GORGONIAN corals (ANTHOZOA: GORGONACEA) IN THE AEGEAN SEA: COMPOSITION, DISTRIBUTION, AND PRESENT ECOLOGICAL STATE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GORGONIAN corals (ANTHOZOA: GORGONACEA) IN THE AEGEAN SEA: COMPOSITION, DISTRIBUTION, AND PRESENT ECOLOGICAL STATE"

Transcript

1 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι ΓΟΡΓΟΝΙΕΣ (ANTHOZOA: GORGONACEA) ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σαλωμίδη Μ. 1, Παπαθανασίου Ε. 1, Κατσανεβάκης Σ. 2, Μπέλλου Ν. 1, Smith C. 2, Φραντζής Α. 3, Πλαΐτη W. 4 1 Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 3 Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος 4 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Περίληψη Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ 2008», εκτεταμένες συναθροίσεις Γοργονιών (Anthozoa: Gorgonacea) εντοπίστηκαν σε οκτώ περιοχές του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου. Προκειμένου να διαπιστωθεί η βασική σύνθεση, η κατανομή αλλά και η οικολογική κατάσταση των ενδιαιτημάτων τους, πραγματοποιήθηκαν 14 καταδύσεις-αυτοψίες με τη χρήση άλλοτε επανδρωμένων και άλλοτε τηλεκατευθυνόμενων υποβρύχιων οχημάτων. Στο σύνολο των περιοχών που εξετάστηκαν συνηθέστερο και αφθονότερο υπήρξε το είδος Eunicella cavolinii ακολουθούμενο από το Paramuricea clavata. Το είδος Eunicella singularis εντοπίστηκε μόνο σε μία περιοχή, ενώ εξίσου σπάνια ήταν και η παρουσία του κόκκινου κοραλλιού Corallium rubrum. Το βαθυμετρικό εύρος κατανομής των Γοργονιών κυμάνθηκε μεταξύ m. Ως επί το πλείστον η σύνθεση των ενδιαιτημάτων παρουσίασε την τυπική, αδιατάρακτη όψη των κοραλλιογενών βιοκοινωνιών της Μεσογείου. Συχνός ήταν ωστόσο ο εντοπισμός ενδείξεων αλιευτικής δραστηριότητας, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να αποτελέσει σημαντική απειλή γι αυτά τα ιδιαίτερα ευπαθή βενθικά οικοσυστήματα. Λέξεις κλειδιά: κοραλλιογενείς βιοκοινωνίες, οπτική μελέτη, αλιευτική διατάραξη. GORGONIAN corals (ANTHOZOA: GORGONACEA) IN THE AEGEAN SEA: COMPOSITION, DISTRIBUTION, AND PRESENT ECOLOGICAL STATE Salomidi M. 1, Papathanassiou E. 1, Katsanevakis S. 2, Bellou N. 1, Smith C. 2, Frantzis A. 3, Plaiti W. 4 1 Institute of Oceanography, Hellenic Centre for Marine Research, 2 Institute of Marine Biological Resources, Hellenic Centre for Marine Research 3 Pelagos Cetacean Research Institute 4 Institute of Marine Biology and Genetics, Hellenic Centre for Marine Research Abstract Knowledge on distribution of gorgonian corals (Anthozoa: Gorgonacea) is still rather poor in the Eastern Mediterranean Sea. This is mainly due to their considerably deeper formations than their Western basin counterparts. In the framework of Nautilos 2008 Project, several combined Submersible and ROV surveys were conducted to locate gorgonian facies and visually assess their basic structure and vertical distribution. In general, Eunicella cavolinii and Paramuricea clavata were found to be the most common species, while Eunicella singularis and Corallium rubrum were rather seldom encounters. Considering the susceptibility of these habitats to various threats, this is an important first attempt to map their spatial distribution and assess their present ecological state. Keywords: coralligenous communities, visual assessment, disturbance. 1. Εισαγωγή Οι ύφαλοι των Γοργονιών (Octocorallia, Gorgonacea) συνιστούν χαρακτηριστικές φάσεις των μεσογειακών κοραλλιογενών βιοκοινωνιών (Peres & Picard, 1964) και διαμορφώνουν πολύπλοκα οικοσυστήματα υψηλής βιολογικής αλλά και αισθητικής αξίας (Boudouresque, 2004; SoHelMe, 2005; Giaccone, 2007). Παρά το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για τα ενδιαιτήματα αυτά, η παρουσία και κατανομή τους στις ελληνικές θάλασσες αλλά -624-

2 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος Ι και την ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, παραμένει ελάχιστα μελετημένη έως σήμερα (Laborel, 1961; Chintiroglou et al. 1989; Vafidis et al. 1997; Skoufas et al., 2000). Επιπλέον, οι ως επί το πλείστον αργοί ρυθμοί ανάπτυξης και οι εύθραυστες βιοδομές των επιμέρους ειδών τους, καθιστούν τις βιοκοινωνίες αυτές ιδιαίτερα ευάλωτες σε θέματα ρύπανσης και μηχανικής διατάραξης (Ballesteros, 2003; Bavestrello et al., 1997). Στην παρούσα εργασία δίνονται η χωρική κατανομή, η περιγραφή της βασικής σύνθεσης καθώς και μια πρώτη εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των συναθροίσεων ειδών της τάξης Gorgonacea που εντοπίστηκαν σε οκτώ θέσεις στο Αιγαίο, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ 2008». 2. Μεθοδολογία Η αναζήτηση των Γοργονιών αρχικά βασίστηκε σε ανεπίσημες πηγές που ανέφεραν αορίστως την ύπαρξη «κοραλλιών». Για την επαλήθευση των πληροφοριών και την αναγνώριση των ειδών που στην πραγματικότητα αφορούσαν, πραγματοποιήθηκαν 14 καταδύσεις συνολικής διάρκειας 31 ωρών, άλλοτε με επανδρωμένα (βαθυσκάφος «Θέτις») και άλλοτε με τηλεκατευθυνόμενα (ROV Super Achilles ) υποβρύχια οχήματα. Η χρήση τέτοιας τεχνολογίας υπήρξε απαραίτητη δεδομένου ότι τα περισσότερα είδη Γοργονιών απαντούν στην ανατολική Μεσόγειο σε βάθη που ξεπερνούν το σύνηθες όριο των επιστημονικών καταδύσεων με SCUBA (Laborel, 1961; Ballesteros, 2003). Το βάθος έρευνας κυμάνθηκε μεταξύ m. Σε κάθε κατάδυση πραγματοποιήθηκε αυτοψία και βιντεοσκόπηση των βιοκοινωνιών, με κύριο στόχο τον εντοπισμό Γοργονιών, την περιγραφή του ενδιαιτήματός τους, καθώς και τη διαπίστωση τυχόν ενδείξεων ανθρωπογενούς διατάραξης. 3. Αποτελέσματα Εικ. 1: Θέσεις εντοπισμού εκτεταμένων φάσεων Γοργονιών στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Εκτεταμένες συναθροίσεις Γοργονιών εντοπίστηκαν σε οκτώ περιοχές του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου (Εικ. 1), σε εύρος βάθους m. Γενικά, οι βιοκοινωνίες που εξετάστηκαν παρουσίασαν την τυπική όψη των μεσογειακών κοραλλιογενών βιοκοινωνιών, με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγάλη αφθονία των ενασβεστωμένων Ροδοφυκών της τάξης Corallinacea και των Σπόγγων Axinella spp., Aplysina spp. και Agelas oroides

3 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι Κοινά ήταν επίσης τα Βρυόζωα Pentapora fascialis, Smittina cervicornis και Sertella sp., τα Εχινόδερμα Peltaster placenta και Centrostephanus longispinus, τo Ασκίδιo Halocynthia papillosa, τα Ανθόζωα Leptopsammia pruvoti, Gerardia savaglia, Parazoanthus axinellae και Parerythropodium coralloides και οι Οστεϊχθύες Anthias anthias, Serranus cabrilla, Coris julis και Muraena helena. Σε ό,τι αφορά τα είδη της τάξης Gorgonacea (Γοργονίες), στο σύνολο των περιοχών που εξετάστηκαν συνηθέστερο και αφθονότερο υπήρξε το είδος Eunicella cavolinii (Koch, 1887) ακολουθούμενο από το Paramuricea clavata (Risso, 1826). Το είδος Eunicella singularis (Esper, 1971) εντοπίστηκε μόνο σε μία περιοχή (ΒΑ Λέσβος), ενώ σπάνια ήταν και η παρουσία του κόκκινου κοραλλιού Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) που εντοπίστηκε μόνο στις ανατολικές ακτές της ν. Εύβοιας. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται συνοπτικά τα βάθη κατανομής και τα είδη Γοργονιών που εντοπίστηκαν σε κάθε περιοχή. Πίνακας 1: Θέσεις εντοπισμού, είδη και βαθυμετρική κατανομή των Γοργονιών. Θέσεις Καταδύσεων Είδη Βαθυμετρική κατανομή (m) Θέση 1 (Βρ/δες Καλόγεροι) E. cavolinii Θέση 2 (Ακ. Καφηρέας, Ν. Εύβοια) E. cavolinii, P. clavata Θέση 3 (Ξέρα του Γαλάτση, Λέσβος) E. cavolinii, E. singularis, P. clavata Θέση 4 (Βρ/δες Τομάρια, Λέσβος) P. clavata Θέση 5 (Ν. Μανώλα, B. Σποράδες) E. cavolinii Θέση 6 (Ν. Μούλες, B. Σποράδες) E. cavolinii, P. clavata Θέση 7 (Υφ. Μπαρκέττα, B. Σποράδες) E. cavolinii, P. clavata Θέση 8 (Ανατολική Εύβοια) E. cavolinii, P. clavata, C. rubrum Αναλυτικότερα: Θέση 1. Βραχονησίδες Καλόγεροι (κεντρικό Αιγαίο) Πραγματοποιήθηκαν δύο καταδύσεις με το βαθυσκάφος Θέτις και μία με το ROV Super Achilles. Εντοπίστηκαν εκτεταμένες φάσεις του Eunicella cavolinii, σε βάθη μεταξύ m. Το μέγιστο αφθονίας του είδους παρατηρήθηκε σε βάθη 50-60m, κυρίως σε βραχώδη πρανή με κλίσεις Βαθύτερα, η κατανομή των πληθυσμών υπήρξε πιο σποραδική, περιοριζόμενη στις κάθετες αλλά και οριζόντιες επιφάνειες των διάσπαρτων πακτωμένων βράχων που εναλλάσσονταν με το αμμώδες υπόστρωμα (τραγάνα). Εντοπίστηκαν ελάχιστες ενδείξεις αλιευτικής διατάραξης (κυρίως εγκαταλελειμμένα παραγάδια) χωρίς εμφανείς επιπτώσεις στους πληθυσμούς. Θέση 2. Ακρωτήριο Καφηρέας (Ν. Εύβοια). Πραγματοποιήθηκαν δύο καταδύσεις με το βαθυσκάφος Θέτις και μία με το ROV Super Achilles. Ο βυθός χαρακτηρίζεται κυρίως από κάθετα βραχώδη πρανή με ισχυρή παρουσία παράκτιων ρευμάτων. Εντοπίστηκαν μικτές φάσεις των Γοργονιών Eunicella cavolinii και Paramuricea clavata σε βάθη μεταξύ 42-80m. Κατά κανόνα, το E. cavolinii ήταν επικρατέστερο με πυκνότητες 20 ind/ m 2 έναντι 1-2 ind/m 2 για το P. clavata, αν και σπανιότερα εντοπίστηκαν πρανή με το αντίστροφο πρότυπο αφθονίας. Σποραδικά, οι αποικίες του είδους P. clavata υπήρξαν μερικώς εποικισμένες από επιβιώτες του είδους Gerardia savaglia και (σπανιότερα) Parerythropodium coralloides. Ελαφρές ενδείξεις αλιευτικής δραστηριότητας καταγράφηκαν στα βραχώδη πρανή (υπολείμματα παραγαδιών και διχτυών) χωρίς εμφανείς επιπτώσεις στο ενδιαίτημα. Ισχυρότερες ήταν ωστόσο οι ενδείξεις διατάραξης από συρόμενα εργαλεία στους παρακείμενους λασπώδεις πυθμένες ( m). Θέση 3. Ξέρα του Γαλάτση (Β. Λέσβος) Πραγματοποιήθηκαν δύο καταδύσεις με το βαθυσκάφος Θέτις και μία με το ROV Super Achilles. O πυθμένας ήταν οριζόντιος με διάσπαρτους πακτωμένους βράχους που εναλλάσσονταν τακτικά με -626-

4 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος Ι εκτάσεις τραγάνας, σε βάθη μεταξύ 45-50m. Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων επικρατούσαν ισχυρά ρεύματα δυτικής κατεύθυνσης. Αποκλειστικά στο βραχώδες υπόστρωμα, επικρατούσε το είδος E. cavolinii, ενώ με αραιότερη κατανομή εντοπίστηκαν και τα P. clavata και Ε. singularis. Η πλειοψηφία των αποικιών ήταν ανεπτυγμένη σε οριζόντιες επιφάνειες. Οι ήπιες κλίσεις και το μικρό σχετικά βάθος, φαίνεται να ευνοούν ιδιαίτερα τα Χλωροφύκη Halimeda tuna και Flabellia petiolata αλλά και τα Εχινόδερμα Sphaerechinus granularis και Holothuria spp. που εντοπίστηκαν εδώ με σημαντική αφθονία. Θέση 4. Βρ/δες Τομάρια (Β. Λέσβος) Πραγματοποιήθηκε μία κατάδυση με το βαθυσκάφος Θέτις. Στην περιοχή μελέτης επικρατούσε αμμώδες πλατό με βραχώδη ύφαλο, σε τμήμα του οποίου ( 3x4m 2 ) ήταν αναπτυγμένη πυκνή φάση του είδους P. clavata. Οι αποικίες (ύψους 1m) εντοπίστηκαν σε βάθη μεταξύ 44-50m σε τυπικές κοραλλιογενείς συνευρέσεις με πλούσια σπογγοπανίδα. Παρατηρήθηκαν ίχνη αλιευτικής διατάραξης και μερική νέκρωση των αποικιών στα σημεία επαφής τους με εγκαταλελειμμένα παραγάδια. Θέση 5. Ν. Μανώλα, Σποράδες Πραγματοποιήθηκε μία κατάδυση με το βαθυσκάφος Θέτις σε βραχώδη πρανή με κλίσεις 30-90, με φάσεις E. cavolinii σε βάθη μεταξύ 48-68m. Οι αποικίες παρουσίασαν ιδιαίτερα αραιή κατανομή και μικρά μεγέθη. Η περιοχή φαίνεται να υπόκειται σε έντονη αλιευτική δραστηριότητα, γεγονός που αντανακλάται στη διάσπαρτη παρουσία εγκαταλελειμμένων παραγαδιών, σχοινιών και διχτυών. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές που εξετάστηκαν, χαρακτηριστική ήταν εδώ η απουσία ειδών με εύθραυστες σκελετικές δομές (π.χ. P. fascialis, Filograna implexa) και η ισχυρή επικράτηση των Σπόγγων και των ενασβεστωμένων Ροδοφυκών, έναντι των λοιπών ταξινομικών ομάδων. Θέση 6. Ν. Μούλες, Σποράδες Πραγματοποιήθηκε μία κατάδυση με το βαθυσκάφος Θέτις. Εντοπίστηκαν μικτές φάσεις των ειδών E. cavolinii και P. clavata σε βραχώδη πρανή μεταξύ 40-80m (μέγιστο αφθονίας 48-50m). Χαρακτηριστική ήταν εδώ η σποραδική παρουσία νεκρών Γοργονιών πλήρως εποικισμένων από το Ζωανθάριο G. savaglia. Γενικά, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις μηχανικής ή άλλης διατάραξης: οι κοραλλιογενείς συνευρέσεις της περιοχής παρουσίασαν μία κατά το πλείστο τυπική και αδιατάρακτη όψη και μάλιστα με ικανοποιητική αφθονία ειδών αλιευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. Atherina boyeri, Palinurus elephas, Scyllarides latus). Θέση 7. Ύφαλος Μπαρκέττα, Σποράδες Πραγματοποιήθηκε μία κατάδυση με το βαθυσκάφος Θέτις σε βραχώδη πρανή με μικτές φάσεις μεγάλων αποικιών E. cavolinii και P. clavata σε βάθη μεταξύ 34-65m. Το μέγιστο αφθονίας των Γοργονιών παρατηρήθηκε σε κλίσεις υποστρώματος και βάθη 40-55m. Η όψη των αποικιών ήταν κατά κανόνα υγιής, ενώ ικανοποιητική ήταν και η αφθονία των εύθραυστων επιβιωτών Filograna implexa και Smittina cervicornis. Μερική νέκρωση και σποραδικός εποικισμός από το Ζωανθάριο G. savaglia παρατηρήθηκε σε μεμονωμένες αποικίες του είδους P. clavata. Καταγράφηκαν και εδώ ελαφρές ενδείξεις αλιευτικής διατάραξης (εγκαταλελειμμένα δίχτυα, παραγάδια και σχοινιά) χωρίς εμφανείς επιπτώσεις στους πληθυσμούς. Θέση 8. Ανατολική Εύβοια Πραγματοποιήθηκε μία κατάδυση με το βαθυσκάφος Θέτις. Η περιοχή μελέτης χαρακτηριζόταν από βραχώδη πρανή ποικίλων κλίσεων με τυπικές κοραλλιογενείς συνευρέσεις και πλούσια σπογγοπανίδα Σε βάθος 62-65m εντοπίστηκε πυκνή και υγιής φάση του κόκκινου κοραλλιού Corallium rubrum, σε μεμονωμένη βραχώδη επιφάνεια συνολικής έκτασης 5m 2. Οι αποικίες αναπτύσσονταν αυστηρά σε κατακόρυφες έως αρνητικές κλίσεις (έγκοιλα) του υποστρώματος ενώ συχνές ήταν οι μικτές φάσεις C. rubrum και E. cavolinii. Σπανιότερη ήταν η παρουσία του είδους P. clavata -627-

5 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι με αποικίες σποραδικά εποικισμένες από τα είδη G. savaglia και P. coralloides. Αισθητή ήταν η ύπαρξη ρεύματος ΒΔ διεύθυνσης. Εντοπίστηκαν ενδείξεις αλιευτικής διατάραξης σε βάθη έως και 100m. 4. Συμπεράσματα - Συζήτηση Πολλοί συγγραφείς επισημαίνουν τη σημαντική έλλειψη πληροφορίας σχετικά με την παρουσία και κατανομή των Γοργονιών στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, η οποία κυρίως αποδίδεται αφενός στην έλλειψη βασικής έρευνας και αφετέρου στη σημαντικά βαθύτερη κατανομή τους (Ballesteros, 2003). Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν την εκτεταμένη παρουσία τους σε μεγάλα σχετικά βάθη στα νερά του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου. Παρόλο που τα είδη E. cavolinii και E. singularis έχουν αναφερθεί στις ελληνικές θάλασσες ακόμη και σε βάθη μικρότερα των 10m (Skoufas et al., 2000; Σαλωμίδη και συν., 2006b), τέτοιες κατανομές είναι μάλλον σπάνιες, αφού προϋποθέτουν τον επιτυχή συνδυασμό μιας πληθώρας βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων. Ακόμη πιο απαιτητικά φαίνεται να είναι τα P. clavata και C. rubrum: αν και στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου απαντούν συχνά σε βάθη μικρότερα των 30m (Carpine & Grasshoff, 1975), οι λίγες αναφορές τους στα ελληνικά νερά ξεπερνούν κατά κανόνα τα 50-60m (Chintiroglou et al. 1989; Vafidis et al. 1997; Σαλωμίδη και συν., 2006a). Έτσι, ο εντοπισμός μεμονωμένων αποικιών P. clavata σε βάθος 36m στην Αλόννησο αποτελεί μάλλον εξαίρεση στο γενικό πρότυπο κατανομής των ειδών αυτών στα ολιγοτροφικά νερά του Αιγαίου. Γεγονός παραμένει ότι τα διαυγέστερα και θερμότερα νερά της ανατολικής Μεσογείου φαίνεται να αυξάνουν σημαντικά το ανώτερο όριο ανάπτυξης των σκιόφιλων και ψυχρόφιλων αυτών οργανισμών καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό αλλά και την επισταμένη μελέτη τους. Ο συχνότατος εντοπισμός ενδείξεων αλιευτικής δραστηριότητας (κυρίως εγκαταλελειμμένα δίχτυα και παραγάδια) επιβεβαιώνει τη συνεχή πίεση που τα οικοσυστήματα αυτά δέχονται από την παράκτια αλιεία, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην υποβάθμιση του ενδιαιτήματος). Τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία προκαλούν συνεχή και εκτεταμένη καταστροφή στις Γοργονίες, που μπορεί να διαρκέσει για χρόνια μετά από την απώλεια του αλιευτικού εργαλείου. Οι πετονιές και τα δίχτυα, με την επίδραση των υποθαλάσσιων ρευμάτων, τρίβονται στις αποικίες των Γοργονιών και προκαλούν την εκδορά του κοινεγχύματος. Ανάλογα με την έκταση των εκδορών, οι Γοργονίες ενδέχεται να μην καταφέρουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη, οπότε επιβιώτες (π.χ. βρυόζωα, εδραίοι πολύχαιτοι, νηματώδεις, μακροφύκη) θα εποικίσουν την κατεστραμμένη επιφάνεια χωρίς δυνατότητα μελλοντικής ανάκαμψης (Bavestrello et al., 1997). Η θνησιμότητα των αποικιών που έχουν εποικιστεί από άλλα είδη έχει βρεθεί να αυξάνει σημαντικά λόγω (1) της διαβρωτικής δράσης κυρίως των εδραίων πολυχαίτων και νηματωδών που μειώνουν την αντοχή του σκελετού και (2) της εντονότερης μηχανικής καταπόνησης λόγω αυξημένης αντίστασης στα θαλάσσια ρεύματα (Bavestrello et al., 1997). Σημαντική απειλή για τις βιοκοινωνίες αυτές, αποτελεί και η αλιεία με συρόμενα εργαλεία σε παρακείμενους λασπώδεις πυθμένες λόγω των έμμεσων επιπτώσεων από την επαναιώρηση των ιζημάτων (Palanques et al., 2004). Η χωρική καταγραφή των ενδιαιτημάτων αυτών κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία και αειφορία τους, στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας για τους Βιοτόπους (92/43/EC) και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Αλιεία (ΕΚ 1967/2006) στη χώρα μας. 5. Ευχαριστίες Ευχαριστούμε τους Κ. Κατσαρό, Θ. Φωτόπουλο (βαθυσκάφος «Θέτις»), Λ. Μανουσάκη και Μ. Καλλέργη (ROV «Super Achilles»), η συμβολή των οποίων υπήρξε πολύτιμη στην επιτυχή έκβαση των ερευνών και τη λήψη του οπτικού υλικού. Εξίσου πολύτιμη ήταν η διαρκής και άψογη υποστή-

6 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος Ι ριξη του πληρώματος του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ». Τον Β. Κουρούτο από το Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΒΣ ευχαριστούμε για την παροχή πληροφοριών και τη συνοδεία στις εργασίες πεδίου. Η σύνταξη του χάρτη κατανομής των Γοργονιών (Εικ. 1) έγινε από τον Γ. Ίσσαρη, με χρήση λογισμικού GIS: ESRI ArcMap Βιβλιογραφικές Αναφορές Ballesteros, E., The coralligenous in the Mediterranean Sea: Definition of the coralligenous assemblage in the Mediterranean, its main builders, its richness and key role in benthic ecology as well as its threats. Project for the preparation of a Strategic Action Plan for the Conservation of the Biodiversity in the Mediterranean Region (SAP BIO). RAC/SPA- Regional Activity Centre for Specially Protected Areas 2003, 87pp Bavestrello, G., Cerrano, C., Zanzi, D. & Cattaneo-Vietti, R., Damage by fishing activities to the Gorgonian coral Paramuricea clavata in the Ligurian Sea. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 7: Boudouresque, C.F., Marine biodiversity in the Mediterranean: status of species, populations and communities. Sci. Rep. Port-Cros Natl. Park, 20: Carpine, C. & Grasshoff, M., Les Gorgonaires de la Mediteranee. Bulletin de l Institute oceanographique, 71 (1430): Chintiroglou, H., Dounas, C. & Koukouras, A, The presence of Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) in the eastern Mediterranean Sea. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Berlin, 65: Giaccone, G., Coralligenous assemblage as underwater seascape: distribution off Italian coasts. Biol. Mar. Medit., 14 (2): Laborel, J Le concretionnement algal coralligène et son importance géomorphologique en Méditerranée. Recueil Travaux Station Marine d Endoume, 23: Palanques, A., Martín, J., Puig, P., Guillén, J., Company, J. B. & Sardà, F., Sediment gravity flows induced by trawling in the Palamós (Fonera) canyon. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 37: 63. Peres, J.M. & Picard, J., Nouveau manuel de bionomie de la mer Méditerranée. Recl. Trav. Stn. Mar. Endoume, 31: Skoufas, G., Poulicek, M. Chintiroglou, C.C., Growth variation of Eunicella singularis (Esper, 1794) (Gorgοnacea, Anthozoa) Belg. J. Zool. 130: SOHELME, State of the Hellenic Marine Environment. E.Papathanassiou & A. Zenetos (Eds), HCMR Publ., 360 pp. Σαλωμίδη, Μ., Παπαδόπουλος, Β., Παναγιωτίδης, Π., Smith, C., Σιώκου-Φράγκου, Ι., Tσελεπίδης, A. & Παπαθανασίου Ε., 2006a. Υποβρύχια Οπτική Μελέτη με Βαθυσκάφος και ROV μιας Περιπαράλιας Βιοκοινωνίας με Paramuricea Clavata (Anthozoa, Gorgonacea). 8ο Παν. Συμπ. Ωκεανογ. & Αλ.,. Θεσσαλονίκη 4-8 Ιουνίου 2006, σελ. Σαλωμίδη Μ., Ίσσαρης Ι. & Pancucci-Παπαδοπούλου Μ.Α., 2006b. Οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές ως Εργαλείο Διαχείρισης του Παράκτιου Χώρου: Μελέτη Σκοπιμότητας σε μία Περιοχή Υψηλής Βιοποικιλότητας. 8ο Παν. Συμπ. Ωκεανογ. & Αλ., Θεσσαλονίκη 4-8 Ιουνίου 2006, σελ. Vafidis, D., Koukouras, A.& Voultsiadou-Koukoura, E., Actiniaria, Corallimorpharia and Scleractinia (Hexacorallia, Anthozoa) of the Aegean Sea, with a check list of the Eastern Mediterranean and Black Sea species. Israel Journal of Zoology 43:

7

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΠΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΜΩΝΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΠΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΜΩΝΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΠΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΜΩΝΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Σπίνος Ε. 1,2, Ράμφος Α. 3 Λαζαρίδου Ε. 4, Μπακόπουλος Β. 1 1 Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Συστηματικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, kostas.tsiamis@gmail.com 2

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Συστηματικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, kostas.tsiamis@gmail.com 2 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι Δεκτικοτητα TΩΝ βενθικων βιοκοινωνιων σε ΞΕΝΙΚΑ μακροφυκη ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ: Eνα παραδειγμα απο ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ της Aνδρου (ΚεντρικΟ ΑιγαΙο, ΕλλΑδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ POSIDONIA & CYMODOCEA ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΤΕΑΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ POSIDONIA & CYMODOCEA ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΤΕΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ POSIDONIA & CYMODOCEA ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΤΕΑΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Δρακοπούλου Π., Κυριακίδου Χ., Παναγιωτίδης Π. Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειες Κυκλάδες. θαλάσσιο καταφύγιο ζωής. www.greenpeace.gr

Βόρειες Κυκλάδες. θαλάσσιο καταφύγιο ζωής. www.greenpeace.gr Βόρειες Κυκλάδες θαλάσσιο καταφύγιο ζωής www.greenpeace.gr Σύνταξη: Άντζελα Λάζου, Γιάννης Ίσσαρης Σχεδιασμός-προσαρμογή: Λένα Καρβουνάκη, Στεύη Παναγιωτάκη Εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2009 Από τo Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «ΖΗΝΟΒΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

ΝΑΥΑΓΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «ΖΗΝΟΒΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΝΑΥΑΓΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «ΖΗΝΟΒΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ 9 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 6 Ορισµός και η έννοια του δικτύου 6 Οφέλη 7 Αλιεία 7 Τουρισµός 8 Επιστηµονική γνώση 8 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ή ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ή ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 76 Θεµατική Ενότητα δ: Ανθρωπογενείς επιδράσεις στα Βενθικά Οικοσυστήµατα: Εισβολή Εξωτικών ειδών στην Μεσόγειο, Επιπτώσεις Ρύπανσης στις Βενθικές Βιοκοινότητες, Αλληλεπιδράσεις Ιχθυοκαλλιεργειών και Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

thessalonicae (anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea)

thessalonicae (anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ενδημικου ειδουσ Crassophyllum thessalonicae (anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea) ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΑΙΟΣ 2003 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Θεματική Ενότητα α: Η έννοια των Θαλάσσιων Βενθικών Βιοκοινοτήτων σε Παγκόσμια κλίμακα, Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, skatsan@ath.hcmr.gr 2

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, skatsan@ath.hcmr.gr 2 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ Κατσανεβάκης Σ. 1, Θεσσαλού-Λεγάκη Μ. 2 1 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1. Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού Σχεδίου της ΖΕΠ Άνδρου, στο πλαίσιο της δράσης Α1 του προγράμματος:

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1. Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού Σχεδίου της ΖΕΠ Άνδρου, στο πλαίσιο της δράσης Α1 του προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE10NAT/GR/000637 ANDROSSPA - MANAGEMENT OF THE SPA SITE OF ANDROS ISLAND TO ACHIEVE A FAVOURABLE CONSERVATION STATUS FOR ITS PRIORITY SPECIES ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Δράση Α.1 Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Αναστάσιος Λεγάκις

1. Εισαγωγή. Αναστάσιος Λεγάκις ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 428 Αναστάσιος Λεγάκις 1. Εισαγωγή Τα ασπόνδυλα αποτελούν τη μεγαλύτερη ζωική ομάδα, με πάνω από 1.000.000 είδη παγκοσμίως. Ο αριθμός των ειδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Αναστάσιος Λεγάκις

1. Εισαγωγή. Αναστάσιος Λεγάκις ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 428 Αναστάσιος Λεγάκις 1. Εισαγωγή Τα ασπόνδυλα αποτελούν τη μεγαλύτερη ζωική ομάδα, με πάνω από 1.000.000 είδη παγκοσμίως. Ο αριθμός των ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ (ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ): Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΡΕΤΣΟΥ» (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ (ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ): Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΡΕΤΣΟΥ» (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ (ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ): Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΡΕΤΣΟΥ» (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ) Φρυγανιώτης Κ., Χιντήρογλου Χ. Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ POSIDONIA OCEANICA ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ POSIDONIA OCEANICA ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ POSIDONIA OCEANICA ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. 1, και ΚΟΥΡΤΗ Ι. 1 1 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας e-mail: mail@kpe-akrat.ach.sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795)

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) Γαληνού - Μητσούδη Σ., Πασπαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατσανεβάκης Σ., Μαραβέλιας Χ.Δ., Βασιλοπούλου Β. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, skatsan@ath.hcmr.

Κατσανεβάκης Σ., Μαραβέλιας Χ.Δ., Βασιλοπούλου Β. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, skatsan@ath.hcmr. 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Κατσανεβάκης Σ., Μαραβέλιας Χ.Δ., Βασιλοπούλου Β. Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 813 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Κουτσούμπας Δ. 1, Ευαγγελόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ EΠΟΙΚΗΣΗΣ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΓΕΡΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ EΠΟΙΚΗΣΗΣ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΓΕΡΑΣ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΠΡΟΤΥΠΑ EΠΟΙΚΗΣΗΣ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΓΕΡΑΣ Κυριακοπούλου Δ., Κουτσούμπας Δ., Βερβέρη Ε., Δημητριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-2006 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-2006 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-2006 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μεθώνης Μεσσηνίας (περιοχή NATURA 2000): εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Sigala K., Papageorgiou N., Karakassis I. Marine Ecology Lab, Biology Dptm., University of Crete, 71409 Heraklion, Greece, karakassis@biology.uoc.

Sigala K., Papageorgiou N., Karakassis I. Marine Ecology Lab, Biology Dptm., University of Crete, 71409 Heraklion, Greece, karakassis@biology.uoc. 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΒΑΘΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΣΤΑΚΟΣ) Σιγάλα Κ., Παπαγεωργίου Ν., Καρακάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ: Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ: Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011 ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ: Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus)

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Ακριώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα