Βασική Εργατική Νομοθεσία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασική Εργατική Νομοθεσία"

Transcript

1 Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Βασική Εργατική Νομοθεσία 5 η Ημέρα 19/6/2014 Ομαδικές Απολύσεις ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Έναρξη Ισχύος 9/3/2001 Να είναι απολύσεις. Να γίνονται από τον εργοδότη. Για λόγους άσχετους με το πρόσωπο του εργοδοτούμενου. Να γίνονται εντός 30 ημερών, και να ανέρχονται: => σε 10 για επιχειρήσεις εργοδοτουμένων. => σε 10% για επιχειρήσεις εργοδοτουμένων. => σε 30 για επιχειρήσεις άνω των 300 εργοδοτουμένων.

2 Ομαδικές Απολύσεις Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται σε: Σε συμβάσεις τακτής προθεσμίας εκτός αν οι απολύσεις γίνουν πριν την εκπνοή τους. Δημόσιους, ημικρατικούς, ΑΤΑ, ΝΠΔΔ. Πληρώματα πλοίων. Επιχειρήσεις κάτω των 20 εργοδοτουμένων. Ομαδικές Απολύσεις Διαβούλευση με εκπροσώπους εργοδοτουμένων έγκαιρα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας: - Αποφυγή ή μείωση των απολύσεων. - Επανεκπαίδευση, επαναπασχόληση κλπ. Παροχή γραπτών πληροφοριών στους εκπροσώπους: - Λόγους απολύσεων, περίοδο που θα γίνουν & κριτήρια επιλογής. - Αριθμό και κατηγορίες εργαζομένων (τμήματα, ή ειδικότητες). ) - Μέθοδος υπολογισμού τυχόν πληρωμής (ex gratia). - Αντίγραφο ενημέρωσης προς ΥΕΚΑ.

3 Ομαδικές Απολύσεις Υποχρεώσεις Εργοδότη: - Ενημέρωση γραπτή στο ΥΕΚΑ για κάθε σχετική πληροφορία. (οι απολύσεις μπορούν να αποκτούν ισχύ 30 μέρες μετά την ειδοποίηση αυτή.) Υποχρεώσεις ΥΕΚΑ - Εντός 30 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης αναζητεί λύσεις στα δημιουργούμενα προβλήματα. Ομαδικές Απολύσεις Κυρώσεις - Αν οι απολύσεις αποκτήσουν ισχύ πριν τις 30 μέρες Αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Όσοι αποκαλύπτουν πληροφορίες- 1708

4 Μεταβίβαση Επιχειρήσεων Έναρξη ισχύος 7/7/2000 Μεταβίβαση Επιχειρήσεων ή Τμημάτων σε άλλο εργοδότη που προκύπτουν από νομική μεταβίβαση ή συγχώνευση. «Μεταβίβαση» = μεταβίβαση οικονομικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητα της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, κύριας ή δευτερεύουσας Όχι αλλαγή πλειοψηφίας μετοχών «Επιχειρήσεις» =δημόσιες ή ιδιωτικές με οικονομικές δραστηριότητες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μη. Όχι θαλάσσια σκάφη Όχι διοικητική αναδιοργάνωση δημόσιων διοικητικών αρχών Μεταβίβαση Επιχειρήσεων Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκχωρητή μεταβιβάζονται στον εκδοχέα με την μεταβίβαση. Όροι εργασίας που προκύπτουν από συλλογική σύμβαση διατηρούνται ως τη λήξη της σύμβασης ή για ένα χρόνο. (Τα πιο πάνω δεν αφορούν συνταξιοδοτικά σχέδια και κατά την ορθότερη ερμηνεία ούτε Ταμεία Προνοίας). Η μεταβίβαση δεν συνιστά από μόνη της λόγο απόλυσης. Λόγοι οικονομικοί, τεχνικοί, οργανωτικοί που συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού. Τα τρία πιο πάνω δεν εφαρμόζονται σε πτώχευση, εκκαθάριση κ.λπ. Εφαρμόζονται σε προληπτικό της πτώχευσης συμβιβασμό.

5 Μεταβίβαση Επιχειρήσεων Πληροφόρηση πριν την μεταβίβαση. (Εκχωρητής και Εκδοχέας με εκπροσώπους εργοδοτουμένων ή με τους ίδιους τους εργοδοτούμενους) - ημερομηνία - λόγοι - νομικές & οικονομικο-κοινωνικές συνέπειες - προβλεπόμενα μέτρα για τους εργοδοτούμενους. Διαβούλευση, πριν τη μεταβίβαση, από εκχωρητή ή εκδοχέα όταν προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων. - Σκοπός η επίτευξη συμφωνίας για τα μέτρα αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος. Μεταβίβαση Επιχειρήσεων Εί ό δ έ ί ό ή ά όλ Είτε από εκδοχέα είτε από εκχωρητή παράνομη απόλυση. Αποζημίωση βάσει των ετών υπηρεσίας στον εκχωρητή - σύμφωνα με τον Περί Τερματισμού Απασχόληση Νόμο Ποινικά 854

6 Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Έναρξη Ισχύος1/1/2003 «Χρόνος Εργασίας»: Κάθε περίοδος που ο εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του. SIMAP Case - on call γιατροί ιατρικού κέντρου. Εφαρμόζεται: Σε όλες τις επιχειρήσεις και εργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εκτός από τους ναυτικούς, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και τους μετακινούμενους εργαζόμενους οδικής & αεροπορικής. Από όλα εκτός της άδειας εξαιρούνται διευθυντικά στελέχη, οικογενειακό προσωπικό και εργαζόμενοι του τελετουργικού τομέα εκκλησιών. Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Ημερήσια Ανάπαυση: Ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση ανά 24ωρο, 11 συνεχόμενες ώρες. Εβδομαδιαία Ανάπαυση: Ελάχιστη εβδομαδιαία ανάπαυση 35 ώρες. 24 ώρες αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους. ή 48 ώρες ανά 14 μέρες (με απόφαση του εργοδότη).

7 Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Εβδομαδιαία δ Εργασία: Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας 48 ώρες, περιλαμβανομένων των υπερωριών, κατά μέσο όρο σε περίοδο 4 μηνών (από το 4μηνο αφαιρούνται ετήσιες άδειες και άδειες ασθενείας). Ο εργαζόμενος μπορεί να συμφωνήσει να εξαιρεθεί (opt-out clause). Νόμοι, Κανονισμοί κ.λπ. που προβλέπουν μικρότερο αριθμό, παραμένουν σε ισχύ και μεγαλύτερο τροποποιούνται στις 48. Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Δάλ Διάλειμμα: Διάλειμμα 15 τουλάχιστον αν η εργάσιμη μέρα υπερβαίνει τις 6 ώρες: Όχι πριν την έναρξη ούτε μετά τη λήξη της εργασίας. Ετήσια Άδεια: 4 εβδομάδες μίνιμουμ 8%

8 Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Νυκτερινή Εργασία: Διάρκεια νυκτερινής εργασίας (=3 ώρες μεταξύ 23:00-06:00 σε τακτική βάση ή 726 ώρες του ετήσιου χρόνου εργασίας) 8 ώρες / 24ωρο κατά μέσο όρο εντός ενός μηνός (χωρίς μέσο όρο για εργασία με ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική ένταση, σωματική ή πνευματική). Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Παρεκκλίσεις: Επιτρέπονται από όλα πλην της ετήσιας άδειας. Πρέπει να προνοούνται από συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Υπό τον όρο ότι στους εργαζόμενους παρέχονται κατάλληλη προστασία ή ισοδύναμοι περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης.

9 Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Παρεκκλίσεις: Στις εξής περιπτώσεις: - δραστηριότητες με απόσταση ανάμεσα στους τόπους εργασίας και κατοικίας ή στους διάφορους τόπους εργασίας - δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης με ανάγκη συνεχούς παρουσίας - δραστηριότητες με ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας ή παραγωγής (π.χ. νοσοκομεία, φυλακές, λιμάνια, αεροδρόμια, τύπος, ραδιοφωνία, ηλεκτρισμός, νερό, σκύβαλα, κ.λπ.) - προβλέψιμη αύξηση φόρτου εργασίας (ιδίως ς τουρισμός, γεωργία και ταχυδρομεία) ) - ανώμαλες ή απρόοπτες συνθήκες, ατύχημα ή επικείμενο ατύχημα. - (Μόνο για την ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση) στην εργασία κατά βάρδιες Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: Κυρώσεις: Φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή πρόστιμο μέχρι 3417

10 Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) Επιπρόσθετες Νομοθεσίες και Διατάγματα που αφορούν τον Χρόνο Απασχόλησης O περί Ωρών Απασχόλησης Νόμος: -Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Διατάγματα που περιορίζουν τις ώρες εργασίας - Παράβαση Διατάγματος: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση, πρόστιμο μέχρι 768 ή και οι δύο ποινές μαζί. - Παρεμπόδιση Επιθεωρητών και Αστυνομικών: 2 μήνες φυλάκιση, πρόστιμο μέχρι 100 ή και οι δύο ποινές μαζί. Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) Το περί Υπαλλήλων (Ώρες Εργασίας) Διάταγμα: - Εκδίδεται βάσει του περί Ωρών Απασχόλησης ης Νόμου - Εφαρμόζεται σε κάθε οίκο ή γραφείο που ασκείται οποιαδήποτε εμπορική ή τραπεζική επιχείρηση ή οποιοδήποτε ελεύθερο επάγγελμα με εξαίρεση οίκο ή γραφείο όπου ασκείται βιομηχανική επιχείρηση ή λαμβάνει χώρα η εξέταση, θεραπεία ή φροντίδα ασθενών και απόρων. - Ωράριο Εργασίας Υπαλλήλων: μέχρι 44 ώρες εβδομαδιαίως, ή 8 ημερησίως, εξαιρουμένων των ωρών φαγητού. - Εξαιρέσεις: περιπτώσεις δυστυχήματος, ανωτέρας βίας, περιπτώσεις εργασίας αναγκαίας για αποφυγή φθοράς εμπορευμάτων, των ημερών τακτοποιήσεως λογαριασμών, ισολογισμού κλπ. -Κυρώσεις: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ή πρόστιμο μέχρι 170 ή και οι δύο ποινές μαζί.

11 Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) Το περί Μεταλλείων και Λατομείων (Ώρες Εργασίας) Διάταγμα: - Εκδίδεται βάσει του περί Ωρών Απασχόλησης Νόμου - Κανένας μεταλλωρύχος δεν εργάζεται υπογείως για περίοδο που υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως ή 8 ώρες ημερησίως, εξαιρουμένων των ωρών φαγητού. -Κανένας μεταλλωρύχος δεν εργάζεται επί της επιφάνειας για περίοδο που υπερβαίνει τις 44 ώρες εβδομαδιαίως ή τις 8 ώρες ημερησίως, εξαιρουμένων των ωρών φαγητού. -Κανένας λατόμος δεν εργάζεται για περίοδο που υπερβαίνει τις 44 ώρες εβδομαδιαίως ή τις 8 ώρες ημερησίως, εξαιρουμένων των ωρών φαγητού. Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) - Εξαιρέσεις: εργασία σχετικά με αερισμό μεταλλείου ή λατομείου, πρόληψη ζημιάς επί των συσκευών αερισμού, εργασίας ασφαλείας, ή πρώτων βοηθειών, επισκοπήσεως μεταλλείου ή λατομείου εφόσον δεν δύναται να γίνει άλλη μέρα άνευ διακοπής των εργασιών του μεταλλείου ή λατομείου, επείγουσα εργασία σχετική με τις μηχανικές εγκαταστάσεις που δεν μπορεί να διενεργηθεί τις κανονικές ώρες εργασίας, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, ανωτέρας βίας κλπ. -Κυρώσεις: ρ ς μέχρι μχρ6 μήνες φυλάκιση ή πρόστιμο μέχρι μχρ 170 ή και οι δύο ποινές μαζί.

12 Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) Ο περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί -Το μέγιστο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας είναι 48 ώρες συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. -Το μέγιστο ημερήσιο ωράριο είναι 8 ώρες. -Υπάλληλοι σε λογιστήριο και ιδιαιτέρες γραμματείς μπορούν να εργάζονται μέχρι 45 ώρες εβδομαδιαίως, μη συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. -Το ωράριο κατανέμεται εντός πλαισίου όχι μεγαλύτερου των 13 συνεχών ωρών ημερησίως. Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) - Η εργάσιμη εβδομάδα δεν αριθμεί πέραν των 6 ημερών, η δε εργάσιμη ημέρα δεν περιλαμβάνει πέραν των δύο διακοπών. Κατά την περίοδο 15 Ιουνίου 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, εργοδοτούμενους μπορεί να εργαστεί δύο φορές το μήνα κατά την 7η ημέρα της εβδομάδας, η δε εργασία αυτή θα αποζημιώνεται με επιπρόσθετο ενάμιση ημερομίσθιο πέραν του κανονικού. - Η μέγιστη εβδομαδιαία υπερωριακή απασχόληση είναι 9 ώρες. - Εργασία πέραν του ημερήσιου ωραρίου λογίζεται ως υπερωρία και αποζημιώνεται η μια ώρα προς μία και μισή.

13 Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) - Σε περίπτωση που εργοδοτούμενος απουσιάζει λόγω ασθένειας, ο εργοδοτούμενος που τον αντικαθιστά δύναται να εργάζεται πέραν του συνήθους ημερησίου ή εβδομαδιαίου ωραρίου και αποζημιώνεται για υπερωριακή εργασία. Η χρονική περίοδος για εφαρμογή των πιο πάνω δεν υπερβαίνει την μία εβδομάδα. -Εργοδοτούμενος σε ξενοδοχείο δεν υποχρεούται να αναλάβει εργασία εκτός του ωραρίου του, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε λόγω ασθένειας άλλου υπαλλήλου ή λόγω απρόβλεπτης άφιξης πελατών. -Κυρώσεις: Για παραβίαση των διατάξεων που αφορούν τα ωράρια, υπερωρίες, τις αργίες, την ετήσια άδεια, φυλάκιση μέχρι 1 μήνα ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3400 ή και οι δύο ποινές μαζί. -Για παρεμπόδιση Επιθεωρητών, πρόστιμο μέχρι Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) Ο περί Εργοδοτουμένων σε Κέντρα Αναψυχής (Όροι Εργασίας) Νόμος - Το μέγιστο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας είναι 48 ώρες συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. - Το μέγιστο ημερήσιο ωράριο είναι 8 ώρες. -Η μέγιστη εβδομαδιαία υπερωριακή απασχόληση είναι 8 ώρες. Νοείται ότι, στις ακόλουθες εξαιρετικές περιπτώσεις, η μέγιστη εβδομαδιαία υπερωριακή απασχόληση μπορεί να αυξηθεί στις 10 ώρες: -Περιπτώσεις ρ ς ανωτέρας βίας, επείγουσας εργασίας σε μηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις για να αποφευχθεί σοβαρή διαταραχή στη συνήθη διεξαγωγή της εργασίας του κέντρου αναψυχής, ειδικής εργασίας π.χ. παραλαβής εμπορευμάτων, κλεισίματος του ισολογισμού.

14 Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) - Εργασία πέραν του ημερήσιου ωραρίου λογίζεται ως υπερωρία και αποζημιώνεται με αναλογία 1:1,5 - Η εργάσιμη εβδομάδα δεν αριθμεί πέραν των 6 ημερών, η δε εργάσιμη ημέρα δεν περιλαμβάνει πέραν της μιας διακοπής. - Σε περίπτωση που εργοδοτούμενος απουσιάζει λόγω ασθένειας, ο εργοδοτούμενος που τον αντικαθιστά δύναται να εργάζεται πέραν του συνήθους ημερησίου ή εβδομαδιαίου ωραρίου και αποζημιώνεται για υπερωριακή εργασία. Η χρονική περίοδος για εφαρμογή των πιο πάνω δεν υπερβαίνει την μία εβδομάδα. - Εργοδοτούμενος που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, δεν εργάζεται πέραν των 38 ωρών εβδομαδιαίως και εργοδοτούμενος που δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας, δεν εργάζεται πέραν των 36 ωρών εβδομαδιαίως. Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) Κ ώ Γ βί δ άξ ύ ά -Κυρώσεις: Για παραβίαση των διατάξεων που αφορούν τα ωράρια, υπερωρίες, τις αργίες, την ετήσια άδεια, φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 5000 ή και οι δύο ποινές μαζί. -Για παρεμπόδιση Επιθεωρητών, φυλάκιση μέχρι 3 μήνες, πρόστιμο ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 5000 ή και οι δύο ποινές μαζί.

15 Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των όρων Απασχόλησης ης των Υπαλλήλων τους Νόμος -Οι συνήθεις ημερήσιες ώρες εργασίας είναι 8 ενώ οι συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες είναι 38. -Με την συναίνεση του υπαλλήλου, μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά μέχρι 2 ώρες ημερησίως ή 8 ώρες εβδομαδιαίως. - Η ημερήσια ανάπαυση είναι τουλάχιστον 11 συνεχόμενες ώρες ανά 24ωρο και η εβδομαδιαία ανάπαυση είναι τουλάχιστον 24 συνεχόμενες ώρες ανά εβδομάδα. -Κάθε υπάλληλος δικαιούται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης του διάλειμμα ελάχιστης διάρκειας 15 λεπτών και μέγιστης διάρκειας 1 ώρας. Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) - Παρέχονται 3 ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα ανά εβδομάδα σε εργαζόμενους με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, και 1 ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα σε εργαζόμενους με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας. - Το παρεχόμενο ελεύθερο απόγευμα αρχίζει στις 2:00 μμ της ημέρας που παραχωρείται ενώ το ελεύθερο πρωινό διαρκεί μέχρι τις 2:00 μμ. - Κάθε υπάλληλος που εργάζεται σε κατάστημα που λειτουργεί και Σάββατο, το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται ανά δύο βδομάδες είναι υποχρεωτικά Σάββατο. Εάν το κατάστημα λειτουργεί και Κυριακή, το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται ανά δύο βδομάδες είναι υποχρεωτικά Κυριακή.

16 Χρόνος Απασχόλησης (Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί) -Κυρώσεις:Για παραβίαση των διατάξεων του Νόμου, φυλάκιση μέχρι 1 έτος ή χρηματική ποινή μέχρι τις ή και οι δύο ποινές μαζί. -Για παρεμπόδιση Επιθεωρητών, φυλάκιση μέχρι 3 μήνες, πρόστιμο ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3417 ή και οι δύο ποινές μαζί. - Αν τα αδικήματα διαπράττονται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, κάθε πρόσωπο που κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση διευθύνων συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οργανισμού, θεωρείται ένοχο του ιδίου αδικήματος εκτός εάν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς την συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή του ιδίου. - Σε περίπτωση που δεν αποδειχτεί αυτό, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 1 έτους ή σε πρόστιμο μέχρι ή και στις δύο αυτές ποινές. Ετήσιες Άδειες Νόμος δημόσιας τάξης, αναγκαστικού δικαίου, ασφάλειας & υγείας στην εργασία. Εργοδοτούμενος που εργάστηκε 48 εβδομάδες, δικαιούται τουλάχιστον 4 εβδομάδες άδεια (από 1/1/2003) 8%. Εάν λιγότερες, δικαιούται αναλογία. Εάν λιγότερες από 13 δεν δικαιούται (ECJ - Μάλλον Τροποποίηση) Θεωρείται ως εργασία για σκοπούς υπολογισμού της άδειας: Προσωρινή απουσία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας. Απουσία με άδεια μητρότητας. Απουσία με γονική άδεια.

17 Ετήσιες Άδειες Η άδεια ουδέποτε συντρέχει με τα εξής: Δημόσιες αργίες βάσει νόμου, συμβάσεως ή εθίμου. Άδεια μητρότητας. Ατύχημα ή ασθένεια. Απεργία ή ανταπεργία. Προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης. Γονική άδεια και άδεια για λόγους ανώτερης βίας. Εάν προκύψει κάτι από τα ανωτέρω, η άδεια διακόπτεται και συμπληρώνεται αν είναι δυνατόν εντός του ίδιου έτους. Η άδεια μπορεί να είναι τμηματική αλλά ένα μέρος πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 9 ημερολογιακές μέρες. Συσσώρευση άδειας επιτρέπεται κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών μέχρι δύο ετών άδεια. Ετήσιες Άδειες Ταμείο Αδειών Εξουσία Υπουργού για έγκριση ευεργετικότερου σχεδίου (συνήθως 1 μέρα περισσότερη) και εξαίρεση από την υποχρέωση πληρωμής μέσω του Ταμείου Αδειών και οποιωνδήποτε Κανονισμών δυνάμει του Μέρους ΙΙ. Πληρωμή επί παντός ποσού εκτός από έκτακτες προμήθειες και χαριστικές παροχές (π.χ. 13ος, 14ος, προμήθειες, υπερωρίες κ.λπ.). Για όσους έχουν εξαίρεση, αμφίβολο αν αυτό ισχύει. (Η έννοια του «ημερομισθίου» καθορίζεται στους Κανονισμούς από τους οποίους εξαιρείται όποιος έχει εγκεκριμένο σχέδιο από τον Υπουργό). Πληρωμή άδειας χωρίς απόλαυση της επιτρέπεται μόνο στον τερματισμό της απασχόλησης και στο θάνατο του δικαιούχου οπότε μεταβιβάζεται στη χήρα ή στο χήρο. Εργασία με απολαβές στη διάρκεια αδείας απαγορεύεται. Πληρωμή από Ταμείο μπορεί και σε δύο μέρη 70% τον Αύγουστο και 30% το Δεκέμβριο.

18 Ετήσιες Άδειες Κυρώσεις: Εργοδότης ο οποίος παραλείπει να παραχωρήσει άδεια σε εργαζόμενο ή να καταβάλει την ανάλογη εισφορά στο Ταμείο Πρόστιμο μέχρι 3417 ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τα δύο Γονική Άδεια Έναρξη Ισχύος 1/1/2003 Εφαρμογή Νόμου: Ο Νόμος εφαρμόζεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν συμπληρώσει 6 μήνες εργοδότησης, περιλαμβανομένων εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ή σχέση εργασίας με επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Στην περίπτωση που η απασχόληση γίνεται με διαδοχικά συμβόλαια ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, το σύνολο των εν λόγω συμβάσεων με τον ίδιο εργοδότη λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της περιόδου των έξι μηνών.

19 Γονική Άδεια Γονική Άδεια: Άνευ Απολαβών. Μητέρα και πατέρας δικαιούνται 18 εβδομάδες ο καθένας. Αν είναι στον ίδιο εργοδότη, εκ περιτροπής. Χήροι/Χήρες δικαιούνται 23 εβδομάδες. Σκοπός η φροντίδα και ανατροφή παιδιού που γεννούν ή υιοθετούν. Δίδυμα, τρίδυμα, κλπ., 18 εβδομάδες για κάθε παιδί. Δεν μεταβιβάζεται εκτός στην περίπτωση που ο ένας γονέας έχει λάβει ήδη 2 εβδομάδες μπορεί να μεταβιβάσει άλλες 2 εβδομάδες στον άλλο γονέα (ήταν από πατέρα σε μητέρα) Γονική Άδεια Ελάχιστη διάρκεια μία εβδομάδα και μέγιστη πέντε ανά έτος. Για 3 παιδιά και άνω η μέγιστη διάρκεια 7 εβδομάδες Μετά από συνεχή απασχόληση έξι μηνών. Φυσικοί γονείς: Μητέρα = μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, Πατέρας = μετά τη γέννηση. Μέχρι να γίνει οκτώ χρονών. Θετοί γονείς: Πριν συμπληρωθούν οκτώ χρόνια από την υιοθεσία, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας και πριν γίνει 12 χρονών. Στην περίπτωση παιδιού με αναπηρίες, μέχρι αυτό να συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του (κατάλογος αναπηριών).

20 Γονική Άδεια Τρεις εβδομάδες πριν τη χρήση ενημερώνεται γραπτώς ο εργοδότης. (σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας μία βδομάδα προειδοποίηση) Μετά από διαβούλευση, ο εργοδότης μπορεί να μεταθέσει την άδεια. Η άδεια τερματίζεται από τον εργοδότη αν δεν χρησιμοποιείται για τη φροντίδα του παιδιού. Μετά τη λήξη της άδειας, ο εργαζόμενος επανέρχεται στη θέση του. Μπορεί να ζητήσει για καθορισμένη περίοδο αλλαγές στο ωράριο/οργάνωση / ά της εργασίας του και ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει και να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα. Στη διάρκεια της πιστώνεται με ασφαλιστέες αποδοχές Γονική Άδεια Η άδεια θεωρείται ως εργασία για υπολογισμό της ετήσιας άδειας. Δεν συντρέχει με την ετήσια άδεια. Δεν διακόπτει το συνεχές της απασχόλησης. Θεωρείται περίοδος απασχόλησης για σκοπούς του Νόμου Περί Τερματισμού της Απασχόλησης. Δεν αποτελεί ποτέ λόγο για απόλυση.

21 Άδεια Για Λόγους Ανωτέρας Βίας Δικαιούται κάθε εργαζόμενος μετά από αίτηση προς τον εργοδότη του. Άνευ απολαβών. Επτά μέρες το χρόνο, εφάπαξ ή τμηματικά. Για επείγοντες οικογενειακούς λόγους που αφορούν ασθένεια ή ατύχημα και καθιστούν απαραίτητη την άμεση παρουσία του/της. Οικογένεια: παιδί, σύζυγος, γονέας, αδελφός, αδελφή, παππούς, γιαγιά. Δεν συντρέχει με ετήσια άδεια, δεν διακόπτει το συνεχές της απασχόλησης και δεν αποτελεί λόγο απόλυσης. Άδεια Για Λόγους Ανωτέρας Βίας Γενικά: Διασφάλιση ίσης μεταχείρισης Απαγορεύεται η παροχή προειδοποίησης για τερματισμό απασχόλησης που να αρχίζει ή να εκπνέει κατά την περίοδο προστασίας, η οποία είναι ως εξής: Στιγμή υποβολής αίτησης για λήψη γονικής άδειας μέχρι και το τέλος της περιόδου γονικής άδειας. Κατά τη διάρκεια απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: Κυρώσεις μέχρι 7500.

22 Προστασία της Μητρότητας Έναρξη Ισχύος: 19/12/1997 Δικαίωμα σε άδεια μητρότητας φυσικής μητέρας: -18συναπτές εβδομάδες [Ν.109(I)/2007]. - Περίοδος 11 εβδομάδων αρχίζει δύο εβδομάδες πριν την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού. - Οι υπόλοιπες 7 όπως θέλει η δικαιούχος. - Σε περιπτώσεις μεταγενέστερου από την αρχικά αναμενόμενη μ εβδομάδα τοκετού: μετά τον τοκετό υποχρεωτικά 8 εβδομάδες - Μπορεί και πέραν των 18 εβδομάδων άδεια. Προστασία της Μητρότητας Δικαίωμα σε άδεια μητρότητας θετής μητέρας: -16συναπτές εβδομάδες. - Αμέσως μετά την ανάληψη φροντίδας παιδιού κάτω των δώδεκα ετών για σκοπούς υιοθεσίας βάσει των σχετικών Νόμων. - Νοουμένου ότι γνωστοποιεί γραπτώς στον εργοδότη την πρόθεσή της για υιοθεσία και την ημερομηνία ανάληψης του παιδιού, τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν. - Οι θετές μητέρες που αναλαμβάνουν την φροντίδα παιδιού και δεν έχουν την ευχέρεια να δώσουν προειδοποίηση στον εργοδότη απαλλάσσονται από την αντίστοιχη υποχρέωση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας ότι δεν είχαν ούτε οι ίδιες ανάλογη ενημέρωση και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.

23 Προστασία της Μητρότητας Επέκταση άδειας: - Σε περιπτώσεις όπου το βρέφος παραμένει σε θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου τοκετού ή νοσηλεύεται λόγω άλλου ιατρικού προβλήματος, τότε η άδεια μητρότητας παρατείνεται κατά μία βδομάδα για κάθε 21 ημέρες που το βρέφος χρειάστηκε νοσηλεία. Η μέγιστη επιπρόσθετη περίοδος που δύναται να επεκταθεί η συνολική άδεια μητρότητας είναι 6 εβδομάδες. Δικαίωμα σε πληρωμή: - Από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. - Από τον εργοδότη μόνο αν προνοείται σε συλλογική σύμβαση, ατομική σύμβαση, έθιμο, πρακτική, κ.λπ. Προστασία της Μητρότητας Προστασία της απασχόλησης: - Η εργοδοτούμενη που ενημερώνει γραπτώς με οποιοδήποτε τρόπο (σημείωμα, επιστολή, ) τον εργοδότη προστατεύεται από τερματισμό της απασχόλησης της μέχρι και τρεις μήνες μετά την άδεια μητρότητας. Στο διάστημα αυτό δεν μπορεί να αρχίζει ούτε να λήγει προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης. - Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικό ιατρού με την ημερομηνία του αναμενόμενου τοκετού εάν το κρίνει αναγκαίο. - Ο εργοδότης απαγορεύεται να προβαίνει σε ενέργειες με στόχο την οριστική αντικατάσταση της εργοδοτούμενης κατά την διάρκεια της περιόδου προστασίας.

24 Προστασία της Μητρότητας - Σε περιπτώσεις που γνωστοποιηθεί προς τον εργοδότη με οποιοδήποτε τρόπο η εγκυμοσύνη και μετά υπάρξει τερματισμός απασχόλησης, τότε εάν η εργαζόμενη προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που λάβει γνώση για την απόλυση ή την πρόθεση για απόλυση, τότε η απόλυση θα ανακαλείται. - Επιτρέπεται ο τερματισμός απασχόλησης μισθωτής λόγω σοβαρού παραπτώματος, εάν η επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί ή εάν η διάρκεια ισχύος της σύμβασης έχει λήξει και η μη ανανέωση δεν συνδέεται με την κατάσταση εγκυμοσύνης, τον τοκετό, τη γαλουχία ή την άδεια μητρότητας. Προστασία της Μητρότητας - Ωστόσο αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών έκριναν ως νόμιμη απόλυση εργοδοτούμενης στη διάρκεια δά της περιόδου προστασίας δεδομένου ότι οφειλόταν αποδεδειγμένα σε λόγους πλεονασμού. Παράλειψη του εργοδότη να δικαιολογήσει δεόντως γραπτώς τον τερματισμό, δεν καθιστά παράνομο έναν κατά τα άλλα νόμιμο τερματισμό ης απασχόλησης. - Δεν ισχύουν οποιεσδήποτε διατάξεις προνοούν για ελάχιστη περίοδο απασχόλησης ή ελάχιστο αριθμό εργοδοτουμένων.

25 Προστασία της Μητρότητας Διευκολύνσεις: - Για θηλασμό και φροντίδα του παιδιού, για διάστημα 9 μηνών από τον τοκετό ή την έναρξη της άδειας μητρότητας σε περίπτωση υιοθεσίας, μία ώρα την ημέρα, μετά την έναρξη, πριν τη λήξη ή κατά την εργασία, με απολαβές. - Η φυσική μητέρα δικαιούται απουσίας με απολαβές για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου νοουμένου ότι πρέπει να γίνουν στη διάρκεια του χρόνου εργασίας, προσκομίζεται σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό και δίδεται στον εργοδότη έγκαιρη προειδοποίηση. Προστασία της Μητρότητας Προστασία Ασφάλειας και Υγείας: - Σε εργασία όπου υπάρχουν γυναίκες σε ηλικία που μπορεί να καταστούν έγκυες και η φύση της εργασίας μπορεί να δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία εγκύου, λεχώνας (μέχρι 2 μήνες μετά τον τοκετό), γαλουχούσας (θηλάζει το παιδί μέχρι και 6 μήνες μετά τον τοκετό) ή του παιδιού που πηγάζουν από οποιεσδήποτε διεργασίες, συνθήκες εργασίας ή οποιουσδήποτε φυσικούς, βιολογικούς, χημικούς ή εργονομικούς παράγοντες, - Κάθε εργοδότης κάνει εκτίμηση κινδύνων και καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

26 Προστασία της Μητρότητας - Σε περίπτωση που η εφαρμογή από τον εργοδότη οποιουδήποτε άλλου μέτρου δεν οδηγεί στην αποφυγή των κινδύνων, τότε αυτός διαφοροποιεί τις συνθήκες ή τις ώρες εργασίας. - Αν η αποφυγή των κινδύνων ούτε με το πιο πάνω μέτρο είναι πρακτικώς εφικτή, ο εργοδότης πρέπει να απαλλάξει την εργοδοτούμενη από την εργασία αυτή και να τη μεταθέσει σε άλλη εργασία που δεν έχει κινδύνους για όσο διάστημα είναι αναγκαίο και χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων της. - Αν η αλλαγή θέσης είναι τεχνικά ή και αντικειμενικά αδύνατη ή αν δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί, η εργοδοτούμενη απαλλάσσεται από την εργασία για όσο διάστημα απαιτείται για προστασία της ασφάλειας και υγείας της χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων της. Ο εργοδότης καταβάλλει τις απολαβές της για όλο το διάστημα της απουσίας. Προστασία της Μητρότητας - Όταν έγκυος, λεχώνα ή γαλουχούσα εργάζεται νύκτα και έχει ιατρικό πιστοποιητικό ότι είναι αναγκαίο για την ασφάλεια και υγεία της να αποφεύγεται τέτοια εργασία, ο εργοδότης την απαλλάσσει από την εργασία αυτή για όσο είναι αναγκαίο χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων της. - Αν η μετακίνηση σε εργασία ημέρας είναι τεχνικά ή αντικειμενικά αδύνατη ή αν δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί, τότε απαλλάσσεται για όσο διάστημα απαιτείται χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων της και ο εργοδότης καταβάλλει τις απολαβές βςτης για όλο το διάστημα της απουσίας της.

27 Προστασία της Μητρότητας Κατάλογος Ενδεικτικός Παραγόντων, Μεθόδων Παραγωγής, και Συνθηκών που η Παρουσία τους Απαιτεί Εκτίμηση Κινδύνων και Καθορισμό Μέτρων που πρέπει να Ληφθούν Φυσικοί ή εργονομικοί παράγοντες: προσκρούσεις, δονήσεις, χειρωνακτική μετακίνηση βαρέων φορτίων, θόρυβος, ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ακραίες συνθήκες ψύχους ή ζέστης, κινήσεις, μετακινήσεις, ψυχική και φυσική κόπωση και άλλες καταπονήσεις συνδεδεμένες με τη δραστηριότητα της εργοδοτούμενης. Βιολογικοί παράγοντες: Βλέπε ειδικούς Κανονισμούς. Προστασία της Μητρότητας Χημικοί παράγοντες και Μέθοδοι Παραγωγής: Ουσίες που σημειώνονται με τα εξής: - πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων. - μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. - μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. - μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής παραμορφώσεις. Παραγωγή αουραμίνης. Έκθεση σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που συναντώνται σε ανθρακόπισσα, πισσάσφαλτο, καπνιές και σκόνες. Έκθεση σε σκόνες, αναθυμιάσεις, σταγονίδια ή καπνιά από πύρωση υλικών χαλκού - νικελίου. Υδράργυρος.

28 Προστασία της Μητρότητας Αντιμετωπικά φάρμακα. Μονοξείδιο του άνθρακα. Επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες με επιδερμική διείσδυση. Συνθήκες Εργασίας: - Υπόγειες εργασίες σε ορυχεία Έγκυος: - Εργασία σε περιβάλλον υπερπίεσης (π.χ. θαλάμοι πίεσης ή κατάδυσης) τοξόπλασμα, ιός της ερυθράς (εκτός αν έχει αντισώματα), μόλυβδος και τα παράγωγά γ του, υπόγειες εργασίες σε ορυχεία. Γαλουχούσα: - Μόλυβδος και τα παράγωγα του και υπόγειες εργασίες σε ορυχεία. Προστασία της Μητρότητας Διασφάλιση Δικαιωμάτων: Η άδεια μητρότητας δεν επηρεάζει δυσμενώς την αρχαιότητα της μισθωτής ή το δικαίωμα της σε προαγωγή ή την επάνοδο της στην εργασία την οποία ασκούσε πριν από την άδεια μητρότητας ή σε άλλη παρόμοια θέση με το ίδιο ύψος αποδοχών καθώς και τα ωφελήματα που σχετίζονται με την εργασία εξαιρουμένων των προμηθειών που υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση την ποσότητα ή/και αξία της παραχθείσας εργασίας.

29 Προστασία της Μητρότητας Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: Κυρώσεις: Μέχρι 6834 για παραβίαση της προστασίας της Μητρότητας. Δεν ισχύουν προϋποθέσεις ελάχιστης περιόδου απασχόλησης ή ωρών απασχόλησης. Μέχρι ή και φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια για παράβαση των διατάξεων περί Ασφάλειας και Υγείας. Προστασία των Μισθών Έναρξη Ισχύος 21/3/2007 Βασικές Έννοιες: «Εργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται για άλλο πρόσωπο, είτε δυνάμει σύμβασης εργασίας ή μαθητείας, είτε κάτω από τέτοιες περιστάσεις, από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη-εργοδοτούμενου, ο δε όρος «εργοδότης» θα ερμηνεύεται ανάλογα και θα περιλαμβάνει την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Μισθός» σημαίνει κάθε χρηματική αντιμισθία που προκύπτει από απασχόληση εργοδοτούμενου και κάθε κέρδος από τέτοια απασχόληση που είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. Περιλαμβάνει τις εισφορές Ταμείων Προνοίας και την εισφορά στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Δεν περιλαμβάνει έκτακτες προμήθειες ή κατά χάριν (exgratia) πληρωμές.

30 Προστασία των Μισθών Τρόπος, χρόνος και συχνότητα πληρωμής μισθών Οι μισθοί των εργοδοτουμένων πρέπει να πληρώνονται τουλάχιστον εβδομαδιαία ή μηνιαία για μηνιαίο προσωπικό. Σε περίπτωση εργοδοτουμένων, των οποίων οι μισθοί υπολογίζονται «με το κομμάτι» ή ανάλογα με την παραγωγή, τα μέγιστα διαστήματα για την πληρωμή των μισθών πρέπει, κατά το δυνατόν, να είναι τέτοια, έτσι ώστε οι μισθοί να καταβάλλονται τουλάχιστον δυο φορές το μήνα, σε διαστήματα που να μην ξεπερνούν τις δεκαέξι μέρες. Σε κάθε περίπτωση, η συχνότητα πληρωμής μπορεί να διαφοροποιηθεί εάν προνοείται διαφορετικά από συλλογική σύμβαση ή/και πρακτική. Προστασία των Μισθών Η πληρωμή πρέπει να γίνεται με ένα από τους εξής τρόπους: σε μετρητά, χαρτονομίσματα ή κέρματα (αυτού ύ του είδους η πληρωμή μισθών, θα πραγματοποιείται μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες, στον τόπο εργασίας ή κοντά σε αυτόν, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σε άλλο νόμο ή κανονισμό ή συλλογική σύμβαση) μέσω λογαριασμού μισθών με τραπεζική επιταγή με ταχυδρομική επιταγή Απαγορεύεται η πληρωμή των μισθών: σε κέντρα αναψυχής ή παρόμοιες επιχειρήσεις, και όπου είναι αναγκαίο για αποθάρρυνση κατάχρησης: σε καταστήματα λιανικής πώλησης και σε χώρους διασκέδασης, εκτός προς πρόσωπα που εργοδοτούνται στα προαναφερόμενα μέρη.

31 Προστασία των Μισθών Πληρωμή μισθών σε είδος: Απαγορεύεται η πληρωμή μέρους ή όλου του μισθού υπό μορφή οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων επιβλαβών ουσιών. Μέρος του μισθού επιτρέπεται να πληρώνεται σε είδος εάν κάτι τέτοιο συνηθίζεται στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή επαγγέλματος, νοουμένου ότι: Τέτοια είδη, αφού ληφθεί υπόψη η ποιότητα και ποσότητά τους, είναι κατάλληλα και ωφέλιμα για τον εργοδοτούμενο ή την οικογένειά του η αξία που αποδίδεται στα είδη αυτά είναι λογική και δίκαιη υπάρχει η συγκατάθεση του εργοδοτούμενου. Προστασία των Μισθών Αμεσότητα πληρωμής μισθών Ο μισθός πρέπει να πληρώνεται απευθείας προς τον εργοδοτούμενο, εκτός εάν ο εργοδοτούμενος δώσει γραπτώς τη συγκατάθεση του για το αντίθετο. Ελευθερία διάθεσης του μισθού και εκχώρηση μισθού Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να περιορίζει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την ελευθερία του εργοδοτούμενου να διαθέτει το μισθό του, εκτός στις περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό προνοείται από άλλα άρθρα του παρόντος Νόμου.

32 Προστασία των Μισθών Αν ο εργοδότης διαθέτει καταστήματα για πώληση ειδών ή υπηρεσιών προς τους εργοδοτούμενους, οι εργοδοτούμενοι δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε πίεση για χρήση αυτών των καταστημάτων ή υπηρεσιών. Η εκχώρηση των μισθών δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν και στο βαθμό που, αυτό προνοείται ρητά από νόμο ή κανονισμό. Σε καμία δε περίπτωση, η εκχώρηση δεν μπορεί να γίνεται σε βαθμό που να εμποδίζει τη συντήρηση του εργοδοτούμενου και της οικογένειας του. Προστασία των Μισθών Αποκοπές από το μισθό Δεν επιτρέπονται αποκοπές από το μισθό παρά μόνο: αποκοπές που προνοεί νόμος ή κανονισμός αποκοπές σύμφωνα με κανονισμούς ταμείων σύνταξης, ταμείων προνοίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποκοπές δυνάμει δικαστικής απόφασης άλλες αποκοπές μετά από τη συγκατάθεση του εργοδοτουμένου Αποκοπές για αποζημίωση λόγω ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση η οποία προκλήθηκε σκόπιμα ή ένεκα βαριάς αμέλειας του εργοδοτούμενου. Σε κάθε περίπτωση οι αποκοπές από το μισθό περιορίζονται στο βαθμό που ο εργοδοτούμενος θα μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένεια του.

33 Προστασία των Μισθών Υποχρέωση τήρησης στοιχείων και αρχείων Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί αρχεία, διαθέσιμα για έλεγχο από Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα οποία να φαίνονται για κάθε εργοδοτούμενο, τα στοιχεία σχετικά με τον ακάθαρτο και καθαρό μισθό του, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αποκοπών που έγιναν στο μισθό και τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι αποκοπές αυτές. Προστασία των Μισθών Αποζημιώσεις: Σε περίπτωση: Καταδίκης για παραβίαση του Νόμου, Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι ή και οι δύο ποινές μαζί. Επιπλέον, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει Διάταγμα καταβολής του οφειλόμενου ποσού προς τον εργοδοτούμενο,

34 Προστασία των Μισθών Σε περίπτωση: Ψευδούς αφερεγγυότητας φργγ Εκ προθέσεως παρεμπόδισης Επιθεωρητή άρνησης απαντήσεως ή ψευδούς δηλώσεως παράλειψης παρουσίασης αρχείου, πιστοποιητικού, βιβλίου ή άλλου εγγράφου παρεμπόδισης ή απόπειρας παρεμπόδισης τρίτου να παρουσιαστεί ενώπιον Επιθεωρητή, Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι ή και οι δύο ποινές μαζί. Προστασία των Μισθών Αν τα προβλεπόμενα στο Νόμο αυτό αδικήματα διαπράττονται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, κάθε πρόσωπο που κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση διευθύνων συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οργανισμού, θεωρείται ένοχο του ιδίου αδικήματος εκτός εάν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς την συναίνεση ή αμέλεια του ιδίου. Σε περίπτωση που δεν αποδειχτεί αυτό, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι ή και στις δύο ποινές μαζί.

35 Κατώτατος Μισθός Ο Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμος (Κεφ. 183) Βασικές Έννοιες - «κατώτατος μισθός» σημαίνει το κατώτατο όριο μισθών που καθορίζεται αναφορικά με τη συγκεκριμένη εργασία που διεξάγεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και το οποίο ισχύει για το πρόσωπο αυτό. - Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει κατώτατα όρια μισθών για οποιαδήποτε εργασία στη Δημοκρατία είτε γενικά είτε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή επαρχία, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ικανοποιείται ότι οι μισθοί που καταβάλλονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα που εργοδοτούνται σε οποιαδήποτε τέτοια εργασία είναι αδικαιολόγητα χαμηλοί. Κατώτατος Μισθός - Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να διαφοροποιεί ή καταργεί έναν κατώτατο μισθό. - Η κατάργηση ή διαφοροποίηση του κατώτατου μισθού τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ορίζεται για το σκοπό αυτό στο Διάταγμα. Ποινή για Μη Καταβολή Κατώτατων Μισθών: - Εργοδότης που δεν καταβάλλει τον κατώτατο μισθό στα επαγγέλματα που ισχύει κατώτατος μισθός, υπόκειται μετά την καταδίκη, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 854, και σε πρόσθετο πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 213 για κάθε ημέρα κατά την οποία το αδίκημα εξακολουθεί μετά την καταδίκη του για αυτό.

36 Κατώτατος Μισθός - Επιπλέον, το Δικαστήριο δύναται με την καταδίκη να διατάζει τον εργοδότη να καταβάλλει επιπρόσθετα με το πρόστιμο, τέτοιο ποσό όπως φαίνεται ότι οφείλεται στο πρόσωπο που εργοδοτείται, δηλαδή την διαφορά από τον μισθό που λάμβανε και τον κατώτατο μισθό. Αδικήματα από Αντιπρόσωπο του Εργοδότη: - Όταν αδίκημα έχει πράγματι διαπραχθεί από αντιπρόσωπο του εργοδότη, ο αντιπρόσωπος αυτός υπόκειται σε δίωξη για το αδίκημα κατά τον ίδιο τρόπο ωσάν να ήταν ο εργοδότης, είτε ταυτόχρονα με, είτε πριν από, είτε μετά την καταδίκη του εργοδότη, και υπόκειται μετά την καταδίκη στην ίδια ποινή στην οποία υπόκειται ο εργοδότης. Κατώτατος Μισθός - Όταν ο εργοδότης αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια για να εφαρμόσει το Νόμο, και ότι πράγματι το αδίκημα διαπράχθηκε από τον αντιπρόσωπο του χωρίς τη γνώση, συγκατάθεση ή σύμπραξη του, εξαιρείται σε περίπτωση καταδίκης του αντιπροσώπου για το αδίκημα, από οποιαδήποτε ποινή αναφορικά με το αδίκημα. Ωστόσο, δεν επηρεάζεται, η εξουσία του Δικαστηρίου να διατάσσει τον εργοδότη να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό,, το οποίο φαίνεται ότι οφείλεται στο πρόσωπο που εργοδοτείται, (διαφορά μισθού που λάμβανε και κατώτατου μισθού).

37 Κατώτατος Μισθός Βάρος της Απόδειξης: - Το βάρος της απόδειξης το φέρει ο Εργοδότης: θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει καταβάλει μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Τήρηση Μητρώου Μισθών: - Αποτελεί καθήκον κάθε εργοδότη να τηρεί τέτοια μητρώα μισθών που είναι αναγκαία για να δείχνουν ότι οι διατάξεις του Νόμου τηρούνται. - Αν αυτός παραλείψει να το πράξει υπόκειται μετά από καταδίκη, αναφορικά με κάθε αδίκημα, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 213 και επίσης σε επιπρόσθετο πρόστιμο 213 για κάθε ημέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας η παράλειψη εξακολουθεί μετά την καταδίκη. Κατώτατος Μισθός Επιθεώρηση: - Ο επιθεωρητής έχει την εξουσία να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας στα υποστατικά του εργοδότη και να απαιτεί την προσαγωγή μισθοδοτικών καταστάσεων ή άλλου μητρώου μισθών και να λαμβάνει αντίγραφο αυτών. - Ο επιθεωρητής έχει την εξουσία να εξετάζει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκει στα υποστατικά και να απαιτεί όπως μετά την εξέταση υπογράφει για την αλήθεια των θεμάτων για τα οποία εξετάστηκε. - Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει ή παρενοχλεί τον επιθεωρητή κατά την άσκηση των εξουσιών του, ή παραλείπει ή αρνείται να προσαγάγει μισθοδοτική κατάσταση ή άλλο μητρώο μισθών, υπόκειται μετά από καταδίκη σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 213.

38 Κατώτατος Μισθός - Αν οποιοδήποτε πρόσωπο συντάσσει ή μεριμνά να συνταχτούν ή εν γνώσει του επιτρέπει τη σύνταξη ψευδών μισθοδοτικών στοιχείων, υπόκειται μετά από καταδίκη σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 256 ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες. Κατώτατος Μισθός Το Διάταγμα Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Έκδοση Διατάγματος - Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμου (Κεφ. 183), διατάσσει την έκδοση του περί Κατώτατων Μισθών (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί, Φροντιστές και Καθαριστές) Διάταγμα του Καθορισμός Κατώτατου Ορίου Μισθού κατά την Πρόσληψη - Γραφείς, Πωλητές, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φροντιστές από 1/4/ μηνιαίως. - Φρουροί από 1/4/12-4,90 ωριαία. - Καθαριστές από 1/4/12-4,55 ωριαία.

39 Κατώτατος Μισθός Καθορισμός Κατώτατου Ορίου Μισθού Μετά από Συμπλήρωση Εργοδότησης 6 Μηνών στον Ίδιο Εργοδότη - Γραφείς, Πωλητές, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φροντιστές από μηνιαίως. - Φρουροί - 5,20 ωριαία. - Καθαριστές από 1/4/12-4,84 ωριαία. Έναρξη Ισχύος 1/4/12 με παράλληλη κατάργηση του προηγούμενου Διατάγματος. Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης Έναρξη Ισχύος 7/7/2000 Τρόπος ενημέρωσης: Γραπτή σύμβαση εργασίας. Επιστολή πρόσληψης. Άλλο έγγραφο υπογραμμένο από τον εργοδότη. - Γραπτή παραπομπή σε Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα ή συλλογικές συμβάσεις για ορισμένα στοιχεία. - Τυχόν συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται.

40 Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης Απαραίτητα Στοιχεία/Πληροφορίες: Ταυτότητα των μερών. Τόπος παροχής εργασίας. Έδρα επιχείρησης ή κατοικία εργοδότη. Θέση, ειδικότητα, βαθμός, αντικείμενο εργασίας εργοδοτούμενου. Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Διάρκεια - αν είναι ορισμένου χρόνου. Διάρκεια άδειας. Προειδοποίηση για τερματισμό απασχόληση. Πάσης φύσης αποδοχές και συχνότητα καταβολής της αμοιβής του. Διάρκεια κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης. Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης Για εξωτερικό, επιπρόσθετα: Διάρκεια εργασίας στο εξωτερικό. Νόμισμα Πληρωμής. Τυχόν πλεονεκτήματα Επαναπατρισμού. Τυχόν Όροι επαναπατρισμού.

41 Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης Χρόνος Ενημέρωσης: Εντός ενός μηνός από την έναρξη εργασίας ή από μεταβολή κάποιου στοιχείου. Για εργασία στο εξωτερικό, πριν την αναχώρηση. Εντός δύο μηνών αφότου ζητηθεί από τον εργοδοτούμενο που ήταν πέραν των 5 ετών την 7/7/2000. Ποιοι Καλύπτονται και Ποιοι Εξαιρούνται: Καλύπτονται όλοι οι εργοδοτούμενοι, ιδιωτικού, δημόσιου, ημικρατικού τομέα και ΑΤΑ. Εξαιρούνται εργοδοτούμενοι συνολικής διάρκειας κάτω του μηνός, εργοδοτούμενοι κάτω των 8 ωρών εβδομαδιαίως και εργοδοτούμενοι περιστασιακής ή ιδιάζουσας εργασίας. Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Κυρώσεις: Πρόστιμο μέχρι 854

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ο Ρ Ο Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ο Υ Χ Ω Ν 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Όλες οι θέσεις δημοσιεύονται σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 69(Ι) του 2002 Ο ΠΕΡΙ ΓΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Αριθµός 69(Ι) του 2002 Ο ΠΕΡΙ ΓΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3610, 7.6.2002 Ν. 69(Ι)/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Υποχρέωση εγγραφής λεσχών. 4. Μητρώο λεσχών. 5. Τρόπος υποβολής αίτησης για εγγραφή. 6. Ο Γραµµατέας ενηµερώνει τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011 Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών Στέλιος Θεοφάνους Εκπαιδευτής Οικοδομικής www.mlsi.gov.cy/dli 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 63(Ι) του 2002 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Αριθµός 63(Ι) του 2002 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3608, 31.5.2002 Ν. 63(Ι)/2002 Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99)

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 88/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4558, 28.3.2016 Ν. 28(Ι)/2016 28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012. Αρ. 4332, 18.5.2012 47(Ι)/2012 O ΠEPI ΓONIKHΣ AΔEIAΣ KAI AΔEIAΣ ΓIA ΛOΓOYΣ ANΩTEPAΣ BIAΣ NOMOΣ ΤΟΥ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012. Αρ. 4332, 18.5.2012 47(Ι)/2012 O ΠEPI ΓONIKHΣ AΔEIAΣ KAI AΔEIAΣ ΓIA ΛOΓOYΣ ANΩTEPAΣ BIAΣ NOMOΣ ΤΟΥ 2012 Αρ. 4332, 18.5.2012 47(Ι)/2012 O ΠEPI ΓONIKHΣ AΔEIAΣ KAI AΔEIAΣ ΓIA ΛOΓOYΣ ANΩTEPAΣ BIAΣ NOMOΣ ΤΟΥ 2012 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕL 068 18.03.2010 σ.13 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕL 014 20.1.1998 σ.6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

156 Ν. 23(Ι)/93. E.E. Παρ. I (I) Αρ. 2796,14.5.93

156 Ν. 23(Ι)/93. E.E. Παρ. I (I) Αρ. 2796,14.5.93 E.E. Παρ. I (I) Αρ. 2796,14.5.93 156 Ν. 23(Ι)/93 Ο περί Αμιάντου (Ασφάλεια Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα