ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας"

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κωδικός αναφοράς 5265 ΠΕ1: Ορισμός και χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ζώνης επιδράσεων ΠΕ2: Ανάλυση του Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αρχ. Μηχ/κος - Χωροτάκτης - Πολεοδόμος ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc ΒΕΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc Δρ. ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολιτικός Μηχ/κος ΗΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc Καθ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δρ. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Περιβαλλοντολόγος Καθ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθ. ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Δρ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2 Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ι.1. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα Παρουσιάζονται τα Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας , στα οποία συμμετέχουν οι περιφέρειες της περιοχής μελέτης. Για κάθε Πρόγραμμα καταγράφονται οι επιλέξιμες περιοχές, οι προτεραιότητες και οι στόχοι του, και εντοπίζονται τα έργα στα οποία συνεργάζονται εταίροι από την και από τις χώρες/περιφέρειες της περιοχής μελέτης. Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-» 1 Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας « » εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1129/ Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε , εκ των οποίων τα (85%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα (15%) είναι εθνική συμμετοχή. Σχήμα Ι.1. Χαρτογραφική απεικόνιση των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-» Πηγή: Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι: Η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής με την εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Ο γενικός αυτός στόχος επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων: Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της Διασυνοριακής Περιοχής με την 1 Πηγές: και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-1

3 Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής και τη Βελτίωση των Υποδομών Προσπελασιμότητας Στρατηγικός Στόχος 2: Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας μέσω της Επιχειρηματικότητας, των Δικτύων Συνεργασίας και των Ανθρώπινων Πόρων Πίνακας Ι.1. Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-» Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Νομός Έβρου Νομός Καβάλας (ως παρακείμενη περιοχή) Νομός Ξάνθης Νομός Ροδόπης Νομός Δράμας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Σερρών Yugozapaden Blagoevgrad Yuzhen tsentralen Smolyan Kardjali Haskovo Οι δύο στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερους στόχους για τον καθέναν από αυτούς, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.2. Πίνακας Ι.2. Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-» Άξονας Προτεραιότητας Στόχοι 1: Ποιότητα Ζωής 1.1: Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων 1.2: Προστασία, διαχείριση και προώθηση των πολιτιστικών πόρων 1.3: Συνεργασία και δικτύωση σε θέματα υγείας και κοινωνικής προστασίας 2: Προσπελασιμότητα 2.1: Ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου 2.2: Βελτίωση των διασυνοριακών εγκαταστάσεων 3: Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι 3.1: Υποστήριξη και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού Υποστήριξη προπαρασκευαστικών δράσεων εν όψει της ανοικτής αγοράς εργασίας 3.2: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της οικονομίας 3.3: Προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε Ερευνητικά, Τεχνολογικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και επιχειρηματικούς φορείς 4: Τεχνική βοήθεια 4.1: Διαχείριση κύριων δραστηριοτήτων του Προγράμματος 4.2: Ανάπτυξη έργων και δράσεις Πληροφόρησης & Επικοινωνίας του Προγράμματος Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 104 έργα. Η κατανομή των έργων ανά άξονα προτεραιότητας παρουσιάζεται στο σχήμα Ι.2, ενώ στα σχήματα Ι.3, Ι.4 και Ι.5 η κατανομή των έργων ανά επιμέρους στόχο. Π-2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

4 Σχήμα Ι.2. Κατανομή των έργων του προγράμματος «-» ανά άξονα προτεραιότητας Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από Σχήμα Ι.3. Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 1 του προγράμματος «-» ανά επιμέρους στόχο Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-3

5 Σχήμα Ι.4. Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 2 του προγράμματος «-» ανά επιμέρους στόχο Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από Σχήμα Ι.5. Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 3 του προγράμματος «-» ανά επιμέρους στόχο Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από Στον Πίνακα Ι.3 καταγράφονται όλα τα έργα του Προγράμματος «-», οι προϋπολογισμοί τους και ο στόχος παρέμβασης στον οποίο εμπίπτει κάθε έργο. Π-4 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

6 Πίνακας Ι.3. Έργα Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-» α/α Ακρωνύμιο έργου Τίτλος Περιοχή Παρέμβασης (Στόχος) Προϋπολογισμός ( ) 1 A.4.All Accessibility For All ,00 2 AGRI-GENO-TRANS Agri-Genomics Transfer and Dissemination Between Greece & Bulgaria 3 AUTONEST Automated Telemetric applications for operational monitoring in Nestos River Basin 4 BECENET Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking 5 BG-GR PASSPORT Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team , , , ,00 6 BIOMED-CBC Cross-Border Collaboration for the Promotion of Technological Applications and Scientific Education on Medicinal Molecular Biology 7 BORDER ACT Biodiversity of the Rhodopes and Vistonida Lake - Datum for Economic Rise through Active Cooperation of the Territories , ,67 8 C.B.R.A.O.M.R.A.A.R Cross border recreation area of Maritsa river (svilengrad) and Ardas river (Kastanies) ,19 9 COMMONAR Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area 10 CONNECTION Cross-border transport CONNECTIONs and communications - the basis for improving quality of life in border areas 11 COMUSULOEM Cooperation of municipalities for supporting local employment , , ,00 12 CORECT Common Religious Cultural Pathways ,00 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-5

7 13 CROSS LOHUCA Actions for strengthening local human capital 14 CROSS-INNO-CUT Cross Border Implementation of innovative cost cutting technologies 15 CULREG Popularization and Preservation of the Cultural and Historical Heritage in the Cross border Region Gotse Delchev - Prosochani 16 CULTNET Encouragement of CULTtural collaboration by the establishment of partnership NETworks between the citizens of Strumyani and Philippi municipalities , , , ,19 17 CYNOLOGY CENTER Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region - international cynology and entertainment centre Maritsa - Dimitrovgrad ,03 18 BIO BRAND Development of a common branding scheme for the promotion of organic local products of the cross-border region 19 CROSS ACCESS Cross Border Accessibility Infrastructures 20 ECA Cross border environmental cell awareness in Doxato and Banite municipalities with Bulgarian's biodiversity Foundation contribution 21 EGNATIA-VAE Cross- border vertical axes of entrepreneurship in support of youth and women 22 EMN Epidemiological map of Network region 23 EMPLOCOMP Long life training as a tool for improvement of employability and competitiveness 24 ENACT Environmental actions for the promotion of alternative forms of tourism , , , , , , ,58 Π-6 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

8 25 ENTRE+BG 26 EVROS-SMOLYAN ROAD OF CULTURE Greek - Bulgarian network for education and training in entrepreneurship: Models, programmes and virtual enterprise infrastructures Promotion of the cultural heritage of Evros and Smolyan through alternative tourism , ,00 27 FOLKLORE BRIDGE Cross Border School for traditional FOLKLORE and ethnography - BRIDGE between the legend and the reality in Europe 28 FUTURE For young people and their future 29 GEO-PROMOTION Joint framework for the provision of standardized services to Geotechnical engineers for (e)training on natural risks - civil protection and for promoting access to the labour market 30 GreeNATURE Green centre nature for us and we for the nature 31 GREEN-HOLIDAYS Development and promotion of Green tourist packages and enterprises network in the cross border area/green-holidays , , , , ,20 32 HURMA Interregional management of human resources 33 HYDECON Hydrogen Economy Cooperation Network for Research -Public Awareness - Business Opportunities across Greek- Bulgarian borders 34 IDBABO Integrated digital bridge between academic and business organizations 35 IHPCBGR Investment in the health and the propserity of the children in the Bulgarian - Greek region select , , , ,72 36 IT PROTECTED Management of riparian habitats and visitors, dissemination of knowledge and public awareness in the ,40 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-7

9 protected areas 37 ITSPATOURISM Development of SPA tourism in the border region with the use of innovative it services ,00 38 JEFMAN Joint Efforts for Flood risk Management 39 JOVAPROB Joint valorisation and promotion of the old baths in the trans border area 40 LA-GRBG-ENERGYNET Energy thematic network of cross-border Greek and Bulgarian local authorities 41 LEARNING COMMUNITY Establishment of network for the support of the mobility and the development of human resources , , , ,00 42 LIFELONG TRAINING ACTIONS 43 MARKET CONTROL Lifelong training actions for professional skills upgrade Promoting "Standardisation- Certification-Market Control" in the inter-regional areas of the Interreg Ccommunity initiative operational program , ,00 44 NATouR 45 PRE-E-HEALTH A complete approach for the joint management of natural resources in the cross-border Area aiming at the promotion of ecotourism and the protection of ecosystems Defence of health for the urban population aiming at the prevention with application of guidelines and use of new technologies , ,00 46 PROHEALTH Harmonization of Electronic Procurement Processes of the Health Care Sector in the Greece-Bulgaria Cross-Border Area 47 PROMO SAFE DRIVING Promoting the safe driving consciousness at local level in Greece and Bulgaria cross , ,00 Π-8 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

10 border region 48 RCEH Cross-border research centre "environment and health" ,20 49 RHO-DONATE Voluntary Blood Donation in Rhodope 50 RBDICT Regional business development through the use of information and communication technologies , ,74 51 REPORT through prevention to Preserve the natural beauty Of the Rhodope mountain ,40 52 RISKLIDES RISK management of natural and anthropogenic landslides in the greek-bulgarian crossborder area 53 RIVERALERT Decision Support System for flood risks alert in Strymon/Struma River Basin , ,00 54 ROMA ALERT 55 SATCA 56 SaveNature 57 SME PIPELINE Actions promoting health access & protection of roma population Strengthening the Attractiveness of the Cross- Border Area Thasos-Garmen through Upgrading of Local Environmental Assets Preservation of biodiversity and increasing of public awareness in cross border region Gotse Delchev - Drama Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds , , , ,00 58 THRABYZHE Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodopi Mountains and the Northern Aegean Sea coast 59 TIPTBHB Targeted Interventions for the Prevention and treatment of TB and Hepatitis B , ,00 60 VSRL Vyssa-Svilengrad road life ,11 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-9

11 61 WEB-GRBG Web-Based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs ,00 62 WETLAB-USE Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses 63 WIF-NB Walking into a future of no borders 64 WMFP Water management and flood protection in Trakiets village, Haskovo municipality , , ,75 65 ZLATEX A Way To-Gather: Construction of the road Zlatograd (Bordercrossing Point ,91 66 MAINCODE Maintenance and Life Cycle Asset Management, the CornerstOnes for Sustainable DevelopmEnt 67 GREEN SPOTS Innovative & Environmentally friendly NETwork for the Development & Promotion of Entrepreneurship 68 YMC(H)A Youth Mobilization - Cultural Heritage and Athletic Valorization 69 ARDAFORECAST Flood warning system establishment in Arda river basin for minimising the risk in the cross border area 70 EASYTRIP EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS 71 OUTLAND Open protocols and tools for the education and Training of voluntary organisations in the field of Civil Protection, against natural Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria , , , , , ,50 72 InGreenCi INTEGRATED GREEN CITIES ,00 73 AccessNet Developing quality accessibility networks for creating a common future 74 Dimitrovgrad to ACCESS Dimitrovgrad to Add Comfort in Compatibility with Europe to be Safe and Secure , ,20 Π-10 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

12 75 CB Road Municipal Roads a Part of the National and Cross border Road Network 76 ROADS Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies 77 WAMI Water Management Interventions 78 Effective Police Common borders, similar problems: Cooperative actions for the improvement of police effectiveness , , , ,00 79 The Lifelong Museum Learning Project Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system ,30 80 Skills in Fashion Integrated Program for skills enhancement of human resources in fashion sectors and facilitation of employees mobility in the cross-border region 81 IG-BTP Integrating the Greek - Bulgarian Tourism product 82 ECOCAMPS 83 FOOD QUALITY CONTROL Establishment of ECOCAMP - As a Way of Strengthening the Cross-border Environmental Education and Training Better food quality- a force for build the health and social welfare 84 F.IND. CONSULTING Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking 85 DIAS NET Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy- Creation of Modern Structures and Tools for the Public Services used by visitors , , , , , ,00 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-11

13 86 JTI-TARGET Joint Tourism Initiative Targeting Heritage 87 Mevir Cross border epidemiology of sexually transmitted viral infections in the female populations: molecular diagnostic approaches 88 MediciNet Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents 89 ICoSCIS Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science 90 Epilepsy spectrum Cross border actions for the proper diagnosis and stigma elimination in epilepsy 91 ROADS Roads open access to deliver safety 92 SPORTS FOR ALL Promotion of Mass Sports in the Cross-border Area of Municipality of Petrich, Bulgaria and Municipality of Serres, Greece 93 POMIS Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid Waste Management System , , , , , , , ,95 94 LOFT Local products festivals and tourism development in the cross-border cooperation Greece Bulgaria INTERSYC Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection 96 CIVILWATER Conservation and quality assurance of municipal water in the cross border area 97 GIMMIE SHELTER Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups 98 BEHEALTH BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek cross border area , , , ,97 Π-12 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

14 99 SKILLS BALANCING Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area , ENERGEIA Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising 101 TRIGGER Transnational Initiative for guidance of graduated and entrepreneurship 102 SMART SPECIALIZATION 103 AGRO_LESS , ,00 Smart Specialization ,86 Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs , CHERRIE Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment ,28 Πηγή: Ιδία επεξεργασία με στοιχεία από: Σημείωση: Με μπλε γραμματοσειρά τα έργα που εντάσσονται σε προτεραιότητες / στόχους αμιγώς προσανατολισμένα στις υποδομές μεταφορών, στην προσπελασιμότητα/προσβασιμότητα κλπ.. Στο Σχήμα Ι.6 που ακολουθεί απεικονίζονται η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του Προγράμματος ανά στόχο. Διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού (34%) κατανέμεται στα έργα του στόχου 2.1: Ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, και ακολούθως του στόχου 1.1: Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων (21%) και του στόχου 1.3: Συνεργασία και δικτύωση σε θέματα υγείας και κοινωνικής προστασίας (18%). Συνολικά, ο άξονας προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, που περιλαμβάνει και τα περισσότερα σε αριθμό έργα, συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού (47%) και ακολουθεί ο άξονας προτεραιότητας 2: Προσπελασιμότητα (34%). ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-13

15 Σχήμα Ι.6. Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του προγράμματος «-» ανά επιμέρους στόχο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-Αλβανία» 2 Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-Αλβανία » εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 05/09/2008 με την απόφαση C(2008)4708/ Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε Για την ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα , εκ των οποίων (75%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) και (25%) από εθνικούς πόρους. Για τις ίδιες δράσεις για την Αλβανία ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα , εκ των οποίων τα (85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους (ΙΡΑ) και τα (15%) από εθνικούς. Περιφέρεια Ηπείρου Νομός Ιωαννίνων Νομός Θεσπρωτίας Πίνακας Ι.4. Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-Αλβανία» Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Νομός Φλώρινας Νομός Καστοριάς Νομός Γρεβενών (ως όμορη περιοχή) South Albania Gjirokaster Vlore Korce Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Νομός Κέρκυρας 2 Πηγές: και Π-14 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

16 Σχήμα Ι.7. Χαρτογραφική απεικόνιση των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-Αλβανία» Πηγή: Πίνακας Ι.5. Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότερα μέτρα του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-Αλβανία» Άξονας Προτεραιότητας Μέτρα 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης 2: Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πηγών 3: Τεχνική βοήθεια 1.1: Προώθηση της επιχειρηματικότητας 1.2: Προώθηση του βιώσιμου τουρισμού 1.3: Διευκόλυνση δράσεων μεταξύ των τοπικών πληθυσμών (people to people actions) 1.4: Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των συνόρων μέσω υποδομών μικρής κλίμακας 2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής 2.2: Προώθηση και προστασία της φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι: Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, προωθώντας τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή Ο γενικός στόχος επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών προτεραιοτήτων: Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πηγών ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-15

17 Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερα Μέτρα για τον καθέναν από αυτούς, που παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.5. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 26 έργα. Η κατανομή των έργων ανά άξονα προτεραιότητας παρουσιάζεται στο σχήμα Ι.8, ενώ στα σχήματα Ι.9 και Ι.10 η κατανομή των έργων ανά επιμέρους μέτρο. Σχήμα Ι.8. Κατανομή των έργων του προγράμματος «-Αλβανία» ανά άξονα προτεραιότητας Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από Π-16 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

18 Σχήμα Ι.9. Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 1 του προγράμματος «-Αλβανία» ανά επιμέρους μέτρο Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από Σχήμα Ι.10. Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 2 του προγράμματος «-Αλβανία» ανά επιμέρους μέτρο Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από Στον Πίνακα Ι.6 καταγράφονται όλα τα έργα του Προγράμματος «-Αλβανία», οι προϋπολογισμοί τους και ο στόχος παρέμβασης στον οποίο εμπίπτει κάθε έργο. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-17

19 Πίνακας Ι.6. Έργα Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-Αλβανία» α/α Ακρωνύμιο έργου Τίτλος Περιοχή Παρέμβασης (Στόχος) Προϋπολογισμός ( ) 1 IntActPlan INTegrated ACTion PLAN to strengthening the outwardlooking of SMEs in the border region and creating opportunities to penetrate New Markets 2 SOCIAL NET Cross-border Cluster of Social and Cooperative Enterprises , ,02 3 NaviTOUR 4 ITENEDNET Innovative Augmented Reality m-services for Tourists Information Technology based Nursing Education Network , ,00 5 Telecardiology Tele-Cardiology in the Greek- Albania Borderline 6 EL-PORT-AL Enhancement of Joint Environmental Actions at the Ports of the Cross-border Area Corfu-Igoumenitsa-Sarande 7 BIOTOURISM Innovative Practices in Biotourism 8 CommRoots Strengthening our Common Roots through Cultural Cooperation 9 InCommon Fostering Cooperation and Mobilization Composing Economic Clusters 10 SMARTCUL2RE Valorization of New Media for the Promotion and Enhancement of Cultural Resources in the Cross border Area 11 AGROMETEOROLOGY An Applied Agrometerological System for the Protection of the Environmental Resources and Farming Optimisation 12 Ne.T.Routes Creating, Implementing and Promoting a Network of Thematic and Alternative Tourism and Developing Interpretive Routes , , , , , , , ,39 Π-18 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

20 13 GREEN BOAT From Past to Future: The Promotion of All the Beauties of Natural & Cultural Heritage of the Prespes Lakes Area with the Use of Technology of the Future (Solar Powered Boats) ,08 14 WWQM_AVR Wireless Water Quality Monitoring of Arachthos and Vjosë Rivers 15 BRANDINODE Promote Indigenous development by enhansing local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes 16 ECO-TOURISM TRAILS Differentiation of Tourist Product: Eco-Tourism Trails in the Cross-border Area for the Promotion of Alternative Tourism 17 TOUR ACT Action Plan for the Promotion of the Cross-border Area as a Competitive Touristic Destination 18 TPNM Tourism Promotion to New Markets 19 STONEWOOD Stone and Wood: Enhancement and Promotion of Traditional Architecture in the Areas of Ioannina and Gjirokaster , , , , , ,00 20 SSMNature Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental Natural Resources of the Cross border Area Greece Albania ,30 21 LESS WASTE Joint Waste Prevention Plans and Promotion of Recycling ,38 22 JointWaterS Promotion of a Joint Implementation of the Water Framework Directive (Directive 2000/60/EC) within the TranSbountary River Basin of Aoos/ Vjosa ,39 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-19

21 23 MAMMOBREASTCARE Action for Breast Cancer Screening and Prevention in the Cross-border Area of Ioannina- Korce. Procurement of a Mammography Machine for the Korce Health Center and Procurement of Radiology and Ultrasound Equipment for Gynaecological and Obstetrical Purposes in the Ioannina University Hospital ,00 24 NCNET Natural and Cultural NETwork for the Promotion and Integration of Transnational Resources 25 VAEcoM The Vjosa/Aoos River Eco- Museum; Promotion and Protection of the Natural and Cultural Heritage of the Vjosa/ Aoos River Basin 26 LIN ACCESS Upgrade of Healthcare Services Provision. Best Practices, Extroversion and Knowledge Diffusion , ,00 Πηγή: Ιδία επεξεργασία με στοιχεία από: ,00 Στο Σχήμα Ι.11 που ακολουθεί απεικονίζονται η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του Προγράμματος ανά μέτρο / στόχο. Διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού (33%) κατανέμεται στα έργα του μέτρου 1.3: Διευκόλυνση δράσεων μεταξύ των τοπικών πληθυσμών, και ακολούθως του μέτρου 1.1: Προώθηση της επιχειρηματικότητας (18%) και του μέτρου 2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής (18%). Συνολικά, ο άξονας προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνει και τα περισσότερα σε αριθμό έργα, συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού (66%). Π-20 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

22 Σχήμα Ι.11. Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του προγράμματος «-Αλβανία» ανά επιμέρους μέτρο / στόχο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-ΠΓΔΜ» 3 Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-ΠΓΔΜ » εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 05/09/2008 με την απόφαση C(2008)4717/ Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε Για την ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα , εκ των οποίων (75%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) και (25%) από εθνικούς πόρους. Για τις ίδιες δράσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα , εκ των οποίων τα (85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους (ΙΡΑ) και τα (15%) από εθνικούς. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Νομός Φλώρινας Πίνακας Ι.7. Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-ΠΓΔΜ» ΠΓΔΜ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νομός Πέλλας Νομός Κιλκίς Νομός Σερρών Νομός Θεσσαλονίκης (ως όμορη περιοχή) FYROM Pelagoniski Vardarski Jugoistocen Jugozapaden (ως όμορη περιοχή) Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι: Η ενδυνάμωση της σύγκλισης στην περιοχή εφαρμογή του Προγράμματος μέσω της προώθησης της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης 3 Πηγές: και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-21

23 Ο γενικός στόχος επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών προτεραιοτήτων: Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερα Μέτρα για τον καθέναν από αυτούς, που παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.8. Πίνακας Ι.8. Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότερα μέτρα του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «- ΠΓΔΜ» Άξονας Προτεραιότητας Μέτρα 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης 2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή 3: Τεχνική βοήθεια 1.1: Οικονομική ανάπτυξη 1.2: Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού 1.3: Ενίσχυση του αειφόρου τουρισμού 1.4: Προστασία της ανθρώπινης ζωής 2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής 2.2: Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Σχήμα Ι.12. Χαρτογραφική απεικόνιση των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «-ΠΓΔΜ» Πηγή: Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 38 έργα. Η κατανομή των έργων ανά άξονα προτεραιότητας παρουσιάζεται στο σχήμα Ι.13, ενώ στα σχήματα Ι.14 και Ι.15 η κατανομή των έργων ανά επιμέρους μέτρο. Π-22 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

24 Σχήμα Ι.13. Κατανομή των έργων του προγράμματος «-ΠΓΔΜ» ανά άξονα προτεραιότητας Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από Σχήμα Ι.14. Κατανομή των έργων του άξονα προτεραιότητας 1 του προγράμματος «-ΠΓΔΜ» ανά επιμέρους μέτρο Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ)

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) Οκτώβριος 2014 Νάσος Σοφός http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_str

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΔ - ΠΑΑ Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Λεύκωμα. Album. για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER +

Λεύκωμα. Album. για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER + Λεύκωμα για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER + Album about the intervention region of the Prefecture of Pella in LEADER+ C.I.O.P. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ SYMBOLS EXPLANATION ένα φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A GREECE-ITALY 2000-2006. Applied Research on Cultural Heritage and Environmental Opportunities for Tourism

INTERREG III A GREECE-ITALY 2000-2006. Applied Research on Cultural Heritage and Environmental Opportunities for Tourism INTERREG III A GREECE-ITALY 2000-2006 Applied Research on Cultural Heritage and Environmental Opportunities for Tourism Regione Puglia Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera La cooperazione è lo

Διαβάστε περισσότερα