ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 12/ ) Στην Καλλονή σήµερα 14/9/2004 ηµέρα Τρίτη οι υπογραφόµενοι αφ' ενός Φραγκιαδουλάκης Γεώργιος, Πρόεδρος του.σ της Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών Ν. Ηρακλείου Κρήτης, νόµιµα εξουσιοδοτηµένος µε την υπ' αριθ: 2164/ απόφαση του.σ. της Ενώσεως και αφ' ετέρου ο Ρέππας Ιωάννης Πρόεδρος και Παπαδάκη Σταυρούλα Γεν. Γραµµατέας αντίστοιχα του Συνδέσµου Εργαζοµένων Ενώσεως Πεζών ενεργώντας βάσει της απόφασης του.σ. του Συνδέσµου τους, για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Εργασίας, ύστερα από την κατάληξη των διαπραγµατεύσεων, τους όρους της οποίας συµφώνησαν, συναποδέχτηκαν και αποφάσισαν να συνυπογράψουν. Τα συµβαλλόµενα µέρη αφού έλαβαν υπόψη τους: α) Τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που κρατούν σήµερα, β) Τις οικονοµικές δυνατότητες της Οργάνωσης, την παραγωγικότητα του προσωπικού της και γενικά το σηµερινό επίπεδο αµοιβών σε όλους τους τοµείς γ) Την ανάγκη να ρυθµιστούν ορισµένα θεσµικά θέµατα, που αφορούν τη σχέση εργασίας του προσωπικού της Οργάνωσης, αφού προηγουµένως έλαβαν υπόψη τους όρους προηγουµένων διµερών Συλλογικών Συµβάσεων και γενικά την προϋπάρχουσα κατάσταση από πλευράς αµοιβής εργασίας στο χώρο της Ένωσης, κατέληξαν στην υπογραφή της παρούσας διµερούς Συλλογικής Σύµβασης τους όρους της οποίας δέχτηκαν ανεπιφύλακτα αµφότερα τα µέρη. 2 Οι όροι που συµφώνησαν είναι: Κεφάλαιο Α Βασικοί Μισθοί Σηµείωση: Η παρούσα σύµβαση αφορά τα έτη 2004, Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών του υπαλληλικού προσωπικού της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ, όπως έχουν διαµορφωθεί την µε βάση την ΣΣΕ του προσωπικού της Ένωσης Πεζών, αυξάνονται από σε ποσοστό 4,2%. 1

2 Επίσης από τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την , αυξάνονται οµοίως σε ποσοστό 2,3 %. Επίσης από έως τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την , αυξάνονται σε ποσοστό 2,2% και από έως αυξάνονται σε ποσοστό 3,3% το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς µισθούς, όπως έχουν διαµορφωθεί στις Έτσι τα κατώτατα όρια βασικών µηνιαίων µισθών του προσωπικού της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ διαµορφώνονται από και από καθώς και από και από , σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 2004 ΕΤΗ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1/1/2003-1/1/2004-1/9/ /12/ /8/ /12/2004 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1/1/2003-1/1/2004-1/9/ /12/ /8/ /12/2004 4,2% 2,3% 4,2% 2,3% ,34 689,12 704,97 620,46 646,52 661, ,27 707,80 724,08 641,85 668,81 684, ,14 727,46 744,19 662,21 690,02 705, ,26 746,34 763,51 682,20 710,85 727, ,54 767,47 785,12 701,56 731,03 747, ,67 786,37 804,46 720,50 750,76 768, ,28 806,80 825,36 738,98 770,02 787, ,47 827,84 846,88 756,47 788,24 806, ,43 849,68 869,22 773,69 806,18 824, ,89 872,04 892,10 790,59 823,79 842, ,79 894,86 915,44 807,27 841,18 860, ,14 918,15 939,27 819,18 853,59 873, ,79 941,75 963,41 839,98 875,26 895, ,92 965,85 988,06 855,73 891,67 912, ,78 990, ,50 871,30 907,89 928, , , ,39 886,46 923,69 944, , , ,16 901,23 939,08 960, , , ,96 915,81 954,27 976, , , ,39 930,62 969,71 992, , , ,58 945,66 985, , , , ,52 960, , ,35 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 2005 ΕΤΗ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1/9/2004-1/1/2005-1/9/ /12/ /8/ /12/2005 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1/1/2004-1/1/2005-1/9/ /12/ /8/ /12/2005 2,2% 3,3% 2,2% 3,3% ,97 720,48 744,26 661,39 675,94 698, ,08 740,01 764,43 684,19 699,24 722, ,19 760,56 785,66 705,89 721,42 745, ,51 780,31 806,06 727,20 743,20 767, ,12 802,39 828,87 747,84 764,29 789, ,46 822,16 849,29 768,03 784,93 810, ,36 843,52 871,36 787,73 805,06 831, ,88 865,51 894,07 806,37 824,11 851, ,22 888,34 917,66 824,72 842,86 870, ,10 911,73 941,82 842,74 861,28 889, ,44 935,58 966,45 860,53 879,46 908, ,27 959,93 991,61 873,22 892,43 921, ,41 984, ,10 895,39 915,09 945, , , ,12 912,18 932,25 963, , , ,98 928,77 949,20 980, , , ,31 944,93 965,72 997, , , ,58 960,68 981, , , , ,92 976,22 997, , , , ,93 992, , , , , , , , , , , , , , ,44 1. Οι παραπάνω βασικοί µισθοί προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα χρόνια υπηρεσίας του µισθωτού στην Οργάνωση. 2. Οι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής, κατά την πρόσληψή τους θα εντάσσονται στην µισθολογική κλίµακα του προσωπικού Μέσης (δευτεροβάθµιας) - Ανωτέρας και Ανωτάτης εκπαίδευσης και θα παίρνουν το βασικό µισθό του 7ου χρόνου. 3. Οι πτυχιούχοι Ανωτέρας εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ κ.λπ.) ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής θα εντάσσονται στη µισθολογική κλίµακα του προσωπικού Μέσης 3

4 (δευτεροβάθµιας) - Ανωτέρας - Ανωτάτης εκπαίδευσης και θα παίρνουν το βασικό µισθό του 4ου χρόνου. 4. Οι απόφοιτοι Μέσης (δευτεροβάθµιας) εκπαίδευσης ή άλλης ισότιµης ή αναγνωρισµένης σχολής, θα εντάσσονται στη µισθολογική κλίµακα του προσωπικού Μέσης (δευτεροβάθµιας) Ανωτέρας-Ανωτάτης εκπαίδευσης και θα παίρνουν το βασικό µισθό του 1ου χρόνου. 5. Κατ' εξαίρεση υπαλληλικό προσωπικό (διαχειριστές, αποθηκάριοι, υπάλληλοι γραφείου) που υπηρετεί στην Ένωση Πεζών και δεν έχει απολυτήριο Μέσης εκπαίδευσης υπάγεται στη κατηγορία αυτή (Μέσης εκπαίδευσης), εφ' όσον του έχει γίνει κατά το παρελθόν µισθολογική εξοµοίωση. 6. Στα µισθολογικά κλιµάκια του προσωπικού στοιχειώδους εκπαίδευσης υπάγονται οι κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες, πρακτικοί µηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί, εµπειροτεχνίτες (όπως έχουν χαρακτηρισθεί αρµοδίως) όπως επίσης και όσες ειδικότητες εµπειροτεχνιτών προσδιορίζονται µε βάση τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και το οργανόγραµµα της Ένωσης Πεζών. Κεφάλαιο Β Επιδόµατα 1. Επίδοµα Γάµου - Τέκνων Στους παραπάνω βασικούς µισθούς χορηγείται επίδοµα γάµου 10% και επίδοµα τέκνων 5% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 7% για το τρίτο παιδί, 10% για το τέταρτο και 15% για καθένα από πέντε παιδιά και πάνω. Το επίδοµα τέκνων θα χορηγείται και στα δύο φύλα µέχρι τη συµπλήρωση των 22 χρόνων, εφόσον αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαµα. Και για τα δύο φύλα το επίδοµα τέκνων θα δίνεται µέχρι τα 25 χρόνια συµπληρωµένα, εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές ή άλλες ισότιµες Σχολές αυτών ηµεδαπής ή αλλοδαπής και µέχρις ηλικίας 28 ετών, εφόσον παρακολουθούν µεταπτυχιακές σπουδές στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης στην περίπτωση που συνεχίζουν µεταγυµνασιακές σπουδές σε αναγνωρισµένες από το Κράτος Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές, εφόσον η φοίτηση σ' αυτές παρέχει δικαίωµα αναβολής κατάταξης στο στράτευµα. Το παραπάνω επίδοµα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλλα απεριόριστα σε χρόνο, εφόσον είναι αποδεδειγµένα απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους κανονισµούς του ΙΚΑ, στερούνται δικών τους προσόδων για τη συντήρησή τους και η διατροφή τους βαρύνει το µισθωτό. 4

5 2. Επίδοµα Πολυετίας Στους βασικούς µισθούς χορηγείται επίδοµα πολυετίας (χρονοεπίδοµα) που καθορίζεται ως εξής: Με τη συµπλήρωση τριών (3) χρόνων πραγµατικής υπηρεσίας 5% στο βασικό µισθό, το οποίο προσαυξάνεται µε 1,2% για κάθε έτος πραγµατικής υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόµατος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε ποσοστό 40%. Στα πραγµατικά έτη υπηρεσίας για τη χορήγηση του χρονοεπιδόµατος υπολογίζονται όλα τα αναγνωρισµένα χρόνια της υπηρεσίας του µισθωτού, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του (Υπάλληλος-Εργάτης) και για τα οποία υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. 3. Επίδοµα Σπουδών α) Στους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων ισοτίµων Σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού, για κάθε ευδόκιµο έτος σπουδών, µε ελάχιστο ποσοστό επιδόµατος 20% επί του βασικού µισθού. β) Στους αποφοίτους Ανωτέρων Σχολών ηµεδαπής (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ) ή αναγνωρισµένων ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 15% επί του βασικού µισθού. γ) Στους κατέχοντες µεταπτυχιακά διπλώµατα χορηγείται επίδοµα 5% επί του βασικού µισθού για κάθε ευδόκιµο χρόνο µεταπτυχιακών σπουδών. Ανώτερο όριο για το MASTER 2 χρόνια και για το ιδακτορικό ίπλωµα 3 χρόνια. δ) Στους αποφοίτους Συνεταιριστικής Σχολής, ενός έτους φοίτησης, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού. 4. Επίδοµα Ξένης Γλώσσας Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας 10% στο βασικό µισθό µε την προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος κατέχει δικαιολογητικά και χρησιµοποιεί την ξένη γλώσσα για τις ανάγκες της Οργάνωσής του σε µόνιµη βάση. Τυχόν υφιστάµενες παροχές ή τυχόν προσµέτρηση του προσόντος αυτού κατά την πρόσληψη, συµψηφίζονται µε το 10%. Σε περίπτωση κατοχής διπλωµάτων σε περισσότερες από µία γλώσσες, το επίδοµα χορηγείται µόνο µια φορά. ιευκρινίζεται ότι ως ικαιολογητικό της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται και το πτυχίο LOWER. 5

6 5. Επίδοµα Ταµειακό - ιαχειριστικό Χορηγείται επίδοµα ταµείου 5% και διαχειριστικό 5% σε όσους διεξάγουν αποδεδειγµένα ταµειακές ή διαχειριστικές εργασίες. Τα παραπάνω επιδόµατα υπολογίζονται στο βασικό µισθό. 6. Επίδοµα Μηχανογράφησης Χορηγείται στους αναλυτές προγραµµατιστές, βοηθούς αναλυτές προγραµµατιστές και στους χειριστές τερµατικών, επίδοµα µηχανογράφησης 7% επί του βασικού µισθού, µε την προϋπόθεση να παρέχουν την εργασία αυτή καθ' όλο το έτος και κατά πλήρες ωράριο απασχόλησης. Για τη χορήγησή του χρειάζεται εισήγηση του υπεύθυνου των µηχ/κών εργασιών προς την υπηρεσία προσωπικού και τη σύµφωνη γνώµη των προϊσταµένων των τµηµάτων τους, ότι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. 7. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 10% πάνω στο βασικό µισθό και στο βασικό ηµεροµίσθιο σε όσους και για όσο χρόνο εργάζονται αποδεδειγµένα και µε πλήρες ωράριο απασχόλησης µέσα στους εξής χώρους: α) Αποθήκες και πρατήρια γεωργικών φαρµάκων, ψυκτικούς θαλάµους, σταύλους. β) Σε εγκαταστάσεις παρασκευής ή ανάµιξης ή ανασυσκευασίας ή αποθήκευσης γεωργικών φαρµάκων και ζωοτροφών. γ) Σε παρασκευή ή εφαρµογή ψεκαστικών υλικών, όπως και σε εργασίες µέσα σε περιοχές διενέργειας ψεκασµών ή πειραµατισµούς φυτοφαρµάκων. δ) Σε απολυµάνσεις και απεντοµώσεις χώρων. ε) Σε βιοµηχανίες επεξεργασίας, µεταποίησης, τυποποίησης της φυτικής και ζωικής παραγωγής στα παρακάτω εργοστάσια: Κονσερβοποιεία, εκκοκιστήρια, Επεξεργασίας γάλακτος, Καπνεργοστάσια και Καπνεργαστήρια, Ξηραντήρια Αραβοσίτου, Ελαιουργεία, Πυρηνελαιουργεία και Σπορελαιουργεία, Σαπωνοποιεία, Πτηνοσφαγεία, Εκκολαπτήρια, Κρεοσφαγεία και Εργοστάσια Επεξεργασίας ορύζης και σε παρόµοια εργαστήρια για πειραµατικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. στ) Σε χηµικά εργαστήρια ζ) Σε αποθήκες λιπασµάτων η) Σε οινοποιεία 6

7 θ) Εµφιαλωτήρια κρασιού λαδιού ι) Σε σταφιδεργοστάσια κ) Σε κέντρα Σποροπαραγωγής λ) Σε κέντρα συγκέντρωσης και φορτοεκφόρτωσης δηµητριακών µ) Σε συνεργεία επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων, µηχανολογικού εξοπλισµού, κτιριακών εγκαταστάσεων ν) Οι αναλυτές προγραµµατιστές που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Κεντρικού Η/Υ που εργάζονται µέσα στο χώρο εγκατάστασης του µηχ/τος του Κεντρικού Η/Υ και που επιµελούνται τη συντήρησή του, ως και οι βοηθοί αυτών δικαιούνται Ανθυγιεινού επιδόµατος χώρου µηχ/σης 10% επί του βασικού µισθού. Το προσωπικό αυτό δε δικαιούται προσθέτως και το επίδοµα ανθυγιεινής της επόµενης παραγράφου. ξ) Χειριστές κλαρκ ο) Πρατήριο Καυσίµων π) Καθαρίστριες Το επίδοµα αυτό που χορηγείται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στους εργατοτεχνίτες δεν επαυξάνεται σε όσους απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους ανθυγιεινούς χώρους. Ο εργαζόµενος που συγκεντρώνει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις να πάρει δυο επιδόµατα, δηλ. διαχειριστικό και ταµειακό, δικαιούται να λαµβάνει µόνο το ένα. Στην περίπτωση που δικαιούται να λαµβάνει το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και ένα ή δύο από τα προαναφερόµενα (διαχειριστικό - ταµειακό), θα παίρνει υποχρεωτικά το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και ένα από τ' άλλα δύο. Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατικές συνθήκες απασχόλησης. Στους µονίµους εργατοτεχνίτες χορηγούνται κάθε χρόνο 2 ζεύγη υποδηµάτων και δυο (2) στολές εργασίας. Το προσωπικό υποχρεούται να τις φορεί σ' όλη τη διάρκεια της καθηµερινής εργασίας του. 8. Επίδοµα Επικίνδυνης Εργασίας - Τεχνικό Επίδοµα Χορηγείται τεχνικό επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού και επίδοµα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού επίσης στις εξής κατηγορίες εργαζοµένων, οι οποίοι κέκτηνται άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος: 7

8 Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς, πρακτικούς Μηχανικούς, Θερµαστές και ψυκτικούς. Με την εφαρµογή του παρόντος άρθρου η απόφαση 1934/ του.σ. παύει να ισχύει. 9. Επίδοµα Ισολογισµού Η Ένωση Πεζών δύναται να χορηγεί επίδοµα Ισολογισµού σε όλο το προσωπικό της, που έχει συµπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας στην Οργάνωση, ίσο τουλάχιστον προς τις αποδοχές ενός 15νθηµέρου και όχι κάτω από 88 ευρώ. Σε όσους από το προσωπικό δεν έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας την 31 εκεµβρίου, χορηγείται αναλογικό κλάσµα µε το χρόνο υπηρεσίας τους. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται το πρώτο τετράµηνο κάθε χρόνου. 10. Επίδοµα θέσης Χορηγείται επίδοµα θέσης επί του βασικού µισθού στις παρακάτω περιπτώσεις και για όσο χρόνο ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα: α) Γενικός ιευθυντής 30% και όχι κάτω των 147 ευρώ β) Αναπληρωτής Γεν. ιευθυντής 25% και όχι κάτω των 103 ευρώ γ) Εµπορικός /ντής και Οικονοµικός /ντής 20% και όχι κάτω των 88 ευρώ δ) Προϊστάµενος Τµήµατος 15% και όχι κάτω των 74 ευρώ. Το επίδοµα 15% χορηγείται και στον υπεύθυνο µηχανογράφησης. ε) Αναπληρωτής Προϊσταµένου 5%. Το επίδοµα αναπληρωτή προϊσταµένου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης θεσµοθέτησης θέσης (Άρθρο 20, παράγραφος 1β ΥΑ 27346/90) αρκεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Ένωσης να έχουν ανατεθεί και να εκτελούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα. 11. Επίδοµα Κινήσεως Σ' όλο το προσωπικό που διέπεται από τους όρους της παρούσας Σύµβασης χορηγείται επίδοµα κινήσεως που αναπροσαρµόζεται σε 35,22 ευρώ από Με την παρούσα σύµβαση συνεχίζεται να καταβάλλεται το 1/2 ηµεροµισθίου ως αποζηµίωση εκτός έδρας στους οδηγούς και βοηθούς αυτοκινήτων που παρέχουν εργασία εκτός Νοµού Ηρακλείου. Κεφάλαιο Γ 1. Αναγνώριση Στρατιωτικής θητείας Αναγνωρίζεται η στρατιωτική θητεία που υπηρέτησε ο µισθωτός σαν χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, τόσο του κληρωτού, όσο και η εφεδρική, ανεξάρτητα αν 8

9 έγινε πριν ή µετά την πρόσληψη του υπαλλήλου σε Συνεταιριστική Οργάνωση, ακόµα ανεξάρτητα αν εργαζόταν οπουδήποτε αλλού. 2. Πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία - θερινό ωράριο εργασίας Σε όλες τις εργασίες καθιερώνεται το µειωµένο ωράριο εργασίας κατά τους θερινούς µήνες (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο) κατά µισή (1/2) ώρα την ηµέρα υποχρεωτικά. 3. Άδεια γάµου - µητρότητας - τοκετού, γονική µέριµνα α) Η άδεια γάµου καθορίζεται σε 5 εργάσιµες ηµέρες µε πλήρεις αποδοχές. β) Για τις µητέρες υπαλλήλους καθορίζεται µειωµένο ωράριο εργασίας κατά 2 ώρες την ηµέρα τα 3 πρώτα χρόνια και κατά 1 ώρα την ηµέρα τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού. Για τις µητέρες µε (2) δύο συµπεριλαµβανοµένων και πλέον παιδιά καθορίζονται 2 ώρες απουσίας την ηµέρα για τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού. Το ίδιο µειωµένο ωράριο ισχύει και για τον διαζευγµένο σύζυγο, όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου ότι δίδεται σ' αυτόν η επιµέλεια του παιδιού. γ) Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά. δ) Την άδεια απουσίας, για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. ε) Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. στ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. ζ) Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. 9

10 η) Μονογονεϊκές οικογένειες Στους εργαζόµενους ( -ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχει την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής, που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. θ) Η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στις δέκα επτά (17) εβδοµάδες συνολικά, από τις οποίες οι οκτώ (8) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. ι) Η Ένωση υποχρεούται να καταβάλλει στις εργαζόµενές της που βρίσκονται σε άδεια τοκετού τη διαφορά µεταξύ του καταβαλλοµένου από τον Ασφαλιστικό φορέα ποσού και των αποδοχών τους, ολόκληρο δε το ποσό των αποδοχών τους µέχρι τη συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος της άδειας που προβλέπει η παρούσα σύµβαση. (Θα παραδίδουν δηλαδή το συνολικό ποσό της επιχορήγησης του ΙΚΑ και θα παίρνουν στο ακέραιο το µισθό τους από την Ένωση.) κ) Χορηγείται γονική άδεια στον εργαζόµενο σύζυγο ή στη σύζυγο µέχρι και ένα (1) χρόνο χωρίς αποδοχές, εφόσον έχουν παιδιά, που παρουσιάζουν σοβαρή πνευµατική ή σωµατική αναπηρία διαπιστωµένη από την υγειονοµική επιτροπή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω άδειας όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον εργοδότη. λ) Στον πατέρα χορηγείται άδεια γέννησης τέκνου δύο (2) ηµερών µε αποδοχές. 4. Εκτός έδρας εργασία Οι εργαζόµενοι στην Ένωση Πεζών όταν εξέρχονται εκτός της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας της Οργάνωσης και κατόπιν εντολής αυτής, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα ηµερήσιας αποζηµίωσης ίσης προς το 1/25 του µισθού τους (βασικού και υποχρεωτικών προσαυξήσεων και επιδοµάτων) µετά διανυκτέρευση εκτός έδρας. Η αποζηµίωση αυτή σε καµιά περίπτωση δεν υπολείπεται των 60 ευρώ την ηµέρα, εφόσον οι εργαζόµενοι διανυκτερεύουν εκτός έδρας. 10

11 Η Οργάνωση καλύπτει τη δαπάνη ξενοδοχείου Β Κατηγορίας. Σε περίπτωση µη διανυκτέρευσης εκτός έδρας δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και του µισού της παραπάνω αποζηµίωσης (1/50), εφόσον µεταβούν εκτός νοµού και καλύψουν κατά την κίνησή τους τουλάχιστον 30 χιλ. και 4 ωρών απασχόληση (συνυπολογιζοµένου του χρόνου µετάβασης και επιστροφής), πλην αν διεξάγουν 4ωρη εργασία σε αγρούς στην περιοχή άλλου ήµου, οπότε δεν απαιτείται η συνδροµή του παραπάνω ορίου των 30 χιλιοµέτρων (από αυτή τη διάταξη εξαιρούνται οι αποκλειστικά απασχολούµενοι ως οδηγοί αυτοκινήτων). Από την παραπάνω ρύθµιση εξαιρούνται τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης για τα οποία η εκτός έδρας αποζηµίωση καταβάλλεται για χιλιοµετρικές αποστάσεις που προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισµούς της Ένωσης Πεζών. Στην εντολή µετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόµενο, θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος µετάβασης και επιστροφής καθώς και το µέσον µεταφοράς. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την ηµεροµηνία καταθέσεώς της στο Υπουργείο εργασίας. 5. Χιλιοµετρική αποζηµίωση Σ' αυτούς που κάνουν χρήση Ι.Χ αυτοκινήτου κατά τις µετακινήσεις τους για υπηρεσιακούς λόγους χορηγείται αποζηµίωση ίση προς το 20% της τιµής του λίτρου της βενζίνης SUPER κατά διανυόµενο χιλιόµετρο. 6. Φοιτητική - Σπουδαστική άδεια Χορηγείται φοιτητική άδεια δύο (2) εβδοµάδων το χρόνο στους φοιτητές που υπηρετούν στην Ένωση Πεζών µε πλήρεις αποδοχές. Η άδεια χορηγείται για φοίτηση µέχρι 6 χρόνια για την απόκτηση πτυχίου και επιπλέον 3 χρόνια για µεταπτυχιακές σπουδές. ε χορηγείται η ανωτέρω άδεια σε περιπτώσεις εξετάσεων για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας. Επίσης σε όσους εργαζόµενους φοιτούν σε νυκτερινά Γυµνάσια ή Λύκεια και η συνεχής παρακολούθηση αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση, χορηγείται σπουδαστική άδεια κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δύο (2) εβδοµάδων το χρόνο µε πλήρεις αποδοχές. 7. Εκπαιδευτική άδεια Η Ένωση Πεζών χορηγεί στο προσωπικό της, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, το οποίο δύναται να κρίνει κατά περίπτωση, εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας ο υπάλληλος καλύπτεται ασφαλιστικά 11

12 από την Ένωση Πεζών και του καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές ή και µεγαλύτερες αν αυτό είναι αναγκαίο. Ο υπάλληλος υποχρεούται µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου να εργαστεί στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ τουλάχιστο για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν τηρήσει τον παραπάνω όρο υποχρεούται να επιστρέψει, άλλως η ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ να εισπράξει το συνολικό ποσό των παραπάνω αποδοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Εάν οι σπουδές του εργαζόµενου δεν είναι επιτυχείς, η ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ υποχρεούται ν' ανακαλέσει την εκπαιδευτική άδεια. 8. Συνδικαλιστική άδεια Σ' αυτούς που κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών, που προβλέπονται από το Ν.1264/82, όπως σήµερα ισχύει, χορηγούνται πλήρεις αποδοχές. Ειδικά για τους αντιπροσώπους στην ΟΣΕΓΟ η συνδικαλιστική άδεια για τη συµµετοχή τους στα Συνέδρια αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες πέρα από τη διάρκεια του Συνεδρίου, για µετάβαση και επιστροφή σ' αυτό. 9. Άδεια ασθενείας Οι εργαζόµενοι που κάνουν χρήση άδειας ασθενείας (για το διάστηµα µέχρι ένα µήνα, άρθρα 657, 658 Α.Κ.) θα επιστρέφουν το βοήθηµα, που τους χορηγεί το ΙΚΑ στην υπηρεσία τους και θα παίρνουν το µισθό τους. 10. Ειδική άδεια για την άσκηση των καθηκόντων των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α : Στους Προέδρους Κοινοτήτων, στους ηµάρχους και Αντιδηµάρχους ήµων, Νοµάρχες, Προέδρους Νοµαρχιακών Επιτροπών και Προέδρους Νοµαρχιακών Συµβουλίων, χορηγείται άδεια 52 ηµερών το χρόνο χωρίς αποδοχές, προκειµένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων, που απορρέουν από το κοινωνικό αυτό αξίωµα. Η άδεια χορηγείται µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζοµένου) από τον εργοδότη. 11. άνεια στο προσωπικό Με απόφαση του.σ της Ενώσεως χορηγούνται δάνεια στο τακτικό προσωπικό της ύψους ενός ακαθαρίστου µισθού κατά το πρώτο έτος της συνεχούς υπηρεσίας του που θ' αυξάνεται κατά έτος κατά ένα µισθό και µέχρι 5 µισθούς µε συµβατικό επιτόκιο και µε υποχρέωση εξόφλησης µέσα σε 2 χρόνια. Κατ' εξαίρεση δε σε περιπτώσεις µεγάλης ανάγκης (σοβαρή ασθένεια κ.λπ.) το ποσό αυτό αυξάνεται και µέχρι 10 µισθούς. Στη περίπτωση αυτή εξετάζεται από το.σ. αν η χορήγηση θα έχει τη µορφή δανείου ή δωρεά ενίσχυσης και πρέπει να ισχύουν για όλο το προσωπικό ίδια κριτήρια. 12

13 12. Συµπληρωµατική ετήσια κανονική άδεια Η Ένωση Πεζών χορηγεί στο προσωπικό της που έχει συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στην Ένωση ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, άδεια τριών (3) εργασίµων ηµερών επί πλέον της νόµιµης, αν εργάζονται πενθήµερο και τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών, αν εργάζονται εξαήµερο. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945 όπως ισχύει) µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους. 13. Ασφάλιση έναντι θανάτου και ατυχηµάτων Με απόφαση του.σ. η ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ δύναται να ασφαλίζει το τακτικό προσωπικό της κατά των κινδύνων θανάτου και ατυχηµάτων. Η Ένωση Πεζών υποχρεούται να ασφαλίζει τον εκάστοτε εντεταλµένο να εκτελεί τις χρηµαταποστολές της. 14. Προώθηση αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης Μετά από πέντε (5) χρόνια υπηρεσία στους αποφοίτους µέσης εκπαίδευσης χορηγείται µισθολογική και βαθµολογική προώθηση κατά ένα (1) χρόνο. Κεφάλαιο 1. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας α) Ο καθορισµός των βασικών µισθών του µονίµου και µη µονίµου προσωπικού γίνεται µε βάση την πραγµατική υπηρεσία του υπαλλήλου στην Συν/κή Οργάνωση που προσφέρει τις υπηρεσίες του, η οποία προσαυξάνεται µε την πραγµατική υπηρεσία σε καθήκοντα υπαλλήλου σε οποιαδήποτε άλλη αγροτική Συν/κή Οργάνωση κάθε βαθµού, σε Κοινοπραξίες αυτών, σε Κοινοπραξίες του Ν.3874/1958, σε Συνεταιριστικές Εταιρείες καθώς και στο ηµόσιο και στις Τράπεζες ανεξάρτητα αν η προϋπηρεσία ήταν µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Στους αποφοίτους της συνεταιριστικής Σχολής ο χρόνος φοίτησής τους σ' αυτή αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα αν πραγµατοποιήθηκε πριν ή µετά την πρόσληψη στη Συνεταιριστική Οργάνωση. Επίσης αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα µέχρι 5 χρόνια, σε καθήκοντα υπαλλήλου, εφόσον προκύπτει από στοιχεία του ΙΚΑ ή άλλου ταµείου ότι ήταν ασφαλισµένος. Αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία µέχρι 5 χρόνια σε καθήκοντα µόνο 13

14 υπαλλήλου, ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας που έχει υπηρετήσει ο εργαζόµενος στην αλλοδαπή. Τυχόν αναγνωρισθείσα µεγαλύτερη προϋπηρεσία εξακολουθεί να ισχύει. Επίσης αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος φυλακής και εξορίας, που πραγµατοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους και έχει αρµοδίως αναγνωρισθεί. Τέλος, στους οικονοµολόγους που συµµετείχαν και επεράτωσαν το πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε σε υλοποίηση της υπ' αριθµ. 57/ εγκυκλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας, ο χρόνος που διήρκησε αυτό το πρόγραµµα (δυο χρόνια). β) Ο υπάλληλος που κρίθηκε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Οργάνωσής του στάσιµος, ο χρόνος της στασιµότητάς του δε θεωρείται σαν χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα συντάξιµα χρόνια. γ) Μερίδα υπαλλήλων που έχει αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους µόνο για τη χορήγηση πολυετίας, θα παίρνει την παροχή που προκύπτει από την τελευταία αυτή, επί πλέον από τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Κεφάλαιο Ε Αποζηµίωση εξερχόµενων από την Υπηρεσία 1. Το προσωπικό της Ένωσης Πεζών οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου, ανεξάρτητα από τον οργανισµό κύριας ασφάλισης, που είναι ασφαλισµένο δύναται εφόσον συµπληρώνει 25ετή συντάξιµη υπηρεσία και πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του συµφωνά µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε Οργανισµού κύριας ασφάλισής του, να αποχωρεί από την Υπηρεσία του, λαµβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από το Ν.2112/1920 οριζόµενης αποζηµίωσης. 2. Η ίδια όπως παραπάνω αποζηµίωση (75% Ν.2112/1920) καταβάλεται και στους αποχωρούντες από την υπηρεσία υπαλλήλους, λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας τους, που έχει ορισθεί το 65ο, και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους. 3. Επίσης την ίδια αποζηµίωση (75% Ν.2112/1920) δικαιούνται και οι έγγαµες γυναίκες µε ανήλικο παιδί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ. 14

15 4. Τριακονταπενταετία Οι Εργαζόµενοι στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ απολύονται αυτοδίκαια αµέσως µόλις συµπληρώσουν τριακονταπενταετή (35ετή) πραγµατική και πλήρη συντάξιµη υπηρεσία, όπως οι οικείες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ορίζουν. Τρείς µήνες τουλάχιστον πρίν την συµπλήρωση των 35 ετών πραγµατικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ' αυτόν από την Αγροτική Συν/κή Οργάνωση έγγραφο µε το οποίο βεβαιώνεται ο πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας, που συµπληρώνει ο υπάλληλος µε τη λήξη του τριµήνου αυτού. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος αµφισβητεί τη βεβαιούµενη µε το πιο πάνω έγγραφο πραγµατική υπηρεσία, µπορεί για την άρση της αµφισβήτησης αυτής, να καταθέσει µέσα σε 10 ηµέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου, αίτηση στο ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκδίδει υποχρεωτικά εντός διµήνου σχετική πράξη του µε την οποία καθορίζεται η συνολική πραγµατική υπηρεσία του υπαλλήλου. Για τις λοιπές περιπτώσεις πραγµατικής υπηρεσίας η προθεσµία του δεκαηµέρου αρχίζει από την ηµέρα της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης. Στους εξερχόµενους λόγω 35ετίας χορηγείται το 75% της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 5. Χορηγείται υποχρεωτικά το 100% της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 σε περίπτωση συνταξιοδότησης του µισθωτού λόγω αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατικής σε ποσοστό 50% που να είναι διαπιστωµένη από την Υγειονοµική Υπηρεσία του ΙΚΑ. 6. Επίσης το 100% της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 χορηγείται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανάτου του µισθωτού στους κληρονόµους του. 7. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 θα λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του µισθωτού και σαν έκτακτου (συνεχής), που διανύθηκε µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου στην ίδια Οργάνωση. Κεφάλαιο ΣΤ Πεδίο εφαρµογής Στους όρους της Συλλογικής αυτής Σύµβασης υπάγεται το µόνιµο και έκτακτο µε σύµβαση αορίστου χρόνου πλέον του έτους προσωπικό της Ένωσης Αγροτικών Συν/σµών Πεζών που υπηρετεί σήµερα ή θα προσληφθεί κατά τη διάρκεια που θα ισχύει η παρούσα Σ.Σ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ακολουθεί τα κλιµάκια, που προβλέπονται από την Κλαδική Σ.Σ. Εργασίας ΟΣΕΓΟ -ΠΑΣΕΓΕΣ. Υπάγεται επίσης το υπαλληλικό προσωπικό ειδικότητας που ακολουθεί οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις και το οποίο µε υπεύθυνη δήλωση -Αίτησή του και από την ηµεροµηνία υποβολής της εκφράζει την επιθυµία ν' ακολουθήσει τους όρους 15

16 της παρούσας. Της εφαρµογής της παρούσας εξαιρείται, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα, το εποχιακό προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου που έχει συνάψει ατοµική σύµβαση (ιδιωτικό συµφωνητικό) ή ακολουθεί τις Τοπικές Συµβάσεις που διέπουν τη φύση της εποχιακής του Εργασίας. Η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας εφαρµόζεται µόνο στους εργαζόµενους υπαλλήλους στα super markets, οι οποίοι εντάσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα. Ρητά εξαιρούνται της παρούσας διάταξης οι εργάτες που εργάζονται στα super markets, οι οποίοι αµείβονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 της παρούσας. Οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, που αναφέρονται στο ωράριο εργασίας των εργαζοµένων στα super markets εφαρµόζονται και στο προσωπικό που διέπεται από την παρούσα σύµβαση και εργάζεται στα super markets (καταστήµατα) και στα σηµεία πώλησης γεωργικών εφοδίων. Η διάταξη του άρθρου 15 για το θερινό ωράριο εργασίας και ο ισχύων συµβατικός χρόνος των 39 ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας δε θίγεται. Κεφάλαιο Ζ 1. Τυχόν καταβαλλόµενες υψηλότερες αµοιβές ή πρόσθετες παροχές από άλλη αιτία διατηρούνται, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα σύµβαση, καθώς επίσης εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις των παλαιοτέρων συλλογικών συµβάσεων εργασίας ή των διαιτητικών αποφάσεων, που αφορούν θέµατα, που δε ρυθµίζονται διαφορετικά ή δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 2. Οι Μισθωτοί µέλη του Συµβαλλοµένου Συνδέσµου έχουν αργία καθ'ν όλες τις µέχρι σήµερα εξαιρέσιµες εορτές υποχρεωτικές και εθιµικές ως και την ηµέρα της Τοπικής Εορτής της Αγ. Μαρίνας που είναι καθιερωµένη γιορτή του Σωµατείου των εργαζοµένων της ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΕΖΩΝ. 3. Οι παραπάνω µισθωτοί έχουν ηµιαργία τις εργάσιµες παραµονές των εξής εορτών: Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων, Μ. Πέµπτης και 15ης Αυγούστου και ώρα λήξης της εργασίας ορίζεται η 12 µεσηµβρινή. Κεφάλαιο Η Ενίσχυση προγραµµάτων επιµόρφωσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων Με απόφαση του.σ της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ δύνανται να επιχορηγούνται επιµορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του προσωπικού µε σκοπό την πληροφόρηση και την αποκόµιση γνώσεων κυρίως γύρω από τις εξελίξεις στο 16

17 Αγροτοσυνεταιριστικό κίνηµα, την ανάπτυξη των Αγροτικών Συν/κών Οργανώσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Κεφάλαιο Θ Εργατοτεχνίτες 1. Τα Ηµεροµίσθια του τακτικού εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (δεν περιλαµβάνονται οι εποχιακοί) αναπροσαρµόζονται από σε 27,13 ευρώ και από σε 27,75 ευρώ. Επίσης από αναπροσαρµόζονται σε 28,36 ευρώ και από σε 29,30 ευρώ. 2. Οι σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας απολυόµενοι εργατοτεχνίτες ή συνταξιοδοτούµενοι, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους εργάζονται στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ λαµβάνουν αποζηµίωση: α) Με τη συµπλήρωση 10 χρόνων υπηρεσίας 120 ηµεροµίσθια β) Με τη συµπλήρωση 15 χρόνων υπηρεσίας 170 ηµεροµίσθια γ) Με τη συµπλήρωση 20 χρόνων υπηρεσίας 200 ηµεροµίσθια δ) Με τη συµπλήρωση 25 χρόνων υπηρεσίας 240 ηµεροµίσθια ε) Με τη συµπλήρωση 28 χρόνων υπηρεσίας 280 ηµεροµίσθια Για τα ενδιάµεσα συµπληρωµένα έτη µεταξύ των παραπάνω κλιµακίων όπως επίσης και για συµπληρωµένα από 1-10 χρόνια, η αποζηµίωση υπολογίζεται αναλογικά. 3. Επίδοµα πολυετίας και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται στους εργατοτεχνίτες σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα ΣΣΕ. 4. Για θέµατα που δε ρυθµίζονται µε την παρούσα διάταξη, εφαρµόζεται η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (συµπληρωµατικά). 5. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους εργατοτεχνίτες, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Κεφάλαιο Ι Μεταβατικές ιατάξεις 1. Όσοι από το προσωπικό της Ένωσης Αγροτικών Συν/σµών Πεζών συµπληρώνουν την χρόνια και 6 µήνες πλήρους συντάξιµης υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών ή 34 χρόνια πλήρους συντάξιµης και πραγµατικής υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΤΑΥΣΟ, δύνανται εφόσον το επιθυµούν να 17

18 αποχωρήσουν πρόωρα από την υπηρεσία τους µε την συγκατάθεση του εργοδότη τους µέχρι την , λαµβάνοντας ολόκληρη την αποζηµίωση του Ν.2112/1920 όπως ισχύει. Η διάταξη αυτή εφαρµοζόµενη αναλόγως ειδικά όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα ισχύει και για τους εργαζόµενους, οι οποίοι θα αποχωρούν πρόωρα την Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης χρειάζεται αίτηση του µισθωτού, η οποία θα υποβληθεί στο.σ της Οργάνωσης µέχρι 31/10/04 και η αποδοχή της πρέπει να γίνει από το.σ. της Οργάνωσης µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή της. Η έξοδος των εργαζοµένων από την Οργάνωση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι 31/12/2005 άλλως η παραπάνω ευνοϊκή διάταξη δεν έχει εφαρµογή. 2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Ε της παρούσας, χορηγείται το 100% της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 στις εργαζόµενες γυναίκες µε ανήλικο παιδί, που αποχωρούν πρόωρα σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ περί συνταξιοδοτήσεως των εργαζοµένων γυναικών µε ανήλικο παιδί λόγω πρόωρης αποχώρησής τους. 3. ικαιούνται αποζηµίωση 75% του Ν.2112/20 οι εργαζόµενες γυναίκες που έχουν παιδιά και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΤΑΥΣΟ. Και για τις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 του κεφαλαίου αυτού προκειµένου να αποχωρήσει η εργαζόµενη της υπηρεσίας της, απαιτείται αίτησή της η οποία απευθύνεται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Οργάνωσης και αποδοχή της αίτησης από το ιοικητικό Συµβούλιο. Επειδή όλες οι παραπάνω µεταβατικές διατάξεις, τίθενται ως κίνητρο εξόδου των εργαζοµένων από την υπηρεσία τους, θα ισχύουν µέχρι , εκτός αν δοθεί παράταση µε απόφαση του.σ. της Ένωσης. Τελικές ιατάξεις 1. Στους εργαζόµενους (υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες), που ακολουθούν τους όρους αµοιβής και εργασίας της παρούσας ΣΣΕ δεν µπορούν να έχουν εφαρµογή οι επί µέρους διατάξεις άλλων κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. 2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από και λήγει την , µε εξαίρεση τις παραγράφους 1, 2 και 3 των µεταβατικών διατάξεων, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης. 18

19 3. Σε καµία περίπτωση το σύνολο των µικτών τακτικών αποδοχών και το ηµεροµίσθιο της παρούσας Σ.Σ.Ε, δεν µπορεί να είναι κατώτερα της Σ.Σ.Ε. που υπογράφει η ΟΣΕΓΟ - ΠΑΣΕΓΕΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΑ ΟΥΛΑΚΗΣ Ι. ΡΕΠΠΑΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ 19

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Έτσι τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των Γεωπόνων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), απασχολουμένων στις Α.Σ.Ο. κάθε βαθμού, διαμορφώνονται από 1.1.2007 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 98/2-8-02) Στην Αθήνα σήµερα 31 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με την οποία καθορίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης - ΠΕ) απασχολούµενων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας : 56/17-12-10) Στην Αθήνα σήµερα 16.12.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων --------------------- Στην Αθήνα σήµερα 16 Δεκεµβρίου 2010, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

*********************************************************************************** ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000

*********************************************************************************** ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 - 779 - * ΕΡΓΑΤΙΚΑ * Νο. 9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα τηλ. 88.14.922-3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσ/νίκη τηλ. 57.71.28 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2000 Αρ. Πρωτ.: 439

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιουνίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές «Συλλογική σύµβαση εργασίας για Κτηνιάτρους απασχολούµενους σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις για τη διετία 2008-2009» - Π.Κ. 133/15-10-2008 Στην Αθήνα σήµερα 25.7.2008, οι υπογράφοντες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16/2/2009. Αριθµ. Πρωτ.: Τ00/530/4

Αθήνα, 16/2/2009. Αριθµ. Πρωτ.: Τ00/530/4 Αθήνα, 16/2/2009 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαχρήστου Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούμενων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα την 06 Ιουνίου 2006 στα γραφεία του Σωµατείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2010 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.2010) Στην Αθήνα σήµερα 18 Νοεµβρίου 2010 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ )

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών µε την ειδικότητα του/της συµβούλου οµορφιάς/αισθητικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι διετής και ισχύει από έως και

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι διετής και ισχύει από έως και ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Πειραιάς 7 Οκτωβρίου 2004 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 21 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ι. ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 61/27-8-2003) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/4-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 2 Ιουλίου 2002 και επί της οδού Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Κεραµοποιών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Κεραµοποιών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Κεραµοποιών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 87/30-07-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τους τεχνίτες που έχουν συµπληρώσει 32 χρόνια εργασίας στον κλάδο από δηµιουργούνται νέα µισθολογικά κλιµάκια των ετών και µ

Για τους τεχνίτες που έχουν συµπληρώσει 32 χρόνια εργασίας στον κλάδο από δηµιουργούνται νέα µισθολογικά κλιµάκια των ετών και µ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την 22 Ιουλίου 2004 στα γραφεία του ΟΜΕ, οι παρακάτω αναφερόµενοι: α) Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

1. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, Σολωµού 65, ΑΘΗΝΑ 2. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ

1. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, Σολωµού 65, ΑΘΗΝΑ 2. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 97/30-7-2002) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2004 1 Π.Κ. 70/26-7-2004 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στα καταστήµατα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας. Σήµερα, την 20 η Ioυλίoυ 2004 στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εκ μέρους των εργοδοτών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATΤA)

Α. Εκ μέρους των εργοδοτών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATΤA) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σήμερα, την 27 η Ιουλίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 108/5-9-2002) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών "Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Π.Κ. 120/5-9-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 123/11-10-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 22

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2006 1

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2006 1 Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2006 1 Π.Κ.: 24/19.5.2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις, 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 121/25-9-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 121/25-9-08) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Π.Κ.: 4/11-1-2001 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.: 103/

Π.Κ.: 103/ - - 1 - - Π.Κ.: 103/03.08.2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίµων - τεχνολόγων διατροφής - αποφοίτων σχολών τριτοβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 9/13.3.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 45/28-6-2002

Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 45/28-6-2002 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑ- ΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 101/ Συλλογική σύμβαση εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών, -τριών όλης της χώρας για το έτος 2000.

Π.Κ. 101/ Συλλογική σύμβαση εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών, -τριών όλης της χώρας για το έτος 2000. Π.Κ. 101/28-7-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών, -τριών όλης της χώρας για το έτος 2000. Στην Αθήνα σήμερα, 24 Ιουλίου 2000 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες:

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 104/3-8-2006) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 Στην Ελευσίνα, σήµερα την 15η Απριλίου 2002, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 122/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000

Π.Κ. 122/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000 Π.Κ. 122/8-9-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000 Για τους όρους Αμοιβής & Εργασίας των εργατοτεχνιτών κλωστοϋφαντουργίας και εριοϋφαντουργίας όλης της χώρας Σήμερα την 27η Ιουλίου 2000, στα γραφεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 28 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός. Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Π.Κ.Υ.Ε. 45/14-6-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 22 Μαΐου 2000, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλ. Βικτωρίας 7 και παρουσία του Μεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρτοποιών Αρτεργατών ετών 2006 και 2007.

- - 1 - - ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρτοποιών Αρτεργατών ετών 2006 και 2007. - - - - Π.Κ.: 85/3.7.2006 ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρτοποιών Αρτεργατών ετών 2006 και 2007. Στην Aθήνα στις 3 Ιουλίου 2006 στα γραφεία της Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, οδός Κουµουνδούρου αριθµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - µελών της Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ), πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς µε

Διαβάστε περισσότερα