Αρωματικές αμίνες. Εμφανίζουν βασικό χαρακτήρα και σχηματίζουν άλατα με οξέα. Είναι ασθενέστερες βάσεις από τις αλκυλαμίνες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρωματικές αμίνες. Εμφανίζουν βασικό χαρακτήρα και σχηματίζουν άλατα με οξέα. Είναι ασθενέστερες βάσεις από τις αλκυλαμίνες."

Transcript

1 Αρωματικές αμίνες Εμφανίζουν βασικό χαρακτήρα και σχηματίζουν άλατα με οξέα. Είναι ασθενέστερες βάσεις από τις αλκυλαμίνες. CH 3 NH 3 + pk a = 10,66 C 6 H 5 NH 3 + pk a = 4,63 Ανιλίνη (αρυλαμίνη ή βενζολαμίνη)

2 Βασικότητα των αρυλαμινών Απεντοπισμός του μονήρους ζεύγους ηλεκτρονίων του αζώτου στην ανιλίνη Λιγότερες δομές συντονισμού και μικρότερη σταθεροποίηση της πρωτονιωμένης ανιλίνης

3 Βασικότητα των αρυλαμινών Υποκαταστάτες δότες ηλεκτρονίων αυξάνουν τη βασικότητα ενώ οι δέκτες την ελαττώνουν

4 Βασικότητα των αρυλαμινών Ένας υποκαταστάτης δότης ηλεκτρονίων (Υ ) σταθεροποιεί το αμμωνιακό άλας περισσότερο από έναν δέκτη ηλεκτρονίων ( Υ). Ενεργειακό διάγραμμα για την πρωτονίωση υποκατεστημένων αρυλαμινών

5 Παρασκευές αρυλαμινών Παρασκευάζονται με αναγωγή των αρωματικών νιτροενώσεων Η αναγωγή γίνεται με: (α) καταλυτική υδρογόνωση (Η 2, Pt) (β) Fe ή Zn ή Sn ή SnCl 2 σε όξινο υδατικό διάλυμα

6 Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση στις αρυλαμίνες Η ΝΗ 2 ομάδα είναι ισχυρά ενεργοποιός και ο και p κατευθυντήρια ομάδα Υπάρχει αδυναμία ελέγχου των αντιδράσεων ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης. Λαμβάνονται συνήθως προϊόντα πολυ υποκατάστασης Οι αντιδράσεις Friedel Crafts είναι ανεπιτυχείς. Η αμίνη και το AlCl 3 σχηματίζουν σύμπλοκο οξέος βάσης κατά Lewis.

7 Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση στις αρυλαμίνες Η ισχυρή ενεργοποίηση της ΝΗ 2 ομάδας των αρυλαμινών μετριάζεται κατά τη μετατροπή της σε ΝHCOR ομάδα με ακυλίωση. Η ομάδα ΝHCOR είναι, όπως και η ΝΗ 2, ο και π κατευθυντήρια. Οι αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης των Ν ακυλιωμένων παραγώγων των αρυλαμινών οδηγούν σε προϊόντα μονοϋποκατάστασης. Με υδρόλυση της αμιδικής ομάδας επανακτάται η αρχική ΝΗ 2 ομάδα. Η βρωμίωση της ακετυλιωμένης π τολουϊδίνης δίνει αποκλειστικά το μονο βρωμιωμένο σε ο θέση προϊόν.

8 Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση στις αρυλαμίνες Ακυλίωση της ανιλίνης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σύνθεση σουλφο φαρμάκων

9 Διαζωνιακά άλατα Διαζώτωση: Αντίδραση των αμινών με νιτρώδες οξύ, ΗΝΟ 2 + Η διαζώτωση των αρυλαμινών δίνει αρενοδιαζωνιακά άλατα, Ar N NX Διαζώτωση της ανιλίνης Τα αλκυλοδιαζωνιακά άλατα, προϊόντα της διαζώτωσης των αλκυλαμινών, είναι πολύ ασταθή και δεν απομονώνονται

10 Διαζωνιακά άλατα Η σταθερότητα των αρενοδιαζωνιακών αλάτων σε σχέση με τα αντίστοιχα αλκυλοδιαζωνιακά οφείλεται στο συντονισμό και στην αστάθεια των αρυλοκατιόντων που σχηματίζονται με απώλεια ενός μορίου αζώτου Διαζωνιακό κατιόν p τροχιακά Φαινυλο κατιόν Κενό sp 2 τροχιακό

11 Αντιδράσεις υποκατάστασης των διαζωνιακών αλάτων Προκύπτουν υποκατεστημένα αρένια με υποκατάσταση της διαζωνιακής ομάδας κατά την επίδραση πυρηνόφιλων αντιδραστηρίων Nu

12 Yποκατεστημένα αρένια από αρενοδιαζωνιακά άλατα

13 Αντίδραση Sandmeyer Παρασκευή αρυλαλογονιδίων από διαζωνιακά άλατα παρουσία των αντίστοιχων αλάτων του μονοσθενούς χαλκού, CuX

14 Αντίδραση Sandmeyer Παρασκευή αρυλονιτριλίων από διαζωνιακά άλατα Παρασκευή καρβοξυλικών οξέων από αρυλαμίνες Σχηματισμός νιτριλίου με υποκατάσταση της διαζωνιακής ομάδας από κυανο ομάδα παρουσία CuCN Υδρόλυση του νιτριλίου προς καρβοξυλικό οξύ

15 Αντιδράσεις υποκατάστασης των διαζωνιακών αλάτων Παρασκευή φαινολών από αρυλαμίνες Υποκατάσταση της διαζωνιακής ομάδας από ΟΗ κατά την αντίδραση διαζωνιακών αλάτων σε θερμό υδατικό διάλυμα οξέος

16 Αντιδράσεις υποκατάστασης των διαζωνιακών αλάτων Εφαρμογή στη σύνθεση m διαλογονωμένων ενώσεων από βενζόλιο

17 Αναγωγική απομάκρυνση της διαζωνιακής ομάδας Υποκατάσταση της διαζωνιακής ομάδας με υδρογόνο κατά την επίδραση του αναγωγικού υποφωσφορώδους οξέος H 3 PO 2 Εφαρμογή στη σύνθεση: Μια ΝΗ 2 ομάδα χρησιμοποιείται ως πρόσκαιρος κατευθυντήριος υποκαταστάτης στην ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση και μετά απομακρύνεται

18 Αναγωγική απομάκρυνση της διαζωνιακής ομάδας Εφαρμογή στην παρασκευή του 3,5 διβρωμοτολουολίου Η απευθείας βρωμίωση του τολουολίου οδηγεί στο 2,4 διβρωμοτολουόλιο

19 Ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση με αρενοδιαζωνιακά άλατα: Αντιδράσεις διαζωνιακής σύζευξης Τα αρενοδιαζωνιακά άλατα υπόκεινται σε αντιδράσεις σύζευξης με ενεργοποιημένους αρωματικούς δακτυλίους, όπως φαινόλες και βενζολαμίνες, και σχηματίζουν αζω ενώσεις, Ar N=N Ar

20 Αντιδράσεις διαζωνιακής σύζευξης Με φαινόλες Με αρυλαμίνες

21 Αντιδράσεις διαζωνιακής σύζευξης Εφαρμογή στη σύνθεση βαφών και δεικτών Κίτρινο της αλιζαρίνης Κίτρινο του βουτύρου

22 Ιστορικά στοιχεία: Ο Perkin και η σημασία της ανιλίνης στην ανάπτυξη της Οργανικής Χημικής Βιομηχανίας Σύνθεση της μωβεΐνης του πρώτου συνθετικού χρώματος

23 Φασματοσκοπία υπερύθρου των αρυλαμινών Φάσμα IR της ανιλίνης Διπλή απορρόφηση της ΝΗ 2 ομάδας στην περιοχή cm 1 (συμμετρική και ασύμμετρη δόνηση τάσης)

24 Φαινόλες: Ενώσεις που φέρουν μια ΟΗ ομάδα ενωμένη σε έναν αρωματικό δακτύλιο Γνωστές φαινόλες Φαινόλη (καρβολικό οξύ) Χρησιμοποιείται ως αντισηπτική ουσία Σαλυκιλικός μεθυλεστέρας: αρωματικό πρόσθετο τροφίμων, απαντά στο έλαιο αρωματικών Δισφαινόλη Α: φυτών μονομερές στη σύνθεση των εποξυρητινών και των πολυκαρβονικών πολυμερών Ουρουσιόλες: αλλεργιογόνα συστατικά στις δηλητηριώδεις ουσίες της βελανιδιάς και του κισσού

25 Οι φαινόλες στη φύση 4 (4 Υδροξυφαινυλο) 2 βουτανόνη (άρωμα βατόμουρων) Για την πρόληψη του καρκίνου (συστατικό του πράσινου τσαγιού) Ρεσβερατρόλη (συστατικό του σταφυλιού) Καψαϊκίνη (συστατικό του καυτερού πιπεριού) (πιπεριές τσίλι)

26 Φαινόλες: Βιομηχανικές χρήσεις

27 Φαινόλες: Βιομηχανικές χρήσεις ΒΗΑ και ΒΗΤ: Συντηρητικά τροφίμων

28 Βιομηχανικές παρασκευές των φαινολών Μέθοδος Dow (παλαιότερη μέθοδος) Οξείδωση του κουμενίου (σύγχρονη μέθοδος)

29 Βιομηχανική παρασκευή φαινόλης από κουμένιο Μηχανισμός

30 Ιδιότητες των φαινολών Οι μικρού μοριακού βάρους είναι υδατοδιαλυτές Έχουν υψηλά σημεία τήξεως Είναι ασθενή οξέα

31 Οξύτητα των φαινολών Υφίστανται μικρή διάσταση στο νερό προς Η 3 Ο + και ArO Το ιόν του φαινοξειδίου, ArO, σταθεροποιείται με συντονισμό

32 Οξύτητα των φαινολών Οι φαινόλες είναι ισχυρότερα οξέα από τις αλκοόλες Σύγκριση της οξύτητας φαινολών και αλκοολών

33 Οξύτητα των φαινολών Η οξύτητα των φαινολών επηρεάζεται από τους υποκαταστάτες του αρωματικού δακτυλίου Ομάδες δέκτες ηλεκτρονίων (EWG) σταθεροποιούν το ανιόν φαινοξειδίου χ και αυξάνουν την οξύτητα της φαινόλης Ομάδες δότες ηλεκτρονίων (EDG) αποσταθεροποιούν το ανιόν φαινοξειδίου και ελαττώνουν την οξύτητα της φαινόλης

34

35 Βασικότητα των φαινολών Οι φαινόλες είναι ασθενείς βάσεις. Πρωτονιώνονται από ισχυρά οξέα προς τα αντίστοιχα αρυλοξωνιακά ιόντα. Είναι ασθενέστερες βάσεις από τις αλκανόλες επειδή το μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων του αζώτου απεντοπίζεται και στον αρωματικό δακτύλιο. Οι pk a των αρυλοξωνιακών ιόντων είναι μικρότερες από εκείνες των αλκυλοξωνιακών ιόντων

36 Παρασκευές φαινολών Σύντηξη αρενοσουλφονικών οξέων με αλκάλια (μόνο για τη φαινόλη και τα αλκυλοπαράγωγά της) Υδρόλυση αρενοδιαζωνιακών αλάτων, τύπου Sandmeyer (συμβατές οι περισσότερες λειτουργικές ομάδες)

37 Ακυλίωση: Σχηματισμός εστέρων Αντιδράσεις των φαινολών Αλκυλίωση: Σχηματισμός αιθέρων (Μέθοδος Williamson)

38 Αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης των φαινολών Η υδροξυ ομάδα είναι ισχυρά ενεργοποιός, ορθο και παρα κατευθυντήριος υποκαταστάτης Οι αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης γίνονται σε ιδιαίτερα ήπιες συνθήκες. Νίτρωση φαινόλης ο Νιτρο φαινόλη p Νιτρο φαινόλη Βρωμίωση φαινόλης αλλά 2,4,6 Τριβρωμοφαινόλη 2,4,6 Τριβρωμο φαινόλη 2 Βρωμο 4 μεθυλοφαινόλη

39 Αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης των φαινολών Ακυλίωση φαινόλης Η ακυλίωση Friedel Crafts περιπλέκεται λόγω του σχηματισμού του εστέρα από το φαινολικό υδροξύλιο. Είναι προτιμότερο να γίνεται στα αιθερικά παράγωγα των φαινολών.

40 Αντιδράσεις των φαινολών σε βασικές συνθήκες Τα ιόντα φαινοξειδίου, που σχηματίζονται κατά την επίδραση βάσης, είναι πολύ πιο δραστικά από τις ουδέτερες φαινόλες στην ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση (αλογόνωση, νίτρωση, σουλφονίωση, σύζευξη με διαζωνιακά άλατα προς αζωχρώματα). Εμφανίζουν πλήρη απεντοπισμό του αρνητικού φορτίου στο συζυγιακό σύστημα. Ιόν φαινοξειδίου Τα ιόντα φαινοξειδίου εμφανίζουν τυπική ομοιότητα με τα ενολικά ιόντα. Είναι πολύ λιγότερο δραστικά από τα ενολικά ιόντα σε αντιδράσεις α υποκατάστασης. Ενολικό ιόν

41 Αντιδράσεις των φαινολών σε βασικές συνθήκες Αντίδραση καρβοξυλίωσης Kolbe Schmitt Αντίδραση φαινοξειδίου με CO 2 υπό πίεση. Εφαρμογή στη βιομηχανική σύνθεση της ασπιρίνης (ακετυλοσαλικυλικό οξύ)

42 Υδροξυμεθυλίωση των φαινολών Με αυθόρμητη απόσπαση νερού τα προϊόντα υδροξυμεθυλίωσης μετατρέπονται σε κινομεθάνια ο Κινομεθάνιο p Κινομεθάνιο

43 Φαινολικές ρητίνες (βακελίτης) Πολυμερές + ν Η 2 Ο

44 Οξείδωση των φαινολών και αρυλαμινών προς κινόνες Οι κινόνες ανάγονται εύκολα προς υδροκινόνες (p διυδροξυβενζόλια). Οι υδροκινόνες επανοξειδώνονται εύκολα προς κινόνες. Αλας του Fremy Άλας του Fremy: νιτροζοδισουλφονικό κάλιο

45 Οξειδοαναγωγική σχέση μεταξύ p βενζοκινόνης και υδροκινόνης Ιόν φαινοξειδίου Φαινοξυ ρίζα Ανιονική ρίζα ημικινόνης Δύο αδένες του σκαθαριού εκκρίνουν υδροκινόνη και Η 2 Ο 2. Με τη βοήθεια ενζύμων πυροδοτείται μια εκρηκτική αντίδραση οξείδωσης της υδροκινόνης και διάσπασης του Η 2 Ο 2 προς Ο 2 και νερό. Το κοκτέιλ αυτό εκτοξεύεται με ήχο προς τον εχθρό, σε θερμοκρασίες μέχρι 100 ο C. Η εκτόξευση γίνεται με ~ 500 παλμούς / sec. Σκαθάρι βομβαρδιστής

46 Βιολογική σημασία των κινονών Οξειδοαναγωγικά συστήματα που συμμετέχουν σε βιοχημικές διαδικασίες μεταφοράς ηλεκτρονίων Ουβικινόνες (ν = 1 10) Ουβικινόνες (Συνένζυμα Q). Συστατικά όλων των κυττάρων των αναεροβίων οργανισμών. Συμμετέχουν στην διαδικασία της αναπνοής για τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το αναγωγικό αντιδραστήριο ΝΑDH στο μοριακό οξυγόνο, το οποίο ανάγεται σε νερό και παράγεται ενέργεια. Το ΝΑDH οξειδώνεται σε NAD+. Οι ουβικινόνες λειτουργούν ως διαμεσολαβητές

47 H H O NH 2 O O P O O N HO OH O N N N N O O P O O HO OH Δινουκλεοτίδιο νικοτιναμιδίου αδενίνης (οξειδωμένη μορφή) NAD+ Δινουκλεοτίδιο νικοτιναμιδίου αδενίνης (ανηγμένη μορφή) NADΗ

48 Συμμετοχή των ουβικινονών στη διαδικασία της αναπνοής Στάδιο 1 ο Ανηγμένη μορφή Οξειδωμένη μορφή Στάδιο 2 ο Καθαρή μεταβολή:

49 Μετάθεση Claisen Μετατροπή των αλλυλο φαινυλαιθέρων σε ο αλλυλοφαινόλες κατά τη θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες

50 Περικυκλική αντίδραση Μηχανισμός της μετάθεσης Claisen

51 Φασματοσκοπία υπερύθρου των φαινολών Φάσμα IR της φαινόλης Χαρακτηριστική απορρόφηση της ΟΗ ομάδας στην περιοχή cm 1 (δόνηση τάσης του δεσμού Ο Η)

52

53

54 Ασκήσεις 1. Προτείνετε κάποια ερμηνεία για το γεγονός ότι η p νιτροανιλίνη (pk a = 1,0) είναι κατά 30 φορές λιγότερο βασική από τη m νιτροανιλίνη (pk a = 2,5). Σχεδιάστε δομές συντονισμού για να τεκμηριώσετε τα επιχειρήματά σας. (Οι τιμές pk a αναφέρονται στα αντίστοιχα αμμωνιακά ιόντα.) 2. Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης βασικότητας. (α) p Νιτροανιλίνη, p αμινοβενζαλδεΰδη, p βρωμοανιλίνη (β) p Χλωροανιλίνη, p αμινοακετοφαινόνη, p μεθυλοανιλίνη 3. Εξηγήστε γιατί ένας αμιδο υποκαταστάτης ( NHCOR) κατευθύνει την ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση σε ορθο και παρα θέσεις, σχεδιάζοντας δομές συντονισμού στις οποίες το μονήρες ζεύγος απεντοπίζεται στον αρωματικό δακτύλιο. 4. Προτείνετε συνθέσεις των παρακάτω ενώσεων από βενζόλιο: α) N, N Διμεθυλοανιλίνη β) p Χλωροανιλίνη γ) m Χλωροανιλίνη δ) 2,4 Διμεθυλοανιλίνη 5. Πώς θα μετατρέπατε την ανιλίνη (C 6 H 5 NH 2 ) σε βενζυλαμίνη (C 6 H 5 CH 2 NH 2 ), χρησιμοποιώντας μια αντίδραση αντικατάστασης κάποιου διαζωνιακού άλατος; 6. Η καρβακρόλη (5 ισοπροπυλο 2 μεθυλοφαινόλη) είναι μια φυσική ουσία που απομονώνεται από τη ρίγανη, το θυμάρι και τη ματζουράνα. Προτείνετε δύο διαφορετικές συνθέσεις της καρβακρόλης από βενζόλιο.

55 7. Ποιο προϊόν θα αναμένατε να σχηματισθεί από τη μετάθεση Claisen του 2 βουτενυλοφαινυλαιθέρα; 8. Πώς θα παρασκευάζατε ανιλίνη από τις ακόλουθες πρώτες ύλες; α) Βενζόλιο β) Βενζαμίδιο γ) Τολουόλιο 9. Πώς θα μετατρέπατε την ανιλίνη σε καθεμιά από τις ακόλουθες ενώσεις; α) Βενζόλιο β) Βενζαμίδιο γ) Τολουόλιο 10. Ποιο προϊόν θα αναμένατε από την αντίδραση Diels Alder της βενζοκινόνης με 1 ισοδύναμο βουταδιενίου και ποιο από την αντίδραση με 2 ισοδύναμα βουταδιενίου; 11. Συμπληρώστε τα αντιδραστήρια στο ακόλουθο σχήμα: 12. Η τυραμίνη είναι ένα αλκαλοειδές που απαντά στο γκι και στο ώριμο τυρί. Πώς θα συνθέτατε την τυραμίνη από βενζόλιο και πώς από τολουόλιο;

56 13. Πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι η διφαινυλαμίνη δεν διαλύεται σε αραιό υδατικό διάλυμα HCl και ότι εμφανίζεται να είναι μη βασική; 14. Υποδείξτε τα προϊόντα που προκύπτουν από την αντίδραση της p βρωμοανιλίνης με τα παρακάτω αντιδραστήρια: α) Περίσσεια CH 3 I β) HCl γ) NaNO 2, H 2 SO 4 δ) CH 3 COCl ε) CH 3 MgBr στ)ch 3 CH 2 Cl, AlCl 3 ζ) Προϊόν της αντίδρασης (γ) με CuCl η) Προϊόν της αντίδρασης (δ) με CΗ 3 CΗ 2 Cl, AlCl Η αντίδραση του ανθρανιλικού οξέος (ο αμινοβενοϊκού οξέος) με NaNO 2 και H 2 SO 4 οδηγεί στο σχηματισμό ενός διαζωνιακού άλατος, το οποίο μπορεί να υποστεί κατεργασία με βάση και να σχηματίσει ένα ουδέτερο διαζωνιακό καρβοξυλικό άλας. α) Ποια είναι η δομή του ουδέτερου διαζωνιακού καρβοξυλικού άλατος; β) Η θέρμανση του διαζωνιακού καρβοξυλικού άλατος οδηγεί στο σχηματισμό CO 2, N 2 και ενός ενδιαμέσου το οποίο αντιδρά με 1,3 κυκλοπενταδιένιο και σχηματίζει τι παρακάτω προϊόν. Ποια είναι η δομή του ενδιαμέσου και τι είδους αντίδραση πραγματοποιείται με το κυκλοπενταδιένιο; 16. Η μεφενεσίνη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ως μυοχαλαρωτικό και καταπραϋντικό. Προτείνετε κάποια σύνθεση της μεφενεσίνης από βενζόλιο και όποιο άλλο αντιδραστήριο απαιτείται.

57 17. Η φαινακετίνη, μια ουσία που παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε ως αναλγητικό, έχει μοριακό τύπο C 10 H 13 NO 2. Η φαινακετίνη είναι ουδέτερη ένωση και δεν διαλύεται ούτε σε οξύ ούτε σε βάση. Όταν θερμανθεί με υδατικό διάλυμα NaOH, μετατρέπεται στην αμίνη, C 8 H 11 NO, η οποία εμφανίζει το παρακάτω φάσμα 1 Η NMR. Όταν θερμανθεί με ΗΙ, η αμίνη διασπάται σε αμινοφαινόλη, C 6 H 7 NO, η οποία κατά την κατεργασία της με άλας του Fremy, μετατρέπεται σε βενζοκινόνη. Ποια είναι η δομή της φαινακετίνης, της αμίνης και της αμινοφαινόλης;

58 18. Πώς θα παρασκευάζατε τις ακόλουθες ενώσεις; α) p Ιωδοβενζοϊκό οξύ από ανιλίνη β) ο Βρωμοϊωδοβενζόλιο από βενζόλιο 19. Πώς θα παρασκευάζατε γεντισικό οξύ (φυσική υδροκινόνη, απαντά στο φυτό γεντιανή) από βενζόλιο; 20. Το προντοσίλ είναι ένα αντιβακτηριακό αζώχρωμα,που χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα για τη θεραπεία των ουρολοιμώξεων. Πώς θα παρασκευάζατε το προντοσίλ από βενζόλιο; 21. Προτείνετε κάποια αλληλουχία αντιδράσεων, αρχίζοντας από βενζόλιο, που να καταλήγει στη σύνθεση του αντισηπτικού τριχλωροσαλικυλανιλίδιο. 22. Γιατί η 3 νιτροφαινόλη είναι λιγότερο όξινη από τα 2 και 4 ισομερή αλλά πιο όξινη από τη φαινόλη; 23. Γιατί η διάσπαση ενός αλκοξυβενζολίου με οξύ δεν δίνει ένα αλογονοβενζόλιο και την αλκανόλη;

59 24. Το εξαχλωροφαίνιο είναι μικροβιοκτόνο του δέρματος και συνήθως χρησιμοποιείται σε σαπούνια. Παρασκευάζεται σε ένα στάδιο από 2,4,5 τριχλωροφαινόλη και φορμαλδεΰδη παρουσία θειικού οξέος. Προτείνετε ένα μηχανισμό για την αντίδραση. (Υπόδειξη: Γράψτε αρχικά μια υδροξυμεθυλίωση, καταλυόμενη από οξύ.) 25. Ο αιθέρας Α δίνει, με θέρμανση στους 200 ο C, τη φαινόλη Β. Προτείνετε ένα μηχανισμό. (Προσοχή: Ο ακραίος αλκενυλικός άνθρακας δεν μπορεί να προσεγγίσει την παρα θέση του βενζολικού δακτυλίου. Ξεκινήστε με το πρώτο στάδιο μιας μετάθεσης Claisen.) OH O H 3 C CH 3 H 3 C CH Προτείνετε συνθέσεις των ακόλουθων ενώσεων, ξεκινώντας από βενζόλιο.

60 27. Προτείνετε μια σύνθεση του 1,3,5 τριβρωμοβενζολίου από βενζόλιο. 28. Γράψτε τα προϊόντα της διαζωνιακής σύζευξης του βενζοδιαζωνιο χλωριδίου με καθένα από τα ακόλουθα μόρια. α) Μεθοξυβενζόλιο β) 1 χλωρο 3 μεθοξυβενζόλιο γ) 1 (διμεθυλαμινο) 4 (1,1 διμεθυλοαιθυλο)βενζόλιο (Υπόδειξη: Τα διαζωνιακά άλατα είναι σχετικά ευαίσθητα σε στερεοχημικά φαινόμενα.) 29. Γράψτε ένα λεπτομερή μηχανισμό για τη διαζώτωση της ανιλίνης παρουσία HCl και NaNO 2. Μετά προτείνετε έναν εύλογο μηχανισμό για την εν συνεχεία μετατροπή του σε ιωδοβενζόλιο κατά την κατεργασία με ΚΙ. 30. Το 5 αμινο 2,4 διυδροξυβενζοϊκό οξύ Α είναι ένα εν δυνάμει ενδιάμεσο στην παρασκευή φυσικών προϊόντων φαρμακευτικής σημασίας. Προτείνετε συνθέσεις του ξεκινώντας από μεθυλοβενζόλιο (τολουόλιο). CH 3 HO COOH OH NH 2

61 31. Γράψτε από μία σύνθεση για κάθε μία από τις παρακάτω ενώσεις, ξεκινώντας από βενζόλιο ή τολουόλιο. Υποθέστε ότι το παρα ισομερές (αλλά όχι το ορθο ισομερές) μπορούν να διαχωριστούν ικανοποιητικά από οποιοδήποτε μίγμα ορθο και παραυποκατεστημένων προϊόντων. 32. Γράψτε μία σύνθεση για κάθε μία από τις παρακάτω ενώσεις, ξεκινώντας από βενζόλιο.

62 33. Γράψτε την πιο εύλογη δομή του προϊόντος καθεμιάς από τις παρακάτω ακολουθίες αντιδράσεων. Για την τελευταία αντίδραση, υποθέστε ότι η ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση γίνεται κατά προτίμηση στον πιο ενεργοποιημένο δακτύλιο. NH 2 iii) 1. NaNO 2, HCl, 5 o C OH Orange I SO 3 H 2.

63 Ασκήσεις από McMurry: Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Aλδεΰδες και κετόνες: αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης

Aλδεΰδες και κετόνες: αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης ÎÂÙfiÓË Î È Ë ÊÔÚÌ Ï- Â Ë appleôùâïô Ó Ù appleèî Î Ú ÔÓ ÏÈÎ ÂÓÒÛÂÈ. 19 Aλδεΰδες και κετόνες: αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης Οι αλδεΰδες και οι κετόνες συγκαταλέγονται στις περισσότερο διαδεδομένες οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι καλούµε Οργανική Χηµεία; Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύγχρονος ορισµός: Οργανική Χηµεία είναι η χηµεία των ενώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης Οργανική Χημεία Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης 1. Καρβοξυλικά οξέα Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 12.08 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται η μοριακή δομή του ουρανοκενίου ή, τυπικώς κατά IUPAC του δι(η 8 -κυκλοοκτατετραενιο)ουρανίου

Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται η μοριακή δομή του ουρανοκενίου ή, τυπικώς κατά IUPAC του δι(η 8 -κυκλοοκτατετραενιο)ουρανίου Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται η μοριακή δομή του ουρανοκενίου ή, τυπικώς κατά IUPAC του δι(η 8 -κυκλοοκτατετραενιο)ουρανίου ISBN 978-960-456-090-5 Copyright:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ 5.1α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-25) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τέτοιες ιδιότητες είναι η μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το υψηλό σημείο ζέσεως, η υψηλή διηλεκτρική σταθερά, η υψηλή επιφανειακή τάση και η θερμότητα

Τέτοιες ιδιότητες είναι η μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το υψηλό σημείο ζέσεως, η υψηλή διηλεκτρική σταθερά, η υψηλή επιφανειακή τάση και η θερμότητα ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Νερό Η παρουσία του νερού στα τρόφιμα και η μορφή με την οποία βρίσκεται σε αυτά επηρεάζουν τις ιδιότητές τους όπως και την ικανότητα συντήρησής τους. Το μόριο του νερού αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

6 Βιοσυναρμοστική Χημεία, Τόμος ΙΙ: Σύνθεση και Μελέτη Ενώσεων Συναρμογής

6 Βιοσυναρμοστική Χημεία, Τόμος ΙΙ: Σύνθεση και Μελέτη Ενώσεων Συναρμογής Πρόλογος Ο δεύτερος τόμος της «Βιοσυναρμοστικής Χημείας» ασχολείται με τη σύνθεση και τη μελέτη των ενώσεων συναρμογής. Θα εξεταστούν οι κυριότερες φασματοσκοπικές τεχνικές, που επιτρέπουν να βγουν συμπεράσματα

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔιΧηΝΕΤ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Χημεία και Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων και Οίνου Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2015 Παρατίθενται αναλύσεις οίνου. Φυσικά δεν αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Ιανουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο κεφάλαιο Ένζυμα 2 2.1 Εισαγωγή Τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικά μόρια που αποτελούνται από μία ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλύσους, στις οποίες η αλληλουχία των αμινοξέων καθορίζεται γενετικά, όπως άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

JOHN MCMURRY Cornell University. Tόμος II

JOHN MCMURRY Cornell University. Tόμος II JN MCMURRY Cornell University ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Tόμος II Aπόδοση στα ελληνικά και επιστημονική επιμέλεια: Aναστάσιος Bάρβογλης Mιχάλης ρφανόπουλος Iουλία Σμόνου Mανώλης Στρατάκης E-BK ΠANEΠIΣTMIAKEΣ EKΔΣEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ "ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ ΚΑΙ ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ / ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βιβλιογραφική επισκόπηση των όξινων χρωμάτων. Μελέτη

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βιβλιογραφική επισκόπηση των όξινων χρωμάτων. Μελέτη ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βιβλιογραφική επισκόπηση των όξινων χρωμάτων. Μελέτη των όρων βαφής με το όξινο χρώμα ACID YELLOW 9 Recent developments in

Διαβάστε περισσότερα

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων . Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων Ένας πολύ μεγάλος αριθμός χημικών αντιδράσεων λαμβάνει χώρα εντός υδατικών διαλυμάτων. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι λογικό, αναλογιζόμενος ότι το νερό είναι

Διαβάστε περισσότερα