Το έμβρυο ως «ασθενής»: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και επιλογή εμβρύου. Βιοηθική προσέγγιση. Aλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έμβρυο ως «ασθενής»: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και επιλογή εμβρύου. Βιοηθική προσέγγιση. Aλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη"

Transcript

1 Το έμβρυο ως «ασθενής»: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και επιλογή εμβρύου. Βιοηθική προσέγγιση The embryo as patient. Preimplantation Genetic Diagnosis and the selection of embryos. A Bioethical approach Aλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη Περίληψη Η ΠΓΔ στοχεύει στη διάγνωση γενετικής ασθένειας αλλά και στην επιλογή υγιούς εμβρύου πριν την εμφύτευση στη μήτρα της υποψήφιας μητέρας. Η ερευνητική προσπάθεια που έγινε εδώ στοχεύει στον εντοπισμό των κοινωνικών αλλαγών και «επιπλοκών» που συνεπάγεται η διεξαγωγή του προεμφυτευτικού ελέγχου και στη διαμόρφωση κριτηρίου αποτίμησης των βιοηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου. Αbstract The main aim of my research project which I summarize in the present paper is to work out the social implications of the application of the PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) and the formulation of evaluation criteria for the bioethical issues which arise from the application of this particular medical method. Η εφαρμογή της μεθόδου PGD( Preimplantation Genetic Diagnosis) ή ΠΓΔ (Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση) ξεκίνησε το 1989 ως δυνατότητα διάγνωσης γενετικής ασθένειας και επιλογής υγιούς εμβρύου πριν την εμφύτευση στη μήτρα της υποψήφιας μητέρας και ενώ πραγματοποιείται ένας κύκλος in vitro γονιμοποίησης. Στην επιστημονική κοινότητα εκφράζεται γενικότερα συναίνεση για τη διεξαγωγή προεμφυτευτικού ελέγχου στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ιατρικές ενδείξεις εμφάνισης σοβαρών γενετικών ανωμαλιών. Οι προεμφυτευτικές γενετικές εξετάσεις είναι μια εναλλακτική λύση στον προγεννητικό έλεγχο, καθώς με την ΠΓΔ αποφεύγουμε τη διαδικασία του τερματισμού της εγκυμοσύνης. O προβληματισμός για την ΠΓΔ αφορά κυρίως στη χρήση της σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνει κατάχρηση της επιστημονικής γνώσης ή σε περιπτώσεις που αφορούν μη ιατρικούς σκοπούς όπως κοινωνικούς, πολιτισμικούς κλπ. Ο προεμφυτευτικός έλεγχος δεν είναι συχνή διαδικασία, απαιτεί υψηλή τεχνολογία και κόστος. Ελάχιστες μελέτες υπάρχουν μέχρι στιγμής για να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με την τεχνολογική, ηθική και οικονομική διάσταση της μεθόδου αυτής. Οι βιοηθικοί, νομικοί και κοινωνικοί προβληματισμοί που προκύπτουν από την καθιέρωση της μεθόδου συζητούνται σε πολλά επίπεδα και διαπιστώνουμε ότι οι απόψεις και οι πρακτικές διαφέρουν τόσο μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών όσο και παγκοσμίως εξαιτίας επιστημονικών ή πολιτισμικών διαφοροποιήσεων. Κύριος στόχος της ερευνητικής προσπάθειας που παρουσιάζεται στη συνέχεια είναι αφενός ο εντοπισμός των κοινωνικών αλλαγών και Επιθεώρηση Βιοηθικής, Τόμος Ι, Τεύχος Ι, Φθινόπωρο 2007 / Χειμώνας 2008 ISSN:

2 Αλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη «επιπλοκών» που συνεπάγεται η διεξαγωγή του προεμφυτευτικού ελέγχου (κάνοντας χρήση δευτερογενούς ερευνητικού υλικού που προέκυψε από εμπειρική κοινωνιολογική έρευνα) και αφετέρου η διαμόρφωση κριτηρίου αποτίμησης των βιοηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου, έτσι ώστε ο θεωρητικός αυτός διάλογος να μας δώσει την ικανότητα να διαμορφώσουμε επιλογές για την θετική και ευεργετική χρήση της ΠΓΔ. Η κοινωνιολογική έρευνα για την ΠΓΔ πρόσφερε το εμπειρικό υλικό για τη διεπιστημονική προσέγγιση των βιοηθικών διλημμάτων που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της ΠΓΔ αποκαλύπτοντας πώς η ηθική «πραγματοποιείται» στην καθημερινή μας ζωή. Ειδικότερα το δευτερογενές ερευνητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το αποτέλεσμα της ποιοτικής κοινωνιολογικής έρευνας τριών διαφορετικών ερευνητικών ομάδων. Η κοινωνιολογική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες την Αγγλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και τη Φιλανδία κατά το χρονικό διάστημα 2000 έως Προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με την κοινωνική διάρθρωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην ΠΓΔ και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης για τη μέθοδο, ερωτήματα σχετικά με την επιρροή της επαγγελματικής αυθεντίας στην λήψη απόφασης και την επιλογή εμβρύου, ερωτήματα για τη σχέση της ΠΓΔ με την ευγονική και την κοινωνική κατανόηση της εμπειρίας της ανικανότητας. Όσον αφορά στην κοινωνική διάρθρωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην ΠΓΔ και στην οριοθέτηση διαθεσιμότητας της μεθόδου, η κοινωνιολογική έρευνα αποκάλυψε ότι οι γονείς προσφεύγουν στην ΠΓΔ έπειτα από πολλαπλές αποτυχημένες απόπειρες για μια φυσιολογική εγκυμοσύνη με μεγάλο κόστος «αναπαραγωγικής επιλογής» τόσο για τη προσωπική και κοινωνική τους ζωή, καθώς καταβάλλουν επίπονη ψυχική και σωματική προσπάθεια, διακινδυνεύουν την υγεία και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, αλλά και την επαγγελματική τους εξέλιξη και την οικονομική κατάστασή τους. Η ΠΓΔ χαρακτηρίστηκε ως «νέα μορφή αναπαραγωγικής επιλογής», όμως η έρευνα οδήγησε στο χαρακτηρισμό των αναπαραγωγικών αποφάσεων ως κοινωνικών και όχι απλώς ως προσωπικών επιλογών. Στα ερωτήματα σχετικά με την επιρροή της επαγγελματικής αυθεντίας και τη σχέση της ΠΓΔ με την ευγονική και την κοινωνική κατανόηση της εμπειρίας της ανικανότητας αναδείχθηκε από την έρευνα η κεντρική θέση που λαμβάνει το σώμα στο διάλογο για τη γενετική και την αναπαραγωγή και η τάση που επικρατεί για αντικατάσταση της κρατικής πρόνοιας από τα «ευεργετικά» αποτελέσματα των γενετικών διαγνωστικών τεχνολογιών, καθώς τα σώματα φαίνεται να αξιολογούνται σύμφωνα με το γενετικό τους κεφάλαιο και το πώς συμμορφώνονται σε μια γενετική ηθική τάξη. Συνοψίζοντας τα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τις ιατρικές απόψεις για την ανικανότητα φάνηκε ότι ενώ η προγεννητική διάγνωση προϋποθέτει την επιλογή των εμβρύων βάση του γενετικού τους Επιθεώρηση Βιοηθικής, Τόμος Ι, Τεύχος Ι, Φθινόπωρο 2007 / Χειμώνας

3 Το έμβρυο ως «ασθενής»: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και επιλογή εμβρύου. Βιοηθική προσέγγιση υπόβαθρου, ο όρος «ευγονική» αποφεύγεται συστηματικά στους ιατρικούς κύκλους. Καθορίστηκαν έτσι διαφορετικές διαστάσεις υποβόσκοντος ευγονικού διαλόγου: η θεώρηση της ανικανότητας ως τραγωδίας, η αισιόδοξη αντίληψη και η περίπτωση της άγνοιας. Οι γενετιστές θεωρούν την ανικανότητα ως τραγωδία επισημαίνοντας ότι η διάγνωση δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό την επιλογή, αλλά την αποφυγή της βλάβης. Οι ανάπηροι προσδιορίζονται ως πρόβλημα που θα ήταν καλύτερο να προληφθεί. Η αισιόδοξη αντίληψη για την αναπηρία εκφράζει τον γενετικό οπτιμισμό, όμως το αποτέλεσμα της γενετικής γνώσης περιορίζεται στη δυνατότητα επιλογής εμφύτευσης ή διακοπής της κύησης. Η άγνοια σχετικά με την αναπηρία αφορά την άγνοια για την αντίληψη που έχουν για την αναπηρία οι κλινικοί γιατροί και ακόμη την άγνοια που μπορεί να έχουν τα ανάπηρα άτομα για την ποιότητα της ζωής τους, απόψεις για τις οποίες σπάνια συζητούνται στην βιβλιογραφία. Η έρευνα δημιουργεί όλο και περισσότερη γνώση για τη νέα γενετική, αλλά συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη στην κοινωνική και ηθική κατανόηση των επιπλοκών της τεχνολογίας και των κατάλληλων απαντήσεων. Η κλινική γνώση δεν συμπληρώνεται από την κοινωνιολογική κατανόηση της προσωπικής μαρτυρίας των ατόμων με μειονεξίες. Αντίθετα ο μέσος άνθρωπος φάνηκε να χρησιμοποιεί μια οργανωμένη θεωρία σχετικής αυτονομίας και να θεμελιώνει την άποψη του λαμβάνοντας υπόψη του την ηθική παράμετρο εννοιών και αξιών όπως είναι η προσωπικότητα, οι ανθρώπινες σχέσεις, η υπευθυνότητα και η ελευθερία. Ο απλός πολίτης χρησιμοποιεί συλλογισμούς αλλά και «κανονιστικού» τύπου πληροφορίες που έχει στη διάθεση του, κυρίως την προσωπική εμπειρία και λιγότερο θεωρίες ή αρχές. Έτσι οι αναζητήσεις των απλών ανθρώπων έχουν μικρή συνάφεια με φιλοσοφικές θεωρίες, όμως μάχονται να επιτύχουν τη συνέχεια ανάμεσα στις ενοράσεις τους, τις κανονιστικές αξίες και αρχές τους και την επιχειρηματολογία τους. Επίσης τέθηκε το ερώτημα για τη σύγκριση των εκτιμήσεων των απλών ανθρώπων με τις βιοηθικές εκτιμήσεις, όπως επίσης και αν θα μπορεί η «κοινή ηθική» να προμηθεύσει καλύτερα ηθικά επιχειρήματα. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η «κοινή ηθική» μπορεί να προμηθεύσει καλύτερα ηθικά επιχειρήματα από ότι η επαγγελματική βιοηθική, και η διάκριση ανάμεσα στα επιχειρήματα των ειδικών και των απλών ανθρώπων δεν πρέπει να γίνεται με τους χαρακτηρισμούς «καλά» ή «φτωχά» επιχειρήματα, αλλά επιχειρήματα που εκφράζουν δυο διαφορετικούς τρόπους θεμελίωσης. Η δημόσια συζήτηση και ο βιοηθικός διάλογος δεν μπορεί να στηριχτεί αποκλειστικά σε κανένα από τα δύο αλλά στη συμβολή και των δύο απόψεων. Τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας βοήθησαν στη διατύπωση των βιοηθικών διλημμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της ΠΓΔ. Το κανονιστικό ζήτημα στην περίπτωση της ΠΓΔ έγκειται στο γιατί η δυνατότητα επιλογής εμβρύου θέτει βιοηθικά διλήμματα. Η κυρίαρχη 2007 ΠΜΣ Βιοηθική Πανεπιστήμιο Κρήτης 134

4 Αλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη ένσταση στον προεμφυτευτικό έλεγχο συνδέεται με το φόβο της απόρριψης του εμβρύου και κυρίως το φόβο της απόρριψης για λάθος λόγους. Έχουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από ερωτήματα όπως «αν είναι η απόρριψη του εμβρύου κατά την ΠΓΔ ηθικό σφάλμα;». Καταλήξαμε λοιπόν μέσα από μια διαδικασία ανασυγκρότησης των επιχειρημάτων μας στην κανονιστική δέσμευση, σύμφωνα με την οποία η απόρριψη εμβρύου είναι ηθικά εσφαλμένη πράξη όταν δεν συνοδεύεται από σεβασμό για την εγγενή αξία κάθε ανθρώπινης ζωής ανεξαρτήτως από τη μορφή που αυτή έχει ή από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, και όταν η ηθική ορθότητα της εξαρτάται σημαντικά από τους λόγους της επιλογής. Ειδικότερα η απόρριψη του εμβρύου συμβαδίζει με το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής σε δύο περιπτώσεις α) όταν η ζωή του παιδιού που θα προκύψει, θα είναι τέτοια που θα αποκλείει όλες τις προσδοκίες που έχει κάποιος για τη φυσιολογική ζωή, δηλαδή την απουσία πόνου, τη δυνατότητα κίνησης, την ικανότητα για πνευματική και συναισθηματική ζωή, την ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί προσωπικά σχέδια και β) όταν η ανατροφή του παιδιού λόγω των προβλημάτων που θα έχει το ίδιο, έχει καταστροφικές συνέπειες για άλλες ανθρώπινες ζωές, όπως της μητέρας ή των άλλων παιδιών στην οικογένεια, σε βαθμό τέτοιο που η ανησυχία για την προστασία της εγγενούς αξίας της ζωής των υπολοίπων να υπερισχύει της ανησυχίας για τη ζωή του εμβρύου. Οι αποφάσεις σε όποια διάσταση και αν ληφθούν (προσωπική ή κοινωνική) δεν μπορούν να συμφωνούν με απλουστεύσεις του τύπου «σωστό» ή «λάθος». Στην περίπτωση της ΠΓΔ προτείνεται τα όρια να τεθούν λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε απόφαση θα πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό για την εγγενή αξία της ζωής καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση θα είναι ηθικά εσφαλμένη πράξη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Dworkin R. (2000) Sovereign Virtue.The Theory and Practice of Equality. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press. 2. Haimes E. (2002) What can the social sciences contribute to the study of ethics? Theoretical, empirical and substantive considerations. Bioethics 16(2) : Handyside AH, Pattinson JK, Penketh R J,Delhanty J D, Winston R M & Tuddenham E G. (1989) Biopsy of human preimplantation embryos and Sexing by DNA Amplification. Lancet 1: Kalfoglou A, Scott J, Hudson K. (2005) PGD patients' and providers' attitudes to the use and regulation of preimplantation genetic diagnosis. Reproductive BioMedicine Online 11( 4): Επιθεώρηση Βιοηθικής, Τόμος Ι, Τεύχος Ι, Φθινόπωρο 2007 / Χειμώνας

5 Το έμβρυο ως «ασθενής»: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και επιλογή εμβρύου. Βιοηθική προσέγγιση 5. Roberts C, Franklin S. (2004) Experiencing new forms of genetic choice: Findings from an ethnographic study of preimplantation genetic diagnosis. Human Fertility 7 (4): Scully J, Shakespeare T, Banks S. (2006b) Gift not commodity? Lay people deliberating social sex selection. Sociology of Health and Illness 28(6): Shakespeare T. (1999) Losing the plot? Medical and activist discourses of contemporary genetics and disability, Sociology of Health and Illness 21 : ΠΜΣ Βιοηθική Πανεπιστήμιο Κρήτης 136

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ Δ.Γούναρη 62-68, 54635, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Ανδρονίκη Παπαδημητρίου Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α. 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Editorial

Περιεχόμενα. Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και την αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΦΗ, Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ»

ΕΠΑΦΗ, Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΡΟΜΟ DOWN, Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ, Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού»

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Ευστρατία Σοφού, Νηπιαγωγός, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής Children's active involvement in

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 vima asklipiou.gr Σελίδα 260 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΠIE) Transient ischemic stroke (TIE) Ω ς παροδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΙΩΠΗ Επιβλέπων : Α. Ανδρονικίδης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική ημερίδα Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Υγείας στο σχολείο ευαίσθητα θέματα: ψυχική υγεία, σεξουαλική υγεία, εξαρτήσεις» Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 9:00 14:30 Χωρέμειο Αμφιθέατρο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΔΙΚΑ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΔΙΚΑ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΔΙΚΑ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Μαρία Κανελλοπούλου - Μπότη Λέκτορας Δικαίου της Πληροφορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Σοφία Κουκούλη 1, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα