Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά"

Transcript

1 Συστήµατα επίχρισης µε ελαφροβαρή κονιάµατα Για κάθε τοιχοποιία το σωστό σύστηµα µε ελαφρύ σοβά Για βέλτιστη εφαρµογή µε µηχανή Αξιοπιστία χάρη στην πολύ καλή διασπορά των τάσεων οκιµασµένα, υψηλής διάχυσης ανόργανα προϊόντα

2 Σύστηµα επ ίχρισης µε ελαφροβαρή κονιάµατα Για όλα τα υποστρώµατα Το κατάλληλο σύστηµα Με το σύστηµα LeichtPutz προσφέρουµε την καλύτερη λύση για όλα τα υποστρώµατα. Χάρη στην βέλτιστη ελαστικότητα του, µπορεί να απορροφήσει τις τάσεις του υποστρώµατος. Τοιχοποιίες µε θερµοµονωτική ικανότητα και υποστρώµατα µε διαφορετικά υλικά υπόκεινται σε ισχυρές τάσεις και απαιτούν ένα σύστηµα µε οπλισµένη στρώση. Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο πίνακα Τοιχοποιία µε υψηλή θερµοµονωτική ικανότητα Τοιχοποιία µε κανονική θερµοµονωτική ικανότητα Το σύστηµα µε µια µατιά Τοιχοποιία GrundPutz Leicht HaftMörtel µε υαλόπλεγµα UniversalGrund SilikatPutz Τοιχοποιία GrundPutz Leicht PutzSpachtel UniversalGrund SilikatPutz Πιθανά υποστρώµατα Τούβλα υψηλού πορώδους Ποροµπετόν Μικτή τοιχοποιία µε υλικά διαφορετικής θερµικής ικανότητας Τούβλα υψηλού πορώδους µε µικτή τοιχοποιία Τσιµεντόλιθοι µε ελαφρά αδρανή Τούβλα µε οπές Τούβλα συµπαγή Σκυρόδεµα Κυβόλιθοι Προετοιµασία υποστρώµατος Σοβάς βασικής στρώσης Λεπτή στρώση µε οπλισµό συνιστάται η χρήση του Baumit VorSpritzer Baumit HaftMörtel και Baumit TextilglasGitter συνιστάται η χρήση του Baumit VorSpritzer Baumit PutzSpachtel Αστάρι πρόσφυσης Τελική στρώση Baumit NanoporPutz, Baumit SilikonPutz, Baumit ArtLinePutz, Baumit SilikatPutz, Baumit GranoporPutz, Baumit EdelPutz Extra, Baumit open Fascina Baumit NanoporPutz, Baumit SilikonPutz, Baumit ArtLinePutz, Baumit SilikatPutz, Baumit GranoporPutz, Baumit EdelPutz Extra Baumit EdelPutz Τυπικές εφαρµογές: Ποροµπετόν τούβλο τσιµεντόλιθοι

3 Οδηγίες για σωστή χρήση: Το παραδοσιακό σύστηµα επίχρισης µε µια µατιά Σοβάς ασβέστη/ τσιµέντου µε ελαφροβαρή αδρανή, για χρήση µε το χέρι ή µηχανή, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κατάλληλος για τοιχοποιίες µε υψηλή και κανονική θερµοµονωτική ικανότητα. Τρόπος παράδοσης Σακί 40 kg Κατανάλωση ~ 10 kg/m 2 /cm στρώσης Χρόνος αναµονής Ελάχιστο 7 ηµ./cm Baumit HaftMörtel Κονία σε σκόνη, µε βάση το τσιµέντο, κατάλληλη για συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών, εξοµάλυνση υποστρωµάτων και για επίστρωση υαλοπλέγµατος. Τρόπος παράδοσης Σακί 25kg Κατανάλωση ~ 4 kg/m 2 για στρώση 3mm Χρόνος αναµονής Ελάχιστο 7 ηµ. Baumit PutzSpachtel Κονία εξοµάλυνσης για ανόργανα υποστρώµατα και σκυρόδεµα. Κατάλληλη για χρήση και µε οπλισµό σε µικρές περιοχές. Τρόπος παράδοσης Σακί 40 kg Κατανάλωση ~ 4 kg/m 2 / για στρώση 3mm Χρόνος αναµονής Ελάχιστο 5 ηµ. Baumit TextilglasGitter Υαλόπλεγµα ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον σαν οπλισµός σε κατάλληλες κονίες επίστρωσης. ιαστάσεις οπής 4 Χ 4 mm Τρόπος παράδοσης Ρολό 50 m Κατανάλωση 1,1 rm/m 2 επιφάνειας Έτοιµο προς χρήση αστάρι για βελτίωση της πρόσφυσης και εξισορρόπηση της απορρόφησης πριν την χρήση τελικών στρώσεων. Τρόπος παράδοσης οχείο 5 και 25 kg Κατανάλωση ~ 0,2-0,25 kg/m 2 για λεία επιφάνεια ~ 0,40 kg/m 2 για επιφάνεια σοβά Χρόνος αναµονής Ελάχιστο 24 ώρες Baumit SilikatPutz Έτοιµη προς χρήση ανόργανη τελική στρώση (φινίρισµα) σε µορφή πάστας. Τριφτός σοβάς για εσωτερικό και εξωτερικό. ιαµόρφωση 1.5mm 2mm 3mm Κόκκος Κατανάλωση Kg/m 2 Τριφτή 2,5 3,2 4,2 Αδρή - 2,8 3,9 200 χρώµατα Baumit colours of more emotion Όµορφες ανθεκτικές προσόψεις Baumit NanoporPutz Έτοιµη προς χρήση τελική στρώση φινιρίσµατος σε µορφή πάστας. Τριφτός σοβάς για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ανόργανος µε υψηλή διάχυση υδρατµών, υδατοπωθητικός, δεν λερώνει εύκολα. ιαµόρφωση 1mm 1.5mm 2mm 3mm Κόκκος Κατανάλωση Kg/m 2 Τριφτή 2* 2,5 3,2 4,2 *) ο σοβάς 1 mm είναι κατάλληλος για προφίλ παραθύρων ή για πολλαπλές στρώσεις µετά από συνεννόηση µε τεχνικούς της Baumit 200 χρώµατα Baumit colours of more emotion Στη ζώνη στεγάνωσης χρησιµοποιείστε το Baumit SanovaPutz S ή SockelPutz.

4 Υπόστρωµα: Η επιφάνεια προς επίχριση θα πρέπει να εξεταστεί σύµφωνα µε το ΟΝΟRM B Το υπόστρωµα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να µην βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγµένο από σκόνες και εξανθήµατα, να µην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγµένο από σαθρά κοµµάτια. Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωµα κατά την εργασία και την πήξη του υλικού πρέπει να έχουν θερµοκρασία µεγαλύτερη των 5 C (για προϊόντα υδρύαλου µεγαλύτερη των 8 C). Είναι απαραίτητη η χρήση πεταχτού πριν την επίχριση για την προετοιµασία του υποστρώµατος (Baumit VorSpritzer) όταν γίνεται εφαρµογή µε το χέρι ή σε σκυρόδεµα και σε ελαφροσκυρόδεµα. Πριν την εφαρµογή στερεώστε γωνιόκρανα και άλλα εξαρτήµατα µε το Βaumit KantenFix. To υλικό εφαρµόζεται µε τις συνήθεις µηχανές σοβά. Αν απαιτείται προηγείται διαβροχή πριν την εφαρµογή. Σε πάχη πάνω από 3 cm είναι απαραίτητη η εφαρµογή σε 2 στρώσεις σε φρέσκο κονίαµα. Αν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή κατ αυτό τον τρόπο η στρώση αφήνεται να ξεραθεί αφού αγριευτεί και πριν την εφαρµογή βρέχεται. Η στρώση επιπεδώνεται µε τον πήχη, κλείνονται τυχόν κενά και όταν τραβήξει ξύνεται ελαφρά. Προστατέψτε τον σοβά από απότοµη ξήρανση τις πρώτες µέρες. Σε εφαρµογή µε το χέρι απαιτείται χρήση του VorSpitzer. Τα υπόλοιπα βήµατα είναι όπως στην περίπτωση εφαρ- µογής µε µηχανή. Baumit HaftMörtel Αναµίξτε σε αναµικτήρα µε χαµηλές στροφές ρίχνοντας τον υλικό σε καθαρό νερό. Αφήστε να ηρεµήσει και ανα- µίξτε ξανά µετά από 5 λεπτά. Εφαρµόστε µε ανοξείδωτη σπάτουλα επάνω στο GrundPutz Leicht (χρόνος αναµονής 7 ηµ για κάθε cm) σε πάχος 3mm. Στο νωπό κονίαµα επιστρώνεται το υαλόπλεγµα µε επικάλυψη µεταξύ των συνεχόµενων πλεγµάτων 10 cm και αν απαιτείται επιπρόσθετο κονίαµα. Χρόνος αναµονής 7ηµ. Baumit PutzSpachtel Αναµίξτε µε κατάλληλο αναµικτήρα σε αργές στροφές, ρίχνοντας την κονία σε καθαρό νερό. Αφήστε να ηρεµήσει για 5 λεπτά και αναµίξτε ξανά. Εφαρµόστε µε ανοξείδωτη σπάτουλα σε πάχος 3mm και µετά την πήξη ξύνονται οι ανωµαλίες. To Baumit PutzSpachteI µπορεί να εφαρµοστεί και µε οπλισµό σε µικρές επιφάνειες για ενίσχυση (επικάλυψη 20 cm στα επισφαλή σηµεία). Χρόνος αναµονής 5ηµ. To υπόστρωµα µετά την απαραίτητη αναµονή περνιέται µε το UniversalGrund. Το αστάρι πρέπει να παραµείνει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την επίστρωση επόµενης στρώσης. Αναµίξτε µε αργή ανάµιξη και χωρίς προσθήκη άλλων προϊόντων. Η κατάλληλη συνεκτικότητα µπορεί να επιτευχθεί µε προσθήκη λίγου νερού. Το UniversalGrund µπορεί να δουλευτεί µε βούρτσα ή ρολό. ουλέψτε οµοιόµορφα και χωρίς διακοπές. ιαµόρφωση στρώσεων: 1 x 1 x Baumit SilikatPutz Baumit SilikatPutz Αναµίξτε αργά µε κατάλληλο αναµικτήρα. Εφαρµόστε το επίχρισµα µε ανοξείδωτη σπάτουλα στο επίπεδο του κόκκου. Αδρή επιφάνεια µε αυλακώσεις: Τρίψτε µε κατάλληλο τριβίδι µόλις αρχίζει και τραβάει ο σοβάς. Τριφτή επιφάνεια µπορεί να επιτευχθεί και µε κατάλληλο τρίψιµο µετά την επιπέδωση. ουλέψτε οµοιόµορφα χωρίς διακοπές. Σηµείωση: το Baumit NanoporPutz εφαρµόζεται όπως το SilikatPutz. Προστατέψτε την επιφάνεια από την ηλιακή ακτινοβολία και την βροχή.

5 Εδώ µπορείτε να υπολογίζετε: Οδηγός υπολογισµού για το σύστηµα Baumit LeichtputzSysteme ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑ- ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ BAUMIT ΣΤΡΩΣΗΣ ΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Χιλιοστά kg/m 2 /m 2 Ώρες /m 2 ηµέρες /m 2 GrundPutz Leicht ,4 14 HaftMörtel / PutzSpachtel 3 / 3 4 / 4 0,3 / 0,2 7 / 5 TextilglasGitter 1,1 0,03 UniversalGrund 0,20 0,05 1 SilikatPutz 2 mm Kratzstruktur 2 3,2 0,25 Παρατήρηση: Οι τιµές κατανάλωσης είναι τιµές ενδεικτικές και εξαρτώνται από το εκάστοτε υπόβαθρο. Τις τιµές των υλικών µπορείτε να τις βρείτε στον τιµοκατάλογο της Baumit ή να ρωτήσετε το δικό σας προµηθευτή δοµικών υλικών. Οι τιµές αυτές συµπληρώνονται στη στήλη Κόστος Υλικών και ο υπολογισµός γίνεται σε /m 2. Το εργατικό κόστος ανά /ώρα είναι ενδεικτικό. Μετατρέψτε το κόστος ανά m 2. Το κόστος υλικών και εργασίας ανά m 2 µαζί είναι το συνολικό κόστος ανά m 2. Πληροφορίες: Για την διαµόρφωση της πρόσοψης και για ιδιαίτερες απαιτήσεις π.χ. στο χρώµα και σε περιεκτικότητα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τα ακόλουθα Baumit προϊόντα: Baumit EdelPutz Baumit EdelPutz Extra Baumit SilikonPutz Baumit GranoporPutz Baumit ArtLinePutz Baumit NanoporPutz Baumit open Fascina Οι συµβουλές είναι γενικού περιεχοµένου. Τα αναφερόµενα συστήµατα επιχρισµάτων είναι βάσει των τελευταίων τεχνικών εξελίξεων και προσαρµοσµένα στις εκάστοτε τοιχοποιίες εφόσον εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες τεχνικούς κανόνες επεξεργασίας του κατασκευαστή, τους κανόνες εφαρµογής και ορθής πρακτικής. Εξαρτήµατα: Για την εκτέλεση των εργασιών των παραπάνω συστηµάτων τα εξής προϊόντα και εξαρτήµατα είναι διαθέσιµα: Baumit KantenFix Baumit DrahteckWinkel Baumit Fenster- und TüranschlussProfil 12 Baumit FassadenProfile Baumit SockelAbschlussleisten

6 BAUMIT HELLAS A.E. Ιδέες µε µέλλον. Λεωφ. Πεντέλης ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τηλ: Fax:

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Η µόνωση για εξωτερικές προσόψεις για κάθε τύπο κτιρίου Βιοκλιµατική δόµηση στο µέγιστο Θερµοµόνωση και διαµόρφωση πρόσοψης ταυτόχρονα Κατάλληλο για όλα τα υποστρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Σύστηµα θερµοµόνωσης µε ΕPS Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Θερµοµόνωση και διαµόρφωση προσόψεων σε ένα βήµα Προστασία και οικονοµία στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμομόνωσης Star XPS

Σύστημα θερμομόνωσης Star XPS Σύστημα θερμομόνωσης Star XPS με θερμομονωτικές πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη Ιδέες με μέλλον. Baumit XPS ΣΎΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ XPS Θερμομόνωση και διαμόρφωση πρόσοψης ταυτόχρονα Το Σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Σοβάδες για εσωτερικούς χώρους Για όλους τους χώρους Οικονοµικοί Εύκολοι στη χρήση Για όλες τις περιοχές εφαρµογής Άνεση σε όλους τους χώρους H Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Προσόψεις Επιχρίσματα Δάπεδα

Προσόψεις Επιχρίσματα Δάπεδα Προσόψεις Επιχρίσματα Δάπεδα Εκδ. 1/09, ισχύει από 01/07/2009 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΥΣ 10 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 14 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχάριστη διαµονή. Χειµώνα Και καλοκαίρι. Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια

Ευχάριστη διαµονή. Χειµώνα Και καλοκαίρι. Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια Baumit Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης Ευχάριστη διαµονή Χειµώνα Και καλοκαίρι Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια Baumit Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ελτίο ιδιοτήτων Προϊοντος Εκδοση Γ -01/01/2012 NHP 255 Υ ΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ CS II-W1-A1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το προϊόν NHP 255 είναι ένας έτοιµος, υδαταπωθητικός σοβάς µιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ T E KTOTERM. είναι σήµα κατατεθέν

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ T E KTOTERM. είναι σήµα κατατεθέν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ T E KTOTERM Έτοιµος σοβάς υψηλά θερµοµονωτικός Επίχριση & θερµοµόνωση µε µια εργασία! - Ενδεικνυόµενες χρήσεις - Μέθοδοι εφαρµογής T E K T O T E R M είναι σήµα κατατεθέν ΤΕKTO

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Marmoline Monosis Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης T 1 2 3 4 5 6 Περιγραφή. Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων Προφυλάξτε το περιβάλλον ιατηρείτε το χώρο καθαρό Protect the environment Keep clean www.marmoline.gr e-mail: info@marmoline.gr Tel.: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρμογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρμογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Swedish quality ClimaPLUS Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρμογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα ClimaPLUS Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus

Διαβάστε περισσότερα

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ.

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 07/2010 SINTOPLAST (προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintoplast είναι ένα υγρό γαλάκτωμα πολύ λεπτών σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

K A T Y M P E R P I S C I N E. Yψηλής αισθητικής στεγανοποίηση για πισίνες

K A T Y M P E R P I S C I N E. Yψηλής αισθητικής στεγανοποίηση για πισίνες Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε φ α ρ μ ο γ ή ς K A T Y M P E R P I S C I N E Yψηλής αισθητικής στεγανοποίηση για πισίνες Το Katymper Piscine είναι μία τσιμεντοειδούς βάσης επίστρωση προστασίας για κατασκευές οπλισμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.10.04.060 Sika Ceram -243 W Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.10.04.040 Sika Ceram -101 W Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό κονίαμα για σφράγιση και τελικό φινίρισμα κολυμβητικών και άλλου τύπου δεξαμενών

Ειδικό κονίαμα για σφράγιση και τελικό φινίρισμα κολυμβητικών και άλλου τύπου δεξαμενών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 05/01/2011 Κωδικός: 2011.04.06.060 Katymper Piscine Ειδικό κονίαμα για σφράγιση και τελικό φινίρισμα κολυμβητικών και άλλου τύπου δεξαμενών Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,...

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,... Περιεχόμενα Παρουσίαση σελ. 2 Προετοιμασία Eφαρμογής σελ. 3 Υπόστρωμα Εφαρμογής σελ. 4 Προετοιμασία Υποστρώματος σελ. 5 Διάστρωση Κονιάματος Sika ViscoChape σελ. 9 Τελική Επένδυση Δαπέδου σελ. 12 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012 Τεχνικός οδηγός εφαρµογής Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Θερµοµόνωση και ανακαίνιση 4 Γενικά για το σύστηµα Knauf Thermoprosopsis 5 οµή

Διαβάστε περισσότερα

01.KOLLES.qxd 20/7/09 17:19 Page 1

01.KOLLES.qxd 20/7/09 17:19 Page 1 01.KOLLES.qxd 20/7/09 17:19 Page 1 SEL 2-3 20/7/09 17:35 Page 2 SEL 2-3 20/7/09 17:35 Page 3 01.KOLLES.qxd 21/7/09 10:09 Page 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ Εισαγωγή στις κόλλες... 06 SKW

Διαβάστε περισσότερα

Technical Department page 1

Technical Department page 1 Technical Department page 1 E T I C S Eternal Thermal Insulation Compound System Technical Department page 2 Απώλειες Θερμότητας στα κτίρια Στέγη & ανώτατο όριο 27 % άπεδα, παράθυρα, πόρτες 22 % Τούβλο

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών

Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών Product Data Sheet Έκδοση: 03/02/2012 Κωδικός: 2011.11.03.020 Sika Level-300 Extra Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.040 Sika MonoTop -622 Evolution Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το Sika

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, κατηγορίας C1TE βάσει ΕΝ 12004. Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5 EN 12004:2007+A1:2012 08 0437

Construction. Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, κατηγορίας C1TE βάσει ΕΝ 12004. Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5 EN 12004:2007+A1:2012 08 0437 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/6/2014 (v2) Κωδικός: 10.04.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010306020010000081 SikaCeram -108 W EN 12004:2007+A1:2012 08 0437 SikaCeram -108 W Ενισχυμένη κόλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. CBF THERMO- ANAKLASIS με την ποιότητα της ανακλαστικής Θερμομόνωσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. CBF THERMO- ANAKLASIS με την ποιότητα της ανακλαστικής Θερμομόνωσης ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ CBF THERMO- ANAKLASIS με την ποιότητα της ανακλαστικής Θερμομόνωσης και την αξιοπιστία της FIBREX HELLAS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ CBF

Διαβάστε περισσότερα