Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1."

Transcript

1 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση των τεσσάρων (4) Ασφαλιστικών Ταμείων - όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του Καταστατικού, σύμφωνα με τον Νόμο 1134/81. Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Σκοπός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι η παροχή ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του, η παροχή βοηθημάτων σε αυτά σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την ψυχική υγεία των μελών του. Άρθρο 3. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, έμμεσα και επίτιμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού. Α) Τακτικά μέλη είναι όλοι οι εν ενεργεία μόνιμοι εργαζόμενοι της Τράπεζας, οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας ολικής απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι φύλακες του Ν 1339/83, οι ειδικοί Συνεργάτες-Σύμβουλοι της Ε.Τ.Ε., καθώς και οι επί συμβάσει εργαζόμενοι, εφόσον ασφαλίζονται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Τράπεζας. Όλοι οι προαναφερόμενοι ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., από την ημέρα που διορίζονται στην Τράπεζα, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, την οποία διαβιβάζει στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. η αρμόδια Υπηρεσία της Τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μέλη σε έναν από τους Συλλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παραγρ. 1 του Καταστατικού. Τα τακτικά μέλη που βρίσκονται στο εξωτερικό, με εντολή και για υπηρεσία της Τράπεζας, συνεχίζουν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις να καλύπτονται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εκτός αν υπάρχει ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη από τη χώρα του εξωτερικού όπου βρίσκονται. Β) Έκτακτα μέλη είναι: 1. Οι Συνταξιούχοι, μέλη του τ. Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε., νυν Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ- ΕΘΝΙΚΗ ή με οποιαδήποτε ονομασία τούτο καλείται στο μέλλον, οι οποίοι προέρχονται από τακτικά μέλη. Η ασφάλισή τους, με την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία, συνεχίζεται, αφού όμως αναγγελθεί στην υπηρεσία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ ο αριθμός μητρώου συνταξιοδοτήσεώς τους. 2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο/οι Αναπληρωτής/τές Διευθύνων/ντες Σύμβουλος/οι, με όποιον τίτλο αυτοί φέρουν, της Τράπεζας στη διάρκεια της θητείας τους και μετά από αυτήν, εφόσον παίρνουν σύνταξη από το τ. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε., νυν Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ- ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ ή με οποιαδήποτε ονομασία τούτο καλείται στο μέλλον. 3. Οι τακτικοί δικηγόροι της Ε.Τ.Ε που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πάγια μηνιαία αντιμισθία, όχι όμως κατώτερη από εκείνη που καθορίζεται από τον Κώδικα

2 Δικηγόρων και ανήκουν οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, απασχολούνται δε στα Τμήματα (γραφεία) αυτής στην Αθήνα, τον Πειραιά, όπως και στα ειδικά γραφεία αυτής στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη δημιουργηθούν ίδια γραφεία. 4. Οι εργαζόμενοι της Ε.Τ.Ε. πλήρους ωραρίου οι οποίοι υποχρεούνται λόγω ιδιότητάς τους (μηχανικοί, δικηγόροι) να ασφαλιστούν στον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα έχουν τη δυνατότητα ασφάλισης και στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με συμπληρωματική ασφάλιση και ποσοστό εισφοράς 5%. Οι ανωτέρω δύνανται να ασφαλίζουν και μέλη ατομικής οικογένειας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των τακτικών μελών του άρθρου Όλο το μόνιμο προσωπικό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., από την ημερομηνία πρόσληψης. Η ασφάλιση διατηρείται και μετά τη συνταξιοδότηση, εφόσον έχουν διανύσει συνεχή εργασία στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. επί 25 έτη. Προϋπόθεση για τη διατήρηση της ασφάλισης είναι η ομαλή καταβολή των εισφορών τους, μέχρι το τέλος εκάστου μηνός. Οι ανωτέρω δύνανται να ασφαλίζουν και μέλη ατομικής οικογενείας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των εκτάκτων μελών του άρθρου Εργαζόμενοι στις Θυγατρικές Εταιρείες της Ε.Τ.Ε (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Αμοιβαίου Κεφαλαίου κ.λ.π.) καθώς και στους φορείς του προσωπικού της Ε.Τ.Ε, εν ενεργεία και συντ/χων, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι διάφορες παροχές που παρέχονται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για λογαριασμό του εργοδότη καταβάλλονται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από αυτόν. Οι ανωτέρω δύνανται να ασφαλίζουν και μέλη ατομικής οικογενείας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των εκτάκτων μελών του άρθρου 3. Όριο ηλικίας εγγραφής των τακτικών και των εκτάκτων μελών, περιπτ. 3, 4, 5, είναι το 48 ο έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο. 7. Οι ειδικοί Συνεργάτες-Σύμβουλοι Ε.Τ.Ε., εφόσον δεν έχουν ασφαλιστεί στους λοιπούς οργανισμούς της Ε.Τ.Ε. και δεν έχουν υπερβεί το 48 ο έτος της ηλικίας τους, με ποσοστό εισφοράς 2,5%. Οι ανωτέρω δύνανται να ασφαλίζουν και μέλη της ατομικής οικογένειάς τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των τακτικών μελών του άρθρου Το ιατρικό προσωπικό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με απασχόληση πλήρους ωραρίου με συμπληρωματική ασφάλιση εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 48 ο έτος της ηλικίας τους και ποσοστό εισφοράς 5%. Οι ανωτέρω δύνανται να ασφαλίζουν και μέλη ατομικής οικογένειας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των εκτάκτων μελών του άρθρου Το ιατρικό προσωπικό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μερικής απασχόλησης με συμπληρωματική ασφάλιση, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 48 ο έτος της ηλικίας τους, και ποσοστό εισφοράς 5% επί της αντιστοιχίας των αποδοχών τους στις αποδοχές πλήρους ωραρίου. Οι ανωτέρω δύνανται να ασφαλίζουν και μέλη ατομικής οικογενείας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των έκτακτων μελών του άρθρου 3. Γ) Έμμεσα μέλη είναι: 1. Τα σύμφωνα με το Καταστατικό του τέως Ταμείου Συντάξεων Ε.Τ.Ε. πρόσωπα, που συνταξιοδοτούνται από αυτό όχι "ιδίω δικαίω" αλλά ως δικαιούχοι ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εφόσον δικαιούνται και ασφαλίσεως στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 2. Μέλη ατομικής οικογένειας. Ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., κατόπιν αιτήσεως του τακτικού ή εκτάκτου μέλους: α) Η σύζυγος από νόμιμο γάμο, ανεξάρτητα αν εργάζεται ή όχι ή είναι ελεύθερη επαγγελματίας. β) Ο νόμιμος σύζυγος γυναίκας εργαζομένης ή συνταξιούχου εφόσον δεν έχει υπερβεί το 48 ο έτος της ηλικίας και δεν πάσχει από χρόνιο νόσημα, με εισφορά 2,5%. Οι παροχές ασφάλισης αρχίζουν ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης και καταβολής της εισφοράς. Εάν έχει δική του κύρια ασφάλιση, η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι συμπληρωματική. γ) Όλα τα τέκνα των ασφαλισμένων. Ασφαλίζονται μέχρι το 35 ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν δική τους κύρια ασφάλιση. 2

3 Τα άγαμα νόμιμα, αναγνωρισθέντα ή νομιμοποιηθέντα τέκνα, καθώς και υιοθετηθέντα, εφόσον κατά τον χρόνο της υιοθεσίας δεν υπερβαίνουν το 18 ο έτος της ηλικίας τους. Τα νόμιμα εκτός γάμου τέκνα τακτικών ή έκτακτων μελών, καθώς και τα τέκνα που προέρχονται από πρώτο γάμο, ενώ τα τακτικά ή έκτακτα μέλη τέλεσαν και δεύτερο γάμο. Ειδικά για τα εργαζόμενα τέκνα και τα τέκνα που είναι δικαιοδόχοι σύνταξης από άλλον φορέα και έχουν δικό τους κύριο ασφαλιστικό φορέα, με εισφορά 2,5% και συμπληρωματική ασφάλιση, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Τα τέκνα που είναι Α.με.Α. και έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένα και μετά τη συμπλήρωση του 35 ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι ανίκανα για εργασία, με ασφάλιστρο 2,5% και με τους ίδιους όρους χορήγησης των παροχών. Μετά τον θάνατο του τακτικού ή εκτάκτου μέλους και εφόσον τα ίδια δικαιωθούν σύνταξης, εντάσσονται στην κατηγορία των έκτακτων μελών με ασφάλιστρο 4%. Η κατάταξη στην κατηγορία αυτή γίνεται με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής και του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο 18 ο έτος της ηλικίας τους. Οι περιπτώσεις επανεξετάζονται με τη συμπλήρωση του 35 ου έτους για τη διαγραφή ή τη συνέχιση της ασφάλισής τους δια βίου του αμέσου μέλους, με την προσκόμιση απόφασης των αρμοδίων Κρατικών Υγειονομικών Επιτροπών και με εξέταση της Κοινωνικής Λειτουργού & της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα μετά από την έκθεση των νευρολόγων-ψυχιάτρων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δ) Τα εγγόνια των τακτικών και έκτακτων μελών, εφόσον είναι ορφανά από πατέρα και μητέρα, δεν έχουν δικό τους εισόδημα ή περιουσία, η συντήρησή τους βαρύνει το ασφαλισμένο μέλος, είναι άγαμα και δεν είναι ασφαλισμένα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Η ασφάλισή τους διαρκεί μέχρι και το 35 ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν εργάζονται. ε) Οι γυναίκες που έμειναν χήρες ή πήραν διαζύγιο και είναι τέκνα τακτικών ή έκτακτων μελών, δύνανται να ασφαλιστούν και πάλι στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με αίτηση του μέλους που τις προστατεύει μέχρι τη συμπλήρωση του 35 ου έτους της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι όροι της παραγράφου (δ). Η επανεγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., όταν, από τα στοιχεία που υποβάλλουν στις υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., προκύπτει ότι έχουν τις προϋποθέσεις. στ) Τα έμμεσα μέλη που δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη από άλλον κύριο ασφαλιστικό φορέα, καθ όλη τη διάρκεια της κάλυψής τους από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., διέπονται από τους όρους της συμπληρωματικής ασφάλισης, το δε καθεστώς αυτό δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αλλάξει ακόμη και με την πρωτόβουλη εκ μέρους τους διαγραφή από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους. ζ) Οι σύζυγοι τακτικών ή εκτάκτων μελών με καθεστώς πλήρους ασφάλισης υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν εκκαθαριστικό εφορίας από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Δ) Επίτιμα μέλη: Με πρόταση του Δ.Σ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, δύνανται να αποκτήσουν την ιδιότητα του επίτιμου μέλους πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα περίθαλψης ή ασφάλισης, εκτός αν τούτο αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. Ι. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 4. α) Για τον ίδιο τον εργαζόμενο, η προστασία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αρχίζει από την ημερομηνία που αναλαμβάνει υπηρεσία και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του παρόντος Κανονισμού. 3

4 β) Για τη σύζυγο τακτικού ή εκτάκτου μέλους από την ημερομηνία γάμου, εφόσον η αίτηση εγγραφής και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβληθούν στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εντός έξι (6) μηνών, διαφορετικά η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από την υποβολή της αίτησης, η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής αυτής. Για τα τέκνα τακτικού ή εκτάκτου μέλους η αρωγή αρχίζει από την ημερομηνία γέννησης. Από την ίδια ημερομηνία αρχίζει και η καταβολή των εισφορών, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση εγγραφής υποβλήθηκε εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου, διαφορετικά η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την υποβολή της αίτησης, η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής αυτής. γ) Για τα υπόλοιπα μέλη, η προστασία αρχίζει δώδεκα (12) μήνες μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία έγκρισής της. δ) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή μέλους ίδιας οικογένειας: 1. Αίτηση (ειδικό έντυπο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.). 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα τέκνα και τα εγγόνια. 3. Για τη σύζυγο, ληξιαρχική πράξη γάμου συνοδευόμενη από τη φορολογική της δήλωση και σε περίπτωση που δεν υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης. 4. Για τον σύζυγο γυναίκας τακτικού ή εκτάκτου μέλους της Ε.Τ.Ε., ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό γέννησης, εκκαθαριστικό εφορίας, υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599, με την οποία δηλώνει αν έχει δική του κύρια ασφάλιση ή όχι, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά ζητηθούν ώστε να προκύπτει σαφώς το αν δικαιούται πλήρη ή συμπληρωματική ασφάλιση, βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου ή της κλινικής "ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ" ότι δεν πάσχει από χρόνιο νόσημα. 5. Για τη σύζυγο και τα τέκνα αποβιώσαντος τακτικού ή εκτάκτου μέλους, αίτηση για τη συνέχιση της ασφάλισης, στην οποία το τ. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε., νυν Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ- ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ ή με οποιαδήποτε ονομασία τούτο καλείται στο μέλλον, θα βεβαιώσει ότι συνταξιοδοτούνται. ΙΙ. ΛΗΞΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ασφάλιση του τακτικού ή εκτάκτου μέλους λήγει: 1. Όταν λυθεί η σχέση εργασίας μεταξύ αυτού και της Τράπεζας και ο ασφαλισμένος δεν γίνει συνταξιούχος του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων των εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ ή με οποιαδήποτε ονομασία τούτο καλείται στο μέλλον. Εξαιρούνται: α) οι αποχωρούντες από την Τράπεζα έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, οι οποίοι παραμένουν ασφαλισμένοι καταβάλλοντας εισφορά συνταξιούχου. β) όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί αλλά βάσει του Ν 2676/99 τελούν υπό αναστολή σύνταξης, οι οποίοι όμως δύνανται να παραμείνουν ασφαλισμένοι, καταβάλλοντας εισφορά και συνεισφορά εργαζομένου. 2. Όταν διαγραφεί από τα Μητρώα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του. Στην περίπτωση αυτή λήγει και η ασφαλιστική κάλυψη των μελών της ατομικής οικογενείας του. ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Τα μέλη που μεταβαίνουν στο εξωτερικό διακρίνονται σε: αποσπασμένους Ε.Τ.Ε., τουρίστες και φοιτητές, σε χώρες της Ε.Ε. και εκτός αυτής. 4

5 Η περίθαλψη αυτών αντιμετωπίζεται με το ισχύον τιμολόγιο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εκτός αν ορίζεται από ειδικές σχέσεις ασφάλισης. Κάθε τι ιδιαίτερο αποφασίζεται από το Δ.Σ. 2. Στα τέκνα και τα εγγόνια, συνεχίζεται η ασφάλιση και κατά τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας, εφόσον το επιθυμούν, με ασφάλιστρο 1,5% και 2,5% αντίστοιχα. Διαφορετικά, επέρχεται διακοπή της ασφάλισης και η επανεγγραφή τους γίνεται με τη λήξη της στρατιωτικής θητείας, με το αναλογούν τότε ασφάλιστρο και καταβολή αναδρομικών έξι (6) μηνών. Διατηρείται η ασφάλιση, εφόσον το επιθυμούν, σε εθελοντές στρατιωτικής θητείας, σε σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Αστυνομίας, με ασφάλιστρο 2,5% και συμπληρωματική ασφάλιση. 3. Συνταξιούχος, έκτακτο ή έμμεσο μέλος, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται από την ασφάλιση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., δεν δύναται να αιτηθεί την επανεγγραφή του, η δε διαγραφή του θεωρείται οριστική. 4. Τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη δεν δικαιούνται να ζητήσουν τη διαγραφή ασφαλισμένου μέλους της ίδιας (ατομικής) οικογένειάς τους για όσο διάστημα αυτά είναι ασφαλισμένα στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εκτός αν τα μέλη αυτά καλύπτονται από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Εξαίρεση γίνεται στα τέκνα μετά τη συμπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας τους, η δε διαγραφή γίνεται με αίτηση του μέλους το οποίο τα ασφαλίζει. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που διεγράφη λόγω εργασίας, αυτή δύναται να επανεγγραφεί μετά από αίτηση του άμεσου μέλους και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. H ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από την υποβολή της αίτησης, η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής αυτής. Τέκνα κάτω του 35 ου έτους που διαγράφηκαν λόγω γάμου ή εργασίας και εξέλιπε ο λόγος διαγραφής τους, επανεγγράφονται μετά από αίτηση του άμεσου μέλους και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από την υποβολή της αίτησης, η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής αυτής. 5. Τα τέκνα των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή τελούν σε διάσταση ασφαλίζονται από τον γονέα στον οποίο έχει δοθεί δικαστικά η επιμέλεια εφόσον το επιθυμούν. 6. Οι δικαιοδόχοι σύνταξης έχουν τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης των τέκνων τους έως το 35 ο έτος, εφόσον αυτά δεν έχουν δικαιωθεί σύνταξης. 7. Όταν οι γονείς είναι και οι δύο εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Ε., δεν μπορεί να γίνει μεταφορά της εγγραφής των τέκνων από την ασφαλιστική μερίδα του ενός στην ασφαλιστική μερίδα του άλλου και ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε μία από τις δύο μερίδες. 8. Έμμεσο μέλος πατρικής οικογενείας, που διαγράφηκε με αίτηση του τακτικού ή εκτάκτου μέλους, δεν επανεγγράφεται. 9. Εργαζόμενοι που γίνονται συνταξιούχοι της Τράπεζας και οι δικαιοδόχοι συντάξεως αποβιώσαντος εργαζομένου, παραμένουν μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και οι ίδιοι και τα ασφαλισμένα μέλη της ίδιας και της πατρικής οικογενείας, εκτός αν δηλώσουν εγγράφως ότι επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η δε διαγραφή είναι οριστική. 10. Μέλη της ίδιας οικογενείας αποβιώσαντος εργαζομένου ή συνταξιούχου, που δεν είναι ασφαλισμένα στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά το διάστημα που ο εργαζόμενος ήταν σε υπηρεσία ή σύνταξη, δεν δύνανται να εγγραφούν στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ανεξάρτητα αν λαμβάνουν ή όχι σύνταξη. 11. Μέλη της ίδιας οικογενείας τακτικού ή εκτάκτου μέλους που διαγράφηκαν μετά τη διαγραφή του τακτικού ή εκτάκτου μέλους, εφόσον δικαιωθούν σύνταξης μπορούν να επανεγγραφούν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. 12. Συνεχίζεται η ασφάλιση τακτικού ή εκτάκτου μέλους εφόσον λυθεί η σχέση εργασίας αυτού με την Τράπεζα ή το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του τ. Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε., νυν Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ- ΕΘΝΙΚΗ ή με οποιαδήποτε ονομασία τούτο καλείται στο μέλλον με την προϋπόθεση ότι καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές. 5

6 13. Όλα τα ασφαλισμένα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών περίθαλψης στα ιατρεία και τα εργαστήρια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., καθώς επίσης και νοσηλείας στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», χωρίς επιβάρυνση. Για τα μέλη που έχουν και άλλον κύριο ασφαλιστικό φορέα παρέχεται η Πρωτοβάθμια περίθαλψη και η νοσηλεία στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». Εφόσον επιλέξουν άλλα νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά, η νοσηλεία είναι συμπληρωματική. IV. ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρεχόμενη προς τα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ασφάλιση διακρίνεται σε πλήρη και συμπληρωματική. α) ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης ασφάλιση είναι εκείνη που ορίζεται από το Καταστατικό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και τον παρόντα Κανονισμό. β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Συμπληρωματική ασφάλιση είναι εκείνη που παρέχεται στα μέλη της οικογενείας των ασφαλισμένων μελών, τακτικών και εκτάκτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, και περιλαμβάνει την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως αυτές ορίζονται στα επιμέρους άρθρα του παρόντος Κανονισμού ή με αποφάσεις Δ.Σ. Άρθρο 5. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν εγγράφως στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και εντός δύο (2) μηνών, κάθε μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης η οποία έχει οποιαδήποτε συνέπεια για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (γάμος τέκνων, διαζύγιο, θάνατος, ανάληψη εργασίας κ.λ.π.) προς αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 3β του Καταστατικού. Άρθρο 6. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ Ι. ΤΑΚΤΙΚΩΝ: α. Ασφαλιζόμενο μέλος, ποσοστό: 2,5%. β. Σύζυγος μη εργαζόμενη, ποσοστό: 0,5%. γ. Σύζυγος εργαζόμενη ή συνταξιούχος ποσοστό: 2,5%. δ. Σύζυγος εργαζομένης στην Ε.Τ.Ε. ποσοστό: 2,5%. ε. Τέκνα από 0 έως και 18 ετών, ποσοστό: 0,5%. στ. Άγαμα τέκνα από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 25 ετών, εάν σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες από το Κράτος σχολές, ποσοστό: 0,5%. ζ. Άγαμα τέκνα από 25 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών, εάν δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5%. η. Άγαμα τέκνα από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών, εάν δεν σπουδάζουν και δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5%. θ. Άγαμα τέκνα εργαζόμενα από 18 ετών έως και 35 ετών, ποσοστό: 2,5% με συμπληρωματική ασφάλιση. ι. Εγγόνια, ποσοστό: 2,5%. Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται σε όλες τις παροχές (μισθό, υπερωρίες, δώρα Χριστουγέννων - Νέου Έτους και Πάσχα, επιδόματα κάθε μορφής και είδους, εκτός από το επίδομα για ενοίκιο). ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ (συνταξιούχων): α. Ασφαλιζόμενο μέλος, ποσοστό: 4%. β. Σύζυγος μη εργαζόμενη, ποσοστό: 1%. γ. Σύζυγος εργαζόμενη ή συνταξιούχος, ποσοστό: 2,5%. δ. Σύζυγος συνταξιούχου της Ε.Τ.Ε. ποσοστό: 2,5%. ε. Τέκνα από 0 έως και 18 ετών, ποσοστό: 0,5%. 6

7 στ. Άγαμα τέκνα από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 25 ετών, εάν σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες από το Κράτος σχολές, ποσοστό: 0,5%. ζ. Άγαμα τέκνα από 25 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών, εάν δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5%. η. Άγαμα τέκνα από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών, εάν δεν σπουδάζουν και δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5%. θ. Άγαμα τέκνα εργαζόμενα από 18 ετών έως και 35 ετών, ποσοστό: 2,5% με συμπληρωματική ασφάλιση. ι. Εγγόνια, ποσοστό: 2,5%. Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται σε όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές (μισθός, σύνταξη, δώρα Χριστουγέννων - Νέου Έτους και Πάσχα, επίδομα άδειας, παροχή επικούρησης κ.λ.π.). ΙΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ (εργαζομένων): α. Ασφαλιζόμενο μέλος, ποσοστό: 2,5%. β. Σύζυγος μη εργαζόμενη, ποσοστό: 0,5%. γ. Σύζυγος εργαζόμενη ή συνταξιούχος ποσοστό: 2,5%. δ. Σύζυγος εργαζομένης στην Ε.Τ.Ε. ποσοστό: 2,5%. ε. Τέκνα από 0 έως και 18 ετών, ποσοστό: 0,5%. στ. Άγαμα τέκνα από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 25 ετών, εάν σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες από το Κράτος σχολές, ποσοστό: 0,5%. ζ. Άγαμα τέκνα από 25 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών, εάν δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5%. η. Άγαμα τέκνα από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών, εάν δεν σπουδάζουν και δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5%. θ. Άγαμα τέκνα εργαζόμενα από 18 ετών έως και 35 ετών, ποσοστό: 2,5% με συμπληρωματική ασφάλιση. ι. Εγγόνια, ποσοστό: 2,5%. Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται σε όλες τις παροχές (μισθό, υπερωρίες, δώρα Χριστουγέννων - Νέου Έτους και Πάσχα, επιδόματα κάθε μορφής και είδους, εκτός από το επίδομα για ενοίκιο). IV. Οι εισφορές των μελών δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. V. Η Τράπεζα, βάσει του άρθρου 7.2.IV.ε. του Καταστατικού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εισφέρει ποσά για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του Ταμείου Υγείας κατά την εκτέλεση των παροχών του άρθρου 3.1.α. του Καταστατικού του. VΙ. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, το ποσοστό καθορίζεται από το Δ.Σ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Άρθρο 7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Για τα τέκνα Α.με.Α. και τα ανίκανα για εργασία, ισχύει ό,τι ορίζεται για όλα τα τέκνα στο άρθρο 6 του παρόντος. Ειδικώς αυτή η κατηγορία μπορεί να ασφαλίζεται και μετά το 35 ο έτος ηλικίας, όπως ορίζει το άρθρο 3 του παρόντος. Όσον αφορά στα Α.με.Α τα οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και εφόσον ο νόμος ορίζει τη διατήρηση του δικαιώματος για τη λήψη παροχών ως έμμεσα μέλη της οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται, αποδίδονται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οι αναλογούσες εισφορές όπως ορίζει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (εισφορά και συνεισφορά). 2. Η εισφορά για τη σύζυγο και τα τέκνα αποβιώσαντος εν ενεργεία ή συνταξιούχου μέλους, ορίζεται σε 4% για κάθε μέλος. Σε περίπτωση θανάτου και της συζύγου τότε τα τέκνα καταβάλλουν ως εισφορά 4% έκαστο, εφόσον βέβαια δικαιωθούν συντάξεως. 7

8 3. Η εισφορά για την εργαζόμενη σε άλλον φορέα ή συνταξιοδοτούμενη από αυτόν, σύζυγο θανόντος εν ενεργεία ή συνταξιούχου μέλους, ορίζεται σε 6,5%. 4. Εισπραχθείσα εισφορά δεν επιστρέφεται λόγω παραλείψεως υποβολής, εκ μέρους του τακτικού ή εκτάκτου ασφαλισμένου, αιτήσεως διαγραφής μέλους της οικογενείας του, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούται προστασίας. 5. Σε περίπτωση λήψεως αδείας άνευ αποδοχών ή προσωρινής διακοπής της μισθοδοσίας για οποιοδήποτε λόγο, διακόπτεται και η ασφάλιση στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. του εργαζομένου και της οικογενείας του, εκτός εάν με αίτησή του ζητηθεί η συνέχιση της ασφάλισης, οπότε είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τόσο την αναλογούσα εισφορά του, όσο και την εισφορά του εργοδότη στην τελευταία μισθοδοσία του. Η αίτηση συνέχισης της ασφάλισης γίνεται μέσα σε έναν μήνα (1) εγγράφως για τον ίδιο και τα μέλη της οικογενείας του από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής. Πέραν του μηνός δεν εγκρίνεται. 6. Για εργαζόμενο που στρατεύεται και στερείται των αποδοχών του από την Τράπεζα, συνεχίζεται η προστασία κατόπιν αιτήσεώς του, εφόσον καταβάλλει από την ημερομηνία στράτευσής του την εισφορά του εργαζομένου για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του. 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Άρθρο 8. ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Ιατρική περίθαλψη παρέχεται σε όλα τα μέλη από ιατρούς όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα ειδικοτήτων κατά περίπτωση για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νοσημάτων. α. Σε περιοχές όπου λειτουργούν ιατρεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και εφόσον υπάρχει κάλυψη των αντίστοιχων ειδικοτήτων, κάθε ασφαλισμένο μέλος δύναται να πραγματοποιήσει εκτός των ανωτέρω ιατρείων έως έξι (6) επισκέψεις τον χρόνο σε ιατρούς ειδικοτήτων παθολόγου και γενικού ιατρού αθροιστικά. Σε όλες τις άλλες ειδικότητες δύναται να πραγματοποιήσει ετησίως έως τρεις (3) επισκέψεις. β. Σε περιοχές που δεν καλύπτονται από την παράγραφο (α), κάθε ασφαλισμένο μέλος δύναται να πραγματοποιήσει έως δέκα (10) επισκέψεις τον χρόνο σε ιατρούς ειδικοτήτων παθολόγου και γενικού ιατρού αθροιστικά. Σε όλες τις άλλες ειδικότητες δύναται να πραγματοποιήσει έως τέσσερεις (4) επισκέψεις ετησίως. γ. Για τέκνα έως έξι (6) ετών, αποζημιώνονται έως δέκα επτά (17) επισκέψεις ετησίως σε παιδίατρο. Για τέκνα από έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών, αποζημιώνονται έως δέκα (10) επισκέψεις ετησίως σε παιδίατρο. δ. Επίσκεψη σε οδοντίατρο δικαιολογείται μία (1) ετησίως. ε. Σε γυναικολόγο αποζημιώνονται έως τέσσερεις (4) επισκέψεις ετησίως. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποζημιώνονται έως δώδεκα (12) επισκέψεις. στ. Επίσκεψη σε Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές Ιατρικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων αποζημιώνονται έως τρεις (3) ετησίως, ανεξαρτήτως της ειδικότητας και υπολογίζονται αθροιστικά στον ανώτατο αριθμό επισκέψεων. Πέραν των τριών (3) επισκέψεων αποζημιώνονται με το τιμολόγιο απλής ιατρικής επίσκεψης. Αποδείξεις έκδοσης πιστοποιητικών και ιατρικών συμβουλίων δεν αποζημιώνονται. ζ. Κάθε ιατρική αναγκαιότητα υπέρβασης του καθοριζόμενου από τον Κανονισμό αριθμού επισκέψεων, αιτιολογείται με γνωμάτευση από το θεράποντα ιατρό και υποβάλλεται προς έγκριση στους ελεγκτές ιατρούς του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε αριθμό το διπλάσιο των επισκέψεων που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό. Το ύψος της δαπάνης, ο αριθμός των επισκέψεων, ο τρόπος και οι όροι που παρέχεται η ανωτέρω περίθαλψη καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. 2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 8

9 9 Από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χορηγούνται στα ασφαλισμένα μέλη του όλα τα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, εφόσον κρίνονται αναντικατάστατα, μετά από έγκριση του Ελεγκτού Ιατρού ή της Υγειονομικής Επιτροπής. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται μόνο με βάση ιατρικές συνταγές που συντάσσονται από τους θεράποντες ιατρούς της αντίστοιχης ειδικότητας, αποκλειστικά σε έντυπα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της συμμετοχής του ασφαλισμένου μέλους στη φαρμακευτική δαπάνη ορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στις περιπτώσεις μειωμένης ή μηδενικής συμμετοχής του μέλους στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει εξαιτίας της πάθησής του, αυτή πρέπει να αναγράφεται από τον θεράποντα ιατρό και να βεβαιώνεται με υπογραφή και σφραγίδα αυτού. Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες φαρμάκων των οποίων η ημερομηνία συνταγογράφησης είναι μεταγενέστερη της απόδειξης αγοράς τους. Η συνταγή των φαρμάκων πρέπει να εκτελείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της, διαφορετικά θεωρείται άκυρη. Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία μηνός. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν καλύπτει φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 559/ ). Επίσης, δεν αποζημιώνονται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.Σ.Υ.ΦΑ.). Οι λίστες ανανεώνονται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. Συνταγές για χρόνιες παθήσεις (επαναλαμβανόμενες) Στους ασφαλισμένους που ακολουθούν σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων, οι ιατροί οφείλουν να χορηγούν επαναλαμβανόμενη συνταγή τρίμηνης διάρκειας και μόνο για παθήσεις της ειδικότητας τους, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 121/2008. Στις συνταγές πρέπει να αναγράφεται από τον θεράποντα ιατρό η φαρμακευτική θεραπεία μηνός και η ένδειξη «χρόνια πάθηση» δίπλα στη διάγνωση. Για την κάλυψη της δαπάνης φαρμάκων σε επαναλαμβανόμενες συνταγές, απαιτείται η προέγκριση από τους ελεγκτές ιατρούς του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. όσον αφορά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εκτός εάν αυτές συνταγογραφούνται από ιατρούς ειδικότητας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεραπείες απευαισθητοποίησης - Σκιαγραφικές ουσίες απεικονιστικών εξετάσεων Αποζημιώνονται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ως εξής: α) Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι απαιτείται σκιαγραφική ουσία για την πραγματοποίηση της εξέτασης, ο ιατρός αναγράφει σε συνταγή τη σκιαγραφική ουσία, στη συνήθη για εξέταση ποσότητα, την οποία ο ασφαλισμένος εκτελεί σε φαρμακείο και προσκομίζει τη σκιαγραφική ουσία στο συμβεβλημένο εργαστήριο. β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση συνταγής, η δαπάνη αγοράς της σκιαγραφικής ουσίας αποζημιώνεται εφόσον το τιμολόγιο ή η απόδειξη αγοράς έχει εκδοθεί στο όνομα του ασφαλισμένου και έχει επικολληθεί η ταινία γνησιότητας της σκιαγραφικής ουσίας. Η συμμετοχή του μέλους και στις δύο περιπτώσεις εξαρτάται από το είδος της πάθησης. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις θεραπείες απευαισθητοποίησης. Φάρμακα υψηλού κόστους

10 Για την κάλυψη των φαρμάκων υψηλού κόστους (όπως αυτά ορίζονται από τις αποφάσεις του Δ.Σ.) απαιτείται η προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με την προσκόμιση από τον ασφαλισμένο ιατρικής αιτιολογημένης γνωμάτευσης και το σχήμα της θεραπείας από τους θεράποντες ιατρούς. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου μέλους στη φαρμακευτική δαπάνη καθορίζεται κατά διαγνωσμένη νόσο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η δαπάνη για την αγορά φαρμάκων υψηλού κόστους για τα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τα οποία έχουν άλλον κύριο φορέα ασφάλισης, δε βαρύνει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Χορηγείται ενδοπροθετικό εμφύτευμα (ήτοι σκεύασμα για ορθοπαιδικές παθήσεις - arthrovisk, synvisk κ.λ.π.) κατόπιν αιτιολογημένης γνωμάτευσης του θεράποντα ιατρού και με έγκριση του ελεγκτή ιατρού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σε ποσοστό 75% επί της αξίας του σκευάσματος. Δεν αποζημιώνονται είδη επιδέσεως (γάζα, βαμβάκι), νοσηλευτικά είδη (θερμόμετρα, θερμοφόρες κ.λ.π.), είδη διατροφής (γάλα, κρέμες κ.λ.π.), καθώς και κάθε είδους καλλυντικά. Εισαγόμενα Φάρμακα Κατ εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται η αξία ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Φάρμακα Γαληνικά Ομοιοπαθητικά Καλύπτεται η δαπάνη για αγορά γαληνικών και ομοιοπαθητικών φαρμάκων με συμμετοχή του μέλους 50% με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ., συνταγογράφηση από ιατρό αντιστοίχου ειδικότητας στο ατομικό συνταγολόγιο και μετά από έγκριση Ελεγκτή Ιατρού ή Φαρμακοποιού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ α. Όλα τα μέλη με κύριο ασφαλιστικό φορέα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχουν δικαίωμα νοσηλείας σε ΒΑ θέση σε δημόσια και ιδιωτικά, συμβεβλημένα και μη νοσηλευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο ή των κατά περίπτωση συμβάσεων, τις οποίες δύναται να συνάπτει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ με ιδιωτικές κλινικές. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ δεν επιβαρύνεται με τη διαφορά του ποσού που τυχόν θα προκύπτει για νοσηλεία του ασφαλισμένου μέλους σε βελτιωμένη θέση (αντί ΒΑ), όταν αυτό είναι επιθυμία του. Εφόσον το μέλος επιλέξει να νοσηλευτεί σε μη συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική για παθήσεις για τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις με κλινικές ή παθήσεις που αντιμετωπίζονται στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» ή σε δημόσια νοσοκομεία, το κόστος νοσηλείας βαρύνει τον ασφαλισμένο. β. Για την εισαγωγή του ασφαλισμένου σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, συμβεβλημένη ή μη, και νοσοκομεία αγαθοεργούς νοσηλείας, απαραίτητη είναι η αναγγελία εισαγωγής όπου θα δηλώνονται η πάθηση, οι πιθανές ημέρες νοσηλείας, καθώς και η χρήση υλικών, προκειμένου να ενημερωθεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Σε περίπτωση νοσηλείας μετά το πέρας του εγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, απαιτείται νέα, πλήρης αιτιολογημένη γνωμάτευση για περαιτέρω συνέχιση της νοσηλείας. γ. Οι δαπάνες για νοσηλεία που καταβάλλονται είναι αυτές που καθορίζονται κάθε φορά με Π.Δ., Κ.Υ.Α, ή αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Ειδικότερα: α) για νοσηλεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα σχηματισμών του Ε.Σ.Υ. ή των στρατιωτικών νοσοκομείων, εφαρμόζεται η νέα τιμολόγηση των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) όπως ισχύουν κάθε φορά. Στην έννοια του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου περιλαμβάνεται κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς τον ασθενή συνδρομή, που παρέχεται από το Νοσοκομείο καθώς και η σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή σε αυτόν των ανωτέρω υπηρεσιών. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και τα εξαιρούμενα του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) 10

11 νοσηλίου, που περιγράφονται στην υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/ (Β 99) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Όταν κάποια νοσηλεία υπερβαίνει τη μέση διάρκεια νοσηλείας (Μ.Δ.Ν.) του κάθε ανωτέρω Κ.Ε.Ν., ή σε περίπτωση νοσηλείας που δεν περιλαμβάνεται στα Κ.Ε.Ν., το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καλύπτει τη δαπάνη για τις πρόσθετες ημέρες νοσηλείας (ημερήσιο κλειστό νοσήλιο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με βάση την αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλίου της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αποδίδονται δαπάνες όπως ιατρικές πράξεις, φάρμακα και υγειονομικό υλικό με μέγιστη την τιμή του παρατηρητηρίου. Για τη νοσηλεία σε Μονάδες Αιμοκάθαρσης αποδίδεται για τις πέραν της Μ.Δ.Ν. ημέρες, το ειδικό νοσήλιο όπως αυτό ορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις. δ. Για νοσηλείες σε Μ.Ε.Θ., Μονάδες Εγκαυμάτων, Μ.Α.Φ., Ειδικές Μονάδες, νοσηλεία σε Μ.Ε.Ν.Ν., ισχύει ότι προβλέπεται από τις υπουργικές αποφάσεις. ε. Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα συμβεβλημένα με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ιδρύματα στη βάση ειδικών συμβάσεων. Εφόσον το μέλος επιλέξει να νοσηλευθεί σε μη συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική για παθήσεις για τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις με κλινικές ή παθήσεις που αντιμετωπίζονται στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» ή σε δημόσια νοσοκομεία, το κόστος νοσηλείας βαρύνει τον ασφαλισμένο. στ. Σε περιπτώσεις διαγνωσμένων χρόνιων παθήσεων σε δημόσια νοσοκομεία καλύπτονται μέχρι τρεις (3) μήνες συνεχούς νοσηλείας. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώνει ανά μήνα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για την πορεία της νοσηλείας του. Η παράταση της νοσηλείας πέραν του τριμήνου εγκρίνεται από το Δ.Σ., σε περίπτωση που εκείνο κρίνει ότι η νοσηλεία του στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» δεν είναι εφικτή. Σε περίπτωση που δεν νοσηλευθεί στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» και κατ επιλογή του ασθενούς νοσηλευθεί σε ιδιωτική κλινική, αποδίδεται μόνο η φαρμακευτική του δαπάνη. Ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται κατ εξαίρεση από την Υγειονομική Επιτροπή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ζ. Για τα μέλη που έχουν άλλον κύριο φορέα ασφάλισης, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν επιβαρύνεται με τη νοσηλεία τους σε δημόσια νοσοκομεία. Οι δαπάνες υγείας στα έμμεσα μέλη με συμπληρωματική ασφάλιση στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και με άλλον κύριο φορέα ασφάλισης, για τυχόν νοσηλείες τους, σε ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες ο άλλος φορέας δεν έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας αποζημιώνονται με το 50% συνολικά του τιμολογίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (αμοιβές ιατρών και νοσήλια χωρίς Φ.Π.Α., ο οποίος δεν καλύπτεται). Αντιθέτως σε περίπτωση νοσηλείας τους σε ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με τις οποίες ο άλλος κύριος φορέας δεν έχει συνάψει σύμβαση αποζημιώνονται με το 50% της σύμβασης. Σε περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές με τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καταβάλλει το 20% της διαφοράς σύμφωνα με το τιμολόγιό του (συμψηφιστικά με όσα κατέβαλε ο κύριος ασφαλιστικός φορέας), εκτός Φ.Π.Α. Οι ιατρικές αμοιβές που δεν έχουν καλυφθεί από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, αποζημιώνονται έως το 50% του τιμολογίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Όλα τα μέλη με άλλον κύριο ασφαλιστικό φορέα έχουν δικαίωμα νοσηλείας στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». η. Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες για χειρουργικές επεμβάσεις αισθητικής - κοσμητικής (πλαστικές, λιποαναρρόφηση κ.λ.π.). Ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται κατ εξαίρεση από την Υγειονομική Επιτροπή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θ. Για την κάλυψη των επεμβάσεων παχυσαρκίας (μπαλονάκι, δακτύλιος κ.λ.π.) είναι απαραίτητη η προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 11

12 Για όλα τα ανωτέρω, στα μέλη που έχουν άλλον κύριο φορέα ασφάλισης, η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι συμπληρωματική, όπως προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. ι. Θεραπείες που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες και επιστημονικά δόκιμες δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν υπάρχει απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ. ή του Δ.Σ. ια. Αμοιβές εξωτερικών ιατρών, που καλούνται για εξέταση ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αναγνωρίζονται μόνο στην περίπτωση που το νοσηλευτικό ίδρυμα ή το «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» δεν διαθέτει ιατρό της ειδικότητας αυτής. Νοσηλεία σε Νευρολογικά Ψυχιατρικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα & Ξενώνες & κέντρα αποτοξίνωσης & προστατευμένα διαμερίσματα Καλύπτεται η νοσηλεία με βάση το κρατικό τιμολόγιο όλων των μελών με κύριο ασφαλιστικό φορέα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε Νευρολογικά-Ψυχιατρικά Ιδρύματα ή Ξενώνες ή προστατευμένα διαμερίσματα και σε Ιδιωτικές Κλινικές που διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια. Η κάλυψη περιλαμβάνει ένα τρίμηνο συνεχούς νοσηλείας ή ένα τετράμηνο αθροιστικά εντός δωδεκαμήνου. Για την κάλυψη ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: Ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς παραπέμπεται στον ελεγκτή ψυχίατρο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ο οποίος συντάσσει το πόρισμα σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό, παραπέμποντας τα πορίσματα των ανωτέρω στο Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει την παράταση της νοσηλείας καθώς και το είδος αυτής και καθορίζει τη συμμετοχή του μέλους στα νοσήλια. Το ύψος της συμμετοχής του μέλους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του μηνιαίου καθαρού μισθού ή της καθαρής σύνταξης όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό της εφορίας που έχει προσκομίσει και εφόσον ο ασθενής δεν βαρύνεται με δαπάνες συντήρησης οικογένειας ήτοι σύζυγος ή/και τέκνα (περιλαμβανομένων ανέργων, Α.με.Α κ.λ.π.), ανεξαρτήτως ηλικίας, ή ειδικές δαπάνες που αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα (φόροι, δάνεια κλπ). Η αναπροσαρμογή της μέγιστης διάρκειας κάλυψης ή της συμμετοχής του μέλους στα νοσήλια επανακαθορίζεται με νέα απόφαση Δ.Σ. στην οποία βαρύνουν η πρόγνωση της νόσου, το οικογενειακό περιβάλλον και το εφικτό της επανένταξης του ασθενούς. Μονάδα Απεξάρτησης Το πρόγραμμα απεξάρτησης περιλαμβάνει τρία στάδια θεραπείας: α στάδιο: διαρκεί δύο (2) μήνες εντός του νοσοκομείου. Ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Κοινωνική Υπηρεσία. β στάδιο: διαρκεί έξι (6) μήνες εντός νοσοκομείου. Ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να ενημερώνει την κοινωνική υπηρεσία. γ στάδιο: διαρκεί δέκα (10) μήνες. Πραγματοποιείται σε ξενώνα της μονάδας ο οποίος μπορεί να λειτουργεί είτε εντός νοσοκομείου είτε εκτός, είτε αυτοτελώς. Η παραμονή εγκρίνεται μετά από απόφαση Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος έχει τη δυνατότητα επανάληψης με ανώτατο όριο τις δύο (2) φορές. Όταν διακοπεί το πρόγραμμα και δεύτερη φορά ενημερώνεται το Δ.Σ. To ημερήσιο νοσήλιο καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα των υπουργικών αποφάσεων. Μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καλύπτει τις δαπάνες με βάση το κρατικό τιμολόγιο στο πλαίσιο υπογραφής σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων από ζώντα ή νεκρό δότη διενεργούνται αποκλειστικά σε ειδικές Μονάδες Μεταμόσχευσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποδίδεται το 100% της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα των υπουργικών αποφάσεων για τη «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων», όπως ισχύουν. Παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, 12

13 που διενεργούνται για προμεταμοσχευτικό ή μεταμοσχευτικό έλεγχο σε ειδικά οργανωμένες και εξουσιοδοτημένες μονάδες νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρέχονται στους ασφαλισμένους χωρίς συμμετοχή. Οι δαπάνες για την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ζώντα ή θανόντα δότη, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη μεταμόσχευσή τους βαρύνουν τον ασφαλιστικό οργανισμό του λήπτη ή του υποψηφίου λήπτη καθώς και η δαπάνη για τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο λήπτη και δότη. Νοσηλεία σε Κέντρα Αποκατάστασης-Αποθεραπείας (Νοσηλεία ως εσωτερικοί ασθενείς) Για όλα τα μέλη τα οποία έχουν κύριο φορέα ασφάλισης το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., καλύπτεται η δαπάνη νοσηλείας σε αναγνωρισμένα Κέντρα Αποκατάστασης Αποθεραπείας, σύμφωνα με την κρατική διατίμηση και για υπηρεσίες όπως αυτές περιλαμβάνονται στα Π.Δ. 383/2002 και 187/2005. Για την εισαγωγή των μελών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ως εσωτερικοί νοσηλευόμενοι στα Κ. Α-Α, απαιτείται: προηγούμενη νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακή Κλινική ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο, για την πάθηση για την οποία απαιτείται η θεραπεία, ιατρική γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής (σχετικής με την πάθηση για την οποία έγινε η νοσηλεία) του Ιδρύματος στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασφαλισμένος, η οποία θα περιγράφει την πάθηση, τη βαρύτητα αυτής (μέσου ή προχωρημένου σταδίου), τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης και το ενδεδειγμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Απαιτείται επίσης έγκριση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για την εισαγωγή του ασθενούς, καθώς και για το πρόγραμμα αποκατάστασης. Στα κέντρα αποκατάστασης δεν νοσηλεύονται χρόνια περιστατικά αλλά ασθενείς για τους οποίους υπάρχει προσδόκιμο αποκατάστασης και μόνο για παθήσεις που καθορίζονται σαφώς στο άρθρο 3 του Π.Δ. 383/2002. Εξωσωματική γονιμοποίηση α) Αναγνωρίζονται δαπάνες από την ηλικία των είκοσι τριών (23) έως πενήντα (50) ετών, έως τρεις (3) φορές ετησίως και με ανώτατο όριο τις εννέα (9) φορές συνολικά. β) Αναγνωρίζεται η δαπάνη για τη διενέργεια σπερματεγχύσεων, με ανώτατο όριο τέσσερεις (4) φορές συνολικά. γ) Αναγνωρίζεται η δαπάνη της μικρογονιμοποίησης σε κάθε προσπάθεια που χρειάζεται έως τρεις (3) φορές ετησίως και με ανώτατο όριο εννέα (9) φορές. Τα φάρμακα της εξωσωματικής καλύπτονται με συμμετοχή του μέλους 25% μετά από έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. επί πλήρους αιτιολογημένης γνωμάτευσης και σχήματος θεραπείας ειδικού ιατρού. Για τα έμμεσα μέλη που έχουν άλλον κύριο φορέα ασφάλισης, το επίδομα της εξωσωματικής γονιμοποίησης χορηγείται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. συμπληρωματικά με τη προσκόμιση βεβαιωμένης παροχής από τον κύριο φορέα. Η δαπάνη φαρμάκων βαρύνει εξ ολοκλήρου το έμμεσο μέλος. Δικαίωμα χρήσης της ανωτέρω παροχής έχουν τα μέλη δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης ή την έναρξη της αρωγής. 4. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Τα μέλη που έχουν κύριο φορέα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δικαιούνται νοσηλείας στο εξωτερικό μετά από αίτημά τους, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Εάν η διάγνωση ή η θεραπεία σοβαρής νόσου δε μπορεί να γίνει στην Ελλάδα σε δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο, λόγω έλλειψης κατάλληλων επιστημονικών μέσων ή ιατρών που διαθέτουν γνώση και εμπειρία και είναι γνωστό ότι η αντίστοιχη διάγνωση και θεραπεία γίνεται στο εξωτερικό και δεν αποτελεί πειραματική μέθοδο. Τα ανωτέρω πρέπει να πιστοποιούνται με γνωμάτευση Διευθυντή του Ε.Σ.Υ. της αρμόδιας ειδικότητας και αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. β. Προκειμένου να εγκριθεί η κάλυψη δαπάνης για μετάβαση στις Η.Π.Α. απαραίτητη είναι η προσκόμιση δύο (2) γνωματεύσεων Καθηγητών ή Διευθυντών Ε.Σ.Υ. της 13

14 αντίστοιχης ειδικότητας στις οποίες να αναφέρεται ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται σε χώρα της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ε.Ε. γ. Για ασφαλισμένους που πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση οργάνου ή μυελού των οστών, εκτός των άλλων, απαιτείται να προσκομίζεται και η απόφαση της υπηρεσίας συντονισμού και ελέγχου μεταμοσχεύσεων του Υπουργείου Υγείας και ο έλεγχος ιστοσυμβατότητας. δ. Αν το περιστατικό αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη αλλά ο ασφαλισμένος επιλέγει να μεταβεί για νοσηλεία σε άλλη χώρα εκτός Ευρώπης τότε καλύπτεται μόνο το 30% του συνόλου των ιατρικών δαπανών. ε. Ειδικά για τη μετάβαση μελών σε Κρατικά Νοσοκομεία της Ε.Ε. τα οποία δέχονται τις κάρτες S2, Ε121 και Ε112, αυτές χορηγούνται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Για την αποζημίωση της δαπάνης νοσηλίων, απαραίτητη είναι η προσκόμιση εξοφλημένων και μεταφρασμένων τιμολογίων, θεωρημένων από την Προξενική αρχή του τόπου όπου έγινε η νοσηλεία.το ύψος της κάλυψης της δαπάνης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχοντας σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των μελών του, εφαρμόζει την "ιατρική προληπτική εξέταση" για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την καταπολέμηση αυτών. Κατ' αρχάς η προληπτική ιατρική εφαρμόζεται στα παιδιά ηλικίας από 0-15 ετών και δύναται να επεκταθεί και στους ενήλικες με εμβολιασμούς, τσεκ-απ κ.λ.π., ανάλογα με την αναγκαιότητα και τις υπάρχουσες συνθήκες. Η έκταση της Προληπτικής Ιατρικής και ο τρόπος εφαρμογής της καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 6. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Η Οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται: α) Στα Οδοντιατρικά Κέντρα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος εργασιών και υλικών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. β) Με ελεύθερη επιλογή οδοντιάτρου (εξαιρούνται οι οδοντίατροι που εργάζονται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με οποιαδήποτε σχέση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.). Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται το προβλεπόμενο από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ποσό, σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγιά του, αφού γίνει ο έλεγχος πριν και μετά τη θεραπεία, από τον ελεγκτή οδοντίατρο. Η συμμετοχή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ανά κατηγορία ασφαλισμένου και ανά κατηγορία θεραπείας, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Συμμετοχή Τ. Υ. Π. Ε. Τ στη δαπάνη 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ 1. Η σύζυγος 2. Ο σύζυγος τακτικού ή εκτάκτου μέλους Ε.Τ.Ε. 3 α. Για τα άνω των 18 ετών τέκνα Προσθετικά (στεφάνες, γέφυρες, οδοντοστοιχίες) 100% 80% 80% 80% Θεραπευτικά 100% 100% 100% 100%

15 15 β. Για τα μετέχοντα της "προληπτικής ιατρικής" τέκνα (μόνο σε συνεργαζόμενο ιατρό) γ. Για τα μη μετέχοντα της "προληπτικής ιατρικής" τέκνα κάτω των 18 ετών 4. Λοιποί οικείοι (γονείς, αδελφές) 100% 80% 30% 100% 100% 50% 5. Ορθοδοντική θεραπεία (για τέκνα έως 18 ετών εφόσον έχει διαπιστωθεί στην Προληπτική Ιατρική) 100% σε συνεργαζόμενο ιατρό ή σύμφωνα με γενική απόφαση του Δ.Σ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πλην των 1, 2 & 2 α, απαιτείται προέγκριση από τον ορθοδοντικό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν μετέχει στην αξία του χρησιμοποιούμενου για οδοντιατρικές εργασίες χρυσού ή άλλου ευγενούς μετάλλου, η οποία και καταβάλλεται αποκλειστικά από το μέλος. Τα μέλη δικαιούνται "προσθετικής οδοντιατρικής περίθαλψης" μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την εγγραφή τους στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τα μέλη έχουν δικαίωμα επαναλήψεως: α. Ολικής οδοντοστοιχίας τρία (3) έτη μετά την προηγούμενη χορήγηση. β. Γεφυρών κ.λ.π. τέσσερα (4) έτη μετά την προηγούμενη χορήγηση. 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται δαπάνες από τους ασφαλισμένους στο εσωτερικό, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εντός του έτους που πραγματοποιήθηκαν και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, μόνο εφόσον αφορούν σε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός των δύο (2) τελευταίων μηνών του προηγούμενου έτους. Για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε τέσσερεις (4) μήνες από την επιστροφή του μέλους στην Ελλάδα. Μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. 8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ α. Ακτινολογικό - Διαγνωστικό Οι ακτινογραφίες, οι αξονικές τομογραφίες, τα triplex, οι υπέρηχοι, οι μαστογραφίες, η μέτρηση οστικής μάζας και γενικά όλες οι εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εκτελούνται αποκλειστικά στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήριά του ή σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από απόφαση του Δ.Σ. Στις περιοχές όπου το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν έχει δικά του εργαστήρια ή συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, αποδίδεται το τιμολόγιό του. β. Μικροβιολογικό Αιματολογικό - Βιοχημικό Κυτταρολογικό Οι κάθε είδους εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα αντίστοιχα εργαστήρια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από απόφαση του Δ.Σ.

16 16 Στις περιοχές που το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν έχει δικά του εργαστήρια ή συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, αποδίδεται το τιμολόγιό του. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εξαιρούνται οι εξετάσεις σε κρατικά νοσοκομεία και ειδικά όπου παρακολουθούνται χρόνια και σοβαρά νοσήματα. Το Δ.Σ. δύναται να εξαιρεί από κάθε περιορισμό ειδικές περιπτώσεις και ευπαθείς ομάδες ασφαλισμένων. Το ύψος της δαπάνης, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί βάσει των οποίων παρέχεται η παραπάνω περίθαλψη καθορίζονται από τις αποφάσεις του Δ.Σ. και ανακοινώνονται με εγκυκλίους. Σε εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στο προεδρικό διάταγμα και αφορά νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς πρέπει να υπάρχει προέγκριση από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας και αποζημιώνεται με ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τα μέλη τα οποία υποβάλλονται σε στερεοτακτική ακτινοχειρουργική με τις τεχνικές: cyber knife, Χ knife και γ knife καλύπτονται μόνο από τον φορέα τους. Ειδικά για την εξέταση pet scan, όταν δεν αποζημιώνεται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα του μέλους, αποδίδεται το 50% του τιμολογίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. γ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Τα μέλη που διαμένουν στην Αθήνα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στο Φυσικοθεραπευτήριο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο οποίο αντιμετωπίζονται όλων των ειδών οι παθήσεις όπως ρευματοπάθειες, ορθοπαιδικά περιστατικά, νευρολογικά περιστατικά κλπ. Σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις δύνανται να αποζημιωθούν φυσικοθεραπείες, εκτός του φυσικοθεραπευτηρίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με την προσκόμιση παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αναλόγου ειδικότητας και κατόπιν εγκρίσεως του ελεγκτή ορθοπαιδικού ιατρού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Στις περιοχές όπου το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει συνάψει συμβάσεις για φυσικοθεραπείες, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από απόφαση του Δ.Σ. Στις περιοχές όπου το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν έχει δικά του εργαστήρια ή συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια, αποδίδεται το τιμολόγιό του. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίζει παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού καταχωρημένο στο συνταγολόγιό του όπου θα αναφέρεται η πάθηση, ο προτεινόμενος αριθμός συνεδριών και το σημείο του σώματος που χρήζει θεραπεία. Για σοβαρό λόγο, μετά από αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση και η αδυναμία μετακίνησης του ασθενούς και μετά από έγκριση του ελεγκτή ιατρού, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χορηγεί επίδομα για κατ οίκον φυσικοθεραπείες. Οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται από ιατρούς φυσικής ιατρικής αποκατάστασης και από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές. Το ύψος της παροχής, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης καθορίζονται από το Δ.Σ. Άρθρο 9. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ α. ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΕΤΟΥ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ Στα τακτικά ή έκτακτα μέλη χορηγούνται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έξοδα και επίδομα τοκετού. Στην περίπτωση γεννήσεως διδύμων τέκνων τα ανωτέρω καταβάλλονται εις διπλούν. Τα φάρμακα τοκετού καταβάλλονται επιπλέον χωρίς συμμετοχή.

17 Το ύψος των εξόδων τοκετού αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ενώ το επίδομα τοκετού ανακαθορίζεται μέσω των Σ.Σ.Ε. Για τις ασφαλισμένες που έχουν άλλον κύριο ασφαλιστικό φορέα, το επίδομα τοκετού καταβάλλεται συμπληρωματικά με τις αντίστοιχες βεβαιωμένες παροχές αυτού, πλην των φαρμάκων που βαρύνουν τον κύριο φορέα. Για τα τέκνα των μελών που είναι ασφαλισμένα για έξοδα τοκετού καλύπτεται μόνο το επίδομα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και τα φάρμακα. β. ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Σε περίπτωση θανάτου τακτικού ή έκτακτου μέλους χορηγείται εφάπαξ βοήθημα από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στον οικείο που επιβαρύνθηκε τα έξοδα κηδείας. Στα έμμεσα μέλη τα οποία είναι δικαιοδόχοι σύνταξης και δεν έχουν άλλο κύριο φορέα ασφάλισης χορηγείται το ίδιο επίδομα με αυτό των αμέσων μελών. Σε περίπτωση θανάτου έμμεσου μέλους, που δεν έχει άλλον κύριο φορέα ασφάλισης, χορηγείται στο τακτικό ή έκτακτο μέλος εφάπαξ βοήθημα. Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται από το Δ.Σ. Δεν χορηγείται στα έμμεσα μέλη με άλλον κύριο ασφαλιστικό φορέα. γ. ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Το βοήθημα λουτροθεραπείας παρέχεται στα μέλη, για τη διάρκεια της λουτρικής περιόδου και σε αναγνωρισμένες από το κράτος λουτροπηγές. Το ύψος του βοηθήματος, τα χρονικά όρια χορηγήσεώς του, ο αριθμός των λουτρών κατ ανώτατο όριο και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με ειδική εγκύκλιο που εκδίδεται πριν από την έναρξη της λουτρικής περιόδου. Το βοήθημα λουτροθεραπείας χορηγείται σε όσους δεν έχουν αποζημιωθεί για δαπάνες φυσικοθεραπείας. Δεν χορηγείται στα έμμεσα μέλη με άλλον κύριο ασφαλιστικό φορέα. δ. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Για τους πάσχοντες από βαριά πνευμονικά νοσήματα, θαλασσαιμία και νεφροπάθειες μετά από γνωμάτευση ειδικού ιατρού και έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής, χορηγείται εφάπαξ βοήθημα ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης (ολική, μερική) υπό τον όρο της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το ύψος του βοηθήματος και τα χρονικά όρια χορηγήσεώς του καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Δεν χορηγείται στα έμμεσα μέλη με άλλον κύριο ασφαλιστικό φορέα. ε. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ Στα μέλη που έχουν κύριο φορέα ασφάλισης το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σε εξαιρετικά παθολογικά περιστατικά και βαριές επεμβάσεις για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες φροντίδες, σε κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, δύναται να αναγνωριστεί η δαπάνη για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι δέκα (10) νύχτες ανά νοσηλεία. Πέραν του διαστήματος αυτού και με ανώτερο τις τριάντα (30) νύχτες αποδίδεται η δαπάνη με την προσκόμιση νέας ιατρικής γνωμάτευσης από τον Διευθυντή του θεραπευτηρίου για την αναγκαιότητα της παράτασης και κατόπιν εγκρίσεως του ελεγκτή ιατρού ή της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Η καταβαλλόμενη αμοιβή καθορίζεται από το Δ.Σ. Δεν αναγνωρίζεται δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμου για κατ οίκον νοσηλείες, νοσηλείες σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων και νοσηλείες σε νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια. Χορηγείται βοήθημα αποκλειστικής νοσοκόμου για νοσηλεία στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά έως δέκα (10) νύχτες. Στα βαριά περιστατικά το βοήθημα χορηγείται έως τρεις (3) νύχτες. Στα υπόλοιπα περιστατικά δεν καλύπτεται δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμου. 17

18 Τα έμμεσα μέλη που έχουν άλλον κύριο φορέα ασφάλισης, και δεν καλύπτονται από εκείνον, αποζημιώνονται έως το 50% του τιμολογίου. Σε περίπτωση αποζημίωσής τους από τον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα αποζημιώνονται συμψηφιστικά με το τιμολόγιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Ι. 1) Στους ασφαλισμένους που υποβάλλονται σε περιοδική αιμοκάθαρση ή μετάγγιση αποδίδεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα μετακίνησης. Η παροχή αποδίδεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση βεβαίωσης του νοσηλευτικού ιδρύματος με τις ημερομηνίες αιμοκαθάρσεων ή μεταγγίσεων. Η καταβολή της δαπάνης είναι ανάλογη με τον τόπο κατοικίας και το ύψος της καθορίζεται από το Δ.Σ. 2) Καλύπτεται επίσης η μετακίνηση με ταξί τους θερινούς μήνες από τον τόπο διακοπών προς την πλησιέστερη μονάδα αιμοκάθαρσης ή μετάγγισης, για περίοδο διακοπών μέχρι και δύο (2) μήνες. Η παροχή αποδίδεται με την προσκόμιση βεβαίωσης από το νοσοκομείο ή την κλινική, με τις ημερομηνίες αιμοκαθάρσεων ή μεταγγίσεων και των αποδείξεων μεταφοράς με ταξί ανά διαδρομή. Το ύψος του επιδόματος είναι ποσοστό επί της δαπάνης και καθορίζεται από το Δ.Σ. Κάθε ασφαλισμένος αποζημιώνεται με το ένα από τα δύο επιδόματα. Δεν χορηγείται στα έμμεσα μέλη με άλλον κύριο ασφαλιστικό φορέα. ΙΙ. Διαμετακομιδή ασθενούς στο Εσωτερικό Σε εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά που λόγω της σοβαρότητας και κρισιμότητας της κατάστασης του ασθενούς χρειάζεται μεταφορά η οποία δεν μπορεί να γίνει με τα συνήθη μεταφορικά μέσα (ταξί, λεωφορείο, πλοίο κλπ.), το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τα έξοδα διαμετακομιδής των δικαιούχων, εφόσον η διαμετακομιδή γίνει από το Ε.Κ.Α.Β. (άρθρο 39 Ν 2733/99). Για την αποζημίωση της δαπάνης πρέπει να αποδεικνύεται η κατεπείγουσα ανάγκη νοσηλείας, καθώς και η αδυναμία εξυπηρέτησης από τις υπάρχουσες δημόσιες νοσηλευτικές μονάδες στον τόπο διαμονής του ασθενούς και ακόμη ότι η μετακίνησή του γίνεται στο πλησιέστερο κέντρο, όπου είναι δυνατό να του παρασχεθούν οι ιατρικές φροντίδες που απαιτεί η κατάστασή του. ΙΙΙ. Έξοδα μετακίνησης με ασθενοφόρο Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του ασφαλισμένου, γεγονός που προκύπτει από σχετική ιατρική γνωμάτευση, και εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση του ΕΚΑΒ, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καταβάλλει έξοδα μετακίνησης με ιδιωτικό ασθενοφόρο με ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. IV. Μετακίνηση προς το «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καταβάλλει έξοδα μετακίνησης ασθενών από την περιφέρεια στην Κλινική του με ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος οικονομικής θέσης για πλοίο, τραίνο, ΚΤΕΛ. Στην περίπτωση που ο ασθενής μεταβεί στην Κλινική με το αυτοκίνητό του, απαιτείται να προσκομίσει βεβαίωση των ΚΤΕΛ για την αξία της διαδρομής, καθώς και τις αποδείξεις καυσίμων. Τα ανωτέρω αφορούν σε νοσηλεία, επεμβατικές πράξεις και εκτέλεση χημειοθεραπειών. Δεν καλύπτεται η δαπάνη των εισιτηρίων για εκτέλεση εξετάσεων ή για επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία. Δεν καταβάλλονται έξοδα διαμονής ασθενούς και συνοδού. V. Μετακίνηση ασφαλισμένων για τη διάγνωση ή την αντιμετώπιση της πάθησης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καλύπτει το κόστος μετακίνησης ασθενών με αντίτιμο εισιτηρίων οικονομικής θέσης πλοίου, τραίνου ή ΚΤΕΛ για: 1) επεμβάσεις που πραγματοποιούν τα μέλη σε κρατικά νοσοκομεία, 2) εκτέλεση (χωρίς νοσηλεία) χημειοθεραπειών ή ακτινοβολιών σε κρατικό νοσοκομείο, 18

19 3) εκτέλεση χημειοθεραπειών ή ακτινοβολιών σε ιδιωτικές κλινικές (όπου αυτό προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό), 4) επεμβάσεις καρδιολογικές στις συμβεβλημένες κλινικές, 5) παρακλινικές εξετάσεις όπως μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία κλπ, στο πλησιέστερο κέντρο του τόπου διαμονής. Τα μέλη προκειμένου να αποζημιωθούν προσκομίζουν εξιτήριο νοσοκομείου όταν πρόκειται για νοσηλεία ή βεβαιώσεις με ημερομηνίες εκτέλεσης χημειοθεραπειών ή ακτινοβολιών και εισιτήρια αντίστοιχων ημερομηνιών. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση εισιτηρίων αντιστοίχων ημερομηνιών. Για τα τέκνα έως 18 ετών αποζημιώνεται το κόστος μετακίνησης ενός (1) συνοδού ανά νοσηλεία, χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, το Δ.Σ. δύναται να εγκρίνει κατ εξαίρεση τη δαπάνη αεροπορικών εισιτηρίων μετάβασης. ζ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Χορηγείται από την Τράπεζα μέσω του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μια φορά τον χρόνο στα τέκνα τα οποία δεν δικαιούνται συμμετοχής στις παιδικές κατασκηνώσεις του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. η. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. συμμετέχει σε δαπάνες εκπαίδευσης και θεραπείας τέκνων με ειδικές ανάγκες που αφορούν στη φοίτηση σε ειδικά σχολεία, σε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και ψυχοθεραπεία. Η διαδικασία έγκρισης των ανωτέρω θεραπειών καθώς και το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. 19 Άρθρο 10. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ Όλα τα τέκνα των τακτικών και εκτάκτων μελών προσχολικής ηλικίας (μέχρι δηλαδή την έναρξη φοίτησης στο Δημοτικό) δικαιούνται φοίτησης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όπου δεν υπάρχουν σταθμοί γίνεται χρήση οικιακής βοηθού. Το ύψος της δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΘΕΡΕΤΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ α. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Όλα τα τέκνα των τακτικών και εκτάκτων μελών δικαιούνται να φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τα έξοδα λειτουργίας των οποίων καλύπτει η Ε.Τ.Ε. Η ηλικία των φιλοξενούμενων τέκνων, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. β. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Στα παραθεριστικά κέντρα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (κατασκηνώσεις-θέρετρα) δύνανται να φιλοξενηθούν οι οικογένειες των τακτικών ή εκτάκτων μελών του. Ο χρόνος λειτουργίας των κέντρων και η διάρκεια παραμονής των μελών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 12 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

20 20 1. ΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ α. ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ Με γνωμάτευση οφθαλμιάτρου χορηγούνται, ανά τριετία, δύο ζεύγη γυαλιά οράσεως, ένα για κοντά και ένα για μακριά, ή ένα ζεύγος διπλεστιακά. Γυαλιά για κοντά, διπλεστιακά, πολυεστιακά καλύπτονται για άτομα ηλικίας άνω των 41 ετών. Το χορηγούμενο ποσόν αποφασίζεται από το Δ.Σ. Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα επιλογής αγοράς ενός (1) ζεύγους γυαλιών οράσεως ή ενός (1) ζεύγους φακών επαφής, χωρίς να καλύπτονται τα υγρά καθαρισμού. Απορροφητικοί φακοί δεν χορηγούνται. Η απώλεια ή η φθορά τόσο των γυαλιών οράσεως όσο και των φακών επαφής δεν καλύπτεται. Τα κρύσταλλα αντικαθίστανται ανά τριετία ή νωρίτερα εφόσον διαπιστώνεται από οφθαλμίατρο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (στις περιοχές όπου λειτουργούν οφθαλμιατρεία του) αλλαγή βαθμών άνω της μίας μονάδας είτε για σφαίρα (1,00 sph) είτε για κύλινδρο (1,00 cyl) και μετά την πάροδο εξαμήνου από τη χορήγηση. Για την αντικατάσταση των σκελετών, μετά την παρέλευση τριετίας, δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Για τέκνα έως 18 ετών τα γυαλιά οράσεως (σκελετός και κρύσταλλα) αντικαθίστανται ανά διετία. Για αντικατάσταση γυαλιών ή αλλαγή κρυστάλλων ισχύουν τα ανωτέρω. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δύναται να χορηγήσει στα ασφαλισμένα μέλη, παράλληλα με τα γυαλιά, φακούς επαφής, όταν οι βαθμοί πάθησης είναι πάνω από 5 ο, για συγκεκριμένες παθήσεις, όπως κερατοκωνία, ανισομετρία κλπ., και με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αναλυτική ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα οφθαλμίατρο με αιτιολόγηση της αναγκαιότητας γυαλιών και φακών επαφής. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η έγκριση του ελεγκτή οφθαλμιάτρου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Οι φακοί επαφής αντικαθίστανται μετά την παρέλευση διετίας. Στις περιοχές όπου λειτουργούν οφθαλμιατρεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ή υπάρχουν συνεργαζόμενοι οφθαλμίατροι, για τη χορήγηση γυαλιών, φακών επαφής ή αλλαγή κρυστάλλων απαιτείται έγκρισή τους. Για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα μέλη της ατομικής τους οικογένειας (σύζυγοι και τέκνα) αποδίδεται το ποσό του τιμολογίου. Για τα μέλη της πατρικής οικογένειας η συμμετοχή στις ανωτέρω δαπάνες ανέρχεται στο 25%. β. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Στα μέλη που έχουν όραση χαμηλότερη από 1/10 και στους δύο οφθαλμούς και έχουν ανάγκη από βοηθήματα χαμηλής όρασης για την αντιμετώπιση της πάθησής τους, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χορηγεί ανά πενταετία βοήθημα το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση πλήρους και αναλυτικής γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό και η έγκριση του οφθαλμιάτρου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Η αντικατάσταση των βοηθημάτων χαμηλής όρασης δύναται να αποζημιωθεί μετά την παρέλευση πενταετίας. Η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού του τιμολογίου το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. γ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ (ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ) Στα μέλη που χρήζουν τεχνητών οφθαλμών, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χορηγεί ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. Η δαπάνη καλύπτεται μετά από έγκριση οφθαλμιάτρου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Δικαίωμα αντικατάστασης των τεχνητών οφθαλμών έχουν οι ενήλικες ανά τετραετία. Για τα τέκνα, έως την ηλικία των 18 ετών, ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός δεν ισχύει. δ. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ LASIK ΚΑΙ PRK Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καλύπτει τη δαπάνη για την ανωτέρω επέμβαση για ασφαλισμένους άνω των είκοσι τριών (23) ετών έως την ηλικία των εξήντα (60) ετών, με βαθμούς

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Σημειώνεται ότι αλλαγές ή/και προσθήκες στα ήδη ισχύοντα άρθρα ή εδάφια εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα) Άρθρο 3 Β. 5. Όλο το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική,

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME CYBER KNIFE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE" Στ.σήμερα την.. του έτους 20 μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. Στ. σήμερα την. του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία.. που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 19.07.2012 Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011.

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ Λ.Ε.Α.. ΧΑΝΙΩΝ Μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του Λ.Ε.Α. Ι. Χανίων, µε πνεύµα συνεννόησης και σύνεσης και µε γνώµονα την αλληλεγγύη και την ανταποδοτικότητα, ο Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΙΙ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται, για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ του Ν. 993/79 «Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 Γ Τετράμηνη Άδεια Ανατροφής άνευ αποδοχών

7 Γ Τετράμηνη Άδεια Ανατροφής άνευ αποδοχών ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997970 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα 23 Ιουλίου 2013 ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( )

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΑΘΗΝΑ, 18/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (18-01-2012)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 27 /01/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8 (102 41) Γ99/22 ΑΡ. 8 Αρ.Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Στ σήμερα την... του έτους... μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42 Τ.Κ. Πόλη: 106-82 ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα: www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-09-2014 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.: Υ9α/76908 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σχετ.: 58892, 58020 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12.

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και ανάπτυξης Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα