Πίνακας V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που καταλαμβάνουν ΘΕΣΕΙΣ στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που καταλαμβάνουν ΘΕΣΕΙΣ στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014"

Transcript

1 13/5/ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Πίνακας V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που καταλαμβάνουν ΘΕΣΕΙΣ στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014 Β πτυχία Ανακ.6 Β πτυχία Ανακ.10 ΔΔΒΜ Ανακ.8 ΔΔΒΜ Ανακ.10 ΝΠΔΔ ΟΤΑ Ανακ.8 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓAΣΙΑΣ Ανακ.10 ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΔ. Χ. ΧΑΡ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 2 ΑΡΜ. Β. ΣΠΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 3 ΒΑΡ. Δ. ΧΡΗ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 4 ΓΙΑ. Α. ΑΘΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 5 ΓΚΑ. Ε. ΚΩΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 6 ΔΑΪ. Β. ΔΗΜ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 7 ΔΕΛ. Ν. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 8 ΘΕΟ. Π. ΚΩΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 9 ΙΩΑ. Α. ΔΗΜ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 10 ΚΑΛ. Ε. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 11 ΚΑΜ. Β. ΑΛΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 12 ΚΑΜ. Γ. ΑΛΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 13 ΚΑΠ. Α. ΣΩΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 14 ΚΑΡ. Χ. ΠΑΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 15 ΚΙΝ. Χ. ΚΥΡ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 16 ΚΟΝ. Χ. ΔΙΟ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 17 ΚΩΝ. Ν. ΤΡΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 18 ΛΑΖ. Κ. ΙΩΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 19 ΜΑΝ. Α. ΠΑΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 20 ΜΑΝ. Σ. ΝΙΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 21 ΜΑΡ. Ι. ΚΩΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 22 ΜΠΑ. Ε. ΘΕΟ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 23 ΝΑΝ. Χ. ΙΩΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 24 ΠΑΝ. Τ. ΠΑΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 25 ΠΑΠ. Β. ΙΩΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 26 ΠΑΠ. Γ. ΝΙΚ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 27 ΠΑΠ.Σ. ΔΙΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 28 ΠΕΡ. Π. ΚΩΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 29 ΠΙΤ. Κ. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 30 ΠΟΥ. Χ. ΛΟΥ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 31 ΠΡΟ. Ι. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 32 ΡΗΓ. Φ. ΓΕΩ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 33 ΣΑΝ. Α. ΧΑΡ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 34 ΤΣΑ. Α. ΠΑΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 σε ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 35 ΤΣΙ. Γ. ΔΙΟ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΑΜ. Χ. ΣΩΤ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 37 ΦΩΤ. Ν. ΜΕΝ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 38 ΧΑΙ. Α. ΑΘΑ. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 39 ΑΡΑ. Φ. ΣΤΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 40 ΑΥΓ. Δ. ΓΕΩ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 41 ΒΑΣ. Δ. ΠΑΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 42 ΒΛΑ. Ι. ΑΘΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 43 ΒΛΑ. Π. ΣΠΥ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 44 ΓΕΩ. Γ. ΚΩΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 45 ΓΕΩ. Ι. ΚΩΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 46 ΓΙΑ. Ε. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 47 ΓΚΟ. Α. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 48 ΓΚΟ. Β. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 49 ΔΑΛ. Κ. ΚΥΡ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 50 ΔΕΛ. Ι. ΧΡΗ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 51 ΔΗΜ. Γ. ΣΩΤ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 52 ΔΡΟ. Κ. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 53 ΚΑΓ. Η. ΔΗΜ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 54 ΚΑΛ. Γ. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 55 ΚΑΤ. Σ. ΠΑΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 56 ΚΟΥ. Μ. ΚΩΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΡΑ. Γ. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 58 ΚΥΡ. Δ. ΘΕΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 59 ΚΥΡ. Χ. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 60 ΛΑΛ. Σ. ΕΥΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 61 ΛΙΑ. Σ ΕΥΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 62 ΛΥΓ.Α. ΘΕΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 63 ΜΑΡ.Γ. ΑΝΔ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 64 ΜΗΝ. Π. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 65 ΜΙΧ. Κ. ΣΠΥ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 66 ΜΠΑ. Μ. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 67 ΜΠΛ. Α. ΘΕΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 68 ΝΤΡ. Χ. ΑΝΤ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 69 ΠΑΠ. Θ. ΑΘΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 70 ΠΑΠ. Ι. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 71 ΠΑΠ. Κ. ΒΑΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 72 ΠΑΠ. Χ. ΑΝΤ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 73 ΡΟΥ. Κ. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 74 ΣΙΑ. Ξ. ΓΕΩ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 75 ΣΙΓ. Ε. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 76 ΣΚΑ. Δ. ΑΣΤ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 77 ΣΚΑ. Σ. ΓΕΩ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 78 ΣΠΥ. Μ. ΘΕΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 79 ΣΤΑ. Δ. ΑΘΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 80 ΤΟΛ.Σ. ΧΡΗ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 81 ΤΡΑ. Α. ΝΙΚ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 82 ΤΡΕ. Α. ΔΗΜ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 83 ΤΣΑ. Χ. ΑΠΟ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 84 ΤΣΙ. Β. ΟΔΥ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 85 ΤΣΙ. Γ. ΧΡΗ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.1/15

2 86 ΤΣΙ. Ν. ΚΩΝ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 87 ΦΕΡ. Ι. ΕΥΣ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 88 ΦΛΩ. Δ. ΓΕΩ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 89 ΦΥΤ. Ν. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 90 ΧΑΤ. Λ. ΙΩΑ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 91 ΧΟΡ. Π. ΧΑΡ. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 92 ΑΔΑ. Χ. ΑΘΑ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 93 ΔΕΔ. Δ. ΘΕΟ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 94 ΔΡΟ. Α. ΙΩΑ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 95 ΖΑΓ. Μ. ΝΙΚ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 96 ΚΑΛ. Γ. ΙΩΑ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 97 ΚΟΥ. Ι. ΣΤΕ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 98 ΛΕΔ. Κ. ΑΝΤ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 99 ΜΑΡ. Κ. ΒΑΣ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΝΤΖ. Ν. ΚΩΝ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΝΤΙ. Δ. ΖΑΧ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΟΔ. Σ. ΓΕΡ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΚΟ. Ι. ΝΙΚ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΤΑ. Ε. ΙΩΑ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΑΡ. Σ. ΔΗΜ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΡΗ. Ι. ΓΕΩ. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤ. Γ. ΑΝΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΤ. Η. ΙΩΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΛΕ. Θ. ΙΩΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ. Δ. ΑΡΙ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ. Θ. ΘΩΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΚΑ. Η. ΙΟΡ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜ. Χ. ΓΕΩ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΡ. Κ. ΘΕΟ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΣ. Δ. ΒΑΣ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤ. Ι. ΑΝΔ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΙΟ. Γ. ΣΥΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥ. Ι. ΚΩΝ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΙΑ. Χ. ΑΠΟ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΛ. Α. ΣΤΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. Α. ΖΑΦ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΥ. Ν. ΚΩΝ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΕΔ. Α. ΓΡΗ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΠ. Β. ΙΩΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΙΠ. Σ. ΔΗΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΙΝ. Γ. ΕΛΕ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ. Α. ΠΑΥ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΑΜ. Ι. ΔΗΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΣΙ. Σ. ΒΗΣ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΣΙΓ. Κ. ΑΘΑ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΤ. Γ. ΔΗΜ. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΓ. Ι. ΝΙΚ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΒΑΡ. Ε. ΧΡΗ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΒΟΡ. Ε. ΜΙΧ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΓΕΩ. Ι. ΣΠΥ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΓΙΑ. Π. ΓΕΩ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΓΟΥ. Μ. ΘΕΟ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΓΡΙ. Ε. ΠΑΝ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΚΟΥ. Σ. ΔΗΜ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΚΩΛ. Ν. ΚΩΝ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 1 ΣΕ ΔΕ ΤΕΧΝ. ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ 141 ΜΑΝ. Ε. ΓΕΩ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΜΙΧ. Γ. ΑΝΔ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΠΑΛ. Ε. ΜΙΧ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΠΑΝ. Δ. ΜΙΧ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΠΑΠ. Ν. ΤΡΙ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΠΟΛ. Σ. ΚΩΝ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΤΖΙ. Γ. ΚΩΝ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΤΣΑ. Α. ΑΥΓ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΤΣΑ. Α. ΤΡΙ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΧΛΩ. Ι. ΧΡΗ. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΒΑΚ. Χ. ΜΙΧ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΙΑ. Σ. ΙΩΑ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥ. Π. ΠΙΕ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΜΙΧ. Δ. ΧΡΗ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΠΑΝ. Χ. ΙΩΑ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΑΚ. Α. ΑΝΤ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΥΡ. Ι. ΜΑΤ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΕΚ. Γ. ΣΤΑ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΧΑΛ. Ν. ΛΑΜ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΧΑΤ. Γ. ΣΩΤ. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΖΩΡ. Ι. ΝΙΚ. ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΒΑΣ. Ε. ΧΡΗ. ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΕΡ.-Κ. Μ. ΔΙΟ. ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Α. ΔΗΜ. ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Π. ΙΩΑ. ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. Θ. ΜΙΧ. ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 1 σε ΤΕ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 167 ΜΠΟ. Γ. ΠΑΝ. ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 1 σε ΤΕ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 168 ΓΙΑ. Σ. ΝΙΚ. ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚ. Δ. ΝΙΚ. ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚ. Ε. ΝΙΚ. ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΣΚΟ. Κ. ΝΙΚ. ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΛΕ. Α. ΑΛΕ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 173 ΑΡΑ. Α. ΗΛΙ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 174 ΒΑΡ. Κ. ΝΙΚ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 175 ΓΙΑ. Κ. ΙΩΑ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 176 ΖΕΡ. Μ. ΕΜΜ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 177 ΚΑΡ. Π. ΑΘΑ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 178 ΚΑΤ. Ε. ΗΛΙ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 179 ΚΡΑ. Χ. ΝΙΚ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.2/15

3 180 ΛΗΜ. Α. ΑΛΕ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 181 ΜΠΑ. Π. ΚΩΝ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 182 ΜΠΡ. Φ. ΕΥΣ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 183 ΠΑΠ. Θ. ΓΙΑ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 184 ΠΛΑ. - Γ. Θ. ΝΙΚ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 185 ΠΟΡ. Σ. ΝΙΚ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 186 ΤΥΜ. Π. ΚΩΝ. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 187 ΓΙΑ. Θ. ΙΩΑ. ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Ι. ΑΝΤ. ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΠΥ.-Λ. Σ. ΙΩΑ. ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΥ. Λ. ΚΩΝ. ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΩΝ. Α. ΠΑΝ. ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΝ. Α. ΕΥΑ. ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΕΛ.-Ν. Κ. ΒΑΣ. ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΟ. Π. ΧΡΗ. ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝ. Δ. ΠΑΝ. ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡ. Ε. ΓΡΗ. ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΕΙ. Α. ΝΙΚ. ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΣΙ. Χ. ΓΕΩ. ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΣΛ. Μ. ΝΙΚ. ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΑΜ. Χ. ΠΑΝ. ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΙΧ. Ι. ΑΘΑ. ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΝΤΩ. Α. ΑΛΕ. ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓ. Ε. ΣΤΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΙΝ. Γ. ΧΡΗ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΤ. Β. ΑΘΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΥ. Σ. ΠΑΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Ε. ΑΡΓ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΚΙ. Ε. ΘΕΟ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΚΡ. Ι. ΦΩΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΛΥ. Ε. ΣΠΥ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΟΥ. Χ. ΑΓΓ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΑΝ. Χ. ΚΩΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΑΡ. Χ. ΔΗΜ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΖΑΦ. Ε. ΠΑΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΖΑΧ. Ε. ΠΑΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΖΙΩ. Α. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΛ. Η. ΧΡΗ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΝ. Β. ΑΝΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. Β. ΝΙΚ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΒ. Π. ΠΑΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΛ. Δ. ΛΑΜ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΡ. Ε. ΜΙΧ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Δ. ΚΥΡ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Σ. Κ. ΣΕΡ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΥΒ. Α. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΥΡ. Γ. ΘΕΟ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΛΙΟ. Ο. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΑΡ. Α. ΣΤΕ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΕΝ. Α. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Β. ΚΩΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Α. ΠΑΥ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Γ. ΦΩΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Σ. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΠΕ. Ε. ΧΡΗ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΩΡ. Μ. ΝΙΚ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΝΤΑ. Ε. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Κ. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΑΣ. Θ. ΘΕΟ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕΤ. Β. ΔΗΜ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛ. Σ. ΓΕΩ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡ. Μ. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡ. Σ. ΑΝΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΕΛ. Ν. ΙΩΣ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟ. Β. ΣΤΥ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟ. Σ. ΧΡΗ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΑΤ. Σ. ΣΩΤ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΖΑ. Μ. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΖΙ. Μ. ΕΜΜ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΟΤ. Γ. ΚΩΝ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Α. ΙΩΑ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΦΙΛ. Ε. ΣΠΥ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΧΑΡ. Α. ΑΠΟ. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Σ. ΑΘΑ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡ.-Κ. Δ. ΝΙΚ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΛΗ. Α. ΚΩΝ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡ. Π. ΒΑΣ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΙΚ. Α. ΘΕΟ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΕ. Α. ΝΙΚ. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Σ. ΛΟΥ. ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΣΑΡ. Θ. ΣΑΡ. ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΣΧΙ.-Α. Ε. ΝΙΚ. ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΘΑ. Γ. ΓΕΩ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΚΡ. Ι. ΧΡΥ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣ. Γ. ΚΩΝ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΒ. Α. ΗΛΙ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΥΑ. Κ. ΜΟΣ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΑΧ.-Λ. Κ. ΣΤΑ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΠ. Μ. ΙΩΑ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΡ. Γ. ΕΜΜ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΠ. Μ. ΗΛΙ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΤ. Ι. ΣΤΕ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΡ. Ε. ΣΤΑ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.3/15

4 273 ΤΟΥ. -Α. Α. ΠΑΝ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΣΙ. Δ. ΓΕΩ. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩ. Θ. ΑΔΑΜ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΔΕΜ. Ν. Ν. ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΤΣΟ. Ε. ΓΕΩ. ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΤΣΟ. Ε. ΑΝΔ. ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓ/ΡΙΩΝ 1 σε ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 279 ΑΜΠ. Ι. ΛΟΥ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΒΑΓ. Ι. ΚΟΣ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΚΑΡ. Φ. ΣΠΥ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΚΑΤ. Ε. ΑΓΓ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΜΑΚ. Α. ΑΝΑ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΜΠΙ. Ε. ΝΙΚ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΡΗΓ. Ν. ΓΕΩ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΣΑΚ. Χ. ΔΗΜ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΣΕΙ. Ε. ΚΩΝ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΤΖΑ. Κ. ΕΜΜ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΤΣΟ. Α. ΝΕΟ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΧΡΗ. Χ. ΘΩΜ. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦ/ΜΟΙ ΘΑΝ. Θ. ΣΠΥ. ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΝ. Χ. ΒΑΣ. ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΛΕ. Ι. ΠΑΣ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΡΝ. Λ. ΙΟΡ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ. Ε. ΙΩΑ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ. Σ. ΧΡΗ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΡΗ. Σ. ΓΡΗ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΩΓ. Ε. ΜΕΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ 1 σε ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 299 ΖΩΙ. Σ. ΙΩΑ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ. Γ. ΒΑΣ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ. Ι. ΘΕΟ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤ. Χ. ΠΑΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΚ. Α. ΒΑΣ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥ. Σ. ΑΛΕ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΛΑΤ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ 1 σε ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 306 ΜΠΑ. Λ. ΕΥΣ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ 1 σε ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 307 ΜΠΟ. Α. ΑΝΤ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΝΤΙ. Χ. ΑΝΔ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΛ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΝ. Ν. ΚΩΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠ. Χ. ΔΗΜ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΡ. Ν. ΚΩΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΩΤ. Μ. ΧΑΡ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΙΛ. Ι. ΣΤΕ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΡΑ. Ζ. ΠΑΝ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ 1 σε ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 317 ΦΡΑ. Κ. ΧΑΡ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΡΙ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΧΟΡ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΞΙ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΠΌ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΒΕ. Φ.-Ι. ΘΕΟ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ.-Σ. Β. ΙΩΑ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΓΟΥ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΙΑ. Σ. ΔΗΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΘΑΝ. Ν. ΑΛΕ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ. Γ. ΔΗΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥ. Κ. ΕΥΣ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 1 σε ΠΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 330 ΜΑΡ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΑΥ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΕΝ. Γ. ΜΗΝ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 1 σε ΠΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 333 ΜΙΧ. Α. ΚΥΡ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΙΧ. Ι. ΧΡΗ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΝ. Ε. ΕΜΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΗΤ. Μ. ΘΩΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΟΥ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΠΕ. Γ. ΓΕΩ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 1 σε ΠΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 340 ΣΤΑ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΜ. Π. ΑΓΓ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΣΑ. Μ.- Α. ΧΑΡ. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΡΒ. Ζ. ΘΕΟ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΡΧ. Ι. ΖΗΣ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΔΑΜ. Δ. ΑΧΙ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΡ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΛΑΜ. Α. ΑΡΙ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΠΕ. Ο.-Α. ΙΩΑ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟ. Δ. ΙΩΑ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΝΙΚ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΑΠ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΝ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΣΙ. Π. ΠΑΝ. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΜΑ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑ. Σ. ΛΑΖ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑ. Μ. ΣΑΒ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΠΌ. Π. ΑΡΙ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟΣ. Ν. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΑΖ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΑΦ. Σ. ΘΕΟ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΛΑ. Χ. ΕΥΣ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΟΥ. Φ. ΙΩΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΟΥ. Α. ΔΙΟ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΟΥ. Θ. ΠΑΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΕΩ. Ο. ΓΕΩ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 σε ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.4/15

5 366 ΓΕΩ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ. Χ. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΓ. Π. ΜΙΧ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΚΕ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 1 σε ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 371 ΓΚΟ. Ε. ΕΥΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΡΑ. Σ. ΑΘΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΑΒ. Ε.-Ε. ΙΩΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΙΚ. Ε. ΜΑΤ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΙΠ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 σε ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 376 ΔΡΑ. Μ. ΓΕΩ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟ. Α. ΚΛΕ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟ. Π. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟ. Σ. ΒΑΙ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟ. Σ. ΕΜΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 1 σε ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 381 ΙΩΑ. Κ. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΚ. Β. ΔΗΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΛ. Α. ΕΥΣ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΜ. Δ. ΙΩΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΨ. Ι. ΜΑΡ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΙΣ. Α. ΜΟΣ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΙΤ. Γ. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΟΝ. Θ. ΔΗΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΟΡ. Α. ΑΝΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΛΑΜ. Σ. ΗΛΙ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΛΙΑ. Ι. ΑΝΔ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΛΥΚ. Α. ΒΑΣ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΛΥΜ. Δ. ΣΤΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΛΥΠ. Κ. ΔΗΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΑΝ. Ε. ΘΕΟ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ. Β. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 σε ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 397 ΜΕΓ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΗΤ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΙΧ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΙΧ. Κ. ΜΙΛ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΙΧ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΠΕ. Ε. ΙΩΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΝΙΚ. Κ. ΧΡΗ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΝΤΙ. Τ. Ε. ΕΥΡ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΟΙΚ. Α ΠΑΝ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΑΙ. Δ. ΔΙΟ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΑΠ. Β. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΑΠ. Β. ΒΑΣ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΑΡ. Ε. ΑΘΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΡΟΥ. Μ. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΗΦ. Μ. ΑΡΙ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΙΟ. Θ. ΣΤΕ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑ. Ζ. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ. Θ. ΠΑΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΡ. Α. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΑΣ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΖΙ. Σ. ΙΩΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΟΠ. Κ. ΚΩΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΣΟ. Β. ΑΛΕ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΧΑΛ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΧΑΤ. Μ. ΣΤΑ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΨΑΡ. Κ. ΠΑΝ. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΑΣ. Ι. ΣΤΥ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΥΑ. Ε. ΟΔΥ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΑΦ. Κ. ΔΗΜ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΡ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2 & σε ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 427 ΚΟΥ. Ι. ΔΗΜ. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΕ. Ε. ΧΑΡ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑ. Ν. ΠΑΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 σε ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 430 ΑΞΑ. Ι. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΕ. Ο. ΘΕΟ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΑΡ. Γ. ΣΤΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΕΡ. Ε. ΣΤΕ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΕΩ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 1 σε ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 435 ΓΕΩ. Ε. ΓΡΗ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑ. Μ. ΜΙΧ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΑ. Ε. ΑΔΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΖΑΡ. Θ. ΧΡΙ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧ. Β. ΠΑΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΑΚ. Ι. ΣΠΥ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΜ. Γ. ΚΑΜ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡ. Ο. ΣΑΡ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 σε ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 443 ΚΑΡ. Π. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 σε ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 444 ΚΑΣ. Ε. ΠΑΝ.-Σ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤ. Α. ΠΑΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΖ. Χ. ΠΑΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 σε ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 447 ΚΟΡ. Γ. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΥ. Α. ΕΛΕ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΥ. Ε. ΑΝΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΥ. Μ. ΒΟΛ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΥ. Π. ΠΑΥ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗ. Α. ΜΑΡ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΥΡ. Ν. ΣΑΒ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΩΝ. Ι. ΗΛΙ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΡ. Κ. ΑΠΟ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 1 σε ΠΕ ΔΙΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 456 ΜΑΡ. Σ. ΔΗΜ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΠΑ. Α. ΕΡΩ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΠΑ. Δ. ΠΟΛ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΠΑ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.5/15

6 460 ΜΠΙ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΠΟ. Ι. ΝΙΚ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΝΙΚ. Χ. ΑΡΙ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΠ. Γ. ΣΠΥ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΠ. Η. ΠΕΤ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΡ. Α. ΝΙΚ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΟΚ. Χ. ΜΕΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΡ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 σε ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 468 ΣΙΣ. Α. ΠΕΡ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 σε ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 469 ΣΟΥ. Α. ΕΚΤ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΟΥ. Γ. ΙΩΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΠΑ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ. Η. ΝΙΚ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΡ. Α. ΝΙΚ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΖΙ. Χ. ΗΛΙ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΟΥ. Δ. ΣΩΤ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΑΤ. Β. ΜΙΧ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΡΗ. Κ. Α. ΣΤΑ. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤ. Σ. ΑΝΔ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΗ. Π. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΛ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΥΦ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΙ. Μ. ΒΑΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΚ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΡ. Α. ΦΩΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΣ. Δ. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΧ. Ε. ΔΙΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΕΝ. Φ. ΒΑΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΗΧ. Χ. ΣΤΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΛΑ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΑΒ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΑΡ. Ε. ΧΑΡ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩ. Σ. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Α. ΠΑΥ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΚΑ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΚΙ. Δ. ΑΝΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΑΛ. Β. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΑΡ. Α. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΑΡ. Δ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΝ. Φ. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜ. Μ. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔ. Α. ΠΕΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΟΥ. Χ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑ. Ε. ΗΛΙ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΙ. Β. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΖΑΝ. Μ.-Ι. ΕΥΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΖΙΩ. Α. ΑΝΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΖΙΩ. Γ. ΑΝΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Δ. ΚΛΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Μ. ΑΝΔ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Ο. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΝ. Β. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΝ. Φ. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΠ. Ο. ΘΕΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Β. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Π. ΚΥΡ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΣ. Α. ΒΑΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΛΟ. Γ. ΜΙΛ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΚ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Β. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Ε. ΣΤΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Μ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Μ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Σ. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Σ. ΑΝΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Τ. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΤΙ. Μ. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΥΠ. Β. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΩΝ. Φ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΑΓ. Γ. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΑΜ. Φ. ΣΑΒ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΥΜ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΝ. Κ. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΥ. Ε. ΧΑΡ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΓ. Θ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΗΛ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Ο. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Π. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΣ. Ε. ΑΝΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥ. Κ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Σ. ΔΙΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΕ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΙ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Χ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.6/15

7 554 ΜΥΛ. Ε. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΥΛ. Ο. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΤΑ. Ε. ΛΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΥΧ. Α. ΦΙΛ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΡΝ. Γ. ΕΜΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΡΦ. Ο. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Α. ΧΑΡ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Ε. ΑΝΔ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Θ. ΛΑΖ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Σ. ΕΥΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡ. Σ. ΣΤΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΥ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΡΑΠ. Χ. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΡΙΖ. Ν. ΙΩΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΡΙΣ. Κ. ΜΙΧ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΕΡ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟ. Ε. ΜΙΧ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟ. Ε.-Α. ΙΑΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΠΑ. Α. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑ. Α. ΘΕΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑ. Χ. ΔΗΜ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕ. Κ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΩΚ. Ε. ΔΙΟ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΑΤ. Β. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 & σε ΤΕ Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 581 ΤΖΙ. Κ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΖΟ. Α. ΑΛΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ. Ν. ΣΤΕ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΕ. Φ. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΙ. Α. ΕΥΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΥΕΤ. Θ. ΑΝΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΤ. Θ. ΝΙΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΙ. Σ. ΕΥΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΛ. Β. ΒΑΣ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΜ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΡ. Μ. ΠΑΝ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΡ. Σ. ΣΩΚ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΤ. Α. ΑΝΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΤ. Μ. ΕΥΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΑΤ. Μ. ΗΛΙ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΟΝ. Ι. ΧΡΗ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΟΤ. Χ. ΣΩΤ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & σε ΠΕ & σε ΤΕ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ στους ΟΤΑ 599 ΧΡΙ. Ε. ΧΡΙ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΥ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΚΑ. Λ. Μ. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 2 & σε ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 602 ΑΝΑ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΑ. Ε. ΠΑΥ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΗ. Α. Μ. ΘΕΟ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠ. Ε. ΕΛΕ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΡ. Μ. ΜΙΧ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΕΛ. Κ.Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 σε ΤΕ Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 609 ΒΛΑ. Σ. ΠΑΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΕ. Μ. ΑΝΤ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΗΣ-Μ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΙΑ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΟΠ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΩΑ. Α. ΕΥΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΓ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Ε. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Θ. ΜΙΧ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Ι. ΗΛΙ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡ. Ν. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΥ. Λ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΥ. Μ. ΧΑΡ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΥ. Σ. ΕΜΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡ.-Π. Γ. ΑΘΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΩΝ. Η. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣ.-Τ. Π. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΓ. Μ. ΘΩΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΚ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΥ. Χ. ΑΣΤ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΥΚ. Ν. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝ. Μ. ΤΗΛ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΥ. Δ. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΣ. Γ. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 σε ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 636 ΜΠΑ. Μ. ΕΥΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 & σε ΤΕ Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 637 ΜΠΕ. Μ. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΠΙ. Β. ΧΑΡ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΠΙ. Π. ΝΙΚ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΠΟ. Μ. ΠΑΥ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΙΚ. Σ. ΑΝΤ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΙΚ. Χ. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΤΟ. Ι. ΠΑΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΤΡ. Ι. ΒΑΣ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝ. Γ. ΜΕΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΠ. Κ. ΙΟΡ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡ. Γ. ΒΑΣ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.7/15

8 648 ΠΑΡ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡ. Φ. ΤΙΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΤ. Θ. ΔΙΟ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΥ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤ. Α. ΑΝΤ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥ.-Β. Π. ΘΕΟ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΒ. Κ. ΝΙΚ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕΙ. Κ. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΙΩ. Φ. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΙΩ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΟΥ. Σ. ΒΑΣ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ. -Π. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ. Σ. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΡ. Η. ΚΩΝ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΣ. Β. ΧΡΗ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΖΟ. Β. ΕΥΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΤ. Γ. ΣΠΥ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΣΙ. Σ. ΙΩΑ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΥ. Δ. ΜΙΧ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΑΤ. Μ. ΗΛΙ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΡΟ. Ε. ΧΡΗ. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 & σε ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 672 ΓΚΟ. Π. ΝΙΚ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΟΛ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 & σε ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 674 ΔΗΜ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΕΝ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΤ. Γ. ΜΑΡ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛ. Σ. ΑΠΟ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤ. Π. ΛΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΙΚ. Ν. ΕΜΜ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 680 ΚΟΥ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 & σε ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 681 ΛΕΦ. Δ. ΘΩΜ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΝ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΥ. Β. ΣΩΤ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΛ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 & σε ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 685 ΟΙΚ. Ι. ΓΕΩ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚ. Π. ΝΙΚ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΝ. Π. ΠΡΟ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΗΛ. Χ. σε ΤΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1 2 ΣΠΥ. & σε ΔΕ ΥΔΡ/ΚΩΝ 689 ΣΕΡ. Κ. ΕΛΕ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΚΑ. Π. ΧΑΡ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΕ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤ. Δ. ΓΕΩ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΩΔ. Σ.-Σ. ΑΛΕ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΟ. Π. ΣΩΤ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΥ. Χ. ΑΘΑ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΑ. Ε. ΣΤΕ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΝ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΤ. Δ. ΕΛΕ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ. Σ. ΣΟΦ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠ. Α. ΜΙΧ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠ. Κ. ΚΩΝ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1 σε ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 703 ΠΑΠ. Ο. ΘΕΟ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑ Τ. ΒΥΡ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΦ. Γ. ΑΡΙ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΟ. Γ. ΣΤΑ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΤ. Ε. ΙΣΑ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗ. Χ. ΓΕΩ. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΓ. Χ. ΘΕΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 710 ΑΓΓ. Ζ. ΑΧΙ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΖΑ Μ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΡ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕ. Μ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤ. Α. ΣΤΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤ. Ν. ΠΑΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓ. Σ. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΨ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΒ. Σ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΛ. Ε. ΑΝΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΛ. Κ. ΠΟΛ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣ. Π. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΥ. Α. ΣΩΤ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΥ. Α. ΟΔΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΑΛ. Ι. ΝΙΚ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΑΛ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ 727 ΓΑΛ. Γ. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡ. Β. ΠΑΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩ. Μ. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩ. Ε. ΠΑΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩ. Γ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΚΑ. Σ. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΚΟ. Ι. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΚΟ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΚΡ. Β. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΓ. Μ. ΠΑΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΥ. Α. ΜΙΧ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΝ.- Δ. Μ. ΕΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΛ. Π. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.8/15

9 741 ΔΗΜ. Μ. ΕΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑ. Δ. ΓΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕ. Σ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΜ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 746 ΕΥΑ. Μ. ΜΙΧ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΑΧ. Ε. ΕΥΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 748 ΖΙΟ. Χ. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΙΩ. Σ. ΘΕΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΓ. Μ. ΑΓΓ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΗ. Κ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 1 σε ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 752 ΗΛΙ. Σ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΛΙ. Δ. ΕΥΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 1 σε ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 754 ΘΕΟ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 1 σε ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 755 ΘΕΟ. Ο. ΜΙΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Π. ΔΙΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Α. ΙΩΑ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΣ. Ε. ΑΙΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΟΡ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 760 ΙΩΑ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑ. Μ. ΤΡΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 763 ΙΩΑ. Σ. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒ. Γ. ΗΛΙ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛ. Ι. ΧΑΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛ. Α. ΚΥΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛ. Α. ΠΑΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛ. Π. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ σε ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 770 ΚΑΠ. Π. ΑΓΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Α. ΣΩΤ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Ε. ΣΠΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 1 σε ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 774 ΚΑΡ. Π. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Σ. ΕΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Δ. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Α. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡ. Ε. ΠΑΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. Χ. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΕΓ. Σ. ΕΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΑ. Α. ΕΥΘ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 783 ΚΟΚ. Α. ΣΤΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΚ. Δ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΛ. Κ. ΑΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΡ. Δ. ΑΣΤ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΤ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Β. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΥ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 1 σε ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 791 ΚΥΠ. Σ. ΕΥΘ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΩΝ. Ζ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΩΝ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΩΤ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΪ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΙ. Ε. ΣΠΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΛ. Α. ΑΝΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜ. Μ. ΘΕΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜ. Λ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜ. Λ. ΧΑΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΑ. Ε. ΤΡΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΝ. Γ. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΟΥ. Μ. ΧΑΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΥΜ. Μ. ΕΜΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚ. Γ. ΕΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΜ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΡ. Κ. ΕΜΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΡ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΡ. Χ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣ. Ε. ΑΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΥ. Ν. ΕΜΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΓ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Γ. ΣΩΤ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΧ. Γ. ΧΑΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥ. Ν. ΧΑΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥ. Δ. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Ι. ΣΤΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 1 σε ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 823 ΜΠΑ. Σ. ΑΠΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΕ.-Ν. Ε. ΗΛΙ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΙ. Β. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΙ. Ε. ΠΡΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΙ. Κ. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Σ. ΕΥΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Α. ΕΥΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Φ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟ.-Δ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 834 ΜΥΓ. Σ. ΚΙΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.9/15

10 835 ΜΩΡ. Ζ. ΕΜΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΙΝ. Κ. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΥ. Ε. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Ε. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Π. ΧΑΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Ι. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Ε. ΝΕΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Χ. ΘΩΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Χ. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡ. Γ. ΘΕΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡ. Μ. ΑΝΔ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΣ. Ι. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤ. Φ. ΕΥΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΥ. Σ. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. Σ. ΣΤΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΤ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΤ. Κ. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΤ. Δ. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΤ. Α. ΣΠΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΤ. Θ. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΤ. Θ. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΤ. Φ. ΣΠΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΤ. Ε. ΕΛΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΥ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΥ. Δ. ΘΕΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΥ. Μ. ΕΥΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΠ. - Κ. Β. ΘΕΟ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΠ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΠ. Σ. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΦ. Ε. ΓΙΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΚ. Γ. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 871 ΣΑΚ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜ. Β. ΠΕΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΙΑ. Α. ΚΥΡ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΙΔ. Μ. ΞΕΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΙΜ. Μ. ΑΠΌ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΚΟ. Α. ΤΗΛ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΛΟ. Β. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΟΥ. Π. ΑΘΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕ. Σ. ΜΙΧ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕ. Ι. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΙ. Ε. ΒΑΪ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ. Μ. ΣΤΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡ. Ο. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΦΙ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚ. Γ. ΑΡΤ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΛ. Σ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΣ. Δ. ΣΤΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 888 ΤΟΤ. Φ. ΛΑΖ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑ. Π. ΙΩΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙ. Κ. ΑΝΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Σ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Α. ΗΛΙ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Γ. ΕΥΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΕ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΕ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΙ. Α. ΘΕΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΙ. Γ. ΗΛΙ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΙ. Μ. ΣΤΕ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΙ. Ν. ΔΗΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΙ. Π. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΟ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΡ. Α. ΠΑΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑ. Γ. ΜΕΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 1 σε ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 905 ΧΑΒ. - Γ. Β. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΛ. Α. ΑΝΑ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΡ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΣ. Θ. ΣΟΦ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΤ. Μ. ΠΑΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΟΝ. Γ. ΒΑΣ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΟΝ. Δ. ΧΡΗ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΟΥ. Β. ΠΑΝ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗ. Σ. ΦΩΤ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΙ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΥ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΥ. Α. ΝΙΚ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡ. Ν. ΣΤΥ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΑΡ. Β. ΘΩΜ. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑ. Π. ΧΡΗ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΌ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΡ. Δ. ΖΩΗ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣ. Π. ΚΩΝ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2 1 & σε ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 923 ΓΚΑ. Ε. ΘΕΟ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΝ. Α. ΓΡΗ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΑΓ.-Κ. Β. ΖΑΓ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Ε. ΗΛΙ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 σε ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 927 ΛΙΑ. Μ. ΓΕΩ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝ. Ν. ΧΑΡ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.10/15

11 929 ΜΑΡ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΥ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Γ. ΒΑΣ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΤΑ. Ι. ΠΑΡ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Μ. ΙΩΑ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Γ. ΕΥΣ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Δ. ΔΗΜ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Χ. ΕΥΣ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΥ. Κ. ΜΙΧ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΥ. Β. ΔΗΜ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜ. Β. ΕΛΕ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΙ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ. Ι. ΑΡΙ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡ. Ε. ΑΛΕ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΖΙ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 1 σε ΤΕ Β. ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ -ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 945 ΤΣΑ. Ε. ΘΩΜ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2 & σε ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 946 ΦΑΡ. Α. ΕΥΑ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΤ. Γ. ΛΕΩ. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡ. Ε. ΠΑΥ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΒ. Φ.- Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΡ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡ. Ν. ΕΜΜ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑ. Μ. ΛΑΜ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΤΑ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΤΟ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΚ. Α. ΒΑΣ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΛ. Π. ΚΩΝ. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΛ. Π. ΑΓΓ. ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΑΜ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 1 & σε ΠΕ & ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 961 ΠΑΝ. Π. ΑΝΑ. ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ. Σ. ΤΗΛ. ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΜ. Ε. ΑΘΑ. ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΣΙ. Γ. ΧΡΙ. ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΠ. Ε. ΑΥΓ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΥ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΥ. Ν. ΙΩΑ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΤΑ. Ζ.-Ε. ΘΕΜ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΠ. Φ. ΔΗΜ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΣΙ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 & σε ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 973 ΧΡΥ. Δ. ΚΥΡ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 σε ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 974 ΑΓΓ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΤ. Α. ΧΑΡ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΤ. Β. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΥΛ. Κ. ΠΑΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΑΛ. Φ. ΧΡΗ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΟΥ. Β. ΚΩΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 σε ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 980 ΓΡΗ. Σ. ΠΑΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΑΝ. Φ. ΠΑΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΑΦ. Β. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΡΟ. Χ. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΖΑΓ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΜ. Γ. ΕΥΘ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡ. Π. ΓΕΩ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤ. Χ. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΟΥ. Ν. ΕΥΣ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΟΥ. Χ. ΝΙΚ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΩΤ. Γ. ΚΩΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 1 σε ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 995 ΛΑΖ. Ι. ΑΘΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΙΑ. Θ. ΝΙΚ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΙΟ. Γ. ΑΛΕ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗΤ. Ε. ΘΩΜ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΒ. Μ. ΚΡΙ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΠΕ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΠΡ. Κ. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΠΡ. Ν. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΤΕ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ. Ι. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΠ. Ι. ΑΔΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤ. Π. ΕΥΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΡ. Β. ΠΕΤ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΡ. Δ. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΡ. Ν. ΓΕΩ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΛΑ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΡΑΠ. Δ. ΓΡΗ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΒ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΒ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΛ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕΡ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΙΔ. Α. ΕΥΣ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΕ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΕ. Σ. ΚΩΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΥ. Σ. ΑΡΙ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΚ. Χ. ΔΙΟ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.11/15

12 1.023 ΤΣΑ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΣΙ. Γ. ΣΤΕ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΑΚ. Β. ΚΩΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΕΛ. Ε. ΑΧΙ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΤ. Α. ΠΑΝ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΤ. Α. ΑΝΤ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΤ. Κ. ΣΤΥ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΒΟ. Δ. ΜΑΡ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΑ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣ. Μ. ΒΑΣ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΥ. Α. ΣΤΑ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΣ. Μ. ΠΑΝ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕ. Ε. ΣΤΕ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Κ. ΑΛΕ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Μ. ΕΥΑ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΣ.-Α. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜ. Ι. ΒΑΣ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΝ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΡ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Κ. ΣΩΤ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΝ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΝ. Σ. ΑΓΓ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΠΑ. Α. ΣΠΥ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Δ. ΑΝΑ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΠΡ. Κ. ΠΕΤ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Μ. ΚΩΝ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 σε ΤΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΑΤ. Κ. ΣΩΤ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΖ. Χ. ΒΑΣ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΥ. Α. ΕΛΕ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚ. Ν. ΑΘΑ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΙΕ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΑ.-Ν. Σ. ΔΙΟ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ. Ν. ΔΗΜ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΡ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Π. ΠΑΣ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΣ. Ε. ΧΡΗ. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤ. Π. ΣΤΥ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 2 & σε ΤΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΡΓ. Δ. ΣΤΑ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΒΑΛ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΒΑΣ. Σ. ΔΙΟ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥ. Α. ΑΝΤ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΓΚΟ. Φ. ΚΩΝ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΔΕΜ. Μ. ΝΕΣ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΖΑΡ. Χ. ΘΩΜ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟ. Α. ΝΙΚ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΚ. Χ. ΚΩΝ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛ. Δ. ΑΛΚ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜ. Π. ΒΑΣΙΛ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Σ. ΜΙΧ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥ. Φ. ΕΥΑ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡ. Δ. ΕΥΣ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΩΝ. Χ. ΓΕΩ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΛΙΑ. Ε. ΙΩΑ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΜΑΧ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤ. Α. ΑΘΑ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΜΠΕ. Θ. ΣΤΥ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΜΠΟ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΑΛ. Δ. ΓΕΩ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. Π. ΑΓΗ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡ. Π. ΕΜΜ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΡΙΖ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΡΟΓ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΡΟΔ. Χ. ΙΩΑ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΣΑΡ. Μ. ΕΥΣ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΣΑΡ. Ν. ΕΜΜ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΣΚΛ. Δ. ΝΙΚ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΡ. Π. ΔΗΜ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΑΖ. Β. ΑΘΑ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΦΡΑ. Ι. ΚΩΝ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟ. Σ. ΙΩΑ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΧΩΡ. Ι. ΑΠΟ. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΣΑ. Μ. ΑΝΑ. ΠΕ18.29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 σε ΠΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΨΑΡ. Α. ΕΥΤ. ΠΕ18.29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 σε ΠΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΓΓ. Ε. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΛΕ. Β. ΜΙΧ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΛΕ. Σ. ΑΝΤ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΛΟ. Γ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΔ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΤ. Α. ΑΘΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΝΤ. Λ. ΠΑΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΠΟ. Β. ΕΥΤ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΠΟ. Β. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 σε ΤΕ Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΑΡΜ. Α. ΧΡΗ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΣ. Π. ΧΡΙ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΣΒ. Ε. ΧΡΗ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΒΑΚ. Α. ΝΙΚ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΒΑΣ. Θ. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΒΑΦ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΒΛΑ. Α. ΠΑΣ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΒΟΓ. Ε. ΒΑΣ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.12/15

13 1.117 ΒΟΖ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΒΟΖ. Μ. ΑΛΕ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΒΟΥ. Σ. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΑΖ. Φ. ΧΡΗ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΕΡ. Σ. ΠΑΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΕΩ. Γ. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΕΩ. Μ. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΕΩ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΙΟ. Μ. ΠΑΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΚΑ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 & σε ΤΕ Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ ΓΚΑ. Δ. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΚΑ. Ε. ΝΙΚ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΚΕ. Β. ΠΑΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΓΚΟ. Κ. ΑΛΕ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΑΒ. Γ. ΝΙΚ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΑΓ. Θ. ΘΩΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΑΓ. Θ. ΑΝΤ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΑΣ. Κ. ΣΤΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΕΜ. Γ. ΠΑΥ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜ. Ε. ΖΗΣ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜ. Κ. ΧΑΔ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜ. Μ. ΧΑΔ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜ. Ξ. ΧΡΙ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΟΥ. Ε. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΡΙ. Δ. ΕΛΕ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 1 σε ΤΕ Β. ΠΑΙΔ/ΜΩΝ -ΒΡΕΦ/ΜΩΝ στις ΔΔΒΜ ΔΩΔ. Π. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΚ. Σ. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΥΑ. Δ. ΧΡΗ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΥΘ. Β. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΥΘ. Γ. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΖΑΓ. Α. ΕΛΕ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΖΑΛ.-Δ. Μ. ΒΑΣ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΖΑΡ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΖΩΤ. Π. ΕΥΣ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΗΛΙ. Ε. ΠΑΥ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΘΕΟ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΘΕΟ. Δ. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΙΩΑ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ. Μ. ΧΑΡ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ. Χ. ΛΑΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΝ. Σ. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΝ-Δ. Ζ. ΣΤΕ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΡ Ε. ΕΠΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΡ. Β. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΡ. Ε. ΠΑΥ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΡ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΡ. Μ. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΡ. Μ. ΧΡΗ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΡ. Ν. ΒΑΣ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 1 σε ΤΕ Β. ΙΑΤΡ.& ΒΙΟΛ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ στις ΔΔΒΜ ΚΑΡ. Ο. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΡ. Σ. ΘΕΟ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΡ. Φ. ΑΣΤ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΣ. Α. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΣ. Ι. ΠΑΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΤ. Γ. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΤ. Ε. ΧΑΡ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΤ. Κ. ΣΤΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΕΡ. Ε. ΦΩΤ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΙΡ. Κ. ΑΘΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΟΙ. Κ. ΘΩΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΟΚ. Π. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΚΟΡ. Ε. ΜΙΧ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΟΥ. Α. ΜΙΧ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΟΥ. Μ. ΕΥΣ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΟΥ. Μ. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΟΥ. Χ. ΕΥΡ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΟΦ. Α. ΚΩΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΥΜ. Γ. ΧΑΡ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΥΡ. Δ. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΩΝ. Ε. ΜΑΡ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΩΣ. Ε. ΓΡΗ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΩΣ. Ε. ΧΡΗ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΩΣ. Ι. ΠΑΝ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΛΑΤ.-Π. Α. ΝΑΟ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΛΕΒ. Α. ΑΧΙ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΛΕΓ. Φ. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΛΙΑ. Α. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΛΙΒ. Α. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΚ. Ε. ΕΥΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΚ. Κ. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΛ. Β. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΝ. Μ. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΝ. Μ. ΝΙΚ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΡ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΡ. Ε. ΑΝΤ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΡ. Ε. ΑΘΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΡ. Ε. ΓΡΗ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΡ. Θ. ΕΥΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΡ. Π. ΝΕΟ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΑΤ. Γ. ΣΤΕ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ σε ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΡ. Ε. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΗΝ. Ε. ΔΗΜ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΗΤ. Ε. ΙΩΑ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΗΤ. Ν. ΓΕΩ. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 1 ΟΛΤΕΕ_ _Πίνακας V_σελ.13/15

Πίνακας Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που έχουν καταλάβει ΘΕΣΕΙΣ Στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013 & 8/2013

Πίνακας Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που έχουν καταλάβει ΘΕΣΕΙΣ Στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013 & 8/2013 3/4/2014 Πίνακας Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που έχουν καταλάβει ΘΕΣΕΙΣ Στους ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ του ΑΣΕΠ των Ανακοινώσεων 6/2013 & 8/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014)

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) 13/5/2014 1 2 3 4 5 6 α/α ΑΦΜ (συντετμημένο) Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 439 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 5 Ιουλίου 2007 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ για την πλήρωση θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ B ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1από 42

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ B ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1από 42 1 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α'ΕΚΛ. ΙΑΜ. ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 161, 18648, ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α'ΕΚΛ. ΙΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ ΑΝΑ Π Λ Η Ρ Ω Τ Η / Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ Α Ι Τ Η Σ Η Κ Λ Α Δ Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Μ Ε Ν Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν Παραρτήματα Εγκυκλίου - 1 - Παραρτήματα

Διαβάστε περισσότερα