ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων» Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται να δημιουργηθεί Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, στο οποίο θα εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι που δραστηριοποιούνται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού των εγχώρια παραγομένων αγροτικών προϊόντων, κατά κλάδο πρωτογενούς παραγωγής ή/και κατά το στάδιο της πρώτης μεταποίησης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε έντονη διακύμανση των τιμών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων. Από τα μέσα του 2007 και μετά οι τιμές καταναλωτή των βασικών αγροτικών γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν κατακόρυφα, χωρίς να διαπιστωθεί ότι αυτό οφείλεται στην ενδεχόμενη αύξηση των τιμών παραγωγού. Έκτοτε οι τιμές παραγωγού πολλών βασικών αγροτικών προϊόντων έχουν μειωθεί κάτω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της απότομης ανόδου των τιμών καταναλωτή. Η 1

2 αύξηση των τιμών καταναλωτή προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων. Οι μεταβολές αυτές προκαλούν σημαντικά προβλήματα στους παραγωγούς και δημιουργούν υπόνοιες ότι η συμπεριφορά της αλυσίδας εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων έναντι και των παραγωγών και των καταναλωτών δεν είναι δίκαιη. Επιπλέον οι μεταβολές αυτές είχαν και εξακολουθούν να έχουν σαν συνέπεια την αύξηση του πληθωρισμού. Η αλυσίδα εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων συνδέει τρεις πολύ σημαντικούς και ποικίλους κλάδους της Εθνικής Οικονομίας, την γεωργία, τον κλάδο μεταποίησης και τέλος τον διανεμητικό κλάδο που από κοινού καταλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της Εθνικής προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης και είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική ευημερία, καθώς και για την υγεία των πολιτών. Η αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ποικιλομορφία παραγόντων που μετέχουν σε αυτήν: αγρότες, επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων, διαπραγματευτές επιχειρήσεις χονδρικής και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Δραστηριοποιούνται σε αυτήν τόσο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις όσο και μικρομεσαίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ως ανταγωνιστές, προμηθευτές ή πελάτες. Οι σχέσεις μεταξύ τους συχνά ταλανίζονται από προβλήματα που αναστέλλουν την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της αλυσίδας. 2

3 Επιπλέον, οι επιδόσεις της αλυσίδας εφοδιασμού έχουν άμεσες συνέπειες για όλους τους πολίτες, λόγω του ότι τα αγροτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των δαπανών των νοικοκυριών. Οι υψηλές τιμές καταναλωτή αποτελούν στοιχείο έντονου προβληματισμού διότι θέτουν υπό πίεση τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες για τα πλέον ασθενή νοικοκυριά που αναλώνουν σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους σε αγροτικά προϊόντα. Η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων χωρίς στρεβλώσεις έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην προσπάθεια ανάκαμψης της Εθνικής οικονομίας από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Εντός της αλυσίδας εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων, αποτελούν συχνό φαινόμενο οι σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, κάτι το οποίο έχει επισημανθεί ως σοβαρό πρόβλημα. Η ασυμμετρία αυτή στη διαπραγματευτική ισχύ μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς οι μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι παράγοντες της αγοράς επιδιώκουν να επιβάλουν συμβατικές ρυθμίσεις προς όφελος τους, είτε μέσω τιμών είτε μέσω των όρων συναλλαγής. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να εμφανιστούν σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καθυστερημένες πληρωμές και μονομερείς αλλαγές σε συμβάσεις και σε συμβατικούς όρους. Στις αλυσίδες επεξεργασμένων ή μη αγροτικών προϊόντων, οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι συνεταιρισμοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με αγοραστές 3

4 (παραγωγούς, χονδρέμπορους ή επιχειρήσεις λιανικής ) μεγάλου μεγέθους. Οι ανισορροπίες που συνδέονται με την άνιση διαπραγματευτική ισχύ των μερών, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων δεδομένου ότι οι μικρότεροι μεν αλλά αποτελεσματικότεροι φορείς, αναγκάζονται να λειτουργούν με μειωμένη ή εκμηδενισμένη κερδοφορία, κατάσταση η οποία, εκτός των άλλων, περιορίζει την ικανότητα και τα κίνητρα τους να επενδύσουν στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους και στην καινοτομία ως προς τις μεθόδους παραγωγής. Μακροπρόθεσμα, η βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων είναι καθοριστική για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές αλλά και για την εξασφάλιση διατηρήσιμης κατανομής της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας, και με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλει στην αύξηση της γενικότερης ανταγωνιστικότητας της Εθνικής οικονομίας. Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων, η οποία, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, και με τη συνδρομή των συλλογικών και διεπαγγελματικών οργανώσεων των παραγωγών γεωργικών αγροτικών προϊόντων, ως προς την διασταύρωση και επαλήθευση των πληροφοριών, θα καταστήσει δυνατή την ολοκληρωμένη εφαρμογή ελέγχων ιχνηλασιμότητας και τον αποτελεσματικό έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών αγροτικών προϊόντων. Στο Ενιαίο Μητρώο θα καταχωρούνται πληροφορίες για τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία του εμπόρου και την ασκούμενη από 4

5 αυτόν εμπορία, σύμφωνα με το είδος της δραστηριότητας και τα διακινούμενα προϊόντα για τα οποία έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από το σύστημα ΤΑΧΙδ, καθώς και πληροφορίες για έγγραφες αναφορές-καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον του, από αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ή/και από συλλογικά όργανα τους. Με την αξιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που θα καταχωρούνται στο Ενιαίο Μητρώο, θα μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά η προέλευση των προϊόντων, η πορεία της διακίνησης τους αλλά και η διαμόρφωση των τιμών τους, μέχρι την τιμή πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Στο Μητρώο, θα μεταφερθούν, θα ενοποιηθούν, θα αποτελούν μέρος του και εφεξής θα τηρούνται όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνουν, ως κλαδικά μητρώα, τα τηρούμενα από α) την Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, β) την Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής, γ) την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, δ) την Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ε) τον Ε.Φ.Ε.Τ., Μητρώα, 1) Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΚΥΑ /2003, ΦΕΚΒ'1122/2003), 2)Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Ζωοτροφών (ΚΥΑ 34668/2008, ΦΕΚ Β' 2422/2008) το οποίο είχε συσταθεί στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Καν.(ΕΚ) 183/2005, και 141/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 5

6 3)Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (ΚΥΑ /2005, ΦΕΚ Β' 726/2005) το οποίο είχε συσταθεί σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες αριθ.89/662/εοκ και 90/7 8/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/78/ΕΚ και όπως ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με το π.δ.420/1993 (ΦΕΚ Α'179) και με το π.δ. 120/2000 ( ΦΕΚ Α'109 ) αντιστοίχως και σε εκτέλεση των Αποφάσεων αριθ.2003/24/εκ, 2004/292/ΕΚ και 2005/123/ΕΚ της Επιτροπής, 4)Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προϊόντων του (ΚΥΑ 15523/2006, ΦΕΚ Β' 1187/2006), το οποίο είχε συσταθεί στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Καν.(ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 5)Επιχειρήσεων Εμπορίας Λιπασμάτων (ΥΑ /5925/1999, ΦΕΚ Β' 1939/1999) το οποίο είχε συσταθεί στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1148/2001 της 12 ης Ιουνίου 2001, 6)Επιχειρήσεων Εμπορίας Σπόρων (ΥΑ /1986, ΦΕΚ Β' 683/1986, 7)Επιχειρήσεων Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΥΑ /1997 ΦΕΚ Β' 461/1997), και 8)Φυτούγειονομικό Μητρώο (π.δ.365/2002 ΦΕΚ Α'307/2002) το οποίο είχε συσταθεί σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 6

7 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΟΚ, 2001/33/ΕΟΚ, 2002/28/ΕΟΚ και 2002/29ΕΟΚ, υφιστάμενα μητρώα. Η αρχική μεταφορά των πληροφοριών και των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί και περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα κλαδικά μητρώα προβλέπεται ότι θα γίνει υπηρεσιακά χωρίς υποχρέωση των καταχωρημένων σε αυτά προσώπων να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση και άνευ υποχρεώσεως καταβολής των τελών. Δεν ισχύει το ίδιο για όλες οι επόμενες μετά την αρχική καταχωρήσεις οι οποίες ενεργούνται με καταβολή των τελών. Ο χαρακτήρας του Ενιαίου Μητρώου, διαφέρει απολύτως με τις υφιστάμενες σήμερα λοιπές ανάλογες βάσεις δεδομένων όπως είναι τα μητρώα μελών των κατά τόπους Εμπορικών Επιμελητηρίων και το μητρώο των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας του συστήματος ΤΑΧΙδ). Τα Μητρώα των κατά τόπους Εμπορικών Επιμελητηρίων, περιέχουν στοιχεία απλής καταγραφής των μελών τους εμπόρων και επιχειρήσεων, η δε καταχώρηση τους σε αυτά δεν έχει γίνει με βάση την ασκούμενη δραστηριότητα. Πρόκειται για απλά Μητρώα μελών. Έτσι, όλοι οι έμποροι ανεξαρτήτως του αντικειμένου της δραστηριότητας τους είναι καταγεγραμμένοι σε ένα ενιαίο Μητρώο. Το σύστημα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) του συστήματος ΤΑΧΙδ, αποτελεί βάση γενικής κωδικοποίησης ανά συγκεκριμένη δραστηριότητα και όχι βάση πληροφοριών των ασχολουμένων σε κάθε δραστηριότητα προσώπων. 7

8 Η ποικιλία όμως της κωδικοποίησης των δραστηριοτήτων που παρουσιάζει μπορεί να αποτελέσει αξιοποιήσιμη βάση για την καταχώρηση των πληροφοριών στο προτεινόμενο Μητρώο. Με το προτεινόμενο περιεχόμενο τα δεδομένα του Ενιαίου Μητρώου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό των στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και κάθε άλλου φορέα ελέγχου της αγοράς(π.χ. ΕΦΕΤ). Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα, αλλά και αιτήματα του αγροτικού κόσμου, που έχει σχέση με τη διαφάνεια των τιμών μεταξύ παραγωγής και πώλησης αγροτικών προϊόντων, γίνεται πράξη, με την αναμόρφωση και ανασυγκρότηση του Παρατηρητηρίου Τιμών Αγροτικών Προϊόντων Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο, με το οποίο ενισχύεται η ομαλή λειτουργία κανόνων της αγοράς, εξασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός κατά την πώληση αγροτικών προϊόντων, προστατεύεται ο καταναλωτής αλλά και ο μόχθος του έλληνα αγρότη, από αυθαίρετες τιμολογήσεις και απαράδεκτα ανοίγματα μεταξύ τιμής παραγωγού και τιμής καταναλωτή, γίνεται πραγματικότητα μέσα από ένα ευέλικτο όργανο, με τη βοήθεια της πληροφορικής. Τα συστήματα παρακολούθησης και ανάλυσης των εμπορικών τιμών ήδη εφαρμόζονται σε αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε. Διαμέσου αυτών παρακολουθείται το κόστος παραγωγής, οι αιτίες των διακυμάνσεων των εμπορικών τιμών, η διαμόρφωση των τιμών επί των συμβολαίων, σχεδιάζονται πρακτικές εξισορρόπησης και εξυγίανσης των συμφωνιών και διαδικασιών εμπορίας πριν την πώληση των προϊόντων στο τελικό στάδιο κατά κύριο λόγο στον τελικό καταναλωτή-πολίτη. 8

9 Επίσης σε χώρες εκτός Ε.Ε οι αιτιολογημένες διακυμάνσεις και κυρίως οι μειώσεις των εμπορικών τιμών εμπίπτουν στην εθνική πολιτική ασφάλιση των γεωργικών προϊόντων. Κατά την διαμόρφωση νέων πολιτικών στα πλαίσια της ασφάλισης της ΚΑΠ 2013, ή ένταξη της ασφάλισης των αγροτικών προϊόντων διαφαίνεται ότι θα είναι μία από τις νέες ενιαίες πολιτικές της ΚΑΠ. Αυτή η πολιτική πέραν της κάλυψης του εισοδήματος των αγροτών από φυσικούς κινδύνους, (θα παρεμβαίνει και για την κάλυψη κινδύνων εμπορίας που προκύπτουν από τη μείωση της αξίας των προϊόντων και την πτώση της τιμής τους). Οι αιτίες αυτές μπορεί να είναι η αλλαγή της προσφοράς και ζήτησης των γεωργικών προϊόντων, η αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών, αλλά και στους κανόνες ανταγωνισμού. Η συνεχής συνεπώς, παρακολούθηση των εμπορικών τιμών και διαμέσου του Μητρώου Εμπόρων θα συμβάλλει σε ζητήματα εξισορρόπησης της αγοράς και της διασφάλισης δεδομένων για την διαμόρφωση των μέτρων της ασφαλιστικής πολιτικής επί της γεωργικής παραγωγής. Η σύσταση ενός δικτύου ασφάλειας στην κρίση όπου λαμβάνονται όλες οι εξελίξεις συνολικά, θα προωθηθεί στη νέα ΚΑΠ-2013, ώστε να καλύπτεται και να διασφαλίζεται η σταθερότητα των τιμών και των εισοδημάτων. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, ως αγροτικά προσδιορίζονται τα παραγόμενα στην Ελληνική επικράτεια προϊόντα εδάφους, της 9

10 κτηνοτροφίας, της δασοπονίας, της αλιείας (θαλάσσιας, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, υδατοκαλλιέργειας) της θηραματοπονίας και των παντός είδους εκτροφών ως και τα προερχόμενα από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. Επίσης με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ορίζεται ότι έμπορος αγροτικών προϊόντων είναι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που αγοράζει ή διαμεσολαβεί στην αγορά, εγχώρια παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, από αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ή/και από συλλογικά όργανα τους, με σκοπό την πώληση ή/και, την μεταπώληση, ή/και την μεταποίηση, ή/και την διάθεση τους, αμέσως ή εμμέσως, στην εγχώρια κατανάλωση ή στην αλλοδαπή. Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων εγγράφονται στο Μητρώο για το είδος της δραστηριότητας και τα προϊόντα για τα οποία έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από το σύστημα ΤΑΧΙ8. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν υποκαθιστά την εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο,εφ' όσον από άλλη διάταξη προβλέπεται τέτοια υποχρέωση. Η εμπορία των αγροτικών προϊόντων θα διενεργείται αποκλειστικά από εγγεγραμμένους στο Μητρώο εμπόρους και μόνο για τα αγροτικά προϊόντα για τα οποία θα έχουν εγγραφεί, και θα χορηγείται σε αυτούς σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής για την εμπορία συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων. Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά ως αρχείο μίας ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων και ότι σε αυτό καταχωρούνται, κατά αλφαβητική 10

11 σειρά, πληροφορίες για τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία του εμπόρου και την ασκούμενη από αυτόν εμπορία αγροτικών προϊόντων καθώς και πληροφορίες για έγγραφες αναφορές-καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον του στο Μητρώο, από αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ή/και από συλλογικά όργανα τους. Με την αρχική καταχώρηση του υπόχρεου στο Μητρώο, η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ. θα χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρου Αγροτικών Προϊόντων. Ο Αριθμός Μητρώου χορηγείται κατά χρονολογική σειρά, είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά το μετασχηματισμό ή τη διαγραφή του υπόχρεου από το Μητρώο. Τα υποκαταστήματα και τα πρακτορεία λαμβάνουν ιδιαίτερο αριθμό Μητρώου. Ο αριθμός Μητρώου των υποκαταστημάτων, εμπεριέχει και τον αριθμό Μητρώου του υπόχρεου που διατηρεί το υποκατάστημα. Η καταχώρηση, αρχική ή μεταγενέστερη, θεωρείται ότι συντελέσθηκε με την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ. με τρόπο, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα από την κεντρική μνήμη του Μητρώου και να αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα. Ο αριθμός Μητρώου Εμπόρου Αγροτικών Προϊόντων αναγράφεται υποχρεωτικά: α) σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώρηση στο Μητρώο, β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. και 11

12 γ) σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι, τα τηρούμενα από α) την Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, β) την Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής,γ) την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας,δ) την Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ε) τον Ε.Φ.Ε.Τ., Μητρώα, 1) Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΚΥΑ /2003, ΦΕΚ Β' 1122/2003), 2) Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Ζωοτροφών (ΚΥΑ 34668/2008, ΦΕΚ Β' 2422/2008), 3) Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (ΚΥΑ /2005, ΦΕΚ Β' 726/2005 ), 4) Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προϊόντων του (ΚΥΑ 15523/2006, ΦΕΚΒ' 1187/2006), 5) Επιχειρήσεων Εμπορίας Λιπασμάτων (ΚΥΑ /5224/1999, ΦΕΚΒ' 1939/1999), 6) Επιχειρήσεων Εμπορίας Σπόρων (ΥΑ /1986, ΦΕΚ Β' 683/1986, 7)Επιχειρήσεων Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΥΑ /1997 ΦΕΚ Β' 461/1997) και 8)Φυτοϋγειονομικό Μητρώο (π.δ.365/2002 ΦΕΚ Α'307/2002), μεταφέρονται, ενοποιούνται και αποτελούν μέρος του Ενιαίου Μητρώου, ως κλαδικά μητρώα. Στο Μητρώο μεταφέρονται και εφεξής τηρούνται όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνουν αυτά. 12

13 Η αρχική μεταφορά των πληροφοριών και των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί και περιλαμβάνονται στα κλαδικά μητρώα γίνεται υπηρεσιακά χωρίς υποχρέωση των καταχωρημένων σε αυτά προσώπων να υποβάλλουν την αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 και άνευ υποχρεώσεως καταβολής των τελών το ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί, όπως με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15 προβλέπεται με Υπουργική απόφαση, ενώ ορίζεται ότι, όλες οι επόμενες μετά την αρχική καταχωρήσεις θα ενεργούνται με καταβολή των τελών, το ύψος των οποίων θα διαμορφωθεί όπως στο άρθρο 15 προβλέπεται. Όλα τα θέματα που αφορούν την τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα του Μητρώου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα προσδιοριστούν μέσα σε σύντομη προθεσμία με Υπουργική απόφαση Με όμοια απόφαση και μέσα σε σύντομη επίσης προθεσμία θα καθοριστεί η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση παρατεταμένης αδυναμίας πρόσβασης στο Μητρώο ή παρατεταμένης αδυναμίας αποθήκευσης δεδομένων σε αυτό, για τεχνικούς λόγους. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, θα ρυθμιστούν και τα θέματα που αφορούν τη διασύνδεση του Μητρώου με άλλα δημόσια Μητρώα και την πρόσβαση σε αυτό δημόσιων υπηρεσιών και φορέων. Τέλος με όμοια απόφαση θα ρυθμιστεί η συνεργασία της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ. με άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον έλεγχο και το συσχετισμό στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων και εγγράφων που αφορούν τους υπόχρεους. 13

14 Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την συγκρότηση, οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία αυτοτελών οργανικών μονάδων αναφοράς επιπέδου Γραφείου με Τίτλο "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ", στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τροφίμων με την υπ 5 αρ.334/2001 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β' 97/2001) με αρμοδιότητα: α) την παρακολούθηση, συλλογή και ταξινόμηση της διαμόρφωσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων, κατά τα διάφορα στάδια της διακίνησης τους, β) την μέριμνα καθημερινής ενημέρωσης της ιστοσελίδας που τηρεί το Παρατηρητήριο Τιμών Αγροτικών προϊόντων από τα Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης των Δήμων, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ρογείίπιίπο (α) ιηιη& πο. τ., γ) την συσχέτιση των συλλεγομένων στοιχείων με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο και αγοράζει ή μεσολαβεί στην αγορά των προϊόντων αυτών, από αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ή/και από συλλογικά όργανα τους, με σκοπό την πώληση ή/και, την μεταπώληση, ή/και την μεταποίηση, ή/και την διάθεση τους, αμέσως ή εμμέσως στην εγχώρια κατανάλωση ή στην αλλοδαπή και δ) την διαβίβαση των συγκεντρωμένων και επεξεργασμένων στοιχείων στην Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων του ΥΠ.Α.Α.Τ. προς καταχώριση και στο Μητρώο. 14

15 Η στελέχωση του Παρατηρητηρίου θα γίνεται από υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της κατηγορίας ΠΕ- ΤΕ προτιμώμενων όσων έχουν εξειδίκευση στην αγροτική οικονομία και στατιστική. Η συλλογή και η αποστολή των στοιχείων των τιμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ειη&ϋ) προς την Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τροφίμων γίνεται σε ημερήσια βάση από όργανα των Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης των Δήμων και αφορά τις τιμές επιλεγμένων προϊόντων κατά νομό.η τιμή πώλησης που λαμβάνεται υπόψη είναι η τιμή ανά μονάδα βάρους ή η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, είτε αυτά πωλούνται χύμα, είτε προσυσκευασμένα σε προκαθορισμένες ή μεταβλητές ποσότητες. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που διαμορφώνονται σε πλειστηριασμούς και μάλιστα κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της πώλησης εκτός εάν ο πλειστηριασμός είναι ο συνήθης τρόπος πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος και μάλιστα στο συγκεκριμένο στάδιο πώλησης. Η λαμβανομένη ως τιμή πώλησης πρέπει να βασίζεται σε, τιμολόγια και συμβάσεις ή όταν η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη πρέπει να λαμβάνεται η πλέον αντιπροσωπευτική που επιτυγχάνεται για την μεγαλύτερη πωλούμενη ποσότητα. Αντιπροσωπευτική είναι η τιμή όταν λαμβάνεται από τρεις τουλάχιστον προσφέροντες το αυτό προϊόν. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται Επιτροπή από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης Μητρώων και Νομικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία 15

16 συνέρχεται σε δεκαπενθήμερη βάση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα συσχετισμένα με εμπόρους αγροτικών προϊόντων στοιχεία τιμών, και υποβάλλει έκθεση με προτάσεις στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την διαμορφούμενη εξέλιξη των τιμών, επισημαίνοντας τις εμφανιζόμενες αποκλίσεις από την φυσιολογική τους εξέλιξη και ιδιαίτερα φαινόμενα ενδεχομένων συμφωνιών, συμπράξεων ή εναρμονισμένων πρακτικών κυρίως κατά τα στάδια της εμπορίας για τον εντοπισμό περιπτώσεων ενδεχόμενης νόθευσης του ανταγωνισμού. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παραπέμπει τις πιθανολογούμενες περιπτώσεις παραβάσεων του ν.703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στους εγγραφομένους στο Μητρώο εμπόρους αγροτικών προϊόντων, χορηγείται πιστοποιητικό εγγραφής για την εμπορία των αναφερόμενων σε αυτό συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων. Η εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώρηση στο Μητρώο πραγματοποιείται, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ. από τον υπόχρεο ή οποιονδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση καταχώρησης θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο και συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από σχετικά δικαιολογητικά, συνοδευτικά και λοιπά έγγραφα, που αποδεικνύουν το είδος και την σύννομη άσκηση της εμπορίας αγροτικών 16

17 προϊόντων. Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων δεν απαιτείται, όταν αυτά έχουν καταχωρηθεί ήδη στο Μητρώο σε προηγούμενη αίτηση του υπόχρεου, ως πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται κατ 1 επιλογή του αιτούντος, σε έντυπη ή σε ψηφιακή μορφή. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση, τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα αυτής υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου, η οποία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 1 των άρθρων 2 και 3, αντίστοιχα, του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α'). Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ., με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητα τους. Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει και την καταβολή των τελών το ύψος των οποίων προσδιορίζεται όπως στο άρθρο 15 προβλέπεται, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Μητρώο. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώρηση, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ., σε περίπτωση που η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 17

18 και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλούν τον υπόχρεο είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας παρατείνει κάθε νόμιμη προθεσμία προς καταχώρηση στοιχείων στο Μητρώο. Αν η προθεσμία των πέντε (5) ημερών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρησης απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ. και καταπίπτουν, υπέρ αυτής, τα σχετικά τέλη καταχώρησης. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ. οφείλει να συμμορφώνεται με διοικητικές πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις και διατάξεις των δικαστηρίων ή των δικαστικών λειτουργών που αφορούν την υποβολή αίτησης καταχώρησης, έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες υπόκεινται σε καταχώρηση ή επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία. Αν εκκρεμεί δίκη σχετική με έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, που επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία, η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ. μπορεί, αυτεπαγγέλτως, μετά από στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, να αναστείλει την καταχώρηση μέχρι την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠ.Α.Α.Τ.,μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να είναι 18

19 συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας, να είναι ακριβή, να υποβάλλονται σε ενημέρωση και να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας. Επίσης ορίζονται διοικητικές συνέπειες από την μη τήρηση των κανόνων εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, η μη τήρηση των κανόνων εμπορίας, συνεπάγεται την πρόσκαιρη διαγραφή του εμπόρου από το Μητρώο και εν υποτροπή την οριστική διαγραφή του. Ορίζεται επίσης ότι, η άσκηση, από τον έμπορο ή από παρένθετο πρόσωπο ή από συνδεδεμένο με αυτόν έμπορο ή από επιχείρηση συμφερόντων του, εμπορίας αγροτικών προϊόντων κατά την διάρκεια της πρόσκαιρης διαγραφής του συνεπάγεται επίσης την οριστική διαγραφή του από το Μητρώο. Με σκοπό την προστασία των συναλλασσομένων ο υπουργός Α.Α.&Τ. μπορεί να ανακοινώνει δημόσια πληροφορίες σχετικά με τις επιβληθείσες κυρώσεις. Επίσης προβλέπονται σοβαρές ποινικές κυρώσεις σε βάρος των εμπόρων, προκειμένου να αποτραπεί το αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο της καταλήστευσης του μόχθου του αγρότη από τους εμπόρους.έτσι προβλέπεται ότι, έμπορος που καθίσταται υπερήμερος, γιά την αποπληρωμή του συμφωνημένου τιμήματος σε αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) 19

20 ή/και σε συλλογικά όργανα τους υπέχει ποινική ευθύνη έως και κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις του ν.703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στους, εμπόρους γεωργικών Αγροτικών προϊόντων. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών ή κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού, που θα εκδοθεί εντός έξη μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα καθορίζονται οι κανόνες εμπορίας, το ύψος των τελών εγγραφής, και η προθεσμία πρώτης εγγραφής καθώς και τροποποιήσεων των καταχωρημένων στοιχείων στο Μητρώο, η διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή 20

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5465 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 297 6 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3419 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προτεινόμενου νόμου επιδιώκεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στην πρόταση νόµου «Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ί- δρυσης επιχειρήσεων»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στην πρόταση νόµου «Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ί- δρυσης επιχειρήσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόµου «Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ί- δρυσης επιχειρήσεων» Α. Επί της αρχής της πρότασης νόµου Ο ν. 3419/2005 εισήγαγε για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ. ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Το παρόν άρθρο αφορά την άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε τέσσερις βασικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας: Λιανεμπόριο, Επεξεργασία Τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν. «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Αρμόδιος : ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΙΔ, 5 Απριλίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΙΔ, 5 Απριλίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΙΔ, 5 Απριλίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3853 ΦΕΚ 90/Α/ 17.6.2010

ΝΟΜΟΣ 3853 ΦΕΚ 90/Α/ 17.6.2010 ΝΟΜΟΣ 3853 ΦΕΚ 90/Α/ 17.6.2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013. 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για

Διαβάστε περισσότερα