ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α ΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α ΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Αριδαία, Σεπτέμβριος 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικός Σχεδιασμός. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: Καταγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού περιβάλλοντος... Χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και Διοικητική Οργάνωση Βασικά Χαρακτηριστικά και Χωροταξική Ένταξη Διοικητική Εξάρτηση Χώροι, Διοίκηση Υπηρεσιών Θέση και Ρόλος Της Περιοχής Ιστορικό Πλαίσιο Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Φυσικό Περιβάλλον Χρήσεις Γης Οικιστικό Περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές-Δίκτυα Εξυπηρέτησης Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Πληθυσμιακές Εξελίξεις Κατοικίες-Νοικοκυριά Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες Υποδομές Εκπαίδευσης Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης Αρχαιολογικοί Χώροι Μουσεία Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Δραστηριότητες Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δραστηριότητες Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Σύνθεση Απασχόλησης Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Περιοχής Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής του Ο.Τ.Α. 88 Κεφάλαιο 1.2: Καταγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Γενική Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Διοικητική Οργάνωση Αρμοδιότητες Διαδικασίες λειτουργίας Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Στοιχεία των Υπηρεσιών Δήμος Αλμωπίας 1

3 Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης Δήμου Αλμωπίας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος ανά Υπηρεσία Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής Ανάπτυξης Μεταφερόμενες Υπηρεσίες από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 202 Κεφάλαιο 1.3: Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες. 206 Στρατηγική 206 Προτεραιότητες Αναπτυξιακές Προτεραιότητες-Άξονες Μέτρα Σύνδεση Αξόνων, Μέτρων και Γενικών Στόχων Προσδιορισμός Σχετικής Βαρύτητας Προτεραιοτήτων 212 Όραμα- Αρχές Λειτουργίας και Διακυβέρνησης Όραμα Τοπικής Ανάπτυξης Κατευθυντήριες Αρχές Όραμα Εσωτερικής Ανάπτυξης Συνοπτική Περιγραφή των Γενικών Στόχων και των Πολιτικών Δράσης Γενικοί Στόχοι Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Άξονας 3: Οικονομική Ανάπτυξη Άξονας 4: Εσωτερική Ανάπτυξη Πολιτικές Δράσης Άξονας 5: Εσωτερική Ανάπτυξη. 224 Προγραμματική δομή Δήμου ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 228 Κεφάλαιο 2.1 Στόχοι και Δράσεις Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης Σχέδια Δράσης Γενικών Στόχων Τοπικής Ανάπτυξης Σχέδια Δράσης Γενικών Στόχων Εσωτερικής Ανάπτυξης Λοιπά Έργα και Δράσεις Κεφάλαιο 2.2 Τριετής Προγραμματισμός των Δράσεων Κωδικοποίηση, Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης και Προϋπολογισμός Δράσεων 238 Κεφάλαιο 2.3 Οικονομικός Προγραμματισμός και Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος... Δήμος Αλμωπίας 2 319

4 Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης Δήμου Αλμωπίας Χρηματοδοτικοί Πίνακες Εκτίμηση Εσόδων και Δαπανών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων σε ορίζοντα τριετίας. 363 Κεφάλαιο 2.4: Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 378 Δήμος Αλμωπίας 3

5 Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης Δήμου Αλμωπίας ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Αλμωπίας είναι η ανάλυση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης τόσο της περιοχής του Δήμου όσο και του Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων του, ώστε να προσδιοριστούν με σαφήνεια και ακρίβεια οι ανάγκες του Δήμου, οι δυνατότητες ανάπτυξής του και οι πηγές χρηματοδότησής του, καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο τις στρατηγικές επιλογές του σε βάθος χρόνου. Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι: α) η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, β) η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου, γ) η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του (με τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του) και δ) η βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Για το λόγο αυτό, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες κινούνται γύρω από τους παρακάτω άξονες: α. «Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον Τεχνικές υποδομές». β. «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός». γ. «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση». δ. «Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς». Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος συγκροτήθηκε Ομάδα υ με την αριθμ. 1037/28687/ Απόφαση Δημάρχου αποτελούμενη από τους: α.παρούτογλου Νικόλαο, ΠΕ Οικονομολόγο Αντιδήμαρχο (Συντονισμός) β. Παυλίδη Αθανάσιο Δ/ντή του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού γ. Παπαδοπούλου Σαπφώ, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών δ. Μπεγλοπούλου Όλγα, ΤΕ 17 Διοικητικών Λογιστών, Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών ε. Παρθένα Ελπασίδου υπάλληλος του Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) στ. Παρούτογλου Νικόλαο υπάλληλος του Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης κλάδου ΔΕ Διοικητικός (ΙΔΑΧ) του Δήμος Αλμωπίας 4

6 Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης Δήμου Αλμωπίας Ορίσθηκε ως υπεύθυνη της Διεπιστημονικής Ομάδας υ : Η Ελπασίδου Παρθένα, υπάλληλος του Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης του κλάδου ΠΕ1 (Διοικητικού Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) 3. Μέλος της ομάδας έργου είναι και ο επιστημονικός συνεργάτης (ειδικό προσωπικό) Νικόλαος Τσίμας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δήμος Αλμωπίας 5

7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: Καταγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού περιβάλλοντος Χαρακτηριστικά της Περιοχής του Ο.Τ.Α Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και Διοικητική Οργάνωση Βασικά Χαρακτηριστικά και Χωροταξική Ένταξη Ο Δήμος Αλμωπίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Πέλλας. Είναι ένας από τους Δήμους που δημιουργήθηκαν με το Νομοσχέδιο «Καλλικράτης» (Ν.3852) για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το Δημιουργήθηκε από τη συνένωση του πρώην Δήμου Αριδαίας με τα πρώην Τοπικά Διαμερίσματα Αλώρου, Αψάλου, Βορεινού, Γαρεφείου, Δωροθέας, Λουτρακίου, Λυκοστόμου, Μεγαπλατάνου, Ξιφιανής, Όρμας, Πιπεριών, Πολυκαρπίου, Προμαχών, Σαρακηνών, Σωσάνδρας και Τσάκων, και του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου με τα πρώην Τοπικά Διαμερίσματα Εξαπλατάνου, Αρχαγγέλου, Θεοδωρακίου, Θηριόπετρας, Ίδας, Κωνσταντίας, Μηλιάς, Νερόμυλων, Νότιας, Περίκλειας, Φιλώτειας, Φούστανης, Χρυσής που πλέον αποτελούν τοπικές κοινότητες αν έχουν πληθυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους (απογραφή 2001) και Δημοτικές Κοινότητες αν έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από κατοίκους (Πίνακας 1). Η πόλη της Αριδαίας είναι η έδρα του Δήμου. Χάρτης: Νομός Πέλλας Δήμος Αλμωπίας 6

8 Ο Δήμος Αλμωπίας είναι ο πρώτος σε έκταση δήμος του Ν Πέλλας. Έχει έκταση στρέμματα (Πρώην Δήμος Αριδαίας στρ., πρώην Δήμος Εξαπλατάνου στρ.), Συνορεύει στα βόρεια με τη FYROM, δυτικά με το νομό Φλώρινας και το δήμο Έδεσσας, νότια με τους δήμους Έδεσσας και Σκύδρας και ανατολικά με το νομό Κιλκίς. Στα βόρεια σύνορα βρίσκεται το όρος Βόρας ή Καϊμακτσαλάν. Χάρτης: Περιοχή Αλμωπίας Ο Δήμος Αλμωπίας διασχίζεται από τρεις παραποτάμους του Μογλενίτσα ποταμού που ποτίζουν την εύφορη πεδιάδα του. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η υλοτομία και ο τουρισμός. Σημαντικά αγροτικά προϊόντα είναι το ροδάκινο, το κεράσι, τα μήλα, ο καπνός, τα σταφύλια, το σπαράγγι και το καλαμπόκι. Σημαντικά δάση όπως των Προμάχων, του Γαρεφείου, του Βορεινού και το Μαύρο δάσος δίνουν σημαντικές ποσότητες ξυλείας με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρκετών μικρών μονάδων επεξεργασίας ξύλου. Ο πληθυσμός του ανέρχεται στους κατοίκους (απογραφή 2001), αριθμός που αντιστοιχεί στο 20.2% του συνολικού πληθυσμού του Νομού. Ο πληθυσμός του Δήμου Αλμωπίας παρουσιάζεται, ανά δημοτικές και τοπικές κοινότητες στον πίνακα 1 σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας και του Ν. 3852/2010). Πίνακας 1: Πληθυσμιακή Εξέλιξη στο Δήμο Αλμωπίας ΤΟΠΙΚΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 Αριδαίας (Αριδαία, Υδραία) 6062 Δήμος Αλμωπίας 7

9 (5.600,462) Αλώρου 464 Αψάλου 1178 Πηγή: ΕΣΥΕ, Βορεινού (Βορεινό,Νεοχώρι) (871,469) Γαρεφείου Δωροθέας (Δωροθέα, Αγάθη) (633,58) 1187 Λουτρακίου (Λουτράκι, Λουτρά Λουτρακίου) (1.163,24) Λυκοστόμου 395 Μεγαπλατάνου 479 (Μεγαπλάτανος, Μοναστηράκι) (310,169) Ξιφιανής 850 Όρμας 649 Πιπεριών 589 Πολυκαρπίου 1071 Προμάχων 1825 Σαρακηνών 471 (Σαρακηνοί, Κάτω Κορυφή) (375,96) Σωσάνδρας 1206 Τσάκων 1020 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Εξαπλάτανος Αρχαγγέλου 686 Θεοδωράκειο 772 Θηριόπετρα 401 Ίδας 735 Κωνσταντίας Μηλέας (Μηλέα, Ριζοχώρι) (677,537) 9 Νερομύλων (Νερόμυλοι, Πρόδρομος) (123,186) 450 Νότιας (Νότια, Αετοχώρι) (388,62) 471 Περίκλειας (Περίκλεια, Λαγκαδιά) (382,89) Φιλώτειας 639 Φούστανης 542 Χρυσής 395 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δήμος Αλμωπίας 8

10 Διοικητική Εξάρτηση Ο Δήμος Αλμωπίας, ως Καλλικράτιος Δήμος, προέκυψε από τη συνένωση του παλαιού Δήμου Αριδαίας (17 πρώην τοπικά διαμερίσματα) και του Δήμου Εξαπλατάνου (13 πρώην τοπικά διαμερίσματα). Ο Δήμος μας αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες, μία δημοτική κοινότητα (Αριδαίας) και 29 τοπικές κοινότητες. Συγκεκριμένα: Πίνακας 2: Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αλμωπίας ΤΟΠΙΚΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Αριδαίας (Αριδαία, Υδραία) Αλώρου Αψάλου Βορεινού (Βορεινό,Νεοχώρι) Γαρεφείου Δωροθέας (Δωροθέα, Αγάθη) Λουτρακίου (Λουτράκι, Λουτρά Λουτρακίου) Λυκοστόμου Μεγαπλατάνου (Μεγαπλάτανος, Μοναστηράκι) Ξιφιανής Όρμας Πιπεριών Πολυκαρπίου Προμάχων Σαρακηνών (Σαρακηνοί, Κάτω Κορυφή) Σωσάνδρας Τσάκων ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Εξαπλάτανος Αρχαγγέλου Θεοδωράκειο Θηριόπετρα Ίδας Κωνσταντίας Μηλέας (Μηλέα, Ριζοχώρι) Νερομύλων (Νερόμυλοι, Πρόδρομος) Νότιας (Νότια, Αετοχώρι) Περίκλειας (Περίκλεια, Λαγκαδιά) Φιλώτειας Φούστανης Χρυσής Ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δασικά ανήκει στο Δασαρχείο Αριδαίας, τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας, τη Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την Επιθεώρηση Δασών Κεντρικής Μακεδονίας Χώροι Διοίκησης Υπηρεσιών Δήμος Αλμωπίας 9

11 Στην πόλη της Αριδαίας εδρεύει ο Δήμος, το Γραφείο Πολεοδομίας, τα Κ.Τ.Ε.Λ., το Αστυνομικό τμήμα, ο Πυροσβεστικός Σταθμός, το Ταχυδρομικό γραφείο, η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε., οι Τράπεζες, η Εφορία, το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο, το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, το Δασαρχείο, το Δασικό Φυτώριο, ο Στρατός Εθνοφυλακή, το Αγροτικό Κτηνιατρείο, το Κέντρο Υγείας και τα ΚΕΠ που εξυπηρετούν όλη την Αλμωπία. Στη Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου εδρεύει Ταχυδρομικό Γραφείο και ΚΕΠ Θέση και Ρόλος της Περιοχής Ο Δήμος της Αλμωπίας αποτελεί κομβικό και λειτουργικό σημείο οδικής σύνδεσης της Ελλάδας με τη Π.Γ.Δ.Μ. Δυνητικά μπορεί να μετατραπεί σε διαμετακομιστικό κέντρο, επιφέροντας έτσι μεγάλα οφέλη στο Δήμο Ιστορικό Πλαίσιο H περιοχή της Aλμωπίας κατοικούνταν από τους Άλμωπες, γίγαντες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη όψη, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τους Tημενίδες. Tα ευρήματα σε όλη την έκτασή της υποδηλώνουν πως οι Άλμωπες είχαν έντονη δράση στην εξέλιξη του υπόλοιπου Μακεδονικού χώρου. Tα περισσότερα ευρήματα προέρχονται από τον οικισμό της Nέας Zωής, τα νεκροταφεία στο Mοναστηράκι, στη δίοδο Mαργαρίτας-Aψάλου, της Όρμας, της Περίκλειας, της Kρανιάς και της Xρυσής. Χαρακτηριστικά είναι τα κτερίσματα των τάφων, χάλκινα κοσμήματα σε συνδυασμό με λίγα χρυσά, σιδερένια όπλα, πήλινα αγγεία και νομίσματα των κλασικών και των ελληνιστικών χρόνων, τα οποία προβλέπεται να εκτεθούν στην Aριδαία, στο κτίριο του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Επίσης, υποστηρίζεται ότι τα σημερινά χωριά Γαρέφι και Βορεινό κτισμένα στους πρόποδες του όρους Βόρας στα αρχαία χρόνια ήταν εγκατεστημένα στην κορυφογραμμή πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Πορόι, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για την ύπαρξη ερειπίων. Κατά την κλασική εποχή και συγκεκριμένα το π.x. ο Mακεδόνας Bασιλιάς Aμύντας καταλαμβάνει τους Άλμωπες και τους τρέπει σε φυγή. Στις παραμονές των Περσικών πολέμων, η Aλμωπία κατοικείται από Έλληνες και γίνεται πλέον αποικία του Mακεδονικού Kράτους. Aπό τη Pωμαϊκή και Πρώιμη Bυζαντινή περίοδο βρέθηκαν ευρήματα στο χωριό Άλωρο, Nερόμυλοι και Πρόδρομο. Eπίσης, επιφανειακά παλαιοχριστιανικά ευρήματα αποκαλυφτήκαν στην Άψαλο. Nοτιότερα, στην Ξιφιανή βρέθηκε κεραμοσκεπής τάφος με διαστάσεις 3.X2.40μ. H καταγωγή του τύπου αυτού ανάγεται στους μνημειακούς καμαρωτούς μακεδονικούς τάφους. Στον παραδοσιακό οικισμό της Όρμας αποκαλύφθηκε μία ακόμα οχυρωμένη θέση στα δυτικά του χωριού. Mεμονωμένα ευρήματα, που μαρτυρούν την κατοίκηση επί Pωμαιοκρατίας, έχουν βρεθεί σε όλα σχεδόν τα χωριά της Aλμωπίας. Tα πρώτα βυζαντινά χρόνια παίρνει το όνομα Eνωτία από την ομώνυμη πόλη-φρούριο και έδρα της Βυζαντινής διοίκησης. Oι έρευνες τοποθετούν τη βυζαντινή πόλη κοντά στο σημερινό χωριό Nότια. Αργότερα, την ίδια περίοδο της βυζαντινής δυναστείας, οι Βούλγαροι την ονομάζουν Mογλενά (μαύρη πεδιάδα). Δήμος Αλμωπίας 10

12 Στη διάρκεια της Tουρκοκρατίας η Kαρατζόβα ("Kαρατζάοβασί" - μαύρη κοιλάδα) περνά δύσκολα χρόνια και οι κάτοικοί της υποχρεώνονται σε βίαιο εξισλαμισμό το Μάλιστα το χωριό Xρυσή έχει πάρει το όνομά του από μία "Kαρατζοβίτισσα" τη Xρυσή, η οποία μαρτύρησε εκεί το 1795 για να μην αλλαξοπιστήσει. Εξίσου σθεναρή ήταν η αντίσταση και ο αγώνας για την απελευθέρωση της Aλμωπίας. H βουλγαρική κυβέρνηση είχε δώσει ιδιαίτερο βάρος στις στρατιωτικές δυνάμεις της στην Aλμωπία. Πρωτεργάτης του Mακεδονικού αγώνα υπήρξε ο αρχιμανδρίτης Nίκανδρος Παπαϊωάννου. Tο χωριό Γαρέφι έχει πάρει το όνομά του από τον Kαπετάν Γαρέφη, ο οποίος έφθασε στην Aλμωπία το 1904 για να εξοντώσει τους Βούλγαρους, ενώ το χωριό Ίδα ονομάστηκε από το ψευδώνυμο του Ίωνα Δραγούμη. Δήμος Αλμωπίας 11

13 1.1.2 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Φυσικό Περιβάλλον Υδρολογία Ο Δήμος Αλμωπίας αποτελεί ένα λεκανοπέδιο που περιβάλετε από το ορεινό τόξο Αλμωπίας. Με υψόμετρα που κυμαίνονται από 120 μέχρι μέτρα συγκροτούν ένα ορεινό τόξο και δημιουργούν μια υδρολογική λεκάνη με κεντρικό αποδέκτη τον χειμαρροπόταμο Μογλενίτσα ή Αλμωπαίο ποταμό που από την μοναδική διέξοδο των στενών Αψάλου χύνεται στην τάφρο 66 και τελικά στον Αλιάκμονα. Γενικά οι μεγάλες ποσότητες κατακρημνισμάτων σε συνδυασμό με το ευνοϊκό γεωλογικό υπόβαθρο έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην περιοχή πηγές και ρέματα με συνεχή ροή. Οι σπουδαιότεροι χείμαρροι και ρέματα που καταλήγουν σ αυτόν είναι οι Τοπλίτσας, Μπέλλα-Βόδα, Γκολέμας, Κόζιακας, Ξηροπόταμος και Λυκόστομος. Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση πηγών σε μεγάλα υψόμετρα, όπως στην κορυφή Άσπρος Σβώλος, στις θέσεις Μαύρη Πέτρα (Όρμας), Σαραντάβρυση, Σκοπιά, Κρέμαση και αλλού, φαινόμενο σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα. Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου είναι αντίστοιχα 15,72 km/ha και 6,13 km/ha, η δε συνολική 21,85 km/ha. Η ύπαρξη νερού σε μεγάλες ποσότητες δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας βλάστησης, την ύπαρξη αξιόλογης πανίδας, την ανάπτυξη παραδοσιακών αγροτικών επαγγελμάτων (γεωργία κτηνοτροφία), ενώ ως προς την οικοτουριστική ανάπτυξη και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού εν γένει, ευνοεί τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής, υπαίθρου γεύματος, περιβαλλοντικών οικισμών, βρυσών, χώρων κατασκήνωσης κ.λπ. Το νερό είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την ανάπτυξη μιας περιοχής και στο Δ. Αλμωπίας βρίσκεται σε αφθονία όλες τις εποχές του χρόνου. Γεωλογικές, Πετρολογικές και Εδαφολογικές Συνθήκες Η περιοχή γεωλογικά ανήκει στη «ζώνη Αλμωπίας», η οποία μαζί με τη «ζώνη Πάικου» ανατολικά και τη «ζώνη Παιονίας» ανατολικότερα αποτελούν την παλιά «ζώνη Αξιού». Δυτικά της Αλμωπίας βρίσκεται η Πελαγονική ζώνη. Πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια (Άνω Ιουρασικό Κάτω Κρητιδικό), σχεδόν ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος καλύπτονταν από την Τηθύ θάλασσα. Τότε, η Αλμωπία αποτελούσε βαθιά θάλασσα (αύλακα), όπου σχηματίστηκαν οι οφιόλιθοι της Αλμωπίας, δηλ. δουνίτες, σερπεντινίτες, βασικές λάβες και δολερίτες. Κατά την ορογενετική περίοδο του Ανώτερου Ιουρασικού Κάτω Κρητιδικού, αποσύρθηκε η θάλασσα και η περιοχή της Αλμωπίας έγινε χέρσος. Από την λατεριτική αποσάθρωση των οφιολίθων προέκυψαν τα σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα της ζώνης Αλμωπίας. Ωστόσο, μετά από μερικά εκατομμύρια χρόνια (Μέσο Άνω Κρητιδικό), η Αλμωπία ξανάγινε σιγά σιγά βαθιά θάλασσα, στα αβαθή της οποίας αποτέθηκαν κροκαλοπαγή, Δήμος Αλμωπίας 12

14 με κροκάλες πετρωμάτων, μαρμάρων και ασβεστολίθων, ενώ στα βαθύτερη μέρη αποτέθηκαν ασβεστο αργιλικά ιζήματα με χαρακτηριστικά απολιθώματα. Μετά το τέλος του Κρητιδικού, η θάλασσα άρχισε να αποσύρεται για δεύτερη φορά και η Αλμωπία έγινε οριστικά χέρσος, πριν από 45 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Αυτές ακριβώς οι ορογενετικές κινήσεις, προκάλεσαν στην Αλμωπία τεκτονικά λέπια (ενότητες), τα οποία εφίππευσαν ή απωθηθήκαν το ένα πάνω στο άλλο από τα ανατολικά της τα δυτικά. Οι ενότητες αυτές διακρίθηκαν σε τρεις ομάδες: α) ανατολικές (Άνω Γαρέφη, Μαυρόλακκος Βοδενών, Κρανιές), β) ενδιάμεσες (Πέτερνικ, Λύκοι, Μαργαρίτα, Κλεισοχώρι, Νέα Ζωή, Μεσημέρι), και γ) δυτικές (Λουτρά Πόζαρ, Κερασιά, Κεδρώνας). Κατά το Πλειο Τεταρτογενές έδρασαν εφελκυστικές δυνάμεις, οι οποίες προκάλεσαν τη δημιουργία νέων ρηγμάτων, καθώς και την επαναδραστηριοποίηση παλαιότερων διαμόρφωσαν δε τη λεκάνη της Αλμωπίας και διευκόλυναν την άνοδο μαγματικού υλικού, που τροφοδότησε τα ηφαιστειακά κέντρα του Βόρα, πριν από 2 με 5 εκατομμύρια χρόνια. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις ήταν πολύ ισχυρές και εκχύθηκαν υλικά που κάλυψαν τόσο τον ορεινό όγκο του Βόρα όσο και τη νότια Αλμωπία. Τα ηφαιστειακά πετρώματα που δημιουργήθηκαν διακρίνονται από πετρογραφική άποψη σε τραχείτες, λατίτες και ανδεσίτες. Στην Αλμωπία υπάρχουν και πολλά άλλα πετρώματα, μάρμαρα, γνεύσιοι, μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, φυλλίτες, ασβεστόλιθοι, οφιόλιθοι και τεταρτογενή ιζήματα. Κατά το Πλειστόκαινο (2 εκατ. χρόνια πριν), στο «ύψωμα Σκρέτα» υπήρξαν τοπικά κάποιες λίμνες, στις οποίες έγινε απόθεση ασβεστολίθων που εγκλείουν αποτυπώματα φυτικής προέλευσης. Εξαιτίας της δράσης του γεωθερμικού πεδίου και των εν ενεργεία θερμοπηγών στην περιοχή του Λουτρακίου, δημιουργήθηκαν αποθέσεις τραβερτίνη μεγάλου πάχους, από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Γενικά στην περιοχή επικρατούν πετρώματα που αποσαθρώνονται εύκολα. Τα εδάφη είναι σε γενικές γραμμές αμμοαργιλώδη (από μηχανικής σύστασης), πλην τις σε επίπεδες έως ήπιες κλίσεις, είναι βαθύ μετρίως βαθύ, ενώ σε απότομες πλαγιές είναι αβαθές ή λείπει τελείως. Γενικά από τη γεωλογική διερεύνηση προέκυψε ότι οι περισσότεροι οικισμοί του Δήμου Αλμωπίας χωροθετούνται στο πεδινό τμήμα, ενώ απαγορευτικές για δόμηση κλίσεις παρουσιάζονται στο μεγαλύτερο μέρος του ορεινού τμήματος. Εκτός από τμήματα των οικισμών Θηριόπτερα, Αρχάγγελος, Περίκλεια, Φούστανη, Ξιφιανή, Άλωρος που εδράζονται σε μεταμορφωμένα ηφαιστειοκλαστικά υλικά, λάβες και τόφφους, καθώς και των οικισμών Άνω Γαρέφειο και Περίκλεια που εδράζονται σε τραβερτίνες, οι υπόλοιποι οικοισμοί που αποτελούν και τη πλειονότητα, εδράζονται σε Τεταρτογενή ιζήματα κυρίως σύγχρονα χαλίκια και ιλύς ποταμολιμναίας προέλευσης. Δήμος Αλμωπίας 13

15 Βλάστηση Ο Δήμος Αλμωπίας χαρακτηρίζεται από πλούσια και πυκνή δασική βλάστηση, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, χωρίς να παραβλέπεται και η ποικιλία που επικρατεί και στο πεδινό αγροτικό τοπίο με τους πολυπληθείς φυτοφράκτες, τα πολυάριθμα δασωμένα ρέματα, την παραποτάμια βλάστηση των ρεμάτων συνεχούς ροής και των ποταμών, καθώς επίσης και με τις εκτεταμένες δασώσεις γεωργικών γαιών κυρίως με ακακίες και λεύκες. Από την επεξεργασία του χάρτη βλάστησης κλ. 1: του Δασαρχείου Αριδαίας εκτιμήθηκε η κατανομή της βλάστησης κατά δασοπονικό είδος και υψομετρική ζώνη (ορεινή ημιορεινή και πεδινή). Παρατηρούμε την επικράτηση των δασών οξυάς με % επί του συνόλου (είτε σε αμιγή μορφή, είτε σε μείξη με κωνοφόρα και δρυ). Ακολουθούν τα χορτολίβαδα της αλπικής ζώνης (11,67% στο σύνολο και 100% σε υψόμετρα πάνω από 2000 μ.), τα αείφυλλα πλατύφυλλα (μακί) με 10,35%, η δρυς (6,55%) και η μαύρη πεύκη (4,29%). Ένα άλλο αξιοσημείωτο που δείχνει και την πυκνότητα της βλάστησης είναι ότι οι μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις καλύπτουν μόνο το 4,56% του συνόλου. Ζώνες Βλάστησης Στην περιοχή παρέμβασης απαντώνται οι τέσσερις από τις πέντε ζώνες δασικής βλάστησης που υπάρχουν στη χώρα και ειδικότερα: Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη της δρυός Quercentalia pubescentis. Καλύπτει εκτάσεις από 0 έως 800 ή και 1000 m υψόμετρο στις θερμότερες θέσεις των ορεινών όγκων της περιοχής παρέμβασης. Η ζώνη της οξιάς Fagetalia. Καλύπτει εκτάσεις από 800 ή 1000 έως 1800m υψόμετρο. Συναντάτε η υποζώνη της Fagion moesiacae με τους αυξητικούς χώρους Fagetum moesiacae & Abieti-Fagetum moesiacae. Η ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων Vaccinio - Picetalia. Στους ορεινούς όγκους Βόρα και Πίνοβου, απαντάται επίσης η υποζώνη Vaccinio Piceion με τον αυξητικό χώρο Pinetum silvestris, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την παρουσία αμιγών συστάδων Pinus silvestris, οι οποίες εκτείνονται μέχρι τα δασοόρια. Η εξωδασική ζώνη Astragalo acantholimonetalia. Αντιπροσωπεύεται από την υποζώνη Juniperon Daphnion, η οποία βρίσκεται πάνω από τα δασοόρια του Βόρα, και του Πίνοβου και συντίθεται από ποώδη και θαμνώδη βλάστηση. Χλωρίδα Στην περιοχή εμφανίζονται απομεινάρια δάσους της βαλκανικής ή πενταβέλονης πεύκης (Pinus peuce), όπως και θέσεις με δάση της μακεδονικής πεύκης (Quercus macedonica ή Q. trojana), αμφότερα με περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα. Στην περιοχή του Βόρα έχουν βρεθεί και προσδιοριστεί 157 σημαντικά taxa από τα οποία: Δήμος Αλμωπίας 14

16 4 είναι τοπικά ενδημικά 6 είναι ελληνικά ενδημικά και 88 είναι βαλκανικά, 8 από τα οποία είναι πολύ περιορισμένης εξάπλωσης στην Β. Ελλάδα, Ν. ΠΓΔΜ, Ν. Αλβανία ή και Ν. Βουλγαρία. Επίσης σημαντικά είναι άλλα 59 taxa ευρύτερης εξάπλωσης. Από τα παραπάνω taxa (είδη) 59 υπόκεινται σε διεθνές ή εθνικό καθεστώς προστασίας. Λόγω της ορογραφικής διαμόρφωσης, της γεωλογίας και του κλίματος του Βόρα, απαντώνται είδη στη νοτιότερη εξάπλωσή τους στην Ευρώπη. Από τα ενδιαιτήματα χλωρίδας του Βόρα είναι το Ντόμπρο Πόλε (Καλή Πεδιάδα) με 22 σημαντικά είδη και η Μπλάτσα με εξίσου 22 σημαντικά είδη. Άλλες επίσης σημαντικές περιοχές είναι η περιοχή του Πευκωτού (10 είδη), Στρατιώτης (7 είδη), Δεσπότης και Βορεινό με 2 είδη αντίστοιχα. Οικότοποι Μεγάλο μέρος του Δ. Αλμωπίας περιλαμβάνεται σε περιοχές που έχουν προταθεί για να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό δίκτυο ΦΥΣΗ Οι περιοχές αυτές είναι: Πανίδα Θηλαστικά Κωδικός GR GR GR GR GR GR Ονομασία Συνολική έκταση (ha) Κορυφές Όρους Βόρας Όρη Τζένας Όρος Πάικο Στενά Αψάλου - Μογλενίτσα Όρη Τζένα & Πίνοβο ,86 Όρος Πάικο, Στενά Αψάλου και Μογλενίτσα ,03 Συνολικά έχει διαπιστωθεί η παρουσία 17 ειδών θηλαστικών στον ορεινό όγκο του Βόρα, με σημαντικότερο το Citellus citellus Η παρουσία κι εδραίωση της αρκούδας στην περιοχή είναι ένα πρόσφατο γεγονός που έγινε κατά την τελευταία 7 8ετία. Στους βιότοπους της περιοχής μελέτης βρίσκουν καταφύγιο και τροφή πολλά είδη θηλαστικών μεταξύ των οποίων τα πλέον κοινά είναι: ο Aγριόχοιρος (Sus scrofa), ο Σκίουρος (Sciurus vulgaris), ο Λαγός (Lepus aureus), η Αλεπού (Vulpes vulpes), ο Λύκος (Canis lupus), ο Ασβός (Meles meles), ο Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europeus) και το Κουνάβι (Martes foina). Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση ο πληθυσμός του Ζαρκαδιού (Capreolus capreolus), ενώ έχει Δήμος Αλμωπίας 15

17 καταγραφεί στο Πίνοβο και η παρουσία του αίγαγρου (Rucicarpa rucicarpa balcanica). Επιπλέον φημολογείται και η ύπαρξη του λύγγα, είδος που θεωρείται ότι έχει εκλείψει στον ελληνικό χώρο. Ορνιθοπανίδα Ο ορεινός όγκος του Βόρα μαζί με τα γειτονικά βουνά του Πινόβου, της Τζένας και του Πάικου συνθέτουν το ορεινό τόξο της Αλμωπίας, το οποίο μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90 δεν ήταν επαρκώς ερευνημένο. Η ορνιθολογική σημασία της περιοχής είναι μεγάλη, καθώς τα υπάρχοντα στοιχεία την κατατάσσουν ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές για αρπακτικά πουλιά στην Ελλάδα, αλλά και για άλλα σπάνια είδη. Συνολικά απαντούν στην περιοχή 132 είδη πουλιών από τα οποία τα 36 ανήκουν στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409 για την Προστασία των Άγριων Πουλιών και 15 περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Από τα 132 είδη αναπαράγονται εδώ τα 111 από τα οποία 26 ανήκουν στο Παρ. Ι (79/409:22, RDB: 8). Όπως προαναφέρθηκε η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τα αρπακτικά πουλιά, καθώς εδώ συναντώνται τουλάχιστον 24 είδη, από τα οποία 12 φωλιάζουν, αλλά και για τους δρυοκολάπτες, από τους οποίους απαντώνται 9 και φωλιάζουν στην περιοχή 8 είδη. Η τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής σε συνδυασμό με τη μεγάλη δασοκάλυψη δημιουργούν ένα μωσαϊκό από κοιλάδες, απρόσιτα φαράγγια και ορθοπλαγιές, εκτεταμένα ώριμα δάση πλατύφυλλων, κωνοφόρων και μικτά και ανοικτές υπαλπικές περιοχές σε μεγάλη έκταση. Η πολυμορφία αυτή του τοπίου, καθώς και οι ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες που υφίσταντο μέχρι πρόσφατα συμβάλλουν στην ποικιλότητα και τη σπανιότητα της ορνιθοπανίδας του Βόρα. Τα περισσότερα φωλιάζοντα είδη απαντώνται στο ενδοδασικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στη ζώνη της οξιάς και της δρυός (65 είδη, 62% του συνόλου). Η ημιορεινή ζώνη συγκεντρώνει επίσης σημαντικό αριθμό ειδών με 55 φωλιάζοντα είδη (52% του συνόλου). Τα ορεινά λιβάδια, αν και παρουσιάζουν λιγότερα φωλιάζοντα είδη, είναι ωστόσο ο σημαντικότερος βιότοπος για τα αρπακτικά πουλιά, που είναι και τα πιο απειλούμενα είδη. Εδώ έχουν παρατηρηθεί 15 είδη αρπακτικών. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία τα ορεινά λιβάδια και τα βράχια παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, καθώς εδώ απαντώνται ή και φωλιάζουν τα σπανιότερα είδη που είναι αρπακτικά. Ιχθυοπανίδα Από το δύο είδη ιχθύων (Barbus meridionalis, Salmo macrostigma) που απαντώνται στον ορεινό όγκο του Βόρα κανένα δεν έχει βρεθεί στα ρέματα Ασπροπόταμος και Καπετάν Γαρέφη, που είναι και τα μόνα με μόνιμη ροή όλο το χρόνο. Δήμος Αλμωπίας 16

18 Αμφίβια - Ερπετά Παρότι οι σχετικές έρευνες έγιναν σχετικά πρόσφατα και σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα έχει βεβαιωθεί η παρουσία 7 ειδών, ενώ πιθανολογείται η παρουσία άλλων 2 ειδών αμφιβίων, ενώ έχουν καταγραφεί συνολικά 5 είδη ερπετών στην περιοχή, αριθμός σχετικά μικρός για τα ελληνικά δεδομένα, που οφείλεται όμως στα μεγάλα υψόμετρα και στο υγρό κλίμα. Μερικά από τα είδη αυτά είναι: α) Bombina variegata, β) Elaphe quatuorlineata, γ) Elaphe situla, δ) Emys orbicutaris, ε) Testudo graeca και στ) Testudo hermanni. Καθεστώς Προστασίας Μεγάλο τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του Δ. Αλμωπίας βρίσκεται υπό καθεστώς εθνικής ή και κοινοτικής προστασίας. Οι περιοχές που προστατεύονται και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο είναι οι παρακάτω: Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης o Ορεινός όγκος Βόρα / Δάσος Πευκωτού Πέλλας - Θέση Πλάτσα (Απ. Υπ. Γεωργίας /7950/1979). Έκταση 33 στρ. Δάσος οξιάς με δομή που πλησιάζει τη δομή παρθένου δάσους. o Ορεινός όγκος Βόρα / Μικτό Δάσος Προμάχων - Θέση Πέτερνικ (Απ. Υπ. Γεωργίας /6459/ ). Έκταση 200 στρ. Μικτό δάσος οξιάς, δασικής πεύκης, μαύρης πεύκης, ελάτης, σφενδάμου και φράξου, όπου συναντώται σε μίξη η βαλκανική πεύκη (Pinus peuce). Η κήρυξη του μνημείου έγινε με σκοπό την προστασία και μελέτη της βαλκανικής πεύκης που είναι σπάνιο είδος της βαλκανικής χερσονήσου. Καταφύγια άγριας ζωής o Ορεινός όγκος Βόρα / Καταφύγιο Θηραμάτων Όρμας. Έκταση στρ. (ΑΠ 1980/ ).* o Ορεινός όγκος Βόρα / Προσωρινό καταφύγιο θηραμάτων Περιοχή χιονοδρομικού (5ετούς διάρκειας). Έκταση στρ.(απ 7266/ Π.Κ.Μ.) o Θέση Πίνοβο κοινότητας Νότιας. Έκταση στρ. (Απ. Γεωργίας 64703/ ). o Περιοχή «Μπόλτσα» των κοινοτήτων Αρχαγγέλου, Περίκλειας & Νότιας. Έκτασης στρ. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Έχουν συμπεριληφθεί στον εθνικό κατάλογο και έχουν προταθεί για ένταξη στο δίκτυο «Natura 2000» οι ακόλουθες περιοχές: o GR (KΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑΣ) Δήμος Αλμωπίας 17

19 o o GR (ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ) GR (ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ) Οδηγία 79/409/ΕΟΚ Έχουν προταθεί για ένταξη σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση της άγριας πανίδας, οι περιοχές Βόρας & Πίνοβο Τζένα, οι οποίες και χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (SPAs). Επίσης, το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει χαρακτηρίσει ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) τις παρακάτω περιοχές: Κοιλάδα του Κοζιακά στο Όρος Βόρας (ΑΤ ) Φαράγγι Νικολάου (Λουτρά Αριδαίας) Όρους Βόρα (ΑΤ ) Καλή Πεδιάδα (Ντόμπρο Πόλε) Όρους Βόρα (ΑΤ ) Κίνδυνοι που Απειλούν την Περιοχή Οι κίνδυνοι που απειλούν τις προστατευμένες περιοχές του Δήμου Αλμωπίας είναι κυρίως η αυξανόμενη όχληση ευαίσθητων περιοχών-κυρίως για την ορνιθοπανίδα από επισκέπτες, υλοτόμους, κυνηγούς και κτηνοτρόφους, η ανεξέλεγκτη βόσκηση, το παράνομο κυνήγι και η λαθροϋλοτομία, καθώς και η εκδήλωση χειμαρρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, η διαχείριση των Δημοτικών Δασικών Εκτάσεων γίνεται βάση της διαχειριστικής μελέτης, η εκτέλεση της οποίας δεν εφαρμόζεται σωστά λόγω της έλλειψης Δασικού προσωπικού για τον συντονισμό των εργασιών. Οι οργανικές θέσεις του Δήμου είναι καλυμμένες με ένα Τεχνολόγο Δασοπόνο, πολυετούς αποσπασμένο σε άλλο Δήμο και ένα Δασοφύλακα ο οποίος εκτελεί άλλα χρέη. Οι Δασικές εργασίες χρεώνονται σε υπαλλήλους του Δήμου με άλλες ειδικότητες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή διαχείριση και τοποθέτηση τμήματος. Για να ελέγχονται οι εκτάσεις θα πρέπει να υπάρχει επιστημονικό προσωπικό (δασολόγοι,δασοπόνοι κλπ) αλλά και οδηγός με γνώση της περιοχής, επίσης μέσο μεταφοράς του προσωπικού. Οι αυτοψίες στη δασική οδοποιϊα και στα τεχνικά δασικά έργα παραμένουν ανενεργές με αποτέλεσμα οι δρόμοι σε κάποια σημεία να είναι σε άθλια κατάσταση, απροσπέλαστοι και δύσβατοι. Κατά την υλοτομία δεν κόβονται μόνο τα προσημασμένα δέντρα αλλά υπάρχει αλόγιστη υλοτομία. Οι λαθροθήρες δραστηριοποιούνται έντονα στην περιοχή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπτυχθεί σωστά το Ζωικό Βασίλειο. Δεν υπάρχουν προτάσεις αναβάθμισης ποιότητος ξύλου για την κάλυψη αναγκών της περιοχής σύμφωνα με τις ανάγκες. Οι συστάδες των Δημοτικών δασών δεν έχουν οριοθετηθεί ενώ έχει γίνει ηλεκτρονικά, θα πρέπει με την ένδειξη GPS να καταγραφούν. Δεν έχει γίνει οριοθέτηση της προστατευμένης περιοχής, ούτε έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι προκειμένου να εξασφαλιστούν από την όχληση ευαίσθητες περιοχές για σπάνια είδη της περιοχής, είναι πιθανόν να χρειαστεί να τοποθετούν μπάρες σε ορισμένους δασόδρομους. Οι μπάρες επίσης θα δυσχεράνουν, αν δεν αποτρέψουν πλήρως, την Δήμος Αλμωπίας 18

20 πρόσβαση λαθροκυνηγών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο δρόμος που οδηγεί στη σημαντική για το αγριοκάτσικο περιοχή του όρους Πίνοβο. Μία άλλη διαταραχή (οπτική κυρίως) που αναμένεται να προκύψει από την προσέλκυση τουριστών, ακόμη και σε περιοχές που δεν υφίσταται κίνδυνος διαταραχής της πανίδας, είναι τα απορρίμματα. Η τοποθέτηση ξύλινων δοχείων απορριμμάτων είναι λύση μόνο εφ όσον αναλάβει κάποια υπηρεσία του Δήμου ή περιβαλλοντική οργάνωση να συλλέγει τα απορρίμματα σε τακτικό χρονικό διάστημα, διαφορετικά οι ίδιοι οι κάδοι θα αποτελέσουν εστίες ρύπανσης. Κάποιες από τις σημαντικές περιοχές που αντιμετωπίζουν κινδύνους και απειλές απεικονίζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3: Κίνδυνοι Απειλές Περιοχή Κοιλάδα ρέματος Πορόι ή Χείμαρρος ή Κοζιακά: Φαράγγι Νικολάου (Λουτρά) Ντόμπρο Πόλε Κορυφές Όρους Βόρας Κίνδυνοι / απειλές Βοσκή, κυνήγι, οδοποιία, υλοτομία. Απαιτείται μακροχρόνιος σχεδιασμός διαχείρισης με πολλαπλούς στόχους και καλά οργανωμένο διοικητικό σύστημα. Διάβρωση, κυνήγι, οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις, πυρκαγιά. Παρά το ορεινό και αξηρικό βιοκλίμα της περιοχής, το τοπίο είναι τρωτό από πυρκαγιές λόγω της κυριαρχίας του δάσους μαύρης πεύκης. Απόληψη νερού, αποστραγγίσεις, συλλογή φυτών. Το οικοσύστημα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην αποστράγγιση. Αδιατάρακτη σε γενικές γραμμές περιοχή μέχρι που κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 ένα δίκτυο δασοδρόμων. Αν και φαινομενικά αδιατάρακτα, τα δάση του Βόρα απειλούνται από παράνομες υλοτομίες, παράνομο κυνήγι και την κατασκευή δρόμων για δασική αναψυχή. Επιπλέον, προς το παρόν και για τα επόμενα 20 χρόνια, τέσσερα ορυχεία θα λειτουργούν στην περιοχή γύρω από την Όρμα καταλαμβάνοντας μία έκταση 17,5 ha συνολικά, προκαλώντας μία σοβαρή υποβάθμιση του τοπίου και του οικοτόπου. Η εντατική, τέλος, εκμετάλλευση των δασών της περιοχής και η χρήση βαρέων οχημάτων συγκομιδής και μεταφοράς της ξυλείας διαταράσσει με πολλούς τρόπους το οικοσύστημα και το τοπίο, αφού: Συμπιέζεται και υποβαθμίζεται το έδαφος, ενώ με τις βροχοπτώσεις λασπώνει σε μεγάλο βαθμό κάνοντας το δρόμο αδιάβατο από πεζούς και αυτοκίνητα. Προκαλεί ηχορύπανση και ενόχληση των επισκεπτών που επιθυμούν την απόλαυση της γαλήνης της φύσης. Δημιουργεί την εντύπωση εργοταξίου και καταστροφής του περιβάλλοντος, όταν οι υλοτομίες γίνονται σε κοντινά σημεία. Ενέχει κίνδυνο ατυχήματος, όταν κυκλοφορούν ταυτόχρονα επισκέπτες στο δάσος και ιδιαίτερα στους δασόδρομους. Δήμος Αλμωπίας 19

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Αριδαία, Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικός Σχεδιασμός. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: Καταγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τοπικό πρόγραμμα Leader Η ΑΝΦΛΩ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ. ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER+ (pdf) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ. ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER+ (pdf) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (pdf) ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER+ (pdf) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Νομός Πέλλας βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (2 Ο κεφάλαιο) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το τρέχον διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813404522-2813404529

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 28/07/2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 34734 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ. ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Β Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία Νομού Πέλλας για το σχολικό έτος

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ. ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Β Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία Νομού Πέλλας για το σχολικό έτος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41Λ9-ΖΜΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή!

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας! Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λίμνη Κάρλα.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Τοπική Κοινότητα Φισίνης αποτελείται από δύο οικισμούς. Τον οικισμό Φισίνης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Τα μέτρα τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35151 25 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας. 2 Απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 10-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ-Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ- ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ Αρ Πρωτ:60845/2781 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ37Λ1-Φ6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ37Λ1-Φ6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Θηλαστικά της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακό άσος Ταξιάρχη

Πανεπιστημιακό άσος Ταξιάρχη Πανεπιστημιακό άσος Ταξιάρχη Η ιοίκηση Πανεπιστημιακού άσους Το Πανεπιστημιακό άσος Ταξιάρχη Βραστάμων καταλαμβάνει έκταση 58.000 στρεμμάτων στο κεντρικό τμήμα της Χαλκιδικής, στο όρος Χολομώντα σε υπερθαλάσσιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερής ανάλυση ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων)

Λεπτομερής ανάλυση ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων) Μιά πιο λεπτομερής ανάλυση Αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης του δήμου και ο καθορισμός αφενός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 14 ΞΑΝΘΗΣ - ΔΡΑΜΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 14 ΞΑΝΘΗΣ - ΔΡΑΜΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηροδότου 28 Κομοτηνή Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα