Θέμα: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) GOLDOR BAIT 0.5 GB.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) GOLDOR BAIT 0.5 GB."

Transcript

1 1 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2529/28261 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ TELEFAX: Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη Τηλέφωνο: Θέμα: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) GOLDOR BAIT 0.5 GB.» AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόμο υπ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/ /τΑ ) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/ ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 3. Την κατ εξαίρεση έγκριση 120 ημερών από την Ιταλία και την Ισπανία. 4. Την υπ αριθμ. πρωτ / (ΦΕΚ 970/ /τB ) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με Εντολή Υφυπουργού». 5. Την από αίτηση της ΕΑΣ Δράμας εκ μέρους των αναφερομένων στον Πίνακα διανομής.

2 2 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ 1Α ;; Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) GOLDOR BAIT 0.5 GB (δραστική ουσία: fipronil 0.5% β/β) για χρήση σύμφωνα με τον Πίνακα Διανομής και με τα ακόλουθα στοιχεία: 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 1.1.β Ημερομηνία λήξης Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.2.α Εμπορικό όνομα GOLDOR BAIT 0.5 GB 1.2.β Μορφή Κοκκώδες δόλωμα 1.3 Δραστική ουσία α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: fipronil Fipronil min 95% β/β (χημική ομάδα: φαινυλοπυραζόλες) γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: BASF Agri-Production S.A.S. 32, Rue de Verdun - B.P Saint Aubin Lès Elbeuf Γαλλία δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: BASF Agri-Production S.A.S. 32, Rue de Verdun - B.P Saint Aubin Lès Elbeuf Γαλλία ε) Τεχνικές προδιαγραφές τους δραστικής ουσίας: 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως προσδιορίζονται στο τμήμα J της αίτησης με αριθ. πρωτ / α) Κάτοχος της άδειας χρήσης Σύμφωνα με τον Πίνακα Διανομής

3 3 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ β) Υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στους κατόχους της άδειας χρήσης BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Μεσογείων 449, Αγία Παρασκευή ΑΜE 1 : BASGR Τηλ.: Fax: γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF SE Crop Protection Division P.O. Box Limburgerhof, Γερμανία δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: SBM-Formulation C.S. 621 Av. Jean Foucault - Z.I Beziers Cedex Γαλλία ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας: SBM-Formulation C.S. 621 Av. Jean Foucault - Z.I Beziers Cedex Γαλλία Δραστική ουσία fipronil 0.5% β/β Βοηθητικές ουσίες % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J-ΙII της αίτησης (με αριθ. πρωτ / ) και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ 2 Συσκευασία 2.1Συσκευασία Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 1 Σάκος 10, 20 κιλά Χαρτί/PE 2 Σάκος μέσα σε κουτί 10 κιλά Κυματοειδές χαρτόνι 3 Δοχείο 5, 10 κιλά HDPE 1 Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

4 4 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ 3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή επί της γραμμής σποράς με ταυτόχρονη ενσωμάτωση. Τρόπος παρασκευής του διαλύματος: - Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης : C για 2 sec. 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το GOLDOR BAIT είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των σιδηροσκούληκων στην πατάτα. Περιέχει το δραστικό συστατικό fipronil που δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας τη διέλευση των ιόντων χλωρίου από τη δίαυλο του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA). Αυτό οδηγεί στη διατάραξη της κανονικής μετάδοσης των νευρικών σημάτων και τελικά στη θανάτωση των εντόμων Φάσμα δράσης Καλλιέργεια Πατάτα Στόχος Σιδηροσκού ληκα (Agriotes spp.) Δόσεις σκευάσματος κιλά/ στρέμμα κιλά/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα Τρόπος και χρόνος εφαρμογής εφαρμογή επί της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση, κατά τη σπορά. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1 6 Ειδικές συνθήκες 1) Το Goldor Bait πρέπει να εφαρμόζεται ταυτόχρονα με τη φύτευση

5 5 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί των κονδύλων της πατάτας στο ίδιο πέρασμα του ελκυστήρα, απευθείας πάνω στην ανοιχτή γραμμή φύτευσης σε βάθος cm και στη συνέχεια να επικαλύπτεται αμέσως με χώμα. 2) Για την αποφυγή της έκθεσης του δολώματος στην επιφάνεια του εδάφους, η εφαρμογή του κοκκώδους ΠΡΕΠΕΙ να σταματάει 4 μέτρα πριν το τέλος της γραμμής φύτευσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης απορροή του σκευάσματος από τον εφαρμογέα και η 100% ενσωμάτωση του. 3) Οι μηχανές φύτευσης πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστό και ανεξάρτητο σύστημα που να δίνει τη δυνατότητα κλεισίματος της παροχής του σκευάσματος πριν το τέλος της γραμμής φύτευσης 4) Ο εξοπλισμός εφαρμογής να είναι κατάλληλος για κοκκομετρία του σκευάσματος 5) Οι μηχανές φύτευσης πρέπει να είναι εξοπλισμένες με διανομέα κατάλληλο να διανείμει το σκεύασμα σε μια περιοχή εύρους εκ. στο αυλάκι φύτευσης (κατά τη φύτευση) 6) Τα λάστιχα/σωληνώσεις που μεταφέρουν το σκεύασμα στους διανομείς πρέπει να είναι λεία στο εσωτερικό τους και κατά το δυνατό κατακόρυφα προκειμένου να αποφευχθεί κατακράτηση του σκευάσματος στα στόμια εκροής 7) Οι μηχανές φύτευσης πρέπει να είναι εξοπλισμένες με δοχεία που έχουν καπάκι ώστε να κλείνουν καλά προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή έκλυση σκόνης από τη χοάνη. 8) Πρέπει να γίνεται βαθμονόμηση πριν την εφαρμογή προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της σωστής δόσης σκευάσματος 9) Να μην χρησιμοποιούνται πνευματικές μηχανές 10)Να μην χρησιμοποιούνται μηχανές με δυνατότητα εφαρμογής σε πάνω από δύο γραμμές φύτευσης προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση μακριών και καμπυλωτών λάστιχων/σωληνώσεων 7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας -- μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. 9 Σήμανση σκευάσματος: Ν- Επικίνδυνο για το περιβάλλον

6 6 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ Φράσεις R R51/53-Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Φράσεις S S1/2: Φυλάξτε κλειδωμένο και μακριά από τα παιδιά. S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά, και ζωοτροφές. S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. SPe 5 - Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά το προϊόν θα πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών. Spe 6 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» Γενικά: αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Δείξτε το δοχείο, την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Κρατήστε τον παθόντα ψύχραιμο. Βγάλτε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση ερεθισμού, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα προσβεβλημένα μάτια αμέσως με τρεχούμενο νερό, για 15 λεπτά τουλάχιστον, με τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και στη συνέχεια πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό, εκτός αν συμβουλευθείτε κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Μην προκαλείται εμετό ή δίνετε τίποτα από στόματος αν ο παθόν δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: Προστασία των καταναλωτών

7 7 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ 13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) 13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις Φυτικά προϊόντα Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείμματα με τον κανονισμό 396/2005 Kαλλιέργειες (ημέρες) Πατάτα - MRL s σε mg/kg 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος. Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. 15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης Η παρούσα κατ εξαίρεση άδειας διάθεσης μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

8 8 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ Β Γενικές υποχρεώσεις 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 2. Η παρούσα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι α) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος θα εκπαιδεύσει τους χρήστες για τη σωστή εφαρμογή του σκευάσματος β) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος θα ενημερώσει τις αντίστοιχες ΔΑΟΚ για την εκπαίδευση των χρηστών και οι ΔΑΟΚ θα πιστοποιήσουν στην Υπηρεσία την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. γ) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος θα διαθέσει στους χρήστες τον ειδικό εξοπλισμό εφαρμογής δωρεάν ο οποίος θα προσαρμοστεί στις μηχανές φύτευσης των πατατοπαραγωγών με σκοπό την τήρηση των κανόνων της ορθής γεωργικής πρακτικής. δ) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος θα υποβάλει στην Υπηρεσία ακριβή στοιχεία σχετικά με την έκταση και την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε.. ` Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

9 9 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ Πίνακας Διανομής 1) ΕΑΣ Δράμας ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 ΤΚ Δράμα 2)ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΙΚΟΥ 3) ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΕΒΕ 4)ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΆΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥ-Α. ΖΑΝΙΑ 5)ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΝΤΕΛΗΣ ΣΤ ΑΜΑΤΗΣ - ΠΑΡΛΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ - ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΔΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΖΙΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΛΛΙΟΡΝΤΟΣ ΜΕΚΟΣ - ΤΙΝΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΤΡΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6) ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗ ΕΥΡΥΚΛΙΑ - ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΤΣΙΠΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΨΥΧΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

10 10 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΒ-ΡΡΨ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ - ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 7) ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΣΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΜΠΟΥΛΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ -ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ -ΜΠΟΖΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ -ΤΣΙΟΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ -ΑΛΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΤΕΡΖΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 8) ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΗΒΩΝ -ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΠΑΡΑΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ -ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9) ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΡΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΣΑΝΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΜΠΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΒΑΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ -ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FILAN STAR 50 WG

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FILAN STAR 50 WG 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-4 - 2013 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 523/5512 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 12-9 - 2013 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 7835/86580 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 8817/8883 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17-4 - 2013 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 523/5512 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4042/44359 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4042/44359 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 4042/44359 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΔΑ: ΒΕΖΖΒ-ΨΝΒ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1 ΑΔΑ: ΒΕΖΖΒ-ΨΝΒ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΔΑ: ΒΕΖΖΒ-ΨΝΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 27-6 - 2013 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 5377/57264 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2885/31768 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1-7 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 5772/61992 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-2-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. πρωτ: 788/11009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03 08-205 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.ΕΝ. Αριθ. πρωτ: 6479/76739 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 03-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2761/30645 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- 03-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2761/30645 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2761/30645 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 12846/126763 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΔΑ: ΒΙΦΑΒ-Μ6Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15-5 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3608/39180 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 6204/64460 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 8912/97891 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-5 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.πρωτ: 3141/37739 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Β-ΓΞΖ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο με κερί) CITROSOL A-IMAD-2.

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Β-ΓΞΖ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο με κερί) CITROSOL A-IMAD-2. ΑΔΑ: ΒΕΦ3Β-ΓΞΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2/4 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ: PRODUCTOS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.03.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3456/37831 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ARCADE 880 EC

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ARCADE 880 EC 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-1 - 2014 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 13574/158233 π.ε. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 10152/116277 π.ε. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCOMRID AEROSOL

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCOMRID AEROSOL 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 1976/24337 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.πρωτ: 12220/138401 π.ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 12733/125601 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 12733/125601 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 12733/125601 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-4 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-4 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΕΑΜΒ-ΡΨΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-4 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 4203/46094 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1818/19633 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1818/19633 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1818/19633 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΔΑ: ΒΕΔ8Β-ΟΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔIΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1 ΑΔΑ: ΒΕΔ8Β-ΟΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔIΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΑΔΑ: ΒΕΔ8Β-ΟΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔIΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13-3 - 2013 Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 128/1002 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-5 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.πρωτ: 3611/42337 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-04 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3638/40529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 8911/97887 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα