ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ Διπλωματική Εργασία της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑ Θεσσαλονίκη,03/2014

2

3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΦΙΔΑ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΠΘ, 2008 Διπλωματική Εργασία υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνιος Μπίσμπας Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 4/3/2014 Αντώνιος Μπίσμπας Ανδρέας Πετράκης Ιωάννης Σινάτκας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΦΙΔΑ... iii

4 Περίληψη Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια παρουσίαση πάνω στο αντικείμενο, τη φύση, τη δομή και τη λειτουργία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ή όπως αλλιώς αναφέρονται εν συντομία «ΓΣΠ» ή με τον διεθνή όρο «GIS». Επιπλέον πραγματεύεται την αναδρομή πάνω σε εφαρμογές τους που έγιναν στο παρελθόν, εργασίες και προσάρτηση της τεχνολογίας αυτής στο παρόν, αλλά και μελλοντικές λειτουργίες των συστημάτων, το πρόσημο εξέλιξης και τις επιπτώσεις σε κάθε έκφανση του ανθρώπου. Για να γίνει αντιληπτή η τεχνολογία του GIS και εν μέρει η χρησιμότητά του στη ζωή μας, παρατίθενται παραδείγματα από έρευνα σε διάφορους κλάδους, για παράδειγμα σε επιστήμες όπως, η Ιστορία, η Αρχαιολογία, η Προστασία του Περιβάλλοντος, οι Επιστήμες Υγείας, η Διαχείριση Φυσικών Πόρων, η Εκπαίδευση και σε νευραλγικούς τομείς της καθημερινότητας όπως οι Δημόσιες Υπηρεσίες, η Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, η Διαχείριση Εγκαταστάσεων, η Διαχείριση Δημόσιων Υπηρεσιών, οι Μεταφορές, ο Τουρισμός, διανθισμένα με παραστατικά παραδείγματα εφαρμογών. Παράλληλα, παρατίθεται ένα παράδειγμα αξιολόγησης ενός τυχαίου ακινήτου με τη χρήση του GIS και την επιλεκτική πληροφόρηση που είναι δυνατό να διατεθεί μέσω ενός λογισμικού και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που βασίζονται στη χρήση του. Επιπρόσθετα, σχολιάζεται η αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης πληροφορίας αλλά και του παρόχου, πιθανές βελτιώσεις και πιθανές αστοχίες της λειτουργίας σε παρόντα ή μελλοντικό χρόνο. Τέλος, γίνεται ειδική επισήμανση σε μελλοντικές εξελίξεις και συνέπειες από τη χρήση του GIS, όπου πέρα από την ενσωμάτωση κατάλληλων τεχνολογικών επιτευγμάτων στο σύστημα (cloud, μη επανδρωμένες αποστολές χαρτογράφησης, εξελίξεις στην απεικόνιση, smart phones, κοινωνικά δίκτυα, κ.α.), μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και στη χάραξη πολιτικής που θα διέπει την εφαρμογή και λειτουργία του GIS. Λέξεις Κλειδιά: Γεωγραφικά; Συστήματα; Πληροφοριών; Εφαρμογές; ΓΣΠ; Μέλλον του GIS; iv

5 Abstract In current thesis, a presentation on Geographic Information Systems (GIS) is conducted as far as the objectives, the nature, the innate structure and their functionality is concerned. Moreover, a historical review is illustrated as an attempt of bonding the past of GIS with their present application in tandem with future uses, their evolution but also their ramifications on human expressions. In order to gain a better picture on the aspects of GIS technology in our lives, indicative examples are exhibited, as an aftermath of research, in many sectors, for instance in many sciences, for example History, Archeology, Environmental Sciences, Health, Natural Resources Sciences, Education as well as neuralgic aspects of everyday life such as Governmental Administration, Natural Disaster Management, Facility Management, Transport interspersed with characteristic case studies. In parallel with the above, a separate example of assessing features of a random property by using GIS and the absorbed information from a respective software and a website, free to be approached by any user nowadays. Moreover, the effectiveness of the output information and the respective provider is commented with reference on future upgrades and fails in use on current time or in the future. Finally, future developments and consequences from GIS use are sought, where apart from incorporating appropriate technologies in the system (Cloud file management, smart phones, social media, etc), a close attention ought to be given on the legislative framework and the respective policy that will govern future GIS applications and functionality. Keywords: GIS; Applications; Future in GIS; v

6 Πρόλογος Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην οικογένειά μου και σε όλους εκείνους που με περιέβαλαν με τη στήριξή τους, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον καθηγητή μου και επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας κ. Μπίσμπα Αντώνιο, για την πολύτιμη καθοδήγηση κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μου. Επίσης, ευχαριστώ τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης της διπλωματικής μου εργασίας για τη συνεισφορά τους. vi

7 Περιεχόμενα Κατάλογος Εικόνων 3 Κατάλογος Πινάκων. 5 1 Εισαγωγή Πρόβλημα Σημαντικότητα Θέματος Σκοπός Στόχοι Συνεισφορά Διάρθρωση της μελέτης 8 2 Γνωριμία με τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Θεωρητικό Υπόβαθρο Ιστορικό Ανάπτυξης του GIS Διαδικασία Λειτουργίας GIS Όργανα Καταγραφής Δεδομένων για χρήση GIS Σφάλματα στο GIS Λογισμικά GIS Σύγχρονες Εφαρμογές του GIS Εφαρμογές στην Ιστορία Εφαρμογές στην Αρχαιολογία Εφαρμογές στη Διαχείριση Δημόσιων Υπηρεσιών Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Εφαρμογές στη Διαχείριση Εγκαταστάσεων Εφαρμογές στη Αγροκαλλιέργεια & Γεωργία Εφαρμογές στις Μεταφορές Εφαρμογές στον Τουρισμό Εφαρμογές στις Επιστήμες Υγείας Εφαρμογές στους Φυσικούς Πόρους & στην Προστασία του Περιβάλλοντος Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εφαρμογές στις Επιχειρήσεις & σε Εμπορικές Χρήσεις Παράδειγμα Εργασίας από την καθημερινότητα Case Study Σ ε λ ί δ α Σελ.

8 4 Οφέλη & Μελλοντικές Βελτιώσεις για το GIS Πλεονεκτήματα του GIS Μελλοντικές βελτιώσεις του GIS 62 5 Επίλογος Σύνοψη και συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις. 71 Βιβλιογραφία. 73 Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία-Πηγές.. 77 Παράρτημα Α1. 78 Παράρτημα Α Σ ε λ ί δ α

9 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1-1: Δομή του GIS 7 Εικόνα 1-2: Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας χωροθετημένο σε χάρτη του λογισμικού Google Earth, παράλληλα με τη 3D απεικόνιση της μορφής του κτηρίου του (αντικείμενο)... 9 Εικόνα 2-1: Διαφορές των δύο δομών αποτύπωσης και της πραγματικότητας Εικόνα 2-2: Συνδυασμός σύγχρονων μέσων για τη λειτουργία GIS Εικόνα 2-3: Διαδικασία Λειτουργίας του GIS 17 Εικόνα 2-4: Ψηφιοποιητής (Digitizer) 18 Εικόνα 2-5: Κατοπτρικό Στερεοσκόπιο. 19 Εικόνα 2-6: Σαρωτές (μεγάλοι) 20 Εικόνα 2-7: Καταγραφείς αποστάσεων Laser.. 20 Εικόνα 2-8: Διαδικασία Λειτουργίας του GPS και όργανο καταγραφής 21 Εικόνα 2-9: Απεικόνιση ενός Γεωδαιτικού Σταθμού.. 22 Εικόνα 2-10: Μέθοδοι Καταγραφής με αερο-λήψεις (α)&(β).. 23 Εικόνα 2-11: Απεικόνιση της ακρίβειας γεωγραφικών χαρτών από το λογισμικό ArcGis Εικόνα 3-1: Περιοχή ιστορικής έρευνας με τη βοήθεια του GIS. 30 Εικόνα 3-2: Με μπλε και κόκκινο, τα τοπωνύμια οικισμών από ιστορικούς χάρτες και παράθεση σε σύγχρονο χάρτη Εικόνα 3-3: (α) Ενδεικτικός χάρτης κατανομής των αρχαιολογικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή των Θεσπιών (City), που αποτελούνται από 17 ιστορικούς και πιθανόν ένα (LSE7) προϊστορικό & (β) αντίστοιχη απεικόνιση της πυκνότητας εύρεσης αρχαίων κεραμικών (οστράκων-shred) στην περιοχή (με λευκές τελείες οι αρχαιολογικοί χώροι) Εικόνα 3-4: Ενδεικτικός Χάρτης από το πρόγραμμα HAZUS για τις Φυσικές Καταστροφές. 36 Εικόνα 3-5: Χαρακτηρισμός- Χρωματισμός εκτάσεων που εφαρμόστηκε το εν λόγω λίπασμα σε αλληλεπίδραση με την υπάρχουσα βάση δεδομένων με την ποιότητα των εδαφών τους Εικόνα 3-6: Οι γέφυρες (πορτοκαλί κουκίδες) που απαιτούν επεμβάσεις στο κύριο οδικό σύστημα του Όρεγκον Σ ε λ ί δ α Σελ.

10 Εικόνα 3-7: Αποτύπωση επιδημικών περιστατικών και ανάγνωση από τους χρήστες. 46 Εικόνα 3-8: Παράδειγμα χάρτη πυκνότητας του πληθυσμού της Πελοποννήσου. 50 Εικόνα 3-9: Παράδειγμα χάρτη εμφάνισης σεισμών Πελοποννήσου 50 Εικόνα 3-10(α): Γεωγραφική πληροφόρηση της Μήλου και προβολή ειδικού χάρτη (Layer) θερμών πηγών Εικόνα 3-10 (β): Παράδειγμα χάρτη εμφάνισης των γεωλογικών σχηματισμών και των θερμών πηγών της Μήλου Εικόνα 3-11: Παραστατικά διαφαίνονται τα υποκαταστήματα της τράπεζας έναντι ανταγωνιστών και εξετάζονται τα περιθώρια ανάπτυξης γεωγραφικά Εικόνα 3-12: Εισαγωγή δεδομένων αναζήτησης σε χάρτη με χαρακτηριστικά GIS Εικόνα Εύρεση του ακινήτου και άμεση απεικόνιση της πληροφορίας 56 Εικόνα Ρυθμίσεις εμφάνισης χαρτών δεδομένων Εικόνα 3-15: Διαδικτυακή εφαρμογή του Δήμου Κοζάνης με χρήση GIS Εικόνα 3-16: Πληροφόρηση μέσω της διαδικτυακή εφαρμογής με GIS Εικόνα 4-1 Αποτύπωση του πραγματικού κόσμου μέσω χαρτών GIS Εικόνα 4-2 Παράδειγμα Ρύθμισης Δικτύου GIS για χρήση σε διαπολιτειακά ζητήματα (π.χ. πυρόσβεση). 61 Εικόνα 4-3 Λειτουργία Cloud του GIS της Esri.. 63 Εικόνα 4-4 Εκτόξευση πυράυλου «Γαία» Σ ε λ ί δ α

11 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας.3-1: Η ιστορική παράθεση των τοπονυμίων από 11 γνωστούς οικισμούς-τόπους της περιοχής με τη χρήση του GIS.. 31 Πίνακας.3-2: Παροχή Υπηρεσιών και Δυνατότητες του GIS στον Τουρισμό όπως κατηγοριοποιήθηκαν από τον Bahaire & Elliot-White το Σελ. 5 Σ ε λ ί δ α

12 1 Εισαγωγή 1.1 Πρόβλημα Σημαντικότητα του θέματος Με τον όρο «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» (GIS - Geographic information system) νοείται η συγκροτημένη συνάθροιση, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων, κυρίως χωρικής και γεωγραφικής διάστασης, παράλληλα με αντίστοιχα συσχετισμένες πληροφορίες [Η.1]. Κατά τον επιμερισμό του παραπάνω όρου στις συστατικές του λέξεις, είναι εύκολα αντιληπτή η γεωγραφική αποτύπωση των δεδομένων, αφού είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι ως σύγχρονος πολιτισμός με τη χρήση και καθοδήγηση μέσω χάρτη. Τα αρχαιότερα δείγματα χαρτών χρονολογούνται από το 2300 π.χ. από τους Βαβυλώνιους, οι οποίοι απεικόνιζαν τμήματα της Γης πάνω σε πήλινες πλάκες, ενώ την ίδια περίπου εποχή και οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν σχέδια της ξηράς που απεικόνιζαν χρήσιμα δρομολόγια (γειτονικά φύλα, πηγές νερού, τοποθεσίες πλούσιες σε τρόφιμα, θέσεις εχθρών, κλπ), τα οποία βρέθηκαν σε αρχαίους τάφους με τη μορφή παπύρων (χάρτα), από όπου και απέκτησε την ονομασία του. Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί πως οι Αιγύπτιοι πιθανολογείται πως χρησιμοποιούσαν χάρτες για κτηματολογικούς σκοπούς πριν από την 3η π.χ. χιλιετία [H.3]. Ωστόσο, καινοτομία του GIS αποτελούν η πληροφοριακή συσχέτιση των χαρτογραφημένων χωρικών δεδομένων πέρα από την καθαρά γεωγραφική της υπόσταση. Θα μπορούσε να λεχθεί πως η πρώτη πληροφορία που λαμβάνει κάποιος κοιτώντας έναν απλό χάρτη, πέρα από τη γεωγραφική χάραξη, είναι η ονομασία των τοποθεσιών. Βέβαια, η πληροφορία αυτή είναι αρκετά πρωτογενής και δεν είναι αρκετά χρήσιμη για όλους τους χρήστες. Πιθανώς κάποιος χρήστης θα επιθυμούσε επιπλέον πληροφόρηση ως προς τον πληθυσμό κάθε πόλης ή ακόμα πιο ειδική πληροφορία ως προς τον ετήσιο υετό της περιοχής ή την ηλιοφάνειά της, ή ακόμα πιο ειδική πληροφόρηση για την παραγωγή βαμβακιού στην περιοχή κλπ., προσδίδοντας επιπλέον ιδιότητες και χρησιμότητα στον χάρτη για τον εκάστοτε χρήστη του. Η διαδικασία για να μετατραπεί κάποιος χάρτης χρήσιμος, με ευπαρουσίαστο τρόπο και παρέχοντας ορθή πληροφόρηση είναι ο πυρήνας του προβλήματος, που θα αναζητηθεί στην 6 Σ ε λ ί δ α

13 παρούσα διπλωματική εργασία, μέσα από την τεχνολογία του GIS και τις εφαρμογές του. 1.2 Σκοπός Στόχοι Σε μια πρώτη ματιά, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το GIS, ένα εργαλείο που μετατρέπει έναν απλό χάρτη σε «έξυπνο», με βάση τα ζητούμενα του χρήστη, αφού περιέχει πληροφόρηση ευρύτερη, αλλά και άμεσα σχετιζόμενη με τη γεωγραφική. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε χρήστης αποκτά τη δυνατότητα [1]: να εστιάσει σε συγκεκριμένο σημείο του πραγματικού κόσμου, να αναζητήσει και να αντλήσει μια πληροφορία, αλλά και να ορίσει ζητούμενα τόσο σε γεωγραφική όσο και σε περιγραφική μορφή, να προχωρήσει σε αναλύσεις των δεδομένων χωρικής διάστασης, να αποτυπώσει την προσαρμοσμένη πληροφορία σε εύχρηστη μορφή (εκτύπωση, ψηφιακό αρχείο, διαδίκτυο, κ.α.) Εικ.1-1 Δομή του GIS [1] Τελευταία, η ευρύτερη έννοια του GIS περιλαμβάνει παράλληλα το λογισμικό, τον μηχανικό εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό λειτουργίας και χρήσης, τις διαδικασίες ενσωμάτωσης της πληροφορίας, πέρα από τα δεδομένα της γεω-πληροφορίας που αποτελούν βέβαια τον πυρήνα του. 7 Σ ε λ ί δ α

14 Βασικός στόχος της διπλωματικής είναι μέσω της παράθεσης της δομής, της λειτουργίας και των εφαρμογών να γίνει περιγραφή του περιβάλλοντος που κινείται το GIS, του εύρους των χρήσεων, ενώ παράλληλα σκοπός είναι να προβλεφθούν μελλοντικές χρήσεις και καταχρήσεις του που θα επηρεάσουν το κοινωνικό σύνολο και την καθημερινότητά μας. 1.3 Συνεισφορά Η παρούσα εργασία, ως συνέχεια άλλων προσπαθειών προσέγγισης του GIS, διερευνά το σύστημα και αναλύει χρήσεις και ωφέλειες από εφαρμογή του σε μια ευρεία γκάμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Σημαντική ήταν η εύρεση παραδειγμάτων των εφαρμογών καθώς και η εύρεση αποτελεσμάτων από τις εταιρείες εμπορίας λογισμικού GIS (όπως η Esri), αλλά και μέσω διαδικτυακής αναζήτησης επαγγελματικών και επιστημονικών δημοσιεύσεων. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατή η παράθεση παραδειγμάτων από τοπικές εφαρμογές σε εθνική κλίμακα σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο έγινε προσπάθεια τα παραδείγματα εφαρμογών από το εξωτερικό να μπορούν εύκολα να απορροφηθούν από την ελληνική πραγματικότητα στους συγκεκριμένους τομείς και να αντικατοπτρίζουν ατελείς εγχώριες δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ακόμα πιο φιλική στον αναγνώστη η τεχνολογία αυτή και τα οφέλη της στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα. 1.4 Διάρθρωση της μελέτης Στο κεφάλαιο 2,που ακολουθεί, γίνεται εισαγωγή στη θεωρητική βάση και υπόσταση του συστήματος, παράλληλα με ιστορική αναδρομή της εξέλιξής του και επεξήγηση της διαδικασίας λειτουργίας του. Επίσης, γίνεται αναφορά στα όργανα καταγραφής δεδομένων για χρήση GIS, καθώς και στα σφάλματα στο GIS. Στο κεφάλαιο 3 όμως η θεωρητική προσέγγιση αντικαθίσταται από την πρακτική και απαριθμείται επεξηγηματικά ένα σύνολο εφαρμογών από τη σύγχρονη ανθρώπινη δραστηριότητα που περιλαμβάνει επιστήμες, επαγγέλματα αλλά και δράσεις που επωφελούνται από τη χρήση του GIS. Εν συνεχεία, ένα παράδειγμα με εφαρμογή από την καθημερινότητα μας ενημερώνει για μια 8 Σ ε λ ί δ α

15 κατοικία και επηρεάζει τις αποφάσεις μας σχετικά με αυτή, αλλά κρίνεται και η ποιότητα παροχής της πληροφορίας από τον πάροχο. Εν κατακλείδι, στο κεφάλαιο 4, διερευνώνται οι μελλοντικές προοπτικές του συστήματος, τα μελλοντικά πλεονεκτήματα, οι βελτιώσεις που πιθανόν υπεισέλθουν, αλλά και σκοτεινά σημεία με απρόβλεπτες συνέπειες όπως το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο και η μη συγκροτημένη πολιτική αντιμετώπισης κακής ή ύποπτης χρήσης του. Εικ.1-2 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας χωροθετημένο σε χάρτη του λογισμικού Google Earth, παράλληλα με τη 3D απεικόνιση της μορφής του κτηρίου του (αντικείμενο). 9 Σ ε λ ί δ α

16 2 Γνωριμία με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 2.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) αποτελεί την οργανωμένη συλλογή εξοπλισμού, λογισμικού, γεωγραφικών πληροφοριών και εξειδικευμένου προσωπικού συγκροτημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκεντρώνει, να αποθηκεύει, να ενημερώνει, να επεξεργάζεται, να αναλύει και τέλος να εκθέτει όλα τα είδη γεωγραφικών πληροφοριών, που είναι χρήσιμα για τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο [Η.2]. Εμβαθύνοντας περαιτέρω στη λειτουργία του GIS, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται πίσω από τη συσχέτιση χώρου και πληροφορίας έχει ως βάση δύο βασικά μοντέλα δεδομένων [2], [Η.3]: Το relational ή μοντέλο συσχέτισης (σχεσιακό), στο οποίο καθεμία από τις κατηγορίες δεδομένων (χωρικά-περιγραφικά δεδομένα) βρίσκονται με τη μορφή αυτοτελούς μητρώου. Η συσχέτισή τους γίνεται μέσω ιδιαίτερων τιμών, που είναι κοινές για τα δύο είδη δεδομένων. Το object-oriented ή αντικειμενοστρεφές, όπου οι δύο κατηγορίες δεδομένων συστεγάζονται σε αντικείμενα μοντελοποίησης με φυσική υπόσταση (κατοικίες, δρόμοι, όρη, κλπ) Το τελευταίο αποτελεί το όλο και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σε σύγχρονες εφαρμογές λόγω των αυξημένων δυνατοτήτων του σε σχέση με το πρώτο μοντέλο, κυρίως στην ευκολία και απλότητα στη μοντελοποίησης των αντικειμένων με φυσική και χωρική διάσταση [2]. 10 Σ ε λ ί δ α

17 Παράλληλα, οι δομές των χωρικών δεδομένων μπορούν να διαχωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες (Εικ.2-1)[Η.3]: Διανυσματική Δομή (Vector), η οποία αναπαρίσταται μέσω σημείων (π.χ. θέση πόλης), γραμμών (π.χ. οδικό δίκτυο) και πολυγώνων (π.χ. οριοθέτηση οικοπέδου ή αγροκτήματος). Η κλίμακα απεικόνισης και ο σκοπός της εκάστοτε χρήσης του χάρτη αποτελεί βασικό παράγοντα της υιοθέτησης μιας από τις παραπάνω γεωμετρίες συμβολισμού. Για παράδειγμα μια ιδιοκτησία σε ένα τοπογραφικό σχέδιο είναι ένα καθαρό πολύγωνο, ενώ σε μικρότερη κλίμακα (π.χ. χάρτης της Ελλάδος), είναι πιο ορθή, για πολλούς λόγους, η χρήση σημείου, ενώ κάθε μία από τις παραπάνω γεωμετρίες αντικατοπτρίζει άμεσα μοναδικό στοιχείο μητρώου περιγραφικών δεδομένων. Παρέχει υψηλή ανάλυση, ικανότητα αποθήκευσης δεδομένων και απεικονίζει με ακρίβεια και σαφήνεια όρια και γραμμικά δεδομένα. Αντίθετα, οι χειρισμοί τους απαιτούν ειδικούς αλγορίθμους, με μεγάλο υπολογιστικό χρόνο, ενώ πυκνά δεδομένα, επικαλύπτονται και δεν αναπαρίστανται επαρκώς. Ψηφιδωτή Δομή (Raster), η οποία βρίσκει συνήθως χρήση σε πληροφόρηση διαρκώς μεταβαλλόμενου χωρικά περιβάλλοντος (π.χ. φύτευση γης), ή όταν η πηγή της χαρτογράφησης είναι μια εικόνα (π.χ. αεροφωτογραφία, κάτοψη). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε επικαλυπτόμενα, πυκνά, και ετερογενή δεδομένα. Δυστυχώς όμως, απαιτείται προκαθορισμός της χωρικής ανάλυσης, μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος και είναι μη αποτελεσματική σε αραιά, ομογενή ή γραμμικής φύσεως δεδομένα. 11 Σ ε λ ί δ α

18 Εικ.2-1 Διαφορές των δύο δομών αποτύπωσης και της πραγματικότητας [Η.4] Τέλος, κατά την ανάπτυξη του GIS, είναι πολύ σημαντική και η έννοια της Τοπολογίας, δηλαδή των γεωμετρικών κανόνων που δεν πρέπει να θίγει η εισαγωγή κάθε γεω-πληροφορίας, όπως για παράδειγμα η μη αλληλοκάλυψη ορίων ιδιοκτησιών σε ένα χάρτη. Σήμερα η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία, σε κάθε κλάδο χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και παρέχοντας δυναμικούς χάρτες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ειδικές κατηγορίες ενδιαφερόμενων χρηστών. Εικ.2-2 Συνδυασμός σύγχρονων μέσων για τη λειτουργία GIS [1]. 12 Σ ε λ ί δ α

19 2.2 Ιστορικό Ανάπτυξης του GIS Παρόλο που το GIS σε σύγχρονη χρήση του μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι βάσεις και προεργασίες του πιθανώς προηγήθηκαν κατά ένα αιώνα. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως «πατρίδα του GIS» την Βόρεια Αμερική και συγκεκριμένα τις Η.Π.Α., όπου και σημαντικοί οργανισμοί (US Bureau of the Census, US Geological Survey, κ.α.) έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη του [3]. Βέβαια, η διεθνοποίηση του GIS και η ευρύτερη ανάπτυξή του έπρεπε να υπερκεράσει σημαντικές δυσκολίες, όπως η δυσχέρεια διαμοιρασμού των δεδομένων, λόγω μικρο-ιδιοκτησιακών νοοτροπιών, αλλά και τον διφορούμενο ρόλο του κράτους [4]. Σε γενικές γραμμές πέντε μερικώς αλληλεπικαλυπτόμενα, ανά τμήματα του πλανήτη, διαστήματα ανάπτυξης του GIS μπορούν να διακριθούν, τα οποία εμπεριέχουν γεγονότα-ορόσημα για τον κλάδο [Η.5] : I. Από το 1959 περίπου μέχρι το 1975, όπου η ανάπτυξή του βασίστηκε σε αυτόνομες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Κατά την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε από τον Waldo Tobler (1959) ένα απλό μοντέλο με την ονομασία ΜΙΜΟ (map in- map out) για την εφαρμογή της χαρτογραφίας για Η/Υ, που αποτέλεσε και τη βάση του γεω-κώδικα, της διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων. Το 1963 ο Roger Tomlinson πρωτοπόρησε με την εισαγωγή του CGIS, για τα εδάφη του Καναδά, ακολουθούμενος από τον Howard Fisher, ο οποίος ίδρυσε το Harvard Lab for Computer Graphics (1964), ένα ερευνητικό κέντρο για την ανάπτυξη και διαχείριση χωρικών δεδομένων, από όπου πέρασαν πολλές, μετέπειτα, θεμελιώδεις ερευνητικές προσωπικότητες του GIS, με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση του SYMAP (1965), ένα αυτοματοποιημένο σύστημα υπολογιστικής χαρτογράφησης. Μια διετία αργότερα, ο George Fansworth για το US Bureau of the Census εισήγαγε το DIME, (Dual Independent Map Encoding), μια θεμελιώδη εφαρμογή για το GIS, μετά από την οποία έχουμε 13 Σ ε λ ί δ α

20 την ίδρυση πολλών οργανισμών στον τομέα της γεωδημογραφικής δραστηριότητας. II. Από το 1970 περίπου μέχρι τις αρχές του 1980, όπου η μορφοποίηση πειραμάτων και πρακτικής εφαρμογής, υιοθετήθηκε από κρατικούς φορείς, παράλληλα βέβαια με τις τοπικού χαρακτήρα ιδιωτικές προσπάθειες, οι οποίες μάλιστα εντάθηκαν. Το 1970 το CGIS έγινε πλήρως λειτουργικό, ενώ δημιουργήθηκαν νέες εφαρμογές GIS, όπως το MIADS/2 (Map Information and Display System) για το US Department of Agriculture στο Berkley, και ο αστικός χάρτης της Ιερουσαλήμ, για το Hebrew University από τον Arie Shachar, βασιζόμενα σε συστήματα χειρισμού σε κάνναβο. Παράλληλα, η Ελβετία ανέθεσε στον Dieter Steiner την δημιουργία του GEOMAP (Geographic Mapping Program), το οποίο με βάση κάνναβο έδινε τη δυνατότητα εκτύπωσης σκιαζόμενων χαρτών. Την ίδια χρονιά διεξήχθη και το πρώτο συμπόσιο GIS στην Οτάβα του Καναδά. Το 1971, δημιουργήθηκε τράπεζα δεδομένων για τα φυσικά χαρακτηριστικά των δρόμων από το Ν.Υ. State Department of Transportation και από τον R. Tweedie. Ένα χρόνο αργότερα εκτοξεύθηκε ο πρώτος δορυφόρος για χωρικά δεδομένα (ERTS- 1), ακολουθούμενος από το πρώτο ευρύ πρόγραμμα αυτόματης γεω-πληροφόρησης για το Maryland με την επωνυμία (MAGI). Στα τέλη της δεκαετίας το Harward Lab ανέπτυξε το ODYSSEY GIS το πρώτο διανυσματικής δομής GIS, ακολουθούμενο από το MAP (Map Analysis Package) στο Yale, που ήταν ψηφιδωτής δομής. III. Από το 1982 ως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, όπου ξεκίνησε και η εμπορική κυριαρχία για τη χρήση και λειτουργία των δεδομένων, με πρώτη την SPOT Image Company, την πρώτη εταιρεία με δραστηριότητα στη διανομή γεω-πληροφορίας από 14 Σ ε λ ί δ α

21 δορυφόρους σε παγκόσμια κλίμακα, εκτοξεύοντας και δορυφόρο, συνοδευόμενη από την ΕΤΑΚ και αργότερα την MapInfo και άλλες. Στα μέσα της δεκαετίας, το πρώτο διεθνές συνέδριο διαχείρισης χωρικών δεδομένων διοργανώθηκε, ενώ στο Εδιμβούργο, συστήθηκε το πρώτο μεταπτυχιακό δίπλωμα πάνω στο GIS και εκδόθηκε το Mapping Awareness, ένα περιοδικό για επιχειρήσεις πάνω στη γεωγραφική τεχνολογία και τη διαχείρισή της, μαζί με πολλά άλλα επιστημονικά περιοδικά πάνω στο αντικείμενο. IV. Κατά τη δεκαετία του 1990, ο χρήστης καθόριζε το περιβάλλον και τα περιγραφικά δεδομένα του GIS, ενώ ξεκίνησε δειλά-δειλά και ο καθορισμός ανοιχτών συστημάτων εφαρμογής με πρωτοπόρο τον Steve-Putz και τον δια-δραστικό διαδικτυακό χάρτη που δημιούργησε, ενώ το MapInfo Professional για τα Windows 95 ακολούθησε. Επιπλέον, τα πρώτα βήματα για τη διεθνοποίηση των δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα «European Umbrella», για το Δίκτυο Γεωγραφικής Πληροφορίας στην Ευρώπη [5]. Η διεξαγωγή πολυάριθμων συνεδρίων, η ίδρυση ειδικών οργανισμών και η εξάπλωση ερευνητικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν πλέον γεγονός, ενώ πολλά κράτη χρηματοδοτούσαν δορυφορικές εκτοξεύσεις για αυτό τον σκοπό (RADARSAT-SAR, IRS-1D, Landsat 7, κ.α.) V. Αρχές 21ου αιώνα ως τώρα, όπου το GIS παίζει σημαίνοντα ρόλο σε πολλές εκφάνσεις της ανθρώπινης καθημερινότητας και η προσέγγισή του γίνεται ευκολότερη από ποτέ, παράλληλα βέβαια με τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου. Το GIS βρίσκει εφαρμογές σε όλο και περισσότερους τομείς δραστηριότητας και πολυάριθμες εταιρίες, περιοδικά, ιδρύματα, υπηρεσίες, που βασίζονται στα οφέλη του. 15 Σ ε λ ί δ α

22 2.3 Διαδικασία Λειτουργίας GIS Η διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δεδομένων μέσα από το GIS, αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά τμήματα μέσα από τα οποία είναι [Η.2] [Η.3]: Συλλογή & Εισαγωγή Δεδομένων Στο στάδιο αυτό γίνεται η ενσωμάτωση των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων στο σύστημα. Τα δεδομένα πρέπει να είναι σε ψηφιακή δομή και προκύπτουν με ψηφιοποίηση υφιστάμενων χαρτών ή με τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων αποτύπωσης χώρου (π.χ. αποτύπωση με GPS 1 ). Επεξεργασία Δεδομένων Στη φάση αυτή πραγματοποιείται η κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα ανάλυση και χρήση τους. Πραγματοποιείται,δηλαδή, είτε η ορθή απόδοση του συστήματος συντεταγμένων, είτε η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία νέων δεδομένων, είτε η διόρθωση σφαλμάτων, είτε η μετάβαση από μια δομή σε μια άλλη (ό,τι είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση). Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χωριστούν σε δύο θεμελιώδεις κατηγορίες: Ι) Χωρικά (που ορίζουν τη θέση και τα λοιπά γεωγραφικά χαρακτηριστικά του δεδομένου, π.χ. θέση, διαστάσεις, σημείο ) ΙΙ) Περιγραφικά ή Μη Χωρικά (που αναπαριστούν τιμές, ιδιότητες π.χ. εύφορα εδάφη ή Αντικειμενική Τιμή γης το 2008) Ανάλυση Δεδομένων Κατά την ανάλυση ο χρήστης θέτει τα απαιτούμενα ζητήματα με βάση τη δυνατότητα της βάσεως δεδομένων και τις διαστάσεις (χωρικές ή/και χρονικές) του προβλήματος με βάση προγενέστερα δεδομένα, αναλύοντας την πορεία τους σύμφωνα με παρόντα στοιχεία, 1 Αναλυτική Καταγραφή των οργάνων Συλλογής Δεδομένων γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο 16 Σ ε λ ί δ α

23 διαθέτοντας όμως παράλληλα τη δυνατότητα πρόβλεψης πιθανών μελλοντικών ολοκαίνουριων δεδομένων. Απεικόνιση Ζητούμενων Τα αποτελέσματα της ανάλυσης απεικονίζονται με διάφορους τρόπους, είτε αναλογικά με την εκτύπωση χαρτογραφικών προϊόντων είτε ψηφιακά, με την πιο εύκολα προσβάσιμη απεικόνιση σε πλατφόρμες, διαδικτυακά, με κατάλληλους διαδραστικούς χάρτες (Web-based GIS), ή σε μικρότερης κλίμακας εταιρικά δίκτυα (Enterprise GIS). Έλεγχος Αποτελεσμάτων & Λήψη Αποφάσεων Κάθε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών είναι απαραίτητο να έχει μηχανισμούς ανάκτησης, διασφαλίζοντας έτσι τον ορθολογισμό αλλά και τον βαθμό ακρίβειας των πληροφοριών. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω ειδικά διαβαθμισμένων κανόνων, με έλεγχο της ακρίβειας των χωρικών συντεταγμένων και ευρύτερα με ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τη φύση και τη διάσταση των δεδομένων. Βασικά κριτήρια ποιότητας των δεδομένων είναι η πληρότητα, η ορθότητα, η επικαιρότητα και η συνέπεια των δεδομένων με τον πραγματικό κόσμο. Εικ.2-3 Διαδικασία Λειτουργίας του GIS [1] 17 Σ ε λ ί δ α

24 2.4 Όργανα Καταγραφής Δεδομένων για χρήση GIS Τα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα είναι συνήθως είτε σε αναλογική μορφή (π.χ. τυπωμένοι χάρτες), ή ακόμα αποτελούν ολόκληρες γεωγραφικές εκτάσεις. Η ενσωμάτωσή τους στο σύστημα προϋποθέτει την μετατροπή τους σε ψηφιακή δομή. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών οργάνων, μηχανημάτων ή ακόμα και ολοκληρωμένων συστημάτων καταγραφής με συγκεκριμένη διαμόρφωση. Τα πιο χαρακτηριστικά από τα όργανα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πρακτική είναι [6]: Ψηφιοποιητής (Digitizer) Η χρήση του Ψηφιοποιητή [Η.6] αποβλέπει στην δημιουργία ψηφιακού μοντέλου από υφιστάμενο αναλογικό-πραγματικό δείγμα. Προϋποθέτει τη σύνδεσή του με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αποτελείται από μια επίπεδη επιφάνεια όπου και προσκολλάται ο χάρτης και το όργανο χειροκίνητης αποτύπωσης (puck), παρόμοιας φύσης με το ποντίκι του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η λειτουργία του είναι να μετατρέπει θέσεις της επιφάνειας του χάρτη, όπως αποτυπώνονται κατά την διέλευση σε ηλεκτρονικές καρτεσιανές συντεταγμένες (x,y), δημιουργώντας διανυσματικές αποτυπώσεις κάθε είδους δομής (σημεία, γραμμές, πολύγωνα). Εικ. 2-4: Ψηφιοποιητής (Digitizer) [6] 18 Σ ε λ ί δ α

25 Στερεοσκόπιο (Απλό ή Κατοπτρικό) (Mirror Stereoscope) Τα στερεοσκόπια αποτελούν ειδικά όργανα καταγραφής με χρήση από διάφορες επιστήμες (Ιατρική, Γεωγραφία, Τοπογραφία), ενώ διαχωρίζονται σε δύο βασικές μορφές, όπως καταγράφονται από τον καθ. Ελευθέριο Βαβλιάκη [Η.7]: Τα απλά στερεοσκόπια αποτελούνται από δύο φακούς ή πρίσματα που είναι στερεωμένα σε πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό έχει τη δυνατότητα να μεγαλώσει ή να μικρύνει, προκειμένου να γίνει δυνατή η προσαρμογή της απόστασης των φακών με εκείνη των ματιών του παρατηρητή. Τα κατοπτρικά στερεοσκόπια είναι συνδυασμός από κάτοπτρα και στερεοσκόπια και είναι εξοπλισμένα με διόπτρες, οι οποίες επιτρέπουν την παρατήρηση και μικρών λεπτομερειών των αεροφωτογραφιών. Αναλυτική πληροφόρηση για τη λειτουργία του παρατίθεται στο Παράρτημα-Α2 στο τέλος της διπλωματικής. Εικ.2-5: Κατοπτρικό Στερεοσκόπιο [6] 19 Σ ε λ ί δ α

26 Σαρωτής (Scanner) Αποτελεί την πιο συνηθισμένη συσκευή εξαγωγής χαρτογραφημένων δεδομένων. Πραγματοποιείται με σάρωση υφιστάμενων χαρτών και την αποθήκευση των δεδομένων σε μορφή εικόνας (πλέον και με κειμένου). Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η «φωτογράφηση» του χάρτη και η δυνατότητα περεταίρω αξιοποίησης των εξαγόμενων δεδομένων. Πλέον, η τεχνολογία των μηχανημάτων σάρωσης και των αντίστοιχων λογισμικών επεξεργασίας είναι αρκετά εξελιγμένη, καθιστώντας τη χρήση του εύκολη και προσεγγίσιμη. Εικ.2-6: Σαρωτές (μεγάλοι) [Η.8] Καταγραφείς Laser (Laser Range Finder) Αποτελούν σύγχρονα ακριβή όργανα καταγραφής αποστάσεων και επιφανειών με τη χρήση δεσμίδας ακτίνας laser. Συνδυάζεται με οπτικό όργανο για καλύτερη προσέγγιση της προς-στόχευση επιφάνειας. Η χρήση του είναι σχετικά εύκολη με παράλληλη υπολογιστική επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων, σε περιπτώσεις μη άμεσης προσέγγισης του σημείου ή της απόστασης. Η τιμή του είναι προσεγγίσιμη. Εικ.2-7: Καταγραφείς αποστάσεων Laser [6] 20 Σ ε λ ί δ α

27 Χειροκίνητοι Καταγραφείς δεδομένων (GPS) Τα όργανα αυτά, συνήθως αναφέρονται με την αγγλική τους ονομασία GPS (Global Positioning System), που σημαίνει σε απλή μετάφραση, Παγκόσμιο Σύστημα Χωροθεσίας. Αποτελεί σύστημα πλοήγησης βασισμένο σε δίκτυο δορυφόρων. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε για αμυντικούς-στρατιωτικούς σκοπούς, ωστόσο από τη δεκαετία του 80 επιτράπηκε η χρήση του από πολίτες. Το σύστημα είναι λειτουργικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες, οπουδήποτε στον πλανήτη, 24 ώρες το 24ωρο και δωρεάν, ιδιότητες που το καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστο. Οι δορυφόροι του συστήματος κάνουν δυο πλήρεις περιστροφές την ημέρα, σε ακριβείς τροχιές, αλληλεπιδρώντας μέσω σήματος με τη γη. Ειδική συσκευή, με μορφή «μανιταριού», αιτείται και δέχεται το σήμα αυτό. Με τη χρήση τριγωνομετρικών επιλύσεων, έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα, η συσκευή αυτή υπολογίζει την ακριβή τοποθεσία, κατόπιν ορισμού από τον χρήστη της ανοχής λάθους της τιμής. Παράλληλα με την οριοθέτηση της θέσης, το GPS μπορεί να υπολογίσει και άλλες πληροφορίες όπως η μέση ταχύτητα μετακίνησης, η πορεία, απόσταση από προορισμό, κ.α. Στη σημερινή εποχή η ακρίβεια των οργάνων αυτών είναι πολύ μεγάλη, ωστόσο η χρήση τους προϋποθέτει σχετικά καλές συνθήκες επικοινωνίας με τους δορυφόρους (όχι εντός ψηλών κτηρίων, υπόγεια σημεία ή ιδιαίτερα πυκνή και ψηλή βλάστηση),[η.9]. Εικ.2-8: Διαδικασία Λειτουργίας του GPS και όργανο καταγραφής [6] 21 Σ ε λ ί δ α

28 Γεωδαιτικός Σταθμός (Total Station) Ονομάζεται το όργανο που έχει δυνατότητα τοπογραφικής αποτύπωσης μέσω της μέτρησης των γωνιών και των αποστάσεων [Η.3]. Λειτουργεί ως συνδυασμός συσκευής ψηφιακού θεοδόλιχου και μετρητή αποστάσεων (EDM), δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη του να συλλέγει όλες τις μετρήσεις που του είναι απαραίτητες για μία τοπογραφική αποτύπωση με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι σύγχρονοι γεωδαιτικοί σταθμοί είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένα μέσα αποθήκευσης των δεδομένων (καταγραφικά) τα οποία απαλλάσσουν τον χειριστή από την καταγραφή των μετρήσεων χειροκίνητα. Με τον τρόπο αυτό, τα δεδομένα αποθηκεύονται στο εσωτερικό του οργάνου δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας μέσω υπολογιστή. Η αγορά ενός τέτοιου μηχανήματος είναι ιδιαίτερα ακριβή και αποτελεί επαγγελματική επένδυση για τον χρήστη. Εικ.2-9: Απεικόνιση ενός Γεωδαιτικού Σταθμού [6] 22 Σ ε λ ί δ α

29 Αεροφωτογραφίσεις (Ψηφιακής μορφής ή με χρήση Laser) Οι αεροφωτογραφίσεις αποτελούν τη μαζική διαδικασία καταγραφής εδαφικών εκτάσεων. Με την ενσωμάτωση κατάλληλων μηχανημάτων γίνονται μαζικές αερο-λήψεις δεδομένων με τη χρήση αεροσκάφους. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται είναι πολύ σημαντικές και χρησιμοποιούνται σε πολλές βαθμίδες της κοινωνικής δομής. Στην Ελλάδα, βασική υπηρεσία αεροφωτογράφισης είναι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ),[Η.10], η οποία από το 1962, όταν της ανατέθηκε το έργο «Χαρτογράφησης της Ελλάδος», διατηρεί αρχείο αεροφωτογραφιών από το σύνολο του ελλαδικού χώρου. Τα χαρτογραφικά προϊόντα είναι στην εποχή μας προσβάσιμα από τον κάθε πολίτη, έναντι μικρού αντιτίμου, παράλληλα με άλλα γεωδαιτικάχαρτογραφικά δεδομένα, ενώ οι χάρτες της χρησιμοποιούνται και ως νομοθετικά αποδεικτικά για την χρονική οριοθέτηση αυθαιρέτων κτισμάτων αλλά και για άλλες λειτουργίες. (α) (β) Εικ.2-10: Μέθοδοι Καταγραφής με αερο-λήψεις (α)&(β) [6] 23 Σ ε λ ί δ α

30 2.5 Σφάλματα στο GIS Ως σφάλμα μπορεί να οριστεί η μη ακριβής απόδοση μιας τιμής. Παράλληλα με την έννοια του σφάλματος ορίζεται και η έννοια της «ανοχής», του εύρους σφάλματος μέσα στο οποίο η τιμή μπορεί να θεωρηθεί «περίπου» ακριβής. Για παράδειγμα η στρογγυλοποίηση των άρρητων μαθηματικών αριθμών (π, e, 3, cos45, κλπ.) εμπεριέχει ένα βαθμό σφάλματος και το δεκαδικό ψηφίο που λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς, χαρακτηρίζει την ανοχή της τιμής αυτής. Βέβαια, στο GIS εκτός από τη συμμετοχή των μαθηματικών, σημαντικό ρόλο παίζει και ο ανθρώπινος παράγοντας (καταγράφων, χειριστής αναλυτής), με αποτέλεσμα η πηγή του σφάλματος να είναι πολυδιάστατη (ακρίβεια μεγέθους, ακρίβεια μετρήσεων, ποιότητα δεδομένων, ακρίβεια μεθόδου, κλπ). Τα σφάλματα κατά την λειτουργία του GIS μπορούν να διαχωριστούν στις παρακάτω διακριτές κατηγορίες [1]: Χονδροειδή σφάλματα (Gross errors): Είναι σφάλματα με προέλευση τον ανθρώπινο παράγοντα και μεγάλη απόκλιση από τη μέση ή την προσδοκώμενη τιμή.. Για παράδειγμα η καταγραφή ενός δεδομένου ως 1001 αντί για 101 από τον καταγράφοντα. Συστηματικά σφάλματα (Systematic Errors): Είναι σφάλματα που δεν επιτρέπουν την ακριβή καταγραφή της πραγματικότητας λόγω ενός γεγονότος ή μιας ασυμφωνίας στο σύστημα, ωστόσο επιδιορθώνονται. Για παράδειγμα, η μέτρηση αποστάσεων σε άλλες μονάδες μέτρησης ή με όργανο μεγάλων ανοχών είναι τέτοιου είδους σφάλματα. Τυχαία σφάλματα (Random Errors): Τα τυχαία σφάλματα απορρέουν ως αποτέλεσμα κάθε διαδικασίας μετρήσεων και καταγραφής. Είναι αναπόφευκτα, αλλά συνήθως μικρής κλίμακας και εμπεριέχουν την στρογγυλοποίηση των τιμών, μικρές αποκλίσεις καταγραφών λόγω προσωρινών παραγόντων κλπ. Η εξάλειψή τους γίνεται με τη διενέργεια πολλαπλών μετρήσεων, που εμπεριέχει χρόνο, 24 Σ ε λ ί δ α

31 αλλά αυξάνει την ακρίβεια του αποτελέσματος, μέσω απλής στατιστικής ανάλυσης (κατανομή Gauss).Ένα απλό παράδειγμα είναι η καταγραφή εδάφους με οπτικό μέσο κατά την διέλευση αεροσκαφών (επιρροή στην πυκνότητα του αέρα). 2.6 Λογισμικά GIS Ένα λογισμικό GIS πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής όλων των προαναφερόμενων δομών χωρικών δεδομένων (σημείο, γραμμή, πολύγωνο) σε αντιστοιχία με περιγραφικά δεδομένα ιδιοτήτων, να αποθηκεύει τα δεδομένα με τακτικό τρόπο, να μπορεί να πραγματοποιεί ανάλυση και επεξεργασία με έγκαιρο εντοπισμό ατελειών και λαθών, ενημέρωση και μετατροπή δεδομένων, να αποδίδει εύχρηστα, ευέλικτα και παραστατικά τα αποτελέσματα, εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις κάθε κατηγορίας ενδιαφέροντος. Πιθανοί χρήστες των λογισμικών μπορεί να είναι διοικητικοί υπάλληλοι, μηχανικοί, μέχρι και απλοί πολίτες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ευρεία χρήση του GIS ενθάρρυνε πολλές εταιρείες στην ανάπτυξη λογισμικών για ευρεία αλλά και ειδική χρήση από τα μέσα τις δεκαετίας του 80. Η πολυετής αυτή εμπειρία των εταιρειών δίνει πλέον τη δυνατότητα για υψηλού επιπέδου λογισμικά προϊόντα, καλύπτοντας τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργούνται. Η μη αναφορά μερικών από των κυριότερων εταιρειών και των αντίστοιχων λογισμικών, θα αποτελούσε παράλειψη για την πληρότητα κάλυψης ενός αντικειμένου, το οποίο βασίστηκε και αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα λογισμικά αυτά. (ιστιοσελίδα: [Η.3] Αποτελεί διεθνή πάροχο GIS λογισμικού, διαδικτυακής πλατφόρμας αλλά ταυτόχρονα είναι και υπεύθυνο για την δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων. Ιδρύθηκε το 1969 στην Καλιφόρνια, ως συμβουλευτική εταιρεία σχετικά με χρήσεις γης. Προϊόντα της (κυρίως το ArcGIS Desktop) κατέχουν το 40.7% της παγκόσμιας αγοράς GIS. Άλλες πηγές μάλιστα ανεβάζουν τους χρήστες προϊόντων και εφαρμογών της στο 70%. Βασικές ιδιότητες του ArcGIS 25 Σ ε λ ί δ α

32 Desktop είναι η πρόσβαση σε χωρικά δεδομένα, η δημιουργία επιπέδων (layers), η διενέργεια χωρικής ανάλυσης, ενώ σε ανώτερες εκδόσεις ο χειρισμός των δεδομένων και η ποιότητα του περιβάλλοντος εργασίας (επεξεργασία, ανάλυση, απεικόνιση) βελτιώνουν το τελικό αποτέλεσμα. (ιστιοσελίδα:http://www.google.com/earth) [Η.3] Είναι αποτέλεσμα εξαγοράς της Keyhole, Inc, από την Google το Παρέχει ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης, αλλά διαθέτει και εμπορικό τμήμα με πολλές πρόσθετες ιδιότητες. Τον Οκτώβριο του 2011, έγινε λήψη της εφαρμογής, μέσω διαδικτύου πάνω από 1 δισεκατομμύριο φορές. Η επισκόπηση της γης μέσω ειδικών ψηφιακών συστημάτων (digital elevation model) γίνεται σε τρισδιάστατη μορφή, παρέχοντας μοναδική αναπαράσταση του τόπου. Πολλές πόλεις εισήγαγαν ειδικές κατασκευές τους σε 3D μορφή, ενώ το 2007 το Αμβούργο ήταν η πρώτη πόλη σε πλήρη τρισδιάστατη κάλυψη. Πρόσφατα, εισήχθη η δυνατότητα τηλεματικής πληροφόρησης σε κυκλοφοριακούς κόμβους και η αναπαράσταση τοπικών οδών με λεπτομέρεια. Λογισμικό Ανοικτού κώδικα [Η.3] Πολλές εταιρείες ανέπτυξαν ανοικτό κώδικα για ελεύθερη λειτουργία γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Σε αυτό, αρωγοί ήταν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως ο Open Source Geospatial Foundation, κ.α. Μερικά χρήσιμα λογισμικά αυτού του είδους, είναι μεταξύ άλλων τα παρακάτω: Kosmo GeoDa JOSM FWTools Mapbender Deegree Whitebox Geospatial Analysis Tools Chameleon Qgis Grass 26 Σ ε λ ί δ α

33 Οι εφαρμογές του GIS διατίθενται σε τρεις βασικές δομές [H.2]: a. Desktop GIS: Με χρήση από σταθερό Η/Υ, περιορισμένο τοπικά. b. Mobile GIS: Με χρήση από το πεδίο, με κινητή συσκευή. c. Web GIS: Με χρήση από διαδικτυακή εφαρμογή. Παρακλάδι της δομής αυτής είναι το πιο σύγχρονο (d.) GIS Cloud με την παράλληλη, άμεσα ενημερωμένη πρόσβαση στα δεδομένα από κάθε σημείο μέσω κοινής Cloud βάσης. Εικόνα 2-11: Απεικόνιση της ακρίβειας γεωγραφικών χαρτών από το λογισμικό ArcGis (Esri). 2 2 Ελαφρώς τροποποιημένο για βέλτιστη παρουσίαση. Διαθέσιμο: 9D04-9D2A4394A942-web.jpg (19/01/2014) 27 Σ ε λ ί δ α

34 3 Σύγχρονες Εφαρμογές του GIS Υπάρχουν πολλές σύγχρονες εφαρμογές για το GIS, με επωφελούμενους κυρίως κρατικούς οργανισμούς, τοπικές κοινότητες, ερευνητικά ιδρύματα, περιβαλλοντικές επιστήμες, οργανισμούς υγείας, μηχανικούς και επαγγέλματα σχετιζόμενα με τη χρήση και το σχεδιασμό της γης, επιχειρήσεις και επιχειρηματίες σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον στον τομέα αυτό δραστηριοποιείται μεγάλο μέρος πληθυσμού από απλούς χρήστες μέχρι συλλέκτες δεδομένων, ειδικούς επιστήμονες και τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμα περιγραφικά δεδομένα σε χάρτη, μέσω λογισμικού, ή/και τελευταία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι περιγραφές αυτές πέρα από απλή αποθήκευση δεδομένων, χρησιμεύουν για το χωροταξικό προσδιορισμό του περιβάλλοντος, την οπτική παρουσίαση χωρικών σχέσεων και την τηλεπισκόπηση περιοχών. Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά μερικές μόνο από τις βασικότερες εφαρμογές του GIS στην καθημερινότητά μας, χωρίς να αποκλείονται χρήσεις και σε άλλους τομείς σε διαφορετική κλίμακα. Επιπλέον στο Παράρτημα Α1 μπορούν να διαφανούν βασικές χρήσεις του με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταγράφονται από την ελληνική νομοθεσία. 3.1 Εφαρμογές στην Ιστορία Το Ιστορικό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Η-GIS) αποτελεί το σύστημα που μπορεί να αναπαραστήσει, αποθηκεύσει και αναλύσει δεδομένα παρελθόντων γεωγραφικών μεταβολών και να καταγράψει τη μεταβολή τους στο χρόνο [7]. Δεν θα ήταν υπερβολή να θεωρηθεί και ως υποκατηγορία της ιστορικής γεωγραφίας. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο σύστημα είναι οι παρακάτω [Η.11]: Ψηφιοποίηση και γεω-αναφορά ιστορικών χαρτών εκμαιεύοντας τις χρήσιμες πληροφορίες του παρελθόντος που περιέχουν. Η προσθήκη συντεταγμένων σε αυτούς τους χάρτες, και η αποθήκευσή τους σε επίπεδα (layers) τους προσδίδει μια ιδιαίτερα χρήσιμη πληροφορία, δίνοντας τη δυνατότητα σύγκρισης με άλλους χάρτες, που απεικονίζουν την περιοχή μελέτης σε διαφορετική χρονική περίοδο. 28 Σ ε λ ί δ α

35 Δημιουργία πολυγώνων για την απεικόνιση διοικητικών υποδιαιρέσεων και συνόρων, που αναφέρονται σε προηγούμενες χρονικές περιόδους για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο σύγκρισης με μεταγενέστερα δεδομένα. Γεω-αναφορά ιστορικών δεδομένων, (δημογραφικά ή κοινοτικά στοιχεία) και ενσωμάτωσή τους σε χωρικά δεδομένα ανά τον χρόνο. Μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα έργα Η-GIS είναι: HistoricalGIS.com HistoricalGIS.org Great Britain HGIS China HGIS David Rumsey Historical Map Collection, στα οποία είναι εύκολο να ανευρεθούν έρευνες και δημοσιεύσεις επιστημόνων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του H-GIS (π.χ. [8]) Παράλληλα, χαρακτηριστικά λογισμικά κατάλληλα για Η-GIS: TimeMap Google Earth Version 4+ Ένα παράδειγμα εφαρμογής του GIS, ανάμεσα σε άλλα, με ιστορική διάσταση είναι η ιστορική αναδρομή-σύγκριση οικισμών και τοπωνυμίων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας με την παράθεση προγενέστερων ψηφιοποιημένων χαρτών και τη χρήση περιβάλλοντος GIS [9]. Οι ιστορικοί αυτοί χάρτες χρονολογημένοι από το 1901 ως το 1945, σε μεγάλη κλίμακα (1:200,000 ως 1:20,000) καλύπτουν μια περιοχή έκτασης περί τα 500 km 2, από την αρχαία Αμφίπολη ως την πόλη των Φιλίππων. Η συνολική ανάλυση, η οποία εμπεριέχει και αρχαιολογικά δεδομένα, βασίστηκε παράλληλα σε ορθοφωτογραφικούς χάρτες και δορυφορικές εικόνες, των οποίων η συσχέτισή με τους ιστορικούς χάρτες έδωσε πολύτιμες πληροφορίες πάνω στην προέλευση 29 Σ ε λ ί δ α

36 των τοπωνυμίων και την χωροθέτηση αγνώστων ως σήμερα ιστορικών τόπων και οικισμών. Με την βοήθεια του GIS και την οπτικοποιημένη πληροφόρηση που προσφέρει, προσεγγίζεται με πολύ πιο εύκολο και αποδοτικό τρόπο ο ιστορικός χαρακτήρας της περιοχής, με ταυτόχρονη αρχαιολογική σπουδαιότητα από την Παλαιολιθική τουλάχιστον περίοδο και έπειτα. Εικ3-1: Περιοχή ιστορικής έρευνας με τη βοήθεια του GIS. [9] Εικ3-2: Με μπλε και κόκκινο, τα τοπωνύμια οικισμών από ιστορικούς χάρτες και παράθεση σε σύγχρονο χάρτη. [9] 30 Σ ε λ ί δ α

37 Πίνακας.3-1: Η ιστορική παράθεση των τοπωνυμίων από 11 γνωστούς οικισμούς-τόπους της περιοχής με τη χρήση του GIS [9] 3.2 Εφαρμογές στην Αρχαιολογία Ο κλάδος της Αρχαιολογίας αφιέρωσε μεγάλο μέρος του δυναμικού του στην ανάπτυξη, έρευνα και ενσωμάτωση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ο κύριος λόγος της ευρείας αυτής χρήσης του GIS στην αρχαιολογία είναι η εν γένει ενασχόληση της επιστήμης με τη χωρική διάσταση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο χρόνο. Είναι εύκολα αντιληπτό πως αντίστοιχη είναι η χρήση του, σε όμορης κατεύθυνσης επιστήμες όπως για παράδειγμα η Παλαιοντολογία. Με τη χρήση του GIS, ξεδιπλώνονται στο χώρο, πέρα από το χρόνο, ιστορικά γεγονότα, πολιτισμικά δεδομένα και πολλά άλλα αποτελέσματα αρχαιολογικής σπουδής. Τα δεδομένα αυτά λόγω του μαζικού όγκου τους καθιστούν την μέθοδο του GIS, συμφέρουσα οικονομικά, γρήγορη και σχετικά 31 Σ ε λ ί δ α

38 ακριβή, αφού μέσω αυτής γίνεται η συλλογή, η αποθήκευση, ο χειρισμός για κάθε ζήτημα και φυσικά η αναπαράσταση σε τρόπο ευανάγνωστο και κατανοητό από τον χρήστη. Ωστόσο, η βασικότερη πτυχή της χρήσης του GIS στην Αρχαιολογία δεν είναι ως εργαλείο απλής απεικόνισης, αλλά η δυνατότητα σύμπλεξης και ανάλυσης διαφορετικού τύπου δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ολοκαίνουριας πληροφορίας, δημιουργώντας νέα ήθη στον τρόπο που οι αρχαιολόγοι αντιλαμβάνονται τον παρελθόντα χώρο. Η δυνατότητα αυτή του GIS να μοντελοποιεί και να προβλέπει πιθανούς αρχαιολογικούς χώρους, χρησιμοποιείται πλέον από εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες που συμμετέχουν σε μεγάλα χερσαία έργα, υποχρεώνοντας τες να λαμβάνουν υπόψη τους στις μελέτες τις συνέπειες που μπορεί να έχουν σε πιθανούς αρχαιολογικούς χώρους, έπειτα από τη διέλευση για παράδειγμα ενός μεγάλου οδικού άξονα [Η.12]. Ένα παράδειγμα εφαρμογής του GIS στην αρχαιολογία παρουσιάζεται από τον Bintliff [10], σχετικά με τις αρχαιολογικές επιφάνειες, το ιστορικό χρήσης γης και την ανθρώπινη επιρροή στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας. Μέσα από τη χρήση του GIS, η έρευνα διεισδύει στο γεωγραφικό αρχείο της Ολόκαινης περιόδου, που περιλάμβανε διαβρώσεις, εναποθέσεις σε χρονική αναντιστοιχία με την χρήση των εδαφών από τον ανθρώπινο παράγοντα. Γίνεται η καταγραφή των αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή των Θεσπιών 3, συγκεκριμένα στην τωρινή περιοχή Λεοντάρι, (Εικ.3-3), χρησιμοποιώντας το GIS στα πλαίσια μιας πρωτοποριακής μεθόδου και με τη βοήθεια ιστορικών χαρτών. Συγκεκριμένα η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η σάρωση της περιοχής και η καταγραφή σε εμπειρική κλίμακα των κατακερματισμένων δειγμάτων αρχαίου πολιτισμού, με την μορφή κομματιών αρχαίων κεραμικών σκευών (όστρακο), στα οποία η περιοχή ήταν πλούσια, με καταμετρημένα πάνω από 1 εκατομμύριο κομμάτια, συγκεντρωτικά. Η έρευνα ανέδειξε πως η 3 Οι Θεσπιές (Θεσπίαι) ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας. Η πόλη παρουσιάζεται συχνά στα ιστορικά δρώμενα καθώς οι Θεσπίες συμμετείχαν στο κοινό των Βοιωτών και έλαβαν μέρος στη Μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.χ, εναντίον των Περσών. Την εποχή της κυριαρχίας των Ρωμαίων, οι Θεσπίες γνώρισαν ακόμα μεγαλύτερη ακμή και ήταν η μοναδική πόλη στην Στερεά Ελλάδα που δεν υποδουλώθηκε στους Ρωμαίους [H.3]. 32 Σ ε λ ί δ α

39 συντριπτική πλειοψηφία από αυτά προέρχονταν από την αρχαία Κλασική περίοδο, ενώ πολλές σε αριθμό καταγραφές έγιναν και σε κομμάτια από την πρόσφατη τούρκικη κατοχή, αλλά και από την Ελληνιστική Ρωμαϊκή εποχή. Η παραπάνω παρατήρηση δεν συμβαδίζει με την αρχαιολογική προέλευση των ιστορικών χώρων της περιοχής που προέρχονται κυρίως από τα τέλη της Ρωμαϊκής περιόδου. Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από το μέγεθος της πόλης, το οποίο ήταν διπλάσιο κατά την Κλασσική περίοδο, συγκριτικά με το μετέπειτα μέγεθός της. Οι πολίτες της εποχής εκείνης συνήθιζαν να μεταφέρουν οικιακά και άλλης φύσεως απορρίμματα μέσα σε κεραμικά σκεύη και να τα μεταφέρουν στις αγροτικές εκτάσεις της πόλης, συνήθως σε άγονες κορυφές τοπικών λοφίσκων. Αυτό, αναδεικνύει πτυχές από τον πολιτισμό και τις συνήθειες των κατοίκων της εποχής. Παράλληλα, στους χώρους αυτούς βρέθηκαν δείγματα από παλαιότερες περιόδους όπως τα τέλη Νεολιθικής, αρχές της εποχής του Χαλκού, προσδίδοντας στον οικισμό ακόμη εντονότερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. (α) Εικ.3-3:(α) Ενδεικτικός χάρτης κατανομής των αρχαιολογικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή των Θεσπιών (City), που αποτελούνται από 17 ιστορικούς και πιθανόν ένα (LSE7) προϊστορικό & (β) αντίστοιχη απεικόνιση της πυκνότητας εύρεσης αρχαίων κεραμικών (οστράκων-shred) στην περιοχή (με λευκές τελείες οι αρχαιολογικοί χώροι). [10] (β) 33 Σ ε λ ί δ α

40 3.3 Εφαρμογές στη Διαχείριση Δημοσίων Υπηρεσιών Η διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών και περιοχών είναι το βασικό αντικείμενο του κράτους και των δομών του. Συνεπώς, το εργαλείο που θα κάνει τη διαχείριση αυτή πιο εύκολη και αποδοτική θα αποτελέσει το ζητούμενο για κάθε κυβερνητικό φορέα. Η συνεισφορά του GIS στη διαχείριση αυτή είναι πολύ σημαντική και λαμβάνει μέρος σε τέσσερις βασικούς τομείς [11], [12]: i. Καθημερινό Επιχειρησιακό πλάνο των Υπηρεσιών (π.χ. Συντήρηση Φαναριών Οδών) ii. Παράγοντες Κοινωνικο-οικονομικής Ανάπτυξης (π.χ. Εξυπηρέτηση Κοινού σε Κοινοφελείς Υπηρεσίες) iii. Στατιστική (π.χ. Δείκτες, Ενημέρωση, Πρόβλεψη) iv. Διαχείριση Υπηρεσιών (π.χ. Τοποθεσία Υπηρεσιών όπως Σχολεία) Ένα παράδειγμα συγκεκριμένης εφαρμογής είναι αυτό της Πολιτειακής Βιβλιοθήκης του Colorado [13], μιας αμιγώς δημόσιας υπηρεσίας, η οποία σε συνεργασία με τις δημόσιες βιβλιοθήκες του Κολοράντο, προχώρησε στη δημιουργία εφαρμογών χαρτογράφησης GIS, για την απεικόνιση της κατανομής των χρηστών της βιβλιοθήκης σε σχέση με γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως υποκαταστήματα και κινήσεις βιβλίων. Οι προσπάθειες αυτές επιτρέπουν στους φορείς λήψης αποφάσεων στις βιβλιοθήκες, να λάβουν μια γεω-χωρική προσέγγιση για την κατανόηση των δημογραφικών στοιχείων της κοινότητάς τους, να αναλύσουν τα πρότυπα χρήσης της βιβλιοθήκης, να εξηγήσουν στατιστικές τάσεις και να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Κάθε εφαρμογή αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα (layers): Τα όρια της νομικής δικαιοδοσίας μιας δημόσιας βιβλιοθήκης στο Κολοράντο, όπου μπορεί να είναι ένας δήμος, ένας νομός, ή μια ειδική περιοχή. Τα σημεία εξυπηρέτησης κάθε βιβλιοθήκης, όπως κτίρια, κινητά σημεία, σημεία με βιτρίνα ή κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, όπως σχολεία ή κοινοτικά κέντρα. Τους χρήστες που είναι καταγεγραμμένοι στη βιβλιοθήκη. Τους χρήστες της βιβλιοθήκης που βρίσκονται μέσα στα νομικά όρια δικαιοδοσίας της. 34 Σ ε λ ί δ α

41 Οδούς και δρόμους στα όρια δικαιοδοσίας της βιβλιοθήκης. Δημογραφικές πληροφορίες. Ταχυδρομικούς κώδικες της περιοχής. 3.4 Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Οι βίαιες αλλαγές στο περιβάλλον τον τελευταίο αιώνα είχαν σαν αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση των φυσικών φαινομένων που προκαλούν καταστροφές και απώλειες είτε υλικές ή ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές. Η ικανότητα της πολιτείας και των κατάλληλων αρχών να διαχειριστούν τα φαινόμενα αυτά και να μπορέσουν να αποδώσουν ένα αξιόπιστο και αποδοτικό πλάνο απόκρισης είναι πολύ σημαντική και μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις παρελκόμενες συνέπειες από τα φαινόμενα αυτά. Η εφαρμογή των Γ.Σ.Π. στις περισσότερες τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων και μεγάλων καταστροφών οποιασδήποτε μορφής. Συγκεκριμένα, προγράμματα για την αντιμετώπιση των σεισμών, πλημμυρών, τυφώνων, κλπ, έχουν αναπτυχθεί στις χώρες που έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν μεγάλες καταστροφές και συνειδητοποίησαν την ανάγκη μιας οργανωμένης προσπάθειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν ειδικά προγράμματα σε διάφορες χώρες του κόσμου που αναδεικνύουν την χρησιμότητα του GIS. στον τομέα της αντιμετώπισης προβλημάτων τέτοιας φύσης. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα HAZUS ([Η.13], [H.14]), στις ΗΠΑ, αποτέλεσμα συνεργασίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών (FEMA) και του Εθνικού Ινστιτούτου Οικοδομικών Επιστημών (ΝΙΒS). Περιλαμβάνει μια καθορισμένη μεθοδολογία πρόβλεψης απωλειών λόγω σεισμού σε ολόκληρη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί στην πλατφόρμα GIS και σε περιβάλλον Maplnfo ή ArcView. Έχει τη δυνατότητα να παράγει προβλέψεις φθορών και ζημιών οι οποίες μπορεί να είναι: Υλικής φύσης όπως πιθανές ζημιές σε κτίρια, ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω σεισμού για προσωρινά καταφύγια, τα 35 Σ ε λ ί δ α

42 ερείπια που δημιουργήθηκαν και τις έμμεσες και άμεσες οικονομικές απώλειες από το σεισμό, Αλλά και ενδεχόμενες απώλειες ανθρώπινων ζωών Είναι βέβαιο πως κάτι τέτοιο θα έβρισκε μεγάλη απήχηση και στην δικιά μας χώρα, αλλά και σε όμορα κράτη (Ιταλία, Τουρκία) όπου οι φυσικές καταστροφές λόγω σεισμού είναι έντονες και εξαιρετικά δυσμενείς. Το ίδιο πρόγραμμα έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται για να βρει εφαρμογή και στην αντιμετώπιση πλημμυρών ή τυφώνων. Εικ3-4: Ενδεικτικός Χάρτης από το πρόγραμμα HAZUS για τις Φυσικές Καταστροφές [H.15] 3.5 Εφαρμογές στη Διαχείριση Εγκαταστάσεων Το GIS βοηθάει στον καλύτερο σχεδιασμό, βέλτιστη χρησιμότητα και διαχείριση μεγάλων συνήθως κτηρίων, κτηριακών εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων και εγκαταστάσεων λιμανιών [14] σε όλη τη διάρκεια «ζωής» τους, εξασφαλίζοντας τη διάρκεια και τη συνέχεια λειτουργίας του. Βασικές ενέργειες που καλύπτονται είναι [15], [16]: Αναζήτηση και αναγνώριση της κατάλληλης τοποθεσίας για κάθε εργασία Βελτιστοποίηση των τιμών ενοικίασης. Διαχείριση της συνεχούς συντήρησης των εγκαταστάσεων Εφαρμογή επεμβάσεων (κτήρια, εγκαταστάσεις πρασίνου, κλπ) με πιο αποτελεσματικό τρόπο Σχεδιασμός της ασφάλειας και συνέχειας της επιχείρησης 36 Σ ε λ ί δ α

43 Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης εφαρμογής του GIS είναι στις εγκαταστάσεις της NASA [17] στο Ερευνητικό Κέντρο του Langley, που ιδρύθηκε το 1917, με σκοπό την αεροναυπηγική έρευνα. Με σκοπό την μείωση των δαπανών στις 800 στρεμμάτων εγκαταστάσεις του, χρησιμοποιήθηκε η GIS τεχνολογία για να γίνει καλύτερη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών. Σκοπός της ομάδας ήταν η μείωση της χρήσης κτηρίων, με αποτέλεσμα τη μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους και του κόστους συντήρησης εγκαταστάσεων κατά 1εκ.$. Επιπλέον, οι αυξημένες ανάγκες συνέργειας και συνεργασίας μεταξύ ερευνητών, μακροχρόνιων δορυφορικών προγραμμάτων, δημιούργησαν επιπλέον απαιτήσεις χωροθέτησης. Για παράδειγμα, κάθε ερευνητική ομάδα έπρεπε να καλύπτει έναν όροφο και μαζί με συνεργαζόμενες, να συστεγάζονται στο ίδιο κτήριο. Τα οφέλη από τη λήψη πιο ορθολογικών αποφάσεων στέγασης υπό το πρίσμα του GIS, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στην μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, αλλά επεκτείνονται και στο επίπεδο καλύτερης επικοινωνίας, συνεννόησης, χωρίς να αγνοούνται και σημαντικότατα περιβαλλοντικά οφέλη, από μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα για το Ερευνητικό Κέντρο. Παράλληλα, η τεχνογνωσία πάνω στη διαχείριση αυτή, έδωσε έναυσμα για αναζήτηση χρήσης του σε παραπλήσιες κτηριακές χρήσεις, όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πανεπιστήμια και κρατικά κτήρια. 3.6 Εφαρμογές στην Αγροκαλλιέργεια & Γεωργία Η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί τον θεμέλιο λίθο κάθε οικονομίας και πολύ σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξή της. Κατά την διαχείριση, ο ισοσκελισμός των προϊόντων-αγαθών που παράγονται έναντι του κόστους παραγωγής αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία της αγροτικής δραστηριότητας. Η δυνατότητα που προσφέρει το GIS να αναλύει και να αποδίδει οπτικά το γεωργικό περιβάλλον και τις αντίστοιχες καθημερινές εισροές-εκροές έχει αποβεί προσοδοφόρα για τους γεωργούς και παραπλήσια επαγγέλματα της γεωργίας. Με τις εφαρμογές αυτές, από τη χρήση mobile-gis σε κινητό τηλέφωνο, ως την επιστημονική ανάλυση των παραγωγικών δεδομένων, ενισχύεται η δυνατότητα παραγωγής, μειώνεται δραστικά το κόστος, ενώ η 37 Σ ε λ ί δ α

44 διαχείριση γης, αποθεμάτων, εργαλείων, δραστηριοτήτων και προσωπικού γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική. Ιδιαίτερα η τεχνολογία GIS υποστηρίζει την αγροτική δραστηριότητα παρέχοντας [18]: Μεγαλύτερη και αναλυτικότερη υποστήριξη για επακριβή καλλιέργεια Καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επιφέρουν ρίσκο και απώλειες Καλύτερη απόδοση της επένδυσης και καταμερισμό του κόστους Αποτελεσματικότερες λειτουργίες μέσω αυτοματισμού εργασιών Μεγαλύτερη πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες και δεδομένα Καλύτερη εικόνα για εξαγωγή αποφάσεων και πολιτικών καλλιέργειας Πληρέστερη εικόνα οργάνωσης, ελέγχου και αναφοράς για απορρόφηση κονδυλίων ενίσχυσης Παράδειγμα εφαρμογής του GIS στην αγροκαλλιέργεια είναι της Ravensdown, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και διανομείς λιπασμάτων στη Ν.Ζηλανδία [19], η οποία με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής βελτιώνει τον τρόπο που οι καλλιεργητές διαχειρίζονται τα προϊόντα τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά η άσκοπη χρήση πλεονάζουσας ποσότητας, που θα δημιουργήσει δραματικές συνέπειες μόλυνσης στα αποθέματα νερού της χώρας. Διασφαλίζεται έτσι η βιωσιμότητα της γεωργίας της περιοχής, η καθαρότητα των φυσικών πόρων ύδατος, η διασφάλιση από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και οικονομικά οφέλη για τους γεωργούς, δημιουργώντας κερδοφόρα πεδία συμφέροντος για όλους τους εμπλεκόμενους (win-win). Το σύστημα (Εικ. 3-5) καταγράφει επακριβώς που και πόσο λίπασμα έχει τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη περιοχή. Η πληροφορία αυτή απεικονίζεται σε μια ψηφιακή ορθοφωτογραφία, η οποία σε συνδυασμό με τις περιγραφικές πληροφορίες της αντίστοιχης βάσης δεδομένων παίρνει και την ανάλογη ένταση χρώματος. Επιπλέον, διατηρείται παραστατικό ιστορικό λίπανσης του εδάφους και με τον τρόπο αυτό προβλέπονται και οι απαιτήσεις του στο μέλλον. 38 Σ ε λ ί δ α

45 Εικ. 3-5: Χαρακτηρισμός- Χρωματισμός εκτάσεων που εφαρμόστηκε το εν λόγω λίπασμα σε αλληλεπίδραση με την υπάρχουσα βάση δεδομένων, ανάλογα με την ποιότητα των εδαφών τους [19] 3.7 Εφαρμογές στις Μεταφορές Οι μεταφορές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς της σύγχρονης εποχής, καθώς η παγκοσμιοποίηση αύξησε ραγδαία την ανάγκη για μετακινήσεις αγαθών αλλά και ανθρώπων και τις ανταλλαγές πολιτισμών. Αυτό βέβαια κατατάσσει τις μεταφορές στον πρώτο παράγοντα υπεύθυνο για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και βασικό υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε τοπικό επίπεδο η βιωσιμότητα μεγάλων πόλεων (π.χ. Λονδίνο, ΝΥC) βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη σωστή διαχείριση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Από τα παραπάνω, διαφαίνεται η σημαντικότητα των μεταφορών στο σύγχρονο κόσμο, με αποτέλεσμα η διαχείρισή τους μέσω του 39 Σ ε λ ί δ α

46 GIS να κρίνεται επιβεβλημένη, ιδιαίτερα στους παρακάτω βασικούς τομείς [20], [21]: i. Σχεδιασμό Μεταφορών και Υποδομών ii. Επιλογή βέλτιστου δρομολογίου iii. Διαχείριση και Έλεγχος Κυκλοφορίας iv. Ασφάλεια Δρομολογίων Παράλληλα, οι κλάδοι των μεταφορών όπου έχουμε μεγάλη εφαρμογή του GIS είναι: Αεροπορία Αεροπλοΐα Αυτοκινητόδρομοι Μεταφορά προϊόντων και αγαθών (logistics) Λιμάνια και Ναυσιπλοΐα Δημόσιες και Μαζικές Μεταφορές Σιδηρόδρομοι Η χρήση του GIS στις μεταφορές καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα απαραίτητων εργασιών για ένα από τα παραπάνω μεταφορικά συστήματα, όπως [21]: Διαχείριση Σχεδιασμός Εκτίμηση Αξιολόγηση Συντήρηση Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής είναι [22] αυτό στους αμερικάνικους αυτοκινητοδρόμους του Όρεγκον, όπου 365 γέφυρες του οδικού συστήματος της πολιτείας έχουν κατασκευαστικά προβλήματα (Εικ3-6), των οποίων η επιδιόρθωση και η αναστήλωση αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού συμπεριέλαβε τη χρήση των GIS υποδομών στην δημιουργία ολοκληρωμένου μοντέλου για τις οδικές εφαρμογές, με σκοπό να εξομαλύνει την πιθανότητα κυκλοφοριακών προβλημάτων και μποτιλιαρίσματος κατά τη διάρκεια των έργων αναστήλωσης. 40 Σ ε λ ί δ α

47 Εικ3-6:Οι γέφυρες (πορτοκαλί κουκίδες) που απαιτούν επεμβάσεις στο κύριο οδικό σύστημα του Όρεγκον. [22] Επίσης, με τη χρήση του GIS, η κατάλληλη επιλογή της τοποθεσίας των επεμβάσεων και η παραλαβή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών, έγινε πολύ πιο εύκολα και παραστατικά μέσω του χάρτη. Επιπλέον, υπολογίστηκαν ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη χρήση του GIS, θα είναι τριπλάσια σε σχέση με το κόστος των επεμβάσεων αναστήλωσης. Ενώ, παράλληλα η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων που αναπτύχθηκε, επέτρεψε καλύτερη ανάλυση των συνθηκών και σημαντική μείωση του ρίσκου εκτιμητικών λαθών, με άμεσα ενημερωμένη κάθε στιγμή βάση δεδομένων. 3.8 Εφαρμογές στον Τουρισμό Η εφαρμογή του GIS στον τουρισμό χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 90, κυρίως στους τομείς της διαχείρισης και του σχεδιασμού, όπου και η βιώσιμη ανάπτυξη και η λήψη αποφάσεων έγινε πολύ πιο εύκολη. Μέσω του GIS, η διαχείριση πολλαπλών δεδομένων και πληροφοριών, η καταγραφή και η εκτίμηση πολλαπλών ενδείξεων, η λήψη αποφάσεων στον σχεδιασμό, η επίβλεψη και η εκτίμηση των διαφόρων φάσεων απέκτησε μια 41 Σ ε λ ί δ α

48 ορθολογική βάση. Η έλλειψη GIS παροχών είναι πιο έκδηλη στον τομέα του χειρισμού μαζικής τουριστικής προσέλευσης σε υπάρχοντες προορισμούς, με αποτέλεσμα τον ανεπαρκή σχεδιασμό και τη ραγδαία υποβάθμιση της μελλοντικής βιωσιμότητας της περιοχής. αντίθετα, με τα συμφωνηθέντα στο παγκόσμιο συνέδριο του Ρίου, το 1992, όπου εκφράστηκε η ανάγκη για ισορροπημένη χρήση και ανάπτυξη του πλανήτη στα πλαίσια των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών με βιώσιμο πλαίσιο ανάπτυξης για το μέλλον [23], [24]. Η κατηγοριοποίηση των εφαρμογών του GIS γίνεται με βάση απαιτήσεις, όπως παρουσιάζονται στον Πίν.3-2 και είναι [25]: i. Αποθέματα- Καταγραφές Τουριστικών Καταλυμάτων Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των τουριστικών περιοχών περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες και κατάλληλη πληροφόρηση για την εξαγωγή πολύπλοκων συμπερασμάτων για την αξιοποίηση μιας περιοχής. Μέσω του GIS, τα μέρη με τουριστικό ενδιαφέρον καταγράφονται, αποθηκεύονται και διαχειρίζονται παράλληλα με πρόσθετες πληροφορίες για αυτά (π.χ. πρόσβαση, υποδομές κλπ.) Μια άλλη πτυχή στο σημείο αυτό είναι η παροχή των GIS χαρτογραφημένων πληροφοριών μέσω του διαδικτύου με σκοπό την προσέλκυση τουριστών, είτε πριν προσέλθουν στο μέρος είτε διευκολύνοντάς τους παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή τουριστικού ενδιαφέροντος, κάνοντας έτσι το κάθε αξιοθέατο, εύκολα προσβάσιμο και αντιληπτό. ii. Ανάδειξη των καταλληλότερων περιοχών για τουριστική εκμετάλλευση. Η καταλληλόλητα μιας τοποθεσίας για ένα σκοπό είναι η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του GIS και η απήχηση αυτής στον τουρισμό είναι ευρύτατη. Η εκλογή μια τουριστικής τοποθεσίας για μελλοντική ανάπτυξη γίνεται πολύ πιο ορθή, αναλογιζόμενοι συγκεκριμένα ποιοτικά, αλλά και ποσοτικά κριτήρια όπως οι 42 Σ ε λ ί δ α

49 υπάρχουσες υποδομές, οι φυσικοί πόροι, οι χρήσεις γης, η πρόσβαση στην τοποθεσία, οικονομικοί παράγοντες, δημογραφικοί παράγοντες, κ.α. iii. Διαχείριση επισκεπτών/ ροή/ έλεγχος διαδρομής Τα GIS παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των επισκεπτών με ανάλυση του χρόνου και του χώρου δραστηριοτήτων, αλλά και τα κριτήρια που υπεισέρχονται στην εκλογή της βέλτιστης πορείας σε ένα μέρος, προσελκύοντας-αναδεικνύοντας παράλληλα και παράπλευρα σημεία. Η κατανόηση της ροής αυτής μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικότερες αποφάσεις για την εξέλιξη του τουρισμού στην περιοχή, αλλά και της ίδιας της περιοχής ή ακόμα και γειτονικών, όπως οι επενδύσεις σε υποδομές, διαχείριση των δραστηριοτήτων και απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος. iv. Καταγραφή των επιρροών από τον τουρισμό. Η καταγραφή των αλλαγών από τη διέλευση του τουριστικού συστήματος από μια περιοχή, έχει ως σκοπό περισσότερο την καταγραφή συγκεκριμένων παραμέτρων ως προς τον χρόνο και τον τόπο παρά την πρόβλεψη μελλοντικών επιπτώσεων, που είναι αντικείμενο ανάλυσης της επακόλουθης κατηγορίας εφαρμογών. Είναι επιβεβλημένη για την διατήρηση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και την οργανωμένη καταγραφή αστοχιών από τον τουρισμό. v. Ανάλυση μορφών και σχέσεων σύμφωνα με τη αντίστοιχη χρήση. Η ανάλυση πιθανών μορφών και σχέσεων σύμφωνα με τα οποία αναγνωρίζονται διάφορα φαινόμενα, η συχνότητά τους και η διάχυσή τους στην περιοχή, αποτελεί αντικείμενο διεργασιών ειδικών επιστημόνων, σχεδιαστών και ανθρώπων του τουρισμού. 43 Σ ε λ ί δ α

50 vi. Η ανάλυση των επιπτώσεων του τουρισμού μπορεί να αναδείξει την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών παραγόντων και να εκτιμηθεί η πιθανή εμπλοκή σε μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, ένα άλλο σημαντικότατο αντικείμενο είναι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο που πιθανόν παραβιάζεται με την τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο ανάμεσα στις περιοχές, αλλά και τις κοινωνικές-οικιστικές ομάδες που επωμίζονται τα κόστη και τα οφέλη της τουριστικής διέλευσης. Με το GIS εντοπίζονται ευκολότερα οι περιβαλλοντικές ανισότητες και αντικαθίστανται με ισοδύναμες παρεμβάσεις από την πολιτεία, εφαρμόζοντας δικαιότερες πολιτικές στην τοπική κοινωνία. Τέλος, η καταγραφή των χαρακτηριστικών των τουριστών και η εμβάθυνση στην προσέλκυση κοινού για συγκεκριμένες χρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη προώθηση της τοποθεσίας και του τουριστικού marketing. Υπολογισμός για πιθανές επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη Στην κατηγορία αυτή κατασκευάζονται μελλοντικά σενάρια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την τουριστική εξέλιξη και αναλύονται οι επιπτώσεις τους. Μέσω του GIS, ηπιότερες συνέπειες και εναλλακτικές τοποθεσίες μπορούν να αναδειχθούν έπειτα από μια δυσμενή συγκυρία, ενώ πιο ολοκληρωμένες αποφάσεις για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μπορούν να επιλεγούν, με καλύτερη εικόνα για τους επενδυτές, τους επισκέπτες αλλά και την εμπλοκή και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, το μελλοντικό πλάνο είναι πιο σαφές, αποφεύγοντας μικρο-διενέξεις μεταξύ τοπικών παραγόντων και διασφαλίζοντας πιο βιώσιμες και αξιόπιστες λύσεις. 44 Σ ε λ ί δ α

51 Πιν.3-2: Παροχή Υπηρεσιών και Δυνατότητες του GIS στον Τουρισμό όπως κατηγοριοποιήθηκαν από τον Bahaire & Elliot-White το 1999 [25] Παραδείγματα Παραδείγματα βασικών Κατηγορίες εφαρμογής λειτουργικών δυνατοτήτων GIS του Εισαγωγή δεδομένων, Αποθήκευση & Διαχείριση ερωτημάτων που μπορούν να απαντηθούν και να ερευνηθούν με τη χρήση του GIS (Rhind, 1990)[24] στον τουρισμό Τοποθεσία Τι είναι εκεί, στο..; Αποθέματα- Καταγραφές Τουριστικών Καταλυμάτων Κατασκευή χάρτη Συνθήκες Που είναι το ; Ανάδειξη των καταλληλότερων περιοχών για τουριστική εκμετάλλευση. Διαχείριση & Ολοκληρωμένη διαμόρφωση χάρτη Αναζητήσεις στον Χάρτη Χωρική Ανάλυση Χωρική μοντελοποίηση Υποστήριξη Συμβουλευτική Αποφάσεων & Τάσεις Τι άλλαξε ; Καταγραφή των επιρροών από τον τουρισμό. Πλοήγηση Μορφή Ποια η καλύτερη πορεία για ; Με ποια μορφή ; Ποιο το είδος ; Διαχείριση επισκεπτών/ ροή/ έλεγχος διαδρομής Ανάλυση μορφών και σχέσεων σύμφωνα με τη αντίστοιχη χρήση. Μοντελοποίηση Τι θα συμβεί αν ; Υπολογισμός για πιθανές επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη 3.9 Εφαρμογές στις Επιστήμες Υγείας Η χρήση του GIS ως μεθόδου χωρικής ανάλυσης, παρέχει ένα ασύγκριτα ανταγωνιστικό εργαλείο στην οργάνωση, περιγραφή και κατανόηση θεμάτων στον τομέα της Υγείας. Ειδικά, η σωστή οργάνωση των ιατρικών υποδομών, τα στατιστικά αποτελέσματα από την παροχή υπηρεσιών υγείας, η ευκολία προσβασιμότητας από τους πολίτες σε ιατρικές εγκαταστάσεις και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση είναι μερικά μόνο από τα βασικότερα αντικείμενα που 45 Σ ε λ ί δ α

52 βελτιώνονται μέσω του GIS στον τομέα της Υγείας. Επιπλέον, η παροχή πληροφόρησης για τα ιατρικά περιστατικά, η κάλυψη των ιατρικών αναγκών και η ζήτηση ιατρικού προσωπικού ανά περιοχή, παρέχουν πληρέστερη εικόνα σε αποφάσεις σχετικά με την κατανομή του ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, καλύτερες υπηρεσίες και δικαιότερες πολιτικές στον τομέα αυτό [26]. Ένα παράδειγμα εφαρμογής είναι αυτό της δημιουργίας ενός συστήματος διαχείρισης σεναρίου επιδημίας [27],στην υποτροπική χώρα-νήσο Ταϊβάν (Εικ 3-7). Στις μέρες μας, η χώρα χαίρει μέγιστης διεθνούς αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, αφού οι πολίτες της ταξιδεύουν περισσότερο από παλαιότερα. Έτσι, αυτό αυξάνει την πιθανότητα μεταφοράς μεταδοτικής ασθένειας και το αντίστοιχο κέντρο της χώρας ανέλαβε τη δημιουργία δικτύου διαχείρισης επιδημικών περιστατικών με τη χρήση του GIS και τη βοήθεια επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, ιδιαίτερα όσον αφορά τον δάγκειο πυρετό. Εικ. 3-7:Αποτύπωση επιδημικών περιστατικών και ανάγνωση από τους χρήστες [27] Μέσω του συστήματος αυτού, κάθε τέτοιο περιστατικό, αναφέρεται από τους νοσηλευτές στο σύστημα και εμφανίζεται γεωγραφικά και χρονικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη εικόνα της επιδημίας αλλά και της τοποθεσίας του επιδημικού αιτίου (μολυσματικά κουνούπια κλπ.), με αποτέλεσμα την πιο καίρια αντιμετώπισή της. 46 Σ ε λ ί δ α

53 3.10 Εφαρμογές στους Φυσικούς Πόρους & στην Προστασία του Περιβάλλοντος Mε δεδομένη την ανάγκη διαχείρισης από τον άνθρωπο των φυσικών πόρων μιας γεωγραφικής περιοχής, είναι εύκολα κατανοητή η χρήση του GIS στον τομέα αυτό. Βιολόγοι, βοτανολόγοι, οικολόγοι, υδρολόγοι, μεταλλειολόγοι, δασολόγοι, αλλά και πολλές ακόμα ομάδες μπορούν να βασιστούν στις δυνατότητες ανάλυσης του GIS, με σκοπό τη βέλτιστη εικόνα για λήψη καίριων αποφάσεων σχετικά με την άντληση ή διαχείριση των φυσικών πόρων αλλά και την ασφαλή χρήση του περιβάλλοντος. Οι φυσικοί πόροι, συνήθως δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στον χώρο και οι ανάγκες που δημιουργούν μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη περιοχών ακόμα και κρατών. Οι βασικές διεργασίες που λαμβάνουν μέρος από το GIS στον τομέα αυτό είναι [6], [28] [Η.16]: i. Υπολογισμός του μεγέθους των αποθεμάτων ii. Εποπτεία των μεταβολών στα αποθέματα (γεωγραφικά, αλλά και σε ποσότητα) iii. Ανάλυση για την καταλληλόλητα άντλησης και χρήσης iv. Εκτίμηση σεναρίων εξέλιξης μέσω της διαχείρισης των πόρων v. Υπολογισμός πιθανών επιπτώσεων από τη διαχείριση σε πολλά επίπεδα. vi. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την καλύτερη κατανόηση των εφαρμογών αυτών, παρατίθεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του GIS στη διαχείριση των φυσικών πόρων, με εξαιρετικό ενδιαφέρον για την χώρα μας [29]. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί βιώσιμα αποθέματα αλιείας, με στόχο να μην κινδυνέψουν επόμενες γενιές από πιθανή έλλειψη, καθώς υπάρχει συνεχές μειούμενο απόθεμα. Για το λόγω αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την αλιεία (CFP) αποφάσισε τον υπολογισμό μεθόδων διαχείρισης του αλιευτικού κεφαλαίου και εντόπισε την αιτία για την υπερ-αλιεία στον μεγάλο μέγεθος των αλιευτικών πλοίων του στόλου της Ένωσης, ο οποίος ξεπερνά σε αλίευση το διαθέσιμο απόθεμα ψαριών. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θεσπίστηκαν κανόνες, όπως ο περιορισμός του μικτού βάρους των σκαφών, της ταχύτητας και του 47 Σ ε λ ί δ α

54 εξοπλισμού τους. Επιπλέον, εισήλθε η ποσόστωση ανά είδος ψαριού, με σκοπό τη σταθεροποίηση των πληθυσμών τους, απαγορεύοντας ακόμα την αλιεία σε ειδικές περιοχές ανάπτυξης νεογνών. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η εποπτεία των 83,796 νηολογημένων αλιευτικών σκαφών της Ένωσης. Με την βοήθεια, λοιπόν, μιας εφαρμογής της εταιρείας Esri για ένα νέο-ενταγμένο μέλος, την Κροατία, με επωνυμία VMS, το αντίστοιχο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε την δυνατότητα προσδιορισμού και παρακολούθησης ανά πάσα στιγμή όλων των παραπάνω περιοριστικών παραμέτρων για τα 260 μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη της χώρας. Το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα είχε την δυνατότητα να παρέχει πληροφοριακά δεδομένα πέρα από τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε σκάφους (ονομασία, ιδιοκτήτης), παράλληλη πληροφόρηση για την φύση της αλιείας που πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του σκάφους, προσδίδοντας έτσι μια πολύ καλή εικόνα των δυνατοτήτων αλιείας Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Το GIS έχει ήδη διεισδύσει σε πολλά εκπαιδευτικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πολλές χώρες. Η ανάγκη εισαγωγής του GIS στην εκπαίδευση έχει διττό σκοπό, πρώτον την εξοικείωση των μαθητών στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας σύνθετων χαρτών και δεύτερον, την ανάπτυξη μεθόδων με σκοπό την λειτουργία του GIS ως εκπαιδευτικό εργαλείο ανάλυσης. Για παράδειγμα, η χρήση της τεχνολογίας GIS από μαθητές σε σχολεία στις ΗΠΑ έδωσε τη δυνατότητα μελέτης διαφόρων φαινομένων σε εκπαιδευτικό επίπεδο, όπως η φύση της γης, το κλίμα, η βλάστηση, ο πληθυσμός, οι φυσικές καταστροφές, η χαρτογράφηση και η ανάλυση εθνολογικών χαρακτηριστικών ανά περιοχή, π.χ. το ιστορικό εμφάνισης Αφρο-αμερικανών πληθυσμών στην πόλη τους, κ.α. Επίσης, σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν μια άλλη διάσταση στη χρήση του GIS στην εκπαίδευση, καθώς δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ιδιαίτερων δεξιοτήτων αντίληψης του χώρου και των διαστάσεων από τους εκπαιδευόμενους [30],[31],[32]. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η ενσωμάτωση του GIS στην ελληνική εκπαίδευση αρχίζει να πραγματοποιείται έστω και με δειλά βήματα. Αρχικά έχει 48 Σ ε λ ί δ α

55 επιτευχθεί η ενσωμάτωση σε όλο και περισσότερα προγράμματα σπουδών σε τμήματα ΑΕΙ, προάγοντας παράλληλα την παραγωγή καταρτισμένου προσωπικού χρήσης αλλά και την αντίστοιχη έρευνα. Ωστόσο, η ενσωμάτωση πλέον γίνεται όλο και πιο έκδηλη και σε κατώτερα επίπεδα εκπαίδευσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα μαθήματα φυσικών επιστημών, όπου η πληροφόρηση από διάφορες πηγές δίνει τη δυνατότητα της οργάνωσης και της αποτύπωσής της σε χάρτη με χαρακτηριστική απεικόνιση, βοηθώντας την προσέγγισή τους από όλες τις βαθμίδες εκπαιδευόμενου κοινού και την καλύτερη κατανόηση τους από τους μαθητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γεωγραφία Β Γυμνασίου και η ενότητα «Οι Χάρτες», όπου το λογισμικό ArcGIS της Esri, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό εργαλείο, για την καλύτερη κατανόηση της ενότητας, όπως παρουσιάζεται από την Κ. Κοντόση [33]. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει σκοπό την κατανόηση της έννοιας του χάρτη, τα είδη τους, τις πιθανές πληροφορίες που μπορεί να ενσωματώσει, τη βοήθεια που προσφέρουν στη λήψη αποφάσεων, τη σημασία στη ζωή του ανθρώπου αλλά και το μέλλον του. Με στόχο την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών γίνεται η αναλυτική εξερεύνηση, πειραματισμός, αλλά δίνεται και η δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάσουν θεματικούς χάρτες των περιοχών της Ελλάδας, καθώς και άλλων κρατών ή ηπείρων, με τη βοήθεια του ArcGIS9.x. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, που μπορούν να εκτελεστούν από τους μαθητές: Κατασκευή θεματικού χάρτη με την πυκνότητα των πληθυσμών στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου, όπου αποτυπώνονται με διαφορετικούς χρωματισμούς οι πυκνότητες πληθυσμών, οι πρωτεύουσες νομών αλλά και οι διαχωρισμοί περιοχών ανάλογα με τον τοπικά αυτο-διοικητικό διαχωρισμό (Εικ.3-8). 49 Σ ε λ ί δ α

56 Εικ.3-8: Παράδειγμα χάρτη πυκνότητας του πληθυσμού της Πελοποννήσου [33] Κατασκευή θεματικού χάρτη με την εμφάνιση των σεισμών, όπου το μέγεθος τους αντικατοπτρίζεται με τη διάμετρο κουκίδας στο χάρτη (Εικ.3-9) Εικ.3-9: Παράδειγμα χάρτη εμφάνισης σεισμών Πελοποννήσου [33] Κατασκευή θεματικού χάρτη με τους γεωλογικούς σχηματισμούς του νησιού της Μήλου, στον οποίο γίνεται παρουσίαση των ακτογραμμών του, των βουνών, των ποταμών και ειδικών τοποθεσιών με θερμές πηγές. (Εικ 3-10α), καθώς και χάρτη με τους γεωλογικούς σχηματισμούς του νησιού (Εικ.3-10β) 50 Σ ε λ ί δ α

57 Εικ.3-10α Παράδειγμα χάρτη εμφάνισης του νησιού της Μήλου[33]. Εικ.3-10β: Παράδειγμα χάρτη εμφάνισης των γεωλογικών σχηματισμών και των θερμών πηγών της Μήλου [33] Εφαρμογές στις Επιχειρήσεις & σε Εμπορικές Χρήσεις Ενώ η χρήση του GIS για πολλά χρόνια περιοριζόταν στην επισκόπηση των φυσικών πόρων, στη δασολογία και σε άλλες περιβαλλοντικής φύσεως επιστήμες, σχετικά πρόσφατα η χρήση διευρύνθηκε και συμπεριέλαβε τις επιχειρησιακές και διοικητικές λειτουργίες. Το γεγονός αυτό είναι φυσιολογικό καθώς τα δεδομένα που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό με τον χώρο και τον χρόνο. Σύμφωνα με το περιοδικό ΤechNavio 51 Σ ε λ ί δ α

58 την τριετία η αύξηση του GIS στην επιχειρησιακή αγορά ήταν της τάξεως του 12,8%. Επιπλέον, οι αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας αύξησαν την ζήτηση για εφαρμογές με αποτέλεσμα μια νέα τάση επενδύσεων για το GIS. Σήμερα, πηγές δεδομένων GIS ποικίλλουν από εικόνες δορυφόρου που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση του αριθμού των νέων κατοικιών, μέχρι τα ατομικά στοιχεία των καταναλωτών ανά σημείο, οι οποίοι ζουν σε αυτά τα σπίτια. Αυτά τα δεδομένα, μπορούν να προσθέσουν σημαντική αξία στη βάση δεδομένων ενός οργανισμού, βοηθώντας την επικύρωση και επέκταση των ιδιόκτητων πόρων του [34]. Έξι είναι οι βασικοί τομείς όπου η χρήση του GIS βρίσκει εφαρμογή στις Επιχειρήσεις [34]: i. Παράδοση, Εκτελωνισμός προϊόντων (logistics) ii. Διαχείριση υπεραγορών και προϊόντων iii. Τραπεζικό σύστημα iv. Αλυσίδες Καταστημάτων v. Ανάλυση Αγορών vi. Διαφήμιση Ένα ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης του GIS στον τομέα αυτό είναι στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον του τραπεζικού συστήματος [35]. Η προσέλκυση πελατών από τις τράπεζες απαιτεί πέρα από την αναγνώριση του σήματος και την κατοχή ενός κομματιού της αγοράς, καθώς και την κατανόηση ενός ευρύτερου πεδίου στοιχείων σχετικά με το πελατολόγιό τους. Μέσω του GIS η τράπεζα έχει τη δυνατότητα: Να κατανοήσει το ρίσκο, τον πελάτη και τις οικονομικές συνθήκες μέσω χωρικών (γεωγραφικών και γεω-δημογραφικών) μοντέλων Να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την κερδοφορία από λειτουργίες της, βελτιώνοντας τη λήψη αποφάσεων. Να αναπτύξει επιχειρησιακές συνεργασίες μεταξύ υποκαταστημάτων Να μειώσει την περιπλοκότητα και την αβεβαιότητα των αναλύσεων Να βελτιώσει την κατανόηση των κανόνων της αγοράς. 52 Σ ε λ ί δ α

59 Για παράδειγμα [35], η SNL Financial, με πελάτες στο τραπεζικό σύστημα, ενσωμάτωσε το λογισμικό ArcGIS, προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της λεπτομερή και αναλυτική λειτουργία GIS. Τα αναλυτικά εργαλεία τα οποία οι πελάτες της επιθυμούν, είναι άμεσα διαθέσιμα στο ArcGIS. Η λειτουργία αυτή τους επιτρέπει να βλέπουν διάφορους τύπους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για δρόμους ή εικόνες και αεροφωτογραφίες. Επίσης δίνεται και η δυνατότητα για την δημιουργία νέων δεδομένων, όπως η προσθήκη νέων εμπορικών τομέων και παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία των επιχειρήσεων, δημιουργώντας διαισθητική ανάλυση της αγοράς και εργαλεία απεικόνισης για τους συνδρομητές. Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας επιτρέπουν στους συνδρομητές να εντοπίσουν τις θέσεις των στοιχείων, να πραγματοποιήσουν αναζητήσεις σχετικές με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν σε βάθος αναλύσεις. Εικ.3-11: Παραστατικά διαφαίνονται τα υποκαταστήματα της τράπεζας έναντι ανταγωνιστών και εξετάζονται τα περιθώρια ανάπτυξης γεωγραφικά [35]. Η χαρτογράφηση αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής από τους συνδρομητές, και ο όμιλος SNL επωφελήθηκε ιδιαίτερα από τη χρήση της online υπηρεσίας χαρτογράφησης. Οι συνδρομητές της έχουν τη δυνατότητα να 53 Σ ε λ ί δ α

60 αξιολογούν καλύτερα τις συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, να παίρνουν πιο συνειδητές αποφάσεις και να εκτελούν τις δικές τους αναλύσεις της αγοράς. Παράλληλα, μπορούν να ενσωματώνουν δημογραφικά δεδομένα με γεωγραφικές πληροφορίες, όπως η θέση μεγάλων πόλεων, διακρατικών οδών, καθώς και κτηρίων κάθε εταιρείας. Τέλος, πολλοί συνδρομητές χρησιμοποιούν τη χαρτογράφηση για την κατασκευή ακόμα και παρουσιάσεων, λόγω της υψηλής της ποιότητας Παράδειγμα Εργασίας από την καθημερινότητα - Case study Το παράδειγμα εργασίας, για μια απλή επίδειξη του εύρους εφαρμογών ενός γεω-πληροφοριακού συστήματος, επιλέχθηκε να είναι από την καθημερινότητα μας και να περιέχει ευδιάκριτα τα περισσότερα από τα συστατικά που προαναφέρθηκαν. Το συγκεκριμένο παράδειγμα έχει να κάνει με την άντληση πληροφορίας για τις χρήσεις γης μιας ιδιοκτησίας, παράλληλα με άλλες ιδιότητες που θα μας βοηθήσουν στην επίλυση ενός καθημερινού προβλήματος είτε το βλέπουμε από την προσωπική είτε την επαγγελματική σκοπιά. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε ένα οικόπεδο στην Κοζάνη στη διεύθυνση Αιόλου 12, στον 2ο όροφο τι πολεοδομικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει, ποια είναι η αξία του, αλλά και κάποιες πρόσθετες ιδιότητες που μπορεί να έχει. Χρησιμοποιώντας το συνδρομητικό λογισμικό e-axies με χρήση GIS, αναζητούμε το υπό έρευνα ακίνητο πληκτρολογώντας βαθμωτά την τοποθεσία και τη διεύθυνση (Εικ.3-12) 54 Σ ε λ ί δ α

61 Εικ3-12: Εισαγωγή δεδομένων αναζήτησης σε Χάρτη με χαρακτηριστικά GIS Έπειτα με εύχρηστο τρόπο με κλικ πάνω στο χάρτη με το ακίνητό μας λαμβάνουμε τις χρήσιμες για αυτό πέρα από τη γεωγραφική απεικόνιση, πρόσθετες πληροφορίες, όπως πως ανήκει στη Κυκλική Ζώνη Ακινήτων «Δ» με Τιμή Ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο οικίας (ΤΖ) 750 και Συντελεστή Εμπορικότητας (ΣΕ) 1,0. (Εικ.2). Επιπλέον τώρα αν πατήσω πάνω στον υπολογισμό της Αντικειμενικής του Αξίας, μας προσδιορίζει εύκολα πως π.χ. 100τ.μ. έχουν Αξία 60,000, πληροφορία ιδιαίτερα χρήσιμη: αν θέλω να αγοράσω μια κατοικία στην περιοχή και τη σύγκριση με την εμπορική της, αν σκέφτομαι να ανοίξω κατάστημα στην περιοχή, για τη μελλοντική φορολογία μου αν κατοικώ εκεί, για την ποιότητα της περιοχής κ.α. 55 Σ ε λ ί δ α

62 Εικ3-13. Εύρεση του Ακινήτου και άμεση απεικόνιση της πληροφορίας Ερευνώντας μάλιστα τις ρυθμίσεις μπορούμε να ρυθμίσουμε ποια στοιβάδα (layer) χάρτη θα απεικονίζεται, όπως φαίνεται στην Εικ.3-14 Εικ3-14. Ρυθμίσεις εμφάνισης χαρτών δεδομένων Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να ανευρεθούν οι χρήσεις γης του ακινήτου, επειδή η πληροφορία αυτή δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο λογισμικό. Τη λύση για την ανεπάρκεια αυτή πληροφόρησης έρχεται να δώσει η ελεύθερη διαδικτυακή εφαρμογή του Δήμου Κοζάνης στον σύνδεσμο: 56 Σ ε λ ί δ α

63 (Εικ.3-15), όπου και παρουσιάζονται και οι ανεβασμένοι χάρτες της εφαρμογής. Εικ.3-15: Διαδικτυακή Εφαρμογή του Δήμου Κοζάνης με χρήση GIS. Αναζητώντας το συγκεκριμένο ακίνητο στην εφαρμογή βλέπω τα παρακάτω χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τους χάρτες και την Εικ.3-15 σχετικά με τις χρήσεις γης. Το Ακίνητο έχει: χρήση γης «Γενική Κατοικία», έχει δίπλα του Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έχει δίπλα του Ιδρύματα Πρόνοιας, διαθέτει Χώρους Πρασίνου σε κοντινή απόσταση, είναι εκτός του δακτυλίου Βαρέων Οχημάτων είναι κοντά στα ΚΤΕΛ (καφέ ζώνη), πληροφορίες ιδιαίτερα χρήσιμες για έναν φοιτητή λόγου χάρη, ο οποίος σκέφτεται να νοικιάσει μια κατοικία στην περιοχή, ανεβάζοντας όμως και την ζήτηση στην περιοχή αυτή. Βλέπουμε λοιπόν και την πρόσθετη χρησιμότητα του GIS με την κοινωνική και οικονομική αλληλεπίδραση. 57 Σ ε λ ί δ α

64 Εικ3-16. Πληροφόρηση μέσω της Διαδικτυακή Εφαρμογής με GIS. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί μια μερική αστοχία που εντοπίστηκε. Η διαχείριση των δεδομένων κατά την αναπαράσταση και μεταφόρτωση του site, σε ανάκληση χάρτη ή σε μεγέθυνση/μετακίνηση (zoom/pan), είχε πολύ μεγάλες διακοπές (>2 ), παράλληλα διαθέτει δύσχρηστο περιβάλλον εύρεσης,καθώς έπρεπε να γνωρίζεις περίπου την τοποθεσία ενδιαφέροντος ενώ και η γραμματοσειρά των οδών δεν ήταν ευανάγνωστη. Αυτά, μεταξύ άλλων, καθιστούν την ποιότητα του αποτελέσματος ευάλωτη σε κριτική και επιτάσσουν την ανάγκη βελτίωσης. Η αργή αυτή λειτουργία (πιθανό αποτέλεσμα κακού server ή/και κώδικα διαχείρισης του GIS και της βάσης δεδομένων) θα αποτελέσει τροχοπέδη για μελλοντική αναβάθμιση του site με διαδικτυακούς συνδέσμους από εικόνες της πόλης π.χ. Δημαρχείου, πάρκου ή από φωτογραφίες από φανούς κάθε γειτονιάς, που θα πρόσφερε πολύ καλές υπηρεσίες σε πιθανό επισκέπτη της πόλης, στον τουρισμό και την ανάπτυξή της. 58 Σ ε λ ί δ α

65 4 Οφέλη & Μελλοντικές Βελτιώσεις για το GIS Τη σημερινή εποχή η ζήτηση για χρήση πληροφορίας συσχετισμένης με γεωγραφικά δεδομένα βαίνει διαρκώς αυξανόμενη, ενώ οι εφαρμογές της ελκύουν όλο και περισσότερους επιστημονικούς κλάδους και πτυχές της καθημερινότητάς μας. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια ανασκόπηση των ωφελειών από τη χρήση του GIS με παράλληλη αναφορά σε πρωτοπόρες μελλοντικές χρήσεις του. Τέλος, γίνεται αναφορά σε επιμέρους παρατηρήσεις και συμπεράσματα από τη χρήση και λειτουργία του. 4.1 Πλεονεκτήματα του GIS Από τις παραπάνω εφαρμογές του GIS, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 2, διαφαίνονται τα πολλαπλά οφέλη που δημιουργεί σε κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή μορφής (ιδιωτικό, κρατικό), και σε κάθε κλάδο της επιχειρηματικότητας. Επίσης, πλέον, γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή η οικονομική και στρατηγική αξία που προσδίδει το GIS. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του θα μπορούσαν να χωριστούν στις πέντε (5) ακόλουθες κατηγορίες [Η.17],[38]: Οικονομικότερη λειτουργία και βέλτιστη αποδοτικότητα Υπολογίζεται πως χάρη στο GIS, μπορεί να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος (μετακινήσεις, βενζίνη, έκτακτο προσωπικό κλπ.) κατά 10-30%, ενώ αυξάνεται η αποδοτικότητα μέσα από τον καλύτερο προγραμματισμό και πιο φιλικές υπηρεσίες στον πελάτη (οπτική απεικόνιση) που προσφέρει. Βελτιωμένη εικόνα για τη λήψη αποφάσεων Μέσα από το GIS παρέχεται βελτιωμένη εικόνα για τα χαρακτηριστικά μιας τοποθεσίας. Μερικά από τα πιο απλά παραδείγματα χρησιμότητας είναι το Real Estate, επιλογή βέλτιστης οδού, εξόρυξης φυσικών πόρων, πιθανότητα εύρεσης αρχαιολογικών χώρων σε ένα έργο κ.α. Σαφώς η εικόνα που παρέχεται μέσα από τα δεδομένα μπορεί να αναλυθεί και νέες πληροφορίες για πιθανά 59 Σ ε λ ί δ α

66 μελλοντικά ευρήματα μπορούν να εξαχθούν. Με τον τρόπο αυτό, μελλοντικές κρίσιμες αποφάσεις βελτιώνονται και αποφεύγονται πιθανές αστοχίες (άβολη κατοικία, κίνηση, αρχαία στην κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ, κ.α.) Εικ.4-1 Αποτύπωση του πραγματικού κόσμου μέσω χαρτών GIS [39] Καλύτερη Επικοινωνία και Συνεννόηση Η αποτύπωση του χάρτη σε κάθε δυνατή οπτική μορφή (αναλυτικήψηφιακή) και η απλή, ευνόητη δομή του GIS, βελτιώνει τη συνεννόηση και την επικοινωνία μεταξύ συνεργατών, διαφορετικής εθνικότητας, επιστήμης, μορφωτικού επιπέδου και οργανισμού. Επιπλέον, είναι δυνατή η βέλτιστη συνεργασία όμορων διοικητικών περιοχών για την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν συλλογική αντιμετώπιση, όπως η δράση σε διασυνοριακή πυρκαγιά [Η.18] 60 Σ ε λ ί δ α

67 Εικ.4-2 Παράδειγμα Ρύθμισης Δικτύου GIS για χρήση σε διαπολιτειακά ζητήματα (π.χ. πυρόσβεση) [Η.18] Σαφέστερη και Ορθολογικότερη Αποθήκευση Δεδομένων Η καταγραφή περιγραφικών δεδομένων σε γεωγραφικές περιοχές, παράλληλα με τη χρονική διάσταση των δεδομένων αποτελεί κύριο αντικείμενο πολλών εταιρειών και οργανισμών. Για παράδειγμα, η συντήρηση των φαναριών μιας πόλης και η αντικατάσταση των λαμπτήρων τη σωστή χρονική στιγμή, είναι ένας όγκος πληροφορίας αρκετά μεγάλος και πολύπλοκος, όπου η χρήση του GIS βρίσκει καλή εφαρμογή. Ικανότητα Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων Η ανάλυση που προσφέρει ένα GIS δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης και κατανόησης ενός γεγονότος με γεωγραφικές διαστάσεις, με ταυτόχρονη πρόβλεψη μελλοντικής δραστηριότητας. Για 61 Σ ε λ ί δ α

68 παράδειγμα τις απαιτήσεις που θα δημιουργήσει στον χρόνο η μετεγκατάσταση ενός πανεπιστημίου σε μια περιοχή. 4.2 Μελλοντικές βελτιώσεις του GIS Η συνεχώς μεγαλύτερη αντίληψη από οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ότι η κατανόηση της πληροφορίας για μια τοποθεσία μέσα στον χρόνο βελτιώνει την ορθότητα των αποφάσεων, κλιμακώνει τη ζήτηση για τις εφαρμογές GIS. Ωστόσο, όπως κάθε τεχνολογικός κλάδος, είναι δύσκολα προβλέψιμη η εξέλιξή του στο μέλλον. Παρόλα αυτά, σε μεσο-βραχυχρόνια διάσταση, ήδη διαφαίνονται κάποιες μελλοντικές και εν πολλοίς καινοτόμες χρήσεις και λειτουργίες του GIS στους παρακάτω τομείς [36], [37], [Η.17]: Δημιουργία, Αποθήκευση και Διαχείριση των Δεδομένων Οι νέες μέθοδοι διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων αυξάνουν τις δυνατότητες για όγκο και ποιότητα δεδομένων, αλλά και τον καθορισμό της φύσης των μέσων καταγραφής πληροφορίας (π.χ. κοινωνικά μέσα δικτύωσης). Η βελτιστοποίηση στον τομέα αυτό θα δώσει νέα ώθηση σε καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ακόμα πιο ανταγωνιστικές χρήσεις και υπηρεσίες για το GIS. Χρήσεις Γεωγραφικών δεδομένων Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας θα είναι παρούσα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας του πολίτη του μέλλοντος. Η ύπαρξη στοιχείων με μεγάλη ακρίβεια, χρονικά προσδιορισμένα και σε παρόντα χρόνο, με ανοικτή πρόσβαση θα οριοθετήσουν νέες βάσεις στη διαχείριση του GIS. Επιπλέον, η απόκτηση δεδομένων μέσω προηγμένων τεχνολογικών επιτευγμάτων (δορυφόροι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διαδίκτυο, ειδικές κάμερες) θα εμπλουτίσει την πληροφόρηση και την ποιότητα των εξαγόμενων υπηρεσιών. Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω πιθανή είναι, όμως, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, και η στρεβλή χρήση της 62 Σ ε λ ί δ α

69 τεχνολογίας από τους διαχειριστές της. Συνεπώς, η διαρκής επαγρύπνηση και ο καθορισμός κανόνων λειτουργίας της τεχνολογίας για πληροφόρηση θα είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Εικ.4-3 Λειτουργία Cloud του GIS της Esri [Η.19] Ενσωμάτωση των τάσεων της τεχνολογίας Η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι τάσεις που δημιουργεί, θα ενισχύσουν την παροχή απαραίτητων εξειδικευμένων γεωπληροφοριακών δεδομένων. Παράλληλα τεχνολογίες αποθήκευσης και πρόσβασης σε δεδομένα, όπως η Cloud, ενσωματώνονται και αναβαθμίζουν τη λειτουργία και την πρόσβαση σε δεδομένα. Επιπλέον στόχος σίγουρα θα αποτελέσει η μεγαλύτερη ενσωμάτωση του χρόνου στην ανάλυση και εξαγωγή των δεδομένων. Νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογών Η ανάπτυξη του GIS, αναπόφευκτα εγείρει πολλά θέματα νομικής φύσης και πολιτικής, τα οποία και θα απασχολήσουν ιδιαίτερα τις κοινωνίες τα επόμενα έτη. Η όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση σε λογισμικά ανοικτού κώδικα, παράλληλα με την καλπάζουσα χρήση συσκευών που λειτουργούν ως αισθητήρες πληροφορίας και την παραβίαση της ιδιωτικότητας, πιθανώς να επιφέρουν νομοθετικά κενά και ελλιπείς πολιτικές στον κλάδο 63 Σ ε λ ί δ α

70 του GIS. Πρόσθετα ζητήματα που ανακύπτουν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας, πνευματικών δικαιωμάτων, απάτης κ.α. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η υπόθεση Snowden, με αναφορά στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής σχεδόν του συνόλου του δυτικού κόσμου, με τραγικές πολιτικο-κοινωνικές συνέπειες. Η οριοθέτηση κατάλληλου νομικού πλαισίου παράλληλα με λειτουργικές υποδομές διασφάλισης των πληροφοριών είναι ζητήματα όπου η κρατική παρέμβαση θα κριθεί αναγκαία στο μέλλον. Εκπαίδευση και Ικανότητες Χρήσεις στο GIS Η κατανόηση των απαραίτητων δεξιοτήτων που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη ικανού προσωπικού διαχείρισης, θα ενισχύσουν την στοχευμένη εκπαίδευση, βελτιστοποιώντας τα συμπεράσματα από τα εξαγόμενα αποτελέσματα της ανάλυσης. Επιπλέον η διεύρυνση του κύκλου και των ικανοτήτων των ειδικών χειριστών του GIS, είναι πιθανό να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην ποιότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών του μέλλοντος. Ρόλος Κρατικών Χαρτογραφικών Υπηρεσιών και Κρατικών φορέων Η εμπειρία από τα πρόσφατα παρελθόντα έτη καταδεικνύει πως ο ρόλος των Δημόσιων Φορέων θα παραμείνει σημαντικός, ιδιαίτερα στη διασφάλιση της ποιότητας της θεμελιώδους γεωχωρικής βάσης δεδομένων, ενώ ο καθορισμός των κοινωνικών αρχών και κανόνων που θα διέπουν την λειτουργία του, παραμένει άλλος ένας κλάδος υψηλής ευθύνης. Η ομαλή συνέργεια με ιδιωτικές εταιρείες και μαζικά δεδομένα πλήθους (crowdsourcing) και ο ρόλος τους στα δεδομένα είναι δυνατό να καθορίσει μεγάλο μέρος από την ποιότητα των υπηρεσιών. 64 Σ ε λ ί δ α

71 Ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα αλλά και εθελοντών Η συνέργεια του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα για το κοινό καλό και η ύπαρξη εθελοντών και χρηστών μετάδοσης πληροφορίας διαρκώς εξελίσσεται. Για παράδειγμα η Google, μια ιδιωτική εταιρεία και ο πιο διαδεδομένος ίσως πάροχος γεωγραφικής πληροφορίας, επενδύει διαρκώς στην παροχή πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο, μέσω «έξυπνων» συσκευών, ενώ ανταγωνίζεται επάξια εθνικές υπηρεσίες χαρτογράφησης στην ποιότητα των δεδομένων που παρέχει. Επιπλέον, οι μελλοντικές τάσεις και παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο ή μικρό βαθμό τη μελλοντική εξέλιξη του GIS μπορούν να εστιαστούν στους παρακάτω [37]: Η ραγδαία αύξηση των αισθητήρων πληροφόρησης στην καθημερινότητά μας, οι οποίοι συλλέγουν και παρέχουν γεωπληροφόρηση, μέσα από «έξυπνες συσκευές», θα αυξήσουν και εν μέρει αλλάξουν τη συλλογή δεδομένων, αλλά και το ρόλο της γεω-πληροφορίας στη ζωή μας. H ραγδαία χρήση των social media θα δίνει τη δυνατότητα για περιγραφική γεω-πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Επικουρικές υπηρεσίες και εφαρμογές θα εμπλουτίσουν το GIS και την παρεχόμενη ποιότητα εικόνας. Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ως εργαλείο άμεσης πληροφόρησης θα αυξηθεί. Η ανάγκη για βέλτιστη τετρα-διασταστατη πληροφόρηση με την προσθήκη του χρόνου στις χωρικές διαστάσεις θα αυξηθεί. Η εφαρμογή του GIS στις αναπτυσσόμενες χώρες θα αυξηθεί ως μέσο εξορθολογισμού της οικονομικής διαχείρισης. Μεγάλο βάρος θα δοθεί στην εκπαίδευση πάνω σε πιο ειδικές δεξιότητες. Η οικειότητα του μέσου πολίτη στην παρεχόμενη πληροφορία και τον χειρισμό της θα συνεχίσει να αυξάνεται. 65 Σ ε λ ί δ α

72 Η ανάλυση και η αιτιολόγηση αποφάσεων βασισμένες στο GIS θα ενσωματωθούν σε πολλούς κλάδους. Η διασύνδεση δεδομένων μέσω αναδυόμενων συνδέσμων (links), θα χαίρει ευρείας εφαρμογής τα αμέσως επόμενα χρόνια, αντικαθιστώντας παλαιότερες μεθόδους (GLM). Υπηρεσίες διαμοιρασμού μέσω cloud, θα βελτιώσουν την απόδοση γεω-χωρικών δεδομένων ιδιαίτερα σε επίπεδο εταιρειών. Πιθανή είναι η ενσωμάτωση του GIS στον επικερδή κλάδο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά και η αλληλεπίδραση μαζί του, ιδιαίτερα στον τομέα των ρεαλιστικών γραφικών απεικονίσεων. Η αύξηση της ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μέσω νέων τεχνολογιών (οπτικές ίνες, κ.α.) θα κάνει δυνατή στο κοινό την επισκόπηση σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου. Η δημιουργία αρχείων για διαχείριση του όγκου της πληροφορίας θα είναι απαραίτητη. Οι επενδύσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα συνεχίσουν να είναι αυξημένες. Θα αυξηθεί η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, που θα παρέχεται και σε λογισμικό, ενώ θα παρουσιάζεται όλο και περισσότερο το όφελος στο δημόσιο βίο από τη χρήση του. Η πληροφόρηση μέσω του απλού πλήθους και εθελοντών θα προαχθεί. Ωστόσο: Η ιδιωτικότητα και η παραβίαση δικαιωμάτων μέσα από το GIS, θα αποτελέσει πεδίο έρευνας και αντιμαχίας. Πιθανώς η νομοθεσία θα βρίσκεται πολλά βήματα πίσω από την τεχνολογία και τις εφαρμογές της. Η βιαστική ανάπτυξη του GIS σε διάφορες περιοχές θα οδηγήσει σε προβλήματα ιδιοκτησίας και διανομής της βάσης δεδομένων και σε άλλες παρόμοιες πτυχές. 66 Σ ε λ ί δ α

73 Η εγκυρότητα και η αλλοίωση των αποτελεσμάτων θα αποτελέσουν σημαντικό ζήτημα. Στα επόμενα χρόνια θα γίνει πολύ πιο ξεκάθαρο το ποιος (κράτος, κοινωνία, πολίτες) κέρδισε εφαρμόζοντας κατάλληλα νομοθετικά πλαίσια και πολιτικές και ποιος έχασε από την αλόγιστη και απεριόριστη χρήση του GIS. Ο απόλυτος κρατικός έλεγχος και η καταγραφή μέσω του GIS, θα επιφέρει αλλοίωση και μείωση των καταγραφών και πιθανή αστοχία του συστήματος. Οικονομικές προβλέψεις αναφέρουν πως δεν θα παραμείνουν πέρα από 10 πάροχοι GIS παγκοσμίως. Τέλος, ολοκληρώνοντας την περιγραφή των μελλοντικών προοπτικών του GIS, οφείλεται να παρατεθεί η πολύ πρόσφατη εκτόξευση του Ευρωπαϊκού Δορυφόρου «Γαία» από τη Γαλλική Γουιάνα στις 19/12/2013, με σκοπό την τρισδιάστατη χαρτογράφηση τμήματος του Γαλαξία, για τη δημιουργία του οποίου χρειάστηκαν 740 εκατ. ευρώ. Η αποστολή θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξη, αφού αποτελεί μεγάλο βήμα για την κατανόηση και την κατάκτηση του διαστήματος από τον άνθρωπο. Το πρόγραμμα, που πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από 20 χρόνια, πρόκειται να χαρτογραφήσει τη θέση και τις αποστάσεις περισσότερων του ενός δισ. άστρων στο γαλαξία μας. Η πρώτη του στάση θα είναι σε ένα σημείο του διαστήματος 1,5 εκατ. χιλιόμετρα από τη γη, που εκτιμάται χρονικά σε ένα μήνα από σήμερα [Η.20]. Εικ.4-4 Εκτόξευση πυραύλου «Γαία» [Η.20] 67 Σ ε λ ί δ α

74 5 Επίλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτέλεσε άλλη μια ευκαιρία να κατανοήσουμε την σημαντικότητα των εφαρμογών GIS σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανάγκη για έλεγχο, επίβλεψη, εντοπισμό αλλά και ανάλυση και πρόβλεψη συμπεριφορών βρίσκει τον καλύτερο σύμμαχό της στην τεχνολογία αυτή. Η εύκολη αναπαράσταση του προβλήματος μέσω ευνόητων συμβολισμών και η παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε κίνησης και φαινομένου κάνουν την τεχνολογία αυτή δεκτική σε όλο και μεγαλύτερο κοινό, από έναν μαθητή στο σχολείο ως έναν μηχανικό σε ένα έργο, δημιουργώντας μοναδικούς δεσμούς συνεννόησης. Οι εφαρμογές που παρουσιάστηκαν αποτέλεσαν έναν πολύ καλό οδηγό κατανόησης της χρήσης και των δραστηριοτήτων εκτέλεσης αλλά και του βαθμού ωφέλειας από το σύστημα αυτό. Η ενσωμάτωση μελλοντικών τεχνολογικών επιτευγμάτων θεωρείται δεδομένη αφού η ζήτηση τους σε εφαρμογές στο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί. Ήδη, είμαστε μάρτυρες της δρομολόγησης μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων από όλες σχεδόν τις χώρες στην κατεύθυνση αυτή. 5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα Η απορρόφηση της τεχνολογίας GIS από τις σύγχρονες κοινωνικές δομές βαίνει διαρκώς αυξανόμενη, ενώ δεν θα ήταν υπερβολική η πρόβλεψη, για κάλυψη όλων σχεδόν των σημαντικών κλάδων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Παρόλο που η τεχνολογική φύση του συστήματος μπορεί να χαρακτηριστεί με μια πρώτη ματιά απλή, ενσωματώνει περίπλοκα τεχνολογικά επιτεύγματα (δορυφορικά συστήματα, Η/Υ, λογισμικά, κώδικες), ενώ σημαντική θεωρείται και η συνεισφορά κατάλληλα εκπαιδευμένων αναλυτώνχρηστών του συστήματος. Σύγχρονες εφαρμογές μπορούν να ανευρεθούν: Στην Ιστορία, όπου με την ψηφιοποίηση των ιστορικών χαρτών και την προβολή των πολύτιμων πληροφοριών που περιέχουν 68 Σ ε λ ί δ α

75 παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του παρελθόντος και αναπαράσταση παρελθόντων ορίων. Στην Αρχαιολογία, όπου ξεδιπλώνονται στον χώρο και τον χρόνο ιστορικά γεγονότα, πολιτισμικά δεδομένα και λοιπά δεδομένα αρχαιολογικής σπουδής, ενώ παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης πιθανών αρχαιολογικών χώρων. Στην Διαχείριση Δημοσίων Υπηρεσιών, όπου αποτελεί πανίσχυρο εργαλείο σε εργασίες εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου (συντήρηση, ανάπτυξη, στατιστικές, χωροθέτηση). Στην Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, όπου η αποτύπωση παλαιότερων συνεπειών από τις καταστροφές αυτές αποτέλεσαν τον καλύτερο οδηγό για την καταγραφή τον αναγκών τους και αντιμετώπισή τους στο μέλλον. Στη Διαχείριση Εγκαταστάσεων, όπου λύθηκαν σε μεγάλο βαθμό ζητήματα αναγνώρισης βέλτιστης τοποθεσίας για κάθε χρήση, βελτιστοποίηση ενοικίου, έλεγχος συντήρησης, ασφάλειας και λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων, αναβαθμίζοντας την αποτελεσματικότητά τους. Στην Αγροκαλλιέργεια με την μεγαλύτερη και αναλυτικότερη υποστήριξη για επακριβή καλλιέργεια, καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επιφέρουν ρίσκο και απώλειες, καλύτερη απόδοση της επένδυσης και καταμερισμό του κόστους Στις Μεταφορές, όπου συμβάλλει σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας των μεταφορών στον τομέα του σχεδιασμού μεταφορών και υποδομών, επιλογής βέλτιστου δρομολογίου, διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, καθώς και ασφάλειας των δρομολογίων Στον Τουρισμό, όπου επιτυγχάνεται η διαχείριση πολλαπλών δεδομένων και πληροφοριών, η καταγραφή και εκτίμηση πολλαπλών ενδείξεων, η λήψη αποφάσεων στον σχεδιασμό, ενώ η επίβλεψη και εκτίμηση των διαφόρων φάσεων αποκτά μια ορθολογική βάση. 69 Σ ε λ ί δ α

76 Στις Επιστήμες Υγείας, όπου έχουμε τη σωστή οργάνωση των ιατρικών υποδομών, στατιστικά αποτελέσματα από την παροχή υπηρεσιών υγείας, ευκολία προσβασιμότητας από τους πολίτες σε ιατρικές εγκαταστάσεις και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Ενώ παράλληλα η πληροφόρηση των ιατρικών περιστατικών, η κάλυψη των ιατρικών αναγκών και η χρησιμότητά τους ανά περιοχή παρέχουν πληρέστερη εικόνα σε αποφάσεις σχετικά με την κατανομή του ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού, με αποτέλεσμα καλύτερες υπηρεσίες και δικαιότερες πολιτικές. Στους Φυσικού Πόρους & στην Προστασία του Περιβάλλοντος, όπου παρέχεται η βέλτιστη εικόνα για λήψη καίριων αποφάσεων σχετικά με την άντληση ή διαχείριση των φυσικών πόρων αλλά και την ασφαλή χρήση του περιβάλλοντος. Στην Εκπαίδευση, όπου πραγματοποιείται πρώτον η εξοικείωση των μαθητών στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας σύνθετων χαρτών και δεύτερον η ανάπτυξη μεθόδων με σκοπό την λειτουργία του GIS ως εκπαιδευτικό εργαλείο ανάλυσης. Στις Επιχειρήσεις & για Εμπορικές Χρήσεις, όπου ένας ευρύτατος αριθμός υπηρεσιών εξυπηρετείται από το GIS, όπως: η παράδοση και ο εκτελωνισμός προϊόντων (logistics), η διαχείριση υπεραγορών και προϊόντων, το τραπεζικό σύστημα, η επικοινωνία με αλυσίδες καταστημάτων, η ανάλυση αγορών και η διαφήμιση. Εν συνεχεία, η πρόσβαση σε εφαρμογές μας πληροφορεί και βοηθά σε σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας καθώς επίσης συντελεί και στην λήψη αποφάσεων για σημαντικούς τομείς της ζωής μας,όπως η διαμονή μας σε ένα αστικό περιβάλλον και η αξία μιας κατοικίας. Τέλος, η μελλοντική πορεία στην τεχνολογία του συστήματος έχει να κάνει κυρίως με εξελίξεις πάνω στη δημιουργία, αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων, στις χρήσεις γεωγραφικών δεδομένων, στην ενσωμάτωση των νέων τάσεων της τεχνολογίας, στη δυνατότητα εκπαίδευσης και στις ικανότητες χρήσης στο GIS, στο ρόλο κρατικών χαρτογραφικών υπηρεσιών και κρατικών 70 Σ ε λ ί δ α

77 φορέων, παράλληλα με τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα εθελοντών, αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογών για τον καθορισμό της σωστής χρήσης και διαχείρισης των πληροφοριών και των δεδομένων. Αν μπορούσαμε να δούμε τις εξελίξεις μέσα από μια γυάλινη σφαίρα, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον και με τη χρήση «έξυπνων» συσκευών, ένα επιχειρησιακό πλάνο κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς να εποπτεύεται από τη χρήση 3D βιντεοσκόπησης σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή, μέσω GIS. Ακόμα, η καταγραφή ταυτόχρονων περιστατικών σε μια πόλη από ένα αστυνομικό τμήμα να γίνεται με άμεση οπτική καταγραφή, οδηγώντας σε καλύτερη βαθμονόμηση της κρισιμότητας και οργάνωση. Αντίστοιχη αντιμετώπιση θα έχει και η καταγραφή κάθε μεταδοτικής ασθένειας σε μια περιοχή, διαβλέποντας τα συμπτώματα και προβλέποντας τα αίτια και την εξέλιξη. Και οι εφαρμογές συνεχώς θα εξελίσσονται. Ωστόσο, απρόβλεπτες είναι οι συνέπειες από την κακή χρήση του GIS και την μη έγκαιρη λήψη νομοθετικών μέτρων διασφάλισης θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η ατομικότητα και η ιδιωτικότητα που πιθανώς να θιγούν στο μέλλον. 5.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις Η παρούσα έρευνα πάνω στις μελλοντικές εξελίξεις του GIS και η εύρεση προβλέψεων για την πορεία του, αποτέλεσε το καλύτερο εφαλτήριο για να παρατεθούν προτάσεις σχετικά με επικουρικές-συμπληρωματικές επεκτάσεις του παρόντος ακαδημαϊκού έργου. Βασικό θέμα που ανακύπτει είναι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, σε πλήρη παραλληλισμό με διασφάλιση σύγχρονης πολιτικής για την πληροφορία, παρέχοντας στις σύγχρονες κοινωνίες, τους απαραίτητους μηχανισμούς διασφάλισης της ιδιωτικότητας. Η έρευνα πάνω στο αντικείμενο αυτό, απαιτεί συνδυαστική δράση πολλών επιστημών όπως η κοινωνιολογία, η νομική και η πληροφορική. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα έκδηλη η χρησιμότητα του θέματος αυτού στο μέλλον, όπου η συζήτηση και ο σκεπτικισμός πάνω στο υπάρχον απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο, ακόμα και σε κοινωνίες ιδιαίτερα αναπτυγμένες είναι βέβαιο πως θα ενισχυθεί. Ήδη από τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας αποτελούν η αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ, το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ μετά από 71 Σ ε λ ί δ α

78 τις αποκαλύψεις σχετικά με τις κατασκοπευτικές δραστηριότητες της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας, η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η προώθηση του νομοθετικού πακέτου για τα «έξυπνα σύνορα» [Η.21]. Επιπλέον, η χαρτογράφηση και η διαχείριση πληροφοριών από το διάστημα και από όμορους δορυφόρους και πλανήτες είναι ένα ακόμα σημαντικό αντικείμενο μελλοντικής διερεύνησης των εφαρμογών. Η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών (π.χ. Θερμοκρασίας) από την παρακολούθησή της σελήνης ή από την επισκόπηση περιοχών στον Άρη, ίσως έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μελλοντικών δραστηριοτήτων από τον άνθρωπο (π.χ. εκμετάλλευση ορυκτών πόρων κλπ.) και εύρεση απαντήσεων σε βασικά ερωτήματα. Ωστόσο, η διαχείριση των πληροφοριών αυτών και παράλληλα ο έλεγχος τους αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα με απρόβλεπτες κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις. 72 Σ ε λ ί δ α

79 Βιβλιογραφία 4 [1]. Καπαγερίδης Ι. (2006). Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Κοζάνη, Τ.Ε.Ι. Κοζάνης Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος. [2]. P. Crowther and J. Hartnett. (2001). Handling spatial objects in a GIS database -relational v object oriented approaches. In Proc. GeoComputation, [3]. Coppock, J. Terry, and David W. Rhind. (1991) The history of GIS. Geographical information systems: Principles and applications 1.1: pp [4]. National Alliance for Public Safety GIS Foundation January 2011, GGIISS Standard Operating Guidance for Multi--Agency Coordination Centers. Διαθέσιμο:http://gis.idaho.gov/portal/pdf/Framework/ PublicSafety/Structures/StdOpGuidanceMACCFinal.pdf (01/12/2013) [5]. GINIE: Δίκτυο Γεωγραφικής Πληροφορίας στην Ευρώπη: Στρατηγικές για τη Γεωγραφική Πληροφορία στην Ευρώπη, Διαθέσιμο: (15/01/2012) [6]. Wing, M., G., Bettinger, P. Geographic Information Systems: Applications in Natural Resources (Chapter 1): Διαθέσιμο: ecedd00/gis_appsnatres_chap1 (15/01/2012) [7]. Knowles, A. K. (Ed.). (2002). Past time, past place: GIS for history. Redlands. CA: Esri Press. [8]. Dunae, P., Lafreniere, D., Gilliland, J., & Lutz, J. (2013). Dwelling Places, Social Spaces: Revealing the Environments of Urban Workers in Victoria using Historical GIS. Labour/Le Travail, [9]. Kaimaris, D., Karanikolas, N., Vagiona, D., Stylianidis, E., Alexiou, C., Georgoula, O., (2011). Digital processing of historical maps from Eastern Macedonia, Greece with the use of GIS-Geography of settlements and toponyms in space and time. International Journal of Geomatics & Geosciences; Vol. 2 Issue 2, p580 4 Στο σημείο αυτό απαριθμούνται, με αύξουσα σειρά εμφάνισης στο κείμενο, οι επιστημονικές ή παρόμοιας φύσεως αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν κείμενο. Αντίστοιχα ενημερωτικά και άρθρα με πληροφοριακή φύση που βοήθησαν στη συγγραφή του αναφέρονται αριθμητικά στις ηλεκτρονικές πηγές με πρόθεμα Η. 73 Σ ε λ ί δ α

80 [10]. Bintliff, J. L. (2005). Human impact, land-use history, and the surface archaeological record: A case study from Greece. Geoarchaeology, 20, 135. [11]. Ring, K., Hanagan, K., (2010). Understanding the future of GIS usage in the UK public sector. A K2 Advisory study. Διαθέσιμο: (22/12/2013) [12]. Hoffman, M. C. (2003, July). The ethics of public data dissemination: Finding the public in public data. In Proceedings of the Second Annual Conference on PPGIS, July, Portland, OR (pp ). [13]. ArcNews Online. (2006) Colorado State Library Conducts a Variety of Projects with GIS, Summer., Διαθέσιμο: news/arcnews/summer06articles/colorado-state.html (01/12/2013) [14]. Neal T. Wright, Jaewan Yoon. «editors» (2007). Application of GIS Technologies in Port Facilities and Operations Management. /sponsored by Ports and Harbors Committee of the Coasts, Oceans, Ports and Rivers Institute (COPRI) of the ASCE [15]. Schürle, T., Boy, A. and Fritsch, D. (1998). Geographic information systems and facility management. ISPRS Commission IV Symposium on GIS - Between Visions and Applications. Stuttgart, Germany. [16]. Laasonen, M., Karlakari, T., (2006) Maintaining Data in Building Model Based Facility Management systems. CIBW70 Symposium, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,. pp ISBN [17]. Esri News for Facilities, Massive Research Center Uses GIS to Optimize Space Utilization and Cut Costs. (Winter 2011/12). Διαθέσιμο: -research-center.pdf (09/12/2012) [18]. Esri, Farming the Future. (2013). Διαθέσιμο: (10/12/2013 [19]. Esri, GIS Solutions for Agriculture. (2007) Διαθέσιμο: library/brochures/pdfs/gis-sols-for-agriculture.pdf (12/12/2013) [20]. M. Alterkawi, (2001). Application of GIS in transportation planning: the case of Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia. Global Business and Economic Review, vol. 1, pp38-46 [21]. B. J. Allison and K. J. Dueker, (2001) Implementing the enterprise GIS in transportation database design. Urban and regional information association Journal, vol.13, 2001, pp Σ ε λ ί δ α

81 [22]. Matthew DeMeritt, (2012) Keeping Traffic Moving during Bridge Repair Project. Διαθέσιμο:http://www.esri.com/news/arcuser/0612 /keeping-traffic-moving-during-bridge-repair-project.html (15/12/2013) [23]. Farsari, Y. and Prastacos, P. (2002) GIS Contribution for the Evaluation and Planning of Tourism: a sustainable tourism perspective. Foundation for Research and Technology Hellas, Institute of Applied and Computational Mathematics, Regional Analysis Division, Heraklion. [24]. Rhind, D.W. (1990) Global Databases and GIS. In M.F. Foster and P.J. Shands (eds.) The Association for Geographic Information Yearbook Taylor & Francis, London [25]. Bahaire, T., M., Elliott-White. (1999). The Application of Geographical Information Systems (GIS) in Sustainable Tourism Planning: A Review. In: Journal of Sustainable Tourism, Vol. 7, No. 2. [26]. McLafferty, S. L. (2003) GIS and health care. Annual review of public health, 24(1), [27]. Supergeo, GIS Applications, Epidemic Situation Management GIS System Διαθέσιμο:http://www.supergeotek.com/Library_2_ aspx (19/12/2012) [28]. Zaman, M., A., GIS and Remote sensing Applications in Natural Resources Management in Banglandesh, Διαθέσιμο: (15/01/2014) [29]. ArcNews. (Winter 2012/2013) Tracking Vessels Supports EU Sustainable Fishing Policy. Διαθέσιμο: (19/12/2012) [30]. Patterson, M. W., Reeve K. & Page, D. (2003) Intergating Geographic Information Systems into the Secondary Curricula. Journal of Geography, 102 (6), [31]. Baker, T. R. The History and Application of GIS in K-12 Education. (27/11/2013). edpa0003.html [32]. Radke, J., Cova, T. J., Sheridan, M. F., Troy, A., Lan, M., & Johnson, R. (2000) Application challenges for geographic information science: implications for research, education, and policy for emergency preparedness and response. National Emergency Training Center. [33]. Κοντόση Κωνσταντίνα. Τα GIS στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Δυνατότητες και προοπτικές χρησιμοποίησής τους στη διδασκαλία των 75 Σ ε λ ί δ α

82 Φυσικών Επιστημών. Διαθέσιμο: ipeir.pde.sch.gr/educonf/2/ 09ThetikesEpistimes/kontosi/kontosi.pdf (19/12/2013) [34]. Lofty Azaz. (2011). The use of Geogeraphic Information Systems in Business. International Conference on Humanities, Geography and Economics (ICHGE) Pattaya, pp [35]. Karen Richardson. (2011) ArcWatch, Mapping the Market to Create Healthy Banks, Διαθέσιμο:http://www.esri.com/news/arcuser/ 0611/mapping-the-market-to-create-healthy-banks.html (23/12/2013) [36]. Yang, C., Raskin, R., Goodchild, M., & Gahegan, M. (2010) Geospatial cyberinfrastructure: past, present and future. Computers, Environment and Urban Systems, 34(4), [37]. United Nations Initiative on Global Geospatial Information Management, (2012), Future trends in geospatial information management: the five to ten year vision. Διαθέσιμο: (28/12/2013) [38]. Obermeyer, N., J. Measuring the benefits and costs of GIS. Διαθέσιμο: (18/01/2014) [39]. Amit, S., Application of GIS for Watershed Management and other Areas. Διαθέσιμο: Applications (15/01/2014) 76 Σ ε λ ί δ α

83 Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία-Πηγές 5 [Η.1]. [Η.2]. [Η.3]. Wikipedia.org [Η.4]. [Η.5]. GIS Timeline: [Η.6]. zer [Η.7]. [Η.8]. [Η.9]. [Η.10]. [Η.11]. [Η.12]. [Η.13]. [Η.14]. [Η.15]. [Η.16]. [Η.17]. [Η.18]. [Η.19]. [Η.20]. bid=2&pubid= [Η.21]. T+IM-PRESS IPR DOC+XML+V0//EL 5 Διαθέσιμα την 15/01/ Σ ε λ ί δ α

84 Παράρτημα A - Διάφορα A.1 Νομοθεσία και GIS Μέσα από το ιστορικό καταγραφής του GIS στην νομοθεσία μπορούμε να λάβουμε σημαντικές πληροφορίες πάνω στο χρονικό διάστημα που ξεκίνησε η ευρεία χρήση του στη χώρα μας καθώς και στους ειδικούς τομείς που η λειτουργία του έλαβε μέρος. Συγκεκριμένα στα νομοθετήματα που ακολουθούν, παράγωγα της βάσης νομοθετικών δεδομένων του συνδρομητικού λογισμικού NOMOS της Intrasoft, διαφαίνεται η χρήση του GIS αρχικά για τον καθορισμό των φυσικών περιοχών Natura, μέσα από το νομοθετικό πρόγραμμα CELEX της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1994, ενώ λίγα χρόνια μετά έχουμε την ίδρυση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και οργάνωση δημόσιου οργανισμού (ΕΛΤΑ) σχετιζόμενου με το GIS. Την τελευταία δεκαετία η χρήση του σε νομοθετήματα είναι ευρεία με χρήσεις στην Ρυμοτομία, στην Πολεοδομία (π.χ. Καθορισμός Ζ.Ο.Ε.), στις Δημόσιες Υπηρεσίες (ΟΤΕ, ΟΣΕ, κλπ.), στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (π.χ. Τροποποίηση Υπηρεσιών), στους Εθνικούς Φυσικούς Πόρους, Υπηρεσίες Άμυνας (π.χ. Πρωτόκολλο συνεργασίας με Βουλγαρία), στην Εκπαίδευση (π.χ. Μεταπτυχιακά Προγράμματα), κλπ. Πίνακας Ελληνικών Νομοθετημάτων με λήμμα το GIS από τη NOMOS 78 Σ ε λ ί δ α

85 79 Σ ε λ ί δ α

86 80 Σ ε λ ί δ α

87 A.2 Στερεοσκόπιο (πληροφορίες για τη λειτουργία του όπως αναφέρονται από τον Ελευθέριο Βαβλιάκη, πρώην Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας στα Μαθήματα Γεωγραφίας) : «Η στερεοσκοπική παρατήρηση με τη βοήθεια στερεοσκοπίου επιτυγχάνεται, σε πολύ γενικές γραμμές, με την παρακάτω διαδικασία: Προσανατολίζουμε τις αεροφωτογραφίες χονδρικά, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες της 81 Σ ε λ ί δ α

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Οι βάσεις των ΣΓΠ, όσον αφορά το πληροφορικό τους τµήµα, τέθηκαν τις δεκαετίες 1950-1960 µετηνανάπτυξη λογισµικών και τεχνικών αυτοµατοποιηµένης χαρτογραφίας. Το εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

GIS Γενική παρουσίαση

GIS Γενική παρουσίαση GIS Γενική παρουσίαση Επισκόπηση Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Bασικές λειτουργίες ενός GIS Εφαρμογές των GIS Αναγνώριση σεναρίων στα οποία τα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελός

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα)

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Ενότητα 13 η Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly maps Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Π. Τζώρτζη Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Τμήμα Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ Το Τμήμα Χαρτογραφίας ανήκει διοικητικά στη Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Έχει ως κύριο αντικείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Βαΐτης Μιχαήλ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Dr. Σπύρος Κοψιδάς: Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής / ΕΚΕΤΑ Dr. Θανάσης Σφέτσος: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών / ΕΚΕΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικής διαδικτυακής πύλης (webgis)

Οργάνωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικής διαδικτυακής πύλης (webgis) ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης.

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Ν. Καρανικόλας, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης. * Περίληψη Οι πληροφορίες που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Ανάλυση Ιστορικών Χαρτών μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών

Ψηφιακή Ανάλυση Ιστορικών Χαρτών μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών 13 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου 2014 Ψηφιακή Ανάλυση Ιστορικών Χαρτών μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών Digital analysis

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μια πλατφόρμα για παρουσίαση και διάχυση πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομίας με υποστήριξη για κινητές συσκευές και εμπλουτισμένη με επαυξημένη

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 7 : 3D Laser Scanner Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S.

Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S. Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S. Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των G.I.S. και των βασικών δυνατοτήτων τους. Δίνονται οι βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Η Τεχνολογία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ανθρωπιστικής Βοήθειας Η Τεχνολογία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ανθρωπιστικής Βοήθειας Ασημίνα Κουτσού (07/11) Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μάρτιος 2013 Στόχος Πώς βοηθάει η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα 24 η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα Ζαχαριάδου Παναγιώτα, Φοιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΤΜ ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Χάρτες και Δήμοι Η ανάγκη σύνθεσης χαρτών από τους Δήμους προκύπτει κυρίως έμμεσα. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 4 : Η χρήση του G.P.S. Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Σπύρος Αθανασίου Υπεύθυνος Έργων ΙΠΣΥΠ / ΕΚ «Αθηνά» 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) GIS: Geographic Information Systems Αποθήκευση, ανάλυση, διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09 Μαΐου 2014. Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου, τη συλλογή σημάτων ΑΠΘεγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector

Αθήνα, 09 Μαΐου 2014. Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου, τη συλλογή σημάτων ΑΠΘεγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Χρήση smartphone για τη συλλογή σημάτων εγκλωβισμένων ατόμων με την χρήση του ArcGIS Collector Αθήνα, 09 Μαΐου 2014 Χρήση Δρ. Ιωάννα smartphone Δημ. για Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Βασικές αρχές στο QGIS & στη λειτουργία GPS Πρόγραμμα 30 ωρών (5 ημερών) 2016 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

Διαβάστε περισσότερα