Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 4 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 8 5. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ Εγκαταστάσεις Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ Ανθρώπινο Δυναμικό Εταιρική Υπευθυνότητα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία Διοίκηση της Εταιρίας Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 43

3 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 36 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και μια ισχυρή παραγωγική βάση με εργοστάσια στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Π.Γ.Δ.Μ. και τη Ρωσία. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών Αποτελέσματα προ φόρων Καθαρή θέση Σύνολο Ενεργητικού

4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 Η στρατηγική απόφαση του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ για διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων με την προσθήκη νέων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως πλατέα προϊόντα και ειδικούς χάλυβες, καθώς και η διείσδυση του Ομίλου σε νέες αγορές είχαν τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα στον κύκλο εργασιών του Ομίλου το Αντίθετα όμως, η συνεχιζόμενη ύφεση της εγχώριας οικονομίας και η επακόλουθη καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την αστάθεια και την αβεβαιότητα σε ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Συγκεκριμένα, κατά τη χρήση 2011 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, τόσο σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, όσο και σε αξίες ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε σε 1.247,4 εκ. ευρώ, έναντι 993,4 εκ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 25,6%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν μείωση κατά 30,4% και ανήλθαν σε 34,8 εκ. ευρώ, έναντι 50 εκ. ευρώ το Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων χρήσης 2011 ανήλθαν σε ζημιές ύψους 59,4 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 30 εκ. ευρώ το 2010, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 48,9 εκ. ευρώ (ή ζημιές 0,5084 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 23 εκ. ευρώ (ή ζημιές 0,2391 ευρώ ανά μετοχή) στη χρήση Όσον αφορά τον κλάδο Σωληνουργίας, η θυγατρική ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, χάρη στην υψηλή της τεχνογνωσία και εξειδίκευση, αλλά και την υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, κατάφερε στη χρήση 2011, να κεφαλαιοποιήσει τη θετική πορεία της αγοράς σωλήνων, λόγω των νέων επενδύσεων ενεργειακών εταιριών για έργα εξόρυξης και μεταφοράς ενεργειακών πόρων και να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα. Για το 2012, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ στοχεύει στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται, στη γεωγραφική διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές στις οποίες κατευθύνεται μεγάλο μέρος της ζήτησης, καθώς και στη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας.

5 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου αποτελούν οι σύγχρονες παραγωγικές του εγκαταστάσεις μεγάλων δυνατοτήτων, η συνεχής αξιοποίηση των οποίων θα προσδώσει επιπλέον οφέλη. Παράλληλα η βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας θα κάνει πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα του Ομίλου, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων και διανομής. Χαρακτηριστικά η έναρξη λειτουργίας της SIDERAL Shpk, της νέας θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία, αποτελεί το νέο one-stop-shop και πρότυπο κέντρο για τη διάθεση υλικών κατασκευών υψηλής ποιότητας στην ευρύτερη περιοχή. 3 Η διοίκηση του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, στο πλαίσιο του δυσμενούς εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος και των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών σε διεθνές επίπεδο, θέτει ως βασικούς στρατηγικούς πυλώνες, την υγιή του εξέλιξη, τη διατήρηση της αναπτυξιακής του πορείας, καθώς και την εξομάλυνση των αρνητικών επιπτώσεων από την τρέχουσα κρίση με τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και του λειτουργικού κόστους, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην αγορά χάλυβα, εντός και εκτός Ελλάδας. Σαράντος Μήλιος Διευθύνων Σύμβουλος

6 Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αντιπροσωπεύει τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, αποτελώντας σήμερα το μεγαλύτερο παραγωγό επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επιχειρηματική πορεία της ΣΙΔΕΝΟΡ ξεκίνησε το 1962 με την ίδρυση της Εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΑΝΙΤΑΣ, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός πλήρως καθετοποιημένου Ομίλου επιχειρήσεων με 20 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες στην Ελλάδα, 16 στο εξωτερικό και παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία και στην Π.Γ.Δ.Μ. Με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργική αποτελεσματικότητα, οι δρα στη - ριότητες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πλήρως καθετοποιημένες και δια κρίνονται στους ακόλουθους τομείς: 4 τομέας χαλυβουργίας, τομέας σωληνουργίας, τομέας περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα και τομέας πωλήσεων και διανομής των προϊόντων. Τα προϊόντα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διακρίνονται για την άριστη ποιότητα, την υψηλή αξιοπιστία και τα ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους. Οι δε παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς μέσα από ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, οι δαπάνες του οποίου από το 1998 μέχρι και το 2011 αγγίζουν τα 732 εκ. ευρώ. Με δεδομένη την τεχνολογική υπεροχή σε επίπεδο παραγωγικής βάσης και σε συνδυασμό με ένα εκτενές δίκτυο πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ διατηρεί την ηγετική του θέση, με βασικές προτεραιότητες την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων του, τη διαρκή έμφαση στην καινοτομία, τις επενδύσεις σε άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και την πλήρως πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων του.

7 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ρωσία Π.Γ.Δ.Μ. Ελλάδα Βουλγαρία Τα προϊόντα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διακρίνονται για την άριστη ποιότητα, την υψηλή αξιοπιστία και τα ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους. 5 Εργοστάσια

8 2011 Οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρίες της ΣΙΔΕΝΟΡ την 31/12/2011 απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 6 Άμεσο & Έμμεσο Χώρα Εταιρία Ποσοστό Συμμετοχής εγκατάστασης ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. 90,00% Ελλάδα ΑΡΓΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ. 69,28% Ελλάδα BEAT A.E. 41,60% Ελλάδα ΒΕΜΕΤ Α.Ε. 100,00% Ελλάδα ΒΕΤ Α.Ε. 63,52% Ελλάδα Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε 50,00% Ελλάδα ΔΕΠΑΛ Α.Ε. 100,00% Ελλάδα ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΗΒ. A.E. 70,10% Ελλάδα ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε. 33,35% Ελλάδα ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Α.Ε. 20,00% Ελλάδα ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. 98,85% Ελλάδα ΕΤΗΛ Α.Ε. 69,99% Ελλάδα ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. 63,00% Ελλάδα ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 50,00% Ελλάδα ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. 51,00% Ελλάδα ΠΡΟΣΑΛ A.E. 100,00% Ελλάδα ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 24,59% Ελλάδα ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 78,55% Ελλάδα AEIFOROS BULGARIA S.A. 90,00% Βουλγαρία AWM SPA 34,00% Ιταλία BIODIESEL A.E. 16,00% Ελλάδα BOZETTI LTD 100,00% Κύπρος DOJRAN STEEL LLCOP 100,00% Π.Γ.Δ.Μ. DOMOPLEX LTD 45,00% Κύπρος JOSTDEX LTD 94,00% Κύπρος PORT SVISHTOV WEST S.A. 73,09% Βουλγαρία PRISTANISHTEN KOMPLEX SVILOSA EOOD 73,09% Βουλγαρία PROSAL TUBES S.A. 100,00% Βουλγαρία SIDEBALK STEEL DOO 100,00% Σερβία SIDERAL STEEL SHPK 100,00% Αλβανία SIDEROM STEEL SRL 100,00% Ρουμανία SIGMA Α.Ε. 69,28% Βουλγαρία SOVEL A.E. 64,01% Ελλάδα STOMANA INDUSTRY S.A. 100,00% Βουλγαρία TEPRO STEEL EAD 100,00% Βουλγαρία ZAO TMK-CPW 38,49% Ρωσία

9 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. Στρατηγική Στόχοι Προοπτικές Η επιτυχημένη πορεία της ΣΙΔΕΝΟΡ και των θυγατρικών της είναι αποτέλεσμα της μεθοδικής υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης του Ομίλου. Το ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί από το 1998, εξασφάλισε διευρυμένη παραγωγική βάση και ανταγωνιστική εμπορική παρουσία σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ έχει τους παρακάτω στόχους: Την περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του Ομίλου στην ελληνική αγορά, μέσα από τη συνεχή βελτίωση της κοστολογικής βάσης και τον εμπλουτισμό της οικογένειας προϊόντων της ΣΙΔΕΝΟΡ με νέες καινοτόμες λύσεις που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τελικό πελάτη. Την περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του Ομίλου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη συνεχή αξιοποίηση των επενδύσεων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία και στην Π.Γ.Δ.Μ., αλλά και των λιμενικών εγκαταστάσεων του Ομίλου στον ποταμό Δούναβη. 7 Την ενίσχυση της θέσης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στις διεθνείς αγορές έργων ενέργειας, μέσα από την ισχυροποίηση της παρουσίας της στις γεωγραφικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής, της Βορείου Αμερικής και της Ρωσίας. Οι εγκαταστάσεις της ΣΙΔΕΝΟΡ καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα Την ενίσχυση των πωλήσεων εκτός Ελλάδας, τόσο μέσα από το υφιστάμενο εμπορικό δίκτυο, όσο και μέσα από την ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών. Την υιοθέτηση και χρήση των αναβαθμισμένων εργαλείων και πρακτικών διοικητικής και εμπορικής υποστήριξης που θα βελτιώσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του Ομίλου. Τη διαρκή και ουσιαστική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Την προσήλωση στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου, μέσα από πρωτοβουλίες και πρακτικές που συντελούν στην ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

10 Δραστηριότητες Με κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη διευρυμένη παραγωγική βάση και την άριστη ποιότητα των προϊόντων, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο παραγωγό επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο των παραγωγικών του δραστηριοτήτων, ο Όμιλος λειτουργεί βιομηχανικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο Κιλκίς, στη Θίσβη, στο Pernik Βουλγαρίας, στο Nikolic της Π.Γ.Δ.Μ. και στο Polevskoy της Ρωσίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα και δίνουν τη δυνατότητα στη ΣΙΔΕΝΟΡ και στις θυγατρικές της να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας προϊόντα, ικανά να καλύψουν κάθε σχετική ανάγκη των πελατών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σε παραγωγικό επίπεδο και σε εμπορική παρουσία, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παραμένει προσηλωμένος στη διαρκή αναβάθμιση και επέκταση των εργοστασίων του και του δικτύου διανομής του, μέσα από ένα εκτεταμένο, μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 732 εκ. ευρώ για την περίοδο Ενδεικτικά, το Δεκέμβριο του 2011 έγιναν τα εγκαίνια της SIDERAL Shpk, του νέου one-stop shop center στην Αλβανία που διανέμει κυρίως προϊόντα χάλυβα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, αλλά λειτουργεί και ως one-stop center για πολλά άλλα επώνυμα υλικά κατασκευών εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πλήρως καθετοποιημένος, ενώ για την καλύτερη οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία του, οι δραστηριότητες του Ομίλου κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 8 Κατηγορία Μονάδες Προϊόντα Ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα Παραγωγή ρευστού χάλυβα ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL, STOMANA INDUSTRY Μπιγιέτες, slabs, blooms Παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL, STOMANA INDUSTRY, DOJRAN STEEL Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος σε ράβδους & κουλούρες, μορφοσίδηροι, χονδρόσυρμα τόνοι* περίπου Παραγωγή σωλήνων & κοίλων διατομών (κοίλων δοκών) ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΖΑΟ ΤΜΚ CPW, SOVEL, ΠΡΟΣΑΛ, PROSAL TUBES Σωλήνες για αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου, νερού και κατασκευών, κοίλες δοκοί τόνοι Παραγωγή πλατέων προϊόντων STOMANA INDUSTRY, SOVEL Φύλλα χάλυβα, σιδηροταινία τόνοι Τελική επεξεργασία προϊόντων χάλυβα ΕΡΛΙΚΟΝ, SOVEL, ΔΕΠΑΛ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ, TEPROSTEEL, DOMOPLEX Προϊόντα συρματουργίας, δομικά πλέγματα και κλωβοί, χαλύβδινες ίνες οπλισμού σκυροδέματος, μεταποίηση παραπροϊόντων, ειδικοί χάλυβες υψηλής ακριβείας κ.α τόνοι περίπου * Μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων.

11 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Σε εμπορικό επίπεδο, η διακίνηση του μεγαλύτερου μέρους των βιομηχανικών χαλύβων της ΣΙΔΕΝΟΡ στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία διενεργείται μέσω της συγγενούς Εταιρίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του σιδηρεμπορίου, λειτουργώντας ολοκληρωμένα Κέντρα Επεξεργασίας Χάλυβα (Steel Service Centers). Σε ότι αφορά τα προϊόντα χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, η προώθηση, πώληση και διανομή τους πραγματοποιείται, είτε απευθείας από τις εταιρίες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, είτε από αντιπροσώπους στις Ευρωπαϊκές αγορές. Εφαρμογές Προϊόντων Τα προϊόντα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ χρησιμοποιούνται σε μεγάλα τεχνικά έργα, τόσο εντός, όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων.

12 2011 Ενδεικτικά αναφέρονται μια σειρά από πρόσφατες εφαρμογές χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος και εγκαταστάσεις χαλυβδοσωλήνων και κοίλων δοκών: ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έργα στην Ελλάδα ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RIVER WEST ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Mc ARTHUR GLEN ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΡΕΛΑ Α.Ε. ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΚ) ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΝΕΑ ΟΔΟΣ (ΙΩΝΙΑ ΟΔΟΣ) ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ (ΕΚΠΠΤ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε65 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΡΤΗ-ΛΕΥΚΤΡΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ-ΔΟΜΟΚΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ Έργα εκτός Ελλάδας 10 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ GRAND MALL ΒΑΡΝΑΣ HERMES PARK CARREFOUR ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ LYULIN ΚΑΙ TRAKIAN ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΟΠΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑ GRUZANSKOM JEZERU ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΙΝΚΑΛ GAZ DE FRANCE / ETREZ GENELARD BORD GAIS / CURRALEIGH WEST PDO / HARWEEL TO MARMUL PLINACRO / LIKA TO DALMATIA SPECTRA TEMAX TIME III PETROALAM / VEGAS OIL EGYPT STEG TUNISIA BG TUNISIA HASDRUBAL PROJECT SPECTRA ENERGY / EAST TO WEST ENERGY TRANSFER / TEXOMA KATY MITESAIPEMSONATRACH / MENZEL Βουλγαρία Βουλγαρία Βουλγαρία Βουλγαρία Αλβανία Αλβανία Ρουμανία Ρουμανία Ρουμανία Ρουμανία Κύπρος Κύπρος Π.Γ.Δ.Μ. Σερβία Κόσοβο Σλοβενία Γαλλία Ιρλανδία Ομάν Κροατία Η.Π.Α. Αίγυπτος Τυνησία Κύπρος Η.Π.Α. Η.Π.Α. Αλγερία

13 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙO ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΟΙΛΕΣ ΔΟΚΟΙ Μεγάλα έργα μονάδας ευθείας ραφής (ERW/HFI) ΦΟΡΕΑΣ/ PROJECT ΧΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ DESFA / AG. THEODORI MEGALOPOLI Ελλάδα Φυσικό αέριο 2011 SAUDI ARAMCO/CONDUCTORS Σαουδική Αραβία Σωλήνες γεώτρησης 2011 DENBURY / GREENCORE CO 2 Η.Π.Α. CO OMV YEMEN / BLOCK 60 Υεμένη Φυσικό αέριο 2011 RWE / BREAGH OFFSHORE DEVELOPMENT Ηνωμένο Βασίλειο Φυσικό αέριο 2011 ABB / EL MERK LOT 3-4 Αλγερία Φυσικό αέριο 2010 BONATTI / EL MERK LOT 2 Αλγερία Φυσικό αέριο 2010 STEG/GABES ZARZIS DJERBA Τυνησία Φυσικό αέριο 2010 STEG/BASIN MINIER GAFSA VILLAGE Τυνησία Φυσικό αέριο 2010 GASCO/EDECO EL MAADIA Αίγυπτος Φυσικό αέριο 2010 SAUDI ARAMCO/CONDUCTORS Σαουδική Αραβία Σωλήνες γεώτρησης 2010 WILLIAMS/PASCAGOULA EXPANSION Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2010 BP / IN AMENAS Αλγερία Φυσικό αέριο 2009 STEG / GABES, ZARZIS, DJERBA Τυνησία Φυσικό αέριο 2009 GAZ DE FRANCE / ETREZ GENELARD Γαλλία Φυσικό αέριο 2009 EDF ENERGY / WEST BURTON GAS Ηνωμένο Βασίλειο Φυσικό αέριο 2009 BORD GAIS / CURRALEIGH WEST Ιρλανδία Φυσικό αέριο 2009 OMAN GAS CO. / MURAYRAT AL GHUBRAH Ομάν Φυσικό αέριο 2009 PDO / HARWEEL TO MARMUL Ομάν Φυσικό αέριο 2009 BECHTEL / PILES Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Φυσικό αέριο 2009 PLINACRO / LIKA TO DALMATIA Κροατία Φυσικό αέριο 2009 SNAM RETE GAS Ιταλία Φυσικό αέριο 2008 EBLA GAS PROJECT Συρία Φυσικό αέριο 2008 ABU DHABI NGL Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Φυσικό αέριο

14 2011 Μεγάλα έργα μονάδας ελικοειδούς ραφής (SAWH) ΦΟΡΕΑΣ / PROJECT ΧΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ OMV AUSTRIA / WAG EXPANSION Αυστρία Φυσικό αέριο 2011 SNAM RETE GAS / ZIMELLA GERVIGNANO Ιταλία Φυσικό αέριο 2011 GRT GAS / HAUTS DE FRANCE Γαλλία Φυσικό αέριο 2011 WESTCOAST ENERGY / STEWART LAKE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2011 SPECTRA / TEMAX TIME III Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2010 CARDINAL GAS/PERRYVILLE INTERCONNECT Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2010 SPECTRA ENERGY / EAST TO WEST Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2009 ENERGY TRANSFER / TEXOMA KATY Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2009 ENERGY TRANSFER / REED TO MALONE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2009 LUMINANT MINING / MARTIN LAKE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2009 MITE-SAIPEM-SONATRACH / MENZEL Αλγερία Φυσικό αέριο 2009 TEXOMA TO CARTHAGE LOOP LINE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2008 TEXAS INDEPENDENCE PIPELINE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2008 SNAM RETE GAS Ιταλία Φυσικό αέριο 2008 GRT GAS / MONTRAVEL ST. AVIT NORD EST Γαλλία Φυσικό αέριο 2008 ENERGY TRANSFER/GRIMES TO KATY Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2008 BAY GAS STORAGE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας Από την ίδρυση της Εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΑΝΙΤΑΣ το 1962, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία 5 δεκαετιών, τα κυριότερα σημεία της οποίας είναι τα ακόλουθα: Ίδρυση της Εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΑΝΙΤΑΣ, με αντικείμενο την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων ύδρευσης, θερμαντικών σωμάτων και λεβήτων Η SOVEL, θυγατρική της ΣΙΔΕΝΟΡ, εξαγοράζει τη ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ κατά το πρότυπο ISO 9002 (σήμερα ISO 9001:2008) Έναρξη παραγωγής του χαλυβουργείου της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας. Εξαγορά του 75% της βουλγάρικης Εταιρίας STOMANA INDUSTRY Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Μετονομασία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΑΝΙΤΑΣ σε ΣΙΔΕΝΟΡ. Εισαγωγή της ΣΙΔΕΝΟΡ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από συγχώνευση με την εισηγμένη Εταιρία ΕΡΛΙΚΟΝ. Έναρξη παραγωγής του ελασματουργείου της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας (διπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικότητας προϊόντων ελασματουργείου). Ανάπτυξη και εμπορική τοποθέτηση του νέου καινοτόμου χάλυβα οπλισμού SD, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ενισχυμένη αντισεισμική συμπεριφορά. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ για τις παραγωγικές μονάδες Θεσσαλονίκης και Αλμυρού κατά το πρότυπο ISO 9001:2000. Εμπορική τοποθέτηση του χάλυβα SD υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας C. Η ΣΙΔΕΝΟΡ γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που αποκτά Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 14001:2004 των εργοστασίων Θεσσαλονίκης και Αλμυρού).

15 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 13 Έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής Εταιρίας DOJRAN STEEL στην Π.Γ.Δ.Μ., με κύριο αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Έναρξη λειτουργίας του νέου ελασματουργείου της θυγατρικής STOMANA INDUSTRY στη Βουλγαρία (αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε επιμήκη προϊόντα στους τόνους ετησίως). Απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της STOMANA INDUSTRY Oλοκλήρωση της εγκατάστασης της νέας γραμμής ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων χάλυβα (Compact Mill), στον Αλμυρό Μαγνησίας, οι οποίες αύξησαν την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελασματουργείου κατά τόνους Ολοκλήρωση και εγκαίνια νέας αποθήκης στην Αλβανία, SIDERAL STEEL ShPK Έναρξη λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων της κοινοπραξίας ZAO TMK CPW στη Ρωσία. Δημιουργία εγκαταστάσεων logistics στην Αλβανία (SIDE- RAL STEEL ShPk) και στη Ρουμανία (SIDEROM STEEL Srl). Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της DOJRAN STEEL. Έναρξη λειτουργίας της νέας μεθόδου τροφοδοσίας scrap (CONSTEEL) στη SOVEL. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της ΣΙΔΕΝΟΡ κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007. Επιλογή της ΣΙΔΕΝΟΡ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum στις 500 Νέες Πρωτοπόρες Επιχειρήσεις διεθνώς Απόκτηση ποσοστού 34% στην Ιταλική Εταιρία Automatic Wire Machines, η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει μηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Svishtov της Βουλγαρίας, σε στρατηγικό σημείο πάνω στον ποταμό Δούναβη, μέσω της PORT SVISHTOV WEST, θυγατρικής της STOMANA INDUSTRY.

16 Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ Κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΣΙΔΕΝΟΡ και των θυγατρικών της εταιριών είναι η αξιοπιστία, η άριστη ποιότητα και τα ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα οποία προσδίδουν προστιθέμενη αξία στον τελικό καταναλωτή. Η ΣΙΔΕΝΟΡ, ανταποκρινόμενη στις ποικίλες ανάγκες των πελατών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει αναπτύξει και παράγει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες οικογένειες προϊόντων: 1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD Με δεδομένες τις απαιτήσεις για χρήση χαλύβων υψηλής ολκιμότητας, οι οποίοι εξασφαλίζουν υψηλή αντισεισμική προστασία, η ΣΙΔΕΝΟΡ έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD, το οποίο αποτελεί συνολική λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος. 1.1 Χάλυβας Οπλισμού σκυροδέματος SD Ευθύγραμμες Ράβδοι & Kουλούρες SD: Η ΣΙΔΕΝΟΡ, πρώτη παράγει από το 2003 το χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ , σύμφωνα με το πρότυπο που εφαρμόζεται επίσημα στην Ελλάδα από το Ο Χάλυβας SD κατηγορίας B500C της ΣΙΔΕΝΟΡ διακρίνεται για τις εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής και ολκιμότητας, σύμφωνα και με τις σύγχρονες απαιτήσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών αντισεισμικών κανονισμών και παράγεται σε διαμέτρους Φ8 έως Φ40mm, σε ευθύγραμμες ράβδους μήκους 12 και 14 μέτρων και σε διαμέτρους 6 έως 16mm σε κουλούρες.

17 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ειδικά Μήκη Ράβδων Χάλυβα SD: Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η ΣΙΔΕΝΟΡ προσφέρει ειδικά μήκη ράβδων χάλυβα οπλισμού SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ , διαμέτρου Φ8 έως Φ40mm. Η ποικιλία των προσφερόμενων ειδών και η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης σε ειδικά μήκη παρέχει σημαντικά οφέλη οικονομίας και ταχύτητας στην κατασκευή. Συμπαγής Κουλούρα: Οι συμπαγείς κουλούρες (spooled coils) παράγονται απ ευθείας μετά τη θερμή έλαση, είναι κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ και διατίθενται σε διαμέτρους 8, 10, 12, 14 και 16mm. Διακρίνονται για: απαλλαγή του υλικού από εσωτερικές τάσεις διαμήκη στρέψη, ασφαλής τροφοδοσία και ξετύλισμα της κουλούρας, σταθερή υψηλή ποιότητα του υλικού, υψηλότερη παραγωγικότητα και αυξημένη απόδοση κατά την περαιτέρω εν ψυχρώ επεξεργασία της κουλούρας και σημαντική μείωση των απαιτήσεων διαχείρισης, μεταφοράς και αποθήκευσης της κουλούρας Πλέγματα Υποστυλωμάτων και Δοκών SD Τα πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών SD, παράγονται από ευθύγραμμες ράβδους οπλισμού SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ Η μελετημένη σχεδίαση και τα ακριβή γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πλεγμάτων SD διευκολύνουν την κατεργασία και την τοποθέτηση στα έργα, προσδίδοντας ταχύτητα και οικονομία στην όπλιση με εγγυημένη βιομηχανική ποιότητα.

18 Ειδικά Πλέγματα SIDEFIT Τα ειδικά πλέγματα SIDEFIT παράγονται σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, από ευθύγραμμες ράβδους οπλισμού SD κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ Τα πλέγματα SIDEFIT εκσυγχρονίζουν την υπάρχουσα πρακτική όπλισης, συνδυάζοντας την εγγυημένη βιομηχανική ποιότητα με τη σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους κατασκευής. Κύρια εφαρμογή τους είναι η κατασκευή εσχάρας οπλισμού για επιφανειακά δομικά στοιχεία (πλάκες, τοιχία, κτλ.). Επίσης, μπορούν να καλύψουν όλες τις ειδικές ανάγκες εγκαρσίου οπλισμού γραμμικών φορέων (υποστυλώματα, δοκοί, κτλ.), οι οποίες δεν καλύπτονται από την τυποποιημένη γκάμα πλεγμάτων υποστυλωμάτων SD. 1.4 Δομικά και Κοινά Πλέγματα Τα δομικά και κοινά πλέγματα παράγονται σε διατομές Φ4,2 έως Φ8,0 με ορθογώνιους ή τετραγωνικούς βρόχους σε διάφορες διαστάσεις. Τα δομικά πλέγματα της ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πιστοποιημένα για την κατηγορία Β500Α κατά ΕΛΟΤ για την Ελλάδα. 1.5 Έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR 16 Τα προϊόντα SIDEFOR είναι έτοιμα, τρισδιάστα στοιχεία (κλω - βοί) εγκάρσιου οπλισμού για υποστυλώματα, δοκούς και τοι χώματα. Η κατασκευή τους γίνεται με πλήρως αυτο μα το - ποιη μένη βιομηχανική διαδικασία και συνεχή έλεγχο. Με ποι κιλία διατομών και διαμέτρων, οι κλωβοί SIDEFOR προ σφέ - ρουν αξιο πιστία, ασφάλεια και εγγύηση στην κατασκευή του εγκάρ σιου οπλισμού. Το SIDEFOR διασφαλίζει επίσης τη σω - στή τοποθέτηση του οπλισμού στο έργο, ελαχιστοποιώντας το ανθρώπινο λάθος. Η στιβαρή κατασκευή του αντέχει στις καταπονήσεις στο εργοτάξιο (τοποθέτηση, σκυ ρο δέ τη ση, κλπ), αλλά και στις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. 1.6 Έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR PLUS Οι κλωβοί SIDEFOR PLUS είναι η εξέλιξη των κλωβών συνδετήρων SIDEFOR, με νέες δυνατότητες κάλυψης και των πιο δύσκολων διατομών στις ακριβείς διαστάσεις και ποσότητες που χρειάζεται το έργο. Η ανάγκη για αύξηση του ποσοστού των διατομών που μπορεί να καλυφθεί από το προϊόν, σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας οδήγησαν στη νέα γενιά κλωβών SIDEFOR PLUS, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικά: Προσαρμογή στις ακριβείς ποσότητες και διαστάσεις της μελέτης, χωρίς κανένα περιορισμό ελάχιστης παραγγελίας. Σχεδιασμός προϊόντων μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (www.sidefor.gr) από τον ίδιο το μηχανικό κατασκευαστή. Τοποθέτηση παραγγελίας και γρήγορη εξυπηρέτησή της. 1.7 Χαλύβδινες Ίνες INOMIX Οι χαλύβδινες ίνες INOMIX παράγονται σε πλήθος διαστάσεων, καλύπτοντας όλο το εύρος των αναγκών της αγοράς, από το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έως την κατασκευή δαπέδων (βιομηχανικά,

19 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ λιμενικά, στρατιωτικά κ.α.). Η ύπαρξη ινών πολλαπλασιάζει τη συνολική απορρόφηση ενέργειας και παρέχει πλαστιμότητα στο σκυρόδεμα, ενώ το δομικό στοιχείο διατηρεί σημαντική αντοχή, επιτρέποντας αυξημένες παραμορφώσεις. 1.8 Ηλεκτροσυγκολλημένα Δικτυώματα Τα ηλεκτροσυγκολλημένα δικτυώματα αποτελούνται από δύο ράβδους κάτω οπλισμού, που ενώνονται με μία ράβδο άνω οπλισμού, μέσω συγκρατητικού σύρματος. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην προκατασκευή ως οπλισμός επιφανειακών φορέων (πλάκες) με σκυροδέτηση σε δύο φάσεις, προσφέροντας το πλεονέκτημα της αποφυγής χρήσης ξυλοτύπων. 2. Μορφοσίδηρος Η ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η μοναδική Εταιρία στην Ελλάδα που παράγει προϊόντα μορφοσιδήρου. Η παραγωγή τους πραγματοποιείται, τόσο στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, όσο και στις παραγωγικές μονάδες του Ομίλου στο Pernik Βουλγαρίας και στη Δοϊράνη της Π.Γ.Δ.Μ., ενώ όλα τα σχετικά προϊόντα είναι πιστοποιημένα με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Η πλήρης γκάμα, σε συνδυασμό με τη συνεχή διατήρηση αποθέματος, καθιστούν τη ΣΙΔΕΝΟΡ ικανή να επιτυγχάνει πολύ σύντομους χρόνους παράδοσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται. Το κύρος της Εταιρίας, η διεθνώς πιστοποιημένη ποιότητα των προϊόντων μορφοσιδήρου (ISO, IQNET, ΕΛΟΤ, UMark), η παραγωγική τεχνογνωσία και ευελιξία, το μεγάλο δίκτυο διανομής και η άριστη εξυπηρέτηση της ΣΙΔΕΝΟΡ, μέσω των αντιπροσώπων της είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα που διατηρούν τη ΣΙΔΕΝΟΡ στην πρώτη θέση σε μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα. Παράλληλα, η ΣΙΔΕΝΟΡ, μέσα από τα τμήματα εξαγωγών της, προωθεί με γοργούς ρυθμούς τη διείσδυση στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, επιτυγχάνοντας ήδη σημαντικά μερίδια αγοράς στις αγορές αυτές Ράβδοι Τετραγωνικής Διατομής (Καρέ) Οι ράβδοι τετραγωνικής διατομής χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κάγκελων, αλλά και σε άλλες μεταλλικές κατασκευές.

20

21 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.2 Ράβδοι Ορθογωνικής Διατομής (Λάμες) Χρησιμοποιούνται σε μια σειρά μεταλλικών κατασκευών, όπως τα παραδοσιακά κάγκελα, οι γεωτρήσεις, τα μεταλλικά πλαίσια, τα εξαρτήματα μηχανημάτων και ο μηχανολογικός εξοπλισμός. 2.3 Ράβδοι Κυκλικής Διατομής (Στρογγυλά) Χρησιμοποιούνται από βιοτεχνίες βιδοποιίας και κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την κατασκευή κάγκελων. 2.4 Ράβδοι Γωνιακής Ισοσκελούς Διατομής (Γωνίες) Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος μεταλλικών κατασκευών, όπως περιφράξεις, πάσσαλοι στήριξης (γραμμικά) για σκέπαστρα σε αμπέλια, υποστυλώματα για υπόστεγα, βάσεις για στέγες, αμαξώματα, βαριές σιδηροκατασκευές και πυλώνες της ΔΕΗ. 2.5 Δοκοί Υψίκορμοι (IPE) Οι υψίκορμοι δοκοί χρησιμοποιούνται σε μεταλλικές κατασκευές, όπως σκελετοί μεταλλικών κτιρίων, υποστυλώματα σε στέγες, πατάρια και τεγίδες σκεπής. 2.6 Ράβδοι Διατομής ΠΙ (UPN) Τα ΠΙ μικρής διατομής χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή παραδοσιακών κάγκελων, σε συνδυασμό με τα καρέ, ενώ τα ΠΙ μεγάλης διατομής σε σκελετούς μεταλλικών κτιρίων, αμαξώματα, καρότσες, εξαρτήματα μηχανημάτων, υποστυλώματα σε στέγες κ.α. 19 Επίσης, παράγονται και διατομές μορφοσιδήρων για εξειδικευμένες χρήσεις, όπως περόνες ανύψωσης φορτίων, στήριξη στοών μεταλλείων, ενώσεις σιδηροτροχιών, άροτρα κ.α. 3. Χονδρόσυρμα Η ΣΙΔΕΝΟΡ προσφέρει χονδρόσυρμα ποιοτήτων SAE 1006, 1008, 1010, RSt 37-2 ποιότητας ηλεκτροδίων, σε διατομές Φ5,5 έως Φ16,0 που είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα υποβιβασμών σύρματος και που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της συρματουργίας χαμηλού άνθρακα. 4. Χαλυβδοσωλήνες Κοίλες Διατομές (Κοίλες Δοκοί) Ο κλάδος Σωληνουργίας του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελείται από τρία εργοστάσια, στη Θίσβη Βοιωτίας (ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.), στον Αλμυρό Μαγνησίας (SOVEL A.E.) και στο Pernik Βουλγαρίας (PROSAL TUBES S.A.). Τo σωληνουργείo στον Αλμυρό Μαγνησίας παράγει και διαθέτει χαλυβδοσωλήνες και κοίλες δοκούς, μικρών και μεσαίων διαστάσεων. Η θυγατρική Εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παράγει και διαθέτει χαλυβδοσωλήνες για αγωγούς μεταφοράς υγρών και αερίων καυσίμων και κοίλες δοκούς μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων.

22 2011 Τα παραγόμενα προϊόντα είναι τα εξής: Χαλυβδοσωλήνες Μεσαίων και Μεγάλων Διαμέτρων Χαλυβδοσωλήνες για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων Χαλυβδοσωλήνες για τη μεταφορά νερού Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών Χαλυβδοσωλήνες Δικτύων Μικρών Διαμέτρων Χαλυβδοσωλήνες αγωγών Χαλυβδοσωλήνες θερμοϋδραυλικών δικτύων και φυσικού αερίου Χαλυβδοσωλήνες γεωτρήσεων Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών Κοίλες Διατομές (Κοίλες Δοκοί) Χαλυβδοσωλήνες ικριωμάτων Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών Κοίλες Δοκοί μικρών & μεγάλων διατομών Ταυτόχρονα, στις εγκαταστάσεις των εταιριών SOVEL και PROSAL TUBES παράγονται σωλήνες για θερμοϋδραυλικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου και πυρόσβεσης, σωλήνες ελαφρού τύπου για δίκτυα νερού και αποχέτευσης, χαλυβδοσωλήνες κατασκευών και κοίλες δοκοί. 5. Πλατέα Θερμής Έλασης 20 Τα πλατέα προϊόντα θερμής έλασης (φύλλα χάλυβα ή λαμαρίνες) παράγονται στο εργοστάσιο της STOMANA INDUSTRY στο Pernik της Βουλγαρίας. Η παραγωγή τους πραγματοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα EN και ASTM και προορίζονται για γενικές χρήσεις κατασκευών (δομικές βιομηχανικές), για ναυπηγικές χρήσεις, για κατασκευή λεβήτων υπό πίεση κλπ. 6. Ειδικοί Χάλυβες ράβδους θερμής έλασης (διαμέτρου mm) και τορνευμένες και στιλπνές ράβδους (διαμέτρου mm) Οι ειδικοί χάλυβες υψηλής ακριβείας παράγονται από τη STOMANA INDUSTRY και επεξεργάζονται από τη TEPROSTEEL στο Pernik Βουλγαρίας. Οι ειδικοί χάλυβες καλύπτουν τις ανάγκες της μηχανολογίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας στις κατηγορίες των κοινών, ανθρακούχων χαλύβων βαφής και επαναφοράς, επιφανειακής σκλήρυνσης, μικροκραμάτωσης και ελεύθερης κοπής, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις προδιαγραφές των πελατών και περιλαμβάνει: Το συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιο σε ειδικούς χάλυβες αποτελείται από μεγάλες αποθήκες και service centers ειδικών χαλύβων, μονάδες περαιτέρω κατεργασίας (grinding, forging) και τελικούς χρήστες στους βιομηχανικούς κλάδους παραγωγής κυλίνδρων και εξαρτημάτων για

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 1 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό 02 Ο Όμιλος με μία ματιά 04 1α.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

1 01 Εταιρικό προφίλ

1 01 Εταιρικό προφίλ Εταιρικό προφίλ 1 Εταιρικό προφίλ Μήνυμα Προέδρου σελ.4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 3 Όμιλος INTRACOM HOLDINGS σελ. 6 INTRAKAT σελ. 10 Δραστηριότητες σελ. 14. Έργα υποδομών σελ. 16. Οικoδομικά

Διαβάστε περισσότερα

logistics για έναν καλύτερο κόσμο!

logistics για έναν καλύτερο κόσμο! logistics για έναν καλύτερο κόσμο! περιεχόμενα Ο εφοδιαστικός Τομέας γίνεται παγκόσμιος, ο κόσμος μικραίνει... η Ekol αναπτύσσεται! Δημιουργώντας ένα Παγκοσμίου Φήμης Εμπορικό Σήμα στην Ευρώπη Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες Περιεχόμενα 2 Η ΜΕΤΚΑ με μια ματιά 4 Η Εταιρεία Σήμερα 6 Τομείς Δραστηριοποίησης 10 Επιχειρηματική Αριστεία 12 Διεθνής Παρουσία 16 Αξιοσημείωτα Έργα 22 Οι Άνθρωποί Μας 24 Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνάκτηση αξίας Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνακτώντας αξία Ετήσιος Απολογισµός 2010 Μεταφορά πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της S&B στο λιµάνι Neuss στη Γερµανία περιεχόµενα 4 O Σκοπός µας 8 Οικονοµική Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παρούσας ενδεικτικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 περιεχόµενα 5 Ο «σκοπός» µας 23 Κλάδοι Προϊόντων Εταιρική Κοινωνική 38 Ευθύνη Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης...

μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης... 2 μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας... 12 θυγατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ Το Περιοδικό για την Ενέργεια και το Περιβάλλον Mάρτιος 2012 Τεύχος 33, Τιμή 3 ευρώ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ ΑΓΩΓOΙ: ΕΡΜΑΙΑ ΓΕΩΠOΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡOΥΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒ. Κατερίνα Αγγελοπούλου. Πουλούκη Θέκλη Μάνουζα Όλγα ΔΡΑΣΗ: 13 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΣΕΒ. Κατερίνα Αγγελοπούλου. Πουλούκη Θέκλη Μάνουζα Όλγα ΔΡΑΣΗ: 13 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΔΡΑΣΗ: 13 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ : ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημιουργία Δικτύου διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού ευαισθητοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα