LIFE ENVIRONMENT STRYMON

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE ENVIRONMENT STRYMON"

Transcript

1 LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων LIFE03 ENV/GR/ Layman s Report Εκλαϊκευμένη περιγραφή του έργου

2 ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η περιοχή Η υδρολογική λεκάνη του Στρυμόνα μοιράζεται μεταξύ της Ελλάδας (37%), της ΠΓΔΜ (FYROM, 9%), της Σερβίας (4%) και της Βουλγαρίας (50%). Το ελληνικό τμήμα της λεκάνης του Στρυμόνα καλύπτει έκταση km 2 και υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα κύρια επιφανειακά υδάτινα συστήματα, στο τμήμα αυτό, είναι ο ποταμός Στρυμόνας και η τεχνητή λίμνη Κερκίνη (η οποία τροφοδοτείται από τον Στρυμόνα), που με τη σειρά τους συμβάλλουν στον φυσικό εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων. Η Κερκίνη κατασκευάστηκε κατά την περίοδο , με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία της πεδιάδας των Σερρών, την άρδευση και τη συγκράτηση των φερτών υλών του Στρυμόνα. Αν και η λίμνη είναι τεχνητή, τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε στις όχθες της ένα μοναδικό υγροτοπικό οικοσύστημα, το οποίο σήμερα προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ και Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Κατάντη της Κερκίνης, ο Στρυμόνας διασχίζει την πεδιάδα των Σερρών και εκβάλλει στον Στρυμονικό κόλπο. Τα παράκτια οικοσυστήματά του είναι ιδιαιτέρως πολύτιμα για τη βιοποικιλότητά τους, καθώς και για τη στήριξη της αλιείας και του τουρισμού. Οι γεωργικές δραστηριότητες κύρια απειλή για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα στη λεκάνη του Στρυμόνα λαμβάνουν χώρα στα χαμηλότερα τμήματά της (περιοχές με υψόμετρο κάτω από 100 m), τα οποία καταλαμβάνουν έκταση περίπου στρέμματα. Η άρδευση και η στράγγιση της έκτασης αυτής επιτελούνται μέσω ενός πυκνού δικτύου διωρύγων, ενώ η διαχείριση των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων ασκείται από τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Σερρών, συνεπικουρούμενη από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) και τις 12 Τοπικές Οργανώσεις Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Έπειτα από τη διέλευση των υδάτων του Στρυμόνα από τα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα, το νερό αποθηκεύεται στη λίμνη Κερκίνη για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Αυτό έχει ως συνέπεια τη βαθμιαία άνοδο της στάθμης του νερού στη λίμνη, με αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη μεταβολή της υδροπεριόδου της λίμνης που καταστρέφει το υδροχαρές παρόχθιο δάσος της λίμνης. Η στάθμη του νερού στη λίμνη ελέγχεται από τις θυρίδες του φράγματος της λίμνης. Το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των κατοίκων της περιοχής προκύπτει από τις γεωργικές δραστηριότητες, ενώ είναι σύνηθες φαινόμενο η υπερβολική χρήση νερού, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων. 1

3 Σχήμα 1. Ελληνικό τμήμα της υδρολογικής λεκάνης του Στρυμόνα. Σχήμα 2. Η Λίμνη Κερκίνη 2

4 Τα προβλήματα Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή είναι τα ακόλουθα: α) Οι μεγάλες απώλειες νερού κατά τη μεταφορά και διανομή του από τα ημιτελή ή ανεπαρκώς συντηρημένα, λόγω του υψηλού κόστους, δίκτυα άρδευσης. β) Η άρδευση των κατάντη γεωργικών εδαφών με νερό, προερχόμενο από τις στραγγιστικές τάφρους, γεγονός που εγκυμονεί τον κίνδυνο αλάτωσής τους. γ) Η συνεχής υποβάθμιση του οικοσυστήματος της Κερκίνης, λόγω της μεταβολής της υδροπεριόδου της, από τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για άρδευση. δ) Η μεγάλη περιεκτικότητα των επιφανειακών υδάτων σε θρεπτικά άλατα, κυρίως NO 3 -N και PO 4 -P, προερχόμενα από τις απορροές γεωργικών εδαφών, τα οποία καταλήγουν στον Στρυμονικό κόλπο, οδηγώντας τον στον ευτροφισμό. ε) Η είσοδος, αρκετά ανάντη στον Στρυμόνα, θαλασσινού νερού, λόγω της μειωμένης θερινής του παροχής, εξαιτίας των αρδεύσεων. Το έργο Λύση στα ανωτέρω προβλήματα θα μπορούσε να επέλθει μόνο μέσα από τη συνδυασμένη διαχείριση, των υδατικών πόρων και των αγροοικοσυστημάτων, σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Οι διαθέσιμες ποσότητες νερού στη λεκάνη και οι ανάγκες των οικοσυστημάτων, η υφιστάμενη διαχείριση του αρδευτικού νερού και ο βαθμός αποδοτικότητάς της, η σύνθεση των καλλιεργειών, οι γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται και οι πιέσεις που ασκούνται από αυτές στους υδάτινους πόρους και τα οικοσυστήματα, η στάση και οι προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας αποτελούν βασικές παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ποσοτικοποιηθούν, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων. Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, την Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών και τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης, υλοποίησαν, στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης του Στρυμόνα, το έργο με τίτλο: «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων». Προκειμένου να μελετηθούν και να αντιμετωπισθούν τα ανωτέρω προβλήματα, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του έργου νέες τεχνολογίες και επιστημονικές μέθοδοι οι οποίες είναι: η χρήση σύγχρονων συστημάτων υδρολογικής προσομοίωσης για την ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων από την άσκηση της γεωργίας στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της λεκάνης του Στρυμόνα, η ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λεκάνη του Στρυμόνα, και η χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης για την εξεύρεση εναλλακτικών προτάσεων για την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων και των αγροοικοσυστημάτων. 3

5 Το έργο, διάρκειας τεσσάρων ετών (Σεπτέμβριος Αύγουστος 2007), χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και τους εταίρους του έργου. Οι δράσεις και τα αποτελέσματα Σε πρώτη φάση υλοποιήθηκαν δράσεις, οι οποίες έθεταν ως σκοπό την ποσοτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά στο φυσικό και γεωργοοικονομικό περιβάλλον στη λεκάνη, καθώς και των απαιτήσεων των οικοσυστημάτων και των προσδοκιών των εμπλεκομένων κοινωνικών ομάδων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα συστήματα υδρολογικής προσομοίωσης, συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, καθώς και σύγχρονα εργαλεία καταγραφής ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων του υδατικού ισοζυγίου στη λεκάνη του Στρυμόνα. Το σύστημα παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων παρέχει κατάλληλα δεδομένα για τον υπολογισμό των πιέσεων από ρύπους και την εντατική γεωργία. Καινοτόμο σύστημα μέτρησης της παροχής ποταμών Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μέτρησης της παροχής στον ποταμό Στρυμόνα Επινοήθηκε και σχεδιάστηκε εξαρχής ένα καινοτόμο σύστημα συνεχούς μέτρησης της παροχής και αποστολής δεδομένων παροχής του ποταμού σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα είναι ενεργειακά αυτόνομο. Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν στη ρύθμιση της υδρολογικής προσομοίωσης της περιοχής από την οποία υπολογίζονται οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για την άρδευση των καλλιεργειών. Σχήμα 3. Πρότυπο σύστημα μέτρησης της παροχής. 4

6 Όσον αφορά τις καλλιέργειες στη λεκάνη του Στρυμόνα, η ταυτοποίησή τους νωρίς το καλοκαίρι δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο νερό άρδευσης κατά την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου, όταν οι απαιτήσεις σε νερό είναι μέγιστες. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταρτιστεί ένα λεπτομερές σχέδιο διανομής του νερού βασισμένο στις ανάγκες των καλλιεργειών και της διαθέσιμης ποσότητας νερού. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των αναγκών των εμπλεκομένων κοινωνικών ομάδων, ενώ διενεργήθηκε, με τη μέθοδο της λογιστικής παρακολούθησης, η τεχνική και οικονομική ανάλυση των αγροοικοσυστημάτων στη λεκάνη. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν τα οφέλη από μια ενδεχόμενη αναδιάταξη των καλλιεργειών στη λεκάνη, χωρίς αλλαγή των καλλιεργητικών πρακτικών. Ο σχεδιασμός των διαχειριστικών προτάσεων επιτεύχθηκε με μεθόδους βελτιστοποίησης, σε συνδυασμό με τη χρήση των συστημάτων υδρολογικής και υδραυλικής προσομοίωσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Τελικά δύο από τα σχέδια αναδιάταξης των καλλιεργειών θεωρήθηκαν πιο εφικτά έπειτα από διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες. Όταν δεδομένα από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, των δορυφορικών εικόνων και τα δυο σχέδια αναδιάταξης των καλλιεργειών εισήχθησαν στην προσομοίωση, υπολογίσθηκαν οι αρδευτικές ανάγκες των συγκεκριμένων σχεδίων αναδιάταξης των καλλιεργειών. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίστηκε μείωση των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού άρδευσης κατά 20% σε σχέση με τις πραγματικές απαιτήσεις για το έτος Το υδρολογικό και υδραυλικό πρόγραμμα προσομοίωσης της λεκάνης του Στρυμόνα παραχωρήθηκε στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Σερρών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των υδάτων στην αγροτική περιοχή της λεκάνης του Στρυμόνα, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την αειφορική διαχείριση του αρδευτικού νερού. Προσωπικό της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Σερρών εκπαιδεύθηκε και θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα προσομοίωσης για να υπολογίσει τις ακριβείς ποσότητες του νερού άρδευσης στον κατάλληλο χρόνο. Χάρη σε αυτό είναι δυνατό να μειωθούν οι πιέσεις που ασκούνται στη λίμνη Κερκίνη, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή και ταυτοχρόνος χρησιμοποιείται ως δεξαμενή αποθήκευσης αρδευτικού νερού. Οι σκοποί του έργου, οι μέθοδοι και τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία που εφαρμόσθηκαν καθώς και τα έως σήμερα αποτελέσματά του, διαδόθηκαν προς τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινό μέσω ημερίδων, ενημερωτικών εντύπων και τεχνικής έκδοσης του έργου. Η συνεχής λειτουργία της ιστοσελίδας του έργου (φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του ΕΚΒΥ, εκτός της διάδοσης της τεχνογνωσίας, προσφέρει σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις του προτύπου που αφορούν το βάθος, τη θερμοκρασία και την παροχή του ποταμού Στρυμόνα στη θέση μέτρησης. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί εισηγήσεις σε επιστημονικές συναντήσεις εργασίας, διεθνούς και τοπικού χαρακτήρα. Τέλος, έχουν δημοσιευθεί συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες. Τα περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία είναι δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου είναι: 5

7 α) Μείωση των αντλούμενων ποσοτήτων νερού για άρδευση. β) Άρση των πιέσεων στο οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης από τη δραματική μεταβολή της υδροπεριόδου της. γ) Μείωση της μη σημειακής ρύπανσης στη λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα. δ) Αύξηση της θερινής παροχής του ποταμού Στρυμόνα και μείωση του βαθμού εισόδου της θάλασσας προς τα ανάντη. Τόσο το μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο ακολουθήθηκε στο παρόν έργο, όσο και τα εργαλεία τα οποία έχουν επιλεχθεί και χρησιμοποιούνται, μπορούν να εφαρμοσθούν χωρίς τροποποιήσεις στις περισσότερες υδρολογικές λεκάνες της Ελλάδος αλλά και του ευρωπαϊκού χώρου. 6

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μθάν^θί. Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ.

Μθάν^θί. Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ. Μθάν^θί Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ. Α/Α Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα Μ αρία Αναγνωστοπούλου, Ελένη Χρυσούλα Αθανασίου, Α γγελικ ή Αημητρίου και Α. Αογοθέτης. Στυλ λιανήκ

Διαβάστε περισσότερα

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Δημήτριος Κ. Παπαδήμος Κύρια προβλήματα στην περιοχή σχετιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Συλαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 Θεσσαλονίκη 2013 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 4 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 13 1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα