«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»"

Transcript

1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ Τηλ: , Fax: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ Αθήνα Τ , F ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ - ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Η ΟΔΗΓΙΑ 2001/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Ε.Υ.ΠΕ./ ΟΙΚ / ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στρατηγική του Γκέτεμποργκ - Βιώσιμη Ανάπτυξη Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Γ.Δ.Μ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γεωγραφικά - Μορφολογικά στοιχεία Προστατευόμενες περιοχές Πληθυσμός - Δημογραφικά στοιχεία Οικονομική διάρθρωση Οικονομία - Παραγωγή Υποδομές ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ INTERREG II/EXTERNAL BORDERS ( ) Συνάφεια με Εθνικές Πολιτικές και Προτεραιότητες Διακρατικές Συνεργασίες και Συμφωνίες μεταξύ Ελλάδος και ΠΓΔΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ...57 Γεωγραφία και περιβάλλον ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γεωγραφική θέση - Γεωμορφολογία περιοχής συνεργασίας Γεωλογικοί σχηματισμοί Υδρογεωλογία Υδρογραφία Υδρολογία

3 6.2.5 Χλωρίδα - Πανίδα Κλιματολογικά - Μετεωρολογικά στοιχεία Προστατευόμενες περιοχές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληθυσμός - Δημογραφικά στοιχεία Οικονομική ανάπτυξη Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Ανεργία Υποδομές Υποδομές μεταφορών Υποδομές υγείας Υποδομές εκπαίδευσης Υποδομές τηλεπικοινωνίας Υποδομές ενέργειας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παρούσα Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης ανάθεσης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (SEA) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - Π.Γ.Δ.Μ. ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Γενικός Κανονισμός θέτει για τη νέα προγραμματική περίοδο τους εξής Στόχους: 1. Στόχος I: Συνοχή. 2. Στόχος II: Ανταγωνισμός & Απασχόληση σε Περιφερειακό Επίπεδο. 3. Στόχος III: Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία. Στα πλαίσια αυτού τα Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III αντικαθίστανται με τα Προγράμματα του Στόχου III Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία, ο οποίος αποβλέπει: Στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας µέσω κοινών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών. Στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας µέσω δράσεων που ευνοούν την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που συνδέεται µε τις κοινοτικές προτεραιότητες και µέσω της ενίσχυσης της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειρίας στο ενδεικνυόμενο χωρικό επίπεδο. Μέσω των νέων αυτών κανονισμών και καθορισμένων συνεργασιών μεταξύ περιοχών, περιφερειών και κρατών, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη σύγκλιση των περιφερειών της και στην εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, προσδοκώντας την ισόρροπη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι πόροι που διατίθενται στην Ελλάδα για το Στόχο της Χωρικής Συνεργασίας ανέρχονται σε 209,5 Μeuro, από τα οποία 169,2 Μeuro αφορούν στη διασυνοριακή συνεργασία και 40,3 Μeuro στα διακρατικά προγράμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2001 για την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων θα πρέπει κατά την προετοιμασία και θέσπιση Σχεδίων και Προγραμμάτων να εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής στις τομεακές πολιτικές. 4

5 Βάσει των προαναφερθέντων αλλά και της διακήρυξης του διαγωνισμού προκύπτει το αντικείμενο του έργου, το οποίο καλύπτει: Την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε όλη τη διαδικασία και μέχρι την ολοκλήρωση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.). 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας με την ΚΥΑ / , στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας - Π.Γ.Δ.Μ Στόχος της παρούσης μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της συμβατότητας της ακολουθούμενης από το Πρόγραμμα στρατηγικής, των στόχων και του περιεχομένου του, με τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών που αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του, λαμβάνοντας υπ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των υπό μελέτη περιοχών αλλά και τους διεθνείς και εθνικούς στόχους και προτεραιότητες για αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αρχή σχεδιασμού του προγράμματος και αναθέτουσα αρχή του έργου, είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Λ. Γεωργικής Σχολής αρ. 65, Τ.Κ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ - ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ Την ευθύνη της σύνταξης της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) έχει η εταιρεία: ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Αθήνα , Τηλ.: , Fax:

6 Υπεύθυνος του έργου είναι ο κος ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός - Περιβαλλοντολόγος, MSc με 30έτη εμπειρία στον Τομέα της Διαχείρισης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει διατελέσει αξιολογητής, σύμβουλος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και Ειδικός Γραμματέας Περιβάλλοντος στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Την τρέχουσα περίοδο είναι Γενικός Διευθυντής της ΕΠΤΑ ΕΠΕ και Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου, Γ τάξης στις Περιβαλλοντικές Μελέτες και στις Μελέτες Η/Μ. Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου είναι ο κος ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός - Περιβαλλοντολόγος, με μεγάλη (>20 ετών) και εκτεταμένη εμπειρία στην σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στους Τομείς Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων, στην Υποστήριξη Δημόσιων Υπηρεσιών για το Σχεδιασμό Εθνικών Αναπτυξιακών Σχεδίων και Άλλων Προγραμματικών Εγγραφών. Τα λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου αποτελούνται από τους εξής: ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οικονομολόγος, MSc ΜΠΟΥΡΚΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Χημικός Μηχανικός, MSc ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, MSc ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δρ Η/Μ Μηχανικός, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Περιβαλλοντολόγος, MSc ΣΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ, Φυσικός, MSc ΑΒΡΑΜΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, Χημικός Μηχανικός, MSc ΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Περιβαλλοντολόγος, MSc ΜΙΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Χημικός Μηχανικός, MSc ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Φυσικός, MSc 1.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Για την άρτια ολοκλήρωση της μελέτης προηγήθηκαν δύο συναντήσεις με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς. Η πρώτη συνάντηση με την ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της τελευταίας στη Θεσσαλονίκη στις 27 Ιουλίου 2007 και ημέρα Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε και συμφωνήθηκε ο τρόπος προσέγγισης του έργου συνολικά, ήτοι θέματα που αφορούσαν η γενική επισκόπηση αυτού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 6

7 Γενική Δομή του Προγράμματος: Όπως αναφέρθηκε, σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας µέσω κοινών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών και αφετέρου η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας µέσω δράσεων που ευνοούν την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη. Η φύση των έργων: Βάσει των όσων ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αλλά και των απαιτήσεων που τίθενται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας των δύο χωρών, προέκυψε ότι οι προτεραιότητες που τίθενται είναι οι εξής: Επιχειρηματικότητα και Μ.Μ.Ε. Τουρισμός, πολιτισμός και διασυνοριακό εμπόριο. Προστασία και κοινή διαχείριση του περιβάλλοντος. Βελτίωση της πρόσβασης στα μέσα μεταφοράς, τα δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Συστήματα διαχείρισης υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας. Κοινή χρήση υποδομών υγείας, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Υποστήριξη συνδέσμων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης, όπως αυτό διαμορφώθηκε έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και βάσει των προδιαγραφών της προκήρυξης του έργου. Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2007 και ημέρα Τετάρτη στο Υπουργείο Αυτοδιοίκησης της Π.Γ.Δ.Μ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και αφού έγινε περιληπτική αναφορά των όσων λέχθηκαν κατά την 1 η συνάντηση, έγινε προσπάθεια για λεπτομερέστερη επισκόπηση του είδους του προγράμματος οπότε και προσδιορίστηκαν - συμφωνήθηκαν οι δύο κύριοι άξονες επί των οποίων θα κινηθεί το Πρόγραμμα. Οι εν λόγω άξονες είναι οι εξής: Ήπιες Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις & Υγεία. Οικονομική Ενίσχυση Επιχειρήσεων. Προστασία περιβάλλοντος. Γενικότερα συμφωνήθηκε ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης του έργου θα υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών αφενός για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και αφετέρου για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος. Εν συνεχεία και λαμβάνοντας υπ όψιν τα λεχθέντα κατά τις δύο συναντήσεις των εμπλεκομένων καταγράφησαν οι ανάγκες των δύο χωρών και προέκυψαν οι κύριοι άξονες του προγράμματος, ήτοι: 7

8 Άξονας Προτεραιότητας 1 : Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης Άξονας Προτεραιότητας 2 : Ενίσχυση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των συνόρων Άξονας Προτεραιότητας 3 : Τεχνική υποστήριξη. 1.6 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Από πλευράς Ελλάδας, η επιλέξιμη περιοχή περιλαμβάνει δύο διοικητικές μονάδες σε επίπεδο Περιφερειών, ήτοι Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τέσσερις μονάδες σε επίπεδο Νομών, ήτοι Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών. Στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (π.γ.δ.μ), η περιοχή περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες σε επίπεδο Νομών, ήτοι Pelagonia, Vardar, Southeast και Southwest. Το χρονικό πεδίο εκτίμησης των επιπτώσεων του προγράμματος στους περιβαλλοντικούς τομείς ενδιαφέροντος καθώς και των τάσεων εξέλιξης των περιβαλλοντικών παραμέτρων ταυτίζεται με την χρονική διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, ήτοι περιλαμβάνει δηλαδή την προγραμματική περίοδο καθώς και την περίοδο μέχρι την λήξη υλοποίησης του, το

9 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της εν λόγω μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της συμβατότητας της ακολουθούμενης από το Πρόγραμμα στρατηγικής, των στόχων και του περιεχομένου του, με τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών που αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του, λαμβάνοντας υπ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των υπό μελέτη περιοχών αλλά και τους διεθνείς και εθνικούς στόχους και προτεραιότητες για αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Από πλευράς Ελλάδας, η επιλέξιμη περιοχή περιλαμβάνει δύο διοικητικές μονάδες σε επίπεδο Περιφερειών, ήτοι Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τέσσερις μονάδες σε επίπεδο Νομών, ήτοι Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών. Στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η περιοχή περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες σε επίπεδο Νομών, 12 περιοχές (ομάδες δήμων) σε επίπεδο NUTS IV και 27 μονάδες σε επίπεδο NUTS V (δήμοι). Το χρονικό πεδίο εκτίμησης των επιπτώσεων του προγράμματος στους περιβαλλοντικούς τομείς ενδιαφέροντος καθώς και των τάσεων εξέλιξης των περιβαλλοντικών παραμέτρων ταυτίζεται με την χρονική διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, ήτοι περιλαμβάνει δηλαδή την προγραμματική περίοδο καθώς και την περίοδο μέχρι την λήξη υλοποίησης του, το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Η ΟΔΗΓΙΑ 2001/42 Βάσει της Οδηγίας (ΕΚ) 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2001, η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) - SEA αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Προγραμμάτων και η ευθύνη διεκπεραίωσης της εναπόκειται στη Διαχειριστική Αρχή κάθε Προγράμματος. Με τον όρο Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εννοούμε γενικά, την τυποποιημένη, συστηματική και περιεκτική διαδικασία, με την οποία εκτιμώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων αναπτυξιακών δράσεων, όπως Σχεδίων και Προγραμμάτων και η οποία ξεκινά όσο το δυνατόν συντομότερα, περιλαμβάνοντας απαραιτήτως τη συμμετοχή του κοινού, τις χρήσεις των ανωτέρω δράσεων στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης για έγκριση καθώς και τη σύνταξη γραπτής περιβαλλοντικής έκθεσης. 9

10 Με την έκδοση της προαναφερθείσας Οδηγίας γίνεται εφικτή η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση Σχεδίων και Προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης εξασφαλίζοντας ότι θα γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα Σχέδια και Προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στόχος της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων ή Προγραμμάτων είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων, που περιέχονται στο Προγραμματικό κείμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.), η προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο καθώς και η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής μεταξύ των προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων, υπογραμμίζοντας τους λόγους επιλογής μιας συγκεκριμένης λύσης. Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί εργαλείο βελτίωσης των Σχεδίων και των Προγραμμάτων, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εστιάζοντας παράλληλα στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων αλλά και στη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα η σύνταξή της Συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με τη λήψη των κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων. Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί μια διαδικασία παράλληλη και συμπληρωματική με την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την εκ των προτέρων αξιολόγηση, που όμως θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση του τελικού σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η διαδικασία Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων (Σ.Π.Ε.), όπως αυτή ορίζεται βάσει της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ (άρθρο 2β), απαρτίζεται από τέσσερις θεματικές ενότητες, ήτοι: Την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). Τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τις οικείες αρχές και το κοινό. Τη συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη των αποφάσεων. Την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση. Όσον αφορά στις ελάχιστες πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά η Σ.Μ.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα Ι της Οδηγίας, είναι οι εξής: 10

11 Η περιγραφή σε γενικές γραμμές του περιεχομένου, των κύριων στόχων του σχεδίου ή προγράμματος και της σχέσης του με λοιπά συναφή σχέδια και προγράμματα. Οι σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη, εάν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο ή πρόγραμμα (μηδενικό σενάριο εξέλιξης). Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά. Τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν στο σχέδιο ή πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων, κυρίως, εκείνων που αφορούν περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως περιοχές που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. Οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο ή σε επίπεδο κρατών μελών, οι οποίοι αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο οι εν λόγω στόχοι καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν συνεκτιμηθεί κατά την προετοιμασία του. Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των παραπάνω παραγόντων. Τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την κατά το δυνατόν, εξουδετέρωση οιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος. Η παρουσίαση των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες και η περιγραφή του τρόπου διενέργειας της εκτίμησης, με ιδιαίτερη μνεία των πιθανών δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη τεχνογνωσίας) που προέκυψαν κατά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών. Η περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων σχετικά με τον έλεγχο βάσει του άρθρου 10 της Οδηγίας. Όσον αφορά στις διαβουλεύσεις, οι οποίες περιγράφονται στην Οδηγία, αυτές χωρίζονται ως εξής: Διαβουλεύσεις με αρχές και κοινό, στους οποίους θα πρέπει να δίδεται πραγματική ευκαιρία εντός εύλογων χρονικών διαστημάτων να εκφράσουν την άποψή τους επί του προκαταρκτικού σχεδίου και προγράμματος και της Σ.Μ.Π.Ε. που το συνοδεύει πριν το σχέδιο ή πρόγραμμα εγκριθεί ή αρχίσει η σχετική νομοθετική διαδικασία (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2). Διασυνοριακές διαβουλεύσεις με κράτη μέλη, τα οποία κρίνουν ότι η εφαρμογή ενός εκπονούμενου σχεδίου ή προγράμματος ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της χωρικής τους επικράτειας (άρθρο 7). 11

12 Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εναρμόνιση των Κρατών - Μελών με την παρούσα Οδηγία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 21 Ιουλίου του ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Ε.Υ.ΠΕ./ ΟΙΚ /2006 Στα πλαίσια εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2001/42 θεσπίστηκε η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Ε.Υ.ΠΕ./ ΟΙΚ /2006 (ΦΕΚ 1225, Β/ ) περί Εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου Βασική αρχή της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης αποτελεί η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων ώστε να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση των, θεσπίζοντας τα αναγκαία μέτρα, τους όρους και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον, με σκοπό την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και μίας υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. Ως Σχέδια και Προγράμματα νοούνται τα σχέδια και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι τροποποιήσεις τους: - που εκπονούνται ή/ και εγκρίνονται από δημόσια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από μια δημόσια αρχή προκειμένου να εγκριθούν, μέσω νομοθετικής διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση, και - που απαιτούνται βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων και ειδικότερα Νόμων, Π.Υ.Σ., Π.Δ., Υ.Α. και αποφάσεων των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών καθώς και Πράξεων που εκδίδουν τα αρμόδια προς τούτο όργανα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πριν από την έγκριση Σχεδίων και Προγραμμάτων εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού ή τοπικού χαρακτήρα, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα πρέπει να εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του Σχεδίου ή Προγράμματος, καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων υπ όψιν των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος. 12

13 Ειδικότερα εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης απαιτείται για: - Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και λοιπά σχέδια και προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αφορούν τους τομείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3. - Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (όπως εκείνα για Α.Π.Ε., βιομηχανία, τουρισμό, ενέργεια, μεταφορές, οικιστικά δίκτυα). - Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. - Ρυθμιστικά Σχέδια. - Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. - Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). - Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.). - Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (Π.Ε.Χ.Π.). - Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.). - Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.). - Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.). - Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων. - Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.). - Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. - Σχέδια Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων. - Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τουριστικών Λιμένων. Έτσι, λοιπόν και βάσει του παραρτήματος III του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης /2006, κάθε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής: Γενικά στοιχεία, που αφορούν την αρχή σχεδιασμού του Σχεδίου ή Προγράμματος καθώς και του μελετητή της Σ.Μ.Π.Ε. Μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης, όπου δίνεται περιληπτικά μια μη τεχνική έκθεση του συνόλου της μελέτης. Σκοπιμότητα και στόχοι του Σχεδίου ή Προγράμματος, όπου περιγράφεται αναλυτικά η σκοπιμότητα και οι στόχοι του Σχεδίου ή Προγράμματος. Στο εν λόγω κεφάλαιο συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν το Σχέδιο ή Πρόγραμμα, ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπ όψιν κατά την προετοιμασία του οι στόχοι και ζητήματα περιβάλλοντος καθώς και η σχέση του με άλλα σχετικά Σχέδια και Προγράμματα. 13

14 Περιγραφή του Σχεδίου ή Προγράμματος, όπου γίνεται περιγραφή του Σχεδίου ή Προγράμματος με ιδιαίτερη έμφαση στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του, στο περιεχόμενό αυτού όπως και στα έργα και τις δραστηριότητες που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του. Εναλλακτικές δυνατότητες, όπου περιγράφονται οι εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων και: - της μηδενικής λύσης, - των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν, - των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής του προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες και στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη αν δεν εφαρμοσθεί το Σχέδιο ή Πρόγραμμα, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεασθούν σημαντικά εντός της περιοχής μελέτης όπως και τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μελέτης. Εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον του Σχεδίου ή Προγράμματος, όπου προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και ειδικότερα οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ-, μεσο-, μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε τομείς όπως: η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων. Στο εν λόγω κεφάλαιο περιγράφεται επιπλέον ο τρόπος διενέργειας της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, οι προτάσεις/ κατευθύνσεις/ μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος. Στοιχεία κανονιστικής πράξης, όπου δίνονται στοιχεία της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου ή Προγράμματος. 14

15 Δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της Σ.Μ.Π.Ε., Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη τεχνογνωσίας ή έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών) που ενδεχομένως προέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης. Παραρτήματα, όπου περιλαμβάνονται τα συνοδευτικά κείμενα τεκμηρίωσης και χάρτες - σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρίση του μελετητή, ανάλογα με την χωρική διάσταση του σχεδίου ή προγράμματος. Επιπρόσθετα, στο φάκελο της Σ.Μ.Π.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: - Θετική γνωμοδότηση μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου χάρτη με σχηματική απεικόνιση του σχεδίου ή προγράμματος, εφόσον το σχέδιο ή πρόγραμμα είχε υποβληθεί σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου - Απάντηση της αρμόδιας αρχής, εφόσον για το σχέδιο ή πρόγραμμα υποβλήθηκε ερώτημα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της απόφασης. Για την ολοκλήρωση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης πραγματοποιείται η διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό και στις δύο εμπλεκόμενες χώρες. Με την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων των δημόσιων αρχών, του(ων) Περιφερειακού(ών) ή Νομαρχιακού(ών) Συμβουλίου(ων) κατά περίπτωση και του ενδιαφερόμενου κοινού, ή με την παρέλευση της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις αυτές, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τις ενδεχόμενες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Σχεδίου ή Προγράμματος, λαμβάνοντας υπ όψιν: - το φάκελο της Σ.Μ.Π.Ε., - τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τις δημόσιες αρχές, - τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο κοινό και - τα αποτελέσματα των διασυνοριακών διαβουλεύσεων, στην περίπτωση που απαιτούνται, προβαίνει στην εκπόνηση σχεδίου απόφασης έγκρισης ή μη της Σ.Μ.Π.Ε., εντός είκοσι (20) ημερών. 2.4 ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στρατηγική του Γκέτεμποργκ - Βιώσιμη Ανάπτυξη Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο εξέδωσαν ανακοίνωση (COM 2005/658 τελικό) για την ανανέωση και εμπλουτισμό της στρατηγικής για την αειφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτή 15

16 οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την χάραξη των αναπτυξιακών στρατηγικών αφορούν: Εξέταση των κλιματικών αλλαγών, με γενικό στόχο τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία Προαγωγή καλής υγείας - δημόσιας υγείας, με γενικό στόχο την προαγωγή της καλής δημόσιας υγείας και η βελτίωση της προστασίας έναντι των κινδύνων που απειλούν την υγεία. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών με γενικό στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών προς την κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνιών Καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, με γενικό στόχο τη διασφάλιση της ικανότητας της γης να ευνοεί τη ζωή σε όλη της την πολυμορφία, την τήρηση των ορίων των φυσικών πόρων του πλανήτη και προαγωγή της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αύξηση της βιωσιμότητας των μεταφορών, με γενικό στόχο τη διασφάλιση ανταπόκρισης των συστημάτων μεταφορών στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της κοινωνίας ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Καταπολέμηση της φτώχειας στον πλανήτη και προαγωγή της ανάπτυξης, με γενικό στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα αποτελέσει την ενεργό προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον Στο έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) καθορίζει τις προτεραιότητες και τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον για το χρονικό διάστημα μέχρι το 2010 και μετά, και περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ως συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής της σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης. Το εν λόγω πρόγραμμα στρέφεται γύρω από τέσσερις άξονες προτεραιότητας: Κλιματικές αλλαγές. Αειφόρος διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων. Φύση και βιοποικιλότητα. Περιβάλλον και υγεία. Το πρόγραμμα δράσης προβλέπει τη χάραξη επτά θεματικών στρατηγικών στους τομείς της καταπολέμησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της προστασίας και διατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος, της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και της ανακύκλωσης, την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, την προστασία του εδάφους και την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η κάθε θεματική στρατηγική περιλαμβάνει 16

17 ειδικούς για κάθε περίπτωση στρατηγικούς στόχους περιβαλλοντικής προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τους τόσο τους κοινοτικούς στόχους αειφορίας της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ αλλά και τις δεσμεύσεις της κοινότητας στο πλαίσιο Διεθνών συμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε συνδυασμό με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, αποτελούν την βάση δόμησης της αναπτυξιακής στρατηγικής του Διασυνοριακού Προγράμματος. Βάσει του Στόχου III Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία η χώρα μας καταρτίζει ένα Πρόγραμμα για κάθε χώρα με την οποία συνορεύει. Ειδικά για το πρόγραμμα Ελλάδα - Π.Γ.Δ.Μ. οι προτεραιότητες που τίθενται είναι οι εξής: - Επιχειρηματικότητα και Μ.Μ.Ε. - Τουρισμός, πολιτισμός και διασυνοριακό εμπόριο. - Προστασία και κοινή διαχείριση του περιβάλλοντος. - Βελτίωση της πρόσβασης στα μέσα μεταφοράς, τα δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας. - Συστήματα διαχείρισης υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας. - Κοινή χρήση υποδομών υγείας, πολιτισμού και εκπαίδευσης. - Υποστήριξη συνδέσμων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Για την επίτευξη του οράματος και των στρατηγικών στόχων του, το Πρόγραμμα καθορίζει τρεις (3) Άξονες προτεραιότητας. Άξονας Προτεραιότητας 1 : Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης. Άξονας Προτεραιότητας 2 : Ενίσχυση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των συνόρων. Άξονας Προτεραιότητας 3 : Τεχνική υποστήριξη. 2.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Γ.Δ.Μ. Βάσει των στόχων και της στρατηγικής που περιεχομένου του προγράμματος προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 17

18 1. Από τη φύση του, στοχεύει στις περιβαλλοντικές δράσεις σε τομείς με διακρατική σημασία όπως η πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων. 2. Χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από ήπιες προς το περιβάλλον δράσεις, που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν σημαντικές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 3. Περιλαμβάνει δράσεις που θέτουν το πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών προστασίας, ανάδειξης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος της Περιοχής Προγραμματισμού Συνεργασίας. Οι δράσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2 που εστιάζει στην ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής. 4. Παρέχει κίνητρα για την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών από τους τοπικούς φορείς έτσι ώστε να προωθείται ένας τύπος ανάπτυξης που αφενός επικεντρώνει στην καινοτομία και αφετέρου είναι συμβατός με τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες του κάθε τόπου. 5. Προβλέπει δράσεις για την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των δύο χωρών αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική ζωή των κατοίκων αυτών και προωθώντας την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ τους. 2.5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Βάσει της φύσης του προγράμματος η μόνη εναλλακτική λύση είναι η μηδενική. Η εν λόγω λύση εκτιμάται ως η δυσμενέστερη τόσο σε γενικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο για τους εξής λόγους: Είναι αντίθετη με τη γενική αρχή της Ε.Ε. για την συνοχή και την άμβλυνση των ανισοτήτων τόσο σε κρατικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παύουν να ισχύουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη διασυνοριακή συνεργασία των χωρών, σε τομείς που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και σχετίζονται με θέματα, κυρίως περιβαλλοντικά, που απασχολούν τις δύο χώρες. Περιορίζεται η συνεργασία και η επαφή μεταξύ δύο γειτονικών χωρών που αφορά τόσο στη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας όσο και στη γνωριμία και δημιουργία δεσμών μεταξύ των φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 2.7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γεωγραφικά - Μορφολογικά στοιχεία Η επιφάνεια της διασυνοριακή περιοχής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας - Π.Γ.Δ.Μ. καλύπτει έκταση 20,839km². Το τμήμα, το οποίο ανήκει στην Ελλάδα αποτελεί το 8% της συνολικής επιφάνειας της Ελλάδας, ενώ το τμήμα που ανήκει στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αποτελεί το 39,7% της επιφάνειάς της αντίστοιχα. 18

19 Από πλευράς Ελλάδας, η επιλέξιμη περιοχή περιλαμβάνει δύο διοικητικές μονάδες σε επίπεδο Περιφερειών, ήτοι Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τέσσερις μονάδες σε επίπεδο Νομών, ήτοι Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών. Στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η περιοχή περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες σε επίπεδο Νομών, 12 περιοχές (ομάδες δήμων) σε επίπεδο NUTS IV και 27 μονάδες σε επίπεδο NUTS V (δήμοι). Στη διασυνοριακή περιοχή κυριαρχεί το Όρος Βοράς/ Nidze, που αποτελεί ένα φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο κρατών για μεγάλο μήκος της συνοριακής γραμμής. Η κατανομή των αστικών κέντρων στην Ελληνική πλευρά είναι γραμμική, με τις μεγάλες πόλεις να βρίσκονται σε μια σειρά κατά μήκος του οδικού άξονα Φλώρινας - Θεσσαλονίκης. Η Φλώρινα (ανατολική πύλη προς την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), η Έδεσσα, τα Γιαννιτσά και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται κατά μήκος αυτού του άξονα, με την τελευταία να είναι το μητροπολιτικό κέντρο όλης της επιλέξιμης περιοχής. Η πόλη του Κιλκίς βρίσκεται βόρεια αυτού του άξονα και είναι η ανατολική πύλη προς την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Από την πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τα αστικά κέντρα δεν είναι κατανεμημένα γραμμικά, αλλά μάλλον σε μια καμπύλη σχήματος αγγλικού S, με τα κύρια αστικά κέντρα [Bitola (Μοναστήρι), Πρίλεπ (Prilep)] να είναι συγκεντρωμένα προς το δυτικό άκρο της επιλέξιμης περιοχής. Η διασυνοριακή περιοχή (24.889km²) περιλαμβάνει ισχυρά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα της συνεργασίας εκατέρωθεν των συνόρων. Πίνακας 2-1: Έκταση - Κατανομή εδαφών ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑ Π.Γ.Δ.Μ. ΔΕΙΚΤΕΣ / ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Νομός Φλωρίνης Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Κιλκίς Νομός Πέλλας Νομός Σερρών Εμβαδόν (σε km 2 ) km² Ορεινές περιοχές (%) 74 35, ,4 10,8 Πεδινές περιοχές 26 64, ,6 20,4 19

20 (%) Δασικές περιοχές (%) Καλλιεργήσιμη γη (%) 25, ,1 23,5 29,1 38,2 28,7 43,7 45,7 37,5 39,7 14, Προστατευόμενες περιοχές Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον που παρουσιάζει η περιοχή και η σημαντική βιοποικιλότητα αποδεικνύεται και από τις πολλές περιοχές που απαντώνται και έχουν αναγνωριστεί με την ένταξη τους στο εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο προστασίας. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως «NATURA 2000» γίνεται με βάση την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας. Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό φυσικών οικοσυστημάτων και μεμονωμένων στοιχείων της φύσης, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και οικολογικό ενδιαφέρον. Οι επιφανειακοί υδάτινοι πόροι είναι αρκετά σημαντικοί και με έντονο διασυνοριακό χαρακτήρα. Σημαντικότεροι ποταμοί είναι ο Αξιός (Ν. Κιλκίς, Ν. Θεσσαλονίκης) και σημαντικότερες λίμνες η Δοϊράνη (Ν. Κιλκίς). Μεγάλα ανανεώσιμα αποθέματα υπόγειων υδάτων έχουν εντοπιστεί στα νότια του όρους Πάϊκου (στη ζώνη από Έδεσσα μέχρι Βέροια). Επίσης παρουσιάζει γενικά ένα πλούσιο υδατικό δυναμικό στο σύνολο της, αλλά εμπεριέχει περιοχές ελλειμματικές ως προς τους υδάτινους πόρους. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει πολλά και πλούσια οικοσυστήματα. Όλες οι λίμνες αποτελούν σημαντικούς υγροβιότοπους, ενώ οι ορεινοί όγκοι φιλοξενούν σπάνια και αξιόλογα είδη χλωρίδας και πανίδας. Δύο από τους δέκα Εθνικούς Δρυμούς της χώρας βρίσκονται μέσα στα όρια της Περιφέρειας. Ο σημαντικότερος είναι αυτός των Πρεσπών που εκτός από την προστασία του ως Εθνικός δρυμός έχει χαρακτηρισθεί περιοχή ειδικής προστασίας με την οδηγία 79/409 της Ε.Ε. και υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Η χλωρίδα και κυρίως η πανίδα του χαρακτηρίζεται πλούσια και σε πολλές περιπτώσεις σπάνια, με παρουσία ειδών μοναδικών παγκοσμίως. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απειλούν τον συγκεκριμένο υγροβιότοπο είναι η λαθροθηρία, ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών μεθόδων, η συρρίκνωση των υγρολίβαδων (τόποι αναπαραγωγής 20

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα