, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "550.000,00 550.000,00 412.301,49 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 894.191,40 511.500,44 14.878,89 06.00.12"

Transcript

1 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ΕΣΟΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.100, ,00 150, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 1.100, ,00 150,00 ΧΩΡΩΝ Λοιπά έσοδα από ακίνητα 1.100, ,00 150, Δικαίωμα χρήσης αίθουσας Π.Κ , ,00 150, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 800, ,00 171, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 800, ,00 171, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 800, ,00 171, Έσοδα απο τόκους ιδίας ταμειακής διαχείρισης 800, ,00 171, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , , Τακτικές Επιχορηγήσεις προς Νομικό Πρόσωπο από Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,44 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,44 0, Από εθνικούς πόρους , ,44 0, Διάφορες επιχορηγήσεις , ,44 0, Κρατική επιχορήγηση εκ κρατικών λαχείων , ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00 0, Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.Δ. για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων , ,00 0, ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 3.000, ,00 0, ΔΩΡΕΕΣ 2.000, ,00 0, Προϊόν δωρεών 2.000, ,00 0, Προϊόν δωρεάς 1.000, ,00 0, Προϊόν χορηγιών 1.000, ,00 0, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000, ,00 0, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 1.000, ,00 0, Εσοδα απο κληρονομιές, κληροδοσίες και κληροδοτήματα 1.000, ,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000, ,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000, ,00 0, Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 1.000, ,00 0,00 18 Ν 2648/98) Έσοδα απο παράβολα υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων υποψηφίων για πληρωση κενών 1.000, ,00 0,00 οργανικών θέσεων ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , , Εισφορές μελών τμημάτων Π.Κ , , ,89 ΕΣΟΔΑ [Σελ. 1 / 2]

2 Εισφορές-έσοδα απο εισητήρια πολιτιστικών εκδηλώσεων 1.000, ,00 0, Έσοδα από πρακτική άσκηση καταρτιζομένων σε διάφορα εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα 500, ,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.500, ,00 123, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.500, ,00 123, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.500, ,00 123, Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 2.000, ,00 0, Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 2.000, ,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2.000, ,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.500, ,00 123, Επιστροφή χρημάτων γενικά 1.500, ,00 123, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 408, , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 408, , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 350, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 350, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 350, , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 58, , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 58, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 58,26 138,02 138, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0, , ,31 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , , ,35 ΕΣΟΔΑ [Σελ. 2 / 2]

3 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 0, , , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 0, , , Έξοδα παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου - Μελών Δ.Σ. 0, , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 0, ,00 0,00 ΑΙΡΕΤΟΥΣ Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , ,00 0, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές , ,00 0, Αμοιβή Πρoέδρου - Γραμματέα - Μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου 500, ,00 0, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ. Προέδρου - Αντιπροέδρου - Μελών Δ.Σ , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000, ,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000, ,00 0, Δημοσίευση - Διαφημίσεις 1.000, ,00 0, Δημοσιεύσεις - διαφημίσεις 1.000, ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 200,00 200,00 4, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 200,00 200,00 4, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 200,00 200,00 4, Λοιπές αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 200,00 200,00 4, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , , Λοιπά έξοδα , , , Πληρωμές ΠΟΕ - Λοιπά έξοδα , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 2.000, ,00 0, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 2.000, ,00 0, ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.000, ,00 0, Παγία Προκαταβολή 2.000, ,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά , , ,70 επιδόματα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβ. βασικό μισθό κ.λ.π.) , , , Αποδοχές για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων 5.000, ,00 0,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 1 / 7]

4 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 9.000, , ,91 πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία γραμματέα Ν.Π , , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 4.000, , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά , , ,24 επιδόματα) Αποδοχές προσωπικού Αορίστου χρόνου και πρόσθετες παροχές αυτών (ιματισμού, γάλακτος , , ,24 κ.λ.π.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ , , ,86 ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά , , ,86 επιδόματα) Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ωρομισθίων κ.λ.π.) ιματισμού γάλα κ.λ.π , , , Αποζημίωση προσωπικού προσληφθέντος μέσω ΟΑΕΔ , ,00 844, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ & ΤΕΑΜ στις αποδοχές υπαλλήλων , , , Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ στις αποδοχές υπαλλήλων , , , Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ στις αποδοχές υπαλλήλων 9.000, ,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ στις αποδοχές υπαλλήλων 3.000, ,00 0, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.500,00 500,00 0, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.500,00 500,00 0, Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Π.Κ ,00 500,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.000, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1.500, ,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου 1.500, ,00 0,00 επαγγελαμτία Μηχανογράφηση υπηρεσιών 1.500, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 2.500, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 2.500, ,00 0,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 2 / 7]

5 Σύμβαση με εξωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας (ΠΔ 294/80, 2.500, ,00 0,00 Ν.1568/85 & ΠΔ 95/99) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2.500, ,00 485, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και 1.000, ,00 0,00 παραγωγικής διαδικασίας Φωτισμός κτιρίου 1.000, ,00 0, Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 1.500, ,00 485, Ύδρευση κτιρίου 1.500, ,00 485, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8.500, , , Ταχυδρομικά τέλη 3.500, ,00 0, Ταχυδρομικά τέλη 3.500, ,00 0, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ 5.000, , , Τηλεγραφικά τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού 5.000, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.000, , , Λοιπά ασφάλιστρα 3.000, , , Ασφάλιστρα εν γένει 3.000, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Πνευματικού Κέντρου 2.500, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Π.Κ , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , Συντήρηση εγκαταστάσεων κτιρίου Π.Κ , ,00 0, Συντήρηση κλιματιστικών Π.Κ , ,00 0, Συντήρηση επισκευή και ανταλλακτικά εγκατάστασης θέρμανσης κτιρίων Π.Κ , ,00 0, Συντήρηση σιδηροκατασκευών & αλουμινοκατασκευών Π.Κ ,00 500,00 0, Συντήρηση κλειδαριών Π.Κ. 580, ,00 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Π.Κ , ,00 0, Συντήρηση πυρασφάλειας Π.Κ , ,00 0, Συντήρηση και αντικατάσταση υαλοπινάκων Π.Κ , ,00 601, Συντήρηση πυρασφάλειας (ΣΥΝ) 800,00 800,00 606, Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων Π.Κ , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Π.Κ , ,00 749, Συντήρηση & αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων εγκαταστάσεων Π.Κ. (πόρτες, βάσεις νιπτήρων, 0, ,00 0,00 έδρανα κ.λ.π.) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.500, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 500,00 0, Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 1.500, ,00 0, Συντήρηση εκτυπωτών 1.000, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.480, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών Συντήρηση επιγραφών και πινακίδων Π.Κ Τοποθέτηση και συντήρηση ψύκτη νερού στο Π.Κ. 580,00 300,00 0, Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Η/Υ 580, ,00 0,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 3 / 7]

6 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Π.Κ ,00 580,00 0, Συντήρηση και επισκευή κουρτινών και των μηχανισμών τους κτιρίων Π.Κ ,00 580,00 0, Συντήρηση δικτύων Η/Υ 580, ,00 0, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 1.580, ,00 238, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.580, ,00 238, Απολύμανση κτιρίου Καθαρισμός υαλοπινάκων κτιρίων Π.Κ ,00 930,00 238, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δικαστικά έξοδα & εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών λύσεων και λοιπων εξόδων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ,00 0, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 9.160, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π Προμήθεια βιβλ. εφημερ.περιοδ. και λοιπών εκδ. για ενημέρωση υπηρεσίας Π.Κ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500, ,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων 1.500, ,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6.500, ,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2.500, ,00 0, Προμήθεια αναλωσίμων-παρελκομένων Η/Υ 4.000, ,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προμήθεια σφραγίδων ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.080, ,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 580,00 300,00 0, Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου υλικού 580,00 300,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500, ,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500, ,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3.000, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.000, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίου 3.000, ,00 0, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙ 1.500, ,00 0,00 ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια λοιπού υλικού 1.500, ,00 0, Προμήθεια toner για φωτοτυπικά μηχανήματα 1.500, ,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , ,00 0, Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση κτιρίων Π.Κ Προμήθεια υλικών για συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων Π.Κ Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κτιρίων Π.Κ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Διαμόρφωση - εξωραϊσμός βιβλιοθήκης και προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού (βιβλιοθήκες, καθίσματα, τραπέζια, γραφεία κ.τ.λ.) ,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 4 / 7]

7 Διαμόρφωση γραφείων και λοιπών νέων χώρων τμημάτων Π.Κ ,00 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 580,00 500,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 580,00 500,00 0, Προμήθεια πυροσβεστήρων 580,00 500,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , ,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.580, ,00 0, Προμήθεια ψύκτη για το Π.Κ. 580,00 400,00 0, Προμήθεια κλιματιστικών για τα κτίρια του Π.Κ , ,00 0, Έπιπλα Σκεύη 5.000, ,00 0, Προμήθεια επίπλων για εξοπλισμό γραφείων 5.000, ,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , ,00 0, Προμήθεια συστήματος συναγερμού και εσωτερικής ασφάλειας για κτίρια Π.Κ. 580, ,00 0, Προμήθεια Η/Υ 6.000, ,00 0, Προμήθεια Ψυγείου για τις ανάγκες της υπηρεσίας Π.Κ. 800,00 0,00 0, Προμήθεια ντουλαπών - ερμαρίων 5.000, ,00 0, Προμήθεια δικτυακού υλικού και ασύρματης κεραίας επικοινωνίας με το Δήμο 0, ,00 0, Προμήθεια εκτυπωτών 3.000, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός , ,00 0, Αγορά κουρτινών κ.τ.λ. για κτίρια Π.Κ , ,00 0, Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Πνευματικού Κέντρου 6.000, ,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000, ,00 582, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000, ,00 582, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2.000, ,00 582, Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι , ,00 582, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου , , ,82 επαγγελαμτία Αμοιβές καλλιτεχνών-συνεργατών-δασκάλωνμουσικών κ.τ.λ. με σύμβαση έργου (ΣΥΝ) , , , Αμοιβές καλλιτεχνών-συνεργατών-δασκάλωνμουσικών κ.τ.λ. με σύμβαση έργου , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώματα κτιρίων , ,00 0, Μισθώματα κτιρίων , ,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000, , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000, , ,50 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 5 / 7]

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 4.820, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.660, ,00 0, Συντήρηση μουσικών οργάνων 1.000,00 580,00 0, Επισκευή μικροφωνικής εγκατάστασης Π.Κ Συντήρηση λογισμικού υπηρεσίας Π.Κ Συντήρηση λογισμικού βιβλιοθήκης Π.Κ , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.160, ,00 0, Τοποθέτηση του projector στην οροφή και καλωδιώσεις Συντήρηση,καθαρισμός στολών χορευτικού Π.Κ. 580, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.160, ,00 300, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET 580, ,00 156, Συνδρομή για συμμετοχή στο διαδύκτιο Η/Υ "INTERNET" 580, ,00 156, ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 580,00 580,00 143, Συνδρομή για σύνδεση συστημάτων συναγερμού κτιρίων Π.Κ. με Κέντρο Λήψεως Σημάτων εταιρείας 580,00 580,00 143,99 παροχής ασφάλειας ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , Επιδείξεις,δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμβ.βραβεία & έπαθλα) , , , Ενοικίαση σταντ - πανό για εκθέσεις 5.000, ,00 0, Ενοικίαση εξεδρών για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π , ,00 0, Ενοικίαση καρεκλών για εκδηλώσεις 8.000, ,00 0, Ενοικίαση ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις ,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων , , , Δαπάνες για τη λειτουργία τμήματος κοσμήματος 3.000, , , Δαπάνες για τη λειτουργία τμήματος ψηφιδωτού 1.000, ,00 0, Δαπάνες για τη λειτουργία θεατρικής ομάδας Π.Κ , ,00 0, Δαπάνες για τη λειτουργία χορωδίας, πιάνου, κλαρίνου, μπουζουκιού, κιθάρας, ακορντεόν, 3.000, ,00 0,00 αρμονίου, βιολιού, παραδοσιακής μουσικής κ.λ.π Δαπάνες για τη λειτουργία τμήματος προβολής ταινιών (Κινηματογραφική Λέσχη) 1.000, ,00 0, Δαπάνες για τη λειτουργία τμήματος ζωγραφικής 4.000, ,00 0, Δαπάνες για τη λειτουργία τμήματος αγιογραφίας 4.000, ,00 233, Δαπάνες για τη λειτουργία χορευτικού τμήματος , ,00 0, Δαπάνες για τη λειτουργία φωτογραφικού τμήματος 5.000, , , Προμήθεια διαφόρων υλικών χρωματοπωλείου για τμήματα και εκθέσεις τμημάτων Π.Κ , ,00 0, Προμήθεια διαφόρων υλικών χαρτοπωλείου για τμήματα και εκθέσεις τμημάτων Π.Κ , ,00 0, Κατασκευή - Προμήθεια σκηνικών για θεατρικές παραστάσεις τμημάτων Π.Κ , ,00 0, Δαπάνες για τη λειτουργία τμήματος υαλογραφίας 1.000,00 0,00 0, Δαπάνες για τη λειτουργία τμήματος βιβλιοθήκη και παιδί 1.000,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ,82 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 6 / 7]

9 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2.000, ,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000, ,00 0, Βιβλιοδεσία βιβλίων βιβλιοθήκης Π.Κ , ,00 0, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙ , , ,82 ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0, , , Προμήθεια φωτογραφικού υλικού (φιλμ, σλάϊτς, εμφάνιση φίλμ κ.τ.λ.) 0, , , Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0, ,00 0, Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού & ενοικίαση αυτού 0, ,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού , ,00 0, Εκτυπώσεις αφισσών, προσκλήσεων, εντύπων, φυλλαδίων, εκδόσεις κ.λ.π , ,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού , ,00 0, Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 5.000,00 500,00 0, Προμήθεια υλικών βιβλιοθήκης 5.000, ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2.000, ,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 2.000, ,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού, διακόσμησης & φωταγώγησης κτιρίου 2.000, ,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , ,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , ,00 0, Προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Προμήθεια οθόνης τοίχου για διάφορες προβολές Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείου.hi-fi, Video, DVD Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης & διαφόρων παρελκομένων 8.000, ,00 0, Κατασκευή - Προμήθεια ταμπλό για εκθέσεις τμημάτων 580, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός , ,00 0, Προμήθεια βιβλίων , ,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 0, ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ , ,00 0,00 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 0, Αποθεματικό , ,00 0, Αποθεματικό , ,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , , ,75 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 7 / 7]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 9.102,42 7.891,42

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 9.102,42 7.891,42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14 Σεπτεμβρίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2307 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 43.130.000,00 0,00 43.130.000,00 11.185.000,00 189.715,14 0,00 0,00 02.00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.491.372,85 0,00 8.491.372,85 539.000,00 0,00 0,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.477.375,61 0,00 5.477.375,61 0,00 0,00 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Απολογισμός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1048 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Θέματος 1ο: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

Αριθμός Θέματος 1ο: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Απόφασης: 49/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 14 ης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25.102.950,13 10.206.888,55 7.808.589,44

Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25.102.950,13 10.206.888,55 7.808.589,44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1-31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 10.07.2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα