ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα αυξηθεί έως ,20 με την έκδοση και διάθεση έως και νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας 4,70 η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 8,00 για κάθε μία μετοχή, με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων κοινών μετοχών, σε αναλογία 3 νέες κοινές για κάθε 10 παλαιές κοινές μετοχές. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 4η Νοεμβρίου 2009

2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα αυξηθεί έως ,20 με την έκδοση και διάθεση έως και νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας 4,70 η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 8,00 για κάθε μία μετοχή, με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων κοινών μετοχών, σε αναλογία 3 νέες κοινές για κάθε 10 παλαιές κοινές μετοχές. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 4η Νοεμβρίου 2009

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πληροφορίες για τις τάσεις Διοίκηση Μετοχική σύνθεση Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της Τραπέζης Όροι της αύξησεως του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και προοορισμός των νέων κεφαλαίων Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Κεφαλαιακή επάρκεια Έγγραφα σε παραπομπή και έγγραφα στη διάθεση του κοινού Έγγραφα σε παραπομπή Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού Παράγοντες κινδύνου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική κρίση...19 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Τραπέζης...23 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αγορές...30 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρούσα έκδοση ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Προσωπα Τακτικός Έλεγχος Τακτικός Έλεγχος Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Τακτικός Έλεγχος Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Τακτικός Έλεγχος Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Επισκόπηση Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30 Ιουνίου Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικες Πληροφοριες Πληροφορίες για την Τράπεζα Εξελίξεις από το 2006 έως σήμερα Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Εισαγωγή Βασικά χαρακτηριστικά του Ομίλου Στρατηγική Κυριότερες δραστηριότητες και νέα προϊόντα Τραπεζικά δίκτυα διανομής Επενδύσεις Ενημερωτικό Δελτίο

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επενδύσεις σε πάγια της περιόδου 2006 έως Ιούνιο Επενδύσεις σε συμμετοχές Επενδύσεις για τις οποίες η Τράπεζα έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις Κατανομή εσόδων Γεωγραφική κατανομή καθαρών λειτουργικών εσόδων Ανάλυση των καθαρών εσόδων ανά επιχειρηματικό τομέα Οργανωτική διάρθρωση Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Κεφάλαια Πηγές κεφαλαίων Ταμειακές ροές Πληροφορίες για τις ταμειακές ροές του Ομίλου του εξαμήνου Περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων Διαχείριση κινδύνων Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών - Ανάλυση καθυστερήσεων Κεφαλαιακή επάρκεια Πιστοληπτική διαβάθμιση Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Προβλέψεις ή εκτιμήσεις κερδών Διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο και ανώτερα διοικητικά στελέχη Εποπτικά και διαχειριστικά όργανα Δηλώσεις μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, καθώς και ανώτερων διοικητικών στελεχών Συγκρούσεις συμφερόντων Αμοιβές και οφέλη Εταιρική Διακυβέρνηση Υπάλληλοι Ασφαλιστικά Ταμεία Λογιστικές αρχές παροχών προς το προσωπικό Δικαιώματα προαιρέσεως επί μετοχών της Τραπέζης στο προσωπικό του Ομίλου Μέτοχοι Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Διεταιρικές συναλλαγές Συναλλαγές του Ομίλου με μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών και των πλησιέστερων συγγενικών τους προσώπων και εταιριών συνδεδεμένων με αυτά, χρήσεων και για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του Ομίλου, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματά του Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οκονομικές καταστάσεις χρήσεων και την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Ενημερωτικό Δελτίο 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2006 και 2007 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων 2006 και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες επί των ενοποιημένων ισολογισμών Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων ταμειακών ροών χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές της ενοποιημένης καθαρής θέσεως των χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2007 και 2008 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων 2007 και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες επί των ενοποιημένων ισολογισμών Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων ταμειακών ροών χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές της ενοποιημένης καθαρής θέσεως των χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων περιόδων και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ισολογισμού του Ομίλου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων ταμειακών ροών περίοδου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές της ενοποιημένης καθαρής θέσεως της περιόδου Σημαντικές αλλαγές στην οικονομική θέση της Τραπέζης και του Ομίλου Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες Μέσα υπόλοιπα των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού & παθητικού, τόκοι και επιτόκια Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού Ενεργητικό Χαρτοφυλάκιο αξιογράφων Χαρτοφυλάκιο δανείων Απαιτήσεις κατά πελατών και πιστωτικών ιδρυμάτων ανά ημερομηνία λήξεως Παθητικό Καταθέσεις (συμπεριλαμβανομένων ομολογιών εκδόσεώς μας) Πρόσθετες πληροφορίες Μετοχικό κεφάλαιο Καταστατικό Σημαντικές Συμβάσεις Ενημερωτικό Δελτίο

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μερισματική πολιτική Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Πληροφορίες για τις συμμετοχές Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τραπέζης Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα Πληροφορίες για τις τάσεις Έγγραφα σε παραπομπή και στη διάθεση του κοινού Έγγραφα σε παραπομπή Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Βασικές Πληροφορίες Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κινήσεως Ίδια κεφάλαια & χρέος Συμφέροντα των φυσικών & νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην παρούσα έκδοση/προσφορά Λόγοι της Αυξήσεως Κεφαλαίου και χρήση των εσόδων Οι όροι της Aυξήσεως Kεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της Τραπέζης Δικαιώματα μετόχων Φορολογία μερισμάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Διαδικασία ασκήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως και Δικαιωμάτων Προεγγραφής Αποκοπή Δικαιώματος Διαδικασία ασκήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως και δικαιωμάτων προεγγραφής Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκληρώσεως της Αυξήσεως Κεφαλαίου Εγγύηση καλύψεως Δαπάνες εκδόσεως Μείωση ποσοστού συμμετοχής (Dilution) Ενημερωτικό Δελτίο 5

7 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα (στο εξής το «Περιληπτικό Σημείωμα») αποτελεί εισαγωγή του παρόντος ενημερωτικού δελτίου (στο εξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο αφορά τη δημόσια προσφορά (στο εξής η «Δημόσια Προσφορά») υπέρ των παλαιών μετόχων κοινών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩ- ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» ή «ALPHA BANK» ή «η Τράπεζα» ή «ο Εκδότης» ή «η Εταιρία» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») των νέων κοινών μετοχών (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται και περιγράφεται στο παρόν (στο εξής η «Αύξηση Κεφαλαίου») και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του σε σχέση με τις Νέες Μετοχές και κάθε κινητή αξία που το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά, στην εξέτασή του ως σύνολο. Tα πρόσωπα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταφράσεώς του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005 ευθύνονται αστικώς, μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο εγείρεται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μεταφράσεως μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφορήσεως του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τραπέζης, της Διοικήσεως, της μετοχικής συνθέσεως των χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου καθώς και των στοιχείων της Αυξήσεως Κεφαλαίου. 1.1 Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1879 και οι μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») το Ο Όμιλος δραστηριοποιείται, κυρίως, στους ακόλουθους τομείς: Λιανική Τραπεζική Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Asset Management Investment Banking / Treasury Δραστηριότητα στη Ν.Α. Ευρώπη Λοιπά Η Alpha Bank είναι επικεφαλής ενός σύγχρονου Ομίλου επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Αλβανία, Κύπρος και την Ουκρανία), ενώ έχει επίσης παρουσία στο Λονδίνο, στα Channel Islands και στη Νέα Υόρκη. Η Τράπεζα είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου και η κύρια Τράπεζα. 6 Ενημερωτικό Δελτίο

8 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Σε συνέχεια της τροποποιήσεως του οργανωτικού σχήματος του Ομίλου, τον Οκτώβριο του 2009, ισχυροποιήθηκε ο διαχωρισμός μεταξύ λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, ο οποίος επεκτάθηκε σε όλον τον Όμιλο ώστε να εφαρμόζεται και στις Διεθνείς Δραστηριότητες. Ο Όμιλος, την , απασχολούσε υπαλλήλους έναντι κατά την και την Πληροφορίες για τις τάσεις Η ελληνική οικονομία εισήλθε το 2009 σε περίοδο μειωμένης αναπτύξεως, σημειώνοντας μηδενική ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2009, μετά από μακρά περίοδο δυναμικής αναπτύξεως. Η χώρα επηρεάστηκε από το εξαιρετικά αρνητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον έως το τέλος του πρώτου εξάμηνου του 2009, αλλά αναμένεται να επωφεληθεί επίσης από το σημαντικά βελτιωμένο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που παρατηρείται από το τρίτο τρίμηνο του 2009 και αναμένεται να συνεχιστεί και το Η διεθνής οικονομική κρίση επηρέασε αναπόφευκτα το ρυθμό αναπτύξεως των εργασιών της Τραπέζης σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Σε αυτό το επιχειρησιακό περιβάλλον, η Τράπεζα επικεντρώθηκε στη διατήρηση των υφισταμένων και στην προσέλκυση νέων καταθέσεων, στην επιλεκτική πιστωτική επέκταση καθώς και στην ανατιμολόγηση των χορηγήσεών της σύμφωνα με το αυξημένο κόστος χρηματοδοτήσεώς της. Η αναπροσαρμογή των επιτοκιακών περιθωρίων στα δάνεια αντικατοπτρίζει το υψηλότερο κόστος άντλησης ρευστότητος και τη δυσμενέστερη αξιολόγηση των αναληφθέντων κινδύνων συνεπεία του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού της κόστους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την πλήρη αξιοποίηση του υφισταμένου δικτύου Καταστημάτων και των εναλλακτικών δικτύων για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Στα πλαίσια των βελτιούμενων διεθνών οικονομικών συνθήκες, και παρά τις δυσκολίες που ακόμη αντιμετωπίζονται σε πολλούς τομείς, η Τράπεζα ενισχύει τον προσανατολισμό της στην αποδοτική ανάπτυξη των εργασιών της, με ταυτόχρονη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αναφορικά με τη ρευστότητα, το 2009 υλοποιείται μια αύξηση του αποθέματος των αποδεκτών ενεχύρων προς χρηματοδότηση στην ΕΚΤ άνω των 10 δισ. μέσω -μεταξύ άλλων- τιτλοποιήσεως στοιχείων του ενεργητικού. Παράλληλα ο Όμιλος αξιοποιεί το Σχέδιο Ενίσχυσης της Ρευστότητας, συνολικού ύψους ρευστότητας 4,6 δισ. Το απόθεμα αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με τις καταθέσεις που αντλούνται από την πελατεία μέσω του Δικτύου των και πλέον καταστημάτων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 1.3 Διοίκηση Το εν ισχύ Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία λήγει το 2010, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης της Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης της εξέλεξε το Ελληνικό Δημόσιο σε εφαρμογή του Ν.3723/2008 βάσει της συμμετοχής της Τραπέζης στους Πυλώνες Ι και ΙΙ, το οποίο δι αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όρισε τον κ. Γ. Μέργο ως εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου κ. Γ. Μέργος θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου και για όσο χρονικό διάστημα η Τράπεζα συμμετέχει στον Πυλώνα ΙΙ του Σχεδίου Ενίσχυσης της Ρευστότητας. Αναλυτικά το εν ισχύ Δ.Σ., απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: Ενημερωτικό Δελτίο 7

9 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Ονοματεπώνυμο Εκτελεστικά μέλη Γιάννης Σ. Κωστόπουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος Σπύρος Ν. Φιλάρετος Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης Μη εκτελεστικά μέλη Σοφία Γ. Ελευθερουδάκη Παύλος Γ. Καρακώστας Νικόλαος Ι. Μάνεσης Γεώργιος Ι. Μέργος Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου Μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη Μηνάς Γ. Τάνες Γεώργιος Ε. Αγουρίδης Παύλος Α. Αποστολίδης Θάνος Μ. Βερέμης Ευάγγελος Ι. Καλούσης Ιωάννης Κ. Λύρας Θέση στο Δ.Σ. Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Στην Τράπεζα λειτουργούν επίσης οι ακόλουθες επιτροπές οι οποίες αποτελούν τα εποπτικά και διαχειριστικά όργανα της Τραπέζης: 1) Ελεγκτική Επιτροπή, 2) Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων, 3) Επιτροπή Αποδοχών Διοικήσεως, 4) Εκτελεστική Επιτροπή, 5) Συμβούλιο Εργασιών. Οι Γενικοί Διευθυντές και οι Εντεταλμένοι Γενικοί Διευθυντές της Τραπέζης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Γενικοί Διευθυντές και Εντεταλμένοι Γενικοί Διευθυντές Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer Γενικός Διευθυντής και Chief Operating Officer Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Γενικός Διευθυντής Wealth Management Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος Σπύρος Ν. Φιλάρετος Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης Γεώργιος Κ. Αρώνης Αλέξιος Α. Πιλάβιος Χαράλαμπος Ε. Παπαναγιώτου Χρήστος Χ. Γιαμπανάς 1.4 Μετοχική σύνθεση Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανήλθε την , στο συνολικό ποσό των ,40, διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70, και είναι προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης 8 Ενημερωτικό Δελτίο

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ίσης προς 4,70. Κατά την ίδια περίοδο ο συνολικός αριθμός μετόχων της Τραπέζης ανερχόταν σε περίπου Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη μετοχική σύνθεση της Τραπέζης βάσει των κοινών μετοχών της, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της : Μέτοχοι* Αριθμός κοινών μετοχών Δικαιώματα Ψήφου Ποσοστό % Stichting Pensioenfonds ABP ,071 Ξένοι θεσμικοί επενδυτές ,593 Έλληνες θεσμικοί επενδυτές ,310 Ιδιώτες επενδυτές ,026 Σύνολο ,00% * Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 και την απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1.5 Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της Τραπέζης Οι κοινές μετοχές της Τραπέζης είναι άυλες, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου, εκπεφρασμένες σε ευρώ, και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange) με τη μορφή διεθνών πιστοποιητικών (Global Depositary Receipts - GDRs) καθώς και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange) όπου διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηριακού κύκλου με τη μορφή αμερικανικών πιστοποιητικών αποθετηρίου (American Depositary Receipts - ADRs). Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της κοινής μετοχής της Τραπέζης είναι GRS Την 12η Ιανουαρίου 2009 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των υφισταμένων μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, κατά το ποσό των Η αύξηση αυτή του κεφαλαίου έγινε με την έκδοση και διανομή από την Τράπεζα προς το Ελληνικό Δημόσιο νέων, προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, ενσώματων, εξαγοράσιμων, αμεταβιβάστων και μη δεκτικών εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς 4,70. Το ποσό της αυξήσεως καλύφθηκε και οι μετοχές αυτές αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι της μεταβιβάσεως προς την Τράπεζα υπό του Ελληνικού Δημοσίου της πλήρους κυριότητος και νομής άυλων, τοκοφόρων, ομολογιών εκδόσεως του τελευταίου, συνολικού ποσού ίσου με Όροι της αύξησεως του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και προοορισμός των νέων κεφαλαίων Κατ εξουσιοδότηση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Τραπέζης που συνεδρίασε την , το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κατά τη συνεδρίαση της , αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατ ανώτατο ποσό ,20 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών κατόχων κοινών μετοχών της με αναλογία 3 νέες προς 10 παλαιές μετοχές. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν έως και νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,70 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διαθέσεως: (i) προς μεν τους υφιστάμενους κοινούς μετόχους ίση προς 8,00 (στο εξής η «Τιμή Διαθέσεως») για κάθε μία Νέα Μετοχή, (ii) προς δε επιλεχθησόμενους θεσμικούς επενδυτές, στα πλαίσια της διαδικασίας καλύψεως τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών, ίση προς την ανωτέρα μεταξύ Ενημερωτικό Δελτίο 9

11 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Τιμής Διαθέσεως των Νέων Μετοχών και της τιμής που θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) που θα διαχειρισθούν οι Εγγυητές Καλύψεως (εφεξής η «Τιμή Ιδιωτικής Τοποθετήσεως»). Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διαθέσεώς τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Επίσης, η χρονική περίοδος ασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως θα διαρκέσει δέκα πέντε (15) ημέρες. Η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα δύναται να υπερβαίνει την, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως, ισχύουσα χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Τραπέζης. Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Δικαίωμα προτιμήσεως στην Aύξηση Kεφαλαίου θα έχουν: (I) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τραπέζης, οι οποίοι κατ άρθρο 5 παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως (ως ημερομηνία αποκοπής νοούμενης της πρώτης εργάσιμης ημέρας που οι μετοχές της Τραπέζης θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών άνευ δικαιώματος προτιμήσεως), (εφεξής οι «Δικαιούχοι Μέτοχοι»), όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα (συνεχίσουν να) διατηρούν τα εν λόγω δικαιώματα κατά το χρόνο ενασκήσεώς τους και (II) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτιμήσεως επί των Νέων Μετοχών κατά την περίοδο διαπραγματεύσεως τους στο Χ.Α. (β) Τον ορισμό ως δικαιούχων προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών εκείνων εκ των υπό παράγρ. (α) προσώπων τα οποία, εμπροθέσμως και προσηκόντως, θα ενασκήσουν το σύνολο των αναλογούντων σε αυτά δικαιώματα προτιμήσεως, νοουμένου ότι: (I) Τα δικαιώματα προεγγραφής, ανά δικαιούχο, θα δύνανται να ασκηθούν επί περαιτέρω αριθμού (αδιαθέτων) Νέων Μετοχών ίσου κατ ανώτατο προς το τετραπλάσιο των αναλογουσών στον υπόψη δικαιούχο Νέων Μετοχών, (II) Τα δικαιώματα προεγγραφής τυγχάνουν αμεταβίβαστα και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, (ΙΙΙ) Η προθεσμία ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως θα είναι (και) προθεσμία ενασκήσεως των δικαιωμάτων προεγγραφής, η δε Τιμή Διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα είναι (και) τιμής ενασκήσεως των δικαιωμάτων προεγγραφής, (ΙV) η ενάσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως ή/και προεγγραφής θα διενεργείται, ταυτοχρόνως και εκ παραλλήλου, στον αυτό φορέα έναντι συγχρόνου (προ)καταβολής ή/και δεσμεύσεως ισοπόσων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσης αποφάσεως (ως αυτή εκάστοτε ισχύει), άλλως δικαιώματα προτιμήσεως ή/και προεγγραφής μη εμπροθέσμως και προσηκόντως ενασκηθέντα, παραγράφονται, και (V) Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζητήσεως υπό των προεγγραφέντων, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται αναλογικώς βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως. (γ) Επιπλέον, εάν, παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως και προεγγραφής, θα διατίθενται, κατά φθίνουσα σειρά, στα κατωτέρω πρόσωπα, ήτοι: (I) Σε ειδικούς, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. (στ) ν. 3401/2005, επενδυτές, ως και σε προσήκο- 10 Ενημερωτικό Δελτίο

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ντες διεθνείς επενδυτές που εμπροθέσμως και προσηκόντως θα συμμετάσχουν σε διαδικασία ιδιωτικής τοποθετήσεως (ήτοι σε διαδικασία που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. (δ) ν. 3401/2005) μέσω ανοίγματος βιβλίου προσφορών (book building) το οποίο η Τράπεζα και οι διεθνείς οίκοι JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citigroup, Nomura και UBS (εφεξής οι Εγγυητές Καλύψεως ) θα οργανώσουν και θα διαχειρισθούν στην αλλοδαπή, νοουμένου ότι, κατ εξαίρεση, η τιμή διαθέσεως των ακαλύπτων Νέων Μετοχών προς τους (ανωτέρω) ειδικούς επενδυτές θα είναι η ανωτέρα μεταξύ της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών και της τιμής που θα προκύψει εκ της διαδικασίας book building. (II) Στους Εγγυητές Καλύψεως, δυνάμει και υπό τους όρους προσυμφώνου (Pre-Underwriting Agreement), και συμβάσεως (Underwriting Agreement), παροχής εγγυήσεως καλύψεως της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, και (ΙΙΙ) Σε πρόσωπα που το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, κατ ελευθέρα κρίση, θα ορίσει συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920. Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να συντρέξει μόνο εάν δεν ενεργοποιηθεί η εγγυητική ευθύνη των Εγγυητών Καλύψεως ή, αντιστοίχως εάν καταγγελθεί η Σύμβαση Εγγύησης Καλύψεως (βλ. ενότητα 4.4 «Εγγύηση Καλύψεως»). (δ) Σε περίπτωση που κατόπιν των ανωτέρω δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του ποσού της Αυξήσεως Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής καλύψεως, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά, οι όροι της ανωτέρω Αυξήσεως Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 νέες για κάθε 10 παλαιές ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Ονομαστική Αξία Μετοχής 4,70 ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 8,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ* * Σε περίπτωση που η Τιμή Ιδιωτικής Τοποθετήσεως των Νέων Μετοχών είναι ανωτέρα της Τιμής Διαθέσεως των Νέων Μετοχών, τα συνολικά έσοδα της Αυξήσεως Κεφαλαίου θα είναι μεγαλύτερα του ποσου Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών θα δικαιούνται του μερίσματος που αντιστοιχεί σε αυτές τις μετοχές για τα κέρδη της τρέχουσας χρήσεως και εφεξής, εφόσον η σχετική ημερομηνία των δικαιούχων στο μέρισμα έπεται της ημερομηνίας εκδόσεώς τους, σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3723/2008 για όσο χρονικό διάστημα η Τράπεζα υπάγεται στις διατάξεις αυτού του νόμου. Η Τράπεζα σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα εκ της Αυξήσεως Κεφαλαίου, πλέον τυχόν μετρητών διαθεσίμων, αποκλειστικά για την ολοσχερή εξαγορά και εν συνεχεία ακύρωση των προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, ενσώματων και εξαγοράσιμων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,70 εκάστης, έναντι τιμής εξαγοράς ίσης προς 4,70 ανά έκαστη εξαγοραζόμενη προνομιούχα μετοχή, καταβαλλομένης τοις μετρητοίς, οι οποίες εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 1 του Ν.3723/2008 και κατ εφαρμογή της από 12 Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία επικυρώθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2009, των μετόχων της Τραπέζης. Ενημερωτικό Δελτίο 11

13 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήσεως της Τραπέζης, έχει παράσχει την κατ άρθρον 1 παρ.1 του Ν.3723/2008 συναίνεσή της για την, κατά τα ανωτέρω, (εφάπαξ ή τμηματική) επαναγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι η επαναγορά δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τον Μάιο 2010 και υπό την αίρεση της μη αισθητής χειροτέρευσης των συνθηκών της αγοράς και των σχετικών μεγεθών της Τραπέζης. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά έσοδα της Αυξήσεως Κεφαλαίου για το δηλωθέντα ως άνω σκοπό στην ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της πληρώσεως των όρων της Τραπέζης της Ελλάδος και της παρελεύσεως πενταετίας από την έκδοση των υπ όψιν μετοχών (άρθρο 1, παρ. του Ν.3723/2008). Εφόσον η Αύξηση Κεφαλαίου καλυφθεί πλήρως, τα εξ αυτής έσοδα (μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών και εξόδων της εκδόσεως εκτιμώμενου ύψους 41,8 εκατ.) αναμένεται να ανέλθουν σε 944 εκατ. περίπου. Τα ως άνω καθαρά έσοδα εκ της Αυξήσεως Κεφαλαίου, μέχρι την ημερομηνία της διαθέσεως τους για τους σκοπούς της Αυξήσεως Κεφαλαίου, θα ενισχύουν τα βασικά κεφάλαια της Τραπέζης. Στην περίπτωση κατά την οποία το καθαρό προϊόν της Αυξήσεως Κεφαλαίου υπερβαίνει το αναγκαίο προς εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών ποσό, η προκύπτουσα (πιστωτική) διαφορά θα διατεθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης. Η περίπτωση αυτή συντρέχει εφόσον η Τιμή Ιδιωτικής Τοποθετήσεως των Νέων Μετοχών είναι υψηλότερη της Τιμή Διαθέσεως των Νέων Μετοχών. Στην περίπτωση κατά την οποία το καθαρό προϊόν της Αυξήσεως Κεφαλαίου υπολείπεται του αναγκαίου προς εξαγορά συνόλου των προνομιούχων μετοχών ποσό, η προκύπτουσα (χρεωστική) διαφορά θα καλυφθεί εκ μετρητών διαθεσίμων της Τραπέζης. 12 Ενημερωτικό Δελτίο

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ * Ενεργητικό Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου Διαθέσιμα προς πώληση Διακρατούμενα μέχρι την λήξη Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς πιστωτικά Ιδρύματα Παράγωγα χρημαντοοικονομικά μέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένων ομολογιών εκδόσεώς μας) Ομολογίες εκδόσεώς μας διατεθείσες σε θεσμικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Υποχρεώσεις που συνδέονται με στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση Σύνολο Υποχρεώσεων Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους της Τραπέζης Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Ίδιες μετοχές (14.653) (188) (68.985) (71.650) Ποσά που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση & συνδέονται με τα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση (2.576) Σύνολο Δικαιώματα τρίτων Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο Καθαρής Θέσεως Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως * Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν για τις χρήσεις 2006, 2007, 2008 από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές και δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Π. για την περίοδο και έχουν επισκοπηθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. Ενημερωτικό Δελτίο 13

15 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ * Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρό έσοδο από τόκους Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες Προμήθειες έξοδα (33.985) (43.061) (40.625) (29.827) (21.386) Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων (6.848) Λοιπά έσοδα Σύνολο εσόδων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Γενικά διοικητικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις (62.648) (78.254) (88.949) (42.180) (46.265) Λοιπά έξοδα (3.431) (3.903) (4.256) (1.656) (2.314) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες (408) (3.589) Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος Φόρος εισοδήματος ( ) ( ) ( ) ( ) (53.466) Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος Φόρος αποθεματικών (73.902) (6.384) Καθαρά κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος από διακοπτόμενες δραστηριότητες Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε: Μετόχους της Τραπέζης Τρίτους (845) * Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν για τις χρήσεις 2006, 2007, 2008 από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές και δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Π. για την περίοδο και έχουν επισκοπηθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. 14 Ενημερωτικό Δελτίο

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ * Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος, που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση: Μεταβολή του αποθεματικού των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων (54.273) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού (1.953) (9.807) Φόρος εισοδήματος (18.578) Σύνολο αποτελεσμάτων, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση, μετά το φόρο εισοδήματος (42.193) Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου, μετά το φόρο εισοδήματος Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου που αναλογεί σε: Μετόχους της Τραπέζης Τρίτους (743) *Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Π. για την περίοδο και έχουν επισκοπηθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Δείκτες κερδοφορίας: Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 3,32% 3,39% 3,28% 2,70% Κόστος προς Έσοδα 45,7% 45,8% 50.2% 49,10% Απόδοση επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) - μετά από φόρους (ROA) 1,6% 1,2% 0,9% 0,6% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (M.O.) - μετά από φόρους (ROE) 22,2% 27,8% 15,7% 13,6% Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας: Δείκτης Κυρίων Βασικών Κεφαλαίων 8,1% 7,7% 6,5% 7,0% Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) 10,2% 9,6% 8,0% 9,7% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I and Tier II) 12,9% 12.5% 9,8% 11,2% Σύνολο σταθμισμένου βάσει κινδύνου Ενεργητικού (εκατ. ) Στοιχεία Ποιότητας Δανειακού Χαρτοφυλακίου Δείκτης καθυστερημένων δανείων 5,08% 3,72% 3,93% 4,79% Κάλυψη καθυστερημένων δανείων από συσσωρευμένες προβλέψεις 58% 53% 62,40% 56% Στοιχεία ανά μετοχή Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης (χωρίς Ίδιες Μετοχές) Βασικά κέρδη ανά μετοχή (χωρίς ίδιες μετοχές) μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ( ) ** Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή( ) Μέρισμα ανά μετοχή ( ) Λογιστική αξία ανά μετοχή ( ) ,28 * Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ** Αν από τον ανωτέρω δείκτη «βασικά κέρδη ανά μετοχή» της περιόδου , για τους σκοπούς του παρόντος ενημερωτικού δελτίου αφαιρείτο η αναλογούσα απόδοση των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 10,7 εκατ., ο δείκτης θα ανήρχετο σε 0,50. Πηγή: α) Στοιχεία ανά μετοχή (πλην «Λογιστική αξία ανά μετοχή»): Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν για τις χρήσεις 2006, 2007, 2008 από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Π. για την περίοδο και έχουν επισκοπηθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές και β) Δείκτες κερδοφορίας, κεφαλαιακής επάρκειας και Στοιχεία Ποιότητας Δανειακού Χαρτοφυλακίου και Λογιστική αξία ανά μετοχή: Επεξεργασία στοιχείων από την Τράπεζα μη ελεγμένων από Ορκωτούς Ελεγκτές. Ενημερωτικό Δελτίο 15

17 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.8 Κεφαλαιακή επάρκεια Πολιτική της Τραπέζης είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως προκειμένου να διασφαλίζεται η ανάπτυξή της, καθώς και η εμπιστοσύνη των καταθετών, των μετόχων, των αγορών και των συναλλασσόμενων μερών. Οι διαμορφωθέντες δείκτες (βασικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας) βρίσκονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα που απαιτεί η υπ αριθ. 2587/2007 Πράξη του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος (4% και 8% αντιστοίχως) και δίδουν τη δυνατότητα στην Τράπεζα να αναπτύξει τις δραστηριότητές της σε όλους τους τομείς τα επόμενα έτη. Τράπεζα Όμιλος Ποσά σε εκατ. Ευρώ* Βασιλεία ΙΙ Κεφάλαιο: Κύρια βασικά κεφάλαια (Upper Tier I) (α) Πρόσθετα βασικά κεφάλαια (Lower Tier I) (β) Μειώσεις (γ) (69) (70) (143) (146) Βασικά κεφάλαια (Tier I) (δ) Κύρια συμπληρωματικά κεφάλαια (Upper Tier II) (28) (35) (34) (39) Πρόσθετα συμπληρωματικά κεφάλαια (Lower Tier II) Μειώσεις 0 0 (6) (6) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια (ε) Σύνολο σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού (στ) Δείκτες: Κύριος βασικός δείκτης (core) (α) / στ 5,6% 6,2% 6,5% 7.0% Συνολικός βασικός δείκτης (Tier I) δ / στ 7,4% 9,3% 8,0% 9.7% Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ε / στ 9,2% 10,7% 9,8% 11,2% * Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα. Σημειώνεται ότι την η Τράπεζα διέθεσε ίδιες μετοχές με συνέπεια να αυξηθούν τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά 74,2 εκατ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, ο συνολικός και ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,15%. 1.9 Έγγραφα σε παραπομπή και έγγραφα στη διάθεση του κοινού Έγγραφα σε παραπομπή Τα ακόλουθα έγγραφα ενσωματώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Οι δημοσιευμένες ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις , και που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η αντίστοιχη έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Τραπέζης στη διεύθυνση Σταδίου 40, Αθήνα, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τραπέζης: Οι δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34, καθώς και η αντίστοιχη έκθεση επισκόπησης, είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Τραπέζης στη διεύθυνση Σταδίου 40, Αθήνα, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τραπέζης: 16 Ενημερωτικό Δελτίο

18 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Επισημαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Τραπέζης, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στις παραπάνω αναφερόμενες διευθύνσεις, δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι 12 μήνες από τη δημοσίευσή του, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού: Το απόσπασμα του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Τραπέζης που συνεδρίασε την δυνάμει της εξουσιοδοτήσεως της οποίας απεφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Τραπέζης στη διεύθυνση Σταδίου 40, Αθήνα. Το απόσπασμα του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης που συνεδρίασε την και αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Τραπέζης στη διεύθυνση Σταδίου 40, Αθήνα. Το Καταστατικό της Τραπέζης είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Τραπέζης στη διεύθυνση Σταδίου 40, Αθήνα. Οι δημοσιευμένες ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις , και που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η αντίστοιχη έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Τραπέζης στη διεύθυνση Σταδίου 40, Αθήνα. Οι δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34, καθώς και η αντίστοιχη έκθεση επισκόπησης, είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Τραπέζης στη διεύθυνση Σταδίου 40, Αθήνα, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τραπέζης: Οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις και της κάθε ενοποιούμενης θυγατρικής καθώς και η αντίστοιχη έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Τραπέζης στη διεύθυνση Σταδίου 40, Αθήνα Παράγοντες κινδύνου Η Τράπεζα είναι εκτεθειμένη στις τρέχουσες αναταράξεις και την αστάθεια των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών. Τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της Τραπέζης μπορεί να έχουν δυσμενή επίδραση σε αυτή. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην εκτόνωση της χρηματοοικονομικής κρίσεως ενέχουν κινδύνους και δεν παρέχουν βεβαιότητα ως προς τα αποτελέσματά τους. Η Τράπεζα εκτίθεται σε κινδύνους που πιθανώς να ενσκήψουν σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιρροή του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Ρευστότητας. Υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρήση στην οποία η Τράπεζα θα είναι σε θέση να διανείμει μέρισμα στους κατόχους κοινών μετοχών. Οι επιδόσεις του Ομίλου επηρεάζονται από το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Τράπεζα έχει σημαντικές δραστηριότητες σε αναδυόμενες αγορές. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα της Τραπέζης από τόκους και επιπλέον να έχουν άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Ενημερωτικό Δελτίο 17

19 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τα επιτοκιακά περιθώρια ενδέχεται να μειωθούν. Τα δάνεια σε καθυστέρηση είχαν αρνητική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα της Τραπέζης στο παρελθόν και ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση και στο μέλλον. Η Τράπεζα αντιμετωπίζει σημαντικό ανταγωνισμό από ελληνικές και ξένες Τράπεζες. Η δυνατότητα της Τραπέζης να μειώσει το προσωπικό της στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Η Τράπεζα ενδεχομένως να μην έχει τη δυνατότητα προσλήψεως ή διατηρήσεως έμπειρων ή/και καταρτισμένων στελεχών. Η Τράπεζα ενδέχεται να έχει μελλοντικές υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα αντιμετωπίζει απεργιακές κινητοποιήσεις. Η Τράπεζα είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ρευστότητας και λειτουργικό κίνδυνο. Η επιδείνωση της αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας των δυσμενών χρηματοοικονομικών συνθηκών δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική κερδοφορία. Οι υφιστάμενες διακυμάνσεις και η αστάθεια των αγορών θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικές ζημιές στις εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου. Οι στρατηγικές αντισταθμίσεως ενδέχεται να μην αποτρέψουν την αναγνώριση ζημιών. Το κόστος δανεισμού της Τραπέζης και η πρόσβασή της στις κεφαλαιαγορές εξαρτάται σημαντικά από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής διαβάθμισής της. Διακοπή ή παραβίαση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής της Τραπέζης μπορεί να προκαλέσει απώλεια εργασιών και άλλες ζημίες. Η Τράπεζα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποκομίσει τα αναμενόμενα οφέλη από μελλοντικές εξαγορές. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών. Θεσμοθέτηση νέων φόρων ή/και επαύξηση υφιστάμενων φορολογικών συντελεστών δυνατόν να έχουν αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην αξία των μετοχών της Τραπέζης, σε περίπτωση που δεν έχουν αντισταθμίσει την μετοχική τους θέση. Το Χ.Α. παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα από άλλα μεγάλα χρηματιστήρια. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Τραπέζης παρουσίαζε και παρουσιάζει διακυμάνσεις. Οι κάτοχοι μετοχών σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων στις Η.Π.Α. και των κατόχων Αποθετηρίων Εγγράφων επί μετοχών (ADRs και GDRs) της Τραπέζης ενδέχεται να μην μπορέσουν να ασκήσουν δικαιώματα προτιμήσεως. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενδέχεται να μην εγκρίνει τη χρήση των κεφαλαίων εκ της αυξήσεως για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Τραπέζης ενδέχεται να σημειώσει πτώση κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της περιόδου ασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Δε θα υπάρξει αποζημίωση για τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν. Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην Τράπεζα. Η αγορά των δικαιωμάτων προτιμήσεως ενδέχεται να μην αναπτυχθεί επαρκώς. Σημαντική μείωση στην τιμή της μετοχής της Τραπέζης θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιμή των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Κίνδυνος αγοράς ενδέχεται να ενσκήψει στους αγοραστές νέων μετοχών κατά τη διαδικασία εκκαθαρίσεως των νέων μετοχών. 18 Ενημερωτικό Δελτίο

20 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2 Η επένδυση στις μετοχές της Τραπέζης υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για την Τράπεζα και για τον Όμιλό της, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν στις μετοχές της Τραπέζης (περιλαμβανομένων των Νέων Μετοχών). Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Τράπεζα και ο Όμιλός της, η χρηματοοικονομική θέση της, τα αποτελέσματα της λειτουργίας της και οι προοπτικές της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και στην τιμή πωλήσεως των μετοχών της (συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών), οδηγώντας σε απώλεια μέρους ή ακόμη και του συνόλου οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Τράπεζα και ο Όμιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Τραπέζης και του Ομίλου της. Επιπλέον, το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει δηλώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες της Τραπέζης και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται που αφορούν στο μέλλον και οι οποίες από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Ως συνέπεια αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων και προβλέψεων, οι δηλώσεις αυτές μπορεί να μην υλοποιηθούν. Σχετικώς, οι δυνητικοί επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τράπεζα έχει βασίσει τις δηλώσεις αυτές στις παρούσες συνθήκες, εκτιμήσεις και προβλέψεις της σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και μόνο σε στοιχεία που είναι γνωστά σε αυτήν μέχρι την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παραθέσεως των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποιήσεως καθενός από αυτούς. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική κρίση Η Τράπεζα είναι εκτεθειμένη στις τρέχουσες αναταράξεις και την αστάθεια των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών Από τον Σεπτέμβριο του 2007, το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα αντιμετωπίζει δυσμενείς πιστωτικές συνθήκες, έλλειψη ρευστότητας και διαταραχές που οδηγούν σε μικρότερη ρευστότητα και μεγαλύτερη αστάθεια καθώς και διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων γενικά αλλά και συγκεκριμένα όσον αφορά τις Ελληνικές εταιρίες. Το Σεπτέμβριο του 2008, οι παγκόσμιες χρηματαγορές επιδεινώθηκαν ραγδαία μετά την αίτηση πτώχευσης της Lehman Brothers Holding Inc. («Lehman Brothers»). Το επόμενο διάστημα, έγινε προφανές ότι μια σειρά από άλλα σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εκ των μεγαλύτερων παγκοσμίως εμπορικών τραπεζών, επενδυτικών τραπεζών, χορηγών ενυπόθηκων δανείων, εγγυητών ενυπόθηκων δανείων και ασφαλιστικών εταιριών, αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες στη χρηματοδότηση και την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Η συνεπακόλουθη έλλειψη χρηματοδότησης, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα, η αυξανόμενη αστάθεια στις χρηματαγορές και η μειωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα επηρέασε αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Επιπλέον, η έλλειψη ρευστότητας των αγορών χρήματος παγκοσμίως θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην ικανότητα της Τραπέζης και των θυγατρικών της να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και πηγές ρευστότητας και μάλιστα υπό όρους αποδεκτούς από αυτές. Τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της Τραπέζης μπορεί να έχουν δυσμενή επίδραση σε αυτή Η διαταραχή στην αγορά και οι επιδεινούμενες μακροοικονομικές συνθήκες, η αυξανόμενη ανεργία καθώς και οι μειούμενες καταναλωτικές δαπάνες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στις Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Ενημερωτικό Δελτίο 19

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 Θέμα 5 ο : Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μειώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ Δελτίο Τύπου Πλήρως εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ. με Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Α) ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση [9.5.2013]

Ανακοίνωση [9.5.2013] Ανακοίνωση [9.5.2013] Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Τραπέζης Α.Ε., με Καταβολή Μετρητών και Δικαίωμα Προτιμήσεως και Προεγγραφής για μέρος της Αυξήσεως Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος Διαπραγματεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 27.6.2014 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 638,99 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,43 εκατ. εκ των οποίων 6,78 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα