- I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL"

Transcript

1 - I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL ήλωση των νησιώτικων Περιφερειών και των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών προς την ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση σελ. 3 ήλωση των ευρωπαϊκών νησιώτικων Περιφερειών προς το Συµβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Πάλµα της Μαγιόρκα (E) σελ. 7 Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών στον ορίζοντα του 2010 : Ποιες οι επιλογές για τα νησιά ; σελ. 9 - II ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ II. 1 - Ψήφισµα για την αναγκαιότητα παρεκκλίσεων για τα νησιά Πρόταση της Περιφέρειας των Shetland σελ. 15 II. 2 - Ψήφισµα για τις συνθήκες µεταφοράς των ζώων Πρόταση των νησιών της Σκωτίας σελ. 16 II. 3 - Ψήφισµα για ένα σχέδιο σύγκρισης της αποδοτικότητας των νοσηλευτκών υπηρεσιών (benchmarking) Πρόταση της Περιφέρειας του Gozo σελ III ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ σελ. 19 I Ενίσχυση των µέσων που διαθέτει η Εκτελεστική Γραµµατεία II Κατάλογος των µελών του Πολιτικού Γραφείου της Επιτροπής των Νησιών, που εκλέχτηκε στο Kirkwall III Επόµενη συνεδρίαση

2 - I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL Οι νησιώτικες Περιφερειακές αρχές του καταλόγου που ακολουθεί : Αζόρες (P), Aland (FIN), Argyll & Bute (UK)*, Βαλεαρίδες (E), Bornholm (DK), Βρετάνη (F)*, Κορσική (F), Feroe (DK)*, Gotland (S), Gozo (MA), Highland (UK)*, Νησί του Man (UK), Νησί Wight (UK), Μαρτινίκα (F), Orkney (UK), Saaremaa (EE), Σαρδηνία (I), Σικελία (I), Shetland (UK), Νησιά Western (UK). * - Παρατηρητές που συνήλθαν στο Kirkwall (Orkney) στις 2 και 3 Μαϊου 2002 για την XXIIη ετήσια διάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της C.R.P.M, Ευχαριστούν κατ αρχάς το Συµβούλιο των Ορκάδων Νήσων και τον πληθυσµό του αρχιπελάγους για τη φιλοξενία της διοργάνωσης, Ευχαριστούν επίσης τα Συµβούλια των Shetland και των Νησιών Western για τη συνδροµή τους στην άρτια οργάνωση της διάσκεψης, Εκφράζουν την εκτίµησή τους στις διάφορες ευρωπαϊκές Αρχές που κατά τη διάρκεια του περασµένου χρόνου επέδειξαν ιδιαίτερη προσοχή στους προβληµατισµούς των νησιών γύρω από τα ζητήµατα της ευρωπαϊκής οικοδόµησης, και όλως ιδιαιτέρως : προς την ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη ιεύθυνση Περιφερεικής Πολιτικής, για την ανάδειξη, µεταξύ άλλων, της ιδιαίτερης διάστασης που χαρακτηρίζει τα νησιά στην Πρώτη Ενδιάµεση Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή, υπογραµµίζοντας, µάλιστα, ότι : «Τρεις εξωγενείς παράγοντες το θαλάσσιο περιβάλλον, το µέγεθος του νησιού και η απόστασή του από την πλησιέστερη ξηρά εισάγουν µια ολόκληρη διαδοχή λόγων που περιορίζουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη ενός νησιού. Και η ανάπτυξη αυτή εκδηλώνεται τόσο περισσότερο άνισα όσο διαφορετικά είναι από τη φύση τους τα νησιά, ορισµένα από τα οποία συνδυάζουν δύο ή τρία µειονεκτήµατα (νησιώτικη περιοχή, ορεινή και αραιοκατοικηµένη)». προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, επανειληµµένως, τροποποίησε την κοινοτική νοµοθεσία ώστε αυτή να λαµβάνει υπόψη της τη νησιώτικη διάσταση, προς την Οικονοµική και κοινωνική Επιτροπή, η οποία, υπό την καθοδήγηση του κ. Βασιλάρα ενέκρινε δυο γνωµοδοτήσεις που ενδιαφέρουν άµεσα τα νησιά : µια σχετική µε τις «ΜΜΕ στις νησιώτικες Περιφέρειες της Ε.Ε.», και µια άλλη µε θέµα «την επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών νησιών», προς Επιτροπή των Περιφερειών, που ενέκρινε την Αναφορά του κ. Παλαιολόγου µε τίτλο "Τα προβλήµατα των νησιώτικων Περιφερειών της ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προοπτικές τους µπροστά στη διεύρυνση ", ανταποκρινόµενη έτσι στις επανειληµµένες ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή των Νησιών της CRPM. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 1

3 Οι νησιώτικες Περιφέρειες, µετά τη συνάντησή τους στο Kirkwall, ζητούν από τις ευρωπαϊκές Αρχές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα διάφορα κείµενα και Ψηφίσµατα που ακολουθούν. Επιζητούν, ακόµη σχετικά, την υποστήριξη της Εκτελεστικής Αρχής και του Κοινοβουλίου της Σκωτίας σ αυτά τους τα διαβήµατα, όπως επιζητούν και τη συµπαράσταση της κυβέρνησης του Ενωµένου Βασιλείου. Ζητούν επιπλέον από την ισπανική, ελληνική και δανική κυβέρνηση, που θα αναλάβουν διαδοχικά την Προεδρία της Ένωσης κατά τη διάρκεια του επόµενου χρόνου, να µεριµνήσουν ώστε οι ευρωπαϊκές αρχές να αντιµετωπίσουν µε όλη την προσοχή που τους αξίζει τις προτάσεις που περιλαµβάνονται σ αυτά τα κείµενα, και ει δυνατόν να τις υποστηρίξουν. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 2

4 ήλωση των Νησιώτικων και των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών προς την Ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση Η ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση όρισε ως αποστολή της «να εξετάσει τα θεµελιώδη ερωτήµατα που θέτει η µελλοντική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αναζητήσει τις διάφορες δυνατές απαντήσεις». Οι νησιώτικες Περιφερειακές αρχές, όπως και οι αρχές των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών, εκτιµούν ότι η χωρική συνοχή της ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα από τα βασικά αυτά ζητήµατα. Η γεωγραφία της ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οµοιόµορφη. Η έκτασή της δεν αποτελείται από ένα σύνολο µε ευθύγραµµα σύνορα, χωρίς ανάγλυφο κι εδαφικές εξάρσεις, µε οµοιόµορφες παντού κλιµατικές και φυσικές συνθήκες. Και ο χώρος αυτός δεν κατοικείται, επιπλέον, κατά οµοιόµορφο τρόπο, από πληθυσµούς που να διαθέτουν τους ίδιους πόρους και τις ίδιες δυνατότητες προσπελασιµότητας. υστυχώς ορισµένες από τις αρχές, τις πολιτικές και τους στόχους που έχει υιοθετήσει η Κοινότητα από την εποχή της ίδρυσής της «εναρµόνιση», «ενιαίος Χώρος», «ανταγωνιστικότητα» - λειτούργησαν σαν να αποπειράθηκαν να αποκρύψουν αυτή την πραγµατικότητα, που δεν αναδεικνύεται πουθενά τόσο κραυγαλέα όσο στην περίπτωση των νησιών και των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών. Πράγµατι, ενώ η Κοινότητα έλαβε συγκεκριµένα µέτρα για την κατάργηση των τεχνικών και νοµοθετικών εµποδίων της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, δεν ανάπτυξε παράλληλα και πολιτικές που θα επέτρεπαν τη λήψη αντίστοιχων µέτρων για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών στις περιοχές που πλήττονται από µόνιµα µειονεκτήµατα, όπως είναι τα νησιά, και οι αποµονωµένες, λόγω της γεωγραφικής τους µορφολογίας, ζώνες. Οι 15 νησιώτικες Περιφέρειες και οι 7 Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες της Ευρώπης των 15, καθώς και οι 3 νησιώτικες Περιφέρειες των υποψηφίων Χωρών, χωρίς να λησµονούµε τις εκατοντάδες των µικρών παράκτιων νησιών που αναδύονται κατά µήκος των ευρωπαϊκών ακτογραµµών, αντιπροσωπεύουν το 3,5% περίπου του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. Τα εδάφη αυτά επιβεβαιώνουν την διαφορά ή ιδιοµορφία τους σε πολλά και διάφορα επίπεδα, όπως είναι : η εξ ορισµού αποµόνωση και η κατά το µάλλον ή ήττον σηµαντική απόστασή τους από τη ηπειρωτική χώρα, η θέση τους στις εσχατιές της Ευρώπης και των Κρατών της, στη Βαλτική, τη Βόρειο Θάλασσα, τον Ατλαντικό, την Αδριατική ή τη Μεσόγειο, το κατά κανόνα µικρό γεωγραφικό και δηµογραφικό τους µέγεθος, ο πολυτεµαχισµός του εδάφους τους, στην περίπτωση των συµπλεγµάτων ή των ορεινών νησιών, η εκδήλωση, κατά συνέπεια, πολλαπλών περιορισµών (δυσχερής προσπέλαση, αυξηµένο κόστος υποδοµών και υπηρεσιών, περιορισµένο µέγεθος της αγοράς εγγύτητας, περιορισµένοι φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι, απουσία ή περιορισµός των επιλογών σε πολλές διευκολύνσεις της ζωής, υπερβολική εξάρτηση από ένα συνήθως τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, κ.λπ.), η µεγαλύτερη οικονοµική ευπάθεια, που τοποθετεί συνήθως τις Περιφέρειες αυτές µεταξύ των λιγότερο αναπτυγµένων της Κοινότητας, η µοναδικότητα και η ποικιλία των πολιτισµών, γλωσσών και ιστορικών τους µνηµείων, ο πλούτος, αλλά και η ακραία ευπάθεια του περιβάλλοντός τους, Και στην περίπτωση των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών, η σώρευση και ο µόνιµος χαρακτήρας ακόµη περισσότερο οξυµένων µειονεκτηµάτων, όπως και η θέση τους «έξω από την ευρωπαϊκή ήπειρο», που τις καθιστά ενεργό σύνορο σε επαφή και σχέση µε άλλες Περιφέρειες του κόσµου. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 3

5 - ΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ- Τα περισσότερα από τα Κράτη της Ένωσης που ασκούν την κυριαρχία τους σε νησιά έχουν αναγνωρίσει, σε διαφορετικές ασφαλώς εποχές, για διαφορετικούς λόγους και κάτω από διαφορετικές συγκυρίες, ότι τα νησιά αυτά αποτελούν εδάφη ιδιόµορφα, που απαιτούν και ειδικές µορφές διακυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι 4 από τις 18 νησιώτικες Περιφέρειες της Ευρώπης των 15, είναι σήµερα Περιφέρειες µε νοµοθετικές αρµοδιότητες, και ότι 3 άλλες διέπονται, µε τη µια ή την άλλη µορφή, από ιδιαίτερες διατάξεις του εθνικού τους δικαίου. Όσο για τις υπόλοιπες, έχουν, όλες σχεδόν, πολύ µικρό πληθυσµιακό µέγεθος και δεν θα είχαν κατά πάσα πιθανότητα αναγνωριστεί ως Περιφέρειες, αν δεν είχε ληφθεί υπόψη ο νησιώτικος ακριβώς χαρακτήρας τους. Σηµειώνουµε, τέλος, ότι αρκετές Χώρες µέλη (Ελλάδα, Φιλανδία, Ιρλανδία ) έχουν θεσπίσει σε εθνικό επίπεδο ειδικές διοικητικές δοµές για όλα ή για ορισµένα από τα νησιά τους. Η διαδικασία της κοινοτικής οικοδόµησης µεταφέρει στο εξής την προβληµατική των νησιών σε µια συγκυρία που ξεπερνά το αυστηρά εθνικό τους πλαίσιο. Πώς, και µε ποιους µηχανισµούς, οι θεσµοί, η νοµοθεσία και οι πολιτικές της Ένωσης, θα δείξουν, απέναντι σ αυτά τα εδάφη, την ευλυγισία που δικαιολογεί η ιδιοµορφία τους ; ύο είναι τα σενάρια που εµφανίζονται ως τα πλέον πιθανά : Στην πρώτη περίπτωση, η Κοινότητα αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της νησιώτικης διάστασης. Ακολουθώντας, κι αυτή, την τακτική που εφάρµοσαν στο παρελθόν πολλές από τις Χώρες της, υιοθετεί µηχανισµούς που να επιτρέπουν την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών στα νησιά µε µια κάποια ελαστικότητα, ώστε να είναι δυνατή η ενσωµάτωσή τους στη µεγάλη αγορά σε συνθήκες ισοτιµίας. ιατηρεί παράλληλα τις προσπάθειες αλληλεγγύης απέναντί τους, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη το µόνιµο χαρακτήρα των διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων που τα πλήττουν. Στην δεύτερη περίπτωση, η Κοινότητα επιµένει σε µια προσέγγιση γενικευµένης οµοιοµορφίας, και αρνείται την διαφοροποιηµένη αντιµετώπιση των νησιών, προφασιζόµενη ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της και θα αµφισβητούσε τις αρχές της. Σε µια τέτοια συγκυρία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρµοστούν οικονοµικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές πολιτικές, προσαρµοσµένες στην κατάσταση που χαρακτηρίζει τα νησιά. Και παραπέρα, η διαδικασία της κοινοτικής οικοδόµησης µεταφράζεται σε µια διαρκή αµφισβήτηση του περιθωρίου κινήσεων που διαθέτουν, ή θα µπορούσαν να κατακτήσουν ορισµένα νησιά στο εθνικό τους πλαίσιο, αφού το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει πλέον του εθνικού. Το δεύτερο αυτό σενάριο µπορεί να προκαλέσει, µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, κρίσεις, που δεν µπορούµε σήµερα να αξιολογήσουµε ούτε από άποψη έκτασης ούτε από άποψη συνεπειών, τόσο για τις Περιφέρειες αυτές όσο και για την ίδια την Κοινότητα. Υπενθυµίζουµε ότι στο παρελθόν, 5 νησιώτικες Περιφέρειες (Jersey, Guernesey, το Νησί Man, οι Φερόες και η Γροιλανδία) προτίµησαν συνειδητά να µην ενταχθούν στην Κοινότητα, ή να την εγκαταλείψουν, βασικά για τέτοιου είδους λόγους. Και µόνη η αποχώρηση της Γροιλανδίας, µείωσε τότε κατά 50% την έκταση της Ευρώπης των 12. Την ώρα λοιπόν που αναζητείται µια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άµυνας, η Ευρώπη µπορεί άραγε να διακινδυνεύει να αγνοεί τα πιο αποµακρυσµένα της εδάφη, αφήνοντας να αναπτύσσονται στα σύνορά της εστίες δυσαρέσκειας και αστάθειας ; Η µέχρι σήµερα στάση της Κοινότητας, ταλαντεύεται διαρκώς ανάµεσα στις δύο αυτές επιλογές. Από τη µια πλευρά σηµειώθηκε µια κάποια αναγνώριση της ιδιαίτερης κατάστασης των νησιών, µε τη Συνθήκη του Amsterdam, και την τροποποίηση του άρθρου 158 που αναφέρεται στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή, καθώς και την υιοθέτηση της προσαρτηµένης ήλωσης N 30, που αναγνωρίζει την ύπαρξη µόνιµων διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων. Τα συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής της Νίκαιας επιβεβαίωσαν στη συνέχεια τη δυνατότητα υιοθέτησης ειδικών µέτρων για τα νησιά. Οι διακηρύξεις και οι διατάξεις αυτές, όµως, δεν συνοδεύτηκαν µέχρι σήµερα από συγκεκριµένες εκφράσεις τους στην κοινοτική νοµοθεσία, ενώ η νεφελώδης και διφορούµενη διατύπωση (και αντιφατική στην απόδοσή της στις διάφορες γλώσσες) αναφορά στα νησιά του άρθρου 158, αφήνει να πλανώνται αµφιβολίες ως προς τη χρησιµότητά της. Οι εργασίες, ωστόσο, της ευρωπαϊκής Συντακτικής Συνέλευσης, προσφέρουν την ευκαιρία για την επιλογή καθαρών προσανατολισµών, ώστε να απεµπλακεί επιτέλους η κατάσταση. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 4

6 Η εγγραφή της χωρικής συνοχής µεταξύ των θεµελιωδών στόχων της Ένωσης, θα προσέφερε τη βάση για µια τέτοια εξέλιξη. Συµπληρωµατική και όχι αναιρετική ή ανταγωνιστική προς τις αρχές της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, η έννοια της χωρικής συνοχής θα επέτρεπε την επιβεβαίωση της βούλησης της Κοινότητας να λάβει υπόψη της την ποικιλοµορφία των εδαφών της, και την απόφασή της να τους εξασφαλίσει πραγµατικά ίσες ευκαιρίες για µια ισόρροπη και αρµονική ανάπτυξη. Μια τέτοια προσέγγιση θα είχε σηµαντικότατες επιπτώσεις για ολόκληρη την Ευρώπη, στο µέτρο που θα επηρέαζε άµεσα αρκετές από τις κοινοτικές πολιτικές : όπως π.χ. την πολιτική των µεταφορών, µε την επιδίωξη βελτιωµένης προσπέλασης της περιφέρειας, την πολιτική για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, µε την πάλη κατά της ερήµωσης της υπαίθρου ή την αναπτυξιακή πολιτική µε την ενθάρρυνση µιας βελτιωµένης κατανοµής των προσπαθειών κ.λπ. Η στάση αυτή δεν θα αφορούσε φυσικά αποκλειστικά τα νησιά, αλλά, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους τα νησιά θα ήταν ασφαλώς από τις πρώτες περιοχές που θα επωφελούνταν από µια τέτοια εξέλιξη. Εκτός από την εισαγωγή της ρητής αναφοράς στη χωρική συνοχή, µεταξύ των θεµελιωδών στόχων της Κοινότητας, η επαναδιατύπωση της Συνθήκης θα προσέφερε την ευκαιρία της διασαφήνισης του νοήµατος του άρθρου 158, και της σθεναρής επιβεβαίωσης των αρχών που αναφέρει η προσαρτηµένη ήλωση N 30 της Συνθήκης του Amsterdam : η αναγνώριση της ύπαρξης των µόνιµων διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων και η δυνατότητα υιοθέτησης ειδικών µέτρων για την αντιστάθµισή τους. Τα νησιά έχουν βέβαια πλήρη συνείδηση ότι, σε σχέση µε τα παραπάνω, δεν είναι τα µόνα εδάφη της Ένωσης που αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους µειονεκτήµατα. Οι Περιφέρειες που πλήττονται από δηµογραφικά µειονεκτήµατα (όπως εκείνες του απώτατου Βορρά) ή οι πιο αποµονωµένες ορεινές περιοχές, αντιµετωπίζουν επίσης προβλήµατα του ίδιου τύπου. Στην πραγµατικότητα µάλιστα, σε ορισµένες Περιφέρειες, οι δυσµενείς αυτοί παράγοντες ενίοτε σωρεύονται : παράδειγµα τα ορεινά νησιά ή τα νησιά µε πολύ µικρές ή πολύ µεγάλες πληθυσµιακές πυκνότητες. Είναι λοιπόν απολύτως θεµιτό, οι εντελώς ιδιαίτερες συνθήκες των περιοχών αυτών, που µέχρι σήµερα έδωσαν λαβή σε διάσπαρτα στις Συνθήκες και τις κοινοτικές πολιτικές µέτρα, να τύχουν επιτέλους µιας συνολικής και συντονισµένης αντιµετώπισης. - ΟΙ ΥΠΕΡΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - Οι Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες 6 από τις οποίες είναι νησιώτικες, συχνά αρχιπελαγικού χαρακτήρα, ενώ η 7η βρίσκεται σε κατάσταση άκρας αποµόνωσης λόγω του αµαζονιακού δάσους διαθέτουν ήδη τη νοµική αναγνώριση σε θεσµικό επίπεδο, τόσο στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών τους, όσο και στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ. Το άρθρο προσφέρει τη νοµική βάση της υπερπεριφερειακότητας, που ορίζεται ως διακριτή και µοναδική χωρική, οικονοµική και πολιτική πραγµατικότητα για την οποία είναι δυνατή και αναγκαία µια διαφοροποιηµένη αντιµετώπιση. Η εξέλιξη στην κατεύθυνση µιας Ευρώπης µε 25 Κράτη δεν θα επηρεάσει σε τίποτε αυτή την πραγµατικότητα των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών και δεν θα µεταβάλει, κατά συνέπεια, τη νοµική θεµελίωση της αναγνώρισής τους από την κοινοτική Συνθήκη. Πέρα, όµως, από αυτή την νοµική κατοχύρωση, η ίδια η πραγµατικότητα της υπερπεριφερειακότητας δικαιολογεί µια συνολική και συνεκτική στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη των συγκεκριµένων περιφερειών, όπως άλλωστε συνάγεται από το Μνηµόνιο που οι Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες κατέθεσαν στην Cayenne, και από την έκθεση της Επιτροπής του Μαρτίου 2000 για την ενεργοποίηση του άρθρου και τη συνεισφορά των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών στο αύριο της πολιτικής για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2002 στην Las Palmas. Η εφαρµογή µιας τέτοιας πολιτικής προϋποθέτει στη βάση των αρχών της επικουρικότητας και της καλής διακυβέρνησης µια διευρυµένη εταιρική σχέση µεταξύ Περιφερειακών Αρχών, Κρατών και ευρωπαϊκών Θεσµών στο πλαίσιο ενός ιαρκούς Forum Συνεργασίας. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 5

7 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ - Με κάποια αναγκαία και έγκαιρη πολιτική ώθηση, οι εργασίες της ευρωπαϊκής Συντακτικής Συνέλευσης µπορούν όχι µόνο να συµβάλουν σε περισσότερη και βελτιωµένη δικαιοσύνη αλλά και να αποφύγουν την εµφάνιση ή την επιδείνωση επικίνδυνων για την Ένωση και τις Περιφέρειές της ανισοτήτων. Οι νησιώτικες Περιφέρειαs και οι ευρωπαϊκές Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες ζητούν λοιπόν από τη Συντακτική Συνέλευση : να προτείνει την εγγραφή της αρχής της χωρικής συνοχής µεταξύ των θεµελιωδών στόχων της Κοινότητας, να µεριµνήσει ώστε η αρχή αυτή να εκφραστεί κατάλληλα στις διάφορες κοινοτικές πολιτικές, να επιβεβαιώσει το άρθρο που αναγνωρίζει την διακριτή κατάσταση της υπερπεριφερειακότητας στην ευρωπαϊκή Ένωση, να συστήσει, ιδίως, την επαναδιατύπωση του άρθρου 158 της Συνθήκης, ώστε να συµπεριλάβει : αφενός µεν ρητή αναφορά στη χωρική συνοχή, µαζί µε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, και, αφετέρου, ρητή επίσης αναφορά στην αναγκαιότητα εφαρµογής ειδικών διατάξεων σε περιοχές της Ένωσης που, όπως ιδίως τα νησιά, γνωρίζουν γεωγραφικούς περιορισµούς µόνιµου χαρακτήρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (τελική ιακήρυξη της Επιτροπής των Νησιών στο Porto Vecchio, το 2001): Πρόταση για ένα τροποποιηµένο και διευρυµένο Άρθρο 158 Για να προωθήσει την συνολική αρµονική της ανάπτυξη, η Κοινότητα, αναπτύσσει και συνεχίζει τη δράση της για την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής της. Η Κοινότητα στοχεύει στη µείωση του χάσµατος µεταξύ των αναπτυξιακών επιπέδων των διαφόρων Περιφερειών της και στην κάλυψη της καθυστέρησης των µειονεκτικών Περιφερειών, περιλαµβανοµένων και των αγροτικών περιοχών. Λαµβάνει, οµοίως, υπόψη της τα διαρκή δοµικά µειονεκτήµατα που, όπως η νησιωτικότητα, η αποµόνωση λόγω του αναγλύφου του εδάφους ή οι δηµογραφικοί περιορισµοί, πλήττουν σοβαρά ορισµένα από τα εδάφη αυτά. Για να ενσωµατώσει πλήρως και σε συνθήκες ισοτιµίας, τα εδάφη αυτά στην εσωτερική αγορά, η Κοινότητα εφαρµόζει ειδικά µέτρα, αναλογικά ως προς την ένταση των εν λόγω µειονεκτηµάτων. (Εγκρίθηκε παµψηφεί) XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 6

8 ήλωση των ευρωπαϊκών νησιώτικων Περιφερειών προς το Συµβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος, της Palma de Mallorca (E) 1. Η επαναδραστηριοποίηση της διαδικασίας που εγκαινιάστηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Rio το 1992 για την υιοθέτηση ενός αναπτυξιακού µοντέλου που να βασίζεται στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, καθίσταται περισσότερο αναγκαία και επείγουσα, καθώς οι κίνδυνοι που πρέπει να αντιµετωπίσει ο πλανήτης µας πολλαπλασιάζονται και γίνονται αµεσότεροι. Είτε πρόκειται για τις συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών, είτε για την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας και των δασικών εκτάσεων, την πάλη κατά της απερήµωσης, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και βιολογικών πόρων και την προστασία των ωκεανών, οι πρόοδοι που σηµειώθηκαν τα δέκα τελευταία χρόνια αποδείχτηκαν ανεπαρκείς για την ριζική αντιστροφή των µεθόδων παραγωγής και κατανάλωσης. 2. Σε συνθήκες όξυνσης των κινδύνων για επιδείνωση των πιέσεων στους φυσικούς πόρους, οι νησιώτικες περιοχές θίγονται ιδιαίτερα λόγω της περιορισµένης τους έκτασης, του υψηλού βαθµού εξάρτησής τους από τους θαλάσσιους πόρους, της ευπάθειάς τους στις φυσικές καταστροφές και τα οικολογικά ατυχήµατα, καθώς και λόγω των δηµογραφικών πιέσεων που υποχρεώνονται να διαχειριστούν, είτε αυτές οφείλονται στην έντονη πληθυσµιακή πυκνότητα των παραλίων τους είτε σε εποχικές πιέσεις οφειλόµενες στην τουριστική δραστηριότητα. 3. Για να ληφθούν υπόψη αυτές ακριβώς οι ιδιαιτερότητες, λήφθηκαν κατά καιρούς διάφορα µέτρα, και σε διάφορα επίπεδα, υπέρ των νησιών, στο πλαίσιο ιδίως της «Agenda 21», το κεφάλαιο 17 της οποίας υπογραµµίζει την ανάγκη επίδειξης ιδιαίτερης προσοχής για τις ευπαθείς και ευάλωτες περιοχές. Από την άποψη αυτή τα νησιά έχουν να αντιµετωπίσουν δυσχέρειες της ίδιας φύσης µε εκείνες που ταλανίζουν συνολικά τις αυτές ακριβώς παράκτιες ζώνες. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί σοβαρά η επαναδραστηριοποίηση της διαδικασίας του Rio που αξιολογεί τα προβλήµατα των παράκτιων ζωνών και ειδικότερα των µικρών νησιώτικων Κρατών, τα οποία και απειλούνται περισσότερο, ακόµη και στην επιβίωση τους. Σε παγκόσµιο επίπεδο : 4. Από την άποψη αυτή, οι ευρωπαϊκές νησιώτικες Περιφέρειες διαδηλώνουν την αλληλεγγύη τους προς τα µικρά νησιώτικα Αναπτυσσόµενα Κράτη (SIDS) και τα παράκτια Κράτη χαµηλού υψόµετρου, που είναι µέλη της AOSIS (Συµµαχία των Μικρών νησιώτικων Κρατών). Οι ευρωπαϊκές νησιώτικες Περιφέρειες έχουν επίσης πλήρη επίγνωση των όσων διακυβεύονται σήµερα για τα SIDS, και της επείγουσας ανάγκης να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα προβλήµατα που τα κράτη αυτά αντιµετωπίζουν. 5. Αναµένουν λοιπόν από τη ιεθνή Κοινότητα να ανταποκριθεί στις επιταγές της Agenda 21, του προγράµµατος δράσης του Barbade και της ιακήρυξης του Millenium, και να διασφαλίσει την απαραίτητη οικονοµική και τεχνική υποστήριξη στα SIDS, ώστε να είναι δυνατόν να εφαρµοστούν πλήρως οι εν λόγω διατάξεις. 6. Η διεθνής Κοινότητα θα πρέπει ιδίως : a) να εγκαινιάσει µια νέα εταιρική σχέση στον τοµέα των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας για τη βιώσιµη ανάπτυξη στα SIDS, b) να διαθέσει συµπληρωµατικούς οικονοµικούς και τεχνικούς πόρους για να ενισχυθούν οι δυνατότητες των SIDS, c) να συνδράµει οικονοµικά και τεχνικά τα SIDS ώστε να µπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα την ωκεανική τους κατάσταση, XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 7

9 d) να αξιολογήσει καλύτερα την περίπτωση των SIDS, και των ευπαθών, περιορισµένου µεγέθους οικονοµιών τους, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, e) και να αναπτύξει την τεχνική και οικονοµική της συνεργασία µε τα SIDS, µε στόχο να τους επιτρέψει να µειώσουν την ευπάθειά τους έναντι των εξωτερικών κραδασµών, των φυσικών καταστροφών και των περιβαλλοντικών απειλών, όπως είναι π.χ. οι κλιµατικές αλλαγές. Σε κοινοτικό επίπεδο : 7. Τα νησιά χαιρετίζουν το γεγονός ότι όλο και συχνότερα γίνεται επίκληση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης για τη θεµελίωση των πολιτικών που ασκούνται σε κοινοτικό επίπεδο, όπως µαρτυρεί και η στρατηγική που υιοθέτησε η ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Göteborg τον Ιούνιο του Το µέλλον των πολιτικών αυτών δεν νοείται πλέον εκτός του πλαισίου αυτού και το εν εξελίξει σχέδιο αναµόρφωσης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής κινείται προς την ίδια αυτή κατεύθυνση. Τα αυτά ισχύουν και για την σχεδιαζόµενη για µετά το 2006 πολιτική για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. 8. Η τάση αυτή συνδυάζεται µε µια αλλαγή στις συµπεριφορές, µια εξέλιξη των µορφών διακυβέρνησης και µια εντατικοποίηση των σχεδιαζοµένων µέτρων, στην κατέυθυνση προσέγγισης των στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης. Μεταξύ των µέτρων αυτών, όσα έχουν περιβαλλοντική στόχευση, καλούνται να σχεδιαστούν κατά προτεραιότητα µε προσανατολισµό την πρόληψη. Οι συνέπειες για τα νησιά θα είναι η περαιτέρω αύξηση του συµπληρωµατικού κόστους που καταβάλουν ήδη για την διαχείριση των απορριµµάτων τους, τη διαχείριση των υδατικών τους πόρων ή την υιοθέτηση ενεργειακών συστηµάτων που να βασίζονται στις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Είναι λοιπόν αναγκαίο να διατεθούν αυξηµένα κονδύλια στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο µετά το 2006, ώστε να ενισχυθούν τα νησιά, καθώς θα πρέπει να αντιµετωπίσουν το συµπληρωµατικό κόστος που θα προκαλέσει αναπόφευκτα η υοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου. 9. Συµπληρωµατικά ως προς τα οικονοµικά αυτά µέσα και στο πλαίσιο των ευεργετικών αυτών πολιτικών, τα νησιά θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να εξοπλιστούν µε την αναγκαία ευλυγισία για να εφαρµόσουν στο έδαφός τους τα οικονοµικά, χρηµατοδοτικά ή κανονιστικά µέσα που αρµόζουν στις περιβαλλοντικές τους ανάγκες, στους τοµείς, ιδίως, της ενέργειας, της ύδρευσης, της διαχείρισης των απορριµµάτων και των µεταφορών. 10. Το σύνολο των διατάξεων αυτών, δεν θα µπορούσε να είναι αποτελεσµατικό χωρίς µια παράλληλη εξέλιξη των τρόπων διακυβέρνησης που θα αναγνωρίζει στους υπεύθυνους των νησιώτικων περιοχών τη θέση που τους αρµόζει στη χάραξη, εφαρµογή και παρακολούθηση των στρατηγικών, προγραµµάτων και κανονιστικών προδιαγραφών. Ιδιαίτερα πιεστική εµφανίζεται και η αναζήτηση νέων τρόπων συνεργασίας των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλίζεται η διαβούλευση των Περιφερειακών αρχών στην εκκίνηση κάθε διαδικασίας λήψης αποφάσεων, να εισάγεται µεγαλύτερη ευλυγισία στην εφαρµογή των κανονισµών, ανάλογα µε τις εκάστοτε δυνατότητες και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, και να ευνοείται η εφαρµογή στρατηγικών ενσωµάτωσης. (Εγκρίνεται παµψηφεί) XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 8

10 H ευρωπαϊκή πολιτική για τις µεταφορές στον ορίζοντα του 2010 : Ποιες είναι οι επιλογές για τα νησιά ; Μετά τη δηµοσίευση από την ευρωπαϊκή Επιτροπή του Λευκού Βιβλίου «Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις µεταφορές στον ορίζοντα του 2010 : η ώρα των επιλογών», οι νησιώτικες Περιφέρειες εκτιµούν αναγκαίο να επισηµάνουν στους ευρωπαϊκούς θεσµούς την ιδιαίτερη προβληµατική που αφορά όλες αυτές τις Περιφέρειες, καθώς και τα παράκτια νησιά της ΕΕ. Η αλήθεια είναι το «Λευκό Βιβλίο» επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή σε προβλήµατα που αναφέρονται στις σιδηροδροµικές, ποτάµιες ή αστικές µεταφορές, την αποσυµφόρηση ορισµένων συγκοινωνιακών αξόνων, την οδική ασφάλεια κ.λπ., που παρουσιάζουν αδιαµφισβήτητο ενδιαφέρον για την Κοινότητα, και ιδίως για τις περισσότερο «κεντρικές» Περιφέρειές της. εν αφιερώνει, όµως, παρά ελάχιστη προσοχή στην κατάσταση των απόκεντρων Περιφερειών και παραλείπει εντελώς να ασχοληθεί µε ορισµένα ζητήµατα που παρουσιάζουν, εντούτοις, ζωτικό ενδιαφέρον για τις Περιφέρειες αυτές. Οι Νησιώτικες Περιφέρειες και τα παράκτια νησιά, δείχνουν να το ενδιαφέρουν ελάχιστα. Οι Νησιώτικες Περιφέρειες θα ήθελαν, σχετικά, να χαιρετίσουν τις ενέργειες της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής που ασχολήθηκε µε τη σύνταξη µιας γνωµάτευσης Πρωτοβουλίας για την «Επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών νησιών». 1 ) Τα ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών : µε ποιες χρηµατοδοτήσεις και γιατί ; a) Ποιες χρηµατοδοτήσεις ; Η εγγραφή, τα τελευταία χρόνια, των λιµενικών και αερολιµενικών υποδοµών των νησιών στο διάγραµµα των διευρωπαϊκών δικτύων, ήταν ασφαλώς ένα θετικό γεγονός. Μπορεί ωστόσο να διερωτηθεί κανείς, και δικαιολογηµένα, ποια θα είναι η πραγµατική της εµβέλεια στην προοπτική της προσεχούς αναµόρφωσης των ιαρθρωτικών Ταµείων και των συνεπειών της διεύρυνσης. Η κοινοτική προσπάθεια για τη χρηµατοδότηση των συγκοινωνιακών υποδοµών, προέρχεται µέχρι σήµερα από τρεις πηγές : τον ειδικό προϋπολογισµό των έργων προτεραιότητας για τα -Μ (που αντιπροσωπεύει µόλις το 10% των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων), το Ταµείο Συνοχής και τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Η πρώτη πηγή δεν χρηµατοδότησε ποτέ µέχρι σήµερα έργα στα νησιά, αφού κανένα νησί δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των συγκεκριµένων δράσεων προτεραιότητας. Έτσι για την κατασκευή, τον εκσυγχρονισµό ή την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών υποδοµών στις νησιώτικες Περιφέρειες, χρησιµοποιήθηκαν µέχρι σήµερα µόνο το Ταµείο Συνοχής (για τις δικαιούχους Χώρες) και τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Το θέµα είναι, όµως, ότι η διαθεσιµότητα των δύο αυτών πηγών χρηµατοδότησης αµφισβητείται πλέον σοβαρά. Από τη µια πλευρά, στην προοπτική της διευρυµένης Κοινότητας, δεν είναι και τόσο πιθανό ότι θα συνεχίσουν να καταφεύγουν στο Ταµείο Συνοχής, όπως έκαναν µέχρι σήµερα, Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Κι από την άλλη, στην προοπτική της διεύρυνσης πάντα, πολλά νησιά κινδυνεύουν να µην είναι πια επιλέξιµα στο Στόχο 1, απλώς και µόνο λόγω της λογιστικής αύξησης του κατά κεφαλήν τους ΑΕΠ σε σχέση µε το πολύ χαµηλότερο των νέων µελών -. Όσον αφορά το Στόχο 2 (που προσφέρει, άλλωστε, πολύ πιο περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης των συγκοινωνιακών υποδοµών), το µέλλον του θεωρείται σήµερα εντελώς αβέβαιο. εν είναι λοιπόν καθόλου υπερβολικό να φανταστούµε, για την περίοδο µετά το 2006, ένα σενάριο που δεν θα προβλέπει πια καµιά πηγή κοινοτικής χρηµατοδότησης των συγκοινωνιακών υποδοµών πολλών νησιών. Ποια θα ήταν τότε η πραγµατική εµβέλεια της διαβεβαίωσης του άρθρου 154 της Συνθήκης, που µιλά για την «αναγκαιότητα σύνδεσης των νησιωτικών Περιφερειών µε τις κεντρικές Περιφέρειες της Κοινότητας» αφού, σε πολλές από τις Περιφέρειες αυτές δεν θα ίσχυε κοινοτικό χρηµατοδοτικό µέσο για να συµβάλει στην υλοποίηση αυτής της επιταγής ; XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 9

11 Οι νησιώτικες Περιφέρειες της ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν λοιπόν από την Κοινότητα να µελετήσει τρόπους για τη διατήρηση αυτών των χρηµατοδοτικών µέσων, είτε : - µε την πρόβλεψη ειδικού κωδικού στον κοινοτικό προϋπολογισµό, που να είναι αφιερωµένος αποκλειστικά στις συγκοινωνιακές υποδοµές, µε κονδύλια που θα καλύπτουν δράσεις πέρα από εκείνες που αφορούν τα σηµερινά «έργα προτεραιότητας» των ιευρωπαϊκών ικτύων, επιτρέποντας ειδικότερα τη συγχρηµατοδότηση των υποδοµών σε Περιφέρειες «αποµακρυσµένες, νησιώτικες και περίκλειστες», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 154 της Συνθήκης, - µε τη µορφή ενός ειδικού χρηµατοδοτικού µέσου του FEDER (µε τη µορφή, ενδεχοµένως, ενός αναθεωρηµένου Στόχου 2), που θα καλύπτει τις εκτός Στόχου 1 Περιφέρειες, οι οποίες πλήττονται από γεωγραφικά µειονεκτήµατα µόνιµου χαρακτήρα (νησιά, αποµονωµένες ορεινές περιοχές, Περιφέρειες µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα). b) Και γιατί ; Το πεδίο εκδήλωσης της κοινοτικής παρέµβασης αποτελεί για τα νησιά ζήτηµα το ίδιο σηµαντικό όσο και το εύρος των χρηµατοδοτικών µέσων που τους αφιερώνονται. Η παρέµβαση των ιαρθρωτικών Ταµείων απέκλειε, µέχρι σήµερα, τη συγχρηµατοδότηση του λειτουργικού κόστους των ναυτιλιακών και αεροπορικών εταιριών, που θα αναλάµβαναν αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας στα νησιά. Η Κοινότητα µπορεί, εντούτοις, να προσφέρει πολύτιµη βοήθεια στην ανάπτυξη της αρχής της «εδαφικής συνέχειας», διαθέτοντας χρηµατοδοτική υποστήριξη για την αγορά κινητών στοιχείων υποδοµής (πλοία, αεροπλάνα), που θα χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των γραµµών των νησιών. Το σηµείο αυτό έχει προκαλέσει, όπως φαίνεται, ποικίλες αντιδράσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς χρηµατοδοτήσεις αυτού του είδους έγιναν αποδεκτές σε ορισµένες περιπτώσεις και ορισµένες χρονικές περιόδους, ενώ απορρίφθηκαν σε άλλες, µε το πρόσχηµα ότι η αποδοχή τους θα ερχόταν ίσως σε σύγκρουση µε τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού. Οι νησιώτικες Περιφέρειες εκτιµούν ότι τα πλοία και τα αεροπλάνα που εξυπηρετούν τα νησιά παίζουν ρόλο ανάλογο µε το ρόλο που παίζει το οδικό ή το σιδηροδροµικό δίκτυο στην ηπειρωτική χώρα. Η κοινοτική παρέµβαση δεν πρέπει λοιπόν να περιορίζεται στα σταθερά µόνο στοιχεία των συγκοινωνιακών υποδοµών (λιµάνια, αεροδρόµια) αλλά να αφορά και τις κινητές επίσης υποδοµές που ενεργοποιούνται µε όρους σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Και επειδή οι περιορισµοί που συνοδεύουν τη νησιωτικότητα έχουν µόνιµο χαρακτήρα, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις νησιώτικες Περιφέρειες, ανεξάρτητα από το επίπεδο ταξινόµησής τους, από άποψη επιλεξιµότητας, για τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Οι νησιώτικες Περιφέρειες σηµειώνουν µε ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να «προχωρήσει εντός του 2004 σε ευρύτερη αναθεώρηση του διευρωπαϊκού δικτύου», εισάγοντας την έννοια των «αυτοκινητοδρόµων της θάλασσας». Ανησυχούν, εντούτοις, γιατί υπάρχει κίνδυνος, η ανάπτυξη αυτών των «αυτοκινητοδρόµων της θάλασσας» να περιοριστεί αποκλειστικά σε δράσεις για την αποσυµφόρηση των ηπειρωτικών µεταφορών (για την παράκαµψη π.χ. των Άλπεων ή των Πυρηναίων). Οι νησιώτικες Περιφέρειες εύχονται όπως αυτή η έννοια του «αυτοκινητόδροµου της θάλασσας» καλύψει επίσης και την εξυπηρέτηση των νησιών. Υπογραµµίζουν, ιδίως, την αναγκαιότητα να ενθαρρυνθούν οι ναυτιλιακές συνδέσεις µεγάλης ταχύτητας µεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας, και να αναπτυχθούν νέοι δρόµοι ανάµεσα στις Περιφέρειες αυτές και σε άλλες Χώρες µέλη της Κοινότητας, ή ακόµη και σε τρίτες Χώρες. Ζητούν λοιπόν από την Επιτροπή, όταν θα ασχοληθεί µε την αναθεώρηση των -Μ το 2004, να επεξεργαστεί συγκεκριµένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και να οργανώσει προς τούτο διαβουλεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες εθνικές και Περιφερειακές αρχές. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 10

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45)

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΒΑ ΟΡ...6 1.1. Γενικοί στόχοι...6 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα