Καραμανίδου Χριστίνα Διεύθυνση: Δυοβουνιώτου 18, Κουκάκι, 11741, Αθήνα Τηλ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καραμανίδου Χριστίνα Διεύθυνση: Δυοβουνιώτου 18, Κουκάκι, 11741, Αθήνα Τηλ.: 210 9241191 Email: ckaramanidou@gmail.com"

Transcript

1 Καραμανίδου Χριστίνα Διεύθυνση: Δυοβουνιώτου 18, Κουκάκι, 11741, Αθήνα Τηλ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11/ /2005 (απονομή πτυχίου 09/2006) Institute of Psychiatry, King's College, University of London, Ηνωμένο Βασίλειο D o c t o r of P h i l o s o p hy ( P h D ) σ τ η ν Ψ υ χ ο λ ο γ ί α Υ γ ε ία ς Τίτλος διατριβής: Investigating beliefs about illness and treatment in End Stage Renal Disease as a basis for improving treatment adherence. 09/ /2000 University of Bath, Ηνωμένο Βασίλειο M a s t e r o f S c i e n c e ( M S c ) σ τ η ν Ψ υ χ ο λ ο γ ί α Υ γ ε ί α ς Τίτλος διπλωματικής εργασίας: 'The psychosocial impact of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on patients and their carers' 09/ /1999 University of Hull, Ηνωμένο Βασίλειο B a c he l o r o f S c i e n c e ( B S c ) w i t h H o n o u r s στην Ψ υ χ ο λ ο γ ία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείο (01/2008- σήμερα) Ε ξ ωτερικός σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς, τ μ ή μ α Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς (μερική απασχόλ η σ η ) 2. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ( ) Δ ι δ ασκαλία σ τ ο Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π ο λ ι τ ικές Υ γ ε ία ς ( Μ ά θ η μ α Ε κ π α ι δ ε υ τ ικ ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι Π ο λ ιτ ική Υγε ία ς ) 3. Center for Behavioural Medicine, School of Pharmacy, UOL (9/ /2007) Θ έ σ η ε ρ γ α σ ία ς : μ ε τ α δ ι δ α κ τ ο ρ ική έ ρ ε υ ν α μ ε χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η α π ό τ η ν S hire P h a r m a c e u t i c a l s κ α ι τ η ν H a y w a r d M e d i c a l C o m m u n i c a t i o n s Lt d. 4. Sexual and Relationships Problems Clinic, Guy s Hospital (11/ /2007) Θ έ σ η : Π ρ α κ τ ική άσκηση με α σ θ ε ν ε ί ς μ ε σ ε ξ ο υ α λ ικές δ υ σ λ ε ιτουργίε ς και π ρ ο β λ ή μ α τ α σ χ έ σ ε ων (με ρ ική απασχόλ η σ η ) 5. Institute of Psychiatry, King s College London, UOL (11/ /2005) Θ έ σ η : Π ρ α κ τ ική άσκηση κ α ι εκπ α ίδ ε υ σ η σ τ α π λ α ίσ ια ε κ π ό ν η σ η ς δ ιδ α κ τ ο ρ ικής δ ια τ ρ ι β ή ς στην Ψ υ χ ο λ ο γ ί α Υ γ ε ία ς Διδακτική εμπειρία (Προπτυχιακοί φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Guy s, King s and St.Thomas ) Διαλέξεις σε: Ερευνητικές Μέθοδοι και Σχεδιασμός Έρευνας στην Ψυχολογία, Ποιοτική Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων, Κριτική Ανάλυση Δημοσιευμένων Ερευνητικών Άρθρων, Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση, Επικοινωνία Ιατρών και Ασθενών και το ζήτημα της Συμμόρφωσης. Ερευνητικό έργο Διεξαγωγή έρευνας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (νοσοκομεία: Guy s, London Bridge, και St. John s and St Elizabeth s, στο Λονδίνο) πάνω στους παράγοντες που καθορίζουν τη συμμόρφωση με τη θεραπευτική αγωγή και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντίληψη των ασθενών σχετικά με την ασθένεια και τη θεραπεία τους καθώς και τις διαταραχές κατάθλιψης και άγχους στις 1

2 διάφορες ομάδες όπως περιτοναϊκής διάλυσης, αιμοκάθαρσης, προ σταδίου-αιμοκάθαρσης και μεταμόσχευσης. Κλινική εμπειρία Διεξαγωγή πρότυπης ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών με την φαρμακευτική αγωγή δεσμεύσεως φωσφόρου. Συνεργασία με κλινικό διαιτολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φαρμακοποιό, ψυχοθεραπευτή, ιατρό νεφρολόγο, και νοσηλευτικό προσωπικό του νεφρολογικού τμήματος. Σεμινάρια Παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων και αξιολόγησης υπηρεσιών σε ανοικτά σεμινάρια στο τμήμα ψυχολογίας και στις μηνιαίες συναντήσεις προσωπικού του νεφρολογικού τμήματος. Επίβλεψη Ερευνητικές εργασίες και πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σχολής ιατρικής και ψυχολογίας με ειδίκευση στον τομέα της ψυχολογίας υγείας. 4. Guy s & St. Thomas s Hospital, National Health Service Trust (04/ /2005) Θ έ σ η : Ψ υ χ ο λ ό γ ο ς Υ γ ε ί α ς - Υ π ν ο θ ε ρ α π ε ύ τ ρ ια Κλινική εμπειρία Θεραπευτικές συνεδρίες με μεταμοσχευμένους και σε αιμοκάθαρση ασθενείς για φοβίες, γενικευμένο άγχος, τόνωση ανοσοποιητικού συστήματος, διαχείριση χρόνιων και οξέων πόνων. 5. Ορθόδοξο Ίδρυμα Παιδείας και Πολιτισμού (10/ /2001) Θ έ σ η ε ρ γ α σ ία ς : Ψ υ χ ο λ ό γ ο ς Υπηρεσίες ενημέρωσης και κοινωνικής στήριξης Ενημέρωση και υποστήριξη ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργοι, άτομα με θρησκευτικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες) και δράσεις ενάντια στον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Συνδιοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς πόρους. 6. Royal United Hospital, Bath, National Health Service Trust (05/ /2000) Θ έ σ η : Ψ υ χ ο λ ό γ ο ς Υ γ ε ί α ς ; π ρ α κ τ ική άσκηση Προσωπική έρευνα Σχεδιασμός και διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με κλινικό πληθυσμό. Συμμετοχή Πρόγραμμα αποκατάστασης καρδιοπαθών, πρόγραμμα αντιμετώπισης χρόνιου πόνου, πρόγραμμα ανάπτυξης περίθαλψης ασθενών, αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας. Παρατήρηση Μονάδα αναπνευστικής φροντίδας, καρκίνου των πνευμόνων, αδελφές McMillan, νοσηλευτές για την ανακούφιση οξέων μετεγχειρητικών πόνων, επισκέψεις τμημάτων (καρδιολογική πτέρυγα, επείγοντα περιστατικά). Παρακολούθηση σεμιναρίων Σεμινάρια ερευνητικής δεοντολογίας, ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων, χειρισμός και αντιμετώπιση πένθους, ερευνητικές μέθοδοι ποιοτικής ανάλυσης. 7. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (07-09/1997, 07-09/1998) Θ έ σ η : Ψ υ χ ο λ ό γ ο ς; π ρ α κ τ ική άσκ η σ η σ τ ο τ μ ή μ α ο ξ έ ων πε ρ ιστατ ικ ών Ψυχομετρική αξιολόγηση, θεραπευτικές ομάδες, συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας, σεμινάρια προσωπικού, παρουσιάσεις περιστατικών. 2

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Karamanidou, C., Weinman, J., Treasure, J. Haemodialysis patients experience of illness and treatment. Παρουσιάστηκε στο 3 ο Διεθνές συνέδριο Ποιότητας Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, Μάρτιος 2004, Θεσσαλονίκη. Karamanidou, C., Weinman, J., Treasure, J., Robinson, F. Haemodialysis patients beliefs on illness and treatment. Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του British Renal Society, Μάιος 2004, Harrogate, Ηνωμένο Βασίλειο. Karamanidou, C., Weinman, J., Robinson, F. Exploring end stage renal patients beliefs about phosphate binding medication. Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του European Dialysis Transplantation Nursing Association/ European Renal Association Νοέμβριος 2004, Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο. Karamanidou, C., Robinson, F. Does having a kidney transplant reduce depression but increase anxiety? Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του European Dialysis Transplantation Nursing Association/ European Renal Association, Νοέμβριος 2004, Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο. Kirtliotou, E., Robinson, F., Baker, A., Karamanidou, C. A Memorial Service for Renal Patients at Guy s & S t Thomas Hospital. Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του European Dialysis Transplantation Nursing Association/ European Renal Association, Νοέμβριος 2004, Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο. Samuelson, G., Karamanidou, C., Robinson, F. Pre-dialysis patients experience of kidney failure diagnosis and pre-dialysis management; illness identity and the changing self-concept. Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του British Renal Society, Ιούνιος 2005, Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο. Karamanidis, I., Karamanidou, C. Kidney patient: a new niche market for small medium enterprises. Παρουσιάστηκε στο συνέδριο Contemporary Trends in Tourism Industry, Μάιος 2005, Οχρίδα, Π.Γ.Δ.Μ. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο βιβλίο πρακτικών του συνεδρίου, 8 ο Διεθνές Συνέδριο, Μαΐου 2005, Contemporary Trends in Tourism Industry. Karamanidou, C., Weinman, J., McLean, D., Robinson, F. Exploring end stage renal disease patients beliefs about phosphate binding medication and intervening to improve their adherence. Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του European Dialysis Transplantation Nursing Association/ European Renal Association, Νοέμβριος 2004, Manchester (Πρώτο βραβείο για καλύτερη παρουσίαση) και στο ετήσιο συνέδριο του British Renal Society, Ιούνιος 2005, Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο. Karamanidou, C., McLean, D., Weinman, J. Using an illness perceptions based approach for improving end stage renal disease patients adherence to phosphate binding medication. Παρουσιάστηκε στο συμπόσιο για Illness Perceptions στο 19 o διεθνές ετήσιο συνέδριο του European Health Psychology Society, Σεπτέμβριος 2005, Galway, Ιρλανδία και στο ετήσιο συνέδριο του British Psychological Society (Division of Health Psychology), Σεπτέμβριος 2005, Coventry, Ηνωμένο Βασίλειο. Η περίληψη δημοσιεύθηκε στο βιβλίο περιλήψεων του 19 ου Συνεδρίου European Health Psychology Society, από 31 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2005, Enhancing Individual Family and Community Health. Karamanidou, C., Weinman, J. Linking illness and treatment beliefs to improved medication adherence in chronic renal disease Παρουσιάστηκε στο 9o διεθνές συνέδριο Συμπεριφορικής Ιατρικής στην Ταϊλάνδη τον Νοέμβρη του

4 Karamanidou, C., Weinman, J., Horne, R. A qualitative in-depth study of barriers to adherence to phosphate binding medication in a small cohort of haemodialysis patients. Παρουσιάστηκε στο 7 ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεφρολογίας στο Rio de Janeiro, Βραζιλία από 21 έως 25 Απριλίου Karamanidou, C., Weinman, J., Horne, R. Review of the prevalence and determinants of adherence to phosphate binding medication in renal dialysis patients Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο European Dialysis Transplantation Nursing Association/ European Renal Association από 21 έως 24 Ιουνίου 2007 στη Barcelona, Ισπανία. Horne, R., Parham, R., Karamanidou, C. Συμμόρφωση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή δεσμεύσεως φωσφόρου. Παρουσιάστηκε στο πανελλήνιο συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας από 9-11 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 09/ /2009 Γνωσιακό Αναλυτικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Ελλάδα Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. 01/05-03/05 Birkbeck College, University of London, Λονδίνο, Η.Β. Δίπλωμα στην Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία 08/04-07/05 London College of Clinical Hypnosis, Λονδίνο, Η.Β. Δίπλωμα Εξασκήσεως Κλινικής Ύπνωσης (αναγνωρισμένο από το Πανεπιστήμιο του Greenwich, Ηνωμένο Βασίλειο) 06/2004 Centre for Stress Management, Λονδίνο, Η.Β. (Το κέντρο αναγνωρίζεται από το Institute of Health Promotion and Education) Βασικό Δίπλωμα στην Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία και Πρακτική Άσκηση 04/2007 Centre for Stress Management, Λονδίνο, Η.Β. (Το κέντρο αναγνωρίζεται από το Institute of Health Promotion and Education) Βασικό Δίπλωμα στην Λογο-θυμική Θεραπεία (Ορθολογική Συμπεριφορική Θεραπεία) και Πρακτική Άσκηση ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Κριτής ( peer reviewer) για το Journal of Psychosomatic Research. Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχολογίας της Υγείας (2007) Βρετανική Εταιρεία Κλινικής Ύπνωσης Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, Ελλάδα ( ) Ισοτιμία και Αντιστοιχία Βασικού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών (ΔΟAΤΑΠ) ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Πιστοποιητικά Βρετανική Νοηματική Γλώσσα, Βασικό επίπεδο (1998), Πανεπιστήμιο του Hull Πρώτες Βοήθειες (1998), Πανεπιστήμιο του Hull Δίπλωμα Οδήγησης (1998) Χρήση Υπολογιστών Καλή γνώση του MS-Office και του SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 4

5 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά: Michigan Proficiency (1994), Cambridge Proficiency (1994) Γαλλικά: Certificat De Langue Française (1993) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Karamanidou, C., Clatworthy, J., Weinman, J., Horne, R. A review of the prevalence and determinants of nonadherence to phosphate binding medication in patients with end-stage renal disease. BMC Nephrology (in press) Karamanidou, C., Weinman, J., Horne, R. Improving haemodialysis patients understanding of phosphate binding medication: a pilot study of a psycho-educational intervention designed to change patients perceptions of the problem and treatment. British Journal Of Health Psychology (in press) 5

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 6 2. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ονοματεπώνυμο: Κυπριωτάκη Αθηνά Νεκταρία Ειδικότητα: Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Σύμβουλος Ανθρωπίνων Συστημάτων Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1976 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Ν. Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Η Κοινωνική Πρόνοια σε μετάβαση: Από την κρίση της Πρόνοιας, στην κοινωνική Πρόνοια αντιμετώπισης της κρίσης. Βαρδακαστάνης Ιωάννης, Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [MASTERS] Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών/ Σχολή Υγείας. www.amc.edu.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [MASTERS] Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών/ Σχολή Υγείας. www.amc.edu.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [MASTERS] Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών/ Σχολή Υγείας www.amc.edu.gr ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ακαδηµαϊκό Προσωπικό Η ακαδηµαϊκή διάρθρωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φ.Π.Ψ. Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ www.amc.edu.gr Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Θάλεια ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ (M.Sc.), Φιλόλογος και Νηπιαγωγός, Ειδικός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ Εκπαίδευση: Πτυχίο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

Κατέχω Άδεια Άσκηση Επαγγέλματος Ψυχολόγου με Αριθμό 18962/02 Από το 2013 είμαι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων με Α.Μ. 2229

Κατέχω Άδεια Άσκηση Επαγγέλματος Ψυχολόγου με Αριθμό 18962/02 Από το 2013 είμαι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων με Α.Μ. 2229 ΣΠΟΥΔΕΣ 1997-2002 Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ. Βαθμός Πτυχίου: 7,73. Κτήση: 29/3/02 Ερευνητική πτυχιακή εργασία: «Η επίδραση της ασφαλούς προσκόλλησης του μικρού παιδιού στη

Διαβάστε περισσότερα

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language».

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language». ΗΡΩ ΠΑΝΑΝΟΥ ΑΚΗ - ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοσηλευτικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Ατοµικά Στοιχεία 3 2. Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ www.amc.edu.gr Η Σχολή Η Σχολή Υγείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει τη Φυσικοθεραπεία, τη Λογοθεραπεία και τη Διαιτολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος E-mail: o.solomontos-kountouri@nup.ac.cy Τηλ: +357 26843602 Κιν: +357 99216190 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά -Σπουδές Η Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1976 αποφοίτησε από τη

Βιογραφικά -Σπουδές Η Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1976 αποφοίτησε από τη Βιογραφικά -Σπουδές Η Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1976 αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών µε το βαθμό "'Αριστα". Το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Σωκράτους 8β, Κηφισιά 145-61 Τηλ. και fax 210 8085-887 email: egeorganda@yahoo.gr

ΕΥΓΕΝΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Σωκράτους 8β, Κηφισιά 145-61 Τηλ. και fax 210 8085-887 email: egeorganda@yahoo.gr ΕΥΓΕΝΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Σωκράτους 8β, Κηφισιά 145-61 Τηλ. και fax 210 8085-887 email: egeorganda@yahoo.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1993-1996 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πτυχίο Ψυχολογίας με άριστα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία; Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου; Το Τμήμα Ψυχολογίας σε Αριθμούς Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

www.imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση

www.imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση www.imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση Λεωφόρος Νίκης 33, 54622 Θεσσαλονίκη 2310 228028 (2 γραμμές) info@imop.gr facebook.com/imop.gr twitter.com/imopgr linkedin.com/in/imopgr gplus.to/imop youtube.com/imopgr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σελίδα 1 από 133 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Οδηγίες για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδική - Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από την Employ Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα