Το ίκτυο των Συνεταιρικών Ιατρείων Πιστοποιηµένης Φροντίδας Υγείας Iatrica µέσα από τον Medisyn

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ίκτυο των Συνεταιρικών Ιατρείων Πιστοποιηµένης Φροντίδας Υγείας Iatrica µέσα από τον Medisyn"

Transcript

1 Το ίκτυο των Συνεταιρικών Ιατρείων Πιστοποιηµένης Φροντίδας Υγείας Iatrica µέσα από τον Medisyn Η Σηµερινή Απάντηση στις Προκλήσεις του Σήµερα και του Αύριο για τους εργαστηριακούς ιατρούς και τον συνεταιρισµό µας Η ανάγκη για ένα ίκτυο που θα µπορεί να αντιµετωπίσει ενιαία και αποτελεσµατικά τις νέες προκλήσεις είναι πλέον επιτακτική και αποτελεί για εµάς άµεση προτεραιότητα. Αξιοποιώντας τη δυναµική του Συνεταιρισµού και βλέποντας µπροστά από τις εξελίξεις, αναπτυσσόµαστε µε τη δηµιουργία ενός νέου ικτύου που θα εδραιώσει το «εργαστήριο του αύριο». Κλείνουν 10 µήνες από τότε που ξεκινήσαµε το εγχείρηµα του Iatrica. Από τότε που µπήκαµε στην πρόκληση να επανατοποθετήσουµε ισχυροποιηµένους τους Εργαστηριακούς Βιοπαθολόγους στον νέο χάρτη της Π.Φ.Υ., όπως διαµορφώνεται µέσα στην κρίση, δικτυώνοντας τους επίσης µε τις άλλες εργαστηριακές ειδικότητες, για να παρέχουν σαν ισότιµοι συνεργάτες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στον κλινικό γιατρό, στον εξεταζόµενο, και στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Μια επιλογή, αλλά και µια διαδροµή δύσκολη, που δουλεύει να συσπειρώσει, να τροχοδροµήσει συντεταγµένα τους εργαστηριακούς ιατρούς, οποιασδήποτε νοµικής µορφής ( ατοµική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ) και να τους φέρει σε πιο ανταγωνιστική θέση, απέναντι στις αλυσίδες και τα µεγάλα Κλινικό ιαγνωστικά κέντρα, και βέβαια αναµένοντας το νέο πλαίσιο λειτουργίας µας από την Πολιτεία και τους κανόνες σύµβασης µε τα ταµεία. Το Φεβρουάριο, στην πρώτη ολοµέλεια του ικτύου, αποφασίσαµε: Να επεκταθούµε γεωγραφικά σε όσο περισσότερες πόλεις µέσα στο Να εντάξουµε στο ίκτυο και Ακτινολόγους και άλλες εργαστηριακές ειδικότητες. Να ολοκληρώσουµε σύγχρονα, βασικά εργαλεία επικοινωνίας µε το πελατολόγιο των ιατρείων. Να διαµορφώσουµε σειρά διαγνωστικών πακέτων και ένα βασικό τιµοκατάλογο κεντρικών προσφορών, συνοδευόµενο µε την σχετική εµπορική πολιτική. 1

2 Να εκπαιδευτούµε και να οµογενοποιηθούµε για υψηλής ποιότητας παρεχόµενες υπηρεσίες και σύγχρονες µεθόδους διατηρώντας πάντα την ταυτότητά µας και την ιατρική πρακτική µας. Να κοινοποιήσουµε και επικοινωνήσουµε οργανωµένα το εγχείρηµά µας στην κοινωνία, στην πολιτεία, στους κλινικούς ιατρούς.και να εξηγήσουµε το νέο που προσφέρουµε. 1. Σήµερα είµαστε σε 27 πόλεις της Ελλάδος και σε 21 δήµους της Αττικής και αριθµούµε πάνω από 80 βιοπαθολογικά ιατρεία. (Ενώ βρίσκονται άλλα ιατρεία, σε Αθήνα και επαρχία στην φάση του ελέγχου αξιολόγησης µέχρι το τέλος του έτους). 2. Εντάχθηκαν επιπλέον πάνω από 10 εργαστηριακοί Ακτινολόγοι, και έπονται και Κυτταρολόγοι, (Αττική και Κρήτη) όπου µπήκαν σε διαδικασία πιστοποίησης και συζητάµε επίσης να διευρύνουµε την συνεργασία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. 3. Ο ιατρικός φάκελος, η κάρτα υγείας, η αυτόµατη υπενθύµιση µέσω sms µέσω Biomember και του internet online, τα πέντε βασικά έντυπα, ο τιµοκατάλογος, 15 διαγνωστικά πακέτα και η διαδικασία τιµολόγησης για κεντρικές συµφωνίες. Το portal είναι ήδη ενεργό και πάνω από 6000 µοναδικές επισκέψεις έχουν γίνει σε αυτό.(στοιχεία Μαίου) κτλ Παράλληλα προχωράµε, από αρχές Σεπτέµβρη, σε γενική µαζική ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένωνοργανισµών-ιατρών κα των τοπικών κοινωνιών µέσα από προγράµµατα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης όσον αφόρα την πρόληψη.(πχ δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους πρόληψης στον γενικό πληθυσµό κτλ) Συνάδελφοι, µέσα στην κρίση όπου επανατοποθετούνται τα πάντα, υπάρχουν διεργασίες θετικές ή και αρνητικές και στον χώρο της Υγείας. Στο χώρο µας βιώνουµε µια νέα εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων που επαναπροσδιορίζουν τα πάντα και επανακαθορίζουν ρόλους και σχέσεις. Σε αυτό το δυναµικό πεδίο, είναι προφανές ότι δεν είµαστε σε δοκιµαστικό σωλήνα, όπου µόνο εµείς δραστηριοποιούµαστε. Υπάρχουν ιαγνωστικά, Αλυσίδες, Τράπεζες, Ισχυρά Ιδιωτικά Συµφέροντα, το Υπουργείο τα Ταµεία, τα Κλαδικά Όργανα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Ιατροί κτλ. Έχουµε λάβει γνώση τελευταία και για την αναγγελία δηµιουργίας ενός ικτύου Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Με πρωτοβουλία κλινικών και εργαστηριακών ιατρών (γνωστών στον ιατρικό και συνδικαλιστικό χώρο ). Καταρχάς κάθε εγχείρηµα που ενεργοποιεί, δικτυώνει και συσπειρώνει τους ιατρούς το θεωρούµε θετικό. Εκεί που κρίνονται τα πάντα, είναι στη οριοθέτηση, στο περιεχόµενο, στους κανόνες, στο σκοπό µα πάνω απ όλα στην εφαρµογή και στο συγκεκριµένο. Σας παραθέτουµε ορισµένους προβληµατισµούς, που δεν έχουν ακόµα απαντηθεί από την πλευρά τους.η πρόσφατη αναγγελία το Πολυνοµοσχεδίου ενισχύει αυτούς τους προβληµατισµούς µας. Θα υπάρχουν ουσιαστικές προϋποθέσεις για κάθε εργαστηριακή µονάδα ΠΦΥ που θα ενταχθεί σε αυτό το ίκτυο; Θα έχει εξοπλισµό, θα ενταχθεί και ακολουθεί κάποιους συγκεκριµένους κανόνες ποιότητας (ISO, εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο); 2

3 Μπορεί να είναι µέλος αυτού του ικτύου και µια αλυσίδα Κλινικό- ιαγνωστικών Κέντρων, ένα καθετοποιηµένο πολυιατρείο µε κλινικές ειδικότητες, ένα µεγάλο ιαγνωστικό κέντρο, µε µόνη προϋπόθεση να είναι νόµιµο ιατρείο κατά το ισχύον Π ; Απλά µε την προϋπόθεση να είναι ή να «φαίνεται» ιατρός σαν βασικός µέτοχος και ιδιοκτήτης της ιατρικής εταιρίας; Αρκούν µόνο αυτά σήµερα, που τόσα γίνονται κεκαλυµµένα; Βέβαια σε κάθε καταστατικό µπορεί να δηλώνεται ότι όλα τα συµµετέχοντα µέρη θα έχουν µια µετοχή, ψήφο και ισότιµη αντιµετώπιση, όµως γνωρίζουµε ότι στο χώρο της υγείας έχουν διαµορφωθεί και θα ενταθούν συγκεκριµένες καταστάσεις και συγκεκαλυµµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα που η φαινοµενική ισότητα στην δυνατότητα αποφάσεων να καταλήγει αρκετές φορές σε ανισότητα ευκαιριών και πραγµατικών δυνατοτήτων για την κάθε µονάδα ΠΦΥ που συµµετέχει. Οι κλινικοί ιατροί σε ποια βάση θα συνεργάζονται µε τις εργαστηριακές µονάδες ΠΦΥ που θα είναι ενταγµένες στο ίδιο ίκτυο; Τι θα µας διασφαλίσει εµάς τους εργαστηριακούς αν δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση σχέσεων συνεργασίας, όρων συµµετοχής και κριτηρίων επιλογής; Οι συνάδελφοι πολύ πιθανόν καλοπροαίρετα αποφάσισαν να απαντήσουν αυτά τα ζητήµατα σε δεύτερο χρόνο, όπως το δήλωσαν τότε και το δηλώνουν και τώρα. Αυτό πάντα το αποδεικνύει η ίδια η ζωή και δεν θέλουµε εκ τω πρότερων να προκαταβάλουµε σκοπιµότητες και αρνητικές κρίσεις. Εµείς µέσω του Συνεταιρισµού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn, ξεκινήσαµε το εγχείρηµα Iatrica για να ισχυροποιήσουµε τους εργαστηριακούς ιατρούς µέλη µας αλλά και άλλων ειδικοτήτων, έχουµε βάλει τον πήχη της ποιότητας σε ένα επίπεδο πρόκληση για το χώρο µας αλλά συνάµα και εφικτό να επιτύχουµε και να συµπαρασύρουµε θετικά όσα περισσότερα µέλη µπορούµε και το επιθυµούν στον συνεταιρισµό. µελών µας. Αξιοποιώντας την συλλογική εµπειρία µας, την δυναµική των µελών µας δηµιουργούµε ένα δίκτυο ισχυρό και ανοικτό, που µπορεί να επανατοποθετήσει και να ισχυροποιήσει το ρόλο των Εργαστηριακών Ιατρών σε ένα νέο πεδίο της ΠΦΥ που η µόνη σταθερή συνιστώσα είναι η συνεχής αλλαγή, όπως διαµορφώνεται µέσα στην κρίση, δικτυώνοντας τους επίσης µε τις άλλες εργαστηριακές ειδικότητες, για να παρέχουν σαν ισότιµοι συνεργάτες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στον κλινικό γιατρό, στον εξεταζόµενο, και στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αξιότιµα Μέλη, Με το παρόν σηµείωµα θέλουµε να σας υπενθυµίσουµε για δεύτερη φορά για τα βασικά σηµεία και χαρακτηριστικά του ικτύου Iatrica και να σας καλέσουµε εάν το επιθυµείτε, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να συµµετέχετε. Με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος θα επικοινωνήσουµε άµεσα για να σας ενηµερώσουµε για όλες τις λεπτοµέρειες. Βασική προτεραιότητα για το 2011 και εκεί κατανέµουµε τις δυνάµεις µας, είναι η διασπορά σε δήµους και πόλεις όπου δεν υπάρχει µέχρι και σήµερα κάλυψη.είναι ζήτηµα προτεραιοτήτων και όχι αποκλεισµών διότι το ίκτυο Iatrica είναι ανοικτό σε όλα τα µέλη του Συνεταιρισµού. Κάποια βασικά διευκρινιστικά σηµεία σχετικά µε την σχέση του Συνεταιρισµού µε τα εργαστήρια του ικτύου αλλά και όλα τα υπόλοιπα µέλη του: 3

4 Τα εργαστήρια του συµµετέχουν στο ίκτυο µε την κοινή εταιρική επωνυµία διακριτικό κάτω από το όνοµα του Επιστήµονα Ιατρού Βιοπαθολόγου, είναι καταρχάς µέλη του Συνεταιρισµού. Όµως επιπλέον, αποδέχονται συγκεκριµένες δεσµεύσεις και προδιαγραφές στη βάση ενός συµφωνητικού για να προµηθεύονται συγκεκριµένες υπηρεσίες από τον Συνεταιρισµό, καταβάλοντας µια προκαθορισµένη µηνιαία εισφορά. Ο Συνεταιρισµός έχει φτιάξει ένα ακόµα ειδικό τµήµα παροχής υπηρεσιών (όπως πχ είναι το Προµηθευτικό) την MMS Medical Marketing Services για τα εργαστήρια του ικτύου και τις υπηρεσίες που θα τους παρέχει και θα τους τιµολογεί στην βάση προκαθορισµένης µηνιαίας εισφοράς. Έχει επιµεριστεί στο τµήµα αυτό και το ήδη υπάρχων προσωπικό ανάλογα µε το βαθµό απασχόλησης. Είναι δηλαδή αυτοχρηµατοδοτούµενο τµήµα µε τα ειδικά έσοδα και έξοδα που έχει. Με αυτό τον τρόπο δεν θα επιβαρύνονται τα υπόλοιπα Μέλη που δεν συµµετέχουν, αλλά απεναντίας θα µειώνεται το λειτουργικό κόστος του Συνεταιρισµού αφού για τα ίδια άτοµα, χώρους και υποδοµές θα παράγεται περισσότερο έργο. Οτιδήποτε σχετικό µε το ίκτυο από εδώ και στο εξής καταγράφεται σε ειδικό λογαριασµό. Από την άλλη πλευρά τα µέλη του ικτύου έχουν την υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας µε το εργαστήριο του Συνεταιρισµού και µόνο, για τις εξετάσεις που δεν εκτελούν στα ιατρεία τους. Κατά συνέπεια ο Συνεταιρισµός µε όλα τα µέλη του θα έχουν αυξηµένα έσοδα µε όλα τα αντίστοιχα οφέλη. Όσα Μέλη εργαστήρια για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυµούν τώρα ή γενικά να συµµετάσχουν στο δίκτυο θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να λαµβάνουν στην ίδια ποιότητα και τιµές, τις κοινές µε όλους υπηρεσίες, (υπηρεσίες εργαστηρίου, επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη, λογισµικό Biomember, online αποτελέσµατα µέσω του προγράµµατος ή/και του διαδικτύου, προµηθευτικό σε αναλώσιµα ανταλλακτικά και αντιδραστήρια που έπαιρναν µε παλιές συνεργασίες ή και µε νέες εταιρίες διαγνωστικών, πρόγραµµα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου κτλ ). Στόχος µας είναι προοδευτικά το µεγαλύτερο ποσοστό των Μελών του Συνεταιρισµού να γίνουν τα σύγχρονα εργαστήρια του αύριο - σήµερα. Βασικές αρχικές παροχές και υπηρεσίες της MMS (Του ειδικού τµήµατος, Medical Marketing Services MM, του MediSyn που θα υποστηρίζει τα εργαστήρια µε την κοινή εταιρική επωνυµία) Σύστηµα ιαχείρισης της Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 και την πιστοποίηση αυτού Εσωτερικό Έλεγχο Συµµόρφωσης (εσωτερική επιθεώρηση) από εξουσιοδοτηµένη επιτροπή της MMS όσον αφορά την πιστή τήρηση του συστήµατος ποιότητας κατά ISO 9001 που δίδεται υπό την αιγίδα και ευθύνη του MEDISYN αλλά και τον συµφωνηµένων όρων και υποχρεώσεων κάθε µέλους που εντάσσεται στο ίκτυο Iatrica. Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος µε φορέα της επιλογής της MMS για τις εξετάσεις που εκτελεί το εργαστήριο. ηµιουργία της διαδικτυακής πύλης υγείας και προβολής του ικτύου καθώς και παροχή υποδιεύθυνσης / e.mail κάθε ιατρείου για την ειδική προβολή τους και επικοινωνία µε τους εξεταζόµενους τους πχ και 4

5 Αστική ευθύνη για το κάθε µέλος του ικτύου κοινή από πλευράς καλύψεων και παροχών για όλα τα µέλη του δικτύου και µε δυνατότητα προσθήκης και επέκτασης από την πλευρά του συµβαλλόµενου ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις του ιατρείου του µε δικό του επιπρόσθετο κόστος. Παραχώρηση χρήσης για όλη την διάρκεια συνεργασίας εντυποθήκης, κυτίου γνώµης πελατών καθώς και ειδικού Plexiglass πιστοποιήσεων για την προβολή και ενηµέρωση των επισκεπτών στο σαλόνι του κάθε ιατρείου. 300 αρχικές άδειες χρήσης για ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς µέσω τις πλατφόρµας iatrica.gr και ειδικής εφαρµογής συνδεδεµένης. Επιπλέον παρέχονται και οι υπηρεσίες που λαµβάνουν όλα τα µέλη του MEDISYN µεταφορά δειγµάτων µε διαδικασίες σύµφωνες µε τις οδηγίες των σχετικών οργανισµών που διασφαλίζουν την ποιότητα της µεταφοράς δειγµάτων Εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και επιστηµονική υποστήριξη από τον Συνεταιρισµό Εργαστηριακών Ιατρών ΣΥΝ.ΠΕ στην βάση του εκάστοτε προνοµιακού τιµοκαταλόγου των µελών Εµπορία και διάθεση αναλωσίµων από την MEDISYN AE On line παραγγελία εξετάσεων και αποστολή αποτελεσµάτων προς τα εργαστήρια του Συνεταιρισµού Εργαστηριακών Ιατρών ΣΥΝ.ΠΕ Β Φάση : Συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε: - ιαχείριση πόρων από προγράµµατα επιδότησης - ιαχείριση κόστους εργαστηρίου κατόπιν εντολής του συµβεβληµένου - ιαπραγµάτευση εξοπλισµού κατόπιν εντολής του συµβεβληµένου - ιαπραγµάτευση µε ασφαλιστικές και ταµεία (εφόσον το νοµικό πλαίσιο το επιτρέπει) - Εµπλουτισµένο τηλεφωνικό κέντρο για τις ανάγκες διαχείρισης του πελατολογίου και του πελατολογίου των κεντρικών συµφωνιών - Προβολή της κοινής εταιρικής εικόνας του ικτύου σε τοπικές κοινωνίες και κλινικούς ιατρούς - Οργάνωση προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - Παραγωγή διαγνωστικών πακέτων εξετάσεων καθώς και δηµιουργία ενηµερωτικού υλικού (σε προκαθορισµένες ίσες ποσότητες για κάθε ιατρείο ) µέσω έντυπου ή και ηλεκτρονικού µέσου για ασθενείς και κλινικούς γιατρούς προσανατολισµένα κατά κύριο λόγο στην ευεξία,πρόληψη και υγεία. - Εµπορία, διάθεση και υποστήριξη κοινού CRM (πρόγραµµα διαχείρισης πελατολογίου), κάρτα υγείας και προνοµίων αλλά προγράµµατα πιστότητας εξεταζόµενων πελατών. ιαχείριση πελατολογίου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: - Υπενθύµιση επανεξετάσεων σε ασθενείς - ιαχείριση παραπεµπτικού/γνωµάτευσης - ίαιτες και συµβουλές προς ασθενείς - Κάρτες και προγράµµατα πιστότητας - Πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επιστηµονικής υποστήριξης - Κατ οίκον νοσηλεία και διαγνωστική - Συνεργασία µε Μονάδες ΠΦΥ για απεικονιστικές εξετάσεις, κυτταρολογικές κτλ για µια ολοκληρωµένη δικτύωση και κάλυψη των υπηρεσιών ΠΦΥ - Τηλεϊατρική - Ιατροί εργασίας - Σύνδεση µε δευτεροβάθµια περίθαλψη - Σύνδεση µε εταιρείες συµµόρφωσης ασφαλιστικών προγραµµάτων 5

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΤΥΟΥ IATRICA (Εργαστηρίων µε κοινή εµπορική επωνυµία κάτω από το όνοµα ή το εταιρικό του κάθε ιατρείου) Η συµµετοχή στο δίκτυο συνεπάγεται µία µόνο αλλά εξαιρετικά κρίσιµη δέσµευση από τα µέλη µας: Την αξιοποίηση µέσα από µια κοινή πλατφόρµα συνεννόησης και ενεργειών του δηµιουργικού µας πνεύµατος και της θέλησής µας για επιτυχία προκειµένου να τεθούν τα σωστά θεµέλια για ένα ισχυρό και σταθερά αναπτυσσόµενο δίκτυο. Η δέσµευση αυτή αναλύεται ως εξής: Σύµπλευση µε τις οργανωτικές αρχές & τις προδιαγραφές των µελών του δικτύου (βασική προϋπόθεση επιπλέον να είναι µέλη του MediSyn ) Αποδοχή και προσφορά όλων των υπηρεσιών του δικτύου και αποκλειστική συνεργασία µε τα εργαστήρια του MediSyn για την αποστολή δειγµάτων. Αποδοχή κοινής εικόνας, κοινής ονοµασίας, κοινής εταιρικής ταυτότητας, κοινής εµπορικής πολιτικής, κοινού ωραρίου & διατήρηση της κοινής ταυτότητας και φήµης του δικτύου Μη συµµετοχή- οικονοµική συνεργασία µε ανταγωνιστικά δίκτυα ΠΦΥ Εκπλήρωση όλων των οικονοµικών υποχρεώσεων κάθε µέλους, δηλαδή έγγραφή µέλους ικτύου ίση µε ΦΠΑ άπαξ για την εισαγωγή του µέλους στο δίκτυο και µηνιαία εισφορά ίση µε 250 +ΦΠΑ (ειδικά για το για το 2011 και µέχρι επανεξέτασης η εισφορά καθορίζεται σε 200 +ΦΠΑ και σε µη καλυµµένες περιοχές µε την ίδια εγγραφή ) µηνιαία εισφορά θα εκδίδεται απόδειξη για να δικαιολογείται φορολογικά στα έξοδα κάθε εργαστηρίου. Ο απαραίτητος εξοπλισµός που πρέπει να έχει ο χώρος του εργαστηρίου του µέλος του δικτύου κατά ελάχιστον µε τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Αιµατολογικός αναλυτής Βιοχηµικός αναλυτής Ανοσολογικός αναλυτής. Αναλυτής Κ,Na Η δηµιουργία του ικτύου προστατεύει το µέλλον τόσο του Συνεταιρισµού όσο και του κλάδου διασφαλίζοντας αποτελεσµατικότερα τα συµφέροντα των µελών του Συνεταιρισµού. Το νέο ίκτυο θα αυξήσει τη διαπραγµατευτική µας δύναµη και θα ενισχύσει τη θέση µας στην αγορά. Όσο πολυσύνθετες και αν είναι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε, η επιλογή µας είναι απλή και αποτελεσµατική: Ενώνοντας τις δυνάµεις µας, την εµπειρία µας και την επιστηµονική µας εγκυρότητα, αντιµετωπίζουµε από κοινού τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνεχώς παρουσιάζονται. Η δύναµη της συνέργειας γίνεται για εµάς µοχλός ανάπτυξης και εδραίωσης, ασπίδα ασφάλειας και προστασίας. Εκ του Συνεταιρισµού Ο Πρόεδρος Γιώργος Βιδάκης Ο Γραµµατέας Παναγιώτης Μακρίδης 6

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα