9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION"

Transcript

1 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology

2 Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union New freephone number: A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004 ISBN European Communities, 2004

3 Ταβλε οφ χοντεντσ Ι ΙΙ ΞΙΙ Table of contents Χηαπτερ 1 Γοϖερνµεντ Βυδγετ Αππροπριατιονσ ορ Ουτλαψσ ον Ρ& ΓΒΑΟΡ Ιντροδυχτιον Αν ιντερνατιοναλ περσπεχτιϖε: ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Τοταλ ΓΒΑΟΡ ΓΒΑΟΡ βψ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε Α Ευροπεαν περσπεχτιϖε: ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ... 6 Τοταλ ΓΒΑΟΡ ΓΒΑΟΡ βψ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε Χηαπτερ 2 Ρ& εξπενδιτυρε Ιντροδυχτιον Ρ& εξπενδιτυρε ιν τηε ΕΥ, ΑΧΧ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Ρ& εξπενδιτυρε ατ τηε νατιοναλ λεϖελ Ρ& ιντενσιτψ Ρ& εξπενδιτυρε ιν ϖολυµε Ρ& εξπενδιτυρε ιν τηε Ευροπεαν ρεγιονσ Ρεγιονσ ωιτη ηιγη Ρ& ιντενσιτψ ανδ ρεγιοναλ δισπαριτιεσ Ρεγιονσ ωιτη ηιγη Ρ& εξπενδιτυρε ιν ϖολυµε ανδ ρεγιοναλ δισπαριτιεσ Χηαπτερ 3 Ρ& περσοννελ Ιντροδυχτιον Ρ& περσοννελ ιν τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Ρ& περσοννελ Ρεσεαρχηερσ Ρ& περσοννελ ιν Ευροπε Ρ& περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε Ρ& περσοννελ ιν φυλλ τιµε εθυιϖαλεντ ΦΤΕ Ρ& περσοννελ ιν ηεαδ χουντ ΗΧ Ρεσεαρχηερσ ιν φυλλ τιµε εθυιϖαλεντ ΦΤΕ Ρεσεαρχηερσ βψ γενδερ Ρεσεαρχηερσ βψ φιελδ οφ σχιενχε Ρ& περσοννελ ιν τηε Ευροπεαν ρεγιονσ Λεαδινγ ρεγιονσ ιν Ρ& περσοννελ Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν Ρ& περσοννελ Ις

4 Ταβλε οφ χοντεντσ Χηαπτερ 4 Ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ Ιντροδυχτιον Εδυχατιον ινφλοωσ Παρτιχιπατιον ιν τερτιαρψ εδυχατιον Γραδυατιον φροµ τερτιαρψ εδυχατιον Στοχκσ οφ ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ ΗΡΣΤ στοχκσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ΗΡΣΤ στοχκσ ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ Χηαπτερ 5 Πατεντσ Ιντροδυχτιον Χηαπτερ Ιντερνατιοναλ χοµπαρισον: ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ Πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ Τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ Περφορµανχε ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ιν Ευροπε Τοταλ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ Περφορµανχε ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ιν τηε ΕΕΑ Τοταλ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ Ευροπε σ ηιγη τεχη σεχτορσ: οϖερϖιεω ιν τερµσ οφ εµπλοψµεντ ανδ τραδε Table of contents 6.1. Ιντροδυχτιον Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ κνοωλεδγε ιντενσιϖε σεχτορσ ιν τηε ΕΥ ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ Ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ ςαλυε αδδεδ ανδ λαβουρ προδυχτιϖιτψ οφ ηιγη τεχη σεχτορσ Ιντερνατιοναλ τραδε οφ ηιγη τεχηνολογψ προδυχτσ Γλοβαλ ηιγη τεχη τρενδσ Ηιγη τεχη τραδε ιν τηε ΕΥ Εξτρα ΕΥ τραδε οφ ηιγη τεχη προδυχτσ Ιντρα ΕΥ τραδε οφ ηιγη τεχη προδυχτ Ηιγη τεχη τραδε φλοωσ ιν τηε Αχχεδινγ Χουντριεσ ιστριβυτιον βψ προδυχτ γρουπ ς

5 Λιστ οφ ταβλεσ, φιγυρεσ ανδ µαπσ Χηαπτερ 1 Γοϖερνµεντ Βυδγετ Αππροπριατιονσ ορ Ουτλαψσ ον Ρ& ΓΒΑΟΡ.. 2 Ταβλεσ Ταβλε 1.1. Αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ οφ ΓΒΑΟΡ, βψ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1992 το 1997 ανδ 1997 το Ταβλε 1.2. ιστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ βψ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Ταβλε 1.3. ιστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ βψ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %, Χανδιδατεσ Χουντριεσ Ταβλε 1.4. Αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ οφ ΓΒΑΟΡ βψ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 1997 το 2004 προϖισιοναλ Φιγυρεσ List of tables, figures and maps Φιγυρε 1.1. ΓΒΑΟΡ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1992 το Φιγυρε 1.2. ΓΒΑΟΡ ασ α % οφ Γ Π, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1992 το Φιγυρε 1.3. ιστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ βψ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Φιγυρε 1.4. ΓΒΑΟΡ ιν χυρρεντ ΕΥΡ ανδ ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ, ΕΥ το Φιγυρε 1.5. ΓΒΑΟΡ ασ α % οφ Γ Π, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Φιγυρε 1.6. ΓΒΑΟΡ ασ α % οφ τοταλ γενεραλ γοϖερνµεντ εξπενδιτυρε, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Φιγυρε 1.7. Αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ φορ ΓΒΑΟΡ ανδ Γ Π ιν %, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 1992 το 1997 ανδ 1997 το Φιγυρε 1.8. ιστριβυτιον οφ ΓΒΑΟΡ βψ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %, ΕΥ , 1997 ανδ Φιγυρε 1.9. ΓΒΑΟΡ βψ γρουπεδ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν µιλλιονσ οφ χονσταντ 1995 ΠΠΣ, ΕΥ το Φιγυρε Αννυαλ αϖεραγε ρεαλ γροωτη ρατεσ οφ ΓΒΑΟΡ βψ σοχιο εχονοµιχ οβϕεχτιϖε ιν %, ΕΥ το 1997 ανδ 1997 το Χηαπτερ 2 Ρ& εξπενδιτυρε Ταβλεσ Ταβλε 2.1. Ρ& εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ Π, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 2000 το Ταβλε 2.2. Ρ& εξπενδιτυρε ιν µιλλιον ΕΥΡ, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1999 το Ταβλε 2.3. Αννυαλ ρεαλ γροωτη ρατεσ οφ Ρ& εξπενδιτυρε ιν %, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1999 το Ταβλε 2.4. Ρεγιονσ ωιτη α ηιγη λεϖελ οφ Ρ& εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ Π, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Ταβλε 2.5. Ρ& εξπενδιτυρε ιν µιλλιον ΕΥΡ ιν τηε τοπ 3 ρεγιονσ οφ εαχη χουντρψ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Φιγυρεσ Φιγυρε 2.1. Φιγυρε 2.2. Φιγυρε 2.3. Φιγυρε 2.4. Φιγυρε 2.5. Φιγυρε 2.6. Φιγυρε 2.7. Ρ& εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ Π, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, ΑΧΧ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1993 το Ρ& εξπενδιτυρε ιν ΕΥΡ τηουσανδ µιλλιον, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1996 ανδ Ρ& εξπενδιτυρε ιν ΕΥΡ τηουσανδ µιλλιον ανδ τηουσανδ µιλλιον χονσταντ 1995 ΠΠΣ, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1993 το Ρ& εξπενδιτυρε βψ σουρχε οφ φινανχινγ ασ α % οφ τοταλ, αλλ σεχτορσ ανδ ΒΕΣ, ΕΕΑ, Χανδιδατε Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν Ρ& εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ Π, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν Ρ& εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ Π, ΒΕΣ, ΓΟς ανδ ΗΕΣ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Περχενταγε οφ Ρ& εξπενδιτυρε ιν τηε τοπ 10 ΕΕΑ ρεγιονσ, ιν χονσταντ 1995 ΠΠΣ, αλλ σεχτορσ ςι

6 Λιστ οφ ταβλεσ, φιγυρεσ ανδ µαπσ Μαπσ Μαπ 2.1. Ρ& εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ Π, αλλ σεχτορσ, βψ ΕΕΑ ρεγιον (ΝΥΤΣ 2) Μαπ 2.2. Ρ& εξπενδιτυρε ασ α % οφ Γ Π, Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ, βψ ΕΕΑ ρεγιον (ΝΥΤΣ 2) Χηαπτερ 3 Ρ& περσοννελ Ταβλεσ Ταβλε 3.1. Ρ& περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 2000 το Ταβλε 3.2. Ρ& περσοννελ ιν τηουσανδσ οφ ΦΤΕ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 2000 το Ταβλε 3.3. Αννυαλ γροωτη ρατε οφ Ρ& περσοννελ ιν ΦΤΕ ιν %, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 2000 το Ταβλε 3.4. Ρεσεαρχηερσ ιν ΦΤΕ ασ α % οφ τοταλ Ρ& περσοννελ βψ φιελδ οφ σχιενχε, ΓΟς ανδ ΗΕΣ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Ταβλε 3.5. Τοπ 10 ρεγιονσ ιν Ρ& περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε, αλλ σεχτορσ, ΕΕΑ Φιγυρεσ Φιγυρε 3.1. Ρ& περσοννελ ιν ΦΤΕ ανδ ΗΧ, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15 ανδ ϑαπαν 1993 το Φιγυρε 3.2. ιστριβυτιον οφ Ρ& περσοννελ ιν ΦΤΕ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ΕΥ το Φιγυρε 3.3. ιστριβυτιον οφ Ρ& περσοννελ ιν ΦΤΕ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ϑαπαν 1997 το Φιγυρε 3.4. Φιγυρε 3.5. Ρεσεαρχηερσ ιν ΦΤΕ, βψ ινστιτυτιοναλ σεχτορ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1993 το Ρ& περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 1999 ανδ Φιγυρε 3.6. Ρ& περσοννελ ιν τηουσανδσ οφ ΗΧ, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Φιγυρε 3.7. Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ Ρ& περσοννελ ιν ΗΧ ιν %, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 1999 το Φιγυρε 3.8. Ρεσεαρχηερσ ιν ΦΤΕ, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 1999 ανδ Φιγυρε 3.9. Φιγυρε Περχενταγε οφ φεµαλε ρεσεαρχηερσ ιν ΦΤΕ, αλλ σεχτορσ ανδ ΒΕΣ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Περχενταγε οφ Ρ& περσοννελ αχχουντεδ φορ βψ τηε τοπ 10 ΕΕΑ ρεγιονσ, ιν ΦΤΕ, αλλ σεχτορσ Φιγυρε Τοπ 10 ρεγιονσ ιν Ρ& περσοννελ ιν ΦΤΕ, αλλ σεχτορσ, Χανδιδατε Χουντριεσ Φιγυρε Ρεγιοναλ δισπαριτιεσ ιν Ρ& περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε, αλλ σεχτορσ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Μαπσ Μαπ 3.1. Ρ& περσοννελ ασ α % οφ λαβουρ φορχε, Βυσινεσσ εντερπρισε σεχτορ, βψ ΕΕΑ ρεγιον (ΝΥΤΣ2) List of tables, figures and maps Χηαπτερ 4 Ηυµαν ρεσουρχεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ Ταβλεσ Ταβλε 4.1. Παρτιχιπατιον ιν τερτιαρψ εδυχατιον, ιν τοταλ ανδ σελεχτεδ φιελδσ οφ στυδψ βψ σεξ ιν χοµπαρισον το τηε ποπυλατιον αγεδ 20 29, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Ταβλε 4.2. Παρτιχιπατιον ιν ΙΣΧΕ λεϖελ 6 (Πη ) εδυχατιον, ιν τοταλ ανδ σελεχτεδ φιελδσ οφ στυδψ βψ σεξ ιν χοµπαρισον το τηε ποπυλατιον αγεδ 20 29, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Ταβλε 4.3. Γραδυατιον φροµ τερτιαρψ εδυχατιον, ιν τοταλ ανδ σελεχτεδ φιελδσ οφ στυδψ βψ σεξ ιν χοµπαρισον το τηε ποπυλατιον αγεδ 20 29, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Ταβλε 4.4. Γραδυατιον φροµ ΙΣΧΕ λεϖελ 6 εδυχατιον (Πη ) εδυχατιον, ιν τοταλ ανδ σελεχτεδ φιελδσ οφ στυδψ βψ σεξ ιν χοµπαρισον το τηε ποπυλατιον αγεδ 25 29, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ςιι

7 Λιστ οφ ταβλεσ, φιγυρεσ ανδ µαπσ List of tables, figures and maps Ταβλε 4.5. Στοχκσ οφ ψεαρ ολδ ΗΡΣΤ βψ χουντρψ ανδ σεξ ιν 2002 ανδ γροωτη ιν Σ&Τ οχχυπατιονσ βετωεεν 1998 ανδ 2002, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ Ταβλε 4.6. Εστεεµ φορ διφφερεντ προφεσσιονσ, ιν % οφ ανσωερσ Ταβλε 4.7. Λιστ οφ ΝΑΧΕ σεχτορ γρουπσ φορ µεασυρεµεντ οφ κνοωλεδγε ιντενσιτψ Ταβλε 4.8. Κνοωλεδγε ιντενσιτψ οφ εµπλοψεδ ψεαρ ολδσ ιν αγριχυλτυρε, µανυφαχτυρινγ ανδ υτιλιτιεσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ Ταβλε 4.9. Κνοωλεδγε ιντενσιτψ οφ εµπλοψεδ ψεαρ ολδσ ιν σερϖιχεσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ Ταβλε Τηε τοπ 30 ρεγιονσ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον, ρανκεδ αχχορδινγ το τηε προπορτιον οφ τηε λαβουρ φορχε ιν Σ&Τ οχχυπατιονσ Ταβλε Τηε προπορτιον οφ Σ&Τ ιν µανυφαχτυρινγ ινδυστριεσ, τηε τοπ 30 ρεγιονσ ιν % Ταβλε Τηε προπορτιον οφ Σ&Τ ιν σερϖιχεσ, τηε τοπ 30 ρεγιονσ ιν % Φιγυρεσ Φιγυρε 4.1. Χατεγοριεσ οφ ΗΡΣΤ Φιγυρε 4.2. Φιγυρε 4.3. Φιγυρε 4.4. Φιγυρε 4.5. Φιγυρε 4.6. Φιγυρε 4.7. Φιγυρε 4.8. Φιγυρε 4.9. Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν τηε νυµβερ οφ τερτιαρψ εδυχατιον στυδεντσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 1998 το Προπορτιον οφ φεµαλε Σ&Ε τερτιαρψ στυδεντσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Ιντερεστ ιν Σ&Τ δεϖελοπµεντσ βψ αρεασ, ΕΥ αϖεραγε ιν % ανδ δεϖιατιον φροµ ΕΥ αϖεραγε περ χουντρψ ΕΥ Παρτιχιπατιον οφ φορειγν στυδεντσ ιν τερτιαρψ εδυχατιον, τοταλ ανδ σηαρε οφ σχιενχε ανδ ενγινεερινγ στυδεντσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Προπορτιον οφ φεµαλε Σ&Ε ΙΣΧΕ λεϖελ 6 (Πη ) στυδεντσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν τηε νυµβερ οφ τερτιαρψ εδυχατιον γραδυατεσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 1998 το Προπορτιον οφ φεµαλε Σ&Ε τερτιαρψ γραδυατεσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Προπορτιον οφ φεµαλε Σ&Ε Πη γραδυατεσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Προπορτιον οφ ψεαρ ολδσ ωιτη τερτιαρψ εδυχατιον, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ Εµπλοψµεντ διστριβυτιον οφ ψεαρ ολδσ, ιν τηουσανδσ ανδ προπορτιον οφ πεοπλε ωορκινγ ιν Σ&Τ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ Αγε διστριβυτιον οφ εµπλοψεδ Σ&Τ ωορκερσ ΗΡΣΤΟ ανδ τηε τοταλ ποπυλατιον, ΕΥ 15 ανδ Αχχεδινγ Χουντριεσ ιστριβυτιον οφ ψεαρ ολδ σχιεντιστσ ανδ ενγινεερσ βψ σεξ ασ α % οφ τηε τοταλ λαβουρ φορχε, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ Φιγυρε Υνεµπλοψµεντ ρατεσ φορ τερτιαρψ ανδ νον τερτιαρψ εδυχατεδ πεοπλε αγεδ 25 64, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ Χηαπτερ 5 Πατεντσ Ταβλεσ Ταβλε 5.1. ιστριβυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, βψ ΙΠΧ σεχτιον ιν %, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Ταβλε 5.2. Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το Ταβλε 5.3. ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, βψ ηιγη τεχη προδυχτ γρουπ ιν %, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Ταβλε 5.4. Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Λιεχητενστειν ανδ Νορωαψ ςιιι

8 Λιστ οφ ταβλεσ, φιγυρεσ ανδ µαπσ Ταβλε 5.5. Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Λιεχητενστειν ανδ Νορωαψ 1991 το Ταβλε 5.6. ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, βψ ηιγη τεχη γρουπ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Λιεχητενστειν ανδ Νορωαψ Ταβλε 5.7. Τοπ φιφτεεν πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, ΕΥ Ταβλε 5.8. Τοπ φιφτεεν πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ, ΕΥ Ταβλε 5.9. Τοπ τηρεε πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ, ΕΥ 15 βψ Μεµβερ Στατε Ταβλε Τοπ φιφτεεν ηιγη τεχη πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, ΕΥ Ταβλε Τοπ φιφτεεν ηιγη τεχη πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ, ΕΥ Ταβλε Τοπ τηρεε ηιγη τεχη πατεντινγ ρεγιονσ ιν τερµσ οφ τοταλ νυµβερ οφ αππλιχατιονσ, ΕΥ 15 βψ Μεµβερ Στατε Ταβλε Ρεγιονσ ωιτη ηιγηεστ ανδ λοωεστ γροωτη ιν ηιγη τεχη πατεντινγ, ΕΥ το Φιγυρε 5.1. Φιγυρε 5.2. Φιγυρε 5.3. Φιγυρε 5.4. Φιγυρεσ Ευροπεαν πατεντσ περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ& εξπενδιτυρε, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1992 το 1996 ανδ 1997 το Τρενδσ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το Τρενδσ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το Τρενδσ οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ασ α % οφ τοταλ αππλιχατιονσ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το Φιγυρε 5.5. ΥΣ πατεντσ περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ& εξπενδιτυρε 1992 το 1996 ανδ 1997 το Φιγυρε 5.6. Φιγυρε 5.7. Φιγυρε 5.8. Φιγυρε 5.9. Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Τρενδσ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το Τρενδσ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το Τρενδσ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1987 το ιστριβυτιον οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ιν ΟΕΧ τοταλ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1987 το ιστριβυτιον οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ιν ΟΕΧ τοταλ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Τρενδσ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1987 το Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 1991, 1996 ανδ Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, Χανδιδατε Χουντριεσ 1991, 1996 ανδ ιστριβυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, ΕΥ 15 βψ Μεµβερ Στατε ιστριβυτιον οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ, ΕΥ 15 βψ Μεµβερ Στατε ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, ΕΥ 15 βψ Μεµβερ Στατε Εϖολυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, ΕΥ 15, Ιχελανδ ανδ Νορωαψ 1991, 1996 ανδ Φιγυρε Πατεντ αππλιχατιονσ οφ 50 σελεχτεδ χοµπανιεσ 1990 το List of tables, figures and maps Μαπσ Μαπ 5.1. Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, βψ ΕΕΑ ρεγιον (ΝΥΤΣ 2) Μαπ 5.2. Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, βψ ΕΕΑ ρεγιον (ΝΥΤΣ 2) ΙΞ

9 Λιστ οφ ταβλεσ, φιγυρεσ ανδ µαπσ Χηαπτερ 6 Ευροπε σ ηιγη τεχη σεχτορσ: οϖερϖιεω ιν τερµσ οφ εµπλοψµεντ ανδ τραδε Ταβλεσ List of tables, figures and maps Ταβλε 6.1. ιστριβυτιον οφ εµπλοψµεντ βψ σελεχτεδ σεχτορ ανδ γενδερ, ΕΥ 15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ Ταβλε 6.2. Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ, ιν τηουσανδσ ανδ περχενταγε οφ ωοµεν, ΕΥ 15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ Ταβλε 6.3. Εϖολυτιον οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ, ΕΥ 15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ 1997 το Ταβλε 6.4. Εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε ιντενσιϖε σερϖιχεσ, ιν τηουσανδσ ανδ περχενταγε οφ ωοµεν, ΕΥ 15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ Ταβλε 6.5. Εϖολυτιον οφ εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε ιντενσιϖε σερϖιχεσ, ΕΥ 15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ 1997 το Ταβλε 6.6. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ, ιν αβσολυτε τερµσ Ταβλε 6.7. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ, ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ Ταβλε 6.8. ΕΥ ρεγιονσ ωιτη ηιγηεστ ανδ λοωεστ γροωτη ιν εµπλοψµεντ, ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ 1997 το Ταβλε 6.9. Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε ιντενσιϖε σερϖιχεσ ΚΙΣ, ιν αβσολυτε τερµσ Ταβλε Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε ιντενσιϖε σερϖιχεσ ΚΙΣ, ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ Ταβλε ΕΥ ρεγιονσ ωιτη ηιγηεστ ανδ λοωεστ γροωτη ιν εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε ιντενσιϖε σερϖιχεσ ΚΙΣ 1997 το Ταβλε ςαλυε αδδεδ ανδ λαβουρ προδυχτιϖιτψ ιν σελεχτεδ σεχτορ, ΕΥ 15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ Ταβλε Ηιγη τεχη εξπορτσ, ιµπορτσ ανδ τραδε βαλανχε, ΕΥ Ταβλε ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ βψ σελεχτεδ παρτνερ, ΕΥ το Ταβλε Ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ, ΕΥ 15, Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Ταβλε ιστριβυτιον οφ ιντρα ΕΥ ηιγη τεχη εξπορτσ, ιν % Ταβλε ιστριβυτιον οφ ιντρα ΕΥ ηιγη τεχη ιµπορτσ, ιν % Ταβλε ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη τραδε βψ µαιν παρτνερ, Αχχεδινγ Χουντριεσ 1996 το Ταβλε Ηιγη τεχη τραδε εξπορτσ ανδ ιµπορτσ ιν % βψ προδυχτ γρουπ, ΕΥ 15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ Φιγυρεσ Φιγυρε 6.1. Φιγυρε 6.2. Φιγυρε 6.3. Φιγυρε 6.4. Φιγυρε 6.5. Φιγυρε 6.6. ιστριβυτιον οφ εµπλοψµεντ βψ σελεχτεδ σεχτορ, ΕΥ 15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ Περχενταγε οφ εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ σεχτορσ, ΕΥ 15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ Περχενταγε οφ εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε ιντενσιϖε σερϖιχεσ, ΕΥ 15 ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ Ρεγιοναλ ρανγε οφ περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ, βψ ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ, ΕΥ 15 βψ Μεµβερ Στατε Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ, ιν αβσολυτε τερµσ Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη µανυφαχτυρινγ, ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ Ξ

10 Λιστ οφ ταβλεσ, φιγυρεσ ανδ µαπσ Φιγυρε 6.7. Φιγυρε 6.8. Φιγυρε 6.9. Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Ρεγιοναλ ρανγε οφ περχενταγε οφ εµπλοψµεντ αχχουντεδ φορ, βψ κνοωλεδγε ιντενσιϖε σερϖιχεσ ΚΙΣ, ΕΥ 15 βψ Μεµβερ Στατε Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη σερϖιχεσ, ιν αβσολυτε τερµσ Λεαδινγ ΕΥ ρεγιονσ ιν εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη σερϖιχεσ, ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ Ηιγη τεχη εξπορτσ ασ α περχενταγε οφ τοταλ εξπορτσ, ΕΥ 15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1996 το Ηιγη τεχη ιµπορτσ ασ α περχενταγε οφ τοταλ ιµπορτσ, ΕΥ 15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1996 το Ωορλδ λεαδινγ χουντριεσ ιν ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ Φιγυρε Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ ιν %, ΕΥ 15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1996 το Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Φιγυρε Εξπορτσ ανδ τραδε βαλανχε φορ ηιγη τεχη προδυχτσ, ΕΥ 15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1996 το Ηιγη τεχη εξπορτ ωορλδ µαρκετ σηαρεσ ιν 2001 ανδ τηειρ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν %, ιν τηε ωορλδ λεαδινγ χουντριεσ 1996 το Ηιγη τεχη τραδε βαλανχε ασ περχενταγε οφ τοταλ εξπορτσ, ιν τηε ωορλδ λεαδινγ χουντριεσ Ρελατιϖε σπεχιαλισατιον ινδεξ οφ ηιγη τεχη εξπορτσ, ιν τηε ωορλδ λεαδινγ χουντριεσ Εξτρα ΕΥ ηιγη τεχη τραδε βαλανχε, ΕΥ το Φιγυρε Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ τοταλ ανδ ηιγη τεχη εξπορτσ ανδ ιµπορτσ ιν %, ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1996 το Φιγυρε Ηιγη τεχη τραδε εξπορτσ ανδ βαλανχε βψ σελεχτεδ παρτνερ, Αχχεδινγ Χουντριεσ 1995 το Φιγυρε Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ ηιγη τεχη εξπορτσ βψ προδυχτ γρουπ ιν %, ΕΥ 15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1996 το Φιγυρε Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ οφ ηιγη τεχη ιµπορτσ βψ προδυχτ γρουπ ιν %, ΕΥ 15, Αχχεδινγ Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1996 το Μαπσ Μαπ 6.1. Εµπλοψµεντ ιν ηιγη τεχη ανδ µεδιυµ ηιγη τεχη ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ, βψ ΕΕΑ ρεγιον (ΝΥΤΣ 2) Μαπ 6.2. Εµπλοψµεντ ιν κνοωλεδγε ιντενσιϖε σερϖιχεσ (ΚΙΣ) ασ α περχενταγε οφ τοταλ εµπλοψµεντ, βψ ΕΕΑ ρεγιον (ΝΥΤΣ 2) List of tables, figures and maps ΞΙ

11 ΠΑΡΤ 3

12 3 Χηαπτερ 5 Τρανσφορµινγ τεχηνολογιχαλ κνοωλεδγε ιντο εχονοµιχ γροωτη ανδ ωελφαρε τηρουγη ιτσ εξπλοιτατιον ισ α κεψ τοολ το βοοστ τηε χοµπετιτιϖενεσσ οφ α χουντρψ ιν τηε µοδερν εχονοµψ. Βεινγ α χοµπλεξ πηενοµενον, εϖαλυατινγ ηοω χουντριεσ περφορµ ιν δεϖελοπινγ ανδ χοµµερχιαλισινγ τεχηνολογψ ισ νοτ αν εασψ τασκ. Αµονγ τηε ινδιχατορσ τηατ µαψ ηελπ το µεασυρε α χουντρψ σ περφορµανχε ιν τεχηνολογιχαλ ουτπυτ, πατεντσ στατιστιχσ αρε α ωιδελψ υσεδ µεασυρε, ασ τηεψ ρεπρεσεντ αν ουτχοµε οφ τεχηνολογιχαλλψ οριεντεδ ινϖεντιϖε αχτιϖιτψ. Αλτηουγη πατεντσ δο νοτ χοϖερ αλλ κινδσ οφ ιννοϖατιον, τηεψ δο αχχουντ φορ α χονσιδεραβλε παρτ οφ ιτ. Τηερε αρε σοµε γοοδ ρεασονσ τηατ ηαϖε µαδε πατεντσ ονε οφ τηε µοστ ωιδελψ υσεδ σουρχεσ οφ δατα το χονστρυχτ ινδιχατορσ οφ ινϖεντιϖε ουτπυτ συχη ασ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ δεταιλεδ ινφορµατιον φορ α ρελατιϖελψ λονγ τιµε σεριεσ ορ τηειρ χλοσε λινκ το ινϖεντιον ( 1 ). Νεϖερτηελεσσ, υσινγ πατεντ ινδιχατορσ δοεσ αλσο ηαϖε σεϖεραλ σηορτχοµινγσ, ανδ τηερεφορε πατεντ ινδιχατορσ σηουλδ βε χοµπλεµεντεδ ωιτη οτηερ Σ&Τ ινδιχατορσ σο ασ το οβταιν α χοµπλετε ϖιεω οφ τηε ιννοϖατιον αχτιϖιτιεσ οφ τηε χουντριεσ ανδ ρεγιονσ. Αµονγ τηε δραωβαχκσ, αν ιµπορταντ ονε ισ τηατ νοτ αλλ ινϖεντιονσ αρε πατεντεδ ανδ νοτ αλλ πατεντσ ηαϖε τηε σαµε ϖαλυε. Ιν φαχτ, τηερε ισ βροαδ ρεχογνιτιον τηατ τηε ϖαλυε διστριβυτιον οφ πατεντσ ισ ϖερψ σκεωεδ: α φεω πατεντσ ηαϖε λαργε ϖαλυε, ωηερεασ µανψ ηαϖε ϖερψ λοω ϖαλυε. Ηοωεϖερ, ασ τηερε αρε νο γενεραλλψ ρεχογνισεδ ανδ εασψ αππλιχαβλε µετηοδσ φορ µεασυρινγ τηε ϖαλυε οφ πατεντσ, τηισ χηαπτερ λιµιτσ ιτσελφ το σιµπλψ χουντινγ τηε νυµβερ οφ πατεντσ. Τηισ χηαπτερ αναλψσεσ τηε στρυχτυρε ανδ εϖολυτιον οφ πατεντινγ ιν τηε ΕΥ, Ιχελανδ, Λιεχητενστειν, Νορωαψ, Χανδιδατε Χουντριεσ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ιτ ισ διϖιδεδ ιντο τηρεε σεχτιονσ: α φιρστ σεχτιον στυδιεσ τηε ιντερνατιοναλ περφορµανχεσ οφ ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ, βψ λοοκινγ ατ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε ΕΠΟ, πατεντσ γραντεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ Πατεντ ανδ Τραδεµαρκ Οφφιχε ΥΣΠΤΟ ασ ωελλ ασ τηε σο χαλλεδ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ; α σεχονδ σεχτιον φοχυσεσ ον τηε περφορµανχε οφ Ευροπεαν χουντριεσ µαινλψ ατ τηε ΕΠΟ; φιναλλψ, αν ινσιγητ ιντο τηε πατεντινγ αχτιϖιτιεσ οφ τηε ΕΕΑ ρεγιονσ ατ τηε ΕΠΟ ισ γιϖεν. Τηε αναλψσισ χοϖερσ τηε περιοδ φροµ 1991 το 2001 φορ τηε ΕΠΟ ανδ ΥΣΠΤΟ δατα, ωηερεασ τριαδιχ πατεντ φαµιλψ δατα χοϖερσ τηε τιµε σεριεσ φροµ 1987 το Πατεντσ στατιστιχσ αρε ϖερψ σενσιτιϖε το τηε τψπε οφ δατα χολλεχτεδ ανδ το τηε µετηοδ υσεδ το χουντ τηε πατεντσ. Τηερεφορε, δατα σηουλδ βε ιντερπρετεδ ωιτη χαυτιον, τακινγ τηε φολλοωινγ ρεµαρκσ ιντο αχχουντ: Τηε δατα πρεσεντεδ ιν τηισ χηαπτερ οριγινατε φροµ τηρεε µαιν σουρχεσ: Ον τηε ονε ηανδ, δατα ον πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ωερε εξτραχτεδ φροµ τηε ΕΠΟ σ δαταβασε ανδ ηαϖε βεεν προχεσσεδ βψ Ευροστατ. Ον τηε οτηερ ηανδ, δατα ον πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ ηαϖε βεεν εξτραχτεδ φροµ τηε ΥΣΠΤΟ σ δαταβασε ανδ τρεατεδ βψ τηε Φραυνηοφερ ΙΣΙ ΦηΓ ΙΣΙ. Τριαδιχ πατεντ φαµιλψ δατα οριγινατε φροµ τηε ΟΕΧ, ωηο χονστρυχτσ συχη ινδιχατορσ χοµβινινγ δατα φροµ τηε ΕΠΟ, τηε ΥΣΠΤΟ ανδ τηε ϑαπανεσε Πατεντ Οφφιχε ϑπο. Ιν αδδιτιον, σοµε ινδιχατορσ φροµ τηε Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ ΡΕΙΣΤ 3 πρεπαρεδ βψ τηε ιρεχτορατε Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη αρε αλσο πρεσεντεδ ιν τηισ χηαπτερ. 84

13 Πατεντσ 3 Ιτ σηουλδ βε νοτιχεδ τηατ ΕΠΟ δατα ρεφερ το πατεντ αππλιχατιονσ βψ ψεαρ οφ φιλινγ, ωηερεασ ΥΣΠΤΟ δατα χονχερν πατεντσ γραντεδ βψ ψεαρ οφ πυβλιχατιον. Αλτηουγη νοτ αλλ αππλιχατιονσ αρε γραντεδ, εαχη αππλιχατιον στιλλ ρεπρεσεντσ τεχηνιχαλ εφφορτ βψ τηε ινϖεντορ ανδ τηερεφορε πατεντ αππλιχατιονσ χαν βε χονσιδερεδ ασ αν αππροπριατε ινδιχατορ οφ ινϖεντιϖε ποτεντιαλ. Ιτ τακεσ ον αϖεραγε ϕυστ οϖερ φουρ ψεαρσ φορ α πατεντ το βε γραντεδ ατ τηε ΕΠΟ. Ιν αν εφφορτ το προϖιδε τιµελψ δατα τηερεφορε, Ευροστατ ηασ χηοσεν πατεντ αππλιχατιονσ οϖερ πατεντσ γραντεδ. Ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, υπ υντιλ ρεχεντλψ, ονλψ ινφορµατιον ον γραντεδ πατεντσ ωασ πυβλισηεδ ανδ τηερεφορε δατα ον αππλιχατιονσ ισ νοτ ψετ πρεσεντεδ ιν τηισ χηαπτερ. Ιν τηε ΥΣΠΤΟ, πατεντσ τακε φροµ τωο το φιϖε ψεαρσ το βε γραντεδ. Ωιτη ρεγαρδ το τηε τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ, τηεψ αρε χουντεδ αχχορδινγ το τηε ψεαρ οφ πριοριτψ, ι.ε. ψεαρ ιν ωηιχη τηε πατεντ ωασ φιρστ αππλιεδ φορ ατ ανψ πατεντ οφφιχε ανδ ρεφερ το αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ανδ τηε ϑπο ανδ γραντσ βψ τηε ΥΣΠΤΟ. Ωηεν ιντερπρετινγ τηε δατα ατ τηε ιντερνατιοναλ λεϖελ, τηε ρεαδερ σηουλδ βεαρ ιν µινδ τηατ δυε το α ηοµε αδϖανταγε, Ευροπεαν χουντριεσ µαψ βε δοµιναντ ιν τηε Ευροπεαν πατεντ σψστεµ, ωηερεασ τηε Υνιτεδ Στατεσ µαψ βε δοµιναντ ιν τηε ΥΣ πατεντ σψστεµ. Ον τηε οτηερ ηανδ, φιγυρεσ µαψ αλσο βε ινφλυενχεδ βψ τηε χουντριεσ ινδυστριαλ στρυχτυρεσ, ασ διφφερεντ ινδυστριεσ ηαϖε α διφφερεντ προπενσιτψ το πατεντ. Σοµε οφ τηεσε ωεακνεσσεσ αρε ρεδυχεδ ορ συππρεσσεδ ιν τηε τριαδιχ πατεντ φαµιλψ ινδιχατορσ, ασ τηεψ ονλψ τακε ιντο αχχουντ πατεντσ τηατ ηαϖε βεεν αππλιεδ φορ ατ τηε ΕΠΟ ανδ τηε ϑπο ανδ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ. Βεσιδεσ ιµπροϖινγ ιντερνατιοναλ χοµπαραβιλιτψ οφ πατεντ βασεδ ινδιχατορσ, τριαδιχ πατεντ φαµιλψ δατα αλσο βαλανχεσ τηε διφφερενχεσ ιν τηε ϖαλυε οφ τηε πατεντσ ασσοχιατεδ ωιτη τραδιτιοναλ ινδιχατορσ. Τηισ ισ βεχαυσε πατεντινγ ιν τηε τηρεε οφφιχεσ ισ ϖερψ χοστλψ δυε το, νοτ ονλψ αδµινιστρατιϖε φεεσ, βυτ αλσο τρανσλατιον χοστσ. Ιν τηισ χοντεξτ, τηε πατεντεε ωιλλ ονλψ προχεεδ το δο συχη αππλιχατιονσ ιφ ηε/σηε δεεµσ ιτ ωορτηωηιλε, ι.ε. ιφ τηε εξπεχτατιον φορ ηαϖινγ τηε πατεντ γραντεδ ανδ τηε εξπεχτεδ ρετυρν φροµ προτεχτιον τηρουγη σαλεσ ορ λιχενσεσ ιν τηε δεσιγνατεδ χουντριεσ αρε ηιγη ενουγη. υε το µετηοδολογιχαλ διφφερενχεσ ιν τηε µαννερ οφ προχεσσινγ τηε δατα, νο χροσσ σεχτιοναλ χοµπαρισονσ αρε αδϖισαβλε βετωεεν τηε ΕΠΟ, τηε ΥΣΠΤΟ ανδ τριαδιχ πατεντ φαµιλψ δατα. Φορ φυρτηερ εξπλανατιονσ ον τηε µετηοδολογψ υσεδ, πλεασε ρεφερ το τηε µετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον παγε 150 ορ το Ευροστατ σ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ. ( 1 ) Φορ φυρτηερ δεταιλσ ον τηε αδϖανταγεσ ανδ δραωβαχκσ οφ υσινγ πατεντσ στατιστιχσ ασ αν Σ&Τ ινδιχατορ, πλεασε ρεφερ το τηε µετηοδολογιχαλ νοτεσ ιν Ευροστατ σ ρεφερενχε δαταβασε ΝεωΧρονοσ ορ το Στατιστιχσ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ , εταιλεδ ταβλεσ χολλεχτιον, Τηεµε 9 Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ, Ευροστατ,

14 3 Χηαπτερ 5-1 Τηε περφορµανχε οφ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ιν τεχηνολογιχαλ ουτπυτ ισ αναλψσεδ ιν τηισ σεχτιον βψ λοοκινγ ατ τηειρ πατεντινγ αχτιϖιτιεσ ατ τηε ΕΠΟ ανδ τηε ΥΣΠΤΟ, ασ ωελλ ασ τηειρ ατταινµεντ ιν τερµσ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ. Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ Ωηιλστ τηε ΕΥ λεδ ιν αβσολυτε τερµσ, ϑαπαν ρεταινεδ τηε ηιγηεστ ρατε ρελατιϖε το ποπυλατιον Ασ γλοβαλισατιον σηοωσ τηατ προτεχτινγ ινϖεντιονσ ισ βεχοµινγ ινχρεασινγλψ ιµπορταντ, πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ χοντινυε ον αν υπωαρδ τρενδ Φιγυρε 5.2. Αλτηουγη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ωερε αλρεαδψ γροωινγ στεαδιλψ δυρινγ τηε φιρστ παρτ οφ τηε νινετιεσ, αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ωερε εσπεχιαλλψ ηιγη φροµ 1996 ονωαρδσ φορ αλλ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ. Φορ τηε περιοδ, ιτ ωασ ϑαπαν τηατ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε (11.9% περ αννυµ), φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ (11.0%) ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ (10.9%). Ιν 2001, τηε ΕΠΟ ρεχειϖεδ πατεντ αππλιχατιονσ φροµ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, 168.3% οφ ιτσ ϖαλυε ιν 1996 ανδ µορε τηαν δουβλε τηε αππλιχατιονσ µαδε ιν Πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ιν 2001 αµουντεδ το ανδ , ρεσπεχτιϖελψ. Τηεσε ρεπρεσεντεδ 175.8% ανδ 167.8% οφ τηειρ χορρεσπονδινγ ϖαλυεσ ιν Ευροπε στιλλ ηασ τηε ηιγηεστ σηαρε οφ πατεντσ ατ τηε Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε, βυτ αχχορδινγ το τηε Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ ΡΕΙΣΤ 3, τηε Υνιτεδ Στατεσ ηασ ινχρεασεδ ιτσ πρεσενχε οϖερ τηε παστ δεχαδε ιν τερµσ οφ περχενταγε οφ πατεντ αππλιχατιονσ φιλεδ ατ τηε ΕΠΟ. Τηε γαπ βετωεεν τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ 16.6% ιν 1992, χοµπαρεδ ωιτη ονλψ 9.8% ιν Ιν 2001, τηε ΕΥ ωασ ρεσπονσιβλε φορ 42.2% οφ πατεντσ αππλιεδ φορ ατ τηε ΕΠΟ, τηε Υνιτεδ Στατεσ φορ 32.4% ανδ ϑαπαν φορ 14.6%. Οϖερ τηε περιοδ 1992 το 2001, τηε Υνιτεδ Στατεσ µαναγεδ το ινχρεασε ιτσ σηαρε βψ 4.2%, ωηιλε τηε ΕΥ σ σηαρε φελλ βψ 2.6% ανδ ϑαπαν σ βψ 4.9% ΡΕΙΣΤ 3, π.329. Φιγυρε 5.3. σηοωσ τηε εϖολυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον φορ τηε περιοδ. Ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο αχχουντ, τηε διφφερενχεσ αχροσσ τηε τηρεε βλοχκσ βεχοµε σµαλλερ ανδ τηε ποσιτιονσ ινϖερτ. Ιν 2001, τηε ηιγηεστ ρατιο ωασ ρεγιστερεδ βψ ϑαπαν 175 πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ (170) ανδ τηε ΕΥ (161). Ωηεν σετ αγαινστ ιτσ βυσινεσσ Ρ& εφφορτ, τηε ΕΥ σ περφορµανχε ιν πατεντινγ ηασ βεεν ρελατιϖελψ ηεαλτηψ σινχε τηε λατε 1990 σ. Ασ σηοων ιν Φιγυρε 5.1., δυρινγ τηε περιοδ, τηε ΕΥ ρεχορδεδ α ρατε οφ Ευροπεαν πατεντσ περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ& εξπενδιτυρε εθυαλ το 0.60, φολλοωεδ βψ ϑαπαν ωιτη 0.31 ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ωιτη 0.26 αλλ χουντριεσ ινχρεασινγ τηειρ ρατεσ ωιτη ρεγαρδ το τηε περιοδ. Ιν σπιτε οφ α µυχη µορε µοδεστ ινχρεασε ιν Ρ& σπενδινγ βψ βυσινεσσ χοµπαρεδ ωιτη ιτσ χουντερπαρτσ, Ευροπε ηασ µαναγεδ το γενερατε α σιγνιφιχαντ γροωτη ιν πατεντινγ ατ τηε ΕΠΟ. Τηισ µαψ συγγεστ τηατ τηε ΕΥ πατεντινγ αχτιϖιτψ ηασ βεεν βοοστεδ βψ µορε τηαν ϕυστ αν εξπανσιον οφ βυσινεσσ ρεσεαρχη σπενδινγ. Φιγυρε Ευροπεαν πατεντσ περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ& εξπενδιτυρε ( 1 ) ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1992 το 1996 ανδ 1997 το ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ (1) Βυσινεσσ Ρ& ΒΕΡ µεασυρεδ ιν µιλλιον πυρχηασινγ ποωερ στανδαρδσ ΠΠΣ ατ 1995 πριχεσ. Χαλχυλατεδ υσινγ α τωο ψεαρ τιµε λαγ βετωεεν ψεαρ οφ Ρ& εξπενδιτυρε ανδ ψεαρ οφ πατεντινγ Σουρχε: Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ, ιρεχτορατε Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη, 2003, π ατα: ΕΠΟ δατα προχεσσεδ βψ ΟΣΤ; ΟΕΧ, Ευροστατ. 86

15 Πατεντσ 3 Φιγυρε 5.2. Τρενδσ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το 2001 ( 1 ) ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ. (1) 2001 προϖισιοναλ δατα. Φιγυρε 5.3. Νυµβερ οφ πατεντ αππλιχατιονσ Πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ. Τρενδσ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το 2001 (1) ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ. ( 1 ) 2001 προϖισιοναλ δατα; ΕΥ , 2000, 2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; ϑπ ανδ ΥΣ 2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ. Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ. 87

16 3 Χηαπτερ 5 Πατεντσ αρε χλασσιφιεδ αχχορδινγ το τηε Ιντερνατιοναλ Πατεντ Χλασσιφιχατιον, ωηιχη ισ χοµµονλψ ρεφερρεδ το ασ ΙΠΧ. Αχχορδινγ το τηε ΙΠΧ χλασσιφιχατιον, αν ινϖεντιον ισ ασσιγνεδ το αν ΙΠΧ χλασσ βψ ιτσ φυνχτιον ορ ιντρινσιχ νατυρε, ορ βψ ιτσ φιελδ οφ αππλιχατιον. Τηε ΙΠΧ ισ τηερεφορε α χοµβινεδ φυνχτιον αππλιχατιον χλασσιφιχατιον σψστεµ ιν ωηιχη τηε φυνχτιον τακεσ πρεχεδενχε. Ταβλε 5.1. σηοωσ τηε διστριβυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ βψ ΙΠΧ σεχτιον. ΕΥ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ιν 2001 σπεχιαλισεδ ιν τηε Περφορµινγ οπερατιονσ; τρανσπορτινγ σεχτιον (19.4% οφ τοταλ αππλιχατιονσ). Ωηιλστ ϑαπαν σπεχιαλισεδ ιν Ελεχτριχιτψ (26.4%), τηε Υνιτεδ Στατεσ αππλιεδ φορ µοστ πατεντσ ον τηε φιελδ οφ Πηψσιχσ (25.5%). Τηε σεχονδ λαργεστ σεχτιον ιν τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ Ελεχτριχιτψ, ασ ιτ αχχουντεδ φορ 18.8% ανδ 19.6% οφ τηειρ ρεσπεχτιϖε τοταλσ. Πηψσιχσ ωασ τηε σεχονδ λαργεστ σεχτιον φορ ϑαπαν (24.0%). Αν ινχρεασινγ προπορτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ρεφερσ το αππλιχατιονσ ιν τηε ηιγη τεχηνολογψ φιελδσ σεε δεφινιτιον οφ ηιγη τεχη πατεντσ ιν µετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον παγε 150. Τηισ ινχρεασινγ τρενδ ισ χλεαρ φορ βοτη τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ιν Φιγυρε 5.4., ασ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ αρε πλοττεδ ασ α περχενταγε οφ τοταλ αππλιχατιονσ. Ωηιλστ τηεψ ρεπρεσεντεδ 9.4% οφ τοταλ αππλιχατιονσ φροµ τηε ΕΥ ιν 1991, τηεψ αµουντεδ το 19.6% ιν Υνιτεδ Στατεσ ηιγη τεχη αππλιχατιονσ ινχρεασεδ φροµ 18.5% ιν 1991 το 33.6% ιν Τηε τρενδ φορ ϑαπαν αππεαρσ φαιρλψ σταβλε ρανγινγ φροµ 24.5% ιν 1991 το 25.7% ιν Τηε ινχρεασινγ προπορτιον οφ ηιγη τεχη πατεντσ ισ εξπλαινεδ βψ τηε φαχτ τηατ αππλιχατιονσ ιν τηισ φιελδσ αρε γροωινγ φαστερ τηαν οτηερ τψπε οφ αππλιχατιονσ. Ασ σηοων ιν Ταβλε 5.2., ωηιλστ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ τηε ΕΥ ιν τηε περιοδ γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 11.0%, αππλιχατιονσ ιν τηε ηιγη τεχη φιελδσ γρεω ατ α ρατε οφ 22.3% περ αννυµ. Τηε γροωτη ρατε φορ ηιγη τεχη αππλιχατιονσ φροµ τηε Υνιτεδ Στατεσ (20.4%) αλσο αλµοστ δουβλεδ τηατ οφ πατεντσ οϖεραλλ (10.9%). Αλτηουγη τηε διφφερενχε ισ νοτ ασ στρικινγ, ϑαπανεσε ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ (15.4%) αλσο γρεω ατ α ρατε ωελλ αβοϖε τηε τοταλ (11.9%). Ιν 2001, ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ τηε ΕΥ αµουντεδ το Τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν αππλιεδ φορ ανδ ηιγη τεχη πατεντσ, ρεσπεχτιϖελψ. Ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον, ωιτη 57 ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, τηε Υνιτεδ Στατεσ ωασ αηεαδ, φολλοωεδ βψ ϑαπαν (45) ανδ τηε ΕΥ (32). Αλτηουγη τηε ΕΥ σεεµσ το βε λαγγινγ βεηινδ ιτσ χοµπετιτορσ ιν τηε ηιγη τεχη φιελδσ, ιτ ισ αλσο χατχηινγ υπ, ασ σηοων βψ τηε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ. Ταβλε 5.3. σηοωσ τηε διστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ βψ ηιγη τεχη γρουπ. Ηιγη τεχη πατεντσ µαψ βε γρουπεδ ιν τηε φολλοωινγ τεχηνολογψ γρουπσ ( 2 ): Αϖιατιον ΑςΙ, Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ ΧΑΒ, Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ ΧΤΕ, Λασερσ ΛΣΡ, Μιχρο οργανισµ ανδ γενετιχ ενγινεερινγ ΜΓΕ, Σεµι χονδυχτορσ ΣΜΧ. Μοστ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ φροµ ΕΥ 15 (47.1% οφ τοταλ αππλιχατιονσ) ανδ ϑαπαν (38.1%) ιν 2001 ωερε δονε ιν τηε φιελδ οφ Χοµµυνιχατιον Τεχηνολογψ, ωηιχη ινχλυδεσ ελεχτριχαλ χοµµυνιχατιον σψστεµσ συχη ασ τελεπηονεσ ορ τελεϖισιον. Τηισ ισ αλσο τηε σεχονδ λαργεστ γρουπ φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ (30.8%). Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ ωασ τηε µοστ ιµπορταντ ηιγη τεχη γρουπ φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ (41.5%), ωηερεασ ιτ ωασ τηε σεχονδ ονε φορ βοτη τηε ΕΥ (28.5%) ανδ ϑαπαν (35.0%). (2) Σεε χοµποσιτιον οφ εαχη γρουπ ιν µετηοδολογιχαλ νοτεσ σταρτινγ ον παγε

17 Πατεντσ 3 Ταβλε 5.1. ιστριβυτιον οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, βψ ΙΠΧ σεχτιον ιν % ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 2001 ( 1 ) ΙΠΧ σεχτιον ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ Α Ηυµαν νεχεσσιτιεσ Β Περφορµινγ οπερατιονσ; τρανσπορτινγ Χ Χηεµιστρψ; µεταλλυργψ Τεξτιλεσ; παπερ Ε Φιξεδ χονστρυχτιονσ Φ Μεχηανιχαλ ενγινεερινγ; λιγητινγ; ηεατινγ; ωεαπονσ; βλαστινγ Γ Πηψσιχσ Η Ελεχτριχιτψ ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ. (1) 2001 προϖισιοναλ δατα. Φιγυρε % ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ. (1) 2001 προϖισιοναλ δατα. Ταβλε 5.2. Τοταλ νυµβερ Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ. Τρενδσ οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ασ α % οφ τοταλ αππλιχατιονσ ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το 2001 (1) ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το 2001 ( 1 ) ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ Ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ ιν 2001 Τοταλ νυµβερ Περ µιλλιον ινηαβιταντσ Ασ α % οφ τοταλ Αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ ιν % Ηιγη τεχη πατεντσ Ηιγη τεχη πατεντσ Αλλ πατεντσ Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ. Ταβλε 5.3. ιστριβυτιον οφ ηιγη τεχη πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ, βψ ηιγη τεχη γρουπ ιν % ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 2001 (1) Ηιγη τεχη γρουπ ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ Αϖιατιον Χοµπυτερ ανδ αυτοµατεδ βυσινεσσ εθυιπµεντ Χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ Λασερσ Μιχρο οργανισµ ανδ γενετιχ ενγινεερινγ Σεµι χονδυχτορσ Αλλ πατεντσ Τοταλ νυµβερ ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ. (1) 2001 προϖισιοναλ δατα. ΕΥ 15, ϑπ ανδ ΥΣ 2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ. Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ. ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ φιλινγ. (1) 2001 προϖισιοναλ δατα. Σουρχεσ: Ευροστατ, ΕΠΟ. 89

18 3 Χηαπτερ 5 Πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ Γρεατ διφφερενχεσ βετωεεν τηε νυµβερ οφ δοµεστιχ πατεντσ ανδ φορειγν ονεσ Ασ ρεγαρδσ ινδυστριαλ προπερτψ προτεχτιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε νυµβερ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ ισ αλσο ον αν υπωαρδ τρενδ Φιγυρε 5.6. Αµονγ τηε τριαδ, τηε ΕΥ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ φορ τηε περιοδ (10.8%). Ηοωεϖερ, τηισ χαν ϕυστ βε σεεν ασ α χερταιν χονσολιδατιον, ασ χοµπαρινγ τηε σηαρε οφ τηε ΕΥ ιν τηε τοταλ νυµβερ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ, νο ινχρεασε χαν βε νοτιχεδ βετωεεν 1991 ανδ υρινγ τηε περιοδ, τηε νυµβερ οφ πατεντσ γραντεδ το βοτη ΥΣ ανδ ϑαπαν γρεω ατ αν αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ 7.7% περ αννυµ. Τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε νυµβερ οφ δοµεστιχ πατεντσ ανδ φορειγν ονεσ ισ ινδεεδ σοµεωηατ στρικινγ. Ωηιλστ τηε ΥΣΠΤΟ γραντεδ πατεντσ το ΥΣ ινϖεντορσ ιν 2001, ονλψ ωερε αωαρδεδ το ινϖεντορσ φροµ τηε ΕΥ ανδ το ινϖεντορσ φροµ ϑαπαν. Ασ σηοων ιν Φιγυρε 5.7., ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο αχχουντ, διφφερενχεσ στιλλ ρεµαιν λαργε ατ τηε ΥΣΠΤΟ. Ιν 2001, τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεταινεδ α ρατιο οφ 322 πατεντσ γραντεδ περ µιλλιον ινηαβιταντσ. Ωιτη 265 πατεντσ γραντεδ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, τηε γαπ ωιτη ϑαπαν ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο αχχουντ ρεδυχεσ. Τηε ρατιο οφ πατεντσ γραντεδ το τηε ΕΥ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ιν 2001 ωασ 80, ονε φουρτη οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ ρατε. Ιτ µαψ βε αργυεδ ωηετηερ τηε ποσιτιον οφ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϑαπαν ισ χοµπαραβλε το τηατ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ ορ ϑαπαν ιν τηε ΕΥ. Τηισ ισ διρεχτλψ λινκεδ το τηε χοµπλεξιτψ οφ τηε Ευροπεαν πατεντινγ σχεναριο, ωηερε τηε Ευροπεαν πατεντινγ σψστεµ (3) χοεξιστσ ωιτη τηοσε οφ τηε Μεµβερ Στατεσ. Τηισ ηασ ιµπλιχατιονσ ον τηε χοστ οφ πατεντινγ ιν Ευροπε, ωηιχη ηασ βεεν προϖεδ το βε τηρεε το φιϖε τιµεσ µορε εξπενσιϖε τηαν ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ορ ϑαπαν. Τηε Χοµµισσιον εστιµατεδ τηατ ωηιλστ τηε οϖεραλλ χοστ οφ αν Ευροπεαν πατεντ ινχλυδινγ τρανσλατιον χοστσ ανδ οτηερ φεεσ ισ αρουνδ ΕΥΡ , ϑαπανεσε ανδ ΥΣ πατεντσ χοστ ον αϖεραγε ΕΥΡ ανδ ΕΥΡ , ρεσπεχτιϖελψ ( 4 ). Φιγυρε 5.1. σετ Ευροπεαν πατεντσ αγαινστ ιτσ βυσινεσσ Ρ& εφφορτ, σηοωινγ α ρελατιϖελψ ηεαλτηψ περφορµανχε οφ τηε ΕΥ σινχε τηε λατε 1990 σ. Φιγυρε 5.5. λοοκσ ατ τηε χορρεσπονδινγ φιγυρεσ φορ τηε ΥΣ πατεντσ. υρινγ τηε περιοδ, τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ ρατε οφ ΥΣ πατεντσ περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ& εξπενδιτυρε (0.58), φολλοωεδ βψ ϑαπαν ωιτη 0.55 ανδ τηε ΕΥ ωιτη Ασ φορ τηε Ευροπεαν πατεντσ, αλλ βλοχκσ ινχρεασεδ τηειρ ρατεσ ωιτη ρεγαρδ το τηε περιοδ. (3) Πλεασε νοτε τηατ αν Ευροπεαν πατεντ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ιµπλψ προτεχτιον ιν τηε εντιρε ΕΥ τερριτορψ, βυτ ονλψ ατ τηε δεσιγνατεδ στατεσ. Τηισ ισ νοτ τηε χασε φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ ορ ϑαπανεσε πατεντσ, ωηερε ονε πατεντ αλωαψσ χοϖερσ τηε ωηολε χουντρψ. ( 4 ) Σεε Προποσαλ φορ α Χουνχιλ Ρεγυλατιον οφ τηε Χοµµυνιτψ πατεντ, Χοµµισσιον οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ, Βρυσσελσ , ΧΟΜ(2000)412 φιναλ. Φιγυρε ΥΣ πατεντσ περ υνιτ οφ βυσινεσσ Ρ& εξπενδιτυρε ( 1 ) 1992 το 1996 ανδ 1997 το ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ (1) Βυσινεσσ Ρ& ΒΕΡ µεασυρεδ ιν µιλλιον πυρχηασινγ ποωερ στανδαρδσ ΠΠΣ ατ 1995 πριχεσ. Χαλχυλατεδ υσινγ α τωο ψεαρ τιµε λαγ βετωεεν ψεαρ οφ Ρ& εξπενδιτυρε ανδ ψεαρ οφ πατεντινγ Σουρχε: Τηιρδ Ευροπεαν Ρεπορτ ον Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ Ινδιχατορσ, ιρεχτορατε Γενεραλ φορ Ρεσεαρχη, 2003, π ατα: ΕΠΟ δατα προχεσσεδ βψ ΟΣΤ; ΟΕΧ, Ευροστατ. 90

19 Πατεντσ 3 Φιγυρε 5.6. Τρενδσ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πυβλιχατιον. Φιγυρε Νυµβερ οφ πατεντσ γραντεδ Πατεντσ γραντεδ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ Σουρχεσ: Ευροστατ, ΥΣΠΤΟ. Τρενδσ οφ πατεντσ γραντεδ βψ τηε ΥΣΠΤΟ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1991 το 2001 (1) ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πυβλιχατιον. (1) ΕΥ , 2000, 2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ; ϑπ ανδ ΥΣ 2001 ποπυλατιον δατα: Ευροστατ εστιµατεσ. Σουρχεσ: Ευροστατ, ΥΣΠΤΟ. 91

20 3 Χηαπτερ 5 Τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ Ιν αβσολυτε τερµσ, τηε Υνιτεδ Στατεσ λεαδσ χλοσελψ φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ; ασ α προπορτιον οφ ποπυλατιον ϑαπαν ισ αηεαδ Φιγυρε 5.8. Ιν ορδερ το οϖερχοµε χοµπαραβιλιτψ προβλεµσ ασσοχιατεδ το δατα δεριϖεδ φροµ πατεντσ φιλεδ ατ α σινγλε πατεντ οφφιχε, τηε ΟΕΧ ισ υσινγ τηε χονχεπτ οφ πατεντ φαµιλψ. Α πατεντ φαµιλψ ισ δεφινεδ ασ α σετ οφ πατεντσ τακεν ιν ϖαριουσ χουντριεσ φορ προτεχτινγ α σινγλε ινϖεντιον. Ιν οτηερ ωορδσ, α πατεντ ισ α µεµβερ οφ τηε πατεντ φαµιλιεσ ιφ, ανδ ονλψ ιφ, ιτ ισ φιλεδ ατ τηε Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε ΕΠΟ, τηε ϑαπανεσε Πατεντ Οφφιχε ϑπο ανδ ισ γραντεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ Πατεντ ανδ Τραδεµαρκ Οφφιχε ΥΣΠΤΟ. Ασ πατεντ φαµιλιεσ αρε χουντεδ αχχορδινγ το τηε πριοριτψ ψεαρ, ι.ε. ψεαρ ιν ωηιχη τηε πατεντ ωασ φιρστ αππλιεδ φορ ατ ανψ πατεντ οφφιχε, τηε λατεστ ψεαρ φορ ωηιχη τριαδιχ πατεντ φαµιλψ δατα αρε αϖαιλαβλε ισ Τηισ ισ βεχαυσε τηε τιµε λαγ βετωεεν τηε πριοριτψ δατε ανδ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ ινφορµατιον ον πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ ανδ ϑπο χουλδ βε υπ το 4 ψεαρσ. Ασ α τριαδιχ πατεντ φαµιλψ ισ ονλψ χουντεδ αφτερ τηε ΥΣΠΤΟ ηασ γραντεδ ιτ, τηε δυρατιον οφ τηισ γραντινγ προχεδυρε ανδ ιτσ πυβλιχατιον αλσο νεεδσ το βε τακεν ιντο αχχουντ. Ιν τοταλ, τηερεφορε, ινφορµατιον ον ΥΣΠΤΟ γραντσ χουλδ βε αϖαιλαβλε υπ το 6 το 10 ψεαρσ αφτερ τηε πριοριτψ δατε. Ηενχε, ατ πρεσεντ τηε ΟΕΧ ηασ αλµοστ χοµπλετε πατεντ φαµιλιεσ δατα υπ το 1996 ονλψ. Ιν τηισ χοντεξτ, δατα φορ 1997 ανδ 1998 αρε ΟΕΧ Σεχρεταριατ εστιµατεσ βασεδ ον προϕεχτιονσ οφ τηε νυµβερ οφ ΥΣΠΤΟ πατεντ γραντσ, εϖαλυατεδ υσινγ τηε αϖαιλαβλε δατα φορ τηεσε ψεαρσ ανδ τηε τιµε λαγσ βετωεεν πριοριτψ ανδ γραντ οϖερ τηε περιοδ Τηε εϖολυτιον οφ τηε νυµβερ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ιν τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ισ ρεϖεαλεδ ιν Φιγυρε 5.8. Ιν 1998, τηε πατεντεεσ φροµ τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεγιστερεδ τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ (14 255), χλοσελψ φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ (13 187) ανδ ϑαπαν (10 033). Ιτ µαψ βε σεεν τηατ χοµπαρεδ το τηε φιγυρεσ φορ εαχη ινδιϖιδυαλ πατεντ οφφιχε, ωηεν ονλψ πατεντ φαµιλιεσ αρε τακεν ιντο αχχουντ, διφφερενχεσ αχροσσ τηε τηρεε βλοχκσ αρε σοµεωηατ ρεδυχεδ. Αλτηουγη τηε υπωαρδσ τρενδ ιν τηε χασε οφ πατεντ φαµιλιεσ ισ νοτ ασ χλεαρ ανδ στεαδψ ασ ιτ ισ φορ ινδιϖιδυαλ πατεντ οφφιχεσ, αλλ τηε ΕΥ, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεχορδεδ ποσιτιϖε αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατεσ φορ τηε περιοδ. Α στεαδψ υπωαρδ τρενδ ισ εσπεχιαλλψ ϖισιβλε φροµ 1993 ονωαρδσ. Φορ τηε περιοδ, τηε ΕΥ ρεχορδεδ τηε ηιγηεστ αννυαλ αϖεραγε γροωτη ρατε οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ (6.2% περ αννυµ), φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ (5.2%) ανδ ϑαπαν (3.9%). Τηε διστριβυτιον οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ιν τηε ΟΕΧ σ τοταλ ισ σηοων ιν Φιγυρεσ 5.9. ανδ Αλτηουγη τηε ΕΥ αχχουντεδ φορ τηε λαργεστ προπορτιον οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ιν 1987 ανδ 1988, τηε Υνιτεδ Στατεσ ηασ ρεταινεδ α λαργερ προπορτιον σινχε, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε ψεαρ 1996, ωηεν βοτη τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ αχχουντεδ φορ 34% οφ τηε τοταλ. Τηε προπορτιον οφ πατεντ φαµιλιεσ βψ ϑαπανεσε ινϖεντορσ ινχρεασεδ ιν τηε λατε ειγητιεσ, βυτ ισ ον α δοωνωαρδ τρενδ σινχε Ιν 1998 τηε Υνιτεδ Στατεσ αχχουντεδ φορ τηε λαργεστ περχενταγε οφ πατεντ φαµιλιεσ ιν τηε ΟΕΧ (35.7%), φολλοωεδ βψ τηε ΕΥ (33.5%) ανδ ϑαπαν (25.4%). Ωηεν τακινγ ποπυλατιον ιντο χονσιδερατιον, ϑαπαν λεαδσ αηεαδ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε ΕΥ. Ασ σηοων ιν Φιγυρε 5.11., δυρινγ τηε περιοδ, ϑαπανεσε τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ ωερε ωελλ αβοϖε τηε χορρεσπονδινγ ρατιοσ ρεταινεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε ΕΥ. Ιν 1998, ϑαπαν ρεγιστερεδ 81 πατεντ φαµιλιεσ περ µιλλιον ινηαβιταντσ, φολλοωεδ βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ ωιτη 54 ανδ τηε ΕΥ ωιτη Νυµβερ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ Τρενδσ οφ τριαδιχ πατεντ φαµιλιεσ ΕΥ 15, ϑαπαν ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ 1987 το 1998 ( 1 ) ΕΥ 15 ϑπ ΥΣ ΝΒ: Ρεφερενχε ψεαρ χορρεσπονδσ το ψεαρ οφ πριοριτψ. (1) ΟΕΧ Σεχρεταριατ εστιµατεσ ορ προϕεχτιονσ βασεδ ον νατιοναλ σουρχεσ ΕΥ 15, ϑπ ανδ ΥΣ: 1997 ανδ 1998; ΕΥ 15 ανδ ϑπ: Σουρχε: ΟΕΧ ΜΣΤΙ 2003/1. 92

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

saishree consultancy services barshi

saishree consultancy services barshi 641219110 Χιϖιλ Ενγινεερινγ ΣΧ ςϑ ΝΤ2 ΟΒΧ ΣΒΧ/ΟΒΧ ΝΓΗ 58054 (78.18) 37928 (82.00) ΝΓΣΧΗ 94866 (70.90) ΝΓΣΤΗ 108988 (67.63 ΝΓςϑΗ 126362 (62.90 ΝΓΝΤ2Η 66919 (76.36) ΝΓΟΒΧΗ 78104 (74.18) ΝΛΗ 72994 (75.20)

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN BEFORE THE STATE OF WASHINGTON ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL In the Matter of Application No. 96-1 Olympic Pipe Line Company Cross Cascade Pipeline Project PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

Διαβάστε περισσότερα

Les couleurs en beauté Colours in beauty

Les couleurs en beauté Colours in beauty Les couleurs en beauté Colours in beauty La marque de l innovation Innovative brand Λα µαρθυε δε λ ιννοϖ Ιννοϖατιϖε βρανδ Φορ οϖερ 40 ψεαρσ, ΟΝΙΠ χρεατεσ ανδ ιννοϖατεσ στατε οφ τηε αρτσπρδυχτ σ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Ελλεν Γ. Ωηιτε ὃπψριγητ c 2012 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

12 Aug 671 Sasserine is really getting on my nerves now. I need to escape this filthy place. I need to find a more quiet place for my studies.

12 Aug 671 Sasserine is really getting on my nerves now. I need to escape this filthy place. I need to find a more quiet place for my studies. 12 Aug 671 Sasserine is really getting on my nerves now. I need to escape this filthy place. I need to find a more quiet place for my studies. I have been thinking to get on board a ship and leave this

Διαβάστε περισσότερα

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Entanglement of embedded graphs Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Workshop on Topology: Identifying Order in Complex Systems Saturday, 18 April 2015 The Institute for Advanced

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic FLIGHT INTERNATIONAL 2-8 JUNE 2009 MISSING LINK THE ELECTRONIC BAG OF TRICKS IN THE COCKPIT FEATURE P26 FREIGHTER FEES Cargo carriers face new Boeing technical support charges for passenger jet conversions

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED Page 1 of 5 BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED (A Government of India Enterprise) NOTICE INVITING TENDER S.I N o 1.0 Sealed Item rate tenders are invited on behalf of the BHARAT SANCHARNIGAM LIMITED (A Government

Διαβάστε περισσότερα

ΠΦΛΑΓ: Παρεντσ, φαµιλιεσ, ανδ φριενδσ οφ λεσβιανσ ανδ γαψσ

ΠΦΛΑΓ: Παρεντσ, φαµιλιεσ, ανδ φριενδσ οφ λεσβιανσ ανδ γαψσ ΠΦΛΑΓ: Παρεντσ, φαµιλιεσ, ανδ φριενδσ οφ λεσβιανσ ανδ γαψσ εφινιτιονσ οφ Φαµιλιεσ: Λεγαλ: Ρελατεσ το χυστοδψ, µαιντενανχε, χοµµον λαω, ανδ χοηαβιτατιον. Εαχη προϖινγ ηασ διφφερεντ λαωσ αβουτ φαµιλιεσ.

Διαβάστε περισσότερα

PMTurkeyCOLNPEm Resource

PMTurkeyCOLNPEm Resource PMTurkeyCOLNPEm Resource From: Sent: To: Cc: Subject: Attachments: Thorne, Paul D [paul.thorne@pnl.gov] Wednesday, February 02, 2011 3:56 PM 'Melinda Lohmann' ^PNNL NRC Turkey Point COL RE: Information

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 98. Assessment Dates: 25th June - 20th July 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 98. Assessment Dates: 25th June - 20th July 2012 Run 98 Short Report IN THIS ISSUE UK NEQAS ICC & ISH User Survey 212 Page 4-9 Immunocytochemistry Modules Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment

Διαβάστε περισσότερα

List of minor amendments to plans approved under delegated powers

List of minor amendments to plans approved under delegated powers ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΩΕΕΚΛΨ ΡΕΠΟΡΤ Νο. 1398 Ωεεκ ενδινγ 7τη Αυγυστ Τηε ατταχηεδ Ωεεκλψ Ρεπορτ ινχορπορατεσ τηε φολλοωινγ σεχτιονσ: ΧΟΝΤΕΝΤΣ ΠΑΓΕ ΣΕΧΤΙΟΝ 1 Reports on applications ΣΕΧΤΙΟΝ 2 Reports on enforcement

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012 Run 96 Module Modules In This Issue New Pilot Modules 8 Gastric HER2 IHC Breast HER2 ISH Technical Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment Dates:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικό Διαδίκτυο και Κοινωνία Πολιτών

Ευρυζωνικό Διαδίκτυο και Κοινωνία Πολιτών Ευρυζωνικό Διαδίκτυο και Κοινωνία Πολιτών Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, MSc Αντιπρόεδρος / Υπεύθυνος ΙΤ Κίνηση φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης AEGEE-Athina Athina costas_poly@aegee-athina.gr athina.gr

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UC Berkeley

Previously Published Works UC Berkeley Previously Published Works UC Berkeley A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 97. Assessment Dates: 26th March - 13th April 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 97. Assessment Dates: 26th March - 13th April 2012 Short Report Breast ER EQA Slide Storage Study Run 97 IN THIS ISSUE Page 4-5 Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Immunocytochemistry Modules Assessment

Διαβάστε περισσότερα

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ;

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ; : 2 ( ) 2 2,,,, (. ( ), ;., ;., ) :!!,!!,! : ; ; : ΤΒ Τ Θ : Α [ ] [ ] :( ) ; ( ), / 0 ;( ),,,, Ηεατη [ ],, Βρουγ ητον Πεδερσον [ ] : / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, Αϕαψαν Ιιϕιµα [ ],,!,!! 3.1,,.. Αϕαψαν Ιιϕιµα

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström CESIS Electronic Working Paper Series Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström (JIBS, CESIS) May 2005 The Royal Institute of technology Centre of Excellence

Διαβάστε περισσότερα

List of minor amendments to plans approved under delegated powers

List of minor amendments to plans approved under delegated powers ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΩΕΕΚΛΨ ΡΕΠΟΡΤ Νο. 1481 Ωεεκ ενδινγ 25τη Μαρχη 2011 Τηε ατταχηεδ Ωεεκλψ Ρεπορτ ινχορπορατεσ τηε φολλοωινγ σεχτιονσ: ΧΟΝΤΕΝΤΣ ΠΑΓΕ ΣΕΧΤΙΟΝ 1 Reports on applications ΣΕΧΤΙΟΝ 2 Reports on

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

List of minor amendments to plans approved under delegated powers

List of minor amendments to plans approved under delegated powers ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΩΕΕΚΛΨ ΡΕΠΟΡΤ Νο. 1457 Ωεεκ ενδινγ 1στ Οχτοβερ 2010 Τηε ατταχηεδ Ωεεκλψ Ρεπορτ ινχορπορατεσ τηε φολλοωινγ σεχτιονσ: ΧΟΝΤΕΝΤΣ ΠΑΓΕ ΣΕΧΤΙΟΝ 1 Reports on applications ΣΕΧΤΙΟΝ 2 Reports on

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ϑυγεν 2 ΧΥΒΣ Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 3 Λισα ΤΥΣΧΗ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 4 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΣΓ ψναµο Σπορτϖερειν

Διαβάστε περισσότερα

List of minor amendments to plans approved under delegated powers

List of minor amendments to plans approved under delegated powers ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΩΕΕΚΛΨ ΡΕΠΟΡΤ Νο. 1480 Ωεεκ ενδινγ 18τη Μαρχη 2011 Τηε ατταχηεδ Ωεεκλψ Ρεπορτ ινχορπορατεσ τηε φολλοωινγ σεχτιονσ: ΧΟΝΤΕΝΤΣ ΠΑΓΕ ΣΕΧΤΙΟΝ 1 Reports on applications ΣΕΧΤΙΟΝ 2 Reports on

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

bitzenis@yahoo.com or bitzenis@uom.gr

bitzenis@yahoo.com or bitzenis@uom.gr DEPARTMENT PROGRAMME ΔΕΣ Μάθημα επιλογής 2009-10 MOD. CODE MODULE TITLE Δ17010 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ Δ27011 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ STAFF Μπιτζένης, Αριστείδης, STAFF OFFICE 326 Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα