Αφού µελετήσετε από το σχολικό εγχειρίδιο το κεφάλαιο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφού µελετήσετε από το σχολικό εγχειρίδιο το κεφάλαιο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ"

Transcript

1 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Να µελετήσετε τους πίνακες που παρατίθενται στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου και να οµαδοποιήσετε τα ποσοτικά δεδοµένα τους σε ευρύτερες κατηγορίες. Με βάση την εργασία σας αυτή να συνθέσετε ένα σύντοµο ιστορικό κείµενο ( λέξεων) µε σκοπό να εξηγήσετε τεκµηριωµένα στους συµµαθητές σας βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας κατά την περίοδο του µεσοπολέµου και την εν γένει οικονοµική εξέλιξη που παρατηρείται κατά την περίοδο αυτή. Αφού µελετήσετε από το σχολικό εγχειρίδιο το κεφάλαιο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ» να καταγράψετε επιγραµµατικά τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά την περίοδο του µεσοπολέµου. Στη συνέχεια να ιεραρχήσετε αυτούς τους παράγοντες κατά σειρά αύξουσας σηµασίας, αφού προσδιορίσετε µε σαφήνεια το κριτήριο βάσει του οποίου προτείνετε αυτή την ιεράρχηση. Να παρατηρήσετε προσεκτικά τις φωτογραφίες που παρατίθενται στη σελίδα 197 του σχολικού σας βιβλίου και να περιγράψετε αναλυτικά ό,τι βλέπετε. Ποιαν εντύπωση αποκοµίζετε από την αρχική σας παρατήρηση; Αν υποθέσουµε ότι δεν διαθέτουµε άλλες πηγές άντλησης πληροφοριών για τις συνθήκες ζωής των προσφύγων στην Ελλάδα, ποιες πληροφορίες παρέχουν αυτές οι φωτογραφίες; 137

2 Υπάρχουν «εικόνες» στη ζωή σας που έχουν κάποια σχέση µε ό,τι εικονίζεται; * «Η κατάσταση των εργαζοµένων κατά την περίοδο του µεσοπολέµου στην Ελλάδα» Με κέντρο την έννοια ΑΝΕΡΓΙΑ, να ταξινοµήσετε, υπό τύπον ακτίνων ενός άστρου, τις συνέπειες του φαινοµένου της ανεργίας στην κατάσταση των εργαζοµένων, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται από τον Κων. Βεργόπουλο, µε βάση το σχετικό κείµενό του που παρατίθεται στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου. * Η άσκηση είναι η πρώτη µιας σειράς «ασκήσεων σε σχήµα άστρου», οι οποίες προτείνονται στο παρόν τεύχος µε στόχο την ανάγνωση και κατανόηση ενός ιστορικού κειµένου. Τις ασκήσεις αυτές παρουσιάζει και διεξοδικά αναλύει ο Γ. Γιαννόπουλος στο βιβλίο του «οκίµια θεωρίας και διδακτικής της Ιστορίας», απ όπου παραθέτουµε ένα κατατοπιστικό απόσπασµα: «Κατά το στάδιο της επεξεργασίας της νέας διδακτικής ενότητας, στη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας ή ως εργασία στο σπίτι για την ανάγνωση - µιας γραπτής πηγής - ενός αποσπάσµατος ιστοριογραφικού κειµένου - ενός κεφαλαίου ή µιας παραγράφου από το σχολικό εγχειρίδιο, µπορούµε να προσφεύγουµε σε ορισµένου τύπου ασκήσεις, οι οποίες, από το σχήµα που παίρνουν, ονοµάζονται ασκήσεις (σε σχήµα) άστρου. Κάθε άσκηση άστρου έχει ως βάση µια κεντρική έννοια (ΚΕ), µε την οποία συνδέουµε, γιατί έχει σχέση µ αυτή, άλλες περιφερειακές έννοιες (). Τοποθετούµε τις στα άκρα ακτίνων που ξεκινούν από την ΚΕ, όπως για παράδειγµα: ΚΕ ΚΕ Αλλά ας δούµε πώς εργαζόµαστε στην ακόλουθη πηγή: «Αι δύο τάξεις των παλαιών αρµατολών και των προεστών, αντίθετοι πάντοτε και ωθούµεναι το ένα µέρος κατά του άλλου, ποίον να υπερισχύσει, έφερον πολλάκις τον κλονισµόν και τον εµφύλιον πόλεµον και εµπόδισαν την πρόοδόν µας. Ούτε ο πολίτης πταίγει ούτε ο στρατιώτης της επαναστάσεως δια τας διαιρέσεις και τα πάθη παλαιών αρµατολών και προυχόντων» (Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα Στρατιωτικά, τ. 3, Αθήνα 1942, σ. 626). Από µαθητή, οµάδα µαθητών ή την τάξη, µπορεί να επιλεγεί ως ΚΕ η λέξη του κειµένου τάξεις και οι λέξεις παλαιοί αρµατολοί, προεστοί, πολίτης, στρατιώτης, οπότε θα σχηµατισθεί το ακόλουθο σχήµα άστρου: παλαιοί αρµατολοί προεστοί τάξεις πολίτης στρατιώτης ιαφορετικό θα ήταν το αποτέλεσµα αν ως ΚΕ είχε επιλεγεί π.χ. ο εµφύλιος πόλεµος: στην πρώτη περίπτωση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διάκριση των κοινωνικών τάξεων, ενώ στη δεύτερο µε ΚΕ τον εµφύλιο πόλεµο στα αίτια, στην ευθύνη των κοινωνικών οµάδων και στις συνέπειες του εµφυλίου. Με τις ασκήσεις (σε σχήµα) άστρου επιδιώκουµε: 1. την κατανόηση ενός ιστορικού κειµένου, 2. την αποδόµησή του, για να πετύχουµε την ανάγνωσή του από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 3. την πολύπλευρη ανάγνωση του κειµένου που µελετούµε, ώστε να αποκαλυφθούν µηχανισµοί, να απαλλαγούµε από στερεότυπα, να αναπτύξουµε ιστορική σκέψη, ιστορική κρίση, ιστορική συνείδηση. Οι ασκήσεις αυτού του τύπου (στο σχολείο ή στο σπίτι, στον πίνακα ή στο τετράδιο, σε οµάδες ή ατοµικά), εφόσον καλούµε τους µαθητές να δράσουν, για πολύ χρόνο δεν είναι εύκολο να φτάνουν στην τελειότητα. Χρειάζεται υποµονή, µέχρι να αποκτηθεί η ικανότητα. 138

3 Όταν επιχειρούµε µια τέτοια άσκηση, αφήνουµε την τάξη να επιλέξει την ΚΕ, χωρίς να απογοητευόµαστε όταν οι επιλογές των µαθητών είναι διαφορετικές από τις δικές µας. Η ιστορική τους σκέψη θα διαµορφωθεί ύστερα από πολλές προσπάθειες. Κι αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς να βιαζόµαστε και, το κυριότερο, χωρίς να βιάζουµε τις συνειδήσεις τους» Γ. Γιαννόπουλου, οκίµια θεωρίας και διδακτικής της Ιστορίας, σσ «Οι πρόσφυγες» Να µελετήσετε το σχετικό παράθεµα από το έργο της ιδώς Σωτηρίου «Οι νεκροί περιµένουν» (σ. 197 του σχολικού σας βιβλίου) και να επιλέξετε την, κατά τη γνώµη σας, κεντρική έννοια (ΚΕ) του αποσπάσµατος. Να θέσετε την ΚΕ που επιλέξατε ως κέντρο ενός άστρου από το οποίο να ξεκινούν τόσες ακτίνες όσες και οι περιφερειακές έννοιες () που επισηµαίνετε στο κείµενο και οι οποίες έχουν σχέση µε την ΚΕ. Να τοποθετήσετε στα άκρα των ακτίνων τις. Στη συνέχεια να διατυπώσετε τη σχέση µεταξύ ΚΕ και. Ένα ενδεικτικό σχήµα µιας τέτοιας εργασίας είναι το ακόλουθο: ΚΕ (Ο αριθµός των ακτίνων, δηλαδή των περιφερειακών εννοιών, εξαρτάται κάθε φορά από το κείµενο που µελετούµε αλλά και από εµάς τους ίδιους ως αναγνώστες.) 139

4 «Η δικαίωση της µικρασιατικής εκστρατείας» Να µελετήσετε το σχετικό παράθεµα από το άρθρο του Θ. Ξύδη «Η δικαίωση της µικρασιατικής εκστρατείας» (σσ του σχολικού σας βιβλίου) και να σχηµατίσετε ένα άστρο µε κέντρο την, κατά τη γνώµη σας, κεντρική έννοια (ΚΕ) του κειµένου και ακτίνες τις περιφερειακές έννοιες () που σχετίζονται µε την ΚΕ. Στη συνέχεια να συνθέσετε ένα σύντοµο ιστορικό κείµενο (περίπου 150 λέξεων) βάσει των. Να συζητήσετε µε τους συµµαθητές σας τις δικές τους επιλογές. «Η δικτατορία του Θ. Πάγκαλου» Να µελετήσετε τις σχετικές πηγές στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου και να συγκρίνετε τις εκτιθέµενες απόψεις. «Η εξωτερική πολιτική του Ελ. Βενιζέλου» Να µελετήσετε τη σχετική πηγή στις σελίδες 204 και 206 του σχολικού σας βιβλίου και να σχηµατίσετε ένα άστρο µε κέντρο την, κατά τη γνώµη σας, κεντρική έννοια (ΚΕ) του κειµένου και ακτίνες τις περιφερειακές έννοιες () που σχετίζονται µε την ΚΕ. 140

5 Λαµβάνοντας υπόψη σας ότι το κείµενο είναι απόσπασµα από προεκλογική οµιλία του Ελ. Βενιζέλου (1928), να κρίνετε κατά πόσο υλοποίησε τις διακηρύξεις του στο διάστηµα της πρωθυπουργίας του: «Οι ιδέες του Ελ. Βενιζέλου για το εκπαιδευτικό πρόβληµα της χώρας» Να µελετήσετε τη σχετική πηγή (σ. 206 του σχολικού σας βιβλίου) και να επισηµάνετε: α) τον κύριο σκοπό της εκπαιδευτικής πολιτικής του Βενιζέλου β) τα µέτρα µε τα οποία πιστεύει ότι θα επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. «Το ιδιώνυµο» Να µελετήσετε τα αποσπάσµατα από τις σχετικές συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή (σσ. 206 και 208 του σχολικού σας βιβλίου) και να καταγράψετε τα επιχειρήµατα µε τα οποία κάθε πλευρά υποστηρίζει τις απόψεις της. Να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα µε θέµα: «ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΤΗ ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» 141

6 Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ( ) υπήρξε ο πολιτικός που η προσωπικότητά του σφράγισε την πορεία της Ελλάδας από το 1910 έως το Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να συγκρίνετε την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις δύο περιόδους που διακυβέρνησε τη χώρα. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους ο Ελ. Βενιζέλος, κατά την πρώτη πρωθυπουργία του, επεδίωξε στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής την πραγµατοποίηση της Μεγάλης Ιδέας. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1935 Να µελετήσετε τις πηγές που παρατίθενται στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου και να παρουσιάσετε: τις ανησυχίες του Ε. Βενιζέλου. τα σχέδια των δύο πρωταγωνιστών, Στ. Σαράφη και. Καµµένου. τις καταγγελίες του Παν. Τσαλδάρη. την άποψη του Γ. Βλάχου. Η ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ι. ΜΕΤΑΞΑ Αφού διαβάσετε, στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου, τους λόγους και τα αποσπάσµατα από το προσωπικό ηµερολόγιο του Ι. Μεταξά, να σκιαγραφήσετε την πολιτική του και τις απόψεις του για τον ελληνικό πολιτισµό. 142

7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Να συζητήσετε την άποψη: "Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εσκέπτετο δια λογαριασµόν όλων των Ελλήνων". Γρ. αφνή, Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων, τ. Β, σ. 411 Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Μάιος 1936) Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά την εικόνα και διαβάσετε την καταγγελία του Θ. Σοφούλη, που παρατίθενται στη σελίδα 220 του σχολικού σας βιβλίου, να συζητήσετε: Τους λόγους που οδήγησαν τους καπνεργάτες σε απεργία. Τον αντίκτυπο που είχε στον ελληνικό λαό η καταστολή της. Την αντίδραση των πολιτικών κοµµάτων. Στη δεκαετία το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, που είχε ιδρυθεί το 1918, αναπτύσσεται και σηµειώνει µιαν αξιόλογη πολιτική παρουσία και στο κοινοβούλιο και ευρύτερα στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Να εξηγήσετε την άνοδο της επιρροής του Κ.Κ.Ε., λαµβάνοντας υπόψη σας: α) την ιδεολογία και τη στάση του Κ.Κ.Ε. απέναντι στο κοινωνικό σύστηµα που επικρατούσε β) τις κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις της περιόδου αυτής. 143

8 ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Αφού διαβάσετε το αντίστοιχο κείµενο στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου (Σπ. Λιναρδάτου, Η 4η Αυγούστου), Να σχολιάσετε την πράξη. Να την συγκρίνετε µε παρόµοια παραδείγµατα από άλλες στιγµές της ελληνικής ή ευρωπαϊκής ιστορίας. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (από το βιβλίο της Γλώσσας, Β τάξης Γυµνασίου) 1. Βιβλία στην πυρά (από τις εφηµερίδες) Τη νύχτα της 10ης Μαΐου 1933, ακριβώς 100 µέρες µετά την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία, ρίχτηκαν στην πυρά, στην πλατεία της Όπερας του Βερολίνου, βιβλία, "που αντιπροσώπευαν το µη γερµανικό πνεύµα". Παρόµοιες εκδηλώσεις σηµειώνονταν ταυτόχρονα σε όλες τις πανεπιστηµιουπόλεις της Γερµανίας. Ακούγοντας από το διαµέρισµά του, στο Μπεργκάσε, τη ραδιοφωνική αναµετάδοση αυτού του συµβάντος, ο Σίγκµουντ Φρόιντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, πρόφερε αυτά τα λόγια: "Εκεί όπου καίνε σήµερα βιβλία, µια µέρα θα κάψουν ανθρώπους". Και η φράση αυτή βέβαια αποδείχτηκε προφητική. Η τελετή της πλατείας της Όπερας θεωρήθηκε σ' ολόκληρο τον κόσµο σαν µια σκόπιµη επίσηµη ενέργεια βαρβαρότητας. Ο Γερµανός συγγραφέας Χάινριχ Μαν, που είχε καταφύγει στη Γαλλία, έγραφε ένα άρθρο µε τίτλο "Το καθεστώς των αποτυχηµένων". Το οποίο αναδηµοσιεύτηκε σε πολλές εφηµερίδες άλλων χωρών. Αναφερόµενος στους νέους ηγέτες της πατρίδας του ο Μαν έγραφε: "Κανείς από αυτούς δεν είχε εργαστεί χρήσιµα σ' όλη του τη ζωή. Κανείς από αυτούς δεν είχε την παραµικρή δυνατότητα ανόδου, παρά µόνο µε την καταστροφή και το µίσος. Το προσωπικό εύρηµά τους, που τους ξεσκεπάζει εντελώς, είναι αυτή η πυρά, όπου έκαψαν τα βιβλία που ήταν ανίκανοι να γράψουν, τον πνευµατικό θησαυρό από τον οποίο τους απέκλειε η ίδια τους η ανεπάρκεια. Αποτυχηµένοι " 2. Μπέρτολντ Μπρέχτ: Το κάψιµο των βιβλίων (µτφ Μ. Πλωρίτη) Όταν διαταγή έβγαλε το καθεστώς να καούνε Σε δηµόσιες πλατείες τα βιβλία που περικλείουν ιδέες ανατρεπτικές, κι από παντού κεντρίζανε τα βόδια να σέρνουν κάρα ολόκληρα µε βιβλία για ην πυρά, ένας εξορισµένος ποιητής, ένας απ' τους καλύτερους, διαβάζοντας των βιβλίων τον κατάλογο, µε φρίκη του είδε πως τα δικά του τα είχανε ξεχάσει. Χίµηξε στο γραφείο του µε τις φτερούγες της οργής, κι έγραψε στους τυράννους ένα γράµµα: "Κάψτε µε!" έγραφε µε πένα ακράτητη, "κάψτε µε! Μ' αφήσατε έξω! εν µπορείτε να µου το κάνετε αυτό, εµένα! Την αλήθεια δεν έγραφα πάντα στα βιβλία µου; Και τώρα µου φερνόσαστε σαν να 'µαι ψεύτης! Σας διατάζω: 144

9 Κάψτε µε!". 145

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη Ι. Σηµειώσεις σελ. 391 Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο σελ. 393 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

: « . 203324 . 203333 : 2004-2005

: «   . 203324 . 203333  : 2004-2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Τ..Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΒΕΝΤΕΚΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: «Μία ιστοεξερεύνηση για τη Μικρασιατική

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη. Σύγχρονη Ιστορία

Νεότερη. Σύγχρονη Ιστορία Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου Από το Διαφωτισμό μέχρι τον 20ο αιώνα σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Φάνη Πίττα sxediomathimatos.gr online publishing Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Έριδες και συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους». Μια διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Πάραλος Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο. Μία διδακτική πρόταση με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Α Λυκείου»

«Πάραλος Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο. Μία διδακτική πρόταση με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Α Λυκείου» «Πάραλος Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο. Μία διδακτική πρόταση με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Α Λυκείου» Μαρία Καραθανάση 1, Γρηγόρης Μάσσιος 2, Δόμνα Τσακιρίδου 3 1 Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΟΜΟΣ 4ος ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΟΜΟΣ 4ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Συγγραφή: Χρίστος Λ. Τσολάκης, Κυριακή Αδαλόγλου, Άβρα Αυδή, Νίκος Γρηγοριάδης, Ανθούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT KAI TOY ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υροντιστήριο Μ.Ε. Υιλολογικό & Οικονομικό Ιωαννίδης Άρης

Υροντιστήριο Μ.Ε. Υιλολογικό & Οικονομικό Ιωαννίδης Άρης 1 2 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Η τεχνική των απαντήσεων στις εξετάσεις 3 Ιστορικό για Ερωτήσεις Α1: 1.Σο πρώτο μέρος του εξεταστικού δοκιμίου (Α1) αποτελείται συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΜΑΘΗΣΗ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΞΗ Β Γενικές παρατηρήσεις Είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι μπορεί ο καθηγητής να ξεκινήσει τη διδασκαλία από την Ενότητα «Σημειώσεις - Περίληψη» για να κατανοήσουν και να ασκηθούν οι μαθητές στον λιτό και

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα των παιδιών - μέσα από τα μάτια τους

Τα δικαιώματα των παιδιών - μέσα από τα μάτια τους Τα δικαιώματα των παιδιών - μέσα από τα μάτια τους Η έρευνα διεξήχθη μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και τον συντονισμό της ανέλαβε η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το βιβλίο «Δημιουργικές Διαθεματικές Δραστηριότητες για την Ευέλικτη ζώνη του Δημοτικού Σχολείου» Στο παρακάτω απόσπασμα επιδιώκεται

Απόσπασμα από το βιβλίο «Δημιουργικές Διαθεματικές Δραστηριότητες για την Ευέλικτη ζώνη του Δημοτικού Σχολείου» Στο παρακάτω απόσπασμα επιδιώκεται Απόσπασμα από το βιβλίο «Δημιουργικές Διαθεματικές Δραστηριότητες για την Ευέλικτη ζώνη του Δημοτικού Σχολείου» Στο παρακάτω απόσπασμα επιδιώκεται εύστοχα η ανάπτυξη οριζοντίων ικανοτήτων, όπως είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηµα: Θρησκευτικά Ο ΗΓΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑ. Λ (1 ώρα την εβδοµάδα) ιδακτικό Βιβλίο : Θρησκευτικά «ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών το 1998. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1998). Διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13 Ερευνητική εργασία Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών Σχολικό έτος 2012 13 2 Ερευνητική ομάδα Προσωκρατικοί φυσικοί φιλόσοφοι Μπαϊλγκάμη Ευαγγελία Ντάνη Λαμπρινή Πάντσιος

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα