22. Εξωσυνεδριακή Δραστηριότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22. Εξωσυνεδριακή Δραστηριότητα"

Transcript

1 22. Εξωσυνεδριακή Δραστηριότητα Μαρία Σ. Κουλουβάρη, Κωνσταντίνος Ευθυμίου 1. Εισαγωγή 1.1. Ορισμός 1.2. Γενική Περιγραφή 2. Ενδείξεις Πεδία Εφαρμογών 3. Αντενδείξεις 4. Μέθοδος 4.1. Θεραπευτικά στάδια Αρχικό θεραπευτικό στάδιο Μέσο θεραπευτικό στάδιο Τελικό θεραπευτικό στάδιο 4.2. Αναθέσεις εργασίας στο σπίτι 5. Παράγοντες Αποτελεσματικότητας 5.1. Αυξάνοντας την πιθανότητα συμμόρφωσης με την εργασία στο σπίτι 5.2. Ο ρόλος του θεραπευτή στην εκτέλεση της εργασίας στο σπίτι 5.3. Αντιμετώπιση δυσκολιών στην εκτέλεση της εργασίας στο σπίτι 6. Επίλογος 377

2 1. Εισαγωγή 1.1. Ορισμός H εργασία στο σπίτι αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπευτικής διαδικασίας. Aπεικονίζει τη δυνατότητα που έχουν οι πελάτες να μεταφέρουν τις ικανότητες και τις ιδέες που αναφύονται στα πλαίσια των συνεδριών, στις καθημερινές καταστάσεις της ζωής μέσα στις οποίες προκύπτουν τα προβλήματά τους. Οι εργασίες στο σπίτι είναι σχεδιασμένες θεραπευτικές δραστηριότητες τις οποίες οι πελάτες αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις συνεδρίες. Το περιεχόμενό τους προέρχεται κυρίως από το εμπειρικά τεκμηριωμένο γνωσιακό-συμπεριφοριστικό θεραπευτικό μοντέλο, για το συγκεκριμένο κάθε φορά πρόβλημα, αλλά επιπλέον σχεδιάζεται για τον κάθε πελάτη με βάση μια εξατομικευμένη αντίληψη. Σχεδιασμένες συνεργατικά, οι δουλειές για το σπίτι εστιάζουν στους θεραπευτικούς στόχους. Αναπαριστούν την κύρια διαδικασία μέσω της οποίας οι πελάτες βιώνουν συμπεριφορική και γνωσιακή θεραπευτική αλλαγή, εξασκούν και συντηρούν νέες δεξιότητες και τεχνικές, και πειραματίζονται με νέες συμπεριφορές. Οι εργασίες στο σπίτι προσφέρουν επίσης στους πελάτες την ευκαιρία να συλλέξουν πληροφόρηση σχετικά με τις σκέψεις, τις διαθέσεις, τη φυσιολογία και τις συμπεριφορές τους σε διάφορες καταστάσεις, καθώς και να μελετήσουν σχετικά με τη θεραπεία και τα παρόντα προβλήματά τους (Kazantzis et al., 2005) Γενική Περιγραφή Οι συστάσεις για τη χρήση της εργασίας στο σπίτι δεν είναι κάτι νέο στη σχετική βιβλιογραφία. Ένας αριθμός παλαιότερων θεραπευτών και θεωρητικών συνέστησαν 378

3 τη χρήση θεραπευτικής εργασίας μεταξύ των συνεδριών (π.χ. Dunlap, 1932). Αντικατοπτρίζοντας τη δεσπόζουσα θεραπευτική προσέγγιση των αρχών του 20ού αιώνα, οι θεραπευτές ζητούσαν από τους πελάτες να κρατούν σημειώσεις με τα όνειρά τους, να πραγματοποιούν και να καταγράφουν «δραστηριότητες ελεύθερων συνειρμών», ή να εκθέτουν σκόπιμα τους εαυτούς τους σε φοβικές γι αυτούς καταστάσεις, προκειμένου να ακολουθήσει στη συνεδρία σχετική συζήτηση (Freud, 1952 Herzberg, 1941 Karpman, 1949). Στις δεκαετίες του 60 και του 70 αναπτύχθηκαν ψυχοθεραπευτικές δομές που μετέφεραν την ευθύνη της αλλαγής στον πελάτη. Διάφορες θεραπείες συνηγόρησαν στη θεώρηση των εξωσυνεδριακών εργασιών ως κεντρικό σημείο της θεραπείας, στο οποίο βασίζονταν άλλες παρεμβάσεις καθώς και ενδοσυνεδριακές διαδικασίες (π.χ. Kanfer & Phillips, 1966). Για παράδειγμα, η προσεκτικά δομημένη εργασία στο σπίτι βρισκόταν στο επίκεντρο της σεξοθεραπείας ζεύγους (π.χ., Masters & Johnson, 1970 LoPiccolo & LoPiccolo, 1978). Στηριγμένοι στην αντιληπτική βάση της συμπεριφοριστικής δομής των Kanfer και Phillips, οι Shelton και Ackerman (1974) σχεδίασαν έναν κλινικό οδηγό που περιελάμβανε λίστα 150 εργασιών για το σπίτι, οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία προβλημάτων συμπεριφοράς. Προσέφεραν επίσης παραδείγματα και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των εξωσυνεδριακών εργασιών στη θεραπευτική διαδικασία. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι Shelton και Levy δημοσίευσαν έναν οδηγό περιγραφής συστηματικής και μεθοδολογικής χρήσης της εργασίας στο σπίτι, στα πλαίσια κλινικής πρακτικής. Αν και δεν έχει γίνει αντιληπτή ως «εργασία στο σπίτι», πολλοί μελετητές διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων έχουν απασχοληθεί με τη μεθοδική χρήση δραστηριοτήτων ανάμεσα στις συνεδρίες, ως μέσον αύξησης της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας. Η δουλειά στο σπίτι είναι ενσωματωμένη στη συμπεριφοριστική, την πελατοκεντρική, την επικεντρωμένη στο συναίσθημα, τη διαπροσωπική, την ολιστική, την προσωποκεντρική, τη λογικο-θυμική, τη συστημική, τη βραχεία ψυχοδυναμική, την επικεντρωμένη στην επίλυση του προβλήματος, και σε άλλες θεραπείες (Kazantzis et al., 2005). Η έλευση της γνωσιακής, της συμπεριφοριστικής και της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας ενδυνάμωσε σημαντικά τη μεθοδική χρήση της εργασίας στο σπίτι, στην ψυχοθεραπεία. Η βασισμένη στις δεξιότητες φύση αυτών των θεωριών υποστηρίζει ότι η εξωσυνεδριακή δραστηριότητα μειώνει άμεσα τη συναισθηματική κόπωση, καθώς διδάσκει τους ασθενείς δεξιότητες μέσω των οποίων εξασκούνται στον χειρισμό δυσλειτουργικών σκέψεων και δύσχρηστων τύπων συμπεριφοράς. Επίσης, υποστηρίζει ότι η εργασία στο σπίτι βοηθά στην αλλαγή συμπεριφορών του ασθενή και ενισχύει τα θεραπευτικά οφέλη ανάμεσα στις συνεδρίες (Coon & Thompson, 2003). Κυρίαρχη αρχή που διέπει τη θεραπευτική σχέση στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, είναι ότι ο πελάτης πρέπει να αναλαμβάνει έναν ενεργό ρόλο. Μέρος αυτής της ενεργούς συνεργατικής σχέσης είναι η έμφαση που δίνεται στην εκτός συνεδριών εργασία του πελάτη (Rees et al., 2005). Συγκεκριμένα, ο θεραπευτής αναζητά τρόπους επέκτασης των συνθηκών που παρέχουν στον ασθενή ευκαιρίες για γνωσιακή και συμπεριφορική αλλαγή, μέσα από 379

4 την αξιοποίηση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ των συνεδριών. Οι κατάλληλες εργασίες για το σπίτι προσφέρουν στον ασθενή ευκαιρίες να εκπαιδεύσει τον εαυτό του περισσότερο (π.χ. μέσω της βιβλιοθεραπείας), να συλλέξει πληροφορίες (π.χ. με καταγραφή των σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών του), να ελέγξει την εγκυρότητα των σκέψεων και των πεποιθήσεών του, να τροποποιήσει τον τρόπο σκέψης του, να εξασκηθεί στη χρήση των γνωσιακών και συμπεριφοριστικών εργαλείων, και να πειραματιστεί με νέες συμπεριφορές. Η εργασία στο σπίτι μπορεί να μεγιστοποιήσει ό,τι έμαθε ο ασθενής στη θεραπευτική συνεδρία, και να τονώσει το αίσθημα της αποτελεσματικότητάς του (J. Beck, 1995). Στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ασκήσεων για το σπίτι: οι ασκήσεις μέσω παρατήρησης, και οι πειραματικές ασκήσεις. Οι πρώτες περιλαμβάνουν την παρατήρηση και καταγραφή συναισθημάτων, αυτόματων σκέψεων, δραστηριοτήτων, θετικών ή προβληματικών συμπεριφορών, συμπεριφορών άλλων ατόμων. Οι πειραματικές ασκήσεις περιλαμβάνουν την προσπάθεια εκδήλωσης μιας νέας συμπεριφοράς ή τρόπου επικοινωνίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η έκθεση και η εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης. Οι εξωσυνεδριακές εργασίες είναι πολυάριθμες. Ορισμένες από αυτές που χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα είναι η τήρηση ημερολογίου δυσλειτουργικών σκέψεων, η ενεργοποίηση μιας συμπεριφοράς, η ανάλυση πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων, η βιβλιοθεραπεία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι αναθέσεις εργασίας στο σπίτι δεν αποτελούν μια «επιπλέον» ή συμπληρωματική διαδικασία στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Όχι μόνο δεν είναι προαιρετικές, αλλά αντιθέτως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας (Beck et al., 1979). Ορισμένοι μάλιστα μελετητές θεωρούν τη συστηματική χρήση των εξωσυνεδριακών εργασιών ως καθοριστικό στοιχείο της θεραπευτικής προσέγγισης, υποστηρίζοντας ότι μια θεραπεία δεν μπορεί να θεωρείται γνωσιακή-συμπεριφοριστική αν δεν περιλαμβάνει τέτοιου τύπου εργασίες (Thase & Callan, 2006). 2. Ενδείξεις Πεδία Εφαρμογών Οι αναθέσεις εργασίας στο σπίτι ποικίλλουν τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς τη σκοπιμότητά τους. Το είδος και το μέγεθος της εξωσυνεδριακής ανατεθείσας δραστηριότητας εξαρτώνται κυρίως από τις ικανότητες θεραπευτή και θεραπευόμενου, τη φύση της ψυχοπαθολογίας του δεύτερου, και το στάδιο της θεραπευτικής παρέμβασης. Από την εργασία στο σπίτι μπορούν να επωφεληθούν ασθενείς όλων των ηλικιακών ομάδων. Έτσι εκτός από τους ενήλικες αυτή θεωρείται βασικό συστατικό της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας παιδιών αλλά και εφήβων. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς δεν αποτελούν εξαίρεση, ενώ επίσης αυτό το είδος εργασίας συχνά διευκολύνει την επίτευξη αλλαγών στα πλαίσια δυσλειτουργικών οικογενειακών συστημάτων. 380

5 Σε ό,τι αφορά το πεδίο της ψυχοπαθολογίας, η διαθέσιμη βιβλιογραφία δείχνει ότι ασθενείς με κατάθλιψη επωφελούνται από τις εργασίες στο σπίτι (Burns & Holen- Hoeksema, 1991 Addis & Jacobson, 2000 Burns & Spangler, 2000 Coon & Thompson, 2003 Rees, et al., 2005). Η συμμόρφωση με τις εξωσυνεδριακές δραστηριότητες έχει, επίσης, συσχετισθεί με θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα σε άνδρες και γυναίκες με κοινωνική φοβία (Leung & Heimberg, 1996) και αγοραφοβία (Edelman & Chambless, 1993). Σε μελέτη σχετικών δεδομένων οι Kazantzis και Deane (1999) αναφέρουν ότι σε ποσοστό 80% οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η εργασία στο σπίτι έχει μεγάλη σημασία στη θεραπεία του άγχους, της έλλειψης διεκδικητικότητας και κοινωνικών δεξιοτήτων, και σε ποσοστό 65% τη θεωρούν σημαντικό παράγοντα στη θεραπεία κατάθλιψης, αγχωδών διαταραχών, αϋπνίας, ψυχαναγκασμών, καταναγκασμών και σεξουαλικών διαταραχών. Στο πλαίσιο της ίδιας επισκόπησης, ποσοστό 50% των ψυχολόγων βλέπει την εργασία στο σπίτι ως μικρής ή μέτριας σπουδαιότητας για τη θεραπεία ψευδαισθήσεων, παραισθήσεων, μαθησιακών διαταραχών και σεξουαλικής κακοποίησης. Καθώς υπάρχουν πολλές αναφορές για τον θετικά σημαντικό ρόλο των εργασιών στο σπίτι, και μόνον εικασίες για το αντίθετο, φαίνεται πολύ πιθανό ότι η πλειονότητα των ασθενών επωφελείται από τη συμμόρφωση με τις σωστά δομημένες αναθέσεις εξωσυνεδριακών δραστηριοτήτων (Robinson, 2009). 3. Αντενδείξεις Δεν υπάρχουν αναφορές για αντενδείξεις που σχετίζονται με την ανάθεση εξωσυνεδριακών δραστηριοτήτων. Εξάλλου, αν και οι περισσότερες εργασίες για το σπίτι είναι κατάλληλες για πολλούς ασθενείς, πρέπει να τονιστεί ότι πολλές από τις εργασίες αυτής της κατηγορίας είναι απόλυτα εξατομικευμένες και σχεδιάζονται ειδικά για την κάλυψη των αναγκών ενός συγκεκριμένου ασθενή (J. Beck, 1995). Η εργασία στο σπίτι πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματικά με όλους τους πελάτες. Θα πρέπει ωστόσο οι εργασίες εκτός συνεδριών να ανατίθενται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις ασθενών που παρουσιάζουν ελλείμματα σε νοητικό επίπεδο ή/ και σε επίπεδο κινήτρου. Ασθενείς με υψηλού βαθμού συμπτωματολογία ψευδαισθήσεων και παραισθήσεων ενδέχεται να έχουν δυσκολία στις γραπτές εργασίες (Nelson, 1997). Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί από αυτούς τους ασθενείς μπορεί να είναι απρόθυμοι ή ανίκανοι να ολοκληρώσουν γραπτές εργασίες, και επειδή το βρίσκουν δύσκολο να εργαστούν σε ένα θεωρητικό, αφηρημένο επίπεδο που τους καλεί να σκεφτούν γύρω από τις σκέψεις τους. Ωστόσο, ορισμένοι από τους ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτωματολογία αυτού του τύπου μπορεί να ωφεληθούν από εξωσυνεδριακές εργασίες που περιλαμβάνουν ολοκλήρωση πρακτικών αναθέσεων και προφορική αναφορά στον θεραπευτή από μνήμης στο πλαίσιο της επόμενης συνεδρίας (Chadwick, Birchwood & Trower, 1996). 381

6 4. Μέθοδος Η μορφή που θα πάρει η εξωσυνεδριακή δραστηριότητα, εξαρτάται όπως προαναφέρθηκε από τις ικανότητες του θεραπευτή και του θεραπευόμενου, τη φύση της ψυχοπαθολογίας και το στάδιο της θεραπευτικής παρέμβασης. Οι στόχοι είναι πολλαπλοί, όπως συλλογή πληροφοριών (αυτορρύθμιση), εξοικείωση με τη γνωσιακή προσέγγιση, καταγραφή (π.χ. με την τεχνική του ημερολογίου δυσλειτουργικών σκέψεων), και τροποποίηση γνωσιών μέσα από διάφορες λογικές και εμπειρικές διαδικασίες (Παπακώστας, 1994). Η Robinson (2009) δίνει έμφαση στην προσαρμοστικότητα της εργασίας για το σπίτι ως προς τους σημαντικούς παράγοντες της θεραπείας. Ιδιαίτερα τονίζει τη σημαντικότητα της μορφοποίησης της εργασίας, σε συντονισμό με το εκάστοτε θεραπευτικό στάδιο. Ακολουθεί σχετική ανάλυση μεθοδολογίας της χρήσης εργασιών για το σπίτι Θεραπευτικά στάδια Αρχικό θεραπευτικό στάδιο Στο αρχικό στάδιο της θεραπείας εντάσσονται οι εργασίες παρακολούθησης. Δίνεται έμφαση στην εύρεση κινήτρου για αλλαγή. Στόχος είναι να επιλεγεί η πιο κατάλληλη μέθοδος παρακολούθησης. Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο θεραπευτής για να ελέγξει ποιοτικά τη χρήση της ανατεθείσας εργασίας είναι οι εξής (Robinson, 2009): Ο πελάτης προτίθεται να κάνει αλλαγές στους επόμενους 6 μήνες; Ποια είναι η περισσότερο υλοποιήσιμη μέθοδος αυτοπαρατήρησης; Μέσο θεραπευτικό στάδιο Εδώ εντάσσονται οι εργασίες που αποσκοπούν σε επιτυχή συμπεριφορική αλλαγή. Στο επίκεντρο της θεραπευτικής διαδικασίας βρίσκονται η αυτο-αποτελεσματικότητα και οι δυνατότητες του ασθενή. Τίθενται οι βάσεις της αξιόπιστης τεκμηρίωσης της εργασίας για το σπίτι. Μελετούνται το μέγεθος και ο τόπος υλοποίησης της εργασίας. Διευκρινίζονται και ελέγχονται οι απαιτούμενες ικανότητες. Γίνεται εκμάθηση δημιουργίας και εφαρμογής αυτο-ενισχυτικών σχεδίων. Τέλος, καθορίζονται πηγές υποστήριξης του ασθενή, τόσο στο κοινωνικό του περιβάλλον όσο και από πλευράς θεραπευτή. Οι απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις είναι βοηθητικές, προκειμένου ο θεραπευτής να ελέγξει ποιοτικά τη χρήση των εργασιών που ανατίθενται στον ασθενή (Robinson, 2009): Ποιες δυνατότητες του ασθενή σχετίζονται με την ανατεθείσα εργασία, και πόσο πολύ πιστεύει ο ασθενής στην ικανότητά του να την ολοκληρώσει; Ποιες είναι οι πεποιθήσεις του ασθενή σχετικά με την αιτιολογία και την επίλυση του προβλήματός του; 382

7 Πόσον χρόνο θα χρειαστεί η υλοποίηση του ανατεθέντος έργου, και πού θα πραγματοποιηθεί; Ποιες ικανότητες απαιτούνται για την υλοποίηση της εργασίας; Ποιοι είναι οι σχεδιασμένοι, πιθανοί, θετικοί ενισχυτές για το ανατεθέν έργο (εν δυνάμει πηγές είναι ο εαυτός, οι άλλοι, ο θεραπευτής); Το πλάνο της ανατεθείσας εργασίας είναι καταγεγραμμένο σε έντυπη μορφή για τον ασθενή (ώστε να το πάρει στο σπίτι) και για τον θεραπευτή (για καταχώριση στον φάκελο του ασθενή); Τελικό θεραπευτικό στάδιο Η τελική φάση της θεραπείας σχετίζεται με την αποτελεσματική διατήρηση των ανατεθεισών εργασιών. Η διαδικασία εστιάζει σε θέματα που έχουν σημασία για τον ασθενή. Οι στόχοι των εργασιών για το σπίτι σχετίζονται με τη δημιουργία πλάνων πρόληψης υποτροπής, τα οποία θα πρέπει να επανελέγχονται τακτικά και να αναθεωρούνται με σκοπό να υποστηρίζουν τον νέο τρόπο ζωής του ατόμου. Σχετικές ερωτήσεις ποιοτικού ελέγχου είναι οι εξής (Robinson, 2009): Πώς σχετίζονται οι περισσότερο «ωφέλιμες» εργασίες με τα σημαντικά ζητήματα του πελάτη; Ποιες αλλαγές και/ή νεοαποκτηθείσες δεξιότητες βοήθησαν τον ασθενή να βελτιωθεί; Πόσο συχνά θα εκτελούνται; Πώς θα ενισχύονται; Ποιο είναι το σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενου προβλήματος; Πώς οι ιδιαίτερα ωφέλιμες εργασίες θα ενσωματωθούν στον τρόπο ζωής του ατόμου; Γενικά, ο θεραπευτής είναι καλό να έχει ιδιαίτερα ενεργητικό ρόλο στο πρώτο στάδιο της θεραπείας. Προοδευτικά συνιστάται να ζητά από τον ασθενή να προσδιορίσει και να προτείνει μόνος του δουλειά για το σπίτι. Οι ασθενείς που μαθαίνουν να καθορίζουν μόνοι τη δουλειά που πρέπει να κάνουν στο σπίτι μέχρι το τέλος της θεραπείας, είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν να το κάνουν και μετά την ολοκλήρωσή της (J. Beck, 1995) Αναθέσεις εργασίας στο σπίτι Παρακάτω αναφέρονται εν συντομία ορισμένες από τις πιο συνήθεις αναθέσεις εργασίας στο σπίτι: Ενεργοποίηση συμπεριφοράς Εφαρμόζεται προκειμένου να κινητοποιηθεί ο θεραπευόμενος ως προς την ενεργοποίηση μιας παλαιότερης συμπεριφοράς. Είναι ιδιαίτερα σημαντική εργασία για αποσυρμένους και μη δραστήριους ασθενείς. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ενεργοποίηση νέας συμπεριφοράς, που απορρέει ως ανάγκη από το περιεχόμενο της συνεδρίας και σχετίζεται με την άσκηση νέων δεξιοτήτων ή με την εφαρμογή λύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί πρακτική επίλυση προβλημάτων. 383

8 Ημερολόγιο δυσλειτουργικών σκέψεων Στο πλαίσιο της φάσης διερεύνησης και λειτουργικής ανάλυσης της συμπεριφοράς του θεραπευόμενου, του ζητείται να καταγράφει σε μορφή ημερολογίου τις δυσάρεστες σκέψεις του. Συγκεκριμένα ο ασθενής καλείται: α) να περιγράψει μια κατάσταση που του δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα, β) να αναγνωρίσει και να καταγράψει τα συναισθήματα αυτά, γ) να αναγνωρίσει και να καταγράψει τις αυτόματες σκέψεις που του δημιουργεί η κατάσταση αυτή. Το ημερολόγιο δηλαδή αποτελείται από τις εξής τρεις στήλες, που συμπληρώνει ο θεραπευόμενος: 1) Γεγονός, 2) Τι ένιωσα, και 3) Τι πέρασε από το μυαλό μου. Μέσω της τακτικής συμπλήρωσης του ημερολογίου, ο θεραπευόμενος μαθαίνει να διακρίνει τις σκέψεις από τα συναισθήματά του, καθώς και τη σημασία των σκέψεων στη δημιουργία του συναισθήματος. Στη φάση της παρέμβασης, ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται ώστε να εντοπίζει, να αμφισβητεί και τελικά να τροποποιεί το περιεχόμενο αυτών των σκέψεων, αλλά και να διορθώνει τις γνωσιακές παραποιήσεις (Beck et al., 1985). Συγκεκριμένα, καλείται επιπλέον: α) να αμφισβητήσει και να αντικαταστήσει τις αρνητικές σκέψεις με περισσότερο λειτουργικές, και να τις καταγράψει, και β) να αναγνωρίσει και να καταγράψει αλλαγές που προέκυψαν στη διάθεση μετά από την αμφισβήτηση των αρνητικών σκέψεων. Έτσι, σε αυτή τη φάση προστίθενται τέσσερεις επιπλέον στήλες στο αρχικά τρίστηλο ημερολόγιο, και ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται στη συμπλήρωσή τους. Για την ακρίβεια προστίθενται οι εξής στήλες: 1) Δεδομένα που υποστηρίζουν τη σκέψη μου, 2) Δεδομένα που αντικρούουν τη σκέψη μου, 3) Εναλλακτική σκέψη, και 4) Συναίσθημα (περιγράφεται το συναίσθημα του ατόμου μετά την εναλλακτική σκέψη). Η τήρηση ημερολογίου δυσλειτουργικών σκέψεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί, πέρα από τα άμεσα οφέλη, γεφυρώνει το κενό χρόνου που μεσολαβεί ανάμεσα στις συνεδρίες και επιτρέπει στον ασθενή να δουλέψει με τον θεραπευτή του «σήμερα», σκέψεις τού «χθες». Βιβλιοθεραπεία O ασθενής καλείται να μελετήσει βιβλία κυρίως εγχειρίδια αυτοβοήθειας σχετικά με την αντιμετώπιση των δικών του προβλημάτων. Τα βιβλία αυτοβοήθειας βασίζονται στην αξιοποίηση της αυτορρυθμιστικής ικανότητας. Το άτομο συμμετέχει ως ισότιμος συνεργάτης στην παραδοσιακή μορφή των συναντήσεων με τον θεραπευτή, και ως κύριος υπεύθυνος για την πρόοδο της θεραπείας στη μορφή των προγραμμάτων αυτοβοήθειας. Αυτό προάγει την τάση του για αυτοπραγμάτωση, αυτο-οριοθέτηση, αυτο-υπεθυνότητα και αυτονομία, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό ρόλο του παθητικού αποδέκτη θεραπευτικών υπηρεσιών, όπως συμβαίνει στη φαρμακοθεραπεία ή σε παλαιότερες μορφές ψυχοθεραπείας (Ευσταθίου, 2006). Διερεύνηση πλεονεκτημάτων μειονεκτημάτων Το άτομο εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει, να αξιολογεί και να συνυπολογίζει στην καθημερινή του ζωή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεμονωμένων σκέψεων, πεποιθήσεων, συμπεριφορών ή επιλογών όταν πρόκειται να λάβει μια απόφαση. 384

9 Ανασκόπηση της προηγούμενης θεραπευτικής συνεδρίας Συμβάλλει στη σταθεροποίηση της μάθησης. Μπορεί να γίνει μέσα από την ανάγνωση σημειώσεων που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (ή αμέσως μετά), και/ή από την ακρόαση μιας κασέτας της θεραπευτικής συνεδρίας. Ενώ ακούει την κασέτα, ο ασθενής μπορεί να καταγράφει τα κύρια σημεία, τα συμπεράσματα που προκύπτουν, τις αυτόματες σκέψεις, τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και τις προσαρμοστικές απαντήσεις που αναγνωρίζει μέσα στη συνεδρία (J. Beck, 1995). Προετοιμασία για την επόμενη θεραπευτική συνεδρία Για πολλούς ασθενείς είναι φυσιολογική διαδικασία και δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη, συνεχιζόμενη ανάθεση. Αυτοί οι ασθενείς συλλέγουν αυτόματα τις σκέψεις τους, προβλέποντας τη σταθερή φόρμα ερωτήσεων του θεραπευτή στην αρχή κάθε συνεδρίας. Ωστόσο, μερικοί ασθενείς αποφεύγουν να σκέφτονται την επόμενη συνεδρία μεταξύ των συνεδριών ή δυσκολεύονται να συνοψίσουν σε λίγες προτάσεις τα σημαντικά θέματα που θέλουν να συζητήσουν. Είναι χρήσιμο να ζητείται από αυτούς τους ασθενείς να προετοιμάζουν τις ανάλογες νοερές ή γραπτές σημειώσεις, πριν από κάθε συνεδρία (J. Beck, 1995). 5. Παράγοντες Αποτελεσματικότητας Σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη ωφέλιμων εργασιών για το σπίτι σχετίζονται με τους εξής παράγοντες (Robinson, 2009): την ακριβή εκτίμηση της ετοιμότητας του πελάτη για αλλαγή, την ποιότητα της θεραπευτικής συμμαχίας, το επίπεδο συνεργασίας στην ανάπτυξη της εργασίας για το σπίτι, την παροχή εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης για την ανατεθείσα για το σπίτι εργασία, την αξιοποίηση των ικανοτήτων του πελάτη στον σχεδιασμό της εργασίας για το σπίτι, και τον βαθμό στον οποίο η εφαρμογή της εργασίας για το σπίτι ενισχύεται θετικά, τόσο μέσα όσο και έξω από τη θεραπευτική συνεδρία Αυξάνοντας την πιθανότητα συμμόρφωσης με την εργασία στο σπίτι Οι Shelton και Levy (1981) έχουν κάνει τις παρακάτω προτάσεις, που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμόρφωσης με την εργασία στο σπίτι: o θεραπευτής θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι οι αναθέσεις περιλαμβάνουν επακριβείς λεπτομέρειες αναφορικά με την αντίδραση και το κίνητρο που σχετίζονται με την επιθυμητή συμπεριφορά, 385

10 ο θεραπευτής θα πρέπει να παρέχει άμεσα εκπαίδευση δεξιοτήτων, όταν αυτό είναι απαραίτητο, η συμμόρφωση θα πρέπει να ενισχύεται, ο θεραπευτής θα πρέπει να ξεκινά με μικρές αναθέσεις εργασίας στο σπίτι, τις οποίες θα αυξάνει σταδιακά, ο θεραπευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί παραδείγματα, ο θεραπευτής θα πρέπει να οδηγήσει τον πελάτη σε «δημόσια» δέσμευση συμμόρφωσης, ο θεραπευτής θα πρέπει να βοηθήσει τον πελάτη να αναπτύξει μια προσωπική δέσμευση συμμόρφωσης, ο θεραπευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί γνωσιακές στρατηγικές επανάληψης προκειμένου να βελτιώσει την επιτυχία των αναθέσεων, ο θεραπευτής θα πρέπει να προσπαθεί να προλαμβάνει και να μειώνει τις αρνητικές συνέπειες της συμμόρφωσης, ο θεραπευτής θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τη συμμόρφωση με όσο περισσότερους τρόπους μπορεί, και τέλος ο θεραπευτής θα πρέπει όταν το κρίνει απαραίτητο να χρησιμοποιεί παράδοξες στρατηγικές Ο ρόλος του θεραπευτή στην εκτέλεση της εργασίας στο σπίτι Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας επαρκή στοιχεία που δείχνουν ότι οι στάσεις του θεραπευτή σχετίζονται με τον τρόπο που εκτελούνται οι εξωσυνεδριακές εργασίες (Kazantzis et al., υπό έκδοση). Συγκεκριμένα, η εστίαση της προσοχής των θεραπευτών σε ενδοπροσωπικές τους διαδικασίες αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των αποτελεσματικών θεραπευτικών σχέσεων (Padesky, 1999). Ο Kazantzis και οι συνεργάτες του (2005) αναφέρουν πως όταν εκπαιδεύουν θεραπευτές στη χρήση εργασίας στο σπίτι, τους ενθαρρύνουν να ελέγχουν τις πεποιθήσεις τους σχετικά με τον ρόλο των εξωσυνεδριακών αναθέσεων στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία. Συνήθεις ενδείξεις ότι ο θεραπευτής ενδέχεται να έχει μη βοηθητικές πεποιθήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του είδους εργασίας, είναι οι ακόλουθες: επιτρέπει συχνά στον πελάτη να αποχωρήσει από τη συνεδρία χωρίς να έχουν συζητηθεί θέματα σχετικά με την εργασία στο σπίτι, δεν διαπραγματεύεται νέα ή αναθεωρημένη εργασία για το σπίτι όταν ο πελάτης βρίσκεται σε μεγάλο αδιέξοδο, προσπερνά με βιασύνη κάθε συζήτηση που σχετίζεται με την εργασία για το σπίτι, συζητά σχετικά με την εργασία για το σπίτι, αλλά δεν παρέχει αιτιολόγηση σχετικά με τη χρησιμότητά της, είναι επιτακτικός στη συζήτηση της εργασίας για το σπίτι, αφήνει τον πελάτη να αποχωρήσει χωρίς να ενθαρρύνει την εξάσκηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, πετυχαίνει μόνο μια ασαφή συμφωνία σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εργασίας για το σπίτι, 386

11 ξεχνά να επιθεωρήσει την εργασία που είχε αναλάβει για το σπίτι ο θεραπευόμενος, επιδοκιμάζει σε υπερβολικό βαθμό την εκτέλεση της εργασίας για το σπίτι, και αισθάνεται συχνά απογοητευμένος ή/και εκνευρισμένος όταν δεν ολοκληρώνεται η ανατεθείσα για το σπίτι εργασία. Όταν ο θεραπευτής παρουσιάζει τέτοιες συμπεριφορές και τέτοια αισθήματα, είναι χρήσιμο να αναγνωρίσει τις αυτόματες σκέψεις του και να συζητήσει γι αυτές αργότερα στο πλαίσιο εποπτείας. Έτσι, θα εξακριβώσει αν οι πεποιθήσεις και οι στάσεις του επηρεάζουν τη μάθηση του πελάτη. Ένας άλλος χρήσιμος τρόπος για τη διευκόλυνση της αυξημένης παρακολούθησης των ενδοπροσωπικών διαδικασιών του θεραπευτή είναι να καταγράφει τις σκέψεις του, να αναγνωρίζει τις σκέψεις που κάνει για τον πελάτη, τον εαυτό του και τη συνεδρία ή το θεραπευτικό πλάνο. Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι βέβαια απαραίτητο να κοινοποιηθεί στον πελάτη. Λειτουργικές πεποιθήσεις του θεραπευτή σχετικά με την εργασία στο σπίτι είναι οι εξής (Kazantzis et al., 2005): η εργασία στο σπίτι είναι θεραπεία, οι αναθέσεις εργασίας στο σπίτι απαιτούν πολύ χρόνο από τη διάρκεια της συνεδρίας, η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να είναι σχετική με τους στόχους του πελάτη, η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις στρατηγικές αντιμετώπισης που διαθέτει ο πελάτης, η συμμόρφωση με την εργασία στο σπίτι είναι μια απαραίτητη αλλά όχι επαρκής συνθήκη για τη βελτίωση, η μη συμμόρφωση με την εργασία στο σπίτι είναι συνηθισμένη, η μη συμμόρφωση με την εργασία στο σπίτι είναι κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας, και η μη συμμόρφωση με την εργασία στο σπίτι θα πρέπει να εξετάζεται και να ερμηνεύεται ώστε να είναι απολύτως κατανοητή η αιτιολογία της Αντιμετώπιση δυσκολιών στην εκτέλεση της εργασίας στο σπίτι Σύμφωνα με την Robinson (2009), όταν ένας πελάτης αποτυγχάνει στην εκτέλεση των εργασιών για το σπίτι, ο θεραπευτής θα πρέπει να αποφύγει την επανάληψη των ίδιων αναθέσεων και να μοιραστεί την ευθύνη για την αποτυχία της εφαρμογής. Ο θεραπευτής είναι ο ειδικός στην αλλαγή της συμπεριφοράς, συνεπώς έχει την τελική ευθύνη για την υλοποίηση της καθορισμένης εργασίας. Όταν ένας πελάτης αποτυγχάνει στην εκτέλεση του προγραμματισμένου πλάνου εργασίας για το σπίτι, ο θεραπευτής θα πρέπει να διαθέσει χρόνο, προκειμένου να εντοπίσει τα συγκεκριμένα εμπόδια υλοποίησης της εργασίας. Αφού τα εντοπίσει, θα πρέπει να εντάξει με τρόπο προνοητικό τις νεοαποκτηθείσες αυτές πληροφορίες στον σχεδιασμό νέων εξωσυνεδριακών αναθέσεων. Σε περιπτώσεις που το κίνητρο του πελάτη είναι χαμηλό, θα πρέπει ο θεραπευτής να προσαρμόσει τον σχεδιασμό της προς ανάθεση εργασίας στο επίπεδο προθυμίας του 387

12 θεραπευόμενου. Είναι σημαντικό επίσης να αξιολογείται η αυτοπεποίθηση του πελάτη μετά από μια αποτυχημένη εξωσυνεδριακή δραστηριότητα, προκειμένου αν χρειαστεί να του προσφερθεί πρόσθετη υποστήριξη. Ο θεραπευτής θα πρέπει να αναπτύσσει εργασίες για το σπίτι που θα είναι προσαρμοσμένες στα επίπεδα οργάνωσης και κινήτρου του πελάτη, και που θα υποστηρίζονται κατάλληλα από το κοινωνικό δίκτυο του ατόμου, το πλάνο αυτο-ενίσχυσης και/ή τον θεραπευτή (Robinson, 2009). Όσον αφορά συνήθεις δυσκολίες που σχετίζονται με ομάδες πληθυσμού, αξίζει να αναφερθεί ότι η προσέγγιση και η αντίδραση του θεραπευτή είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε περιπτώσεις που ένα παιδί δεν συμμορφώνεται. Στο ίδιο κομμάτι της συμμόρφωσης ενδέχεται να υπάρξει δυσκολία με τους εφήβους. Εδώ ο θεραπευτής καλείται να σχεδιάσει αναθέσεις εργασίας χρησιμοποιώντας δημιουργικές και ευέλικτες μεθόδους (Kazantzis et al., 2005). Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση αποτελεσματικών εξωσυνεδριακών εργασιών για ηλικιωμένα άτομα δεν απαιτεί μόνο σημαντική προνοητικότητα και δημιουργικότητα, αλλά και αρκετή υπομονή, επιμονή, ενασχόληση με επίλυση προβλημάτων και προώθηση σχεδιασμού από πλευράς θεραπευτή και πελάτη για την απομάκρυνση συμπεριφορικών και πρακτικών δυσκολιών (Coon & Gallagher-Thompson, 2002). 6. Επίλογος Πολλές έρευνες γίνονται στο πλαίσιο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας για τον ρόλο της ανάθεσης εργασίας στο σπίτι. Αποτελέσματα μεταανάλυσης (Kazantzis et al., 2000) που διαπραγματεύεται τον ρόλο της εργασίας στο σπίτι στο πλαίσιο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας, προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της δουλειάς στο σπίτι είχε σημαντικά θετική επίδραση στη θεραπεία. Οι ασθενείς που έκαναν εργασία στο σπίτι ανεξαρτήτως τύπου ωφελήθηκαν σημαντικά. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η συμμόρφωση με την εργασία στο σπίτι είναι σημαντικός παράγοντας θετικής θεραπευτικής έκβασης. Πιο συγκεκριμένα, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών του δείγματος και του είδους της εργασίας, όσοι είχαν υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στη θεραπεία. Έρευνα έχει γίνει, επίσης, σχετικά με την ενθάρρυνση της ολοκλήρωσης μιας ανατεθείσας εργασίας στο σπίτι, στη θεραπεία ηλικιωμένων ατόμων (Coon & Gallagher-Thompson, 2002). Και από αυτή τη μελέτη διαπιστώθηκε πως η εργασία στο σπίτι διευκολύνει τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας, και ιδιαίτερα της θεραπείας της συναισθηματικής καταπόνησης ηλικιωμένων ατόμων και των φροντιστών τους. Ενώ υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν τις συνολικές επιδράσεις των αναθέσεων εργασίας στο σπίτι στην προώθηση των αποτελεσμάτων της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας, είναι διαθέσιμα σχετικά λίγα στοιχεία για τη διευκρίνιση του υποκείμενου μηχανισμού που οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι οι ανα- 388

13 θέσεις εργασίας στο σπίτι παράγουν ένα αποτέλεσμα στη θεραπεία, το οποίο είναι σαφές, μετρήσιμο, και οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι πελάτες που ολοκληρώνουν τις εξωσυνεδριακές αναθέσεις είναι περισσότερο πιθανό να βιώσουν θεραπευτικά οφέλη. Ωστόσο, όπως αναφέρουν και οι Kazantzis, Deane, Ronan και L Abate (2005), πολύ λίγη είναι η διαθέσιμη θεωρητική ή εμπειρική δουλειά που έχει σχεδιαστεί για τη διευκρίνιση των παραγόντων που οδηγούν στην εμπλοκή του πελάτη με αυτές τις εργασίες, και του βαθμού στον οποίο οι ενδοσυνεδριακές ανασκοπήσεις και ο σχεδιασμός με τον θεραπευτή επηρεάζουν τη συμμόρφωση του πελάτη. Οι ίδιοι αναφέρουν, επίσης, ότι περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να εξεταστεί εάν οι θεωρητικές βάσεις για τη χρήση της εργασίας στο σπίτι μπορούν να επεκταθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας. Και καταλήγουν ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερο εννοιολογικά κατευθυνόμενη έρευνα, που θα εκτείνεται πέρα από τις συσχετίσεις της συμμόρφωσης με την εργασία στο σπίτι με μεμονωμένες διαστάσεις της θεραπευτικής διαδικασίας. Αυτή η έρευνα είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των θεωρητικών θεμελίων που στηρίζουν τον ρόλο των εξωσυνεδριακών δραστηριοτήτων στη θεραπεία. Είναι βέβαιο πως οι αναθέσεις εργασιών εκτός συνεδριακού πλαισίου αποτελούν πυρηνικό κομμάτι της διαδικασίας αλλαγής στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία. Με τον εξατομικευμένο ως προς το περιεχόμενό τους χαρακτήρα, οι αναθέσεις εργασίας στο σπίτι λειτουργούν ως το κύριο όχημα μέσω του οποίου οι πελάτες μεταφέρουν δεξιότητες στην καθημερινή τους ζωή. Με τόσο καίριο και σημαντικό ρόλο, οι εργασίες στο σπίτι ενσωματώνονται στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων και κλινικών πληθυσμών. Και καθώς η θεωρία, η έρευνα και η πρακτική της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας αναπτύσσονται, οι αναθέσεις εργασίας στο σπίτι είναι προφανές ότι διατηρούν την κεντρική τους θέση στο πλαίσιο αυτής της εξελικτικής διαδικασίας (Kazantzis et al., 2005). 389

14 Βιβλιογραφία Addis, M. & Jacobson, N.S. (2000). A closer look at the treatment rationale and homework compliance in cognitive behavioral therapy for depression. Cognitive Therapy and Research, 24(3), Blackburn, I.M. & Twaddle, V. (1996). Cognitive Therapy in action. Souvenir Press. Beck, J.S., (1995). Cognitive Therapy: Basics and Beyond. New York: The Guilford Press. Beck, A.T., Emery, G. & Greenberg, R. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books. Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι, Κ. Αγγελή & Γ. Ευσταθίου, Αυτογνωσία και Αυτοδιαχείριση. Γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση (σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press. Burns, D.D. & Nolen-Hoeksema, S. (1991). Coping styles, homework compliance, and the effectiveness of cognitive-behavioral therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(2), Chadwick, P., Birchwood, M. & Trower, P. (1996). Cognitive therapy for delusions, voices and paranoia. Chichester, England: Wiley. In W. Ο Donohue & J.E. Fisher (Eds), General Principles and Empirically Supported Techniques of Cognitive Behavior Therapy (p. 362). New Jersey: Wiley. Coon, D.W. & Gallagher-Thompson, D. (2002). Encouraging homework completion among older adults in therapy. Journal of Clinical Psychology, 58(5), Coon, D.W. & Thompson L.W. (2003). The Relationship Between Homework Compliance and Treatment Outcomes Among Older Adult Outpatients With Mild-to-Moderate Depression. Am. J. Geriatr. Psychiatry, 11: Dunlap, K. (1932). Habits, their making and unmaking. New York: Liveright. In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p. 358). New York: Routledge. Edelman, R.E. & Chambless, D.L. (1995). Adherence during sessions and homework in cognitive-behavioral group treatment of social phobia. Behaviour Research and Therapy, 33(5), Ευσταθίου, Γ. (2006). Βιβλία αυτοβοήθειας: Γίνε ο θεραπευτής του εαυτού σου. Στο K. Ευθυμίου, A. Μαυροειδή, E. Παυλάτου & A. Καλαντζή-Αζίζι (Επιμ. Έκδ.), Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας. Ένας οδηγός για τις ψυχικές διαταραχές και την αντιμετώπισή τους (σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Freud, S. (1952). Inhibitions, symptoms, and anxiety. In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p.358). New York: Routledge. Herzberg, A. (1941). Short-term treatment of neurosis by graduate tasks. British Journal of Medical Psychology, 29, In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p. 358). New York: Routledge. Kanfer, F., & Phillips, J. (1966). A survey of current behavior and a proposal for classification. Archives of General Psychiatry, 15, In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (pp ). New York: Routledge. 390

15 Karpman, B. (1949). Objective psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 5, In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p. 358). New York: Routledge. Kazantzis (υπό έκδοση). In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p. 358). New York: Routledge. Kazantzis, N. & Dean, F.P. (1999). Psychologists use of homework assignments in clinical practice. Professional Psychology: Research and Practice, 30(6), In W. Ο Donohue & J.E. Fisher (Eds), General Principles and Empirically Supported Techniques of Cognitive Behavior Therapy (p. 361). New Jersey: Wiley. Kazantzis N., Dean F.P. & Ronan K.R. (2000). Homework Assignments in Cognitive and Behavioral Therapy: A Meta-Analysis. Clinical Psychology: Science and Practice, 7, Kazantzis N., Dean F.P., Ronan K.R. & L Abate L. (2005). Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy. New York: Routledge. Kazantzis, N., Lampropoulos, G.L. & Deane, F.P. (υπό έκδοση). A national survey of psychologists attitudes towards homework assignments. Journal of Consulting and Clinical Psychology. In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p. 364). New York: Routledge. Leung, A.W. & Heimberg, R.G. (1996). Homework compliance, perceptions of control, and outcome of cognitive behavioral treatment of social phobia. Behavior Research & Therapy, 34(5-6), LoPiccolo, J. & LoPiccolo, L. (Eds.). (1978). Handbook of sex therapy. New York: Plenum Press. In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p. 359). New York: Routledge. Masters, W. & Johnson, V.E. (1970). Human sexual inadequacy. Boston: Little Brown. In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p.359). New York: Routledge. Nelson, H.E. (1997). Cognitive behavioural therapy with schizophrenia: A practice manual. Cheltenham, England: Stanley Thorne. In W. Ο Donohue & J.E. Fisher (Eds), General Principles and Empirically Supported Techniques of Cognitive Behavior Therapy (p. 362). New Jersey: Wiley. Padesky, C.A. (1999). Therapist beliefs: Protocols, personalities, and guided exercises (Cassette Recording No. TB1). Huntington Beach, CA: Center for Cognitive Therapy. In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p. 364). New York: Routledge. Παπακώστας, Ι.Γ. (1994). Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα. Rees, C.S., McEvoy, P. & Nathan, P.R. (2005). Relationship between homework completion and outcome in cognitive behaviour therapy. Cognitive Behaviour Therapy, 34(4), Robinson P. (2009). Putting it on the Street: Homework in Cognitive Behavior Therapy. In W. Ο Donohue & J.E. Fisher (Eds), General Principles and Empirically Supported Techniques of Cognitive Behavior Therapy (pp ). New Jersey: Wiley. 391

16 392 Shelton, J.L. & Ackerman, J.M. (1974). Homework in counseling and psychotherapy: Examples of systematic assignments for therapeutic use by mental health professionals. Springfield, IL: Charles C Thomas. In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p. 359). New York: Routledge. Shelton, J.L. & Levy, R.L. (1981). Behavioral assignments and treatment compliance: Α handbook of clinical strategies. Champaign. IL: Research Press. In N. Kazantzis, F.P. Dean, K.R. Ronan & L. L Abate (Eds), Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy (p. 360). New York: Routledge. Thase, M.E. & Callan, J.A. (2006). The role of homework in cognitive behavior therapy of depression. Journal of Psychotherapy Integration. Journal of Psychotherapy Integration, 16(2), pp

* Ψυχολόγος, εκπαιδευόµενη στο δ έτος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

* Ψυχολόγος, εκπαιδευόµενη στο δ έτος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Σύγκριση (οµοιότητες και διαφορές) των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Γ/Σ µοντέλου, συστηµικού µοντέλου και γνωσιακού αναλυτικού µοντέλου ως προς τη θεραπευτική δουλειά των ίδιων των εκπαιδευόµενων ψυχοθεραπευτών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Η γνωσιακή - συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύνθεση γνωσιακών και συµπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1 Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία Θωµάς Καλπάκογλου 1 Η γνωσιακή θεραπεία 2 έχει από καιρό καταξιωθεί ως το είδος ψυχοθεραπείας µε τις ευρύτερες µορφές εφαρµογών. Τόσο σε πλαίσια ερευνών, όσο και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Το µοντέλο της διαχείρισης της κλινικής διαδικασίας της αλλαγής Σηµειώσεις για το 1ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός

Διαβάστε περισσότερα

Το γνωσιακό - συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Ε- φαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος

Το γνωσιακό - συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Ε- φαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος Το γνωσιακό - συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Ε- φαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος ΚωνσταντΙνοσ ΕυθυμΙου*, μαρινα Ι. Ψωμα* Περίληψη το The coping

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΓΚΡΗΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η εφαρµογή των τεχνικών αυτόκαθοδήγησης στην Θεραπεία της Συµπεριφοράς Υλικό για την παρουσίαση του βίντεο του Donald Meichenbaum Σηµειώσεις για το 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η ΜΔΕ: «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η ΜΔΕ: «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η ΜΔΕ: «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΡΗΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Μ. 374 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδάστρια: Νικολάου Μαρία Α.Μ.2488 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 2ο έτος

Σηµειώσεις για το 2ο έτος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Σχιζοφρένεια Σηµειώσεις για το 2ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Κατάθλιψη Σηµειώσεις για το 2ο έτος (Σηµειώσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απόκτησης ψυχιατρικής ειδικότητας του Ψυχιατρικού τµήµατος του

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ CASE STUDY: Η περίπτωση του Berny Σηµειώσεις για το 1ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΖΙΝΤΖΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΤΑΛΟΥ Επόπτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 8: Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 8: Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 8: Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί στο: Καψάλης, Α. (2005). Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα