ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από"

Transcript

1 ΤΕΕ / Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΠΥΡΚΑΓΙΑ Αύγουστος

2 Σκοπός Ο πρόχειρος αυτός Ο ΗΓΟΣ υποβοηθεί το επείγον έργο της 1 ης (συνοπτικής) Αυτοψίας πυρόπληκτων κτιρίων, ως προς το ειδικό θέµα της φέρουσας ικανότητάς τους («στατικής επάρκειας») µετά απο ΠΥΡΚΑΓΙΑ. Οι Μηχανικοί Αυτοψίας συγκεντρώνουν και καταγράφουν τεχνικές και αξιόπιστες πληροφορίες µόνον δεν αποτιµούν και δεν αποφαίνονται για τη φέρουσα ικανότητα των επιµέρους δοµικών στοιχείων ή του κτιρίου ως συνόλου. Οι διαδικασίες αυτές θα γίνουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες, µε βάση (i) τις πληροφορίες του εντύπου «Α», κατά τον παρόντα Ο ΗΓΟ, και (ii) τις διαπιστώσεις της 2 ης (συστηµατικής και οριστικής) Αυτοψίας. Παρά ταύτα, αυτός εδώ ο πρόχειρος Οδηγός περιλαµβάνει σύντοµη υπόµνηση βασικών πληροφοριών για τη θερµική συµπεριφορά υλικών και δοµικών στοιχείων, µε στόχο την επιστηµονική υποστήριξη του έργου των Μηχανικών Αυτοψίας. (Σηµείωση: Το προσωρινό αυτό κείµενο συντάχθηκε απ τους συναδέλφους Θ.Π. Τάσιον και Μ. Χρονόπουλον, θα αντικατασταθεί δε απο έναν πλήρη Οδηγό που συντάσσεται στο ΕΜΠ µε πρωτοβουλία και χρηµατοδότηση του ΤΕΕ.) 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτική περιγραφή της πυρκαγιάς 2. Εκτίµηση µέγιστων εξωτερικών θερµοκρασιών (αέρος) που αναπτύχθηκαν κοντά στις επιφάνειες των δοµικών στοιχείων. 3. Εκτίµηση εσωτερικών θερµοκρασιών στα δοµικά στοιχεία 4. Μεταβολή µηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής 5. Χαρακτηριστικές βλάβες λόγω πυρκαγιάς 6. Έντυπο καταγραφής πληροφοριών («Α») Παράρτηµα Χαρακτηριστικές φωτογραφίες βλαβών απο πυρκαγιά 3

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Περιγράφονται συνοπτικότατα οι συνθήκες και τα δεδοµένα της τοπικής πυρκαγιάς (στην περιοχή του κτιρίου), µε κύριον σκοπό να εκτιµηθεί : Η ένταση του φαινοµένου και Η κρίσιµη διάρκειά του, προκειµένου να χρησιµεύσουν για την αδροµερή εκτίµηση των µέγιστων θερµοκρασιών που αναπτύχθηκαν στα δοµικά στοιχεία. Προς τούτο, αρκεί να συµπληρωθούν ειδυνατόν τα ακόλουθα πινακίδια, µε βάση υπεύθυνες και αξιόπιστες πληροφορίες χρηστών και περιοίκων. Εξωτερική πυρκαγιά Πυκνότητα φυτείας κοντά στο κτίριο Απόσταση φυτείας απο το κτίριο ιάρκεια φλογών Μεγάλη Μέτρια Μικρή <10 m ~20 m >30 m >60λ λ. <30λ. Εσωτερική πυρκαγιά Καύσιµη ύλη ιάρκεια φλογών Συµπεριφορά στέγης Αποθηκευµένα εύφλεκτα υλικά Συνήθης οικιακή >60λ λ. <30λ. Έµεινε Κατέρρευσε χωρίς καύση Κάηκε 4

5 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Για τους σκοπούς αυτού του Οδηγού, η εκτίµηση των εξωτερικών θερµοκρασιών µπορεί να γίνει εκ των ενόντων και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας. Προς τούτο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα πιοκάτω κριτήρια : 2.1 Ποιοτικά Βάσει της γενικής συνοπτικής περιγραφής της πυρκαγιάς (βλ. 1). Οι ειδικές Οδηγίες που θα δοθούν αργότερα στις Κεντρικές Υπηρεσίες, θα οδηγούν σε τρείς (ή το πολύ τέσσερις) κλάσεις θερµοκρασιών (αέρος) µε βάση τα δεδοµένα της 1, αλλά και τις τοπικές ενδείξεις απο υλικά που κάηκαν, κατά τα αµέσως επόµενα. 2.2 Ποσοτικά Εντοπίζονται διάφορα συνηθισµένα και χαρακτηριστικά υλικά πάνω ή κοντά στα δοµικά στοιχεία. Η έναντι πυρκαγιάς συµπεριφορά τους (βεβαίως ανάλογα µε τη θέση τους και τον βαθµό έκθεσής τους), δίνει ενδείξεις µέγιστης θερµοκρασίας αέρος, κοντά στην επιφάνεια των δοµικών στοιχείων. Προς τούτο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πρακτικές πληροφορίες κατά τον συνηµµένο Πίνακα. 5

6 Α) Απολεπίσεις, αποφλοιώσεις, αποκολλήσεις και εκτινάξεις επιφανειακών στοιβάδων σκυροδέµατος και συµπαγών λίθων, πλίνθων κ.λπ. Ο τύπος, η ένταση και η έκτασή τους εξαρτώνται απο πολλές παραµέτρους. Γι αυτό και δεν είναι ευχερής η εξάρτησή-τους απ τις αναπτυσσόµενες θερµοκρασίες. Β) Χρωµατικές αλλαγές Συνήθεις σε σκυροδέµατα (καί µε πυριτιακά καί µε ασβεστολιθικά αδρανή), αλλά και σε επιχρίσµατα (αν δεν αποκολληθούν), αναλόγως της θερµοκρασίας παρειάς (Τπαρ.), ως εξής : Για Τπαρ. < 300 ο C Φυσιολογικό χρώµα σκυροδέµατος (γκρί-πράσινο), και καπνιά Για 300 ο C < Τπαρ. < 600 ο C Ροζ (ελαφρό), και καπνιά (αρκετή) Για 600 ο C < Τπαρ. < 900 ο C Γκρί (-άσπρο), και καπνιά (λιγότερη) Για Τπαρ. > 900 ο C Φαιό, κίτρινο (ελαφρό). Γ) Μεταβολές δοµής (όγκου και άλλων χαρακτηριστικών) Τα πυριτιακά αδρανή υφίστανται µεταβολές δοµής λίγο πρίν απ τους 600 ο C (περίπου), ενώ τα ασβεστολιθικά αδρανή υφίστανται ασβεστοποίηση στους 800 ο C (περίπου). Μεταβολές δοµής υπό υψηλές θερµοκρασίες υφίσταται και ο χάλυβας οπλισµών. Σχετικώς βλ. ΚΤΧ

7 ) Αλλοιώσεις και τήξεις υλικών Ελαστικά και πλαστικά Αλλοιώσεις στους ο C, τήξη στους ο C Μόλυβδος Τήξη στους ο C Ψευδάργυρος Τήξη στους 400 ο C (περίπου) Καθαρό αλουµίνιο Τήξη στους 650 ο C (περίπου) Κράµατα αλουµινίου Τήξη στους 750 ο C (περίπου) Άργυρος Τήξη στους 900 ο C (περίπου) Μπρούντζος Τήξη στους ο C Χαλκός Τήξη στους ο C Χυτοσίδηρος Τήξη στους 1150 ο C (περίπου) Γυαλί Παραµόρφωση στους 700 ο C και τήξη στους 750 ο C, περίπου Ε) Καύση ξύλου Για χοντρές διατοµές, και αναλόγως του είδους του ξύλου και της υγρασίας του, η καύση γίνεται µε ταχύτητα της τάξεως των mm την ώρα. 7

8 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 Θερµοκρασίες παρειάς Μεταξύ των µέγιστων εξωτερικών θερµοκρασιών αέρος και παρειάς των δοµικών στοιχείων παρατηρείται γενικώς (ευνοϊκή) θερµοκρασιακή υστέρηση, ως εξής: T παρ = T αερ Τ υστ. όπου Τ αερ. η µέγιστη θερµοκρασία αέρος, όπως εκτιµάται κατά την 1 αλλά και την 2.1, και Τ παρ. η µέγιστη (και κρίσιµη) θερµοκρασία πάνω στην παρειά των δοµικών στοιχείων, κατά τα επόµενα αλλά και την 2.2. Αδροµερώς, η θερµοκρασιακή υστέρηση µπορεί να εκτιµηθεί ως εξής : Αν οι φλόγες έγλειφαν (για αρκετό χρονικό διάστηµα) την παρειά του στοιχείου, λαµβάνεται : Τ υστ = 50ºC ( 0ºC ) Αν οι φλόγες δεν έγλειφαν το υπόψη δοµικό στοιχείο, λαµβάνεται συντηρητικώς : 3.2 Εσωτερικές θερµοκρασίες Τ υστ = 100ºC Με βάση την (κρίσιµη) θερµοκρασία παρειάς (Τ παρ. ), µπορεί να εκτιµηθεί η ανάπτυξη των θερµοκρασιών στο εσωτερικό των δοµικών στοιχείων, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (πάχος και διατοµή, έκθεση, πυκνότητα, αγωγιµότητα, ειδική θερµότητα κ.λπ.). Ευτυχώς, στο εσωτερικό των µή µεταλλικών στοιχείων οι θερµοκρασίες µειώνονται µάλλον γρήγορα, συναρτήσει του βάθους απο την εκτεθειµένη παρειά. Σχετικώς, και για τους επείγοντες σκοπούς αυτού του Οδηγού, η εκτίµηση της εσωτερικής θερµοκρασίας (σε σκυρόδεµα ή τοιχοποιία) µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια των ακόλουθων δύο διαγραµµάτων. Σηµειώνεται, πάντως, οτι στην περίπτωση «απολεπίσεων» σκυροδέµατος, ως θέση παρειάς νοείται η νέα απολεπισµένη επιφάνεια. 8

9 9

10 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ Στα πρακτικά διαγράµµατα που ακολουθούν, δίνονται στοιχεία για την µείωση της αντοχής των υλικών (συνήθων ελληνικών) συναρτήσει της θερµοκρασίας, όπου f είναι η αντοχή σε συµβατική θερµοκρασία δωµατίου (20 ο C) και f T είναι η αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία Τ ο C (π.χ. 400 ο C). Τα υπόψη διαγράµµατα αφορούν προφορτισµένα στοιχεία και συνθήκες µετά (και όχι κατά) την έκθεση σε πυρκαγιά. Αναφέρεται πάντως οτι για ορισµένα υλικά (π.χ. σκυρόδεµα) µπορεί να παρατηρηθεί φυσική ανάκτηση µέρους της χαµένης αντοχής (και του µέτρου ελαστικότητας), αρκετούς µήνες (π.χ. 6 ή και περισσότερους) µετά την πυρκαγιά, υπο την προϋπόθεση οτι δεν έχει συµβεί απότοµη απόψυξη (θερµικό σοκ µε νερό). Τέλος, επισηµαίνεται οτι, γενικώς, για θερµοκρασίες υψηλότερες των 200 ο C (περίπου), οι καταστατικοί νόµοι (π.χ. τα διαγράµµατα σ-ε) των περισσότερων δοµικών υλικών, καθώς και τα διάφορα µηχανικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. οι συντελεστές v και α τ ), τροποποιούνται, ενώ για ορισµένα χαρακτηριστικά χρόνιας συµπεριφοράς (όπως π.χ. ο ερπυσµός ή η χαλάρωση), η τροποποίηση ενδέχεται να αρχίζει ακόµη και απο θερµοκρασίες της τάξεως των 100 ο C ή και των 50 ο C. ` Με τα σηµερινά δεδοµένα δεν είναι ποσοτικώς γνωστή η µείωση της αντοχής της τοιχοποιίας ως συνόλου συναρτήσει της θερµοκρασίας, µείωση που εξαρτάται από τα υλικά αλλά όχι µόνον. 10

11 4.1 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ α Θλιπτική αντοχή β Μέτρο ελαστικότητας, εφελκυστική αντοχή, αντοχή συναφείας 11

12 4.2 ΧΑΛΥΒΕΣ (οπλισµού σκυροδέµατος παλιών κατασκευών) ΘΕ = θερµή εξέλαση ΨΚ = ψυχρή κατεργασία Τα διαγράµµατα µπορούν, πρακτικώς, να χρησιµοποιηθούν καί για την f y ή f t καθώς και για το Ε s Η µείωση των κρίσιµων παραµορφώσεων (υπό το µέγιστο φορτίο ή κατά τη θραύση) είναι πιό γρήγορη και πιό έντονη. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, οι µειώσεις µηχανικών χαρακτηριστικών είναι αρκετά πιο γρήγορες και πιό έντονες Για περισσότερα στοιχεία βλ. και ΚΤΧ 2007,

13 4.3 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ Κονιάµατα (συνήθως ασθενή τσιµεντοκονιάµατα) Πρακτικώς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα διαγράµµατα για το σκυρόδεµα ( 4.1), λαµβάνοντας υπόψη µειώσεις αντοχών µεγαλύτερες κατά 20-40% Λίθοι, πλίνθοι κλπ ΠΡΟΣΟΧΗ Για την εφελκυστική αντοχή και το µέτρο ελαστικότητας, οι µειώσεις είναι αρκετά πιο γρήγορες και πιό έντονες (µέχρι και το διπλάσιο). Αντίστοιχη παρατηρήση ισχύει και για τη θλιπτική αντοχή κακοψηµένων τούβλων ή και κακοφτιαγµένων τσιµεντόλιθων 13

14 4.4 ΞΥΛΟ Για θερµοκρασίες περίπου (200 -) 250ºC συµβαίνει ανάφλεξη και καύση. Ο ρυθµός, η ταχύτητα, καύσης εξαρτάται απο τη διατοµή του ξύλου, το είδος του και την υγρασία του (βλ. Πίνακα της 2.2, στοιχείο Ε). 14

15 4.5 Μέθοδοι για την εκτίµηση αντοχών πυροπαθών υλικών επιτόπου των έργων Χάλυβες (οπλισµού σκυροδέµατος) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι συστάσεις του πληροφοριακού Παραρτήµατος Π7 του ΚΤΧ 2007 για τους ελέγχους, είτε επιτόπου (π.χ. µε φορητό σκληρόµετρο) είτε στο εργαστήριο Σκυρόδεµα αλλά και τοιχοποιίες (επιµέρους υλικά ή ως σύνολο) Βλ. Πρακτικό ιδακτικό Εγχειρίδιο «Μέθοδοι για την αποτίµηση χαρακτηριστικών των υλικών», Έκδοση ΤΕΕ/2006 (Κ. Τρέζος, Χ. Σπανός, Μ. Σπιθάκης). Σχετικώς, επισηµαίνονται τα εξής : Η λήψη πυρήνων (καρότων) για δοκιµή σε θλίψη δεν συνιστάται, ενώ αποκλείεται τελείως η χρήση κρουσιµέτρων. Αντιθέτως, συνιστάται η χρήση υπερηχοσκοπίων ή η εφαρµογή της (τυποποιηµένης) Ελληνικής Μεθόδου Εξολκεύσεως Εκτοξευόµενων Ήλων, που (βεβαίως) και αυτές οι µέθοδοι παρουσιάζουν αποκλίσεις έως και ± 20 %, µεγαλύτερες για υψηλότερες αρχικές αντοχές. Η µείωση των ενδείξεων αυτών των µεθόδων συµβαδίζει γενικώς µε αυτήν της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος υπό υψηλές θερµοκρασίες Όταν δεν διαθέτοµε τις έµµεσες αυτές µεθόδους επιτόπου, ο Μηχανικός µπορεί να βοηθηθεί στις ποιοτικές εκτιµήσεις-του, µπήγοντας µε σφυρί ενα ατσαλόκαρφο σε µια καµµένη και σε µια άκαυτη µεριά. 15

16 5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Γενική µορφολογία βλαβών Όπως ήδη αναφέρθηκε (Πίνακας 2.2), η πυρκαγιά προκαλεί διάφορες χαρακτηριστικές αλλοιώσεις των υλικών, τήξεις και καύσεις. Πέραν αυτών, οι κύριες και χαρακτηριστικές «γεωµετρικές» βλάβες λόγω πυρκαγιάς, µπορούν να συνοψισθούν ως εξής (βλ. και τυπικές φωτογραφίες στο Παράρτηµα) : α) Αποµειώσεις διατοµών λόγω απολεπίσεων, αποφλοιώσεων και αποκολλήσεων των εξωτερικών στοιβάδων. β) Χαρακτηριστικές (και αισθητές) παραµένουσες παραµορφώσεις, τόσο για τους οριζόντιους φορείς (π.χ. πλάκες και δοκούς) όσο και για κατακόρυφα στοιχεία στύλους. Σχετικώς, µεγάλο µέρος των επιβαλλόµενων θερµικών παραµορφώσεων παραµένει ως µόνιµο (εµπειρικώς έως και 50 %). γ) Λόγω των έντονων παραµορφώσεων (αλλά και της αποµείωσης των διατοµών και των αντοχών), παρατηρούνται σηµαντικές καµπτικές βλάβες (ρηγµατώσεις), αλλά και διατµητικές βλάβες. Πιό τυπικές είναι οι λοξές ρωγµές σε µεσαίες εδράσεις συνεχών φορέων (και λόγω ανακατανοµής της έντασης), καθώς και τα θερµικά «λακτίσµατα» - έντονες λοξές ρωγµές σε ισχυρά και δύσκαµπτα κατακόρυφα στοιχεία. Βεβαίως, έντονες και µεγάλης διάρκειας πυρκαγιές, µπορούν να οδηγήσουν σε βαριές βλάβες των δοµικών στοιχείων, τοπικές ή και γενικότερες καταρρεύσεις, ορόφου ή και κτιρίου ως συνόλου. 16

17 Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί και µιά άλλη συνηθισµένη εικόνα βλάβης, όχι για τον φέροντα οργανισµό (ΦΟ) αλλά για τον οργανισµό πληρώσεως (ΟΠ, πλινθοπληρώσεις) : Χαρακτηριστικές ρηγµατώσεις, κυρίως λόγω των µόνιµων παραµορφώσεων του σκελετού αλλά και της προσβολής των πλινθοπληρώσεων καθ εαυτών, που συνοδεύονται και απο µετακινήσεις των τεµαχών των τοίχων και των χειλέων των ρωγµών. α : Αποσύνδεση ΦΟ και ΟΠ β : Χαρακτηριστικές διαγώνιες (λοξές) αλλά και οριζόντιες ρωγµές γ : Ρηγµατώσεις γύρω απο τα ανοίγµατα, έως και έντονες (µε βλάβη των διαζωµάτων) 17

18 α) Οπλισµένο Σκυρόδεµα α.1: καµπτική βλάβη, «κοίλιασµα» πλακών/δοκών και ρηγµάτωση α.2: καµπτική βλάβη, «φούσκωµα» υποστυλωµάτων και ρηγµάτωση β.1: διατµητική βλάβη, «λάκτισµα» τοιχωµάτων β.2: διατµητική βλάβη, αστοχία συνεχών δοκών στις ενδιάµεσες στηρίξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ Ο.Σ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (+ αλλοιώσεις, + αποφλοιώσεις) 18

19 19

20 5.2 Στάθµες βλάβης για κατακόρυφα φέροντα στοιχεία Οι στάθµες βλάβης για στύλους απο ΟΣ και για τοίχους απο ΦΤ, κατά τα επόµενα, αντιστοιχούν γενικώς σε διαθέσιµα περιθώρια αντιστάσεων των δοµικών στοιχείων καθώς και σε απαιτούµενα µέτρα επισκευών και ενισχύσεων Στύλοι απο ΟΣ (βλ. και σκαριφήµατα) Στάθµη Α (ασήµαντες) Εκτινάξεις επιχρισµάτων, περιορισµένες απολεπίσεις/αποφλοιώσεις σκυροδέµατος. Καπνιά. Στάθµη Β (ελαφρές) Εκτινάξεις σκυροδέµατος, απολεπίσεις/αποφλοιώσεις. Εκτεταµένες επιφανειακές µικρο-ρηγµατώσεις. Όχι αισθητές παραµορφώσεις. Όχι αποκολλήσεις οπλισµών, µικρά γυµνά µήκη. Καπνιά και ρόζ. Στάθµη Γ (σοβαρές) Εκτεταµένες εκτινάξεις και αποκολλήσεις επικαλύψεως σκυροδέµατος (ή σε µεγαλύτερο βάθος). Γενικώς, όχι αποκολλήσεις οπλισµών, όχι περισσότερες απο δύο λυγισµένες ράβδοι οπλισµού. Γκρί ή ρόζ. Πλάκες : Όχι αισθητά βέλη κάµψεως, όχι αποκολλήσεις ράβδων οπλισµού, µερικές ράβδοι οπλισµού εκτεθειµένες, ρόζ (και καπνιά) οκοί : Όχι αισθητά βέλη κάµψεως, όχι αποκολλήσεις ράβδων οπλισµού, µερικές ράβδοι οπλισµού εκτεθειµένες, γκρί ή ρόζ (και καπνιά) Γενικώς, ελαφρές ρωγµές στο σύστηµα δαπέδων (στις πλάκες και στις δοκούς). 20

21 Στάθµη (βαριές) Αισθητές παραµορφώσεις, Εκτεταµένες αποκολλήσεις οπλισµών. Πρακτικώς, όλες οι ράβδοι οπλισµού είναι εκτεθειµένες, ενώ µερικές είναι λυγισµένες. Χρώµα γκρί ή φαιό, κιτρινωπό. Γενικώς, έντονες βλάβες στο σύστηµα δαπέδων (στις πλάκες και στις δοκούς), παραµορφώσεις και ρηγµατώσεις. Πολλές γυµνές και λυγισµένες (ή κοµµένες) ράβδοι οπλισµού. Στάθµη Ε (πολύ βαριές) Έντονες παραµορφώσεις και ρηγµατώσεις, έντονες αποφλοιώσεις σκυροδέµατος και αποκολλήσεις οπλισµών, λυγισµένες (ή κοµµένες) ράβδοι, τοπική ή γενικότερη αποδιοργάνωση του δοµικού στοιχείου. 21

22 Τυπικοί βαθµοί βλάβης στύλων απο Ο.Σ. µετά απο πυρκαγιά Α (Μάλλον ασήµαντες βλάβες) Αποµένουσα αντοχή 0,85 Β (Μικρές βλάβες) Αποµένουσα αντοχή 0,70 Γ (Σοβαρές βλάβες) Αποµένουσα αντοχή 0,50 (Βαριές βλάβες) Αποµένουσα αντοχή 0,30 22

23 5.2.2 Φέρουσα Τοιχοποιία Η διαθέσιµη εµπειρία δεν επιτρέπει προς το παρόν µια ποσοτική εκτίµηση της εξασθένησης της φέρουσας ικανότητας τοίχου λόγω πυρκαγιάς, µε βάση την µορφολογία βλαβών. Παρα ταύτα, οι ακόλουθες καταστάσεις βλάβης φέρουσας τοιχοποιίας, µπορούν να αποτελέσουν διακεκριµένες «στάθµες», οι οποίες µπορεί να υποβοηθήσουν τη λήψη αποφάσεων. Στάθµη Ι: Τοπικές αποκολλήσεις επιχρισµάτων ή και µικρορηγµατώσεις στις γωνιές των ανοιγµάτων. Στάθµη ΙΙ: Όπως Ι, συν µεµονωµένες λοξές ρωγµές πάνω σε σχετικώς δύσκαµπτους πεσσούς (γωνίες κλπ), λόγω θερµικού λακτίσµατος. Στάθµη ΙΙΙ: Όπως ΙΙ, συν εκτεταµένες αποκολλήσεις επιχρισµάτων, πρόσθετες λοξές ρωγµές ή και πιθανές αποδιοργανώσεις τοιχοποίας λόγω θερµικής ασυµβατότητας στη στάθµη της στέγης. Στάθµη ΙV: Όπως ΙΙΙ, συν κυρτώσεις τοίχων εκτός επιπέδου (µε ή χωρίς καµπτικές ρηγµατώσεις), λόγω εξωτερικής ή εσωτερικής φωτιάς. Στάθµη V: Όπως ΙV, συν τοπικές αποδιοργανώσεις ή καταρρεύσεις τοιχοποιίας. 23

24 6. ΕΝΤΥΠΟ «Α» ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.1 οµητικές περιγραφές α) Κτίριο από οπλισµένο σκυρόδεµα Αριθµός ορόφων ΕΝΑΣ ΥΟ ΤΡΕΙΣ Ποιότητα σκυροδέµατος ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ Κατηγορία χάλυβα οπλισµού St. I St. III ή IV Άλλη Πάχος επικαλύψεων οπλισµών Από...mm έως και...mm Πλινθοπληρώσεις ΚΑΛΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΚΕΣ Ηλικία κτιρίου > 20 έτη < 20 έτη β) Κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία Αριθµός ορόφων ΕΝΑΣ ΥΟ ΤΡΕΙΣ Είδος τοιχοσωµάτων ΛΙΘΟΙ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΟΥΒΛΑ. ΙΑΤΡΗΤΑ ΤΟΥΒΛΑ ΑΛΛΟ Πατώµατα ΞΥΛΟ Ο.Σ. ΣΙ ΗΡΟ ΟΚΟΙ Στέγες ΞΥΛΟ Ο.Σ. ΧΑΛΥΒΑΣ Ποιότητα δόµησης ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ Στάθµες συνεχών οριζόντιων διαζωµάτων ανα όροφο Ηλικία κτιρίου > 35 έτη < 35 έτη 24

25 6.2 Περιγραφή Πυρκαγιάς (ποιοτικά στοιχεία) α) Εξωτερική πυρκαγιά Κατά την 1 και την 2.1, συντάσσεται ένα πινακίδιο για τη δυσµενέστερη πλευρά του κτιρίου. Για τις υπόλοιπες πλευρές του αναγράφονται µόνον συγκριτικά σχόλια. Πυκνότητα φυτείας κοντά στο κτίριο Απόσταση φυτείας απο το κτίριο ιάρκεια φλογών Μεγάλη Μέτρια Μικρή <10 m ~20 m >30 m >60λ λ. <30λ. β) Εσωτερική πυρκαγιά Κατά την 1 και την 2.1, συντάσσεται το αντίστοιχο πινακίδιο για το σύνολο του κτιρίου (ή για επιµέρους διακριτούς µεγάλους χώρους του). Καύσιµη ύλη ιάρκεια φλογών Συµπεριφορά στέγης Αποθηκευµένα εύφλεκτα υλικά Συνήθης οικιακή >60λ λ. <30λ. Έµεινε Κατέρρευσε χωρίς καύση Κάηκε 25

26 6.3 Περιγραφή Πυρκαγιάς (αδροµερή ποσοτικά στοιχεία) Πάνω σε µια πρόχειρη κάτοψη αναγράφονται οι εκτιµηθείσες µέγιστες πιθανές θερµοκρασίες κοντά ή πάνω σε δοµικά στοιχεία, µε βάση τον Πίνακα Αποτελέσµατα έµµεσων µεθόδων επιτόπου ελέγχου αντοχής σκυροδέµατος (Κτίρια απο Ο.Σ. ή και στοιχεία απο Ο.Σ. µέσα σε κτίρια απο Φ.Τ.) Οι µετρήσεις γίνονται σε αρκετές θέσεις (καµµένες και υγιείς). 26

27 6.5 Στάθµες βλάβης Πάνω σε πρόχειρες κατόψεις (ή και πρόχειρες προσόψεις) κατά περιοχές (πλευρές και χώροι του κτιρίου, βλ. και 6.2), αναγράφονται: α) Οι εκτιµώµενες στάθµες βλάβης, κατά την 5.2 β) Ερωτηµατικά, σε περιπτώσεις αµφιβολιών. 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χαρακτηριστικές φωτογραφίες βλαβών λόγω πυρκαγιάς 28

29 Αποκολλήσεις επιχρίσµατος και κονιάµατος σε κακής ποιότητας αργολιθοδοµή 29

30 Απολεπίσεις επιχρισµάτων, ελαφρές καµπτικές και διατµητικές ρωγµές δοκών Έντονες αποφλοιώσεις, γυµνά µήκη οπλισµών, λυγισµένες ράβδοι, σοβαρές (έως βαριές) βλάβες 30

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ανέλαβε την έκδοση αυτού του βιβλίου.

Πρόλογος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ανέλαβε την έκδοση αυτού του βιβλίου. Πρόλογος Σε αντίθεση με την ύπαρξη πλούσιας βιβλιογραφίας κανονισμών και προδιαγραφών που αναφέρονται στην ανάλυση και στο σχεδιασμό νέων κατασκευών, τα βοηθήματα που έχει στη διάθεση του ο μηχανικός αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (L Aquilla 09, Ιταλία) ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2012 Ημερίδα Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: παρουσίαση & εφαρμογή Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ (Πυρηνοληψία, υπέρηχοι, κρουσίµετρο) 1 Κων/νος Γ. Τρέζος Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ (Πυρηνοληψία, υπέρηχοι, κρουσίµετρο) 1 Κων/νος Γ. Τρέζος Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ (Πυρηνοληψία, υπέρηχοι, κρουσίµετρο) 1 Κων/νος Γ. Τρέζος Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη και η διαστασιολόγηση των κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ»

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (Α.Μ:28070) ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Α.Μ:26653)

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επισκευή ρωγμών με την χρήση ρητινενέσεων «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μέθοδο επισκευής ρωγμών σε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος θέµατος : Γυάλινα κτίρια και παθολογία των υαλοπινάκων τους.

Τίτλος θέµατος : Γυάλινα κτίρια και παθολογία των υαλοπινάκων τους. Πτυχιακή Εργασία Τίτλος θέµατος : Γυάλινα κτίρια και παθολογία των υαλοπινάκων τους. ΣΤΟΧΟΣ Εµβάθυνση κυρίως στην κατασκευή και παθολογία των βασικών υλικών των γυάλινων κτιρίων που αφορούν το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα