Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.oikofire.gr info@oikofire.gr"

Transcript

1 OIKOFIRE Σας ευχαριστο με για την εµπιστοσύνη που δείξατε στην εταιρεία µας. Κατωτέρω σας παραθέτουμε κάποιες γενικές αρχές σωστής χρήσης και λειτουργίας, καθώς και λ σεις προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση μως, οι άνθρωποι της OIKOFIRE, βρίσκονται στη διάθεση σας, για κάθε πληροφορία ή πρ βλημα. Χωρίς δισταγμ, επικοινωνήστε μαζί μας. OIKOFIRE - Αντώνης Σταµ. Χονδρογιάννης. Καθ. Αρ. Σιδέρη 37 - Κέρκυρα Τηλ: Fax: Προσοχή! Για την ταχ τερη και καλ τερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλο με να αναφέρετε το μοντέλο της εστίας σας. Το μοντέλο αναγράφεται στην απ δειξη αγοράς καθώς και μέσα στήν εστία. Αναζητείστε το μοντέλο μέσα στην εστία,στο μεταλλικ καρτελάκι που υπάρχει στο σώμα της εστίας κάτω απο το στακτοδοχείο ή τήν σχάρα κα σης και έχει περίπου την παραπλε ρως εμφάνιση. Στο REF αναγράφεται το μοντέλο. 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1.- ΠΡ ΤΑ ΑΝΑΜΜΑΤΑ: Μετά την κατασκευή και διακ σμηση του τζακιο, πρέπει να περάσουν 3-4 εβδομάδες προτο ανάψετε την εστία, χρ νος απαραίτητος για να στεγνώσει η κατασκευή και να αποβάλει την υγρασία απο το κτίσιμο. Σ' αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθο ν τριχοειδείς ρωγμές στο σοβάτισμα. Ανάψτε φωτιά με προσάναμμα και λίγα μικρά ξ λα, τοποθετώντας, στη συνέχεια πάνω απ αυτά, λο και πι χοντρά, έχοντας το κλαπέτο (αν διαθέτει η εστία) και τον αέρα κα σης ανοικτ και την π ρτα της εστίας κλειστή.στή συνέχεια, αφο ανάψει καλά η φωτιά, στις εστίες της CHEMINEES PHILIPPE που έχουν κλαπέτο, το κλείνετε, εφ σον η π ρτα του τζακιο είναι κλειστή. Τα πρώτα ανάμματα πρέπει να γίνονται με λίγα ξ λα. Η φωτιά να δυναμώνει σιγά-σιγά και σταδιακά, ώστε να εξατμιστεί η ρητίνη που περιέχει η πυράντοχη βαφή με την οποία είναι βαμμένη η εστία. Τυχ ν καπν ς ή μυρωδιά κατά τα πρώτα ανάμματα, οφείλεται στη βαφή. Αυτό είναι φυσιολογικ φαιν μενο και θα εξαλειφθεί σταδιακά σε 8-10 ανάμματα. 2.- ΚΛΑΠΕΤΟ: ΠΡΟΣΟΧH ΣΤΟ ΚΛΑΠΕΤΟ! Φροντίζετε πάντοτε να ανοίγετε το κλαπέτο προτο ανοίξετε την π ρτα της εστίας, αλλοιώς θα βγεί καπν ς. Στις εστίες της CHEMINEES PHILIPPE που έχουν κλαπέτο, να θυμάστε : Κλειστή π ρτα - Κλειστ κλαπέτο! Ανοικτή π ρτα - Ανοικτ κλαπέτο! 3.- ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ: Επειδή οι εστίες με π ρτα, όταν λειτουργο ν με την π ρτα κλειστή, δημιουργο ν υποπίεση μέσα στον θάλαμο κα σης, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή στο άνοιγμα της π ρτας, είτε ανοίγοντας την στο πλάϊ είτε ανασ ροντας την. Η π ρτα πρέπει να ανοίγει 2-3 εκ., να µένει έτσι δευτερ λεπτα και εν συνεχεία να ανοίγει σιγά-σιγά. Απ τομο άνοιγμα θα προκαλέσει απ τομη εισροή αέρα μέσα στον θάλαμο κα σης, με αποτέλεσμα την έξοδο του καπνο απο την εστία, ο οποίος θα περάσει στον αεροθάλαμο και θα βγεί απο τις περσίδες. Να θυμάστε: Ανοιγμα π ρτας σιγά-σιγά, σιγά, με προσοχή! 2

3 OIKOFIRE 4.- ΥΠΟΠΙΕΣΗ Χ ΡΟΥ: Τα σημερινά σπίτια με τα σ γχρονα αεροστεγή πορτοπαράθυρα δεν επιτρέπουν την είσοδο αέρα μέσα στο σπίτι, αέρα που είναι απαραίτητος για την αναπλήρωση αυτο που αφαιρεί το τζάκι κατα την λειτουργία του. Επίσης οι σ γχρονοι πολ ισχυροί απορροφητήρες που αφαιρο ν κμ την ώρα, δημιουργο ν υποπίεση στο σπίτι, με αποτέλεσμα ο καπναγωγ ς του τζακιο να μετατρέπεται σε είσοδο αέρα, με συνέπεια το τζάκι να μη τραβά και να καπνίζει. Να έχετε πάντα ανοικτή την περσίδα αναπλήρωσης αέρα ή ανοίξτε λίγο κάποιο παράθυρο, ειδικά της κουζίνας, ώστε να υπάρξει αναπλήρωση του αέρα που αφαιρο ν απορροφητήρας και τζάκι. Να θυμάστε: Λήψη αέρα απ έξω 5.- ΜΑΥΡΙΣΜΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Αν το κρ σταλλο μαυρίζει πολ γρήγορα ελέγξτε: Την ποι τητα των ξ λων που χρησιμοποιείτε. Ξ λα χλωρά ή βρεγμένα αναπ φευκτα θα σας δημιουργήσουν αυτ το πρ βλημα. Ξ λα απο κωνοφ ρα (πε κο, έλατο), παρουσιάζουν αυτ το φαιν μενο, λ γω του ρετσινιο που περιέχουν. Την υποπίεση, πως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 3 και 4. Την κατάσταση των κορδονιών. Φθαρμένα κορδ νια επιτρέπουν την είσοδο αέρα ο οποίος δημιουργεί στροβιλισμο ς μέσα στην εστία, με αποτέλεσμα το μα ρισμα του κρυστάλλου και την μεγάλη κατανάλωση ξ λων. Τα κορδ νια είναι αναλώσιμα και πρέπει να αντικαθίστανται ταν φθείρονται και οπωσδήποτε κάθε 2-3 χρ νια με συχνή χρήση. Καθαρίζετε το κρ σταλλο με χαρτί κουζίνας και υγρ καθαρισμο τζαμιών. Σε περίπτωση που η καπνιά έχει καεί πάνω στο κρ σταλλο και δεν φε γει ε κολα, βουτήξτε το βρεγμένο με υγρ, χαρτί κουζίνας σε λίγη στάκτη. Υπάρχουν επίσης ειδικά σπρεϋ καθαρισμο που μπορείτε να προμηθευτείτε απο την εταιρεία μας. Τα μπρο τζινα μέρη καθαρίζονται με τα ειδικά γυαλιστικά μπρο ντζου. Μη χρησιποποιείτε σ ρμα κουζίνας ή αιχμηρά αντικείμενα, γιατί θα γρατζουνίσετε το κρ σταλλο. 6.- Α ΕΙΑΣΜΑ ΣΤΑΚΤΗΣ: Αδειάζετε το στακτοδοχείο συχνά. Υπερπλήρωση του, μπορεί να δημιουργήσει υπερθέρμανση των σχαρών κα σης και παραμ ρφωση τους λ γω του τι δεν περνά αέρας για να τις ψ χει. Να θυμάστε: Αδειάζετε το στακτοδοχείο συχνά. 3

4 7.- ΧΡΗΣΗ: Η εστία σας είναι μια συσκευή η οποία χρήζει προσοχής και σωστής χρήσης. εν πρέπει ποτέ να υπερβαίνετε τα όρια και την αντοχή της εστίας, καίγοντας την συνεχώς πολλές ώρες στο μέγιστο της, προσπαθώντας να θερμάνθούν πολ μεγαλ τεροι χώροι απ τι η εστία πραγματικά μπορεί να θερμάνει. Αποτέλεσμα αυτής της αλ γιστης χρήσης είναι η πρ κληση φθοράς και βλάβης στην εστία, στην πλάτη, στις σχάρες κα σης κλπ, καθώς και βλάβες στο σ νολο της κατασκευής, τριχοειδείς ρωγμές στο κτίσιμο, αποκ λληση επένδυσης, φθορές στην καμινάδα κλπ. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν ισχ ει και δεν σας καλ πτει η εγγύηση. Μη καίτε μικρά αποκ μματα ξ λων, πατωμάτων, νοβοπάν, σανίδες και κλαράκια σαν κ ρια κα σιμη λη. Αυτά τα υλικά είναι μ νο για προσάναμμα. Αφο ανάψτε το τζάκι με το προσάναμμα, χρησιμοποιείστε κο τσουρα και μάλιστα απο ξερ, σκληρ ξ λο. Να θυμάστε: Χρησιμοποιείστε το τζάκι σας σωστά, ώστε να το έχετε για πάντα. 8.- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΑ ΑΣ Ο καθαρισμ ς του καπναγωγο πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά τον χρ νο. Παράλειψη καθαρισμο προκαλεί απ φραξη του καπναγωγο και επιστροφή καπνο στο σπίτι. Επίσης προκαλεί ανάφλεξη της καπνιάς μέσα στον καπναγωγ. Αυτή η ανάφλεξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρ τατες ζημιές στην εστία, στον καπναγωγ και στην λη κατασκευή του τζακιο. Υπάρχει επίσης σοβαρ ς κίνδυνος για λο το σπίτι, ειδικά στα σπίτια με ξ λινη στέγη, ταν ο καπναγωγ ς διέρχεται μέσα απ αυτήν χωρίς να έχει γίνει σωστή εγκατάσταση με πυράντοχο και αδρανές υλικ. Υπάρχει μία παραν ηση σον αφορά κάποια υλικά καθαρισμο, που κυκλοφορο ν στην αγορά σε στερεά μορφή ή μορφή σκ νης, τα οποία καίγονται μέσα στην εστία και αποσαθρώνουν την καπνιά, ώστε να μην αναφλέγεται. Αυτ ς είναι χημικ ς καθαρισμ ς, ο οποίος μως δεν απομακρ νει την καπνιά και το φράξιμο, και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τον μηχανικ καθαρισμ με βο ρτσα. Να θυμάστε: Καθαρισμ ς καπναγωγο τουλάχιστον μιά φορά τον χρ νο. Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο μηχανικο καθαρισμο με ειδικά εργαλεία καθώς και λα τα απαραίτητα υλικά. 4

5 OIKOFIRE Μα ρισμα κρυστάλλου ου: ΑΝΤΙΜΕΤ ΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Ν Πιθανή αιτία: Ξ λα χλωρά ή βρεγμένα Ξ λα με ρετσίνι (πε κο, έλατο) Υποπίεση λ γω μη λήψης αέρα απ έξω ή ανεπαρκής ποσ τητα αυτο Φθαρμένα κορδ νια Ψηλ τερα εμπ δια σε λιγ τερο απο 8 μέτρα γ ρω απο την καμινάδα, που δημιουργο ν στροβιλισμ Μυρωδιά: Πιθανή αιτία: Μυρωδιά στα πρώτα ανάμματα αμέσως μετά την εγκατάσταση είναι φυσιολογική, καθώς και στα πρώτα ανάμματα κάθε χρ νο. Απ τομο άνοιγμα της π ρτας της εστίας Άνοιγμα π ρτας με κλειστ κλαπέτο Μυρωδιά με σβηστ τζάκι είναι αποτέλεσμα υποπίεσης και προκαλείται απο την κάθοδο αέρα διαμέσου της καμινάδας. Επιστροφή καπνο : Πιθανή αιτία: Ξ λα χλωρά ή βρεγμένα Ανεπαρκές ψος καμινάδας και ψηλ τερα εμπ δια σε λιγ τερο απο 8 μέτρα απ αυτήν Υποπίεση λ γω μη λήψης αέρα απ έξω ή ανεπαρκής ποσ τητα αυτο. Βουλωμένη καμινάδα απο επικαθήσεις ή φωλιές πουλιών. Κλειστ κλαπέτο ενώ είναι ανοικτή η π ρτα της εστίας 5

6 ΕΓΓΥΗΣΗ Στο τεχνικ εγχειρίδιο που συνοδε ει κάθε συσκευή θα βρείτε την εγγ ηση της κατασκευάστριας εταιρείας. Η διάρκεια της εγγ ησης ορίζεται 5ετής, αποδεικνυομένης με την επίδειξη της απ δειξης αγοράς και ισχ ει απο την ημερομηνία αγοράς. Η εγγ ηση καλ πτει αποκλειστικά και μ νο την επισκευή ή αντικατάσταση του τμήματος που θα αναγνωρισθεί ως ελαττωματικ, κατ πιν εξετάσης του στα εργαστήρια της κατασκευάστριας εταιρείας, αποκλειομένης οποιασδήποτε αποζημίωσης. Η εγγ ηση δεν ισχ ει σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας, προερχομένης απο λάθος εγκατάσταση, ατυχήματος, απο αμέλεια, έλλειψη συντήρησης, τροποποίηση της συσκευής ή της χρήσης της, μερικώς ή ολικώς, ατυχήματος απο ανωτέρα βία ή φυσικές καταστροφες. Η εγγ ηση δεν ισχ ει για την αντικατάσταση ή επισκευή μέρους ή του συν λου της συσκευής, ταν η ζημία προκαλείται απο αλ γιστη, κακή χρήση εκ μέρους του αγοραστή και τη μη τήρηση των προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας. Το κρ σταλο δεν καλ πτεται απο καμία εγγ ηση. Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 750 βαθμο ς Κελσίου και θρα ση του μπορεί να προκληθεί μ νο απο μηχανικ σοκ. Απο την εγγ ηση αποκλείονται, επίσης, τα μέρη που καταπονο νται απο τις υψηλές θερμοκρασίες και φθείρονται φυσιολογικά απο την μακροχρ νια χρήση ή σ ντομα, απο αλ γιστη, υπερβολική και κακή μεταχείριση, πως:πλάτη, σχάρες κα σης, πυρ τουβλα, πυροστάτες, ανακλαστήρες, κλαπέτα, στακτοδοχεία Κόψτε εδώ και ταχυδροµήστε το απόκοµµα στην Μαρχονα Α.Ε Μοντέλο: Ονοµατεπώνυµο (όπως αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς):.... ιεύθυνση:.. Ηµερ. Αγοράς Τηλέφωνα: Η εγκατάσταση έγινε από: OIKOFIRE ΑΛΛΟΝ 6

Αυτός είναι ό κύριος λόγος πού οι κλειστές εστίες έχουν υψηλή απόδοση σε σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια.

Αυτός είναι ό κύριος λόγος πού οι κλειστές εστίες έχουν υψηλή απόδοση σε σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια. ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ Σε όσο πιο υψηλή θερμοκρασία γίνεται ή καύση τού ξύλου σε μία εστία τζακιού, τόσο πιο πολλές ποσότητες αερίων και μονοξειδίου τού άνθρακα αναφλέγονται γίνεται δηλαδή τέλεια καύση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, ευχαριστούμε για την προτίμηση και επιλογή στα προϊόντα της Regal, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, ευχαριστούμε για την προτίμηση και επιλογή στα προϊόντα της Regal, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions PDFaid.Co #1 Pdf Solutions Σας συγχαίρουμε για την εξαιρετική επιλογή σας! Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες στιγμές με την καινούρια σας σόμπα. Αν η επιλογή σας είναι μια σόμπα, είναι κατασκευασμένη και

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS 13kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS 13kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS 13kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει μια πολύ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ CLASSIC 9,5kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ CLASSIC 9,5kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ CLASSIC 9,5kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει μια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχομενα. 1.Εισαγωγη... σελ.2. 1.1 Γενικα... σελ.2. 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3

Περιεχομενα. 1.Εισαγωγη... σελ.2. 1.1 Γενικα... σελ.2. 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3 Περιεχομενα 1.Εισαγωγη... σελ.2 1.1 Γενικα... σελ.2 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3 2.1 Καυσιμα-κατασκευη... σελ.3 2.2 Τροπος λειτουργιας-πλεονεκτηματα... σελ.4 3.Εγκατασταση...

Διαβάστε περισσότερα

BOX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης

BOX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης BOX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ Εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ARTE - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 04 1.1 BOX: Η θερμάστρα με σύστημα θερμοσυσσώρευσης της ARTE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Estia 90 / Aero Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. ημαντικές παρατηρήσεις 1 2. υστάσεις 2 3. Περιγραφή 3 4. Σεχνικά χαρακτηριστικά 4 5. Εγκατάσταση 6 6. Πρώτη χρήση της σόμπας 7 7.

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

APOLLO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης

APOLLO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης APOLLO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ Εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ.. ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ARTE - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 04 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχομενα. 1.Εισαγωγη... σελ.2. 1.1 Γενικα... σελ.2. 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3

Περιεχομενα. 1.Εισαγωγη... σελ.2. 1.1 Γενικα... σελ.2. 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3 Περιεχομενα 1.Εισαγωγη... σελ.2 1.1 Γενικα... σελ.2 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3 2.1 Καυσιμα-κατασκευη... σελ.3 2.2 Τροπος λειτουργιας-πλεονεκτηματα... σελ.4 3.Εγκατασταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Τ-90 QUATTRO

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Τ-90 QUATTRO ΧΥΤΗΡΙΟ: 7,5 ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ: ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΛΑΓΚΑΔΑ Τ. 23940 20799, 2310 688988 F. 2310 681033 www.tzaki.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Τ-90 QUATTRO ΕΚΔΟΣΗ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΙΑ

ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΙΑ ΥΤΣΗΡΙΟ: 7,5 ο ΥΛΜ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ: ΠΔΡΙΒΟΛΑΚΙ ΛΑΓΚΑΓΑ Σ. 23940 20799, 2310 688988 F. 2310 681033 www.tzaki.com.gr ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΙΑ ΣΤΠΟΤ Σ-80 ΕΚΔΟΣΗ : ΜΑΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

ERMIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης

ERMIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης ERMIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ Εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ARTE - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 04 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΙΑ

ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΙΑ ΥΤΣΗΡΙΟ: 7,5 ο ΥΛΜ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ: ΠΔΡΙΒΟΛΑΚΙ ΛΑΓΚΑΓΑ Σ. 23940 20799, 2310 688988 F. 2310 681033 www.tzaki.com.gr ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΙΑ ΣΤΠΟΤ Σ-80 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΕΚΔΟΗ : ΙΟΤΛΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα