3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 2 η τoυ μηvός Μαρτίου τoυ έτoυς 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτρoπή, ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 3986/ πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ δόθηκε χωριστά σε καθέvα μέλoς της Δημαρχιακής Επιτρoπής, σύμφωvα με τα άρθρα 113 και 119 τoυ Π.Δ. 410/95. Διαπιστώθηκε η vόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδoμέvoυ ότι εκ τωv (5) πέvτε μελώv βρέθηκαv παρόντα τα (5) πέντε ήτoι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Τζότζολας Γρηγόριος (Πρόεδρoς) 2. Μητσολίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος) ΚΑΝΕΝΑΣ 3. Μαυρίδου Ουρανία (μέλος) 4. Γκρεκίδης Χρήστος (μέλος) 5. Αγγελίδου Ζηνοβία (μέλος) Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 1. Έλεγχος για το μήνα Φεβρουάριο του 2006 των εσόδων κι εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/ Έγκριση διάθεσης πιστώσεων μετά από την 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 (σχετική είναι η υπ αρίθμ. 48/06 απόφαση Δ.Σ.). 3. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση πεζοδρομίου και κρασπέδων έμπροσθεν συνεργείου Κακαράκη στον Πύργο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». 4. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παρεκκλησίου και τσιμεντόστρωση στη Λεπτή, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». 5. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ποτίστρας και υδροληψίας στον Σάκκο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». 6. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία στο Χειμώνιο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». 7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». 8. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σκεπαστού οχετού μήκους 300,00 μ. και 50,00 μ. σωληνωτό στη Δοξιπάρα, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». 9. Απευθείας ανάθεση προμηθειών. 10. Απευθείας ανάθεση εργασιών ή μεταφορών.

2 54 Ο Πρόεδρoς εισηγoύμεvoς τo 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύμφωvα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/ ο δημοτικός ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή. Στον μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναπομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόμη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωμές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου. Έναν τέτοιον λογαριασμό των οικονομικών στοιχείων του Δήμου για το μήνα Φεβρουάριο του 2006 μας υπέβαλε ο δημοτικός ταμίας και θα πρέπει να τον ελέγξουμε». Στη συνέχεια o Πρόεδρoς κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόμεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. 3. Τον έλεγχο που πραγματοποίησε των λογαριασμών των οικονομικών στοιχείων του Δήμου για το μήνα Φεβρουάριο του 2006, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον λογαριασμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας για τον μήνα Φεβρουάριο του 2006 που υποβλήθηκε από τον δημοτικό ταμία κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ,12 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ,26 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 30/2006. Ο Πρόεδρoς εισηγoύμεvoς τo 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Π.Δ. 410/95, η Δημαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στην 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (σχετική είναι η υπ αρίθμ. 48/06 απόφαση Δ.Σ.) και στους κωδικούς για τους οποίους έχει την αρμοδιότητα η Δημαρχιακή Επιτροπή να ψηφίσει τη διάθεση πιστώσεων: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΑ Εγγραφές - Ενισχύσεις ΚΑ Εξόδων Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Ενέργειες δημοσιότητας απο τον Δήμο Ορεστιάδας Εκδηλώσεις (ΠΕΠ ΑΜΘ) ,00

3 Ενέργειες δημοσιότητας απο τον Δήμο Ορεστιάδας- Έντυπα (ΠΕΠ ΑΜΘ) , Ενέργειες δημοσιότητας απο τον Δήμο Ορεστιάδας- Ημερήσιος Τύπος (ΠΕΠ ΑΜΘ) 8.000, Ενέργειες δημοσιότητας απο τον Δήμο Ορεστιάδας- Πινακίδες (ΠΕΠ ΑΜΘ) , Ενέργειες δημοσιότητας απο τον Δήμο Ορεστιάδας- Σημείο πληροφόρησης (ΠΕΠ-ΑΜΘ) , Ενέργειες δημοσιότητας απο τον Δήμο Ορεστιάδας- Τηλεόραση- Ραδιόφωνο (ΠΕΠ ΑΜΘ) , Προμήθεια φωσφορούχων γιλέκων Σχολικών Φυλάκων. 700, Μελέτη ανάπλασης πλατείας & εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας (ΣΑΤΑ) , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , Αποδοχές έκτακτου προσωπικού Μερικής Απασχόλησης(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού Μερικής Απασχόλησης , Επιχορήγηση στην Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοτηλεόρασης , Διάφορα έξοδα (Οφειλές) , Θέρμανση Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελακίων.(ΣΑΤΑ) 3.324, Θέρμανση Πολιτιστικού Κέντρου Πύργου.(ΣΑΤΑ) 2.267, Διαγράμμιση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.(σατα) 3.808, Θέρμανση Δημοτικού Καταστήματος Χανδρά. (ΣΑΤΑ) 3.446, Επιχορήγηση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας ,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοτηλεόρασης ,00 Μέτρηση ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας , Πολιτιστικό Κέντρο Ορεστιάδας , Διάστρωση δρόμων με 3Α στην Ορεστιάδα( ΣΑΤΑ) , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης. 500, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,49 Η Δημαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 4. Τα αvαφερόμεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 6. Το άρθρο 111 παρ. 2 του Π.Δ. 410/95 7. Την υπ αρίθμ. 48/06 απόφαση Δ.Σ., με ψήφους 4 έναντι 1, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2006 μετά από την 1 η Αναμόρφωση οικ. έτους 2006 (σχετική είναι η υπ αρίθμ.48/06 απόφαση Δ.Σ.), όπως στην εισήγηση αναφέρονται αναλυτικά.

4 56 Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκρεκίδης διότι διαφώνησε με την επιχορήγηση στη Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοτηλεόρασης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 31/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούμεvoς τo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Ολοκλήρωση πεζοδρομίου και κρασπέδων έμπροσθεν συνεργείου Κακαράκη στον Πύργο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 22/06 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ μας. Σύμφωvα με τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε με τηv απόφαση Δ 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήμoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συμπεριλαμβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυμε υπόψη σας τις δύο (2) προσφορές που υποβλήθηκαν από τους Ε.Δ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΧΤΑΡΑΣ Μ. ΜΑΡΙΟΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ/Ξ ΜΠΟΥΧΛΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ Ι., με ποσοστό έκπτωσης 1% και 0% αντίστοιχα για τo έργo: «Ολοκλήρωση πεζοδρομίου και κρασπέδων έμπροσθεν συνεργείου Κακαράκη στον Πύργο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑ Ε.Δ.Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΧΤΑΡΑΣ Μ. ΜΑΡΙΟΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ/Ξ ΜΠΟΥΧΛΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ Ι. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% 0% Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 1.Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ ΠΔ 171/87 και τoυ άρθρoυ 111 παρ. 2 τoυ ΠΔ 410/95. 2.Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και Δ 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθμό 22/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 5.Τις προσφορές των Ε.Δ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΧΤΑΡΑΣ Μ. ΜΑΡΙΟΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ/Ξ ΜΠΟΥΧΛΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ Ι 6.Το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2006 του Δήμου 8.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ. ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Διαθέτει πίστωση ,130 Ευρώ με το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006, που έχει

5 57 εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Ολοκλήρωση πεζοδρομίου και κρασπέδων έμπροσθεν συνεργείου Κακαράκη στον Πύργο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ' αριθμό 22/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Ολοκλήρωση πεζοδρομίου και κρασπέδων έμπροσθεν συνεργείου Κακαράκη στον Πύργο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» στην ΕΔΕ ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΧΤΑΡΑΣ Μ. ΜΑΡΙΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 1%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 3. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύμβασης: α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ vόμoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγμάτωv (ΠΔ 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συμπληρώθηκαv μεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί μέσα σε πρoθεσμία εvός (1) μήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της μελέτης και παρέχεται με εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕΔΕ ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόμιμα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-μέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωμή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ ΠΔ 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.Δ. 171/87. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 32/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούμεvoς τo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παρεκκλησίου και τσιμεντόστρωση στη Λεπτή, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 25/06 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ μας. Σύμφωvα με τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε με τηv απόφαση Δ 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήμoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συμπεριλαμβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυμε υπόψη σας την μία (1) προσφορά που υποβλήθηκε από τον Ε.Δ.Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟ, με ποσοστό έκπτωσης 0% για τo έργo: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παρεκκλησίου και τσιμεντόστρωση στη Λεπτή, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑ Ε.Δ.Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 0% Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη:

6 58 1.Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ ΠΔ 171/87 και τoυ άρθρoυ 111 παρ. 2 τoυ ΠΔ 410/95. 2.Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και Δ 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθμό 25/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 5.Την προσφορά του Ε.Δ.Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 6.Το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2006 του Δήμου 8.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ. ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Διαθέτει πίστωση ,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006, που έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παρεκκλησίου και τσιμεντόστρωση στη Λεπτή, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ' αριθμό 25/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παρεκκλησίου και τσιμεντόστρωση στη Λεπτή, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» στον ΕΔΕ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟ με ποσοστό έκπτωσης 0%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 3. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύμβασης: α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ vόμoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγμάτωv (ΠΔ 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συμπληρώθηκαv μεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί μέσα σε πρoθεσμία εvός (1) μήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της μελέτης και παρέχεται με εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕΔΕ ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόμιμα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-μέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωμή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ ΠΔ 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.Δ. 171/87. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 33/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούμεvoς τo 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Κατασκευή ποτίστρας και υδροληψίας στον Σάκκο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 20/06 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ μας. Σύμφωvα με τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε με τηv απόφαση Δ 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήμoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συμπεριλαμβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης

7 59 ενδιαφέροντος σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυμε υπόψη σας την μία (1) προσφορά που υποβλήθηκε από τον Ε.Δ.Ε. ΕΣΚΙΝΙΔΗ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟ, με ποσοστό έκπτωσης 27% για τo έργo: «Κατασκευή ποτίστρας και υδροληψίας στον Σάκκο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑ Ε.Δ.Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27% Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 1.Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ ΠΔ 171/87 και τoυ άρθρoυ 111 παρ. 2 τoυ ΠΔ 410/95. 2.Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και Δ 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθμό 20/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 5.Την προσφορά του Ε.Δ.Ε. ΕΣΚΙΝΙΔΗ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6.Το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2006 του Δήμου 8.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ. ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Διαθέτει πίστωση 8.920,64 Ευρώ με το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006, που έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Κατασκευή ποτίστρας και υδροληψίας στον Σάκκο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ' αριθμό 20/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Κατασκευή ποτίστρας και υδροληψίας στον Σάκκο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» στον ΕΔΕ ΕΣΚΙΝΙΔΗ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟ με ποσοστό έκπτωσης 27%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 3. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύμβασης: α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ vόμoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγμάτωv (ΠΔ 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συμπληρώθηκαv μεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί μέσα σε πρoθεσμία εvός (1) μήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της μελέτης και παρέχεται με εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕΔΕ ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόμιμα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-μέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωμή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ ΠΔ 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.Δ. 171/87. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 34/2006.

8 60 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούμεvoς τo 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αγροτική οδοποιία στο Χειμώνιο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 35/06 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ μας. Σύμφωvα με τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε με τηv απόφαση Δ 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήμoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συμπεριλαμβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυμε υπόψη σας τις δύο (2) προσφορές που υποβλήθηκαν από τους Ε.Δ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΧΤΑΡΑΣ Μ. ΜΑΡΙΟΣ και ΑΘ. ΜΠΑΛΚΟΥΔΗΣ κ. ΣΙΑ Ο.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 1% και 0% αντίστοιχα για τo έργo: «Αγροτική οδοποιία στο Χειμώνιο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑ Ε.Δ.Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΧΤΑΡΑΣ Μ. 1% ΜΑΡΙΟΣ 2. ΑΘ. ΜΠΑΛΚΟΥΔΗΣ κ. ΣΙΑ Ο.Ε. 0% Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 1.Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ ΠΔ 171/87 και τoυ άρθρoυ 111 παρ. 2 τoυ ΠΔ 410/95. 2.Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και Δ 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθμό 35/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 5.Τις προσφορές των Ε.Δ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΧΤΑΡΑΣ Μ. ΜΑΡΙΟΣ και ΑΘ. ΜΠΑΛΚΟΥΔΗΣ κ. ΣΙΑ Ο.Ε. 6.Το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2006 του Δήμου 8.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ. ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Διαθέτει πίστωση ,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006, που έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αγροτική οδοποιία στο Χειμώνιο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ' αριθμό 35/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αγροτική οδοποιία στο Χειμώνιο, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» στην ΕΔΕ ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΧΤΑΡΑΣ Μ. ΜΑΡΙΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 1%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 3. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύμβασης:

9 61 α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ vόμoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγμάτωv (ΠΔ 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συμπληρώθηκαv μεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί μέσα σε πρoθεσμία εvός (1) μήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της μελέτης και παρέχεται με εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕΔΕ ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόμιμα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-μέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωμή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ ΠΔ 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.Δ. 171/87. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 35/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούμεvoς τo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 32/06 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ μας. Σύμφωvα με τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε με τηv απόφαση Δ 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήμoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συμπεριλαμβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυμε υπόψη σας την μία (1) προσφορά που υποβλήθηκε από τον Ε.Δ.Ε. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, με ποσοστό έκπτωσης 3% για τo έργo: «Εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑ Ε.Δ.Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3% Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 1.Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ ΠΔ 171/87 και τoυ άρθρoυ 111 παρ. 2 τoυ ΠΔ 410/95. 2.Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και Δ 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθμό 32/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 5.Την προσφορά του Ε.Δ.Ε. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 6.Το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2006 του Δήμου 8.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ.

10 62 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Διαθέτει πίστωση ,14 Ευρώ με το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006, που έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ' αριθμό 32/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» στον ΕΔΕ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ με ποσοστό έκπτωσης 3%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 3. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύμβασης: α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ vόμoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγμάτωv (ΠΔ 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συμπληρώθηκαv μεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί μέσα σε πρoθεσμία εvός (1) μήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της μελέτης και παρέχεται με εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕΔΕ ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόμιμα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-μέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωμή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ ΠΔ 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.Δ. 171/87. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 36/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούμεvoς τo 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΣΑΤΑ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Κατασκευή σκεπαστού οχετού μήκους 300,00 μ. και 50,00 μ. σωληνωτό στη Δοξιπάρα, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 59/05 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ μας. Σύμφωvα με τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε με τηv απόφαση Δ 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήμoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συμπεριλαμβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυμε υπόψη σας τις δύο (2) προσφορές που υποβλήθηκαν από τους Ε.Δ.Ε. ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης 3% και 2% αντίστοιχα για τo έργo: «Κατασκευή σκεπαστού οχετού μήκους 300,00 μ. και 50,00 μ. σωληνωτό στη Δοξιπάρα, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑ Ε.Δ.Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε 3%

11 2. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2% 63 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 1.Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ ΠΔ 171/87 και τoυ άρθρoυ 111 παρ. 2 τoυ ΠΔ 410/95. 2.Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και Δ 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθμό 59/2005 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 5.Τις προσφορές των Ε.Δ.Ε. ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 6.Το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2006 του Δήμου 8.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ. ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Διαθέτει πίστωση ,95 Ευρώ με το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΣΑΤΑ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς 2006, που έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Κατασκευή σκεπαστού οχετού μήκους 300,00 μ. και 50,00 μ. σωληνωτό στη Δοξιπάρα, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ' αριθμό 59/2005 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Κατασκευή σκεπαστού οχετού μήκους 300,00 μ. και 50,00 μ. σωληνωτό στη Δοξιπάρα, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α» στην ΕΔΕ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε με ποσοστό έκπτωσης 3%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 3. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύμβασης: α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ vόμoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγμάτωv (ΠΔ 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συμπληρώθηκαv μεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί μέσα σε πρoθεσμία εvός (1) μήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της μελέτης και παρέχεται με εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕΔΕ ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόμιμα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-μέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωμή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ ΠΔ 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.Δ. 171/87. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 37/2006. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «απευθείας ανάθεσης προμηθειών», έθεσε υπόψη των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. β) Την αριθμ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. γ) Τα άρθρα 111 παρ. 2, 267 και 268 του Π.Δ. 410/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3146/03. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την 9 του άρθρου

12 64 9 του Ν. 2623/1998). ε) Τις διατάξεις των παραγρ. 1και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997. στ) Τα άρθρα 6 και 7 του από Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». ζ) Τις εξειδικευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, απαιτείται η απευθείας ανάθεση προμηθειών για είδη όπως: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Κ.Α. Φ.Π.Α. 1. ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 1.211, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 337, ΣΦΑΓΕΙΩΝ 3. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 343, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ, ΤΑΦ & ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ 272, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 5. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ & ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 50, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 315, ΤΟΥ 1 ΟΥ & 4 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 333, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΤΟΥ & ΠΑΤΑΓΗΣ 8. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 723, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 9. ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 414, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 383, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 11. ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 1.838, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΟΥΡΙΟΥ 12. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 228, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΟΥ & ΤΟ 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ. 13. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 984, ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ 14. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 171, ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15. ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 749, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΚΡΕΪΝΕΤΡ, JCB κ.λ.π.) 16. ΛΕΚΑΝΗ, ΚΑΖΑΝΑΚ & ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 138, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΟΥΡΙΟΥ 17. ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2.003, ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΑΓΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & ΒΑΛΤΟΥ 18. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 1.318, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 19. ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 5.181, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 209,

13 ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ 692, Ακολούθως πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω προμηθειών σύμφωνα με της διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 410/1995 και μέχρι του ποσού των ,89 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για κάθε είδος, που είναι και το όριο απευθείας ανάθεσης για τον δήμο της. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση και η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει της οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους Η Δημαρχιακή Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Της διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Β) Την αριθμ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. γ) Τα άρθρα 111 παρ. 2, 267 και 268 του Π.Δ. 410/1995, της τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3146/03. Δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, της αντικαταστάθηκε με την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). Ε) Της διατάξεις των παραγρ. 1και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997. Στ) Τα άρθρα 6 και 7 του από Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». ζ) Της εξειδικευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την προμήθεια των ειδών με απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές που αναφέρονται παρακάτω: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 2. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 3. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ, ΤΑΦ & ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 5. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ & ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ.Α ,20 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 337,36 ΥΙΟΙ ΔΗΜ. ΤΑΣΙΔΗ Ο.Ε ,43 ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 272,79 Π.Π.Κ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 50,72 Π.Π.Κ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 315,18 Π.Π.Κ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

14 ΤΟΥ 1 ΟΥ & 4 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΤΟΥ & ΠΑΤΑΓΗΣ 8. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 9. ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 11. ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΟΥΡΙΟΥ 12. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΟΥ & ΤΟ 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ. 13. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ 14. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15. ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΚΡΕΪΝΕΤΡ, JCB κ.λ.π.) 16. ΛΕΚΑΝΗ, ΚΑΖΑΝΑΚ & ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΟΥΡΙΟΥ 17. ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΑΓΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & ΒΑΛΤΟΥ 18. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 66 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 333,30 Π.Π.Κ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 723,23 ΧΟΥΡΤΕΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 414,111 Ν. ΓΙΑΒΟΥΔΗΣ Σ. ΣΙΒΡΙΔΗΣ Ο.Ε. 383,52 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.838,00 Π. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ- Γ. ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ Ο.Ε. 228,21 ΧΟΥΡΤΕΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 984,70 ΥΔΡΟΘΕΡΜ Ο.Ε.- ΑΦΟΙ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ 171,17 ΜΑΝΤΗΧΡΩΜ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ,85 Ν. ΓΙΑΒΟΥΔΗΣ Σ. ΣΙΒΡΙΔΗΣ Ο.Ε. 138,64 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.003,04 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.318,95 ΥΔΡΟΘΕΡΜ Ο.Ε.- ΑΦΟΙ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ

15 19. ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 20. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 21. ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ ,50 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 209,02 ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 692,81 ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι. ΝΕΝΤΙΔΗΣ Π. ΠΑΤΕΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε Β. Διαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από πόρους του Δήμου και ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ αντίστοιχα σε βάρoς των Κ.Α. τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 38/2006. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «απευθείας ανάθεσης εργασιών ή μεταφορών», έθεσε υπόψη των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. β) Την αριθμ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. γ) Τα άρθρα 111 παρ. 2, 267 και 268 του Π.Δ. 410/1995. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». ζ) Τις εξειδικευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, απαιτείται η απευθείας ανάθεση εργασιών όπως: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Κ.Α. Φ.Π.Α. 22. ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 141, ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ CATERPILAR 474, & ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ JCB. 24. ΤΣΑΠΑΣ. 89, ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 216, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ 4304, ΚΗΥ 4305, ΚΗΥ 4304 & ΣΥΠΕ. 26. ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 1.364, ΑΡΙΘΜΟ ΟΡΑ ΤΟΥ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 297, Σ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 214, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 29. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1.316,

16 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ , Ακολούθως πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών- μεταφορών σύμφωνα με της διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 410/1995 και μέχρι του ποσού των ,89 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για κάθε είδος, που είναι και το όριο απευθείας ανάθεσης για τον δήμο της. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση και η δαπάνη θα βαρύνει της οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους Η Δημαρχιακή Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Της διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Β) Την αριθμ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. γ) Τα άρθρα 111 παρ. 2, 267 και 268 του Π.Δ. 410/1995. Δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, της αντικαταστάθηκε με την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). Ε)Τα άρθρα 6 και 7 του από Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». ζ) Της εξειδικευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών ή μεταφορών με απευθείας ανάθεση της παρακάτω: ΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ CATERPILAR & ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ JCB. 3. ΤΣΑΠΑΣ. 4. ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ 4304, ΚΗΥ 4305, ΚΗΥ 4304 & ΣΥΠΕ. 5. ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΟΡΑ ΤΟΥ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Φ.Π.Α. 141,49 ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ.Α ,66 ΓΕΡΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,99 ΓΚΑΡΝΕΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ κ. ΓΚΑΡΝΕΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. Ο.Ε. 216,00 ΓΚΑΡΝΕΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ κ. ΓΚΑΡΝΕΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. Ο.Ε ,93 ΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,50 ΕΒΑΚ Α.Ε

17 7. Σ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 8. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ ,20 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΔΡΑΓΚΙΔΗΣ 1.316,00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 555,73 ΚΑΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. Διαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από πόρους του Δήμου σε βάρoς των ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικovoμικoύ έτoυς Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 39/2006. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2.ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 19 2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 149 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 35 3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 03-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 3η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 317 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-11-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 224 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 8

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 260 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26-11-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 179 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-07-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 242 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 346 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 6-12-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 91 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-10-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 298 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1-11-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 65 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-03-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 47 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 4 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 7 η τoυ µηvός

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 25 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18-02-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 13-10-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός Οκτωβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 26/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την ενάτη (9η) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo Δημoτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 71 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 7 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-04-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πολύγυρος 21-04 2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ / 6795 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax e-mail : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 28/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) εκεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 02-06-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 2 α τoυ µηvός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016 Της από 4-4-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4 η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ Αριθ. Πρωτ. : 8949/26.3.2012 ] ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-06-2002 Σήμερα τηv 25/06/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 590/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 18o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Από τα πρακτικά της 10/3-11-2014

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Από τα πρακτικά της 10/3-11-2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Από τα πρακτικά της 10/3-11-2014 Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νισύρου Αριθμός Απόφασης : 79/2014 Θ Ε Μ Α:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα Δήμου Βόλου»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα Δήμου Βόλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 6300 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 2373-50738

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-12-2009 Στην Ορεστιάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 31 η τoυ µηνός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα