ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ Ν. & Σ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ Ν. & Σ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ (1925-1977)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΤΗΣ: ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Μ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ Ν. & Σ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ ( ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ υπό Αθανασίου Σ. Σισµανίδη ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταµατέλλος ΒΟΛΟΣ, Φεβρουάριος 2005

2 2005 Αθανάσιος Σισµανίδης Η έγκριση της διπλωµατικής εργασίας από το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα (Ν. 5343/32 αρ. 202 παρ. 2). I

3 Εγκρίθηκε από τα Μέλη της Πενταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής: Πρώτος Εξεταστής ρ. Σταµατέλλος Αναστάσιος (Επιβλέπων) Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας εύτερος Εξεταστής ρ. Μποντόζογλου Βασίλειος Καθηγητής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τρίτος Εξεταστής ρ. Σταµάτης Αναστάσιος Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τέταρτος Εξεταστής ρ. Σταπουντζής Ερρίκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πέµπτος Εξεταστής ρ. Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος Αν. Καθηγητής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας II

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Βιοµηχανικό Μουσείο που έχει προβλεφθεί στα πλαίσια της αποκατάστασης του Πλινθοκεραµοποιείου Τσαλαπάτα, φιλοξενεί επί του παρόντος αρκετές ενδιαφέρουσες µηχανές, συσκευές και τµήµατα εγκαταστάσεων από το παλαιό αυτό κεραµοποιείο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα αξιόλογο για την εποχή που δηµιουργήθηκε (προπολεµικά). Ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη ήταν η παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας, καθώς αυτή προέβλεπε συµπαραγωγή θερµότητας (σε µορφή ατµού), µηχανικής ισχύος (ατµοµηχανές) και ηλεκτρισµού. Η παρούσα εργασία αποτελεί µία πρώτη έµπρακτη εκδήλωση του ενδιαφέροντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, για παραπέρα αξιοποίηση, για εκπαιδευτικούς και άλλους ευγενείς σκοπούς, του Βιοµηχανικού Μουσείου και γενικότερα του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα, ενδιαφέρον το οποίο ευνοείται από τη µικρή απόσταση του συγκροτήµατος από τις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πεδίον του Άρεως. Στόχοι της εργασίας είναι οι παρακάτω: Να αποτυπώσει και να τεκµηριώσει τη διαδικασία παραγωγής, µε έµφαση στην παραγωγή και κατανάλωση της θερµικής και µηχανικής ενέργειας, όπως αυτή εξελίχθηκε στις διάφορες φάσεις λειτουργίας του Εργοστασίου. Να καταγράψει τον σωζόµενο Ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό (λέβητες, ατµοµηχανές, ηλεκτρογεννήτριες, πρέσες, µετάδοση ισχύος, βαγονέτα κτλ), και να συλλέξει στοιχεία τεκµηρίωσής από διάφορες πηγές για την καλύτερη προβολή του. Να προχωρήσει σε ανάλυση λειτουργίας, καταγραφή γεωµετρικών και θερµικών δεδοµένων σχεδιασµού και ενεργειακή ανάλυση των κύριων θερµικών διεργασιών παραγωγής κεραµιδιών και τούβλων στο Εργοστάσιο, (Κάµινος, παλαιά και νέα ξηραντήρια), και να προβεί σε συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα αδιαστατοποιηµένα δεδοµένα σύγχρονων Εργοστασίων, και τέλος Να προτείνει τρόπους προβολής συγκεκριµένων διεργασιών του Εργοστασίου, ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η εκπαιδευτική και επιδεικτική συνιστώσα του Βιοµηχανικού Μουσείου, µε έµφαση στο ρόλο του Μηχανολόγου Μηχανικού στο σχεδιασµό σύνθετων Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων µε Συµπαραγωγή. 1

5 ABSTRACT The Industrial Museum, planned within the framework of the restoration of the «Tsalapatas» brick and tiles factory, accommodates, for the time being, several interesting facilities, machinery, appliances and parts from the old factory, which was a remarkable engineering achievement of the pre-war era. Particularly remarkable was the power production and management, since it anticipated the co-generation of heat (in the form of steam), mechanical force (steam engines), and electricity. This diploma thesis is a demonstration of the interest of the University of Thessaly, for the further exploitation of the Industrial Museum and the Tsalapata Complex in general, for educational and related purposes, an interest that is favored by the small distance between the Complex and the facilities of the School of Engineering in the Pedion Areos area. The aims of this thesis are the following: To reflect and document the production process, with an emphasis on the generation and consumption of thermal and mechanical energy, as it has evolved during the different phases of the Factory s operation. To record the main mechanical and electrical equipment (boilers, steam engines, electric generators, presses, conveyors, power transmission, trolleys, etc) and to collect technical data thereof from different existing sources for its better documentation. To proceed to an analysis of the plant operation, the recording of geometrical and thermal design data and the energy analysis of the basic thermal processes for the production of tiles and bricks in the factory, (kiln, old and new drying plants). Further, to perform comparisons with the respective data of modern factories, and finally To suggest ways for the display of the factory s specific operations, in order for the educational and exhibitional component of the Industrial Museum to perform better, emphasizing on the role of the Mechanical Engineer in the design of complex industrial co-generation facilities. 2

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή Λειτουργία και βαθµός εκµετάλλευσης συστηµάτων συµπαραγωγής Βασικές αρχές Ο ρόλος και η εξέλιξη της Συµπαραγωγής στον 20 ο & 21 ο αιώνα Οφέλη της Συµπαραγωγής Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα Παραγωγή προϊόντων Εισαγωγή ιάγραµµα ροής Η πρώτη ύλη Επεξεργασία πρώτης ύλης ιαµόρφωση υγρών προϊόντων Ξήρανση προϊόντων Παλαιά ξηραντήρια Νέα ξηραντήρια Παραγωγή θερµότητας Κάµινος (Hoffman) Παραγωγή ισχύος Συµπαραγωγή κινητήριας ισχύος και ωφέλιµης θερµότητας Παραγωγή ατµού Λειτουργία ατµολέβητα Παράσταση του κύκλου των ατµοµηχανών σε διάγραµµα T-s Περιγραφή λειτουργίας του σύγχρονου πλινθοκεραµοποιείου ΒΕΑΚ Α.Ε ιαδικασία παραγωγής Εισαγωγή Η πρώτη ύλη Επεξεργασία πρώτης ύλης Μορφοποίηση προϊόντων Ξήρανση Ψήσιµο

7 4 Ενεργειακοί υπολογισµοί Εκτίµηση ποσότητας παραγωγής Εκτίµηση κατανάλωσης καύσιµης ύλης ατµοµηχανών Εκτίµηση κατανάλωσης καύσιµης ύλης φούρνου Hoffman Η συνολική κατανάλωση καυσίµου στο εργοστάσιο Ατµοµηχανές Ατµολέβητες Μικροί λέβητες Μεγάλος λέβητας Σύνοψη λεβήτων Παραγωγή Μηχανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Βασικοί υπολογισµοί φούρνου Hoffman Υπολογισµοί παλαιών ξηραντηρίων Ατµός Αέρας από φούρνο Hoffman Υπολογισµοί θερµικής ισχύος που ανακτάται από το φούρνο Hoffman Υπολογισµός πτώσης πίεσης του δικτύου σωληνώσεων φούρνου παλαιών ξηραντηρίων Θερµός αέρας - Θερµικοί υπολογισµοί ανάκτησης Υπολογισµοί νέων ξηραντηρίων Σύνοψη ξηραντηρίων Κατευθύνσεις Βελτιστοποίησης Ανάλυση συντελεστών κόστους τελικού προϊόντος Εκτίµηση κόστους παραγωγής τελικού προϊόντος στο πλινθοκεραµοποιείο Ν. & Σ. Τσαλαπάτα Σύγκριση των δύο περιόδων Σύγκριση µε σηµερινά δεδοµένα Παράγοντες κόστους Ενέργεια Εργατικά Συντήρηση Αποσβέσεις Πάγια έξοδα Πρώτες ύλες

8 5.3.6 Λοιπά έξοδα Αστάθµητοι παράγοντες Συµπεράσµατα Ιδιαιτερότητες του πλινθοκεραµοποιείου Ν & Σ Τσαλαπάτα Συµπεράσµατα για τη λειτουργία του εργοστασίου Επίλογος Σχέδια εγκαταστάσεων εξοπλισµού Απόσπασµα διαγράµµατος κάλυψης ιάγραµµα κάλυψης πορείας του ατµού από τους ατµολέβητες προς τα ξηραντήρια ιάγραµµα κάλυψης πορείας του θερµού αέρα από το φούρνο Hoffman προς τα ξηραντήρια Λεπτοµέρειες φούρνου Hoffmann και εσωτερικού αγωγού ανάκτησης θερµού αέρα από φούρνο (κάτοψη) Εγκάρσια τοµή φούρνου Hoffman Λεπτοµέρειες φούρνου Hoffman και εσωτερικού αγωγού ανάκτησης θερµού αέρα από φούρνο (τοµή) Επεξηγηµατικό διάγραµµα λειτουργίας φούρνου Hoffman Αίθουσα παραγωγής Λεβητοστάσιο Λέβητες των 32 και των 57 m Παραρτήµατα Βιβλιογραφία

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Από τις αρχές του 18ου αιώνα η πλινθοκεραµοποιΐα αποτέλεσε µια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ανάγκη των ανθρώπων για ασφαλή στέγη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, που µπορούσαν να παρέχουν τα κεραµικά προϊόντα (κεραµίδια - τούβλα) συνετέλεσαν στην άνθηση του συγκεκριµένου κλάδου. Η παραγωγή εντάθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, κυρίως εξαιτίας των νέων µεθόδων µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που αντικατέστησαν τις πολλές και επίπονες χειρωνακτικές εργασίες. Το πλινθοκεραµοποιείο Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στην πόλη του Βόλου, αποτέλεσε ένα από τα πρώτα εργοστάσια του είδους του στην Ελλάδα στις αρχές του περασµένου αιώνα και το τελειότερο από άποψη οργάνωσης και µηχανολογικού εξοπλισµού στην ανατολική Μεσόγειο [28]. Μέσω της συγκεκριµένης εργασίας γίνεται µια προσπάθεια απεικόνισης και περιγραφής των λειτουργιών του εργοστασίου όπως προκύπτουν από τις περιγραφές του τελευταίου ιδιοκτήτη κ. Α. Τσαλαπάτα, το σωζόµενο υλικό (µηχανήµατα) και διάφορες καταγραφές σε παλαιότερα συγγράµµατα. Η δοµή της εργασίας αναλύεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εισαγωγικά στοιχεία, κυρίως για τη µέθοδο της συµπαραγωγής θερµότητας και µηχανικής ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρµοζόταν στο εργοστάσιο και κρίνεται αξιόλογη για την εποχή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία του πλινθοκεραµοποιείου, όπως προέκυψε από τις περιγραφές του κ. Α. Τσαλαπάτα, ο οποίος επί σειρά ετών χρηµάτισε υπεύθυνος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εργοστασίου [1]. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή για ένα σύγχρονο αντίστοιχο εργοστάσιο (ΒΕΑΚ Α.Ε.). Το τέταρτο κεφάλαιο, που αποτελεί ίσως το πιο βασικό κοµµάτι αυτής της εργασίας, περιέχει διάφορους υπολογισµούς για την ισχύ, την απαιτούµενη θερµότητα και τις καταναλώσεις των εγκαταστάσεων. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια εκτίµησης του κόστους παραγωγής των προϊόντων. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το σύνολο της εργασίας και τέλος, Στο έβδοµο παρατίθενται τα σχέδια του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων. 6

10 Πιστώσεις: Η παρούσα εργασία δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί εάν δεν υπήρχε η βοήθεια ορισµένων ανθρώπων και τους οποίους θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να ευχαριστήσω. Πρώτο, δικαιωµατικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου ρ. Αναστάσιο Σταµατέλλο. Η εµπιστοσύνη που έδειξε στο άτοµό µου µε την ανάθεση αυτής της εργασίας µε τιµά. Του είµαι ευγνώµων για τις πολύτιµες γνώσεις που µου µετέδιδε στην προσπάθεια απόκτησης του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος και ειδικότερα για τις συµβουλές του για την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωµατικής εργασίας. Ελπίζω να φάνηκα αντάξιος των προσδοκιών του. Ευχαριστώ, ακόµη, τον υποψήφιο ιδάκτορα Γιώργο Κωνσταντά για το χρόνο που αφιέρωνε στην επίλυση προβληµάτων που συνεχώς προέκυπταν στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της εργασίας. Χωρίς τη βοήθεια και τη συµπαράστασή του το αποτέλεσµα δεν θα ήταν το ίδιο. Θα ήθελα ακόµη να ευχαριστήσω τον τελευταίο ιδιοκτήτη και µηχανολόγο µηχανικό του πλινθοκεραµοποιείου κ. Άρη Τσαλαπάτα. Οι γνώσεις και οι συµβουλές του συνέβαλαν τα µέγιστα τόσο στη συγγραφή του κειµένου όσο και στους υπολογισµούς που βρίσκονται σε αυτό. Η εµπειρία του µε βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα το ρόλο του µηχανολόγου και να αγαπήσω περισσότερο το αντικείµενο που σπούδασα. Στην επιτυχή περάτωση της εργασίας στάθηκε αρωγός και ο διευθυντής του πλινθοκεραµοποιείου της ΒΕΑΚ Α.Ε. στην πόλη της Κοµοτηνής κ. Αυγουστίδης Πέτρος. Οι συνεχείς απορίες µου επιλύονταν µε τον πιο απλό τρόπο και µε βοήθησαν να κατανοήσω καλύτερα τον κλάδο της κεραµουργίας. Του αξίζει, λοιπόν, ένα µεγάλο ευχαριστώ. Αφιερώνεται στους γονείς µου 7

11 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι η παραγωγή κεραµικών υλικών, όπως τα τούβλα και τα κεραµίδια, είναι από τους πλέον ενεργοβόρους κλάδους της βιοµηχανίας εξαιτίας των υψηλών θερµοκρασιών που απαιτούνται για το ψήσιµο. Ταυτόχρονα, είναι ένας κλάδος που παρουσιάζει σηµαντικά περιθώρια για εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και για εφαρµογές συµπαραγωγής µηχανικής και θερµικής ενέργειας. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτού του είδους οι δυνατότητες είναι γνωστές από τις αρχές του 20ού αιώνα, όπως προκύπτει από τη µελέτη της παραγωγικής διαδικασίας στο υπό ανάδειξη Κεραµοποιείο Ν. & Σ. Τσαλαπάτα της πόλης του Βόλου, που αποτελεί θέµα της εργασίας αυτής. Ο συµβατικός τρόπος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών αφενός µεν για ισχύ κίνησης, αφετέρου δε για θερµότητα είναι η αγορά ηλεκτρισµού από το εθνικό δίκτυο και η καύση κάποιας πρώτης ύλης (σε λέβητα, κλίβανο, κ.λ.π.) αντίστοιχα. Η συνολική κατανάλωση καυσίµων µειώνεται ωστόσο σηµαντικά, εάν εφαρµοσθεί η Συµπαραγωγή (Cogeneration ή Combined Heat and Power, CHP [2]). Συµπαραγωγή είναι η παραγωγή δύο ή περισσότερων µορφών χρήσιµης ενέργειας από µια µόνο κύρια πηγή. Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι πιο κοινές µορφές ενέργειας είναι η θερµική και η µηχανική που συχνά µε κατάλληλες διατάξεις µετατρέπεται σε ηλεκτρική οδήγησε στον παρακάτω ορισµό που συναντάται τις περισσότερες φορές στη βιβλιογραφία: Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής (ή µηχανικής) ενέργειας µε ταυτόχρονη αξιοποίηση της παραγόµενης θερµότητας (θερµική ενέργεια) από τη µια µόνο αρχική πηγή και στο πλαίσιο µιας µόνο διαδικασίας. 8

12 Εισαγωγή 1.1 Λειτουργία και βαθµός εκµετάλλευσης συστηµάτων συµπαραγωγής Κατά τη λειτουργία ενός συστήµατος ή µιας µηχανής, µεγάλα ποσά θερµότητας αποβάλλονται στο περιβάλλον, είτε µέσω των ψυκτικών κυκλωµάτων (συµπυκνωµάτων ατµού, πύργων ψύξης, ψυγείων νερού κινητήρων Diesel, κ.α.), είτε µέσω των καυσαερίων (αεριοστροβίλων, κινητήρων Diesel, κινητήρων Otto, κ.α.). Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της θερµότητας µπορεί να ανακτηθεί και να χρησιµοποιηθεί ωφέλιµα. Έτσι, ενώ τα συνηθισµένα συστήµατα και οι µηχανές παραγωγής οποιασδήποτε µορφής ενέργειας έχουν βαθµό απόδοσης 30-45%, ο βαθµός εκµετάλλευσης των συστηµάτων συµπαραγωγής φθάνει το 80-90%. Μια τυπική σύγκριση, ως προς το βαθµό εκµετάλλευσης της συµπαραγωγής µε το βαθµό απόδοσης της χωριστής παραγωγής ηλεκτρισµού ή µηχανικής ισχύος και θερµότητας παρουσιάζουν το Σχήµα 1-1 και το Σχήµα 1-2: Σχήµα 1-1 Συµβατικό σύστηµα παραγωγής ενέργειας Σχήµα 1-2 Σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 9

13 Εισαγωγή 1.2 Βασικές αρχές Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού διεργασιών ή θερµότητας είναι δυνατή µε ορθολογικό και θερµοδυναµικώς βέλτιστο τρόπο στις λεγόµενες διατάξεις συµπαραγωγής µηχανικής και θερµικής ισχύος. Οι βασικές αρχές λειτουργίας επεξηγούνται στο Σχήµα 1-3. Σχήµα 1-3 Βασική αρχή συµπαραγωγής µηχανικής θερµικής ισχύος. (α) ιατάξεις µε συµπύκνωση, (β) διατάξεις συµπαραγωγής µε αντίθλιψη. Η περίπτωση (α) αφορά µία συµβατική διάταξη ατµοστροβίλου όπου ενδιαφέρει η µεγιστοποίηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ισχύος, οπότε η εκτόνωση γίνεται µέχρι τη χαµηλότερη δυνατή αντίθλιψη, και εποµένως η συµπύκνωση λαµβάνει χώρα σε εκείνη την πίεση που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία περιβάλλοντος (π.χ. απόλυτη πίεση 0.04 bar αντιστοιχεί σε θερµοκρασία συµπύκνωσης 30 C). Η περίπτωση (β) αφορά µία διάταξη συµπαραγωγής, 10

14 Εισαγωγή όπου η εκτόνωση γίνεται σε µεγαλύτερη αντίθλιψη, η οποία αντιστοιχεί σε υψηλότερη θερµοκρασία συµπύκνωσης. Έτσι η απορριπτόµενη θερµότητα συµπύκνωσης µπορεί να έχει θερµοκρασιακό επίπεδο κατάλληλο για τις απαιτήσεις κάποιας πρακτικής εφαρµογής. Για παράδειγµα, εκτόνωση µέχρι τα επίπεδα των 2 bar αντιστοιχεί σε θερµοκρασία συµπύκνωσης τάξης 120 C, κατάλληλη για θέρµανση χώρων µε την απορριπτόµενη θερµότητα συµπύκνωσης, ενώ η εκτόνωση µέχρι τα επίπεδα των 20 bar οδηγεί σε παραγωγή ατµού θερµοκρασίας 211 C, κατάλληλου για αρκετές βιοµηχανικές διεργασίες. Με βάση την καµπύλη πίεσης ατµών νερού σε κατάσταση κορεσµού, προκύπτει η αντιστοιχία µεταξύ πιέσεων και θερµοκρασιών συµπύκνωσης που δείχνει ο Πίνακας 1-1. Πίνακας 1-1 Θερµοδυναµικές συντεταγµένες ατµού διεργασίας που αντιστοιχούν στην καµπύλη πίεσης ατµών νερού σε κατάσταση κορεσµού. Φυσικά, ο βαθµός απόδοσης του κύκλου όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος µειώνεται όσο αυξάνει η αντίθλιψη, αλλά πλέον έχουµε συµπαραγωγή και θερµικής ισχύος ως επιπλέον προϊόν του κύκλου. Θεωρητικά, εάν η διάταξη συµπαραγωγής είναι ορθολογικά σχεδιασµένη από το µηχανικό, µπορεί να γίνεται εκµετάλλευση του συνόλου της θερµότητας συµπύκνωσης, ως θερµότητας χρήσης ή ατµού διεργασίας σε αυξηµένη θερµοκρασία, ενώ στο συµβατικό κύκλο είχαµε απόρριψη στο περιβάλλον θερµότητας µε αµελητέα εξέργεια. Τα διαγράµµατα h-s των απλοποιηµένων διατάξεων στο Σχήµα 1-3, απεικονίζουν συγκριτικά την κατάσταση σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα Sankey. Συνολικά, µπορεί να πει κανείς ότι µε τέτοιες διατάξεις συµπαραγωγής επιτυγχάνεται βαθµός εκµετάλλευσης της θερµότητας που παράγεται από την καύση του καυσίµου που προσεγγίζει το βαθµό απόδοσης του λέβητα. Εδώ, χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς στο Σχήµα 1-3 µπορεί να οριστεί ο λεγόµενος λόγος ηλεκτρικής προς θερµική ισχύ, όπως παρακάτω: 11

15 Εισαγωγή σ P h h el 1 2 = = =. Q h3 h4 H n el (1.1) Με την απλοποιηµένη διάταξη αντίθλιψης που περιγράφηκε, οδηγούµαστε σε εξάρτηση των τιµών λόγου ηλεκτρικής προς θερµική ισχύ από την αντίθλιψη όπως δείχνει ο Πίνακας 1-2. Πίνακας 1-2 Εξάρτηση λόγου ηλεκτρικής προς θερµική ισχύ από την αντίθλιψη σε απλές διατάξεις συµπαραγωγής (θερµοκρασία ζωντανού ατµού 500 C, πίεση 120 bar, βαθµός απόδοσης λέβητα η k =0.85). Εδώ µπορεί να οριστεί ένας συνολικός βαθµός εκµετάλλευσης: n Nutz.. P = + Q Q = + Q Q ( σ ) el H H 1.. B B (1.2) Ο παραπάνω βαθµός µπορεί να ξεπεράσει το 90%. 1.3 Ο ρόλος και η εξέλιξη της Συµπαραγωγής στον 20 ο & 21 ο αιώνα Η ανοδική πορεία στη διάδοση της συµπαραγωγής συνοδεύτηκε και από αξιοσηµείωτη πρόοδο της σχετικής τεχνολογίας. Οι βελτιώσεις και εξελίξεις συνεχίζονται ακόµη και σήµερα και νέες τεχνικές αναπτύσσονται και δοκιµάζονται, αλλά ήδη η συµπαραγωγή έχει φθάσει σε επίπεδο ωριµότητας µε αποδεδειγµένη αποδοτικότητα και αξιοπιστία. Μια µεγάλη ποικιλία συστηµάτων, από άποψη είδους, µεγέθους και λειτουργικών χαρακτηριστικών, είναι διαθέσιµη. Η Συµπαραγωγή πρωτοεµφανίστηκε στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. γύρω στα 1890 [3]. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα, οι περισσότερες βιοµηχανίες είχαν δικές τους µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε ατµολέβητα- 12

16 Εισαγωγή στρόβιλο, που λειτουργούσαν µε άνθρακα. Πολλές από τις µονάδες αυτές είχαν κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να παράγονται τουλάχιστον δύο µορφές ενέργειας (συµπαραγωγή). Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι περίπου το 58% του ηλεκτρισµού, που παραγόταν σε βιοµηχανίες των Η.Π.Α. στις αρχές του 20 ου αιώνα, προερχόταν από µονάδες συµπαραγωγής. Κατόπιν ακολούθησε κάµψη κυρίως για δύο λόγους: α) ανάπτυξη των εθνικών και διεθνών δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού, που προσέφεραν σχετικά φθηνή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια, και β) διαθεσιµότητα υγρών καυσίµων και φυσικού αερίου σε χαµηλές τιµές, που έκανε τη λειτουργία λεβήτων οικονοµικά συµφέρουσα. Εδώ όµως πρέπει να τονιστεί ότι, από άποψη εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, η ξεχωριστή παραγωγή κίνησης και θερµότητας έχει αρνητικά αποτελέσµατα. Αλλά µέχρι τα µέσα του 20 ου αιώνα υπήρχε αδιαφορία για τα δύο αυτά σηµαντικά προβλήµατα µε αποτέλεσµα τη σπατάλη ενέργειας. Συνεχίζοντας µε το παράδειγµα των Η.Π.Α., η βιοµηχανική συµπαραγωγή µειώθηκε στο 15% του όλου δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής µέχρι το 1950 και έπεσε στο 5% µέχρι το Η πορεία αυτή έχει πλέον αντιστραφεί όχι µόνο στις Η.Π.Α. αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, στην Ιαπωνία κ.α., γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στην απότοµη αύξηση των τιµών των καυσίµων από το 1973 (1 η ενεργειακή κρίση) και µετά. Ενδεικτικά αξίζει να γίνει αναφορά στη ανία, όπου η µέθοδος της συµπαραγωγής εφαρµόζεται στο σύνολο των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1.4 Οφέλη της Συµπαραγωγής Η συµπαραγωγή µπορεί να έχει πολλές θετικές επιδράσεις στην εξάντληση µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στο σύστηµα ηλεκτρισµού της χώρας, στο περιβάλλον και, γενικότερα, στην κοινωνία. 13

17 Εισαγωγή Οι συνέπειες αυτές έχουν ως εξής: Οφέλη στην Κατανάλωση Καυσίµων Τα συστήµατα συµπαραγωγής εξοικονοµούν καύσιµο διότι από τα περίπου 2/3 της χηµικής ενέργειας του καυσίµου, που απορρίπτονται προς το περιβάλλον κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε θερµικής µηχανής, µετατρέπουν σηµαντικό ποσοστό σε χρήσιµη θερµική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο έχουν βαθµό εκµετάλλευσης σηµαντικά υψηλότερο από το βαθµό απόδοσης της χωριστής παραγωγής των αντίστοιχων ποσών ηλεκτρισµού και θερµότητας. Επιδράσεις στο Σύστηµα Ηλεκτρισµού της Χώρας Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η µελλοντική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, απαιτείται η κατασκευή νέων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής. Η διάδοση της συµπαραγωγής αυξάνει το δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής και περιορίζει τις ανάγκες κατασκευής νέων κεντρικών σταθµών, εξασφαλίζοντας έτσι σηµαντική εξοικονόµηση κεφαλαίων της εταιρείας ηλεκτρισµού [4]. Το γεγονός µάλιστα της απελευθέρωσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας µπορεί να επιδράσει θετικά στην οικονοµία τόσο της χώρας, όσο και των εταιρειών. Αρκετές και κυρίως µεγάλες επιχειρήσεις, εάν παράγουν µόνες τους την απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύ είναι εφικτό ταυτόχρονα να εκµεταλλεύονται και την εκλυόµενη θερµότητα. Περιβαλλοντικά Κέρδη Χάρη στην αποδοτικότερη εκµετάλλευση του καυσίµου, η συµπαραγωγή συντελεί σε άµεση µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων, µε την προϋπόθεση ότι το καύσιµο που χρησιµοποιείται δεν είναι κατώτερης ποιότητας από εκείνο της ξεχωριστής παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Η µείωση της κατανάλωσης καυσίµου συνοδεύεται επίσης από έµµεση µείωση ρύπων από τον υπόλοιπο κύκλο καυσίµου: εξόρυξη, επεξεργασία, µεταφορά, αποθήκευση. 14

18 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα 2 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα 2.1 Παραγωγή προϊόντων Εισαγωγή Το πλινθοκεραµοποιείο Ν. & Σ. Τσαλαπάτα αποτέλεσε ένα από τα µεγαλύτερα εργοστάσια στις αρχές του 20 ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας [5]. Η λειτουργία του εκτείνεται χρονικά σε δύο περιόδους. Η πρώτη είναι από το 1926 έως το Ήταν η εποχή που στη χώρα δεν υπήρχε επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ υπήρχε διαθέσιµο φθηνό εργατικό δυναµικό (το καλοκαίρι του 1930 εργαζόταν περισσότεροι από 200 εργάτες). Για το λόγο αυτό οι γραµµές παραγωγής χαρακτηρίζονταν από ένταση εργασίας και ιδιοπαραγωγή της κινητήριας ισχύος. Η ιδιοπαραγωγή ισχύος γινόταν κυρίως µε θερµικές µηχανές και σε λίγες περιπτώσεις µε υδραυλικές. Στη δεύτερη περίοδο, από το 1960 έως το 1977, όταν διακόπηκε η λειτουργία του εργοστασίου, εµφανίστηκαν σηµαντικές αλλαγές και συγκεκριµένα αυξήθηκε το κόστος εργασίας ενώ παράλληλα άρχισε να υπάρχει από το δίκτυο της ΕΗ διαθέσιµη ηλεκτρική ισχύς µε ευνοϊκό κόστος. Συγχρόνως όµως στην κεντρική διοίκηση της χώρας υπήρχε παντελής άγνοια για θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς επίσης αδιαφορία και αδυναµία για τη λήψη οικονοµικών και άλλων διοικητικών µέτρων µε σκοπό την επίτευξη της οικονοµίας ενέργειας. Η άγνοια και η συνακόλουθη αδιαφορία και αδυναµία λήψης µέτρων συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Το 2000 η Ελλάδα είχε το µικρότερο αριθµό µικρών µονάδων συµπαραγωγής SSC (Small Scale Cogeneration) κατανάλωσης από 20 kwe έως 1 MWe µεταξύ των χωρών µελών της Ε.Ε. Ο αριθµός αυτός έφτανε τις 3 µονάδες, ενώ την ίδια στιγµή στην Αυστρία ο αριθµός τους άγγιζε τις 350 [6] [7]. Έτσι, κατά τη δεύτερη περίοδο κατέστη αναγκαία η µείωση, για λόγους ανταγωνιστικότητας, του προσωπικού και η εγκατάλειψη της ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και άρα και της συµπαραγωγής), λόγω του χαµηλού 15

19 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που προµήθευε η ΕΗ. Εποµένως οι γραµµές παραγωγής οργανώθηκαν διαφορετικά. Κύρια µορφή ενέργειας κίνησης έγινε η ηλεκτρική από το δίκτυο της ΕΗ (1957). Οι ατµοµηχανές έπαψαν να λειτουργούν και ο ένας από τους εγκατεστηµένους ατµολέβητες (57m 2 θερµαινόµενης επιφάνειας) µετατράπηκε σε ατµολέβητα χαµηλής πίεσης µε ελεύθερη επικοινωνία µε την ατµόσφαιρα για την κάλυψη των θερµικών αναγκών των παλαιών ξηραντηρίων. Συνεπώς το εργοστάσιο έγινε υποδεέστερο του προπολεµικού από πλευράς εξεργειακού βαθµού απόδοσης, και ίσως δεν είναι τυχαίο το ότι έκλεισε λίγο µετά την ενεργειακή κρίση του εικόνα 2-1 ιαφήµιση εργοστασίου στον τύπο το 1935 [8] ιάγραµµα ροής Το διάγραµµα ροής της παραγωγικής διαδικασίας στο πλινθοκεραµοποιείο Ν. & Σ. Τσαλαπάτα παρουσιάζεται στο Σχήµα 2-1. ιακρίνονται οι δύο γραµµές παραγωγής που αφορούν την παραγωγή τούβλων και την παραγωγή κεραµιδιών. Η διαφοροποίηση των δυο παραγόµενων προϊόντων βρίσκεται στις ενδιάµεσες φάσεις, καθώς η πρώτη (επιλογή πρώτων υλών) και η τελευταία (ψήσιµο προϊόντων) είναι κοινές. 16

20 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα Οι φάσεις της παραγωγής διακρίνονται σε πέντε κύριες κατηγορίες: 1) Επιλογή και αποθήκευση πρώτης ύλης 2) Επεξεργασία της πρώτης ύλης 3) Τελική µορφοποίηση των παραγόµενων προϊόντων 4) Ξήρανση αυτών στα παλαιά και τα νέα ξηραντήρια και 5) Ψήσιµο αποξηραµένων πλέον προϊόντων για διάθεσή τους στο εµπόριο. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελούν οι φάσεις 4 και 5 όσον αφορά τους θερµικούς και λοιπούς υπολογισµούς, οι οποίοι παρατίθενται αναλυτικότερα στο 4 ο κεφάλαιο. Για τις δυο προαναφερθείσες φάσεις, µε τη βοήθεια εµπειρικών γνώσεων, στοιχείων από επιτόπιες µετρήσεις και πληροφοριών που προέκυψαν από εκτιµήσεις, υπολογίζονται τόσο οι θερµικές απαιτήσεις του ενεργοβόρου πλινθοκεραµοποιείου, όσο και οι καταναλώσεις καυσίµων που απαιτούνταν για να επιτευχθούν αυτές. Οι υπόλοιπες φάσεις περιγράφονται συνοπτικά στο παρόν κεφάλαιο. 17

21 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα Επιλογή πρώτης ύλης Αποθήκη πρώτης ύλης τούβλων Παραγωγή πηλού Εξόρυξη πρώτης ύλης Πρώτη Ύλη Αποθήκη πρώτης ύλης κεραµιδιών Παραγωγή πηλού Ζύµωµα πρώτων υλών (Μύλος) Μορφοποίηση τούβλων Επεξεργασία Πρώτης Ύλης Επεξεργασία πρώτων υλών Εξώθηση γαλέτας Κόφτης Φόρτωση βαγονιών ξηραντηρίου τούβλων Μόρφωση Υγρών Προϊόντων Μορφοποίηση κεραµιδιών Φόρτωση τελάρων Ξηραντήριο τούβλων Φόρτωση βαγονιών ξηραντηρίου κεραµιδιών Εκφόρτωση ξηρών τούβλων Ξήρανση Προϊόντων Ξηραντήριο κεραµιδιών ΦΟΥΡΝΟΣ Ψήσιµο Προϊόντων ιαλογή κεραµιδιών Σχήµα 2-1 ιάγραµµα ροής παραγωγικής διαδικασίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα Η πρώτη ύλη Στην πρώτη φάση το αργιλώδες χώµα συλλέγεται χειροκίνητα από εργάτες (περιοχή ιµηνίου Μαγνησίας) χωρίς τη βοήθεια µηχανηµάτων και µεταφέρεται στο εργοστάσιο µε ιδιόκτητο συρµό (ιδιωτική γραµµή µε δύο ατµάµαξες, εικόνα 2-2, οι οποίες σώζονται µέχρι σήµερα, η µία σε καλή κατάσταση). Συγχρόνως γινόταν κάποια διαλογή από τους εργάτες, οι οποίοι αποµόνωναν τα ανεπιθύµητα για την παραγωγή στοιχεία του χώµατος. 18

22 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα εικόνα 2-2 Ατµάµαξα Στη δεύτερη φάση, η συλλογή του χώµατος γίνεται από την περιοχή Αγ. Γεωργίου του Βελεστίνου µε εκσκαφείς και η µεταφορά µε φορτηγά αυτοκίνητα Επεξεργασία πρώτης ύλης Στην πρώτη φάση, η πρώτη ύλη για τα τούβλα µετά τη χωµατοληψία µεταφερόταν κατευθείαν στα µηχανήµατα µόρφωσης που λειτουργούσαν σε οκτάωρη βάρδια. Η πρώτη ύλη των κεραµιδιών περνούσε από µια «υγρή» επεξεργασία. ηλαδή το χώµα αναµιγυόταν και αναδευόταν µε νερό σε έναν αναµικτήρα ώστε να προκύψει ένα λεπτόρρευστο µίγµα. Το µίγµα έρεε µέσω διαύλων προς δεξαµενές µικρού βάθους. Στον αναµικτήρα και στη ροή από τους διαύλους διαχωριζόταν µε καθίζηση πέτρες, άµµος και άλλα ανεπιθύµητα στοιχεία. Στις δεξαµενές µε πρόσθετη καθίζηση αποµακρυνόταν η µεγάλη ποσότητα νερού του µίγµατος. Η µάζα στέγνωνε µέχρι να πάρει πλαστική µορφή οπότε µεταφερόταν µε βαγόνια στη µηχανή µόρφωσης σε γαλέτες µε τις οποίες τροφοδοτούνταν οι πρέσες κεραµιδιών. Έτσι εξασφαλιζόταν καλή ποιότητα υλικού και µια συνεκτική µάζα χωρίς φυσαλίδες αέρα. Η δεύτερη φάση περιλάµβανε «ξηρή» επεξεργασία σε τριβεία, στη συνέχεια κοσκίνισµα και κατόπιν το µίγµα οδηγούνταν στα µηχανήµατα διαµόρφωσης. Η επεξεργασία αυτή έδινε πολύ καλά αποτελέσµατα αλλά ήταν πολύ δαπανηρή διότι, υπήρχε µεγάλη φθορά των επιφανειών τριβής. Η φθορά των οδοντωτών επιφανειών τριβής αποκαθίστατο κάθε 15 ηµέρες µε προσθήκη µέσω οξυγονοκόλλησης καρβιδίων βολφραµίου που περιέχονταν σε ειδικά ραβδία. 19

23 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα ιαµόρφωση υγρών προϊόντων Η διεργασία αυτή αρχίζει τόσο για τα τούβλα όσο και για τα κεραµίδια από το µύλο όπου µε προσθήκη νερού δηµιουργείται πλαστική µάζα. Στη συνέχεια η µάζα αυτή οδηγείται στην πρέσα διαµόρφωσης (εικόνα 2-3 αριστερά) της οποίας κύριο στοιχείο είναι ο/ οι ατέρµων/ ες κοχλίας/ ες που τη συµπιέζουν και την αναγκάζουν να διέλθει από µήτρα. Έτσι δηµιουργείται ένα συνεχές πρίσµα που κόβεται σε κοµµάτια από ειδικό κοπτικό µηχάνηµα (εικόνα 2-3 δεξιά). Ανάλογα µε τη διατοµή που διαµορφώνεται στο πρίσµα, τα κοµµάτια είναι είτε τούβλα είτε γαλέτες για τις πρέσες κεραµιδιών. εικόνα 2-3 Πρέσα διαµόρφωσης τούβλων (αριστερά) και ειδικό µαχαίρι κοπής (δεξιά) Η παλιά πρέσα είχε ένα µόνο κοχλία. Η νέα πρέσα το 1960 διέθετε δύο συστήµατα κοχλιών σε δυο επίπεδα µεταξύ των οποίων υπήρχε θάλαµος κενού από τον οποίο αφαιρούνταν ο αέρας, ώστε η µάζα να γίνεται συνεκτική. Σηµειώνουµε ότι στην υγρή µέθοδο επεξεργασίας ο αέρας αφαιρούνταν στη διαδικασία καθίζησης. Μέχρι το σηµείο αυτό η γραµµή παραγωγής ήταν κοινή για τα τούβλα και τα κεραµίδια, γι αυτό τα µηχανήµατα λειτουργούσαν σε δύο βάρδιες. Τα κεραµίδια διαµορφώνονταν σε δύο πρέσες που τροφοδοτούνταν από τις γαλέτες λάσπης που προαναφέραµε. Οι γαλέτες πρεσσάρονταν σε δύο ειδικές περιστρεφόµενες µηχανές (εικόνα 2-4) µεταξύ δύο καλουπιών (άνω και κάτω καλούπι) από γύψο και έπαιρναν το τελικό τους σχήµα. Ο γύψος, στη συγκεκριµένη περίπτωση, χρησιµοποιείται διότι διευκολύνει την αποκόλληση του υγρού κεραµιδιού από το καλούπι. 20

24 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα εικόνα 2-4 Πρέσα κεραµιδιών και λεπτοµέρειες του µηχανισµού της Η διαδικασία της διαµόρφωσης του κεραµιδιού έχει ως εξής: Από τη µια πλευρά ο τροφοδότης (εργάτης) τοποθετεί τη γαλέτα. Στο πρώτο βήµα της στροφής που η πλάκα βρίσκεται σε οριζόντια θέση συµπιέζεται. Στο επόµενο βήµα, που το κεραµίδι βρίσκεται στην άλλη πλευρά ο αυτόµατος κόπτης κόβει τα υπολείµµατα και στο τελικό βήµα ο λήπτης παραλαµβάνει το υγρό προϊόν. Η διαδικασία είναι συνεχής και τα σχηµατισµένα κεραµίδια τοποθετούνται σε ειδικές ξύλινες παλέτες (τελάρα) µε τις οποίες µεταφέρονται στα ξηραντήρια. Οι γύψινες επιφάνειες που δίνουν το τελικό σχήµα στο κεραµίδι διαµορφώνονται µε τη βοήθεια αρνητικών µητρών από χυτοσίδηρο και έχουν µέσο χρόνο ζωής 2 ώρες εφόσον βρίσκονται στο πάνω µέρος του προϊόντος και 8 για το κάτω καλούπι. Έπειτα απαιτείται η αντικατάστασή τους. Στη συνέχεια οι παλέτες µε τα τούβλα και τα κεραµίδια µεταφέρονταν µε περονοφόρα οχήµατα κινούµενα σε σιδηροτροχιές στα παλαιά ξηραντήρια. Στη δεύτερη φάση τα υγρά κεραµίδια µεταφέρονταν στα νέα ξηραντήρια µε οχήµατα επί ελαστικών τροχών. Η παραγωγή ανερχόταν κατά µέσο όρο σε τούβλα και κεραµίδια ανά 24ωρο. Σηµειώνεται ότι η κάµινος του εργοστασίου λειτουργούσε ακατάπαυστα επί δεκαετίες, και έσβησε µόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις (Β Παγκόσµιος Πόλεµος το 1940 και σεισµός στο Βόλο το 1956). 21

25 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα Το 1956, άλλωστε, αποτέλεσε σηµαδιακή χρονιά για τα πλινθοκεραµοποιεία στην Ελλάδα, καθώς οι καταστροφές που προκάλεσε ο σεισµός ευνόησαν τη δηµιουργία εργοστασίων παραγωγής τούβλων και κεραµιδιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι έως το 1956 υπήρχαν στην Ελλάδα τέσσερα µεγάλα εργοστάσια (Τσαλαπάτα (Βόλος), Κρίτων ηλαβέρη (Πειραιάς), Μίχαλου (Χίος) και Αλλατίνη (Θεσσαλονίκη)), ενώ στα χρόνια που ακολούθησαν ο αριθµός τους πολλαπλασιάστηκε. Πίνακας 2-1 Βασικά παραγωγικά µεγέθη εργοστασίου, σε ηµερήσια (24ωρη) βάση, κατά την περίοδο (προ ΕΗ) Παραγωγή τούβλων (τµχ/ ηµέρα) Παραγωγή κεραµιδιών (τµχ/ ηµέρα) Κατανάλωση Λιθάνθρακα στο φούρνο (kg/ ηµέρα) Κατανάλωση Λιθάνθρακα στις ατµοµηχανές Παραγωγή µηχανικής ενέργειας (kw) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (kw) (kg/ ηµέρα) *30 [9] 22

26 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα 2.2 Ξήρανση προϊόντων Παλαιά ξηραντήρια Τα παλαιά ξηραντήρια (εικόνα 2-5) είναι 34 θάλαµοι (17 για τούβλα και 17 για κεραµίδια) διαστάσεων κάτοψης 21,5*1,75 m και ύψους 3 m και 21,5*1,75 *4 m αντίστοιχα, όπου αποτίθενται οι παλέτες µε τη βοήθεια ειδικών περονοφόρων βαγονέτων που κινούνται στις αίθουσες του εργοστασίου πάνω στις διαµορφωµένες ράγες, έτσι ώστε να µπορούν να προσεγγίσουν το σύνολο των χώρων. εικόνα 2-5 Θάλαµος παλαιών ξηραντηρίων (αριστερά) και λεπτοµέρειες διακλάδωσης σωληνώσεων ατµού στο εσωτερικό δάπεδο του θαλάµου (δεξιά) Κάτω από το επίπεδο της σιδηροτροχιάς υπάρχει εναλλάκτης θερµότητας (ατµού αέρα), που αποτελείται από βρόγχους πτερυγιοφόρων σωλήνων µε συνολικό µήκος 2Χ21 m (εικόνα 2-5) που τροφοδοτείται µε ατµό, ο οποίος προέρχεται µέσω σωληνώσεων (Εικόνα 2-6) από τις ατµοµηχανές αντίθλιψης. Στα ξηραντήρια κεραµιδιών υπάρχει ένας βρόγχος, ενώ στα ξηραντήρια τούβλων δύο. Στα ξηραντήρια καταλήγει επίσης θερµός και ξηρός αέρας που προέρχεται από την ψύξη των προϊόντων µέσα στην κάµινο. Ο αέρας προσάγεται υπόγεια στην πλευρά των θαλάµων που βρίσκεται προς την κάµινο. Στο άλλο άκρο των 23

27 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα θαλάµων που βρίσκεται προς την αίθουσα παραγωγής υπάρχουν ξύλινες καπνοδόχοι οι οποίες δηµιουργούσαν πρόσθετο ελκυσµό για ενίσχυση της παροχής αέρα. Η έλλειψη ανάδευσης (ρευµάτων ανακυκλοφορίας) του αέρα στα παλαιά ξηραντήρια καθυστερούσε την ξήρανση µε αποτέλεσµα να διαρκεί περίπου 7 ηµέρες. Ένα σηµαντικό µέρος των προϊόντων ξηραίνονταν σε υπαίθρια υπόστεγα µε εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Εικόνα 2-6 Σωληνώσεις ατµού από ατµοµηχανές προς τα ξηραντήρια Νέα ξηραντήρια Μεταπολεµικά κατασκευάστηκαν τα 6 νέα ξηραντήρια κεραµιδιών, στα οποία η ξήρανση γινόταν µε θερµό αέρα που προερχόταν από µια θερµοµονάδα (αερολέβητα) βαρέως πετρελαίου (µαζούτ). Στα νέα ξηραντήρια εφαρµόζεται µόνο µεταφορά θερµότητας µε εξαναγκασµένη συναγωγή. Προκαλείται ανάδευση µε ένα σύστηµα τριών φυσητήρων που κινούνται παλινδροµικά πάνω σε σιδηροτροχιά στο διαµήκη άξονα του ξηραντηρίου µε συχνότητα παλινδρόµησης τα 5 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται σηµαντικά η παραγωγικότητα καθώς µειώνεται αισθητά ο απαιτούµενος χρόνος ξήρανσης των παραγόµενων προϊόντων. Η παλινδρόµηση απαιτείται για να εξασφαλίζεται περιοδική προσβολή των υγρών προϊόντων από ρεύµα θερµού αέρα, ώστε να εξατµίζεται γρηγορότερα η υγρασία που υπάρχει στην επιφανειακή στρώση των προϊόντων. Παράλληλα µειώνονται οι πιθανότητες φθοράς, καθώς τα ξηραντήρια αποτελούν τους πλέον σηµαντικούς χώρους εµφάνισης φθορών όπως ρωγµές εξαιτίας γρήγορης συρρίκνωσης και καταστροφή κεραµικών 24

28 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα προϊόντων λόγω λανθασµένης ξήρανσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συρρίκνωση της µάζας του προϊόντος από νωπό σε ξηρό είναι 5-20% [10], ενώ από ξηρό σε ψηµένο είναι περίπου 1% [10]. Στη συνέχεια µεσολαβεί χρόνος ηρεµίας κατά τον οποίο η υγρασία στο εσωτερικό του προϊόντος διαχέεται προς την επιφάνεια. Με τη διαδικασία αυτή αποφεύγεται η απότοµη, λόγω αφαίρεσης του νερού, επιφανειακή συστολή του προϊόντος που θα είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ρωγµών κυρίως στα κεραµίδια. Τους θαλάµους συµπλήρωναν οι µικρές καµινάδες που έχουν ως ρόλο να απάγουν τον ήδη χρησιµοποιηµένο αέρα. 2.3 Παραγωγή θερµότητας Κάµινος (Hoffman) Οι παλέτες µε τα αποξηραµένα προϊόντα µεταφέρονται και στοιβάζονται κατάλληλα µέσα στη διατοµή της καµίνου Hoffman (εικόνα 2-7). Η κάµινος είναι συνεχούς λειτουργίας και αποτελείται από µια στοά µε δύο ευθύγραµµα παράλληλα τµήµατα που κλείνουν µε δύο ηµικύκλια στα άκρα. εικόνα 2-7 Φούρνος Hoffman Η διατοµή είναι περίπου ηµικυκλική µε ακτίνα 2,5 m. Κάτω από το δάπεδο της υπάρχουν στοές που τη συνδέουν µε µια κεντρική στοά κατά µήκος της καµίνου. Στο κέντρο της στοάς υπάρχει καπνοδόχος η οποία απάγει τα καυσαέρια µε τεχνητό ελκυσµό. Στην οροφή της υπάρχουν οπές για την τροφοδοσία σκόνης στερεού καυσίµου (µίγµα λιθάνθρακα και λιγνίτη) και στη βάση της κατά διαστήµατα υπάρχουν θύρες που επικοινωνούν µε τον 25

29 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα εξωτερικό χώρο (εικόνα 2-8). Οι θύρες αυτές χτίζονται προσωρινά για να αποφεύγεται απώλεια θερµότητας, εκτός από εκείνες που αντιστοιχούν στο σηµείο εργασίας (3 κάθε φορά). Στο σηµείο αυτό αφαιρούνται τα έτοιµα ψηµένα προϊόντα και προστίθενται ξερά που πρόκειται να ψηθούν. εικόνα 2-8 Θυρίδες εισαγωγής καύσιµης ύλης στην οροφή του φούρνου Hoffman (αριστερά). Μία από τις εισόδους του φούρνου Hoffman (δεξιά). Το σηµείο αυτό της εργασίας µετακινείται συνεχώς. Στο εκάστοτε αντιδιαµετρικό σηµείο της στοάς βρίσκεται η φωτιά. Ο έλεγχος της προώθησης της φωτιάς γίνεται µε το άνοιγµα ή κλείσιµο καπνοφρακτών που παρεµβάλλονται µεταξύ των µικρών υπόγειων στοών και της κεντρικής στοάς καπνού. Επίσης, για τον έλεγχο της φωτιάς, κάθε φορά που τοποθετούνται άψητα προϊόντα γίνεται µια διαµερισµατοποίηση της στοάς µε φραγµούς από χαρτί, οι οποίοι όταν πρόκειται να προχωρήσει η φωτιά καίγονται. Ο ρόλος των χάρτινων καπνοφρακτών, που βρίσκονται από το σηµείο της φωτιάς έως τις ανοικτές θύρες εργασίας, είναι να εµποδίζουν τα καυσαέρια και το θερµό αέρα να εισέρχονται στα προς ψήσιµο τούβλα και κεραµίδια. Στον κεντρικό πυρήνα της καµίνου υπάρχει αγωγός από λαµαρίνα διαµέτρου 0,7 m, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συνδέεται µέσω µεταφερόµενων ηµικυκλικών στοιχείων µε την κυρίως στοά της καµίνου. Με αυτό το σύστηµα και µε τη βοήθεια φυγοκεντρικού ανεµιστήρα ο αγωγός αναρροφά θερµό και ξηρό αέρα πάνω από τα έτοιµα θερµά προϊόντα και τον καταθλίβει στα παλαιά ξηραντήρια. Έτσι γίνεται ανάκτηση θερµότητας και παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού. Η θερµοκρασία ψησίµατος είναι 900 C. Τα υλικά από τα οποία 26

30 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα ήταν κατασκευασµένος ο φούρνος δέχονταν συνεχώς θερµικές καταπονήσεις και συστολοδιαστολές. Για τον λόγο αυτό η ηµικυκλική στοά αποτελούνταν από στοιχεία µήκους δυο µέτρων έτσι ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση. Κατά µέσον όρο ανά 15 χρόνια απαιτούνταν η ανακατασκευή των στοιχείων αυτών. 2.4 Παραγωγή ισχύος Συµπαραγωγή κινητήριας ισχύος και ωφέλιµης θερµότητας Η κινητήρια ισχύς του εργοστασίου προερχόταν από ατµοµηχανές τύπου loco mobile δηλαδή κυλινδρικός λέβητας και παλινδροµική ατµοµηχανή επάνω στη ράχη. Συνολικά υπήρχαν τρεις µηχανές από τις οποίες η µια ήταν ισχύος 150 Hp, δικύλινδρη διπλής εκτόνωσης και επιφάνειας εναλλαγής λέβητα 57 m 2, ενώ οι άλλες δύο ήταν 75 Hp, µονοκύλινδρες απλής εκτόνωσης και επιφάνειας εναλλαγής λέβητα 32 m 2 (εικόνα 2-9). Χρησιµοποιούσαν στερεό καύσιµο, ένα µίγµα λιθάνθρακα εισαγωγής και εγχώριου λιγνίτη. Οι λέβητες προέρχονταν από το εργοστάσιο Thomas Sauteno του Βελγίου. Η µια από τις µικρές ατµοµηχανές ήταν εφεδρική. εικόνα 2-9 Ατµολέβητας και ατµοµηχανή των 150Ηp (αριστερά). Ατµολέβητας και ατµοµηχανή των 75Ηp (δεξιά) 27

31 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα Η µεγάλη µηχανή κινούσε µε ιµάντες κεντρικό άξονα κίνησης που βρισκόταν στην αίθουσα παραγωγής (εικόνα 2-10). εικόνα 2-10 Άξονας κίνησης (Ατµολέβητες Γραµµή Παραγωγής) Κάθε µια από τις µικρές µηχανές κινούσε γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος τάσης 220 V. Με αυτές τροφοδοτούνταν κινητήρες µηχανηµάτων που βρίσκονταν µακριά από την αίθουσα παραγωγής. Οι µηχανές λειτουργούσαν µε αντίθλιψη και τροφοδοτούσαν µε κορεσµένο ατµό το δίκτυο θέρµανσης των παλαιών ξηραντηρίων. Μετά το 1960 που υπήρξε επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας καταργήθηκε η ατµοκίνηση, δεδοµένου ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κίνητρα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου και εξελιγµένου συστήµατος συµπαραγωγής κίνησης και ωφέλιµης θερµότητας. Ο λέβητας των 57 m 2 µετατράπηκε σε λέβητα χαµηλής πίεσης 0,5 bar µε ανοικτό δοχείο διαστολής. Ο τρόπος λειτουργίας και των τριών µηχανών βασιζόταν στο φλογοθάλαµο και τους αεριοαυλούς (τούµπες), ενώ ένας εργάτης ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση της φλόγας στο λέβητα τροφοδοτώντας συνεχώς µε κάρβουνο. Ο απαιτούµενος για την καύση αέρας εισερχόταν από τους αεριοαυλούς που βρίσκονταν στο επάνω µέρος του θαλάµου καύσης όπως διακρίνεται και στην εικόνα

32 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα εικόνα 2-11 Θάλαµος καύσης - αεριοαυλοί Στο εσωτερικό των λεβήτων υπάρχει κυκλικός φλογοθάλαµος που αρχίζει από τον εµπρόσθιο πυθµένα και καταλήγει σε καπνοθάλαµο κοντά στον οπίσθιο πυθµένα. Μεταξύ του εµπρόσθιου πυθµένα και της αντίστοιχης επιφάνειας του καπνοθαλάµου, που είναι διαµορφωµένοι ως κάτοπτρα, είναι εγκατεστηµένοι αεριοαυλοί που έχουν ως ρόλο την εισαγωγή αέρα για την καύση. Επειδή το σύστηµα φλογοθαλάµου - καπνοθαλάµου και αυλών έχει µεγαλύτερη διαστολή από το σώµα του λέβητα, το σύστηµα στο οπίσθιο άκρο του δεν συνδέεται σταθερά µε το κυρίως σώµα του λέβητα, αλλά µε µια διάταξη που επιτρέπει ολίσθηση. Συγχρόνως η διάταξη αυτή δέχεται τις ανοδικές δυνάµεις που προέρχονται από την εκτόπιση του νερού όταν ο λέβητας δεν είναι υπό πίεση. Στην οροφή του καπνοθαλάµου υπάρχει διάταξη προστασίας του λέβητα από την έλλειψη νερού. Η διάταξη είναι ένα κοχλιούµενο στην οροφή στοιχείο, στο κέντρο του οποίου είναι διαµορφωµένο κυκλικό άνοιγµα πληρωµένο µε εύτηκτο υλικό που τήκεται όταν η οροφή δεν καλύπτεται από νερό και σβήνει τη φωτιά στο φλογοθάλαµο. Στον οπίσθιο πυθµένα υπάρχει µικρή ανθρωποθυρίδα για την αντικατάσταση του στοιχείου. Οι λέβητες έχουν στη ράχη τους την παλινδροµική µηχανή µε απ ευθείας λήψη ατµού από το πάνω µέρος κάθε λέβητα, ενώ στο σηµείο αυτό συνδέεται και το σύστηµα ασφάλειας από υπερπίεση (µε αντίβαρο). 29

33 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα 2.5 Παραγωγή ατµού Λειτουργία ατµολέβητα Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προηγούµενη ενότητα, στο εργοστάσιο υπήρχε εγκατάσταση παλινδροµικών ατµοµηχανών. Στο Σχήµα 2-2 διακρίνεται µια τυπική διάταξη ατµοµηχανικής εγκατάστασης µε παλινδροµική µηχανή. Μέσα στην εστία της φωτιάς καίγεται το µίγµα λιθάνθρακα και λιγνίτη. Η θερµότητα που εκλύεται µέσω των τοιχωµάτων του θαλάµου µεταδίδεται στο νερό το οποίο ατµοποιείται. Ο ατµός οδηγείται από το λέβητα στην εµβολοφόρα παλινδροµική µηχανή (2), που στην περίπτωσή µας βρίσκεται στη ράχη του κυλινδρικού λέβητα τύπου loco mobile, όπου εκτονώνεται και αποδίδει ενέργεια, η οποία παραλαµβάνεται από τον περιστρεφόµενο άξονα (3) ως έργο. 6 5 Σχήµα 2-2 Τυπική διάταξη ατµοµηχανικής εγκατάστασης µε παλινδροµική ατµοµηχανή Μετά την παραγωγή έργου ο ατµός οδηγείται µέσω σωληνώσεων (4) στα ξηραντήρια όπου συµπυκνώνεται, αποδίδοντας έτσι ένα σηµαντικό µέρος της ενθαλπίας που του έχει αποµείνει. Εποµένως, τα ξηραντήρια υποκαθιστούν το 30

34 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα συµπυκνωτή. Στο εσωτερικό των ξηραντηρίων οι σωληνώσεις φέρουν πτερύγια για να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη µετάδοση θερµότητας προς τον περιβάλλοντα χώρο. Το επόµενο στάδιο του ατµού που είναι πλέον σε υγρή µορφή, ως νερό, είναι η κατάθλιψή του στο θερµοδοχείο ή αλλιώς τροφοδοτική δεξαµενή (5). Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια της βαρύτητας και εξαιτίας της µικρής κλίσης που υπάρχει στο δάπεδο της αίθουσας παραγωγής, η οποία βρίσκεται ανάµεσα στα ξηραντήρια και το λεβητοστάσιο. Από εκεί µια αντλία, το τροφοδοτικό ιππάριο (6) το οδηγεί εκ νέου στο λέβητα Παράσταση του κύκλου των ατµοµηχανών σε διάγραµµα T-s Στο ιάγραµµα 2-1 αποτυπώνεται η λειτουργία της µηχανής µε κορεσµένο ατµό σε διάγραµµα T-s. 31

35 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα ιάγραµµα 2-1 Παράσταση λειτουργίας της ατµοµηχανής µε κορεσµένο ατµό σε διάγραµµα T s [11] 32

36 Περιγραφή λειτουργίας του προπολεµικού πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα Σύµφωνα µε το ιάγραµµα 2-1 οι διεργασίες που ακολουθεί το σύστηµα ατµός - νερό έχουν ως εξής: 1-2: Ατµοποίηση υπό σταθερή πίεση του λέβητα και σταθερή θερµοκρασία. Στο σηµείο 2 ο ατµός είναι ξηρός κορεσµένος. 2-3: Εκτόνωση µέχρι την πίεση και τη θερµοκρασία της συµπύκνωσης. Στο σηµείο 3 έχουµε µίγµα ατµού (95%) και νερού (5%). 3-0: Συµπύκνωση υπό σταθερή πίεση και θερµοκρασία, όπου το µίγµα ατµού - νερού γίνεται προοδευτικά υγρότερο µέχρι να φτάσει στο σηµείο 0 όπου µετατρέπεται σε νερό. Από το σηµείο 0 αρχίζει η συµπίεση του νερού από την τροφοδοτική αντλία και η ανύψωση της θερµοκρασίας του κατά τη διαδροµή 0-1. Για λόγους ευκολίας θεωρείται πάντοτε ότι η φάση αυτή πραγµατοποιείται πάνω στην πρώτη οριακή καµπύλη. Συνεπώς, 0-1: Συµπίεση τροφοδότηση µέχρι την πίεση και τη θερµοκρασία του λέβητα. Έτσι η λειτουργία της ατµοµηχανής παριστάνεται από τη διαδροµή Ο Πίνακας 2-2 παρουσιάζει τις τιµές στα τέσσερα κρίσιµα σηµεία του διαγράµµατος T s. Πίνακας 2-2 Χαρακτηριστικές τιµές των κρίσιµων σηµείων στο διάγραµµα T - s P (bar) T (K) h (kj/kg) s (kj/kg*k) x Όπου P είναι η πίεση (bar), T η θερµοκρασία (Κ), h η ενθαλπία (kj/kg), s η ειδική εντροπία (kj/ kg* K) και x η ποιότητα του συστήµατος ατµού νερού. 33

37 Περιγραφή λειτουργίας του σύγχρονου πλινθοκεραµοποιείου ΒΕΑΚ Α.Ε. 3 Περιγραφή λειτουργίας του σύγχρονου πλινθοκεραµοποιείου ΒΕΑΚ Α.Ε. 3.1 ιαδικασία παραγωγής Εισαγωγή Σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο κατασκευής πλίνθων όπως είναι αυτό της ΒΕΑΚ Α.Ε. του οµίλου ΚΟΘΑΛΗ, είναι αναµενόµενο να υπάρχει ανεπτυγµένη τεχνολογία και µεγαλύτερη παραγωγή συγκριτικά µε ένα εργοστάσιο που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1925 όπως αυτό του Ν. & Σ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ. Τα σύγχρονα µηχανήµατα, ωστόσο, δεν µπορούν να αλλάξουν τη διαδικασία παραγωγής που σε γενικές γραµµές έχει αρκετές οµοιότητες όπως φαίνεται και στο διάγραµµα ροής της παραγωγικής διαδικασίας (Σχήµα 3-1). Επιλογή πρώτων υλών Αποθήκη πρώτων υλών τούβλων Εξόρυξη πρώτων υλών Αποθήκη πρώτων υλών κεραµιδιών Παραγωγή πηλού Κονιορτοποίηση πρώτων υλών Αποθήκη µονωτικού υλικού Styropor Παραγωγή πηλού Επεξεργασία πρώτων υλών Ζύµωµα πρώτων υλών ιόγκωση µονωτικού υλικού Styropor Εξώθηση γαλέτας Μορφοποίηση τούβλων Μορφοποίηση κεραµιδιών Κόφτης Φόρτωση τελάρων Φόρτωση βαγονιών ξηραντηρίου τούβλων Φόρτωση βαγονιών ξηραντηρίου κεραµιδιών Ξηραντήριο τούβλων Ξηραντήριο κεραµιδιών Εκφόρτωση ξηρών τούβλων Εκφόρτωση ξηρών κεραµιδιών ιαλογή ΦΟΥΡΝΟΣ Σχήµα 3-1 ιάγραµµα ροής παραγωγικής διαδικασίας ΒΕΑΚ Α.Ε. 34

38 Περιγραφή λειτουργίας του σύγχρονου πλινθοκεραµοποιείου ΒΕΑΚ Α.Ε Η πρώτη ύλη Οι αργιλοπυριτικές ενώσεις αποτελούν φυσικά και στα σύγχρονα εργοστάσια την πρώτη ύλη για την κατασκευή κεραµικών προϊόντων. Έπειτα από έρευνα σε δείγµατα αργίλου από διάφορες περιοχές επιλέγονται οι κατάλληλοι χώροι εξόρυξης. Μετά τη συλλογή της η πρώτη ύλη µεταφέρεται σε συγκεκριµένους χώρους του εργοστασίου, όπου και παράγονται οι ειδικές συνθέσεις (χαρµάνια) ανάλογα µε το επιθυµητό προϊόν. Όπως στην περίπτωση του πλινθοκεραµοποιείου Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, έτσι και στη ΒΕΑΚ Α.Ε. χρησιµοποιείται διαφορετικής ποιότητας µίγµα για τα τούβλα και άλλο για την παραγωγή κεραµιδιών Επεξεργασία πρώτης ύλης Αρχικά, η έτοιµη πια πρώτη ύλη (άργιλος σε έτοιµο χαρµάνι) οδηγείται στον τροφοδότη για να κατευθυνθεί στη συνέχεια στο σπαστήρα. Από εκεί θα εξέλθει, αφού πρώτα σπάσουν τα µεγάλα κοµµάτια χώµατος, και θα προστεθεί σε αυτήν ποσότητα νερού έτσι ώστε, καθοδόν προς το φίλτρο να γίνει το πρώτο ζύµωµα. Ο ρόλος του φίλτρου είναι να οµογενοποιεί το υλικό και στο σηµείο εκείνο προστίθεται η αναγκαία ποσότητα νερού. Στη διαδικασία παραγωγής υπάρχουν δύο τριβεία. Το Nr 1 τριβείο που βρίσκεται πριν από το φίλτρο κατακρατεί τις πέτρες που έχουν εξωτερική περίµετρο µέχρι και 5 cm. Μετά το φίλτρο ακολουθεί το τριβείο Nr 2 που δηµιουργεί µίγµα από κόκκους έως 0,5 mm. Στην περίπτωση των κεραµιδιών υπάρχει και τρίτο τριβείο, το οποίο κοκκοποιεί ακόµη περισσότερο την άργιλο. Τελικά η προεπεξεργασµένη πρώτη ύλη οδηγείται στο ζυµωτήριο όπου εφόσον χρειαστεί προστίθεται επιπλέον νερό και ζυµώνεται εντατικά Μορφοποίηση προϊόντων Μετά το ζυµωτήριο σειρά έχει η πρέσα εξώθησης µε πίεση που φτάνει τις 25 ατµόσφαιρες. Μέσα σε αυτή γίνεται επεξεργασία της αργιλικής µάζας, αφαιρείται ο αέρας, συµπιέζεται, και λίγο πριν την έξοδο αποκτά οµοιόµορφη ροή έτσι ώστε να εξαχθεί το προϊόν σε κενό αέρος [12]. Με αυτήν τη διαδικασία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα της αργίλου, κάτι που είναι απαραίτητο για τις 35

39 Περιγραφή λειτουργίας του σύγχρονου πλινθοκεραµοποιείου ΒΕΑΚ Α.Ε. ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Στην έξοδο της πρέσας υπάρχει η µήτρα, στην οποία οφείλεται η τελική µορφή του τούβλου. Στην άκρη της πρέσας υπάρχει ο προκόφτης, που κόβει το υπό επεξεργασία προϊόν σε συγκεκριµένο µήκος για να αναλάβει στη συνέχεια ο τελικός κόφτης, που δίνει το τελικό προϊόν σε υγρή µορφή και στο επιθυµητό µέγεθος. Η διαδικασία µορφοποίησης των κεραµιδιών είναι πανοµοιότυπη µε αυτή των τούβλων µε τη διαφορά ότι δεν παίρνουν το τελικό τους σχήµα στην έξοδο της πρέσας, αλλά σε ειδικά διαµορφωµένα καλούπια, κατασκευασµένα από κράµα αλουµινίου µε επικάλυψη από αναλώσιµες µεµβράνες καουτσούκ, που βρίσκονται πάνω στην πρέσα (Εικόνα 3-1). Εποµένως από τη µήτρα εξέρχεται οµογενοποιηµένο συνεχές πρίσµα επάνω σε κυλιόµενους κυλίνδρους, το οποίο κόβεται σε συγκεκριµένο µήκος για να οδηγηθεί στα καλούπια. Εικόνα 3-1 Πρέσα κεραµιδιών ( αριστερά) και λεπτοµέρειες της εξόδου των κεραµιδιών από την πρέσα (δεξιά) Ξήρανση Στο επόµενο βήµα, τα µορφοποιηµένα αλλά υγρά τούβλα φορτώνονται σε ειδικά βαγόνια για να κατευθυνθούν στα ξηραντήρια (4 σε συνεχή λειτουργία και ένα εφεδρικό). Η παραµονή στα ξηραντήρια ενός βαγονιού φορτωµένου µε προϊόντα διαρκεί από 8 έως 24 ώρες ανάλογα µε την ταχύτητα και το είδος παραγωγής, έως ότου εξέλθει από εκεί µε µηδαµινή ποσότητα υγρασίας στο εσωτερικό του (κάτω του 2%) για να κατευθυνθεί στο φούρνο. Το µέσον για την αφαίρεση της υγρασίας είναι ο αέρας. Ο αέρας είναι κατά 90% προερχόµενος από το «Ρεκούπερο» του φούρνου, τον ανεµιστήρα (ventilator) που χρησιµοποιείται για να απάγει τον θερµό αέρα των βαγονιών µέσα στο 36

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μήκος εισερχόμενου θρύμματος 20-30 χιλ. με μέγιστη υγρασία 50% Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 389.050. www.eco-heat.gr

Μήκος εισερχόμενου θρύμματος 20-30 χιλ. με μέγιστη υγρασία 50% Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 389.050. www.eco-heat.gr Μήκος εισερχόμενου θρύμματος 20-30 χιλ. με μέγιστη υγρασία 50% Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 389.050 Περιγραφή σταδίων επεξεργασίας καθώς και επιμέρους υποσυστημάτων : ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά Γενικά - Περιγραφή Το τμήμα έρευνας και σχεδιασμού του εργοστασίου, έχει μακρά διεθνή εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή στεγνωτηρίων και ξηραντηρίων διαφόρων προϊόντων, και έχει στο ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της:

Η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της: Η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της: Κτίζει, λειτουργεί και συντηρεί τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθµούς που χρειάζονται για να παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια. Εγκαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε Μια µεγάλη συµβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό νερό έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο άνεσης σε κάθε σπίτι είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Ελλάδα σήμερα, που διανύει το 3ο έτος της οικονομικής κρίσης, το θέμα της θέρμανσης έχει γίνει πρωτεύον θέμα κάθε νοικοκυριού καθώς οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Ανδριάς Ιωάννης ιευθυντής ΕργοστασίουΝέας Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα Η εµπειρία της Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης

Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης Περιεχόμενα Παραγωγή βιομάζας ελιάς Εισαγωγή Παραγωγική διαδικασία Τεχνικές προδιαγραφές Διακίνηση Καύση Εισαγωγή 2009: Αρχή αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων ENERGIE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βιομηχανικές Εφαρμογές των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

>> Έλεγχος της ενέργειας

>> Έλεγχος της ενέργειας ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α ΝΤΛ ΙΕΣ Θ ΕΡΜ Ο Τ ΗΤ ΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ GTU C 120 Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Σ Η Σ Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Υ ADVANCE Τεχνολογία συμπύκνωσης και... στο πετρέλαιο >>

Διαβάστε περισσότερα

Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας

Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας Ι. Ελευθεριάδης Δασολόγος Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Είδη στερεών βιοκαυσίμων Καυσόξυλα Φτηνό, διαθέσιμο Χειρωνακτική φόρτωση, Αποθήκευση Θρυμματισμένο ξύλο Φτηνό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο την επαγγελματική επιμόρφωση. Η τελευταία διαφέρει από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στο ότι πρέπει στο μικρότερο δυνατό χρόνο να αποδώσει «χειροπιαστά» οφέλη. Ο επιμορφωθείς

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ GASIFICATION TECHNOLOGY COMPANY 2ο χλμ. Προς Β ΚΤΕΟ-οδός ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τηλ: 2310699524, Διεύθυνση πωλήσεων: 6987106186 http://www.gasification-technology.gr, www.αεριοποιηση.gr info@gasification-technology.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα