Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος"

Transcript

1 Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική καμπύλη της φωτοδιόδου δηλαδή, το ρεύμα Ι που την διαρρέει (αποτέλεσμα δηλ.εξαρτημένη μεταβλητή-y) συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης (αίτιο δηλ. ανεξάρτητη μεταβλητή-x) όπως φαίνεται στο διάγραμμα b του σχήματος 2. Θα διαπιστώσουμε ότι όταν η φωτοδίοδος πολωθεί ανάστροφα τότε το ρεύμα που την διαρρέει είναι ανεξάρτητο από την εφαρμοζόμενη τάση και εξαρτάται αποκλειστικά από τον φωτισμό της φωτοδιόδου. Μία τέτοια διάταξη έχει σημαντικότατες τεχνολογικές εφαρμογές καθώς μπορεί να μετατρέψει ένα χρονικά μεταβαλλόμενο φωτεινό σήμα σε ηλεκτρικό ή να μετρήσει τα επίπεδα φωτισμού ή ακόμα να ανιχνεύει κίνηση σε συστήματα συναγερμού. 2.Θεωρητικό μέρος Προαπαιτούμενες γνώσεις (Από την άσκηση του Φωτοβολταϊκού): Ημιαγωγός γενικά, ημιαγωγός τύπου p και n, επαφή p-n, περιοχή απογύμνωσης, ρεύμα διάχυσης, ρεύμα ολίσθησης. Είδαμε στο Φωτοβολταϊκό ότι όταν φέρουμε σε επαφή έναν ημιαγωγό τύπου p με έναν ημιαγωγό τύπου n τότε αναπτύσσονται δύο ρεύματα με αντίθετες φορές: 1) ένα ρεύμα διάχυσης από τον p στον n εξαιτίας της κίνησης των οπών από τον p στον n και των ηλεκτρονίων από τον n στον p Π.Μουστάνης Σελίδα 1

2 2) ένα ρεύμα ολίσθησης που οφείλεται στην δημιουργία, λόγω θερμικής διέγερσης, κυρίως στο στρώμα απογύμνωσης, ηλεκτρονίων και οπών που κινούνται οι μεν οπές από τον ημιαγωγό n στον p τα δε ηλεκτρόνια από τον p στον n. Στην ισορροπία τα δύο αυτά ρεύματα έχουν αντίθετες φορές οπότε το συνολικό ρεύμα είναι μηδέν. E Σχήμα Ορθή πόλωση Όταν συνδέσουμε τώρα την περιοχή p με τον θετικό πόλο μιας πηγής και την περιοχή n με τον αρνητικό, πολώσουμε δηλαδή όπως λέμε την δίοδο ορθά, τότε η ένταση του εξωτερικού πεδίου που εφαρμόζουμε αναγκάζει τις οπές να υπερνικήσουν το αντίθετο ηλεκτρικό πεδίο που υπάρχει στο στρώμα απογύμνωσης και να κινηθούν από την p στην n (για τα ηλεκτρόνια ισχύει το αντίθετο). Έτσι αυξάνεται το ρεύμα διάχυσης καθώς αυξάνεται και η εξωτερική τάση (πρώτο τεταρτημόριο του σχήματος 2b) ενώ το ρεύμα ολίσθησης παραμένει ανεπηρέαστο γιατί οφείλεται σε θερμική διέγερση ηλεκτρονίων και οπών δηλαδή εξαρτάται αποκλειστικά από την θερμοκρασία (όσο πιο πολύ αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο πιο εύκολα τα ηλεκτρόνια των δεσμών φεύγουν από αυτούς δημιουργώντας έτσι ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών). Π.Μουστάνης Σελίδα 2

3 Σχήμα2 2.2 Ανάστροφη πόλωση Όταν πολώσουμε την δίοδο ανάστροφα, δηλαδή συνδέσουμε την περιοχή p με τον αρνητικό πόλο της πηγής και την περιοχή n με τον θετικό τότε το εξωτερικό πεδίο έχει φορά από τον n στο p και αντιτίθεται στο ρεύμα διάχυσης ενώ αφήνει ανεπηρέαστο το ρεύμα ολίσθησης το οποίο όπως είπαμε εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία (που επηρεάζει τον ρυθμό με τον οποίο δημιουργούνται οπές και ηλεκτρόνια). Έτσι λοιπόν αν αυξήσουμε σημαντικά την ανάστροφη τάση που εφαρμόζουμε μηδενίζεται το ρεύμα διάχυσης οπότε το μόνο ρεύμα που θα υπάρχει θα είναι το ρεύμα ολίσθησης ( η καμπύλη στο τρίτο τεταρτημόριο του σχήματος 2b). Αυτό το ρεύμα είπαμε εξαρτάται μόνο από τον ρυθμό με τον οποίο δημιουργούνται οπές και ηλεκτρόνια. Γεννιέται εδώ μια ενδιαφέρουσα ιδέα: να αυξήσουμε τον ρυθμό δημιουργίας ηλεκτρονίων οπών με οπτικό τρόπο και έτσι να ελέγχουμε το ρεύμα στην φωτοδίοδο ελέγχοντας την φωτεινή ροή Π.Μουστάνης Σελίδα 3

4 πάνω σ αυτήν. Μπορούμε λοιπόν να μετατρέψουμε ένα φωτεινό σήμα σε ηλεκτρικό σήμα. Εξηγούμε αναλυτικά την ιδέα: Όταν ένας ημιαγωγός φωτιστεί με φως κατάλληλης συχνότητας, δηλαδή τα φωτόνια να έχουν τέτοια ενέργεια ώστε να δημιουργήσουν οπές και ελεύθερα ηλεκτρόνια, τότε προκαλείται αύξηση της αγωγιμότητας του υλικού καθώς αυξάνονται οι φορείς του ρεύματος (οπές και ηλεκτρόνια). Είδαμε στην άσκηση του Φωτοβολταϊκού ότι στην περιοχή απογύμνωσης δημιουργούνται ζεύγη ηλεκτρονίων οπών με τα μεν ηλεκτρόνια να κινούνται υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου της περιοχής απόγύμνωσης προς την περιοχή n οι δε οπές προς την p (σχ.1) δημιουργώντας ένα ρεύμα που ονομάσαμε ρεύμα ολίσθησης με φορά από την n στην p. Αυτό το ρεύμα αυξάνεται ανάλογα με τον φωτισμό του ημιαγωγού με φωτόνια κατάλληλης ενέργειας (δηλαδή συχνότητας). Έτσι το Ι συναρτήσει του V θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των φωτονίων που ανά δεπτερόλεπτο πέφτουν στον ημιαγωγό (και συγκεκριμένα στην περιοχή απογύμνωσης). Το ρεύμα αυτό έχει δύο συνιστώσες: το θερμικά παραγόμενο ρεύμα ολίσθησης και το ρεύμα που οφείλεται στον φωτισμό (με την ίδια φορά και τα δύο προς την περιοχή p). Όταν η ανάστροφη τάση αυξηθεί αρκετά τότε το ρεύμα αποκτά μία σταθερή τιμή που λέγεται ρεύμα κόρου. 3.Πειραματικό μέρος 3.1. Συνδεσμολογούμε τα παρακάτω κυκλώματα: Π.Μουστάνης Σελίδα 4

5 Στο αριστερό έχουμε μία φωτοβολούσα δίοδο (LED), μια πηγή συνεχούς ρεύματος 9Volts. Στο δεξί μέρος έχουμε μία φωτοδίοδο ανάστροφα πολωμένη η οποία όπως έχουμε πει θα διαρρέεται από το ρεύμα ολίσθησης το οποίο θα εξαρτάται από τον φωτισμό της φωτοδιόδου από το LED που και αυτό με την σειρά του εξαρτάται από το ρεύμα Ι L που διαρρέει το πρώτο κύκλωμα. 3.2 Για IL=10, 20, 25, 30mA θα παίρνουμε μετρήσεις μεταβάλλοντας κάθε φορά την τάση στα άκρα της φωτοδιόδου και συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα: IL=10mA IL=10mA IL=20mA IL=25mA IL=30ma V (Volts) I ( μα) I ( μα) I ( μα) I ( μα) 3.3 Σχεδιάζουμε όλες τις καμπύλες στο ίδιο σχέδιο (στο τρίτο τεταρτημόριο αφού V<0 και I<0). Να τονίσουμε ότι ο θετικός ημιάξονας του Ι είναι σε ma ενώ ο αρνητικός σε μα. Π.Μουστάνης Σελίδα 5

6 Παρατηρούμε ότι το ρεύμα στην φωτοδίοδο είναι πρακτικά ανεξάρτητο από την τιμή του ανάστροφου δυναμικού από κάποια τιμή και πάνω (δηλ. όχι για πολύ χαμηλές τιμές του V), όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, αλλά είναι ανάλογο του φωτισμού της φωτοδιόδου (από το LED). Αυτό είναι το λεγόμενο ρεύμα κόρου. 3.4 Να βρεθεί το ρεύμα κόρου για τα διάφορα ΙL, να γίνει η γραφική παράσταση Iκορου=f(IL). Ελέγξτε αν η σχέση αυτή είναι γραμμική και αν είναι να υπολογισθεί η κλίση. 3.5 Τα πολύμετρα κατά την ορθή πόλωση συνδέονται όπως στο παρακάτω σχήμα: Για σταθερό ρεύμα IL=10mA στο LED μετράμε το ρεύμα Ι συναρτήσει της τάσης V στην φωτοδίοδο και χαράσσουμε την χαρακτηριστική καμπύλη I=f(V) (στο πρώτο τεταρτημόριο). Π.Μουστάνης Σελίδα 6

7 I ma V Volts Παρατηρούμε ότι το ρεύμα (αποτέλεσμα) δεν είναι ανάλογο της εφαρμοζόμενης τάσης (αίτιο) δηλαδή δεν ισχύει ο νόμος του Ohm ( I 1 V ) όπως φαίνεται και R στο διάγραμμα b του σχήματος 2. Π.Μουστάνης Σελίδα 7

8 4. Ερωτήσεις κατανόησης 1) Εξηγείστε γιατί στο στρώμα απογύμνωσης οι οπές κινούνται από τον ημιαγωγό n στον p ενώ τα ηλεκτρόνια από τον p στον n. 2) Γιατί το ρεύμα ολίσθησης είναι ανεξάρτητο από την τάση στα άκρα της επαφής; 3) Εξαρτάται το ρεύμα κόρου από την τιμή της ανάστροφης τάσης; 4) Πώς εξαρτάται το ρεύμα κόρου από α) την ένταση της ακτινοβολίας, β) από την συχνότητα της ακτινοβολίας; Βιβλιογραφία: 1) Σημειώσεις Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Α.Παπακίτσου. 2)Solid State Electronic Devices B.Streetman, S.K.Banerjee Prentice-Hall 3)Πανεπιστημιακή Φυσική Β τόμος Young, Εκδόσεις Παπαζήση. Π.Μουστάνης Σελίδα 8

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΦΥΣΙΚΟΥ Ρ/Η ΛΑΜΙΑ 2011 2 ΑΣΚΗΣΗ 1η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Κάθε εργαστηριακή άσκηση, περιέχει τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 Δίοδοι-Επαφή pn Α. Στατική χαρακτηριστική της διόδου. Αν και η δίοδος είναι μία απλή διάταξη, αποτελεί τη βάση για έναν ολόκληρο κλάδο της Ηλεκτρονικής. Τα τρανζίστορς,

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 7-1 Κεφάλαιο 7. Στερεά Εδάφια: 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά 7.b. Η θεωρία των ενεργειακών ζωνών 7.c. Νόθευση ημιαγωγών και εφαρμογές 7.d. Υπεραγωγοί 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά Με

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές

Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές 1 Πρώτο Κεφάλαιο Το Ηλιακό φάσμα Η πηγή της ηλιακής ακτινοβολίας είναι φυσικά ο ήλιος, 3,8 x 1020 MW ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ακτινοβολούνται από την εξωτερική του

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ INVERTER ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Στην παρούσα άσκηση θα μελετήσουμε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο από τη σκοπιά του μηχανικού Δεν θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην σύγχρονη αντίληψη για το φως που έφερε στην

Διαβάστε περισσότερα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν νανοσωματίδια. Ι. Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια 1. Περιγραφή των διατάξεων Μια διάταξη που περιέχει νανοσωματίδια μπορεί να αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 Η ΙΟ ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 Η ΙΟ ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-48) 1 Η ΙΟ ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ Κατά τη δηµιουργία µιας -n επαφής αρχικά υπάρχουν µόνο οπές στην -περιοχή και µόνο ηλεκτρόνια στην n-περιοχή. Οι οπές µε τα αρνητικά ιόντα της πρόσµιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014) > Φυσική Β Λυκείου >> Αρχική σελίδα ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό ρρεεύύμμαα (σελ. ) ΗΗλλεεκκττρρι ικκήή ππηηγγήή -- ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό κκύύκκλλωμμαα (σελ. 3) ΈΈνντταασσηη ηηλλεεκκττρρι ικκοούύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, Ν. ΧΑΣΤΑΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (Ε.Τ.) ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΙΚΑ. Σχηματισμός και μορφή ενεργειακών ταινιών στα στερεά υλικά:

ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (Ε.Τ.) ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΙΚΑ. Σχηματισμός και μορφή ενεργειακών ταινιών στα στερεά υλικά: ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (Ε.Τ.) ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΙΚΑ Σχηματισμός και μορφή ενεργειακών ταινιών στα στερεά υλικά: 1. Προσέγγιση της ισχυρής σύζευξης. Μοντέλο σχεδόν ελεύθερου ηλεκτρονίου - Οι συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλιακός φορτιστής για κινητές συσκευές. Solar Charger for mobile Devices

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλιακός φορτιστής για κινητές συσκευές. Solar Charger for mobile Devices ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Ηλιακός φορτιστής για κινητές συσκευές Solar Charger for mobile Devices ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παπαδόπουλος Επαμεινώνδας ΑΕΜ:5080 Επιβλέπον καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών :,, του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών του Παπαζαχαρία Δημήτρη του Αναστασίου Αριθμός Μητρώου: 5733 Θέμα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Κεφάλαιο 1 Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας των μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των μαγνητικών υλικών. Το κεφάλαιο διαιρείται σε τρείς βασικές ενότητες.

Διαβάστε περισσότερα

3.4.7 Lasers ηµιαγωγών ( ιοδικά Lasers)

3.4.7 Lasers ηµιαγωγών ( ιοδικά Lasers) - 103-3.4.7 Lasers ηµιαγωγών ( ιοδικά Lasers) Οι Lasers γενικά µπορεί να θεωρηθούν σαν µονάδες παραγωγής οπτικών σηµάτων πολύ υψηλής φέρουσας συχνότητας. Π.χ. η συχνότητά τους στην ορατή περιοχή του φάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα