- I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL"

Transcript

1 - I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL ήλωση των νησιώτικων Περιφερειών και των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών προς την ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση σελ. 3 ήλωση των ευρωπαϊκών νησιώτικων Περιφερειών προς το Συµβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Πάλµα της Μαγιόρκα (E) σελ. 7 Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών στον ορίζοντα του 2010 : Ποιες οι επιλογές για τα νησιά ; σελ. 9 - II ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ II. 1 - Ψήφισµα για την αναγκαιότητα παρεκκλίσεων για τα νησιά Πρόταση της Περιφέρειας των Shetland σελ. 15 II. 2 - Ψήφισµα για τις συνθήκες µεταφοράς των ζώων Πρόταση των νησιών της Σκωτίας σελ. 16 II. 3 - Ψήφισµα για ένα σχέδιο σύγκρισης της αποδοτικότητας των νοσηλευτκών υπηρεσιών (benchmarking) Πρόταση της Περιφέρειας του Gozo σελ III ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ σελ. 19 I Ενίσχυση των µέσων που διαθέτει η Εκτελεστική Γραµµατεία II Κατάλογος των µελών του Πολιτικού Γραφείου της Επιτροπής των Νησιών, που εκλέχτηκε στο Kirkwall III Επόµενη συνεδρίαση

2 - I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL Οι νησιώτικες Περιφερειακές αρχές του καταλόγου που ακολουθεί : Αζόρες (P), Aland (FIN), Argyll & Bute (UK)*, Βαλεαρίδες (E), Bornholm (DK), Βρετάνη (F)*, Κορσική (F), Feroe (DK)*, Gotland (S), Gozo (MA), Highland (UK)*, Νησί του Man (UK), Νησί Wight (UK), Μαρτινίκα (F), Orkney (UK), Saaremaa (EE), Σαρδηνία (I), Σικελία (I), Shetland (UK), Νησιά Western (UK). * - Παρατηρητές που συνήλθαν στο Kirkwall (Orkney) στις 2 και 3 Μαϊου 2002 για την XXIIη ετήσια διάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της C.R.P.M, Ευχαριστούν κατ αρχάς το Συµβούλιο των Ορκάδων Νήσων και τον πληθυσµό του αρχιπελάγους για τη φιλοξενία της διοργάνωσης, Ευχαριστούν επίσης τα Συµβούλια των Shetland και των Νησιών Western για τη συνδροµή τους στην άρτια οργάνωση της διάσκεψης, Εκφράζουν την εκτίµησή τους στις διάφορες ευρωπαϊκές Αρχές που κατά τη διάρκεια του περασµένου χρόνου επέδειξαν ιδιαίτερη προσοχή στους προβληµατισµούς των νησιών γύρω από τα ζητήµατα της ευρωπαϊκής οικοδόµησης, και όλως ιδιαιτέρως : προς την ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη ιεύθυνση Περιφερεικής Πολιτικής, για την ανάδειξη, µεταξύ άλλων, της ιδιαίτερης διάστασης που χαρακτηρίζει τα νησιά στην Πρώτη Ενδιάµεση Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή, υπογραµµίζοντας, µάλιστα, ότι : «Τρεις εξωγενείς παράγοντες το θαλάσσιο περιβάλλον, το µέγεθος του νησιού και η απόστασή του από την πλησιέστερη ξηρά εισάγουν µια ολόκληρη διαδοχή λόγων που περιορίζουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη ενός νησιού. Και η ανάπτυξη αυτή εκδηλώνεται τόσο περισσότερο άνισα όσο διαφορετικά είναι από τη φύση τους τα νησιά, ορισµένα από τα οποία συνδυάζουν δύο ή τρία µειονεκτήµατα (νησιώτικη περιοχή, ορεινή και αραιοκατοικηµένη)». προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, επανειληµµένως, τροποποίησε την κοινοτική νοµοθεσία ώστε αυτή να λαµβάνει υπόψη της τη νησιώτικη διάσταση, προς την Οικονοµική και κοινωνική Επιτροπή, η οποία, υπό την καθοδήγηση του κ. Βασιλάρα ενέκρινε δυο γνωµοδοτήσεις που ενδιαφέρουν άµεσα τα νησιά : µια σχετική µε τις «ΜΜΕ στις νησιώτικες Περιφέρειες της Ε.Ε.», και µια άλλη µε θέµα «την επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών νησιών», προς Επιτροπή των Περιφερειών, που ενέκρινε την Αναφορά του κ. Παλαιολόγου µε τίτλο "Τα προβλήµατα των νησιώτικων Περιφερειών της ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προοπτικές τους µπροστά στη διεύρυνση ", ανταποκρινόµενη έτσι στις επανειληµµένες ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή των Νησιών της CRPM. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 1

3 Οι νησιώτικες Περιφέρειες, µετά τη συνάντησή τους στο Kirkwall, ζητούν από τις ευρωπαϊκές Αρχές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα διάφορα κείµενα και Ψηφίσµατα που ακολουθούν. Επιζητούν, ακόµη σχετικά, την υποστήριξη της Εκτελεστικής Αρχής και του Κοινοβουλίου της Σκωτίας σ αυτά τους τα διαβήµατα, όπως επιζητούν και τη συµπαράσταση της κυβέρνησης του Ενωµένου Βασιλείου. Ζητούν επιπλέον από την ισπανική, ελληνική και δανική κυβέρνηση, που θα αναλάβουν διαδοχικά την Προεδρία της Ένωσης κατά τη διάρκεια του επόµενου χρόνου, να µεριµνήσουν ώστε οι ευρωπαϊκές αρχές να αντιµετωπίσουν µε όλη την προσοχή που τους αξίζει τις προτάσεις που περιλαµβάνονται σ αυτά τα κείµενα, και ει δυνατόν να τις υποστηρίξουν. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 2

4 ήλωση των Νησιώτικων και των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών προς την Ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση Η ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση όρισε ως αποστολή της «να εξετάσει τα θεµελιώδη ερωτήµατα που θέτει η µελλοντική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αναζητήσει τις διάφορες δυνατές απαντήσεις». Οι νησιώτικες Περιφερειακές αρχές, όπως και οι αρχές των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών, εκτιµούν ότι η χωρική συνοχή της ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα από τα βασικά αυτά ζητήµατα. Η γεωγραφία της ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οµοιόµορφη. Η έκτασή της δεν αποτελείται από ένα σύνολο µε ευθύγραµµα σύνορα, χωρίς ανάγλυφο κι εδαφικές εξάρσεις, µε οµοιόµορφες παντού κλιµατικές και φυσικές συνθήκες. Και ο χώρος αυτός δεν κατοικείται, επιπλέον, κατά οµοιόµορφο τρόπο, από πληθυσµούς που να διαθέτουν τους ίδιους πόρους και τις ίδιες δυνατότητες προσπελασιµότητας. υστυχώς ορισµένες από τις αρχές, τις πολιτικές και τους στόχους που έχει υιοθετήσει η Κοινότητα από την εποχή της ίδρυσής της «εναρµόνιση», «ενιαίος Χώρος», «ανταγωνιστικότητα» - λειτούργησαν σαν να αποπειράθηκαν να αποκρύψουν αυτή την πραγµατικότητα, που δεν αναδεικνύεται πουθενά τόσο κραυγαλέα όσο στην περίπτωση των νησιών και των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών. Πράγµατι, ενώ η Κοινότητα έλαβε συγκεκριµένα µέτρα για την κατάργηση των τεχνικών και νοµοθετικών εµποδίων της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, δεν ανάπτυξε παράλληλα και πολιτικές που θα επέτρεπαν τη λήψη αντίστοιχων µέτρων για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών στις περιοχές που πλήττονται από µόνιµα µειονεκτήµατα, όπως είναι τα νησιά, και οι αποµονωµένες, λόγω της γεωγραφικής τους µορφολογίας, ζώνες. Οι 15 νησιώτικες Περιφέρειες και οι 7 Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες της Ευρώπης των 15, καθώς και οι 3 νησιώτικες Περιφέρειες των υποψηφίων Χωρών, χωρίς να λησµονούµε τις εκατοντάδες των µικρών παράκτιων νησιών που αναδύονται κατά µήκος των ευρωπαϊκών ακτογραµµών, αντιπροσωπεύουν το 3,5% περίπου του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. Τα εδάφη αυτά επιβεβαιώνουν την διαφορά ή ιδιοµορφία τους σε πολλά και διάφορα επίπεδα, όπως είναι : η εξ ορισµού αποµόνωση και η κατά το µάλλον ή ήττον σηµαντική απόστασή τους από τη ηπειρωτική χώρα, η θέση τους στις εσχατιές της Ευρώπης και των Κρατών της, στη Βαλτική, τη Βόρειο Θάλασσα, τον Ατλαντικό, την Αδριατική ή τη Μεσόγειο, το κατά κανόνα µικρό γεωγραφικό και δηµογραφικό τους µέγεθος, ο πολυτεµαχισµός του εδάφους τους, στην περίπτωση των συµπλεγµάτων ή των ορεινών νησιών, η εκδήλωση, κατά συνέπεια, πολλαπλών περιορισµών (δυσχερής προσπέλαση, αυξηµένο κόστος υποδοµών και υπηρεσιών, περιορισµένο µέγεθος της αγοράς εγγύτητας, περιορισµένοι φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι, απουσία ή περιορισµός των επιλογών σε πολλές διευκολύνσεις της ζωής, υπερβολική εξάρτηση από ένα συνήθως τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, κ.λπ.), η µεγαλύτερη οικονοµική ευπάθεια, που τοποθετεί συνήθως τις Περιφέρειες αυτές µεταξύ των λιγότερο αναπτυγµένων της Κοινότητας, η µοναδικότητα και η ποικιλία των πολιτισµών, γλωσσών και ιστορικών τους µνηµείων, ο πλούτος, αλλά και η ακραία ευπάθεια του περιβάλλοντός τους, Και στην περίπτωση των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών, η σώρευση και ο µόνιµος χαρακτήρας ακόµη περισσότερο οξυµένων µειονεκτηµάτων, όπως και η θέση τους «έξω από την ευρωπαϊκή ήπειρο», που τις καθιστά ενεργό σύνορο σε επαφή και σχέση µε άλλες Περιφέρειες του κόσµου. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 3

5 - ΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ- Τα περισσότερα από τα Κράτη της Ένωσης που ασκούν την κυριαρχία τους σε νησιά έχουν αναγνωρίσει, σε διαφορετικές ασφαλώς εποχές, για διαφορετικούς λόγους και κάτω από διαφορετικές συγκυρίες, ότι τα νησιά αυτά αποτελούν εδάφη ιδιόµορφα, που απαιτούν και ειδικές µορφές διακυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι 4 από τις 18 νησιώτικες Περιφέρειες της Ευρώπης των 15, είναι σήµερα Περιφέρειες µε νοµοθετικές αρµοδιότητες, και ότι 3 άλλες διέπονται, µε τη µια ή την άλλη µορφή, από ιδιαίτερες διατάξεις του εθνικού τους δικαίου. Όσο για τις υπόλοιπες, έχουν, όλες σχεδόν, πολύ µικρό πληθυσµιακό µέγεθος και δεν θα είχαν κατά πάσα πιθανότητα αναγνωριστεί ως Περιφέρειες, αν δεν είχε ληφθεί υπόψη ο νησιώτικος ακριβώς χαρακτήρας τους. Σηµειώνουµε, τέλος, ότι αρκετές Χώρες µέλη (Ελλάδα, Φιλανδία, Ιρλανδία ) έχουν θεσπίσει σε εθνικό επίπεδο ειδικές διοικητικές δοµές για όλα ή για ορισµένα από τα νησιά τους. Η διαδικασία της κοινοτικής οικοδόµησης µεταφέρει στο εξής την προβληµατική των νησιών σε µια συγκυρία που ξεπερνά το αυστηρά εθνικό τους πλαίσιο. Πώς, και µε ποιους µηχανισµούς, οι θεσµοί, η νοµοθεσία και οι πολιτικές της Ένωσης, θα δείξουν, απέναντι σ αυτά τα εδάφη, την ευλυγισία που δικαιολογεί η ιδιοµορφία τους ; ύο είναι τα σενάρια που εµφανίζονται ως τα πλέον πιθανά : Στην πρώτη περίπτωση, η Κοινότητα αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της νησιώτικης διάστασης. Ακολουθώντας, κι αυτή, την τακτική που εφάρµοσαν στο παρελθόν πολλές από τις Χώρες της, υιοθετεί µηχανισµούς που να επιτρέπουν την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών στα νησιά µε µια κάποια ελαστικότητα, ώστε να είναι δυνατή η ενσωµάτωσή τους στη µεγάλη αγορά σε συνθήκες ισοτιµίας. ιατηρεί παράλληλα τις προσπάθειες αλληλεγγύης απέναντί τους, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη το µόνιµο χαρακτήρα των διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων που τα πλήττουν. Στην δεύτερη περίπτωση, η Κοινότητα επιµένει σε µια προσέγγιση γενικευµένης οµοιοµορφίας, και αρνείται την διαφοροποιηµένη αντιµετώπιση των νησιών, προφασιζόµενη ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της και θα αµφισβητούσε τις αρχές της. Σε µια τέτοια συγκυρία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρµοστούν οικονοµικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές πολιτικές, προσαρµοσµένες στην κατάσταση που χαρακτηρίζει τα νησιά. Και παραπέρα, η διαδικασία της κοινοτικής οικοδόµησης µεταφράζεται σε µια διαρκή αµφισβήτηση του περιθωρίου κινήσεων που διαθέτουν, ή θα µπορούσαν να κατακτήσουν ορισµένα νησιά στο εθνικό τους πλαίσιο, αφού το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει πλέον του εθνικού. Το δεύτερο αυτό σενάριο µπορεί να προκαλέσει, µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, κρίσεις, που δεν µπορούµε σήµερα να αξιολογήσουµε ούτε από άποψη έκτασης ούτε από άποψη συνεπειών, τόσο για τις Περιφέρειες αυτές όσο και για την ίδια την Κοινότητα. Υπενθυµίζουµε ότι στο παρελθόν, 5 νησιώτικες Περιφέρειες (Jersey, Guernesey, το Νησί Man, οι Φερόες και η Γροιλανδία) προτίµησαν συνειδητά να µην ενταχθούν στην Κοινότητα, ή να την εγκαταλείψουν, βασικά για τέτοιου είδους λόγους. Και µόνη η αποχώρηση της Γροιλανδίας, µείωσε τότε κατά 50% την έκταση της Ευρώπης των 12. Την ώρα λοιπόν που αναζητείται µια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άµυνας, η Ευρώπη µπορεί άραγε να διακινδυνεύει να αγνοεί τα πιο αποµακρυσµένα της εδάφη, αφήνοντας να αναπτύσσονται στα σύνορά της εστίες δυσαρέσκειας και αστάθειας ; Η µέχρι σήµερα στάση της Κοινότητας, ταλαντεύεται διαρκώς ανάµεσα στις δύο αυτές επιλογές. Από τη µια πλευρά σηµειώθηκε µια κάποια αναγνώριση της ιδιαίτερης κατάστασης των νησιών, µε τη Συνθήκη του Amsterdam, και την τροποποίηση του άρθρου 158 που αναφέρεται στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή, καθώς και την υιοθέτηση της προσαρτηµένης ήλωσης N 30, που αναγνωρίζει την ύπαρξη µόνιµων διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων. Τα συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής της Νίκαιας επιβεβαίωσαν στη συνέχεια τη δυνατότητα υιοθέτησης ειδικών µέτρων για τα νησιά. Οι διακηρύξεις και οι διατάξεις αυτές, όµως, δεν συνοδεύτηκαν µέχρι σήµερα από συγκεκριµένες εκφράσεις τους στην κοινοτική νοµοθεσία, ενώ η νεφελώδης και διφορούµενη διατύπωση (και αντιφατική στην απόδοσή της στις διάφορες γλώσσες) αναφορά στα νησιά του άρθρου 158, αφήνει να πλανώνται αµφιβολίες ως προς τη χρησιµότητά της. Οι εργασίες, ωστόσο, της ευρωπαϊκής Συντακτικής Συνέλευσης, προσφέρουν την ευκαιρία για την επιλογή καθαρών προσανατολισµών, ώστε να απεµπλακεί επιτέλους η κατάσταση. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 4

6 Η εγγραφή της χωρικής συνοχής µεταξύ των θεµελιωδών στόχων της Ένωσης, θα προσέφερε τη βάση για µια τέτοια εξέλιξη. Συµπληρωµατική και όχι αναιρετική ή ανταγωνιστική προς τις αρχές της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, η έννοια της χωρικής συνοχής θα επέτρεπε την επιβεβαίωση της βούλησης της Κοινότητας να λάβει υπόψη της την ποικιλοµορφία των εδαφών της, και την απόφασή της να τους εξασφαλίσει πραγµατικά ίσες ευκαιρίες για µια ισόρροπη και αρµονική ανάπτυξη. Μια τέτοια προσέγγιση θα είχε σηµαντικότατες επιπτώσεις για ολόκληρη την Ευρώπη, στο µέτρο που θα επηρέαζε άµεσα αρκετές από τις κοινοτικές πολιτικές : όπως π.χ. την πολιτική των µεταφορών, µε την επιδίωξη βελτιωµένης προσπέλασης της περιφέρειας, την πολιτική για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, µε την πάλη κατά της ερήµωσης της υπαίθρου ή την αναπτυξιακή πολιτική µε την ενθάρρυνση µιας βελτιωµένης κατανοµής των προσπαθειών κ.λπ. Η στάση αυτή δεν θα αφορούσε φυσικά αποκλειστικά τα νησιά, αλλά, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους τα νησιά θα ήταν ασφαλώς από τις πρώτες περιοχές που θα επωφελούνταν από µια τέτοια εξέλιξη. Εκτός από την εισαγωγή της ρητής αναφοράς στη χωρική συνοχή, µεταξύ των θεµελιωδών στόχων της Κοινότητας, η επαναδιατύπωση της Συνθήκης θα προσέφερε την ευκαιρία της διασαφήνισης του νοήµατος του άρθρου 158, και της σθεναρής επιβεβαίωσης των αρχών που αναφέρει η προσαρτηµένη ήλωση N 30 της Συνθήκης του Amsterdam : η αναγνώριση της ύπαρξης των µόνιµων διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων και η δυνατότητα υιοθέτησης ειδικών µέτρων για την αντιστάθµισή τους. Τα νησιά έχουν βέβαια πλήρη συνείδηση ότι, σε σχέση µε τα παραπάνω, δεν είναι τα µόνα εδάφη της Ένωσης που αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους µειονεκτήµατα. Οι Περιφέρειες που πλήττονται από δηµογραφικά µειονεκτήµατα (όπως εκείνες του απώτατου Βορρά) ή οι πιο αποµονωµένες ορεινές περιοχές, αντιµετωπίζουν επίσης προβλήµατα του ίδιου τύπου. Στην πραγµατικότητα µάλιστα, σε ορισµένες Περιφέρειες, οι δυσµενείς αυτοί παράγοντες ενίοτε σωρεύονται : παράδειγµα τα ορεινά νησιά ή τα νησιά µε πολύ µικρές ή πολύ µεγάλες πληθυσµιακές πυκνότητες. Είναι λοιπόν απολύτως θεµιτό, οι εντελώς ιδιαίτερες συνθήκες των περιοχών αυτών, που µέχρι σήµερα έδωσαν λαβή σε διάσπαρτα στις Συνθήκες και τις κοινοτικές πολιτικές µέτρα, να τύχουν επιτέλους µιας συνολικής και συντονισµένης αντιµετώπισης. - ΟΙ ΥΠΕΡΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - Οι Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες 6 από τις οποίες είναι νησιώτικες, συχνά αρχιπελαγικού χαρακτήρα, ενώ η 7η βρίσκεται σε κατάσταση άκρας αποµόνωσης λόγω του αµαζονιακού δάσους διαθέτουν ήδη τη νοµική αναγνώριση σε θεσµικό επίπεδο, τόσο στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών τους, όσο και στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ. Το άρθρο προσφέρει τη νοµική βάση της υπερπεριφερειακότητας, που ορίζεται ως διακριτή και µοναδική χωρική, οικονοµική και πολιτική πραγµατικότητα για την οποία είναι δυνατή και αναγκαία µια διαφοροποιηµένη αντιµετώπιση. Η εξέλιξη στην κατεύθυνση µιας Ευρώπης µε 25 Κράτη δεν θα επηρεάσει σε τίποτε αυτή την πραγµατικότητα των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών και δεν θα µεταβάλει, κατά συνέπεια, τη νοµική θεµελίωση της αναγνώρισής τους από την κοινοτική Συνθήκη. Πέρα, όµως, από αυτή την νοµική κατοχύρωση, η ίδια η πραγµατικότητα της υπερπεριφερειακότητας δικαιολογεί µια συνολική και συνεκτική στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη των συγκεκριµένων περιφερειών, όπως άλλωστε συνάγεται από το Μνηµόνιο που οι Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες κατέθεσαν στην Cayenne, και από την έκθεση της Επιτροπής του Μαρτίου 2000 για την ενεργοποίηση του άρθρου και τη συνεισφορά των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών στο αύριο της πολιτικής για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2002 στην Las Palmas. Η εφαρµογή µιας τέτοιας πολιτικής προϋποθέτει στη βάση των αρχών της επικουρικότητας και της καλής διακυβέρνησης µια διευρυµένη εταιρική σχέση µεταξύ Περιφερειακών Αρχών, Κρατών και ευρωπαϊκών Θεσµών στο πλαίσιο ενός ιαρκούς Forum Συνεργασίας. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 5

7 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ - Με κάποια αναγκαία και έγκαιρη πολιτική ώθηση, οι εργασίες της ευρωπαϊκής Συντακτικής Συνέλευσης µπορούν όχι µόνο να συµβάλουν σε περισσότερη και βελτιωµένη δικαιοσύνη αλλά και να αποφύγουν την εµφάνιση ή την επιδείνωση επικίνδυνων για την Ένωση και τις Περιφέρειές της ανισοτήτων. Οι νησιώτικες Περιφέρειαs και οι ευρωπαϊκές Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες ζητούν λοιπόν από τη Συντακτική Συνέλευση : να προτείνει την εγγραφή της αρχής της χωρικής συνοχής µεταξύ των θεµελιωδών στόχων της Κοινότητας, να µεριµνήσει ώστε η αρχή αυτή να εκφραστεί κατάλληλα στις διάφορες κοινοτικές πολιτικές, να επιβεβαιώσει το άρθρο που αναγνωρίζει την διακριτή κατάσταση της υπερπεριφερειακότητας στην ευρωπαϊκή Ένωση, να συστήσει, ιδίως, την επαναδιατύπωση του άρθρου 158 της Συνθήκης, ώστε να συµπεριλάβει : αφενός µεν ρητή αναφορά στη χωρική συνοχή, µαζί µε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, και, αφετέρου, ρητή επίσης αναφορά στην αναγκαιότητα εφαρµογής ειδικών διατάξεων σε περιοχές της Ένωσης που, όπως ιδίως τα νησιά, γνωρίζουν γεωγραφικούς περιορισµούς µόνιµου χαρακτήρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (τελική ιακήρυξη της Επιτροπής των Νησιών στο Porto Vecchio, το 2001): Πρόταση για ένα τροποποιηµένο και διευρυµένο Άρθρο 158 Για να προωθήσει την συνολική αρµονική της ανάπτυξη, η Κοινότητα, αναπτύσσει και συνεχίζει τη δράση της για την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής της. Η Κοινότητα στοχεύει στη µείωση του χάσµατος µεταξύ των αναπτυξιακών επιπέδων των διαφόρων Περιφερειών της και στην κάλυψη της καθυστέρησης των µειονεκτικών Περιφερειών, περιλαµβανοµένων και των αγροτικών περιοχών. Λαµβάνει, οµοίως, υπόψη της τα διαρκή δοµικά µειονεκτήµατα που, όπως η νησιωτικότητα, η αποµόνωση λόγω του αναγλύφου του εδάφους ή οι δηµογραφικοί περιορισµοί, πλήττουν σοβαρά ορισµένα από τα εδάφη αυτά. Για να ενσωµατώσει πλήρως και σε συνθήκες ισοτιµίας, τα εδάφη αυτά στην εσωτερική αγορά, η Κοινότητα εφαρµόζει ειδικά µέτρα, αναλογικά ως προς την ένταση των εν λόγω µειονεκτηµάτων. (Εγκρίθηκε παµψηφεί) XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 6

8 ήλωση των ευρωπαϊκών νησιώτικων Περιφερειών προς το Συµβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος, της Palma de Mallorca (E) 1. Η επαναδραστηριοποίηση της διαδικασίας που εγκαινιάστηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Rio το 1992 για την υιοθέτηση ενός αναπτυξιακού µοντέλου που να βασίζεται στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, καθίσταται περισσότερο αναγκαία και επείγουσα, καθώς οι κίνδυνοι που πρέπει να αντιµετωπίσει ο πλανήτης µας πολλαπλασιάζονται και γίνονται αµεσότεροι. Είτε πρόκειται για τις συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών, είτε για την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας και των δασικών εκτάσεων, την πάλη κατά της απερήµωσης, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και βιολογικών πόρων και την προστασία των ωκεανών, οι πρόοδοι που σηµειώθηκαν τα δέκα τελευταία χρόνια αποδείχτηκαν ανεπαρκείς για την ριζική αντιστροφή των µεθόδων παραγωγής και κατανάλωσης. 2. Σε συνθήκες όξυνσης των κινδύνων για επιδείνωση των πιέσεων στους φυσικούς πόρους, οι νησιώτικες περιοχές θίγονται ιδιαίτερα λόγω της περιορισµένης τους έκτασης, του υψηλού βαθµού εξάρτησής τους από τους θαλάσσιους πόρους, της ευπάθειάς τους στις φυσικές καταστροφές και τα οικολογικά ατυχήµατα, καθώς και λόγω των δηµογραφικών πιέσεων που υποχρεώνονται να διαχειριστούν, είτε αυτές οφείλονται στην έντονη πληθυσµιακή πυκνότητα των παραλίων τους είτε σε εποχικές πιέσεις οφειλόµενες στην τουριστική δραστηριότητα. 3. Για να ληφθούν υπόψη αυτές ακριβώς οι ιδιαιτερότητες, λήφθηκαν κατά καιρούς διάφορα µέτρα, και σε διάφορα επίπεδα, υπέρ των νησιών, στο πλαίσιο ιδίως της «Agenda 21», το κεφάλαιο 17 της οποίας υπογραµµίζει την ανάγκη επίδειξης ιδιαίτερης προσοχής για τις ευπαθείς και ευάλωτες περιοχές. Από την άποψη αυτή τα νησιά έχουν να αντιµετωπίσουν δυσχέρειες της ίδιας φύσης µε εκείνες που ταλανίζουν συνολικά τις αυτές ακριβώς παράκτιες ζώνες. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί σοβαρά η επαναδραστηριοποίηση της διαδικασίας του Rio που αξιολογεί τα προβλήµατα των παράκτιων ζωνών και ειδικότερα των µικρών νησιώτικων Κρατών, τα οποία και απειλούνται περισσότερο, ακόµη και στην επιβίωση τους. Σε παγκόσµιο επίπεδο : 4. Από την άποψη αυτή, οι ευρωπαϊκές νησιώτικες Περιφέρειες διαδηλώνουν την αλληλεγγύη τους προς τα µικρά νησιώτικα Αναπτυσσόµενα Κράτη (SIDS) και τα παράκτια Κράτη χαµηλού υψόµετρου, που είναι µέλη της AOSIS (Συµµαχία των Μικρών νησιώτικων Κρατών). Οι ευρωπαϊκές νησιώτικες Περιφέρειες έχουν επίσης πλήρη επίγνωση των όσων διακυβεύονται σήµερα για τα SIDS, και της επείγουσας ανάγκης να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα προβλήµατα που τα κράτη αυτά αντιµετωπίζουν. 5. Αναµένουν λοιπόν από τη ιεθνή Κοινότητα να ανταποκριθεί στις επιταγές της Agenda 21, του προγράµµατος δράσης του Barbade και της ιακήρυξης του Millenium, και να διασφαλίσει την απαραίτητη οικονοµική και τεχνική υποστήριξη στα SIDS, ώστε να είναι δυνατόν να εφαρµοστούν πλήρως οι εν λόγω διατάξεις. 6. Η διεθνής Κοινότητα θα πρέπει ιδίως : a) να εγκαινιάσει µια νέα εταιρική σχέση στον τοµέα των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας για τη βιώσιµη ανάπτυξη στα SIDS, b) να διαθέσει συµπληρωµατικούς οικονοµικούς και τεχνικούς πόρους για να ενισχυθούν οι δυνατότητες των SIDS, c) να συνδράµει οικονοµικά και τεχνικά τα SIDS ώστε να µπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα την ωκεανική τους κατάσταση, XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 7

9 d) να αξιολογήσει καλύτερα την περίπτωση των SIDS, και των ευπαθών, περιορισµένου µεγέθους οικονοµιών τους, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, e) και να αναπτύξει την τεχνική και οικονοµική της συνεργασία µε τα SIDS, µε στόχο να τους επιτρέψει να µειώσουν την ευπάθειά τους έναντι των εξωτερικών κραδασµών, των φυσικών καταστροφών και των περιβαλλοντικών απειλών, όπως είναι π.χ. οι κλιµατικές αλλαγές. Σε κοινοτικό επίπεδο : 7. Τα νησιά χαιρετίζουν το γεγονός ότι όλο και συχνότερα γίνεται επίκληση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης για τη θεµελίωση των πολιτικών που ασκούνται σε κοινοτικό επίπεδο, όπως µαρτυρεί και η στρατηγική που υιοθέτησε η ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Göteborg τον Ιούνιο του Το µέλλον των πολιτικών αυτών δεν νοείται πλέον εκτός του πλαισίου αυτού και το εν εξελίξει σχέδιο αναµόρφωσης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής κινείται προς την ίδια αυτή κατεύθυνση. Τα αυτά ισχύουν και για την σχεδιαζόµενη για µετά το 2006 πολιτική για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. 8. Η τάση αυτή συνδυάζεται µε µια αλλαγή στις συµπεριφορές, µια εξέλιξη των µορφών διακυβέρνησης και µια εντατικοποίηση των σχεδιαζοµένων µέτρων, στην κατέυθυνση προσέγγισης των στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης. Μεταξύ των µέτρων αυτών, όσα έχουν περιβαλλοντική στόχευση, καλούνται να σχεδιαστούν κατά προτεραιότητα µε προσανατολισµό την πρόληψη. Οι συνέπειες για τα νησιά θα είναι η περαιτέρω αύξηση του συµπληρωµατικού κόστους που καταβάλουν ήδη για την διαχείριση των απορριµµάτων τους, τη διαχείριση των υδατικών τους πόρων ή την υιοθέτηση ενεργειακών συστηµάτων που να βασίζονται στις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Είναι λοιπόν αναγκαίο να διατεθούν αυξηµένα κονδύλια στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο µετά το 2006, ώστε να ενισχυθούν τα νησιά, καθώς θα πρέπει να αντιµετωπίσουν το συµπληρωµατικό κόστος που θα προκαλέσει αναπόφευκτα η υοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου. 9. Συµπληρωµατικά ως προς τα οικονοµικά αυτά µέσα και στο πλαίσιο των ευεργετικών αυτών πολιτικών, τα νησιά θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να εξοπλιστούν µε την αναγκαία ευλυγισία για να εφαρµόσουν στο έδαφός τους τα οικονοµικά, χρηµατοδοτικά ή κανονιστικά µέσα που αρµόζουν στις περιβαλλοντικές τους ανάγκες, στους τοµείς, ιδίως, της ενέργειας, της ύδρευσης, της διαχείρισης των απορριµµάτων και των µεταφορών. 10. Το σύνολο των διατάξεων αυτών, δεν θα µπορούσε να είναι αποτελεσµατικό χωρίς µια παράλληλη εξέλιξη των τρόπων διακυβέρνησης που θα αναγνωρίζει στους υπεύθυνους των νησιώτικων περιοχών τη θέση που τους αρµόζει στη χάραξη, εφαρµογή και παρακολούθηση των στρατηγικών, προγραµµάτων και κανονιστικών προδιαγραφών. Ιδιαίτερα πιεστική εµφανίζεται και η αναζήτηση νέων τρόπων συνεργασίας των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλίζεται η διαβούλευση των Περιφερειακών αρχών στην εκκίνηση κάθε διαδικασίας λήψης αποφάσεων, να εισάγεται µεγαλύτερη ευλυγισία στην εφαρµογή των κανονισµών, ανάλογα µε τις εκάστοτε δυνατότητες και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, και να ευνοείται η εφαρµογή στρατηγικών ενσωµάτωσης. (Εγκρίνεται παµψηφεί) XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 8

10 H ευρωπαϊκή πολιτική για τις µεταφορές στον ορίζοντα του 2010 : Ποιες είναι οι επιλογές για τα νησιά ; Μετά τη δηµοσίευση από την ευρωπαϊκή Επιτροπή του Λευκού Βιβλίου «Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις µεταφορές στον ορίζοντα του 2010 : η ώρα των επιλογών», οι νησιώτικες Περιφέρειες εκτιµούν αναγκαίο να επισηµάνουν στους ευρωπαϊκούς θεσµούς την ιδιαίτερη προβληµατική που αφορά όλες αυτές τις Περιφέρειες, καθώς και τα παράκτια νησιά της ΕΕ. Η αλήθεια είναι το «Λευκό Βιβλίο» επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή σε προβλήµατα που αναφέρονται στις σιδηροδροµικές, ποτάµιες ή αστικές µεταφορές, την αποσυµφόρηση ορισµένων συγκοινωνιακών αξόνων, την οδική ασφάλεια κ.λπ., που παρουσιάζουν αδιαµφισβήτητο ενδιαφέρον για την Κοινότητα, και ιδίως για τις περισσότερο «κεντρικές» Περιφέρειές της. εν αφιερώνει, όµως, παρά ελάχιστη προσοχή στην κατάσταση των απόκεντρων Περιφερειών και παραλείπει εντελώς να ασχοληθεί µε ορισµένα ζητήµατα που παρουσιάζουν, εντούτοις, ζωτικό ενδιαφέρον για τις Περιφέρειες αυτές. Οι Νησιώτικες Περιφέρειες και τα παράκτια νησιά, δείχνουν να το ενδιαφέρουν ελάχιστα. Οι Νησιώτικες Περιφέρειες θα ήθελαν, σχετικά, να χαιρετίσουν τις ενέργειες της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής που ασχολήθηκε µε τη σύνταξη µιας γνωµάτευσης Πρωτοβουλίας για την «Επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών νησιών». 1 ) Τα ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών : µε ποιες χρηµατοδοτήσεις και γιατί ; a) Ποιες χρηµατοδοτήσεις ; Η εγγραφή, τα τελευταία χρόνια, των λιµενικών και αερολιµενικών υποδοµών των νησιών στο διάγραµµα των διευρωπαϊκών δικτύων, ήταν ασφαλώς ένα θετικό γεγονός. Μπορεί ωστόσο να διερωτηθεί κανείς, και δικαιολογηµένα, ποια θα είναι η πραγµατική της εµβέλεια στην προοπτική της προσεχούς αναµόρφωσης των ιαρθρωτικών Ταµείων και των συνεπειών της διεύρυνσης. Η κοινοτική προσπάθεια για τη χρηµατοδότηση των συγκοινωνιακών υποδοµών, προέρχεται µέχρι σήµερα από τρεις πηγές : τον ειδικό προϋπολογισµό των έργων προτεραιότητας για τα -Μ (που αντιπροσωπεύει µόλις το 10% των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων), το Ταµείο Συνοχής και τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Η πρώτη πηγή δεν χρηµατοδότησε ποτέ µέχρι σήµερα έργα στα νησιά, αφού κανένα νησί δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των συγκεκριµένων δράσεων προτεραιότητας. Έτσι για την κατασκευή, τον εκσυγχρονισµό ή την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών υποδοµών στις νησιώτικες Περιφέρειες, χρησιµοποιήθηκαν µέχρι σήµερα µόνο το Ταµείο Συνοχής (για τις δικαιούχους Χώρες) και τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Το θέµα είναι, όµως, ότι η διαθεσιµότητα των δύο αυτών πηγών χρηµατοδότησης αµφισβητείται πλέον σοβαρά. Από τη µια πλευρά, στην προοπτική της διευρυµένης Κοινότητας, δεν είναι και τόσο πιθανό ότι θα συνεχίσουν να καταφεύγουν στο Ταµείο Συνοχής, όπως έκαναν µέχρι σήµερα, Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Κι από την άλλη, στην προοπτική της διεύρυνσης πάντα, πολλά νησιά κινδυνεύουν να µην είναι πια επιλέξιµα στο Στόχο 1, απλώς και µόνο λόγω της λογιστικής αύξησης του κατά κεφαλήν τους ΑΕΠ σε σχέση µε το πολύ χαµηλότερο των νέων µελών -. Όσον αφορά το Στόχο 2 (που προσφέρει, άλλωστε, πολύ πιο περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης των συγκοινωνιακών υποδοµών), το µέλλον του θεωρείται σήµερα εντελώς αβέβαιο. εν είναι λοιπόν καθόλου υπερβολικό να φανταστούµε, για την περίοδο µετά το 2006, ένα σενάριο που δεν θα προβλέπει πια καµιά πηγή κοινοτικής χρηµατοδότησης των συγκοινωνιακών υποδοµών πολλών νησιών. Ποια θα ήταν τότε η πραγµατική εµβέλεια της διαβεβαίωσης του άρθρου 154 της Συνθήκης, που µιλά για την «αναγκαιότητα σύνδεσης των νησιωτικών Περιφερειών µε τις κεντρικές Περιφέρειες της Κοινότητας» αφού, σε πολλές από τις Περιφέρειες αυτές δεν θα ίσχυε κοινοτικό χρηµατοδοτικό µέσο για να συµβάλει στην υλοποίηση αυτής της επιταγής ; XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 9

11 Οι νησιώτικες Περιφέρειες της ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν λοιπόν από την Κοινότητα να µελετήσει τρόπους για τη διατήρηση αυτών των χρηµατοδοτικών µέσων, είτε : - µε την πρόβλεψη ειδικού κωδικού στον κοινοτικό προϋπολογισµό, που να είναι αφιερωµένος αποκλειστικά στις συγκοινωνιακές υποδοµές, µε κονδύλια που θα καλύπτουν δράσεις πέρα από εκείνες που αφορούν τα σηµερινά «έργα προτεραιότητας» των ιευρωπαϊκών ικτύων, επιτρέποντας ειδικότερα τη συγχρηµατοδότηση των υποδοµών σε Περιφέρειες «αποµακρυσµένες, νησιώτικες και περίκλειστες», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 154 της Συνθήκης, - µε τη µορφή ενός ειδικού χρηµατοδοτικού µέσου του FEDER (µε τη µορφή, ενδεχοµένως, ενός αναθεωρηµένου Στόχου 2), που θα καλύπτει τις εκτός Στόχου 1 Περιφέρειες, οι οποίες πλήττονται από γεωγραφικά µειονεκτήµατα µόνιµου χαρακτήρα (νησιά, αποµονωµένες ορεινές περιοχές, Περιφέρειες µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα). b) Και γιατί ; Το πεδίο εκδήλωσης της κοινοτικής παρέµβασης αποτελεί για τα νησιά ζήτηµα το ίδιο σηµαντικό όσο και το εύρος των χρηµατοδοτικών µέσων που τους αφιερώνονται. Η παρέµβαση των ιαρθρωτικών Ταµείων απέκλειε, µέχρι σήµερα, τη συγχρηµατοδότηση του λειτουργικού κόστους των ναυτιλιακών και αεροπορικών εταιριών, που θα αναλάµβαναν αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας στα νησιά. Η Κοινότητα µπορεί, εντούτοις, να προσφέρει πολύτιµη βοήθεια στην ανάπτυξη της αρχής της «εδαφικής συνέχειας», διαθέτοντας χρηµατοδοτική υποστήριξη για την αγορά κινητών στοιχείων υποδοµής (πλοία, αεροπλάνα), που θα χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των γραµµών των νησιών. Το σηµείο αυτό έχει προκαλέσει, όπως φαίνεται, ποικίλες αντιδράσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς χρηµατοδοτήσεις αυτού του είδους έγιναν αποδεκτές σε ορισµένες περιπτώσεις και ορισµένες χρονικές περιόδους, ενώ απορρίφθηκαν σε άλλες, µε το πρόσχηµα ότι η αποδοχή τους θα ερχόταν ίσως σε σύγκρουση µε τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού. Οι νησιώτικες Περιφέρειες εκτιµούν ότι τα πλοία και τα αεροπλάνα που εξυπηρετούν τα νησιά παίζουν ρόλο ανάλογο µε το ρόλο που παίζει το οδικό ή το σιδηροδροµικό δίκτυο στην ηπειρωτική χώρα. Η κοινοτική παρέµβαση δεν πρέπει λοιπόν να περιορίζεται στα σταθερά µόνο στοιχεία των συγκοινωνιακών υποδοµών (λιµάνια, αεροδρόµια) αλλά να αφορά και τις κινητές επίσης υποδοµές που ενεργοποιούνται µε όρους σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Και επειδή οι περιορισµοί που συνοδεύουν τη νησιωτικότητα έχουν µόνιµο χαρακτήρα, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις νησιώτικες Περιφέρειες, ανεξάρτητα από το επίπεδο ταξινόµησής τους, από άποψη επιλεξιµότητας, για τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Οι νησιώτικες Περιφέρειες σηµειώνουν µε ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να «προχωρήσει εντός του 2004 σε ευρύτερη αναθεώρηση του διευρωπαϊκού δικτύου», εισάγοντας την έννοια των «αυτοκινητοδρόµων της θάλασσας». Ανησυχούν, εντούτοις, γιατί υπάρχει κίνδυνος, η ανάπτυξη αυτών των «αυτοκινητοδρόµων της θάλασσας» να περιοριστεί αποκλειστικά σε δράσεις για την αποσυµφόρηση των ηπειρωτικών µεταφορών (για την παράκαµψη π.χ. των Άλπεων ή των Πυρηναίων). Οι νησιώτικες Περιφέρειες εύχονται όπως αυτή η έννοια του «αυτοκινητόδροµου της θάλασσας» καλύψει επίσης και την εξυπηρέτηση των νησιών. Υπογραµµίζουν, ιδίως, την αναγκαιότητα να ενθαρρυνθούν οι ναυτιλιακές συνδέσεις µεγάλης ταχύτητας µεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας, και να αναπτυχθούν νέοι δρόµοι ανάµεσα στις Περιφέρειες αυτές και σε άλλες Χώρες µέλη της Κοινότητας, ή ακόµη και σε τρίτες Χώρες. Ζητούν λοιπόν από την Επιτροπή, όταν θα ασχοληθεί µε την αναθεώρηση των -Μ το 2004, να επεξεργαστεί συγκεκριµένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και να οργανώσει προς τούτο διαβουλεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες εθνικές και Περιφερειακές αρχές. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 10

12 2 ) Το νοµικό καθεστώς των Υποχρεώσεων της ηµόσιας Υπηρεσίας και τα κενά του Η κοινοτική νοµοθεσία για την απελευθέρωση των ναυτιλιακών και αεροπορικών µεταφορών περιλαµβάνει διάφορες διατάξεις που αναφέρονται πιο συγκεκριµένα στην εξυπηρέτηση των νησιών. Η εµπειρία των νησιώτικων Περιφερειών αποδεικνύει όµως ότι οι διατάξεις αυτές είναι καµιά φορά ατελείς ή ακατάλληλες. Από την άποψη αυτή, οι νησιώτικες Περιφέρειες σηµειώνουν ότι η ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτυπώνει στο πρόγραµµα δράσης του Λευκού Βιβλίου, την πρόθεσή της «να διευθετήσει κατάλληλα τις διαδικασίες κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων, όταν οι ενιχύσεις αυτές στοχεύουν στην αντιστάθµιση των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στις συνδέσεις µε τις αποµακρυσµένες Περιφέρειες της Κοινότητας και τα µικρά νησιά». Συµφωνούν πλήρως µε την προσέγγιση αυτή, αλλά θεωρούν ότι απαιτείται περαιτέρω µια ριζοσπαστικότερη αναθεώρηση, που θα αναφέρεται στα εξής σηµεία : Στις διαδικασίες προκήρυξης των γραµµών αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών συνδέσεων, η σχεδόν αποκλειστική προσφυγή στο κριτήριο της χαµηλότερης τιµής µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στην συνολική αξιολόγηση της αγοράς των µεταφορών, και την πλήρη εκτίµηση του άµεσου και έµµεσου ρόλου της, ανάλογα µε τη φύση της συγκεκριµένης Περιφερειακής Οικονοµίας. Για την ενδιαφερόµενη κοινότητα, η συµµετοχή του µεταφορέα στην Περιφερειακή Οικονοµία, µε την απασχόληση ιδίως νησιωτών, µπορεί να αποφέρει τελικά συνολικό οικονοµικό κέρδος πολύ µεγαλύτερο από το ενδεχόµενο άµεσο συµπληρωµατικό κόστος, που συνδέεται µε την κατά βάση ατεκµηρίωτη επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς. Η πιο ενδιαφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που δίδει την προσφορότερη οικονοµική απάντηση, µε την ευρεία έννοια του όρου, στις ανάγκες που ταλανίζουν την κοινότητα. Το κριτήριο επιλογής, αντίθετα, που στηρίζεται αποκλειστικά στην αρχή της χαµηλότερης προσφοράς, µπορεί να ενθαρρύνει κερδοσκοπικές συµπεριφορές µε ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες, και για τον πρόσθετο λόγο ότι, αντίθετα µε ότι συµβαίνει στην περίπτωση των οδικών µεταφορών, οι διαδικασίες προκήρυξης των θαλάσσιων και αεροπορικών γραµµών δεν λαµβάνουν υπόψη τους την κοινωνική διάσταση της κατάληξής τους. Οι νησιώτικες Περιφέρειες ζητούν να µην θεωρείται µοναδικό κριτήριο στις δηµόσιες προσφορές που αναφέρονται σε θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές για την εξυπηρέτησή τους, το κριτήριο της τιµής, αλλά να αναγνωρίζεται, αντίθετα, ως καθοριστικό στοιχείο της ανάθεσης, η βέλτιστη, για τους χρήστες και την κοινότητα, συνολική οικονοµική επιλογή. Ζητούν, δηλαδή, να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στα κριτήρια ανάθεσης και επιλογής του τελικού µειοδότη, και τα περιφερειακά οικονοµικά στοιχεία. Ο Κανονισµός της 7ης εκεµβρίου 1992 για την εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών ακτοπλοϊκων µεταφορών, ρυθµίζει το καµποτάζ στο εσωτερικό των Κρατών µελών, αλλά (αντίθετα µε ότι συµβαίνει µε τις αεροπορικές µεταφορές) δεν προβλέπει απολύτως τίποτε για τις συνδέσεις µεταξύ των Χωρών µελών. Πολλά, ωστόσο, νησιά θα κέρδιζαν πολλά εγκαινιάζοντας υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες οδούς που τα συνδέουν µε άλλες χώρες της Ένωσης. Το γεγονός είναι µάλιστα κραυγαλέο στην περίπτωση των Περιφερειών που βρίσκονται γεωγραφικά σε µικρότερη απόσταση από κάποια άλλη χώρα, απ όσο µε τη µητρόπολή τους. Όπως συµβαίνει µε το Bornholm ή τα νησιά Åland και τη Σουηδία, ή την Κορσική και την Ιταλία Ο Κανονισµός της 7ης εκεµβρίου πρέπει να τροποποιηθεί για να αναγνωρίσει την ύπαρξη ενός κοινοτικού θαλάσσιου χώρου και να επιτρέψει ρητά τη δυνατότητα εφαρµογής των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες συνδέσεις µεταξύ ενός νησιού και µιάς άλλης Χώρας µέλους. Η διάρκεια των συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας που επιβάλλει η κοινοτική νοµοθεσία, είναι τρία χρόνια για τις αεροπορικές µεταφορές και πέντε για τις θαλάσσιες. Η πενταετής όµως ανάθεση ειδικά, είναι υπερβολικά σύντοµη, για τις ναυτιλιακές ιδίως γραµµές. Οι εφοπλιστές είναι υποχρεωµένοι να αναλάβουν ιδιαίτερα σηµαντικές επενδύσεις και να αγοράσουν σκάφη µε τα χαρακτηριστικά που επιβάλλει η εξυπηρέτηση µιας συγκεκριµένης γραµµής. Η συνέπεια µιας τόσο σύντοµης διάρκειας είναι ότι ευνοούνται έτσι οι ντόπιοι επιχειρηµατίες, ο στόλος των οποίων έχει ήδη αποσβεστεί, είναι µεγάλης ηλικίας και δεν εγγυάται την απαιτούµενη ποιότητα υπηρεσιών. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 11

13 Η διάρκεια των συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας πρέπει να αυξηθεί στα 5 χρόνια για τις αεροπορικές µεταφορές και τα 10 για τις θαλάσσιες. Η διαδικασία υποβολής προσφορών, όπως προσδιορίζεται από την Επιτροπή στις κατευθυντήριες γραµµές της για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες µεταφορές ((1997/C 205/05), προβλέπει ότι οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σε έναν επιχειρηµατία πρέπει να υπολογίζονται στη βάση του ελλείµµατος κάθε υπηρεσίας που προσφέρει χωριστά, και να αποφεύγεται κάθε µορφή διασταυρούµενης, µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, αντιστάθµισης ή επιδότησης. Η διάταξη αυτή δεν είναι προφανώς πρόσφορη, αφού µπορεί να οδηγήσει σε µια τεχνητή κατάτµηση της εξυπηρέτησης µιας νησιώτικης Περιφέρειας, αφήνοντας στον δηµόσιο φορέα το βάρος των ελλειµµατικών υπηρεσιών για να προσφέρει στον ιδιωτικό τοµέα τις πιο αποδοτικές, και µάλιστα χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι υφιστάµενες συνέργειες µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών (ευκαµψία στην χρησιµοποίηση του στόλου ή του προσωπικού, οικονοµίες κλίµακας, δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης στα τεχνικά προβλήµατα κ.λπ.). Οι νησιώτικες Περιφέρειες ζητούν να νοείται ο όρος «υπηρεσία» στην ευρεία του έννοια, αναφορικά µε το σύνολο των οδών που εξυπηρετούν ένα νησί ή σύµπλεγµα νησιών, όταν αυτό δικαιολογείται από τα χαρακτηριστικά της γραµµής και όταν το ζητά η εξυπηρετούµενη κοινότητα. 3 ) Το κόστος των υποδοµών Το Λευκό Βιβλίο αναφέρει την πρόθεση της Επιτροπής να εργαστεί προς όφελος της «αλήθειας για το χρηστικό κόστος», και να «προτείνει το 2002 µια Οδηγία πλαίσιο που θα ορίζει τις αρχές και τη δοµή της τιµολόγησης στη χρησιµοποίηση των υποδοµών». Οι νησιώτικες Περιφέρειες επισηµαίνουν στην Επιτροπή ότι σε όλα τα νησιά, οι λιµενικές και αερολιµενικές δραστηριότητες παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή οικονοµία. Κάθε πολιτική «πραγµατικού κόστους» που θα επηρέαζε αρνητικά τη λειτουργία των υποδοµών αυτών, θα είχε µοιραία µείζονες επιπτώσεις στο οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο κατά κανόνα περιορισµένος, άλλωστε, πληθυσµός των νησιών, έχει ως αποτέλεσµα υπερδιαστασιολογηµένες λιµενικές και αερολιµενικές υποδοµές, σε σχέση µε τον αριθµό των κατοίκων. Η διαπίστωση αυτή ισχύει ιδιαιτέρως στην περίπτωση των νησιώτικων συµπλεγµάτων ή των έντονα ορεινών νησιών, που αντιµετωπίζουν πρόσθετα προβλήµατα λόγω του φαινοµένου της εδαφικής τους κατάτµησης. Οι βίαιες, εξάλλου, διακυµάνσεις που προκαλεί η τουριστική κίνηση και ο έντονα εποχικός χαρακτήρας της, καθιστούν την υπερδιαστασιολόγηση των νησιώτικων υποδοµών πραγµατική οικονοµική αναγκαιότητα. Οι νησιώτικες Περιφέρειες ζητούν να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της οικονοµίας τους, µιας οικονοµίας νησιώτικου περιβάλλοντος, από οποιαδήποτε κοινοτική νοµοθεσία που θα προσπαθήσει να στηριχθεί στο «πραγµατικό κόστος» στον τοµέα της χρήσης των λιµενικών ή αερολιµενικών υποδοµών, και να επιτρέπεται η προσφυγή σε καθεστώς κατάλληλων ενισχύσεων, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να είναι δυνατόν να προσφέρονται σε αποδεκτές τιµές. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 12

14 4 ) Φορολογία και τέλη Το Λευκό Βιβλίο για τις µεταφορές αναφέρεται επίσης στην προοπτική εναρµόνισης της φορολογίας των καυσίµων και στο ενδεχόµενο, µεταξύ άλλων, της υπαγωγής των αεροπορικών µεταφορών στο καθεστώς του ΦΠΑ. Οι νησιώτικες Περιφέρειες υπενθυµίζουν ότι η κατάστασή τους από άποψη µεταφορών διαφέρει ριζικά από εκείνη της υπόλοιπης ΕΕ, εκ του απλού και µόνο γεγονότος ότι η ελευθερία επιλογής τους είναι άκρως περιορισµένη. Ελλείψει οδικών και σιδηροδροµικών εναλλακτικών λύσεων, η δυνατότητα των νησιωτών να κυκλοφορούν στο χώρο της Κοινότητας και καµιά φορά στο εσωτερικό της ίδιας τους της Περιφέρειας, στις περιπτώσεις των νησιώτικων συµπλεγµάτων εξαρτάται αποκλειστικά από τις θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο στις Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες, όπου η µεταφορά των επιβατών είναι αποκλειστικά σχεδόν αεροπορική. Κάθε φορολογικό µέτρο, λοιπόν, που θα επιβάρυνε το µεταφορικό κόστος που καταβάλλουν οι χρήστες, θα έχει για τις Περιφέρειες αυτές µείζονες συνέπειες στον τουριστικό τοµέα, που αποτελεί και την κύρια οικονοµική δραστηριότητα στα περισσότερα νησιά. Οι νησιώτικες Περιφέρειες ζητούν όπως η κοινοτική φορολογική νοµοθεσία συνεκτιµά την ιδιαιτερη εξάρτηση των νησιών από τις θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές, και προβλέπει διατάξεις παρεκκλίσεων για την κίνηση από και προς τις Περιφέρειες αυτές. Σε ότι αφορά τη φορολογία των καυσίµων που χρησιµοποιούνται στο οδικό τους δίκτυο, οι Περιφέρειες υπογραµµίζουν ότι η στενότητα της αγοράς τους σηµαίνει, σε πολλές περιπτώσεις τιµές για τον καταναλωτή πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες της ηµειρωτικής χώρας, και ιδιαίτερα από εκείνες των µεγάλων αστικών περιοχών. Η εφαρµογή λοιπόν µέτρων παρέκκλισης (µειωµένοι π.χ. συντελεστές) µπορεί να επιτρέψει την ευθυγράµµιση των τιµών που θα επιβαρύνουν την κατανάλωση στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Οι νησιώτικες Περιφέρειες ζητούν να µην αποκλείει η κοινοτική φορολογική νοµοθεσία για τα καύσιµα την υιοθέτηση από τις διάφορες Χώρες µέτρων παρέκκλισης, που θα επιτρέπουν την ευθυγράµµιση των τιµών στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Σε ότι αφορά τα διάφορα τέλη και δικαιώµατα (όπως είναι τα τέλη προσγείωσης στα αεροδρόµια), οι νησιώτικες Περιφέρειες παρατηρούν ότι η κοινοτική νοµοθεσία απαγορεύει στις Χώρες µελη να εφαρµόζουν σ αυτά διαφοροποιηµένους συντελεστές ανάλογα µε τον προορισµό στο εσωτερικό της Κοινότητας. Θεωρούν ότι η διάταξη αυτή είναι ιδιαιτέρως δυσµενής για τα νησιά, καθώς απαγορεύει την εφαρµογή απαλλαγών ή µειωµένων τιµών στις νησιώτικες γραµµές, ενώ η κατάσταση των Περιφερειών αυτών, που χαρακτηρίζεται από την πλήρη τους εξάρτηση από τις θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές, είναι προφανώς διαφορετική από εκείνη των υπολοίπων περιοχών της Ένωσης, που παραµένουν πάντα προσπελάσιµες και µε άλλα µέσα. Οι νησιώτικες Περιφέρειες ζητούν να εξελιχθεί το κοινοτικό δίκαιο έτσι ώστε να επιτρέπει στις Χώρες µέλη να εφαρµόζουν στις νησιώτικες γραµµές ειδικό καθεστώς τελών και δικαιωµάτων, εφ όσον τα τέλη και τα δικαιώµατα αυτά αφορούν τη χρήση των λιµενικών και αερολιµενικών υποδοµών. 5 ) Tο καθεστώς των άµεσων ενισχύσεων για την αντιστάθµιση του πρόσθετου µεταφορικού κόστους Η αλλαγή µέσου και η θαλάσσια µεταφορά δεν είναι τα µόνα στοιχεία που δικαιολογούν το πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει τις νησιώτικες επιχειρήσεις από άποψη µεταφορικών. Η ανισορροπία των ροών είναι επίσης, µεταξύ άλλων, ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας. Η εγκαθίδρυση, λοιπόν, ενός καθεστώτος άµεσων ενισχύσεων των επιχειρήσεων µπορεί, περισσότερο κι από την ενίσχυση των εταιριών των θαλασσίων και αεροπορικών µεταφορών, να αποδειχθεί το καταλληλότερο εργαλείο για τη συνεκτίµηση όλων αυτών των στοιχείων. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 13

15 Η κοινοτική νοµοθεσία στον τµέα των κρατικών ενισχύσεων Περιφερειακής στόχευσης - (1998/C 74/06, τροποποίηση 2000/C 258/06) αναγνωρίζει την κατάσταση, επιτρέποντας την παραπάνω δυνατότητα στις Περιφέρειες µε πολύ χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα. εν την επιτρέπει, όµως, στην περίπτωση των νησιών, παρά µόνο σ εκείνα που ανήκουν στις Υπερπεριφερειακές Περιφέρειες. Αλλά, και αν ακόµη υποτεθεί ότι το σύνολο των διατάξεων της προαναφερθείσας νοµοθεσίας θα εφαρµοστεί αύριο σε όλα τα νησιά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διατάξεις αυτές περιορίζονται σε δύο µόνο τοµείς : Αποκλείουν ειδικότερα την παροχή τέτοιων ενισχύσεων στα προϊόντα της γεωργίας και αλιείας, που αποτελούν το αντικείµενο ειδικού καθεστώτος στο πλαίσιο των ΚΑΠ και ΚΑλΠ. υστυχώς, όµως, οι διατάξεις της ΚΑΠ και της ΚΑλΠ δεν λαµβάνουν υπόψη τους, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, το εξαιρετικά υψηλό πρόσθετο µεταφορικό κόστος που πλήττει αυτές τις δραστηριότητες, όταν αναπτύσσονται σε νησιά. Οι ενισχύσεις δεν µπορούν να αφορούν παρά το πρόσθετο µεταφορικό κόστος που προκαλείται από τις µετακινήσεις των εµπορευµάτων στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων της ενδιαφερόµενης χώρας. Με άλλα λόγια, οι ενισχύσεις αυτές δεν µπορούν να αποτελέσουν σε καµιά περίπτωση επιδοτήσεις για την ενθάρρυνση των εξαγωγών. Τα ευρωπαϊκά, ωστόσο, νησιά θα κέρδιζαν πολλά αν κατάφερναν να αναπτύξουν οικονοµικές σχέσεις, εκτός από τη µητρόπολη τους, και µε τις όµορες Χώρες του θαλάσσιου χώρου τους. Το παράδοξο είναι ακόµη πιο έντονο στην περίπτωση των νησιών που εξυπηρετούνται από υπερωκεανικές γραµµές. Η σηµερινή νοµοθεσία αποτελεί, λοιπόν τελικά, εµπόδιο στον απεγκλωβισµό των νησιώτικων Περιφερειών, και αναρωτιέται κανείς τι νόηµα έχουν διατάξεις που δείχνουν να αντιφάσκουν µε την έννοια του κοινοτικού χώρου. Θα ήταν ασφαλώς περισσότερο πρόσφορη η υπαγωγή ενός τέτοιου συστήµατος ενισχύσεων στην αναγκαιότητα (όπως εκφράστηκε από το ευρωπαϊκό ικαστήριο) «να µη θίγονται οι όροι των ανταλλαγών σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον», υποχρέωση περισσότερο εύκαµπτη και αποδεχόµενη κάποιο περιθώριο εκτίµησης. Οι νησιώτικες Περιφέρειες ζητούν να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακής στόχευσης, έτσι ώστε να επιτρέπουν την παροχή άµεσων ενισχύσεων στις επιχειρήσεις, για την µερική τουλάχιστον αντιστάθµιση του πρόσθετου µεταφορικόυ κόστους. Και επισηµαίνουν στην Επιτροπή την αναγκαιότητα επέκτασης (µε τους κατάλληλους µηχανισµούς) αυτού του καθεστώτος και στα προϊόντα της γεωργίας και της αλιείας, που αποτελούν γενικά ένα πολύ σηµαντικό µέρος της παραγωγής τους, καθώς το σηµερινό ειδικό καθεστώς ενισχύσεων δεν λαµβάνει υπόψη του την ιδιαίτερη ευπάθεια των νησιών στο πρόσθετο µεταφορικό κόστος. Εκτιµούν, τέλος, πως ένα τέτοιο καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να συµβάλει στον οικονοµικό απεγκλωβισµό τους µέσα στον κονοτικό χώρο, και να µην περιορίζεται στις ανταλλαγές τους µε τη µητρόπολη. (Εγκρίθηκε παµψηφεί) XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 14

16 - II - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - II.1 - ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ Πρόταση της Περιφέρειας των Shetland Προοίµιο : Έχοντας υπόψη τις διευρύνσεις των 5-10 προσεχών ετών, Έχοντας υπόψη τις ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης για τις νησιώτικες Κοινότητες, Έχοντας υπόψη το δηµόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει για τη συνοχή και τα διαρθρωτικά Ταµεία κατά την περίοδο µετά το 2006, Έχοντας υπόψη το δηµόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει για τη διακυβέρνηση και τις προτάσεις που περιέχει το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής, Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλές Νησιώτικες Περιφέρειες κινδυνεύουν να απωλέσουν την επιλεξιµότητά τους µετά το 2006, Η Επιτροπή των Νησιών : Ζητά επίµονα από την ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει κατά την αναθεώρηση των διαρθρωτικών Ταµείων τη σηµασία που έχουν δείκτες των ειδικών µειονεκτηµάτων που πλήττουν τα νησιά, και να ενεργήσει ώστε τα νησιά να απολαµβάνουν ένα δικό τους ανεξάρτητο αναπτυξιακό καθεστώς. Ζητά από την Επιτροπή να προχωρήσει σε αναµόρφωση των κρατικών ενισχύσεων και σε αναθεώρηση των χρησιµοποιούµενων κριτηρίων για τον προσδιορισµό των διαφόρων επιπέδων επιλεξιµότητας, ώστε να αναγνωριστούν ως ειδικά κριτήρια τόσο η νησιωτικότητα όσο και άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. οι δηµογραφικοί περιορισµοί. Αποδέχεται πλήρως τα στοιχεία που ευνοούν, στη συζήτηση για τη διακυβέρνηση και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, την συνεκτίµηση των αναγκών και απόψεων σε τοπικό επίπεδο, και χαιρετίζουν τις προτάσεις των τριµερών συµβάσεων που αναφέρει το Λευκό Βιβλίο. (Εγκρίνεται παµψηφεί) XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 15

17 - II. 2 - ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πρόταση των νησιών της Σκωτίας Προοίµιο Έχοντας υπόψη την από 11 Μαρτίου 2002 έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Υγεία και Ευεξία των Ζώων (Επιστηµονική Επιτροπή που συστήθηκε από τη ιεύθυνση C της ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ), που εκθέτει τους ακόλουθους βασικούς κανόνες : Η µεταφορά µπορεί να επιδράσει σηµαντικά στην υγεία και ευεξία των ζώων, Τα ζώα πρέπει να φορτώνονται προσεκτικά µε χρήση κεκλιµένων επιπέδων, κλίσης το πολύ 20, σε οχήµατα µεταφοράς µε την κατάλληλη µέγιστη πυκνότητα φόρτωσης και αποδεκτό ελάχιστο ύψος στέγης. Πρέπει να µεταφέρονται σε συνθήκες που να τους επιτρέπουν να διατηρούν την ισορροπία τους, και να µπορούν να τραφούν, να ξεδιψάσουν και να αναπαυθούν, κατά τις ανάγκες τους. Κατά τη µετακίνηση του οχήµατος, τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεµένα. Η µέγιστη διάρκεια του ταξιδιού για άλογα, γουρούνια, µοσχάρια και αρνιά, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες. Σε µακρινές µετακινήσεις θα πρέπει ακόµη να τηρούνται περίοδοι ανάπαυσης 6 έως 24 ωρών. Όταν τα οχήµατα µεταφοράς φορτώνονται σε οχηµαταγωγά πορθµεία, πρέπει κάτω από τις γέφυρές τους να λειτουργούν µηχανικά συστήµατα αερισµού. Τα θαλάσσια ταξίδια µεταφοράς δεν θα πρέπει να επιτρέπονται αν προβλέπονται άνεµοι ισχύος 5 ή περισσότερο (µε ταχύτητες δηλαδή µεγαλύτερες των 22 µιλίων ή 34 χλµ./ώρα). Λαµβάνοντας υπόψη το Ψήφισµα του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σχετικό µε την έκθεση της Επιτροπής για την αποκτηθείσα από τα κράτη µέλη πείρα µετά την θέση σε εφαρµογή της Οδηγίας 95/29 ΕΚ του Συµβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/628 ΕΟΚ, σχετικής µε την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά (COM(2000)-CS-0189/ (COS), και ιδίως του εδαφίου της : «γ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι λόγω κυρίως της κοινοτικής νοµοθεσίας έκλεισαν πολυάριθµα µικρά σφαγεία πρωτίστως στις περιοχές µε µικρή πυκνότητα πληθυσµού, ενθαρρύνοντας έτσι τις µεταφορές ζώων προς σφαγή σε µεγάλες αποστάσεις,» Με δεδοµένη την υποχρέωση να διασφαλίζεται σε κάθε στιγµή η µέγιστη δυνατή ευεξία των ζώων. Με δεδοµένη τη γεωγραφική θέση πολλών νησιών και τη διαπίστωση ότι οι προτάσεις περιορισµού της διάρκειας του ταξιδιού και επιβολής κανονιστικών ρυθµίσεων για τις συνθήκες του πλου, προκαλούν ζωηρές ανησυχίες. Και λαµβανοµένου υπόψη ότι αν οι προτάσεις αυτές υιοθετηθούν όλες, αυτό θα σήµαινε το τέλος της γεωργίας για πολλά νησιά. Η Επιτροπή των Νησιών Καλωσορίζει κάθε πρόταση που θα στοχεύει στη βελτίωση της άνεσης των υπό µετακίνηση ζώων. Ζητά από την ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά αυτές τις συστάσεις, συνεκτιµώντας ιδιαίτερα τις επιπτώσεις που θα είχε η υιοθέτησή τους για τα νησιά, πριν η ίδια προτείνει οποιαδήποτε συγκεκριµένη δράση. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 16

18 Ζητά από την ευρωπαϊκή Επιτροπή να µην υιοθετήσει όλες τις προαναφερθείσες συστάσεις, αλλά να ζητήσει επανεξέταση του θέµατος από την Επιστηµονική Επιτροπή, και ιδιαίτερα των σηµείων εκείνων που αναφέρονται στη µεταφορά δια οχηµαταγωγών πορθµείων, για να προσκοµίσει συµπληρωµατικά στοιχεία που να τεκµηριώνουν τις προτάσεις της και για να ληφθούν υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα των θαλασσίων µεταφορών από και προς τα νησιά, που ξεπερνούν καµιά φορά σε διάρκεια τις 12 ώρες, και πραγµατοποιούνται σπάνια σε συνθήκες ισχύος κατώτερης του 5. Ζητά από την ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει στην Επιστηµονική Επιτροπή για να εξεταστεί επίσης το θέµα των θαλασσίων µεταφορών µε φορτηγά πλοία και σε κοντέινερ διαφορετικά εκείνων που χρησιµοποιούνται στα οχηµαταγωγά. Ζητά από την ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε πλήρη ανάλυση κόστους - ωφέλειας και σε µελέτη των επιπτώσεων στην νησιώτικη γεωργία των πρακτικών που θα είχαν ως αποτέλεσµα την εισαγωγή συµπληρωµατικών επιβαρύνσεων και την επιδείνωση, κατά συνέπεια, των ήδη αρνητικών συνθηκών που επικρατούν στις νησιώτικες Περιφέρειες. Ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ενθάρρυνσης της δηµιουργίας µικρών τοπικών σφαγείων καθώς και κινητών σφαγείων στα νησιά, και µε παρέκκλιση ακόµη των περί άµεσων κρατικών ενισχύσεων, ώστε να εξασφαλιστούν οι συντοµότεροι δυνατοί χρόνοι µετακίνησης µέχρι το σφαγείο και να βελτιωθούν τόσο οι συνθήκες µεταφοράς όσο και η δηµόσια υγεία. (Εγκρίθηκε παµψηφεί) - II.3 - ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (BENCHMARKING) ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρόταση της Περιφέρειας του Gozo Γνωρίζουµε όλοι ότι οι υπηρεσίες υγείας, και ιδιαίτερα οι νοσηλευτικές υπηρεσίες, η κατ οίκον νοσηλεία, η νοσηλεία των ηλικιωµένων και ευπαθών προσώπων, αποτελούν έναν από τους πυλώνες της κοινωνικής µας υποδοµής, και ότι οι υπηρεσίες αυτές συναντούν διάφορους τύπους προβληµάτων, όπως είναι π.χ. η υπολειτουργία του δυναµικού τους, µε αποτέλεσµα να ελλείπουν συχνά πλήρως ορισµένες σηµαντικότατες υπηρεσίες. εν υπάρχει αµφιβολία, ωστόσο, ότι οι Περιφέρειες µας προσπαθούν µε όλα τα διαθέσιµα µέσα να υπερνικήσουν αυτά τα εµπόδια και να προσφέρουν τις αποτελεσµατικότερες δυνατές υπηρεσίες. Είναι, λοιπόν βέβαιο ότι θα ήταν ιδιαίτερη χρήσιµη η ανταλλαγή εµπειριών στους τοµείς αυτούς. Προτείνεται, κατά συνέπεια, στις ενδιαφερόµενες Περιφέρειες της Επιτροπής των Νησιών, να αναλάβουν πρωτοβουλία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας (benchmarking) των νοσηλευτικών τους υπηρεσιών. Το έργο αυτό θα µπορούσε επίσης να τύχει χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του Interreg IIIC, και να ενταχθεί στις δράσεις τύπου «δικτύου», όπως η εξεταζόµενη δράση για τη «διαχείριση της ανάπτυξης των νησιώτικων περιοχών», µε πρόβλεψη την οργάνωση σεµιναρίων, διαλέξεων, βάσεων δεδοµένων, ταξιδιών µελέτης και ανταλλαγών προσωπικού, ώστε να µεταφέρεται η τεχνογνωσία και να ανταλλάσσονται οι συγκεκριµένες εµπειρίες των ενδιαφεροµένων. εν είναι αναγκαίο να υπεισέλθουµε εδώ σε τεχνικές λεπτοµέρειες γύρω από το «benchmarking». Στο στάδιο αυτό αρκεί να δοθούν πληροφορίες γενικού χαρακτήρα. Η σύγκριση της αποδοτικότητας είναι αποτελεσµατικό εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας, στη βάση των δοκιµασµένων πρακτικών και των µέσων εφαρµογής τους. Η επιλογή των εταίρων είναι θεµελιώδους σηµασίας στοιχείο για το συγκριτικό αυτό έργο. Για να είναι π.χ. αποδοτική αυτή η προσέγγιση, οι εταίροι θα πρέπει να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει επίσης να δραστηριοποιούνται σε συνθήκες ανάλογες. Σηµασία έχει επίσης και το επίπεδο των ικανοτήτων τους. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 17

19 Στην ιδανική περίπτωση, εταίροι θα έπρεπε να είναι νοσοκοµεία του ίδιου µεγέθους, που εξυπηρετούν πληθυσµούς του ίδιου τύπου. Η σύγκριση των αποδόσεων οδηγεί εξ ορισµού σε άνοιγµα προς τα έξω, και στη συγκεκριµένη περίπτωσή µας, αποσπά το πρόβληµα από τη συγκυρία του κάθε µεµονωµένου νησιού, για να εξετάσει γενικότερα µε ποιο τρόπο κατάφεραν άλλοι να προσεγγίσουν αποτελεσµατικότερα επίπεδα, και µε την προσφυγή σε ποια µέσα. Με τον τρόπο αυτόν, η σύγκριση των αποδόσεων βοηθά στη κατανόηση της διαδικασίας που οδηγεί σε αποτελέσµατα αριστείας. Τα διδάγµατα αυτής της άσκησης βοηθούν σηµαντικά στη βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισµού, στις κρίσιµες λειτουργίες του. Η προσπάθεια σύγκρισης της αποδοτικότητας προϋποθέτει εργασία σε 4 βασικά στάδια : - 1/ λεπτοµερής µελέτη της συγκεκριµένης διαδικασίας, - 2/ ανάλυση, στη συνέχεια, των διαδικασιών που ακολουθούν οι άλλοι, - 3/ σύγκριση, τέλος, των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται σε κάθε περίπτωση, - 4/ και προσδιορισµός, τελικά, των φάσεων που πρέπει να ακολουθηθούν για να µειωθούν οι διαφορές αποδοτικότητας. Η σύγκριση των αποδόσεων δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ενέργεια περιστασιακή. Για να είναι αποτελεσµατική πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα µιας διαδικασίας διαρκούς βελτίωσης, µε σκοπό να κρατήσει τη λειτουργία του οργανισµού στο επίπεδο των πλέον αποτελεσµατικών πρακτικών, που επίσης εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου. Η σύγκριση των αποδόσεων αναπτύχθηκε αρχικά από βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Πρόσφατα, ωστόσο, διάφοροι φορείς, και ανάµεσά τους πολλά νοσοκοµεία, ανακάλυψαν τα προτερήµατα της µεθόδου και την εφαρµόζουν για να βελτιώσουν τη λειτουργία και οργάνωσή τους. Η σύγκριση των αποδόσεων ενθαρρύνει ένα πνεύµα µαθητείας που στηρίζει την βελτιωµένη αλληλοκατανόηση στην από κοινού κατάκτηση της γνώσης. Πρωτοβουλίες για µια βαθύτερη εταιρική σχέση. Η προτεινόµενη εταιρική σχέση θα µπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς συνεργασίας, όπως είναι η κατάρτιση του προσωπικού, µέσα από σεµινάρια ή ανταλλαγές. Θα µπορούσε, όµως, να επεκταθεί και σε άλλους χώρους, όπως στις δηµόσιες υπηρεσίες και την εκπαίδευση, πέρα από το χώρο της υγείας. (Εγκρίνεται παµψηφεί) XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 18

20 - III ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ I. Ενίσχυση των µέσων της Εκτελεστικής Γραµµατείας Μετά από σχετική απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, η ετήσια διάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών, που συνήλθε στο Kirkwall στις 3 Μαϊου 2002, υιοθέτησε οµόφωνα την παρακάτω πρόταση : Λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα σηµαντικά πολιτικά ζητήµατα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι νησιώτικες Περιφέρειες τα αµέσως προσεχή χρόνια (συνέπειες της διεύρυνσης, αναθεώρηση της πολιτικής της συνοχής, προβληµατισµοί γύρω από το θέµα της διακυβέρνησης, κ.λπ..), καθώς και τα πολλαπλά διαβήµατα που θα πρέπει να αναλάβουν το ίδιο διάστηµα, έναντι των ευρωπαϊκών αρχών, Έχοντας υπόψη τη χρησιµότητα της διαρκώς αυξανόµενης ενεργοποίησης των ευρωπαϊκών νησιών σε διεθνή κλίµακα και σε διάφορους τοµείς, όπως π.χ. στο θέµα, ιδιαίτερα, των κλιµατικών αλλαγών, Λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα να προωθηθεί και να αναπτυχθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία µεταξύ των νησιών, αξιοποιώντας ιδιαιτέρως προς τούτο τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC, Η θέση του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Επιτροπής των Νησιών, θέση µέχρι σήµερα µερικής µόνο απασχόλησης, αναβαθµίζεται στο εξής σε θέση πλήρους απασχόλησης. Ο προϋπολογισµός της ΕτΝ αυξάνεται από ευρώ σε ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει την αµοιβή πλήρους απασχόλησης του Εκτελεστικού Γραµµατέα καθώς και τα έξοδα των µετακινήσεών του, στο πλαίσιο των αποστολών που του αναθέτει η Επιτροπή των Νησιών. Οι εισφορές των Περιφερειών µελών (που δεν είχαν άλλωστε αυξηθεί επί 3 χρόνια, µέχρι το 2002) αναπροσαρµόζονται ανάλογα, µε τη βασική εισφορά να αυξάνεται από σε ευρώ ετησίως. Το ύψος των εισφορών αναθεωρείται µε την εισαγωγή ενός στοιχείου αναλογικότητας, στη βάση του δηµογραφικού βάρους κάθε Περιφέρειας, ως εξής : Πληθυσµός Βασική εισφορά Συντελεστής Πραγµατική εισφορά < κατ , έως έως , > , Συµφωνείται επίσης να εφαρµοστεί ο κανόνας που ισχύει για τις εισφορές στην CRPM στην περίπτωση των Saaremaa και Hiiumaa στις Περιφέρειες µέλη, δηλαδή, από µια Χώρα της τέως Ανατολικής Ευρώπης. Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτόν, οι εν λόγω Περιφέρειες καταβάλλουν προς το παρόν το 50% του ύψους της κανονικής εισφοράς, και θα πληρώνουν πλήρη εισφορά από τη στιγµή που η Χώρα τους θα ενταχθεί στην ευρωπαϊκή Ένωση. Η αύξηση των εισφορών των Περιφερειών καλύπτει την αµοιβή των διαφόρων αποστολών που ανατίθενται στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στον τοµέα της διαπεριφερειακής συνεργασίας, όπως είναι π.χ. ο συντονισµός δικτύων ή έργων που αφορούν την Επιτροπή των Νησιών και που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του INTERREGIIIC. - Το Πολιτικό Γραφείο της Επιτροπής των Νησιών αποφασίζει για τις εν λόγω αποστολές συναρτήσει των στόχων που καθορίζονται κάθε φορά από την ετήσια διάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών. XXII Conférence annuelle de la Commission des Iles CRPM Orkney 2/3 mai 2002 p. 19

24 η Επιτροπή των Νησιών της CRPM - Mariehamn Åland (Fin) - 6/7 Μαΐου 2004

24 η Επιτροπή των Νησιών της CRPM - Mariehamn Åland (Fin) - 6/7 Μαΐου 2004 Commission des Iles Islands Commission Ö-kommissionen Eπιτροπη των Νησιων Comisión de las Islas Comissão das Ilhas Commissione delle Isole Saarte Komisjon Kummissjoni ta Gúejjer Ø Kommission 24 η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 Σχέδιο δράσης σχετικά με το ΦΠΑ - Προκλήσεις για τα Eυρωπαϊκά Νησιά - Μια δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από το Δίκτυο των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR), σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 3.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να σας καλωσορίσω στην 32 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να Σύρος 31 Οκτωβρίου 2007 Εισήγηση Προέδρου Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου, με θέμα «Μεταφορές λιμάνια». Συνέδριο Νησιωτικών Επιμελητηρίων (Insuleur) Γκόζο Μάλτας, 2 Νοεμβρίου 2007. Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Ξεκάθαρο το τοπίο για τον Φ.Π.Α. των νησιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«Ξεκάθαρο το τοπίο για τον Φ.Π.Α. των νησιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης» Τμήμα Επικοινωνίας & Κατάρτισης Απόλλωνος & Λαδοπούλου Τ. Κ. 84100, Ερμούπολη (Σύρος) +30 22810 82346 +30 22810 86555 npapadopoulou@cycladescc.gr «Ξεκάθαρο το τοπίο για τον Φ.Π.Α. των νησιών σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου Τομεάρχης Τουρισμού ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου Τομεάρχης Τουρισμού ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου Τομεάρχης Τουρισμού ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015 Jean Monnet European Centre of Excellence ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενέργεια και Περιβάλλον στα νησιά - Πολιτικές για ένα ευφυές ενεργειακά νησί- Αναφορά στην Κρήτη ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΑΡΙ ΑΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΕΕ/Τ Κ Ηράκλειο 24-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

XXI η ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της CRPM

XXI η ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της CRPM η ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της CRPM 7/8 Ιουνίου 2001 - Κορσική (F) - I ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ιατύπωση του άρθρου 158 της Συνθήκης σελ. 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : Αναγνώριση της νησιώτικης διάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα