Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εμβρυολογίας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εμβρυολογίας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ"

Transcript

1 Γεννητικό Σύστημα Άρρενος Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εμβρυολογίας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

2 Γεννητικό Σύστημα Άρρενος Όρχεις Επιδιδυμίδα Σπερματικός πόρος Εκσπερματικός πόρος + τμήμα ανδρικής ουρήθρας Σπερματοδόχες κύστεις Προστάτης αδένας Βολβουρηθραίοι αδένες (του Cowper) Πέος

3 Γεννητικό Σύστημα Άρρενος

4 Λειτουργίες Παραγωγή, τροφική υποστήριξη και προσωρινή αποθήκευση σπερματοζωαρίων Εναπόθεση εναιωρήματος σπερματοζωαρίων ρ (σπέρματος) στο θήλυ γεννητικό σύστημα Παραγωγή γεννητικών ορμονών του άρρενος (ανδρογόνα)

5 ΟΡΧΕΙΣ Όργανα παραγωγής σπερματοζωαρίων Ορχικό παρέγχυμα : σπερματικά σωληνάρια και διάμεσος ιστός Βρίσκονται έξω από κοιλιακή κοιλότητα στο όσχεο 2-3 ο C Περιβάλλονται από ινώδη χιτώνα, που παχύνεται στην οπίσθια πλευρά μεσόρχιο ή μεσαύλιο. επιδιδυμίδα δδ σπερματικά σωληνάρια μεσόρχιο

6 Όσχεο - Όρχις οσχεϊκή κοιλότητα αγγειώδης χιτώνας μεσοθήλιο ινώδης χιτώνας ή σπερματικά περισπλάχνιο πέταλο σωληνάρια ελυτροειδούς χιτώνα Δέρμα Δαρτός μυς Περίτονο ή τοιχωματικό πέταλο Οσχεϊκή κοιλότητα Iνώδης χιτώνας ή περισπλάχνιο πέταλο ελυτροειδής χιτώνας

7 ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ ΟΡΧΕΟΣ Σπερματικό σωληνάριο (ΣΣ): σπειροειδής, μη διακλαδιζόμενη δ αγκύλη (σχήματος U), της οποίας και τα δύο άκρα ανοίγουν στο ορχικό δίκτυο. Ανάμεσα στα ΣΣ βρίσκεται ο διάμεσος ιστός (ινοκολλαγονώδης ιστός + αιμοφόρα αγγεία + λεμφαγγεία + κύτταρα Leydig). διάμεσος ιστός σπερματικά σωληνάρια

8 ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Σπερματικό ή βλαστικό επιθήλιο: ενεργά αναπαραγόμενο επιθήλιο που επενδύει το τοίχωμα του ΣΣ. Αποτελείται από κύτταρα σε διάφορα στάδια της σπερματογένεσης και κύτταρα Sertoli. αυλός Τοίχωμα του ΣΣ: βασική μεμβράνη, στρώμα κολλαγόνου, ινοβλάστες, μυοειδή κύτταρα τοίχωμα ΣΣ: σπερματικό επιθήλιο βασική μεμβράνη, κολλαγόνο, ινοβλάστες, μυοειδή κύτταρα

9 ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ Το σύνολο των διεργασιών μέσω των οποίων τα σπερματογόνια (διπλοειδικά κύτταρα) διαφοροποιούνται σε ώριμα σπερματοζωάρια (απλοειδικά κύτταρα).

10 ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ Σπερματοκυτταρογένεση (μιτώσεις σπερματογονίων) Μείωση (Ι και ΙΙ) Σπερμιογένεση

11 ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ / 1 η φάση ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΣΗ Αύξηση αριθμού σπερματογονίων με ΜΙΤΩΣΕΙΣ. Έναρξη στην εφηβεία. 3 είδη σπερματογονίων: Τύπου Α βαθυχρωματικά (Αβ) κεντρικά τοποθετημένος υποστρόγγυλος πυρήνας, βαθυχρωματική χρωματίνη, 1-2 πυρηνίσκοι σε επαφή με τον πυρηνικό φάκελο. Τύπου Α-αραιοχρωματικά (Αα) σπερματογόνια υποστρόγγυλος πυρήνας, αραιοχρωματική χρωματίνη, 1-2 πυρηνίσκοι. Τύπου Β σπερματογόνια στρογγυλός πυρήνας, ανισομεγέθη μγ κοκκία χρωματίνης σε επαφή με τον πυρηνικό φάκελο, κεντρικά τοποθετημένος πυρηνίσκος. Εκτελούν την τελευταία μιτωτική διαίρεση πρωτογενή σπερματοκύτταρα

12 Σπερματοκυτταρογένεση στο Σπερματικό Σωληνάριο (ΣΣ) βασικό τμήμα σπερματικού σωληναρίου αυλός αυλός Όλα τα είδη των σπερματογονίων βρίσκονται σε επαφή με τη βασική μεμβράνη στο τοίχωμα του σπερματικού σωληναρίου μαζί με τους πυρήνες των κυττάρων Sertoli βασικό τμήμα του ΣΣ

13 ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ / 2 η φάση ΜΕΙΩΣΗ Τα σπερματογόνια τύπου Β δίνουν τα πρωτογενή σπερματοκύτταρα, τα οποία προχωρούν στο διπλασιασμό του DNA (φάση S κυτταρικού τους κύκλου) (2n, 4c) και μπαίνουν στη ΜΕΙΩΣΗ Μείωση Ι (πρόφαση Ι, μετάφαση Ι, ανάφαση Ι, τελόφαση Ι ) Μείωση ΙΙ (μετάφαση ΙΙ, ανάφαση ΙΙ, τελόφαση ΙΙ)

14 Μείωση..στο Σπερματικό Σωληνάριο παρααυλικό τμήμα σπερματικού σωληναρίου αυλός αυλός πρωτογενή σπερματόκυτταρα Η μείωση διεκπεραιώνεται στο κατώτερο παρααυλικό τμήμα του σπερματικού σωληναρίου.

15 ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ / 3 η φάση ΣΠΕΡΜΙΟΓΕΝΕΣΗ Δευτερογενή σπερματοκύτταρα 2 η μειωτική διαίρεση Σφαιρικές σπερματίδες (1n, 1c) σπερμιογένεση διαφοροποίηση σε ώριμα σπερματοζωάρια

16 ΣΤΑ ΙΑ ΣΠΕΡΜΙΟΓΕΝΕΣΗΣ Η σπερμιογένεση πραγματοποιείται σε μικρές κοιλότητες στην προσαύλια επιφάνεια των κυττάρων Sertoli Στάδιο Golgi Στάδιο καλύπτρας Στάδιο ακροσώματος Στάδιο ωρίμανσης

17 ΣΠΕΡΜΙΟΓΕΝΕΣΗ / 1 o στάδιο Στάδιο Golgi Σχηματισμός προ-ακροσωμιακών κυστιδίων με υδρολυτικά ένζυμα στη συσκευή Golgi Συνένωση των προ-ακροσωμιακών κυστιδίων Σχηματισμός ακροσωμιακού κυστιδίου προσδιορισμός του πρόσθιου πόλου του σπερματοζωαρίου Τοποθέτηση του κεντροσώματος (2 κεντριόλια) στον οπίσθιο πόλο της σπερματίδας Αρχή σχηματισμού του αξονήματος (δομή 9+2) της ουράς του σπερματοζωαρίου

18 ΣΠΕΡΜΙΟΓΕΝΕΣΗ / 2 o στάδιο Στάδιο καλύπτρας Σχηματισμός της ακροσωμιακής καλύπτρας: επιπέδωση του ακροσωμιακού κυστιδίου, σύνδεσή του με τον πυρηνικό φάκελο μέσω της υπο-ακροσωμιακής στοιβάδας και κάλυψη του πρόσθιου ήμισυ του πυρήνα. Συνέχιση της ανάπτυξης του αξονήματος. υπο-ακροσωμιακή στοιβάδα Τελική τοποθέτηση της σπερματίδας ώστε το ακρόσωμα να κατευθύνεται προς τη βασική μεμβράνη του τοιχώματος του ΣΣ και το αναπτυσσόμενο αξόνημα προς τον αυλό του ΣΣ.

19 ΣΠΕΡΜΙΟΓΕΝΕΣΗ / 3 o στάδιο Στάδιο ακροσώματος Επιπέδωση και επιμήκυνση του πυρήνα. Μετατόπιση του κυτταροπλάσματος (μεταξύ ακροσωμιακής καλύπτρας και πρόσθιας κυτταρικής μεμβράνης) μμβρ προς το οπίσθιο τμήμα του κυττάρου. Ανάπτυξη περιχειρίδας: περιπυρηνικός δακτύλιος με μικροσωληνίκους. ους. Συμβάλλει στην επιμήκυνση του πυρήνα. Έναρξη συμπύκνωσης του πυρήνα: αντικατάσταση Έναρξη συμπύκνωσης του πυρήνα: αντικατάσταση ιστονών με πρωταμίνες πλούσιες σε λυσίνη και αργινίνη (δεν διαμορφώνονται νουκλεοσώματα).

20 ΣΠΕΡΜΙΟΓΕΝΕΣΗ / 4 o στάδιο Στάδιο ωρίμανσης Ολοκλήρωση επιπέδωσης και επιμήκυνσης του πυρήνα. Αποδιάταξη της περιχειρίδας. Ολοκλήρωση λήρωση συμπύκνωσης του πυρήνα. Σχηματισμός του αυχένα: συνδετικό τμήμα μεταξύ κεφαλής και ουράς του σπερματοζωαρίου. Τελική τοποθέτηση μιτοχονδρίων σε ελικοειδή διάταξη στο μέσο τμήμα του σπερματοζωαρίου. Περίσφιγξη και αποβολή περίσσειας κυτταροπλάσματος από τον αυχένα και το μέσο τμήμα (φαγοκυττάρωση από τα κύτταρα Sertoli). Σπερμίαση: απαγκίστρωση από τα κύτταρα Sertoli και απελευθέρωση στον αυλό του ΣΣ.

21 ΩΡΙΜΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ Κεφαλή: συμπυκνωμένος πυρήνας καλυμμένος από την ακροσωμιακή καλύπτρα. Αυχένας: βραχύ τμήμα της ουράς που συνδέει την κεφαλή με την ουρά. Περιέχει τα δύο κεντριόλια και 9 αδρές επιμήκεις ίνες που περιβάλλουν το αξόνημα μέχρι τη συμβολή του κύριου (βασικού) τμήματος με το τελικό τμήμα της ουράς. Μέσο τμήμα ουράς: αποτελείται από το αξόνημα, περιβαλλόμενο από τις 9 επιμήκεις ίνες και από έλυτρο σπειροειδών μιτοχονδρίων. Τα μιτοχόνδρια σταματούν στον δακτύλιο. Κυρίως τμήμα ουράς: το πιο μακρύ τμήμα της ουράς. Αποτελείται από το αξόνημα, περιβαλλόμενο από τις 9 επιμήκεις ίνες και από εξωτερικές επενδυτικές κυκλοτερείς ίνες. Τελικό τμήμα ουράς: αποτελείται μόνο από το αξόνημα.

22 ΩΡΙΜΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ αυχένας επιμήκεις διατομές εγκάρσιες διατομές

23 Σπερμιογένεση..στο Σπερματικό Σωληνάριο παρααυλικό τμήμα σπερματικού σωληναρίου αυλός πρώιμες σπερματίδες ώριμες σπερματίδες Οι πρώιμες σπερματίδες βρίσκονται στο ενδιάμεσο παρααυλικό τμήμα του ΣΣ, ενώ οι ώριμες σπερματίδες βρίσκονται στο ανώτερο παρααυλικό τμήμα του σπερματικού σωληναρίου.

24 Κύτταρα Sertoli Μέχρι την εφηβεία: κυρίαρχος κυτταρικός τύπος του ΣΣ Μετά την εφηβεία: ~10% των κυττάρων του ΣΣ Ηλικιωμένοι άντρες: σημαντικός κυτταρικός πληθυσμός του ΣΣ αυλό ς Κυλινδρικά κύτταρα Εκτείνονται από το τοίχωμα του ΣΣ μέχρι τον αυλό του Πυρήνας: σε επαφή με το τοίχωμα του ΣΣ Κυτταρόπλασμα: α: έντονες διακλαδιζόμενες προσεκβολές που περικλείουν κύτταρα του σπερματικού επιθηλίου φωλέες, κρύπτες Βασικοπλευρικά: στενές συνδέσεις με γειτονικά κύτταρα Sertoli βασικό τμήμα του ΣΣ αιματορχικός φραγμός βασικό τμήμα του ΣΣ

25 πυρηνίσκος ετεροχρωματίνη Κύτταρα Sertoli Πυρήνας: σχεδόν υποστρόγγυλος, με εντομές. μς Πυρηνίσκος: εμφανής μαζί με μάζα ετεροχρωματίνης. ρχρ Κυτταρόπλασμα: λείο και αδρό ΕΔ, εκτενής συσκευή Golgi, πολυριβοσώματα, μιτοχόνδρια, λυσοσώματα, λιποσταγονίδια, εμφανής κυτταροσκελετός (βιμεντίνη, ακτίνη, μικροσωληνίσκοι)

26 Κύτταρα Sertoli Λειτουργίες: Στήριξη, θρέψη, προστασία των αναπτυσσόμενων σπερματογόνων κυττάρων Φαγοκυττάρωση υπολειμματικών σωματίων (κατά την σπερμιογένεση) και εκφυλισμένων σπερματογόνων κυττάρων Απελευθέρωση των σπερματοζωαρίων στον αυλό του ΣΣ σπερμίαση Έκκριση υγρού (πρωτεΐνες, ιόντα) στον αυλό του ΣΣ

27 Κύτταρα Sertoli Από την εφηβεία: υποθάλαμος GnRH αδενοϋπόφυση FSH κύτταρα Sertoli + υποδοχείς της θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) επαγωγή έκκρισης πρωτεΐνης δέσμευσης των ανδρογόνων (ΑBP) σύμπλοκο με ανδρογόνα ωρίμανση σπερματογόνων κυττάρων + μεταφορά στην επιδιδυμίδα Εμβρυϊκά κύτταρα Sertoli εκκρίνουν την αντιμυλλέρειο ορμόνη (ΑΜΗ) παραμεσονεφρικών πόρων (πόροι Muller) έκκριση ινχιμπίνης αρνητική ανάδραση σε GnRH και FSH έκκριση ακτιβίνης θετική ανάδραση σε GnRH και FSH ρύθμιση του ρυθμού της σπερματογένεσης

28 ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΤΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Χαλαρός ινοκολλαγονώδης ιστός Αιμοφόρα αγγεία: αρτηρίδια, ρηρ φλεβίδια, τριχοειδή ρχ Λεμφικά αγγεία Αθροίσεις κυττάρων Leydig (παραγωγή ανδρογόνων)

29 Κύτταρα Leydig Παραγωγή τεστοστερόνης Πυρήνας: υποστρόγγυλος Κυτταρόπλασμα: ηωσινόφιλο κοκκιώδες Μιτοχόνδρια με σωληνοειδείς ακρολοφίες (M) Λί Λείο ενδοπλασματικό όδί δίκτυο (ΛΕΔ) Λιποσταγονίδια (Λ) Κρυσταλλοειδή σωμάτια Reinke (R) (γεωμετρικά συσσωματώματα πρωτεϊνών) Μ Μ Λ Λ R

30 Κύτταρα Leydig Παραγωγή τεστοστερόνης υποθάλαμος GnRH αδενοϋπόφυση ακετυλο-coa χοληστερόλη πλάσματος εστεροποίηση λιποσταγονίδια μεταφορά στα μιτοχόνδρια μέσω στερεοειδογόνου οξείας ρυθμιστικής πρωτεΐνης (StAR) ΛΕΔ προγνενολόνη προγεστερόνη τεστοστερόνη προλακτίνη ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) κύτταρα Leydig δέσμευση έκφραση υποδοχέα LH

31 Ορμονική ρύθμιση της λειτουργίας των όρχεων

32 Ευθέα σωληνάρια Σπερματικά σωληνάρια τελικά τμήματα ευθέα σωληνάρια ορχικό δίκτυο απαγωγά σωληνάρια (12-20) πόρος επιδιδυμίδας Ευθέα σωληνάρια και ορχικό δίκτυο: κυβοειδές ή χαμηλό κυλινδρικό επιθήλιο με μικρολάχνες + 1 μακρύ μαστίγιο.

33 Ορχικό δίκτυο Πολύπλοκο σύστημα επικοινωνούντων καναλιών (διαύλων) στο ορχικό μεσόρχιο Επιθήλιο: κυβοειδές με μικρολάχνες και μονήρη κροσσό Τί Τοίχωμα: ινοβλάστες και μυοειδή κύτταρα. Περιβάλλεται από αγγεία, λεμφαγγεία και ομάδες Leydig. Σύνδεση του όρχι με επιδιδυμίδα Ορχικό δίκτυο

34 Απαγωγά σωληνάρια εσπειραμένα σωληνάρια που συνδέουν το ορχικό δίκτυο με την επιδιδυμίδα δδ (στην κεφαλή). Επιθήλιο: Πριονωτή παρυφή (ακανόνιστη) Α) κυλινδρικά κύτταρα με μικρολάχνες + Β) κυλινδρικά κύτταρα κροσσωτά Περιφερικά: συγκεντρικός δακτύλιος από λείες μυϊκές ίνες. Λειτουργία: Απορρόφηση ορχικού υγρού και προώθηση των εισερχόμενων σπερματοζωαρίων προς την επιδιδυμίδα.

35 Επιδιδυμίδα Απαγωγά σωληνάρια αναστόμωση πόρος επιδιδυμίδας Πόρος επιδιδυμίδας: μονήρης έντονα περιελισσόμενος σωλήνας (5m). Περιβάλλεται από ινοκολλαγονώδη κάψα. Μήκος επιδιδυμίδας:5cm, σχήμα σαν κόμμα. Κεφαλή σώμα ουρά επιδιδυμίδας Απαγωγά σωληνάρια εισέρχονται στην κεφαλή Ουρά: πόρος επιδιδυμίδας συνεχίζει ως σπερματικός πόρος

36 Επιδιδυμίδα Επιθήλιο: ψευδοπολύστιβοκυλινδρικό λ δ με στερεοκροσσούς 1. Κυλινδρικά κύρια κύτταρα με στερεοκροσσούς (το ύψος τους χαμηλώνει από κεφαλή ουρά) 2. Βασικά υποστρόγγυλα κύτταρα (εφάπτονται στη βασική μεμβράνη) κορυφαία κύτταρα (άφθονα στην κεφαλή) διαυγή κύτταρα (άφθονα φ στην ουρά) ) Περιβάλλεται από: έσω κυκλοτερή μυϊκή στιβάδα (κεφαλή-σώμα-ουρά) + έξω επιμήκη μυϊκή στιβάδα (σώμα και ουρά) περισταλτικές κινήσεις ά ζ ί μεταφορά σπερματοζωαρίων από κεφαλή προς ουρά

37 Λειτουργίες: Επιδιδυμίδα Απορρόφηση ορχικού υγρού Φαγοκυττάρωση εκφυλισμένων σπερματοζωαρίων και υπολειμματικών σωματίων Αποθήκευση των σπερματοζωαρίων μέχρι την εκσπερμάτιση Ωρίμανση των σπερματοζωαρίων κατά τη μεταφορά τους από την κεφαλή προς την ουρά της επιδιδυμίδας Σταθεροποίηση της συμπυκνωμένης χρωματίνης Μεταβολές του φορτίου στην επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης και πρόσληψη νέων επιφανειακών πρωτεϊνών Έκκριση γλυκοπρωτεϊνών, κορνιτίνης, σιαλικού οξέος, γλυκερυλφωσφορυλοχολίνης απόκτηση της προς τα πρόσω κίνησης

38 Σπερματικός πόρος Σπερματικός πόρος Κοίλος, ευθύς, μυϊκός σωλήνας ~ 45cm Συνέχεια του επιδιδυμικού πόρου Ουροδόχος κύστη

39 Σπερματικός πόρος Επιθήλιο: ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό με στερεοκροσσούς 1. Κυλινδρικά κύτταρα (με στερεοκροσσούς) 2. Βασικά υποστρόγγυλα κύτταρα (εφάπτονται στη βασική μεμβράνη) Χόριο πλούσιο σε ελαστικές ίνες Μυϊκό τοίχωμα: 3 μυϊκές στιβάδες έσω επιμήκη μυϊκή στιβάδα μέση κυκλοτερή μυϊκή στιβάδα έξω επιμήκη μυϊκή στιβάδα Αστεροειδής αυλός: σύσπαση μυϊκών στιβάδων Στο άπω άκρο του (στη βάση της ουροδόχου κύστης) διάταση του Στο άπω άκρο του (στη βάση της ουροδόχου κύστης) διάταση του σπερματικού πόρου λήκυθος σπερματικού πόρου

40 Σπερματικός τόνος

41 Σπερματικός τόνος 1. Σπερματικός πόρος 2. Κρεμαστήρας μυς 3. Αρτηρίες (σπερματική, κρεμαστήρια, αρτηρία) σπερματικού πόρου 4. Φλέβες (σύμπλεγμα αναστομώσεων ελικώδες πλέγμα) 5. Λεμφαγγεία 6. Νεύρα (γεννητικός κλάδος του αιδοιομηρικού νεύρου, κρεμαστήριο νεύρο, κλάδοι ορχικού δικτύου) Περιβάλλονται από χαλαρό συνδετικό ιστό.

42 Επικουρικοί γεννητικοί αδένες Σπερματοδόχες κύστεις (x2) Προστάτης αδένας Βολβουρηθραίοι αδένες (του Cowper) (x2) οπίσθια όψη

43 Σπερματοδόχες κύστεις Εσπειραμένο σωληνώδες εκκόλπωμα του σπερματικού πόρου στη λήκυθο. Μήκος αδένα: ~5cm, μήκος σωλήνα: ~15cm Αποτελείται από: Έξω - κάψα συνδετικού ιστού - έξω επιμήκης λεία μυϊκή στιβάδα - έσω κυκλοτερής λεία μυϊκή στιβάδα Έσω - βλεννογόνος με πολυσύνθετες, ψηλές, στενές πτυχώσεις Εκκριτικό επιθήλιο: μονόστιβο κυβοειδές (μη κροσσωτό) προς ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό + βασικά υποστρόγγυλα κύτταρα Κλ δ ά ύ ά θ ΑΕΔ έ G l i Κυλινδρικά κύτταρα: άφθονο ΑΕΔ, ανεπτυγμένο Golgi, εκκριτικά κυστίδια, πολλά μιτοχόνδρια

44 Σπερματοδόχες κύστεις - Εκσπερματικοί πόροι Παραγωγή 70-85% σπέρματος (παχύρευστη λευκοκίτρινη έκκριση) φρουκτόζη προσταγλαδίνες ιόντα Κ+ πρωτεΐνες, αμινοξέα ασκορβικό, κιτρικό οξύ Στις σπερματοδόχες κύστες δεν αποθηκεύονται σπερματοζωάρια Ο απεκκριτικός πόρος κάθε σπερματοδόχου κύστης συνενώνεται με τη λήκυθο του σπερματικού πόρου εκσπερματικός πόρος (1cm) Οι εκσπερματικοί πόροι διατρέχουν τον προστάτη και εκβάλλουν στην προστατική ουρήθρα. Επιθήλιο εκσπερματικού πόρου: ψηλά κυλινδρικά και μικρά υποστρόγγυλα κύτταρα

45 Προστάτης Ο μεγαλύτερος επικουρικός αδένας Περιβάλλεται από ινοκολλαγονώδη κάψα Παχιά στιβάδα λείων μυϊκών κυττάρων Παρέγχυμα: αποτελείται από σωληνοκυψελοειδή αδένια με πόρους εκβάλλουν στην προστατική ουρήθρα. Επιθήλιο: εξαρτάται από την παρουσία τεστοτερόνης μονόστιβο έως ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό Διάταξη προστατικών αδενίων σε 3 ζώνες 1. Κεντρική ζώνη από περιουρηθρικά βλεννογόνια αδένια. Εκβάλλουν κατευθείαν στην προστατική ουρήθρα 2. Μεταβατική ζώνη από περιουρηθρικά υποβλεννογόνια αδένια. Εκβάλλουν στην ουρήθρα μέσω μικρών πόρων 3. Περιφερική ζώνη από διακλαδισμένα αδένια. Εκβάλλουν στην ουρήθρα μέσω μακρών πόρων.

46 Προστάτης Βλεννογόνια αδένια κεντρικής ζώνης. Εκβάλλουν απευθείας στην ουρήθρα Θηλώδης διαμόρφωση ενδοαυλικών προσεκβολών Επιθήλιο από ψηλά κυλινδρικά αραιοχρωματικά κύτταρα και μικρά βασικά κύτταρα. Παρουσία προστατικού συγκρίματος (πλούσιο σε γλυκοπρωτεΐνες)

47 Προστάτης Kυλινδρικά κύτταρα (υπερμικροσκοπικά): Αναπτυγμένη συσκευή Golgi, πολυάριθμα λυσοσώματα, εκκριτικά κοκκία, αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο Πόροι προστατικού αδένα Επιθήλιο: ψηλό κυλινδρικό επιθήλιο. Κοντά στην ουρήθρα: κυβοειδές Εκκρίνει: Αλκαλικό υγρό πλούσιο σε ψευδάργυρο, με την ειδική προστατική όξινη φωσφατάση, το ειδικό προστατικό αντιγόνο, κιτρικό οξύ, ινωδολυσίνη, αμυλάση

48 Προστάτης Λειτουργίες: Αλκαλικό έκκριμα εξουδετερώνει το όξινο περιβάλλον του κόλπου Συμβολή στην απόκτηση κινητικότητας σπερματοζωαρίων Παροχή θρεπτικών ουσιών στα σπερματοζωάρια Ρευστοποίηση σπέρματος

49 Ουρήθρα άρρενος Προστατική ουρήθρα: εκβάλλουν εκσπερματικοί πόροι + πόροι των προστατικών αδενίων Επιθήλιο: μεταβατικό Μεμβρανώδης ουρήθρα: Επιθήλιο: ψευδοπολύστιβο προς πολύστιβοκυλινδρικό λ Πεϊκή ουρήθρα εκβάλλουν οι πόροι των βολβουρηθραίων αδένων Επιθήλιο: ψευδοπολύστιβο προς πολύστιβο κυλινδρικό

50 Βολβουρηθραίοι αδένες Μικροί σωληνοκυψελοειδείς αδένες (διαμ.:5mm) Μακροί και στενοί πόροι Εκβάλλουν στην πεϊκή ουρήθρα ρ Έκκριμα: διαυγές, ελαφρώς βλεννώδες πλούσιο σε γαλακτόζη, μέτριο σε σιαλικό οξύ Λιπαντική δράση Προηγείται του σπέρματος κατά τη συνουσία και εκσπερμάτιση Αδενικό επιθήλιο: ψηλό κυλινδρικό (βλεννο-εκκριτικό) Επιθήλιο πόρων: πολύστιβο κυλινδρικό

51 Πέος 3 κυλινδρικές στήλες στυτικού ιστού: ραχιαία: το δεξί και αριστερό σηραγγώδες σώμα του πέους κεντρικά: το κοιλιακό σηραγγώδες ή σπογγώδες σώμα της ουρήθρας Το περιφερικό άκρο του διευρύνεται βάλανος πέους Πεϊκή ουρήθρα Ινώδης χιτώνας: συγκρατεί τους στυτικούς ιστούς Αρτηριακή αιμάτωση: ραχιαίες αρτηρίες ελικοειδείς αρτηρίες αιματώνουν τον στυτικό ιστό. Φλεβική παροχέτευση Δέρμα

52 Πέος

53 Στυτικοί ιστοί Συγκοινωνούντες αγγειακοί χώροι ή κολποειδή Γεμάτοι με αίμα σε στύση Κενοί από αίμα σε ηρεμία Στύση: κλείσιμο αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων Γέμισμα με αίμα των αγγειακών χώρων και αποκλεισμός της απαγωγής του Σπογγιώδες ή σηραγγώδες σώμα ουρήθρας Διόγκωση των πεϊκών σηραγγωδών σωμάτων > διόγκωση σηραγγώδους σώματος ουρήθρας Σηραγγώδες σώμα πέους

54 Στύση Σεξουαλική διέγερση εγκεφαλικός φλοιός υποθάλαμος νωτιαίος μυελός αυτόνομα νεύρα πέους παραγωγή οξειδίου του αζώτου (ΟΑ) από ραχιαίο νεύρο του πέους ταχύτατη διασπορά μέσω χασματικών συνδέσεων στα λεία μυϊκά κύτταρα των αιμοφόρων κολποειδών. ΟΑ ενεργοποίηση γουανυλικής κυκλάσης κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη (cgmp) αποθήκευση Ca +2 ενδοκυττάρια χαλάρωση λείων μυικών κυττάρων διαστολή των αγγειακών χώρων (πλήρωση με αίμα) πίεση λεπτών τοιχωμάτων φλεβών απόφραξη παροχέτευσης αίματος στύση Παραγωγή φωσφοδιεστεράσης-5 αποδόμηση της cgmp τερματισμός στύσης

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ. προσωρινή αποθήκευση. εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ. προσωρινή αποθήκευση. εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ Tο γεννητικό σύστηµα είναι υπεύθυνο για > παραγωγή τροφική υποστήριξη προσωρινή αποθήκευση > των απλοειδών γαµετών εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ γεννητικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ Παράγει τους απλοειδείς γαµέτες δέχεται τους απλοειδείς γαµέτες άρρενος προσφέρει κατάλληλο περιβάλλον για την γονιµοποίηση προσφέρει κατάλληλο σωµατικό - ορµονικό περιβάλλον για

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σιμοπούλου Μάρα Λέκτορας Φυσιολογίας ΕΚΠΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σιμοπούλου Μάρα Λέκτορας Φυσιολογίας ΕΚΠΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σιμοπούλου Μάρα Λέκτορας Φυσιολογίας ΕΚΠΑ ΟΙ ΟΡΧΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Πέος (σηραγγώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ανατομική του ανδρικού γεννητικού συστήματος Τα γεννητικά όργανα του άνδρα αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

OYPOΠOIHTIKO ΣYΣTHMA. H κύρια λειτουργία του είναι > παραγωγή > ούρων (υδατικό διάλυµα) αποθήκευση

OYPOΠOIHTIKO ΣYΣTHMA. H κύρια λειτουργία του είναι > παραγωγή > ούρων (υδατικό διάλυµα) αποθήκευση OYPOΠOIHTIKO ΣYΣTHMA H κύρια λειτουργία του είναι > παραγωγή > ούρων (υδατικό διάλυµα) αποθήκευση παροχέτευση περίσσειας ανιόντων περίσσειας κατιόντων προϊόντων µεταβολισµού όπως η ουρία & η κρεατινίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΛΕΙΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΛΕΙΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΡΕΝΟΣ Τα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος του Άνδρος είναι οι όρχεις η οι αρσενικές γονάδες που παράγουν σπέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής «ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΠTIKH O OΣ. εκκρίσεις ενζύµων που µετατρέπουν µεγάλα σε µικρά µόρια. αµινοξέα υδατάνθρακες µεταφέρονται < σάκχαρα λιπίδια. υδατανθράκων λιπιδίων

ΠEΠTIKH O OΣ. εκκρίσεις ενζύµων που µετατρέπουν µεγάλα σε µικρά µόρια. αµινοξέα υδατάνθρακες µεταφέρονται < σάκχαρα λιπίδια. υδατανθράκων λιπιδίων ΠEΠTIKH O OΣ H πεπτική οδός είναι ένας µυϊκός σωλήνας -------------------------------------------------------------- που επενδύεται από επιθήλιο & έχει µυϊκό τοίχωµα (διαφορετικό σε διαφ. θέσεις) (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ. επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι

EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ. επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ Tο δέρµα > επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι η προστασία από εξωτερικούς επιβλαβείς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ»

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ» AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ A ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστημιακό έτος: 2010-2011 Αριθμός: 2564 «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ. Α.Κυρούδη-Βούλγαρη Αν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ. Α.Κυρούδη-Βούλγαρη Αν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ Α.Κυρούδη-Βούλγαρη Αν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Γεννητικό σύστημα άρρενος ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΡΧΕΩΣ 1. Ελυτροειδής χιτώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός σεξουαλικής ή γενετήσιας αγωγής.σελ. 1. Ιστορική αναδρομή, στόχοι & μέθοδοι στη γενετήσια αγωγή...σελ.2

Ορισμός σεξουαλικής ή γενετήσιας αγωγής.σελ. 1. Ιστορική αναδρομή, στόχοι & μέθοδοι στη γενετήσια αγωγή...σελ.2 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΛΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια λειτουργίες κάλυψη επένδυση > εσωτερικών εξωτερικών επιφανειών & αυλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΕΝΙΔΟΥ Μάιος, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Η ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ: 2007-08 ΑΡΙΘΜ.: 1989

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 7.1.1 Γενικά Το γεννητικό σύστημα χρησιμεύει για την αναπαραγωγή και αποτελείται από διαφορετικά όργανα στον άνδρα και διαφορετικά στη γυναίκα. Τα γεννητικά όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Ονοματεπώνυμα φοιτητών: Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Επίκουρος Καθηγήτρια Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Κωνσταντίνος Γυφτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιβλέπων Καθηγητής. 2. Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

1. Κωνσταντίνος Γυφτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιβλέπων Καθηγητής. 2. Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Διευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ: «ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EI IKA AIΣΘHTHPIA OPΓANA

EI IKA AIΣΘHTHPIA OPΓANA EI IKA AIΣΘHTHPIA OPΓANA H αισθητηριακή πληροφόρηση προέρχεται από εξειδικευµένες αισθητικές νευρικές απολήξεις στις οποίες περιλαµβάνονται δερµατικές τενόντιες απολήξεις - µυϊκές άτρακτοι χηµειοδεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ` ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΝΟΥΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα