Σύνδρομο υπερκογχίου σχίσματος τραυματικής αιτιολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδρομο υπερκογχίου σχίσματος τραυματικής αιτιολογίας"

Transcript

1 Ενδιαφέρουσα περίπτωση / Case Report Σύνδρομο υπερκογχίου σχίσματος τραυματικής αιτιολογίας Traumatic superior orbital fissure syndrome Πινιάρα Α Δεληστάθη Θ Σκαλίδη Ν Ζώταλης Ν Μαρουδιάς Ν ΩΡΛ Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, Αγ. Όλγας 3-5, Αττική Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία, Τόμος 35 - Τεύχος 4, 2014 Διεύθυνση αλληλογραφίας: Νίκος Μαρουδιάς, Συντονιστής Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα». Piniara A Delistathi Th Skalidi N Zotalis N Maroudias N ENT Departement, Konstantopouleio Hospital Nea Ionia, Agias Olgas 3-5, Αthens Hellenic Otorhinolaryngology, Volume 35 - Issue 4, 2014 Correspondence to: Nikos Maroudias, Head of ENT Clinic of Konstantopouleio Hospital of New Ionia Agia Olga. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισαγωγή: Το σύνδρομο του υπερκόγχιου σχίσματος αποτελεί μία σπάνια κλινική οντότητα με χαρακτηριστική κλινική εικόνα και σημαντική νοσηρότητα. Αυτό το άρθρο εξετάζει το υπόβαθρο του συνδρόμου, προτεινόμενες θεραπείες στην βιβλιογραφία και συζητά μια περίπτωση ασθενούς της κλινικής μας, καθώς και τη στρατηγική της θεραπείας. Παρουσίαση περιστατικού: Νεαρός ασθενής 24 ετών παραπέμφθηκε από νευροχειρουργό λόγω περικογχικού οιδήματος και αιματώματος, πρόπτωσης του αριστερού οφθαλμού και πτώσης του αριστερού άνω βλεφάρου. Ο ασθενής είχε νοσηλευθεί σε νευροχειρουργικό τμήμα για δύο εβδομάδες λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης μετά από ισχυρό χτύπημα που δέχθηκε στην κεφαλή, κατά την διάρκεια αγώνα πολεμικών τεχνών. Εκτός του διπλού ρωγμώδους κατάγματος στην αριστερή μετωπιαία χώρα, είχε υποστεί και κατάγματα στην έξω και κάτω μοίρα του ζυγωματοκογχικού συμπλέγματος και στην ελάσσονα πτέρυγα του σφηνοειδούς οστού, τα οποία ανατάχθησαν με χρήση οστεοσύνθεσης με πλάκες τιτανίου. Συμπεράσματα: Μετά την ανάταξη των ζυγωματοκογχικών καταγμάτων το αριστερό άνω βλέφαρο και ο οφθαλμός, μετά από τρία 24ωρα, απέκτησαν την φυσιολογική τους κινητικότητα. Το θεραπευτικό πλάνο ξεκινά μετά από επαρκή κλινική και απεικονιστική εξέταση. Η βιβλιογραφία συστήνει χειρουργική αποσυμπίεση και αποκατάσταση των κατάλληλων διαστάσεων του υπερκόγχιου σχίσματος, όταν αυτό υποδεικνύεται από ευρήματα στην αξονική τομογραφία. Σε αντίθετη περίπτωση, η θεραπεία συνίσταται σε παρακολούθηση του ασθενούς και ενδοφλέβια χορήγηση κορτικοστεροειδών. Λέξεις κλειδιά: Κρανιοπροσωπικό τραύμα, σύνδρομο υπερκόγχιου σχίσματος, κάταγμα ζυγωματοκογχικού συμπλέγματος, κάταγμα οφθαλμικού κόγχου. A B S T R A C T Introduction: Superior orbital fissure syndrome is an infrequently encountered entity with a unique presentation and significant morbidity. This article reviews the background of the syndrome, treatments in the literature, and discusses a recent case with treatment strategy. Case report: Α 24-year-old man was admitted to our clinic due to left periorbital edema and ecchymosis, left globe proptosis and left lid ptosis. He was previously being treated in the neurosurgical department for two weeks due to craniofacial trauma, after receiving a strong thrust on his head during a contest of martial arts. Besides double incomplete fracture in the left frontal region, he had suffered fractures in the lateral and inferior wall of the zygomaticoorbital complex and in the minor wing of the sphenoid bone, that were reestablished with open reduction and internal fixation with titanium plates. Conclusions: After the reduction of zygomaticoorbital fractures, the left upper eyelid and left globe subsequently acquired their normal mobility in the following three days. Therapeutic plane is initiated after adequate clinical and radiographic examination. Literature suggests surgical decompression and reestablishment of the proper dimensions of the superior orbital fissure, when indicated by CT evidence. Otherwise treatment varies from conservative observation to steroid iv administration. Keywords: Trauma, midface, superior orbital fissure syndrome, zygomaticomaxillary complex fracture, orbital fracture. 196

2 Πινιάρα Α, Δεληστάθη Θ, Σκαλίδη Ν, Ζώταλης Ν, Μαρουδιά Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύνδρομο του υπερκόγχιου σχίσματος (Superior Orbital Fissure Syndrome- SOFS) είναι ένα σπάνιο σύνδρομο με πολύ ενδιαφέρον σύμπλεγμα συμπτωμάτων, το οποίο θέτει πολύ δύσκολα ερωτήματα για τους θεράποντες ιατρούς. Μπορεί να προκύψει από πολλαπλά αίτια και μηχανισμούς (όπως σύφιλη, κρανιοπροσωπικό τραύμα, οπισθοβολβικό αιμάτωμα, όγκο, ανεύρυσμα της έσω καρωτίδας). Αποτελεί μια ασυνήθιστη επιπλοκή των κρανιοπροσωπικών τραυμάτων με επίπτωση λιγότερο από 1%. 1 Συγκεκριμένα οι Cheng CT et al, μετά από ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας για το χρονικό διάστημα , από ασθενείς με κρανιοπροσωπικές κακώσεις, εντόπισαν μόλις 33 περιπτώσεις με SOFS (0,3%). 2 Σύμφωνα με τον Banks, ο Hirschfeld περιέγραψε για πρώτη φορά ένα τραυματία ασθενή με την κλινική εικόνα του SOFS το Ο Lakke όρισε περαιτέρω την συμπτωματολογία, η οποία αποτελείτο από πάρεση των οφθαλμοκινητικών μυών, διαταραχή αισθητικότητας στην περιοχή κατανομής του πρώτου κλάδου τριδύμου νεύρου, και οπισθοβολβικό άλγος. 4 Αναλυτικά το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από: α) οφθαλμοπληγία, β) πτώση του άνω βλεφάρου, γ) πρόπτωση του οφθαλμικού βολβού, δ) διαστολή και ε) ακινητοποίηση της κόρης και στ)αναισθησία του άνω βλεφάρου και της σύστοιχης μετωπιαίας χώρας. 5 Λόγω των πολύ σποραδικών περιστατικών που ανακοινώνονται παγκοσμίως, δεν έχει καθοριστεί ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση για όλους τους ασθενείς με SOFS. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Νεαρός ασθενής 24 ετών παραπέμφθηκε στην ΩΡΛ κλινική και μονάδα Γναθοπροσωπικής χειρουργικής του Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο, μετά από παράκληση Νευροχειρουργικής κλινικής δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας για εκτίμηση και περαιτέρω αντιμετώπιση, λόγω περικογχικού οιδήματος και αιματώματος, πτώσης του αριστερού άνω βλεφάρου και πρόπτωσης του αριστερού οφθαλμού. Ο ασθενής νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες στο τμήμα της Νευροχειρουργικής μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση που υπέστη από ισχυρό χτύπημα στην κεφαλή, κατά την διάρκεια αγώνα πολεμικών τεχνών. Λόγω διάσεισης και θλάσης του εγκεφαλικού παρεγχύματος (GCS 14/15 κατά την προσέλευση) αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με παρακολούθηση, αναλγητική και αποιδηματική αγωγή. Κατά την νοσηλεία του εγκαταστάθηκε βλεφαρόπτωση, διπλωπία, υπαισθησία της μετωπιαίας περιοχής, ενώ κατά την ψηλάφηση εντοπίστηκε σκαλοπάτι του αριστερού υποκογχίου χείλους καθώς επίσης και ελαφρό εντύπωμα στο σώμα του αντίστοιχου ζυγωματικού τόξου. Η οφθαλμολογική εξέταση κατέδειξε φυσιολογική οπτική οξύτητα, ελάχιστα αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση του αριστερού οφθαλμού σε σχέση με τον δεξιό (Αρ.20, Δεξ.18) και ανισοκορία της αριστερής κόρης (6 mm) σε σχέση με τη δεξιά (3 mm), ενώ ήταν απόν το αντανακλαστικό της προσαρμογής της κόρης στο φως, καθώς και του κερατοειδούς του αριστερού οφθαλμού. Ακόμη διαπιστώθηκε μικρού βαθμού αδυναμία κίνησης της κάτω γνάθου (Εικ. 1). 197 Εικ. 1. Περικογχικό αιμάτωμα, βλεφαρόπτωση ΑΡ οφθαλμού. Σημείο πλήξης, εντύπωμα ζυγωματικού τόξου (βέλη). Ο ακτινογραφικός έλεγχος κατέδειξε διπλό ρωγμώδες κάταγμα μετωπιαία αριστερά, καθώς επίσης κατάγματα στην έξω και κάτω μοίρα του ζυγωματοκογχικού συμπλέγματος και οπισθοβολβικό αιμάτωμα. Επίσης, διαπιστώθηκε συμπίεση του αριστερού υπερκόγχιου σχίσματος από οστικά τεμάχια, λόγω καταγμάτων στην ελάσσονα πτέρυγα του σφηνοειδούς οστού. (Εικ. 2, 3) Ο οφθαλμικός βολβός βρέθηκε άθικτος, χωρίς απόδειξη μυϊκής παγίδευσης οφθαλμοκινητικών μυών. Εικ. 2. Ακτινογραφικός έλεγχος-κατάγματα (βέλη). Εικ. 3. Κατάγματα ζυγωματοκογχικού συμπλέγματος και ελάσσονας πτέρυγας σφηνοειδούς οστού ΑΡ. Συγκριτική απεικόνιση.

3 Σύνδρομο υπερκογχίου σχίσματος τραυματικής αιτιολογίας Ο ασθενής για μία εβδομάδα λάμβανε ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή (έναρξη με μεθυλπρεδνιζολόνη 15 mg / kg κάθε 6 ώρες για 3 ημέρες και έπειτα σταδιακή τιτλοποίηση δόσης για τις επόμενες μέρες). Εξαιτίας της αμετάβλητης κλινικής εικόνας συζητήθηκαν οι περαιτέρω θεραπευτικές επιλογές, και σύμφωνα με τα ακτινολογικά ευρήματα, αποφασίστηκε η χειρουργική παρέμβαση 25 μέρες συνολικά μετά το συμβάν. Υπό γενική αναισθησία πραγματοποιήθηκε υποκόγχια και πλάγια βλεφαρική προσπέλαση για την ανάταξη και σταθεροποίηση των ζυγωματοκογχικών καταγμάτων με οστεοσύνθεση με mini πλάκες και κοχλίες τιτανίου. Έτσι η αποκατάσταση του πλάγιου και κατώτερου τοιχώματος (εδάφους) οφθαλμικού κόγχου έγινε σύμφωνα με τις γραμμές των καταγμάτων, κατά μήκος της μετωποζυγωματικής ραφής, του υποκόγχιου χείλους (αντίστοιχα προς τη ζυγωματογναθιαία ραφή) και του ζυγωματικού τόξου (αντίστοιχα προς τη ζυγωματοκροταφική ραφή) (Εικ. 4 ). Εικ. 4. Αποκατάσταση καταγμάτων με οστεοσύνθεση. Ο ασθενής νοσηλεύθηκε για άλλες 3 ημέρες, μέσα στις οποίες η κίνηση του αριστερού βλεφάρου, του οφθαλμού και τα αντανακλαστικά επανήλθαν στο φυσιολογικό (Εικ. 5). Εικ. 6. Φυσιολογική μετεγχειρητική κινητικότητα βλεφάρου και οφθαλμού. Ήπια μετεγχειρητική ανισοκορία (βέλη). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το υπερκόγχιο σχίσμα χρησιμεύει ως ένα ανατομικό μονοπάτι που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ οφθαλμικού κόγχου και μέσου κρανιακού βόθρου. Βρίσκεται στην κορυφή του κόγχου, αφοριζόμενο επί τα εντός από την ελάσσονα πτέρυγα του σφηνοειδούς, προς τα κάτω και επί τα εκτός από τη μείζονα πτέρυγα του σφηνοειδούς και στο άνω μέρος από το μετωπιαίο οστό. Η σχισμή φέρεται να είναι 3x22 mm 2, μέσω της οποίας διέρχονται το κοινό κινητικό, τροχιλιακό και απαγωγό νεύρο (III, IV και VI εγκεφαλική συζυγία αντίστοιχα) καθώς και οι τρεις πρώτοι κλάδοι του οφθαλμικού κλάδου (V1) του τρίδυμου νεύρου (V εγκεφαλική συζυγία): μετωπιαίος, δακρυϊκός, και οφθαλμορρινικός. Επίσης περιέχονται στην σχισμή η άνω και κάτω οφθαλμική φλέβα, καθώς και οι συμπαθητικές ίνες του σηραγγώδους πλέγματος. 6 Ο ινώδης δακτύλιος Zinn, από όπου εκφύονται οι οφθαλμοκινητικοί μύες, περιβάλλει τον άνω και κάτω κλάδο του κοινού κινητικού, το απαγωγό και τον οφθαλμορρινικό κλάδο, καθώς και το οπτικό νέυρο και την οφθαλμική αρτηρία. Πάνω από τον δακτύλιο πορεύονται μέσω της σχισμής το τροχιλιακό νεύρο, ο μετωπιαίος και δακρυϊκός κλάδος και η άνω οφθαλμική φλέβα, αφοριζόμενα από τους τένοντες του έξω ορθού μυός (Εικ. 7). 7 Εικ. 5. Μετεγχειρητική εικόνα. Ωστόσο, παρέμεινε ελαφρά ανισοκορία αριστερά και ασθενής παρακολουθήθηκε σε τακτική βάση για έξι ακόμη μήνες, χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα ή υπόλειμμα (Εικ. 6). 198 Εικ. 7. Διαγραμματική απεικόνιση του δεξιού υπερκόγχιου σχίσματος και των περιεχόμενων δομών του.

4 Πινιάρα Α, Δεληστάθη Θ, Σκαλίδη Ν, Ζώταλης Ν, Μαρουδιά Ν Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου υπερκόγχιου σχίσματος και οι αιτίες τους. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απώλεια αισθητικότητας μετωπιαίας χώρας ΑΙΤΙΑ Πάρεση του υπερκόγχιου και υπερτροχιλιακού νεύρου (μετωπιαίος κλάδος οφθαλμικού νεύρου τριδύμου) Περιοφθαλμικό οίδημα Παρεμπόδιση φλεβικής και λεμφικής αποχέτευσης μέσω των οφθαλμικών φλεβών Πρόπτωση Προβολή του οφθαλμικού βολβού λόγω απώλειας τόνου των εξω-οφθαλμικών μυών ή λόγω οπισθοβολβικής αιμορραγίας Διαστολή της κόρης και απώλεια αντανακλαστικού προσαρμογής της κόρης Δυσλειτουργία των παρασυμπαθητικών ινών του κοινού κινητικού νεύρου Πτώση βλεφάρου Απώλεια λειτουργίας ανελκτήρα άνω βλεφάρου λόγω πάρεσης του κοινού κινητικού νεύρου Οφθαλμοπληγία Πάρεση κοινού κινητικού, τροχιλιακού, απαγωγού νεύρου Απώλεια αντανακλαστικού κερατοειδούς Δυσλειτουργία οφθαλμορρινικού κλάδου του οφθαλμικού νεύρου του τριδύμου Μειωμένη έκκριση δακρύων Δυσλειτουργία δακρυϊκού κλάδου Κάθε αφύσικη μείωση της διαμέτρου του σχίσματος, που οφείλεται σε τραύμα πρόσκρουσης στην άνω και του μέση μοίρα του προσώπου (μετωποβασικό κρανίο, Lefort ΙΙ, ΙΙΙ, και ζυγωματοκογχικά σύνθετα κατάγματα) και ιδιαίτερα κοντά στον κόγχο μπορεί να προκαλέσει πίεση, με επακόλουθη φλεγμονή και οίδημα των ανατομικών στοιχείων. Άμεση οστική συμπίεση των περιεχομένων ή/και ένα αιμάτωμα συμπίεσης μπορεί να προκαλέσει τα σημάδια και τα συμπτώματα του συνδρόμου που είναι είτε πλήρης είτε μερική παράλυση, αναλόγως του βαθμού συμπιέσεως των σχετιζόμενων δομών. Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1.) αναπτύσσονται αναλυτικά τα συμπτώματα του SOFS και η αιτιολογία τους. 8 Απώλεια ή διαταραχή της οπτικής οξύτητας σημαίνει συμμετοχή του οπτικού νεύρου και όταν είναι ταυτόχρονη με τα συμπτώματα του SOFS, είναι αντιπροσωπευτική εκδήλωση του συνδρόμου της κορυφής του κόγχου (orbital apex syndrome), που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Kjaer. 9 Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάγκη για χειρουργική παρέμβαση είναι άμεση, λόγω κινδύνου επικείμενης τύφλωσης. 10 Το τροχιλιακό νεύρο είναι συνήθως το λιγότερο σοβαρά τραυματισμένο και επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικής αποκατάστασης. Σε αντίθεση, το απαγωγό νεύρο έχει τις περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην πορεία του μέσω του δακτυλίου Zinn και κοντά στην μείζονα πτέρυγα του σφηνοειδούς οστού, 199 αλλά και στη μακρά ενδοκρανιακή πορεία του. 2 Η διάγνωση του SOFS βασίζεται στην κλινική εξέταση, στα σημεία που αναφέρονται ανωτέρω, και επιβεβαιώνεται με ακτινολογική εξέταση. Οι απλές ακτινογραφίες, όπως η προβολή κατά Caldwell, μετά την έλευση της αξονικής τομογραφίας (CT) έχουν εγκαταληφθεί. Η CT είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ακτινολογική διάγνωση ακόμη και μικρών οστικών θραυσμάτων και οπισθοκογχικού αιματώματος που ασκούν πίεση, με λεπτές τομές έως 2mm. Η σπειροειδής τομογραφία (spiral CT) είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας, η οποία παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σε εγκάρσια,οβελιαία και στεφανιαία προβολή και τρισδιάστατες ανασυντεθειμένες εικόνες. Επίσης, παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τις γειτονικές περιοχές του εγκεφάλου και συνυπάρχοντα κρανιοπροσωπικά κατάγματα. 11 Σε ειδικές περιπτώσεις, η αγγειογραφία είναι μία χρήσιμη εξέταση για την ανάδειξη της τραυματικού συριγγίου καρωτίδας-σηραγγώδους κόλπου ή ανευρύσματος της έσω καρωτίδας, που προκαλεί SOFS και χρήζει εμβολισμού. 12 Η λογική πίσω από την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με SOFS τραυματικής προέλευσης έγκειται κυρίως στην ελαχιστοποίηση περαιτέρω ανεπανόρθωτης βλάβης των νεύρων. Η ανάταξη των καταγμάτων και η αποκατάσταση των οστών είναι δευτερεύουσα. Κατά γενική παραδοχή, προηγείται μια αρχική περίοδος παρακολούθησης ημερών πριν από οποιαδήποτε χειρουργική παρέμβαση. Αυτό αποτρέπει κάθε κίνδυνο περαιτέρω αιμορρα-

5 Σύνδρομο υπερκογχίου σχίσματος τραυματικής αιτιολογίας Εικ. 8. Αλγόριθμος αντιμετώπισης συνδρόμου υπερκόγχιου σχίσματος (SOFS). γίας, συμμετοχής της κορυφής του κόγχου (οπτικό νεύρο) ή ζημία στα άλλα νεύρα. 5 Αρχική θεραπεία με ενδοφλέβια στεροειδή έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει θετικά την πρόγνωση, λόγω της αντιοξειδωτικής και αποιδηματικής δράσης τους, προς αποφυγή της ισχαιμίας των ευαίσθητων νευρικών στοιχείων. Οι Rohrich et al παρουσίασαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα με δόση φόρτισης 1 mg / kg δεξαμεθαζόνης ακολουθούμενη από 0,5 mg / kg κάθε 6 ώρες. 6 Ορισμένοι συγγραφείς από τη 2η Εθνική μελέτη οξείας κάκωσης νωτιαίου μυελού υποστηρίζουν θεραπεία με μεγαδόση στεροειδών, που περιλαμβάνει δοσολογία μεθυλπρεδνιζολόνης 30 mg / kg ακολουθούμενη από 5,4 mg / kg / h για 48h. 13 Η επικρατέστερη αγωγή πλέον είναι δόση εφόδου με μεθυλπρεδνιζολόνη 30 mg / kg που ακολουθείται από 15 mg / kg κάθε 6 ώρες για 3 ημέρες και βαθμιαία τιτλοποίηση από του στόματος. 7 Ανεξάρτητα από τη θεραπεία, τα νευρολογικά συμπτώματα φαίνεται να βελτιώνονται ή να επιλύονται πλήρως εντός 3-4 μηνών. H λειτουργική αποκατάσταση των νεύρων φτάνει σε ένα plateau σε διάστημα 6 μηνών, εκτός εάν υπάρχει φυσικό εμπόδιο. 5,7 Η χειρουργική παρέμβαση εξετάζεται όταν υπάρχει προφανές οπισθοβολβικό αιμάτωμα, χωρίς σημάδια υποχώρησης. Όταν η CT απεικονίζει μια προφανή συμπίεση από κατάγματα σφηνοειδούς ή ένα blow-in κάταγμα του κόγχου με στένωση του σχίσματος, ενδείκνυται χειρουργική αποσυμπίεση για μείωση ενδοκογχικής πίεσης, είτε με στεφανιαία προσπέλαση και οστεοτομή του ζυγωματικού, είτε μέσω του επιπεφυκότα με πλάγια οστεοτομή του κόγχου, και ανοικτή ανάταξη των καταγμάτων με εσωτερική οστεοσύνθεση. 7,14 Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρόγνωση είναι δυσμενέστερη. Ο τρέχων αλγόριθμος της αντιμετώπισης του συνδρόμου απεικονίζεται παρακάτω (Εικ. 8). 7 Μια ανασκόπηση 17 αναφορών από τη βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων 33 περιπτώσεων ασθενών με SOFS τραυματικής αιτιολογίας, έδειξε ότι 15 (45.5%) ασθενείς ανάρρωσαν πλήρως, σε 16 ασθενείς (48.5%) η νευρική λειτουργία ανακτήθηκε εν μέρει, ενώ 2 ασθενείς χαθηκαν στο follow-up. 2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σύνδρομο υπερκόγχιου σχίσματος είναι μια σπάνια επιπλοκή των κρανιοπροσωπικών τραυμάτων. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί με αξονική τομογραφία λεπτών τομών. Λόγω του σχετικά μικρού αριθμού των περιπτώσεων στην διεθνή βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Σε απουσία συμπίεσης από τα θραύσματα του κατάγματος, η συντηρητική αντιμετώπιση με παρακολούθηση και μεγαδόση στεροειδών πρέπει να είναι η πρώτη γραμμή θεραπείας. Σε εμφανή οστική συμπίεση από παρεκτοπισμένα κατάγματα σφηνοειδούς ή blow-in, χειρουργική αποσυμπίεση με αποκατάσταση των κατάλληλων διαστάσεων του υπερκόγχιου σχίσματος θα πρέπει να προγραμματιστεί. Μεγαλύτερα νευρολογικά ελλείμματα εμφανίζει το VI κρανιακό νεύρο, ενώ τον πιο ήπιο τραυματισμό υφίσταται συνήθως το IV κρανιακό νεύρο. Μερική ή πλήρης ανάκτηση της νευρικής λειτουργίας πρέπει να αναμένεται έως και έξι μήνες μετά την κατάλληλη θεραπεία. Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α 1. Kurzer A, Patel MP. Superior orbital fissure syndrome associated with fractures of the zygoma and orbit. Plast Reconstr Surg 1979;64: Chen CT, Wang T, Tsay PK, Huang F, Lai JP, Chen YR. Traumatic superior orbital fissure syndrome: assessment of cranial nerve recovery in 33 cases. Plast Reconstr Surg 2010;126: Banks P. The superior orbital fissure syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1967;24: Lakke JP. Superior orbital fissure syndrome. Report of a case caused by local pachymeningitis. Arch Neurol 1962;7:

6 Πινιάρα Α, Δεληστάθη Θ, Σκαλίδη Ν, Ζώταλης Ν, Μαρουδιά Ν 5. Zachariades N. The superior orbital fissure syndrome. Review of the literature and report of a case. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1982;53: Rohrich RJ, Hackney FL, Parikh RS. Superior orbital fissure syndrome: current management concepts. J Craniomaxillofac Trauma 1995;1: Chen CT, Chen YR. Traumatic superior orbital fissure syndrome: current management. Craniomaxillofac Trauma Reconstr 2010;3: Rai S, Rattan V. Traumatic superior orbital fissure syndrome: Review of literature and report of three cases. Natl J Maxillofac Surg 2012;3: Kjaer I. A case of orbital apex syndrome in collateral pansinusitis. Acta Ophthalmol (Copenh) 1945;23: Unger JM. Orbital apex fractures: the contribution of computed tomography. Radiology 1984;150: Bun RJ, Vissink A, Bos RR. Traumatic superior orbital fissure syndrome: report of two cases. J Oral Maxillofac Surg 1996;54: Postma MP, Seldomridge GW, Vines FS. Superior orbital fissure syndrome and bilateral internal carotid pseudoaneurysms. J Oral Maxillofac Surg 1990;48: Acartürk S, Seküçoğlu T, Kesiktäs E. Mega dose corticosteroid treatment for traumatic superior orbital fissure and orbital apex syndrome. Ann Plast Surg 2004;53: Luxenberger W, Stammberger H, Jebeles JA, Walch C. Endoscopic optic nerve decompression: the Graz experience. Laryngoscope 1998;108:

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1708-829 X Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org

Διαβάστε περισσότερα

Μετατραυµατικό και µετεγχειρητικό σύνδροµο Horner

Μετατραυµατικό και µετεγχειρητικό σύνδροµο Horner Στοµατογναθοπροσωπική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 307-314 Aνασκοπική µελέτη Μετατραυµατικό και µετεγχειρητικό σύνδροµο Horner I. KAΛAΪTΣI OY 1, A. ΠAΠA OΠOYΛOY 1, K. ANTΩNIA HΣ 2 Εργαστήριο Στοµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2006 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2006 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A four month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός. Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση

There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός. Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση There are no translations available. Γεώργιος Πέππας, Χειρουργός Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση Ώρα 4 το πρωί Το ασθενοφόρο μόλις έφερε στα επείγοντα μια γυναίκα που έπεσε στο πεζοδρόμιο και έχασε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθερπαείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθερπαείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθερπαείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Θέμα: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά την άθληση και η λογοθεραπευτική τους προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τεύχος 1 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Editorial σελ. 3 Ήπιες Κρανιοκεφαλικές Κακώσεις σελ. 4 Quiz σελ. 13 Ρινορραγία (Επίσταξη) και Πρώτες Βοήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Βλεννοκήλες παραρρίνιων κόλπων. Παρουσιαση περιστατικων Mucoceles of the paranasal sinuses. Report of three cases

Βλεννοκήλες παραρρίνιων κόλπων. Παρουσιαση περιστατικων Mucoceles of the paranasal sinuses. Report of three cases Χαραλαμπίδης Γ. Βλάχτσης Κ. Δάμπαλης Ά. Καλδιριμτζή Μ. Καρασμανής Η. Νικολάου Ά. Ωτορινολαρυγγολογική Kλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Βλεννοκήλες παραρρίνιων κόλπων. Παρουσιαση περιστατικων Mucoceles of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 5, Τεύχος 4, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2004 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής : Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Κωνσταντίνου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Θεραπεία ασταθών καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδος με κυκλοτερές, χωρίς γεφύρωση, σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

Kακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου

Kακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου Ενδιαφέρουσα περίπτωση / Case Report Kακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου Malignant neck paraganglioma Χατζηδάκης Α Καρατζάνης Α Προκοπάκης Ε Δουλαπτσή Μ Παναγιωτάκη Ε Βελεγράκης Γ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μυκητιασική παραρρινοκολπίτιδα: Μια συνολική εικόνα

Μυκητιασική παραρρινοκολπίτιδα: Μια συνολική εικόνα ΑνΑΣΚοπήΣή / Review Μυκητιασική παραρρινοκολπίτιδα: Μια συνολική εικόνα Fungal rhinosinusitis: Drawing the complete picture Δόβα Σ Ρόβα Κ Μπλιόσκας Σ Γαλάνης Π Μάρκου Κ Ά Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, ΓΠΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική

Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: 128-137 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική Α. ΗΛΙΑΔΗΣ 1, ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ 2, Α. ΒΕΗΣ 3, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ 4 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΙΑΣΕΙΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΗΠΙΑ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ» ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΙΝΤΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 2-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 2-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιακές νευραλγίες Cranial Neuralgias

Κρανιακές νευραλγίες Cranial Neuralgias Γιαννοπούλου Γ. Κ Χρυσικόπουλος Γ. Χ Μπουραζάνη Παν. Λ Γιωτάκης Ι, Kαρυδάκης Δ. Κ Νευρολογικό τμήμα Γ.Ν.Α. Λαϊκό Κρανιακές νευραλγίες Cranial Neuralgias Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ξένα σώματα από ξύλο στην περιοχή του οφθαλμικού κόγχου

Ξένα σώματα από ξύλο στην περιοχή του οφθαλμικού κόγχου Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 25-32 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 25-32 25 Ξένα σώματα από ξύλο στην περιοχή του οφθαλμικού κόγχου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1 Οδηγίες προς συγγραφείς 2 Γράμμα από τον εκδότη 6 Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 Αποκατάσταση τραυματία 20 Πρώιμα αποτελέσματα ολικής αρθροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: κ. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ)

Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ιωάννινα) Τμήμα Λογοθεραπείας Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ) Σπουδάστριες: Γεωργαλλή Χριστίνα Καργάκη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κάθε ερώτηση έχει 1 σωστή απάντηση. I. ΤΡΑΥΜΑ 1. Οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία στον τόπο του ατυχήματος περιλαμβάνουν: α) Εξασφάλιση ελεύθερης αναπνευστικής οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ. Λυγδάς Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γιγής Π. Ιωάννης 2 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement Syndrome) Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα Αντιμετώπιση του Γλαυκώματος Αρ. Χανδρινός Επικ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα