotomi TTY series DC Inverter Multi VRF Σεπτέμβριος 2010 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF... 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Κύρια περιοχή έρευνας: Παραγωγή, ιανοµή, ιαχείριση και Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series DC Inverter Multi VRF TTY IV series Νοέμβριος 2011 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF ΤΤΥ iv... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα