Καρδιακή ανεπάρκεια. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρδιακή ανεπάρκεια. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ"

Transcript

1 Καρδιακή ανεπάρκεια Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

2 Ορισμός ΚΑ A condition in which the heart fails to discharge its contents adequately Thomas Lewis, 1933 A state in which the heart fails to maintain an adequate circulation for the needs of the body despite a satisfactory filling pressure Paul Wood, 1950

3 Ορισμός ΚΑ A pathophysiological state in which an abnormality of cardiac function is responsible for the failure of the heart to pump blood at a rate commensurate with the requirements of the metabolizing tissues Eugene Braunwald, 1980 A clinical syndrome caused by an abnormality of the heart and recognized by a characteristic pattern of haemodynamic, renal, neural and hormonal responses Philip Poole Wilson, 1985

4 Ορισμός ΚΑ ΑCC/AHA Σύμπλοκο κλινικό σύνδρομο που προκαλείται από οποιαδήποτε δομική ή λειτουργική ανωμαλία της καρδιάς η οποία επηρεάζει την ικανότητα των κοιλιών να πληρούνται με αίμα ή να εξωθούν αίμα. ΑCC/AHA 2005

5 Ορισμός Kλινικό σύνδρομο με: 1. Τυπικά συμπτώματα ΚΑ δύσπνοια, οίδημα σφυρών, κόπωση αδυναμία 2. Τυπικά σημεία ΚΑ ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υγροί ρόγχοι, πλευριτική συλλογή, διάταση σφαγιτίδων, περιφερικό οίδημα, ηπατομεγαλία 3. Αντικειμενικά ευρήματα δομικής ή λειτουργικής ESC 2008

6 Επιδημιολογία Συχνότητα: 2% γενικού πληθυσμού 10% >65 έτη Πρώτη αιτία νοσηλείας >65 έτη Πρόγνωση: Θνητότητα 50% στα 5 έτη Οξεία ΚΑ: 5% ενδονοσοκ. θνητότητα, 15% θνητότητα στους 3 μήνες 30% επανεισαγωγή in 2 3 months Κόστος: 2% συνολικού κόστους Υγείας 39 δις $/έτος (ΗΠΑ)

7

8 Αίτια Στεφαιαία νόσος (60 70%) Αρτηριακή υπέρταση Βαλβιδοπάθειες Ιοί μικρόβια (μυοκαρδίτιδα) Τοξικοί παράγοντες (αλκοόλ, φάρμακα) Πρωτοπαθείς μυοκαρδιοπάθειες Γενετικές ανωμαλίες

9 Παθοφυσιολογία

10 Παθοφυσιολογι κοί μηχανισμοί 1. Φόρτιση με όγκο: Ανεπάρκειες βαλβίδων, υψηλή ΚΠ 2. Φόρτιση με πίεση: Υπέρταση, στενώσεις βαλβίδων 3. Απώλεια μυοκαρδιακών κυττάρων: ΟΕΜ, τοξικοί και λοιμώδεις παράγοντες 4. Περιορισμός στην πλήρωση: Περικαρδιακές παθήσεις,

11 Farmakis et al, ESC textbook 2014

12 Παθοφυσιολογι κές μεταβολές 1. Αιμοδυναμικές ελάττωση καρδιακής παροχής 2. Νευροορμονικές κινητοποίηση SNS, RAAS, AVP 3. Κυτταρικές υποδοχείς, διαχείριση Ca, παραγωγή ενέργειας, συσταλτές πρωτεϊνες, απόπτωση 4. Δομικές

13

14

15

16

17

18

19 Ταξινόμηση Αριστερή Δεξιά Συστολική Διαστολική Χρόνια Οξεία Ταξινόμηση βαρύτητας (ΝΥΗΑ, ACC/AHA, αιμοδυναμική κλπ)

20 Λειτουργική ταξινόμηση κατά ΝΥΗΑ Κλάση Ι Κλάση ΙΙ Κλάση ΙΙΙ Κλάση IV Κανένας περιορισμός στη φυσική δραστηριότητα. Η συνήθης δραστηριότητα δεν προκαλεί συμπτώματα Ήπιος περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. Η συνήθης δραστηριότητα προκαλεί συμπτώματα Σημαντικός περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. Η μικρότερη από τη συνήθη δραστηριότητα προκαλεί συμπτώματα Αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε φυσικής δραστηριότητας χωρίς συμπτώματα.

21 Διάγνωση ΚΑ Ιστορικό Κλινική εξέταση ΗΚΓ Ακτινογραφία θώρακος Ηχωκαρδιογράφημα Νατριουρητικά πεπτίδια

22 Ορισμός Kλινικό σύνδρομο με: 1. Τυπικά συμπτώματα ΚΑ δύσπνοια, οίδημα σφυρών, κόπωση αδυναμία 2. Τυπικά σημεία ΚΑ ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υγροί ρόγχοι, πλευριτική συλλογή, διάταση σφαγιτίδων, περιφερικό οίδημα, ηπατομεγαλία 3. Αντικειμενικά ευρήματα δομικής ή λειτουργικής ESC 2008

23 Νατριουρητικά πεπτίδια ESC 2012

24 Θεραπευτικοί στόχοι στην οξεία ΚΑ Αντιμετώπιση συμπτωμάτων σταθεροποίηση ασθενούς Αναζήτηση αιτίου και αντιμετώπισή του Αναζήτηση εκλυτικού παράγοντα και αντιμετώπισή του Έναρξη/τιτλοποίηση θεραπείας χρόνιας ΚΑ

25 1. Λανθασμένη λήψη αγωγής 2. Αύξηση προφορτίου αύξηση λήψης Να + & υγρών, νεφρική ανεπάρκεια 3. Αύξηση μεταφορτίου υπέρταση, πνευμονική εμβολή 4. Ελάττωση συσταλτικότητας οξεία ισχαιμία/έμφραγμα, αλκοόλ, φάρμακα 5. Αύξηση αναγκών πυρετός, λοίμωξη, αναιμία, ταχυκαρδία, Εκλυτικοί παράγοντες

26 Θεραπεία οξείας ΚΑ Διουρητικά Αγγειοδιασταλτικά Θετικά ινότροπα Αγγειοσυσπαστικά Υπερδιήθηση Ενδοαορτική αντλία Συσκευές υποβοήθησης κοιλιών

27 Αλγόριθμος οξείας ΚΑ Διουρητικά αγκύλης bolus iv (πχ per os δόση x2,5) Οξυγόνο (κορεσμός <90%), μορφίνη (ανησυχία, άγχος) ΣΑΠ >110 mmhg ΣΑΠ mmhg ΣΑΠ <85 mmhg Αγγειοδιασταλ τικά (πχ. νιτρώδη) Αναμονή Διόρθωση προφορτίου με χορήγηση υγρών, ινότροπα (πχ. δοβουταμίνη, ντοπαμίνη) Πτωχή απάντηση Διούρηση <20 ml/h: Αύξηση διουρητικών, συνδυασμός διουρητικών, χαμηλή δόση ντοπαμίνης, υπερδιήθηση Κορεσμός <90%: Μη επεμβατικός αερισμός, επεμβατικός αερισμός ΣΑΠ <85 mmhg: Ινότροπα, αγγειοσυσπαστικά, μηχανική

28 Νιτρώδη στην οξεία ΚΑ

29 Ινότροπα & αγγειοσυσπαστικά στην οξεία ΚΑ

30 Υπερδιήθηση

31 dialysis the movement of solutes from a compartment in which they are in high concentration to one in which they are in lower concentration along an electrochemical gradient. ultrafiltration solute is carried (in solution) a fluid across a semipermeable membrane in response to a transmembrane pressure gradient (a process known as solvent drag). This mimics what actually happens in the normal human kidney.

32 Μηχανική υποστήριξη κυκλοφορίας

33 Θεραπευτικοί στόχοι στη χρόνια ΚΑ Πρόγνωση Νοσηρότη τα Μείωση θνητότητας Ανακούφιση συμπτωμάτων Βελτίωση ποιότητας ζωής Μείωση νοσηλειών Πρόληψη Μυοκαρδιακή βλάβη αναδιαμόρφωση Επανεμφάνιση συμπτωμάτων Επανεισαγωγή ESC 2008

34 Θεραπεία χρόνιας ΚΑ 1. Φάρμακα 2. Συσκευές & χειρουργική θεραπεία 3. Μη φαρμακευτική μη επεμβατική θεραπεία

35 Θεραπεία χρόνιας ΚΑ: 1. Φάρμακα Αύξηση επιβίωσης βελτίωση πρόγνωσης (Κλάση ΙΑ) αμεα ΑΥΑ (ARB) Β αναστολείς Ανταγωνιστές αλδοστερόνης Ανακούφιση συμπτωμάτων Διουρητικά Δακτυλίτιδα Νιτρώδη Άλλα Ιβαμπραδίνη Aντιπηκτικά Αντιαρρυθμικά

36 Θεραπεία χρόνιας ΚΑ: 1. Φάρμακα

37 Θεραπεία χρόνιας ΚΑ: 1. Φάρμακα

38 Αλγόριθμ ος χρόνιας ΚΑ

39 Δοσολογία νευροορμονικών αποκλειστών στην ΚΑ

40 Αντενδείξεις ΑΜΕΑ Ιστορικό αγγειοοιδήματος Αμφοτερόπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίας Επίπεδα Κ + >5 mmol/l Επίπεδα κρεατινίνης >2,5 mg/dl Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας

41 Άσθμα Αντενδείξεις β αναστολέων Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου ή 3ου βαθμού Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου (χωρίς μόνιμο βηματοδότη) Φλεβοκομβική βραδυκαρδία (<50bpm).

42 Αντενδείξεις ανταγωνιστών αλδοστερόνης Επίπεδα Κ + >5 mmol/l. Επίπεδα κρεατινίνης >2,5 mg/dl. Ταυτόχρονη χορήγηση καλιοσυντηρητικού διουρητικού ή συμπληρώματος Κ +. Συνδυασμός αμεα και ARB.

43 Κατηγορίες και δοσολογία διουρητικών στην ΚΑ

44

45 Φάρμακα που πρέπει να αποφέυγονται στην ΚΑ

46 Θεραπεία χρόνιας ΚΑ: 2. Συσκευές & χειρουργική θεραπεία Επανασυγχρονισμός (CRT) Εμφ. απινιδωτής (ICD) Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABGS) Μεταμόσχευση Συσκευές υποβοήθησης κοιλιών

47 Συσκευές: ενδείξεις κλάσης Ι σε ασθενείς με συστολική ΚΑ ICD Αναταχθείσα καρδιακή ανακοπή Ισχαιμική και >40 ημέρες από ΕΜ Μη ισχαιμική CRT Κλάση NYHA IIΙ/ΙV και QRS >120ms Για μείωση συμπτωμάτων και νοσηλειών Για μείωση θνητότητας Κλάση Ι Α Κλάση Ι Α Κλάση Ι Β Κλάση Ι Α Κλάση Ι Α Κλάση Ι A ESC 2008

48

49

50 Θεραπεία χρόνιας ΚΑ: 3. Μη φαρμακευτική μη επεμβατική θεραπεία Δίαιτα Περιορισμός άλατος και υγρών Αποχή από αλκοόλ Διατήρηση ΣΒ Άσκηση Εκπαίδευση ασθενών Αλλα μέτρα Κατ οίκον επισκέψεις νοσηλεία Τηλεπαρακολούθηση 53

51 Διαστολική ΚΑ Ορισμός: 1. Συμπτώματα και σημεία ΚΑ 2. ΚΕ >45 50% 3. Διαστολική δυσλειτουργία Θεραπεία: Αντιμετώπιση αιτίων κι άλλων νοσηροτήτων (ΣΝ, ΑΥ,

52 Μελλοντικές θεραπείες στην ΚΑ Νέα φάρμακα Ολική τεχνητή καρδιά Κυτταρικές θεραπείες Γονιδιακή θεραπεία Φαρμακογενομική

53

54

55 Nature 2008

56 Φαρμακογενομική

57 Gheorghiade et al, Eur J Heart Fail 2010

58 The very essence of cardiovascular medicine is the recognition of early heart failure Sir Thomas Lewis, 1933

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος Aνασκόπηση Έχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια αυτός ο δυσπνοϊκός ασθενής στο εφημερείο; Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ PRACTICE GUIDELINES ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):271-285 Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου Άρθρα 385 408 390 412 H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων Ιωάννης Αποστολάκης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι 1 2 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητές/οί Συνάδελφοι Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας που πραγματοποιούνται όπως κάθε χρόνο στην ιστορική πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών

Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών Στόχοι παρουσίασης Ποια είναι τα επείγοντα στην αίθουσα τοκετών? Κλήση Αναισθησιολόγου και πότε?? Η Μαία & τα επείγοντα στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών

Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών .86 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ Τα καρδιολογικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα συχνά σε ασθενείς με νεοπλασματικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση σε Παιδιά με' Συγγενή Καρδιοπάθεια ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος;

Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος; 292 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 292-296, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος; Α. Κεϊβανίδου, Α. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ταχύρυθµη εκπαίδευση ιατρών των Κέντρων Υγείας για επείγοντα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Μυοκαρδιοπάθειες, Δυσλειτουργία θηλοειδών µυών, διάταση δακτυλίων, µεταβολή της γεωµετρίας των κοιλιών κλπ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα