Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών"

Transcript

1 Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 2η: Ρύπανση υδάτων Παράμετροι ελέγχου - Ευτροφισμός - Μοντέλα διασποράς Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Δυτικής Μακεδονίας και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να: αξιολογούν το βαθμό ρύπανσης των υδάτων χρησιμοποιώντας παραμέτρους ελέγχου (DO, BOD, COD, TOC κλπ). γνωρίζουν τις αιτίες και τους μηχανισμούς ρύπανσης των νερών (ευτροφισμός, αερόβιες αναερόβιες διεργασίες κλπ). να ξέρουν τις βασικές μεθόδους πρόληψης και θεραπείας των ρυπασμένων υδάτινων σωμάτων. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Παράμετροι ελέγχου της ρύπανσης των υδάτων, DO, BOD, COD, TOC κλπ. Ευτροφισμός (μηχανισμοί δημιουργίας, μέθοδοι αντιμετώπισης, αερόβιες αναερόβιες καταστάσεις). Πηγές ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών, μοντέλα διασποράς ρύπων. 5

6 Ρύπανση των επιφανειακών νερών (1/2) Διαλυμένο Οξυγόνο DO. ο πιο σημαντικός οξειδωτικός παράγοντας στα νερά. Αντιδράσεις σε όξινα και αλκαλικά νερά. C w =K H P A Νόμος Henry. Διαλυτότητα Ο2. Μειώνεται σε θερμό νερό. Συνήθως 9-10ppm, min 5 ppm. 6

7 Ρύπανση των επιφανειακών νερών (2/2) Οξείδωση οργανικών. CH 2 O(aq) + O 2 (aq) CO 2 (g) + H 2 O. Προσδιορισμός DO: 1) Μέθοδος Winkler και 2) Ηλεκτροχημικά. Winkler: Μn 2+ (ΟΗ) 2 Mn 3+ O(OH). Υπολογισμός του Mn 3+ ιωδιομετρικά. 7

8 Βιοχημικά απαιτούμενο Οξυγόνο BOD (1/2) BOD 5 : To O2 που καταναλώνεται σε 5 ημέρες από μικρο-οργανισμούς για την οξείδωση των οργανικών ενώσεων (σε θ=20 ο C και χωρίς φως). Ενδεικτικές τιμές BOD (πίνακας). Προσδιορισμός: Μέθοδος αραίωσης. Αραίωση δείγματος με νερό οξυγονωμένο. (Συντελ. Α) Μέτρηση DO πριν και μετά: D 1 D 2 (mg/l). BOD=(D 1 -D 2 )/A. D 2 > 1mg/L (αλλιώς αραίωση μικρή). D 1 -D 2 <2 mg/l. 8

9 Βιοχημικά απαιτούμενο Οξυγόνο BOD (2/2) Παράγοντες που επιδρούν στη μέτρηση. Οι μικροοργανισμοί. Η προσφορά θρεπτικών. Θερμοκρασία - φωτισμός και διάρκεια μέτρησης. 9

10 Καμπύλη BOD (αποικοδόμησης) Πηγή: Κουιμτζής και συν. (1998). Καμπύλη αποικοδόμησης οικιακών λυμάτων. Οργανική ύλη C CO 2. Νιτροποίηση ΝΗ 3 NO 2 - NO

11 To ΒΟD συναρτήσει του χρόνου t y=l(1-10 -kt ). Μορφή συνάρτησης: εκθετική με ασύμπτωτο την τιμή y=l. Παραδείγματα. Δίνονται το L και k. Ζητείται το y. Δίνονται το y και k. Ζητείται το L. Δίνονται το L και το y. Ζητείται το k. Δίνονται π.χ το y 3 και το y 5. Ζητείται το L και το k. 11

12 Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD Είναι το Ο 2 που καταναλώνεται για τη χημική οξείδωση των οργανικών ενώσεων (mgο 2 / L νερού). To COD ή το TOC χρησιμοποιείται για τα τοξικά, διότι εκεί δεν μπορεί να μετρηθεί το BOD. Προσδιορισμός COD (τάξη μεγέθους 50 mgο 2 /L). 1. με K 2 Cr 2 O 7 παρουσία H 2 SO 4. H περίσσεια K 2 Cr 2 O 7 προσδιορίζεται με Fe 2 SO 4. Οργαν.ενώσεις + K 2 Cr 2 O 7 CO 2 +H 2 O + Cr 3+ + κλπ. 2. με KMnO 4. 12

13 Total Organic Carbon ΤΟC Είναι η ολική φόρτιση των νερών σε οργανικές ενώσεις (mgc / l νερού). C CO2 & προσδιορισμός με φασματοφωτόμετρο υπερύθρου. 13

14 Αναερόβια αποικοδόμηση (1/2) Αναερόβιες συνθήκες + βακτήρια. 2CH 2 O CO 2 + CH 4 (φυσαλίδες). Αναγωγή αδιάλυτου Fe 3+ + e Fe 2+ (διαλυτό). Συνύπαρξη αερόβιων και αναερόβιων στρωμάτων. Στα αερόβια: CO 2, HCO 3 -, SO 4 2-, NO 3-, Fe(OH) 3. Στα αναερόβια: CH4, H 2 S,NH 3 NH 4 +,Fe

15 Αναερόβια αποικοδόμηση (2/2) Οξείδωση H 2 S από βακτήρια (Σθένη S). H 2 S +2O 2 H 2 SO 4. Οξείδωση οργανικής ύλης από αναερόβια βακτήρια με τη βοήθεια SO Υπόγειο νερό + Ο 2 : οξείδωση σιδήρου. διαλυτό Fe 2+ αδιάλυτο Fe 3+ + e (χρώμα). 15

16 Ευτροφισμός Αυτότροφοι CO 2, NO 3,κλπ οργ. Ενώσεις. Ετερότροφοι / αποσυνθέτες (καθαριστές). Άλατα Ν και Ρ συμμετέχουν στον κύκλο σε μικρές ποσότητες. Η αύξηση Ν και Ρ προκαλεί ευτροφισμό. Ανάπτυξη αλγών κυανοφυκών (Άνθηση) ακατάλληλων για τροφή του ζωοπλαγκτόν. Αποσύνθεση φυκών (εμφάνιση Η 2 S μείωση Ο 2 ). Φαινόμενο κυρίως των λιμνών (στάσιμα νερά). 16

17 Ο ευτροφισμός ανατρέπει τον κύκλο της υδροχαρούς ζωής Πηγή: Κουιμτζής και συν. (1998). Ο ευτροφισμός ανατρέπει τον κύκλο της υδροχαρούς ζωής. 17

18 Βαθμίδες τροφισμού των λιμνών Ολιγοτροφικές. Καθαρές, λίγο πλαγκτόν, Βαθμός κορεσμού του Ο 2 στον πυθμένα 70% (στο τέλος της στωματοποίησης). Μεσοτροφικές. Μέτριο πλαγκτόν, Βαθμός κορεσμού του Ο %. Ευτροφικές. Θολές, πολύ πλαγκτόν, Βαθμός κορεσμού του Ο %. Πολυτροφικές. ορατότητα ελάχιστη, πολλά θρεπτικά, εξαφάνιση Ο 2 και εμφάνιση Η 2 S (καλοκαίρι). 18

19 Αίτια και συνέπειες ευτροφισμού (1/3) Λιπάσματα, απορρυπαντικά, λύματα, απόβλητα. Σημειακές και μη σημειακές πηγές. Φωσφόρος (από σημειακές πηγές). Απορρυπαντικά και τροφές (λόγω υπερλίπανσης). Λύση α) η μείωση των φωσφ. λιπασμάτων και β) η χρήση απορρυπαντικών χωρίς φωσφόρο. Άζωτο (από μη σημειακές πηγές). Λιπάσματα, νιτρο-ρύπανση, πχ Αξιός στο 10% των πιο επιβαρυμένων. 19

20 Αίτια και συνέπειες ευτροφισμού (2/3) Συνέπειες: Οικολογικές. Πολύ πλαγκτόν, λίγος φωτισμός και οξυγόνο, κυανοφύκη, αναερόβια σήψη, επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Οικονομικές. Νερό ακατάλληλο, ασθένειες αλλεργίες, μείωση παραγωγής ψαριών, εμφράξεις δικτύων κλπ. 20

21 Αίτια και συνέπειες ευτροφισμού (3/3) Πηγή: Κουιμτζής και συν. (1998). Μετατροπή λίμνης σε στεριά λόγω ευτροφισμού. 21

22 Έλεγχος και αντιμετώπιση του ευτροφισμού (1/2) Παράμετροι ελέγχου του ευτροφισμού: Ισορροπία και χημεία θρεπτικών συστατικών. Χρόνος παραμονής. Εσωτερική ανάμιξη και ιζηματοποίηση. Ηλιακή ακτινοβολία. 22

23 Έλεγχος και αντιμετώπιση του ευτροφισμού (2/2) Προληπτικές μέθοδοι: Έλεγχος εκροών (ΒΟD, PO4, Αιωρούμενα). Απομάκρυνση θρεπτικών πριν τις λίμνες. Ορθές γεωργικές πρακτικές. Τροποποίηση προϊόντων (π.χ νέα απορρυπαντικά). 23

24 Θεραπευτικές μέθοδοι μείωσης Αλλαγή κατεύθυνσης. Αραίωση. ευτροφισμού Εκβάθυνση (βοηθά στη στρωματοποίηση και μειώνει την ανάδευση). Απομάκρυνση της ιλύος (αποφεύγεται η επαναδιάλυση του ΡΟ4 / υψηλό κόστος). Άντληση του υπολιμνίου. Χημικές τεχνικές (καταβύθιση). Τεχνητός αερισμός (εμπλουτισμός με Ο2). 24

25 Μοντέλα ελέγχου του ευτροφισμού (1/2) Στοχαστικά (στατιστικά) και καθορισμένα. Προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα. 1. Watershed models. Εκτίμηση φορτίου θρεπτικών. εμπειρικά μοντέλα. μοντέλα αποτίμησης. Υπολογισμός. 25

26 Μοντέλα ελέγχου του ευτροφισμού 2. Water body models. (2/2) Πώς ανταποκρίνεται η λίμνη στη μειωση των θρεπτικών. Πιο πολύπλοκα και ακριβή. Παίρνουν υπόψη τους και βιολογικές παραμέτρους. 3. Management models. Συμπληρωματικά. 26

27 Θερμική ρύπανση Υγρά απόβλητα ψηλής θερμοκρασίας στους αποδέκτες (κυρίως από πύργους ψύξης βιομηχανιών ). Μείωση Ο 2 (ελάττωση διαλυτότητας + επίπλευση θερμού νερού). Αύξηση ταχύτητας χημικών αντιδράσεων και μεταβολισμού. Αλλαγή βιολογικών ισορροπιών, μείωση αντίστασης στα τοξικά. Υπέρμετρη αύξηση βακτηρίων. 27

28 Ρύπανση από αιωρούμενα στερεά Φερτές ύλες + υγρά απόβλητα. Επιπτώσεις των αιωρουμένων. Μειώνεται η διαπερατότητα του φωτός. Βλάβες στη βιοκοινωνία. Πιθανοί φορείς τοξικών. 28

29 Ρύπανση των υπόγειων νερών Ρυπαντές. Ανόργανοι / οργανικοί/ παθογόνοι οργανισμοί. Ικανότητα διήθησης / όμως οι ιοί εισχωρούν. Είδη ρυπαντών. Na + Cl - SO 4 2- NO 3 - ( mg/l). Μέταλλα, εφόσον το ph χαμηλό (κυρίως άνω στρώμα). Οργανικοί ρύποι ( π.χ χλωριωμένοι + αρωματικοί HC). Μεταφέρονται εύκολα. Λόγοι : διαλυτότητα + ανθεκτικότητα. Ρόφηση από το έδαφος. Έχει σχέση με % C εδάφους και συντελεστή Κ ow (οκτανόλης -νερού). 29

30 Monitoring ρύπανσης και Μοντέλα Πηγές ρύπων: Αστικά λύματα, χωματερές, βιομηχανία, βιοτεχνίες, μη σημειακές. Ελλιπής έλεγχος και μόνο χλωρίωση. Συνέπεια: υποβάθμιση υπόγειων νερών / κίνδυνοι. Συνεχής παρακολούθηση (monitoring) παραμέτρων. Απαραίτητη η υδρογεωλογική γνώση. Χαμηλές ταχύτητες νερού γραμμική ροή. Σχήμα και μέγεθος πλουμίου. Παραδείγματα. Μαθηματικά μοντέλα. 30

31 Μορφές διασποράς ρύπων (πλούμια) Πηγή: Κουιμτζής και συν. (1998). 31

32 Βιβλιογραφία (1/2) Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών και υπογείων υδάτων από επικίνδυνους ρύπους, Ε. Γιδαράκος, Μ. Αιβαλιώτη, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, Μέθοδοι ελέγχου ρυπάνσεως περιβάλλοντος, Γ.Σ. Βασιλικιώτης, Κ.Κ. Φυτιάνος., Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος, Θ.Α. Κουιμτζής, Κ. Σαμαρά Κωνσταντίνου, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, Χημεία Περιβάλλοντος, Θ.Α. Κουιμτζής, Κ. Φυτιάνος, Κ. Σαμαρά- Κωσταντίνου, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, Εργαστηριακές ασκήσεις εδαφολογίας, Κ. Σινάνης, Θεσσαλονίκη, Εξυγίανση εδαφών και υπόγειων υδάτων από επικίνδυνα απόβλητα, Ε.Α. Βουδριάς, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Έκδοση του Πανεπιστημίου, Ξάνθη,

33 Βιβλιογραφία (2/2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; American Public Health Association; 20th edition; Σημειώσεις εργαστηρίου (Ε. Αμανατίδου - Λ. Τσικριτζής, και συν., ΤΕΙ ΔΜ, Κοζάνη 2009). 33

34 Τέλος Ενότητας

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών Ενότητα 4: Βιολογικές μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών

Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών Ενότητα 4: Βιολογικές μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών Ενότητα 4: Βιολογικές μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 3: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΛΥΜΑΤΩΝ) ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο... Πρόλογος.

Ευρετήριο... Πρόλογος. Ευρετήριο... Πρόλογος. Σελ. 6 Κεφάλαιο 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.2 ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΝΕΡΟ... 1.2.1 Τι είναι το νερό - Κατανομή του πάνω στον πλανήτη 1.2.2 Κατηγορίες υδατικών πόρων.. 1.2.3 Σημασία του νερού. 1.2.4 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα»

«Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Η περίπτωση βιομηχανικής παραγωγής απορρυπαντικών στην Ελλάδα.

Διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Η περίπτωση βιομηχανικής παραγωγής απορρυπαντικών στην Ελλάδα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Διπλωματική Εργασία ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διαχείριση υγρών βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1 Ο κύκλος του νερού Οι κυριότερες φυσικές δεξαµενές υδάτων στον πλανήτη µας είναι: 1) Οι ωκεανοί που περιέχουν 1,32 10 9 km 3 νερού. 2) Οι παγετοί που περιέχουν 29,2

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων (II) V) Φωσφόρος Ο φωσφόρος είναι επίσης σηµαντικό στοιχείο για τη ζωή. Οι συνήθεις µορφές του στα διαλύµατα είναι τα ορθοφωσφορικά PO 4-3,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αρμένων.(Λειτουργία μονάδας DAF)»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αρμένων.(Λειτουργία μονάδας DAF)» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ «Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αρμένων.(Λειτουργία μονάδας DAF)» Διπλωματική εργασία Χουχούμης K. Γιώργος (ΜΗ.ΠΕΡ) Επιβλέπων καθηγητής : Καλογεράκης Νικόλαος 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ 9.1. Γενικά Η απορρύπανση ή εξυγίανση αποσκοπεί στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων που έχουν ρυπανθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. 5.1. Ρύπανση και Μόλυνση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. 5.1. Ρύπανση και Μόλυνση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 5.1. Ρύπανση και Μόλυνση Η ποιότητα των υπόγειων νερών, όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, κυριότεροι εκ των οποίων είναι: -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε κείµενο] 3/5/2012 ΛΛΝΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ερ. Εργασίες β τετράμηνο φυσική- μαθηματικά- τεχνολογία 4.1 Εισαγωγή Η ρύπανση του νερού είναι ένα θέµα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες

Διαβάστε περισσότερα